Mentol v elektronických cigaretách je až 1600x silnější a nebezpečnější, než v klasických cigaretách

Poslední dobou se s uživateli elektronické cigarety setkáváme v našem okolí stále častěji. Elektronická cigatera je vhodnou pomůckou snižující škodlivé účinky kouření tabáku v klasických cigaretách. Elektronická cigatera může pomoci ke snižování přísunu nikotinu, a tím i možná k odvyknutí kouření.

Mentol v elektronických cigaretách je až 1600x silnější a nebezpečnější, než v klasických cigaretách

První myšlenka vyvinout pomůcku, která by umožňovala inhalaci léčivé látky pomocí elektrického vyhřívání sahá již do 20. let 20. století. S nápadem přišel Joseph Robinson, který si nechal aparát patentovat v roce 1927. Přestože jeho myšlenka upadla na delší čas v zapomnění, znovu se jí chopil v 60. letech Herbert A. Gilbert a zkonstruoval první netabákovou cigaretu bez kouře.

Přečtěte si také: Nikotin a jeho účinky

Muž, který se zasloužil o zrod elektronické cigarety, jak ji známe dnes, byl Číňan Hon Lik. Ten si nápad na elektronickou cigaretu nechal patentovat v roce 2006. O několik let později se elektronická cigareta dostala i do České republiky.

Mentol v elektronických cigaretách je až 1600x silnější a nebezpečnější, než v klasických cigaretáchDefinice a popis elektronické cigarety

Elektronická cigareta je zařízení, které elektrickým zahříváním kapalné náplně (e-liquid) vytváří směs pevných a kapalných částic (aerosol), která je podobná kouři. Oficiální název tohoto zařízení je ‚vaporizér‘.

Elektronická cigareta se skládá ze tří funkčních částí:

 • elektrická baterie (včetně případné řídící a regulační elektroniky
 • atomizér – atomizér je část zodpovědná za odpaření náplně z elektronické cigarety, svojí konstrukcí a provedením zásadně ovlivňuje výslednou chuť, množství aerosolu a další vlastnosti elektronické cigarety
 • patrona (cartridge) s náplní e-liquidu

Kapalná náplň do elektronické cigarety obsahuje následující látky:

 • propylenglykol (existují i verze pro alergiky, kde je propylenglykol nahrazen rostlinným olejem)
 • glycerol
 • nikotin (existují i varianty bez nikotinu) – množství nikotinu se uvádí v miligramech na jeden mililitr, na trhu existují různé síly náplní dle obsahu nikotinu (od 0mg – 24 mg).
 • aromatické látky (většinou potravinářská aromata, nebo speciálně pro elektronickou cigaretu vytvořená aromata tabákových příchutí)
 • dle receptury dále může obsahovat menší procento vody, alkoholu a organických kyselin

Rozdíl mezi kouřením klasické a elektronické cigarety

Kouř z klasické cigarety obsahuje až 4000 škodlivin. Některé z nich pocházejí z tabáku, jiné z takzvaných aditiv, která se starají o pohodlnější kouření. Při spalování tyto přidané látky mohou výrazně ohrozit zdraví pasivních i aktivních kuřáků.

Mezi nejznámější škodliviny z tabákového kouře patří:

 • oxid uhelnatý (vyvolává tkáňové dušení)
 • Mentol v elektronických cigaretách je až 1600x silnější a nebezpečnější, než v klasických cigaretáchformaldehyd (způsobuje astma, dýchací potíže a záněty kůže)
 • akrolein (dráždí sliznice)
 • oxid dusičnatý (zvyšuje kazivost zubů, způsobuje zánět spojivek)
 • nitrosaminy a sloučeniny niklu (podílejí se na vzniku rakoviny)
 • dehet (zanáší plíce)

Kouření elektronické cigarety

Při kouření elektronické cigarety dochází k zahřátí e-liquidu, a tím k částečnému rozkladu glycerolu a propylenglykolu v náplni. Propylenglykol může ve vysoké dávce během krátké doby způsobit otravu. Vystavení propylenglykolu v kapalné formě může způsobit podráždění očí a horních dýchacích cest.

Mohlo by vás zajímat: Odvykání kouření s odbornou pomocí je mnohonásobně úspěšnější

Podle použité náplně elektronické cigarety lze ve výsledném aerosolu najít další nebezpečné látky, které se v tabákovém kouři nevyskytují.

Například v japonských elektronických cigaretách se vyskytovaly mimo jiné i mutageny glyoxal a methylglyoxal. V aerosolu elektronických cigaret byl zjištěn zdraví škodlivý trimethylpyrazin.

Formaldehyd, těžké kovy i některé další škodlivé látky se vyskytují jak v tabákovém kouři, tak v aerosolu elektronických cigaret.

Podstatným rozdílem je koncentrace těchto látek v elektronických cigaretách. Ta je mnohem nižší než v klasických cigaretách.

Mezi krátkodobé účinky kouření elektronických cigaret patří zvýšení množství vydechovaného oxidu dusného, který signalizuje zánětlivou reakci v plicích.

Účinky dlouhodobého kouření elektronických cigaret zatím nejsou známé.

Světová zdravotnická organizace (WHO) ve svých doporučeních preferuje z důvodu absence obsahu výrazně škodlivého dehtu kouření elektronických cigaret před klasickými cigaretami.

Pro oba typy kouření je společný přísun nikotinu. Ten je důvodem vzniku závislosti na kouření.

Dávka nikotinu, který dostane kuřák do těla, závisí na způsobu kouření, obsahu nikotinu v cigaretě nebo náplni e-liquid a počtu cigaret nebo délce kouření.

Pokud chcete přestat kouřit a v prvním kroku zvažujete o přechodu z cigaret na elektronickou cigaretu, v následující tabulce se můžete inspirovat, jakou náplň zvolit.

Tabulka volby typu e-liquidu dle obsahu nikotinu a počtu za den vykouřených cigaret:

Obsah nikotinu v náplni Původní počet cigaret vykouřených za den
24 mg 35 a více cigaret
18 mg 20 cigaret
9-12 mg 13 cigaret
3-6 mg 1-5 cigaret

Pozn.: směsi lze i namíchat pro optimální zvolenou dávku nikotinu

Každoročně zemřou na následky kouření tisíce lidí. Kouření elektronické cigarety je z důvodu menšího obsahu škodlivých látek méně rizikové, ale riziková je i samotná expozice nikotinem.

