Kalendář 1980, 2021, 2040…?

Kalendář 1980, 2021, 2040…?Vítejte na nejpodrobnějších českých stránkách o slunečních zatměních! Co na nich najdete? Kromě nezbytných informací především přehled úplných, prstencových, hybridních a částečných zatmění od roku 1971 až do roku 2060, který je uspořádán po desetiletích – dekádách. Jednotlivé dekády jsou uvedeny v menu vpravo od textu stránky (Zatmění v letech 1971–1980 atd.). Každá dekáda obsahuje všechna  sluneční zatmění, která proběhnou v daném desetiletí. Částečná zatmění jsou uváděna pouze ta, která jsou viditelná i na území České republiky. Levá část tabulky popisuje celosvětové parametry zatmění. Časové údaje jsou zde uváděny v UT. Pokud je zatmění pozorovatelné i v České republice, jsou příslušné údaje uvedené v pravé části tabulky a časy, které zde najdete jsou místní (SEČ nebo SELČ, podle toho, který čas v době zatmění platí).  V záhlaví a zakončení každé dekády najdete podrobné vysvětlující informace vztahující se k údajům uvedeným v tabulce dekády.

Obsah

NEJBLIŽŠÍ ZATMĚNÍ V ČESKÉ REPUBLICE do roku 2030

Střední Evropě se úplná zatmění prakticky téměř vyhýbají. Pražané mohli tento úkaz pozorovat naposledy 12. května 1706 a další nás Čechy čeká až  7. října 2135, kdy pás totality bude probíhat 30 km severně od Prahy. Jakožto občané Habsburské monarchie měli naši předkové ještě možnost pozorovat úplné zatmění Slunce 8. července roku 1842.

Z hlediska celé Evropy není situace o mnoho lepší.

Naposledy bylo sice v Evropě možné pozorovat úplné zatmění v roce 1990, ale jen v severních částech Finska, a v roce 1999, kdy pás totality proťal prakticky celou Evropu.

V nejbližších letech tohoto století se zatmění Evropě zcela vyhnou (viz dekády zatmění v menu vpravo). Samozřejmě bude ovšem možné pozorovat mnoho částečných zatmění, která dosáhnou i poměrně výrazných velikostí.

Poměrně jedinečné období nastane ve Španělsku v letech 2026–2028.

V srpnu 2026 tam nastane úplné zatmění Slunce ve večerních hodinách, o rok později ráno na jihu země (shodou okolností v nedalekém Egyptě bude druhé nejdelší v tomto století) a v lednu 2028 prstencové, které při západu Slunce spatří opět obyvatelé Španělska. První dvě budou viditelná v ČR jako částečná. Níže uvádíme kompletní seznam zatmění až do roku 2030, která v ČR uvidíme jako částečná.

 • Prstencové zatmění Slunce 10. června 2021 (v ČR částečné)
 • Částečné zatmění Slunce 25. října 2022
 • Částečné zatmění Slunce 29. března 2025
 • Úplné zatmění Slunce 12. srpna 2026 (v ČR částečné)
 • Úplné zatmění Slunce 2. srpna 2027 (v ČR částečné)
 • Částečné zatmění Slunce 12. června 2029
 • Prstencové zatmění Slunce 1. června 2030 (v ČR částečné)

NEJBLIŽŠÍ ZATMĚNÍ VE SVĚTĚ DO ROKU 2023

Sluneční zatmění v letech 1971–2060 (vyjma částečných ve světě)

Zatmění symbolem apokalypsy

Kalendář 1980, 2021, 2040…?Chromosféra při zatmění z roku 2005.Autor: Miloslav DruckmüllerOd nepaměti lidé zvedají oči k obloze, aby tam sledovali neobvyklé úkazy. Často jim naháněly strach, neboť každý z nich byl v minulosti spojován s nějakou mimořádnou událostí. O to intenzivněji oblohu sledovali, neboť věřili, že některým událostem mohou předejít, pokud o nich včas ví. Jedním z těchto zajímavých jevů je úplné zatmění Slunce. Lidé ho sledovali snad od okamžiku, kdy byli schopni si uvědomit sami sebe.

První písemný záznam o slunečním zatmění pochází z roku 2138 před Kristem. Najdeme jej v čínské kronice Šu-King ve spojitosti s popravou dvou dvorních astronomů Chi a Ho, kteří měli upozornit císaře na blížící se úplné zatmění. Hvězdáři se ale opili a neučinili tak, proto lid nebyl připraven k zahnání saně, která dle jejich představ chtěla Slunce pozřít. Pro porušení tehdy platného zákona se nevyhnuli trestu smrti.

Perioda SAROS

Později se lidé naučili sluneční zatmění předpovídat. V 7. století před Kristem Chaldejci v Babylónii totiž objevili periodu SAROS, což je doba mezi stejnými zatměními a trvá 18 let, 11 dnů, 7 hodin a 43 minut.

Během této periody proběhne přes 40 různých slunečních zatmění, průměrně 15 úplných, 15 částečných a 13 prstencových.

Dalšími méně známými periodami jsou TRITOS, která trvá přibližně 11 roků a INEX, která trvá 29 roků (je to součet period SAROS a TRITOS).

