Kyselina ursolová a její účinky na zdraví – top 10 jejích přínosů a benefitů

Kyselina ursolová a její účinky na zdraví – TOP 10 jejích přínosů a benefitů

Hledáme návody na vyléčení u jiných kultur a v exotických zemích a často opomíjíme poklady, které nám rostou za oknem. Jako by zkušenost indiánských šamanů někde v horách Peru musela být hodnotnější než zkušenost našich babiček bylinářek. Ve skutečnosti ale, pokud zhodnotíme fakta a vyhneme se domněnkám, tak pravdou je, že „obyčejné“ jablko nijak nezaostává v potenciálu protinádorového působení za cizokrajnou a na internetu opěvovanou graviolou.

V čem se nachází?

Nejvíce kyseliny ursolové je v jablečných slupkách. Kromě toho se ve slupce a pod ní nachází i nejvíce vitamínů z celého jablka.

Kyselina ursolová se dále nachází i v bazalce (v tradiční indické medicíně ájurvédě je populární bazalka posvátná Ocimum sanctum), borůvkách, brusinkách, švestkách, bezu, mátě peprné, rozmarýnu, levanduli, oregánu, tymiánu, hlohu, ale také v meduňce lékařské či řepíku lékařském.

 • 1 jablko obsahuje průměrně kolem 50 mg kyseliny ursolové
 • Nejvyšší obsah u jablek mají odrůdy Golden Delicious, Granny Smith a Jonagold (link).
 • U bylin se nejvíce kyseliny ursolové nachází v rozmarýnu a v šalvěji (v listech, až 3,5% v Salviae officinalis (šalvěj lékařská); ještě více zřejmě v Salvia triloba “řecká šalvěj”).

Dávkování

Server examine.com odhaduje účinnou dávku na základě studií u zvířat na 1,6 – 6,4mg/kg. Tedy např. při váze 68 kilo půjde o 110-440 mg. To je dávka, kterou získáme ze 2 až 9 jablek.

Výzkum u rakovin

U kyseliny ursolové se zkoumá kromě jiného její potenciál jako inhibitoru angiogeneze. Angiogeneze je proces tvorby nových krevních kapilár, tedy cév, které zásobují orgány a buňky krví. Uplatňuje se třeba v hojení ran, kdy znovu „připojuje“ poškozená místa.

Nádorové buňky rostou rychleji než zdravé a připojování nových cév je pro ně důležité kvůli zabezpečení zásobování a získání zdrojů k růstu. Některé nádorové buňky dokonce vylučují růstové faktory, které nutí okolní buňky prorůstat nádorem a tímto pro něj vytvářet nové zásobovací kapiláry.

Spekuluje se o genové mutaci u některých nádorových buněk, která jim tuto jedinečnou schopnost dává.Lékaři dle hustoty sítě kapilár předpovídají průběh nemoci. Čím je nádor více zásobován látkami nezbytnými pro růst (má hustější síť kapilár), tím bude pravděpodobně agresivnější a bude častěji metastázovat.

 Kdybychom byli schopni u nádorů cíleně potlačit angiogenezi, připravili bychom je o jejich schopnost rychlého růstu.

Schopnost potlačit angiogenezi ověřil např. Kanjoorma, 2010 v pokusu na zvířatech u rakoviny kůže (B16F-10) u koncentrací, které působily na nádorové buňky, ale nebyly toxické vůči zdravé tkáni.

Huang a kol. 1994 zjistili u tinktury z listů rozmarýnu (obsahuje jak kyselinu ursolovou, tak i látku carnosol, která je také předmětem výzkumů) silné preventivní protirakovinové působení v pokusu na myších. Myši byly vystaveny látce, která způsobuje rakovinu kůže. Ty, kterým byla kůže mazána rozmarýnovou směsí, měly o 38 až 99% nádorů méně, v závislosti na dávce.

Jacob, 2015 (link) zjistili u melanomu u myší, že se zvýšila účinnost kyseliny ursolové, když byla podána spolu s resveratrolem a chlorochinem (léčivo, které se používá jako preventivní antimalarikum; link). Může jít o důležité synergické působení těchto tří látek.

De Angel a kol. 2010 potvrdili protinádorové působení v pokusu na myších u postmenopauzální rakoviny prsu. Jedné skupině myší podávali normální stravu, druhé stejnou stravu s přidáním kyseliny ursolové, po dobu 8 týdnů.

Testovali tři různá dávkování (54, 106 a 266mg/kg váhy). Zpomalení růstu nádorových buněk bylo zaznamenáno u všech tří dávkování oproti kontrolní skupině. Nejúčinnější ve zpomalení růstu nádoru a ve snížení jeho velikosti na konci pokusu se ukázalo dávkování 106mg/kg (pozn.

pozor, nejde o dávkování určené pro člověka).

Sheng-lei a kol. 2010 potvrdili v testu in vitro protinádorové působení u kyseliny ursolové a kyseliny oleanové na nádorových buňkách rakoviny ledvin (v liniích HepG2, Hep3B, Huh7 a HA22T).

Zheng a kol. 2013 popisují působení kyseliny ursolové u rakoviny močového měchýře. Pozornost věnují popisu ER stresu a naznačují, že i tento mechanismus může významně přispívat k protinádorovému působení kyseliny.

Stresový stav se nádorová buňka snaží vyrovnat obranným mechanismem zvaným UPR (unfolded protein response). Pokud však stres přetrvává nebo je moc silný, buňka přepne z UPR na apoptotickou dráhu, tedy na ukončení svého cyklu, na smrt.

Prasad a kol. 2012 testovali kyselinu ursolovou spolu s chemoterapeutickou látkou capecitabine (lék Xeloda) u kolorektálního karcinomu u myší. Došli k závěru, že kyselina ursolová může potlačit růst nádoru a jeho metastáze a zesílit terapeutický účinek capecitabinu.

U kyseliny ursolové zjistili mj. schopnost potlačit EGF receptor, jehož aktivování u nádorů v důsledku napomáhá jejich rychlejšímu růstu, metastázování, rezistenci na chemoterapii i radioterapii aj.

