Hypoglykémie u nediabetiků: Jak podat první pomoc?

První pomoc při akutních komplikacích

Akutní komplikace

Hypoglykémie u nediabetiků: Jak podat první pomoc?

Mezi akutní komplikace diabetu se řadí:

 • Hypoglykémie
 • Hyperglykémie
 • Ketoacidóza

Hypoglykémie

Znamená pokles glykémie (hladiny cukru v krvi) pod hranici normy, tedy pod 3,3 mmol/l. Při hypoglykémii začíná mozková činnost váznout, protože mozek je závislý na přísunu cukru krví a dlouhodobější nebo těžší hypoglykémie může vést k bezvědomí a po jisté době ke smrti.

Příčiny hypoglykémie

 • Příliš mnoho inzulínu – vzniká, když jsme si omylem píchli vyšší dávku inzulínu, než jsme měli v úmyslu. Také tehdy, když jsme špatně odhadli svoji potřebu inzulínu a příliš jsme zvýšili jeho dávku. Hypoglykémie může také někdy vznikat brzy po začátku diabetu, když se částečně obnovuje výroba inzulínu ve vlastních beta-buňkách. Sečte se účinek inzulínu píchnutého v injekci s inzulínem vytvořeným vlastními betabuňkami.
 • Příliš málo jídla – když jsme odložili jídlo, které už jsme měli sníst. Může se také objevit, pokud jsme špatně posoudili množství sacharidů ve svém jídle – jídlo jsme nadhodnotili, považovali jsme jej za vydatnější, než ve skutečnosti bylo. Hypoglykémie vznikne, když si píchneme inzulín a potom se nenajíme. Zvlášť nebezpečné může být vynechání druhé večeře. Hypoglykémie pak může vzniknout v noci ve spánku. Hypoglykémie také hrozí, když jsme se najedli, ale jídlo jsme vyzvraceli. Naše tělo živiny z jídla nedostalo.
 • Neobvykle mnoho pohybu – pohyb urychluje chemické spalování glukózy, z něhož naše tělo získává energii potřebnou pro svalovou činnost. Pohyb, který snižuje zásoby glukózy, snižuje glykémii. Navíc může pohyb vést k rychlejšímu vstřebávání inzulínu píchnutého v injekci, díky většímu prokrvení svalů i podkožní vrstvy.
 • Alkohol – může být zvlášť záludnou a nebezpečnou příčinou hypoglykémie, protože znemožňuje doplňování glukózy do krve ze zásob z glykogenu v játrech.

Rovnováhu mezi inzulínem a glukózou v těle můžeme obnovit buď ubráním inzulínu nebo přidáním jídla, popřípadě obojím současně.

Příznaky hypoglykémie

Typickými příznaky hypoglykémie jsou pocení, třes rukou, slabost, bušení srdce, dravý „vlčí“ hlad.

Léčba hypoglykémie – první pomoc

Při zjištění hypoglykémie je nutno rychle reagovat. Při lehčí formě může diabetik sám zkonzumovat potraviny obsahující jednoduché (rychlé) sacharidy. Při těžší formě diabetik potřebuje pomoc druhé osoby.

Rychlou a účinnou první pomocí je požití jednoduchého cukru (glukózy) v rychle vstřebatelné formě: sladký nápoj (Coca-Cola, džus, sladký čaj apod.

) nebo hroznový, rychle rozpustný cukr (k dostání v lékárnách ve formě ruličky, která obsahuje celkem 40 g sacharidů a k 1. pomoci je doporučeno 5 ks z ruličky).

Je vhodné sníst asi 10 – 20 g sacharidů (větší množství se nedoporučuje, protože tím výrazně rozkolísáme hladinu glukózy). POZOR: sladké tekutiny se nemohou podat člověku, který z jakéhokoliv důvodu (opilost, bezvědomí, zvracení atd.) nespolupracuje, protože by mohl tekutiny vdechnout a udusit se.

Pokud není diabetik schopen přijímat rychlé sacharidy ani v tuhé ani v tekuté podobě, přichází na řadu GlucaGen HypoKit, který je nutno píchnout diabetikovi. Je to oranžová krabička, obsahující hormon glukagon ve formě prášku a injekci s vodným roztokem.

Před aplikací je nutno vstříknout vodný roztok z injekční stříkačky do ampulky s práškem glukagonu, protřepat a natáhnout připravený roztok glukagonu zpět do injekční stříkačky. Lze aplikovat jak podkožně, tak i do svalu (přičemž ze svalu se glukagon vstřebává rychleji).

Při těžké hypoglykémii jde o čas, tudíž je třeba aplikaci provést co nejrychleji, protože těžká hypoglykémie může poškodit mozek. Nejlépe je postiženému píchnout glukagonovou injekci (i přes oděv) do stehenního svalu. Pokud se glykémie začne zvedat, počkáme, až diabetik nabude vědomí a dáme mu sladké jídlo (nejlépe v tekuté formě).

Pokud se však diabetik z bezvědomí neprobere, je třeba zavolat rychlou zdravotní pomoc. Podání glukagonu ústy nepřichází v úvahu, jelikož díky polypeptidické struktuře se glukagon v trávicím traktu rozkládá.

Aplikace glukagonu však není účinná, když je diabetik v hypoglykemickém komatu ve stavu opilosti.

Játra opilého člověka mají v žebříčku priorit odbourávání alkoholu výše než rozkládání zásobního cukru glykogenu, což je v této situaci pro játra podřadnější úkol. Také alkohol sám o sobě snižuje glykémii a lehká opilost navozuje stejné pocity jako hypoglykémie.

Proto se diabetikům doporučuje buď úplná abstinence nebo pít jen do té míry, kdy je diabetik ještě sám schopen si změřit glykémii a doplnit sacharidový deficit.

Hypoglykémie u nediabetiků: Jak podat první pomoc?