Přestože během 18 let se vyskytne zhruba 15 úplných zatmění, je jen málo obyvatel zeměkoule, kteří měli možnost tento zajímavý úkaz vidět.

Měsíční stín zasáhne totiž vždy jen malý kousek naší planety – pás, jehož šířka je v průměru kolem 180 kilometrů a délka několik málo tisíc kilometrů .

V důsledku pohybů Měsíce a Země přeběhne po zemském povrchu velkou rychlostí (až 4000 km/h), takže zatmění trvá nejdéle asi 7 a půl minuty. Běžně ale nedosáhne délky přes 4 minuty.

Jak dodává sluneční fyzička RNDr. Eva Marková, CSc., „Z výše uvedeného vyplývá, že tento cyklus nesouvisí s cyklem sluneční aktivity, neboť cyklus sluneční aktivity charakterizuje dynamické jevy na Slunci, zatímco cyklus SAROS pohyb těles na obloze.“

Jak je to tedy doopravdy?

Kalendář 1980, 2021, 2040…?Vznik zatmění Slunce.Autor: Petr SobotkaZa úkaz vděčíme především Měsíci a také přírodě za úžasnou souhru náhod. Měsíc je přibližně 400× blíže k Zemi než Slunce, avšak je také asi 400× menší. Díky tomu kotoučky obou těles na obloze zabírají téměř stejnou kruhovou plochu, a to o průměru asi 0,5°. Měsíc tak může na krátko (maximálně 7 a půl minuty) zakrýt sluneční kotouč a ukázat nám vnější část sluneční atmosféry – korónu. Takový úkaz však spatří jen ti, kteří stojí přímo v tzv. pásu totality, neboli v předpovězeném pásu, po kterém přechází měsíční stín. V okolních oblastech je pozorovatelné jen částečné zatmění a s přibývající vzdáleností (stovek kilometrů) od středu pásu je i velikost částečného zatmění menší. V některých oblastech na Zemi tedy lidé nespatří ani částečnou fázi. Kalendář 1980, 2021, 2040…?Pohled na soustavu Země-Měsíc shora při úplném zatmění Slunce.Autor: IANBohužel je měsíční dráha oproti ekliptice (rovině, na které obíhá Země okolo Slunce) odchýlena o 5°. Kdyby tomu tak nebylo, mohli bychom pozorovat zatmění Slunce při každém novu, tedy během té měsíční, kdy je Měsíc nepozorovatelný (je na denní obloze) a leží právě v prostoru mezi Sluncem a Zemí. Takto však musíme čekat na příhodný okamžik, kdy se Měsíc – ve fázi novu – dostane na jedno z míst, kde jeho dráha protíná ekliptiku (odborně se těmto dvěma místům říká vzestupný a sestupný uzel). Takových příležitostí by mělo teoreticky nastat až 5 do roka, prakticky však nastávají průměrně 2–3 zatmění Slunce ročně.

ČTYŘI DRUHY ZATMĚNÍ

Pro každého člověka na Zemi nastane během života poměrně dost šancí ke spatření slunečního zatmění. Bude to ale skoro vždycky jen částečné zatmění, které zrovna spatří. Pokud by se totiž někdo rozhodl, že zůstane na nějakém místě, dokud nespatří úplné zatmění Slunce, asi by se nedočkal.

Ze statistik totiž vyplývá, že na jednom místě dělí dvě úplná zatmění Slunce přibližně 400 let. Přesto, pokud má nastat někde poměrně nedaleko úplné zatmění Slunce, rozhodně se jej vydejte pozorovat, neboť takový úkaz přinese skutečně neopakovatelný zážitek.

V pásu totality budete svědky brilantní show, během které spatříte například úchvatnou sluneční korónu, jež jinak pouhýma očima nikdy nespatříte. Ale ne každé zatmění může být úplné…

Kalendář 1980, 2021, 2040…?Diamantový prsten na konci úplného zatmění.Autor: Fred EspenakÚplné zatmění Slunce mohou spatřit lidé nacházející se v úzkém pásu na Zemi (širokém maximálně 270 km) zvaném pás totality. Během úkazu je Měsíc na obloze úhlově větší než Slunce (Měsíc je na své dráze kolem Země poblíž přízemí) a zakrývá tak sluneční kotouč úplně. Takové zatmění může trvat maximálně 7 a půl minuty, běžně však nedosahuje délky ani 4 minut. Během úplného zatmění Slunce se naskýtá jedinečná možnost pozorovat jevy nad oslnivou sluneční fotosférou, zejména narůžovělé protuberance v chromosféře a rozsáhlé struktury stříbřité koróny. Na obloze jsou pozorovatelné nejjasnější hvězdy a planety. Obloha je tmavě modrá a na obzoru kolem dokola jsou rozloženy barvy ne nepodobné barvám za soumraku. I při pozorování úplného zatmění Slunce musíme v době před úplným překrytím Slunce Měsícem a i po jeho odkrytí používat příslušný filtr. Pouze během krátkého času, kdy je Slunce zcela zakryto Měsícem, lze úkaz bezpečně pozorovat pouhýma očima i dalekohledem bez nutnosti speciálního filtru.