Dále zjistili, že došlo k regulování aktivity proteinu Ki-67, o kterém se uvažuje jako o diagnostickém kritériu pro posouzení šance na uzdravení (vyšší aktivita proteinu Ki-67 koreluje s horší prognózou).

Xavier a kol. 2013 zkoumali in vivo kolorektální karcinom s mutací p53, který je rezistentní vůči chemoterapii látkou 5-fluorouracil (5-FU). Kyselina ursolová byla schopna vyvolat u této linie apoptózu (spuštěním modulované verze autofagie) a současně také zesílila účinek 5-FU.

Hirsch a kol. 2014 testovali bezpečnost užívání dávek 100, 500 a 1000mg u 14 zdravých dospělých dobrovolníků. Nezjistili zdravotní obtíže.

Huang a kol. 2011 prokázali v pokusu ve zkumavce silnou protinádorovou aktivitu u buněk rakoviny plic (v liniích A549, H3255 a Calu-6).

Klinické studie u lidí

Zhu a kol. 2013 provedli klinickou studii fáze I na 24 zdravých dobrovolnících a 8 pacientech s nádory v pokročilém stádiu. Zkoumali farmakokinetiku a bezpečnost užívání. Došli k závěru, že užívání dávky cca.

2mg/kg jednorázově (u zdravých dobrovolníků) i užívání více dávek po dobu 14 dní (u onkologických pacientů, kde se podávaly infuze) je bezpečné. Nezjistili ani, že by se látka v těle po opakovaných dávkách hromadila.

Tento závěr je důležitý pro to, aby se mohlo pokračovat studií fáze II, která bude zahrnovat více pacientů a u které se již bude dát ověřovat i terapeutická účinnost.

Další klinická studie fáze I u 21 pacientů s pevnými nádory v pokročilých stádiích je Qian a kol., 2015; link. 5 z 21 pacientů absolvovalo oba 14ti denní cykly.

U 3 z 5 došlo během terapie k zastavení progresu nemoci (nádor nerostl). U jednoho z těch tří došlo dokonce ke zmenšení nádoru (nádor plic z 9,6 na 7,5cm).

Podávání látky mělo uspokojivý bezpečnostní profil (vedlejší nežádoucí účinky byly zvladnutelné). Je pravděpodobné, že studie bude pokračovat fázi II.

Mechanismus působení

Studie in vitro a in vivo identifikovali celou řadu mechanismů protinádorového působení u kyseliny ursolové, které se liší podle druhu nádoru.

Zajímavosti o kyselině ursolové

Důležité synergie (s čím je dobré kombinovat)

 • společně s resveratrolem vykazuje kyselina ursolová protinádorové působení i u typu kožní rakoviny (buňky Ca3/7), na který sama o sobě nestačila (http://mcr.aacrjournals.org/content/11/12/1521.short)
 • s chlorochinem (link); jde o experimentální užití. Další info např. link. Chlorochin zdá se nepůsobí u nádorů, které jsou charakteristické výrazně nižším pH viz link.
 • funguje účinněji spolu s inhibitory P-glykoproteinu. Z přírodních látek se jedná např. o česnek, zelený čaj, citrusové plody jako pomeranč či grapefruit, kurkumu, černý pepř aj. Seznam na str. 358 http://www.scielo.br/pdf/bjps/v48n3/a02v48n3.pdfJako skvělý nápad pro zvýšení účinnosti působení se jeví při odšťavňování spojit šťávy z jablek a citrusových plodů.
 • byla zjištěna výraznější protinádorová aktivita u spojení s kyselinou oleanovou. Ta je obsažena např. v olivovém oleji, cukrové řepě, jmelí a tmavých rozinkách (link). Obě kyseliny najednou jsou obsaženy v šalvěji a rozmarýnu.
 • byla zjištěna i synergie obou látek proti rezistentním kmenům tuberkulózy (link)
 • synergii vykazuje i spojení se zdroji quercetinu (Yang, 2009, link).

Použití metod zvýšení absorpce a biodostupnosti je zcela zásadní, neboť kyselina ursolová má špatnou rozpustnost ve vodě a tělem je špatně absorbována.

Většina příjmu se tedy nedostane do krve a je z těla vyloučena.

Nezbytné je tedy příjem jablečných slupek spojit minimálně s inhibitory p-glykoproteinu (blokováním aktivity dosáhneme toho, že více účinné látky bude propuštěno do krevního oběhu).

Ještě k inhibici P-glykoproteinu (link). V nádorových buňkách byla zaznamenána zvýšená exprese P-glykoproteinů, která zásadně přispívá k multirezistenci nádorů vůči chemoterapii. Výzkum možných inhibitorů P-glykoproteinu je jedním z velmi nadějných směrů a poskytuje určité teoretické pozadí pro články bulvárního charakteru na internetu např. o citronu jako léku na rakovinu.

Závěr

Kyselina ursolová patří k nadějným možnostem, které lze použít v alternativní doplňkové léčbě u rakovin. Proti nádorům bojuje hned několika různými mechanismy působení. Zejména u jablek jde o levnou, snadno dostupnou metodu.

Jablka lze odšťavnit celá nebo také ostrouhat a rozmixovat si jen jejich slupky (takto půjde užít vyšší dávky).

Při pravidelném užívání doporučuji konzumovat pouze slupky, vyhnete se tak pravidelným vysokým dávkám fruktózy, které by nemusely být ku prospěchu.

Za pozornost stojí (a pro účinnost je nutností) využití synergického působení. Např. při odšťavnění smíchat s ovocem, které inhibuje p-glykoprotein (citrusové plody, obzvláště grapefruit).

Kromě jablek jsou zajímavou možností i šalvěj a rozmarýn. Obě byliny v sobě mají kyselinu ursolovu i kyselinu oleanovou, které se navzájem dobře doplňují. Zde je prostor pro využití ve vaření (optimálně v jídlech, která by obsahovala i kurkumu, černý pepř a česnek) nebo se obě byliny dají užívat jako čajová směs.

