Rolfing (strukturální integrace) – na bolesti i pro lepší držení těla

Fyzioterapie je část rehabilitace, která pomocí manuálních technik předchází a léčí bolestivé stavy pohybového aparátu.

Jde o odbornou péči vycházející ze znalostí medicínských oborů, jejímž obsahem je diagnostika, prevence a terapie změn vznikajících především ve svalech a kloubech. Odstraněním těchto změn ulevuje od bolesti hlavy, páteře, kloubů, ale i bolestí břicha či menstruačních obtíží.

Rolfing (strukturální integrace) – na bolesti i pro lepší držení těla

Fyzioterapie je vhodná pro všechny

Léčba akutní i chronické bolesti pomocí fyzioterapie je stále častěji vyhledávanou specializací v medicíně. Prostřednictvím speciálních technik a přístupů odstraňuje bolest v pohybovém aparátu.

V rámci preventivní péče pomáhá udržet zdraví, přispívá k pomalejšímu opotřebování a stárnutí organismu, zmenšuje únavnost a zrychluje schopnost regenerace těla po fyzické i psychické zátěži. Zvláště ženy oceňují vliv fyzioterapie na tvarování postavy.

Již v novorozeneckém a kojeneckém věku pomáhá fyzioterapie rozvíjet správné pohybové návyky (stereotypy) dítěte. Děti se správnými návyky jsou pohybově zdatnější, mají správné držení těla ve školním věku a předcházejí degenerativním změnám ve starším věku.

Sportovcům pomáhá k lepší a stabilní výkonnosti a omezujeme riziko úrazů.

Rolfing (strukturální integrace) – na bolesti i pro lepší držení těla

Klasická masáž rekondiční

Odstraňuje ztuhlost, svalové napětí, zlepšuje prokrvení pokožky a příznivě ovlivňuje nervové svalstvo. Rekondiční masáž je soustava masážních hmatů s regeneračním a preventivním účinkem. Masáž celkově zlepšuje krevní a mízní oběh.

Usnadňuje též odtok zplodin, které vznikají ve svalech po tělesné námaze, tím urychluje odstraňování pocitů únavy. Působením masáže na povrch těla lze příznivě ovlivňovat i vnitřní orgány.

Masáž není vhodná při infekčním onemocnění, nachlazení, nádorovém onemocnění a kožních zánětech.

Od nového roku kombinace masáže s nahřátím bolestivého místa biolampou, dále od nového roku používáme bio oleje.

Mobilizace a měkké techniky patří mezi prostředky manuální medicíny.

Měkké a mobilizační techniky páteře a periferních kloubů jsou nejdůležitější a nejvíce používané techniky pro léčení bolestivých myofasciálních spoušťových bodů (triggerpoints), což jsou přesně lokalizovaná, citlivá místa ve stažených kosterních svalech.

Tato metoda se používá všude tam, kde potřebujeme znovu obnovit protažlivost měkkých tkání nebo jejich posunlivost vůči sobě (např. ošetření jizvy, otoky, stažení tkáně nad místem bolesti, bolestivé svaly nebo jejich úpony.

Seznam přístrojů:

 • EKG přístroj BTL 12 kanál. ambulantní tlakoměr OMNIPRAX DM-3000
 • ACUCOMB AC-V2
 • LEONARDO BASIS 1.
 • VAS 07
 • SONOTER S 1
 • DIMAP V s aplikátory: A1H, A2H, A3H, S1H, S2H

Rolfing

Od léta roku 2013 jsme jako první v ČR závedli terapii Rolfingu u nás.

Rolfing strukturální integrace je proces, který výrazně zlepšuje tělesnou strukturu člověka, držení těla a jeho pohyb. Manipulací s měkkou tkání a pohybovým vzděláváním ovlivňuje pojivové tkáně těla a uvolňuje v nich nahromaděné napětí a stres. Na rozdíl od masáží je účinek Rolfingu dlouhodobý.

Rolfing pomáhá při:

 • chronické bolesti hlavy
 • chronické bolesti páteře a zad
 • poúrazové stavy
 • neefektivní držení těla
 • svalové napětí
 • ztuhlost krku
 • omezenou pohyblivost
 • nespavost
 • emocionální stres
 • ztuhlost těla z dlouhé práce u počítače
 • a mnohé další …

Bolest nebo nepohodlí fyzického těla je signál, že něco ve svém životě můžeme zlepšit – můžeme změnit svůj dosavadní způsob života. Rolfing je metoda, která velmi efektivně a citlivě mění navyklé způsoby pohybu a práce těla, takže tyto signály již nejsou potřeba a bolest mizí.

Rolfing (strukturální integrace) – na bolesti i pro lepší držení těla

Myofasciální technika

Myofasciální techniky pracují a ošetřují fascii. Fascie (povázka) je obal každého svalu, vnitřností, kostí (okostice). Nadměrným přetěžováním a špatným stereotypem pohybu dochází k dehydrataci fascie a její tvrdnutí.

Tento jev má za následek zhoršený pohyb, změnu struktury těla a bolest. Tělo se fixuje do určitého neekonomického postavení vůči gravitaci – hyperlordosa, hyperkyfóza, VDT (vadné držení těla), protrakce ramen a další.

Poté dochází k
přetěžování povrchového svalstva, která musí vyvinout daleko vyšší úsilí oproti ekonomickému postavení těla.

Myofasciální technika vychází z učení Idy Rolf. Po absolvování 2 kurzů s mezinárodním rolferem Mariem Strydem poskytujeme myofasciální techniky. Jde o techniky během kterých dochází znovu k hydrataci fascie, následnému výhodnějšímu postavení těla a snazšímu pohybu bez bolesti.

Propriofoot

V dnešní době se stále více setkáváme s vadným držení a zakřivením dolních končetin u dětí.Plochonoží, valgozní i varozní postavení dolních končetin, nestabilní kotníky aj.