 1. Zvýšené riziko otravy nikotinem představuje dlouhotrvající kouření elektronické cigarety (ve srovnání s pětiminutovým kouřením cigarety vystačí náplň elektronické cigarety až na 1 hodinu nepřetržitého kouření).
 2. Mgr. Veronika Hřivnáčová
 3. Lékárna Dr. Max, Opava
 4. Přestože se článek věnuje dané problematice podrobně, doporučujeme vám poradit se o nejvhodnějším řešení a postupu s vaším lékárníkem, který dokáže nejlépe vyřešit vaše individuální potřeby.
 5. Mentol v elektronických cigaretách je až 1600x silnější a nebezpečnější, než v klasických cigaretách

Jsou e-cigarety nebezpečnější než klasické, nebo jsou vhodnou alternativou, která s sebou nenese zdravotní rizika?

Posledním trendem v kouření jsou jednoznačně e-cigarety. Ještě před pár lety jsme je viděli jen sporadicky. Pokud někdo vytáhl e-cigaretu před deseti lety, většina okolí na něj dívala se zájmem. V současnosti se staly e-cigarety tak běžnými, že podobný obrázek na ulici už nikoho nepřekvapí.

Zejména mezi mladší populací se kouření elektronických cigaret v posledních letech velmi rozšířilo, za což mohla i silná kampaň výrobců, která se nesla a v podstatě stále nese v duchu „e-cigareta je bezpečná náhrada normální cigarety“. 

Módní záležitost

V neposlední řadě se elektronické cigarety staly i jakousi módní záležitostí. Klasické cigarety smrdí a jsou mnohými považovány za zastaralé, nemluvě o extrémně páchnoucích prstech. Elektronické přinášejí revoluci zejména v míře produkovaného zápachu, což nejednoho kuřáka okamžitě zaujme.

Kde je však pravda? Od doby, co tyto technologické výdobytky zaplavily ulice, společnost se rozdělila na dva tábory. První, který hlásá, že kouření e-cigaret je nanejvýš bezpečné a s normálními cigaretami se nedá ani srovnávat, a druhý, který říká pravý opak. Koncový uživatel je tím pádem z předkládaných informací nanejvýš zmatený.

Mentol v elektronických cigaretách je až 1600x silnější a nebezpečnější, než v klasických cigaretách 

Největší problém – jsou na trhu velmi krátce

E-cigarety zaplavily trh s jasným poselstvím – lepší alternativa k obyčejným cigaretám.

Nicméně je třeba si uvědomit, že zatímco o normálním kouření máme data za desítky let výzkumu, o novodobém kouření toho ještě mnoho nevíme. Dlouhodobé zdravotní následky se totiž teprve ukáží.

My budeme první generací, která je na sobě bude pozorovat. Zájmem výzkumu jsou jen zhruba 10 let, což je velmi krátká doba k vyvození jasných závěrů.

Naši prarodiče ani rodiče s podobnými výrobky nemají zkušenost, proto je potřebný dostatek času na vyvození jasných závěrů. Jednoduše řečeno, i heroin byl kdysi velmi účinný lék „bez vedlejších účinků“. Kdo by tehdy čekal, že o desítky let později bude patřit mezi nejnebezpečnější drogy vůbec?

Skryté nebezpečí e-cigaret

Nedávná analýza chemických látek obsažených v e-cigaretách vrhá na tyto produkty velmi špatný stín. Všichni pravděpodobně chápeme, na jakém principu novodobé tabákové výrobky fungují. Základem e-cigarety je jistá kapalina, která se spaluje a následně odpařuje.

Kuřáci mají ve zvyku používat termín „pára“, který zní vskutku neškodně, ale aerosol vycházející ze zařízení není v žádném případě neškodná pára.

Tato tekutina se totiž skládá z množství chemikálií, jejichž největší část tvoří propylenglykol, glycerol, nikotin a různé příchutě, přičemž míru nikotinu si může každý uživatel vybrat individuálně v rozsahu 0 až 20 mg.

Páry mohou proto způsobovat onemocnění plic, srdce a samozřejmě rakovinu.

Největší nebezpečí se objevuje právě při jejich spalování. Při zvýšení teploty se chemikálie podrobují rozkladům a mění se na jiné chemické sloučeniny.

Výzkumníci použili pokročilou metodu měření zvanou nukleární magnetická rezonanční spektroskopie a odhalili, že při spalování této kapaliny se tvoří zejména formaldehyd, který patří mezi nejznámější karcinogeny.

V souvislosti s těmito výsledky vyvodili závěry, že v porovnání s tradičními cigaretami mohou e-cigarety představovat až 15krát vyšší riziko vzniku rakoviny.

Dalšími látkami obsaženými v kapalině jsou také těkavé organické sloučeniny, které dokáží svými účinky přispět k bolesti hlavy, nevolnosti či poškození vnitřních orgánů včetně jater, ledvin a nervového systému.

Značně zkoumanými jsou i samotné aromatické příchutě. Jak bylo zřejmé již na začátku, některé jsou nebezpečnější než jiné, ale v drtivé většině obsahují v různé míře látku zvanou diacetyl, která je spojována se závažným onemocněním – bronchitidou. Problémem jsou i nesprávně nebo nedostatečně uvedené látky obsažené v kapalinách.

Mentol v elektronických cigaretách je až 1600x silnější a nebezpečnější, než v klasických cigaretách 

Komplexní výzkum

Předplať si REFRESHER+ a získej další výhody

Tento článek dočteš bezplatně, ale s předplatným REFRESHER+ získáš přístup k více než 1260 zamknutým článkům a dostaneš další benefity.