U ovocných šťáv je potřeba investovat do vlastního odšťavňovače, ať máte kontrolu nad ovocem a zeleninou, které jsou použity. U koupených džusů záruka není a pokud jsou použity např. nahnilá jablka, tak se v džusu může objevit nebezpečný karcinogenní patulin. Špatně skladované džusy obsahují také metanol.

Kyselinu ursolovou jako doplněk léčby doporučuji.

Další informace:

Klíčová slova: rakovina ledvin, rakovina prsu, kolorektální karcinom, rakovina močového měchýře, karcinom žaludku, rakovina plic, rakovina kůže

Kyselina ursolová: ochrání před rakovinou a pomůže zhubnout

Kyselina ursolová patří do široké skupiny látek s tzv. epigenetickým působením. Dokáže totiž ovlivňovat chemické reakce, jež mohou zapnout či naopak vypnout důležité geny v naší DNA. Díky tomu má rozsáhlé pozitivní účinky na naše zdraví a fyzickou kondici.

Budete mít zájem:  Zánět Močového Měchýře Léčba Doma?

Prevence a léčba rakoviny

Kyselina ursolová vyniká svými protirakovinnými účinky, které byly prokázány u řady typů nádorů (například u rakoviny kůže, prsu, tlustého střeva či močového měchýře). Mechanismů tohoto působení je celá řada:

Ovlivňuje například několik signálních drah a tlumí produkci transkripčního faktoru NF-kB, který hraje důležitou roli při vzniku zánětlivých procesů (na počátku některých typů rakoviny totiž stojí právě zánět). Zvyšuje také aktivitu genu P53, který bývá označován jako „protinádorový policajt“. Řídí totiž některé procesy, kterými se organismus brání vzniku rakovinného bujení.

Velice důležitá je také schopnost kyseliny ursolové potlačovat angioneogenezi neboli tvorbu nových cév. Když totiž rakovinný nádor roste, jeho buňkám již nestačí výživa přijímaná z bezprostředního okolí a musí si vybudovat vlastní cévní zásobení. Právě kyselina ursolová ale tvorbu nových cév potlačuje, a tím nádor doslova pomáhá vyhladovět.

Pro hubnutí i sportovní výkonnost

Velkým pomocníkem může být kyselina ursolová i pro osoby, které se snaží zhubnout. Epigenetickou cestou potlačuje tvorbu pankreatické lipázy, což je enzym umožňující štěpení tuků v potravy, podporuje lipolýzu (využití tukových zásob coby zdroje energie) a potlačuje tvorbu a diferenciaci buněk tukové tkáně.

Kyselina ursolová rovněž zvyšuje aktivitu enzymu označovaného zkratkou AMPK. Ten má hned několik účinků, které jsou při hubnutí podstatné: Zlepšuje transport glukózy do svalů i její využití svalovými buňkami, a tím pomáhá snižovat hladinu cukrů v krvi, podporuje pálení tuků a zmírňuje zánětlivé procesy v těle.

Právě schopnost zlepšit tvorbu AMPK navíc může být důležitá i pro sportovce. Zvláště vytrvalcům se totiž hodí fakt, že AMPK podporuje ve svalech tvorbu nových mitochondrií čili buněčných organel, v nichž dochází k přeměně živin na energii. Vyznavači silových disciplín pak ocení podporu tvorby svalové tkáně.

Výčet pozitivních účinků kyseliny ursolové je však mnohem širší. Mnohé výzkumy naznačují například její velký potenciál v prevenci a léčbě diabetu, kardiovaskulárních chorob, nemocí jater a ledvin a další výzkumy jistě budou v blízké budoucnosti přibývat.

Kde ji najdeme?

Jak už jsme naznačili v úvodu, pro přírodní zdroje kyseliny ursolové nemusíme nijak daleko – stačí vyjít z domu na zahrádku.

Velký obsah této látky mají například bylinky pocházející ze středomoří. Skvělým zdrojem je například rozmarýn, kde navíc účinky kyseliny ursolové podporují další obsažené látky, zejména karnosol a kyselina rozmarýnová. Velké množství jí najdeme i v šalvěji, bazalce, a dokonce i v jablečných slupkách.

Kyselina ursolová navíc funguje velmi dobře i v kombinaci s některými dalšími epigeneticky působícími substancemi, s nimiž navzájem zvyšuje svoji účinnost. Prokázáno je to například u resveratrolu a kvercetinu, které jsou rovněž běžnou součástí naší stravy. Resveratrol najdeme zejména v červeném víně, kvercetin pak v řadě druhů ovoce, ale i v cibuli či pohance.

Pro zvýšení účinnosti je ovšem tyto látky vhodné konzumovat formou doplňků stravy, protože v přírodních zdrojích je jejich koncentrace pro dosažení výraznějších účinků nedostatečná. To samé pochopitelně platí i pro zdroje kyseliny ursolové – konzumovat například rozmarýn formou koření rozhodně nestačí, je třeba zvolit každodenní užívání, například formou čaje nebo extraktu v kapslích.

Zdroje informaci

Kanjoormana M, Kuttan G. Antiangiogenic activity of ursolic acid. Integr Cancer Ther. 2010 Jun;9(2):224-35.

Junco, Jacob J; Mancha-Ramirez, Annaa; Malik, Gunjan; Wei, Sung-Jen; Kim, Dae Joon; Liang, Huiyun Slaga, Thomas J. Ursolic acid and resveratrol synergize with chloroquine to reduce melanoma cell viability. Melanoma Research: April 2015 – Volume 25 – Issue 2 – p 103–112

Shishir Shishodia, Sekhar Majumdar, Sanjeev Banerjee and Bharat B. Aggarwal. Ursolic Acid Inhibits Nuclear Factor-κB Activation Induced by Carcinogenic Agents through Suppression of IκBα Kinase and p65 Phosphorylation. Cancer Research. August 2003, Volume 63, Issue 15

De Angel RE, Smith SM, Glickman RD, Perkins SN, Hursting SD. Antitumor effects of ursolic acid in a mouse model of postmenopausal breast cancer. Nutr Cancer. 2010;62(8):1074-86.

