Jak fungují rodinné konstelace?

Tak jsem tam byla. Vůbec jsem netušila, co mě čeká. Do poslední chvíle to vypadalo, že se ani nezúčastním, stále něco nevycházelo. Co jsem zažila na konstelacích a co jsem si odtamtud odnesla? 

Cizí lidé na místě ve mně probouzeli pocity jakési úzkosti. Opět se projevila moje povaha – kdo uteče, vyhraje – a já měla chuť se sebrat a odejít. Po dvou minutách jsem litovala, že jsem tam šla, a náhlá nervozita dosahovala obrovských rozměrů.

No tak dám to, že jo? Přeci nezdrhnu, když už mě tu všichni viděli… to by bylo docela trapné. Tak jsem si sedla na židličku, nalepila si samolepku se svým jménem na tričko a už jen čekala, co se bude dít.

S Honzou Krejčiříkem z Behavio Shifting jsem se setkala na Šťastném Česku a působil na mě docela příjemně, a když jsem pochopila, že zrovna on je terapeut/ konstelatér, nervozita mě začala pomalu opouštět.

Ano, asi už jste pochopili, že jsem se zúčastnila konstelací.

Vzhledem k tomu, že mi o nich nadšeně vyprávěl člověk, který je velký pragmatik a analytik, byla jsem opravdu zvědavá, i když jsem vůbec netušila, co mám čekat.

 Honza se ujal slova, představil se nám, nováčkům vše vysvětlil a mohlo se začít. Ještě snad podotknu, že se nejednalo jen o rodinné konstelace, ale i o firemní.

Jak fungují rodinné konstelace?

Každá konstelace má svůj řád, a když tomu řádu porozumíme, pocítíme v sobě sílu, lehkost a svobodu.

Co jsou to konstelace?

Konstelace jsou metodou rozvoje osobnosti – metodou sebepoznávací i terapeutickou. Umožňují názorně ukázat a pocítit souvislosti a vztahy mezi členy rodiny, případně členy širších systémů. Podle předmětu řešení mohou být konstelace např. rodinné, partnerské, firemní, politické atd.

Lze je provádět formou semináře nebo také individuálně. Jde především o pochopení souvislostí, odhalení dosud skrytého a nalezení toho, co přispěje k obnovení rovnováhy v dané soustavě. V rodinných osudech se některé příběhy (respektive vzorce chování) opakují.

 Pokud jsou podobnosti v příbězích nápadné, mohou se jejich aktéři ptát po příčině. Rodinné konstelace odpovídají na tuto potřebu a nabízejí jeden z pohledů na nevědomou rodinnou dynamiku.

Otázkou zůstává, jestli nám je tato „hra“, možná by se dalo říci „divadelní hra“, schopna něco odhalit, nějak nám pomoci, nebo jestli se jedná jen o jakousi „komedii“ na lidi.

A jak probíhají?

Klient popíše terapeutovi/konstelatérovi podstatu svého problému, tedy zakázky, ten se zeptá na základní informace o rodině a na neobvyklé situace a události v rodině.

Pokud má klient svůj genogram, kde má zapsané těžké osudy rodiny, je namístě ho terapeutovi/konstelatérovi ukázat.

Ten pak může snáze pochopit zatížení rodiny a lépe proniknout v daném tématu do hloubky.

Následně terapeut/konstelatér navrhne, kteří lidé by měli v konstelaci být. Klient si vybere ze skupiny zástupce představitelů konstelace a také zástupce za sebe.

Klient tyto zástupce rozestaví po místnosti tak, jak si představuje, že jsou mezi nimi jejich vzájemné vztahy, nebo prostě jen tak, jak to cítí. Zástupci se stávají živými modely původního systému rodinných vztahů.

Informace od zadavatele, vizualizace konstelace a reakce představitelů jsou základem pro hledání řešení podstaty problému, který byl zadaný klientem.

Následné přesouvání a přestavování představitelů, jejich pohyb a reakce jsou hlavním návodem při hledání řešení a odkrývání systému rodinných a jiných vztahů. V závěru každé konstelace má každý člen rodiny své příslušné místo a funkci. Přijetí tohoto obrazu klientem je právě onou terapií s léčivými účinky, neboť se postupně přizpůsobuje na jeho osobní realitu.

Jak fungují rodinné konstelace?

Jednotlivé „scénky“ nemusí předehrávat živí lidé. Pokud potřebujete soukromí, dá se to řešit individuálně.

Konstelace firemní i rodinné

Naše první konstelace (zakázka) byla firemní, dále už se pokračovalo jen v rodinných. Jedna konstelace byla multidimenzionální. Myslím si, že ta byla pro většinu zúčastněných překvapením.

Honza vedl konstelace velice pečlivě, vše si zapisoval, vždy se zadavatelem zakázky probral potřebné informace a řekl mu, jaké zástupce má postavit. Vždy postavené lidi oslovoval jmény lidí, za které stáli, používal termín v zastoupení.

Do každé konstelace se hluboce ponořil a mohl se tak daného tématu dotknout do větší hloubky. Velice dobře pracoval s energiemi a jeho vedení mě oslovilo.

Konstelace byly různorodé a ze všech jsem si odnesla i něco pro sebe.

Zejména ze závěrečných konstelací, jelikož jsem každou velice silně vnímala a uvědomila si, že každá konstelace má svůj řád, a když tomu řádu porozumíme, pocítíme v sobě sílu, lehkost a svobodu.

  Je totiž až neuvěřitelné, že když věrně napodobíte svou rodinu a rodinné vztahy, začnou mít představitelé velmi podobné myšlenky a pocity, jako mají nebo měli členové rodiny, aniž by je znali.

Silný zážitek, a pak..

Po prvním zděšení „kam jsem to jen vlezla“ jsem odcházela spokojená a vstřebávala poměrně silný zážitek.  Přiznávám, že chvílemi jsem byla až fascinovaná vývojem některých konstelací.

