Počet pneumokokových infekcí stoupá. Proč?

Zjistěte více o očkování

Pneumokok neboli Streptococcus pneumoniae je kulovitá bakterie, která může způsobit závažná onemocnění, jako je například zápal plic, zánět mozkových blan či otravu krve.

Často je též původcem zánětu středního ucha, který postihuje nejčastěji kojence a batolata a děti do tří let věku.

Které skupiny lidí jsou pneumokoky ohroženy nejvíce? A je vůbec možné infekcím předcházet?

Počet pneumokokových infekcí stoupá. Proč?

Pneumokoky jsou bakterie, které jsou běžně přítomny v ústech i celém nosohltanu zdravých dětí i dospělých, aniž by působily zdravotní obtíže. Jestliže u jedince dojde, z nějakých důvodů, k porušení obraných mechanizmů, které zabraňují proniknutí bakterií do prostor, které jsou za normálních okolností mikrobu prosté, např.

dolní dýchací cesty, obličejové dutiny, oblast středního ucha, dojde v těchto místech k zánětu. Ten způsobí buď lokální nákazu, jako je zánět středního ucha, nebo bakterie pronikne i do krve a vyvolá závažné onemocnění, např. zápal plic či bakteriální zánět mozkových blan.

Bakterie Streptococcus pneumoniae se šíří kapénkovou cestou – kašlem a kýcháním – tímto způsobem může nosič nakazit i další osoby.

Státní zdravotní ústav v Česku v roce 2018 zaznamenal 481 výskytů invazivního pneumokokového onemocnění, z nichž 84 vedlo k úmrtí pacienta. Onemocnění se nejvíce vyskytuje na podzim a v zimě, kdy v populaci stoupá počet virových onemocnění, která vedou k oslabení organismu. Ten se pak hůře brání pneumokokovým infekcím.

Na pozoru by se měli mít děti a senioři

Pneumokoková infekce má zpravidla závažnější průběh u dětí do pěti let a seniorů nad 60 let. Potenciálně ohroženi jsou lidé s chronickými onemocněními, jako jsou choroby srdce, plic nebo diabetes, ale také pacienti na imunosupresivní léčbě nebo kuřáci. Pneumokokům obecně nahrává oslabená nebo nedostatečně vyvinutá obranyschopností těla.

Zrádnost pneumokokové nákazy spočívá v tom, že prvotními příznaky může připomínat „obyčejnou“ chřipku. Pacient má zvýšenou teplotu, zimnici, kašle, zvrací nebo ho trápí bolest hlavy. Proto se nezřídka stává, že nemocný nebo jeho okolí mylně vyhodnotí, že se nejedná o vážné onemocnění a bude se tak stačit vyležet s hrnkem čaje.

Pokud se ale za chřipkovými příznaky ukrývají pneumokoky, napadá onemocnění jednotlivé orgány, kde způsobuje závažné záněty. Postiženo může být středouší, plíce i mozek, v němž se může rozvinout nebezpečná pneumokoková meningitida neboli zánět mozkových blan. Bakterie, která se dostane do krevního řečiště, postupuje v organismu velmi rychle a nemocnému jde o čas.

V případě podezření na pneumokokové onemocnění je proto nezbytně nutné co nejdříve navštívit lékaře, který pacientovi nasadí vhodnou léčbu. Ta zpravidla spočívá v podávání analgetik na tlumení bolesti a antibiotik, která působí proti bakteriím. Včasná návštěva lékaře je opravdu klíčová, neboť v krajním případě může mít pneumokoková nákaza trvalé, nebo dokonce fatální následky.

Jak se před pneumokoky bránit?

Vzhledem k tomu, že se pneumokokové bakterie šíří vzduchem, je v podstatě nemožné se proti nim zcela chránit. Proto účinný způsob prevence představuje očkování.

Vakcína Prevenar 13 pomáhá chránit organismus před 13 typy pneumokoků, které způsobují většinu závažných invazivních onemocnění. Vakcína v organismu aktivuje imunitní systém, aby si sám vytvořil tzv.

paměťové buňky a potřebné protilátky, které zničí bakterie pneumokoků.

Dospělým pacientům se aplikuje jedna dávka vakcíny, a to prostřednictvím tenké jehly do deltového svalu na paži, případně kojencům do stehna. Osobám starším 65 let, u nichž je riziko onemocnění pneumokokovou infekcí vyšší, očkování kompletně hradí zdravotní pojišťovna. V rámci preventivních programů ale některé pojišťovny na očkování alespoň částečně přispívají pacientům mladším 65 let.

Pokud jde o další ohroženou skupinu, tedy děti, patří vakcína Prevenar 13 mezi nepovinná očkování, a tak rozhodnutí, zda proti pneumokokům očkovat, nebo neočkovat zůstává na rodičích. Vakcinace proti pneumokokům probíhá v závislosti na věku, kdy je dítěti aplikována první dávka, podle několika schémat.

U nejmenších dětí (9 týdnů věku), u nichž je očkování doporučeno Českou vakcinologickou společností (viz očkovací kalendář https://www.vakcinace.eu/ockovani-v-cr) ve schématu 2 + 1 jsou první dvě dávky aplikovány do 7. měsíce věku dítěte a poslední dávka ve věku 11.–13. měsíců věku dítěte. V tomto případě je vakcína Prevenar 13 částečně hrazena z veřejného zdravotního pojištění.

Zdroje

 • Státní zdravotní ústav: Tisková zpráva invazivní pneumokokové onemocnění
 • Pneumokokové nákazy a možnosti očkování proti nim, Prof. MUDr. Jiří Beran, CSc., Prof. MUDr. Jiří Havlík, DrSc., Maxdorf 2006
 • Invazivní pneumokokové onemocnění v České republice v roce 2018, Jana Kozáková, Zuzana Okonji, Helena Šebestová, Martina Klímová, Pavla Křížoví, SZÚ 2019
 • Co je pneumonie a jak ji překonat, Informace pro pacienty postižené zápalem plic, prof. MUDr. Vítězslav Kolek, CSc., SOLEN, 2015
 • Co bychom měli vědět o očkování, abychom dělali správná rozhodnutí, Praktická příručka nejen pro rodiče, MUDr. Zuzana Vančíková, CSc., Vydáno pod odbornou záštitou OSPDL ČLS JEP, 2015
 • Česká vakcinologická společnost ČLS JEP: Očkování v ČR
 • OFID: Pneumococcal Disease in Adults
 • Hygienická stanice hlavního města Prahy: Tisková zpráva; Proti pneumokokem vyvolanému zápalu plic existuje očkování
 • Souhrn údajů o přípravku Prevenar 13
 • Státní ústav pro kontrolu léčiv: Úhrada Prevenar 13
 • Metodický postup k vykazování očkování od 1.5.2019

Uvažujete o odkladu očkování? Nedělejte to, radí lékaři

Od

Sandrad – Publikováno 2.1.2021V kategorii: Aktuality, Tipy pro zdraví

Počet pneumokokových infekcí stoupá. Proč?

