Jak na líná střeva? Jak je rozhýbat?

Jak na líná střeva? Jak je rozhýbat?

Syndrom líného střeva není onemocnění v pravém slova smyslu, ale jedná se o soubor příznaků spojený se zpomaleným trávením. Mezi nejčastější příznaky syndromu líného střeva patří snížená četnost stolic, bolest při vyprazdňování, chybění defekačního reflexu a chronická zácpa.

Tento článek popisuje příčiny syndromu líného střeva a příznaky, které jsou s tímto problémem spojeny. Dozvíte se také o možnostech léčby a o jednoduchých opatřeních, která vám mohou přinést úlevu.

Co je syndrom líného střeva a opravdu tento problém existuje?

 • Syndrom líného střeva není onemocnění v pravém slova smyslu, ale spíše soubor příznaků spojený se zpomaleným trávením.
 • Jak již název tohoto syndromu napovídá, jeho hlavní příčinou jsou „pomalá střeva“, tedy zpomalení střevní motility (pohyblivosti střev), často v kombinaci s poruchou nebo vymizením defekačního reflexu.
 • Zhoršení střevní motility a/nebo porucha defekačního reflexu vedou k zácpě.
 • U syndromu líného střeva vzniká speciální druh zácpy označovaný jako zácpa v důsledku pomalého střevního tranzitu, která je charakteristická velmi tvrdou stolicí, která se velmi obtížně vyprazdňuje, což vede k dalším komplikacím, jako jsou hemoroidy nebo bolest při vyprazdňování.
 • Jednou z častých příčin syndromu líného střeva je dlouhodobé nadměrné užívání laxativ (léky usnadňující vyprazdňování), zejména pak takzvaných stimulačních laxativ, mezi něž patří například:
 • ricinový olej
 • senna (v ČR se toto laxativum prodává jako čaj z listů senny a tato účinná látka je také součástí některých projímavých čajových směsí)
 • bisakodyl (v ČR dostupný pod názvy Dulcolax, Fenolax, Bisacodyl-K nebo Stadalax)

Stimulační laxativa jsou léky užívané v léčbě zácpy, které stimulují (podporují) střevní peristaltiku, což jsou pravidelné svalové kontrakce střevní stěny. Díky peristaltickým pohybům střev se přijatá potrava postupně posunuje směrem ke konečníku, jehož naplnění vyvolá pocit nucení na stolici a defekaci.

 1. I když laxativa pomáhají při zácpě, jejich dlouhodobé užívání naopak po jejich vysazení vede ke zhoršení střevní motility a peristaltiky, protože si na ně „tělo navykne“ a vyžaduje je pro udržení střevní motility a peristaltiky na normální úrovni.
 2. Z toho důvodu je nadužívání laxativ jednou z nejčastějších příčin syndromu líného střeva.
 3. Proto, pokud musíte stimulační laxativa užívat, užívejte je v co nejnižší možné dávce a pokud možno jen na krátkou dobu.
 4. Řiďte se vždy pokyny svého lékaře a neužívejte laxativa jen proto, že se vám po nich „lépe vyprazdňuje“.

Příznaky

Mezi příznaky syndromu líného střeva a pomalého trávení patří:

 • úplné nebo téměř úplné vymizení pocitu nutkání na stolici
 • snížení četnosti vyprazdňování na méně než 2 – 3 stolice týdně
 • odchod menšího množství stolice při vyprazdňování než je obvyklé
 • bolest břicha , nadýmání a poruchy trávení

Příčiny

Příčin syndromu líného střeva je celá řada.

Mezi ty nejčastější patří:

 • Laxativa (léky na zácpu, které usnadňují vyprazdňování): lidé, kteří dlouhodobě užívají stimulační laxativa mohou mít po jejich vysazení problémy s odchodem stolice.
 • Některé léky a návykové látky: zácpa a zpomalení trávení mohou být také nežádoucím účinkem některých léků a návykových látek (například opiátů).
 • Nadužívání vlákniny: na jednu stranu vláknina pomáhá snížit riziko zácpy a zvyšuje objem stolice, nicméně při užívání nadměrného množství může naopak problémy se zácpou zhoršovat. Platí to zejména u lidí se syndromem líného střeva, kteří mají chronickou zácpu a kterým nahromadění velkého množství stolice v konečníku (rektu) nepomůže a jejich potíže naopak zhorší. Je proto potřeba vlákninu užívat s rozumem a přiměřeném množství.
 • Překážka v trávicím traktu: syndrom líného střeva také může být prvním příznakem překážky v trávicím traktu, která zhoršuje motilitu střev a zpomaluje průchod potravy trávicím traktem. Překážku ve střevě může způsobit například nádor (kolorektální karcinom, tumory tlustého či tenkého střeva, žaludku, apod.), adheze (srůsty), které vznikají například po zánětu nebo operačních výkonech v dutině břišní a mohou zúžit průsvit střev, vrozené nebo získané stenózy či striktury (zúžení částí střev, například pylorostenóza) , apod.
 • Syndrom dráždivého tračníku: jedná se o stav, který se projevuje trávicími potížemi, jako jsou zácpa, plynatost, nadýmání, průjem, apod. Přesná příčina syndromu dráždivého tračníku není známá, ale lékaři se domnívají, že se na rozvoji tohoto problému podílí zvýšená citlivost střevní sliznice, potravinové alergie a intolerance a další věci.
 • Poruchy příjmu potravy: syndrom líného střeva se často objevuje u poruch příjmu potravy, jako jsou například bulimie nebo mentální anorexie.
 • Onemocnění štítné žlázy: chronická zácpa a pomalé trávení jsou častým příznakem snížené funkce štítné žlázy (hypotyreózy).
 • Poranění nebo poškození nervů: syndrom líného střeva, ztráta pocitu nutkání na stolici či vymizení defekačního reflexu může být způsobeno také poraněním nervů, které inervují trávicí trakt (například nervus vagus či další nervy) a/nebo poraněním mozku či míchy následkem úrazu a/nebo různých onemocnění. Existují také vrozená poškození nervů trávicího ústrojí, která mohou vést k chronické zácpě a syndromu líného střeva. Mezi taková onemocnění patří například Hirschprungova choroba.
 • Pooperační stavy: po operaci v celkové anestézii se může přechodně objevit zácpa, která většinou rychle odezní. 