Asi dva dny po napsání tohoto článku jsem stále měla potřebu zjišťovat více a více o konstelacích.

Možná jste zaznamenali, že jsem nikde nezmínila fakt, co mně samotné konstelace přinesly, jak se cítím po uplynutí nějaké doby – u mě to jsou tři týdny.

No je to proto, že od té doby, co jsem absolvovala konstelace, se cítím totálně vysátá. Nic mě nebaví, do ničeho se mi nechce. Jako kdyby mi někdo (nebo něco?) vysálo energii z těla. Samozřejmě to nepřisuzuji samotné konstelaci, ale nalezené informace mě donutily trochu se zamyslet…

Jak fungují rodinné konstelace?

Výsledek konstelace se nemusí projevit ihned. Klidně si můžete i pár týdnů počkat.

Energetičtí upíři

Stále hledám příčinu své nenálady a vyčerpanosti, a to ve všem. Špatná nálada, menstruační cyklus, vedra, lenost. Přemýšlela jsem i nad tím, že musím změnit to, co dělám, protože mě to už nebaví a nic mi to nedává. Nemám na NIC náladu a energii. Jako kdyby mě o ni něco připravilo.

A při brouzdání po internetu a hledání informací jsem narazila na článek, kde se píše o tom, že pokud se do konstelace staví mrtví lidé, nepřijdou jen jejich duše, ale přijdou s nimi i takzvaní energetičtí „upíři“. Různě se lepí na „herce“ a neustále se přesouvají.

A ti energetičtí upíři, kteří terapeutovaným osobám způsobují problémy, od nich díky provedené konstelaci odcházejí. Ale nemizí. Přesouvají se. A kam? Na jiné „herce“…  Opustí tedy terapeutovanou osobu, ale odchází s někým jiným do jiné rodiny. Nebo si je mezi sebou jednoduše předáme, třeba objetím.

Podle tohoto názoru by se tedy dalo říci, že provedená konstelace sice může ulevit a nějak pomoci terapeutované osobě, ale zároveň uškodí jiné osobě, která se konstelace zúčastnila.

Energetický „upír“ je něco nebo někdo, kdo potřebuje energii jiných lidí k tomu, aby mohl normálně fungovat.  Je to jedinec zcela oslabený vnitřními konflikty, které ani nechce vyřešit (je pro něj pohodlnější parazitovat na jiných). Nebo je pod vlivem jiného psychického upíra.

 Tím má neustále nízkou hladinu energie a tento neustálý deficit se snaží vyrovnávat vysáváním energie jiných lidí.

 Jako energetického upíra tedy označujeme živou bytost, která „vysává“ energii z jiných lidí, nebo se také může jednat o jakéhosi „ducha na nižší energetické úrovni“, kterého přitahuje právě naše energie.

Na konstelacích se setkáme s těmito „duchy“, kteří cítí naši energii a mají potřebu se na ní přiživit. Dále je zde názor, že problémy si máme tedy řešit sami a ne je „přehazovat“ na jiné. Nikdo jiný to za nás, bez újmy na druhých, dokázat nemůže.

Jak fungují rodinné konstelace?

V konstelaci nejde o zážitek, ale o změnu perspektivy. O jakýsi pohled z výšky na celek, který jsme znali jen jako shluk součástí a teď na něj nahlídli jako na celý tvar.

Takže jak na to? A jak z toho?

Když si vás někdo postaví do konstelace jako například svého otce na místo, kde cítí, že by ten otec měl stát, stáváte se součástí modelu lidského systému, který na vás plně působí. Vy tomu člověku říkáte, jak se cítíte, jestli máte potřebu se někam otočit nebo přesunout.

Z toho se pak dají vyvodit vztahy v rodině, na pracovišti nebo v jakémkoli jiném systému, v němž jsme zapojení a jehož model postavíme. Pokud nás tedy někdo postaví do systému a my z něj máme reálný prožitek, musíme jej odložit správným vystoupením z konstelace a odchodem z ní.

Ale opravdu to funguje?

Je zaručené, že vystoupením z konstelace opravdu necháváme problémy druhých na místě nebo si je táhneme domů, jako těžký batoh na zádech? Zamýšlím se nad tím už několik dní a stále nejsem schopna dobrat se výsledku a odpovědi.

Spoléhám na to, že Honza je v tom, co dělá, dobrý a že nás vedl správně. Že nejen dokázal vytáhnout „ty věci“ na povrch, ale pak je také „zabalil a uhladil“, abychom všichni odešli v pořádku. Já doufám, že ztráta mé energie je jen dočasná a že na zádech žádného „energetického upíra“ nenosím.

Stále pro mě zůstává otázkou, do jaké míry jsou konstelace prospěšné a do jaké míry nám můžou pomoci. Někdo tvrdí, že se účinek konstelace objeví do dvou dnů, u někoho třeba až za několik let. Tak uvidím, jak to bude probíhat u mě.

Na závěr chci ještě poznamenat, že ať tu upír je nebo není, z konstelací jsem si odnesla jednu důležitou věc: V konstelaci nejde o zážitek, ale o změnu perspektivy. O jakýsi pohled z výšky na celek, který jsme znali jen jako shluk součástí a teď na něj nahlídli jako na celý tvar.

Prožitý zážitek má zcela změnit náš pohled na věc. A je jen na nás, jak tento změněný pohled aplikujeme do našeho života.

Uvědomila jsem si, co musím udělat proto, abych se zbavila toho, co mě opravdu tíží. Naprosto zřetelně jsem si ujasnila, co chci a co ne a jak dále postupovat. Nečekám, že to za mě „vyřeší“ prožitá konstelace, řeším to sama. Konstelace mi ale ukázala tu cestu, jak na to.

A co vy, zúčastnili jste se někdy konstelací? A jaké máte zážitky?

Budete mít zájem:  Zkřížená Alergie Na Pšenici?