VYZKOUŠET BEZPLATNĚKdykoli ho jednoduše zrušíšUpozorníme tě 2 dny před první platbouPrvní týden 0 Kč, potom 99.00 Kč měsíčněS REFRESHER+ můžeš získat tyto benefityVÍCE

Metastudie z roku 2014 však přinesla do světa elektronických tabákových výrobků i trochu světla. jejím hlavním záměrem bylo odpovědět na nejdůležitější otázku: „Jsou elektronické cigarety méně nebezpečné než normální?“

I když ti nejeden odborník jistě řekne, že nejbezpečnější je nekouřit vůbec, výzkum Farsanilosa a Polosa přinesl důkazy, že by měly být skutečně méně škodlivou alternativou ke klasickému kouření. Tedy u kuřáků normálních cigaret by měla změna na elektro cigarety přinést i řadu zdravotních přínosů.

Rovněž však uvádějí, že i vlády jako takové mohou do celého systému přinést mnohem větší míru bezpečnosti v podobě zavedení přesných norem a kontrol kvality.

K těmto pozitivním záměrům dospěli poté, co objevili 97 odborných publikaci zabývajících se problémem elektronických cigaret, z nichž 15 bylo chemických analýz. Výzkumníci si jednotlivé studie rozdělili do několika kategorií.

Budete mít zájem:  Krutá Hra O Tvé Zdraví?

Mentol v elektronických cigaretách je až 1600x silnější a nebezpečnější, než v klasických cigaretách 

Výzkumy o bezpečnosti e-cigaret

Studie s takovým profilem mají jeden zásadní problém. Je třeba je považovat za neukončené a probíhající, neboť k získání pravdivých informací o bezpečnosti a riziku těchto výrobků je nutný i určitý časový rozsah. Lze je rozdělit na chemické, toxikologické a klinické studie, z nichž nejinformativnější, ale zároveň i nejnáročnější na provedení, jsou studie klinické.

Výzkumy o problému z čistě chemického hlediska jsou na jedné straně velmi efektivní a rychlé, poskytující jasné a neprůstřelné závěry, ale mají i své nevýhody. Mezi ně patří zejména soustředění na konkrétní chemické látky, logicky ty, které jsou známé z výzkumů z normálních cigaret, avšak mnohokrát ignorují neznámé, potenciálně nebezpečné látky.

Další nejasnosti vznikají i při zkoumání jednotlivých aromat. Ačkoli jsou tyto látky často schváleny pro použití, při zahřívání se jejich charakter značně mění a přináší neznámé účinky. Chemické studie tedy neposkytují zcela relevantní informace.

Studie Laugesena z roku 2008 a 2009 ale i tak přinesla jisté základní informace o povaze e-cigaret. Laugesen nenarazil na žádné těžké kovy, karcinogenní polycyklické aromatické uhlovodíky ani fenoly, s výjimkou stop rtuti, formaldehydu a acetaldehydu.

Kromě toho se uskutečnily i analýzy na detekci karbonylových sloučenin. Goniewicz se spolu s kolegy zaměřil na 15 chemických sloučenin tohoto charakteru ve dvanácti různých e-cigaretách a přišli k závěrům, že z 15 byly detekovány jen 3 karbonyly (formaldehyd, acetaldehyd a akrolein), přičemž úrovně byly 9 až 450krát nižší ve srovnání s běžnými cigaretami.

Nejvíce přínosné jsou jednoznačně klinické výzkumy, ale také vyžadují nejvíce času a financí na realizaci. Jejich jádrem je totiž monitorování stovek kuřáků e-cigaret po mnoho let, čímž lze přiměřeně objasnit a prozkoumat profil bezpečnosti a rizik spojených s jejich kouřením.

Mentol v elektronických cigaretách je až 1600x silnější a nebezpečnější, než v klasických cigaretách

Polosa a kolektiv sledovali 40 kuřáků běžných cigaret po dobu 2 let, během nichž jim na 6 měsíců naordinovali elektronické cigarety, aby zjistili, zda mohou skutečně sloužit v boji proti odvykání kouření normálních cigaret.

Výsledky byly následující. Po 24 týdnech kouření e-cigarety bylo pozorováno u 13 účastníků 50% snížení spotřeby cigaret za den. Snížení spotřeby cigaret o 80 % bylo pozorováno u 5 dobrovolníků.

U 9 nastala dokonce úplná abstinence, přičemž 6 z nich i nadále kouřilo e-zařízení. Studie rovněž uvádí, že bolesti v krku a kašel, které se u těchto kuřáků projevovaly, se po 24 týdnech kouření e-cigaret podstatně snížily. Šlo přitom o těžké kuřáky, protože během studie utratili 2 až 3 náplně za den.

Sebraná data a závěry je však třeba brát s dávkou rezervy. Zatím rozhodně neznáme všechny klady ani zápory.

Upozornit na chybu. Pokud jsi našel nedostatek v článku nebo máš připomínky, dej nám vědět.

Mentolky odcházejí. Nejoblíbenější příchuť cigaret zmizí, podle expertů vyvolává větší závislost než čistý tabák | Firmy a trhy

Praha Traduje se, že když se v roce 2013 schylovalo v Evropské unii k zákazu prodeje cigaret s příchutěmi, nakoupil si bývalý západoněmecký kancléř a starý vášnivý kuřák Helmut Schmidt do zásoby stovku kartonů. Zásobu by si nyní měli pořídit i všichni vyznavači mentolových cigaret. Od 20. května se v celé Evropské unii nesmí prodat ani jedna jediná krabička cigaret vonících po mentolu.

Charakteristické příchutě, včetně různých borůvkových, vanilkových a dalších, zakázala evropská tabáková směrnice už od roku 2016. Lákavé chutě totiž svádějí ke kouření zejména mladistvé, zhoubným tabákem nejvíce ohroženou skupinu. Mentolky, představující až 90 procent ze všech kdysi prodávaných příchutí, tenkrát dostaly dvouletý odklad. A ten vyprší právě nyní v květnu.

Svěží dým škodí víc

Odborníci mají o riziku mentolových cigaret jasno. „Cigarety s mentolovou příchutí jsou nebezpečnější než ty klasické. Příchuť působí na receptory v krku jako chladivý prvek a kuřák si připadá, že vdechuje čistější vzduch.

