Planým neštovicím podléhá čím dál víc dospělých

Druhým typem jsou plané neštovice, které jsou typické pro dětský věk. Původcem je virus Varicella zoster, který patří mezi herpetické viry. Virus se přenáší kontaktem s nemocným, protože se nachází v sekretu puchýřků. Virus je také přenosný kapénkami ve vzduchu.

Pokud jste v místnosti s nemocným máte tedy velkou pravděpodobnost, že neštovicemi onemocníte. Člověk je nakažlivý jeden nebo dva dny před tím, než se vysejí vyrážky na kůži a po propuknutí příznaků ještě další týden. Nejčastěji se nemocí nakazí děti v předškolním a školním věku, ale není výjimkou nákaza neštovicemi v dospělosti.

Neštovice jsou nebezpečné především pro těhotné ženy, protože vir přestupuje do plodové vody a může vážně poškodit zdraví dítěte.

Planým neštovicím podléhá čím dál víc dospělých Nechat se očkovat proti planým neštovicím?

Tak jako u dalších vysoce nakažlivých virových onemocněních se můžete i proti planým neštovicím nechat očkovat. Očkování patří mezi nepovinné, ale doporučené.

Provádí se v ordinacích dětského nebo praktického lékaře, případně v očkovacích centrech vakcínou Varilrix. Očkovat je možné děti od 9 měsíců a do 12 let, které dostanou 1 vakcínu. Starší děti a dospělí se očkují dvěma dávkami s odstupem nejméně 6 týdnů.

Vakcína na plané neštovice snižuje také riziko vzniku pásového oparu i v pozdějším věku.

Jak se plané neštovice projevují?

Jejich inkubační doba je 2-3 týdny. To znamená, že po tuto dobu je virus už v těle hostitele, ale neprojevují se příznaky nemoci. Po vniknutí viru do těla se množí ve sliznici dýchacích cest, dále putuje krevním oběhem a v lymfatických drahách.

Už v této fázi se dítě může cítit unavené a většinou má i zvýšenou teplotu. Průvodním příznakem je často bolest hlavy, rýma a celkové nechutenství. Na těle se objevují červené skvrnky.

Místo, kde se chystá puchýřek projevit může nejdříve 1-2 dny svědit, a pak se objeví výsev v podobě puchýřků naplněných tekutinou. Na začátku je tekutina čirá, později se mění na zakalenou. Nejvíc puchýřů najdete na trupu a hrudníku, nevynechají ale ani tvář, oční víčka a vlasovou část.

Na končetinách je jich méně. Nebezpečnější je výsev na sliznici úst nebo genitálií. Postupně se objevují ve vlnách v rozmezí 2-6 dní, proto na těle můžeme ve stejnou chvíli pozorovat nové pupínky a již zasychající stroupky. 

Planým neštovicím podléhá čím dál víc dospělých

Drobné puchýře – které teprve vznikají a strupovité, velké, které zanikají.

Planým neštovicím podléhá čím dál víc dospělých Jak léčit neštovice?

Puchýřky silně svědí a je důležité aby se nemocný škrábal co nejméně. Nejen že se tím horší hojení puchýřků a trvá delší dobu, ale také se zvyšuje riziko bakteriální nákazy v rozškrábaném místě a tedy i vzniku jizev. Jelikož jde u neštovic o virové onemocnění, podávání antibiotik nemá smysl.

Léčí se pouze symptomaticky a to tak, že se ošetřují puchýřky. Ty by měly co nejrychleji zaschnout a vysušit se. Proto je ideální je natírat tekutým pudrem. Existuje i varianta s mentolem, který místo lokálně znecitliví a pomáhá proti svědění. Podobně působí i přípravek Tanno Hermal lotio.

Proti svědění je možné podat i antihistaminika – pro děti kapky Fenistil nebo Claritine pro dospělé. Tyto léky mají sedativní účinek a pomohou lépe usnout a puchýřky si v noci neškrábat. Zvýšenou teplotu je možné tlumit běžně užívanými léky proti bolesti, jako jsou Panadol nebo Nurofen.

Vhodnou alternativou pro zmírnění svědění a k vysušení puchýřků je i 100% tea tree oil, který se nanáší stejně jako tekutý pudr na každý puchýř zvlášť. Při ošetření citlivých částí sliznic jej nařeďte 1:5 s vodou.

