Glukometr – jak ho vybrat a jak ho používat?

Glukometr – jak ho vybrat a jak ho používat? Glukometr – jak ho vybrat a jak ho používat? Glukometr – jak ho vybrat a jak ho používat?

Autor: MUDr. Pavlína Krollová

Pracoviště: Fakultní nemocnice Motol

Vloženo: 10. 3. 2018

 • Před měřením omytí prstů teplou vodou a mýdlem (NEpoužívat dezinfekci – hrozí zkreslení výsledků)

⇒    zlepšení prokrvení prstů
⇒    odmaštění prstu ⇒ kapka krve se nerozteče

 • Před vpichem místo odběru osušit
 • Zasunout testovací proužek do glukometru – glukometr se v této chvíli obvykle sám zapne
 • Získat kapku krve (viz. níže část: Odběr kapky krve)
 • Nanést vzorek krve na testovacího proužek (viz níže část: Testovací proužky)
 • Dále postupujeme dle návodu u příslušného glukometru – u většiny začne automaticky vyhodnocování výsledku
 • Po několika sekundách vidíme na displeji výslednou hodnotu glykémie
 • Ošetříme místo vpichu, odstraníme proužek

Glukometr – jak ho vybrat a jak ho používat?

Odběr kapky krve

 • Provádí se z kapky kapilární krve
 • Tradiční je odběr z prstů ruky – je vhodné vyhradit několik prstů, nejlépe 3. a 4. prst nedominantní ruky
 • ⇒ nebudou rozpíchané všechny prsty
  ⇒ po opakovaných vpiších ve stejných místech se postupně sníží citlivost a bolestivost
 • – odebíráme z vnějšího okraje špičky prstu (NE z bříška prstu nebo z okraje nehtového lůžka = více bolestivé)

 • Glukometr – jak ho vybrat a jak ho používat?
 • Na odběry kapky krve lze u většiny glukometrů využít i alternativních míst
 • Menší bolestivost
 • Předloktí, paže, lýtko, malíková a palcová strana dlaně, prsty na nohou
 • U dětí patička, ušní lalůček
 • Využívá se speciálních nástavců na odběrová pera (autolancety)

⇒  mění hloubku vpichu

 • Naměřené hodnoty z těchto míst mohou být o něco nižší (rozdíl není klinicky významný)
 • Autolanceta se v tomto případě po vpichu oddaluje od kůže až po vytvoření celé kapky krve
 • Při podezření na hypoglykémii  nebo v jiné akutní situaci musí být provedeno měření z prstu !!!
  • Na alternativních místech často dochází ke zpoždění vývoje hodnot glykémie a to až o 20minut (změna glykémie během těchto 20minut může být závažná)
 • Provádí se dnes hlavně odběrovými pery (autolancetami) s vyměnitelnými lancetami (jehličkami), které jsou součástí skoro každé sady ke glukometru (obr. 1, 2)

⇒    Zjednodušení odběru

 • Je možno použít i jednorázové lancety (obr. 4)
 • Jehly se v domácím monitoringu prakticky neužívají (od jejich používání se ustupuje i ve většině zdravotnických zařízení)
 • U části autolancet lze nastavit hloubku vpichu (dle potřeby pacienta)
 • Vpich je povrchový ⇒ méně bolí
 • Jehličku (lancetu) v odběrovém peru měnit po každém použití (obr. 3)


Glukometr – jak ho vybrat a jak ho používat?

 • Část moderních odběrových per nepoužívá klasické lancety, ale bubínky obsahující několik lancet najednou (např. Accu- Chek Fastclix nebo Multiclix)


Glukometr – jak ho vybrat a jak ho používat?

 • Některá odběrová pera (autolancety) mají jako doplněk nástavec pro odběr krve z alternativních míst (viz. výše)

 1. Glukometr – jak ho vybrat a jak ho používat?

 2. Glukometr – jak ho vybrat a jak ho používat?
 3. Glukometr – jak ho vybrat a jak ho používat?
 4. Testovací proužky            
 • Po přiložení proužku ke kapce krve by se měla krev sama nasát
 • Testovací proužky by měly být uchovávány při pokojové teplotě v originální správně uzavřené tubě, aby nezvlhly.
 • Jsou na jedno použití
 • Každý glukometr má specifické testovací proužky ⇒ NEzaměňovat proužky mezi různými typy glukometrů (viz obr. 6)
 • Stanovení glykémie by mělo být ideálně za pokojové teploty
 • U některých glukometrů je ještě nutné nastavení přístroje na nové balení proužků
 1. Zadáním čísla proužků do glukometru
 2. Vložením čipu, který je v balení proužků, do glukometru
 3. Bez nutnosti nastavení –  je automaticky provedeno při zasunutí nového proužku – např. u glukometru Wellion, Freestyle Freedom, Contour plus…  

Pozn.:
Pokud si stále nevíte s měřením rady na internetu je možno najít velké množství originálních videí s postupem měření pro konkrétní glukometry, např. GlucoLab, Accu-Chek Performa,


Vliv na měření:

 • Velikost kapky krve nanesené na testovací proužek
 • Dotek prstu na reakční plošce proužku před nanesením krve
 • Mokré nebo špinavé prsty
 • Znečištěný glukometr + předchozí ponoření do tekutiny
 • Špatná kvalita proužků (nedodržení expirační doby, nesprávné skladování – zvlhnutí nebo přehřátí)
 • Chybný kód při kalibraci proužků
 • Některé glukometry mohou být ovlivněny velmi nízkou teplotou nebo vysokou nadmořskou výškou – správná funkce je při 10-40°C, neměly by být (glukometry ani proužky) vystaveny silným zdrojům tepla

Při chybných výsledcích měření je nejprve třeba vyloučit lidskou chybu, teprve poté prohlásit, že se jedná o technickou poruchu glukometru nebo o vadu testovacích proužků.

 • Kalibrace glukometru by měla být prováděna 1-2xročně
 • Jako jednotka měření glykémie v ČR se používá mmol/l –  glukometry mohou být někdy chybně nastaveny na mg/dl používaný v zahraničí (pozn. pro zajímavost – pro převod hodnoty z mg/dl dělíme osmnácti tj. 180 mg/dl = 10 mmol/l)
 • Kalibrační roztoky pro domácí použití obsahující přesně stanovenou koncentraci glukózy – umožní nám kontrolu správnosti měření. – jsou vyráběny jednotlivými výrobci ke každému glukometru – Ideální je jeho použití min 1x týdně- Před použitím by měl mít kalibrační roztok pokojovou teplotu

Pozn.:

– při čištění glukometru by se do vstupu pro testovací proužky a přes data port neměla dostat žádná tekutina
– glukometr je možno otřít navlhčenou utěrkou

Glukometry + Jak vybrat? (AKTUALIZOVÁNO)

Glukometr – jak ho vybrat a jak ho používat?