Syndrom líného střeva či zpomalené trávení nejsou jedinými příčinami zácpy.

Jak na líná střeva? Jak je rozhýbat?

Nadužívání laxativ je jednou z nejčastějších příčin syndromu líného střeva

Mezi další příčiny, mimo jiné, patří:

 • nezdravé stravovací návyky
 • nezdravé návyky týkající se vyprazdňování (například předržování pocitu nutkání na stolici)
 • hemoroidy
 • dysfunkce struktur pánevního dna, které jsou důležité pro defekaci (vyprazdňování)
 • poškození svalových svěračů, které zajišťují vyprazdňování
 • vrozené vývojové vady
 • demence

Diagnostika

Syndrom líného střeva je soubor příznaků a nikoli onemocnění jako takové.

To znamená, že příčin tohoto stavu je celá řada a pokud se objeví příznaky spojené s tímto syndromem, jako jsou zácpa nebo vymizení nutkání na stolici, je vždy nutné vyhledat lékařskou pomoc pro stanovení správné diagnózy.

Běžně používané léky či babské rady na léčbu zácpy, jako jsou zvýšení příjmu vlákniny nebo zvýšení příjmu tekutin na zácpu způsobenou syndromem líného střeva nemusí fungovat. Jedná se totiž o speciální typ zácpy označovaný jako zácpa v důsledku pomalého střevního tranzitu a je vždy nutné vyhledat lékařskou pomoc a nechat si udělat důkladné vyšetření pro zjištění příčiny vašich potíží.

 • Součástí diagnostiky syndromu líného střeva je důkladné fyzikální vyšetření, včetně vyšetření abnormalit v oblasti rekta a anu.
 • Velmi zodpovědní lékaři také hodnotí funkci svalů pánevního dna a svěračů, které se podílí na defekaci.
 • V rámci diagnostiky syndromu líného střeva se často provádí specializovaná endoskopická vyšetření trávicího traktu, zejména kolonoskopie a gastroskopie, při kterých lékaři vyšetřují stav sliznic žaludku a střev zevnitř a dokážou tak lépe zachytit případné patologie, jako jsou nádory, polypy nebo zánětlivé změny.

Léčba

 1. Léčba syndromu líného střeva závisí na vyvolávající příčině.
 2. V některých případech se nepodaří zjistit příčiny zácpy a zpomaleného trávení, a to ani přes provedení všech možných vyšetření.

 3. V takovém případě je vhodné zkoušet jednotlivé způsoby léčby a vést si přesné záznamy o tom, zda daný způsob léčby pomáhá či nikoli.
 4. Vyplatí se také zaznamenávat potraviny a nápoje, které jíte a zjistit zda některé z nich vaše obtíže nezhoršují.

 5. Mezi způsoby léčby syndromu líného střeva, mimo jiné patří:

Vláknina

 • Nadměrná konzumace vlákniny může vést ke zhoršení zácpy u syndromu líného střeva.
 • Na druhou stranu nedostatek vlákniny vyprazdňování ztěžuje.
 • Doporučený denní příjem vlákniny je 38 gramů pro muže a 25 gramů pro ženy.
 • Toto množství není vhodné překračovat.
 • V každém případě byste se měli poradit se svým lékařem, než začnete jakkoli měnit svůj jídelníček a dát na jeho doporučení.

Snížení dávek stimulačních laxativ

Užívání laxativ může zhoršit příznaky syndromu líného střeva, protože jejich časté užívání vede k vytvoření návyku a po vysazení laxativ pak pacient může mít problémy se střevní motilitou a zácpou.

Laxativa (léky usnadňující vyprazdňování) byste tedy měli užívat jen základě lékařského doporučení a vždy jen po nezbytně nutnou dobu a v minimální nutné dávce.

Klystýr (enema)

 1. Klystýr je léčebný postup založený na výplachu tlustého střeva tekutým nálevem.
 2. Při tomto postupu se do konečníku (rekta) zavede speciální rektální rourka zvaná irigátor, přes kterou se do konečníku vpraví tekutina.

 3. Klystýr může pomoci s vyprazdňováním a také při nácviku jeho techniky (například po vymizení nutkání na stolici).
 4. Klystýr si můžete provádět sami doma nebo ho provádí lékař či sestra ve zdravotnickém zařízení.

 5. V každém případě byste o vhodnosti klystýru měli vždy předem poradit se svým lékařem a nepoužívat tuto léčebnou metodu bez lékařského doporučení ani dlouhodobě.