 • Další informace:
Budete mít zájem:  Kojeneckou vodu pijí i dospělí. V čem se liší od jiných balených vod?

Kalendář 1980, 2021, 2040…?Prstencové zatmění Slunce.Autor: Dennis Mannama. Zdroj: APODPrstencové zatmění Slunce mohou lidé rovněž spatřit v úzkém pásu na Zemi (širokém maximálně 350 km) zvaném pás annularity. Při úkazu je měsíční kotouč na obloze úhlově menší (bývá na své dráze dál od Země či blízko odzemí) a nezakrývá tak ani při přechodu před středem slunečního kotouče Slunce celé. Kolem Měsíce se tak při maximální fázi v pásu annularity rozkládá prstýnek naší mateřské hvězdy. Prstencové zatmění může trvat maximálně asi 12 a půl minuty (Měsíc dosahuje méně jak 92 procent úhlového slunečního průměru), běžně však netrvá déle jak 6 minut. Při výraznějším prstencovém zatmění (úhlový průměr Měsíce je větší jak 97 procent slunečního kotouče) lze vnímat v krajině šero. Na pozorování prstencového zatmění je nutné použít bezpečný filtr. Bez jeho použití i přes vysoké procento zakrytí slunečního kotouče stále hrozí poškození zraku.  Kalendář 1980, 2021, 2040…?Kombinace dvou snímků stejného hybridního zatmění ze dvou míst.Autor: Fred Espenak (vlevo) a Stephan Heinsius (vpravo). Zdroj: APODHybridní zatmění Slunce je velmi vzácná kombinace úplného a prstencového zatmění. Mohou jej pozorovat lidé ve velmi úzkém pásu (maximálně 60 km širokém). Během hybridního zatmění je Měsíc od Země právě tak daleko, že v určitém okamžiku se jeho úhlový průměr na obloze téměř neliší od slunečního. Hybridní zatmění začíná jako prstencové (kvůli zakřivení Země se ohnisko měsíčního stínu na okrajových periferiích Země nedotýká). V určitém místě pásu pak začne přecházet v úplné, jehož délka se však měří v sekundách (či dokonce setinách sekund). V tomto místě „proměny“ je také šířka pásu nejmenší (jen několik km) a pozorovatel zde je na okamžik uchvácen jen vnitřní korónou a nespočtem světelných perliček kolem slunečního kotouče (tzv. Bailyho perly – světlo ze sluneční fotosféry proniká nad nerovnostmi měsíčního povrchu). Uprostřed po délce pásu je zatmění úplné a maximálně dlouhé (netrvá však déle jak 2 minuty, obvykle jen několik desítek sekund). Po nabytí maximální fáze se stín Měsíce posouvá po Zemi dál a po délce pásu se zatmění opět mění v prstencové (viditelné na druhém konci pásu nízko nad obzorem před západem Slunce). I při pozorování hybridního zatmění Slunce musíme v době před úplným překrytím Slunce Měsícem a i po jeho odkrytí používat příslušný filtr. Pouze během krátkého času, kdy je Slunce zcela zakryto Měsícem, lze úkaz bezpečně pozorovat pouhýma očima i dalekohledem bez nutnosti speciálního filtru. To samozřejmě platí jen, nacházíte-li se v té části pásu, odkud je zatmění pozorovatelné jako úplné. Kalendář 1980, 2021, 2040…?Částečné zatmění Slunce. Zdroj: National Geographic.Částečné zatmění Slunce mohou pozorovat lidé na rozsáhlém území Země. Měsíc při něm v průběhu úkazu nezakryje sluneční kotouč celý. Úplnému, prstencovému nebo hybridnímu zatmění předchází právě částečné, při němž Měsíc postupně (asi hodinu) zakrývá stále větší plochu slunečního kotouče. Po maximu úkazu následuje opačný proces (Měsíc postupně ustupuje a odkrývá tak stále větší plochu Slunce). Mimo pás totality či annularity lidé spatří jen částečné zatmění. Velikost maximálního zakrytí slunečního kotouče závisí na vzdálenosti pozorovatele od zmíněného pásu (čím je pozorovatel dál, tím menší průměr slunečního kotouče je zakryt Měsícem při maximální fázi zatmění). Nastávají však i taková zatmění, která jsou pozorovatelná jen jako částečná (stín Měsíce se ani na okamžik nedotkne zemského povrchu a přechází vysoko nad ním, obvykle nad oblastí Arktidy či Antarktidy). V takovém případě platí, že čím je pozorovatel více na pólu a Slunce níže u obzoru, tím je velikost částečného zatmění větší. Při velikém zakrytí slunečního kotouče (nad cca 95 % slunečního průměru) lze již pocítit šero. Na pozorování částečného zatmění je nutné použít bezpečný filtr. Bez jeho použití hrozí poškození zraku. 

Před pozorováním kteréhokoli zatmění Slunce je bezpodmínečně nutné seznámit se z pravidly bezpečného pozorování Slunce. Jinak riskujete nevratné poškození svého zraku. Přečtěte si pravidla bezpečného pozorování Slunce.