Toto vše má v pozdějším věku za následek poranění kolenních vazů, přetěžování kyčelních kloubů a celou změněnou posturu těla. Proprifoot je sada 4 nestabilních destiček.

Autoři Jerome Baicy a Loïc Paric – oba pracují více než deset let ve vrcholovém sportu, ve kterém má také nápad stabilizačních destiček svůj původ.

Výhoda oproti klasickým nestabilním podložkám jako bosu apod. je, že můžeme ovlivňovat a zaměřit se jen na přední nebo zadní část chodidla. Cviky respektují pokročilost cvičence a vše začíná od snadných stabilizačních poloh po těžší.

Kde proprifoot pomáhá:

 • nestabilní kotníky
 • prevence poranění kotníku a kolen
 • plochonoží
 • rehabilitace a rekonvalescence po poranění kolen a kotníku
 • vadné držení dolních končetin
 • přetěžování kyčelních kloubů
 • vadné držení těla
 • zapojení a aktivace všech svalů dolních končetin

Lávové kameny

Masáž lávovými kameny je starodávná, mýtická čínská masáž, první záznamy o této masáži jsou z Číny, 2000 let před naším letopočtem.Kameny aplikujeme v akupunkturních bodech ovlivňující posturu těla. Dojde tak k ideálnímu prohřátí a aktivaci těchto bodů. Následná masáž má poté daleko vyšší účinnost i z důvodu mnohem snažší psychické i fyzické relaxaci klientů vycházejí z praxe.

Kineziotaping

Technika Kineziotapingu je obdobná s Kinesio-taping (nebo se také uvádí název Kinesio a Kineseo tejpování) a byla vyvinuta v osmdesátých letech chiropraktikem japoncem Dr. Kenzo Kasem.

Princip účinku elastického tejpu je zcela nový a převratný jak pro sport, tak pro rehabilitaci, fyzioterapii a v neposlední řadě i lymfologii.

V roce 2015 budeme vycházet i z barevného rozdělení tapu a jeho účincích.

Účinky:

 • zmírňuje záněty a bolesti
 • snížení bolestivosti
 • snižuje možnost zranění a křečí
 • zlepšení pohybu a práce svalů, šlach, vazů a kloubů
 • příznivé ovlivňuje krevní a lymfatický systém
 • při onemocnění nervového systému (regulace svalového napětí)
 • napomáhá při uvádění svalu nebo kloubu do správné polohy pro rehabilitaci
 • pomáhá slabým svalům tím, že je uvádí do normální polohy
 • koriguje osovost kloubů
 • po úrazech, rekonvalescenci a rehabilitaci
 • prodlužuje účinek fyzioterapie

Co je to Rolfterapie a Rolfjoga?

Rolfcvičení je prvním cvičením v ČR (jste tu s námi již více než 10 let), které vědomě pracuje přes fascie a hluboké svaly těla jako je např. psoas.

Uvědomění si těla jako celku dělá tuto metodu jedinečnou ve svých okamžitých a silných pozitivních účincích.

Jeho cílem je změna těla  a) samozřejmě estetická zeštíhlení v žádoucích partiích a zlepšení držení těla, b) ale i zdravotní (funkční) efekt = aby měly všechny klouby v těle dost místa, aby se tělu lépe dýchalo, aby se člověku v těle dobře žilo, aby se jeho tělo nehroutilo a nerozšiřovalo vlivem gravitace a stresu, případně dalších vlivů (zranění, úrazy, operace, nemoci…..).

Je strukturální cvičební metoda = mění celou strukturu těla. Vychází ze tří hlavních pilířů – cvičení PILATES, JÓGY a metody SI (známé také jako Rolfterapie či Rolfing). Jde o metodu výukovou, veškeré pokyny, které používá lze velmi efektivně uplatnit v běžném životě, při jakémkoli pohybu během dne (nejen při cvičení a sportu). I tím je jedinečná.

Jakým způsobem své tělo používáme, tzn. jak se pohybujeme, pracujeme, odpočíváme, jak cvičíme apod. nám tělo formuje.

Používáme-li tělo podle principů Rolfpilates (s cílem vyrovnat jej v gravitačním poli a využívat jej maximálně efektivně s co nejmenším vynaložením energie na uskutečnění zamýšleného pohybu), dochází k odstranění napětí a bolestí.

Časem dojde k odbourání zbytnělých a nepotřebných tkání, k maximální energetické šetrnosti, k přiblížení se ideálu krásy těla.

Co je optimálně fungující, je i krásné

 •  Pro dosažení výše uvedeného efektu při cvičení a následně i při jakýchkoli jiných činnostech je extrémně důležitá pozice pánve a fungování bederního svalu.
 • Jestliže bederní sval funguje normálně a prodlužuje se při každém pohybu či ohybu, nemohou bederní obratle podlehnout stlačení a špatné pozici, která je počátkem problémů se zády.
 • Velké břicho je často stejně tak způsobeno pouze zkrácením bederního svalu. Proto se základní kontura břicha odmítá změnit i když postava obecně zeštíhlí pomocí diety a zvýšené aktivity.
 • Napětí v oblasti kyčlí se může projevit rozšířením spodní části těla.
 • Tvar těla (jeho křivky) je dán napětím svalového a vazivového systému, jeho strukturou a ne jeho hmotností (množstvím tuku).
 • Zjednodušeně řečeno, aby bylo možné změnit tvar těla, je nejdříve nutné uvolnit bederní sval a pak teprve cvičit.

ROLF-cvičení (ROLFpilates a ROLFjóga) – mění strukturu a tvar těla

Rolfcvičení je prvním cvičením v ČR, které pracuje vědomě přes fascie a hluboké svaly těla jako je např. psoas. Působí vědomě na celou fasciální síť našeho těla.