Funkční retrénink defekace

 • Funkční retrénink defekace je forma psychoterapie užívaná v léčbě syndromu líného střeva a chronické zácpy.
 • Existuje celá řada různých způsobů jak znovu tlusté střevo rozpohybovat a usnadnit vyprazdňování.
 • Většina metod je založena na biologické zpětné vazbě (biofeedback), kdy se snažíme pacienta naučit, aby začal vnímat peristaltické pohyby střev a znovu se naučil ovládat svaly pánevního dna a svěrače a osvojil si techniku správné a pravidelné defekace.
Budete mít zájem:  Zdraví Na Prvním Místě?

Operace

Pokud není možné syndrom líného střeva vyléčit jiným způsobem (například u neurologických onemocnění nebo při poraněních míchy, která jsou spojena s chronickou zácpou či inkontinencí stolice), může být jediným řešením operace (takzvaná kolostomie neboli lidově vývod), při které se střevo vyvede ven bočním vývodem na kůži a stolice odchází do speciálního sáčku. Tím se obejde rektum a defekační reflex, ale za cenu zhoršení kvality života pacientů.

Elektrická stimulace interferenčními proudy

 1. Elektrická stimulace interferenčními proudy je metoda rehabilitačního lékařství (fyzikální medicíny), při které se využívá nebolestivé stimulace elektrickým proudem ke zlepšení funkce nervů v trávicím traktu a ke zrychlení střevní peristaltiky a motility.
 2. V některých případech může tato léčba pomoci, když jiné způsoby léčby syndromu líného střeva selžou.
 3. Někdy může být tento způsob léčby dokonce alternativou k chirurgickému výkonu.

Co si z článku odnést?

 • Syndrom líného střeva je soubor příznaků spojený se zpomaleným trávením.
 • Mezi nejčastější příznaky tohoto syndromu patří snížená četnost stolic a bolestivé vyprazdňování, zácpa a bolest břicha.
 • Příčin syndromu líného střeva je mnoho, od nezdravého stravování či nadměrného užívání laxativ až po závažná onemocnění.
 • V léčbě potíží spojených se syndromem líného střeva se uplatňují změny životního stylu (úprava jídelníčku, nácvik defekačních návyků), klystýr, operace nebo rehabilitační psychoterapeutické postupy.

V případě, že trpíte chronickou zácpou, bolestmi při vyprazdňování nebo zaznamenáte jakékoli změny charakteru či četnosti stolice (krev nebo hlen ve stolici, změna zbarvení stolice na zelenou či černou, střídání zácpy a průjmu, apod.), je nutné vyhledat lékařskou pomoc.

Peristaltika střev – jak ji donutit pracovat v prospěch vašeho zdraví?

Mnoho problémů se střevy se tvoří právě tehdy, když nejsou v dobré kondici. Podle názorů odborníků jsou téměř všechna onemocnění střev způsobena nesprávnou výživou.

Důvodů ale může být více. Potíže však nastávají jak při pomalé, tak při příliš rychlé peristaltice.

Většina trávicích procesů probíhá ve střevech. Pokud však nefungují správně, nevstřebávají živiny a organismus v podstatě stále „hladoví“!

Jak na líná střeva? Jak je rozhýbat?Pokud je peristaltika střev oslabená, na “velkou” se tak skoro nedostanete

 • Správná peristaltika střev podpořená Blendeou SUPERGREENS

Jak na líná střeva? Jak je rozhýbat?Klikněte na obrázek a podívejte se na všechny zdravotní benefity Blendea SUPERGREENS.

Pomalá peristaltika střev v počátečním stádiu způsobuje zácpu, jejímž důsledkem může postupně dojít až k zánětu střev. Za normálních okolností se přijatá strava vyloučí z těla přibližně za jeden den.

Pokud se tak nestane, strava stagnující ve střevech začne ztrácet obsah vody. Čím delší dobu ve střevech zůstává, tím více pak tvrdne. V těžších případech to může vést až k částečnému anebo dokonce úplnému ucpání střev, což má pro tělo vážné následky.

NAUČTE SE – cvičení pro čisté tlusté střevo. Podpoříte zdraví a prevenci chorob. Vyučuje Ing. Martin Škába.

Opačným problémem je příliš aktivní peristaltika střev, která způsobuje průjem.

Může představovat stejně velké nebezpečí, a to hned z několika důvodů. Pokud zkonzumované jídlo příliš rychle opouští trávicí trakt, nemá dostatečný čas se vstřebat a zužitkovat přijímané živiny.

Vitamíny a minerální látky se tak z organismu ztratí příliš rychle. Může narušit i rovnováhu střevní flóry, protože se odplaví také část užitečných bakterií. Nebezpečným průvodním jevem je také rychlá dehydratace organismu, k níž může dojít již v řádu několika dnů.

Internista a specialista na choroby ledvin Jaromír Vašát pro irozhlas.cz

Voda je základním substrátem vnitřního prostředí, protože v ní probíhají biochemické reakce, je regulátorem tělesné teploty. Probíhá v ní transport látek a člověk může být ohrožená jak jejím nedostatkem, tak v menším případě i jejím nadbytkem.

VIDEO: Naučte se jíst tak, aby se vám průjem, zácpa a podráždění vyhýbalo obloukem. Vysvětluje iniciativa Jíme Hlavou.