Cukrovka je velmi časté onemocnění, které postihuje všechny osoby bez rozdílu věku. Vzniká na základě nedostatečné tvorby inzulínu. V současnosti se rozlišují dva typy cukrovky. Cukrovka 1. typu vzniká v dětství a období dospívání a je pro ni typický absolutní nedostatek inzulínu v těle. Cukrovka 2. typu postihuje nejčastěji osoby s nadváhou, slinivka břišní v tomto případě inzulin vylučuje, avšak tělesné buňky na něj patřičně nereagují.

Nebezpečí této nemoci tkví v tom, že první příznaky většinou nemocný nepozná, k prvním typickým příznakům patří žízeň, hubnutí a únava. Cukrovku může objevit váš ošetřující lékař během preventivní prohlídky z výsledků moči nebo krve. V horším případě dochází u poškozeného k poruchám vědomí. Neléčená cukrovka může způsobit poškození důležitých orgánů.

Jestliže cukrovkou trpíte nebo chcete znát hladinu cukru v krvi, bude pro vás nepostradatelným pomocníkem glukometr. Díky tomuto přístroji budete množství cukru v krvi během několika vteřin. Součástí glukometru jsou tzv. lancety.

Tímto slovem jsou označovány malé jehličky, které se vloží do lancetového pera. Perem pak provedete vpich a odeberete kapku krve. Kapku krve poté nasajete do testovacího proužku, který je vložen v glukometru. Ten vám během chvíle zobrazí výsledky měření.

Při výběru glukometru vás budou zajímat parametry jako bolestivost, přesnost a pohodlnost měření. U glukometrů můžete využít některé funkce a správný typ můžete vybírat také na základě ceny testovacích proužků, které budete muset pravidelně dokupovat.

Porovnat ceny glukometrů

Glukometry mohou používat osoby každého věku. Každá věková hranice má svoje specifika a na základě těchto potřeb budete vybírat správný typ.

Fotometrický

V současné době se jedná o méně používaný a spíše zastaralý způsob měření. U tohoto typu zjišťujete množství cukru v krvi určováním barvy testovacího proužku. Toto měření není vhodné příliš přesné, odhadování správné barvy může být obtížné pro starší osoby. Vliv na zbarvení proužku může mít i okolní teplota.

Elektrochemický

Většina dostupných glukometrů je právě elektrochemickým. Měření je rychlé, pohodlné a přesnější, výsledek se zobrazuje během chvíle na displeji.

Laserový

Novinkou je laserový glukometr, který vám umožní měření provádět bez nutnosti bolestivých vpichů. Tento typ u nás zatím není k sehnání. Najdete ho však na různých internetových stránkách pod označením Laser Doc Plus. Nevýhodou tohoto typu je především vysoká cena.

zpět k obsahu ↑

U glukometru je přesnost jedním z hlavních parametrů. Glukometry můžete koupit od mnoha různých výrobců, prioritou při jeho nákupu by však neměla být pouze cena. V tomto případě je nutné zakoupit výrobky opatřené certifikací.

Kvalitní glukometr splňuje normu ISO 15197:2013. Tyto výrobky jsou sice dražší, ale umožní vám měření s malou odchylkou. Přesnost je udávána v jednotkách mmol/l nebo mg/dl. Chybovost se u jednotlivých typů pohybuje v rozmezí 5 – 20 %. Za dostačující jsou považovány glukometry s odchylkou 0,8 mmol/l.

zpět k obsahu ↑

Bolestivost je parametr, který je podstatný pro každého, obzvlášť však bude zajímat rodiče dětí. K nejméně bolestivým patří glukometry, které dokáží množství cukru v krvi naměřit z velmi malé kapky krve. Objem krve u glukometrů bývá v rozmezí 0,5 – 5 μl a je dán hloubkou vpichu.

 • Glukometry s objemem krve 0,5 – 1,4 μl, jsou vhodné pro děti a osoby, které trpí prvním typem cukrovky.
 • Glukometry s objemem krve 2 – 5 μl jsou doporučovány dospělým a starším osobám.

Krev se nejčastěji odebírá z prstů, méně bolestivý je odběr ze strany. Krev však můžete odebrat také z předloktí, stehna nebo paže.

zpět k obsahu ↑

Součástí glukometrů je poměrně velký displej, na kterém jsou zobrazovány čísla v dostačující velikosti. Přesto je vhodné před koupí glukometr vyzkoušet. Zobrazená čísla by měla být pro osobu, která bude glukometr používat dostatečně čitelná.

Pro používání ve večerních a nočních hodinách oceníte u displeje možnost podsvícení. Osobám se špatným zrakem budou vyhovovat glukometry, které naměřené výsledky oznámí hlasem.

Glukometry umožňují výsledky měření uchovávat do paměti. Levnější přístroje jsou schopné uložit 10 – 500 měření. Mladším ročníkům bude pravděpodobně vyhovovat větší rozsah paměti, starší osoby jsou spíše zvyklé jednotlivé výsledky zapisovat a paměť tak při výběru nebude hrát velkou roli.

zpět k obsahu ↑

Glukometry jsou vybaveny několika funkcemi. Téměř u všech typů se setkáte s podsvíceným displejem, různou velikostí paměti nebo indikátorem baterie.

Dražší přístroje jsou pak doplněny o další funkce. S počtem funkcí roste cena přístroje, je tedy na zvážení každého, které funkce jsou pro něj směrodatné.

Vhodná je funkce automatického vypnutí, která šetří baterie glukometru. Po nějaké době nečinnosti dojde k vypnutí přístroje.

Pomocí alarmu vás přístroj sám upozorní na další měření. Na nesprávně zasunutý testovací proužek vás upozorní indikátor.

Glukometr je možné pomocí Bluetooth bezdrátově propojit s mobilním telefonem nebo počítačem. Díky tomu budete moci ukládat naměřené hodnoty. Propojit ho můžete také pomocí USB kabelu.

Dražší glukometry nebude muset díky funkci Codefree kalibrovat pokaždé, když budete přecházet na nové balení testovacích proužků.

zpět k obsahu ↑

Glukometry je možné koupit v každé lékárně. Díky jejich dostupnosti není problém jednotlivé modely vyzkoušet. Pod odborným dohledem se seznámíte s jejich obsluhou a máte jistotu, že kupujete kvalitní výrobek. Spolehnout se můžete na značku Freestyle Libre, Beurer, Mediasana, Codefree, Gluneo a jiné.

zpět k obsahu ↑

Cena glukometru není nijak vysoká. Velmi kvalitní přístroje koupíte za necelých 500 Kč. Cena dražších se pohybuje kolem 1 000 Kč. Součástí balení je i odběrové pero, lancety a často také testovací proužky. V některých případech je glukometr prodáván navíc s pouzdrem, které vám ho umožní bezpečně uložit.

