Po očkování proti COVID-19 je důležité zůstat 30 minut u lékaře

Česká republika má za sebou první měsíc očkování proti nemoci COVID-19. Po celou dobu přijímá Státní Ústav pro kontrolu léčiv od očkovaných, lékařů a dalších zdravotnických pracovníků hlášení podezření na nežádoucí účinky. Každé hlášení zaevidujeme, přidělíme mu světově unikátní číslo a dál s ním pracujeme.

Každý týden ve čtvrtek Státní ústav pro kontrolu léčiv zveřejní údaje o počtu hlášení podezření na nežádoucí účinky a také rozpis jednotlivých reakcí. Je ale třeba mít na paměti, že všechna hlášení jsou pouhými podezřeními, nikoliv prokázanými nežádoucími účinky vakcín.

Mezi vakcínami a reakcemi může existovat jen časová souvislost bez jakékoliv příčinné souvislosti. Dále mohou být nahlášeny nežádoucí účinky, které nejsou správně pojmenovány.

Výpis tedy slouží pouze pro přehled, jaké reakce byly nahlášeny, nejde o statistiku skutečně prokázaných nežádoucích účinků vakcín.

Hlášení podezření na nežádoucí účinky slouží k poznávání nových aspektů bezpečnostního profilu léčivých přípravků.

Pokud se objeví větší počet hlášení určité reakce, která pro daný přípravek není dosud známa, bude zahájeno podrobné hodnocení s cílem ověřit, zda se jedná o skutečně nový nežádoucí účinek.

Při takovém hodnocení je vždy zvažováno, zda přínosy léčiva nadále převyšují jeho rizika, i přes novou informaci o nežádoucím účinku. Současně je zvažováno, zda nelze zavést opatření, která by nové riziko mohla snížit.

Nejčastější známé nežádoucí účinky

U obou zatím registrovaných vakcín proti COVID-19 patří mezi nejčastěji pozorované nežádoucí účinky bolest a zduření v místě vpichu, únava, bolest hlavy, horečka a zimnice, bolest svalů a kloubů.

U vakcíny společnosti Moderna je navíc mezi nejčastějšími nežádoucími účinky uváděna také nevolnost, zvracení, zarudnutí v místě vpichu, zduření a bolest podpažních uzlin. Tyto reakce se objevují s frekvencí velmi častou, tzn.

u více než 1 pacienta z 10 očkovaných. Jde o reakce, které patří mezi očekávané prakticky u všech vakcín.

Mnoho léčivých přípravků včetně vakcín může v ojedinělých případech vyvolat závažnou alergickou reakci (anafylaktická reakce či anafylaktický šok). Takovéto reakce byly nahlášeny i po aplikaci vakcín proti COVID- 19.

Jedná se o náhle vzniklý a potenciálně život ohrožující stav, který se projevuje rychle se rozvíjejícími příznaky na kůži (svědění, pálení kůže, zarudnutí, vyrážka, otok) spolu s příznaky dýchacího traktu (rýma, chrapot, kašel, dušnost, změna hlasu, astmatický záchvat), s příznaky oběhového traktu (bledost, studený pot, bušení srdce, zrychlení srdeční činnosti) s příznaky zažívacího traktu (křečovité bolesti břicha, zvracení, průjem, kovová chuť v ústech) a s příznaky neurologickými (mdloba, křeče, narušení vědomí). Reakce nastává během krátké doby po podání vyvolávající látky, nejčastěji do 15 minut. Právě proto je důležité, aby očkovaný hned po injekci neopouštěl zdravotnické zařízení, v případě komplikací jsou totiž lékaři schopni rychle pomoci. V blízkosti lékaře se doporučuje zůstat 15 až 30 minut.

Kdo má podezření na nežádoucí účinky hlásit?

Hlášení podezření na závažné nebo neočekávané nežádoucí účinky je velmi důležité pro dokreslení bezpečnostního profilu po zaregistrování každého léčivého přípravku. Lékaři a všichni zdravotničtí pracovníci mají zákonem danou povinnost hlásit na SÚKL svá podezření na tyto závažné či neočekávané nežádoucí účinky.

Mírné nežádoucí účinky, které už jsou popsány v Souhrnu údajů o přípravku či v Příbalové informaci, není potřeba hlásit, protože nemají zásadní vliv na poměr přínosů a rizik léčivého přípravku. Pokud se u vás však po očkování objeví závažný zdravotní problém, poraďte se s lékařem, který by měl toto podezření na nežádoucí účinek nahlásit.