Jeho cílem je samozřejmě estetická změna těla – zeštíhlení v žádoucích partiích těla, ale zároveň i zdravotní (funkční) efekt = aby měly všechny klouby v těle dost místa, aby se tělu lépe dýchalo, aby se člověku v těle dobře žilo a aby viz text zde:Časem je lidské tělo zkracováno a stlačováno, stává se objemnějším a z bočního pohledu širším (obr.vlevo).

Budete mít zájem:  Vitamín B 17 je módní hit. Existuje ale vůbec?

Základní tvar břicha zůstává stejný i když postava celkově zeštíhlí. S tvarem těla má hmotnost málo společného. Tvar těla je určován jeho strukturou. Poradíme Vám, jak ji změnit (obr. vpravo).

Na fotkách je stejné tělo ve stejný den bez fotomontáže. Na fotce vlevo je znázorněný důsledek našeho způsobu života v kombinaci s působením tahu gravitace, znatelný u většiny těl po 40-50 roku života.

Těla mají vyklenuté břicho (přestože jsou lidé třeba i hodně štíhlí), což způsobuje silně napnutým bederním svalem, který vytlačuje orgány z místa jejich správného umístění a tím vyklenuje břišní dutinu.

 Na fotce vpravo je bederní sval v přirozené pozici, orgány jsou na svém místě v břišní dutině a svaly pánevního dna dobře pracují. Tohoto stavu lze znovu dosáhnout velmi jednoduše. Po víkendu Návod na tělo už nikdy více obrázek vlevo.

Rolfing (strukturální integrace) – na bolesti i pro lepší držení těla

Časem v těle vzniká napětí, tlaky, deformace, bolesti, přibývají zdravotní problémy, nastává pokles životní energie. Rolfcvičení kombinuje to nejúčinnější z metod PILATES, STRUKTURÁLNÍ INTEGRACE (ROLFtepie, Rolfing), JÓGA a dalších. Bolesti zad a celého těla mizí. Výrazný účinek v každém věku a kondici. Vhodné pro ženy, muže i děti.

Rolfing (strukturální integrace) – na bolesti i pro lepší držení těla

 V čem je rozdíl? V napětí bederního svalu (na obrázcích je červeně). Teprve s uvolněným bederním svalem (obr. vpravo) začnou automaticky pracovat břišní svaly.

 „Nic není trvalé, vše lze změnit..“ (Ida Rolf)

ROLFterapie(Strukturální terapie, Rolfing)

Rolfterapie, původním názvem Strukturální integrace (SI), nazývaná také jako Rolfing (který je chráněnou obchodní známkou Rolf Institutu of Structural Integration pro SI), je technika pracující s pojivovou tkání – fasciemi. FNa fascie těla autorka Rolfterapie Ph.D. Ida Rolf kladla velký důraz již před více než 50 lety.

 Základem metody je teorie o zásadním vlivu gravitačního pole Země na lidské tělo a důležitost správného uspořádání těla v tomto poli. Smyslem SI je uvolnit fyzické struktury těla tak, aby mohly vytvořit ideální postavení těla v gravitačním poli Země. Nosnou myšlenkou v tomto procesu je, že poloha kostí je dána délkou a napětím svalů a vaziva, které jsou k nim připojené.

A právě s měkkými tkáněmi pracují terapeuté SI (rolfeři), vidí je jako jednotlivé vzájemně provázané systémy a vztahy mezi nimi řeší a optimalizují. Pomalým, hlubokým tlakem a jemnými pohyby působí na vazivový systém pacienta. Výsledkem terapie bývá nejen vyléčení bolestivých tělesných symptomů, ale také celkové zlepšení tělesného uspořádání.

Jakákoliv odchylka od ideálního uspořádání v gravitačním poli vytváří v těle napětí, kterým je tělo deformováno. To způsobuje bolesti různých částí těla a zároveň všeobecný pocit nepohody člověka. Má vliv i estetický.

Silná stehna, široké kotníky, „babský hrb“, krk vtažený do ramen, vybočený palec (halux), vystouplé břicho, dvojitá brada, visící spodní část paže, volné hýždě a další, jsou pouze místy s podpůrnými tkáněmi (tělo si je vytváří pro zajištění stability), nebo jen projevem gravitace a času nesprávně uspořádaného těla.

Všechny takové podpůrné tkáně a deformity po použití strukturálních metod mizí. Tělo už je nepotřebuje a rozpouští je. Dochází ke změně jeho tvaru, k vymizení bolestí a problémů a k obrovským úsporám energie. Únavu a pocit tíže vystřídají pocity lehkosti, stability a jistoty. Dochází ke zlepšení rovnováhy fyzické i duševní.

Zakladatelkou Strukturální integrace (Rolfingu) byla Ida P. Rolf Ph.D. (1896-1979).

 

Objednat individuální kurz

Rolfterapie je účinná manuální terapie, která změní (zlepší) držení vašeho těla a odstraní napětí, bolest i stres.

Proč rolfterapie: Rolfterapie (strukturální inteligence) je u nás zatím méně známá, přesto velice účinná manuální terapie. Tato metoda je založená na práci s fasciální sítí těla. Fascie (vazivo) je vzájemně propojená síť, která obaluje každou buňku, orgán, svalové vlákno, sval a dohromady vytváří 3D síť, která určuje pozici jednotlivých částí těla.

Postupem času, z různých důvodů (např. úraz, špatné držení těla, nedostatek pohybu nebo naopak přetěžování, psychické trauma, stres, operace, jednostranná pohybová zátěž atd.) ztrácí vazivová tkáň v určitých místech svoji pružnost a postupně se zkracuje. Z tohoto důvodu dochází vlivem gravitace postupně k vychýlení jednotlivých částí těla ze svislého (vertikálního) uspořádání.