Porovnat ceny glukometrů

zpět k obsahu ↑

Co je chytrý glukometr?

Chytrý glukometr je možné spárovat s mobilním telefonem pomocí aplikace. Naměřené výsledky se zobrazují přímo na telefonu. Kromě toho můžete zaznamenávat svoje denní aktivity, jídelníček. Využívat můžete různé grafy a tabulky. Výsledky pak můžete konzultovat s vaším ošetřujícím lékařem.

Budete mít zájem:  Indonéská bali masáž – jaké jsou její účinky na zdraví?

Co vše je možné pomocí glukometru změřit?

I levnější glukometry využijete také pro měření cholesterolu, kyseliny močové a hemoglobinu.

Je nutné kupovat k přístroji nějaké příslušenství?

Ke každému glukometru budete muset průběžně dokupovat testovací proužky. Jednotlivé modely umožňují dokoupit vlastní verzi proužků. Jejich cena se může značně lišit. Proto si před nákupem glukometru zjistěte, jak velké balení a v jakém cenovém rozsahu je možné dokupovat.

Nevyhnete se ani nákupu lancet, což jsou speciální tenké jehly umožňující odebírání vzorků krve. I jehly je možné používat jednorázově. Jehly stejně jako proužky jsou určené pro stejné značky glukometrů a jejich cena se může lišit.

Jaká je normální hodnota cukru v krvi?

U zdravé osoby se hodnota cukru v krvi pohybuje mezi 4 – 6 mmol/l, při měření 2 hodiny po jídle je normální hodnota do 8 mmol/l.

zpět k obsahu ↑

Diabetici se bez glukometru neobejdou, díky němu budou moci průběžně kontrolovat svůj zdravotní stav. Cena přístroje není nijak vysoká, proto je vhodné vyhnout se levným a nekvalitním výrobkům. Pokud vám přístroj předepíše ošetřující lékař, máte nárok na finanční kompenzaci od pojišťovny. Pro správnost měření je nutné dodržovat doporučený postup.

Jak se vám líbí tento článek? Pomohl vám?

​​

Lékařské přístroje a zdravotnické pomůcky

Díky pravidelné měření cukru v krvi mohou pacienti s cukrovkou bez větších problémů pracovat nebo dokonce sportovat. Existuje už celá řada přístrojů, proto je třeba vybírat správný glukometr podle potřebných funkcí a přesnosti měření.

Cukrovka neboli diabetes je označení pro různé nemoci, které se projevují zvýšenou hladinou cukru v krvi. Pokud není diabetes zjištěn včas, nebo se pacient neléčí, hrozí mu vážné zdravotní problémy. Pacientů s diabetem v České republice přibývá.

Například v roce 2007 bylo přes 56 tisíc nových případů, v roce 2015 už přes 80 tisíc nových případů za rok. Léčba se různí, podle typu diabetu – někteří se léčí pouze dietou, jiní perorálními antidiabetiky (není je možné použít u pacientů s diabetem 1.

typu), přibližně 35 % diabetiků podstupuje inzulinovou léčbu.

Díky moderním léčebným a diagnostickým postupům mají ale cukrovkáři šanci vést plnohodnotný život bez většího omezení. Stav cukru v krvi si mohou zjišťovat a upravovat téměř za chodu. Velkým pomocníkem jsou jim glukometry.

Přístroje na měření cukru v krvi jsou snadno dostupné a jednoduše se používají.

Stačí jen získat z prstu malou kapku krve prostřednictvím odběrného pera nebo lancety, kápnout jí na testovací proužek a vložit ho do glukometru. Po několika vteřinách přístroj ukáže obsah glukózy v krvi.

Díky získané hodnotě si diabetik vypočítá, nebo to za něj udělá samotný přístroj, zda si má nebo jakou dávku inzulinu si má aplikovat.

Historie glukometrů

Glukometry jsou nezbytnou výbavou každého diabetika. Pomáhají jim sledovat hladinu cukru v krvi jednoduše a kdykoliv během dne.

Na trhu jsou dnes nejrůznější přístroje od několika výrobců, přitom první glukometry pro domácí použití se začaly objevovat až na přelomu 60. a 70. let 20. Století. Přístroje ale byly relativně složité na používání.

Měření vyžadovalo celou řadu přesně provedených kroků. Zjistit výsledek bylo pro pacienta docela náročné. Na vývoji glukometrů se tak nadále pracovalo.

Teprve na začátku 80. let 20. století se objevily přístroje podobně těm dnešním. Glukometry se zmenšily, existovaly různé designy a modely. Dokonce už měly displej. paměť na zapamatování si předchozích výsledků nebo zvukový signál.

Dnes už je glukometr jen malá krabička s displejem, ke které pacient potřebuje jenom odběrné pero, díky kterému získá malou kapku krve z prstu (někdy bývá lanceta dokonce součástí glukometru) a testovací proužky.

Jak vybrat glukometr?

Při výběru glukometrů existuje řada faktorů, které rozhodují o konečné koupi. V první řadě by se měl diabetik dívat jen na certifikované přístroje. Zařízení musí být klasifikováno jako zdravotní pomůcka.

Přesnost měření

Nejdůležitější ze všech faktorů je přesnost měření. Glukometry na domácí použití sice nikdy nedosáhnou tak přesných výsledků jako měření v laboratoriu, ale i tak je výsledek u kvalitních přístrojů dostačující. Maximální povolená odchylka je totiž jenom 0,8 mmol/l.

Jednoduchost ovládání

Vzhledem k tomu že diabetem často trpí straší lidé, rozhodujícím aspektem při výběru glukometru může být i jednoduchost používání. Pro seniory tak mohou být vhodným řešením například takzvané Codefree přístroje.

Klasické glukometry jsou vybaveny kódovacím čipem a vždy při rozbalení nových měřících proužků je třeba přístroj tímto čipem znovu nakalibrovat. U codefree přístrojů, jako je například Dcont Ideal, však tato povinnost odpadá.

Používání zařízení se tak stává ještě snadnějším.

Dobrá viditelnost výsledků

Velký displej, jako je například u výrobků Wellmed Simple, někdy i s podsvícením pomáhá starším lidem nebo pacientům se slabším zrakem, aby na výsledky dobře viděli, a to jak ve dne tak v noci.

Aktivní lidé si rádi kupují kompaktnější přístroje. Ty ale mají displeje většinou malé. Některé chytré glukometry mají dokonce hlasový výstup.

Pacienti, kteří by na výsledky jinak neviděli, si je mohou poslechnout.

