Felinoterapie

FelinoterapiePetra Konečná s terapeutyFelinoterapieOddělení následné péčeFelinoterapieElwis King na spinálceFelinoterapieElwis King a Crystal Elzara na spinálceFelinoterapieElwis King na ONP

Canisterapie je složení z latinských slov „canis – pes“ a „ terapie – léčení“, felinoterapie má základ v latinském slovu „feles – kočka“. Metoda zooterapie využívá pozitivního psychosociálního a fyzioterapeutického působení speciálně cvičeného zvířete na člověka.

Canisterapie se začala využívat ve světě v 50. letech 20. století. V České republice se uvedená metoda objevila v 90. letech 20. století.  Své využití canisterapie našla v dětských domovech, domovech pro seniory, u dětí s vadami tělesnými a smyslovými, u pacientů s psychickými poruchami (mentální poruchy, různé demence, a podobně).

Pes je velmi silný prvek k navázání důvěry, stává se i zdrojem poučení. Výsledek cíleně vedeného kontaktu psa s klientem může být dokonce i objektivně měřitelný, což je znatelné zejména u vyprovokování pohybu, zvětšení slovní zásoby, zlepšení jemné motoriky. Díky aktivní přítomnosti zvířete v roli partnera se dají lépe zvládat mnohé úkoly.

Zakladatelem felinoterapie v České republice je Nezávislý chovatelský klub (NCHK), jeden ze subjektů zabývající se ochranou a chovem ušlechtilých koček. První návštěva v cílovém zařízení se uskutečnila v dubnu 2002 v Centru 88 v Mladé Boleslavi s ragdolly a perským kocourem.

Pro felinoterapii se hodí taková kočka, která úspěšně prošla socializační fází v kotěcím věku, je zvyklá na kontakt s cizími lidmi a má z tohoto kontaktu potěšení, má klidnou, milou, vstřícnou a vyrovnanou povahu a těší ji jak změna prostředí, tak přítomnost a doteky cizích lidí.

Nezbytnou podmínkou je provedené očkování proti základním onemocněním (tzv. trojkombinace) dle očkovacího schématu.

FelinoterapieKamarádi :o)FelinoterapieBumbác na spinálceFelinoterapieMainská mývalí kočka Kacey zvaná BambulkaFelinoterapieTerapie na spinálceFelinoterapieJames Bond v „akci“

Aby terapeutický tým (tedy asistent i zvířata) mohli praktikovat zooterapii, musí absolvovat certifikované terapeutické zkoušky

Po konzultaci s personálem a v souladu s přáním pacienta navštěvuje „zooterapeutický tým“ vhodné pacienty, zatím na oddělení následné péče, spinální jednotce a na oddělení psychiatrie.

Terapie mají pozitivní vliv na psychické a sociální potřeby pacientů, kteří jsou dlouhodobě hospitalizováni.

Podporují aktivaci paměti a emocí, s jejich pomocí se lépe rozvíjejí hry, kreativita, stimulují se smysly jako zrak, sluch hmat, čich.

Náš terapeutický tým:

Petra KonečnáCanisterapeutka KNL, a.s.

Absolvované odborné přednášky, kurzy a semináře:

Pes Asistent – psychosociální rehabilitace (přednáška, 2014) / Canisterapie z hlediska kynologicko-etologického přístupu (odborný seminář 2017) Prevence úrazů způsobené psem (odborný kurz, org. Hafík – Třeboň, 2017) / Úvod do profesionální zooterapie v sociální práci (Akreditační vzdělávací  program – KURZY  2018, EVA HELP) / Profesionální zooterapie v sociální práci II. / Profesionální zooterapie v sociální práci III / Profesionální zooterapie v sociální práci III. (cílová skupina děti a rodiny s dětmi s PAS) / Profesionální zooterapie v sociální práci se zaměřením na seniory s demencí a děti se sluchovou vadou / Zvíře v krizové intervenci – úvod do problematiky / Kvalifikační  kurz pro pracovníky  v sociálních službách (akreditovaný kurz od Seduca – 2018) / Kompletní krizová intervence (KKI, D-čko Liberec, kurz 2019)

Psi plemene Leonberger: Elwis King Druhá šance (dárce krve), Crystal Elzara z Lvího ráje (Certified Therapy Dog, status Terapeutické zvíře od EVA HELP z.s.)Kočky plemene Maine Coon: Bumbác, Bambulka a James Bond (status Terapeutické zvíře od EVA HELP z.s.)