Hlásit na SÚKL může i sám pacient, formulář je k dispozici zde.

Přehled k nahlášeným podezřením na nežádoucí účinky najdete zde.

Kontakty pro média: 

Bc. Klára Brunclíková, tisková mluvčí a vedoucí tiskového oddělení
tel. 702 207 242, tiskove@suklcz

Centrální rezervační systém na očkování proti covid-19 – NÁVOD

Celý proces očkování je rozdělen na čtyři kroky – registrace do systému, prioritizace, rezervace a finální očkování. 

Aktuálně se mohou i nadále registrovat občané starší 80 let. Od 27. února je systém otevřen i pro učitele a další zaměstnance ve školství, od 1. března pro lidi starší 70 let.

Registrace pracovníků ve školství probíhá ve spolupráci s vedením jednotlivých škol. Více také ZDE.

Pro přidělení termínu očkování není rozhodující datum registrace ani zdravotní anamnéza přihlášeného. Pořadí pro očkování se bude určovat podle věku.

Ve Zlínském kraji je možnost nechat se očkovat svým praktickým lékařem. V případě zájmu je nutné ho kontaktovat. Seznam lékařů, kteří očkování proti covid-19 ve Zlínském kraji provádí,  nadete ZDE. 

Krok 1 – registrace

Registrace na očkování proti covidu-19 probíhá na webu registrace.mzcr.cz  nebo crs.uzis.cz. K přihlášení je potřeba nejdříve uvést mobilní telefon, kam velmi brzy po zadání a odeslání přijde PIN kód k registraci. PIN kód je potřeba vyplnit a odeslat.

Poté je nutné ve formuláři vyplnit jméno, příjmení, číslo pojištěnce (odpovídá rodnému číslu bez lomítka), pojišťovnu, bydliště a místo, kde by člověk chtěl být očkován. Na závěr registrace se žádost musí kliknutím odeslat.

Systém pak zobrazí zprávu, že člověk byl zaregistrován.

* Při zadávání se počítá s pomocí rodinných příslušníků, praktických lékařů nebo telefonní linky 1221. Ve Zlínském kraji je k dispozici i telefonní linka 577 043 770 (o víkendu od 10 do 14 hodin, v pracovní dny od 9 do 16 hod), na které pomohou seniorům s registrací pracovníci kraje.

* Telefonní číslo, které se na portálu zadává: Je jedno, jestli je dotyčného seniora, jeho dětí nebo vnoučat. Jedno telefonní číslo může být použito vícekrát, např. registraci dědečka i babičky či dalších příbuzných. Pozor ale, abyste pak správný PIN přiřadili správnému rodinnému příslušníkovi.

Krok 2 – prioritizace

Tímto krokem se nemusí občan zabývat. Jde o stanovení pořadí při očkování podle priorit (věk, zdravotní hlediska, povolání). Tabulku preferovaných skupin najdete ZDE.Seniorům aktuálně registrovaným k očkování proti covidu bude termín přidělován podle věku (NE podle data registrace), dřív starším. Termín pro druhou dávku dostanou za 28 dní.

Krok 3 – rezervace místa a termínu

Pokud budou na očkovacích místech volné vakcíny, příjde na uvedené telefonní číslo SMS s dalším PIN kódem, pomocí kterého se může občan znovu přihlásit do systému a rezervovat konkrétní místo a termín.

Krok 4 – očkování

Na očkování je potřeba přijít s kartičkou pojištěnce a vyhradit si na něj zhruba 45 minut. Lékař bude chtít podepsat souhlas a popis vaší anamnézy, včetně alergií. Kvůli případným problémům je potřeba zůstat po očkování až 30 minut v čekárně, aby se o vás měl kdo postarat.

Potvrzení o očkování

Lidé dostanou certifikát o provedené vakcinaci. Certifikát občan obdrží od očkovacího místa v tištěné i elektronické podobě. Heslo k certifikátu zaslaného e-mailem dostanou lidé prostřednictvím SMS.

Oficiální metodika včetně zobrazení konkrétních stránek systému je k dispozici ZDE.

Dotazy k očkovacím místům

Místa nejsou určena, vyberete si sami. Seznam očkovacích míst ve Středočeském kraji najdete zde. Místo si vyberete při registraci do Centrálního rezervačního systému.