Počet alarmů

Každý diabetik si potřebuje kontrolovat cukr několikrát během dne, někdo třikrát, někdo čtyřikrát i víckrát. Proto je dobré při výběru glukometru dbát na to, kolik alarmů je možné na něm nastavit, aby člověk na měření nezapomněl nebo si ho nemusel zbytečně nastavovat i na telefonu.

Velikost paměti

Rozhodující u glukometrů je i to, kolik si je přístroj schopný zapamatovat výsledků případně výpočet průměrných hodnot za určité období. Důležité je to pro celkový obraz o zdravotním stavu diabetika.

Je to podstatná informace nejen pro samotného pacienta ale hlavně pro lékaře a pro stanovení další léčby.

Někteří lidé možná ocení i chytré glukometry, které je možné připojit k počítači nebo telefonu a výsledky zkopírovat.

Objem krve potřebné k měření

Dnešní glukometry potřebují k zjištění stavu cukru v krvi už jen malé množství krve, ale i tak jde stále o invazivní vyšetření. Člověk se vždy před měřením musí píchnout lancetou, nejlépe do prstu, aby kapku krve získal.

Čím méně krve je potřeba, tím je to lepší. Zpravidla platí, že levnější přístroje potřebují více krve, dražší mnohem méně, například jen 0,6 mikrolitrů.

Ocení to například také rodiče malých diabetiků, kteří musí dětem měřit krev například i během noci a nechtějí je odběrem příliš budit.

Výdrž a typ baterií

Jsou baterie integrované nebo je třeba je měnit? Typ baterie a způsob dobíjení je pro diabetika také velmi důležitý. Kompaktní přístroje s integrovanou baterií jsou kompaktní a elegantní, ale pro někoho může být nevýhodou jejich cena. Některé glukometry s výměnnými bateriemi mohou být kvůli bateriím trochu těžší a větší.

Cena přístroje a náhradních proužků

Glukometry nejsou přehnaně drahé, ale jejich cena se odvíjí od kvality zpracování a od počtu funkcí.

Pojišťovna přispívá na glukometry (1 000 Kč jednou za deset let) i na proužky (maximálně 3 200 Kč za rok), ale rozhodně to nepokryje všechny náklady.

Pacient by měl při koupi proto sledovat i cenu náhradních testovacích proužků, případně započítat do výdajů i cenu náhradních lancet.

Další možnosti měření

Někteří pacienti společně s krevním cukrem potřebují pravidelně měřit i cholesterol, kyselinu močovou či hemoglobin. Existují přístroje, které jsou schopné měřit dvě i více z těchto veličin. Pro diabetiky tak mohou být zajímavé například výrobky Wellmed Easy touch, které jsou rozpoznají, jaký testovací proužek jste do něj zrovna vložili a ukáží správný výsledek.

Budoucnost měření cukru v krvi

V dnešní době už je používání glukometrů jednoduché, ale stále je člověk musí nosit s sebou a pomocí lancet získávat krev nutnou pro testování. Je ale možné, že v budoucnosti se bude místo glukometrů používat jen nenápadné dočasné tetování, které bude glukózu z těla extrahovat bezbolestně. S jeho pomocí bude možné vždy na základě změny barvy zjistit aktuální hladinu cukru v krvi.

Testy na cukrovku: podle čeho vybrat glukometr a kolik přispěje pojišťovna?

Člověk s diabetem by měl mít pod kontrolou svoji glykémii, hladinu cukru v krvi. K tomu je potřeba vyvážení správného stravování, pohybu a léčby.

Dnešní moderní léky již dokáží vyrovnat hladinu cukru a účinně předcházet hypoglykemiím, podrobněji se tématu věnujeme v článku „Nový inzulín“ snižuje rizika pro diabetiky. Tyto nové inzulíny – inzulínová analoga hlídají hladinu cukru v krvi po celý den.

Odborníci je nyní doporučují diabetikům, kteří se dosud léčili prášky bez výraznějších léčebných pokroků. Inzulín již není volbou jen pro „těžké“ diabetiky, jak tomu bylo dříve, léčba prošla ohromnými změnami.

I při dodržování režimu a léčbě je třeba průběžně sledovat hodnoty krevního cukru. Ke sledování glykémie v domácích podmínkách jsou důležitým pomocníkem glukometry.

Glukometry: hladina cukru pod kontrolou

Glukometry jsou kapesní přístroje k orientačnímu měření glykemie z kapilární krve. Jsou vyrobené k domácímu měření okamžité hladiny cukru v krvi. Proto jsou některé jejich vlastnosti upřednostněny na úkor přesnosti. Glukometry musejí být uživatelsky jednoduché, aby je mohli ovládat laici.

Neslouží jako náhrada laboratorního testování. Jsou na ně kladeny jiné nároky než na velké analyzátory, které se využívají v biochemických laboratořích.

 • Přístroje ukážou na displeji aktuální hodnotu glykemie z kapky krve, která se nasaje do testovacího proužku.
 • Výsledky měření glukometru by měly být jednou za rok porovnány s výsledky laboratorních testů.

Kritéria pro výběr glukometru

Ke každému glukometru náleží měřicí proužky. Neexistují univerzální proužky, každá značka glukometru má své vlastní. Při výběru přístroje zohledněte i ceny proužků, které bude potřeba pořizovat opakovaně.

 • cena proužků
 • velikost displeje
 • snadná obsluha
 • velikost samotného přístroje

Bývají označeny jako „codefree“. Jejich výhoda spočívá v tom, že odpadá nutnost kalibrace přístroje kódovacím čipem při rozbalení každého nového balení testovacích (měřicích) proužků. Např.:

 • Glukometry Verio OneTouch jsou považovány za jedny z nejpřesnějších. Automaticky provádějí řadu kontrol a v případě problému nedojde k naměření výsledku. Ceny od 800 korun.
 • Glukometr Beurer GL 44 rozděluje výsledky před a po jídle nebo po pohybu. Cena od 1300 korun.
 • Glukometr Beurer GL 50: data lze stáhnout do počítače. Cena od 1200 korun.

Odběrové pero

Součástí některých balení glukometrů bývá odběrové pero. Nicméně lze si jej zakoupit i samostatně. Odběrová pera jsou určena k získání vzorku kapilární krve pro měření hladiny cukru v krvi při domácím měření glykemie.

Ceny se pohybují okolo 200 korun. Vybírejte pera s nastavitelnou hloubkou vpichu. Odběrové pero ani lancety s nikým nevyměňujte. 

 • Např. BEURER 457.10 nebo Accu-Chek Softclix KIT

Diabetik a pojišťovny

Glukometry:

Glukometr a diagnostické proužky na stanovení glukózy v krvi musí pacientovi vždy předepsat odborný lékař – diabetolog, který má smlouvu s jeho zdravotní pojišťovnou.