Těžký zápal plic, otrava krve, zánět mozkových blan či akutní zánět středního ucha. To jsou závažná onemocnění, která může mít pneumokok na svědomí.

Nejohroženější skupinou v rodinách jsou malé děti do pěti let a jejich prarodiče nad 65 let. U dětí byla v minulém roce zaznamenána nejvyšší nemocnost za posledních deset let.

Jednou z doporučovaných variant prevence pro vaši rodinu je očkování.

„Jak klesá míra proočkovanosti, počty nemocných stoupají. Bohužel se jedná o dlouhodobý trend nárůstu této závažné infekce.

V této souvislosti je nutné opět upozornit na to, že nejlepší prevencí pneumokokových nákaz je očkování, a to ve všech věkových kategoriích, tedy i tzv. sendvičové generace, tzn.

lidí v produktivním věku, kteří se současně starají o malé děti i o staré rodiče,“ komentuje situaci MUDr. Jana Kozáková, vedoucí Národní referenční laboratoře pro streptokokové nákazy.

Proč očkování neodkládat kvůli koronaviru
Česká vakcinologická společnost vyzývá k očkování dětí i dospělých proti chřipce a proti pneumokokovým onemocněním i v době koronavirové pandemie. „Je nezbytné naočkovat děti, seniory a chronické pacienty.

Bude-li se současně chránit jejich okolí, udělá se pro jejich ochranu maximum,“ doplňuje MUDr. Jana Kozáková. Podle ministerstva zdravotnictví očkování osobám bez zjevných akutních zdravotních obtíží nemůže ublížit a nezvyšuje riziko vzniku onemocnění Covid-19.

Pediatři pro odklad také nevidí důvod
Odborná společnost praktických dětských lékařů doporučuje neodkládat očkování dětí ani v období současné pandemie. Odklad by totiž mohl způsobit nárůst infekcí a ohrozit tak zdraví dětí.„Zejména nyní je důležité na prevenci dbát.

Covidová situace by neměla být důvodem ke zbytečnému odkládání očkování, a to ani očkování tzv. dobrovolných, jako je třeba to proti pneumokokové infekci u kojenců. Právě tento typ infekce je častou komplikací původně virových onemocnění a může vést k závažnému ohrožení zdraví dítěte,“ říká praktická dětská lékařka MUDr.

Alena Šebková, předsedkyně Odborné společnosti praktických dětských lékařů.

Jak se pneumokok chová a šíří
Pneumokoková onemocnění způsobuje bakterie Streptococcus pneumoniae neboli pneumokok.

Ta mohou být rozdělena jednak do kategorie neinvazivních (méně závažných), jako jsou infekce dýchacích cest, zánět středního ucha a zánět vedlejších nosních dutin, jednak invazivních infekcí.

Invazivní infekce se projevují jako těžký zápal plic, otrava krve, zánět kostní dřeně, infekční artritida či zánět mozkových blan. „Pneumokoky se šíří vzdušnou cestou, tedy kašlem a kýcháním, ale nakazit se lze i od nosičů, kteří nemusí mít žádné projevy nemoci.

Těm nemusí působit problémy, dokud ale nedojde k oslabení obranyschopnosti organismu například při viróze. Pak mohou proniknout do dalších částí těla a způsobit závažnou infekci,“ přibližuje praktická dětská lékařka MUDr. Alena Šebková.

Kdy ale očkování odložit?
Očkování se nedoporučuje pouze ve chvíli, kdy je organismus oslabený, například vysokou teplotou (38,5 °C a více), rýmou, kašlem. V takovém případě je vhodné se přeobjednat. V případě zdravých jedinců je odpověď na otázku, kdy je očkování nejvhodnější, jednoduchá: je to právě teď.

PRV-2020.02.067

Hrozbou není jen COVID-19

Počet pneumokokových infekcí stoupá. Proč?

Těžký zápal plic, otrava krve, zánět mozkových blan či akutní zánět středního ucha. To je výčet jen některých onemocnění, která může mít na svědomí bakterie Streptococcus pneumoniae neboli pneumokok. Nejrizikovější skupinou jsou lidé starší 65 let a děti do pěti let.

Celkové počty nemocných se od minulého roku opět mírně zvýšily. Proočkovanost u dětí od roku 2012 potom dlouhodobě klesá. Nejpočetnější skupinou s vážným průběhem IPO byli v roce 2019 senioři starší 65 let, kterých bylo vloni 267, z toho jich bohužel 57 zemřelo.

Ve věkové skupině 40–64 let bylo zjištěno 145 případů s invazivní pneumokokovou infekcí. „Jak klesá míra proočkovanosti, počty nemocných stoupají. Bohužel se jedná o dlouhodobý trend nárůstu této závažné infekce. Nejlepší prevencí pneumokokových nákaz je očkování, a to ve všech věkových kategoriích, tedy i tzv.

sendvičové generace, tzn. lidí v produktivním věku,

kteří se současně starají o malé děti i o staré rodiče,“ komentuje situaci MUDr. Jana Kozáková, vedoucí Národní referenční laboratoře pro streptokokové nákazy.

Proč očkování neodkládat kvůli koronaviru

Česká vakcinologická společnost ČLS JEP vyzývá k očkování dětí i dospělých proti chřipce a proti pneumokokovým onemocněním i v době koronavirové pandemie. „Je nezbytné naočkovat děti, seniory a chronické pacienty.

Bude-li se současně chránit jejich okolí, udělá pro jejich ochranu maximum,“ doplňuje MUDr. Jana Kozáková. Podle ministerstva zdravotnictví očkování osobám bez zjevných akutních zdravotních obtíží nemůže v souvislosti s koronavirem ublížit.

Nepoškozuje imunitní systém a nezvyšuje riziko vzniku onemocnění covid-19.