Krajský úřad Středočeského kraje nerozhoduje a ani nijak jinak není schopen ovlivnit množství dodané očkovací látky do České republiky, v tomto ohledu je stejně jako jiné kraje odkázán na kapacitní možnosti společností, jež tyto vakcíny vyrábí. Používáme stejné vakcíny, jako jinde v České republice. Více o každé z nich najdete zde:

 • COMIRNATY je očkovací látka proti onemocnění covid-19 od americko-německé firmy Pfizer/BioNTech
 • MODERNA je očkovací látka proti onemocnění covid-19 od stejnojmenné americké biotechnologické společnosti
 • AstraZeneca je očkovací látka proti onemocnění covid-19 od stejnojmenné britsko-švédské farmaceutické společnosti
Budete mít zájem:  Spojte kulturní zážitek s troškou cvičení

U imobilních osob či u osob s výrazně zhoršenou možností pohybu v úvahu připadá možnost dopravy do příslušného očkovacího centra v přesně stanovenou dobu, a to prostřednictvím přepravce. Pro tuto možnost je nutné mít od registrujícího praktického lékaře předem vystavenou žádanku o přepravu a následně kontaktovat ZZS SčK na telefonním čísle – 312 258 662.

Před podáním vakcíny nepotřebujete test na COVID-19. Před očkováním NEBUDE nutné podstoupit test (PRC či antigenní test). Česká vakcinologická společnost nepovažuje testování před očkováním za efektivní či přínosné a podobně jako u jiných očkování ho nedoporučuje.

Případné očkování asymptomatických osob s COVID-19 infekcí nemůže vést k poškození zdraví očkovaného. Jde o postup používaný i v případě dalších onemocnění, kdy se očkují i bezpříznakoví nosiči (např.

nosič pneumokokových nebo meningokokových onemocnění) a to také bez předchozího testování na přítomnost onemocnění.

Očkování je plně hrazené z veřejného zdravotního pojištění, pro obyvatele je tedy zdarma.

Obecně je potřeba přinést občanský průkaz, průkaz od zaměstnavatele a poslední zprávu od lékaře, která se týká zdravotních problémů, které zájemce do systému zapsal.

Seniorům nad osmdesát let bude stačit pouze občanský průkaz. Dobré je mít s sebou vyplněný dotazník k očkování, který si každý může vyplnit v klidu doma v den očkování.

Pokud si nemůžete dotazník sami vytisknout, nic se neděje, dostanete ho přímo na místě.

V termínu očkování nesmíte být v karanténě a mít příznaky akutně probíhající infekce – to se týká i např. pokud máte krátkodobé onemocnění, jako je streptokoková infekce v krku nebo střevní infekce. Naočkujte se, až se budete cítit lépe. Jinak žádná příprava není potřeba. Dobré bude, když si vezmete tričko nebo košili s krátkým rukávem, urychlí se tím aplikace vakcíny.

Ne. Ale než dostanete vakcínu, bude vám řečeno, která to je.

 1. Dodržujte pokyny personálu.
 2. Po celou dobu pobytu na očkovacím místě mějte zakrytá ústa a nos (rouška, respirátor).
 3. Kdykoli je to možné, dezinfikujte si ruce.
 4. Při dotazování zdravotníka na Váš zdravotní stav odpovídejte pravdivě.

Během vakcinace bude nutné dodržet povinné odstupy a ostatní opatření (rouška atd.). Pokud máte strach či nevolnosti z jehel, sdělte to zdravotníkovi, který Vás bude očkovat.

 • V očkovacích centrech se nemají vyskytovat nemocné osoby.
 • Před samotným očkováním budete vyšetřeni zdravotníkem, který Vám položí pár otázek týkajících se Vašeho zdravotního stavu a případných alergií.
 • Očkování se aplikuje do svalu v oblasti ramene.
 • Po očkování musíte 30 minut počkat v čekárně pro případ, že by se Vám udělalo nevolno.
 • Pokud se Vám ještě na očkovacím místě udělá nevolno, informujte okamžitě personál.
 • Za doporučený počet dnů je potřeba podstoupit druhou dávku očkování, aby Vaše ochrana byla co nejvyšší.
 • Ano, dostanete kartičku s informací o šarži vakcíny a termínem přeočkování.

V ojedinělých případech může po podání vakcíny nastat těžší alergická reakce – svědění, vyrážka, otoky, ale i náhlá dušnost nebo pocit na omdlení. Taková reakce nastane během krátké chvíle po očkování, nejčastěji do 15 minut. Právě proto musí očkovaný člověk zůstat bezprostředně po aplikaci v čekárně, kde může lékař případnou reakci rychle zastavit.