O to komplikovanější je pak odvykání,“ popisuje důsledky kouření mentolek profesorka Eva Králíková z Centra pro závislé na tabáku III. interní kliniky 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice Praha.

Současně nyní nastává definitivní konec nejen mentolových cigaret, ale i těch kapslových „cvakacích“, ve kterých si kuřák stisknutím kapsle u filtru obohatil tabákový dým o příchuť mentolu. To teď už nepůjde.

Mentol v elektronických cigaretách je až 1600x silnější a nebezpečnější, než v klasických cigaretách

Tabákové firmy momentálně trápí nejvíc razantní zvýšení spotřební daně, které způsobí největší skokové zdražení klasických cigaret v historii Česka. A tím zřejmě i větší pokles prodeje.

Počínaje březnem se začnou v obchodech postupně objevovat cigarety označené na kolku písmenem Z a cenou v průměru o 12 až 13 korun vyšší než dosud. To znamená, že drtivá většina kuřiva na českém trhu se bude prodávat za sto a více korun.

Ovšem na druhé straně platí, že Česko dál zůstává průměrnou cenou za krabičku pod průměrem Evropské unie. A chlubit se nemůžeme ani počtem 2,4 milionu kuřáků a ročně miliardou prodaných krabiček.

Riziko poklesu prodeje ovšem přichází i s koncem mentolových cigaret. Jejich prodej totiž tvoří nezanedbatelný 12procentní podíl na českém trhu.

„Nikdo neví, kam vyznavači mentolových cigaret přejdou. Jestli opustí kouření úplně, nebo přejdou na klasický tabák,“ komentuje opatření Evropské unie nekuřák a jednatel tabákové firmy Imperial Tobacco v Česku Kamil Provazník.

Unijní podraz na Poláky

Českých 12 procent trhu není málo, ovšem Poláci si mentolové cigarety oblíbili patrně vůbec nejvíc – na tamním trhu tvoří asi čtvrtinu prodaného kuřiva. I proto se Poláci snažili před rokem 2014, kdy evropská tabáková směrnice vstoupila v platnost, za každou cenu zákaz mentolek odvrátit. Marně.

Žádný zákaz příchutí se však stále nevztahuje na takzvané zahřívané tabákové výrobky (v Česku pod značkami IQOS a glo) ani na příchutě do elektronických cigaret. Ty neobsahují žádný tabák a kuřák vdechuje páru z kapalné náplně neboli e-liquidu zahřívané pomocí baterie.

„Nezakazovat příchutě u elektronických cigaret je správné. Zdraví škodí mnohonásobně méně než klasické cigarety a příchutě mohou usnadnit řadě kuřáků přechod na tuto alternativní formu kouření,“ uzavírá lékařka Eva Králíková.

Cigareta

cigarety s filtrem

Cigareta je tabákový výrobek – jemně řezaná tabáková směs (FCSA) zabalená v cigaretovém papírku. V současnosti jsou průmyslově vyráběné cigarety většinou opatřené filtrem. Tabák v cigaretách je směsí tabáků (až 30 druhů tabáku) různého původu, různými postupy fermentovaného a s různými dalšími přísadami. Výsledný mix dává různým značkám cigaret různou chuť. Tabák je nakrájený na velmi tenké nitkovité proužky s vysokým obsahem laminy a s minimálním množstvím zlomků laminy. V současnosti je u většiny cigaret používán řez 0,9 mm. Čím hrubší řez, tím silnější a aromatičtější kouř a tím větší tvorba částicové fáze.

Oficiální definice

Vyhláška českého ministerstva zemědělství č. 344/2003 Sb. definuje cigaretu takto:

Cigaretou se rozumí tabákový smotek, který

 1. lze kouřit jako takový a který není doutníkem podle písmene c) nebo cigarillem podle písmene d),
 2. se jednoduchou neprůmyslovou manipulací vloží do dutinky z cigaretového papíru nebo
 3. se jednoduchou neprůmyslovou manipulací zabalí do cigaretového papíru.

Složení cigarety

Náustkový papír

Prodyšný materiál, částečně regulující tah cigarety. Může být perforovaný kvůli prodyšnosti. Perforace je souhrn mikroskopických děr v první třetině náustkového papíru (provádí se mechanicky nebo laserem). Náustkový papír je mechanickým pojítkem mezi částí filtru a cigaretového provazce složeného z tabákové směsi obalené cigaretovým papírem.

Cigaretový filtr

Vyrábí se z acetátu celulózy.

Filtry cigaret tvoří třetinu veškerého odpadu z moří a oceánů sbíraného na plážích.[1] Jiná zpráva zobecňuje, že 90% odpadu v oceánech tvoří plasty[2] (acetát celulózy, který tvoří filtr, patří mezi plasty). Přičemž užitečnost funkce filtru je mizivá.[3]

Tzv. light cigarety ale nesnižují zdravotní rizika kouření tabáku.[4]

Cigaretový papír

Je to obal obklopující tabákový provazec. Je v něm nejvíce chemikálií z celé cigarety. Jedná se o speciální papír určený pro průmyslovou výrobu a ruční balení cigaret. Používá se lněný nebo konopný, vysoce kvalitní celulózový papír. Cigaretový papír reguluje rychlost hoření cigarety.

Do papíru se přidávají různé chemikálie, jako:

 • uhličitan vápenatý – zlepšuje poréznost a hoření;
 • uhličitan hořečnatý – zlepšuje barvu popelu;
 • oxid titaničitý – zběluje popel;
 • dusičnan draselný – zlepšuje hoření a dává popelu soudržnost.

Tabáková směs

Skládá se z mnoha druhů tabáků, které jsou promíchány a následně fermentovány. Základní odrůdy tabáků pro směs tvoří burley, oriental a virginia. Fermentační přísady mohou být například příchutě čokolády, brandy, vanilky apod.

Pěstování tabáku

Pěstování kvalitního tabáku začíná pečlivou přípravou půdy a sazenic. Semena tabáku jsou malá (na 1 gram jich připadá 10 000 až 30 000), rychle však během 5 až 10 dnů vyklíčí. Při správné přípravě půdy k výsevu vyrostou během dvou měsíců do výše 15 až 20 cm. Poté se přesazují na pole.Po 3 až 4 měsících na poli jsou rostliny zralé pro sklizeň.