Hyperglykémie

Když se na Vašem glukometru objeví hlášení HI neznamená to, že je glukometr pokažený nebo že se měření nezdařilo, ale že jsou hodnoty Vaší glykémie glukometrem neměřitelné, tedy vyšší než 31 mmol/l !!!!!

Hypoglykémie u nediabetiků: Jak podat první pomoc?

Při hyperglykémii dosahuje hladina krevního cukru hodnot nad 8 mmol/l.

Vyskytuje se jen u diabetiků jako projev onemocnění, jako následek absolutního nebo relativního nedostatku inzulínu, při opomenutí aplikace dávky, chybnou aplikací nebo jeho zvýšenou potřebou v době nemoci, stresu, dietní chybě apod. Hyperglykémie se rozvíjí pomaleji a je těžší ji rozpoznat. Až při vyšších hodnotách nad 15 mmol/l se mohou objevit klinické příznaky.

Příznaky hyperglykémie

Příznaky jsou těžko uhasitelná žízeň, časté močení, bolesti břicha, únava, protože močí se vylučuje cukr a minerální látky (zejména draslík), zvyšuje se obyčejně chuť k jídlu, může se ovšem vyskytnout i nechutenství a hubnutí, zhoršení vidění.

Léčba hyperglykémie

Lehké zvýšení glykémie mezi 10 – 13 mmol/l ještě nemusí pacienta příliš znepokojovat, ale měl by si vyšetřit ketolátek v moči. V případě, že se hyperglykémie opakuje i následující dva dny, je třeba po poradě s lékařem upravit léčebný režim.

Objeví-li se ketolátky v moči a je čas podání inzulínu, pacient zvýší obvyklou dávku o 5 – 10 % z celkové denní dávky. Není-li čas injekce, aplikuje se 5–10 % z celkové denní dávky inzulínu jako injekce navíc. Vyšetření krve a moči by se mělo kontrolovat každé tři hodiny. Se sportem raději nezačínat.

Není dobré nechávat hodnoty glykémie dlouhodobě vyšší, neboť mají nepříznivý vliv na organismus.

Je potřeba také myslet na to, že při glykémiích nad 17 mmol/l se nedoporučuje pohyb – cvičení, běhání…… Je důležité zvýšit pitný režim a upravit inzulínový režim.

Hypoglykémie u nediabetiků: Jak podat první pomoc?

Ketoacidóza

Diabetická ketoacidóza vznikne u člověka s diabetem, kterému akutně chybí v těle inzulín.

Na vývinu se také podílí nadbytek kontraregulačních hormonů, jako jsou adrenalin, glukagon, růstový hormon a kortizol.

Ketoacidóza je typická zvláště na samém začátku diabetu, když o onemocnění ještě nikdo neví. Diabetici I. typu jsou více ohroženi ketoacidózou než diabetici II. typu.

Tělo, aby mohlo dobře fungovat, musí získávat energii. Ta je zajištěna chemickým spalováním glukózy. Pokud ovšem v těle chybí inzulín nebo se nedostává glukózy, její spalování vázne. Buňky si tak hledají náhradní zdroj energie, kterým se stávají tuky.

Spalování tuků může v buňkách přechodně pomoci získávat energii. Ta je ale málo účinná a při spalování vznikají v buňkách odpadní látky – ketolátky (nejčastěji aceton). Ketolátky jsou ve větším množství jedovaté, protože okyselují tělo.

Z buněk se ketolátky vyplavují do krve a odtud do moči.

Příznaky ketoacidózy jsou neuhasitelná žízeň, zvýšené močení, zvracení a bolesti břicha, suchost sliznic, kůže, zrychlené prohloubené Kussmaulovo dýchání, dech páchne po acetonu. Dále se objevuje zrychlený tep, nižší krevní tlak a v neposlední řadě apatie.

Hladina krevního cukru bývá zvýšená, přesnou hranici však nelze stanovit.

Pokud se včas nezasáhne, pacient upadá do diabetického (ketoacidotického) kómatu, který může končit smrtí! Vzniká při hyperglykémii a výskytu ketolátek v krvi.

Velmi důležité je odlišení diabetického kómatu od hypoglykémie. U hypoglykémie je začátek náhlý, diabetické kóma začíná pozvolna a vyvíjí se po několik dnů. Hypoglykemický pacient je zpocený, bledý, neklidný, objevuje se třes končetin, pocit hladu, kůže je opocená.

Tyto příznaky ovšem neumožní vždy spolehlivé rozlišení obou stavů! Zásadou je, že při jakýchkoliv pochybnostech je třeba podat pacientovi glukózu.

Jejím podáním se nemůže podstatně zhoršit stav nemocného v diabetickém kómatu, může však zachránit život pacientovi s hypoglykémií.

Zejména u starších pacientů s mírnou cukrovkou se může objevit hyperosmolární hyperglykemické kóma bez ketoacidózy. Je charakterizováno těžkou hyperglykémií nad 36 mmol/l, dehydratací, bez výraznější ketoacidózy.

První pomoc při hypoglykémii: místo čokolády radši džus

Už se s vámi někdy zatočil svět? Znáte ten pocit, když vynecháte jídlo, nebo to přeženete v posilovně a navíc pak nemáte čas si dát po tréninku svačinu? Lehký třes rukou a nutkání sníst cokoliv sladkého, ale hlavně rychle? Nejdřív je to jen hlad, pak se cítíte malátní, unavení… tak se projevuje hypoglykémie. Takže máte matnou představu o tom, jak se cítí diabetik, opravdu jen matnou. Diabetický záchvat je mnohem horší.

