3 plus 1 tip proti stresu

Ze stresu se můžete stát pacientem. Jak píše Vitalia.cz, při stresu se zvyšuje svalové napětí, stoupá krevní tlak, zrychluje se dýchání a rozbuší se srdce. Pokud takové stavy prožíváte v roli podnikatele každý den, můžete si brzy objednat lůžko v nemocnici.

Jak proti tomu bojovat? Předně je nutné změnit svůj životní styl včetně toho pracovního. Pokud pociťujete výše uvedené příznaky, měli byste s novými návyky začít ihned, jinak riskujete trvalé zdravotní komplikace.

Zkuste nejdříve níže uvedené tipy, pokud ani ty nepomůžou, vyhledejte péči odborníka.

3 plus 1 tip proti stresu
Autor: www.isifa.com

I ve stresových chvílích si najděte chvilku pro relax.

1. Přečtěte si, jak se vám stres může vymstít

Ke změně životního stylu budete zprvu možná potřebovat „zdravý“ šok. Přečtěte si proto několik článků, které o stresu pojednávají. Poté pochopíte, že vaše dosavadní zdravotní problémy mohou souviset právě se stresem. Nehledejte však aktivně články na internetu pomocí klíčových slov ve vyhledávači.

Internet je bohužel i plevelem obsahu a některými děsivými články, které se často zakládají na hoaxu, tedy falešné zprávě. Mohli byste si na další komplikace spíše zadělat. Přečtěte si proto články ze serverů, které se tomuto tématu věnují pravidelně. Vyzkoušejte například náš sesterský server Vitalia.cz.

Čtěte více na Vitalia.cz
Psychosomatika pro začátečníky: zabiják stres
3 plus 1 tip proti stresu
Obvyklá příčina pracovního úrazu? My sami. A stres

2. Naučte se přiřazovat svým úkolům prioritu

Podnikání je také o úkolech, které musíte splnit. Objednat nové zboží, proplatit faktury, vyřídit maily od nespokojených zákazníků. Nic ale nejde udělat najednou.

Při plánování úkolů, respektive přiřazování jejich důležitosti, využijte metodu Time Managementu, kdy si u každého úkolu musíte stanovit jeho prioritu, termín jeho splnění a případné jeho vyhodnocení tak, abyste si své úkoly rozvrhli v čase. Ke zdárnému splnění úkolu vám pomůže i technika GTD (Getting Things Done), která se orientuje především na připomínání jednotlivých úkolů.

Abyste však ze svých úkolů zase nedělali vědu, využijte jednoduchých nástrojů, které vám s jednotlivými úkoly pomůžou a zároveň vám je budou připomínat nejen v čase, ale v místě. O podobných úkolovnících jsme již na Podnikatel.cz psali.

Čtěte více
6 úkolovníků pro plánování byznysu. Vyberte si ten svůj
Zorganizujte si čas účelně pomocí užitečných programů
5 vychytaných aplikací, které by neměly chybět ve firemním smartphonu

Pokud ke své práci potřebujete e-mail, který nevyžaduje okamžitou reakci (například pro zákazníka), stanovte si pevně jednotlivé časy, kdy se e-mailové komunikaci budete věnovat. Řešit pracovní e-maily se obecně doporučuje mezi 8. až 10. hodinou dopoledne, kdy startujete pracovní proces, a poté mezi 15. až 17. hodinou, během které se vám může nahromadit pošta od dopoledne.

V jiný čas si e-mailovou poštu prostě zakažte. Nepoužívejte zároveň pracovní e-mail v telefonu ani tabletu, pak máte tendenci neustále kontrolovat poštu, čímž se opět dostáváte do stresových situací, protože nejste schopni vyřídit všechny ostatní potřebné úkoly.

I pracovní pošta by tedy měla spadat do časového plánování, i na ni si můžete vytvořit pravidelně opakující se úkol s připomínkou ve vaší nové aplikaci.

Čtěte více
5 tipů, jak vyřešit problém s nespokojeným zákazníkem

4. Neberte si pracovní konflikty osobně

Je těžké se oprostit od konfliktů, například s dodavatelem či zákazníkem, přesto se o to neustále snažte a bojujte s tím. Pokud na vás ječí nespokojený zákazník, který je zároveň agresivní, neberte si jeho útoky osobně. Patří to k vaší práci, a tak to musíte brát.