Nejčastěji je příčinou narušené peristaltiky špatná strava. Může jít o nevhodnou kombinaci jídel, přejídání se nebo nedostatečné žvýkání potravy.

Pokud přijímáme příliš velké množství potravy, tělo ji nemusí stíhat dobře strávit, a může se tak ve střevech hromadit, čímž peristaltiku naruší.

Pokud potravu příliš hltáme, nedostatečně se v ústech natráví a náš zažívací trakt s ní poté složitě zápasí. Problémem je také konzumace velkého množství kyselinotvorných potravin, jež způsobují překyselení organismu.

Jedná se zejména o bílou mouku, cukr, maso, alkohol a kávu. O kyselinotvorných a zásadotvorných potravinách si můžete přečíst více v tomto článku.

Střevo je osídleno obrovským množstvím mikroorganismů, které musí být v symbióze. Některé jsou pro naše tělo prospěšné až nevyhnutelné, jiné mu škodí. Pokud je mezi nimi rovnováha, je vše v pořádku. Problém však nastane, pokud ty škodlivé začnou převažovat.

Nejčastěji se tak stává při podávání antibiotik, které ničí rovnováhu mikroorganismů v trávicím traktu. Společně s antibiotiky je proto vhodné narušenou mikroflóru opět obnovovat pomocí probiotik.

TIP: Rovnováhu bakterií výborně navodí obyčejný kysaný kefír. Přečtěte si, jak v těle pomáhá.

Pokud máme jakkoliv narušenou funkci trávicího systému, měli bychom se vždy snažit zjistit, nejsme-li alergičtí na některé potraviny.

Při tomto podezření je nejlepší navštívit lékaře, který určí, jestli bychom se neměli určitým druhům potravin raději zcela vyhnout. Poruchy zažívání způsobené alergií jsou nejčastěji projevem alergie na lepek či laktózu.

Příčinou však mohou být i syntetické léky, jež mohou ovlivňovat náš nervový systém.

 

Stres

 1. nnost střev je řízena mozkem a jeho nervovou soustavou. 
 2. Z mozku přicházejí rytmické informace, aby se svaly kolem střevních stěn stahovaly a uvolňovaly a způsobovaly tak peristaltický pohyb.

 3. Nemusí se tedy vždy jednoznačně jednat o špatnou stravu, ale také stres, který může nervovou soustavu, a tím i funkci střev, negativně ovlivňovat.
 • Omezte příjem potravin způsobujících překyselení organismu.
 • Zvyšte příjem vlákniny, která chrání střevní stěny a pomáhá z trávicího traktu uvolňovat zbytky potravy.
 • Nepřejídejte se a jezte v klidu, aby mělo tělo dostatek času potravu strávit.
 • Pijte dostatečné množství tekutin, aby nedocházelo k tvrdnutí potravy ve střevech.
 • Pokuste se snížit stres, dopřejte si dostatek spánku a pohybu. Udržíte tak v kondici i mozek, jenž peristaltiku řídí.

MUDr. Dagmar Doležalová pro ulekare.cz

Pohyb zrychluje střevní peristaltiku, tedy i vyprazdňování. Když budete celý den sedět, bude vyprazdňovaní zpomalené.

Účinným pomocníkem pro správnou funkci trávicího traktu je také zelený ječmen.

Pomáhá hned s několika problémy, jež jsou příčinou špatné peristaltiky střev. Jeho hlavními benefity jsou:

 • vysoký obsah vlákniny, která chrání střevní stěny
 • detoxikace organismu a očista střev od škodlivých látek
 • zásadotvorné účinky, jenž zabraňují překyselení
 • posílení imunity, a tím ochrana před dalšími nemocemi, které mohou peristaltiku narušovat
 • regenerace buněk, tedy i poškozených tkání

VIDEORECENZE: Pomůže vám SUPERGREENS zlepšit trávení?

Nejen tyto, ale i další pozitivní účinky zeleného ječmene, byly potvrzeny také vědecky. Zde zjistíte, s čím vším vám může zelený ječmen pomoct.

Zácpa jako noční můra: jak rozhýbat střeva bez projímadel?

Znáte termín „cestovní zácpa“ nebo s ním máte dokonce zkušenosti? Jednoduše by se dalo říct, že třeba kolem služební cesty a na ní „nemáte čas si dojít na záchod“, protože řešíte všechno okolo od balení přes přepravu, bydlení a režim na místě atd.

„Pro střeva je samozřejmě primárně důležitý pohyb a dostatečný pitný režim,“ říká Marie Ředinová. „Co ale často opomíjíme, je důležitost klidu – klid máme mít na jídlo i na vyprazdňování. Když se spěchá a řeší něco jiného, vše se může rázem zastavit. Proto je třeba zácpa častá, když někam jedete. Máte spoustu jiných starostí a nemáte klid.“

Je to vlastně jednoduché a s jídlem jde takzvaně o oba směry: dovnitř do těla si ho máme v klidu užít a vychutnat (což doporučí každý výživový poradce) a směrem ven vlastně platí to samé. V klidu a kvalitně se vyprázdnit je přece příjemný pocit. Komu chybí, nemůže být ve svém těle spokojený.

Mýtus „stavící kávy“

„Z hlediska správné činnosti střev doporučuji přemýšlet o tom, co pijeme. Některé nápoje totiž přímo staví, jiné jsou sycené a to kromě chuti nemá žádný dobrý efekt.