Tělo na tyto změny reaguje tak, že si vytvoří kompenzace, aby se udrželo ve vzpřímené poloze. V důsledku těchto kompenzací dochází nejen k přetěžování některých svalových skupin, ale především ke ztuhlosti vazivového systému v dané oblasti (fascie se v těchto místech zkrátí a slepí).

Výsledkem je omezená pohyblivost, špatné držení těla a často chronická bolest v oblastech neustálého přetěžování.

Jak to probíhá: Rolfterapie se skládá z 10 lekcí (jedna lekce trvá cca 80 minut), při kterých terapeut cílenými hmaty ošetří jednotlivé části těla tak, že oddělí („rozlepí“) slepené fascie.

Pomocí speciálních hmatů uvolní svaly z napětí a ty se pak vrací do své původní polohy. Výsledkem je obnovení přirozené lidské pohyblivosti a vitality organismu prostřednictvím zlepšení držení těla.

Tímto způsobem mění rolfterpaie navyklé způsoby pohybu, obnovuje přirozené uspořádání a držení těla v gravitačním poli Země. Prostřednictvím manipulace s měkkou tkání a pohybovým vzděláváním ovlivňuje terapie pojivové tkáně těla (fascie) a uvolňuje v nich nahromaděné napětí a stres.

Na rozdíl od masáží je účinek Rolfingu dlouhodobý a ovlivňuje funkci lidského organismu jakožto celku. Výsledkem je více aktivní, flexibilní, svěží tělesná stavba zbavená bolesti.

Terapie začíná analýzou držení těla a pohybu klienta, může být provedena i fotodokumentace. Terapeut pracuje v závislosti na ošetřované oblasti těla rukama, bříšky prstů nebo lokty. Klient může spolupracovat dechovými cviky nebo malými specifickými pohyby. Závěr ošetření může být doplněn pohybovými cviky nebo cviky podporujícími pohybové vnímání.

Pracuje se na širokém lehátku, židličce či ve stoje, vždy s ohledem na klientův stav či pohybové zatížení.

Rolfing (strukturální integrace) – na bolesti i pro lepší držení těla

K čemu: Rolfterapie uvolňuje napětí v našem těle (nejen ztuhlý krk), odbourává stres, nespavost, emoční stres, omezenou pohyblivost, chronické bolesti páteře a zad, migrény, chronické bolesti hlavy, uvolňuje bolest při poúrazových stavech, podporuje správné držení těla, správnou chůzi, uvolňuje svaly, šlachy, klouby, pomáhá při špatném dýchání, speciální ošetření pomáhá při hojení jizev.

Pro koho: Pro děti, muže i ženy všech věkových kategorií, sportovce, pro osoby, které mají sedavé zaměstnání nebo vykonávají jednostranný pohyb, po úrazech apod.

Rolfterapii si můžete vyzkoušet, zda vám bude vyhovovat. Je možné přijít na 1 nebo 3 lekce, během kterých se zaměříme na povrchové fascie. Ucelený systém rolfterapie, která zahrnuje ošetření i hlubších vrstev fascií, ovšem tvoří celých 10 lekcí.

Více informací o rolfterapii (strukturální integraci) na www.casi-rolfterapie.cz

 

Co jsou fascie:

 

Možné příčiny bolestí zad:

 

Dokumentární film o rolfingu:

 

Tipy pro každodenní život (principy rolfterapie v praxi):

Skrytý svět fascií… (Dokument CZ)

Rolfterapie v české televizi:

 1. Rolfterapie v ČT – 1. část
 2. Rolfterapie v ČT – 2. část

Rolfing – Wikipedie

Tento článek není dostatečně ozdrojován, a může tedy obsahovat informace, které je třeba ověřit.Jste-li s popisovaným předmětem seznámeni, pomozte doložit uvedená tvrzení doplněním referencí na věrohodné zdroje.

Série článků na téma Alternativní medicína

 • Všeobecné informace
 • Alternativní medicína
 • Pseudověda
 • Evidence Based Medicine
 • Antiscientismus
 • Skepticismus
 • Vědecký skepticismus
 • Lékařství
 • Bioetika
 • Alternativní medicína
 • Akupresura
 • Akupunktura
 • Alternativní metody v léčbě rakoviny
 • Apiterapie
 • Aplikovaná kineziologie
 • Aromaterapie
 • Aurikuloterapie
 • Bachova květová terapie
 • Baňkování
 • Biomagnetismus
 • Bioterapie
 • Breussova dieta
 • Detoxikace (alternativní medicína)
 • Detoxikační náplasti
 • Funkční medicína
 • Gemmoterapie
 • Holotropní dýchání
 • Homeopatie
 • Hypnoporod
 • Chromoterapie
 • Iridologie
 • Kraniosakrální biodynamika
 • Moxování
 • Naprotechnologie
 • Naturopatie
 • Paňčakarma
 • Psychotronika
 • Radionika
 • Reiki
 • Reflexologie
 • Rolfing
 • Su Jok terapie
 • Šiacu
 • Techniky emoční svobody
 • Tejpování
 • Terapeutický dotek
 • Urinoterapie
 • Ušní svíce
 • Vaginální napařování
 • Tradiční medicína
 • Ájurvéda
 • Středověké lékařství
 • Starořecké lékařství
 • Šamanismus
 • Tradiční čínská medicína
 • Konspirační teorie
 • Big Pharma
 • Očkování a autismus
 • Chemtrails

Rolfing, původní název strukturální integrace (dále jen SI), známý také pod názvem Rolfterapie, je alternativní manuální terapie vytvořená dr. Idou Rolf (USA) , propagovaná The Rolf Institute of Structural Integration, která vlastní ochranné známky Rolfing® a Rolfer®.