Pokud jednáte s konfliktní osobou osobně, snažte se jí dívat zpříma do očí s kamennou tváří a nechte ji vyříkat vše podstatné, co vám chtěla uvést, poté se zhluboka nadechněte, dejte si klidně i pár sekund na promyšlení odpovědi, a poté reagujte.

Uvidíte, že i malá pauza mezi argumenty nespokojeného zákazníka a vaší odpovědí částečně odbourá napjatou situaci. Přímý pohled do očí navíc konfliktní osobu velmi znejistí, čímž se okamžitě stavíte do výhodnější pozice.

Pokud konflikt řešíte písemně, neodpovídejte ihned, odložte jeho řešení a dejte přednost jinému úkolu, který vaši mysl dostatečně odbourá od následného přemýšlení nad konfliktem. Dokážete tím reagovat mnohem střízlivěji a objektivněji než v situaci, kdy řešíte spor obratem.

Цукровий діабет

ВИЗНАЧЕННЯ та етіопатогенез

Група метаболічних захворювань, які характеризуються гіперглікемією, що виникає внаслідок дефекту секреції або дії інсуліну. Хронічна гіперглікемія при цукровому діабеті (ЦД) призводить до пошкодження, дисфункції та недостатності різних органів, особливо очей, нирок, нервів, серця і кровоносних судин.

1. ЦД 1-го типу: зумовлений руйнуванням β-клітин підшлункової залози аутоімунним процесом, індукованим дією тригерних (пов’язаних із середовищем) факторів у осіб із генетичною схильністю.

У розвитку захворювання беруть участь антитіла до острівців Лангерганса (до різних антигенів β-клітин), які можуть з'являтись за багато місяців і навіть років до появи симптомів ЦД; протягом цього періоду відбувається поступова втрата секреторної функції β-клітин, котра призводить до маніфестного ЦД, який характеризується абсолютним дефіцитом інсуліну.

Проявляється у дітей і молоді, та в осіб віком 80 см у жінок та >94 см у чоловіків); ЦД у батьків або сибсів; низька фізична активність; порушення вуглеводного обміну в анамнезі — ПГН або ПТГ; перенесений гестаційний діабет; народження дитини вагою >4 кг; артеріальна гіпертензія (≥140/90 мм рт. ст.

); ХСЛПВЩ 1,7 ммоль/л (250 мг/дл); синдром полікістозних яєчників; захворювання серцево-судинної системи на фоні атеросклерозу; муковісцидоз (обстеження раз на рік з 10-річного віку); і кожні 3 роки у всіх осіб віком ≥45-ти р.

Принципи скринінгових досліджень вагітних жінок →розд. 13.2.2.

Допоміжні дослідження

 • 1. Лабораторні дослідження:
 • 1) глікемія — концентрація глюкози у плазмі венозної крові (норма 4,0–5,5 ммоль/л [72–99 мг/дл]) використовується для діагностики ЦД або ПГН, а концентрація глюкози у цільній капілярній крові (аналіз за допомогою глюкометра, натще [тобто 8–14 год від останнього прийому їжі] i 90–120 хв після прийому їжі) — для моніторингу лікування ЦД;
 • 2) відсоток глікозильованого гемоглобіну (HbA1с) — використовується з метою оцінки метаболічної корекції ЦД, віддзеркалює середню глікемію впродовж 3-х міс. перед визначенням; слід враховувати інші стани, що впливають на результат або роблять неможливим його інтерпретацію — гемоглобінопатії, анемії, стан після переливання еритроцитарної маси, гіпертригліцеридемію, гіпербілірубінемію, ниркову недостатність, прийом саліцилатів у великих дозах; лабораторії також можуть виражати результат дослідження HbA1c в одиницях SI (ммоль/моль);
Budete mít zájem:  Léčivé účinky česneku: Recept na česnekový sirup

3) концентрація фруктозаміну — віддзеркалює середню глікемію впродовж останніх 3-х тиж. (період напіврозпаду альбуміну), визначається рідко, напр., коли відсоток HbA1c є невірогідним (→вище), або коли є необхідною короткочасна оцінка компенсації глікемії (напр. у вагітних);