Dvě ze tří nejdůležitějších odrůd tabáku – Virginia a Oriental – se sklízejí postupně, od časně zrajících listů u země postupně směrem vzhůru tak, jak dozrávají jednotlivé vrstvy na stvolu. Další důležitá odrůda tabáku – Burley – se sklízí zpravidla jednorázově. Rostlina se uřízne a po usušení se odtrhnou listy od stvolu.

Budete mít zájem:  Veganská strava není pro každého, veganství se musíme naučit

Způsob sušení zásadně ovlivňuje konečnou kvalitu listů; profesionální dovednosti pěstitele jsou rozhodující pro zdůraznění různých charakteristických chutí tabáku.Tabák odrůdy Virginia se suší metodou nazývanou „flue curing“. Tabák se pověsí do specializovaných sušáren, kde vodu z listů odpaří vyhřívaný vzduch. Tento postup trvá až jeden týden.

Během této doby je třeba neustále sledovat a postupně zvyšovat teplotu. Příliš vysoké i příliš nízké teploty ve kterékoli fázi sušení mají na kvalitu negativní vliv.Tabák odrůdy Burley se suší na vzduchu v dobře větraných sušárnách, což je proces trvající až dva měsíce. Tabák odrůdy Oriental se suší na slunci. Listy se pověsí ven tak, aby byly vystaveny slunečnímu záření.

Po usušení pěstitel listy tabáku třídí podle jejich polohy na stvolu a vlastností, zabalí je do žoků a dodá na aukci.[5]

Rozměry cigaret

Obvod většiny cigaret je přibližně 25 mm. Vyhláška definuje čtyři délky cigarety:

 • Standardní cigareta je dlouhá 70 mm,
 • Cigareta typu KING-SIZE je dlouhá 85 mm (84–85 mm),
 • Cigareta typu SUPER KING-SIZE je dlouhá 100 mm (93–100 mm),
 • Cigareta s označením LONGS (LONG SIZE) je dlouhá 120 mm.
 • Cigareta s označením SUPER LONGS (SUPER LONG SIZE) je dlouhá 150 mm.

Elektronická cigareta

Podrobnější informace naleznete v článku Elektronická cigareta.

Elektronická cigareta je alternativní produkt, který za použití speciální nikotinové náplně vytváří aerosol podobný kouři, který kuřák vdechuje. Aerosol bývá prodejci elektronických cigaret někdy mylně označován jako (vodní) pára.

[6] Škodliviny v aerosolu elektronických cigaret jsou v nižších koncentracích než v běžných cigaretách a některé látky se liší.

[7] Aerosol neobsahuje dehet a oxid uhelnatý, ale obsahuje škodlivé organické látky vznikající rozkladem propylenglykolu,[7] ovšem koncentrace těchto organických látek jsou devětkrát až 450krát nižší než v běžných cigaretách (tyto organické látky lze nalézt i ve farmaceutických inhalátorech).[zdroj?]

Náplně do elektronických cigaret jsou dostupné v mnoha příchutích a s různou koncentrací nikotinu. Zakoupíte je nejčastěji v kapalné formě. Aby elektronická cigareta spolehlivě fungovala, musí se náplň průběžně doplňovat do patrony (cartrige).

Výhody elektronických cigaret

Mezi hlavní výhody kouření elektronických cigaret lze zařadit tyto:

Elektronická cigareta je méně škodlivá, než klasická cigareta

Oproti klasickým cigaretám elektronická cigareta neobsahuje dehet ani oxid uhelnatý. Lidské tělo tak není zatěžováno těmito nebezpečnými látkami.

Kouření elektronické cigarety je méně nákladné

V průměru je možné ušetřit 4 až 5 násobek financí vydaných za jeden měsíc.[zdroj?] Záleží zde na několika faktorech, které náklady ovlivňují (typ e-cigarety, použitá náplň, styl kouření, atd.) Kouření elektronické cigarety je z dlouhodobého hlediska stále mnohem levnější, než kouření klasických cigaret.

Elektronickou cigaretou lze plnohodnotně nahradit klasickou cigaretu

Při správném výběru elektronické cigarety, lze e-cigaretu považovat za 100% náhradu klasické cigarety.[zdroj?] Kvalitní elektronická cigareta se správnou sílou náplně zjednoduší přechod z kouření klasické cigarety na elektronickou cigaretu.

Pára z elektronické cigarety nezatěžuje okolí

Pára z elektronické cigarety obsahuje minimum škodlivých látek, v porovnání s kouřem z klasické cigarety.[zdroj?] E-cigareta nešíří nepříjemný zápach.[zdroj?] V případě použití ovocných vůni, vydává příjemné aroma dané příchutě.

Odkazy

Reference

 1. ↑ 17. dubna 2008 Kuřáci škodí mořím. Třetinu odpadu tvoří nedopalky – aktualne.cz
 2. ↑ 29. 3. 2008 Plasty v mořích zabíjejí zvířata. Ohrožují ale i lidi – aktualne.cz
 3. ↑ https://medicalxpress.com/news/2019-10-filtered-cigarettes-curb-global-plastic.html – Ban filtered cigarettes to curb global plastic waste, say experts
 4. ↑ https://medicalxpress.com/news/2017-05-doctors-urge-fda-tighten-filtered.html – Doctors urge FDA to tighten regulations on 'filtered' cigarettes
 5. ↑ Philip Morris International CZ Pěstování Tabáku – philipmorrisinternational.com
 6. ↑ E-Cigarettes: A Scientific Review, dostupné na http://fulltextreports.com/2014/05/21/e-cigarettes-a-scientific-review/ Archivováno 4. 10. 2014 na Wayback Machine
 7. ↑ a b Levels of selected carcinogens and toxicants in vapour from electronic cigarettes, Goniewicz et al., 2013, dostupné na http://weprovideit.com/vaping/Goniewicz-tobaccocontrol-2013.pdf Archivováno 3. 11. 2014 na Wayback Machine

