Meditace pro všední den

Není snadné, abychom na každodenní stresující události nereagovali podrážděně, a současně před nimi neutíkali (alkohol, drogy…). Ideálním prostředkem, který nám může pomoci, je meditace.

Meditace znamená soustřeďování pozornosti na zvuk, předmět, vizualizovanou představu, pohyb nebo na vnímání samotné, což má vést k větší bdělosti vůči přítomnému okamžiku, snížení stresu, lepší relaxaci a podpoře osobnostního nebo duchovního růstu.

Meditace a emoční stabilita

Podle Michaela J. Baimeho „meditace pěstuje emoční stabilitu, která meditujícímu umožňuje plně prožívat intenzivní emoce a současně je vnímat v perspektivě“. Jinými slovy, naučí vás prožívat své emoce, aniž byste je potlačovali nebo jimi byli ovládáni.

Meditace pro všední den
Autor: SXC

Dosažením této emoční stability lze získat širší vhled a porozumění vlastním myšlenkám, pocitům i jednání. Získaný vhled vám může zlepšit sebevědomí a pomoci získat lepší kontrolu nad vlastním životem. Meditace vede k větší tichosti, empatii a přijímání sebe i druhých.

Meditace pomáhá lidem s akutními nemocemi a stresem nebo i bez nich. Lidé, kteří pravidelně meditují, vykazují méně úzkostí a deprese. Rovněž dosvědčují, že život je více těší a zakoušejí vůči němu více vděčnosti. Zlepšují se jejich vztahy k druhým lidem.

Meditace vytváří stav hlubokého uvolnění a pocit vyrovnanosti a klidu.

Meditace a zdraví

Před časem přinesla média informaci, že výzkumy prováděné na Maharišiho univerzitě ukazují, že transcendentální meditace může u pacientů s koronárními srdečními chorobami snížit riziko srdečního infarktu, mrtvice a smrti téměř o 50 %. Výsledky výzkumu naznačují, že relaxace a mentální soustředění mohou být pro léčbu srdečních potíží stejně účinné jako nové léky.

Třebaže věrohodnost a objektivitu závěrů univerzity, která nese jméno zakladatele meditační techniky, lze zpochybnit, přínos běžně rozšířených meditačních technik (nejen transcendentální meditace) pro naše zdraví je zcela nepopiratelný.

Na základě výsledků klinických studií se meditace doporučuje jako vhodná terapie pro:

 • panickou a úzkostnou poruchu
 • závislosti na látkách
 • následky zneužívání
 • žaludeční vředy
 • zánět tlustého střeva (kolitida)
 • chronickou bolest
 • lupénku

Dále se považuje za hodnotnou doplňkovou terapii pro:

Meditace se může stát i vhodnou doplňkovou léčbou alergie a astmatu, neboť i při nich hraje stres významnou roli. Existují svědectví, že praktikování meditace snižuje symptomy některých neurologických poruch. Jedná se o pacienty s Parkinsonovou chorobou, roztroušenou sklerózou, vyčerpaností a epilepsií, kterým nepomáhá standardní léčba.

 • K dalším prokázaným účinkům meditace patří snižování cholesterolu, zlepšení nálady v podobné míře jako čokoláda a celkové zlepšení zdraví.
 • Zpráva National Institutes of Health z r. 1995 uvádí, že „více než 30 let výzkumů, stejně jako zkušenosti značného a stále rostoucího počtu jedinců… naznačují, že meditace a podobně relaxační formy mohou vést k lepšímu zdraví, vyšší kvalitě života a snížení nákladů na zdravotní péči…“
 • Studie ale také naznačují, že meditace není doporučeníhodná pro jedince s psychotickými poruchami, těžkými depresemi a dalšími těžkými osobnostními poruchami, pokud současně nejsou podrobeni psychologické nebo lékařské terapii.

Jak může cvičení mysli prospívat tělu?

Tělesné potíže mají svůj původ v mysli.

Meditace pro všední den
Autor: SXC

Kupříkladu žaludeční vředy jsou následkem nadměrné tvorby žaludečních kyselin, což je způsobeno chemickou nerovnováhou v těle, což je vyvoláno neuronálními výboji v mozku, které vyvolávají neuropřenašeče… a jádrem problému je energie, která prochází mozkem ve strachu a úzkosti.

Prvním krokem k léčbě žaludečního vředu je proto rozvinutí emocionální bdělosti. Meditace učí bděle si všímat všeho, co cítíte, a tak umožňuje zbavit se problému od kořene.

Meditace a mozek

Vliv meditace na srdeční rytmus meditujícího, jeho krevní tlak a hormony je znám již delší dobu. Poslední technologický vývoj nám ale začíná objasňovat to, co se děje v mozku během meditace. Nedávný rozvoj neurologických výzkumů naznačuje, že meditace skutečně může měnit části mozku, které reagují vůči stresu.

Vědci se zaměřili na studium oblasti v přední části mozku zvané prefrontal cortex, které se pojí s osobnostními povahovými rysy. Charakteristické rysy chování vycházejí z funkčních vzorců v prefrontálním cortexu. Výzkum ukázal, že se jedná o jednu z oblastí, která se během meditace typicky aktivuje.

Poškození v prefrontálním cortexu může vyvolat změny v tom, co psychologové nazývají funkcemi ega, tedy naši schopnost činit rozhodnutí, řídit emoce, rozumět a kontrolovat naši pozornost, reakce a impulzy.

Prefrontal cortex neovlivňuje přímo to, co děláme, ale shromažďuje informace, třídí je, dává dohromady a analyzuje za účelem dosažení správného rozhodnutí. Meditace tuto oblast aktivuje.

Jak mozek vytváří relaxaci

Užíváme-li mozek během meditace, snižuje se nám krevní tlak i srdeční tepy. Jakým způsobem mohou naše myšlenky ovlivňovat srdeční rytmus a meditace uklidňovat?

Meditace pro všední den
Autor: SXC

Odpověď lze nalézt v přední části mozku zvané cingulated cortex, oblasti spojené s pozorností a emocemi. Tato oblast ovlivňuje autonomní funkce našeho těla jako srdce, plic nebo činnost střev.

Japonští výzkumníci měřili mozkovou frekvenci (EEG) a srdeční frekvence (EKG) během meditace.

Zjistili, že kdykoliv meditace posiluje theta vlny v předním cingulated cortex, dochází současně ke změnám srdečního tepu, které jsou typické pro relaxaci.