Soutěž

Chcete se konstelací zúčastnit? Soutěžíme o dva vstupy na rodinné konstelace 1.7.2017 v Praze – Zúčastnit se můžete zde.

foto: Shutterstock

Jak fungují rodinné konstelace? – Astrohled – Kartáři a Astrologové jen pro Vás!

vloženo 5. 1. 2017čas čtení: 5 minut

Konstelace jsou metodou duševní hygieny, sebepoznání, rozvoje osobnosti a také psychoterapie. Každý pocházíme z rodiny, která má významný vliv na náš současný život. Nahlédněte do jejích vztahů. Na vlastní kůži tak pocítíte, jak na vás skutečně působí každý člen rodiny. Prožijete někdy až nepříjemné prozření!


Jak fungují rodinné konstelace?

Ale nebojte se! Výsledkem je vždy uzdravení. Otevřou se vám oči. Pochopíte, proč ten dělá to a ten zas něco jiného. Kde je původ konfliktů a nenávisti, stejně jako lásky. Nakonec zjistíte, že mnohé věci se mají jinak, než jste si představovali.

  • Rodinné konstelace jsou pro každého
  • Nechte si odblokovat vztahový problém!
  • Nahlédněte pod pokličku skrytých souvislosti
  • Odhalíte své skryté JÁ
  • Rozmotaná záhada všechny vyléčí

Nechte si vytvořit svoji vlastní konstelaci. Nepotřebujete mít nějaké zvláštní schopnosti na to, abyste se mohli zúčastnit semináře. Postavená konstelace na vás působí, ať už jste si ji rozestavěli vy, nebo někdo jiný. Můžete třeba stát v rolích zástupců jiné rodiny nebo být jen v roli diváka. Nejlepší je ale ta vlastní. Na semináři rodinných konstelací vysvětlíte všem svůj problém. Vyberete si lidi ze skupiny a rozestavíte je v místnosti podle své představy. Některý cizí člověk z vaší skupiny bude reprezentovat vašeho tátu, někdo mámu, sourozence, babičku s dědečkem a také vás. Vodíte je oběma rukama za ramena. Při tom vás vede váš vnitřní obraz. Vše probíhá v klidu. Vy určujete vzájemné vztahy jednotlivých zástupců, tak jak je vnímáte. Ne jak byste chtěli, aby to vypadalo. Terapeut je přenechá jejich samovolnému pohybu. Na jeho vyzvání lidé vyjadřují, co cítí. Při tom se uvolňují emoce. Zajímavé je, že zástupci postav cítí, co se děje pod povrchem. Jak to skutečně se vztahy je. Po ukončení všichni vystoupí krokem z role ven a otřepou se. To je důležitá součást rituálu. Pozitivní účinek působí i na členy vaší rodiny, kteří nebyli přítomni a o konstelaci ani nevěděli! Konstelace je nejlépe zažít na vlastní kůži. Těžko metodu popsat někomu, kdo seminář nikdy nevyzkoušel. Je to pohled na celek, do kterého patříte – rodina, partnerský vztah, pracovní kolektiv, stát. K pochopení toho, co se vám děje, je nutné nevidět jen individuální problémy. Tak pochopíte souvislosti. Při konstelaci pracujete s obrazem vaší reality. Ten vás podporuje nebo brzdí. Ukazuje se jiný obraz, který není pravdivější nebo lepší. Je to možnost. Když ji přijmete, okolí pak reaguje jinak. Vy buď zůstanete ve starém, nebo přijmete nové. Měníte věci, které leží mimo vás. Konstelace umožňují zažít pocit sounáležitosti. Vše je propojeno se vším. Dostanete se ke kořenům, předkům, ke zdroji vaší síly. A tím ke své podstatě. Přijmete skutečnost takovou, jaká je a zbavíte se růžových brýlí. Dostanete zároveň sílu jít dál. Už nepotřebujete svět iluzí. Žene vás touha objevovat a vyvíjet se! Jste spojeni generacemi předků. Rodina vás nevědomky formuje téměř ve všem. V ní jsou ukryty příčiny kvalit vašich vztahů, vašeho zdraví a všeho, co děláte. Pokud vztahy nefungují, podíváte se na ně pravdivě. Jestli si myslíte, že vás rodina nijak zvlášť neovlivnila, hluboce se mýlíte! Odhalíte hluboká spojení a spoustu netušených zápletek. Kde nepomůže tradiční psychoterapie, tam vás konstelace vedou do centra problému! Nebude to zrovna procházka růžovým sadem, ale dozvíte se pravdu a uvolníte napětí. Najdete řešení i harmonii, o kterou všichni tak usilujeme. Tajemství jsou odhalena a rozmotána, jednání druhých je vysvětleno. Protože jste to procítili a přijali. Druzí vnímají situace ze svého úhlu pohledu a vy chápete, proč jednají tak, jak jednají. Konstelace končí v případě, že je nalezeno dobré řešení pro všechny zúčastněné. Jste vyléčeni. Pravá změna je vždy výsledkem vlastního vnitřního náhledu. Rozvoj má být součástí našeho života, protože je stejně důležitý jak pro jednotlivce, tak pro osud naší krásné planety. Konstelace jsou darem, který bychom měli využívat jako součást duševní hygieny!

Pokud se necítíte být připraveni na absolvování rodinné konstelace, nechte si vypracovat RODINNÝ TAROT od profesionální kartářky, který odhalí skryté problémy. Zamotané vztahy vám rovněž pomůže objasnit TAROT SPŘÍZNĚNÝCH DUŠÍ, jehož výklad na míru si objednáte z pohodlí domova.

Více o tom, jak rodinné konstelace fungují a proč mě metoda oslovila

Nabídka přístupů, pomocí kterých je možné řešit nejrůznější problémy, se kterými se v životě setkáváme, je dnes více než pestrá. Rodinné konstelace mě však hned napoprvé ohromily tím, jak rychle a pravdivě odhalují skryté příčiny našeho trápení.

Přestože náš problém může mít více příčin, v konstelaci se vždy zobrazuje to nejdůležitější, co máme vidět právě teď.

