Kdo to kdy slyšel? Bio z Číny?

Všechna světová média poslední dva dny žijí situací v Číně, kde ve městě Wuhan vypukla virová nákaza způsobená zmutovaným kmenem Coronaviru, který napadá lidský organismus.

Světová média přináší informace, podle kterých Čína oznámila, že registruje necelých 1400 nakažených osob, ovšem toto číslo je podle informací a úniků z Wuhanu naprosto lživé.

Čínská lékařka z Wuhanu, která se rozhodla, že už nebude mlčet, nahrála na internet video [1], kde uvádí, že v Číně je prozatím nakaženo asi 90,000 lidí, což je v ostrém protikladu s tvrzením [2] čínské vlády, že nakažených je jen okolo 1400. Zprávu přinesla už i americká mainstreamová média [3]. Dr.

Jinghui vyzývá ve videu starší lidi, aby se nevydávali na cestu za svými rodinami na novoroční večeři v souvislosti s čínským novým lunárním rokem, který v Evropě začal včera a v Číně probíhá právě dnes v sobotu. Jenže pozor, lékařka uvedla i něco velmi šokujícího a zásadního.

Kdo to kdy slyšel? Bio z Číny?

Podle jejích slov, pokud se nemocným nedostává odpovídající péče a nejsou dokonale izolováni, potom míra jejich nakažlivost, tzv. ratio nakažlivosti, dosahuje neuvěřitelné vysokého poměru 14:1 v otevřeném prostoru, tzn. že nakažený člověk jenom tím, že není izolovaný, nakazí v průměru dalších 14 lidí.

Toto je zásadní informace, která dosud nikde nebyla zveřejněna a to znamená, že se díváme na prudce nakažlivý virus s charakteristikami viru pro bojové nasazení. Každý virus s ratiem nakažlivosti vyšším než 10:1 spadá do skupiny virů vhodných k bojovému využití.

Jenom pro představu a porovnání, nakažlivost běžné chřipky v Evropě má ratio nakažlivosti dlouhodobě 2 až 2,5 : 1, epidemie SARS měla ratio nakažlivosti 6:1.

Nakažených je již skoro 100,000 a ratio nakažlivosti Coronaviru je 14:1, inkubační okno je 14 dní

Čínské úřady video lékařky ihned smazaly, ale na západním internetu video setrvalo, a proto jsem k videu v úvodu tohoto člámku udělal překlad z jednoho anglického překladu, který předtím vznikl překladem z původní mandarínštiny Dr. Jinhui.

Pokud její informace jsou validní a lékařka zevnitř bio-hazard zóny ve Wuhanu snad nemá důvod přehánět, pokud opravdu čínské zdravotní systémy evidují už 90,000 nemocných v Číně, a pokud opravdu jeden nemocný člověk nakazí až dalších 14 lidí, potom se jedná o masivní epidemii, která v následujících inkubačních oknech poroste geometrickou řadou. Lidé padají na ulicích jako mouchy, agresivita viru po jeho manifestaci je doslova nevídaná. Od prvního zakašlání do ztráty vědomí a padnutí na zem podle informací z internetu uplynou jen 4 hodiny, v případě namáhavé práce nebo při vyšší fyzické aktivitě člověk kolabuje již po 2 hodinách. Níže je kompilace záběrů z Číny, jen pro otrlé.

Inkubační okno Coronaviru je 14 dní a 5 hodin v průměru, takže osoby, u kterých se dnes nebo včera manifestovaly projevy nemoci, byly ve skutečnosti nakaženy již před 14 dny. To znamená, že nás čeká druhé inkubační okno, od dnešního dne po celých dalších 14 dnů.

Jelikož konec prvního okna připadl na festival Nového lunárního roku, kdy se celá Čína sbalí a vydává se na cestu za rodinami pomocí prostředků veřejné dopravy, vzniká velmi důvodné podezření, jestli toto nebyl úmysl akcelerovat rychlost nákazy, aby se maximálně rychle roznesla po celé Číně.

Neexistuje lepší období na šíření viru v Číně, než je festival Nového lunárního roku, kdy jsou vlaky, autobusy, letadla a nádraží doslova přecpána stovkami milionů Číňanů, kteří vyráží na cesty za svými rodinami.

Další podivností je místo vypuknutí nákazy. Wuhan je průmyslové město, kde pracují miliony dělníků z venkova a právě na svátky Nového lunárního roku se vracejí hromadně do domovů v celé Číně.

To je nejlepší způsob, jak z jednoho místa rozšířit nákazu do celé Číny.

Čína uvrhla do izolace a karantény 50 milionů lidí, ale jak je možné, že americké Hopkinsovo centrum varovalo o nové epidemii v předstihu jednoho týdne?

Z Číny dnes unikly informace, že Čína uvedla do karantény a izolace přes 50 milionů lidí [4]. To se sice může zdát jako hodně, ale na čínské poměry je to málo. Čínská vláda nechce nařídit mohutnou karanténu, protože by to vyvolalo v Číně nepokoje, když lidé chtějí odcestovat na Nový rok za rodinami.