Kontakt: +420 606 209 184, [email protected]

Více info: https://druhasance.webnode.cz, https://sesty-smysl6.webnode.cz/o-kockach/

Felinoterapie

Felinoterapie staví na podobných principech jako canisterapie, ale zatím v ČR nemá tak dlouhou tradici. Přitom jsou kočky v mnoha ohledech stejně vhodné jako psi. Jsou také pro svou menší velikost v leckterých zařízeních přiměřenější.

Základ felinoterapie je především využití vrozeného daru empatie, intuice a léčivé energie koček. Kočka navozuje příjemnou atmosféru pro komunikaci s klienty a boří komunikační bariéry.

To může dokázat člověku zapomenout na bolest a utrpení, navozovat duševní harmonii a napomáhat najít ztracenou životní rovnováhu, vytvářet nový smysl života, odnímat pocit osamění. I prostá zodpovědnost za blízkého milovaného tvora drží mnohdy nemocné, postižené, staré nebo nešťastné lidi při životě.

Oblast psychická je s oblastí fyzickou velmi úzce spojena. Znevýhodněný člověk se může cítit vyhoštěn z lidské společnosti, uzavírat se do sebe, přestávat komunikovat s okolím a navazovat nové sociální kontakty s lidmi. Zvíře však dokáže člověku mnohé nahradit.

Přijímá člověka bez předsudků a podmínek, a přitom mu poskytuje dostatek podnětů včetně náhradní citové vazby, stává se jakýmsi prostředníkem mezi člověkem a okolním světem, ale vyžaduje také splnění určitých podmínek ke svému životu – a tedy pro člověka tolik důležitý pocit zodpovědnosti a nezastupitelnosti.

Kočka má i vyšší tělesnou teplotu, prohřívá ztuhlé končetiny a při hlazení kočky se snižuje krevní tlak a zároveň hlazení motivuje k pohybu. Přítomností kočky v zařízení se lidé učí porozumět chování zvířat a mít k nim dobrý vztah.

Felinoterapie patří stejně jako canisterapie do skupiny zooterapií. Ve felinoterapii hraje hlavní úlohu kočka. Jedná se o podpůrnou léčbu somatických a psychických poruch a zátěží. Jejím principem je přímý kontakt člověka s kočkou.

Budete mít zájem:  Zbarvení kůže i zápach z úst ukazují na poškození jater. Potvrdí je jaterní testy

Felinoterapie Felinoterapie Felinoterapie

Rozlišujeme dvě možnosti využití:

  • AAT (Animal Assisted Therapy) kočka je součástí terapeutického procesu a výsledky se dají změřit. Přínos felinoterapie: prohřátí končetin; zlepšení motoriky, psychiky, tlaku i stresu.
  • AAA (Animal Assisted Activites) kočka navozuje příjemné prostředí a usnadňuje komunikaci. Přínos felinoterapie: zkvalitnění života, zmírnění pocitu osamocení, v oblasti komunikace a paměti.

Pro felinoterapii se hodí každá kočka, která je zvyklá na kontakt s cizími lidmi, je zvyklá na postroj a cestování a má klidnou, milou, vstřícnou a vyrovnanou povahu. Podmínkou je 100% zdraví jedince používaného pro felinoterapii. Je dobré absolvovat felinoterapeutické zkoušky. Dovednosti, které by měla felinoterapeutická kočka zvládat najdete v našem zkušebním řádě v sekci Zkoušky.

Naše kočky navštěvují různé cílové skupiny (např. od dětí až po seniory, ale i osoby zdravé či osoby s postižením). Pro děti ve školách a školkách máme připravený výchovný program s pohádkou se živými zvířátky.

Pohádka o pejskovi a kočičce

(se živými zvířátky) – další aktivitou je vzdělávací program pro děti různých věkových skupin spojený s pohádkou o pejskovi a kočičce jak dělali dort. Děti učíme zábavnou formou správné péči o psy a kočky.  