Jak je to možné?

V konstelacích se dostáváme k tomu, co skrýváme hluboko ve svém nitru – uvnitř sebe, kde máme odpovědi na všechny své otázky. Je to také jeden z důvodů, proč můžeme mít z konstelací mírné obavy.

Bojíme se toho, co z našeho nitra vykoukne na povrch, podobně jako když poprvé experimentujeme s novým receptem – víme, že jsme smíchali nejrůznější suroviny a napjatě čekáme na výsledek.

V konstelacích je to podobné, jen s tím rozdílem, že ve svém nitru máme smíchané prožitky, pocity a zkušenosti (své vlastní i ty, které k nám přišly z našeho rodu) a s napětím očekáváme, co nám konstelace ukáže.

Konstelace otevírá tajné dveře našeho nitra. Sama metodu vnímám skoro jako zázrak, díky kterému mohu pohlédnout na to, co by mi jinak zůstalo skryté a utajené.

Spoustu věcí, tedy i skrytých příčin našich problémů, které si v sobě nosíme, si nedokážeme přiznat a uvědomit.  Problém je v tom, že to, co si neuvědomíme a nepřiznáme, nemůžeme ani změnit. Odhalení skutečné příčiny a přiznání si pravdy skryté uvnitř nás je tedy ten nejlepší krok ke změně. Jsem proto ráda za každou pravdu, která se přede mnou odkrývá.

Věci, které nevidíme

Krásu a sílu konstelací vidím právě v tom, že ukazují věci, které si běžně neuvědomujeme.

Pravda, kterou si v sobě nosíme, může vyplout na povrch díky tomu, že v konstelaci stojí v rolích zástupci. Zástupci se totiž nebojí cítit skutečné pocity, nemají v sobě předsudky a nic jim nebrání, aby cítili to, co my samotní skrýváme. Skrze zástupce tak vyplouvají na povrch skutečné pocity a ukazují se pravdivé příčiny našeho trápení.

Zjednodušeně, skrze zástupce můžeme vidět, co se skutečně děje v našem nitru. Uvědomění si skrytých příčin je často spojené s uvolněním potlačených pocitů, jako je pláč, vztek, naštvání. Pokud se jim však nebráníme a dovolíme si je prožít, nemusíme je už v sobě dusit a jejich prožití nám přináší úlevu a uzdravování nitra.

Funguje konstelace vždy?

Pro konstelaci je zásadní motivace klienta. Pokud má klient touhu něco změnit, dochází u něj k vnitřním změnám a konstelace se „hýbe“. Na reakcích zástupců je možné vše sledovat, protože změny, které se dějí uvnitř nás, se okamžitě projevují v konstelaci.

Každá konstelace probíhá jinak. K vnitřním změnám dochází přirozeně, krok za krokem podle toho, jak je to pro klienta aktuálně možné. Každý tak může pokračovat na své cestě a podnikat kroky ke změně, které jsou pro něj v daném okamžiku přirozené a bezpečné.

Kdy se účinek rodinných konstelací projeví?

Ke změnám uvnitř nás dochází již během semináře a účinek konstelace (projevující se např. nalezením větší harmonie ve vztazích, otevření se životu, nalezením hezčímu vztahu k sobě…) tak můžeme pociťovat hned po semináři. Někdy však trvá delší dobu, než se účinek konstelace plně projeví.

Často stačí jen přijmout to, co konstelace ukáže a nechat její účinek působit. Mnohdy však objevíme něco, na čem můžeme dále pracovat a v čem můžeme sami podnikat aktivní kroky. Je to další důvod, proč mám konstelace ráda. Dávají mi návod, jak na sobě dále pracovat a jak se rozvíjet, abych byla v životě stále spokojenější. Ráda objevuju a zkoumám sama sebe.

Díky konstelacím jsem si uvědomila, že všechny naše pocity mají nějaký důvod

Často na ně však nejsme schopni přijít, protože se předávají v našem rodě a svůj původ vůbec nemusí mít u nás. Příkladem je např. strach z mužů, který se dědí po ženské rodové linii a který ovlivňuje vztah ženy s partnerem.

Když se totiž bojíme bytostí opačného pohlaví, přirozeně se bojíme i svého partnera. Dokud o takovém strachu nevíme, v některých situacích můžeme reagovat způsobem, který si nedokážeme vysvětlit.

Jakmile však svůj strach objevíme, můžeme s ním pracovat a nevysvětlitelné pocity mohou začít ustupovat.

V rodu se vše, co není zpracované, předává. Proto, když vnímám nějaké pocity nebo když se dostávám do situací, které si nedokážu vysvětlit, snažím se hledat jejich příčinu, abych je mohla odložit.

Jak a proč působí konstelace?

V seminářích konstelací můžeme pozorovat několikanásobný účinek.

Na racionálně-informační úrovni pochopíme, co se v našem systému stalo nebo stále ještě děje, jak se komu daří, kdo v systému chybí a kdo jiný za něj jeho roli přebírá. Tato úroveň je mnohdy důležitá pro organizace, podniky a pracovní kolektivy, kteří si konstelacemi mohou překvapivě rychle vyřešit vnitřní spory, problémy týkající se kompetence, kvalifikace a hierarchie.

Důležitá úroveň působení konstelací je emocionálně-prožitková. Tím, že uvidíme a akceptujeme skutečnost “tak, jak je“, obdržíme motivaci a sílu jít dál, pokračovat v započaté cestě bez iluzí a bez růžových, ale zamlžujících brýlí. V tomto směru se hodí konstelace pro všechny, kteří mají touhu se dál vyvíjet.

V dalším průběhu konstelace máme možnost zažít pozitivní alternativu k našemu vnitřnímu obrazu reality.

Tím, že pozorujeme změny v systému během jeho přeskupování a tím, že akceptujeme poslední “obraz“ konstelace – stav, ve kterém má konstelace největší jasnost a účinek, dáme průchod tomu, co je nové, nečekané a možné.