Je to podobné, jako kdyby v Evropě někdo milionům lidí zakázal přijet za rodinou k večeři na Štědrý večer. Jenže v Číně je to mnohem zásadnější problém, protože na rozdíl od Evropy, Číňané se nevrací z práce domů denně, ale bydlí celý rok na ubytovně v místě práce a domů se vrací je jednou nebo dvakrát za rok.

Pokud by přišla karanténa, domů se lidé nedostanou celý další rok.

Anebo sice dostanou, když karanténa skončí, ale přijdou o práci, protože továrna je vyhodí, že odjeli za rodinou namísto nástupu do práce po skončení novoročních svátků.

Proto bude nutné sledovat toto druhé inkubační okno, které ukáže, jakým způsobem se virus šíří po uzavření prvního inkubačního okna. A objevují se první konspirace. A nutno dodat, existují pro ně důvody.

Kdo to kdy slyšel? Bio z Číny?Skenování teploty cestujících vystupujících z vlaku.

Americká alternativa vypátrala zajímavé věci.  V říjnu minulého roku, konkrétně 18. října 2019, proběhlo v USA cvičení, které přineslo návody a doporučení pro případ vypuknutí virální pandemie.

Kromě The Johns Hopkins Center for Health Security pod záštitou a za finančního přispění nadace Bill & Melinda Gates Foundation se tohoto cvičení s názvem Event 201 (v překladu Událost 201) zúčastnili zástupci americké vlády, zdravotních organizaci, FEMA a dalších federálních orgánů. Jenže, to hlavní přišlo teprve před týdnem. Dne 17. ledna 2020 se totiž na webu Hopkinsova centra objevila varovná tisková zpráva [5], která varuje veřejnost, že příští pandemie by mohla způsobit velké onemocnění a ztráty na životech. Text, který se objevil na webu těsně před vypuknutím nákazy ve Wuhanu, obsahuje toto prohlášení:

Centrum Johns Hopkins pro zdravotní bezpečnost, Světové ekonomické fórum a Nadace Bill & Melinda Gatesové vyzývají ke spolupráci veřejného a soukromého sektoru pro připravenost a reakci na pandemii

Organizace vydávají 7 doporučení ve společné výzvě k akci

17.

ledna 2020 – Další těžká pandemie způsobí nejen velké nemoci a ztráty na životech, ale může také vyvolat velké kaskádové ekonomické a společenské důsledky, které by mohly výrazně přispět k celosvětovému dopadu a k utrpení. Úsilí o předcházení takovým důsledkům nebo reakce na ně v průběhu jejich vývoje bude vyžadovat bezprecedentní úroveň spolupráce mezi vládami, mezinárodními organizacemi a soukromým sektorem.

Event 201 pandemické cvičení proběhlo dne 18. října 2019 pořádané Johns Hopkins Centrem pro zdravotní bezpečnost, Světovým ekonomickým fórem a nadací Billa a Melindy Gatesových, názorně se demonstrovala řada těchto významných rozdílů v připravenosti na pandemii, stejně jako některé prvky řešení mezi veřejným a soukromým sektorem, které budou potřebné k jejich naplnění.

Centrum Johns Hopkins pro zdravotní bezpečnost, Světové ekonomické fórum a nadace Bill & Melinda Gates Foundation společně navrhují následující opatření:

  1. Vlády, mezinárodní organizace a podniky by nyní měly plánovat, jak budou během rozsáhlé pandemie využity základní schopnosti společnosti.
  2. Průmysl, národní vlády a mezinárodní organizace by měly spolupracovat na posílení mezinárodně držených zásob lékařských protiopatření (MCM), aby umožnily rychlou a spravedlivou distribuci během těžké pandemie.
  3. Země, mezinárodní organizace a globální dopravní společnosti by měly spolupracovat na udržení cestování a obchodu během těžkých pandemií.
  4. Vlády by měly poskytovat více zdrojů a podporu pro vývoj a výrobu surových vakcín, léčiv a diagnostik, které budou potřebné během těžké pandemie.
  5. Globální podnikání by mělo uznat ekonomickou zátěž pandemie a bojovat za silnější připravenost.
  6. Mezinárodní organizace by měly upřednostňovat snižování ekonomických dopadů epidemií a pandemií.
  7. Vlády a soukromý sektor by měly přikládat větší prioritu vývoji metod boje proti dezinformacím a dezinformacím před další pandemickou reakcí.

Úplný popis každého doporučení a výzvy k akci je k dispozici na webu Události 201 spolu s videi o pandemickém cvičení.

Americká vláda si nechala patentovat izolovaný kmen lidského Coronaviru v roce 2003

Takže, jak vidíte dámy a pánové, opět jsme tu svědky něčeho, co vypadá jako shoda náhod.

Minulý pátek uveřejní Hopkinsovo centrum pro zdravotní bezpečnost v USA tiskovou zprávu, která vyzývá k vynakládání více peněz na výrobu vakcín, a o týden později vypuká v Číně ve Wuhanu mohutná nákaza Coronaviru.

Budete mít zájem:  Přeji Hodně Zdraví Anglicky?

Někdo si řekne, že to je opravdu divná shoda náhod a okolností. Abyste měli ještě větší pocit, že ta náhoda je až příliš podezřelá, tak se podíváme na to, komu se vlastně podařilo poprvé izolovat lidský kmen Coronaviru.