Pediatři pro odklad také nevidí důvod

V souladu se stanoviskem České vakcinologické společnosti ČLS JEP se vyjadřuje také Odborná společnost praktických dětských lékařů (OSPDL). Doporučují neodkládat očkování dětí ani v období současné pandemie způsobené koronavirem SARS-CoV-2. Odklad by totiž mohl způsobit nárůst infekcí, kterým lze jinak předcházet očkováním, a ohrozit tak zdraví dětí.

Budete mít zájem:  Vitamíny Pro Těhotné Calibrum?

„V dnešní době medicína disponuje vakcínami, které chrání před onemocněními, jejichž průběh by bez očkování mohl být skutečně závažný. Jedná se například o očkování proti hemofilovým infekcím, černému kašli a řadě dalších chorob, jejichž vakcinace je dnes povinná a je součástí očkovacího kalendáře. Zejména nyní je důležité na prevenci dbát.

Covidová situace by neměla být důvodem ke zbytečnému odkládání očkování, a to ani očkování tzv. dobrovolných, jako je třeba to proti pneumokokové infekci u kojenců. Právě tento typ infekce je častou komplikací původně virových onemocnění a může vést k závažnému ohrožení zdraví dítěte,“ říká praktická dětská lékařka MUDr.

Alena Šebková, předsedkyně Odborné společnosti praktických dětských lékařů (OSPDL ČLS JEP). „Pneumokoky se šíří vzdušnou cestou, tedy kašlem a kýcháním, ale nakazit se lze i od nosičů, kteří nemusí mít žádné projevy nemoci. Těm nemusí působit problémy, dokud ale nedojde k oslabení obranyschopnosti organismu například při viróze.

Pak mohou proniknout do dalších částí těla a způsobit závažnou infekci,“ přibližuje praktická dětská lékařka MUDr. Alena Šebková.

Kdy očkování odložit?

Odborníci nedoporučují očkování pouze v době, kdy je organismus oslabený akutním horečnatým onemocněním. V takovém případě je vhodné se přeobjednat.

V případě zdravých jedinců je odpověď na otázku, kdy je očkování nejvhodnější, jednoduchá: je to právě teď.

Platí to i pro seniory trpící nějakou chronickou nemocí, která většinou průběh infekční choroby, jako je chřipka nebo právě IPO, může značně komplikovat.

WHO řadí odmítání očkování mezi hrozby globálního zdraví

Díky očkování je možné snížit riziko onemocnění život ohrožujícími infekcemi. Na tento fakt upozorňuje i Světová zdravotnická organizace (WHO), která do deseti „Hrozeb globálního zdraví 2019“ zahrnula „odmítání očkování“.

Podle zprávy WHO je očkování jedním z nákladově nejúčinnějších způsobů, jak se vyhnout chorobám. „V současnosti zabraňuje 2–3 milionům úmrtí ročně,“ uvádí zpráva WHO. Pneumonie měla podle WHO například v roce 2017 na svědomí celosvětově 15 procent úmrtí dětí do pěti let.

Postoj WHO k očkování proti jiným respiračním onemocněním v souvislosti s koronavirem je následující: „Ačkoliv vakcíny, které pomáhají chránit proti určitým typům pneumonií, jako je pneumokoková pneumonie nebo pneumonie způsobená bakterií Haemophilus influenzae typu B, nejsou účinné proti onemocnění covid-19, očkování, které pomáhá chránit proti respiračním onemocněním, je doporučováno jako příspěvek k ochraně zdraví jednotlivců.“

Pro zajímavost:

Díky plošnému očkování se podařilo vymýtit některá vážná onemocnění, například pravé neštovice celosvětově, dětskou obrnu ve většině zemí světa. Očkováním se rovněž docílilo významného omezení výskytu některých chorob, jako je například černý kašel.

Pravidelné očkování v ČR se řídí vyhláškou č. 537/2006 Sb., o očkování proti infekčním nemocem, ve znění pozdějších předpisů, a podle zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, ve znění pozdějších předpisů (změny od 1. 1. 2018).

Dětský očkovací kalendář uvádí nejlepší možné načasování očkování. Jsou v něm zahrnuta povinná i dobrovolná očkování včetně očkování proti pneumokokům.

Děti jsou od ledna 2018 očkovány podle schématu 2 + 1, což znamená, že první dávka vakcíny proti pneumokokovým infekcím se aplikuje od 9. týdne věku dítěte, druhá dávka pak dva měsíce po 1.

dávce, třetí dávka ve věku 11–15 měsíců. Očkování vakcínou Prevenar 13 je pro děti částečně hrazeno z veřejného zdravotního pojištění, podmínkou je aplikace všech dávek očkovací látky do 7.

měsíce věku dítěte a přeočkování do 15 měsíců věku dítěte.

Dospělým se podává jedna dávka vakcíny. Aplikuje se tenkou jehlou nitrosvalově do deltového svalu na paži. S platností od 1. 1. 2018 je v souladu s novelou zákona č. 48/1997 Sb. hrazenou službou očkování proti pneumokokovým infekcím u pojištěnců nad 65 let věku.

Marta Molínová

Jihomoravané se bojí zákeřné bakterie. Pneumokok už v kraji zabil dvanáct lidí

Na následky pneumokokového onemocnění zemřelo loni v Jihomoravském kraji dvanáct lidí. Zákeřná bakterie, vyvolávající řadu vážných onemocnění, postihla celkem třiapadesát lidí. Krajští hygienici upozorňují, že čísla týkající se choroby se od předcházejícího roku zvýšila.

Přečíst článek ›

Jednou z nejobávanějších nemocí, které bakterie způsobuje, je meningitida. „Jedná se o zánět mozku a je to vždy život ohrožující onemocnění. Projevuje se horečkou, bolestmi hlavy, zvracením a také poruchami vědomí,“ popsala vedoucí Antibiotického centra Mikrobiologického ústavu brněnské svatoanenské nemocnice Renata Tejkalová.

 • Streptococcus pneumoniae-Co to je: bakterie způsobující řadu závažných onemocnění-Nemoci: zápal plic, otrava krve, zánět mozku, dutin, ucha, kloubů, srdceNásledky: poškození zraku a sluchu, ochrnutí, poruchy mentálního vývoje-Prevence: očkování, zdravý životní styl-Nejohroženější skupiny lidí: děti, důchodci
 • -Nákaza: od člověka s pneumokokovou infekcí

Následky nemoci mohou být velmi vážné. „Závažnost následků závisí na imunitním systému pacienta a na průběhu onemocnění. Může se vyvinout třeba porucha sluchu, pozánětlivá epilepsie nebo jako důsledek neprokrvení mozku demence a psychomotorická retardace,“ upozornila Tejkalová.