Jde o polykání vzduchu, který musí tělo zpracovat navíc – takže buď říháte, nebo trpíte plynatostí,“ říká Marie Ředinová. „Z tzv. stavících nápojů je typický a známý černý čaj. Ale třeba u kávy je třeba to na sobě vyzkoušet.

Budete mít zájem:  Rychlosůl Vliv Na Zdraví?

Na spoustu lidí má totiž třeba po ránu projímavé účinky, ačkoliv obecně panuje představa, že káva staví.“

Stejně tak se třeba říká o kefíru, že pomůže se zácpou, ale s někým podle Marie Ředinové „ani nehne“. A jaký je její obecný tip na nápoj, který se zácpou většinou pomáhá?

„Dobrý je heřmánkový čaj. Samotné mi příliš nechutná, ale chuťově přijatelnější je dětský čaj s heřmánkem z lékárny,“ doporučuje odbornice.

 • pivo
 • sušené švestky, fíky
 • čerstvé ovoce, ovocné šťávy (kromě borůvek)
 • různé druhy zelí (i kyselé), cibule
 • káva, mléko, ovesná kaše
 • lněné semínko, nehlazená rýže
 • celozrnný chléb, pšeničné otruby
 • strouhaná jablka, banány, borůvky, rozinky
 • brambory, kukuřice, řepa, celer
 • kokosová moučka, ořechy, kakao, čokoláda
 • červené víno
 • černý čaj
 • těstoviny, bílý chléb
 • sýr

Zdroj: Publikace Dieta u pacientů se střevními vývody a po operaci střev – Tomáš Skřička, Pavel Kohout, Marieta Babíková

Rozhýbání střev po ránu – jednoduché cviky

Prevencí i pomocí, pokud máte „líná střeva“, jsou zdánlivě jednoduché věci. Prvním tipem je ranní dýchání do břicha.

„Když se ráno probouzíte, lehněte si na záda, dejte si ruce na břicho, prsty blízko k sobě a nadechujte se do břicha,“ radí Marie Ředinová, čím se střeva dají do pohybu, aby věděla, že „už nemají spát“.

Pokud to nestačí, můžete přidat jemnou masáž, hlaďte břicho odzdola doprava nahoru k pupíku a dokola, postupně se střeva dají do pohybu.

„Velmi důležitá pro střeva je také chůze. Když nechcete nebo nemůžete na procházku, dá se tento typ pohybu také nahradit. Sama ten cvik používám třeba ráno při čištění zubů nebo když čekám na zastávce na autobus,“ popisuje Marie Ředinová.

Pokud znáte  klasický strečinkový cvik, který se doporučuje třeba před běháním – lifting, je to hodně podobné. Stačí stoupnout na špičky a přešlapovat – jedna noha stojí na špičce, druhá na plném chodidle. Přitom se dá do pohybu celé tělo.

A to nejen zvenku, ale i vnitřní orgány včetně střev.

Galerie: Jak probíhá zdravé vyprazdňování

Zázračná vločková kaše naslano i nasladko

Než se se zácpou uchýlit k projímadlům, existuje jedna přírodní, a navíc zdravá možnost, která se dá využít i jako snídaně. Jsou to kaše z ovesných vloček. Vločky se dají sehnat už jemné, ale když použijte klasické (levnější), stačí je večer předem namočit a službu udělají stejnou. 

„Ráno pak doporučuji nejdříve napít se vlažné či teplé vody. Pak uvaříme dvě lžíce vloček v malém hrnku vody. Rozvařené vločky udělají šlem, který dělá střevům dobře. Můžete smíchat třeba s medem, který má také projímavé účinky,“ radí svůj osvědčený recept Marie Ředinová. „Přidávám trochu skořice a třeba jogurt nebo tvaroh.“

Tenhle recept se dá dobře využít i naslano, kdy osmažíte cibulku, případně kořenovou zeleninu, a přidáte k ní uvařenou kaši – jen pozor na mrkev, která spíše staví.

Polévky a kompoty fungovaly už babičkám

Klasickým pomocníkem na zácpu také bývají sušené švestky či meruňky, můžete je i trochu povařit. Co je ale zapomenutým „zázrakem“, který obvykle funguje a dříve si ho nastávající maminky braly s sebou do porodnice, když bylo po porodu zapotřebí popohnat zlenivěná střeva? Obyčejný kompot, na který nedá dopustit ani Marie Ředinová.

„Teď se kompoty skoro nedělají, přitom je dobré je vyzkoušet. Možná pomohou lépe než kupovaná vláknina, jako je psyllium. A stejné je to s polévkami,“ uvádí dva příklady Marie Ředinová.

Polévky se totiž z jídelníčku vytrácejí – přitom jsou zdrojem tekutin, které jsou nutné pro správnou funkci střev, a také zeleniny, jež prospívá nejen trávicímu systému.

V klidu. A co nejvíce kousat

„Není to ale jen o tom, CO jíme, ale také JAK jíme,“ shrnuje Marie Ředinová. „Maximálně důležité je pečlivě kousat. Všimněte si, že někdo jí stejnou porci jídla mnohem déle než druhý. Jen pečlivým kousáním, kdy se strava prosliní, je pak dobře rozmělněná.“

A dobře rozmělněná strava se pak jednoduše nemá kde zablokovat. Dostatečné žvýkání je mnohem účinnější než třeba pomoc v podobě mixování stravy. Taková je sice příjemně nadýchaná a dobře se jí, ale spolu s ní polykáme opět jen zbytečný vzduch.