V den očkování i následující den je vhodné dodržovat klidový režim.

Několik možností vysvětlení

 • Po očkování se u Vás může projevit bolest, zarudnutí nebo otok v místě injekce, únava, bolest hlavy, bolest svalů či kloubů a méně často i zvětšení mízních uzlin, nevolnost, třesavka, zvýšená teplota nebo zimnice. Příznaky obvykle do několika dní samy odezní bez nutnosti léčby.
 • Tyto reakce jsou však zcela běžné a mohou se vyskytovat i po jiných očkováních. Závažné reakce po očkování jsou velmi vzácné. Je důležité si uvědomit, že tyto dočasné reakce sice mohou být nepříjemné, avšak samotná nemoc COVID-19 může Vaše zdraví významně poškodit a to nejenom případným závažným průběhem, ale i možnými dlouhodobými následky. V případě, že zmíněné příznaky přetrvávají déle jak tři dny, dochází k jejich zhoršení či se projeví jiné příznaky, kontaktujte svého praktického lékaře a informujte ho o své situaci.
 • Stejně jako kterýkoliv jiný léčivý přípravek, i vakcína proti COVID-19 může u některých osob způsobit nežádoucí účinky. Registrace však mohla být vakcíně udělena pouze proto, že její přínosy spočívající v široké ochraně očkovaných proti onemocnění koronavirem výrazně převyšují riziko možných nežádoucích účinků. Z klinických studií s vakcínou víme, že se některé nežádoucí účinky po očkování objevují velmi často (tj. u několika osob z deseti očkovaných, např. bolest v místě injekce se projevuje u více než 80 % očkovaných). Patří sem bolesti v místě injekce, únava (u více než 60 % očkovaných), bolest hlavy (u více než 50 %), bolest svalů a třesavka (u více než 30 %), bolest kloubů (u více než 20 %), horečka a otok v místě injekce (u více než 10 %). Horečka se vyskytovala častěji po 2. dávce vakcíny. Další nežádoucí účinky se vyskytovaly v klinických studiích s nižší frekvencí – nevolnost a zarudnutí v místě podání injekce u několika osob ze sta očkovaných, zvětšení uzlin, nespavost, bolest v končetině, malátnost a svědění v místě injekce u několika osob z tisíce očkovaných, dočasná obrna obličeje u několika osob z 10 000 očkovaných, ojediněle byly hlášeny případy reakce z přecitlivosti (včetně závažných).

Po první dávce ještě není Vaše ochrana dostatečná, je pouze částečná a můžete se stále nakazit. Dodržujte proto všechna opatření k zabránění Vaši nákazy (roušky, rozestupy, pravidelné mytí a dezinfekce rukou).

Na druhou dávku očkování se dostavte v den i přesný čas, který Vám byl přidělen.

Za jak dlouhou dobu budete chráněn? Záleží na typu vakcíny, zpravidla 14 dní až měsíc po podání druhé dávky.

I po podání obou dávek vakcíny byste měli stále nosit roušku a udržovat si sociální odstup. Vakcína slouží k tomu, aby vás virus nezmohl. Ale zatím nevíme, jestli vám vakcína nezabrání v šíření viru na ostatní. Je třeba dodržovat předepsaná opatření, dokud se nedosáhne kolektivní imunity.

Koronavirus v otázkách a odpovědích I EUC.cz

Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus-2 (SARS-CoV-2) je správné označení pro nový kmen koronaviru identifikovaný v roce 2019. Způsobuje onemocnění, které se označuje jako COVID-19.

U zvířat zapříčiňují koronaviry široké spektrum nemocí, často mutují (mění se) a mohou potom infikovat i jiné živočišné druhy včetně člověka.

Název této čeledi virů je odvozen od jejich vzhledu – při plošné projekci připomínají korunu.

 • příznaků koronaviru, pozitivity, karanténních opatření
 • testování (PCR testy, antigenní testy, protilátky)
 • očkování 

Podle čeho poznám, že bych mohl/a mít koronavirus? Které příznaky jsou nejčastější?Mezi hlavní příznaky onemocnění se řadí teplota, bolesti hlavy, ztráta čichu, chuti, rýma, kašel.

Bolí mě v krku, mám rýmu, lehkou teplotu kolem 37 ˚C, malátnost. Mám jít na test nebo počkat pár dní, zda příznaky odezní?Pokud máte tyto příznaky, poraďte se se svým praktickým lékařem – telefonicky či e-mailem, pokud jste byl/a v kontaktu s člověkem, který je COVID-19 pozitivní.