Život ohrožující je i další onemocnění způsobené pneumokokem. „Pneumonie neboli zápal plic je jedno z nejzávažnějších dýchacích onemocnění, které u nás ročně postihne více než sto tisíc obyvatel, z nichž mnoho zemře,“ sdělila lékařka Jana Skřičková z České pneumologické a ftizeologické společnosti.

Ani tím výčet nemocí nekončí. Lékaři varují také před otravou krve, zánětem dutin, ucha, kloubů či srdce.

Nejúčinnějším způsobem, jak se pneumokokové infekci bránit je očkování. „Nechat očkovat by se měli hlavně děti a starší pacienti. Důchodci od pětašedesáti let navíc mají očkování zdarma,“ uvedla brněnská praktická lékařka Věra Schöblová.

Přečíst článek ›

Očkování lékařka doporučuje také cestovatelům. Podle ní totiž k přenosu infekce často dochází v letadle.

Strach z pneumokokové infekce má Jolana Průdková z Velešovic na Vyškovsku. „Mám pět dcer a všechny mají povinné očkování. Čtyřletou Elenku jsme navíc nechali očkovat i proti pneumokokům,“ řekla žena.

I když infekce nejvíce ohrožuje děti a důchodce, kteří nemají vyvinutý imunitní systém tak dobře, jako zdravý dospělý, zasáhnout může kohokoliv. „Nejvíce rizikoví jsou lidé s cukrovkou, s chronickou plicní nemocí, různými poruchami imunity a lidé, kteří kouří a pijí přes míru alkohol. Dalším rizikovým faktorem bývá akutní stres, vyčerpání či prochladnutí,“ sdělila Tejkalová.

Pneumokokové nákazy

Pneumokokové infekce způsobuje bakterie Streptococcus pneumoniae. Složitost a komplikace tohoto onemocnění spočívá v tom, že existuje více než 90 sérotypů této bakterie, která vyvolává více či méně závažné infekce. Ty se mohou rozvinout i u zcela zdravých jedinců, jednoznačně častěji však onemocní senioři, malé děti, kuřáci a osoby s chronickým onemocněním.

Máte zájem o očkování a chcete příspěvek? Připravili jsme pro vás rychlý přehled příspěvků pojišťoven.

Infekce se přenáší vzdušnou cestou ve formě kapének, tzn. kašláním, kýcháním, smrkáním, nebo vzniká jako vnitřní infekce u bacilonosiče, u kterého umožnil oslabený imunitní systém vytvoření vhodných podmínek pro pomnožení této bakterie. K nákaze může dojít také nepřímo, kontaktem s kontaminovaným předmětem.

Zdroj nákazy

Zdrojem pneumokokové nákazy jsou infikované osoby, které nemusí mít žádné projevy onemocnění.

Na této stránce jsou odborně garantované informace. Můžete se také přímo objednat na očkování do některého z očkovacích center.Upozornění: Rozhodnutí ohledně vhodného očkování patří plně do kompetence odborníků. Odbornou konzultaci Vám poskytnou lékaři v centrech Očkování a cestovní medicíny Avenier.

Inkubační doba se odhaduje na 1–3 dny.

Příznaky

Infekci a projevům pneumokokového onemocnění předcházejí zpravidla jiné infekce, které oslabují imunitní systém.

Nejčastějším projevem pneumokokových infekcí jsou pneumokokové zápaly plic, hnisavé záněty mozkových blan nebo infekce horních cest dýchacích – záněty dutin a středouší. Příznaky se odvíjejí od toho, který orgán je postižen.

Při zápalu plic se jedná o prudký začátek s vysokou horečkou, dráždivým kašlem, bolestí na hrudi a dušností. Při hnisavém zánětu mozkových blan jde o teploty, bolesti hlavy, zvracení, poruchy vědomí či neurologické příznaky.

Záněty středouší jsou provázeny teplotou, bolestí ucha a bolestí hlavy. Nejsou zřídkavé ani projevy celkové infekce, kdy se streptokok množí v krevním řečišti a poškozuje vícero orgánů. Řada těchto stavů nemocného přímo ohrožuje na životě.

Na této stránce jsou odborně garantované informace. Můžete se také přímo objednat na očkování do některého z očkovacích center.Upozornění: Rozhodnutí ohledně vhodného očkování patří plně do kompetence odborníků. Odbornou konzultaci Vám poskytnou lékaři v centrech Očkování a cestovní medicíny Avenier.

Léčba probíhá antibiotiky, rezistence vůči nim se však zvyšuje. Kromě očkování proti pneumokokovým nákazám je v rámci prevence žádoucí zdravý životní styl a osobní hygiena.

Na této stránce jsou odborně garantované informace. Můžete se také přímo objednat na očkování do některého z očkovacích center.Upozornění: Rozhodnutí ohledně vhodného očkování patří plně do kompetence odborníků. Odbornou konzultaci Vám poskytnou lékaři v centrech Očkování a cestovní medicíny Avenier.

V Česku stoupá počet lidí nemocných pneumokokovou infekcí. Loni jich bylo 480, osmdesát z nich zemřelo

Kde se nacházíte: iROZHLAS.cz / Zprávy z domova | Související témata: infekce Česko pneumokoková infekce pneumokok nemoc očkování

Nárůst počtu infekcí úzce souvisí s chřipkovou epidemií.

„Pneumokok je bakterie, která se běžně vyskytuje v ústech, v nose a nosohltanu a zdravým lidem nedělá žádné problémy.

Jakmile ale přijde nějaké virové onemocnění, může dojít k přemnožení téhle bakterie a následně ke komplikacím,“ říká Zuzana Blechová z Kliniky infekčních nemocí nemocnice Na Bulovce.

S očkováním proti klíšťové encefalitidě není důvod otálet, Česká republika hlásí nejvíce případů

Číst článek

V rámci sliznic může dojít k infekci blízkých orgánů, tzn. středouší, vedlejších dutin nosních, nebo do dolních cest dýchacích, kde způsobí zápal plic. Z těchto orgánů se pneumokok šíří buď krví, nebo ze středouší i podél nervově-cévních systémů. V kostním svazku se dostane přímo do mozku a může způsobit zánět mozkových blan.