V tomto ohledu je prospěšné, nechat na sebe působit poslední stav konstelace, aniž bychom ho oslabovali intelektuálními otázkami. Tato úroveň konstelací nám pomáhá překonávat problémy, harmonizuje a dává nám sílu v obtížných situacích.

Budete mít zájem:  Chronické Selhání Ledvin U Psa Příznaky?

V konstelacích se stále setkáváme ještě s jinou, racionálně těžko vysvětlitelnou úrovní působení. Nejlépe se dá tento účinek přirovnat k tomu, co šamani a rituální léčitelé nazývají působením v paralelním světě.

Často se stává, že účastníci konstelací hlásí, že provedená konstelace měla pozitivní účinek i na ty příslušníky systému, kteří nebyli vůbec přítomni, a kteří o konstelaci ani nevěděli.

Toto působení konstelací není (doposud) akademickou vědou uznáváno a často je příčinou neporozumění a způsobuje skeptický až odmítavý pohled na tuto metodu.

Když začneme vnímat realitu poněkud odlišně, než jak jsme ji do té doby vnímali, ve větších souvislostech, s větší hloubkou vhledu, tak se lehce může stát, že náš problém, který jsme dosud viděli jako těžké břemeno, se rozplyne. Určitě to znáte – v lese v noci vypadají pařezy jako příšery. A sotva se rozední, už si na mě člověk může sednout a dát si snídani.

Příčiny

A ještě krátce odpověď na častou otázku nováčků: “Jak je to vůbec možné, že ti zástupci v rolích, kteří vůbec nic nevědí o mém tatínkovi nebo mamince, se přesně tak chovají?”

Je zajímavým a v konstelacích mnohokrát potvrzeným jevem, že ačkoliv zástupci, postavení do rolí, nemají o skutečné rodině klienta ani potuchy, projevují v rolích pocity a ukazují mezi sebou vztahy, které zjevně mají – alespoň pro klienta – s jeho skutečnou rodinou něco společného.

Tento jev bývá vysvětlován někdy za pomoci racionálních jevů – například že existuje jakási skrytá abeceda prostorových pozic, kterou my podvědomě známe a tak stavíme konstelace přesně podle tohoto “kódu”, ačkoliv na vědomé úrovni o něm nevíme. Jindy zase bývají konstelace vysvětlovány skrze existenci různých informačních polí, a podobných ještě neobjasněných fenoménů.

To se pak často stává vítanou municí pro kritiky rodinných konstelací, kteří tuto metodu odsouvají do říše “fantasmagorií a pověr”.

Zjevně musíme (prozatím) konstatovat, že podobně jako akupunktura, i konstelace mají efekt, který dosud zůstává současnou vědou neobjasněn.

To ovšem byly nesrovnalosti v oběhu planet a Slunce koncem „centrální Země“ začátkem sedmnáctého století také.

Aniž by tomu exaktní věda ještě plně rozuměla, je i přesto možné se konstelacemi dopídit mnohého, co jinak zůstává skryto pod povrchem mlčení a ignorování.

****************Dodatek 2020, leden:

Konstelovaný systém jako živý organismus

„Zázrak konstelací“ – Na počátku stála otázka: Jak to že konstelace fungují tak přesně? Existuje mnoho teorií, jež se snaží tuto otázku zodpovědět.

Asi nejstřídmější je „nevědomá abeceda“ – viz výše.

Pak existuje několik exotických dalších – informační pole a morfická rezonance (Ruppert Sheldrake), zrcadlové neurony, teorie fraktálů, holografický model atd. (Více zde.

K pojmu systém – Jak je známo, konstelace stavíme zpravidla pro člena nějakého systému. Systémem zde rozumíme živý systém – ať už jde o rodinu, firmu, organizace, nebo o obraz živého systému – zde mám na mysli třeba konstelace bájí, pohádek, scénářů. Tento systém musí splňovat některé kategorie, které se překvapivě shodují s definicí života.

Definice života – Podle NASA se vyznačuje život (=organismus) těmito znaky: 1. jde o otevřený systém (ale pozor – je ohraničený!) 2. replikuje se 3. je autopoietický (samo-tvořící) 4. je evoluční, tj. reprodukuje se s variacemi.

Důležitá „fyzikální“ vlastnost každého živoucího organismu je jeho schopnost zmenšovat vlastní entropii (míru neuspořádanosti) na úkor okolí. To znamená, že skrze příjem energie zvenčí (potrava, kyslík, teplo, světlo atd.) udržuje popřípadě zvětšuje svou vlastní uspořádanost.

  Informace o systému (DNA) je v každé části organismu. (v každé buňce). 

Systém jako organismus? Pokud bychom tedy systém uvažovali jako organismus, který se skládá z členů (buněk), pak je jasné, že každá jeho část (=člen) má přístup ke všem informacím o systému. Má v sobě (informační) stavební plán celku.

I báje, pověsti, mýty, pohádky a scénáře se dají s úspěchem konstelovat, protože jde o jakési „memy“ – tedy replikující se obdobu genu v kulturním prostředí.

A protože byly tyto memy vytvořeny živoucími bytostmi v živoucím prostředí kultury, vykazují samy známky života. 

Závěr: To by vysvětlovalo nejen překvapivé jevy v konstelacích rodinných či firemních systémů („…to není možné – ten zástupce, který nikdy neviděl mého tátu, reaguje a mluví přesně jako on“), ale i zarážející vnitřní logiku v nově vzniklých narativech (způsobech vyprávění) konstelovaných pohádek či divadelních her. (Viz např. můj popis konstelace Prodané nevěsty). Zatímco v organismech je informace předávána skrze DNA (u virů skrze mnohem dynamičtější a variabilnější RNA), je v konstelacích systémů informace předávána formou specifického „systémového“ memu.

Rodinné konstelace

Jednoduchá a rychlá cesta k podstatě a k Pravdě.