Kdo to kdy slyšel? Bio z Číny?Coronavirus pod elektronovým mikroskopem.

Byla to americká vláda, konkrétně Centers of Disease Control and Prevention (Department of Health and Human Services) a toto Centrum pro kontrolu a prevenci nemocí si v roce 2003 nechalo izolovaný lidský kmen Coronaviru patentovat [6].

V květnu 2007 byl patent schválen a jeho vlastníkem se oficiálně stala americká vláda, reprezentovaná americkým ministerstvem zdravotnictví a zmíněným Centrem pro kontrolu a prevenci nemocí. Samotná izolace lidského kmenu Coronaviru ještě neznamená nic nekalého. Ovšem pokud si soukromá firma zapatentuje použití Coronaviru jako vakcíny, resp.

léku proti infekční bronchitidě, to už je potom jiná liga. A najednou se zhrozíte, co uvidíte a spatříte.

Britská laboratoř s grantem od nadace Billa a Melindy Gatesových dostala další grant na výrobu vakcín testovaných na dobytku, včetně vakcín na bázi Coronaviru pro léčbu různých nemocí

Britská laboratoř Pirbright Institue totiž na svém webu 15.

listopadu 2019 s velkou slávou uvedla, že právě nadace Billa a Melindy Gatesových poskytla institutu finanční grant [7] na vytvoření nových lidských vakcín testovaných na dobytku v uzavřených laboratořích s vysokou bio-hazard ostrahou.

A právě Pirbright Institute si v roce 2015 v červenci podal patent [8] na využití Coronaviru jako vakcíny pro léčbu a prevenci řady různých lidských nemocí, např. infekční bronchitidy.

Vysoce nakažlivý Coronavirus podle patentu v podstatě má fungovat tak, že vnáší do lidských napadených buněk antigen, resp. léčivou látku a provádí interakci s RNA. Pirbright uvádí v patentu, že pro svůj patent používá vzorek Coronaviru z Číny nazvaný laboratorně jako Chinese QX získaný v 90. letech. Nadace Gatesových registruje i jiné granty [9] pro Pirbright Institute, již od roku 2013.

Kdo to kdy slyšel? Bio z Číny?Kontrola teploty cestujících v metru.

Alespoň tak by to teoreticky mohlo fungovat. Každopádně si všimněte časové shody, kdy nadace Billa a Melindy Gatesových uspořádá v říjnu v USA cvičení na pandemie a potom se 7 dní před vypuknutím epidemie ve Wuhanu v lednu 2020 objeví na webu Hopkinsova centra tisková zpráva s výzvou na větší financování farmaceutických firem vyrábějících vakcíny proti pandemii, která může přijít.

Nákaza se šíří dokonce i skrze oči, virus se tak dokáže do těla dostat i pře rohovku oka, varuje odborník přes virové nákazy [10].

Toto vše dohromady nejsou konspirace, dopředu předesílám, to je pouze popis faktů poskládaných dohromady, které tvoří velmi podivný obrazec shod a náhod, pokud tedy věříme tomu, že tyto souvislosti jsou čistě náhodné.

  Nakažlivá nemoc, kterou vytvoříme, a lék, který na ni nabídneme? Víte, co to je? Je to typický příklad krizově-konceptuálního řízení. Nejprve vyrobíme problém, a potom nabídneme řešení. Řešení, ze kterého budou obrovské peníze a zisky. Je to jen čirá spekulace? Konspirace? To nechám na vašem uvážení.

S námi čtete, s námi objevujete

Vážení čtenáři Aeronetu, situace je horší, než kdykoliv předtím. Snaží se nás už nejen nálepkovat, ale dokonce nás i umlčet, aby se nemohlo mluvit a psát svobodně a bez cenzury. Nadávají nám, uráží nás, plivou na nás, protože nechtějí slyšet fakta a znát skutečnosti. O to více potřebujeme Vaši pomoc.

Do konce měsíce zbývá 5 dní a zatím jsme vybrali jen 59% z cílové sumy potřebné na zachování provozu našeho projektu na příští měsíc, což je opravdu kritický stav.

Pokud se vám líbí naše práce, kterou pro Vás děláme, pokud se vám líbí naše články a i banované páteční pořady na SVCS, přispějte prosím v závěru tohoto měsíce na naší obvyklé darovací stránce zde, ale pouze v případě, že si to můžete dovolit, tedy podle svých možností. Každý příspěvek má smysl, každý se počítá, malý i velký.

Přispět můžete bankovním převodem, PayPalem, Bitcoinem a poštovní složenkou na účet. Naše práce může pokračovat jedině s Vaší podporou, jinak to není možné a nemělo by to ani smysl, protože podpora musí být oboustranná. Náš server je tu pro vás. Za Vaši podporu a pomoc předem děkujeme!

-VK-

Šéfredaktor AE News

Kdo to kdy slyšel? Bio z Číny?

Současné nemoci pohledem tradiční čínské medicíny – Ze šuplíku TCM

Je to permanentní boj proti „vnitřnímu nepříteli“ („vnějšího nepřítele“ zde představují úrazy či klimatické vlivy). Strava a emoce jsou našimi nejčastějšími vnitřními nepřáteli.