Budete mít zájem:  Příznaky Koronaviru Co Dělat?

Pokud tento COVID-19 pozitivní člověk i jeho kontakt (v tomto případě i vy) měli po celou dobu nasazenou roušku přes ústa i nos (vyjma kontaktu kratšího než 15 minut nebo na větší vzdálenost než 1,5 metru) a nemáte příznaky, nově nebudete muset do karantény.

Podmínkou je, že se nesmí jednat o improvizovanou roušku v podobě šátku, trika apod. Sledujte svůj zdravotní stav po dobu 10 dnů od setkání s COVID-19 pozitivním a v případě potíží trvajících déle než 3 dny telefonicky kontaktujte svého praktického lékaře.

Lékař či hygienická stanice určí, kdy po případném kontaktu s nakaženým je již průkazná pozitivita a je test potřeba absolvovat.

Potkal/a jsem se v poslední době s někým, kdo byl COVID-19 pozitivní nebo jsem s takovým člověkem v jedné domácnosti, případně mám příznaky respiračního onemocnění (kašel, rýma, teplota). Co mám dělat?Zůstaňte doma. Kontaktujte svého praktického lékaře. Odběr vám bude proveden v rozmezí 1–5 dnů od kontaktu s nemocnou osobou.

Jelikož trvá obvykle několik dní, než se onemocnění projeví, je potřeba dodržovat veškerá opatření, aby se zamezilo přenosu onemocnění na další osoby ve vašem okolí. Nákazu totiž můžete šířit, i když se cítíte zdravá/zdravý. Výsledek testu vám bude sdělen telefonicky či SMS zprávou, a to laboratoří nebo hygienickou stanicí.

Pokud bude výsledek testu pozitivní, bude vás následně kontaktovat pracovník hygienické stanice.

Potkal/a jsem se v poslední době s někým, kdo byl COVID-19 pozitivní nebo jsem s takovým člověkem v jedné domácnosti, případně mám příznaky respiračního onemocnění (kašel, rýma, teplota). Byl/a jsem na testu a výsledek je pozitivní. Co mám dělat?Máte onemocnění COVID-19. Zůstaňte doma a vyhýbejte se kontaktu s lidmi, abyste onemocnění COVID-19 nešířil/a dál.

Vyčkejte, až se vám telefonicky ozve pracovník hygienické stanice (termín kontaktování závisí na momentální provozní situaci příslušné hygienické stanice), který s vámi provede epidemiologické šetření nebo informace vyplňte online na stránkách hygienické stanice (dotazy na vaše kontakty apod.) a poučí vás o dalším postupu.

Osobám, se kterými jste byl/a v posledních dnech v úzkém kontaktu, a které epidemiolog vyhodnotí jako rizikové, se pracovník hygienické stanice ozve také, a také ony budou muset jít na odběr. V izolaci budete po dobu, kterou určí váš praktický lékař nebo hygienická stanice. Izolace se ukončuje v případě, že již nemáte žádné příznaky onemocnění.

Minimální doba izolace je 10 dnů ode dne pozitivního odběru. Po uzdravení již není třeba absolvovat další odběr.

Potkal/a jsem se v poslední době s někým, kdo byl COVID-19 pozitivní nebo jsem s takovým člověkem v jedné domácnosti, případně mám příznaky respiračního onemocnění (kašel, rýma, teplota). Byl/a jsem na testu a výsledek je negativní.

Co mám dělat?Bude vám nařízena karanténa (tzn., že zůstáváte doma a vyhnete se kontaktu s dalšími lidmi), její dobu stanoví hygienická stanice nebo praktický lékař. Můžete totiž být nemocný, jen se u vás onemocnění zatím neprojevilo.

 Po skončení karantény se již další kontrolní test neprovádí a můžete se vrátit do běžného života.

Žiji ve společné domácnosti s manželem a dospělým synem, kterým přišla SMS, že jsou COVID-19 pozitivní. Druhý dospělý syn je negativní, já žádné příznaky nemám. Mám jít do karantény nebo mohu do práce? Jak má postupovat druhý syn?Pokud jste byl/a testován/a jste negativní, přesto jste v karanténě celkem deset dní.

Ta by měla být zakončena testem. Pokud jste nebyl/a testována, měl/a byste jít 5.-7. den na test. Pro test by vám měla být vystavena žádanka. Místo k testování máte možnost si zvolit. Nadále se pak řídíte pozitivním nebo negativním výsledkem.