Qing-youZheng, Ping-pingLibFeng-suoJin, ChenYao, Guo-huiZhang, TongZang, XingAi. Ursolic acid induces ER stress response to activate ASK1–JNK signaling and induce apoptosis in human bladder cancer T24 cells. Cellural Signalling. Volume 25, Issue 1, January 2013, Pages 206-213

Lee J, Lee HI, Seo KI, Cho HW, Kim MJ, Park EM, Lee MK. Effects of ursolic acid on glucose metabolism, the polyol pathway and dyslipidemia in non-obese type 2 diabetic mice. Indian J Exp Biol. 2014 Jul;52(7):683-91.

Cristina P.R.Xavier, Cristovao F.Lima, Dalila F.N.Pedro, Jonathan .Wilson, KarstenKristiansen, CristinaPereira-Wilson. Ursolic acid induces cell death and modulates autophagy through JNK pathway in apoptosis-resistant colorectal cancer cells. The Journal of Nutritional Biochemistry. Volume 24, Issue 4, April 2013, Pages 706-712.

Jun Yang and Rui Hai Liu. Synergistic Effect of Apple Extracts and Quercetin 3-β-d-Glucoside Combination on Antiproliferative Activity in MCF-7 Human Breast Cancer Cells in Vitro. J. Agric. Food Chem., 2009, 57 (18), pp 8581–8586.

Yanwen Wang and Yonghan He. Ursolic acid, a promising dietary bioactive compound of anti-obesity. FASEB Journal. Vol. 28, April 2014.

García-Prieto CF, Gil-Ortega M, Aránguez I, Ortiz-Besoain M, Somoza B, Fernández-Alfonso MS. Vascular AMPK as an attractive target in the treatment of vascular complications of obesity. Vascul Pharmacol. 2015 Apr-Jun;67-69:10-20.

Joungmok Kim, Goowon Yang, Yeji Kim, Jin Kim, and Joohun Ha. AMPK activators: mechanisms of action and physiological activities. Exp Mol Med. 2016 Apr; 48(4): e224.

Kyselina ursolová – Ursolic acid

Kyselina ursolová (někdy označovaná jako urson , prunol , malol nebo kyselina 3-beta-3-hydroxy-urs-12-en-28-oová ), je pentacyklický triterpenoid identifikovaný v epikutikulárních voscích jablek již v roce 1920 a široce se vyskytuje v slupkách ovoce, stejně jako v bylinách a kořeních, jako je rozmarýn a tymián.

Přirozený výskyt

Kyselina ursolová je přítomna v mnoha rostlinách, jako je Mirabilis jalapa , stejně jako v mnoha druzích ovoce a bylin používaných v každodenním životě (např. Jablka , bazalka , borůvky , brusinky , květ bezu , máta peprná , rozmarýn , levandule , oregano , tymián , hloh , a švestky ). Jablečné slupky obsahují velké množství kyseliny ursolové a příbuzných sloučenin.

Potenciální biochemické účinky

Byla zkoumána řada potenciálních biochemických účinků kyseliny ursolové, ale nebyla provedena žádná klinická studie prokazující přínos pro lidské zdraví.

Kyselina ursolová in vitro inhibuje proliferaci různých typů rakovinných buněk inhibicí aktivační dráhy STAT3 a může také snížit proliferaci rakovinných buněk a vyvolat apoptózu .

Ukázalo se také, že kyselina ursolová inhibuje expresi JNK a aktivaci IL-2 leukemických T buněk JURKAT, což vede ke snížení proliferace a aktivace T buněk.

Ursolová kyselina je slabý aromatázy inhibitorem (IC 50 = 32 uM), a bylo prokázáno, že zvýšení množství svalové a hnědé tukové tkáně a snížení bílé tukové obezity a souvisejících podmínkách po přidání do diety krmených myším. Kyselina ursolová ve fyziologických koncentracích také indukuje eryptózu ( smrt sebevražedných buněk podobná apoptóze ve vadných červených krvinkách). Bylo zjištěno, že snižuje svalovou atrofii a stimuluje svalový růst u myší, také ukazuje potenciální kardioprotekci.

U myší indukuje kyselina ursolová nervovou regeneraci po poranění ischiatického nervu. Ursolová kyselina zlepšuje domoic kyselin indukované kognitivní deficity u myší.

Kyselina ursolová zlepšuje kognitivní poruchy způsobené stravou s vysokým obsahem tuků blokováním stresu z endoplazmatického retikula a zánětlivých drah zprostředkovaných IκB kinázou β / nukleárním faktorem κB u myší.

Kyselina ursolová tlumí kognitivní deficity vyvolané lipopolysacharidy v myším mozku potlačením zánětlivých cest zprostředkovaných p38 / NF-kB. Kyselina ursolová zlepšuje kognitivní deficity a tlumí oxidační poškození v mozku senescentních myší vyvolané D-galaktózou.

Kyselina ursolová zvyšuje regeneraci jater myší po částečné hepatektomii. Kyselina ursolová zvyšuje buněčný imunitní systém a funkci beta-buněk pankreatu u diabetických myší vyvolaných streptozotocinem krmených stravou s vysokým obsahem tuku.

UA zvýšila hmotu kosterního svalstva, sílu úchopu a cvičební kapacitu. Vylepšená vytrvalost, snížená exprese genů podílejících se na vývoji svalové atrofie a snížené ukazatele akumulované únavy a stresu vyvolaného cvičením. Kyselina ursolová zlepšuje stárnutí-metabolický fenotyp podporou omlazení kosterního svalstva.

U potkanů ​​kyselina ursolová zmírnila steatózu jater vyvolanou stravou s vysokým obsahem tuků a zlepšila metabolické poruchy u nealkoholického tukového onemocnění jater vyvolaného stravou s vysokým obsahem tuku.

Použití

Kyselina ursolová se nachází v rostlinách, které se používají jako přísady do kosmetiky. Kyselina ursolová může sloužit jako výchozí materiál pro syntézu účinnějších bioaktivních derivátů, jako jsou experimentální protinádorová činidla.