Zdá se, že zvýšené theta vlny v cingulated cortex vyvolané meditací relaxují činnost našeho srdce. Vzorce mozkových vln během meditace se liší od těch, které jsou vytvářeny ve spánku. Pomocí meditace navíc dokážeme dosáhnout vědomé kontroly nad naší mentální činností, což ve spánku není možné.

Hlavně pohoda

Tradice duchovních učitelů (viz dále) i moderní výzkumy naznačují, že meditace je nejúčinnější tehdy, pokud ji praktikující nepociťuje jako těžkou. Některé výzkumy ukazují, že techniky prováděné bez námahy vedou k nejlepším výsledkům a nejhlubší relaxaci.

Je-li meditace náročná, její potenciálně největší přínosy mohou být ztraceny. Praktikování meditace se může stát významnou aktivitou trénující mozek, ale mělo by to být méně náročné než tělesné cvičení nebo trénink.

Tradice zenových mistrů

Podle zenové tradice je samotná mysl ve svém přirozeném stavu osvícená (Tribunová sútra šestého patriarchy). Meditací se má mysl očistit, aby dosáhla tohoto původního přirozeného stavu.

Zmínka o zenových mistrech by nám rovněž měla připomenout, že zdůrazňujeme-li blahodárné účinky meditace v oblasti zdraví, dosažení harmonie a jako obrany proti stresu, neměli bychom zapomínat, že z pohledu východní tradice jsou tato pozitiva pouhou vedlejší přidanou hodnotou.

Tím hlavním, duchovním účelem, pro který meditace vznikla, bylo hledání Nejvyšší Reality a sjednocení se s Ní.

„Jednoduše je třeba umožnit okamžiku neomezované přirozenosti, aby se projevil. Namísto abys o něm meditoval, zaměřoval se na něj, nech jej prostě, aby byl… Je to spíš otázka obeznámení se než meditace… Čím více poznáváme podstatu své mysli, tím méně o ní záměrně meditujeme, tím snazší je poznávat a jednodušší setrvávat.“

„Získej mysl, která nikde nepřebývá. Tran-Thai-Ton meditoval nad touto větou a náhle dosáhl osvícení. Tentýž citát z Diamantové sútry osvítil Hui Nenga, šestého zenového patriarchu.“

Autor je nositelem titulu MedTeach (učitel meditace), který získal na Open Colege v Birminghamu.

Zdroje:
news.sciencemag­.org
medical-dictionary.the­freedictionary­.com
themeditation­blog.com
Wong Kiew Kit: The Complete Book of Zen

Mindfulness – Úvod do základů Mindfulness

Získejte přehled o vývoji ceny ve vámi vybraném období.

Meditace pro všední den

Mindfulness – Úvod do základů Mindfulness

Aktuálně nejnižší cena: 126 Kč

Od počátku věků 1 rok 6 měsíců 3 měsíce 30 dní Meditace pro všední den

Mindfulness – Úvod do základů Mindfulness

Aktuálně nejnižší cena: 126 Kč

Meditace pro všední den

Mindfulness – Úvod do základů Mindfulness

Aktuálně nejnižší cena: 126 Kč

Každý den toho máme tolik na práci, jak ještě k tomu můžeme stihnout meditovat? Kniha Meditace: Fit na těle i na duši vám ukáže, že meditace není jen další z „povinností“.

Právě naopak, může se stát neocenitelným pomocníkem pro všední den: budete se díky ní lépe soustředit, cítit se sebevědomější a mnohem vyrovnanější.

Výběr jednoduchých cviků vás uvede mimo jiné do lehkých dechových meditací, nechybí však ani vizualizační a běžecká meditace – cviky, které se dají doma či v práci použít pro rychlé dobití síly. Dopřejte si dávku energie, abyste lépe zvládli rychlé tempo všedního dne a… Celý popis

  • Přidáno: 12. března 2020
  • Nedoporučuje produkt
  • informace v knize by se vešly spíše do většího letáčku, poměrně zbytečný počin
 • Přidáno: 24. ledna 2020

  Doporučuje produkt

 • Přidáno: 11. prosince 2019

  Doporučuje produkt

Zobrazit všechny recenze (4) Mindfulness – Úvod do základů Mindfulness zákazníci doporučují tento produkt zákazník nedoporučuje tento produkt

  1. Přidáno: 12. března 2020
  2. Nedoporučuje produkt
  3. informace v knize by se vešly spíše do většího letáčku, poměrně zbytečný počin
 • Přidáno: 24. ledna 2020 Doporučuje produkt
 • Přidáno: 11. prosince 2019 Doporučuje produkt
  • Přidáno: 8. prosince 2019
  • Doporučuje produkt
  • zajímavá publikace

Mindfulness – Úvod do základů Mindfulness

Každý den toho máme tolik na práci, jak ještě k tomu můžeme stihnout meditovat? Kniha Meditace: Fit na těle i na duši vám ukáže, že meditace není jen další z „povinností“.

Právě naopak, může se stát neocenitelným pomocníkem pro všední den: budete se díky ní lépe soustředit, cítit se sebevědomější a mnohem vyrovnanější.

Výběr jednoduchých cviků vás uvede mimo jiné do lehkých dechových meditací, nechybí však ani vizualizační a běžecká meditace – cviky, které se dají doma či v práci použít pro rychlé dobití síly. Dopřejte si dávku energie, abyste lépe zvládli rychlé tempo všedního dne a přeneste se v myšlenkách alespoň na chvilku na tropický ostrov.

 • Podtitul: Úvod do základů meditace
 • Rok vydání: 2018
 • Vazba: Pevná bez přebalu lesklá
 • ISBN: 978-80-255-1051-3
 • Počet stran: 64
 • Rozměry: 226,0 x 167,0 x 12,0

Chybí či je nepravdivý některý důležitý parametr? Uvedené informace jsou pouze orientační, před zakoupením ve vybraném obchodě doporučujeme ověřit, že prodávaný model má klíčové vlastnosti dle vašich požadavků. I když se snažíme o maximální přesnost informací, bohužel nemůžeme zaručit jeho 100% správnost. Ceny produktů jsou uváděny včetně DPH.