Budete mít zájem:  Chuťovky aneb parodontitida, kam se podíváte

Glukometry jsou ze zdravotního pojištění hrazeny do výše 1000 korun, v množství 1 kus za 10 let.

 • Hrazeny mohou být diabetikům, kteří jsou léčeni intenzifikovaným inzulinovým režimem (aplikují si tři dávky inzulinu denně nebo užívají inzulinovou pumpu).
 • Diabetikům s labilní cukrovkou, kteří potřebují alespoň dvě dávky inzulinu denně.

Diagnostické proužky na stanovení glukózy v krvi:

 • Pacienti léčení perorálními antidiabetiky: množství do 100 kusů proužků za rok (do celkové výše 800 Kč).
 • Pacienti léčení inzulinem (aplikují si jednou či dvakrát denně): množství do 400 kusů za rok (do celkové výše 3200 Kč). Pacienti léčení intenzifikovaným inzulinovým režimem (tři a více aplikací inzulinu denně): od 400 kusů do 1000 kusů proužků za rok.
 • Pacienti léčení inzulinovou pumpou: od 400 kusů do 1000 kusů proužků za rok.
 • Těhotné diabetičky léčené jednou až dvěma dávkami inzulinu denně:400 kusů do 1000 kusů proužků za rok.
 • Pacienti do 18 let a těhotné diabetičky léčené intenzifikovaným režimem nebo inzulinovou pumpou: od 1000 kusů do 1800 kusů za rok.

Vždy záleží na zdravotním stavu diabetika a z něj vyplývající potřeby testování proužky – s ohledem na to předepisuje ošetřující lékař jejich potřebné množství.

Diabetes II. díl: Diagnostika, měření glykémie, dia potraviny a umělá sladidla

Pro určení diabetu a kontrolu vývoje tohoto onemocnění je důležité znát správné hodnoty hladiny krevního cukru a dalších parametrů. Dále by také každý již diagnostikovaný pacient měl provádět tzv. self-monitoring, tedy být schopen změřit si sám v domácím prostředí změřit glykémii glukometrem.

O tzv. prediabetu (předchůdci cukrovky) mluvíme, pokud je hladina glukózy nalačno mezi 5,6 až 7 mmol/l, o diabetu a vyšší hyperglykémii, pokud je opakovaně nad 7 mmol/l. Dalším screeningovým parametrem je stanovení hladiny tzv.

glykovaného hemoglobinu odrážející dlouhodobější stav pacienta, kdy hodnoty do 38 mmol/mol lze považovat za nepřítomnost cukrovky, hodnoty 38 až 48 mmol/l jsou hodnotami hraničními a nad 48 mmol/mol je diagnostikován diabetes.

     Co je třeba pro domácí měření?

 • Glukometr (přístroj k měření)
 • Testovací proužky k danému glukometru
 • Autolanceta (odběrové pero sloužící k získání vzorku krve)
 • Lanceta (malá jehla vkládající se do odběrového pera k umožnění vpichu)

     Správný postup:      (přesný postup je vždy uveden v manuálu konkrétního glukometru)

 1. Místo odběru by mělo být čisté a suché (ideálně bříško prstu, z důvodu nižší bolestivosti je vhodnější než přední část, alternativní místa: dlaně, předloktí, lýtka). Před měřením si umyjeme a osušíme ruce. Desinfekci neužíváme kvůli případnému zkreslení výsledků.
 2. Do autolancety vložíme lancetu a nasadíme ochranný kryt, na kterém obvykle můžeme vybrat požadovanou hloubku vpichu. Nakonec autolancetu připravíme k odběru krve natáhnutím.
 3. Dále do glukometru vložíme na doraz testovací proužek, tím se přístroj většinou sám zapne a je připraven. (Starší glukometry někdy požadovaly zadání kódu uvedeného u používaných proužků.) Pro každé měření je vždy třeba použít nový proužek a nádobku po vyndání proužku ihned uzavřít.
 4. Přiložíme autolancetu k boční straně špičky prstu a zmáčkneme spouštěcí tlačítko, čímž daná lanceta (jehla) vystřelí a dojde k vytvoření kapky krve.
 5. Glukometr s již zasunutým proužkem přiložíme ke kapce krve a dojde k jejímu nasátí. Měřič často zvukovým signálem ohlásí nasátí dostatečného množství krve.
 6. Po pár sekundách přístroj zobrazí výsledek měření glykémie.

     Nejčastější problémy a chyby během měření glukometrem:

 • Malá kapka krve či znečištěné místo jejího odběru
 • Špinavé, navlhlé či prošlé testovací proužky, nevhodný druh pro daný glukometr, chybně zadaný kalibrační kód nových proužků (pokud ho glukometr vyžaduje)
 • Chybně měřící nebo znečištěný glukometr, slabá baterie 

K potvrzení stanovení diabetu se také provádí tzv. oGTT (orální glukózový toleranční test), často například k diagnostice gestační cukrovky mezi 24. až 28. týdnem těhotenství. Pacient vypije roztok se 75 gramy glukózy.

Obecně lze říci, že pokud je po dvou hodinách hladina glukózy pod 7,8 mmol/l, lze diabetes vyloučit, jestliže jsou hodnoty v rozmezí 7,8 až 11 mmol/l, jedná se o porušenou glukózovou toleranci a nad 11 mmol/l je diagnostikována cukrovka.

U těhotných jsou sledovány tři hodnoty hladiny krevního cukru – nalačno (u zdravých ideálně do 5 mmol/l), po jedné hodině (do 10 mmol/l) a po dvou hodinách (do 8,5 mmol/l) od vypití roztoku.

ČTĚTE TAKÉ: Diabetes III. díl: Moderní léčba a doporučení pro aplikaci insulinu

V rámci kontroly by každý diabetik měl dostatečně dbát na tzv. self-monitoring. V užším pojetí samostatné měření glykémie glukometrem (viz box), v širším slova smyslu se jedná také o měření krevního tlaku, kontrolu hmotnosti, pravidelnou kontrolu nohou, sledování přítomnosti cukru, ketolátek a bílkovin v moči pomocí speciálních diagnostických proužků, které lze zakoupit v lékárně.

Nejen při diabetu je doporučeno přijímat potraviny bohaté na vlákninu, minerály a vitaminy.

V rámci sledování metabolického syndromu typického pro diabetiky II. typu se kromě zvýšené hladiny krevního cukru kontroluje hodnota krevního tlaku, obvod pasu pacienta, hladina tzv. HDL cholesterolu („hodného cholesterolu“) a triacylglyceridů v krvi.

Strava

Každý diabetik a člověk s predispozicí k cukrovce by měl dbát na vhodnou stravu a kvůli zvýšené ztrátě tekutin také hodně pít, samozřejmě neslazené nápoje. U obézních pacientů velmi pomůže snížení hmotnosti.