Související články

 • Bidi
 • Camel (cigarety)
 • Marlboro (cigarety)
 • Cigaretová špička
 • Doutník
 • Kouření
 • Nikotin
 • Proud bočního dýmu
 • Složky cigaretového kouře
 • Varování na krabičkách cigaret
 • Zdravotní rizika kouření tabáku

Externí odkazy

 • Obrázky, zvuky či videa k tématu cigareta ve Wikimedia Commons
 • Galerie cigareta ve Wikimedia Commons
 • Encyklopedické heslo Cigarretty v Ottově slovníku naučném ve Wikizdrojích
 • Slovníkové heslo cigareta ve Wikislovníku
 • Téma Cigareta ve Wikicitátech
 • Zpráva Od roku 2011 se budou prodávat jen samohasící cigarety ve Wikizprávách
 • https://www.stream.cz/fenomen/537164-cigarety-zabijacka-rozkos – díl z cyklu pořadu Fenomén na internetové televizi Stream.cz pojednávající o cigaretách
 • https://web.archive.org/web/20150915222148/http://www.kurakovaplice.cz/koureni_cigaret/ – web Kuřákova plíce o cigaretách a kouření

Autoritní data: GND: 4190811-9 | PSH: 8792 | LCCN: sh85025966 | WorldcatID: lccn-sh85025966Citováno z „https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Cigareta&oldid=18591688“

Elektronická cigareta a její škodlivost

Elektronické cigarety dokážou plně nahradit ty klasické a uspokojí tak závislost na nikotinu méně škodlivou cestou. Oproti běžným cigaretám nemají tolik vedlejších účinků, nevadí okolí a jsou finančně příznivější. První e-cigarety byly vyrobeny v Číně v roce 2006. Od té doby výroba a distribuce elektronických cigaret prošla obrovským vývojem.

Náplně do e-cigaret se nazývají e-liquidy a lze si vybrat z bohaté nabídky různých příchutí. E-cigareta může obsahovat různé množství nikotinu od silnějších až po zcela beznikotinové náplně. E-kouření spočívá v zahřívání náplně, která se následně odpaří.

Vdechuje se pouze pára neboli aerosol, která je obohacena o příjemnou příchuť dle výběru. E-cigarety nezpůsobují nepříjemný zápach a neobtěžují okolí. Elektronické cigarety plně nahradí běžné cigarety a mohou být skvělým pomocníkem při odvykání kouření.

Stejně jako u klasické cigarety je zakázáno kouřit na veřejných místech na úřadech apod. Nicméně restauracích a obecně ve stravovacích zařízeních je to povoleno.

Co je to elektronická cigareta?

Elektronická cigareta se skládá tří hlavních částí, kterými jsou:

Baterie

Baterie je nezbytnou součástí, která zajišťuje chod e-cigarety. Odlišuje se kapacitou a mnoha dalšími funkcemi. Baterii do elektronické cigarety je nutné pravidelně dobíjet.

Atomizér

Tvoří srdce e-cigarety a má na starost odpařování náplně zahříváním. Z tekuté náplně se stává pára.

Clearomizér

Jedná se o znovu naplnitelnou část, která slouží jako zásobník náplně pro atomizér – žhavící hlavu. Čím má clearomizer větší kapacitu, tím méně častěji musíme náplň doplňovat.

Co obsahuje e-liquid?

E-liquid se skládá z pěti základních složek:

 • báze – skládá se z propylene glykol (PG) a vegetable glycerine (VG). Slouží jako základní přenašeč aroma a nikotinu. VG se získává z přírodních surovin. Obě suroviny jak PG, tak VG jsou obsaženy v předmětech každodenní spotřeby, tzn. kosmetika, potraviny apod.
 • nikotin – náplň většinou obsahuje i nikotin, který se uvolní při zahřátí do páry, kterou následně vdechneme. Náplň může a nemusí nikotin obsahovat. Na výběr tedy máme nikotin od 0mg (tedy beznikotinové) až po 20mg nikotinu v náplni.
 • aroma neboli příchuť – aroma se používá pro dochucení výsledných náplní. Tyto aromata jsou používány ve většině případů v klasickém potravinářském průmyslu.
 • destilovaná voda – slouží pouze k naředění

Všechny ingredience jsou pravidelně laboratorně testované a sledované. Podléhají přísným kontroloám. Můžete vybrat z různých příchutí (ovocných či tabákových), ale i s různým obsahem nikotinu či úplně bez nikotinové náplně do elektronické cigarety. Kompletní složení e-liquidů a jednotlivé složky najdete v článku Co obsahuje e-liquid.

Rozdíl mezi klasickou cigaretou a e-cigaretou

Rozdíl mezi klasickou a e-cigaretou je značný. Jedná se o několik významných aspektů, které mají dopad na naše zdraví, peněženku i komfort. Pojďme si jednotlivé body připomenout.

Klasická cigareta

 1. Elektronická cigareta neškodí zdraví v takové míře, jako je tomu v případě klasické cigarety. Je dokázáno, že při užití klasické cigarety se do plic dostane až 4000 nebezpečných látek, které mohou způsobovat další zdravotní potíže.

 2. V tabákovém kouři se vyskytuje přes 60 látek, které mají karcinogenní (rakovinotvorné) účinky.
 3. Kuřáci jsou značně znevýhodnění zákazy, kde mohou kouřit.
 4. Pach z cigaret je nepříjemný, cigaretový kouř obsahuje také látky, které dráždí oči i dýchací systém.

 5. Krabička cigaret vyjde na 100 Kč v průměru, lidé, kteří vykouří několik krabiček denně, utratí za kouření nemalé peníze.

Elektronická cigareta

 1. E-cigareta obsahuje až o 99% méně škodlivých látek, díky tomu, že se nespaluje tabák
 2. E-kouření neobtěžuje okolí, cítit je pouze příjemná vůně e-liquidu.
 3. Máte možnost výběru z různých příchutí i síly nikotinu.
 4. E-cigareta se vyplatí finančně.

  Počáteční náklady jsou vyšší, ale z dlouhodobějšího hlediska ušetříte.

 5. Může pomoci při odvykání kouření.
 6. Má moderní a elegantní design a dobře se drží.
 7. Elektronické cigarety lze používat i ve stravovacích zařízeních dle zákona č. 65/2017 Sb.