Pokud je negativní –zůstáváte v karanténě, pokud je test pozitivní, kontaktujete svého praktického lékaře telefonicky.

Mám rýmu, kašel, teplotu a nesetkal jsem se s nikým, kdo by byl prokazatelně nemocný koronavirem a ani s nikým takovým nežiji ve společné domácnosti. Byl jsem na testu a výsledek byl negativní.

Co mám dělat?Pravděpodobně proděláváte jiné infekční onemocnění než COVID-19. I to však může být přenosné na další osoby, proto je vhodné po dobu klinických příznaků zůstat doma, zdržet se kontaktu s ostatními a postupovat dle pokynů vašeho ošetřujícího lékaře.

Jelikož se nejedná o onemocnění COVID-19, nevztahuje se na vás státem nařízená izolace.

Testování

Pokud mi lékař či hygienická stanice určí, že mám jít na test, jak se dostanu k žádance?Žádanka vám přijde elektronicky.

 Testování je potřeba u všech epidemiologicky významných kontaktů či tam, kde to doporučila hygiena či lékař, a to ve všech věkových kategoriích, včetně dětí.

Jedná se o zákonnou povinnost, rodiče jsou povinni se s dítětem na test dostavit.  Testování dětí není odlišné od testování dospělých.

Jaká je platnost žádanky na testování?Máte-li žádanku, tedy jste k vyšetření indikován/a lékařem či hygienickou stanicí, budete otestován/a co nejdříve to bude možné.

Mohu jít na test i bez žádanky od lékaře nebo hygienické stanice?Ano, test můžete absolvovat jako samoplátce, v takovém případě žádanku nepotřebujete.

Za jak dlouho mám očekávat výsledky testu a jakou cestou se je dozvím?Běžně je dnes výsledek testu k dispozici v rozmezí od 24 do 48 hodin, pacient ho obdrží zabezpečeným emailem (heslo k otevření výsledku obdrží pomocí SMS). V případě pozitivního výsledku se vám ozve hygienická stanice (případně laboratoř nebo indikující lékař). V případě negativního výsledku pak indikující lékař.

Kde se mohu nechat otestovat v rámci EUC? Musím se na testování objednat?Můžete využít odběrová místa EUC Laboratoří. Na testování je třeba se objednat.

Praha 6, Veleslavínská 1/30 (areál zámečku), od pondělí do pátku od 8 do 16 hodin a v sobotu od 8 do 12 hodin. K dispozici je mobilní buňka a je zde možnost odběru drive-in (přímo z vašeho auta).Praha 5, v Kartouzská 204/6 (EUC Klinika, budova B, přízemí), které je v provozu od pondělí do pátku od 8 do 13 hodin.

 Praha 11, Šustova 1930/2  (EUC Klinika, prostor placeného parkoviště), provozní doba od pondělí do pátku od 8 do 13 hodin. České Budějovice, Matice školské 1786/17 (EUC Klinika, suterén S51), provozní doba od pondělí do pátku od 8 do 12 hodin.

 Vysoké Mýto, Jiráskova 111 – Sportcentrum, provozní doba – pondělí, středa, pátek od 10 do 15 hodin.

Co je to antigenní testování? Kdo ho může absolvovat a jak to probíhá? Kde se mohu nechat otestovat?Jedná se o vyšetření na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS CoV-2 prostřednictvím POC antigenních testů. Provádí se stěrem z nosohltanu. Testování je zdarma pro pojištěnce českého veřejného zdravotního pojištění ve frekvenci 1x za 3 dny.

 • Objednat se lze na antigenní odběrová centra (AOC): Veleslavínská 1 (prostor u Veleslavínského zámečku) – Praha 6, Šustova 1930/2 (prostor na parkovišti) – Praha 11, Kartouzská 204 (EUC Klinika, budova B, přízemí) – Praha 5, Matice školské 1786/17 – České Budějovice (suterén S51), Vysoké Mýto, Jiráskova 111 – Sportcentrum.
 • Výsledky testu se dozvíte za cca 30 minut.
 • V případě plných kapacit odběrových míst EUC Laboratoří, sledujte stránky Ministerstva zdravotnictví ČR, kde je seznam všech odběrových míst v ČR a jejich aktuální kapacita.
 • Více informací o antigenním testování
Budete mít zájem:  Proč cvičit bez make-upu a s ručníkem

Co když bude výsledek antigenního testu pozitivní?V případě pozitivity je u bezpříznakových pacientů obratem proveden PCR test. Žádanku vystaví odběrové centrum. Výsledek testu bude k dispozici do 48 hodin. Klient nic neplatí. Pacient s příznaky onemocnění nastupuje do desetidenní izolace a jeho pozitivita je hlášena Krajské hygienické stanici.