Stravu můžeme podstatně ovlivnit, emoce pak již méně, ale o to více s nimi musíme zápasit.

Každý dobře ví, kde má své slabé místo – ať už je to závist, nenávist, strach, obava, zlost, žárlivost, pomlouvání, netolerance, nepokora… Život je neustálý a nekončící boj mezi dobrou energií ZHEN QI a škodlivou energií XIE QI.

Proto, ať už je nemoc jakákoli a nepřítel mocný, ba z nejmocnějších, je třeba do poslední chvíle neustále bojovat: Koneckonců, bojovat s armádou mocných je vždy snazší než bojovat sám se sebou. Vzdorovat, nenechat se znechutit, nenechat se odradit!

Kdo to kdy slyšel? Bio z Číny?… i David zdolal Goliáše

Z našich nedávných dějin vidíme, co takový boj vnitřního nepřítele (v tomto případě pozitivního) udělá s politickým systémem po 40 resp. 20 letech – nakonec i taková „malá skupina“ tehdy tzv.

ztroskotanců, zaprodanců, tedy disidentů a chartistů, která bojuje zdánlivě předem prohranou bitvu s nepřítelem nejsilnějším, nakonec dosáhne svého cíle, neboť bojuje za dobrou věc („za dobrou energii“) a právo je na její straně.

Jak zpívá Karel Kryl: … Vždyť čas i kámen rozhlodá a poušť, když jednou zřídlo dá, rozkvetou květy…

Nekonečný boj dobra se zlem

Důležité je mít cíl (správný, dobrý, „dobrou energii“) a tím je cesta (v našem případě dlouhá, nekonečná, neustávající… ale výsledek pak stojí za to). Ne cíl je cesta, ale cesta je cíl.

Důsledkem pak je vítězství, tedy zdraví a vítězství dobré energie nad špatnou, i když, jak vidíme i z našich dějin, někdy může být i zdánlivé…tzv. Pyrrhovo vítězství.

Ovšem zdraví je neustálý dynamický proces a křehké jak naše rodící se nová demokracie ještě „v plénkách“ a musí se neustále ošetřovat a opečovávat – prostě nic není definitivního, ale kam se síla napře, tam se svět hne!

Tak jako se někteří jedinci domnívali, že po 17.

listopadu a zvolením prezidenta Havla nyní nastane ráj na zemi a všechny problémy a potíže přenesou na Hrad („Pane prezidente, vy všechno víte, vy vše vyřešíte a když nevíte, tak se poradíte…“) a velice se pak divili, že musí také každodenně pracovat a to pilně a převzít odpovědnost do svých rukou. Ta námaha a odříkání se ale vyplácí – podívejme se třeba na dnešní stoleté kmety – povětšinou jsou to jednodušší, skromní, pokorní lidé, z nichž vždy vyzařuje určité pozitivní charisma a nadhled, ve tváři se zračí klid a spokojenost, jež doplňují bystrá a veselá očka; o tom, že jsou všichni hubení a drobní, ani nemluvě (jinak by se také nemohli dožít tohoto požehnaného věku) a že pracují do poslední chvíle – prostě chtějí být jakýmkoliv způsobem něčím užiteční pro jejich osobní pocit spokojenosti a vyrovnanosti – a tedy i zdraví.

A recept na spokojené stáří a dlouhověkost? Žádný není, resp. je jednoduchý (viz výše), ale na to dnešní člověk neslyší či nechce slyšet – tož každý sám svého zdraví a štěstí strůjce…

Nemoci, na které lidstvo umírá dnes, se liší od minulosti, kdy se umíralo na hlad, mor a souchotiny, čili na různé nemoci z nedostatku (jídla, tepla, hygieny, špatné epidemiologie, nadměrné fyzické zátěže a nedostatku odpočinku apod.), tedy stav, kdy člověk příliš brzy vyčerpal svoji životní esenci ledvin a dostatečně ji neživil.

Kdo to kdy slyšel? Bio z Číny?Když nadbytek je nedostatek ..

Dnes je situace opačná, dominují tzv. nemoci z nadbytku – 90 % veškerých úmrtí ve stáří je zapříčiněno rakovinnými nádory, srdečními nemocemi a cévně mozkovými příhodami. Tyto 3 hlavní příčiny úmrtí v současné době mají i své příčiny dle TCM – jsou rovněž 3, ale mezi sebou se mohou vzájemně různě kombinovat: 1. Hlen TAN, 2. Blokáda krve YU XUE, 3. Vnitřní vítr NEI FENG.

Budete mít zájem:  Vhodné sporty pro seniory – které to jsou?

Všechny tyto 3 čínské faktory jsou způsobeny nadbytkem – tedy buď nadměrnými negativními emocemi (či sice malými, ale neustále se opakujícími, což v důsledku vede ke stejnému efektu, tzn. k blokádě – viz 12 zlatých pravidel duševního zdraví) či nadměrnou a nevyváženou stravou, čemuž dnešní doba přeje dvojnásob (viz 12 stříbrných pravidel zdravého stravování – kdo z nás takto jí …).