Felinoterapie, aneb, když terapeut mňouká

Nemocný člověk je v největším bezpečí v rukou lékařů. O tom není pochyb. Pak ale navíc využíváme různé léčebné terapie, které pomáhají s uzdravováním, s rekonvalescencí nebo nám „pouze“ dělají dobře na těle i na duši.

Jednou z u nás poměrně neznámých terapií je felinoterapie. Léčba kočkou. Ano, slyšíte dobře. Kočkou. A proč by vlastně ne, vždyť kočky jsou našimi zvířecími partnery více než 4 tisíce let.

Jak a v čem nám mňoukající terapeut pomůže?

Kočka zbožňovaná i zatracovaná

Historie přátelství kočky a člověka je stará skoro jako lidstvo samo. Jistě si vybavíte kresby starověkých egyptských faraónů s kočkou po boku. V Orientu byly kočky natolik zbožňované, že mívaly i své vlastní paláce. V Evropě jsme byli zdrženlivější.

Koček jsme si cenili pro jejich schopnost chytat myši a tím čistit naše obydlí od často nemoci přenášejících hlodavců. V dobách inkvizice prožívaly kočky temné časy.

Zejména ty s černým kožíškem často končily na hranicích trestané za své přátelství s čarodějnicemi.

Kočka nebo pes?

Dnes patří kočky k nejoblíbenějším domácím mazlíčkům. Spolu se psy. Určitě znáte tu klasickou otázku: „Kočka nebo pes?“. Psího společníka si častěji vybírají lidé aktivní, hledající bezpodmínečnou lásku a věrnost. Psi jsou skvělými společníky nevidomých. Kočka je zvíře sofistikovanější, ráda projevuje svoji individualitu.

Není tolik náročná na péči. Lásku a věrnost rozdává tehdy, když ona chce. Není takový šašek jako pes, aby předváděla psí kusy na požádání. Kočka je dáma. Je plná empatie a intuice. Sama vycítí, kdy se přijít pomazli a potěšit. O kočkách se říká, že mají pozitivní a léčivou energii.

A právě na těchto úžasných vlastnostech koček stojí felinoterapie.

Kočičí terapeut

Důležité je, aby kočku práce s lidmi bavila. Aby byla z této činnosti nadšená a užívala si ji stejně jako její pacienti. Kočičím terapeutem se může stát každá stoprocentně zdravá kočka, které dělá dobře společnost lidí. Je vyrovnaná, nebojácná, má klidnou a mírnou povahu.

Kočky, které docházejí pomáhat nemocným do lůžkových zařízení musí bez problémů zvládat cestování a pohyb na vodítku. Nejen z těchto dovedností skládá kočičí terapeut felinoterapeutické zkoušky. Častěji se kočičími terapeuty stávají kocouři.

Na plemeni kočky nezáleží, ovšem nejčastěji využívanými plemeny pro terapii kočkou jsou Ragdoll a perské kočky.

Felinoterapie, léčba kočkou

Zooterapie jsou u nás známé především díky psům a canisterapii a koňům a hipoterapii. Kočičí terapie, felinoterapie, v našich končinách nemá dlouho tradici.

Proto je na čase tuto psychosociální léčbu poznat trochu blíž.

S felinoterapií se můžeme potkat na různých nemocničních odděleních, v domovech seniorů, rehabilitačních zařízeních, ale můžeme ji praktikovat i sami doma.

Felinoterapie staví na pozitivní, až léčivé energii, kterou kočky vyzařují. Věděli jste, že kočky byly výtečné společnice na dlouhých zaoceánských plavbách pro lidi, kteří trpěli mořskou nemocí, panikou z volného prostoru nebo naopak klaustrofobií ze stísněnosti kajut? S chlupáčem po boku lidé zvládli složité cestování důstojně a bez újmy na zdraví. Čím tedy kočky konkrétně pomáhají?

Jak kočky prospívají našemu zdraví?

Felinoterapie se dělí do dvou základních skupin. AAA terapie (kočka pomáhá především po psychické stránce) a AAT terapie (kočka se podílí na rehabilitačním procesu a výsledky terapie lze hodnotit konkrétními čísly).

Animal Assisted Therapy (AAT)

Kočičí tělo má vyšší tělesnou teplotu než to lidské. Když se kočka přitulí, dokáže její kožíšek efektivně prohřívat ztuhlé končetiny.