Viz také

 • Kyselina betulinová
 • Kyselina moronová
 • Kyselina oleanolová

Reference

Více škody než užitku: Pro většinu mužů je lepší rakovinu prostaty neléčit, protože většina nádorů jim neublíží

Isabelle Z. Všichni jsme slyšeli, že včasná diagnóza nemoci je pro mnoho zdravotních stavů životně důležitá, ale pokud jde o rakovinu prostaty, jeden akademický pracovník z Oxfordu tvrdí, že pro tisíce mužů, kteří mají rakovinu prostaty, by bylo lepší, kdyby se tuto diagnózu nikdy nedozvěděli.

Podle tohoto akademika, profesora Freddie Hamdyho, má mnoho mužů s pomalu rostoucím nádorem, který se nerozšiřuje, zbytečnou úzkost z jeho přítomnosti a léčby.

Řekl, že tato diagnóza u mnoha mužů vyvolává obavy a deprese a přiměla mnoho mužů k léčbě, i když to není v jejich nejlepším zájmu.

Profesor Hamdy dále řekl: ‚ U mužů se často zbytečně diagnostikuje rakovina prostaty i v případech, kdy by nezpůsobila poškození. Zbytečná léčba je důsledkem nadměrné detekce. Navíc, když řeknete pacientovi, že má rakovinu, dáváte mu tím novou identitu, dáte mu novou nálepku, kterou bude muset nést po celý zbytek života“.

 • Radioterapie a chirurgická léčba rakoviny prostaty může mít závažné vedlejší účinky, včetně inkontinence a ztráty mužského sexuálního života.
 • V současnosti profesor Hamdy vede ve Velké Británii studii, která sleduje 82 400 pacientů s karcinomem prostaty ve věku od 50 do 69 let, aby porovnala výsledky léčby a její nákladnost mezi pacienty, kteří se rozhodli pro radioterapii či chirurgický zákrok, oproti mužům, kteří se rozhodli klasickou léčbu nepodstupovat a účastní se pouze pravidelných lékařských prohlídek.
Budete mít zájem:  Biomin H – příbalový leták

V dřívějším výzkumu profesor Hamdy sledoval  500 mužů, kteří měli lokalizovaný karcinom prostaty. Tento typ rakoviny prostaty tvoří asi polovinu všech případů a je charakterizován pomalým růstem a nerozšiřuje se do jiných orgánů.

Tito muži před zařazením do studie absolvovali pravidelná vyšetření a nepodstupovali žádnou léčbu, což je metoda známá pod označením „aktivní sledování“ (active surveillance).

Na počátku studie se 80 procent mužů rozhodlo, že se nebudou dále klasicky léčit a budou pokračovat  jen v jejich monitorování, ale tento počet po třech letech klesl na 75 procent.

Po deseti letech následovalo snížení  na 44 procent, přičemž v rámci desetileté studie zemřelo pouze 1 procento sledovaných mužů v souvislosti s rakovinou prostaty, zatímco dalších 10 procent zemřelo z jiných důvodů.

Většina pacientů se rozhodla pro klasickou léčbu ne proto, že by se jejich nádor zvětšoval, ale kvůli obavám z možnosti jeho růstu v budoucnosti.

Dr. Matthew Hobbs, vedoucí vědecký pracovník pro studium karcinomu prostaty ve Velké Británii uvedl, že výsledky jsou velmi pozitivní u mužů, u kterých byla rakovina prostaty diagnostikována dříve, než se rozšířila mimo prostatu, protože 99 procent mužů žilo nejméně deset let bez ohledu na to, zda se léčili klasicky nebo byli pouze monitorováni. Zdůraznil, že aktivní odborný dohled může mužům poskytnout stejné šance na přežití po dobu deseti let, stejně jako těm, kteří se rozhodnou pro radioterapii nebo operaci.

Dr. Hobbs řekl, že s těmito zkušenostmi by měli být seznámeni muži, u kterých byl lokalizován karcinom prostaty, aby se mohli informovaně rozhodnout pro další léčebný postup.

Seznamte se s léčebnou stravou, která vám pomůže v boji s rakovinou prostaty

Je pochopitelné, že muži, u kterých je diagnostikována rakovina prostaty, budou hledat cestu k uzdravení, přičemž klasická léčba je zjevně špatnou volbou.

 Místo toho mohou muži převzít kontrolu nad svým zdravím tím, že zlepší stravu, odstraní průmyslově zpracované potraviny a chemické konzervační látky. Možná je ještě důležitější, že by měli vědět o existenci několika klíčových potravin, které by měli zaařadit do svého jídelníčku.

Výzkum potvrdil, že jablka a hroznové víno jsou skvělým způsobem, jak bojovat proti rakovině prostaty.

Ve studii na Texaské univerzitě v Austinu vědci zjistili, že resveratrol v hroznech a kyselina ursolová v jablečných slupkách patří k nejúčinnějším sloučeninám, pokud jde o vyhladovění buněk rakoviny prostaty a k zastavení jejich množení. Kombinace těchto dvou látek také zabraňuje rakovinovým buňkám konzumovat glutamin, který potřebují ke svému růstu.

Podle the American Cancer Society se očekává u jednoho ze sedmi mužů, rozvinutí rakoviny prostaty, přičemž je důležité, aby všichni muži po této diagnóze postupovali opatrně a vyvarovali se zbytečné klasické léčby. Další informace o nebezpečích lékařských zákroků jsou na webu DangerousMedicine.com.

Použité zdroje:

 • DailyMail.co.uk
 • TheSun.co.uk
 • NaturalNews.com

Omega 3: Správné dávkování a zdravotní benefity (účinky)

Omega 3 jsou suplementem, který stále ještě stojí tak trochu neprávem ve stínu bécéáček, éaáček a podobných nesmyslných doplňků, ale své opodstatnění opravdu mají a studií potvrzujících rozličné pozitivní efekty chvála bohu přibývá. No a jelikož jste nás po vydání našeho žebříčku nejlepších omega mastných kyselin zasypali hromadou dotazů týkajících se užívání, rozhodli jsme se pro vás připravit další článek ze série suplementů pod drobnohledem.