Kontaktujte nás

{„Oblíbené kategorie“:[[„Značení včelích matek“,“https://znaceni-vcelich-matek.heureka.cz/“],[„Chlebové a pizza směsi“,“https://chlebove-pizza-smesi.heureka.cz/“],[„Péče o motorový prostor“,“https://pece-o-motorovy-prostor.heureka.cz/“],[„Chrániče na in-line“,“https://chranice-skate-inline.heureka.cz/“],[„Hygienické vložky“,“https://hygienicke-vlozky.heureka.cz/“],[„Apple iPhone 12 Pro“,“https://mobilni-telefony.heureka.cz/f:26540:41221688/“],[„HP 255″,“https://notebooky.heureka.cz/f:26539:36861651/“],[„Polosladká vína“,“https://vina.heureka.cz/f:23114:18765144/“],[„Pánské mikiny Under Armour“,“https://panske-mikiny.heureka.cz/f:8612:469317/“],[„Plynové sporáky“,“https://sporaky.heureka.cz/f:4935:21124/“]],“Vybrané značky“:[[„Knihy Mladá fronta“,“https://knihy.heureka.cz/f:19863:3147150/“],[„Knihy Knižní klub“,“https://knihy.heureka.cz/f:19863:3147076/“],[„Knihy Euromedia“,“https://knihy.heureka.cz/f:19863:3147050/“],[„Knihy Holoubková Miroslava“,“https://knihy.heureka.cz/f:19863:3148486/“],[„Knihy Mindok“,“https://knihy.heureka.cz/f:19863:3216753/“]],“Jak vybrat nejlépe“:[[„Jak vybrat kultivátor?“,“https://kultivatory.heureka.cz/poradna/jak-vybrat-kultivator/“],[„Jak vybrat erotické podvazky a podvazkové pásy?“,“https://damske-eroticke-podvazky-podvzakove-pasy.heureka.cz/poradna/jak-vybrat-eroticke-podvazky-a-podvazkove-pasy/“],[„Jak vybrat držák GPS navigace?“,“https://drzaky-navigace.heureka.cz/poradna/jak-vybrat-drzak-gps-navigace/“]],“Vybrané produkty“:[[„Lorpio Megamix Kapr Scopex Vanilka 3kg“,“https://navnady-a-nastrahy.heureka.cz/lorpio-megamix-kapr-scopex-vanilka-3kg/“],[„ODELO, OD7037 Kuchyňské kleště dřevěné“,“https://obracecky.heureka.cz/odelo-od7037-kuchynske-kleste-drevene_2/“],[„Rajen Andy 34x54cm“,“https://klece-a-voliery.heureka.cz/rajen-andy-34x54cm/“],[„REGÁL NA VÍNO RW-1-12 BOROVICE Bez povrchové úpravy“,“https://stojany-na-vino.heureka.cz/regal-na-vino-rw-1-12-borovice-bez-povrchove-upravy/“],[„Power System Prime Roller Plus PS-4075″,“https://masazni-valce.heureka.cz/power-system-prime-roller-plus-ps-4075/“],[„Ivan čepice černá“,“https://zimni-cepice.heureka.cz/ivan-cepice-cerna_2/“],[„QHP Míčky do pračky 6 kůsů Mix colours“,“https://ostatni-doplnky-pro-jezdce.heureka.cz/qhp-micky-do-pracky-6-kusu-mix-colours/“]],“Doporučujeme“:[[„Srovnání cen plynu“,“https://energie.heureka.cz/plyn/kalkulacka-cen-plynu“],[„Srovnání cen elektřiny“,“https://energie.heureka.cz/elektrina/kalkulacka-cen-elektriny“],[„Nábytek“,“https://nabytek.heureka.cz/“],[„Oblečení a móda“,“https://moda.heureka.cz/“],[„Playstation 5″,“https://herni-konzole.heureka.cz/sony-playstation-5/“],[„Sedací soupravy“,“https://sedaci-soupravy.heureka.cz/“],[„Bazény“,“https://bazeny.heureka.cz/“],[„Respirátory“,“https://respiratory.heureka.cz/“]]}

Budete mít zájem:  Idiopatická plicní fibróza: Tři roky topení a pak smrt

Meditace ve všedním životě

Meditace pro všední den

Dnešním tématem je, jak zahrnout meditaci do každodenního života. Většina z nás je neustále zaměstnána. Náš život je v dnešní době dosti uspěchaný. To, že je naše tělo zaměstnáno mnoha aktivitami ještě neznamená, že se mysl nemůže nacházet v klidném stavu, ve kterém může být i při tom všem bdělá. Existují i lidé, kteří mají možnost strávit svůj čas meditací bez obvyklých aktivit a spěchu. Ale dnes chceme mluvit o tom, jak meditovat v našem denním životě.

Obyčejně si myslíme, že „meditace“ znamená mít naprosto klidnou, tichou mysl. Je to ale možné vyjádřit i jinak. Můžeme předpokládat, že každá bytost má možnost, potenciál pro tyto mírumilovné a vyrovnané stavy mysli již sama v sobě. Jen to nedokážeme zrealizovat, zpozorovat a využít.

To, co brání v rozpoznání a využití tohoto potenciálu, jsou negativity, které v sobě neseme. V podstatě se jedná o rušivé pocity. Pokud dokážeme podstatu těchto rušivých pocitů přesně rozpoznat, zrealizujeme prvotní dokonalý stav mysli, který v nás všech vězí.

Měli bychom se pokusit tento kořen všeho špatného uchopit. Úkolem meditace je objevit podstatu všech rušivých pocitů. Díky tomu spatříme svůj potenciál, své dokonalé možnosti a dokážeme je prakticky využít.

Pokud moudrost k rozpoznání svého potenciálu nemáme, žijeme v iluzorní existenci a vše prožíváme překrouceným způsobem.

Potenciál buddhovství, tedy dokonalého stavu mysli, je již tady. Nedokážeme jej ale prožívat, a proto máme neustále pocit, že nám něco chybí a neustále se pokoušíme dělat něco, co dělá náš život hlubším a hodnotnějším. Toto hledání je způsobeno utrpením, které si po celou dobu v sobě neseme a které nás stále doprovází.

Neznáme podstatu své mysli, a proto lpíme na představách o jakémsi „já“ a vše k tomuto „já“ vztahujeme. Tímto ulpíváním je svět rozdělen na dvě části, prožíváme jej jako dualistický. Následkem toho vznikají veškeré konflikty mezi „mnou“ a „ostatními“.

Prožitek této oddělenosti „mne“ od „ostatních“ je to, co nazýváme zmatkem nebo závojem mysli. Pochází z nevědomosti a návykových sklonů, které jsme touto nevědomostí vytvořili. To vede neustále k utrpení.