Hypoglykémie přijde rychle, na rozdíl od opilosti

„Hypoglykémie se projevuje zvýšenou nervozitou, malátností, zmateností, neschopností jasně myslet, rozmazaným viděním, nadměrným pocením a často i pádem s bezvědomím,“ osvětluje diabetoložka a obezitoložka Michala Pelikánová, proč si okolí snadno splete diabetika, kterého postihne diabetický šok, s opilcem. Hypoglykémie však na rozdíl od opilosti přichází náhle, jako blesk z čistého nebe. Opilost obvykle očekáváme, a pokud ne my, tak naše okolí.

Budete mít zájem:  Inkontinenční pomůcky na předpis hradí pojišťovna

Hypoglykémie se netýká jen diabetiků

Normální hladina cukru v krvi je 3,5 – 5,0 mmol/l. Je řízena především funkcí slinivky břišní. Organizmus si ji dokáže sám pohlídat, sám reguluje, kolik inzulínu může vyprodukovat, aby byla zajištěna ideální hladina cukru v krvi. U diabetiků je ale tato funkce narušena.

Lehký pokles zvládne většinou každý sám, pokud ale hladina cukru v krvi spadne až pod 2,8 mmol/l, je to vážnější. Aby pacient zvládl těžkou hypoglykémii, potřebuje většinou pomoc další osoby. Hypoglykémie se ale netýká jen diabetiků.

Sami se s ní, jak už bylo řečeno v úvodu, mnohdy potýkáme a není to nikdy nic příjemného.

„Nejčastější příčiny hypoglykémie jsou vynechání či zpoždění jídla, konzumace příliš malého množství jídla, konzumace alkoholu bez jídla, nadměrné cvičení či déletrvající cvičení bez příjmu jídla, vysoká dávka inzulínu či léků snižujících hladinu cukru v krvi nebo probíhající onemocnění,“ říká Michala Pelikánová. Upozorňuje ale zároveň na to, že zdravý člověk včas rozpozná příznaky blížící se hypoglykémie. Cítí právě již výše zmíněný hlad, únavu, pocení, třes.

Diabetik by si měl svoji hypoglykémii hlídat pravidelným měřením, měl by být i o zvládání tohoto stavu poučen a poznat, „když to přijde“. Vždy ale nejde vše podle plánu. Kupříkladu malé děti do šesti let hypoglykémii neavizují, a pokud u nich dochází k těmto stavům častěji, rychleji „spadnou“ do bezvědomí.

K hypoglykémii může dojít i u pacienta, který si musí inzulín aplikovat injekcemi. Stačí si vpíchnout větší dávku, než je potřeba.

Diabetici se před lékařem hypoglykémií nechlubí – bojí se ztráty řidičáku

Diabetici mohou stavy nezávažné hypoglykémie zažívat i několikrát do jednoho měsíce. U svého lékaře ale o tom někteří nemluví. Bojí se, že by se dozvěděli, že se jejich stav zhoršil, nebo by jim hrozilo odebrání řidičského průkazu. Ví to ale jejich okolí?

Tady může nastat problém. Při hypoglykemickém záchvatu může jít v krajním případě i o život. „Pacient s diabetem a těžkou hypoglykémií může na následky hypoglykémie zemřít, není-li mu poskytnuta včasná pomoc.

Hypoglykémie ovlivňuje nejen celkové vnímání a pacient může upadnout do bezvědomí, zásadně ovlivňuje hlavně kardiovaskulární systém, způsobí srdeční arytmii, která může vést až k srdeční zástavě a smrti,“ říká diabetoložka. Nedělá z toho žádnou „kovbojku“, naopak. Bohužel pro mnohé lidi, zvláště ty starší, je diabetes normální.

Má ho v jejich věku „přece kde kdo“. Kámen úrazu ale může nastat v obavě okolí. Bojíme se oslovit cizího člověka, a co teprve, když se potácí po chodníku.

Hypoglykémie u nediabetiků: Jak podat první pomoc?

Při hypoglykémii čokoláda neposlouží, radši džus

Při lehké hypoglykémie, kterou může zažít i zdravý člověk, postačí jako první pomoc sladká tekutina. Michala Pelikánová uvádí jako příklad čaj se čtyřmi lžičkami cukru, 200 ml kolového nápoje nebo džusu. Cukry se totiž nejrychleji vstřebávají v tekuté podobě.

Je zcela bezúčelné zachraňovat hypoglykémii dia cukrovinkami, ty „rychlý cukr“ neobsahují. Ač je to překvapující, příliš nepomůže ani čokoláda, tedy u hypoglykémie ne, tuky obsažené v ní totiž vstřebávání cukru zpomalí. Stejně tak i tuky v mléce. Jako první pomoc tedy není nejvhodnější ani sladký jogurt.

Pokud se stav po čtvrt hodině nezlepší, podejte opět rychle vstřebatelné cukry, a poté po další čtvrt hodině je vhodné doplnit ty „pomalé“. Většina diabetiků u sebe nosí cukr, ať už kostkový, tekutý nebo ve formě bonbonů.

První pomoc při lehké hypoglykémii

 • co pomůže – rychlé cukry, ideálně sladká tekutina – např. čaj se čtyřmi lžičkami cukru, 200 ml kolového nápoje nebo džusu
 • co nefunguje – dia cukrovinky, čokoláda, sladké mléčné produkty
 • co dál – pokud se stav do 15 min. nezlepší, podejte opět rychle vstřebatelné cukry, a poté po další čtvrt hodině je vhodné doplnit ty „pomalé“ – např. cukr, bonbon

Pokud se ale setkáme u někoho ve svém okolí s těžší hypoglykémií, je třeba přivolat zdravotníka, který podá infuzi s glukózou. MUDr.

Pelikánová ale doporučuje při vážné hypoglykemii přivolat záchranku. „Na jakékoliv bezvědomí je třeba reagovat ihned. Není třeba pátrat po přesné příčině tohoto stavu. Je nutné ověřit životní funkce (dech, puls) a začít s byť i laickou pomocí a resuscitací.