Co to vlastně omega 3 jsou?

Omega 3 jsou esenciální nenasycené mastné kyseliny, které jsou nezbytné pro správné fungování lidského metabolismu. Jelikož si je naše tělo neumí samo vyrobit, musí být v ideálním případě přijímány stravou či ve formě suplementů.

V takovém případě mají pozitivní efekt na zdraví očí, mozku a srdce, což už je pádný důvod k jejich užívání.

Jak ale v našem dnešním článku zjistíte, omega 3 mastné kyseliny se dokáží pochlubit i efektem úzce spjatým s růstem svalů, což by snad čekal jen málokdo.

Jak můžeme omega 3 mastné kyseliny rozdělit?

I když omega mastných kyselin existuje mnohem více, pro potřeby našeho dnešního článku budou bohatě stačit tři nejdůležitější, se kterými se dnes a denně setkáváme. Bude se jednat konkrétně o EPA a DHA, které jsou nedílnou součástí každého správného doplňku a ALA, což je rostlinná „alternativa“ rybích olejů.

Kyselina alfa-linoleová (ALA)

Kyselina alfa-linoleová je ve své podstatě tak trochu jinou omega 3 mastnou kyselinou. Ve srovnání s EPA či DHA má totiž o dva uhlíky kratší řetězec, což zapřičiňuje naprosto odlišný metabolismus. Málokdo ví, že ALA bývá v organismu primárně využívána jako energetický zdroj.

Naše tělo dokáže v případě potřeby z ALA vytvořit prostřednictvím prodlužování řetězců DHA, jenže podle odborných výzkumů je tato konverze velmi neefektivní a ztrátová, neboť se přemění v závislosti na podmínkách zhruba 1-9%. ALA se vyskytuje především v rostlinných olejích, a je tudíž nejlepší možností pro vegany a vegetariány, nicméně snažit se jí navýšit svůj příjem omega 3 je pro běžného člověka zbytečné.

Kyselina eikosapentaenová (EPA) a dokosahexaenová (DHA)

EPA a DHA jsou stěžejní složkou téměř každého doplňku s obsahem omega 3 mastných kyselin, a proto si je představíme zároveň. Kyselina eikosapentaenová má ve své struktuře dvacet uhlíků a pět dvojných vazeb, kyselina dokosahexaenová pak dvaadvacet uhlíků a šest dvojných vazeb.

Ve srovnání s výše zmíněnou kyselinou alfa-linoleovou mají delší řetězec, což se projevuje i odlišným metabolismem. Tyto dvě kyseliny bývají velmi často dávány do souvislosti se zdravým srdcem, snížením LDL cholesterolu, ale také se zlepšenou citlivostí na inzulín.

Nejlepší zdroje omega 3

Omega 3 mastné kyseliny se vyskytují v poměrně širokém spektru různých potravin. Dominantní skupinou jsou samozřejmě ryby, které v našem článku nesmíme opomenout a uvedeme si i konkrétní zástupce.

Zdraví prospěšné tuky samozřejmě naleznete i v mnoha rostlinných produktech, nicméně v nich se vyskytuje převážně ALA, kterou tělo teprve musí náročně konvertovat, jak jsme si vysvětlili výše.

Tak jako tak si zde ty nejlepší zdroje omega 3 představíme.

1. Chia semínka

Chia semínka představují superpotravinu v pravém slova smyslu. Celkem totiž najdete ve 100g hned 13g ALA, což je až 60% všech zastoupených tuků. Jsou bohatým zdrojem vápníku a antioxidantů a navíc se skvěle hodí do redukčních diet, protože zasytí na dlouhou dobu a zároveň zajišťují stabilní hladinu krevního cukru.

2. Losos

Losos je dravá ryba, která se živí korýši, sledi či drobnými rybkami. Kromě vysokého obsahu omega 3 mastných kyselin, které zde jsou zastoupeny zhruba 1,45 gramy na 120g, je losos také bohatý na sodík, draslík, vitamíny D, E, B a další zdraví prospěšné látky.

3. Vlašské ořechy

Dobrým zdrojem omega 3 mastných kyselin jsou i vlašské ořechy, které kromě nich obsahují také vitamíny E a B, kyselinu listovou, hořčík, zinek i měď. Patří mezi potraviny s vysokým obsahem kalorií, ale obsahují pouze zdraví tuky a téměř 20% představují bílkoviny.

4. Další zdroje

Z dalších zdrojů těchto mastných kyselin rozhodně stojí za zmínku například:

 • sardinky, v nichž najdete zhruba 1,35g omega 3 na 120g ryby
 • makrely obsahující 1,25g omega 3 ve 120g
 • hovězí maso s obsahem 1,1g omega 3 na 120g
 • Lněná semínka nabízející až 3,2g omega 3 ve dvou polévkových lžících

TIP: Přečtěte si o 9 nejlepších zdrojích omega 3 mastných kyselin!

Jaké zdravotní benefity omega mastné kyseliny mají?

I když něco málo už jsme načrtli v předchozím odstavci, omega 3 mastné kyseliny rozhodně disponuje podstatně širší škálou účinků, mnohé z nich byste jistě vůbec nečekali.

Pojďme si tedy v tomto odstavci představit nejen ty nejpodstatnější zdravotní benefity, ale také výhody, které v sobě ukrývají z hlediska budování svalové hmoty.

Abyste měli jistotu, že se nesnažíme tyto doplňky jen subjektivně a bez opodstatnění glorifikovat, všechna fakta konstatujeme na základě odborných vědeckých studií, na které také odkazujeme.

1. Snížené riziko infarktu

Jak ukazují výsledky vědeckých studií, pravidelné užívání omega 3 mastných kyselin snižuje riziko infarktu a cévní mozkové příhody. Děje se tak především díky schopnosti omega mastných kyselin působit na fosfolipidovou složku membrán, čímž dochází ke stabilizaci ultrastruktur membrány.