Při pokusu najít šťastný, dokonalý a spokojený stav mysli ztroskotáváme na nevědomosti, protože nevíme, jak to máme provést, a prožíváme stále větší utrpení. Příčiny, způsob fungování a absolutní podstatu těchto rušivých pocitů a těchto duševních závojů je možné poznat jen díky meditaci.

Samozřejmě, že už známe rušivé pocity, ale až doposud, bez meditační praxe, jsme neměli možnost je ovlivnit, pokud již jednou vznikly. Ale tím, že stále více meditujeme a poznáváme jejich podstatu, ztrácejí svoji sílu a my nad nimi získáváme stále větší kontrolu.

Dá se říci, že žijeme mezi svými rušivými pocity, ale co je podstatné je to, že se nás již nedotýkají a nenecháváme se jimi mást. Existuje pro to příklad s lotosovým květem: vyrůstá z bahna, ale má čisté dokonalé květy. Nebo jiný příklad: pokud jdeme bahnem, nebude tím znečištěna přirozenost naší nohy.

Rušivé pocity se tím ve své podstatě vůbec nezmění. Měli bychom se s nimi naučit tímto způsobem zacházet. Když se objeví, neměli bychom se jimi nechat strhnout, neměli by námi nijak otřást.

Abychom se nedali svými rušivými pocity strhnout, potřebujeme pozornost. Potřebujeme pozornost, která je namířená na to, co v nás právě při všech našich aktivitách probíhá.

Potom nebudeme překvapeni, když se něco přihodí.

Tak nějak to opravdu funguje. Musíme například myslet na to, jaké to je, když musíme pobíhat po Nepálu. Nepál je známý jako velice špinavá země. Přesto je ho možné projít s čistými botami.

Musíme dávat veliký pozor na to, abychom objevili přesně ta místa, kam můžeme položit nohu, abychom si neušpinili botu. Jednou jsem několika lidem, se kterými jsem cestoval po Nepálu, říkal, že teď potřebujeme pozornost, abychom se neušpinili, ale oni asi hluboký smysl tohoto výroku nepochopili.

Jde o to být si v každém okamžiku vědom toho, co se vlastně děje, a potom objevovat „čistá místa“, kudy můžeme dobře jít.

Když začínáme s poznáváním podstaty rušivých pocitů, jejich esence, pomáhá to nejprve nám samotným, neboť ještě nejsme tak zběhlí v různých situacích.

Ale později můžeme pomáhat i druhým, neboť když velice dobře pochopíme, jak věci fungují v nás samotných, pak také pochopíme, že se ve stejných situacích nacházejí i druzí.

Na tomto místě přistupuje fakt, že dokážeme rozvíjet soucit, toleranci a pochopení vůči druhým.

Nejsilnější rušivé pocity, které se objevují, vlastně vznikají díky tomu, že nechápeme situaci druhých. Je sice snadné objevit okamžiky, v nichž máme silné rušivé pocity, a možná se jim zkoušíme bránit.

Ale jemnou motivaci, která spočívá někde velice hluboko a která k tomu vede, objevit nedokážeme. Když jsme například rozhněvaní, hledáme důvod svého hněvu většinou u druhých. Nevidíme, že důvodem toho, že v nás vznikl hněv, je právě naše negativita, naše vlastní agresivita.

Abychom se dostali na správnou kolej, musíme situaci analyzovat mnohem přesněji.

Když použijeme příklad se špínou, pak je samozřejmě špína tím, co něco jiného ušpinilo. Je tím, co se lepí na boty. Podíváme-li se na to ale hlouběji, můžeme vidět, že se to neděje samo od sebe, ale že k tomu je zapotřebí našich nohou.

Teprve potom dáváme špíně příležitost nás ušpinit. Tímto způsobem bychom měli nahlížet i na své rušivé pocity a vidět, že příčina není někde jinde, ale my sami jsme tím, kdo se nechává strhnout, a díky tomu si potom způsobuje problémy.

Vypadá to, jako bychom se museli po celou dobu nořit do rozmýšlení a hloubání o různých rušivých pocitech, stále přemýšlet o tom, co změníme. Ale vlastně to tak komplikované není. K tomu, abychom udrželi mysl neposkvrněnou různými rušivými pocity, potřebujeme dvě podmínky.

První podmínkou je dobromyslný postoj vůči druhým, to znamená považovat druhé za stejně důležité jako sám sebe a přát jim vše nejlepší. Druhou podmínkou je vidět podstatu mysli, abychom pochopili, jak rušivé pocity vznikají. To je možné jen díky meditaci. Tak dokážeme odetnout jejich kořeny.

S těmito podmínkami, dobromyslností a silou meditace, můžeme díky pozornosti a moudrosti, které z těchto podmínek vznikají, zvítězit nad rušivými pocity a nenechat se jimi ovlivnit.

První nezbytností je chtít být druhým užitečný. To znamená přát všem veškeré možné štěstí a to, co k tomuto štěstí vede. Štěstí zde znamená vysvobození z utrpení. Jakmile tu není žádné utrpení, štěstí vzniká automaticky.

Stejně jako vynakládáme úsilí k rozvoji vlastního štěstí a příčin tohoto štěstí, měli bychom právě tolik úsilí vynaložit pro druhé, aby pocítili také tolik štěstí a vzniklo i tolik příčin, které k němu vedou. Jde tu tedy o motivaci.

Když se pokoušíme vyvarovat utrpení a všeho, co k utrpení vede, a směřujeme úsilí tímto směrem, měli bychom to samé přát i druhým a podniknout vše, co můžeme, pro to, abychom z nich sňali utrpení a příčiny utrpení. To se týká naší meditace v denním životě, neboť když jednáme s tímto postojem, je to meditace všedního dne.

Není jednoduché pochopit hluboký smysl této motivace, správně pochopit, jak hluboko působí.

Když jsme zasaženi rušivým pocitem, jako například závistí, vede to k utrpení a od tohoto prožitku utrpení se uchylujeme k tomu, že upadáme i do jiných rušivých pocitů.

Pak například vzniká hněv vůči někomu, kdo nám dává podnět k závisti, nebo vzniká pomstychtivost nebo žádostivost po něčem, co někdo vlastní a my to nemáme.

Když se podíváme hlouběji na rušivý pocit a dokážeme v něm rozpoznat negativitu, vede to k tomu, že se ho můžeme vyvarovat a díky tomu i jeho následků – totiž utrpení. A protože potom toto utrpení neprožíváme, nevynořují se už ani ostatní rušivé pocity. Tímto způsobem potom mysl může spočívat v klidu.