Jak zvládnout období neštovic 

 • Koupání a máčení puchýřů neštovic není vhodné. Nemocného je lepší krátce a rychle osprchovat a následně opatrné osušit přikládáním ručníku, aby se puchýřky neporušily. 
 • Noste pohodlné oblečení a zvláště dětem dávejte bavlněné kojenecké oblečení, které nebude pokožku dráždit.
 • Až do zaschnutí všech puchýřků nechte nemocného doma. To trvá přibližně 14 dní. Nejenže tím zamezíte šíření viru neštovic, ale také dítě chráníte před další infekcí. V tomto období je totiž imunita oslabená a může dojít k nákaze další nemocí.
 • Pokud nemá nemocný další zdravotní komplikace, není nutná akutní návštěva lékařské ordinace. Alternativou může být telefonická konzultace a upovědomení lékaře. Zabráníte tak dalšímu šíření viru, obzvlášť v dětském kolektivu.
 • Dbejte na čistotu rukou a krátce ostříhané nehty. To má největší vliv na další zanícení škrábaných puchýřů.
 • Nevystavujte zbytečně dítě přímému slunci. Pot, horko a sluneční záření zhoršují průběh onemocnění.

Ten, kdo překonal neštovice jednou, má už celoživotní imunitu a při dalším setkání imunitního systému s virem s ním dokáže sám bojovat.

Po překonání nemoci se ale virus ukládá v gangliích nervových buněk, kde přecházení do latentního stádia. V pozdějším věku a při oslabené imunitě se nákaza projevuje i jako pásový opar.

Vše pro problémy s kůží Vše na opary

Plané neštovice (varicella)

Plané neštovice (lat. varicella) jsou vysoce nakažlivou infekční chorobou. Způsobuje je virus varicella zoster (VZV). Nejčastěji se objevují v dětském věku a jsou většinou mírného rázu. Virus se přenáší kapénkami při přímém kontaktu s nemocným nebo prostřednictvím kontaminovaných předmětů. Charakteristickým projevem této infekce je vyrážka provázená horečkou.

Varicella je celosvětově rozšířené vysoce nakažlivé infekční onemocnění. K infekci virem varicella zoster (VZV) dochází většinou v dětském věku, nejčastěji onemocní děti od 3 do 10 let věku. Nejčastěji se plané neštovice vyskytují v zimě a brzy na jaře.

Po prodělání onemocnění planými neštovicemi přetrvává virus v senzorických gangliích míšních nebo hlavových nervů. Při poklesu imunity může dojít k reaktivaci viru VZV v organismu, která se klinicky projeví jako pásový opar.

 V roce 2018 bylo hlášeno v ČR celkem 30 666 případů onemocnění (v roce 2017 to bylo 39 424 případů).

Planým neštovicím podléhá čím dál víc dospělých

Obrázek 1: Trend onemocnění planými neštovicemi v České republice v letech 1958–2018 (Zdroj: Státní zdravotní ústav)

Prevence

Pro prevenci planých neštovic jsou dvě dávky vakcíny proti planým neštovicím ve více než 90 % účinné. Očkování tedy nemusí očkovaného vždy ochránit před onemocněním, ale ve srovnání s neočkovanými jedinci probíhá infekce mírně s menším počtem kožních lézí a s nižší horečkou.

Očkování dětí:

 • očkovat proti planým neštovicím lze od věku 9 měsíců,
 • podávají se dvě dávky vakcíny, druhá dávka nejméně 6 týdnů po první dávce.

Očkování dospělých:

 • podávají se dvě dávky vakcíny, druhá dávka nejméně 6 týdnů po první dávce, přeočkování není stanoveno,
 • očkování je doporučeno pro vnímavé jedince, kteří onemocnění neprodělali v minulosti nebo nemají protilátky, dále pro osoby pracující v riziku přenosu nákazy,
 • kontraindikací očkování je těhotenství, žena očkovaná proti planým neštovicím nesmí být těhotná nebo nesmí otěhotnět jeden měsíc po očkování,
 • očkovat je možné i jedince vnímavé k nákaze planými neštovicemi, u kterých ještě neuplynuly 3 dny od styku s nemocným (postexpoziční očkování).
Budete mít zájem:  Chronická hepatitida – příznaky, příčiny a léčba

Příznaky onemocnění

Typickým příznakem onemocnění je vyrážka. Jeden až dva dny před výsevem vyrážky se může objevit horečka, únava, ztráta chuti k jídlu a bolest hlavy.