2. Posilují imunitní systém

I když by to pravděpodobně napadlo jen málokoho z vás, dlouhodobé užívání omega 3 skutečně může posílit fungování imunitního systému. Odborné poznatky tuto účinnost přitom prokázaly i u zdravých jedinců, u nichž dochází k vyrovnání případných disbalancí ve fungování imunitního systému mnohem dříve a efektivněji.

3. Zkracují průběh zánětlivých procesů

Schopnost omega 3 mastných kyselin zkracovat průběh zánětlivých procesů bývá připisována především EPA, která musí být pro dosažení tohoto efektu podávána ve vyšších dávkách. V tomto kontextu se hodí zmínit i to, že naopak výrazný nadbytek omega 6 mastných kyselin může zánětlivé procesy v těle podporovat, a proto je důležité dbát na rovnováhu mezi těmito dvěma skupinami látek.

4. Snižují hladinu LDL cholesterolu

LDL cholesterol, který je laickou veřejností známý jako „zlý cholesterol“, je pro organismus škodlivý kvůli schopnosti usazovat se na stěnách cév, což způsobuje ztrátu jejich pružnosti a značné omezení průchodnosti. Jak ale prokazují odborné poznatky, pravidelná konzumace EPA a DHA inhibuje produkci LDL cholesterolu čímž pomáhá předcházet infarktu či mozkové mrtvici.

5. Pozitivně ovlivňují sportovní výkon

Výzkumy prokázaly, že pravidelný příjem omega 3 mastných kyselin dokáže u aktivních sportovců zabránit katabolismu. Zajímavý je ovšem fakt, že k tomuto efektu dochází pouze v případě užívání s jídlem bohatým na sacharidy a bílkoviny, při užívání doplňku po probuzení ráno na lačno tento efekt zpozorován nebyl.

Budete mít zájem:  Zápal Plic Bez Kašle Příznaky?

Jaký by měl být ideální poměr mezi omega 3 a 6?

Mnohem podstatnější než poměr mezi nasycenými a nenasycenými mastnými kyselinami ve stravě je samotný poměr mezi omega 3 a omega 6 mastnými kyselinami. Obě dvě skupiny látek totiž působí do jisté míry opačně.

Zatímco omega 3 působí protizánětlivě, omega 6 mohou zánětlivé procesy podporovat, stejně tak mohou podle některých odborných poznatků zapřičiňovat kardiovaskulární problémy, některé autoimunní poruchy či dokonce způsobovat rakovinu.

Zásadní problém je přitom v tom, že naše současná strava obsahuje poměr omega 6 vůči omega 3 zhruba 15:1, přestože od přírody jsme nastavení na poměr kolem 2:1 či 4:1. Řešení je přitom jednoduché, stačí se více zaměřit na konzumaci ryb a dalších potravin bohatých na omega 3, případně využívání suplementů, díky čemuž se poměr vyváží.

Dávkování omega 3 mastných kyselin

Dávkování suplementů s obsahem EPA a DHA představuje pro spoustu sportovců stále ještě problém. Základním pravidlem je denní dávku, která by měla představovat zhruba od 1 do 10 gramů rybího oleje, rozdělit do více porcí, aby nedocházelo k problémům s trávením.

Druhou poučkou je nutnost užívání s jídlem bohatým na bílkoviny a sacharidy, protože omega 3 zvyšují anabolickou odezvu buněk na podávání aminokyselin, čímž zabraňují katabolismu. K tomuto efektu ale dochází právě jen při užití s jídlem. Z toho důvodu doporučuji užívat 1-2 kapsle se snídaní a stejnou dávku i s potréninkovým jídlem.

Jaký by měl být správný poměr EPA a DHA?

Ačkoliv to zní poněkud neuvěřitelně, u omega mastných kyselin rozhodně neplatí, že čím koncentrovanější složení je, tím lepší doplněk máte.

Jejich obsah se dá totiž uměle navýšit filtracemi, které ale nejsou příliš šetrné, tudíž celková využitelnost může být v konečném důsledku horší. Volit byste tedy měly vždy spíše doplňky, které obsahují EPA a DHA zcela přirozeně.

Existují dvě možnosti, jak to můžete alespoň orientačně poznat. Tím prvním je obsah těchto dvou kyselin v rybím oleji. Z 1000mg kapsle rybího oleje by mělo zhruba jednu třetinu představovat EPA a DHA.

Druhou možností je celkový poměr mezi EPA a DHA, který by měl činit asi 1,8:1,2. Tyto hodnoty jsou víceméně orientační, ale pokud vámi vybraný suplement kritéria nějak radikálně nesplňuje, pravděpodobně je s ním něco špatně.

Jsou lepší kapsle, nebo tekutá forma?

Dalo by se říct, že existují dvě základní formy, v jakých můžete doplňky s obsahem omega mastných kyselin najít.

Tou typičtější je kapslová forma, kdy je rybí olej uzavřen v kapsli tvořené z želatiny, glycerolu (zvlhčovadla) a čištěné vody. Žádná z použitých surovin není jakkoliv zdravotně závadná a pokud takový produkt uschováváte na tmavém a suchém místě, má opravdu dlouhou trvanlivost.

Kdybyste se ale chtěli přeci jenom vyhnout kapslím, můžete zvolit tekutou formu. Její výhodou je absence právě tří výše zmíněných surovin, na druhou stranu je často nutné používat nějaký antioxidant, aby nedocházelo k rychlé degradaci oleje. Jako antioxidant se velmi často používá například rozmarýnový olej.

Obecně se ale dá říct, že tekuté mastné kyseliny nemají tak dlouhou trvanlivost a po otevření musí být často uchovávány v lednici, aby nedocházelo k jejich znehodnocení.

Za drobnou nevýhodu tekuté formy může být například pro kulturisty v předsoutěžní dietě vyšší obsah tuku, který tablety poměrně dobře eliminují (resp. přijmete menší objem a tudíž méně tuku).