Možnost rozvíjet tento pocit či postoj vzniká jen tehdy, když jsme bez předsudků, popřípadě když na druhé nahlížíme jako na rovnocené. Bez této duševní rovnováhy není přání všezahrnující a dokonale stabilní. Když ale toto přání rozvíjíme, vzniká z toho dokonale klidný a vyrovnaný stav mysli.

To je to, oč usilujeme.

O věcech, jako že nemáme lpět sami na sobě a mít soucit s druhými, můžeme snadno mluvit. Je snadné to intelektuálně pochopit, a tak bychom si mohli myslet, že je to jednoduchá věc. Ve skutečnosti ale jde o to získat přímý, osobní prožitek této záležitosti.

Intelektuální pochopení věcí nás má dovést k tomu, že přestaneme vykonávat negativní skutky a že budou zablokovány příčiny negativit. Ale musíme si v mysli neustále udržovat fakt, že toho nedosáhneme pomocí slov, ale pouze tak, že to dovedeme k prožitku, ke zkušenosti.

Co tedy musíme rozvíjet, je pozornost, v každé situaci prožívat okolnosti vědomě a vidět, kde je možné zasáhnout, kde můžeme kontrolovat to, aby negativity už nevznikly. Čím více tuto pozornost a opatrnost rozšiřujeme, tím více se z toho stává návyk.

Návyk, který nám potom kousek po kousku pomáhá se rozvíjet.

První metodou tedy je rozvíjet užitečný postoj, který nám pomáhá vyrovnat mysl. Druhou metodou je sama meditace. Meditace znamená být si vědom podstaty mysli, a to natolik, že neustále prožíváme plynoucí proud prožitků. Nejprve je ale potřeba přivést mysl ke klidu.

Dbáme na to, aby mysl byla v klidu a sledujeme, když v ní náhle dojde k nějakým změnám. Pak se ji opět pokoušíme přivést zpět do stavu klidu. To má takový význam, že se tím, co v mysli neustále vzniká, nerozptylujeme.

Pokoušíme se ji opět přivést do klidného stavu, který si je vědom sám sebe, spočívá sám v sobě a není ničím rozptýlen.

Aby se tento stav neměnil a byl neposkvrněný, je důležité, abychom neměli žádné naděje a rovněž žádné obavy. Žádné naděje v to, že se stane něco příjemného, a žádné obavy před něčím nepříjemným. Naděje a obavy pletou mysl, rozrušují ji a pak už se o klidu nedá mluvit. Stav mysli by se měl dostat do rovnovážného středu, bez jakéhokoliv očekávání.

Takto meditovat má mnoho předností: nejpodstatnější je ta, že díky meditaci je rozpoznána podstata vlastní mysli. Je to způsob, jak poznat fungování své mysli a to znamená, že poznáváme sami sebe, poznáváme svou vlastní podstatu a učíme se vidět, jak v naší mysli vznikají rušivé pocity. Dále také poznáváme podstatu, realitu těchto rušivých pocitů.

Můžeme poznat to, co je na nich negativní, ale i pozitivní možnosti, aspekty moudrosti. Získáváme pocit toho, do jaké míry jsme my sami nebo druzí odpovědní za to, že se objevují rušivé pocity. Když pochopíme sami sebe a způsob fungování své mysli, bude pro nás také snadnější pochopit druhé. Pak je můžeme lépe chápat a zahrnout do svých přání.

Autor: Džigme rinpočhe

Budete mít zájem:  Lupání v čelisti není nevinné

Rady pro všední den – Internetové stránky Miroslava Zelenky

Rady pro všední den

   Jedná se o doporučení věcí, které se mně osvědčily. Vše je zcela individuální a záleží na každém jedinci, jak mu cokoliv z jednotlivých informací bude vyhovovat. Zdůrazňuji, jedná se pouze o doporučení na základě vyzkoušené osobní praxe a rozhodně ne o nějaké dogma. Doporučení budou takovou ukázkou jednodenního cyklu.

Pro různé dny může být a také bývá mnoho různých odchylek, takže je potřeba vše vnímat částečně jen jako určité schéma, jen jako jakýsi vzor s tím, že některé dny nebude možno použít nic.

Samozřejmě se vzhledem k rozsahu jedná pouze o úryvky a výňatky, protože pokus o jakýsi souhrn by vydal minimálně na jednu knihu, ale třeba se i k tomu jednou dostanu. 

   Začnu ránem, ale částečně s odkazem na večer. Po probuzení, které jsem si večer při usínání naprogramoval (čas vzbuzení), si dojdu na záchod a po té ještě přibližně půl hodiny medituji, čímž se vyladím na nový den a případně věci, které mě ten den čekají.

Při této meditaci je možné rovněž doladit či dosnít některé nepříznivé sny, které mohou mít negativní vliv na naší náladu nadcházejícího dne. Tento vliv snů není dobré podceňovat. Nemálo lidí mi teď říká, že se budí o třetí nebo čtvrté ráno, a to je pak vhodné využít pro uvedenou meditaci.

Výhodou pro mnohé lidi je to, že jsou do určité míry vyspalí a při meditaci vzhledem k tomu neusínají. Proto také většinou preferují ranní meditace před večerními.

   Po vykonání základní ranní hygieny si naliju čtvrt litru čisté vody. Tuto vodu držím v rukách a „nabiju“ si ji energií tak, že přijímám čistou průzračnou energii do 7 čakry a přes srdeční čakru ji posílám do vody ve sklenici. Po vypití vody používám známý způsob každodenního čištění, tj.

cca dvacetiminutové převalování oleje (v mém případě slunečnicového) v ústech. Tento olej se po té pečlivě vyplivne, protože obsahuje látky, kterých se potřebujeme zbavit. Ještě na lačno rozkoušu a spolknu stroužek česneku, který by měl vyčistit naše vnitřnosti od parazitů.

Pro stravitelnost česneku ho doplňuji lžičkou domácí majonézy, která česnek obalí a sníží jeho agresivitu v ústech. Vím, že pro mnoho lidí tato procedura je dost drastická a vyžaduje přece jen odolnější žaludek. Po té vypiju druhou sklenici čisté vody. Obě sklenice vody by měly propláchnout a vyčistit naše stravovací ústrojí.

Po požití česneku se doporučuje minimálně hodinu nejíst, aby česnek mohl účinně působit.

   Otázka stravování je na samostatné téma, takže jen v krátkosti. Existují dvě poměrně protichůdné koncepce a obě mají své zastánce.