Pro diabetes je typický zvýšený sklon k oxidativnímu stresu (tvorbě škodlivých vol- ných radikálů), proto je velmi důležitý dostatečný přísun tzv. antioxidantů (vitamin C, E, selen, zinek). Diskutabilní je ve snaze o omezení klasického cukru užívání tzv. dia potravin a umělých sladidel.

Dia potraviny jsou sice potraviny bez cuk- ru, jsou však bohaté na obsah tuku a energie. Jsou tedy vhodné pouze u neobézních pacientů, většinou diabetiků I. typu. U umělých sladidel (sacharin, aspartam, acesulfam K, cyklamat), která sice osladí a nemají vliv na glykémii, je velmi často dis- kutována jejich bezpečnost.

Případné riziko se doporučuje redukovat jejich kombinováním a z důvodu možného nebezpečí nejsou určena dětem ani těhotným ženám. Často dnes bývá do- poručováno sladidlo z rostliny Stevia rebaudiana, které je přírodní, a není tedy vyráběno synteticky.

PharmDr. Eliška Kouřilová 

Test 10 nejlepších glukometrů 2021 | Recenze & Jak vybrat

Protože je osobní glukometr klasifikován jako přístroj pro tzv. self-monitoring, to znamená pro měření prováděné laikem v domácím prostředí, měl by mít co nejjednodušší ovládání. Je důležité najít výrobek, který se vám bude snadno ovládat. Navíc by vám měla vyhovovat nejen cena přístroje, ale také cena proužků, které budete muset opakovaně dokupovat.

Dále se zaměřte na samotnou kvalitu zpracování přístroje. Většinou se vyplatí sáhnout po modelu ověřené značky. Ujistěte se, že je výrobek opatřen platným certifikátem a skutečně se jedná o zdravotnickou pomůcku. Glukometr by měl pracovat co nejpřesněji – za maximální přijatelnou odchylku lze považovat 0,8 mmol/l.

Jak vybrat glukometr stručně:

 • Kvalita zpracování a certifikace – čím lépe zpracovaný přístroj, tím déle vám vydrží sloužit. Při výběru hleďte na to, abyste sáhli po modelu s platným zdravotnickým certifikátem. Výsledky naměřené glukometrem bez certifikátu nemají žádnou vypovídající hodnotu.
 • Ověřený výrobce – léty prověření výrobci zdravotnických pomůcek kladou velký důraz na obě výše zmíněné vlastnosti. Jedná se například o firmy Beurer, GlukoLab či Medisana.
 • Přesnost měření – pokud glukometr neměří hodnoty glukózy s dostatečnou přesností, postrádá jeho používání význam. Je také potřeba mít na mysli, že měření glykémie glukometrem je spíše orientační a nedá se srovnat s měřením na biochemickém analyzátoru.
 • Intuitivní ovládání a funkce – glukometr by vám měl dobře padnout do ruky a snadno se ovládat. Ideální je také dostatečně velký displej, ze kterého pak výsledek odečtete i bez brýlí na čtení. Dražší modely pak nabízí různé funkce, které zvyšují uživatelský komfort.
 • Cena – přístroj sám o sobě drahý nebývá, ale musíte k němu průběžně dokupovat proužky. Podle povahy onemocnění vám je dokonce může proplácet zdravotní pojišťovna.

Typy glukometrů

Podle metody měření můžeme glukometry rozdělit do dvou skupin:

 • Fotometrické – starší varianta. Ke stanovení hladiny glukózy v krvi používá reflaktační fotometrii. V měřícím proužku je zabudovaná látka, která reaguje s krví. Výsledkem této chemické reakce je charakteristické zbarvení proužku, podle kterého glukometr učí glykémii. Tato metoda ale nebývá úplně přesná a je snadno ovlivnitelná (světlo, otřesy). Měření také trvá déle.
 • Elektrochemické – většina moderních glukometrů využívá tuto metodu. Opět dochází k chemické reakci v proužku, během které jsou generovány záporně nabité částice. Prošlý elektrický náboj je přímo úměrný koncentraci glukózy ve vzorku. Výhodou elektrochemické metody je vyšší přesnost a rychlost. Měření trvá jen několik sekund.

Přesnost měření

Při nákupu glukometru je nutné klást velký důraz na přesnost daného zařízení. I malá odchylka totiž může výrazně ovlivnit následnou léčbu. Domácí přístroje se svou přesností samozřejmě nemohou srovnávat s profesionálními biochemickými analyzátory. Většinou se ale jejich odchylka pohybuje do 0,8 mmol/l, což je pro osobní motoring dostačující. 

Rozhodně byste se při výběru měli zabývat pouze přístroji s oficiální zdravotnickou certifikací. Ostatní vám potřebnou přesnost nezaručí.

Pokud budete chtít přesnost zkontrolovat, lze to provést pomocí kalibrace, o které se více dočtete v následující kapitole.

V první řadě byste se ale měli ujistit, že dodržujete správný postup měření popsaný v návodu. S každým modelem se totiž může zacházet trochu jinak.

Kalibrace

Aby váš glukometr měřil opravdu spolehlivě, doporučuje se pravidelně provádět kalibraci (ideálně 1-2krát ročně). Výsledky kalibrace byste měli poté porovnat s výsledky akreditované laboratoře. Odchylka by se měla ideálně držet pod 15 %.

Pokud zvolíte starší model glukometru, nejspíše se nevyhnete kalibraci při každém otevření nové tuby měřicích proužků. Samotná kalibrace se pak provádí zadáním kombinace čísel nebo vložením čipu. Moderní přístroje bývají uživatelsky přívětivější a dovedou na kalibraci myslet za vás. Bývají označeny heslem “codefree”. O funkci codefree dále pojednává kapitola Funkce.

Displej

Ovládání glukometru je obvykle velice snadné a k samotnému měření mnohdy stačí stisknout jediné tlačítko. Některé modely se spustí dokonce automaticky po zasunutí měřicího proužku. O to větší důraz byste proto měli klást na zobrazovací plochu (displej). Velikost obrazovky musí být dostatečná, abyste co nejpohodlněji přečetli nejen hodnotu krevního cukru, ale i další přidružené údaje.

Nároky na velikost displeje jsou logické. Cukrovka postihuje v největším zastoupení seniory, kteří mívají často problémy se zrakem. Problémy se zrakem se navíc často pojí i se samotným diabetem. Špatně přečtené hodnoty poté mohou způsob řadu problémů.

Výrobci se na to snaží myslet. Většina glukometrů proto mívá podsvícení displeje. Pokročilé modely disponují dokonce zvukovým výstupem, kdy vám přístroj sám přečte naměřený výsledek.