Proč pozorovat úplná sluneční zatmění

Kalendář 1980, 2021, 2040…?Detail koróny a chromosféry. Autoři: M. Druckmüller, V. Rušin, M. Dietzel a P. Aniol.Pozorování úplného zatmění Slunce je nejen nevšedním zážitkem, ale i zdrojem mnoha informací o dějích na Slunci, které jiným způsobem získat nelze. Může nám totiž dát řadu odpovědí na otázky týkající se struktury sluneční koróny a dějů v ní probíhajících a tím přispět k vysvětlení mnoha problémů z oblasti vztahů Slunce – Země. Je ale důležité např. i pro upřesňování rozměrů a pohybů jednotlivých těles. V poslední době je také kladen velký důraz na pozorování z různých míst rozložených po celém pásu totality. Takto lze získat nejen ucelený obrázek o průběhu zatmění, ale hlavně studovat výskyt rychlých změn v koróně, čemuž je v poslední době věnována velká pozornost.

Sluneční korónu se spoustou útvarů (např. koronální paprsky, koronální díry a další) můžeme sledovat i pomocí koronografů jak pozemských, tak družicových, kdy je Slunce zastíněno uměle. Tento způsob ale neumožňuje sledovat nejvnitřnější část koróny a naopak ne vždy zachytí koronální paprsky v potřebné délce. Kromě toho přístroje na družicích nemají vždy požadované rozlišení a mají jen omezenou životnost. A navíc nelze vyloučit poruchu, která může způsobit, že právě v nejkritičtější době pozorování Slunce neprobíhá. Přitom právě ty části sluneční koróny, které je možné sledovat pouze a jen při úplném zatmění, nám dávají důležité informace o projevech sluneční aktivity a hrají rozhodující roli při jejich odezvách v meziplanetárním prostoru a také na Zemi. Kromě toho na družici je vždy dopředu připraven téměř pevně daný program, zatímco při pozemském pozorování lze program operativně přizpůsobit podmínkám a momentálním požadavkům. Nezanedbatelné je i ekonomické hledisko, kdy náklady spojené s pozemským pozorováním jsou nesrovnatelně nižší než vypuštění družice.

Sluneční aktivita ale probíhá v jedenáctiletých cyklech. Ty se skládají v delší cykly: 22letý, 80letý atd., což je dáno např. na změnou polarity magnetického pole, výškami jednotlivých cyklů atd.

A v každém okamžiku cyklu jsou podmínky ve sluneční koróně (její struktura, dynamika, magnetické pole) poněkud jiné, takže mohou být jiné i projevy sluneční aktivity a hlavně její odezvy.

Z toho důvodu je zapotřebí co nejvíce pozorování různých zatmění, aby byla postupně k dispozici data získána z pozorování v různých fázích cyklu a různých cyklech.

Doporučujeme

Лунный календарь садовода и огородника с 4 по 11 апреля 2021 года

Дни растущей Луны традиционно считаются наиболее благоприятными для посевных, посадочных и других агротехнических работ в саду. В Новолуние все работы по посадке, пересадке, пикировке и высадке растений лучше отложить.

4 апреля вс 22 л.д. Убывающая Луна в Козероге Можно сеять любые овощные культуры. Подкармливайте все посадки органическими удобрениями.

 • Сеем огурцы, дыни, арбузы, кабачки, тыквы, патиссоны в открытый грунт.
 • Если у вас уже сошел снег, сажаем лук, чернушку, чеснок, морковь и редис.
 • Продолжаем сеять на рассаду капусту, бахчевые культуры.
5 апреля пн 23 л.д. Убывающая Луна в Козероге День удачный для посадки овощных культур, только учитывайте свой регион. Если у вас уже нет заморозков, высаживаем помидоры в открытый грунт, перец и баклажаны — под пленку. Сеем бахчевые, кукурузу, подсолнечник, Сеем в открытый грунт редис, зеленные культуры. Можно посадить морковь и дайкон. Сеем на рассаду бахчевые.
6 апреля вт 24 л.д. Убывающая Луна в Водолее Не стоит ничего сажать и пересаживать. Ничего не поливайте. Рассаду не пересаживание и не пикируйте. Работайте с землей, собирайте урожай лекарственных и пряных трав, боритесь с вредителями и болезнями. Занимайтесь компостной кучей. Готовьте грядки под посадки, если у вас уже тепло, и сошел снег. Заканчиваем подготовку парников, теплиц к сезону. Снимаем с деревьев вредителей.
7 апреля ср 25 л.д. Убывающая Луна в Водолее День по-прежнему не подходит для работы с растениями и посева. Можно опрыскать рассаду и посадки от вредителей и болезней. Хорошо в этот день работать с землей. Обрезайте деревья и кустарники.    Боритесь с вредителями и болезнями сада. Делайте ловчите пояса. Можно обрезать жимолость.
8 апреля чт 26 л.д. Убывающая Луна в Рыбах День отлично подходит для посадки любых овощных культур. Можно удобрять и поливать посадки, работать с ягодниками. Сажайте корнеплоды. Сейте зеленные культуры, горох, фасоль. Сеем на рассаду бахчевые культуры, капусту. Продолжаем сеять помидоры, белокочанную  капусту.
9 апреля пт 27 л.д. Убывающая Луна в Рыбах Сейте любые овощные и зеленные культуры. Не нужно работать с землей. Продолжаем сеять кукурузу, бобы, фасоль, бахчевые культуры. Высаживаем рассаду помидоров, капусты. Досеваем корнеплоды, однолетние цветы в открытый грунт. День подходит для посадки любых корнеплодов, однолетних цветов. Можно посадить чеснок, лук, зеленные холодостойкие культуры в теплицу.
10 апреля сб 28 л.д. Убывающая Луна в Рыбах День по-прежнему подходит для посадки любых овощных культур, пересадки и пикировки  рассады. Поливайте посадки и удобряйте их органикой. Плодовые деревья и кустарники сажать не стоит. Высевайте бахчевые в открытый  грунт. Высаживайте семена моркови, зеленных и пряных культур, редиса, гороха, если у вас уже сошел снег.
11 апреля вс 29 л.д. Убывающая Луна в Овне День не подходит для посева овощных культур и пересадки рассады. Можно посеять только сидераты. Копайте землю, готовьте грядки под посадку, убирайте мусор, если у вас уже тепло. День подходит для обрезки деревьев.