Pacienta zajistit proti dalšímu úrazu a zajistit životní funkce, včasně zavolat RZP (155) s lékařem.“

Zdravému člověku i diabetikovi pomůže jako účinná prevence vyvážená a především pravidelná strava. Snídejte, svačte, obědvejte, zase svačte a večeřte. Druhá večeře v podobě bílkovin je povolena i ve zdravém jídelníčku. Správnou funkci slinivky břišní prý také podporuje „sladká“ zelenina, jako je dýně, mrkev, zelí, cibule nebo petržel.

Použité zdroje: www.zivotacukrovka.cz/cla­nek/365/vyskyt-hypoglykemii-u-diabetiku-je-vyssi-nez-se-dosud-predpokladalo/

Hypoglykémie

Hypoglykemie je pokles hladiny cukru pod 3,3 mmol/l. Patří mezi akutní komplikace diabetu a také jde o častou komplikaci léčby diabetu inzulinem. Běžná hladina glukózy v krvi je 3,5 – 5,5 mmol/l, ovšem diabetik může mít problémy i při těchto hodnotách. Slabá hypoglykemie se může projevovat i u zdravých lidí při vysoké tělesné zátěži, nebo nízkém příjmu potravy.

Hypoglykémie u nediabetiků: Jak podat první pomoc?

První pomoc u hypoglykémie – postižený se bude cítit unavený, zmatený, nebude reagovat, dále bude mít bušení srdce, třes, neklid a pocit úzkosti. Člověk může vypadat jako opilý, protože většinou ztrácí rovnováhu.

Diabetik má u sebe průkaz diabetika a nějakou sladkost. Tu si vezme sám nebo mu ji okamžitě dejte. Jestliže se do pár minut neobjeví zlepšení stavu, volejte ZZS.

Použijte jakékoliv sladké, co máte k dispozici (kola, sladká limonáda, čokoláda, hroznový cukr a další sladké potraviny).

Hypoglykémie nejvíce ohrožuje pacienta na životě v případě, že není včas podána sladká potravina. Člověk se může dostat do hypoglykemického šoku a následně upadnout do kómatu, ze kterého se již nemusí probudit nebo může mít trvalé následky.

Myslete na to v přítomnosti diabetika a dopřejte mu při obtížích sladkou potravinu. Ovšem vše s mírou, ne že sní pacient celou tabulku čokolády a vypije litr sladké limonády.

Musíte dávat pozor, aby nebyl nárůst velký a nenastala by jiná komplikace například v podobě hyperglykémie.

Cukrovka

Cukrovka (diabetes mellitus) je jednou z nejčastějších civilizačních chorob na světě. Cukrovka je onemocnění slinivky břišní, která nedokáže vytvářet inzulín nebo jej normálně produkuje, ale tělo nedokáže inzulín správně vstřebávat.

Rozlišujeme dva základní druhy cukrovky: Diabetes I. typu (buňky slinivky břišní, které produkují inzulín, jsou ničeny – autoimunitní nemoc) a Diabetes II. typu (snížená citlivost těla a tkání na inzulín).

Inzulín je hormon, který produkuje slinivka břišní, hormon jenž snižuje hladinu cukru v krvi. Normální hladina cukru v krvi (glykémie) je kolem 5 mmol/l.

Pod 2,5 mmol/l se jedná o hypoglykémii, která ohrožuje člověka na životě, naopak vyšší hladina nad 7 mmol/l může vést k hyperglykémii, tento stav je také velice nebezpečný.

Správnou životosprávou se dá cukrovka oddálit. Cukrovkou může trpět i hubený člověk, ale pravděpodobnější je, že ji dostanete, pokud trpíte nadváhou a sedavým zaměstnáním. Při nedodržení léčebného procesu se může cukrovka lehce zkomplikovat a hrozí záněty, poškození cév, špatné hojení ran, ztráta zraku, nevolnost, točení hlavy a pocity velké žízně.

Nejčastější projevy cukrovky

 • Žízeň
 • Časté a vydatné močení
 • Únava
 • Bledost
 • Pocení
 • Poruchy vědomí
 • Nevolnost
 • Cítíme aceton z dechu (lak na nehty, sladký bonbón)
 • Záněty dutiny ústní

Tyto příznaky rozhodně nepodceňujte, jestliže se vám některé z nich objevují častěji, navštivte svého obvodního lékaře. Ten vám provede pár testů, které si zde popíšeme a zjistí zda trpíte Diabetem.

Diagnostika

Laboratorní vyšetření

 • glykémie – vyšetření hladiny glukózy v krvi, odebírá se z prstu
 • OGTT – orální glukózový toleranční test, jedná se o vyšetření kdy budete pít sladký roztok po dobu 3 hodin a bude se vám měřit hladina cukru v krvi
 • glykemický profil – jedná se o měření hladiny glukózy v krvi po celý den. Většinou je test dělán vždy před jídlem a hodinu po něm, poté se večer výsledky vyhodnocují.
 • Glykovaný hemoglobin, glykovaný protein – odebere se klasicky krev do zkumavky a pošle se na rozbor do laboratoře. Test určí až 120 dní zpátky, jakou jste měli hladinu glukózy v krvi. Tento test je dobrý hlavně u těch pacientů, kteří po celou dobu nedodržují dietu, poté na 3 dny jedí zdravé věci a myslí si, že lékař nepřijde na to, jak dodržovali dietní opatření.
 • laboratorní vyšetření moče – glykosurie, ketonurie

Léčba

I. typ DM

 • dietoterapie – dieta číslo 9
 • inzulinoterapie – diabetická pumpa, diabetické pero, stříkačka (inzulínka)
 • transplantace slinivky břišní
 • přiměřená svalová činnost, správná životospráva
 • selfmonitoring (pravidelná návštěva diabetologa a každodenní samoměření hladiny glukózy)
Budete mít zájem:  Uspějete v podnikání? Rozhodnout může váš vzhled

II. typ DM

 • redukce hmotnosti
 • dietoterapie
 • antidiabetika (Dirastan, Glurenorm, Minidiap…)
 • přiměřená svalová činnost, správná životospráva

Další podrobné informace o cukrovce

Autor: Lucie Kliková DiS.

kardia-jh

Hypoglykemie a hyperglykemie

Diabetes mellitus neboli cukrovka je onemocnění projevující se se především zvýšenou hladinou cukru v krvi (tzv. hyperglykemií) a dále sklonem ke specifickému postižení řady orgánů, například postižení očí, nervů, ledvin, větším sklonem k infarktu myokardu, mozkové mrtvici či poruše prokrvení dolních končetin.