Pro běžné cvičence je to ale nepatrný rozdíl a mezi jednotlivými formami omega 3 je naprosto minimální rozdíl.

Jaké omega 3 doporučujeme vybrat?

Jelikož jsou na trhu desítky, ne -li stovky různých doplňků s obsahem omega 3, rozhodli jsme se ty, které nás zaujaly, otestovat a seřadit je v naší desítce nejlepších omega 3 doplňků, jež by vám měla s výběrem pomoci.

V případě těchto doplňků totiž je totiž stěžejní přirozený obsah EPA a DHA. Některé doplňky mohou být daleko koncentrovanější, ale jejich obsah je navýšen formou nešetrných filtrací, které v konečném důsledku zhorší využitelnost.

Stejně tak o kvalitě výsledného doplňku rozhoduje například druh ryby či její původ, protože sladkovodní ryby nejsou náchylné na kumulaci těžkých kovů.

Pokud se vám tedy žádný z námi preferovaných a doporučovaných doplňků nelíbí, mějte se při výběru jiného na pozoru a nenechte se zmást na první pohled dobrým složením.

Omega 3, které doporučujeme:

No a to by od nás bylo pro dnešní článek všechno. Pokud máte k užívání omega 3 mastných kyselin nějaké dotazy, neváhejte se zeptat v komentářích a my vám vždy rádi odpovíme.

Předchozí díly:

 • Citrulin pod drobnohledem: Správné dávkování, účinky a naše zkušenosti
 • Kloubní výživy pod drobnohledem: Benefity, dávkování a osobní zkušenosti
 • Glutamin pod drobnohledem: Správné dávkování, účinky a naše zkušenosti
 • BCAA pod drobnohledem: Benefity, správné dávkování a vedlejší účinky
 • Syrovátkové proteiny pod drobnohledem: Výrobní procesy, dělení proteinů a jejich benefity
 • Kreatin pod drobnohledem: Syntéza, benefity, dávkování a vedlejší účinky
 • Nakopávače pod drobnohledem: Použití, účinné látky i negativní účinky
 • Hořčík pod drobnohledem: Benefity, dávkování a jeho nejlepší formy
 • Vitamín D3: Účinky, správné dávkování a nejlepší forma

Vše, co potřebujete vědět o Omega 3 (video):

fitness – Page 2 – nowembrace

Třetí, poslední část série How I Lost 10 pounds – dneska o cvičení ????

If You Hate Cardio …Určitě nejsem sama, kdo nerad dělá kardio. Osobně miluju pilates a jógu a většina mého cvičení se skládá právě ze “zpevňovacích” cviků ve stylu pilates. Na angličáky, high knees a podobně moc nejsem. Nicméně je kardio stále nejlepším spalovačem kalorií a tuků.

Začněme tím, co je to vlastně kardio. Kardio je aktivita, při které se vám zrychlí dech a zvýší tepová frekvence. Když se dostanete do kardio zóny, poznáte to tedy celkem snadno – jste udýchaní, začínáte se potit … Díky tomu pálí tělo velké množství kalorií a kardio se tak stává ideálním typem cvičení, pokud chcete zhubnout.

Pokud posilujete, můžete mít vytvarované svaly, ale je možné, že je ani neuvidíte právě proto, že vám je překrývá vrstva tuku. Ale co když vás to skákání a běhání prostě nebaví a dělat to nechcete?Vykašlete se na klasické kardio workouty. Nenuťte se do ničeho co vás nebaví.

Stejně byste u takového cvičení dlouho nevydrželi a akorát by vám to mohlo celkově zprotivit jakékoliv cvičení, takže by se mohlo stát, že byste se za chvíli vrátili k válení doma na gauči.

I guees I’m not the only one who hates cardio. Personally I love pilates and yoga and most of my workouts are made of toning exercises in style of pilates. I’m not really fan of burpees, high knees, etc. Anyway cardio is the best calories and fat burner.Let’s start with what the cardio is.

Cardio is ana activitiy, that speed up your breath and gets your heart rate up.

If you get into the cardio zone, you recognize it easily – you’re scant of breath, you’re sweating … Due to this, your body burns a lot of calories and the cardio is becomminig the perfect type of workout for when you want to lose weight.

If you do strenght exercises, you can build muscles, but it’s possible that you won’t even see them, because they are covered with a layer of fat. But what should you do if you really don’t want to do that jumping and running?Forget about the classical workouts.

Don’t force yourself to something you don’t want to do. You wouldn’t stick to it for a long time anyway and it could only disgust any exercising, so you would maybe come back to wallowing on the couch.Fun Cardio Ways

Jak už jsem řekla, kardio je přesto velmi účinné a neměli byste ho úplně vynechávat. Možná ale ani nevíte, co všechno se za kardio počítá a možná že najdete něco, co by vás skutečně bavilo.

Kromě cyklistiky, běhu, plavání nebo míčových sportů si můžete místo kardia jít intenzivně zahrát třeba frisbee, tenis, skákat na švihadle, tancovat, skákat na trampolíně, dělat hula hooping  … Nezapomínejte na to, že byste se při kardiu měli zapotit a zadýchat.

Pokud se vám tohle stane třeba u luxování, malování stěn v pokoji, pobíhání po obchodech při každodenním dobíhání na autobus – gratuluji, to je váš kardio workout.

Pokud jste ochotni dělat i známé kardio cviky, zkuste je alespoň různě kombinovat se cviky, které vám tolik nevadí. Třeba udělejte pár angličáků a potom posilujte, nebo cvičte váš obvyklý workout a proložte ho vždycky pár minutami joggingu. Udělejte ze cvičení kreativní činnost, upravte si vaši “workout routine” tak aby vás bavila a tuky se budou pálit skoro samy ????

As I said, cardio is very effective and you shouldn’t acoid it completely. Maybe you don’t even know what counts as cardio and maybe you will find something you’ll really enjoy. It’s not only cycling, running, swimming or ball games. Frisbee, tennis, jumping rope, dancing, trampoline jumping or hula hooping count as cardio as well …

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Adblock
detector