Tělo glukometru a baterie

Rozměry glukometrů jsou vesměs podobné. Liší se pouze v několika centimetrech. Pokud potřebujete větší a čitelnější displej, logicky se tím zvětší i celý glukometr. Na výběr máte z několika tvarů, od kulatých destiček až po podlouhlé měřiče připomínající televizní ovladač.

Budete mít zájem:  Léčba Alergie Na Pyl?

Zatímco některé přístroje zvládnou na jeden zátah tisíce měření, jiné se pohybují spíše v rozmezí několika stovek. Rozdíl je také v tom, zda najdete v přístroji dobíjecí baterii nebo klasickou vyměnitelnou (například tužkové baterie). U varianty číslo dvě počítejte s vyšší hmotností.

Množství krve a doba měření

Přístroje se liší i tím, kolik krve potřebují na jedno měření. Čím lepší a dražší přístroj, tím menší množství této vzácné tekutiny vám odebere. Nicméně všechny hodnoty jsou velmi nízké. Vždy se jedná jen o několik kapek.

Když se nebudete moci rozhodnout mezi dvěma podobnými přístroji, mohla by vám pomoci doba měření. Glukometry obecně pracují velmi rychle. Průměrná doba se pohybuje kolem pěti vteřin, ale existují i rychlejší a pomalejší varianty. Právě díky své rychlosti a spolehlivosti se většina diabetiků přiklání k přístrojům fungujícím na elektrochemickém principu měření.

Funkce

Glukometr je sice jednoúčelový přístroj s jasně daným výsledkem použití, přesto u něj můžete narazit na několik doplňkových funkcí. Lepší a bohatší výbavu poskytnou především dražší modely.

Pro uchovávání a kontrolu naměřených výsledků slouží:

 • Paměť – glukometr s vlastní vnitřní pamětí si dokáže zapamatovat několik posledních naměřených výsledků. Kapacita paměti může být v řádu desítek, ale také stovek úložných míst.
 • Průměrné hodnoty – vybrané měřiče dokážou zobrazit průměrnou hodnotu glukózy v daném časovém období. Nejčastěji to bývá pro 7, 14, 30 a více dnů.
 • Bluetooth – jakmile má váš měřič vnitřní paměť, je většinou také možné jej nějakým způsobem propojit s počítačem nebo telefonem, kde si uložené výsledky můžete zpětně prohlížet. Nejčastější možností propojení je Bluetooth, starší zařízení fungují přes infračervené záření, případně se objevuje ještě drátová varianta.
 • Hlasové přehrávání výsledků – tuto funkci jsme zmínili již v jedné z předchozích kapitol. Glukometr je schopen mluveným slovem prezentovat hodnoty měření, což ocení především uživatelé se slabým zrakem.

Uživatelský komfort zvyšují:

 • Alarm – přístroje vybavené touto funkcí vás zvukem samy informují o tom, že je nutné provést měření. Nemusíte tak na kontroly neustále myslet.
 • Podsvícení displeje – pro lepší čitelnost a snadné používání i v noci jsou displeje glukometrů doplňovány o podsvícení.
 • Indikátor – některé modely glukometrů vás upozorní například na vybitou baterii, nebo za vás pohlídají vadný měřicí proužek.
 • Automatické vypnutí – glukometr se sám vypne po určité době nečinnosti. Obvykle je to v řádu několika desítek vteřin.

Mezi pokročilé funkce patří:

 • Codefree – přístroje označené jako „codefree“ nebo “no code” vám ulehčí práci. Odpadá totiž nutnost kalibrace kódovacím čipem. Zatímco u klasických modelů bude potřeba měřič kalibrovat při každém nově otevíraném balení měřicích proužků, u codefree produktů jste této starosti ušetřeni.
 • Chytré glukometry – drahé modely jsou kromě měření schopny samy určit, jaké množství inzulinu byste si měli aplikovat. Tento údaj vám sdělí prostřednictvím displeje.
 • Měření dalších hodnot – pokročilé přístroje dokážou měřit více hodnot najednou. Stanoví například cholesterol, kyselinu močovou či hemoglobin. Tato funkce je vhodná především u polymorbidních pacientů, kteří trpí několika chorobami naráz.

Příslušenství

Samozřejmostí ke každému glukometru je pouzdro, ve kterém si můžete přístroj i další doplňky k němu uchovávat. Doporučujeme do něj vždy měřič poctivě vrátit, přeci jen jde o citlivé vybavení, které je potřeba chránit před mechanickým poškozením.

Další potřeby k měření glykémie

Kromě glukometru potřebujete k měření hladiny cukru v krvi i několik dalších věcí, jako jsou měřicí proužky a lanceta nebo odběrové pero.

Lanceta

Sterilní jehla, která slouží k odběru krve a je určená k jednorázovému použití. Disponuje vystřelovacím mechanismem pro rychlý a bezbolestný vpich do prstu, stejně jako odběrové pero.

Odběrové pero

Odběrové pero svým vzhledem připomíná klasické pero na psaní. Dovnitř se ovšem vkládá sterilní jehla.

Některá pera mají dokonce zásobník, nemusíte tak pokaždé hledat novou jehlu a ušetříte místo, pokud s sebou nosíte pero například do práce. Použití je jednoduché. Pero stačí nabít a „střelíte“ jej do prstu.

Díky rychlosti nejde o nijak bolestivý proces. Toto příslušenství není vždy součástí balení, někdy je třeba jej dokoupit zvlášť.

Ideální jsou varianty s nastavitelnou hloubkou vpichu. Pero si v žádném případě s nikým nevyměňujte. Jde o velmi osobní předmět určený pro potřeby pouze jednoho pacienta.

Měřicí proužky

Nepostradatelné příslušenství glukometrů. Na proužek je aplikována krev z prstu a ten je následně zasunut do glukometru. Nutno zdůraznit, že každý glukometr (respektive daná modelová řada) používá jiné měřicí proužky, nejsou tedy univerzální.

Jak při měření postupovat

S nově pořízeným glukometrem se musíte naučit zacházet. K tomu vám obvykle poslouží přiložený návod. Pomoci vám také může pomoci váš lékař z diabetologické poradny. Pár pravidel platí ale obecně pro jakýkoliv model:

 • Před odběrem krve si důkladně omyjte ruce teplou vodou a následně je osušte. Glukóza se totiž vylučuje potem, což by mohlo ovlivnit výsledky měření. Teplá voda navíc pomůže rozproudit krev. Dezinfekce není nutná, naopak se ani nedoporučuje provádět. Dezinfekce totiž může výrazně zkreslit naměřené hodnoty.
 • Krev odebírejte z bříška prstu, ideálně ze strany, kde je nižší bolestivost. Některé modely umožňují odběr také z předloktí či ze stehna.
 • Abyste odebrali dostatečné množství krve, musíte mít ruce dostatečně zahřáté. Pomůže také bříško prstu před vpichem promasírovat.
 • Krev se z vpichu v žádném případě nesnažte vymačkávat. Dojde tím ke smíchání krve s tkáňovým mokem a výsledky budou opět nepřesné. Pokud neteče, zkuste za chvíli nový vpich.
 • U odběrového pera s nastavitelnou hloubkou vpichu začínejte od nejnižší hodnoty.  Podle potřeby pak můžete hloubku zvyšovat, pokud z vpichu nevytéká dostatek krve. Nižší hloubka vpichu s sebou nese také menší bolestivost a minimální zjizvení tkáně.
 • Pokud nemáte glukometr s pamětí nebo možností uložení údajů do telefonu či počítače, naměřené hodnoty si zapisujte s časem a datem měření.