První koncepce je založena na tom, aby člověk mohl sníst co nejvíce a netloustl, zatímco druhá je založena na tom, aby člověk jedl málo a veškeré potraviny využil. Zjednodušeně se v první doporučuje hodně snídat, střídmě obědvat a minimálně večeřet a ve druhé je tomu téměř obráceně.

Způsob stravování většiny lidstva zhruba v období posledních dvanácti tisících let byl takový, že základním motivem jídla bylo přežití, a proto se nejvíce jedlo večer, aby byly kalorie získané z potravy při následném odpočinku co nejvíce využity.

Lze do určité míry předpokládat, že dlouhodobé stravovací návyky budou pro nás přirozené a posledních sto či dvě stě let, a to ještě pouze v omezené části Země na tom mnoho nezměnilo.

   Z druhé koncepce vycházím i já, i když jsem si vědom, že udržet štíhlou linii je tak o něco těžší. První jídlo lehčího charakteru tak mívám kolem desáté hodiny a hlavní větší jídlo kolem 17.

hodiny a mezitím spíše jen drobnosti jako jsou dary lesa či zahrady. Důležitá je při jídla zejména koncentrace na vlastní pokrm a do určité míry odpoutání od vnějšího světa a s ním spojených starostí.

   Za neméně důležité považuji, pokud si jídlo připravujeme sami, vařit s čistou myslí a pozitivním vyladění. S negativní náladou je nejlépe nevařit a případně ani nejíst, ale napřed si krátkou meditací mysl vyladit.

Zkuste si představit, jakou energii do jídla vkládá kuchař či kuchařka po intenzivní rodinné hádce či obdobné situaci a jaký tato energie může mít vliv na strávníka.

V zařízeních hromadného stravování je situace složitější, ale senzibilně vyladění lidé jsou po čase schopni negativně vyladěného kuchaře rozpoznat a takovémuto zařízení se vyhnout.

V případě, že je to jen trochu možné, tak doporučuji si ve stravovacím zařízení, kam chodíme pravidelně, získat o kuchaři nějaké základní informace. Většina lidí si neuvědomuje, jak pravidelný příjem potravy naplněné negativní energií může mít negativní vliv na naše zdraví. Obávám se, že tento vliv může být podstatnější než chemické složení a druh potravin.

   V průběhu dne je vhodné využít různých příležitostí ke krátkým meditacím, zejména v případech, kdy se cítíme unaveni, ve stresu nebo bez energie. Meditovat se dá i při cestě do práce nebo z práce. Při řízení dopravního prostředku bych to nedoporučoval.

Ne, že by to nešlo, ale vyžaduje to přece jen již určitý stupeň pokročilosti, kdy určitý meditativní stav neovlivňuje negativně naši pozornost věnovanou řízení a nezkracuje reakční dobu. Naopak výhodou je vyšší míra intuice a předvídavosti, což může být často důležitější než rychlost reakce.

I v pracovním procesu lze využít krátkých meditací k načerpání energie či obnovení rovnováhy po případném konfliktu, o které nebývá někdy a někde na pracovišti nouze. Jsou formy krátkých meditací, kterých si okolí ani nevšimne.

Jedná se o meditace s otevřenýma očima, při kterých je zrak upřen do jednoho bodu, což může být i displej počítače nebo dokument, aniž jsou vnímány informace tam obsažené. Krátká meditace na doplnění sil je možná i při fyzické práci monotónního charakteru.

   Při všech druzích konfliktu je důležité vědomě dočerpat energii a zejména neoplácet agresi agresí (s výjimkou některých případů fyzické agrese, kdy nemusíme mít jinou možnost), což opravdu není jednoduché a zvládá to jen málo lidí. Mezi toto „málo lidí“ nelze počítat lidi, kteří nereagují agresí ze strachu, protože u nich se většinou jedná o vnitřní agresi, která vzniká potlačením agrese vnější a mívá negativní důsledky na psychické i fyzické zdraví.

   Obecně lze doporučit při téměř všech situacích, které vnímáme jako negativní, následující postup. Zastavit se, začít zhluboka dýchat a koncentrovat se na příjem energie.  V případě stresu, když se koncentruji na příjem energie, je dosaženo dvojího účinku.

Za prvé se koncentrací na příjem energie doplňuje chybějící energie a za druhé tím, že se koncentruji na příjem energie, přestávám se koncentrovat na příčinu stresu a tím i přestávám původní příčině stresu (konfliktu) posílat energii.

Po zklidnění a doplnění energie je vhodné se zamyslet, co je skutečnou vnitřní příčinou našeho rozladění či stresu, protože se jedná o náš psychický vztah k události, která je příčinou našeho stavu. Jedná se vždy o to, že realita neodpovídá naší představě o tom, jak by realita měla vypadat.

Opravdu často bývá na místě otázka, jaké je naše oprávnění „vyžadovat“, aby realita byla v souladu zrovna s naší představou.

   Neexistují v této oblasti žádné statistiky (alespoň o nich nevím), ale myslím, že bychom se divili, jak často jsou lidé ve stresu kvůli svým „neoprávněným“ až nesmyslným představám, jak by realita měla vypadat. Myslím, že jsme se všichni v životě setkali se situací, kdy někdo byl skálopevně přesvědčen, že je v právu, ačkoliv zcela zřejmě nebyl.

Tento fenomén je vhodné mít na paměti při mnoha konfliktech, nejen abychom byly vůbec schopni pochopit postoj toho druhého, ale abychom byli schopni přemýšlet o tom, zda jsme v právu i my, a zda máme „oprávnění“ předpokládat vývoj reality dle našich představ.

Často máme tendenci zapomínat, že naše svobodná vůle je omezena svobodnou vůlí ostatních bytostí.

   Osobně všem vřele doporučuji vhodnou fyzickou aktivitu přiměřenou věku a zdravotnímu stavu konkrétního člověka. Za nejvhodnější považuji jízdu na kole, běhání na lyžích a plavání, protože relativně přijatelně zatěžují klouby a pohybové ústrojí.

Ideálním prostředím je čistá příroda, hlubší les, ale to asi nebude zdaleka prostředí všem lidem dostupné. Přiměřená sportovní zátěž spojená s hlubokým dýcháním má velmi dobrý vliv na zdraví a psychiku člověka.

Při pohybových aktivitách se vyplavují endorfiny, které jsou nazývány hormony štěstí a může docházet i ke stavům podobným euforii.