 1. Собирайте лекарственные  травы.
 2. Можно обрезать деревья и кустарники, бороться с вредителями.
 3.                                                                                          Источник
Budete mít zájem:  Kataplexie (svalová ztuhlost) – příčiny, příznaky a léčba

Следите за самым важным и интересным в Telegram-канале Татмедиа

Фк динамо киев (украина) 2021 ⋆ футбол — расписание, новости, матчи — спорт.ua

Динамо Киев — профессиональный футбольный клуб из столицы Украины, выступающий в украинской Премьер-лиге. Киевское Динамо — самый титулованный футбольный клуб СССР и наиболее известный украинский клуб в мире.

Достижения Динамо

История ФК Динамо Киев началась в 1927-м году, когда в новостях сообщили, что представителями ОГПУ был официально зарегистрирован устав спортивного сообщества. В итоге, Динамо 13 раз выиграло чемпионат СССР, что является рекордом, 9 раз — Кубок СССР, трижды — Суперкубок СССР, дважды — Кубок обладателей кубков (1975, 1986) и Суперкубок УЕФА (1975).

После провозглашения независимости Украины в 1991-м году, Динамо Киев не менее успешно выступало уже в украинском чемпионате. На счету киевлян рекордные 15 золотых и 11 серебряных медалей чемпионата Украины, 11 побед в Кубке Украины и 8 побед в Суперкубке Украины. В каждом сезоне ФК Динамо Киев борется за высшие места в турнирной таблице.

Самые известные игроки в составе Динамо

В составе Динамо выступали сотни известных футболистов, трое из которых удостоились высшей личной футбольной награды — Золотого мяча. Это нападающие Олег Блохин, Игорь Беланов и Андрей Шевченко.

Легендарный советский форвард Олег Блохин защищал цвета Динамо с 1969-го по 1988-й годы.

Проведя за киевский клуб более 400 матчей и забив более 200 мячей, в 1975-м году Блохин получил Золотой мяч. И немудрено — в том году Динамо выиграло чемпионат СССР и Кубок обладателей кубков.

Матч Динамо за европейский трофей состоялся против венгерского Ференцвароша, киевляне победили со счетом 3:0, Блохин отметился третьим голом на 67-й минуте встречи.

Знаменитый нападающий Динамо Игорь Беланов получил Золотой мяч в 1986-м году. Тогда киевская команда выиграла чемпионат СССР, Суперкубок СССР и во второй раз в своей истории выиграла Кубок обладателей Кубков, в финале разбив мадридский Атлетико со счетом 3:0.

Андрей Шевченко, лучший украинский нападающий новейшего времени, был воспитанником Динамо. Статистика Шевченко в киевской команде поражает: в 112-ми матчах за киевлян Шева забил 49 голов. Хоть свой Золотой мяч в 2004-м Шевченко получил в составе Милана, без динамовской школы это вряд ли бы было возможно.

Легендарный тренер Динамо

Нельзя не включить в обзор Динамо легендарного тренера Валерия Лобановского, который сначала выступал за клуб в качестве игрока, а затем многократно завоевывал с командой различные награды.

Смотреть новости о Динамо удобно на сайте Sport.ua, который обновляется в режиме онлайн. Там легко можно найти турнирную таблицу, а также расписание и трансляции матчей Динамо. Сегодня Динамо Киев — один из сильнейших украинских клубов, всегда готовый сражаться за новые трофеи.