Budete mít zájem:  Henna na vlasy – přirozeně nabarvené vlasy

 „Za vyšším počtem nemocných může být ale i klesající proočkovanost,“ říká Jana Kozáková ze Státního zdravotního ústavu. Pro udržení takzvané kolektivní imunity by přitom bylo potřeba, aby proočkovanost byla nejmíň 90 procent.

Důležitá hygiena

Ani očkování ale proti infekci neochrání stoprocentně. Pneumokoků je totiž víc než 90 druhů. Těch, které mohou způsobit vážné komplikace, je asi 20, těch vůbec nejrizikovějších pak 13. „Nejvhodnější je očkování u seniorů a malých dětí, u kterých může infekce způsobit i trvalé následky,“ říká předsedkyně Odborné společnosti dětských praktiků Alena Šebková.

Lidem, kteří se naočkovat nechtějí, odborníci doporučují dodržovat hlavně hygienu rukou a žít zdravě, aby měli silnou imunitu.

Pneumokok se šíří kašláním a kýcháním. Zpočátku se přitom projevuje jako klasická chřipka. U některých pacientů přeroste v komplikace, v ostatních případech se na to ale přijít nemusí. Počet případů protomůže být vyšší, než Státní zdravotní ústav oficiálně eviduje.

Další články

Nejčtenější

Koronavirus, Petr Kellner, MS hokej 2021, Parlamentní volby 2021, Výsledky voleb v obcích, Film, Koronavirus v Česku, Statistika nehod, Olympijské hry 2020 Můj rozhlas, Vinohradská 12, SK Slavia Praha, Petra Kvitová, Euro 2020, Počasí, Miloš Zeman, Andrej Babiš, Seznam ministrů, Zprávy z domova, Zprávy ze světa, Datová žurnalistika, SPORT – rychlé zprávy, Fotbal online, Hokej online, KLDR, Předvolební průzkumy, Afghánistán, Rychlé sportovní zprávy, Gabriela Koukalová, Sýrie, Bramborový salát, Bitcoin, Ester Ledecká, EURO 2020, ZŠ Plynárenská Teplice, Sucho, Izrael, Real Madrid, Kim Čong-un, Donald Trump, Nemocnice na Bulovce, Andrea Vrbovská, Tomáš Horáček, Zuzana Čaputová

Doporučujeme

Jak je to s očkováním na podzim? – Aktuality – Život 90

Letošní podzim přináší možné obavy z tradičně přicházejících virových epidemií, pneumokokových onemocnění a nově i Covidu 19. Nenechte si podzim zkazit nejistotou a obavami a raději si jej užijte nejlépe, jak jen to bude možné.

Svému zdraví můžete přispět mnoha způsoby. Jedním z nich je i očkování. Během podzimu je doporučené očkování proti chřipce, které můžete spojit s očkováním proti pneumokokům.

Sezonnost — proč stoupá riziko onemocnění na podzim a v zimě?

Proměnlivé počasí během podzimních a zimních měsíců přispívá ke zvýšenému výskytu infekcí, ať již virového či bakteriálního původu. Nejvyšší počet případů pneumokokových onemocnění je během roku tradičně hlášen v období od podzimu do začátku jara s vrcholy

během epidemií akutních respiračních onemocnění. Například u chřipky roste riziko následného zápalu plic vyvolaného pneumokoky přibližně stonásobně.

Rizikové faktory onemocnění

Věk patří k hlavním rizikovým faktorům pneumokokového zápalu plic. Stárnutí negativně ovlivňuje imunitní systém a snižuje protilátkovou odpověď organismu na vakcinaci (imunosenescence).

Od 65 let riziko onemocnění pneumokokovými infekcemi a chřipkou podstatně narůstá. Riziko onemocnění pneumokokovým zápalem plic je vyšší i pokud trpíte nějakým chronickým onemocněním např.

kardiovaskulárním onemocněním, respiračním onemocněním (chronická obstrukční plicní nemoc — CHOPN, astma), diabetem nebo pokud žijete v domově pro seniory.

Jak je to s očkováním v „době koronavirové“

Očkování v době koronavirové se rozhodně není nutné bát. Klinická skupina Covid Ministerstva zdravotnictví doporučuje neodkládat očkování na dobu po pandemii.

Osobám bez zjevných příznaků nemůže očkování, v souvislosti s koronavirem, ublížit. Odkládání očkování může vést k prodloužení období vnímavosti k danému infekčnímu onemocnění. Očkování nepoškozuje imunitní systém a nezvyšuje riziko vzniku onemocnění.

O možnostech očkování a jeho naplánování se poraďte se svým lékařem.  Koronavirus mnohé vystavil velké nejistotě, je však potřeba žít dál a vrátit se k běžnému, aktivnímu a kvalitnímu životu, pokud to lze.

Navíc tak nechráníme jen sebe a své přátele, ale také ty nejmenší členy naší rodiny.

Pár tipů pro naši imunitu

Budování dobré obranyschopnosti není rozhodně otázkou několika dní. Pokud opravdu chceme zlepšit stav našeho imunitního systému musíme začít s celkově zdravějším životním stylem.

Pravidelně doplňovat vitamíny a živiny, mít jasný každodenní program a v neposlední řadě se snažit vyvarovat zbytečnému stresu. Zkuste trochu zdravěji jíst v pravidelných intervalech a pravidelně se hýbat.

Vaše tělo se vám odvděčí.

Chcete vzít vnoučata na procházku podzimní krajinou plnou spadaného listí bez přílišných obav z možného onemocnění chřipkou či pneumokokem? Pneumokok způsobuje nejčastěji problémy u nejmenších dětí do dvou let a starších osob nad 65 let, a proto právě vy byste měli svému zdraví přispět pomocí očkování. Užijte si společně strávený čas bez stresu a nejistoty.

Pneumokok

Pneumokok (Streptococcus pneumoniae) je patogenní grampozitivní fakultativně anaerobní bakterie. Tento druh streptokoků má lancetovitý tvar (tvar plamene svíčky či kopí) a vyskytuje se ve dvojicích. Pneumokoková DNA je kruhovitá a obsahuje 2 až 2,1 milionu dvojic bází. Je známo přes 90 kmenů pneumokoků, genetické rozdíly mezi nimi činí až 10% genomu.