 1. 4) глюкоза в сечі — визначення за допомогою тест-смужки, є непридатним для моніторингу при лікуванні ЦД; підтвердження глюкозурії є показанням до визначення глікемії;
 2. 5) антитіла до острівців — аналіз використовують для підтвердження аутоімунної етіології ЦД:
 3. а) антитіла до острівців (ICA; до різних цитоплазматичних антигенів β-клітин), значно рідше визначають з огляду на найнижчу специфічність;
 4. б) до глутаматдекарбоксилази (анти-GAD65 антитіла);
 5. в) до тирозинфосфатази (IA-2, IA-2β),
 6. г) до ендогенного інсуліну (IAA);
 7. д) до цинку (Zn8);
 8. 6) концентрація С-пептиду в сироватці — відповідає концентрації ендогенного інсуліну; знижена або не визначається при ЦД 1-го типу, збільшена у початковій фазі ЦД 2-го типу, коли домінує інсулінорезистентність та зростає секреція інсуліну, натомість, знижена після вичерпання секреторних резервів β-клітин;

7) кетонові тіла у сечі або їх підвищена концентрація у сироватці (при кетоацидозі →розд. 13.3.1) — тест-смужки визначають, головним чином, ацетооцтову кислоту, решта — це ацетон і β-оксимасляна кислота;

8) концентрація лактату в сироватці — підвищена при лактацидозі →розд. 13.3.3.

2. Функціональні дослідження

1) пероральний глюкозотолерантний тест (ПГТТ) — застосовують для діагностики ЦД або ПТГ; проводять через 8–14 год після останнього прийому їжі у хворого після відпочинку і нічного сну, після 3-х днів вживання звичайної дієти із нормальним вмістом вуглеводів; необхідно з'ясувати, чи пацієнт не приймає ліків, що можуть підвищувати глікемію (ГК, тіазидні діуретики, деякі β-блокатори); слід визначити глікемію натще та через 120 хв після перорального прийому розчину 75 г глюкози; у нормі концентрація глюкози у плазмі венозної крові через 120 хв 7,8 ммоль/л (140 мг/дл). Необхідно здійснювати моніторинг глікемії та концентрації калію у сироватці:

1) у 1-шу добу призначте в окремих в/в інфузіях

а) інсулін 0,5–6 ОД/год, залежно від глікемії (орієнтаційний перерахунок; →табл. 13.1-8);

б) 10% розчин глюкози зі швидкістю ≈50 мл/год і

в) 10 ммоль хлориду калію (контролюйте концентрацію калію і при потребі повторіть інфузію);

Таблиця 13.1-8. Пропонована швидкість інфузії інсуліну залежно від глікемії при гострому коронарному синдромі

Глікемія Інсулін (ОД/год)
10,0 ммоль/л (180 мг/дл) → необхідно розпочати в/в інсулінотерапію за допомогою інсулінової помпи та зберігати глікемію в діапазоні 7,8–10 ммоль/л (140–180 мг/дл); уникайте глікемії 13,9 ммоль/л (300 мг/дл), a HbA1c >9,0 %, або глюкозурія разом із ацетонурією → потрібно перенести термін операції (якщо це можливо);
3) контроль (в міру можливостей) хронічних ускладнень ЦД.
Підготовку найкраще проводити у терапевтичному відділенні, за винятком пацієнтів, яких ефективно лікують іметодом інтенсивної інсулінотерапії (з постпрандіальною глікемією

Тест-драйв Lexus ES 350 F Sport: ТОП-5 вопросов и ответов

Помните бизнес-седан Lexus ES? Тогда я написал о версии ES 350 F Sport: «Интересно, как он поедет». И фраза оказалась пророчеством: вот он – мощный мотор V6, провокационный красный цвет, пакет F Sport. В прошлый раз Lexus ES 250 не удивил, хотя с учетом цены «от $43 тыс.» заслужил статус «выгодной покупки». Тут ценник выше в 1,5 раза. Это плата за эмоции? Теперь удивит?

Чем Lexus ES 350 F Sport отличается от Lexus ES 250 Luxury?

Одним словом – всем. Вроде тот же кузов, независимые подвески, передний привод, поперечное расположение мотора, 8-ст. «автомат». Но почти все теперь другое.

Вместо 4-цилиндровго 2,5-литрового двигателя теперь под капотом скрывается 3,5-литровый мотор V6 серии 2GR-FKS с системами регулировки фаз газораспределения на впуске и выпуске.

Подвеска по-прежнему независимая, но плюс появился режим движения «S+» и система AVS (Adaptive Variable Suspension) для регулировки жесткости амортизаторов – это особенности именно версии F Sport.

А еще особенностью F Sport являются практически все характерные детали кузова: передний бампер с оригинальной решеткой радиатора, задний бампер с диффузором и двойным выхлопом (настоящий, а не имитация как это порой бывает), аккуратный спойлер на крышке багажника, собственные колесные диски, логотипы F Sport. Если раньше Lexus ES выглядел солидно и внушительно, то теперь – еще и стремительно.