Tvrzení proponentů

Principem SI má být nalezení dokonalého vyvážení lidského těla ve vztahu ke gravitačnímu poli, v němž se tělo vzpřímeně pohybuje. Gravitace je tak v SI považována za velmi významný faktor. V ideálním případě je prý tělo gravitaci dokonale přizpůsobeno a jeho pohyb je plynulý a energeticky nenáročný.

Naopak tělo, které je dezintegrované – vyosené, údajně funguje s větší energetickou náročností a tím i s větším opotřebováváním. Pomáhat si má tím, že ve fasciální (povázkové) tkáni vytváří tuhé opory, které mohou pohyb zhoršovat, omezovat nebo způsobovat bolest.

To má vést ke zhoršení zdravotního stavu nejen na úrovni pohybového aparátu.

Terapie podle SI se snaží během deseti základních sezení uvolnit fasciální tkáně tak, aby se obnovila domnělá přirozená rovnováha těla vůči gravitaci. Uvolňování fasciální tkáně se děje pomocí patentované manuální terapie. Během deseti hodin terapeut pracuje v pojivové tkáni celého těla. Výsledkem je údajně integrované tělo, na které působí gravitace „reflexně“.

Ve světě se metoda vyučuje na několika školách, např. The Guild for Structural Integration. V České republice existuje Česká asociace strukturální integrace, která je členem mezinárodní asociace SI (IASI).

Budete mít zájem:  Test instantních polévek: místo brambor mouka, místo rajčat cukr

Kritika metody

Ač Idě Rolfové nelze upřít správné anatomické a kineziologické postřehy,[1] obecná fyzioterapie a v českém prostředí zejména odkaz Pražské myoskeletální školy, tuší v jejím důrazu na měkké fascie pouhou reakci na chiropraktiky, kteří nadužívají nárazové manipulace tkání tvrdých (lupnutí v páteři a kloubech). Podobně je v Rolfingu otazný patentovaný systém vzdělávání, cena terapií a „ucelená série“ 10 sezení.

Neexistují žádné nezávislé a věrohodné důkazy, že Rolfing je účinný v léčbě jakýchkoli zdravotních či psychických problémů.[2]

Domněnky Rolfingu o paměťovém ukládání traumatických zážitků do různých částí těla nebo o asociaci emocí měkkými tkáněmi, byly popsány jako pseudovědecké.[3][4][5]

Skeptici Rolfing kritizují kvůli absenci vědecké podpory pro jeho diagnostické a léčebné metody. Proto byl Rolfing zahrnut na seznam metod považovaných za šarlatánství.[6][7][8]

Reference

 1. ↑ ROLF, Ida P., „Rolfing: reestablishing the natural alignment and structural integration of the human body for vitality and well-being“, Healing arts press, Vermont, 1977, ISBN 978-089281335-3
 2. ↑ JONES, Tracey A. Rolfing. Physical Medicine and Rehabilitation Clinics of North America. 2004, s. 799–809, vi. DOI 10.1016/j.pmr.2004.03.008. PMID 15458753. (anglicky) Je zde použita šablona {{Cite journal}} označená jako k „pouze dočasnému použití“.
 3. ↑ CARROLL, Robert Todd. The Skeptic's Dictionary. Online. vyd. [s.l.]: [s.n.], 22 January 2014. Dostupné online. ISBN 9780471272427. Kapitola Rolfing. (anglicky) Je zde použita šablona {{Cite book}} označená jako k „pouze dočasnému použití“. Archivovaná kopie. www.skepdic.com [online]. [cit. 2015-04-07]. Dostupné v archivu pořízeném z originálu dne 2014-10-28. 
 4. Credo Reference. The Penguin Dictionary of Psychology. [s.l.]: Penguin, 2009. ISBN 9780141030241. Kapitola Rolfing. (anglicky) Je zde použita šablona {{Cite book}} označená jako k „pouze dočasnému použití“.
 5. ↑ Cordón, Luis. (2005). Popular Psychology: An Encyclopedia. Greenwood Press. p. 218. ISBN 0-313-32457-3 „Podle teorie Rolfingu jsou vzpomínky na traumatické zážitky uloženy v různých částech těla (jako „svalová paměť“), blokují volné proudění „životní energie“ a správný druh masáže je může uvolnit, čímž se obnoví správný tok a integrace mysli a těla… Pro teorii traumatických zážitků potlačených ve formě svalové paměti neexistuje žádná podpora v psychologické literatuře, takže základní myšlenky Rolfingu bezpochyby spadají do kategorie pseudovědy.“
 6. ↑ Beyerstein, Barry. (1995). Distinguishing Science from Pseudoscience. Victoria, BC: Center for Curriculum and Professional Development.
 7. ↑ Agin, Dan. (2006). Junk Science: An Overdue Indictment of Government, Industry, and Faith Groups That Twist Science for Their Own Gain. St. Martin's Press. p. 114. ISBN 0-312-37480-1
 8. ↑ Shapiro, Rose. (2008). Suckers: How Alternative Medicine Makes Fools of Us All. Vintage Books. p. 2. ISBN 0-09-952286-1
Autoritní data

 • MA: 2777051673

Citováno z „https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Rolfing&oldid=20343102“

Rolfterapie dokáže s lidským tělem zázraky

Kdo z lidí ve středním a vyšším věku dokáže říct, že ho přinejmenším občas nebolí šíje, záda, bedra, klouby? Náš pohybový aparát nás s přibývajícími lety umí pěkně potrápit. Je to proto, že málo cvičíme, pěstujeme si nesprávné pohybové vzorce a problém je na světě. Někdy pomůže masáž, jindy fyzioterapie. Leckdy ale není zbytí a neunikneme injekci či jiné metodě medicínské léčby.