Nezapouzdřená forma se často, až u 70% dětí, nalézá v horních cestách dýchacích, hlavně v nosohltanu, nezpůsobuje zdravotní obtíže. Pokud se na stejném místě vyskytne i Heamophilus influenzae, převládne.

Problematická je zapouzdřená forma pneumokoků, kdy je celá dvojice streptokoků obalena polysacharidovým pouzdrem (kapsulí).

Zapouzdřené pneumokoky se mohou dále šířit dýchacími cestami, Eustachovou trubicí, do dutin dýchacích cest, množit se v krvi a putovat do celého těla, kde vyvolávají infekce.

Video (ENG): Množení pneumokoků

Šíření pneumokoků

Pneumokoky se šíří pomocí kapének, zdroji infekčních částic jsou bacilonosiči (lidé bez projevů nemoci) nebo nemocní. Inkubační doba je pouhé 1 až 3 dny. Nejrizikovější z hlediska možné nákazy jsou místa, kde se vyskytuje více lidí v úzkém kontaktu, jako jsou mateřské školky9, kasárna, domovy důchodců apod.

K rozvoji pneumokokové infekce ale obvykle dochází pouze u lidí s nedostatečnou výživou nebo s narušeným imunitním systémem2 – např. po jiné infekci, u lidí s onemocněním slinivky či jater, při hepatitidě C, srpkovité anémii, u HIV pozitivních a při jiných imunodeficitech.

Rizikovými faktory jsou i chronická obstrukční plicní choroba, kouření a užívání drog.

V České republice je roční výskyt všech druhů pneumokokových infekcí v rozmezí 3 až 4 případy na 100 000 obyvatel, invazivní formy v přibližně 330 až 420 případech v celé republice.

Nejčastěji pneumokoky onemocní lidé starší čtyřiceti let, ve skupině nad 65 let se jedná až o 8 až 10 případů na 100 000 osob za jeden rok. V této věkové skupině je také nejvyšší úmrtnost na invazivní pneumokokové infekce a to přes 20%.

O něco méně často než u starých lidí, ale častěji než v ostatní populaci, se pak pneumokokové infekce vyskytují u dětí do 5 let, jedná se o 2 až 9 případů na 100 000 dětí za rok, z toho v roce 2013 to bylo v celé republice 28 případů invazivní infekce (12 těchto dětí bylo proti pneumokokům očkovaných). Invazivní pneumokokové infekce mají u malých dětí nízkou úmrtnost, za rok jde celkem o nula až tři děti mladší pěti let.

Průběh pneumokokové infekce

Mezi první příznaky nákazy pneumokoky patří náhlá vysoká teplota1, třesavka, zimnice. Následuje vykašlávání rezavě zbarvených hlenů, případně i rýma9, bolest na hrudi, ve vážných případech také dušnost či poruchy srdečního rytmu.

Pneumokoky spotřebovávají z krve cukr, vyčerpávají zásoby glykogenu a vytvářejí kyselinu mléčnou, následkem může být až hypoglykémie a acidóza.

Pneumokoky produkují peroxid vodíku a toxiny, které zpomalují některé metabolické procesy, podporují rozvoj zánětů a mohou mít i nekrotizující účinky.

Podle toho, kam se pneumokoky stihnou rozšířit, se může objevit zánět spojivek, zánět středního ucha8 (otitis media), sinusitida (zánět vedlejších dutin dýchacích cest), bronchitida (zánět průdušek), zápal plic7 (pneumonie), bakteremie (průkaz bakterií v krvi), hnisavá meningitida (zánět mozkových blan, v ČR méně než 1 případ na 100 000 obyvatel za rok) či mozkový absces, dále také sepse (otrava krve), perikarditida (zánět osrdečníku), endokarditida (zánět vnitřní výstelky srdce), osteomyelitida (zánět kostní dřeně), septická artritida nebo celulitida. Invazivní pneumokokové infekce, tedy pneumonie, meningitida, sepse a případně artritida, jsou velmi málo časté.

Léčba pneumokokové infekce

Stejně jako při většině ostatních onemocnění je třeba dostatečný odpočinek (klid na lůžku), příjem tekutin7 a lehké stravy. Pomoci může i megaskorbická léčba5 či užívání betaglukanů2.

Pokud to situace vyžaduje, je třeba nasadit antibiotika1, značná část pneumokoků je ale dnes vůči nim rezistentní (odolná). Používá se penicilin, cyklosporin, makrolidy (erythromycin), tetracyklin, vankomycin, klindamycin, quinolony nebo cefalosporiny.

Při invazivních pneumokokových infekcích bývá nezbytností hospitalizace v nemocnici.

Očkování proti pneumokokům

V současnosti jsou na trhu dva typy vakcín. Prvním typem jsou konjugované vakcíny Prevenar (proti 7 kmenům, dnes již nepoužívaný), Synflorix (proti 10 kmenů) a Prevenar 13 (proti 13 kmenům) pro očkování dětí od 6 týdnů, vakcína Prevenar 13 je použitelná i pro dospělé.

Od roku 2010 je očkování kojenců38 proti pneumokokům sice dobrovolné, ale v případě Synflorixu plně a v případě Prevenaru 13 částečně hrazené zdravotními pojišťovnami, pokud jsou první tři dávky aplikovány do 7 měsíců věku dítěte a čtvrtá do 15. měsíce nebo později, pokud bylo očkování odloženo kvůli zdravotnímu stavu dítěte.

Z důvodu vyššího rizika nežádoucích účinků a nemožnosti určit původce reakce se nedoporučuje podávat víc jak jednu vakcínu současně. V roce 2010 byla proočkovanost některých věkových skupin dětí do pěti let proti pneumokokům až okolo 80%, v roce 2012 byla průměrná proočkovanost u dětí do pěti let 50%.

Délka ochrany není známa, pouze se odhaduje, že bude delší než v případě polysacharidové vakcíny. Účinnost očkování konjugovanými vakcínami proti invazivním pneumokokovým infekcím se v různých zdrojích značně liší, závisí na řadě faktorů, např. na výskytu konkrétních vakcinačních a nevakcinačních kmenů a jejich vzájemném nahrazování (replacement).

Z důvodu replacementu prakticky nemá význam v našich podmínkách očkovat staršími konjugovanými pneumokokovými vakcínami, které obsahují méně než 13 sérotypů pneumokoků.