Pomáhají e-cigarety při odvykání?

Elektronické cigarety jsou často považovány jako ideální cesta k odvykání chuti na cigarety. I když tomu někteří kuřáci stále odmítají uvěřit, vědci jsou toho názoru, že e-cigarety jsou méně škodlivé než klasické.

E-kuřák má možnost regulovat sílu nikotinu od nejvyšší až po nejnižší dávku a tím postupně odvykat závislosti na tabáku. Elektronické cigarety prospívají nejen samotnému kuřákovi, ale také jeho okolí.

Odborníci se shodují na tom, že nejlepší je samozřejmě nekouřit vůbec, ale když ano, tak zvolit e-cigarety jako méně škodlivou variantu.

Co říkají výzkumy

Ohledně škodlivosti elektronických cigaret existuje řada studií.

V prestižním americkém magazínu byla uveřejněna studie, která poukazuje na to, že lidé, kteří přešli z klasických cigaret na e-kouření, měli v organismu méně toxických a rakovinotvorných látek.

Výsledky tak podporují závěry výzkumu anglické organizace Public Health England, která v roce 2015 poukázala na to, že e-cigarety jsou až o 95 % méně škodlivé než klasické.

Vědci analyzovali vzorky slin a moči u lidí, kteří užívají e-cigarety a substituční nikotinovou léčbu. Vzorky porovnávali s lidmi, kteří kouří klasické cigarety. Výsledkem výzkumu bylo, že užívání e-cigaret je znatelně méně škodlivé než klasické kouření.

Proč je tak nízká škodlivost e-cigaret? Tuto otázku se pokusil zodpovědět v roce 2016 profesor Mayer jako kmenový expert federální vlády. Podle něho je hlavní benefit e-cigaret to, že nehoří a netvoří se žádné produkty spalování, které jsou zdraví nebezpečné.

Závěrem lze tedy říci, že pokud kuřák plně přejde na elektronické kouření, po krátké době se to projeví pozitivně na jeho zdraví. A řada z nich dokáže časem s kouřením zcela přestat.

Úmrtnost v důsledku kouření klasických cigaret

Počet kuřáků v České republice se neustále zvyšuje a od roku 2012 do roku 2016 zemřelo v důsledku kouření 80 000 lidí, a to většinou předčasně. Odborníci poukazují, že každý z nich ztratil v průměru 15 let života což je celková ztráta 1 200 000 let.

O tom, že kouření je zdraví nebezpečné, není pochyb. Málokdo si však uvědomuje, jak závažné choroby může dlouhodobé kouření způsobit:

 • Zvyšuje se riziko infarktu
 • k poškození cév stačí jen malá dávka, škodlivé je i pasivní kouření
 • Pravděpodobnost infarktu v důsledku pasivního kouření roste až 1,3x oproti dýchání čistého vzduchu bez cigaretového kouře
 • Celkově lze říci, že kuřáci jsou náchylní k mnoha nemocem více než lidé, kteří nekouří

Statistika kouření

Statistiky hovoří jasně a pro českou populaci nepříliš lichotivě. Z loňského šetření Eurobarometr vyplynulo, že až 25 % lidí kouří pravidelně. Téměř pětina respondentů dokázala přestat kouřit. Mezi kuřáky je více mužů a to až 30 %, tedy kouří každý třetí a u žen toto číslo tvoří 19 %.

Z hlediska věku je mezi kuřáky největší podíl mladých lidí (15 – 25 let). V této věkové kategorii holduje kouření každý třetí. Zatímco v EU je to každý čtvrtý člověk. Podle posledních výzkumů vyplývá, že každý obyvatel České republiky vykouří v průměru denně 5 – 6 cigaret. Většina kuřáků dává přednost průmyslově vyrobeným cigaretám a pouze necelá desetina využívá vlastnoručně balené.

Statistiky dále poukazují na to, že více než polovina uživatelů elektronických cigaret kouří současně i klasické cigarety, více než pětina patří mezi již bývalé kuřáky a přibližně 22,2 % uživatelů e-cigaret nikdy nezkusila běžné cigarety.

Kuřáků je v České republice bohužel stále mnoho a kvůli častým mýtům ohledně e-cigaret nechtějí přejít na e-kouření, protože se domnívají, že jim to nebude stačit. Přitom většina z těch, kteří plně přešli na elektronické cigarety, se už k těm klasickým nevrátila.Zdroje:

https://annals.org/aim/article-abstract/2599869/nicotine-carcinogen-toxin-exposure-long-term-e-cigarette-nicotine-replacementhttps://eurozpravy.cz/magazin/228005-elektronicke-cigarety-neskodi-lide-o-nich-maji-zkreslene-predstavy/

Jak nebezpečné jsou různé druhy kouření? Rizikové jsou doutníky, vodní dýmka i e-cigarety

V bohatých západních zemích jsou choroby spojené s kouřením zodpovědné za každé páté úmrtí. Lidé přesto kouří dál – a více druhů tabáku a v čím dál více podobách. Často ve snaze vybrat si tu, která nejméně škodí jejich zdraví. Pravda ale je, že prokazatelně všechny druhy kouření mají negativní dopad. Jeho míra se ale liší.

Light, ubalené v ruce, s nízkým objemem dehtu

Kuřáci dlouho věřili, že cigarety označené jako light nebo s nízkým obsahem dehtu jsou výrazně bezpečnější než cigarety klasické. V roce 1967 byl v USA jejich tržní podíl asi dvě procenta, roku 2000 už přes 80 procent.

Řada studií z počátku tisíciletí ale ukázala, že kouření těchto cigaret má na zdraví zcela stejný dopad jako klasické cigarety. Proto v USA dokonce roku 2009 úřady zakázaly, aby se výraz „light“ u cigaret používal.

Ručně balené cigarety jsou sice levnější, ale pro zdraví ještě horší než ty normální. Podle výzkumů American Cancer Society mají jejich uživatelé vyšší riziko rakoviny hrtanu, jícnu, úst a hltanu než lidé, kteří kouří cigarety balené strojově.