Jedním z nejvýznamnějších faktorů vedoucích k rozvoji těchto orgánových postižení je  hyperglykemie, pro tělo jsou nebezpečné  i velké výkyvy glykemie a zejména mozkové buňky jsou poškozovány těžkými hypoglykemiemi (nízkou hladinou cukru v krvi), vedoucími až k bezvědomí.

Z těchto důvodů je velmi žádoucí, aby každý diabetik znal správné rozmezí hladiny cukru v krvi, příznaky hypoglykemie i hyperglykemie  a při výkyvech glykemie uměl adekvátně reagovat.

Za normální hladiny cukru v krvi (glykemii) u diabetika považujeme na lačno hodnoty 4 – 6 mmol/l, během dne je to pak 5 – 8 mmol/l.

Glykemii nižší než 4 můžeme již považovat za hypoglykemii, za jasnou hypoglykemii pokládáme hodnoty nižší než 3,3 mmol/l.

Hyperglykemie je pak hladina cukru vyšší než 6 mmol/l, což je velmi přísné kriterium, odvozené od hladiny cukru u zdravých lidí. Příznaky  vyvolává až glykemie mezi 10 -15 mmol/l.

Hypoglykemie

Hypoglykemie je pokles hladiny krevního cukru, který se může objevit u diabetiků nejen při léčbě inzulínem, ale i při léčbě některými perorálními antidiabetiky (tabletami k léčbě cukrovky). Hypoglykemie můžeme rozdělit na lehké, těžké a domnělé.

Lehká hypoglykemie znamená, že ji diabetik dokáže sám zvládnout, těžká hypoglykemie je stav, který vyžaduje zásah druhé osoby. Příznaky hypoglykemie se mohou dostavit i při hladině krevního cukru mezi 8 a 10 mmol/l, a to u pacientů kteří jsou dlouhodobě špatně kompenzovaní a jejichž glykemie se tedy pohybuje kolem hodnot 15 mmol/l.

Pak se pokles glykemie na nižší hladinu může projevit příznaky typickými pro hypoglykemii. Tento stav nazýváme domnělá hypoglykemie.

Méně známé je, že hypoglykemií mohou trpět i nediabetici, například lidé po rozsáhlých  operacích trávicí trubice, například odstranění většiny žaludku, při vzácném nádorovém onemocnění slinivky – inzulinomu i při dalších nádorových onemocněních nebo při vážném poškození jater. Lehčí hypoglykemie mohou mít i někteří náchylní zdraví lidé při nevhodné stravě obsahující převážně jednoduché „rychlé“ cukry, po delším hladovění a fyzické námaze.

Při rozvíjející se hypoglykemii se typicky objevuje pocení, silný, až vlčí hlad, bledost, třes, bušení srdce.

Postupně, obvykle během 10-15 minut nastupující příznaky, které vznikají v souvislosti s nedostatečným zásobením mozkových buněk glukózou – porucha soustředění, zmatenost, někdy i agresivita a pokud se nevyrovná hladina  cukru v krvi, rozvíjí se bezvědomí.

Při řadu let trvající cukrovce nebo při opakovaných hypoglykemiích dochází k poruše rozpoznávání hypoglykemie, typické příznaky se objevují v menší míře,  nastupují později  nebo dokonce vůbec a pacientovi hrozí těžké hypoglykemie s komaty.

Příčinou poklesu hladiny cukru může být vynechání pravidelného jídla,  onemocnění provázené zvracením a průjmem, větší fyzická zátěž či výraznější zhubnutí. Až polovina hypoglykemií vzniká v noci ve spánku.

Pro tělo jsou nebezpečné opakované hypoglykemie navazující na sebe, vznikající obvykle při nadměrných dávkách inzulínu.

Riziko těžké hypoglykemie stoupá při léčbě staršími typy perorálních antidiabetik, jako jsou léky s účinnou látkou glibenklamid, při léčbě dlouhodobě působícími („nočními“) inzulíny,  u nemocných s poškozením ledvin a pacientů užívajích léky ze skupiny betablokátorů pro vysoký krevní tlak nebo onemocnění srdce.

Lehčí hypoglykemii většinou zvládne nemocný sám, okamžitým požitím 10 -15 g jednoduchých sacharidů (jedna sacharidová jednotka) – například dvě kostky cukru samostatně nebo rozpuštěné v čaji, dva decilitry  džusu nebo limonády slazené cukrem, případně je možné stejné množství sacharidů opakovat asi po sedmi minutách. Při těžké hypoglykemii, kdy se rozvíjí porucha vědomí nemocný není schopen příjmu potravy, hrozí riziko vdechnutí. Pak je první pomocí v domácím prostředí předplněná injekce hormonu glukagonu do svalu. U rizikových nemocných, trpících těžkými hypoglykemiemi by v aplikaci injekce měla být zacvičena rodina a další blízcí lidé. Pokud není glukagon k dispozici, je možné pacientovi vsunout kostku cukru mezi zuby a tvář, namazat mu sliznici úst speciálním gelem s glukozou (nehrozí riziko vdechnutí). Přivolaná rychlá záchranná pomoc podává nemocnému silně koncetrovaný roztok glukozy do žíly.