Druhým typem vakcíny je polysacharidová vakcína Pneumo 23 určená pro očkování dětí od dvou let (u mladších nevyvolává odpověď imunitního systému) a dospělých, na trhu je od roku 1983 a je proti 23 nejčastěji se vyskytujícím kmenům pneumokoků.

Budete mít zájem:  Farmářské trhy bojují s nedostatkem farmářů

Její účinnost proti vakcinačním pneumokokům je minimálně 56% protektivní účinnost, proti všem jakkoliv vážným pneumokokovým infekcím jen okolo 47%, s věkem očkovance účinnost vakcinace klesá.

Pro starší děti a dospělé není Prevenar 13 hrazen, doporučuje se podat jeho jednu dávku a 8 týdnů až 1 rok po ní jednu dávku Pneumo 23 a další dávky Pneumo 23 kvůli očekávané době trvání ochrany aplikovat každých 5 let.

Před očkováním by měla být sepsána anamnéza dítěte a pečlivě zvážit možné kontraindikace, především některé nemoci, poruchy imunitního systému a alergie. Očkování v žádném případě nechrání před jinými původci onemocnění než před některými kmeny pneumokoků.

Ne u všech očkovaných dětí se po vakcinaci vytvoří protilátky a ani vysoká hladina protilátek není zárukou imunity vůči infekci některými pneumokoky.

Problematické je, že při plošném očkování proti některým kmenům pneumokoků (a je to pozorováno i u jiných infekčních onemocnění) dochází k vyššímu výskytu infekcí nevakcinačními kmeny či jinými bakteriemi a viry (celková nemocnost).

Významná je i četnost a závažnost možných nežádoucích účinků vakcín. Toto vše je potřeba důkladně zvážit v porovnání s pravděpodobností a rizikem onemocnění a podle toho se rozhodnout, zda očkovat či ne.

Nepovinné vakcíny proti pneumokokům

 • Synflorix
 • Prevenar 13
 • Pneumo 23

Více o pneumokokovi na modrykonik.cz

Použité zdroje

MEDICAL TRIBUNE CZ > Prevenar 13 – účinná prevence pro seniory

O rizicích pneumokokových infekcí u seniorů a možnosti prevence hovořila prof. MUDr. Eva Topinková, CSc., přednostka Geriatrické kliniky 1. LF UK a Všeobecné fakultní nemocnice, na XII. jarní interaktivní konferenci Společnosti všeobecného lékařství ČLS JEP, která se konala 27. až 29. dubna ve Slovanském domě v Praze.

Za pozornost jistě stojí to, že na otázku, kdo z přítomných očkuje své pacienty proti pneumokoku, se zvedl les rukou. Řada lékařů pak odpověděla kladně i na otázku, zda se sami dali proti pneumokoku očkovat. Moderátorka zhodnotila hlasování slovy, že praktici jsou velice osvícená skupina.

S věkem incidence invazivních pneumokokových onemocnění i úmrtnost výrazně stoupají

Pneumokoky jsou běžnou florou nosohltanu u zdravých lidí, nejčastěji kolonizovány jsou děti, především školkové, kde nosičství je 30 až 40 procent, u dospělých je to 10 až 15 procent.

„Problém, proč o tom hovoříme v geriatrii, je, že incidence i úmrtnost především invazivních pneumokokových infekcí výrazně stoupá s věkem. Výskyt je častější u dětí do dvou let, potom klesá.

Úmrtnost velmi výrazně stoupá u seniorů, dosahuje 20 a více procent. Rizikový věk začíná po padesátce.

Proto byla vakcinace doporučována původně pro osoby nad 50 let, ale v současnosti se indikace rozšířila na celou populaci,“ uvedla profesorka Topinková.

Více než 80 procent IPO ve vyšším věku je bakteriemická pneumonie.

O roku 2007 do roku 2016 u starších osob uvádějí česká data mezi 150 až 200 případy za rok, počty meningitid zůstávají stabilní, velmi výrazně se podílejí pneumonie se sepsí anebo septikémie.

Riziko IPO roste s věkem, je-li mezi 55 až 60 lety relativní riziko 2, stoupá v 80. roce více než dvojnásobně. K větší závažnosti onemocnění přispívají přidružené faktory, jako malnutrice, polymorbidita a disabilita.

Nejnovější česká data výskytu IPO a úmrtnosti

V roce 2017 bylo v ČR 444 invazivních pneumokokových infekcí, z toho ve věku nad 65 let bylo 238 případů. Úmrtí bylo 79, z toho ve věku nad 65 let bylo 45 úmrtí. Rok předtím, v roce 2016, bylo 323 IPO, z toho 163 u osob nad 65 let, úmrtí bylo 66, z toho 40 u osob nad 65 let.

„V ordinaci praktického lékaře většinou vidíte u starších dospělých pneumonii, dle dat USA na 500 000 pneumonií je 50 000 bakteriémií a 3000 meningitid. S nejtěžšími infekcemi se praktický lékař setká zcela vzácně, jsou to ale bohužel právě ty, na které lidi umírají,“ řekla prof.

Topinková.

Co predisponuje starší pacienty k IPO

Jsou to především chronická onemocnění kardiovaskulární, ischemická choroba srdeční, chronické srdeční selhání, CHOPN, diabetes, onemocnění jater a ledvin, která přispívají k výrazné poruše funkce imunitního systému.

Negativní vliv mají také kouření, alkoholismus, pobyt v léčebnách dlouhodobě nemocných a domovech seniorů. Riziko zvyšuje imunosuprese, imunodeficience, především hematologické malignity, které zvyšují riziko 52krát, HIV/AIDS 49krát, solidní tumory 32krát, alkoholismus 12krát, diabetes mellitus 6krát.

To je také důvod, proč je vakcinace hrazená ze zdravotního pojištění u dospělých s vybranými zdravotními indikacemi.

„Zastavím se u komunitní pneumonie (CAP), v Evropě je u 38 procent příčinné agens streptococcus pneumoniae. Pneumokoková pneumonie je doprovázena bakteriemií v 10 až 30 procentech.

Mortalita IPO dosahuje 10 až 20 procent a podle epidemiologických údajů za posledních 25 let neklesá, přes antibiotickou terapii. Bohužel narůstá i antibiotická rezistence,“ uvedla prof. Topinková.

U komunitních pneumonií léčených ambulantně, vyžadujících hospitalizaci a i závažných pneumonií léčených na JIP je nejčastějším patogenem S. pneumoniae.