Nyní ale máme šanci mnohé napravit, zbavit se bolestí a znovu se cítit dobře mnohem přirozenější cestou. Metoda, která toto umožňuje, se v zahraničí nazývá rolfing, u nás rolfterapie. Jejím principem je práce s fasciemi. Klasická medicína je doposud poněkud zanedbávala a podceňovala vliv jejich stavu na zdraví a pohodu člověka. Ale tato situace už se mění.

Cílem rolfterapie je uvolnit zkrácená a srostlá, jakoby „slepená“ místa v těle pomocí speciálních hmatů. To má neuvěřitelně příznivý vliv na velkou řadu tělesných i psychických potíží. Zatímco ve světě v náruči této metody nacházejí úlevu klienti už několik desítek let, u nás je velkou novinkou.

V nedávné době skončilo historicky první dvouleté školení desítky terapeutů, na které se můžeme se svými potížemi obracet. Jejich studium umožnila a uspořádala Česká asociace strukturální integrace CASI. Nyní už je v běhu další dvouletý kurz s další desítkou zájemců. Extrémní nedostatek rolfterapeutů se tak u nás bude postupně snižovat.

Kdo byla Ida Rolf

Ida Rolf je pravděpodobně „matkou“ nebo v dnešní době možná „babičkou“ všech západních fasciálních nebo myofasciálních terapií a její léčebná metoda Strukturální Integrace je jednou z nejdůkladnějších a nejefektivnějších manipulačních technik zasahujících do struktury lidského těla.

Ida Rolf se narodila 19. května 1896 v Brooklynu v New Yorku. Získala doktorát z biochemie na fakultě lékařství a chirurgie na univerzitě Columbia. Dvanáct let pracovala v Rockefelerově institutu na oddělení chemoterapie a organické chemie.

Studovala také matematiku a nukleární fyziku v Curychu a homeopatické lékařství v Ženevě. Kvůli nespokojenosti s dostupnými léčebnými metodami začala v třicátých letech 20. století objevovat osteopatii, chiropraktickou léčbu, tantrickou jógu, Alexandrovu techniku a práci Korzybského o „vědomí“.

Ve 40. letech pracovala s chronicky nemocnými, kteří nemohli najít pomoc nikde jinde, a přišlo mnoho úspěchů. V 50. a 60.

 letech se její pověst rozšířila, až byla na návrh Fritze Pearlse, zakladatele Gestalt terapie, pozvaná do institutu Esalen v Kalifornii.

Tam začala školit terapeuty a instruktory ve Strukturální Integraci, což je původní název, který Ida Rolf dala své práci. Její metodu vyučují různé školy po celém světě.

Strukturální integrace

Jde o vědecky ověřený systém změny struktury (stavby a tvaru) těla a výchovy jeho používání. Je to výsledek padesátiletého studia a praxe doktorky Rolf a vysokého počtu lidí, kteří po její smrti v roce 1979 pokračovali a pokračují v její práci.

Základem Strukturální integrace je zkoumání vztahu lidského těla a energie pole, ve kterém se člověk pohybuje gravitačního pole.

Gravitační pole země je nesporně nejsilnějším fyzikálním vlivem v životě každého člověka. Také platí, že přiměřený pořádek je energeticky úspornější než nepořádek.

Tělo, které je chybně postavené vůči gravitaci, se přizpůsobí musí se přizpůsobit směrem dolů působící síle gravitace.

Přizpůsobuje se tím, že si vytváří dodatečné podpory podpůrné tkáně -zbytněním a zkracováním (tj. změnou tvaru, struktury a funkce) měkkých tkání. Postupem času se poškodí hybnost kloubů a svalového potenciálu, čímž nastane ještě větší nevyváženost, je to začarovaný kruh. Smyslem Strukturální integrace je přivést tělo do přirozené rovnováhy přirozeného souladu s gravitačním polem.

Strukturální integrace dosahuje tohoto stavu pomocí deseti cca šedesátiminutových lekcí systematické manuální terapie. V jejich průběhu se uvolňuje a reformuje celá síť spojovacích tkání těla (fasciální síť). Tento proces osvobozuje nohy, ruce, trup atd. z celoživotního napětí a zatuhnutí a umožní jejich vyrovnání gravitací a soulad s gravitačním polem země.

Jednou z prvních nových rolfterapeutek je paní Dana Bendová. Praxi provozuje ve vzdáleném Frýdku-Místku. Našla si čas, aby Deníku odpověděla na několik praktických otázek.

Dá se nějak popsat, jak nebo v čem se liší rolfterapie od masáží, jak je většinou známe?

Základní rozdíl je v tom, že masáž se zabývá především svaly a případnými zatuhlými bolestivými místy ve svalu. Rolfterapie je práce na fasciích, šlachách a úponech svalů. Jde o systém protahování a hledání zatuhlých míst ve vrstvě fascií. O rozpohybování k sobě navzájem přirostlých fascií, které obepínají každý sval.

Takže nám netuhnout jen svaly, ale i fascie neboli vazivová tkáň. Proč? To všechno dohromady zvyšuje možný počet našich bolestí …

Fascie mohou časem ztuhnout a zkrátit se z různých důvodů (např. nedostatek pohybu, strečinku, zranění, pohybové stereotypy, stresové a emoční situace, apod.), což znemožní svalům řádně pracovat a rovnováha těla je porušena. Pak vznikne začarovaný kruh, kdy fascie ještě více ztuhnou, protože musejí stabilizovat nerovnováhu, svaly pak ještě méně pracují atd.

Jak rychle a jakým mechanismem dokážou fascie tuhnout?

Každou noc v těle mezi fasciemi svalů, vzniká takové malé „chmýří“. Něco jako pavučinky. Když si ráno zacvičíme a protáhneme celé tělo, toto chmýří zmizí. Po několika dnech necvičení, protože nás např. něco bolí, vznikají z chmýří tzv. „fuzzy“.