В сегменте седанов бизнес-класса этот Lexus ES 350 F Sport выглядит словно «звезда-король против серых будней»: провокационно и динамично. Но не дешево: вмиг узнается принадлежность к бренду, вмиг понятен статус автомобиля. Такой подход прослеживается везде – что в яркой внешности, что в качественном салоне.

Вот и внутри произошли схожие метаморфозы. Вроде идентичная форма передней панели, знакомое расположение органов управления, узнается низкая посадка.

Однако интерьер разменял дерево на алюминий, а коричнево-бежевую отделку на красно-графитовую цветовую гамму с вкрапления алюминиевого декора.

И салон преобразился: вместо расслабляющей обстановки теперь здесь царит бодрящая атмосфера – хочется ехать! Передние спортивные сиденья заслуживают отдельной похвалы: круто выглядят, хорошо держат в повороте, широкие диапазоны регулировки.

Сзади тоже неплохо – достаточный запас места, есть дефлекторы вентиляции и подлокотник. Жаль, что на большее запала не хватило.

Конечно, в гамме модели Lexus ES существует версия Luxury, созданная с максимальным вниманием к задним пассажирам. И никто не требует от F Sport аналогичного. Однако покупая роскошный бизнес-седан за «$60+ тыс.

Budete mít zájem:  Pět důvodů, proč nakupovat lokální potraviny

» уже рассчитываешь на большее – хотя бы противосолнечные шторки и подогрев сзади.

Пакет F Sport означает не только перемены во внешности – оригинальный передний бампер и решетку радиатора, задний бампер с диффузором, спойлер на крышке багажника – но также и в салоне: спортивные сиденья и руль с логотипом F Sport, собственную панель приборов, шлифованный алюминий в отделке. Главные технические перемены: мотор V6 (для всех ES 350), режим езды «S+» и подвеска AVS (только для F Sport).

Мотор мощнее, спорт-пакет – и что в итоге? Поехал?

О, да! Седан Lexus ES 350 F Sport уверенно несется вперед стрелой под тихий шелест мощного мотора. Не растеряв отменного комфорта подвески, он приобрел отличную динамику и тягу двигателя.

А еще автомобиль приобрел хороший звук: мотор стал тише – но, одновременно, с этим звучит более насыщенно и богато при разгоне. Вы скажете: какие уж тут разгоны? Однако мотор V6 хорош всегда, даже при неспешной езде. На низких оборотах (1,5-2 тыс.

) двигатель работает тихо и тянет мягко, но настолько уверенно, что плавные обгоны обходятся без переключения «автомата» вниз – мотор все равно вытянет. На трассе или при езде в «полпедали» вы знаете, что у вас всегда есть запас под ногой – практически, для любой ситуации и для любого ускорения.

Наконец, если решитесь погонять, то двигатель порадует быстрыми ускорениями и сочным звуком на высоких оборотах под яркие оранжевые вспышки тахометра – бодрит!

Словом, теперь уж «мотора хватает». Причем не просто хватает, а даже немного с избытком: при попытках замера динамики разгона 0-100 км/ч передние колеса в самом начале немного срывались в пробуксовку, как бы я не старался менять алгоритм управления.

Возможно, из-за этой пробуксовки так и не удалось получить заветную цифру «7 секунд до сотни»: постоянно было 7,1-7,2 секунды – что, впрочем, все равно чуть лучше паспортных данных. Уверен, что если подобрать более цепкие шины и/или дорога будет лучше прогрета, то шансы «выехать из 7 секунд» все-таки есть.

А еще Lexus ES 350 F Sport умеет ездить не только по прямой, но также неплохо едет и в повороте. В режиме «S+», весь автомобиль будто напрягает мускулы: «автомат» готов быстрее и резче сбрасывать передачи, руль становится тяжелее обычного, зажимается подвеска AVS. Конечно, при быстрой и напряженной есть пара промахов.

Порой АКПП сбрасывает передачи с кивком (хотя при обычной езде и на повышение всегда срабатывает быстро и мягко). В резких поворотах понимаешь, что автомобиль большой, передний свес длинный, да еще там висит тяжелый двигатель: сначала нос надо «занести» в поворот, потом выехать из него.

Но если развязки пологие, то седан порадует цепкостью шасси и понятным управлением, при этом не пугая резкостью реакций и не отбивая почки на ямах.