Mentolové: kuřáci drží dým déle v ústech

Ani mentolové cigarety nepředstavují žádnou jistotu. Naopak, studie dokazují, že pro kuřáky přinášejí dokonce větší míru rizika. To představuje fakt, že se snadněji kouří: přidaný mentol vyvolává v ústech příjemný a chladivý pocit při vdechování kouře. Díky tomu mohou kuřáci vdechovat dým výrazně hlouběji a také ho déle udrží v ústech.

video

Události: Obalová kampaň proti kouření

Přesné faktory rizikovosti mentolových cigaret se teprve zkoumají, ale podle dosavadních poznatků jsou přinejmenším stejně rizikové jako normální cigarety bez příchuti.

Kretekové cigarety

Kretek je směs vyrobená z tabáku, hřebíčku a dalších látek, která pochází z Indonésie. Podobně jako jiné cigarety s příchutí také ony patří mezi oblíbené u mladších kuřáků – jsou ideální „tréninkovou cigaretou“, z níž mohou později přejít na klasické. Přitom podle všech dostupných informací je zdravotní dopad těchto cigaret velmi podobný jako u těch normálních.

Výzkumy ale ukázaly, že pravidelní kuřáci kretekových cigaret mají dvacetkrát vyšší riziko abnormálního fungování plic než nekuřáci. Největším problémem je pro ně špatné zpracovávání kyslíku v plicích.

Podle vědců je pravděpodobné, že kouření kretekových cigaret má ještě další negativní důsledky, jež se teprve zkoumají. Velmi pravděpodobné jsou vyšší výskyty zánětů v plicích a tekutiny v plicích.

Cigarety Bidi

Bidi jsou tenké, často přichucené, indické cigarety z tabáku baleného v listu tendu. Díky nízké ceně jsou nesmírně oblíbené v Indii, Pákistánu a dalších východoasijských zemích. Balí se ručně. Poznají se podle toho, že na konci jsou svázané barevnými stužkami.

Také ony jsou typickými „startovními cigaretami“ mladých – prodávají se proto s různými sladkými příchutěmi, například lékořicovou nebo čokoládovou.

video

Eva Králíková v pořadu Devadesátka ČT24: Boj proti kouření

Přestože je v nich méně tabáku než v normálních cigaretách, do těla kuřáků se z nich dostane 3–5krát více nikotinu. Nejsou filtrované, takže do těla propouští více škodlivin. Je s nimi spojené stejné riziko jako s obyčejnými cigaretami, například několik druhů rakovinového bujení. Typické nemoci navázané na kouření cigaret bidi jsou infarkty, bronchitida a rozedma plic.

Vodní dýmky

Ani vodní dýmky nejsou bez rizika. Pocházejí z Asie a spalují tabák míchaný s příchutěmi medu, máty, lékořice nebo různých druhů ovoce. Vonný kouř se vdechuje dlouhou hadicí, směs tabáku je ohřívána nad uhlíky.

Šiša (jak se tomuto druhu kouření také říká) je nesmírně oblíbená zejména mezi mladými, především proto, že je velmi společenská. Lidé sedí kolem dýmky, předávají si ji z ruky do ruky a baví se. Zní to zcela nevinně, ale i šiša je zdravotní hrozbou.

Klobása může zabíjet. Uzeniny podle WHO škodí stejně jako tabák

Neexistují žádné velké vědecké práce, které by prokazovaly, že by byly vodní dýmky v nějakém ohledu bezpečnější než cigarety. Voda nefiltruje toxiny z kouře – koncentrace nikotinu, dehtu, těžkých kovů a dalších pro člověka nebezpečných látek je v něm stejná a někdy i vyšší než při normálním kouření.

Kouření vodní dýmky prokazatelně zvyšuje šanci na rakovinu plic, žilní problémy, zvýšený krevní tlak a další choroby – například větší kazivost zubů nebo osteoporózu. Navíc kromě nich u šiši hrozí přenášení infekčních chorob, když více lidí kouří z jedné dýmky.

Elektronické cigarety

„American Cancer Society nemůže doporučit e-cigarety ani další podobné produkty pro lidi, kteří se pokoušejí přestat s kouřením, protože zatím není jasné, jak bezpečné a efektivní jsou,“ zní doporučení organizace, která upozorňuje na zdravotní rizika kouření.

video

Události: Americká vláda omezuje elektronické kouření

Elektronické cigarety letos oslaví 10 let existence. Zahřátím kapalné náplně vytvářejí aerosol, který se pak vdechuje. Rozdíl proti normální cigaretě je zásadní: nedochází tu ke spalování ale k odpařování náplně. Výrobci náplní uvádějí, že je v nich výrazně méně škodlivých látek i nikotinu.

Největším rizikem elektronických cigaret je jejich krátká doba existence. Protože existují jen 10 let, ještě nebylo možné dokonale prozkoumat jejich zdravotní dopady, zejména ty dlouhodobé, na lidské zdraví.

Dosavadní poznatky naznačují, že kouř z nich opravdu není tak rizikový jako z normálních cigaret. Řada otázek je však zatím nezodpovězených, především to, zda nikotin vykouřený v e-cigaretách stačí na to, aby způsobil tak silnou závislost, že kuřáci budou přecházet na cigarety klasické.

Doutníky a doutníčky

Pro většinu kuřáků jsou doutníky sofistikovanější a méně nebezpečnou formou kouření. Jen málo jich ale ví, že jeden doutník může obsahovat stejné množství tabáku jako celá krabička cigaret. To se ovšem týká jen těch největších doutníků, jejichž vykouření trvá třeba i hodinu.

video

Na Kubě začíná festival doutníků

Doutník je smotek usušeného a fermentovaného tabáku. Je vyroben tak, že po zapálení umožňuje vdechování kouře do úst. Právě fermentace způsobuje bakteriální reakci, jež mění chuť a vůni tabáku.

I když je to tabák velmi ušlechtilý, stejně je to pořád tabák – má tedy stejné účinky jako ten v cigaretách. Pravidelní uživatelé doutníků umírají 4–10krát častěji na rakovinu úst, hltanu a hrtanu než nekuřáci.

 

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Adblock
detector