Odborná spolupráce:

Jak na líná střeva? Jak je rozhýbat?

Ing. Marie Ředinová

Předsedkyně spolku České ILCO, pacientské organizace sdružující stomiky v České republice.

Když střeva stagnují aneb Jak řešit, když nemůžete na WC?

Foto: Dmytro Zinkevych, Shutterstock.com

Ochabování střev je častou potíží moderního člověka. Na vině bývá nedostatek pohybu i nevhodná strava. Jak lenivá střeva rozpohybovat?

Zácpa a bolesti při průchodu stolice přepadnou jednou za čas každého a není na tom nic nenormálního. Problém nastává v případě, že takovými potížemi trpíte pravidelně. (Jak dlouho je normální nejít na velkou?)

Příčinou může být syndrom líného střeva (také stagnující střeva, pomalá střeva), mezi jehož typické projevy patří právě zácpa a bolestivé vyprazdňování. Vedle nich je to také nadýmání, bolesti břicha, absence pocitu nutkání na stolici nebo pocit nedokonalého vyprázdnění.

Častým viníkem bývají projímadla. Ta obsahují chemikálie urychlující pohyb střev a usnadňující vyprázdnění. Při častém užívání si ale střeva na tento „servis“ zvyknou a začnou stagnovat. Projímadla jsou sice častou, ale ne jedinou příčinou, proč střeva odmítají pracovat.

Mezi další důvody patří špatné stravovací návyky, nepravidelnost, strava chudá na vlákninu i nedostatečný pitný režim. Roli hrají i poruchy příjmu potravy, jako je mentální anorexie či bulimie.

Pokud užíváte některé léky s obsahem železa a vápníku, antidepresiva, léky na vysoký tlak či na spaní, jejich účinky mohou ovlivnit i vaše zažívání. (Znáte zakázané kombinace léků?)

Foto: Flotsam, Shutterstock.com

Nedostatek pohybu, špatná strava, nepravidelný pitný režim. To vše může způsobit, že střeva zleniví

Na vzniku zácpy se mohou podílet i některé konkrétní potraviny. Nejčastěji to bývá hořká čokoláda nebo obecně pravé kakao a dezerty z něj, také sušené borůvky. „Stavící je také nadměrná konzumace masa – odlehčení jídelníčku ve prospěch rostlinné stravy může být tedy dlouhodobě velmi účinné,“ doporučuje Michaela Bebová, doktorka biochemie a odbornice na výživu.

Trápí vás zácpa? Vsaďte na švestky.

Syndrom lenivého střeva naštěstí není nevratný a ve většině případů jej lze překonat změnou životosprávy. Měli byste klást důraz na stravu plnou ovoce (švestky, fíky, jablka, banány, borůvky) a zeleniny (brokolice, květák, růžičková kapusta) a dalších zdrojů vlákniny, jako jsou ořechy (například mandle) a semínka (lněná, slunečnicová, dýňová).

Zásadní je dodržování pitného režimu, na kilogram tělesné hmotnosti byste měli vypít alespoň 35 ml vody. Omezit byste měli konzumaci průmyslově zpracovaných potravin, jako jsou balené chleby, pečivo a sladké či slané svačinky včetně chipsů, slazené nápoje, mražená či instantní jídla, fastfood.

Foto: 4 PM production, Shutterstock.com

Pravidelný pohyb podporuje střevní peristaltiku. Dejte si každé ráno sklenici vody a potom si zacvičte jógu

K lepšímu a pravidelnému vyprazdňování pomůžou probiotika. Jídla, jako je kimchi, kysané zelí a jogurt, dodávají střevům živé kmeny probiotických bakterií, které zlepšují střevní peristaltiku.

Střeva rozhýbete i lehkým cvičením, které prokrvuje oblast břicha i střev a může nastartovat přirozené vyprazdňovací procesy. Pravidelný pohyb udržuje zažívací systém aktivní. Vhodná je chůze, kolo, běh a jóga.

A jak je to na samotném WC? Výzkumy potvrzují, že fyziologické vyprazdňování nepodporuje sed, ale dřep. Až příště budete sedět na toaletě, zkuste si dát pod nohy malou stoličku a posuďte to sami.

Pokud vás zácpa neopouští, ani když jste zavedli všechna doporučení, obraťte se na lékaře.

Ve vzácných případech může být syndrom líného střeva symptomem vážnějšího zdravotního stavu, jako je Crohnova choroba či ulcerózní kolitida, ale také Parkinsonova nemoc, roztroušená skleróza, cukrovka, rakovina tlustého střeva či hemoroidy.

„Jednou z příčin zácpy může být zejména u žen také stále častější snížená funkce štítné žlázy,“ upozorňuje doktor David Frej z pražského Centra funkční a holistické medicíny.

 • Jiný název – Stagnující střeva, pomalá střeva
 • Popis – Potíže se střevní peristaltikou, kdy střeva nevykonávají přirozené pohyby. Vlivem toho dochází k potížím s vyprazdňováním.
 • Příznaky – Zácpa, bolesti při průchodu stolice, nadýmání, bolesti břicha, chybění pocitu nutkání na stolici nebo pocit nedokonalého vyprázdnění
 • Léčba – Změna životosprávy, dostatek ovoce a zeleniny, dodržování pitného režimu, změna polohy těla při defekaci, pravidelný pohyb
 • Prevence – V podstatě stejná jako léčba. Zásadní je změnit životosprávu a zařadit pohyb.
Budete mít zájem:  Vitamíny V Granátovém Jablku?