Chlupaté klubko stočené na klíně přímo vybízí k hlazení. Nenásilně a zcela přirozeně tak pobídne nemocného, aby rehabilitoval své ruce a prsty.

Budete mít zájem:  Nejčastěji klecově chované zvíře není kuře

A navíc hlazení kočky skutečně snižuje krevní tlak a uvolňuje srdeční činnost.

Animal Assisted Activites (AAA)

Kočičí přítomnost vylepšuje náladu v místnosti. Díky své empatii kočka pozná, když se někdo trápí a hned se jde mazlit. Její léčivá energii snižuje pocit bolesti, uklidňuje, mírní pocit osamění a nejistoty.

Kočičí společník pomáhá najít ztracené sebevědomí, vnáší do života naději a pocit vlastní důležitosti. Soužití s kočkou otevírá často zavřené dveře sociální komunikace. Kočka za svoji bezpodmínečnou lásku nechce nic nazpět.

Potřebuje celkem nenáročnou péči a tím svého páníčka přirozeně nutí k pocitu zodpovědnosti a touhy být tu pro někoho druhého.

Díky kočičímu partnerovi objevuje pacient nový smysl života, nachází harmonii, má se komu vypovídat, získává větší jistotu a pocit bezpečí.

Kočičí terapeuti jsou skvělí pro lidi trpící Alzheimerem, osoby s různými psychickými problémy, děti i seniory, osamělé lidi, ale i třeba autisty.

Co vy a kočky? Napište nám své zkušenosti a zážitky s předoucími chlupáči. Nebo raději dáváte přednost psím kamarádům?

Léčba kočkou aneb Felinoterapie

Kočka nemůže poskytnout člověku pomoc takového formátu, jako tito psi. Ale, ruku na srdce, to od ní ani neočekáváme. Požadujeme od ní a dostáváme cit, něhu, duševní harmonii a lásku.

Nejen psi a koně mají léčivé schopnosti – další oblastí naší činnosti je prohlubování povědomí o léčivých terapiích formou využití vrozené energie a empatie zvířat.

Právě o tom je felinoterapie ( léčba kočkou), se kterou se snažíme veřejnost maximálně seznamovat, neboť její podstata pomáhá rozvíjet sebeuvědomění především u osob jakkoliv handicapovaných.

Stejně tak je naším cílem výchova dětí a mládeže k zodpovědnosti, což je v době, kdy týrání zvířat stále vzrůstá, zcela nezbytné.

Kočičí oáza

Zdravý člověk dokáže relaxovat sám – postiženému je potřeba klidnou oázu vytvořit. Součástí „felinoterapie v reálu“ je poskytnutí prostoru pro spontánní reakce dítěte, kdy při bezprostředním kontaktu s kočkou dítě vnitřně nalézá samo sebe a dokáže se tak mnohem lépe uvolnit, než pouze při cílených terapiích.

Velice zajímavé výsledky přináší např. vytváření vztahu intuitivní kočky a dětí s mentálním postižením, kterým tato pomáhá odnímat „jinakost“ a uvolňuje v nich skutečnou podstatu lidských citů a vjemů.

Zvířecí léčitel

Postižené dítě je většinou uzavřené, mlčenlivé, problémové. Při postupném citlivém sbližování s využitím prvků zooterapie dítě roztává, usmívá se, reaguje a komunikuje se „zvířecími léčiteli“ zcela přirozeně. Pohled na postižené dítě, komunikující s kočkou, která už též prožila své, vám umožní spatřit harmonii a souznění, kterou se mezi „vyspělými“ jedinci vidět nepodaří.

Ve svém zvláštním světě žijí i senioři – dokázat v nich probudit jiskřičku života, umožnit jim milosrdné zapomnění na krátící se čas – to rozhodně nepovažuji za zbytečné.

Doposud byla ovšem všeobecně prezentována felinoterapie, ke které se v omezeném časovém limitu využívala vybraná šlechtěná plemena ( např. ragdoll, mainská mývalí, siamská, orientální a další ).

Samozřejmě, nelze klást do roviny terapie skupinové, kdy se terapeut s kočkou vydá mezi cílovou skupinu, např.dětí či seniorů. V případě návštěvní činnosti je nezbytné dodržovat daná pravidla, zde jsou ušlechtilé kočky díky cíleně vytvářené povaze plně využitelné.