Tyto „fuzzy“ po delší době (měsíce, roky) vytvářejí tuhou tkáň. Proto je důležitý ranní strečink, protahování. Pokud na něco takového nejsme z různých důvodů zvyklí, tak vlastně škodíme sami sobě.

Rozpouštění takto ztuhlé tkáně už vyžaduje větší úsilí a hodně trpělivosti a také přísnosti k sobě samému.

Když se zaměříme na oblasti, ve kterých rolfterapie pomáhá, vypadá to, že dokáže napravit na pohybovém aparátu téměř cokoli. Je to skutečně tak?

Dalo by se říct, že dokáže opravit cokoli. Ale ani rolfterapie není všemocná. Záleží také na člověku samotném jak filozofii rolfterapeutických technik pochopí a uchopí.

Budete mít zájem:  I hádání má svá pravidla

Když dostane určité instrukce ohledně správného pohybu na domácí cvičení, je k sobě dostatečně poctivý a těmto instrukcím se věnuje (což nevyžaduje zase tak mnoho času), pak rolfterapie dokáže opravdové divy.

Ale jestliže se na to člověk „vykašle“, zase sklouzne do starých pohybových stereotypů a účinky rolfterapie pominou.

Konkrétně mě třeba zajímá, když má někdo rozběhnutou artrózu v pokročilém stadiu, jak moc rolfterapie pomůže takovému člověku?

Konkrétně u artrózy platí, čím dříve, tím lépe. Artróza vzniká opotřebením kloubních konců. Ale prvotní příčina je ve špatném pohybu a nekvalitní stravě. Strava je kapitola sama o sobě, tu teď necháme stranou a věnujme pozornost pohybu. Nadměrné přetěžování svalů a vazů, které se upínají ke kloubům, způsobí, že vazy a šlachy ztuhnou.

Tím ztrácejí svou pružnost a elasticitu, kloubní konce se k sobě přiblíží, vytlačí se synoviální tekutina, neprobíhá dostatečná látková výměna a začne opotřebovávání kloubu. Rolfterapie dokáže pomoci v tom, že se tkáně v okolí kloubu uvolní a protáhnou. Kloubům se uleví a zbaví se bolesti. Artrózu jako takovou ale rolfterapie vyřešit neumí.

K tomu jsou potřeba jiné terapie, spočívající především ve výživě.

U masáže jsou známé určité kontraindikace. Jsou nějaké i u rolfterapie? Je pro některé lidi přímo zapovězená nebo zde nejsou žádné limity?

Kontraindikace nejsou skoro žádné. Výjimku tvoří lidé s poruchou pojivové tkáně. Relativní kontraindikací je těhotenství. Zde první tři měsíce nepracujeme, pak je možné pracovat na nohou, hrudníku, zádech, tak, aby se těhotné ženě ulevilo od tíhy rostoucího bříška. Dále je třeba dávat pozor u lidí s kardiostimulátorem, v jeho okolí. Jinak je možno pracovat po těle bez omezení.

Uvádí se, že rolfterapie má díky speciálním hmatům příznivý vliv na velkou řadu nejen tělesných, ale i psychických potíží. U těch tělesných si to asi umíme představit.

Ale mohla byste přiblížit, jak konkrétně vy vnímáte průmět této terapie do psychické oblasti člověka? Je to „jen“ o tom, že když se zbaví akutních nebo chronických bolestí, uleví se mu i psychicky nebo je přínos mnohem vyšší?

Z mého osobního pohledu je přínos daleko vyšší. Fasciální tkáň je velice živá tkáň (donedávna se předpokládalo, že jde o tkáň jaksi bez užitku). Poslední výzkumy dokládají, že fascie je stejně živá jako kterákoli jiná buňka.

Díky ní se přenášejí vzruchy a informace po celém těle. Pokud se kdekoli po těle zraníte, bude to vědět každý kousek vašeho těla. Stejně tak, když prožijete emoční zranění, ví to opět každá buňka, každý milimetr těla.

A všechna tato zranění si pamatuje.

A jak v tomto konkrétním případě rolfterapie účinkuje?

Vlivem rolfterapie může nastat aktivace této buněčné paměti a vyplavení zasunutých vzpomínek na povrch. Nebo může dojít k odstranění starých pohybových vzorců, tím se také uvolní naše psychické „já“ a uvědomí si, že se nemusí nechat tlačit dolů tělesnou schránkou. Jde o určitou formu zbavení se strachu, že něco nedokážu, že už na to nemám, že jsem starý(á) apod.

Co jste díky rolfterapii pocítila vy?

V mém osobním případě šlo doslova o převrat v oblasti sebevědomí, jistoty a zbavení se strachů, jestli dokážu to, o čem sním, co bych chtěla umět a dělat. Teď už vím, že to lze a je tady pouze určitá bariéra daná výchovou.

Takže přínos už musí ocenit každý člověk sám, protože každý je jedinečný a nachází se na jiné myšlenkové úrovni. Jeden klient mi řekl, že se naučil relaxovat a nechat věci plynout. Dřív, že všechno tlačil před sebou, a to ho velmi vysilovalo.

A najednou, že vše (podnikání, osobní život) začalo plynout tak nějak lehce a samo. Že vše dostalo určitý řád.

Má rolfterapie kosmetický efekt ve smyslu například zlepšení vzhledu starých jizev, případně strií?

Fascie je tvořena kolagenem. Takže jaký je stav kolagenu v těle, tak se bude jevit naše pokožka. Konkrétně u strií velký efekt nenastane. Zde jde o potrhání pojivových vláken a to je mimo obor rolfterapie. Co se týká jizev, zde už je situace o něco lepší.