Důležitá poznámka: Fyziologické rozmezí glykémie se pohybuje mezi 3,6-5,6 mmol/l. Jedná se o hodnoty naměřené nalačno. Je nezbytné počítat s tím, že každá potravina, kterou zkonzumujete před měřením, ovlivní naměřený výsledek. O diabetu se začíná uvažovat, pokud laboratorní analýza opakovaně potvrdí glykémii vyšší než 7 mmol/l (ranní odběr).

Nejčastější chyby

Než se s glukometrem naučíte správně pracovat, může to chvilku trvat. Zde je výčet nejčastějších chyb, kterých se dopouští zejména pacienty začínající se self-monitoringem:

 • Prošlé nebo špatně skladované (zvlhlé, přehřáté či jinak znehodnocené) testovací proužky.
 • Nezkalibrovaný nebo znečištěný glukometr.
 • Příliš malá kapka krve.
 • Odběr provedený z mokrého či znečištěného prstu.
 • Chybně provedená kalibrace – špatně zadaný kód měřicích proužků.

Cena

Glukometry sice nejsou nijak drahé, nicméně i přesto mohou být jejich pořizovací náklady překážkou – hlavně pro seniory. U těžších případů cukrovky, tedy ve chvíli, kdy diabetik používá například inzulinové pero nebo pumpu, přispívají pojišťovny 500 korun na jednodušší model glukometru a 1 000 korun na pokročilejší variantu.

Při nákupu musíte hledět nejen na výdaje za samotný glukometr, ale i na cenu měřicích proužků.

Do 500 Kč

Nižší pořizovací náklady jsou spojeny především s méně kvalitními glukometry s minimálním množství funkcí. I přesto dovedou naměřit celkem přesné výsledky. Za cenu do 500 korun pořídíte i celou řadu příslušenství pro glukometry, mezi které se řadí například sterilní lancety, odběrové pero nebo měřicí proužky.

Od 500 do 1 000 Kč

V této sekci se jedná o glukometry s velikostně přijatelným LCD displejem a možností ukládat naměřené hodnoty. Řada těchto produktů disponuje dokonce podsvícením a řadou užitečných funkcí. Samozřejmou součástí balení bývají měřičí proužky a náhradní jehly.

Od 1 000 do 2 000 Kč

Řeč je o značkových glukometrech, u kterých je kladen velký důraz na přesnost naměřených hodnot. Mnohé modely umožňují zobrazovat průměrné hodnoty v daném časovém období, mají velký a dobře čitelný displej a jsou prodávány v tzv. verzi codefree.

Nad 2 000 Kč

V tomto případě jde o glukometry s řadou přidružených funkcí, jakými jsou akustické připomenutí, alarm vysoké glykémie, rychlé měření do 5 sekund a technologie Bluetooth pro přenos dat.

Příspěvek od pojišťovny

Pro získání příspěvku musíte mít glukometr předepsaný lékařem. Nárok máte na jeden přístroj za šest let. U diabetu druhého typu bez větších komplikací bohužel nárok na příspěvek nevzniká. Stav pacienta totiž oficiálně nevyžaduje průběžné měření cukru v krvi. Pro lepší přehled o vašem zdravotním stavu se ale vyplatí do glukometru investovat.

Podle závažnosti onemocnění máte nárok také na diagnostické proužky. Opět je musí předepsat lékař.

U lehčích případů se jedná o 100 kusů za rok, horní hranice se ale může vyšplhat až na 1 800 kusů (v případech dětských diabetiků a těhotných diabetiček). Po vyčerpání tohoto fondu si ale musíte další proužky hradit sami.

Není ale na škodu se informovat u své pojišťovny, zda by nešlo jejich nákup hradit pomocí některého z fondů prevence.

Alternativy

Vývoj jde stále kupředu, a to se týká i měření glukózy. Dnes už jsou k dostání pohodlnější a méně invazivní varianty, než je glukometr. I tak si ale klasické glukometry uchovávají svůj význam. Do karet jim stále ještě hraje relativně dostupná cena (v porovnání s ostatními způsoby monitorování glykémie) a dobrá přesnost měření.

Varianta měření Výhody Nevýhody
Klasický glukometr + Výběr z mnoha variant – Náklady na nákup lancet a proužků
– Invazivnější metoda
Laserový glukometr + Méně invazivní – V současné době nedostupný
– Náklady na nákup proužků
Senzor + Méně invazivní (dle varianty)
+ Automatické měření
+ Bez proužků a jehel
– Vysoká cena

Laserové glukometry

Jednou z variant ve vývoji je laserový glukometr, který by byl zcela neinvazivní a hladinu cukru v krvi by zjišťoval pouze prostřednictvím kontaktu s kůží. Tato varianta je ale v současné době na českém trhu nedostupná (červenec 2021).

Senzory

Senzory jsou používanou, ale bohužel velmi nákladnou alternativou glukometru. Jejich využití je vhodné zejména pro těžké diabetiky, u kterých je žádoucí neustálé monitorování glykémie.

Některé senzory pouze sbírají data a ty je možné následně vyhodnotit. Jiné fungují jako plnohodnotná náhrada glukometru, kdy můžete díky čtečce získat údaje o krevním cukru v reálném čase (Zdroj: Všeobecná fakultní nemocnice v Praze). U pacientů s inzulinovou pumpou mohou být propojené a spustit například krizové upozornění, či dokonce automaticky nastavit dodávku inzulinu.

U senzorů rozlišujeme více a méně invazivní varianty. Jednou možností je senzor uložený do podkoží, kde vydrží i několik měsíců. Existují také senzory přilepené na kůži, které zasahují do jejího povrchu jehlou.

Nejméně invazivní je potom forma „nálepky“, která do kůže nijak nezasahuje a data sbírá zhruba dva týdny. Nevýhodou neinvazivních senzorů je nižší přesnost měření.

Zejména rychlé změny glykémie se nemusí okamžitě projevit.

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Adblock
detector