Vyrážka se vysévá ve vlnách po dobu 2 – 6 dnů, svědí a postupně se mění v puchýřky (vezikuly) a stroupky (krusty).

Nejprve se objeví v oblasti hlavy (obličeje, vlasů, víček), později na hrudníku a zádech, poté se rozšiřuje po celém těle, včetně sliznice úst, víček nebo oblasti genitálií.

Komplikace onemocnění, zejména zánět mozečku, mozku a míchy, nebo sekundární bakteriální zánět plic, nebo bakteriální superinfekce kůže a měkkých tkání a krvácivé stavy, hrozí zejména u dětí do 1 roku života, u dospělých osob nad 20 let, u gravidních žen a osob se sníženou obranyschopností, kde navíc hrozí systémové onemocnění.

Při onemocnění gravidních žen narůstá se stupněm těhotenství výskyt komplikací, nejzávažnější je primární varicellový zápal plic. Při onemocnění v prvních 20 týdnech těhotenství dochází častěji k potratu nebo předčasnému porodu.

Pokud gravidní žena onemocní planými neštovicemi v prvních 4 měsících gravidity, může se asi u 2 % plodů vyvinout vrozený varicellový syndrom. U dítěte se projeví například vrozenými vadami oka a dalších orgánů, mikrocefalií, deformací končetin, poruchou psychomotorického vývoje atd.

U novorozenců, u jejichž matek došlo k výsevu planých neštovic v období 5 dní před porodem a až 2 dny po porodu, může mít onemocnění velmi vážný až fatální průběh (perinatální varicella).

Další důležité informace

 • Inkubační doba: obvykle 10 až 21 dní.
 • Původce: virus varicella zoster (VZV).
 • Zdroj: nemocný člověk.

Přenos: onemocnění se přenáší přímým stykem s nemocnou osobou, výjimečně i s osobou očkovanou, virus je obsažen ve vezikulární tekutině a v sekretu z horních cest dýchacích.

Možný je i nepřímý přenos prostřednictvím předmětů kontaminovanými sekrety dýchacího traktu nebo obsahem kožních lézí. Nákaza je přenosná i z matky na plod během těhotenství (transplacentárně) i během porodu (perinatálně).

Období nakažlivosti, vnímavost a imunita: období nakažlivosti začíná 2 dny před objevením se vyrážky, trvá obvykle 7 dní od začátku výsevu a končí, pokud jsou již všechny puchýřky ve stadiu stroupků.

U osob se sníženou obranyschopností je období nakažlivosti delší. Plané neštovice mohou mít závažný průběh u dospělých, těhotných žen a pacientů s poruchou imunity.

Vnímavost je všeobecná, ve většině případů po prodělaném onemocnění vzniká doživotní imunita, ale vzácně se mohou vyskytnout i opakovaná onemocnění.

Vše co byste měli vědět o neštovicích

Plané neštovice, odborně varicela, jsou vysoce infekční virové onemocnění, typické pro dětský věk. Původcem onemocnění je virus Varicella – zoster (HHV-3) z čeledi Herpesviridae. Výhradním hostitelem, tedy tím, kdo může onemocnět, je člověk.

Pravé neštovice, dříve nazývané černé neštovice, odborně variola, byla prudce nakažlivá akutní choroba, způsobená virem z čeledi Poxviridae. Jednalo se o jedno z nejnebezpečnějších život ohrožujících onemocnění s vysokou úmrtností.

Ještě ve 20. století, kdy se část dnešní populace ještě narodila, byly neštovice příčinou úmrtí 300-50 milionů lidí. Ještě koncem šedesátých let 20. století onemocnělo 15 milionů lidí a 2 miliony zemřely.

Díky předchozímu soustředěnému programu očkování byly pravé neštovice 8. 5. 1980 prohlášeny Světovou zdravotnickou organizací (WHO) za eradikované, tedy zcela vymýcené.