Jaký je další postup v případě pozitivity i u následného PCR testu?V případě pozitivního výsledku je třeba kontaktovat registrujícího praktického lékaře nebo Krajskou hygienickou stanici. Lékař tuto skutečnost zaznamená do zdravotnické dokumentace a domluví se s klientem na dalším postupu.

Kdo na antigenní testování nemusí?Provádí se u osob, u kterých:

 • uplynulo více něž 90 dní od posledního RT-PCR testu s pozitivním výsledkem.
 • uplynulo více než 3 dny (72hodin) od posledního POC negativního antigenního testu

Neprovádí se u osob, u kterých:

 • byl v posledních 3 dnech (72 hodin) proveden POC antigenní test
 • byl v posledních 90 dnech proveden PCR test s pozitivním výsledkem
 • a u osob v izolaci/karanténě
 1. Další informace o antigenním testování naleznete na stránkách Ministerstva zdravotnictví ČR:
 2. Mapa odběrových míst EUC Laboratoře
 3. CHCI SE REZERVOVAT NA TEST

Více informací k testování najdete zde.V Ostravě máme testovací místo v EUC Klinice, v Opavské ulici, na vyšetření se lze objednat telefonicky přes COVID linku 733 246 314, více informací se dozvíte zde.

Co smí a nesmí člověk dělat v době, kdy čeká na výsledky testu? Postupuje se stejně, jako když je v karanténě s pozitivním výsledkem?Ano, měl by být doma a počkat na výsledek testu.

Jak probíhá test formou stěru z nosohltanu? Bolí to?Stěr z nosohltanu je nepříjemný, ale není bolestivý. Virus se množí v buňkách sliznice horních cest dýchacích, proto je potřeba kousek této sliznice setřít, aby vyšetření v laboratoři bylo co nejpřesnější.

Jak dlouho trvá testování?Celý proces stěru ze sliznice nosohltanu zabere maximálně 3 minuty.

Co vlastně výsledek testu znamená? Existují různé druhy testů, jeden „tyčinkou do nosu“, druhý odběrem krve, jaký je mezi nimi rozdíl?PCR testy jako průkaz viru v organismu se dělají ze stěru z nosohltanu.

Testy na protilátky (ELISA) se dělají z žilní krve, rychlotesty z kapky krve a jejich výsledek vyjadřuje hladinu protilátek v organismu, tj. zjistí se tak, zda dotyčný v minulosti již onemocnění SARS-COV-2, tedy COVID-19, neprodělal.

Pokud je PCR test pozitivní, znamená to, že pacient má v organismu virus SARS-COV-2.

Co je to PCR test  

Co je to ELISA test

Kdy mi stačí test na protilátky, kdy potřebuju PCR test? PCR test je třeba, pokud pacient potřebuje vědět, zda je infekční či ne, případně pokud ho indikuje hygiena či lékař (pacienti s příznaky).

Testy na protilátky řeknou, zda pacient COVID-19 prodělal, případně může ukázat i na probíhající infekci (IgM, IgA). Ale tento je zatížen „diagnostickým oknem“ – protilátky se vyvíjí cca od 7.-10.

dne po setkání s virem, tedy pokud se test provede v tomto období, může být výsledek falešně negativní.

Může být výsledek testu mylný? falešně pozitivní/negativní? U protilátek ano (viz diagnostické okno), u PCR ve velmi nízkém počtu případů (pokud se např. provede příliš brzy po nakažení). Zde se doporučuje cca 5 dní po kontaktu. 

Jak probíhá odběr vzorku z nosohltanu

Očkování proti COVID-19

Jak a kdy se v ČR očkuje proti koronaviruPlošné očkování v České republice probíhá ve více fázích. Jednotlivé fáze jsou dány nařízením Ministerstva zdravotnictví ČR.

Jakou vakcínou se v ČR očkujeV České republice je zatím k dispozici vakcína od firmy Pfizer (genetická mRNA vakcína s označením Comirnaty), vakcína Moderna, vakcína od firmy Astra Zeneca.

Je očkování proti COVID-19 povinné?Očkování proti koronaviru není povinné. Je tedy svobodnou volbou každého dospělého jedince, zda se pro něj rozhodne, či nikoliv.