Ale spíše ve smyslu podkožních jizev. To znamená, že dokáže pomoci u srůstů, které vznikají pod jizvou a ty mají na tělesnou tkáň daleko větší devastující efekt než jizva na povrchu kůže.

Takže problematická jizva z hlediska vzhledu patří na plastiku, srůsty pod jizvou se dají ošetřit pomocí rolfterapie. A nezáleží na tom, jak je jizva stará. Další případný kosmetický efekt může být u celulitidy.

Protažením fascií v problematické partii nastane lepší prokrvení a tím odplavení odpadních látek. Takže v této oblasti může dojít ke zlepšení, ale opět je to hodně individuální.

Více informací včetně kontaktu na terapeuta v dosahu vašeho bydliště, si můžete dohledat na stránkách casi-rolfterapie.cz/.

Kde rolfterapie pomáhá– u svalovo kosterních problémů (bolest šíje, zad, skoliózy, útlak kořenového nervu, syndrom karpálního tunelu, „zmrzlé rameno“)- u snížené hybnosti (kloubní potíže, artróza)- u poúrazových a pooperačních stavů, jizev, srůstů po operacích, zlomenin- u chronických potíží z jednostranného přetěžování (jednostranný sport nebo pracovní vytížení, sezení u počítače)- u chronických potíží spojených se stárnutím organismu- u lidí, kde selhaly jiné rehabilitační techniky- při zlepšení vzhledu a držení těla- při zlepšení fyzické výkonnosti, pohyblivosti a tělesného vnímání (sportovci, herci, tanečníci)- při zlepšení kapacity dechu- jako podpora osobního růstu a zvýšení sebevědomíVýsledkem lekcí je pocit tělesné lehkosti, zdatnosti a celistvosti. Dá se předpokládat, že po absolvování terapie budeme o 0,5 až 2 cm vyšší.

RENATA MALÁ

Rolfsystem.cz – životní styl pro chytré, kteří nemají moc času – Terapie

Strukturální integrace (Rolfing®, Rolfterapie)

Jsou synonyma pro systém terapií, která se zabývá v základních 10 individuálních hodinách postupným uvolňováním těla, jeho rovnáním blíže gravitační vertikále a tím i následným lepším držením a zeštíhlením.

Člověk se cítí (a je) v lepší kondici, psychické i fyzické pohodě, mizí zdravotní problémy typu bolestí zad, karpální tunely, haluxy, podpůrné tkáně – „vdovský hrb“, hruškovité boky, jablkovitá břicha…

Každá hodina má svůj cíl, své zaměření, ke kterému postupně směřujeme.Začínáme představením, vyplněním krátkého dotazníku, sdělením představ a možností…

Zde je krátký popis základních deseti lekcí

Lekce na povrchových strukturách

 • Lekce 1: Otevřít dech a uspořádat povrchové fascie
 • Lekce 2: Vytvořit co možná největší stabilitu v chodidlech a kolenou
 • Lekce 3: Boční linie – srovnání kotníku, kolena, boku, ramena a ucha tak, aby byly v jedné linii

Lekce na hlubokých strukturách

 • Lekce 4: Vnitřní strana nohou a pánevní dno
 • Lekce 5: Vztah povrchových a hlubokých břišních struktur
 • Lekce 6: Vyrovnání křížové kosti
 • Lekce 7: Hlava, hluboké struktury krku, čelist, ústa

Vyrovnávací lekce

 • Lekce 8: Práce na vytvoření co možná největší stability pánve
 • Lekce 9: Práce na vytvoření co možná největší stability v ramenou, práce na pažích, rukách a prstech
 • Lekce 10: Vše potřebné k vyrovnání povrchových fascií
 • Potom již následují jednotlivé terapie v rozestupech několika dnů (lépe týden i více) až i třeba měsíců.
 •  Dornova metoda
 • První terapie Dornovy metody probíhá následovně v několika blocích:

Po vzájemném představení a usazení se v pracovně dojde ke krátkému seznámení s problémy klienta a při  společném hovoru k vyplnění formuláře pro kontraindikace před ošetřením. Zároveň klienta seznámím s postupem terapie.

Při normálním průběhu terapie DM začínáme změřením rozdílu délky dolních končetin, následuje srovnání kloubů kyčelních, kolene a kotníku. Zároveň probíhá i výuka cvičení tak, aby se mohl od nyní klient   jednotlivým partiím věnovat i sám.

Dále pokračujeme rovnáním pozice pánevních kostí, kosti křížové, kostrče a kosti stydké . Následují obratle bederní, hrudní  a krční části páteře, vč.atlasu. Poté se věnujeme ramenům, loktům a zápěstím.

V případě potřeby porovnáme i jednotlivé články prstů na horních i dolních končetinách a čelist.

Vždy je možnost dle zájmu naučit klienta samostatné cvičení pro jednotlivé partie, převážně pro ty problémové. Každá terapie je individuálně více zaměřena na konkrétní problémovou oblast klienta.

(To ale neznamená, že musí být zaměřena na dané místo – např. v případě problémů s krční páteří se primárně důsledně zaměřím  na srovnání délky nohou, srovnání kostrče, bederní páteře a uvolnění ramen.

).

Následuje Breussova masáž (třezalkovým olejem)

a při její závěrečné fázi, posledních cca 15 minut používám ke zklidnění a doplnění energie po DM tachyonové krystaly. Při tomto ukončení terapie  mám odzkoušené podstatně menší průvodní projevy po ošetření. Přesto mohou nastat a velice často i nastávají!! Proto je doporučeno být po DM cca 3 dny  v klidu bez větší fyzické námahy.

Další případné následné terapie jsou většinou kratší (do max.1hod.), po dohodě a dle individuálních potřeb.

Ostatní terapie

V současné době dělám i terapie Tachyonovými krystaly. Tyto terapie jsou domlouvány individuálně.  

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Adblock
detector