Po ukončení vakcinačního programu ovšem již nová generace není vůči chorobě imunní a virus sám pravděpodobně stále existuje v některých laboratořích.

Na tato fakta je zapotřebí velmi upozorňovat a hovořit o nich, zejména s přihlédnutí k současné antivakcinační hysterii části populace.

Jak onemocnění probíhá?

Virus planých neštovic se přenáší kapénkovou cestou při přímém kontaktu s nemocným. K nákaze virem planých neštovic dochází nejčastěji mezi 4 a 8 lety věku. Inkubační doba je 10-21 dnů. Poté se mohou objevit první, nespecifické příznaky, tzv. prodromy, které ohlašují příchod onemocnění. U malých dětí obvykle nebývají.

Výraznější jsou u dětí starších 10 let a u dospělých mohou být i závažnější. Příznaky zahrnují horečku, bolesti hlavy, žaludeční potíže, někdy svědění pokožky. Bolesti hlavy a horečka každopádně ohlásí příchod neštovic zhruba 24 až 36 hodin před výskytem první neštovičky – a v této chvíli začíná být pacient infekční.

Tyto prodromální příznaky předcházejí příznaky klinické o 3-4 dny. 

Výsev puchýřků

Pro plané neštovice je typická vyrážka, svědivé puchýřky vznikající z 2 až 3 mm velkých skvrnek, z nichž se po několika dnech stávají puchýřky vyplněné čirou tekutinou, která později přechází do mléčné. Puchýřky jsou 3 až 6 mm velké, během 6-8 hodin z nich vznikají krusty.

Vyrážka typicky začíná na hlavě, odkud se postupně šíří přes trup na končetiny, ale může se vyskytnout také na sliznici nosohltanu, na sliznici horních cest dýchacích, v konečníku, v pochvě nebo na očních víčkách a na spojivkách.

Výsevy puchýřků se objevují ve vlnách v intervalu 3-5 dní, proto je typický současný výskyt různých stádií vyrážky, kdy mohou být některé puchýřky už téměř zhojené a jiné se teprve vytváří.

 Akutní fáze onemocnění trvá obvykle 4 až 7 dní, do 20 dní se pak zahojí kožní projevy. Teprve po vytvoření krust na všech neštovičkách přestává být pacient infekční.

Virus prostupuje také placentou, kdy je možná infekce plodu, která může vést k těžkým vrozeným defektům. U novorozenců se mohou plané neštovice rozvinout v progresivní varicelu s postižením různých orgánů včetně centrálního nervového systému. 

Jak onemocnění léčit? 

Plané neštovice se zhojí i bez léčby, proto stačí tlumit projevy onemocnění. Protože je toto onemocnění způsobené virem, není léčitelné antibiotiky.

U běžných případů se nepoužívá ani antivirová terapie, jen u pacientů s komplikacemi, anebo u pacientů, kteří trpí nějakou základní závažnou diagnózou, kterou by plané neštovice zkomplikovaly.

Osobám s velmi špatnou obranyschopností je možné podat hotové protilátky proti varicele, tzv. lidský varicella zoster imunoglobulin, nebo lék proti herpetickým virům. 

Tekutý pudr ano, či ne?

Léčba planých neštovic je léčba je symptomatická. U léků proti horečce, u dětí nepoužíváme salicyláty pro riziko rozvoje Reyova syndromu.

Proti svědění podáváme perorální antihistaminika (léky proti projevům alergie).

Samotné puchýřky se neošetřují, po jejich prasknutí, ke kterému dojde během krátké doby, řádově den dva, se eroze ošetřují vysušujícími a dezinfekčními lotii a krémpastami.

Pudry, ani tekuté, nejsou pro léčbu vhodné. Po jejich použití vzniknou krusty, pod nimiž se pokožka špatně hojí. Pokud dojde k sekundární infekci poškozené pokožky, jsou na místě antibiotické masti. Kůže v místě výsevu se nechává volně dýchat, hojící proces se tím urychlí. 

Existuje vakcína proti planým neštovicím? 

Proti nemoci existuje účinná vakcína, která však není součástí pravidelného očkování. Vhodná je pro děti, které do dorosteneckého věku, které varicelu neprodělaly a děti, které trpí nějakou základní závažnou diagnózou, kterou by plané neštovice zkomplikovaly. 