Kdo se (ne)může nechat očkovat?

 • Očkování je určeno dospělým osobám
 • Děti: očkování pro děti do určitého věku není doporučováno a provádí se vždy po poradě s pediatrem
 • Těhotné a kojící ženy: očkování po poradě s ošetřujícím lékařem-gynekologem či praktickým lékařem. Pokud se důvodně domníváte, že můžete být těhotná, ověřte si možnost očkování u svého gynekologa.
 • Osoby s alergií: očkování alergiků po poradě s alergologem či praktickým lékařem
 • Osoby s akutním infekčním onemocněním: u osob trpících závažným horečnatým onemocněním nebo akutní infekcí se má podání vakcíny odložit. Očkování vždy po poradě s ošetřujícím lékařem. Přítomnost mírné infekce nebo horečky nízkého stupně není důvodem odložení vakcinace.

Očkování po prodělaném onemocnění COVID-19Ačkoliv zatím neexistují dostatečné údaje předpokládá se, že vakcína bude účinná i v těchto případech. V tuto chvíli je platná metodika taková, že osoby, které prodělaly COVID-19, nejsou očkovány 90 dní od prokázání onemocnění.

Kolik dávek vakcíny se očkujeV případě vakcíny od společnosti Pfizer jsou v současné sobě používány 2 dávky s odstupem min. 21 dní.

Kam se vakcína aplikujeVakcína se aplikuje do nedominantní paže, do ramene.

Alergické reakce po očkováníAplikace vakcíny může způsobit alergické reakce, nejčastěji se objevuje:

 • zarudnutí a otok místa vpichu
 • bolest hlavy, svalů, kloubů
 • únava
 • zimnice, horečka

Po aplikaci vakcíny je potřeba zůstat ještě cca 15–30 minut v čekárně a případnou nežádoucí reakci konzultovat s lékařem.

Kolik očkování stojíOčkování je plně hrazeno z veřejného zdravotního pojištění.

Bude po očkování vydáno nějaké potvrzení nebo je jím zápis do očkovacího průkazu? Pokud máte očkovací průkaz přineste ho na očkování sebou. Lze vystavit i MOP (Mezinárodní očkovací průkaz). Po aplikaci druhé dávky obdrží klient tzv. certifikát o očkování.

Za jak dlouho vznikne imunita? Jak dlouho bude trvat? Bude potřeba se přeočkovat a po jaké době?Podle Světové zdravotnické organizace (WHO) se stále neví, jestli vakcíny dokážou poskytnout dlouhodobou ochranu proti koronaviru. Ačkoliv proběhlo úspěšné studijní testování obou vakcín, kterými se v Česku současně očkuje, a to u několika desítek tisíc lidí, v současnosti se neví, jak dlouho vakcína dokáže tělo před virem chránit.

Více o vakcínách

Vakcíny na COVID-19 jsou sice nyní už v ČR dostupné, nicméně v tuto chvíli probíhá očkování pouze ve speciálních očkovacích centrech, dle stanovených pravidel MZČR. 

Vakcíny na COVID-19 jsou sice nyní už v ČR dostupné, v tuto chvíli probíhá očkování ve speciálních očkovacích centrech a u praktických lékařů, kteří očkují primárně své pacienty. Očkování probíhá dle stanovených pravidel MZČR.

Očkování probíhá za stálého průběhu pandemické situace. V EUC Klinikách probíhá očkování u praktických lékařů a v očkovacích centrech. Pro EUC Kliniky provozující očkování nevzniká automatický nárok na očkovací látku.

Vše se odvíjí od aktuální dostupnosti a množství očkovacích látek, které jsou v ČR k dispozici. 

Další důležité informace související s onemocněním SARS-COV2 (koronavirus neboli COVID-19) najdete na stránkách Ministerstva zdravotnictví České republiky:

https://koronavirus.mzcr.cz/seznam-odberovych-center/

http://www.szu.cz/tema/prevence/rady-a-doporuceni-pro-domaci-karantenu-izolaci

Nenašli jste odpověď nebo byste si přáli konzultovat příznaky bez nutnosti navštívit zdravotnické zařízení? S našimi lékaři můžete komunikovat online.

 • Lékař online 24/7
 • Rádi byste se dozvěděli něco o imunitě, jejím fungování a možnostech jak ji posílit i s přihlédnutím ke koronavirové epidemii?
 • Článek o imunitě 

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Adblock
detector