K antibiotické rezistenci prof. Topinková doplnila, že na penicilin je v Evropě rezistence 11,1 procenta, v Asii 44,1 procenta, v USA 20,2 procenta.

Stoupá i rezistence na makrolidy, na Azithromycin v Evropě je 30 procent a na Erythromycin 29 procent.

V ČR je situace zatím relativně dobrá, rezistence na penicilin byla v roce 2014 pouze 2,4 procenta, na makrolidy 9,7 procenta. Lékem volby tedy zůstávají peniciliny.

„U starších lidí má pneumonie velice závažné následky.

Zatímco ve věku 18 až 49 let je po hospitalizaci pro závažnou pneumonii propuštěno domů 82,7 procenta pacientů a zemře 4,5 procenta, tak ve věku 65 až 79 let lze propustit domů 55,7 procenta, zemře 9,6 procenta a ve věku 80 let a výše odejde domů jen 32 procent, zemře 21,5 procenta. Zbývající pacienti pro zhoršenou soběstačnost vyžadují následnou péči v LDN, v hospici, nebo nárokují služby domácí ošetřovatelské péče a komunitních pečovatelských služeb.

Možnosti prevence pneumokokových infekcí existují

V ČR je dostupná pneumokoková konjugovaná vakcína Prevenar 13, která působí proti 13 sérotypům pneumokoků. U starších osob jsou prakticky až tři čtvrtiny IPO způsobeny těmito sérotypy. Konjugovaná vakcína má nejméně 70procentní účinnost proti vakcinačním typům.

„Ve srovnání s dříve používanou pneumokokovou polysacharidovou vakcínou Pneumo 23 má konjugovaná vakcína Prevenar 13 daleko lepší profil účinnosti.

Je účinná i u dětské populace pod dva roky věku, navozuje dlouhodobou imunitní paměť, protože aktivuje B i T-lymfocyty, a proto trvání ochrany před infekcí je delší. Pro praxi to znamená, že po jedné aplikaci Prevenaru 13 není nutno pacienty přeočkovávat.

Prevenar 13 zvyšuje také kolektivní imunitu a redukuje nosičství, čímž přispívá k celkovému poklesu všech typů pneumokokových infekcí způsobených 13 vakcinačními sérotypy.,“ řekla prof. Topinková.

Studie CAPiTA (Community-Acquired ITrial in Adults)

Efektivitu vakcinace u konjugované vakcíny Prevenar 13 sledovala dvojitě zaslepená, randomizovaná, placebem kontrolovaná nizozemská studie CAPiTA, která zahrnovala 84 496 pacientů ve věku 65 let a starších.

Hodnotila účinnost vakcíny v prevenci CAP a IPO způsobených vakcinačními typy Streptococcus pneumoniae. Průměrný věk sledovaných se blížil 73 rokům. Očkování mělo 42 237 osob, placebo 42 255. Účastníci měli čtyři až deset komorbidit, nejčastěji onemocnění srdce nebo plic, 12 procent byli kuřáci.

Byla to populace zhruba v tom složení, s jakým se praktičtí lékaři setkávají ve svých ordinacích.

„Účinnost vakcíny byla velmi dobrá. Prokázalo se, že došlo ke snížení nemocnosti, a to o 46 procent prvních epizod pneumokokových komunitních pneumonií, o 45 procent méně nebakteriemických/neinvazivních pneumonií a o 75 procent se snížily první epizody invazivních pneumokokových onemocnění.

Studie tak potvrdila velmi dobrou účinnost vakcinace u osob nad 65 let, a to i u pacientů starších mezi 70-80 lety s řadou chronických onemocnění,“ řekla prof. Topinková. Účinnost očkování byla stabilní po celou dobu trvání studie, což byly čtyři roky.

Bezpečnostní profil byl srovnatelný s výsledky předchozích studií s vakcínou Prevenar 13 u dospělých.

Odborná doporučení k vakcinaci a legislativa

Doporučeno je očkovat plošně celou populaci bez ohledu na věk. Ze zdravotního pojištění je plně hrazeno očkování pro osoby 65 let a starší, také pro osoby se zvýšeným rizikem pneumokokových infekcí v případě vybraných zdravotních indikací.

Vakcinovat lze celoročně jednou injekcí intramuskulárně, lze očkovat současně s protichřipkovou vakcínou, je ale potřeba aplikovat do jiného místa. Přeočkování není nutné.

Pokud už byli pacienti očkováni Pneumo 23, je potřeba přeočkovat Prevenarem 13 v odstupu pěti let, dřívější přeočkování zdravotní pojišťovny nehradí.

Nová legislativa o očkování účinná od 1. ledna 2018 má oporu ve vyhlášce 537/2006 Sb. o očkování proti infekčním nemocem, v zákoně 48/2007 Sb. o veřejném zdravotním pojištění a sdělení ministerstva zdravotnictví o antigenním složení očkovacích látek pro rok 2018.

Povinně jsou očkovány proti pneumokokům osoby v léčebnách dlouhodobě nemocných a domovech pro seniory. V domovech se zvláštním režimem jsou povinně očkováni pouze ti, kteří mají diabetes mellitus na inzulínu, chronické onemocnění plic, srdce, jater, ledvin.

Nepovinné očkování pro dospělé, hrazené ze zdravotního pojištění, je pro všechny osoby nad 65 let a osoby se zdravotní indikací, kam se řadí hyposplenismus/asplenie, autologní nebo allogenní transplantace kmenových hemopoetických buněk, závažné primární nebo sekundární imunodeficity vyžadující dispenzarizaci na specializovaném pracovišti, a také prodělaná invazivní meningokoková nebo invazivní pneumokoková infekce. Očkování bez úhrady z pojištění je při očekávaném imunodeficitu a před léčbou eculizumabem.

Shrnutí

„Závěrem bych chtěla říct, že očkování má smysl, zejména proto, že u starších osob je vysoký výskyt pneumokokových infekcí, vzhledem k imunosenescenci, zvyšuje se závažnost infekce a letalita a také následky nemoci jsou závažnější, narůstá rezistence pneumokoků vůči antibiotikům. Vakcinace konjugovanou vakcínou snižuje kolonizaci nasofaryngu, snižuje výskyt všech pneumonií, specificky pneumonií způsobených vakcinačními kmeny S. pneumoniae a snižuje výskyt invazivních pneumokokových infekcí,“ uzavřela prof. Topinková.

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Adblock
detector