Jak se chovat po proběhlé hypoglykemii?

Po zvládnutí jednorázové hypoglykemie, s jasnou příčinou vzniku nejsou třeba žádná zvláštní opatření. V případě hypoglykemie vzniklé v souvislosti s fyzickou námahou je nutné glykemie opakovaně měřit a v následujích asi 8mi hodinách snížit dávku inzulínu.

Při onemocnění provázeném nechutenstvím, zvracením nebo průjmem je nezbytné měřit si glykemii glukometrem a eventuelně snížit dávky inzulínu či léků.

 Hospitalizace je vhodná po těžké hypoglykemii, při hodnotě nižší než 2,8 mmol/l, pokud léčba nevede k rychlé úpravě stavu, není-li možná kontrola jinou osobou během následujících dvanácti hodin po příhodě.

  Při opakovaných hypoglykemiích je nutné poradit se s lékařem a upravit léčbu cukrovky. Pacienti by měli být poučeni, zda lék, který užívají na cukrovku není vhodné při zažívacích obtížích vysadit.

Lehké hypoglykemie, jednou až třikrát týdně,  jsou běžné u pacientů léčených inzulínem, zejména jsou-li léčeni intenzifikovaným inzulinovým režimem – tzn.

více než tři injekce inzulínu denně a dále u nemocných léčených inzulinovou pumpou. Většina diabetiků je dokáže rozpoznat a správně zareagovat.

  Těžká hypoglykemie je velmi závažný stav, s rizikem poškození mozku, vzniku mozkové mrtvice či infarktu myokardu u starších osob. Úmrtnost je 1-3%.

Hyperglykemie

Hyperglykemie se může objevit u každého diabetika, tedy  u osob léčených pouze dietou, tabletami i inzulínem. Mírná  hyperglykemie je typická pro jedince  trpící prediabetem neboli poruchou glukozové tolence.

  Prediabetes je porucha metabolismu glukozy, kdy dochází k výkyvům glykemie směrem nahoru u lidí, kteří zatím nesplňují diagnostická kriteria diabetu. Riziko vývoje „pravé“ cukrovky je u těchto nemocných vysoké.

Hyperglykemie se samozřejmě vyskytuje i pacientů s dosud lékařem nediagnostikovaným diabetem a tito lidé jsou stejně jako diabetici díky toxickému účinku vysoké hladiny glukozy v těle ohroženi rozvojem specifických komplikací diabetu, jak již bylo rozvedeno v úvodu článku.

K hyperglykemii u dosud dobře kompenzovaného diabetika dochází při horečnatém onemocnění, při větším psychickém stresu, při přírůstku tělesné hmotnosti, kdy se snižuje citlivost tkání pro inzulín  a po každé těžké hypoglykemii, kdy tělo „přestřeluje“.

K méně nápadným příznakům hyperglykemie patří únavnost,  celková slabost a nevýkonnost, časté infekce, ať již virozy, močové infekce, postižení kůže hnisavými procesy nebo plísňovými onemocněními. Příznaky rozvíjející se při těžké hyperglykemii, tzn.

hodnotách mezi 15 – 20 mmol/l zahrnují velkou žízeň (denní příjem tekutin může být až 10 litrů), časté močení, hubnutí. K těmto příznakům dochází proto, že přebytečný krevní cukr uniká močí z těla a váže na sebe vodu. Následkem velkého močení dochází k odvodnění  a rozvratu vnitřního prostředí pro ztráty solí.

Při prohlubující se hyperglykemii stoupají v těle kyselé odpadní látky – ketolátky, například aceton, který se vylučuje močí a objevuje se nevolnost, zvracení, rychlé dýchání, mohou být přítomny i bolesti břicha.   Pokud tento stav není řešen, dochází k zmatenosti, křečím až bezvědomí.

Při převažující dehydrataci, vysoké glykemii (i 50 mmol/l) a nepřítomném či nevýrazném zvýšení ketolátek se tato závažná, velmi často smrtelná komplikace diabetu nazývá hyperosmolární koma. Postihuje zejména starší diabetiky 2.typu. Druhým pólem je pak diabetická ketoacidoza, při vážnějším průběhu také spojená s komatem.

V tomto případě je dominující překyselení organismu, zjistitelné vysokými odpady acetonu do moči, dehydratace je taktéž přítomná, hyperglykemie nemusí být tak extrémní (i kolem 15 mmol/l). Tato forma postihuje typicky diabetiky 1.typu a má mnohem lepší vyhlídky co se týče přežití, úmrtnost je asi 2%.

Při uvedených příznacích těžké hypoglykemie je třeba si nejlépe glukometrem, eventuelně močovým papírkem ověřit jak je glykemie vysoká či jaký je únik glukozy do moči. Pokud je glykemie vyšší než 15 mmol/l je vhodné si pomocí močového papírku stanovit aceton v moči.

V každém případě je nezbytné pro s hyperglykemií spojenou dehydrataci se ztrátou minerálů zvýšit příjem tekutin, ideálně minerálek. Nevelkou hyperglykemii  poučení pacienti léčení inzulínem umí zvládnout sami úpravou dávek inzulínu a posunutím příjmu jídla.

Je-li glykemie příliš vysoká, nedaří-li se ji snížit, je-li pozitivita acetonu močovým papírkem více než 2 nebo je-li významná hyperglykemi  u pacienta léčeného tabletami nebo dietou, pak je nezbytné vyhledat včas lékařskou pomoc.

Pocitu dobrého zdraví, osobní spokojenosti, kontroly svého onemocnění a v neposlední řadě i zabráněním nebo zpomalením rozvoje diabetických komplikací je možno dosáhnout porozuměním svému onemocnění.