Bolí vás někdy konečník? Zde jsou možné příčiny!

Rychlá úleva při zácpě: Co vyzkoušejte dřív, než sáhnete po projímadle?

Pokud se u lékaře zeptáte, jak často chodí zdravý člověk na toaletu, dočkáte se zřejmě odpovědi, že každý jinak. Důležité je, že je to plus minus pravidelně. Pokud ovšem chodíte „na velkou“ méně než třikrát týdně a stolici doprovázejí bolesti, pak vás trápí zácpa. Co na ni vyzkoušet dříve, než sáhnete po projímadlu z lékárny?

Jemná břišní masáž dokáže rozpohybovat střeva a přinést úlevu. Jak na ni? Potřete břicho olejem a masírujte ho dvěma prsty krouživým pohybem ve spirále od pupku ve směru hodinových ručiček. Podpoříte tak činnost střev a zároveň i mechanicky a můžete mírně zlepšit i konzistenci stolice tak, abyste se mohli lépe vyprázdnit. Ideální je vyhradit si na masáž břicha pár minut každý den.

2. Cvičení

Některé cviky zlepšují peristaltiku střev. Zkuste se postavit a spojit natažené ruce nad hlavou. Pak se jemně uklánějte na jednu i na druhou stranu. Nezapomeňte při cvičení dýchat. Cvičit můžete i vleže.

Položte se na záda a zvedněte pokrčená kolena tak, abyste se stehny dotýkala břicha. Ruce mějte rozpažené a položené dlaněmi na zemi. Pak spusťte kolena na jednu stranu na zem tak, aby vám zůstala u sebe a abyste je měla co nejníže nad zemí. Hlavu otočte opačným směrem.

Chvíli vydržte a dýchejte a pak udělejte totéž na druhou stranu. Tento cvik několikrát opakujte.

Mimochodem, jakýkoliv pohyb je pro ty, co trpí zácpou, dobrým spojencem. Stačí procházka, jít si na chvíli zaplavat nebo zajezdit na kole. A nemusíte podávat žádné sportovní výkony, každých pár minut se počítá.

3. Vláknina

Vláknina je pro ty, kteří trpí zácpou, klíčovou složkou potravy. Dokáže na sebe navázat nezdravé látky, díky schopnosti vstřebat vodu urychluje pohyb střev, a pomáhá tak odpad rychleji dostat ven z těla.

Zároveň tím pomáhá snížit riziko rakoviny tlustého střeva, obezity i nemocí srdce. Vlákninu můžete zakoupit jako potravní doplněk.

V jaké potravě vlákninu najdete a jak ji přirozeně dostat do svého jídelníčku, čtěte zde:

4. Potraviny bohaté na probiotika a prebiotika

Probiotika jsou látky, které vznikají při mléčném kvašení. Najdete je hlavně v jogurtech a zákysech. Pomáhají udržovat přirozenou funkci zažívacího traktu, tedy trávení i vyprazdňování, dokáží ale i aktivovat imunitní systém a působí i proti rakovině. A prebiotika jsou pro vaše probiotika něčím jako hnojivem, které potřebují k růstu a prosperitě.

Obojí najdeme v běžných potravinách – probiotika například v kysaném zelí, kefíru, kimchi nebo dalších fermentovaných potravinách. Mezi potraviny bohaté na prebiotika patří artyčoky, syrový chřest, cibule, syrový česnek nebo banány.

Další potraviny, které prospívají vašim střevům, najdete zde.

5. Švestková šťáva

Švestky jsou spojovány s rychlou úlevou, a pokud máte po ruce švestkovým kompot, vypijte z něj šťávu. Podobně pomáhá i šťáva z rybízu. Švestky můžete sníst i sušené, nezapomeňte je ale pořádně zapít. Mimochodem – nedostatek tekutin je také jednou z příčin, proč člověk trpí zácpou. Myslete tedy každý den na to, zda dostatečně pijete.

6. Zvedněte nohy

Vyzkoušejte také změnit pozici při vyprazdňování: Podložte si nohy stoličkou tak, aby se vám kolena dostala výš a přirozeně se vám tak zmáčklo břicho. Tato poloha je pro vyprazdňování mnohem příznivější, než když sedíte na toaletě a máte nohy na zemi.

7. Pravidelnost

Zácpa je často spojena s nevhodnými návyky. Z těch stravovacích jde hlavně o nepravidelné jídlo, nedostatek zeleniny, velké množství sladkostí a černého čaje. Neprospívá ani nošení těsného oblečení, které stlačuje břicho. V neposlední řadě pravidelnému vyprazdňování neprospívá ani to, že neposloucháte vlastní tělo a ignorujete potřebu jít na záchod.

Zkuste si tedy kromě změny jídelníčku najít každý den čas a klid na vyprázdnění a dodržujte ho, i když se vám to nepovede.

Co jíst při zácpě? • VIDEO Moje zdraví

Autor: Pavla Skurovcová

Jak pomocí bylinek přelstít zácpu – Novinky.cz

Medvědí česnek
Foto: Profimedia.cz

V první řadě je potřeba zjistit, zda nejde o závažnější zdravotní problém. Když v tom máme jasno, je třeba si uvědomit, že vyměšování je také úzce spojeno s psychikou, proto s ním má také tolik lidí problém. Vlastně i podle toho poznáme, jak harmonický život vedeme.

