Vznik názvu

ASKLEPION s.r.o.

Soukromé ambulantní zdravotnické zařízení

+420 241 712 472  +420 241 717 200 +420 241 713 687 +420 241 712 475

Asklepion

Odkud vznikl název?

Asklepion byl ve starém Řecku uctíván jako bůh lékařství, syn Apollóna a Korónidy. Asklépiovy svatyně nesly název Asklépieion (byly to zároveň léčebny). Nacházely se v Epidauru, dále na ostrově Kós, kde působila lékařská škola Hippokratova, a v Pergamu, kde po nějaký čas vykonával svou praxi Galénos. Do Říma byl A. uveden roku 293 před Kristem jako Aesculapius. Jeho atributem byla hůl ovinutá hadem, která je dodnes znakem lékařů. Soudí se, že jde o největšího evropského hada – užovku stromovou, zvanou též užovka Aeskulapova.

Adblock
detector