Základním pilířem dobré kontroly cukrovky, hlavně u diabetiků léčených inzulínem je samostatné měření glykemie (selfmonitoring) glukometrem s úpravou léčebného režimu a použití močových papírků ke stanovení glukozy a   acetonu  v moči.

Tyto pomůcky jsou užitečné i pro diabetiky léčené dietou nebo tabletami, zejména v kritických situacích jako je onemocnění s teplotami, změna diety, větší fyzická námaha. Přístroj glukometr hradí pojišťovna všem pacientům léčeným inzulínem, ti ostatní si ho mohou zakoupit.

Určené množství testovacích proužků  do glukometru i k analýze moči pak může lékař předepsat všem diabetikům.

Budete mít zájem:  Manuální terapie – co je to a na co je dobrá?

Hypoglykemie – Wikipedie

Tento článek není dostatečně ozdrojován, a může tedy obsahovat informace, které je třeba ověřit.Jste-li s popisovaným předmětem seznámeni, pomozte doložit uvedená tvrzení doplněním referencí na věrohodné zdroje.

Hypoglykemie (nebo též hypoglykémie[1]) je definována jako patologický pokles glykemie pod 3,3 mmol/l doprovázený klinickými projevy, jež jsou způsobeny vylučováním antiregulačních hormonů a dalšími biochemickými procesy.

Řadí se mezi akutní komplikace diabetu a jedná se o častou komplikaci léčby diabetu inzulinem. Normální hladina glukózy v krvi je 3,5 – 5,6 mmol/l. Diabetik však může mít problémy i při těchto hodnotách (je „zvyklý“ na chorobně zvýšenou hladinu glukózy).

Mírná hypoglykemie se může projevit u zdravých lidí při nízkém příjmu potravy nebo vysoké tělesné zátěži, příznaky jsou přitom mírnější, zřídka dojde k několikavteřinové mdlobě.

Příčiny

Stav je způsoben relativním přebytkem uměle podaného inzulinu (vzácně jiných léků). Obvyklá příčina je nedostatečný příjem potravy po podání inzulinu. Diabetici jsou zvyklí najíst se ihned po injekční aplikaci.

Pokud se jídlo zpozdí, dávka inzulinu je příliš vysoká nebo se změnil předchozí denní režim (pohyb, dieta) – může dojít k hypoglykemii. Hypoglykemie může též vzniknout jako důsledek požití většího množství alkoholu.

Projevy

Hypoglykemie se projevuje nejprve sníženou psychickou výkonností, slabostí, bolestí hlavy, studeným potem, pocitem hladu, poruchou jemné motoriky a později křečemi až bezvědomím.

Nízká koncentrace glukózy v krvi je nebezpečná především pro mozek (zdroj energie pro mozek je i glukóza, které spotřebuje asi 100 g za den), a proto se tělo snaží nedostatek glukózy v krvi co nejrychleji napravit. Stimuluje sekreci antagonistů inzulinu: především hormony nadledvin – adrenalin, kortizol a hormon pankreatu – glukagon.

Tyto hormony stimulují rozklad zásobního cukru glykogenu (proces glykogenolýza) v játrech na glukózu a potlačují účinek inzulinu. Pocit hladu, který je způsobený vyloučením adrenalinu do krve, přinutí člověka sníst potravu obsahující sacharidy.

Léčba

K léčbě hypoglykémie jsou vhodné potraviny s vysokým glykemickým indexem. Vhodné potraviny jsou například kostkový cukr, džus, sladké moučníky a tyčinky, atd. Nevhodná je například paradoxně čokoláda, protože obsahuje velký podíl tuků, které zpomalují vstřebávání glukózy do krve.

Trvá přibližně 5-10 minut, než se glukóza z přijaté potravy v trávicím traktu vstřebá do krve a projevy hypoglykemie postupně vymizí. Po přijetí potravin s vysokým glykemickým indexem je vhodné přijmout také potraviny s nízkým glykemickým indexem, aby nedošlo k další hypoglykémii.

Pokud projevy hypoglykemie pokračují i po 10 minutách od příjmu potravy, je nutné přísun sacharidů zopakovat.

Hypoglykemické kóma

Glukagon – první pomoc při hypoglykemickém komatu

V průběhu trvání diabetu a častým opakováním hypoglykemie dochází k útlumu kontraregulační odpovědi organismu na hypoglykemii (= pomaleji se vyplavuje glukagon a adrenalin), což má za následek tzv. syndrom porušeného vnímání hypoglykemie. Nerozpoznaná hypoglykemie ve spánku může vést ke kolapsu organismu v důsledku absolutního nedostatku glukózy v krvi, tzn. k hypoglykemickému kómatu. Při poruše vědomí není diabetik schopen přijímat potraviny obsahující sacharidy. Je nutné zavolat zdravotnickou záchrannou službu. Je možné vložit kostku cukru do úst postiženého mezi tvář a zuby. Ve slinách rozpuštěná sacharóza se rozštěpí a vzniklá glukóza se rychle vstřebává do krve. Není vhodné kostku cukru vkládat pod jazyk, kvůli nebezpečí vdechnutí.
Pokud má u sebe diabetik nouzovou laickou injekci je možné injekčně aplikovat hormon glukagon, který zvrátí účinek inzulinu.
Pokud dosavadní léčba není účinná, lékař nitrožilně aplikuje 40% roztok glukózy.

Velmi častou chybnou úvahou nepoučeného laika je „píchnout cukrovkáři inzulín“. Inzulín však (na rozdíl od kostky cukru) může člověka zabít, proto jej podává pouze lékař, nebo diabetik sám sobě při plném vědomí. Nutno podotknout, že inzulín slouží ke snížení hodnoty cukru v krvi, proto se v žádném případě inzulín nepíchá v případech hypoglykémie.

Reference

 1. ↑ Jazyková poradna ÚJČ AV ČR. Internetová jazyková příručka [online]. [cit. 2018-08-04]. Heslo hypoglykemie. Dostupné online. 