Обладатель Кубка обладателей кубков УЕФА (2): 1975, 1986 Обладатель Суперкубка УЕФА (1): 1975 Чемпион СССР (13): 1961, 1966, 1967, 1968, 1971, 1974, 1975, 1977, 1980, 1981, 1985, 1986, 1990 Обладатель Кубка СССР (9): 1954, 1964, 1965/66, 1974, 1978, 1982, 1984/85, 1986/87, 1989/90 Обладатель Суперкубка СССР (3): 1980, 1985, 1986 Чемпион Украины (15): 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2003, 2004, 2007, 2009, 2015, 2016 Обладатель Кубка Украины (11): 1993, 1996, 1998, 1999, 2000, 2003, 2005, 2006, 2007, 2014, 2015 Обладатель Суперкубка Украины (7): 2004, 2006, 2007, 2009, 2011, 2016, 2018

Футбольный клуб Динамо Киев 2020/2021

Динамо Киев – футбольный клуб страны – УКРАИНА.

В данный момент главным тренером ФК является Мирча Луческу. Домашний стадион: Олимпийский (Киев).

Результаты текущего игрового сезона – 2020/2021

Футбольная команда в сезоне 2020/2021 участвует в таких футбольных турнирах и чемпионатах:

Лига Чемпионов. Последний матч в данном чемпионате был сыгран 08.12.2020 против команды Ференцварош, и закончился со счетом 1:0 победой команды Динамо Киев.

Лига Европы

Как не остаться в арьергарде в эпоху энергоперехода

Диверсификация бизнеса всегда была способом минимизировать риски от резкого изменения рыночной ситуации и снижения спроса на профильный продукт.

Для нефтяной отрасли основной предпосылкой к диверсификации долгие годы была волатильность цен на нефть, связанная с характерной для сырьевых рынков цикличностью. Сегодня причин для расширения сферы деятельности стало больше.

Вместе с ними появляются и новые возможности. О том, какие преимущества и риски связаны с диверсификацией сегодня, — в обзоре «Сибирской нефти»

Как нефтяники диверсифицировали бизнес в XX веке

Для любой вертикально-интегрированной нефтяной компании диверсификация бизнеса — не абстрактное понятие, а естественный способ существования. Собственно, наращивание вертикальной производственной цепочки и есть один из вариантов расширения сфер деятельности. Такой способ диверсификации в свое время активно применялся всеми нынешними мировыми мейджорами.

Классический пример — British Petroleum. Образованная в 1909 году Англо-Персидская нефтедобывающая компания — предшественник BP — уже в 1912 году начала производство различных нефтепродуктов на своем первом НПЗ.

В дальнейшем компания активно наращивала не только добывающие активы, но и нефтеперерабатывающие, и сбытовые. Аналогичным путем развивались и крупнейшие американские компании, выросшие из рокфеллеровской Standard Oil.

Впрочем, мировые гранды демонстрировали примеры как удачной диверсификации, так и провальных проектов по развитию стороннего бизнеса. Те же BP после нефтяного кризиса 1973 года решили повысить свою устойчивость за счет выхода в новые отрасли.

Компания инвестировала в добычу угля, меди, производство продуктов питания и даже кормов для животных. Однако уже к концу 80-х от всех экспериментов остались только нефтехимические активы.

Об их продаже компания объявила летом 2020 года в связи со «следующим стратегическим шагом в обновлении BP, который усилит баланс компании», как сказано в официальном пресс-релизе.

Подобные, не слишком удачные, примеры диверсификации можно найти в биографии и других нефтегазовых компаний.

В середине 60-х годов прошлого века многие американские нефтяники столкнулись с запретами антимонопольного законодательства на дальнейшее расширение за счет слияний и поглощений. Это подтолкнуло их к поиску других путей развития.

Посчитав, что добыча полезных ископаемых — наиболее привычный бизнес, многие из них пошли в горнодобывающую отрасль. Но значимого успеха на новом поприще не добился никто.

Известный американский экономист Майкл Портер провел исследование влияния диверсификации на бизнес.

Он изучил опыт 33-х крупнейших американских компаний, сделавших с 1950 по 1980 год приобретения фирм в новых отраслях. Всего было сделано 2021 такое приобретение.

К 1986 году более половины из них были проданы или ликвидированы, в 1986–1987 годах изучаемые компании избавились еще от 931 непрофильного актива.

Впрочем, тот же Портер рассматривает диверсификацию как одну из эталонных стратегий развития организации. Уточняя, правда, при этом, что без анализа отраслевой конкуренции и ответа на вопрос «каков потенциал данного бизнеса» успешная диверсификация невозможна.

Уход в альтернативную энергетику

Сегодня нефтегазовые компании в качестве наиболее перспективного направления для развития дружно рассматривают альтернативную энергетику. Так, например, в 2020 году концерн Total (четвертый в мире по объему добычи) объявил новую стратегическую цель: стать мировым лидером в ВИЭ.

Budete mít zájem:  Vitamíny Pro Těhotné Ogestan?

Компания делает ставку на сжиженный природный газ (СПГ) и электроэнергетику. Именно в этих двух сегментах, по мнению менеджмента французского гиганта, возможны прибыльный рост и создание долгосрочной стоимости для акционеров.

В ближайшие 10 лет концерн намерен увеличить производство энергии на треть: примерно с 3 до 4 млн барр. н. э. в день. Половина этого роста придется на СПГ, половина — на электроэнергию, в основном из возобновляемых источников.

В денежном эквиваленте Total обещает увеличить инвестиции в ВИЭ и электроэнергетику с 2 до $3 млрд в год. Это более 20% ее капитальных вложений.