Двигатель V6 хорош всем и всегда; 8-ст. «автомат» пусть с огрехами, но тоже неплох – а вместе они способны «пульнуть» 5-метровый бизнес-седан от нуля до 100 км/ч за вполне оптимистичные 7,1-7,2 секунды. Средний городской расход выходит около 12-13 л на 100 км пути.

Если ехать бережливо – получится 11 л, если «топить» – расход перевалит за 14 литров. На трассе при скорости 80-90 км/ч автомобиль потребляет 6 л на 100 км, при скорости 110-120 км/ч расход возрастает примерно до 7 л на 100 км пути.

Особенность версии F Sport – режим «S+», в котором автомобиль максимально «собирается»: пусть не превращается в гонку, но уже способен ехать динамично.

При смене режимов меняется внешний вид приборов (да еще и кольцо-ободок сдвигается), а при раскрутке коленвала к высоким оборотам – тахометр дает оранжево-красные вспышки.

Признаться, порой кажется, что даже в режиме «S+» автомобилю не хватает злости: может кому-то хотелось бы больше остроты в реакциях мотора да орущий «саунд-трек» двигателя (пусть даже синтезированный из динамиков аудиосистемы).

Возможно, именно для версии F Sport следовало использовать «короткую рейку» и делать очень острый руль.

В итоге: да, Lexus ES 350 F Sport не может соперничать, к примеру, с Mercedes-AMG E53 – но просто потому, что с подобными автомобилями в прошлом должен был соперничать «заряженный» Lexus GS F.

Вот в чем суть: модель Lexus ES 350 F Sport удачно закрывает место между подобными «заряженными» моделями и обычными седанами бизнес-класса. Утром вы можете поехать на деловую встречу – на статусном автомобиле и с нормальным уровнем комфорта. А вечером вы можете покататься в свое удовольствие и выпустить пар.

От удачной или неудачной сделки, это уже неважно: седан Lexus ES 350 F Sport все равно найдет, чем вас порадовать на дороге.

Создатели позиционировали нынешнее поколение Lexus ES как замену сразу двум прошлым моделям – комфортному ES и «драйверскому» GS – и если ES 250 вызывал вопросы, то вот эта версия 350 F Sport стала лучшим воплощением данного подхода.

Уговорил, беру! Ну почти… Сколько он стоит?

В целом ценники не изменились: седан Lexus ES «стартует» с отметки около $43 тыс. за базовые «250-тые» версии (4-цилиндровый 2,5-литровый мотор), средние комплектации обойдутся в $50-60 тыс., максимальный ценник переваливает за $65 тыс.

– это автомобиль с мощным мотором V6 в исполнении Luxury. А если говорить о тестовом экземпляре, который стал героем статьи – то Lexus ES 350 F Sport стоит 1,67 млн. грн.

Budete mít zájem:  Léčba Chronického Zánětu Slinivky?

или около $62 тыс.

Версия F Sport доступна только с 3,5-литровым мотором V6, да и по статусу расположена высоко: фактически, это пред-топовая комплектация.

А потому автомобиль имеет довольно хорошее оснащение: светодиодные фары и система адаптивного света AHS, электропривод сидений и руля (с памятью), адаптивный круиз-контроль АСС, проекция данных на лобовое стекло HUD, крупный 12,5-дюймовый дюймовый дисплей в салоне, премиум-аудио Mark Levinson, масса систем помощи водителю (контроль рядности, распознавание дорожных знаков, система предаварийной безопасности). Плюс все «бонусы», которые входят в пакет F Sport: передний бампер, задний бампер и спойлер на крышке багажника, 18-е колеса, спорт-сиденья, оригинальная панель приборов на основе ЖК-дисплея, темный потолок, кожа Tahara и алюминиевый декор в салоне, режим «S+», система AVS, пр.

Для модели Lexus ES версия F Sport является одной из максимальных – мощный двигатель V6 плюс изначально широкий перечень оснащения: проекция данных на стекло, аудио Mark Levinson, огромный дисплей в салоне, светодиодные адаптивные фары, системы помощи водителю, другие мелочи.

Но некоторых «мелочей» как раз и недостает: как минимум – кругового обзора и мониторинга «слепых зон» зеркал заднего вида, как максимум – панорамной крыши и беспроводной зарядки смартфона. Мне кажется, что можно было и добавить: на фоне общей цены «60+», еще $1-2 тыс.

существенной роли уже не играют.

Х-м-м-м, а что еще можно взять за эти деньги?