Felinoterapie

Princip felinoterapie lze však pojmout i způsobem, že cílová skupina navštíví naše depozitum, kde má možnost dozvědět se o kočičích schopnostech více a zároveň se seznámit s kočičími „léčiteli“ přímo na místě, v prostředí, kde žijí. Kočky se tak zbytečně nestresují převozy a hosté mají možnost poznat mnohem více včetně problematiky provozu našeho depozita. Tím pádem přichází v úvahu vytvoření mnohem užšího vztahu přítomných.

„Mluvící“ kočky

  • Zároveň můžeme děti a mládež motivovat k zodpovědnějšímu přístupu ke zvířatům jako takovým, a to formou nenásilného působení v příjemném prostředí, kde kočky žijí.
  • Za kočky jsme samozřejmě plně zodpovědni a přímý kontakt se zvířetem umožňujeme pouze tehdy, odpovídá-li tomu situace.
  • I mezi našimi kočkami jsou samozřejmě vybraní komunikativní jedinci, kterým byly terapeutické schopnosti dány, nehrozí tedy, že by na návštěvníky útočila mňoukající smečka.

Kočka, která „ví“

Málokdo si však uvědomí, že každý majitel kočky je zároveň „jejím klientem“.

Jakmile se dostanete do společnosti kočky, záleží jen na vás, zda její vrozené schopnosti využijete či nikoliv. Pokud s vámi ovšem sdílí společnou domácnost, dostává se vám působení její energie víceméně automaticky a stabilně.

A vůbec nezáleží na tom, zda chováte šlechtěné plemeno či se k vám lísá obyčejná pouliční míca, kterou jste našli zuboženou v parku. Dokonce lze tvrdit, že zvíře, které prošlo „svým peklem“, je o to více empatické, a že účelově šlechtěné plemeno nikdy nebude disponovat takovou mírou intuice jako kočka, která už „ví své“.

Nejedna kočka ztratila následkem „lidského přístupu“, v němž platí, že zvíře je především tvor sloužící k uspokojení potřeb jeho majitele, důvěru v člověka, a přesto dokázala na lidské bytosti nezanevřít a neztratila ani schopnost rozdávat svoji energii.

Budete mít zájem:  Léky Na Paměť Pro Seniory?

Když bolí duše

Všichni víme, že když bolí tělo, existují analgetika… Když „bolí duše“ vytrácí se motivace a chuť žít … Máte v rodině či v okruhu svých blízkých handicapovanou či zklamanou osobu nebo seniora? Potýkáte se s problémem postižení svého dítěte? Jste v těžké životní situaci? Pak jistě sami nejlépe víte, jak bolí lhostejnost a nezájem.

V čem tkví tedy podstata felinoterapie? Jedná se o léčebný kontakt mezi člověkem a kočkou. Psychosociální a rehabilitační metodu podpory zdraví, která využívá pozitivního působení kontaktu člověka s kočkou, poskytující motivační podněty k uzdravení, odpočinku či stabilizaci organismu.

  1. Probíhá buď terapie cílená, jejíž výsledky se dají objektivně posoudit nebo terapie relaxační, jejímž cílem a účinkem je navození zklidnění, vyrovnanosti, pohodové atmosféry.
  2. Forma felinoterapie může být pasivní – již pouhá přítomnost kočky pozitivně působí při odbourávání pocitu samoty nebo forma interaktivní – o zvíře je již konkrétně pečováno, vztah je posunut do roviny vzájemného obohacování se a sounáležitosti.
  3. Člověk cítí za zvíře zodpovědnost.

Čtěte také:

Léčba

Principem felinoterapie je soustavné pozitivní působení na cílovou skupinu osob, s cílem rozvíjet harmonii především v duševní oblasti. Současně však dochází i ke zlepšení fyzického zdravotního stavu, protože, když trpí duše, bolí celé tělo.

Felinoterapie je ideální podpůrná metoda při léčbě závislostí, neuróz, stresu, neklidu. Cílem terapie je korekce problémového chování, mírnění důsledků postižení, a to především formou přijímání sebe jako plnohodnotné bytosti, pozitivního ovlivnění sebevědomí a sebehodnocení postiženého, obnovení komunikace s okolním světem.