Развитием ВИЭ довольно давно занимается и BP — на базе подразделения BP Alternative Energy, созданного в 2005 году.

Сейчас компания заявляет, что намерена к 2025 году увеличить свои генерирующие мощности (ветроэнергетические установки и солнечные электростанции) до 20 ГВт, а к 2030 году — до 50 ГВт.

Для сравнения: мощность всех АЭС России, по данным на ноябрь 2020 года, составляла около 31 ГВт.

О своем желании переключиться с нефти и газа на солнце и ветер говорят даже в Саудовской Аравии, стране с самой большой долей нефтегазовых доходов в структуре ВВП — около 45%. Еще пять лет назад саудовские чиновники объявили, что к 2040 году страна откажется от нефти и станет крупным экспортером электроэнергии.

А на прошедшем в январе этого года форуме Future Investment Initiatives министр энергетики Саудовской Аравии А. бен Сальман заявил, что уже через десять лет страна планирует перевести 50% своей энергетики на возобновляемые источники энергии, остальное — на использование природного газа.

«В отношении возобновляемых источников мы будем второй Германией», — подчеркнул министр.

От деклараций о тяготении к альтернативной энергетике большинство компаний уже переходит к конкретным шагам.

Российские компании пока не спешат заниматься альтернативной энергетикой. Благодаря большой обеспеченности запасами они заинтересованы в дальнейшей монетизации ресурсной базы

Инвестиции в зеленые проекты

В январе 2021 года Total объявила о покупке 20% индийской корпорации Adani Green Energy — лидера мирового рынка солнечной энергетики. Сумма сделки составила $2,5 млрд. Кроме того, французский концерн вместе с BP устроили настоящую битву за создание шельфовых ветропарков у британского побережья.

Оба гиганта пришли на аукцион по продаже лицензий на участки шельфа и серьезно потеснили фирмы, для которых развитие ВИЭ — основной бизнес. На кону стояла площадь, достаточная для размещения ветряных электростанций общей мощностью 8 ГВт.

В итоге самые большие доли — по 3 ГВт — отошли консорциуму BP и немецкой энергетической компании EnBW Energie Baden-Württemberg AG, а также немецким энергетикам из RWE AG. Еще 1,5 ГВт получило партнерство Total и Macquarie Group Ltd.

Местным компаниям, специализирующимся на плавучих ветряных электростанциях, досталось всего 480 МВт мощности.

Победа обойдется компаниям недешево. Победители аукциона должны будут вкладывать около $1,2 млрд в год в течение десяти лет в развитие морских ветропарков. Однако, по словам главы BP Бернарда Луни, проект будет запущен в течение семи лет, и компания ожидает от своих будущих ветропарков доходности от 8 до 10%.

«Если говорить о диверсификации, связанной именно с энергопереходом и развитием сопутствующих сегментов бизнеса (ВИЭ, электрозаправки, водород и т. д.), то сейчас со стороны крупных игроков рынка это пока заявление намерений на будущее, — считает директор практики „Госрегулирование ТЭК“ VYGON Consulting Дарья Козлова.

— У той же ВР доля ВИЭ в выручке пока составляет около 0,2%. Однако важно понимать, что для западных супермейджеров масштабное развитие этих направлений логично и будет реализовано. Во-первых, они во многом „зеленеют“ от безысходности: у них истощается ресурсная база.

Так, обеспеченность доказанными запасами на 1 января 2020 года у Shell составляла 8 лет, Equinor — 9 лет, Total — 11,5 лет, BP — 14 лет. Во-вторых, регуляторы ЕС планируют напрямую и косвенно направить на зеленые инвестиции более €1 трлн в ближайшие 10 лет.

С учетом других мер поддержки и фактически бесплатных денег в Европе и США (из-за низких процентных ставок) такие проекты становятся очень привлекательными для западных компаний».

А что в россии?

Российские компании пока не спешат плотно заниматься альтернативной энергетикой, хотя отдельные примеры таких проектов уже есть. «Газпром нефть», например, запустила на Омском нефтеперерабатывающем заводе солнечную электростанцию и собирается в дальнейшем увеличить ее мощность до 20 МВт.

Однако генеральный директор компании Александр Дюков недавно говорил о том, что ставку все-таки следует делать на другие технологии. «Если говорить о возобновляемых источниках энергии, мы пока не верим в какую-то высокую премию у пионеров этой отрасли.

Что действительно может стать стратегически важным направлением для нефтегазовых компаний — так это, скорее, работа по производству водорода и разработка технологий по улавливанию и хранению углекислого газа. Это то, что должно стать нашим приоритетом», — сказал он в интервью «России 24».

Кроме того, топ-менеджер подчеркнул, что добыча нефти по-прежнему остается основным бизнесом для компании, а развиваться стоит в первую очередь за счет повышения эффективности.

«У отечественных ВИНКов обеспеченность запасами составляет 20–30 лет, поэтому для них логично стремиться монетизировать свою ресурсную базу, — отмечает Дарья Козлова. — Более того, даже в самых радикальных прогнозах не предполагается полного отказа от нефти и газа.