O čem seminář je

„Rodinné konstelace“ jsou mnohem více než jen seberozvojová metoda. Hloubku a přínos toho, co během konstelací přichází, může plně pochopit jen ten, kdo je tomuto procesu osobně přítomen.

Konstelace odhaluje naše nitro. Setkáváme se se sebou samými, jací skutečně jsme, bez příkras. Je nám ukázána skutečná příčina našeho problému, jehož řešení hledáme. A to je podstatné – konstelace jdou přímo ke skutečnosti, bez ohledu na to, co chceme, co si myslíme a jak bychom to chtěli mít.

Podobně jako u jiných přístupů je i zde velmi, velmi důležitý neutrální přístup lektora, protože klient je zde ve své otevřenosti snadno ovlivnitelný – manipulovatelný.

K tomu, co konstelace přináší, mám hlubokou úctu a respekt, jde o něco, co přesahuje běžnou rovinu lidského chápání. Výcvik „Rodinné konstelace a pohyby Duše“ jsem absolvoval u u Bhagata J. Zeilhofera v r. 2006.

Jak pracujeme

Podstatná je vždy motivace klienta pro změnu, od té se odvíjí vše ostatní. Motivace je hnacím motorem celé konstelace. K vašemu tématu, které potřebujete řešit, stručně sdělíte pouze základní fakta. Vše ostatní se ukáže ve vlastní konstelaci. 

Konkrétní průběh zde neuvádím. Pro seznámení s konstelacemi doporučuji navštívit seminář a rozhodnout se na místě, zda máte důvěru v tento proces a také v lektora, který seminář vede. Pro seznámení se se mnou můžete také navštívit některý z krátkých večerních seminářů.

K čemu to vede

V konstelaci se ukazuje naše nitro. V průběhu konstelace dochází ke změnám, k přenastavování našeho nitra. Vždy jen v takové míře, jak si to klient dovolí, jak je to pro něj možné a bezpečné. Přijme-li tyto změny, promítají se následně do jeho každodenního života, pociťuje změnu ve vztazích, včetně vztahu k sobě.

Co je dobré vědět

Seminář je určen pro každého, kdo se chce pravdivě setkat se svým nitrem. Účast je možná od 18 let. Účast dětí je možná pouze po domluvě.

Pro častá témata, jako je práce, finance a zdraví, nabízím samostatné konstelační semináře s tímto zaměřením. I s těmito tématy je však možné přijít na základní seminář Rodinných konstelací.

  • Jednodenního semináře se účastní 8 – 12 účastníků, každý má prostor pro vlastní konstelaci. 
  • Organizační informace
  • Cena semináře: Jednodenní 1 500,-KčMísto konání: většinou ve městě nebo dle domluvy s konkrétní skupinouRozsah semináře: Celodenní 9:00 – 18:00; Půldenní 17:00 – 21:30
  •  ————————————————-
  • Zde trochu více o metodě o konstelacích

V této podobě je jejím autorem Bert Hellinger – němec, který se narodil r. 1925, v 17 letech poznal jako voják válku, ve 20 letech vstoupil do katolického náboženského řádu, 16 let působil jako misionář u kmene Zulu v Jižní Africe a z náboženského řádu odešel po 25 letech.

Vrátil se do Německa, oženil se a společně se svojí manželkou postupně načerpal znalosti z oblastí: skupinová dynamika, psychoanalýza, gestalt terapie, primární terapie, transakční analýza, rodinná terapie, hypnoterapie, neurolingvistické programování, terapie pevným objetím. Začal pracovat systemicky.

Zjistil, že některé vzorce ve vztazích fungují napříč generacemi v celém rodinném systému. Na lidi se dívá jako na duchovní bytosti – nikoliv pouze jako terapeut, ale jako kněz, jako duchovní učitel. S touto metodou se začalo pracovat v 80. letech minulého století. Vychází ze systemicko – fenomenologického přístupu. Jde o metodu sebepoznávající a hluboce transformující.

Systemické konstelace vychází z holistického pohledu na svět – „vše souvisí se vším“. Všichni jsme součástí různých systémů a v systémech jsme provázáni vztahy. Systemický pohled se zaměřuje na vztahové souvislosti. Jádrem dění je interakce – vzájemné působení – jednotlivých částí systému. Vzájemné působení může být v různých rovinách, např.

mezi orgány, částmi osobnosti, příslušníky rodiny, národa, politických či církevních organizací nebo národy mezi sebou. Aktivita (pasivita) jednoho člena systému působí na ostatní členy systému a tím ovlivní celek a naopak.

V každém systému nalézáme řád (organizaci), strukturu a možnost změny v průběhu času. Řád vždy zůstává v rámci určitých hranic a pravidel zachován (housenka – kukla – motýl). Každý systém v sobě také přirozeně obsahuje rovnováhu a harmonii. Má schopnost se při porušení rovnováhy navracet do rovnovážného stavu. Jedná se o samouzdravující schopnost systému.

Můžeme pozorovat působení určité síly, která působí mezi jednotlivými částmi systému nezávisle na jejich vůli a chtění. Tuto sílu nazval B. Hellinger „svědomí rodu, systému“. Konstelace nám umožňují rozpoznat působení této síly a tím objasnit příčinu našich potíží a následně zaměřit naše úsilí správným směrem – ke změně, k harmonii.

Přístup terapeuta

Efektivnost (a způsob vedení) konstelace je přímo úměrná schopnosti terapeuta otevřít se tomu, co přichází a neřídit konstelaci na základě předpokladů a rozumových úvah.

Pracovat s konstelacemi znamená nechat věci plynout, „nechat konstelaci promlouvat“ a nebránit jí vlastními představami o tom, jak má konstelace probíhat.

Je velmi, velmi důležité, aby byl terapeut schopen a ochoten vnímat obraz, který se před ním rozvine. Vše je založeno na pozorování. Každá konstelace je jiná.