Související články

 • Diabetes mellitus
 • Glykemie
 • Hyperglykemie
 • Glukagon

Externí odkazy

 • Obrázky, zvuky či videa k tématu hypoglykemie na Wikimedia Commons

Wikipedie neručí za správnost lékařských informací v tomto článku. V případě potřeby vyhledejte lékaře!Přečtěte si prosím pokyny pro využití článků o zdravotnictví.

Autoritní data

 • BNF: cb120020765 (data)
 • LCCN: sh85063783
 • MA: 2780590443

Portály: Medicína

Citováno z „https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Hypoglykemie&oldid=20313811“

Hypoglykémie

Hypoglykémie je nízká hladina krevního cukru (glukózy). Je to relativně častý příznak u léčených diabetiků, ale může se vyskytnout i v jiných případech. Jedná se o koncentraci krevního cukru nižší než 3.6 milimolů na litr, ale je nutno dodat, že rozdílní autoři udávají tuto hladinu různě.

Příčiny:

1. Léčba cukrovky – Nejčastější příčinou skutečně vážné hypoglykémie je léčba pacientů s cukrovkou 1. typu či cukrovkou 2. typu. Jak inzulin, tak některé tabletky mají schopnost snížit diabetikovi hladinu cukru až moc.

2. Fyzické vyčerpání a nedostatek energie – Hypoglykémie se může objevit i u jinak zdravých lidí při příliš velké fyzické aktivitě a nedostatečném příjmu cukru. Hypoglykémie není tak silná jako při léčbě cukrovky a obvykle nevede ke ztrátě vědomí, příjemná však není.

3. Kocovina – Mírnější forma hypoglykémie bývá přítomna při střízlivění. Játra odbourávají alkohol a neuvolňují cukr do krve.

4. Inzulinom –Tento nádor se nejčastěji nachází ve slinivce břišní a vychází z buněk slinivky tvořících inzulin. Někdy je nezhoubný a někdy zhoubný, nejviditelnější potíže však svému nositeli působí nárazovým uvolňováním velkého množství inzulinu, což má za následek záchvaty těžkých hypoglykémií.

5. Vzácné poruchy metabolizmu glukózy – Existují velmi vzácná vrozená onemocnění, která mohou vážně narušit metabolizmus glukózy a tím způsobit hypoglykémie. Medikům jistě známou je např. von Gierkeho nemoc.

Projevy: Tíže projevů je individuální. Každý člověk snáší hypoglykémii jinak, a proto nelze určit hladinu cukru, při níž konkrétní člověk pocítí příznaky. Obvykle platí, že je-li člověk na hypoglykémie zvyklý, roste jeho odolnost vůči nim a nemusí si je uvědomit.

Slabá hypoglykémie se tedy nemusí projevit nijak, nebo únavou a nevýkonností. Těžší se zprvu projeví aktivizací organismu – člověk začne být neklidný, dostane prudký hlad, objevuje se bušení srdce, zrychluje se dech, člověk se nadměrně potí, třesou se mu ruce.

Tento stav postupně přechází k jistému narušení vědomí, může se vyskytovat euforie, pocit opilosti, motání hlavy, někdy zmatenost, agresivita a krátkodobé poruchy paměti. Nejzávažnějším příznakem je bezvědomí a nakonec i smrt. Většina příznaků je, jak jste si jistě povšimli, spojena s nedostatkem cukru pro mozek.

Mozek cukr nezbytně potřebuje a nejrychleji je postižen jeho nedostatkem.

Pozn. pro mediky: Při hypoglykémii je kůže člověka zpocená, při hyperglykémii je kůže naopak suchá. Zapamatujete si to tak, že při hyperglykémii je člověk dehydratovaný a vysušený. (Vysoká hladina cukru způsobí ztráty cukru do moči a ten s sebou táhne vodu)

Diagnostika: Při poruchách vědomí – zejména u pacienta s léčenou cukrovkou – měří pracovníci RZP pravidelně hladinu krevního cukru pomocí glukometru. Glukometr je malý přenosný přístroj, který dokáže určit hodnotu krevního cukru z malé kapky krve.

Prevence: Hlavní prevencí je správné a opatrné léčení cukrovky. Diabetik by měl dodržovat jistá pravidla. Například by si měl dát pozor s aplikací pro něj běžných dávek inzulinu, pokud má vyšší fyzickou aktivitu.

Při fyzické aktivitě se zjednodušeně řečeno účinek inzulinu zvyšuje. Stejně tak může být pro léčeného diabetika osudná opilost. Koncentrace cukru klesá vlivem jeho léků i kvůli odbourávání alkoholu játry.

 Porucha vědomí při hypoglykémii může být navíc zaměněna s opilostí a nezaléčena.

Léčba: Je-li člověk při vědomí,musí urychleně sníst nebo vypít něco s cukrem. Pomůže jakákoliv oslazená tekutina. významný objem cukru je i v pečivu, a proto lze doporučit i housku. Zdánlivě ideální čokoláda příliš účinná není – velký obsah tuku brání vstřebání cukrů.

Odbornější pomoc představuje nitrožilní aplikace glukózy. Většinou se nárazově podává injekce s velkým množstvím cukru, pak lze použít i infuze glukózy o nižší koncentraci. Efekt je velice rychlý, hovoří se o tzv. „oživnutí na jehle“.

Lidé s hypoglykémií po užití inzulinu si mohou jako první pomoc aplikovat roztok obsahující syntetický hormon glukagon (preparát GlucaGen).

Zdroje

https://www.healthline.com/health/hypoglycemia-without-diabeteshttps://www.medicalnewstoday.com/articles/166815.phphttps://www.niddk.nih.gov/health-information/diabetes/overview/preventing-problems/low-blood-glucose-hypoglycemia

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Adblock
detector