Во многих прогнозах все сценарии оставляют нефть основным источником энергии до 2040 года с долей в ТЭБ в диапазоне 20–31%. Поэтому не стоит паниковать и спешно перекраивать корпоративные и государственные стратегии. Однако из-за меняющихся условий рыночная ниша будет сокращаться, и выиграет самый эффективный производитель.

Поэтому для российской нефтегазовой отрасли диверсификация должна во многом происходить за счет развития технологий, в том числе снижающих углеродный след».

Выбросы углекислого газа надо рассматривать как ресурс, считает и Мария Спиридонова, старший менеджер по предоставлению услуг в области устойчивого развития компании Deloitte в СНГ.

Речь может идти как о создании и коммерциализации технологий для улавливания и хранения углекислого газа, так и о его переработке. Кроме того, российские компании могут поучаствовать в торговле квотами на выбросы.

«Выбросы можно продавать, используя коммерческие инструменты рынка торговли квотами ЕС. Уже в 2021 году ими смогут воспользоваться и российские производители.

Речь о трансграничном углеродном регулировании (ТУР) — это набор мер, расширяющих границы действия европейской системы торговли квотами на выбросы парниковых газов (EU ETS). Характеристики регулирования будут определены к середине 2021 года», — пишет Мария Спиридонова в статье, опубликованной в VTimes.

Выбор способов адаптации к новой реальности, конечно, остается за самими компаниями. Но эксперты сходятся в одном: каким бы ни было решение, проактивная позиция сегодня более выгодна, даже если пока реальный профит неочевиден.

Kalendář akcí – Kopřivnice

Představení je zrušeno.
Náhradní termín představení – jaro 2022. Vstupenky zůstávají v platnosti.

Vracení vstupenek je možné v IC Kopřivnice.

Florian Zeller Divadlo Rokoko, Městská divadla pražská

 • Představení v rámci Divadelního předplatného 2019/2020.
 • „Dojemná a současně vtipná tragikomedie o jednom smutném fenoménu naší doby – stařecké demenci.“
 • Režie: Petr Svojtka
  Scéna: Ondřej Nekvasil, Zuzana Ježková
  Překlad: Michal Zahálka
  Dramaturgie: Jiří Janků
 • Kostýmy: Zuzana Ježková Hudba: Vladimír Nejedlý
 • Hrají:
  Jan Vlasák, Veronika Gajerová, Aleš Procházka / Jiří Štrébl, Tereza Vítů / Nina Horáková, Lenka Zbranková, Zdeněk Vencl

Hra je psaná z pohledu muže, jenž je postižen Alzheimerovou chorobou. Jednotlivé scény se vzájemně popírají, postavy mají více podob a příběh se skládá nepřímo, skoro až detektivně.

Premiéra 4. listopadu 2017.
Délka představení 2:00 s přestávkou.

Z recenzí…
„…Závěrečný potlesk vestoje byl naprosto zasloužený. Výkon, který všichni herci v čele s Janem Vlasákem předvedli, je obdivuhodný. Představení je napínavé, protože ho sledujete očima otce, který trpí Alzheimerem, a sami tak tápete v tom, co je realita a co ne.

Některé scény jsou vtipné a musíte se smát, za chvíli ale cítíte úzkost a obrovskou frustraci, kterou cítí také dcera hlavního hrdiny. Z divadla ale neodcházíte sklíčení nebo smutní. Odcházíte vděční za každou chvíli. Odcházíte s velmi silným zážitkem, který ve vás jistě dlouho zůstane. A takové by zážitky měly být, ne? Silné.

🙂 Moc divadlu i hercům děkuji za to, ŽE se tohoto tématu zhostili a také JAK důstojně a kvalitně se tohoto tématu zhostili…“

MICHAELA STACHOVÁ, ŘEDITELKA NADACE TAŤÁNY KUCHAŘOVÉ – KRÁSA POMOCI

„…Příběh ve zkratce pojednává o osmdesátníkovi, kterého Alzheimerova nemoc zákeřně okupuje a divák sleduje sugestivně zpracovaný rozpad jeho do té doby fungujícího světa. A právě postupný duševní rozklad a absolutní dezorientace v čase, prostoru i vztazích, což je pro tuto nemoc typické, jest konceptem celé inscenace.

Režisér Petr Svojtka k tomu také využil všechny možné prostředky.

A tak kromě nesporného hereckého mistrovství výtečně podporuje štěpení mysli hlavní postavy zajímavě neuchopitelná hudba v podání Vladimíra Nejedlého, a také jednoduchá, ale nápaditě přemisťovaná scéna Ondřeje Nekvasila a Zuzany Ježkové… Inscenace Otec je po všech stránkách citlivá.

Humor, ke kterému vybízí situace vycházející z popletených představ Andrého, se drží přesně na hraně zesměšnění. V žádném případě ale za ní. Naprosté soucítění s nemocnou hlavní postavou postupně plynule může přecházet v dojetí a slzy, což je však už na každém divákovi, jak silně příběh prožije…“
LUKÁŠ HOLUBEC, I-DIVADLO.CZ

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Adblock
detector