Terapie dle čínské medicíny bude spočívat v rozpouštění hlenu TAN, rozproudění blokády krve YU XUE a ve vyloučení vnitřního větru NEI FENG.

Nejlepší je ale vždy prevence, tedy nemoci předcházet a to i tím, že každý ví, kde má své slabé místo, jež by si měl také náležitě ochraňovat, neboť kdo je připraven, toho nic a nikdo nepřekvapí! Jedno takové čínské přísloví praví: Kope studnu, až když má žízeň.

Tož hodně vody se studnici zdraví a jen pravý zdraví, praví zdravý!

Nemoc Hlen TAN Blokáda krve YU XUE Vnitřní vítr NEI FENG
Alzheimerova choroba * *
Angina pectoris * *
Aterosklerosa * *
Cévní mozkové příhody (mrtvice) * * *
Degenerace sítnice *
Diabetes (cukrovka) * *
Fibromy či cysty v prsou * *
Cholesterol *
Chronický zánět ledvin *
Chronický zánět průdušek *
Motolice, závratě * *
Myomy, vaječníkové cysty * *
Neuralgie trojklanného nervu *
Obezita *
Parkinsonova nemoc *
Rakovina * *
Srdeční nemoci (infarkt) * *
Stařecká hluchota * *
Šedý zákal (katarakta) *
Trombózy *
Tukové nádory (lipomy, ateromy) *
Ubývání paměti, mozková únava ve stáří *
Vysoký krevní tlak * * *
Zelený zákal (glaukom) * * *
Zvětšená prostata či rakovina * *
Zvětšená štítnice (struma) cysta, nádor * *
Žlučníkové a ledvinové kameny *

Potraviny, jež rozprouďují blokádu krve YU XUE, jsou kupř.

bazalka, celer (kořen i nať), lilek (baklažán), feferonky (i listy), křen, pažitka, pórek, ředkvičky, koriandr, broskve a meruňky (i jejich jádra), hroznové víno, cukrové melouny (i pecky), kayenský pepř, koriandr, kurkuma, pálivá paprika, chili, šafrán, zázvorové listy, žlutá hořčice, jablečný či balsamikový ocet, semínka konopí setého (Cannabis sativa), žralok, krabi, mořské řasy.

Potraviny, jež rozpouštějí hlen TAN, jsou kupř.

tofu (sójový sýr), slzovka, kroupy, lilek (baklažán), bílá ředkev (vodnice), celerová nať, cibulová nať, chřest, česnek, kedlubny (i listy), kapusta, růžičková kapusta, ředkvičky (i semínka), pórek, ředkev (tmavě červená), grapefruit, citróny, meruňky (i jádra), mandarinky (i sušená kůra), pomeranče, artyčoky, bezinky, hrušky, jablka (obzvláště slupky), olivy, olivový olej (panenský), bambusové výhonky, humr, langusta, ústřice, mořské řasy.

Potraviny, jež vylučují vnitřní vítr NEI FENG, jsou kupř.

slzovka, kroupy, kuskus, pšenice špalda (bulgur), rýže, kukuřice (polenta), fazole adzuki, žlutý a zelený hrášek, červené sójové boby, tofu (sójový sýr), kedlubny, lilek (baklažán), řapíkatý celer, chřest (bílý), červená řepa, květák, pažitka, dýně, cukety, hlávkové a čínské zelí, brokolice, špenát, rajčata, hlíva ústřičná, ananas, hrušky, jablka, kokosový ořech, jahody, rybíz, rozinky, černé olivy, bambusové výhonky, vlašské, pistáciové, kešu a piniové ořechy, sardinky, krabi, krevety, losos, okoun, platýz, chobotnice, sépie (kalamary), mušle (slávky jedlé), mořské řasy, kachna, králík, řeřicha, bobkový list, meduňka, slunečnice, kopřiva, tvaroh, čerstvé sýry (lučina), ovčí mléko, jogurty ovčí a kozí, sójové a kokosové mléko, zelený čaj, kefír, podmáslí, syrovátka.

V případě pochybností při volbě bylinné směsi zkuste Test Dobrý jazyk.

text: MUDr. Petr Hoffmannilustrace: akad. arch. David Vávra

Jak připravit čínu z jedné pánve pro celou rodinu

Kdo to kdy slyšel? Bio z Číny?

Milujeme ji všichni. Je jednoduše připravená, chutná a můžeme ji různě obměňovat. Pokud toužíte po opravdu chutné číně s měkkým masem a křupavou zeleninou, máme pro vás následující recept. Jeho příprava vám sice zabere nějakou tu půlhodinku, samotné restování je pak již otázkou několika minut.

Recept na čínu s kokosovým mlékem bez chemických dochucovatel.

Následující recept je bez nejrůznějších chemických dochucovadel a dalších nepotřebností, které do jídla nepatří a v těle nadělají akorát pořádnou neplechu. K přípravě budete potřebovat několik druhů zeleniny a pro exotickou chuť plechovku kokosového mléka.