Bert Hellinger techniku Rodinných konstelací nijak necertifikoval, což komukoliv umožňuje, aby Rodinné konstelace nabízel a vedl. K vedení konstelací terapeuta (morálně) opravňuje absolvování výcviku, který většinou probíhá v rozmezí jednoho a půl roku.

Počet výcvikových dní je kolem 20 (cca 180 hod.) a dalších min. cca 12 dní praxe ve skupinách Rodinných konstelací. V České republice nabízí výcvik několik terapeutů. Konstelace se většinou řadí mezi sebepoznávací semináře.

I když se nejedná o terapii, je ten, kdo konstelace vede, často označován jako terapeut.

Budete mít zájem:  Léto a střevní onemocnění – jak se jim bránit?

Důrazně doporučujeme všem, kteří chtějí absolvovat seminář konstelací, aby se u terapeuta informovali, zda a u koho má výcvik.

Pro kvalitní vedení konstelací je velmi podstatné, aby samotný terapeut prošel hlubokou očistou nejen technikou konstelací.

Máte-li pochybnosti, můžete se na práci terapeuta nejdříve „pouze“ podívat a konstelaci si nechat postavit až po té, kdy terapeut získá vaši důvěru.

Příprava a průběh konstelace

Příprava před konstelací Před stavění vlastní konstelace doporučujeme zajistit si informace o členech své současné rodiny, ale také informace o našich předcích 2 – 3 generace zpět. Např.:

předčasná (před čtyřicítkou) nebo tragická úmrtí, úmrtí malých dětí, úmrtí při porodu, potraty, sebevraždy, rozvody, bývalí partneři vaši, vašeho partnera, vašich rodičů; první lásky, zatajení otcové, děti z předchozích vztahů vyloučení někoho z rodiny – černé ovce, narušené vztahy, emigrace, ztráty majetku, zabavený a ukradený majetek, prohospodařený, utracený či prohraný majetek, užitek z neštěstí druhých – získání firmy, nemovitosti apod., vážné nemoci, závislosti spáchaný zločin, spáchané křivdy, účast ve válce, válečné oběti, knězi a jeptišky v rodině, silně nábožensky založené osoby, opakované osudové vzorce v systému, silné nenaplněné touhy a přání, vícenárodnostní rodinný systém, problémy v zaměstnání, hledání svého místa a klidu – cestování, stěhování, nutkavá potřeba změny, přemíra různých aktivit apod….. Průběh konstelace Lze popsat viditelné vnější projevy při stavění konstelace, ale prožitky účastníků zůstávají skryté. Nejjistějším způsobem pochopení metody konstelací je účastnit průběhu konstelací.

Pro postavení konstelace je vhodné znát fakta o rodině a rodu. Co je však naprosto nutné k postavení konstelace, je motivace klienta ke změně – motivace podívat se pravdivě na to, co způsobuje můj problém a mít snahu a ochotu změnit (u sebe) to, co změnit mohu. Tato motivace je hnacím motorem celé konstelace a tedy i změn, které v životě klienta můžou nastat.

Klient, který si staví konstelaci, sdělí terapeutovi stručně svoji motivaci, resp. svůj problém. Zde jsou potřebná fakta, nikoliv domněnky a hodnocení klienta. Terapeut může mít na klienta dotazy, většinou se týkají rodiny a rodu klienta, případně firmy, jedná – li se o firemní konstelace. Terapeut určí, které osoby budou stát v konstelaci (klient, rodiče, dědeček, ……

), klient z přítomných osob vybere za tyto osoby zástupce a rozmístí je po místnosti dle svého cítění. Na zástupce působí energetické pole systému. Zástupci vnímají pocity skutečných osob, které zastupují, ať už tyto osoby v současné době žijí či nikoliv.

Neví nic o osobách, které zastupují, neznají jejich strachy a obavy a nemají tedy ani důvod bránit se tomu, co přichází (proto se v konstelaci používají zástupci). Na základě dotazů terapeuta sdělují své pocity a vazby k ostatním členům systému. V důsledku toho se před námi rozvine pravdivý obraz toho, co se v systému děje.

Ukazuje se nám skutečný obraz niterných vazeb a pocitů klienta. Už tato fáze konstelace – pravdivý obraz našeho nitra, je sama o sobě léčivá – dokážeme-li se dostatečně otevřít.

Při další práci s tím, co se v konstelaci ukazuje, dochází u zástupců k novým uvědoměním a změnám postojů, včetně zástupce klienta. Ke konci konstelace klient, který doposud konstelaci sledoval z vnějšku, zaujme místo svého zástupce, vstoupí do konstelace a prožije si na sobě změnu, která v systému nastala.

Konstelaci je potřeba nechat působit, není vhodné ji rozumově rozebírat a hledat zdůvodnění toho, co se stalo – to působení konstelace oslabuje. Je potřeba ji nechat její sílu.

Vše, co se při konstelaci odehraje, je důvěrné. Účastníci svojí účastí automaticky přijímají závazek mlčenlivosti o tom, co se během konstelací vyjeví.

Rodinné konstelace a pohyby Duše

Jsme členy různých vztahových systémů. Základním vztahovým systémem pro každého z nás je systém rodiny, jejímž prostřednictvím jsme přišli na tento svět. Vlivy rodinného systému na nás působí nevědomě.

Postavením konstelace na téma, které potřebujeme řešit, se vyjeví obraz, jak skutečně vnímáme danou realitu. Tj. jaký máme vztah ke členům rodiny apod. Už samotné uvědomění si tohoto obrazu je pro klienta přínosné a může odstartovat proces změn.

S obrazem, který se v konstelaci vyjeví, se většinou dál pracuje. Dochází k interakci mezi jednotlivými zástupci a dochází ke změně postojů a vzájemných vztahů.

Systémem vztahů v rodině a v rodu se zabývají Rodinné konstelace. Vlivy, které na jedince působí, však často přesahují hranice rodinného systému.