Někdy tak také dochází k vytvoření si závislosti, protože endorfiny mají svým způsobem obdobné účinky jako některé drogy, i když možná přesnější by bylo říct, že některé drogy nebo psychotropní látky mají obdobné účinky jako endorfiny. V každém případě je tato závislost mnohem přijatelnější než závislost na lihuneprostých nápojích, což je bohužel časté řešení dlouhodobějších stresů. 

   Jako vždy i v tomto případě je důležitý vztah konkrétního člověka k fyzické aktivitě, protože jsou lidé, kteří sport milují, a pro ně není žádný problém jej provozovat, ale jsou i lidé, kteří jej provozují jen proto, že se to má a je to zdravé. Rozdíl v přístupu se pak samozřejmě projevuje i v účincích na zdraví a psychiku.

   Ostatně se to týká v podstatě všech našich aktivit. Slova klasika zde mluví za vše: „Čím jsem byl, tím jsem byl rád.“ Nepochybně je ideální mít rád co nejvíce z činností, které vykonávat musíme.

Budete mít zájem:  Co pít, když sportuji

Není lehké zamilovat si je všechny, ale určitě se dá pracovat na vlastním pozitivním vztahu k těmto činnostem, ke kterým se v mnoha případech dá přistupovat tvůrčím způsobem. Týká se to i činností poměrně stereotypních. V kolektivu rodiny se v příznivé konstelaci dají činnosti rozdělit k přiměřené všeobecné spokojenosti.

Poměr činností vykonávaných s chutí a s nechutí logicky vázaně ovlivňuje psychiku každého člověka. Velkou roli tento jev ovlivňuje výchovu a vzdělávání dětí a mladých lidí a bohužel naše současná společnost tomuto tématu nevěnuje patřičnou pozornost, přestože jako národ Komenského bychom teoreticky měli hrát ve světě vůdčí roli.

Škola hrou je však nejen v naší společnosti konzumně tržně orientované spíše utopií. Osvícení rodiče a prarodiče mohou v této oblasti vykonat velmi mnoho pro své potomky. Základem je, aby měli dostatek informací a chutí a času tyto informace uplatnit v praxi.

   Osobně bych všem doporučil Komenského slova rozšířit na obecnější „život hrou“. Také se říká, že kdo si hraje, nezlobí, i když vnímám slova „život hrou“ v co nejširším slova smyslu. Často je doporučováno a já se k tomu přikláním, že pokud chceme něčeho dosáhnout, tak dobrou metodou si hrát na to, že už jsme toho dosáhli a podle toho se chovat.

Jako příklad uvádím to, co jsem doporučil několika lidem a v podstatě to lze doporučit téměř všem lidem. Jedná s o pravidelné a časté opakování slov „Jsem láskyplná zářící bytost.“ s dostatečným emočním procítěním, a to zejména v situacích, kdy máme chuť se chovat způsobem, který je v evidentním rozporu s obsahem těchto slov.

Když však v konfliktní nebo stresové situaci najdeme dostatek koncentrace na přítomný okamžik a dostatek emočního zklidnění, abychom si byli schopni s procítěním opakovat „Jsem láskyplná zářící bytost.“, tak pak jsme na takovouto bytost schopni si hrát a podle toho se chovat.

Pokud tuto „hru“ hrajeme dostatečně dlouho, takovouto bytostí se skutečně staneme ku prospěchu svému i svého okolí.

   Jednou z nejpodceňovanějších fází našeho dne bývá noční činnost zejména spánek. Vím, že většina lidí má tendenci spánek spíše označovat za nečinnost, ale to je hrubé nepochopení funkce spánku.

Naše spánková aktivita není o nic menší než aktivita denní, když se jedná o aktivity nefyzické. Lidé, kteří jsou schopni si pamatovat své sny, ví, že množství dějů, které prožíváme v noci, většinou vysoce převyšuje denní aktivity.

Použil jsem slovo „prožíváme“ a ne sníme, protože sen vnímáme jako plnou realitu a ve snu (pokud nejsme schopni lucidního – bdělého snění) prožíváme vše se stejnou emoční intenzitou jako ve dne.

Dokonce vzhledem k rozmanitosti snů prožíváme často ve snu mnohem více emocí a intenzivnějších než ve dne. Ani soudobá věda ještě plně nedocenila význam spánku a snů pro náš život.

   Tak, jak je podceňován spánek, tak jsou podceňovány i podmínky, za nichž spíme a naše příprava na spánek a činnost předcházející spánku. Tomu však odpovídá i kvalitu našeho spánku a z toho vyplývající kvalita relaxace a obnovy energie a v důsledku toho i naše ranní nálada a kvalita našeho následujícího dne.

Co je pro mě téměř nepochopitelné, je skutečnost, že někteří lidé jsou ochotni dát za kvalitní večeři v restauraci třeba tři tisíce, ale při výběru postele, na které tráví třetinu svého života, škudlí každou korunu.

Z vlastní zkušenosti vím, že po nákupu kvalitních matrací mě a manželku přestaly trápit sice mírné avšak dlouhodobé problémy s krční a bederní páteří.

   Velkým problémem (většinu již obtížněji řešitelným) je nadměrné množství hluku, které negativně ovlivňuje kvalitu spánku. Dalším častým „hříchem“ (který už je většinou řešitelný) je nadměrná teplota v místnosti, kde spíme.

Mimo jiné vědci nedávno přišli se zjištěním, že vyšší teplota při spánku má nepříznivý vliv na obezitu.

Údajně se při nižších teplotách vytváří v těle více hnědého tuku, který má být tělu prospěšný a nevytváří se jako při vyšších teplotách bílý tuk, který zvyšuje obezitu.

   Dalším velmi důležitým a rovněž podceňovaným faktorem jsou naše aktivity před spánkem. Vzhledem k tomu, že když se na to soustředím, tak jsem schopen pamatovat si zejména emočně silné sny, vnímám, jak obsah snů odráží naší denní činnost a zejména činnost před usínáním.    

   Větší fyzická a psychická aktivita před nočním spánkem není příliš vhodná, protože pro usínání je vhodné spíše zklidňování.

Negativně se to projevuje na naší schopnosti rychle usnout, pokud máme zájem rychle usnout a mít kvalitní osvěžující spánek. Pokud chceme meditovat, tak je možné, že to prodlouží stav, kdy neusneme.

Předpokladem pro meditaci však je zastavení myšlenek a celkové zklidnění, což po předchozí výraznější aktivitě může být obtížnější.

   Byl by zajímavý průzkum, který by se snažil zjistit, kolik lidí si uvědomuje, jak jejich spánkovou a snovou aktivitu ovlivňuje činnost před spánkem a zda tomu svoji předspánkovou činnost tomu přizpůsobují.