A u kokosového mléka ještě chvíli zůstaneme. Společně s kokosovou vodou jde o jednu z nejzázračnějších tekutin, kterou můžeme do svého těla dostat. Kokosové mléko pomáhá udržovat správnou hladinu cukru v krvi, dále pak udržuje krevní cévy a kůži elastickou a pružnou, buduje silné kosti, pomáhá předcházet anémii a uvolňuje nervy i svaly.

Zajímavou ingrediencí jsou také plátky mandlí. Mandle jsou bohaté na všechny základní živiny. Mezi potravinami rostlinného původu patří mandle k jedněm z nejbohatších na proteiny. Navíc patří mezi bohatou zásobárnu hořčíku, draslíku a železa. Zajímavé je, že i obsah vápníku v mandlích je mnohem větší než obsah vápníku v mléce.

Do naší číny budeme přidávat také čerstvou mrkev. Konzumace mrkve, stejně jako kterékoli jiné kořenové zeleniny, posiluje imunitu a je nápomocná v prvotních stádiích virového onemocnění. Mrkev jako taková údajně čistí plíce a dýchací systém, zpomaluje stárnutí a činí pokožku hladkou a hebkou.

Recept je pouze doporučením a každý z vás si jej může upravit dle svých vlastních chutí a preferencí. Výsledkem ale bude dokonalý pokrm, po kterém se na stole jenom zapráší. Po jeho konzumaci navíc nemusíte mít žádné výčitky. Recept je vhodný i pro ty, kdo si hlídají štíhlou linii.

Recept na lahodnou čínu z jedné pánve:

Kdo to kdy slyšel? Bio z Číny?

Suroviny

 400 g kuřecího masa (prsa) anebo vepřové pečeně bez kosti 1 plechovka kokosového mléka

Postup přípravy 

1

Nejdříve si naložíme maso. Do větší skleněné mísy vložíme na tenké nudličky nakrájená kuřecí prsa anebo vepřovou pečeni bez kosti.

2

Přidáme sůl, pepř, kari, garam masalu, sójovou omáčku, lžíci plnotučné hořčice, balsamikový ocet, olivový olej a lžíci medu. Vše důkladně promícháme a necháme v lednici odpočinout ideálně do druhého dne (minimálně však hodinu).

3

Připravíme si velkou Wok pánev a jednotlivé ingredience.

4

Cibuli rozkrájíme na tenká půlkolečka, která od sebe oddělíme v misce, pórek také na kolečka, mrkev můžeme nastrouhat na hrubém struhadle nebo ji nakrájet ve stylu zeleniny julienne. Papriky očistíme a pokrájíme je na tenké plátky. Ananas je možno rozkrájet na kostičky anebo úzké plátky.

5

V pánvi rozehřejeme lžíci olivového oleje a začneme na něm maso postupně opékat. Protože je maso nakrájené na opravdu tenké nudličky, bude hotové za několik minut.

6

Jakmile nebudete vidět žádné syrové kousky, maso vyjměte a nechte odpočinout. Nyní se vrhněte na restování zeleniny. Jako první nasypejte do pánve oba druhy cibule, poté pórek, mrkev a papriku. Přidejte bambusové výhonky, ananas a vše důkladně osmahněte (ledový salát si nechte na později).

7

Jakmile bude zelenina opražená, přidejte do pánve maso společně s ledovým salátem a plátky mandlí. Zalijte kokosovým mlékem a vařte zhruba po dobu pěti minut.

 400 g kuřecího masa (prsa) anebo vepřové pečeně bez kosti 1 plechovka kokosového mléka1

Nejdříve si naložíme maso. Do větší skleněné mísy vložíme na tenké nudličky nakrájená kuřecí prsa anebo vepřovou pečeni bez kosti.

2

Přidáme sůl, pepř, kari, garam masalu, sójovou omáčku, lžíci plnotučné hořčice, balsamikový ocet, olivový olej a lžíci medu. Vše důkladně promícháme a necháme v lednici odpočinout ideálně do druhého dne (minimálně však hodinu).

3

Připravíme si velkou Wok pánev a jednotlivé ingredience.

4

Cibuli rozkrájíme na tenká půlkolečka, která od sebe oddělíme v misce, pórek také na kolečka, mrkev můžeme nastrouhat na hrubém struhadle nebo ji nakrájet ve stylu zeleniny julienne. Papriky očistíme a pokrájíme je na tenké plátky. Ananas je možno rozkrájet na kostičky anebo úzké plátky.

5

V pánvi rozehřejeme lžíci olivového oleje a začneme na něm maso postupně opékat. Protože je maso nakrájené na opravdu tenké nudličky, bude hotové za několik minut.

6

Jakmile nebudete vidět žádné syrové kousky, maso vyjměte a nechte odpočinout. Nyní se vrhněte na restování zeleniny. Jako první nasypejte do pánve oba druhy cibule, poté pórek, mrkev a papriku. Přidejte bambusové výhonky, ananas a vše důkladně osmahněte (ledový salát si nechte na později).

7

Jakmile bude zelenina opražená, přidejte do pánve maso společně s ledovým salátem a plátky mandlí. Zalijte kokosovým mlékem a vařte zhruba po dobu pěti minut.

Lahodná čína z jedné pánve

Náš recept si můžete také vytisknout ZDE.

Náš tip: čínu můžete podávat s rýží anebo pohankovými nudlemi soba.