Jak náš „normální“, tak v poslední době módní česnek medvědí střeva dezinfikují a zbavují je plísně, která dost často zapříčiňuje zácpu. Pravidelné pojídání česneku – silného rostlinného antibiotika – tělu jen prospěje, neměli bychom proto touto rostlinou při přípravě pokrmů šetřit.

V době, kdy roste medvědí česnek, je ideální dopřát si česnekovou kúru a pravidelně si připravovat ze zelených česnekových listů smoothie. K bylině můžeme přidat jogurt nebo kefír, protože v nich obsažené laktobacily celkově znásobí působení česneku medvědího na trávicí soustavu a střeva.

Kdo nemá rád vůni česneku, může přejít na tinkturu (lihový macerát), ze které není česnek tolik cítit.

Bez černý je opravdu univerzální bylinkou, proto se dá použít i při problémech s vyměšováním. Stačí si připravit před spaním nálev z květů bezu černého.

Vezmeme jednu zarovnanou polévkovou lžíci byliny, zalijeme čtvrt litrem horké vody a necháme přibližně deset minut louhovat, potom scedíme a popíjíme vlažné. Po pravidelném třítýdenním užívání by se stav střev měl vylepšit natolik, abychom měli pravidelnou a bezproblémovou stolici.

Čnělky kukuřice skvěle normalizují peristaltiku střev – tedy v případě zácpy pomohou tomuto orgánu k pohybu. Dlouhá vlákna, která vyčnívají z palicovitých klasů, se sbírají v době květu.

„Vhodnou lékovou formou je nálev připravený obvykle ze dvou až šesti gramů kukuřičných čnělek na sklenici o objemu dvou decilitrů. Nálev se nechá čtvrt hodiny vyluhovat a podle potřeby se podávají dvě a více skleniček denně,“ radí bylinkářka Jarmila Podhorná.

Jde o naprosto běžné koření v asijské kuchyni. Pozor, rostlina není příbuzná se známým černým pepřem. Jedná se červenohnědé plody (sušené tobolky) vyššího keře podobného akátu s názvem žlutodřev peprný. Ve formě bonsají se dá pěstovat v bytě a v létě rostlinu můžeme letnit.

Ze sušeného pepře si můžeme připravit nálev nebo několik kuliček přímo rozžvýkat, má zvláštní sladko­hořko­pálivou chuť. Konzumace sečuánského pepře snižuje riziko zánětu ve střevech a podporuje jejich peristaltický pohyb, eliminuje křeče, nadýmání, zácpu. Tahle rostlina se užívá i jako prevence proti nádorům.

Čerstvé i sušené švestky jsou přírodním prostředkem proti zácpě. Plody mají hodně vlákniny a pročišťují trávicí systém. Kromě toho obsahují minerály – draslík, fosfor, vápník, sodík, mangan, selen, bór a železo. Také se pyšní řádkou vitamínů (B, C, E, A).

Pektiny ve švestkách navíc zpomalují vstřebávání cukrů, tím naše tělo spaluje mnohem více tuků, což podporuje hubnutí. Ve švestkách se také nachází bór – důležitý prvek prospěšný pro stavbu kostí. Dále snižují cholesterol a příznivě ovlivňují krevní systém.

Pro zprůchodnění střev jsou vhodné také kompotové švestky. Možná jsou v naší stravě podceňované, ale mají tolik předností, že je dobré je v některé formě pravidelně zařazovat do jídelníčku.

Tato rostlina z čeledi bobovitých bývá označována a doporučována jako zaručené přírodní projímadlo. Čajové přípravky z lusků seny se dají koupit a užívají se ke krátkodobé léčbě zácpy, tedy po dobu jednoho až dvou týdnů. List seny pomůže, pokud chceme docílit měkčí stolice, při hemoroidech nebo pooperačních zákrocích v anální oblasti.

Pro dlouhodobější užívání můžeme použít čajovou směs s listy seny smíchanými se semeny anýzu, kořene lékořice, krušiny a zeměžluče. Po určité době pravidelného podávání čaje by mělo dojít k harmonizaci činnosti střev.

S harmonizací peristaltiky střev by měla pomoci pravidelná konzumace asi sto gramů tykvové dužiny denně. Podle bylinkářky již v krátké době zlepší či zcela odstraní straní zácpu. Dají se použít i výtažky z tykve ve formě tinktury.

Čerstvá tykvová šťáva podávaná bezprostředně před spaním prohlubuje spánek a posiluje nervovou soustavu.

 • Lněné semínko – obsahuje dostatek vlákniny a slizy, které změkčují stolici. Doporučuje se při zácpě u těhotných žen (obsahuje i fytoestrogeny). 
 • Kompotované broskve
 • Banán – reguluje totiž stolici. Průjmovitou zahušťuje a zácpu zprůchodňuje. 
 • Kysané zelí
 • Lžičku olivového oleje nalačno
 • Dostatek vlákniny, syrové zeleniny a tekutin, doporučuje se hned po ránu sklenice vlažné vody.
 • Činnosti střev pomáhá pohyb. 
 • Vyvarujte se přejídání. 
 • Odstraňte ze života stres.

Hlavní zprávy

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Adblock
detector