Všeobecně známé jsou účinky při snižování krevního tlaku, léčbě psychických potíží, stresu, pocitů úzkosti a fóbií formou bezprostředního kontaktu a doteku.

Základem felinoterapie je využití vrozeného daru empatie, intuice a léčivé energie kočky, schopné odnímat bolest a utrpení, navozovat duševní harmonii a napomáhat najít ztracenou životní rovnováhu. Také zodpovědnost za blízkého milovaného tvora drží seniory při životě.

Pocit blízkosti

Oblast psychická je s oblastí fyzickou velmi úzce spojena. Nemocný, handicapovaný či starý člověk se může cítit vyhoštěn z lidské společnosti, mnohdy ztrácí smysl života či dokonce chuť žít.

Následně se uzavírá do sebe, přestává komunikovat s okolím, navazování kontaktů mu činí čím dál větší potíže. Přitom vnitřně o to více touží po přijetí, vnímá samotu a bolest mnohem intenzivněji než člověk zdravý či v produktivním věku.

Postižený, bezmocný či starý člověk touží být přijímán bez podmínek, touží po sounáležitosti a pocitu blízkosti, fyzickém i verbálním kontaktu s živým tvorem.

Nedílnou součástí felinoterapie je přirozené rozvíjení schopností dětí postižených i dětí s mentální poruchou.

Tato oblast si zaslouží stále více pozornosti, neboť kočka v takovém případě funguje jako zcela přirozený léčitel a přítel postiženého dítěte, které, aniž si to uvědomuje, je nuceno utvářet si své priority, učit se zodpovědnosti a rozvíjet své schopnosti jak motorické, tak mentální.

Chlupatý prostředník

Kočka má v těchto situacích dvojí význam. Umožní vytvoření náhradní citové velice silné vazby, někdy lze hovořit až o propojení lidské a zvířecí duše.

Prostřednictvím kočky je potřebným osobám umožněno lépe komunikovat s okolím, zvíře může hrát roli jakéhosi prostředníka při opětovném navazování kontaktů, dává oslabené bytosti pocit zodpovědnosti za své zvíře, který je velmi silnou motivací pro život.

Nenáročný terapeut

Léčebné působení kočky může probíhat i v omezeném prostoru, kočka nevyžaduje pravidelné venčení, výcvik, fyzickou spoluúčast. Kočka si vystačí, postará se o sebe sama a přitom dokáže vyzařovat velice silnou pozitivní energii.

Je tedy ideálním „terapeutem“ a společníkem pro osoby s omezenou pohyblivostí, kam patří jak tělesně postižení, tak většina seniorů.

Nelze totiž opomíjet jisté kočičí mystično, již odpradávna obdivované, přijímané i zatracované, ale všudypřítomné.

Nelze samozřejmě srovnávat typické povahové vlastnosti zvířat tak odlišných, jako je například pes a kočka. Pes, extrovert, předurčen k družnosti a oddané poslušnosti je takřka protipólem introvertní kočky, která je vyhraněnou individualitou, samostatnou osobností s vlastním názorem.

Ano, kočky si vytvářejí vlastní názor na člověka již při prvním kontaktu. Tento moment je mnohdy rozhodujícím pro další soužití. Pokud ovšem kočka člověka přijme do svého teritoria, jde o vztah velmi silný a rovnocenný.

S kočkami lze komunikovat stejně tak, jako se sobě rovnými blízkými bytostmi.

Jde jen o to, umět navázat vzájemný hlubší kontakt, čitelný pouhým pohledem. Vzájemné spojení dvou odlišných, a přesto tolik podobných světů by nemělo zůstat opomíjeno a nedoceněno.

Felinoterapii se věnuji, protože mojí srdeční záležitostí jsou právě kočky, ale dodávám, že velice prospěšná a záslužná je přítomnost jakéhokoliv zvířete, i kdyby se mělo jednat o fretku, králíka, křečka, papouška či rybičky v akváriu. Skutečnost, že léčebná terapie dalších němých tváří nebyla dosud definována a pojmenována, nic nemění na její existenci.

autor: (c) Aga Grey

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Adblock
detector