A jak připravujete čínu vy? Podělte se s námi o recept v komentářích pod článkem.

i60.cz: Posedlost slovem bio končí

Kdo to kdy slyšel? Bio z Číny?

Ilustrační foto: pixabay.com

Budete mít zájem:  Celerový esenciální olej (ze semen) a jeho účinky za zdraví – na co je dobrý?

25. 4. 2018

Biochipsy, biokečup, biovíno, ba dokonce i biowhisky. Přípona bio, která původně měla označovat zdravé potraviny, které nepřišly do kontaktu s žádnou chemickou látkou, se už používá i na produkty zcela nezdravé. Vlastně už ztratila svůj původní význam. Doba nadšení biopotravinami končí.

Všimli jste si toho také? Donedávna byl téměř každý, kdo nekupoval bio potraviny, považován bezmála za sociální případ, v lepším případě za nevzdělance, kterému je jedno, že si ničí své zdraví. Především starší lidé tento trend příliš nechápali.

Jednak neměli na biotraviny mnohonásobně dražší než potraviny takzvaně normální, mnohdy dost peněz, jednak jim celé to šílenství kolem nich přišlo divné. Babičky a dědové z venkova přece byli zvyklí, že si utrhli jablko nebo vykopali mrkev.

Byly to prostě jablko a mrkev ze zahrady, tak proč kolem nich dělat povyk, zda jsou bio či nebio?

Jenže, jak už to bývá, kolem značky bio se vytvořil kult, byznys, trend, kterému podlehla většina lidí.

Biofazole z Číny?

„Dcera neustále naříká, že nemůže vyjít s rozpočtem, ale zároveň kupuje drahé věci jako jsou biofazole z Číny nebo biobanány z Bolívie,“ vypráví sedmdesátiletá Miluše z Prahy.

„Jak může být bio něco, co je tady přepravováno lodí přes Atlantik a upraveno tak, aby to neshnilo?“ diví se, protože dříve pracovala v potravinářském průmyslu. „Ovšem dcera mi říká, že jsem hloupá, že tomu nerozumím, že dětem nic jiného než bio nedá. Přitom odmítá jablka z naší zahrady.

Říká, že nejsou bio, protože nemají bio certifikát. Zahradu máme u lesa, v čistém místě Šumavy, ale bio prý to není. Svět se asi zbláznil,“ říká Miluše.

V poslední době může mít radost, podobné názory, jako je ten její, začínají být slyšet čím dál častěji. „Bio jablko dovezené napříkad z Nového Zélandu už pro rozumně uvažujícího člověka moc bio není, i když nedošlo k porušení pravidel a předpisů, které jsou pro získání označení bio nutné,“ říká Jana Průšová z Pro-Bio ligy.

Ovoce, které je převáženo na velkou vzdálenost, je totiž obvykle česáno nezralé, ve skladech prochází ochrannou atmosférou, aby se nekazilo a pak se v zemi určení ještě často nechává dozrát. Ano, tím vším prochází ovoce, které mnozí kupují za vysokou cenu v domění, že je bio, tedy čerstvé, zdravé.

Jenže bio neznamená, že je právě utržené ze stromu.

„Paradoxně, mnohem více bio bývaly potraviny před rokem 1989, i když jsme tento výraz neznali,“ upozorňuje lékařka Kateřina Cajthamlová. „Velkou bolestí porevoluční doby je, že se používá mnoho chemických přípravků, aby potraviny byly v obrovské konkurenci co nejlevnější. Vše, co je takzvaně bio, považujeme za vzácné, ale dříve to bylo úplně normální,“ říká.

Nálepka bio už není zajímavá

Takže, ta obyčejná jablka ze zahrad sice certifikát bio nemají, ale každý trochu logicky uvažující člověk pochopí, že jsou v lepší kondici, než jablka, sice s nálepkou bio, ale převezená přes oceán a prošlá několika sklady.

Dochází to čím dál více lidem. Přispělo k tomu několik afér, kdy obchody nebyly schopny doložit, že potraviny označené bio si tuto nálepku opravdu zasluhují, i případy, kdy se ukázalo, že luxusní restaurace honosící se nabídkou bio masa ve skutečnosti servírují maso úplně obyčejné, normální.

Jinými slovy, nálepku bio už má kde co a proto přestala být zajímavá.

„Trend bio byl na vrcholu před pár lety, nyní končí,“ říká Pavel Suchánek z Fóra zdravé výživy. „Lidé jsou poučenější, mnohem více se zajímají o kvalitu potravin a tak se mnohem více prosazují místní potraviny od regionálních dodavatelů. Jestli jsou bio či ne zákazníci řeší až následně.“

V jedné ostravské rodině se nedávno ukrutně pohádal syn s rodiči, protože vnučku krmili zahraničním jogurtem, který neměl označení bio.

Syn trvá na tom, aby jedla jen bio jogurty navíc koupené na farmářském trhu od jeho známého dodavatele z nedaleké farmy. „Připadá mi, že mladí jsou dnes takzvaně zdravou výživou úplně posedlí.

My s jídlem takové cavyky nedělali, takže už je zřejmě nepochopíme,“ zlobí se šedesátiletí manželé na syna.