Tím se dostáváme k pojmenování této velmi jemné, ve hmotném světě neuchopitelné oblasti – Pohyby Duše. Rodinné konstelace a Pohyby Duše se vzájemně doplňují a prolínají.

Terapeuti, kteří pracují s rodinným systémem a současně jsou otevřeni vlivům mimo něj, nabízí své semináře pod názvem Rodinné konstelace a pohyby Duše.

Podrobnější článek na téma Rodinných konstelací najdete zde. 

Individuální konstelace

I když konstelace vznikly jako skupinová metoda, kde se na inscenaci konstelaci účastní více osob, s úspěchem lze provádět také individuální konstelace, kde je přítomen pouze terapeut a klient. Tato varianta konstelací se používá v případech, kdy klient potřebuje zachování 100% soukromí, případně v průběhu individuálního poradenství, dozraje-li čas pro tuto metodu.

Termíny

VAŠE ZPĚTNÉ VAZBY

Jak konstelace fungují

V životě se toto vyrovnávání projevuje třeba tak, že opakujeme naprosto nevědomě rodinné vzorce, problémy, žijeme životy našich předků, v rodě se opakují stále stejné osudy, nemoci, mluví se pak o rodové zátěži (často používané v lékařském prostředí u nemocí), rodové karmě atd. Neděje se nic jiného než to, že svědomí rodu poukazuje na oblasti, kterých je třeba si všimnout, systém se snaží nastolit rovnováhu. V rámci konstelace je možné uvidět, kde byla tato rovnováha narušena, kde byly porušeny zákonitosti a změnit stav do rovnováhy.

V přírodních kulturách a v tradici šamanismu najdeme jasné vědomí toho, že každý je součástí celku, že na každé jednotlivé části záleží a že jsou vzájemně propojeny. Systemické vnímání života a sebe je zde naprosto přirozené a je žito v každodenním životě.

Členové těchto přirozených společenství naprosto jasně znají své místo v celém systému, jsou v kontaktu se svými předky a mají k nim velkou úctu, jsou si vědomi hierarchií v rodě, kmeni, v přírodě, na planetě, ve vesmíru. Ctí a respektují univerzální zákony, místo své i ostatních, znají hodnotu každého místa, každého článku systému.

Znají tak i hodnotu sebe sama, mohou jít životem s rovnou páteří a se ctí.

Z určitého úhlu pohledu jsou vlastně konstelace velmi jasnou metodou i z pohledu vědy. Každý vědec, který se zabývá přírodními vědami, ať už je to bilogie, fyzika nebo chemie, se setkal hned na začátku svého studia se zákony, které platí pro hmotu, energii, vztahy částic a také se systémy a ví, že není možné tyto zákony porušit bez následků.

Stav nerovnováhy se v našem životě projevuje jako např.:
– problémy ve vztazích – partnerských, k dětem, rodičům
– nemoc
– problémy v práci, firmě, s penězi
– psychické a emocionální potíže
– nespokojenost se svým životem
– opakující se situace pořád dokola
– nespokojenost na své duchovní cestě
– pocit „zaseknutí“ se a stagnace
– pocit vnitřního nesouladu a disharmonie

Konstelace umožňují vynést na světlo to, co skrytě ovlivňuje náš život, co si běžně neuvědomujeme a nevidíme, takže to ani nemůžeme změnit. Když uvidíme pravdu, můžeme pak pochopit souvislosti a změnit svůj vnitřní postoj, abychom mohli žít svobodně, plně a radostně.

Vedou nás do přijetí, smíření, klidu, jasnosti, vnitřní síly, vědomí své hodnoty a místa, lásky k sobě i druhým. Učí nás zákonitostem a pravidlům v životě, ukazují Vyšší řád všech věcí, dávají jasnou orientaci v životě.

Nehledáme viníky, ale přebíráme zodpovědnost za svůj život a stáváme se tvůrci, konáme.

Když se k tomu přidá duše…

Konstelace jsou mnohem víc než technika, není to terapie (i když se můžeme setkat i s tímto přístupem).

Pokud si je lektor konstelací vědom toho, že jsme mnohem víc než tělo a osobnost, že jsme Duše, Vědomí a dál, tak se může otevřít širším rovinám, ty pak mohou vstoupit a je možné s nimi v konstelaci pracovat.

Lektor pracuje s jasným záměrem, aby to, co se děje, bylo pro nejvyšší dobro klienta – Duše, pro Nejvyšší Dobro Všech, ne pro krátkodobou úlevu osobnosti nebo pro lepší pocit ega. Ctí Vyšší řád všech věcí.

Takže např.

byla narušena rovnováha rodového systému generace před námi, ale lektor v tomto případě ví, že Duše vstupuje do tohoto rodu dobrovolně, rod, v kterém se narodí, je ideální pro její učení, pro možnost zpracování si témat z minulosti a také pro to, aby rodu něco přinesla, třeba to, jak září a kolik Lásky v sobě nese. Potom zde nemůže být ani řeč o nějakém napravování rodu nebo hledání viníků, litování sebe nebo druhých, ale o vděčnosti a Lásce ke svým předkům a celému rodu, vděčnosti za život a za vše co je. Vede ke smíření a lásce.

To ale zároveň neznamená, že nemůžeme v sobě změnit postoj a nemůžeme žít jinak než naši předkové, právě naopak.

Vděčnost a úcta k osudům našich předků osvobozuje a my pak můžeme žít svůj život svobodně s jejich podporou a požehnáním.

Tím jsem se dostala k velkému přínosu konstelací a to je právě postupné vysvobozování se z pout a vazeb nejen systému rodu, ale i dalších systémů.

A tady na tomto poli se už dostáváme za hranici běžné vědy, přes kvantovou fyziku, která objevila, že neexistují jen částice, ale také vlnění, že prázdno mezi atomy není prázdné a že naše vyzařování, myšlenky atd. ovlivňují všechno kolem nás, až k TOMU, CO JE ZA TÍM VŠÍM a to je To, co skutečně vysvobozuje.

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Adblock
detector