Выбор премиальных моделей бизнес-класса довольно широк: за $40-70 тыс. можно рассматривать Audi A6, BMW 5-серии, Mercedes-Benz Е-класса, Volvo S90 – в целом список конкурентов не изменился относительно прошлой статьи.

В данном случае Lexus ES отвечает всем конкурентам удачным соотношением цены и внимания к задним пассажирам (простор, регулировка заднего дивана, «чудо-подлокотник»). С учетом хорошего комфорта да внушительного вида, он попросту оказывает «выгодной покупкой» в своем классе, о чем я уже акцентировал внимание в прошлом материале статье.

Это хороший вариант для частного покупателя – который «дотянулся» от Toyota Camry до Lexus ES. Это хороший вариант автомобиль «для босса» – который ездит сзади.

Но если говорить про «автомобили для себя», с мощным мотором и хорошим оснащением, то в соперниках Lexus ES 350 F Sport могу записать что-то в стиле Audi A7 Sportback или Mercedes-Benz CLS. Немецкие модели сильны в широте выбора версий, в возможности поштучного добавления нужных опций, в использовании передовых технологий.

Однако они оказываются дороже. На этом фоне Lexus может выглядеть «проще» в каких-то деталях (техника или нюансы комплектации), но явно «не хуже» в целом: все равно получается породистый автомобиль для водителя. И теперь, зная на что способен седан Lexus ES 350 F Sport, и как он оснащен, ценник $62 тыс. уже выглядит не высоким.

Конкуренты есть и они известны: Audi, BMW, Mercedes, Volvo. Европейцы сильнее широким выбором моторов (бензин, дизель, гибрид), могут предложить полный привод, а среди интересных опций – найдем и пневматическую подвеску, и панорамную крышу.

Всего этого Lexus ES лишен: номинально у модели есть гибридная версия, но в Украину она не поставляется (надеюсь «пока», а не «совсем»). Однако сила Lexus ES в борьбе с конкурентами – простор салона, комфорт в езде, качественная отделка, выгодный ценник.

А в случае ES 350 F Sport – еще и приятная, но не кричащая эмоциональность в характере.

Какие общие впечатления?

Блоком выше указаны несколько интересных конкурентов. Но для меня отправной точкой был лишь один – Audi A7 Sportback. На бумаге Audi A7 выглядит лучше во всем: мощнее по мотору, высокотехнологичная трансмиссия, полный привод, пневматическая подвеска. Но в реально жизни – Audi A7 недоставало цельности характера.

Так вот: с седаном Lexus ES 350 F Sport все наоборот – номинально проигрывая в деталях, он вдруг оказывается удивительно способной и увлекательной натурой в целом.

Красивый вызывающий облик подкреплен «драйверскими» способностями, мощный мотор «всегда готов», комфорт подвески не требует компромиссов на разбитых дорогах.

После «правильного», но мало-эмоционального Lexus ES 250, версия ES 350 F Sport выглядит идеальным вариантом для тех, кто покупает автомобиль «под себя». Да и вообще – это один из лучших вариантов «личного бизнес-седана» на рынке Украины в текущий момент.

 • Технические характеристики Lexus ES 350 F Sport
 • Кузов – седан, 5 мест
 • Габариты – 4,98 х 1,87 х 1,45 м
 • Колесная база – 2,87 м
 • Клиренс – 150 мм
 • Багажник – 420 л (5 мест)
 • Грузоподъемность – 500 кг
 • Минимальная снаряженная масса – 1650 кг
 • Мотор – атмосферный, бензиновый, V6, 3,5 л

Мощность – 302 л.с. при 6500-6600 об/мин

Крутящий момент – 356 при 4600-4700 об/мин

Удельная мощность и момент – 183 л.с. на 1 тонну и 216 Нм на 1 тонну

 1. Привод – передний привод
 2. Трансмиссия – 8-ст. «автомат» (традиционная гидромеханическая АКПП)
 3. Динамика 0-100 км/ч – 7,3 с
 4. Максимальная скорость – 210 км/ч
 5. Расход паспортный (город) – 12,6 л на 100 км
 6. Расход паспортный (трасса) – 6,6 л на 100 км
 7. Страна производства – Япония
 8. Шины тестового автомобиля – Bridgestone Turanza T 005A 235/45R18

Минимальная цена автомобиля – около 1,16 млн грн. или $43 тыс.

Цена тестового автомобиля – около 1,67 млн грн. или $62 тыс.

Автомобиль предоставлен – ПИИ «Тойота-Украина», подразделение Lexus

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Adblock
detector