Zlatá střední cesta

Že je obvykle nejlepší zvolit zlatou střední cestu, platí v každém oboru, takže i v jídle.

Na jedné straně je fajn starat se o to, odkud pochází to, co do žaludku dáváme. Na druhou stranu je dobře, že nedávná fascinace vším takzvaně bio pomalu doznívá.

„Je dobře, že se lidé zajímají o to, jak jídlo působí na jejich zdraví a o různé trendy, problém je v tom, že mnohé trendy se nyní tváří na první pohled vědecky a lidé, kteří nejsou vzdělaní v oboru, například nevědí, jak funguje trávicí trakt, nemají šanci se v nich vyznat a porozumět jim,“ připomíná Pavel Suchánek. „Takže se mnozí ohánějí odbornými výrazy a myslí si, že se stravují zdravě, ale ve skutečnosti je to naopak,“ upozorňuje.

Takže, kdo ví, co se po slovíčku bio zase dostane do módy.

Hodnocení: (5 b. / 5 h.)

Pro hodnocení se musíte přihlásit

Zpět na homepage

Jak se kontrolují produkty z Číny, např. pohanka, fazole?

Dovoz bioproduktů ze třetích zemí (tedy zemí mimo EU a zemí uvedených v zákoně) je upraven jednak zákonem č. 242/2000 Sb. o ekologickém zemědělství a Nařízením Rady EHS 2092/91 o ekologickém zemědělství. Kontrolu bioproduktů přímo v těchto zemích (např.

tedy Čína, Japonsko) provádějí kontrolní a certifikační organizace, které musejí být podle výše uvedeného nařízení schválené EU. Na základě pověření tímto nařízením EHS vydává mezinárodně uznávaná organizace certifikát na produkci (tedy například pěstování slunečnic) v souladu s pravidly platnými pro EU.

To tedy znamená, že produkty vyrobené v režimu ekologického zemědělství například v Číně musejí – podle nařízení EHS 2092/91 – splňovat stejné podmínky jako bioprodukce v zemích Evropských společenství.

Každý dovozce do České republiky je povinen u MZe podat žádost o vystavení Dovozního zmocnění.

Dovozce v něm musí předložit osvědčení o ekologickém původu bioproduktu, informace o zemi původu, informace o kontrolní organizaci v zemi původu, osvědčení kontrolní organizace, která zboží kontroluje v zemi původu atd.

V praxi to znamená, že před realizací dovozu do ČR musí mít dovozce povolení od MZe, které ověřuje shodu pravidel na základě certifikátu ze země původu. V ČR je následně prováděna kontrola v souladu s nařízením, kterou provádí jedna z kontrolních organizací pro EZ pověřená MZe (KEZ o.p.s., ABcert, Biokont).

Dovezený výrobek je tak způsobilý k prodeji na trhu Evropských společenství, kontrolní organizace (označením výrobku českou „biozebrou“, tzv. certifikací) garantuje původ výrobku v ekologickém zemědělství. Naleznete-li na výrobku (ať už z Číny či odjinud) označení „biozebrou“ můžete si být jisti, že se jedná o produkt vyrobený v režimu ekologického zemědělství.

Nicméně, přestože jsou tyto výrobky certifikovány mezinárodními kontrolními organizacemi, které si za ekologickým původem výrobků ze třetích zemí stojí, a přestože tyto výrobky procházejí řadou dalších formálních kontrolních procedur, přetrvávají (zejména v případě Číny) mezi spotřebiteli, ale i mezi odborníky pochybnosti o dodržování podmínek stanovených pro výrobky produkované v režimu EZ, a také pochybnosti o dodržování např. lidských práv atp. Skutečností ale zůstává, že tyto otázky dosud zůstávají stranou zájmu odborné veřejnosti sektoru ekologického zemědělství.

Kontroverze může také vyvolávat dovážení těchto výrobků na desetitisíce kilometrové vzdálenosti, což – vzhledem k řadě negativ, které s sebou dálková nákladní, nejčastěji letecká doprava přináší – výrazně snižuje přínos těchto produktů k ochraně životního prostředí. A vlastně tak popírá zásady, na nichž je systém ekologického zemědělství postaven.

Jako spotřebitelé však můžeme přispět každý vlastním dílem a produkty dovážené přes půl světa, jejichž přeprava může mít, a pravděpodobně má dalekosáhlé důsledky na životní prostředí, zkrátka nekupovat, a spíše se shánět po tuzemských nebo nejlépe lokálních zdrojích bioproduktů. Což platí při jakémkoliv nákupu, nejen biopotravin. Jako spotřebitelé jsme velmi silná skupina, která se musí naučit uvažovat o širších důsledcích vlastní spotřeby a začít se podle toho také chovat.

Zpracoval Jan Valeška, PRO-BIO LIGA, 19.9.2015, s poradenstvím Ing. Kamila Pecky, KEZ o.p.s.

Zdroje:

Zákon č. 242/2000 Sb. o ekologickém zemědělství
Nařízení Rady ES 2092/91 o ekologickém zemědělství

Kontrola Ekologického Zemědělství o.p.s.: http://www.kez.cz

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Adblock
detector