Sledování televize ve večerních a nočních hodinách, kdy jde jeden krimi či akční seriál plný vražd za druhým je skutečně „ideální“ přípravou na to, aby se nám pak zdály podobné sny plné strachu a násilí.

Při takovýchto snech je velká pravděpodobnost, že energii v průběhu noci nedočerpáváme, ale spíše naopak, což má za následek, že se ráno probouzíme nevyspalí a unavení.

   Samozřejmě hádky a konflikty všeho druhu mají na kvalitu následného spánku rovněž negativní vliv. Vyhnout se konfliktu však bývá většinou těžší než se jen nedívat na akční film nebo horor. V každém takovém případě je vhodné se uklidnit ztišující meditací, případně vytvořením si pozitivního tak zvaného denního snu, což je v podstatě využití naší představivosti k vyladění naší mysli.

   V rámci předspánkové meditace všem vřele doporučuji nařídit si vnitřního budíka na dobu, kdy musíme vstávat. Je to otázka cviku, ale po určité době to dokáže velká většina lidí, takže se pak budí v době, kterou si určili při nastavování vnitřního buzení.

Velkou výhodou (minimálně ve srovnání se zvoněním klasického budíku) je skutečnost, že k probuzení dochází v nejvhodnější spánkové fázi. Zvonění klasického budíku, případně probuzení jiným člověkem má tu nevýhodu, že se můžeme vzbudit v kterékoliv spánkové fázi.

Vzbuzení ve fázi hlubokého spánku je vyloženě nepříjemné a trvá nám delší dobu, než se plně probudíme do správné reality. Rovněž tak ve fázi snění nebývá probuzení vždy příjemné.

Pokud si naprogramuje vzbuzení vnitřním budíkem, tak se probouzíme vždy z fáze lehkého spánku, protože naše naprogramovaná mysl včas před probouzením nás převede do lehkého spánku.         

   Pro meditaci jsou za určitých podmínek vhodné tzv. propínací dechy či hyperventilace.

Po delší hyperventilaci, takovém zkráceném holotropním dýchání, dochází ke stavu, kdy kromě jiných vlivů jako je například překysličení mozku, se dostaneme do stavu, kdy nemusíme delší dobu dýchat, což umožňuje hlubší ponor do nitra, snadnější snižování frekvence mozkových vln a snadnější vstup do alfa rytmů.

   Propínací dechy jsou vhodné pro uvolnění těla a rovněž v tom případě, že se nám nedaří se zahřát na vyhovující teplotu. Není jednoduché meditovat, když člověk pociťuje chlad.

Jen tak mimo základní téma – nejvhodnější pro zbavení se tak zvané vnitřní zimy je horká vana, kterou mohu rovněž doporučit jako výborný léčebný prostředek na různé typy nachlazení a chřipek.

Horkou vanou se vlastně imituje horečka, která má léčebné účinky.

     Z mých vlastních zkušeností i zkušeností mnoha dalších lidí mohu doporučit k meditacím vhodnou hudbu. Meditační muziky je dnes k dostání velké množství.

Zejména v případech, kdy v místnosti, ve které meditujeme, není nízká hladina hluku, je meditační muzika vynikající.

Dle mých zkušeností je vhodná muzika monotónního charakteru bez velkých výkyvů v hlasitosti (proto ne vždy je vhodná vážná hudba, která se právě tím často vyznačuje) a beze slov, které by mohly upoutávat naší pozornost.

Shlédnutí: 161

Meditace pro všední den

Online kurz: Umění Meditace

1 osoba 6 týdnů Platí do 29.03.2022

Zobrazit detail

Každý máme spoustu strastí a povinností, za kterými se dennodenně honíme. Není tak divu, že v poslední době civilizační choroby jen kvetou. Řekněte stresu NE! a vytvořte si svůj vlastní klidný koutek ve světě i v duši.

Přinášíme vám speciální kurz meditace, který byl natočený na Máyské Riviéře v Mexiku na speciálních energetických místech. Díky tomu získáte hlubší prožitek v meditaci a snadnější naladění se do hladiny theta (nejhlubší meditační hladina).

Nalaďte se na pozitivní vlnu a najděte v sobě vnitřní klid, jistotu a odvahu pozitivně se vrhnout do života! Nejen, že vám zharmonizuje mysl, ale pomůže vám i v boji proti nespavosti, roztěkanosti a různým fyzickým neduhům.

Co všechno můžete z kurzu získat:

 • Naučíte se klíčovou techniku, která vám pomůže zbavit se úzkostí a migrén
 • Naučíte se správně pracovat s vaší myslí, čímž podpoříte vlastní kreativitu
 • Správný meditační posed vám pomůže od bolestí zad a posilníte tak i správné držení těla
 • Vaše mysl se naučí koncentrovat, což vám dopomůže k lepším a jasnějším rozhodnutím
 • Poznáte sami sebe. To vám napomůže uvědomit si vlastní hodnotu, umět se ocenit a nechat se ocenit
 • Získáte více empatie, a to vám zlepší vztah s partnerem nebo s pracovním týmem
 • Zklidníte myšlenky a bude se vám lépe usínat
 • Získáte pozitivní pohled na události a vyřešíte tak náročný problém mnohem rychleji
 • Naučíte se lépe zvládat stresové situace a řešení se vám budou zdát jasnější
 • Zbavíte se negativních myšlenek

Délka trvání:

6 týdnů až 6 měsíců dle vlastní potřeby. Kurz si můžete načasovat podle sebe. Jeden modul trvá týden nebo měsíc, záleží na tom, jak budete cítit svůj posun

Lokalita:

 • Kdekoli, kurz probíhá online

Zážitek obsahuje:

– 6 modulů:

 1. 1. Úvod do meditace
 2. 2. Meditace vnitřního klidu
 3. 3. Centrum rovnováhy
 4. 4. Meditační mantra
 5. 5. Zlepšení partnerských a rodinných vztahů,  sebeláska
 6. 6. Kotvení vnitřního klidu v každodenní situaci (propojení meditace a koučingu)

– 6 videí
– 6 mp3

Zážitek neobsahuje:

Sezóna:

Počasí:

Zdravotní stav:

 • Kurz není určen osobám s psychiatrickou medikací

Rezervace:

Poznámka:

 • Potřebné vybavení zajišťované příjemcem služby: počítač, internet, sluchátka

Galerie zážitku Online kurz: Umění Meditace

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Adblock
detector