A jak je to u dospělých, má u nich smysl se nechat očkovat?Očkování dospělých, kteří v dětství plané neštovice neprodělali, je zvláště vhodné. Zejména u zdravotníků nebo učitelů, kteří mají vysokou pravděpodobnost nákazy.

Budete mít zájem:  Pata, špička aneb technika běhu

V České republice je vakcinace proti varicele dobrovolná, některé zdravotní pojišťovny na ni přispívají ze svých preventivních balíčků. Očkování mohou podstoupit děti od jednoho roku i dospělí, aplikují se dvě dávky v rozmezí šesti týdnů.

U zdravých dětí do 13 let je ochrana očkováním před onemocněním planých neštovic téměř 100 %. U dospělých činí jistota ochrany asi 90 %.

Vznikají při neštovicích komplikace?

Nejčastější komplikací planých neštovic je sekundární bakteriální infekce způsobená zejména stafylokoky a streptokoky. Infekci si pacient sám často zanáší do rány škrabáním svědivých míst.

Vzácně se může objevit postižení centrální nervové soustavy – zánět mozečku (cerebellitis), který vznikne do týdne od výsevu vyrážky, nebo generalizovaná encefalitida či aseptická meningitida – zánět mozkových blan.

U osob s narušenou imunitou se mohou objevit závažné komplikace – varicelový zápal plic, meningoencefalitida anebo hepatitida. Onemocnění planými neštovicemi během prvních pěti měsíců těhotenství může vést k poškození plodu. 

Existuje souvislost mezi planými neštovicemi a pásovým oparem?

Po prvotní nákaze přetrvávají původci choroby v některých nervových buňkách v němé, latentní formě a infekce může být po letech či desetiletích znovu aktivována. U dospělých může vyvolat nepříjemné onemocnění – pásový opar – herpes zooster.

Je dobré si zapamatovat, že…

 • Plané neštovice jsou vysoce infekční onemocnění, kterým onemocnění prakticky celá dětská populace a část dospělé populace. 
 • Většinou se jedná o lehké až středně těžké onemocnění, které probíhá tím hůře, čím je věk pacienta vyšší anebo trpí nějakou komorbiditou – tedy jiným závažným základním onemocněním. 
 • Jako virózu je plané neštovice zapotřebí léčit klidovým  režimem, léky na snižování teploty, tlumení svědění, léky na ošetření pokožky. V období rekonvalescence je zapotřebí dostatek vitaminů a v případě zbytkových jizviček po vyloupaných stroupkách je nutná ochrana proti UV záření tak, aby nevznikly nežádoucí pigmentace. 
 • Po dobu onemocnění je nutno dodržovat hygienicko – epidemický režim a děti neposílat do kolektivu. 
 • Jedinci, kteří do období dospívání neprodělali neštovice, by si měli nechat nabrat protilátky proti varicele a v případě negativního výsledku, tedy nepřítomnosti protilátek po prodělané nemoci se nechat naočkovat.   

Plané neštovice

Plané neštovice (Varicella) jsou vysoce nakažlivé onemocnění postihující především děti. Onemocnění planými neštovicemi postihuje většinu dětské populace. Nejpostiženější skupinou jsou předškolní a mladší školní děti.

Máte zájem o očkování a chcete příspěvek? Připravili jsme pro vás rychlý přehled příspěvků pojišťoven.

Přenos

Přenos se děje vzdušnou cestou kapénkami, tzn. kašláním, kýcháním, smrkáním, tedy při bližším kontaktu s nemocným. Často se nemoc šíří v rámci kolektivních zařízení. Epidemický výskyt je cyklický v 3-5 letých intervalech a závisí na promořenosti dané populace.

Zdroj nákazy

Virus planých neštovic (Varicella-Zoster) se přenáší vzduchem při kontaktu s nakaženým člověkem, který je v inkubační době nebo v prvních několika dnech klinického onemocnění.

Na této stránce jsou odborně garantované informace. Můžete se také přímo objednat na očkování do některého z očkovacích center.Upozornění: Rozhodnutí ohledně vhodného očkování patří plně do kompetence odborníků. Odbornou konzultaci Vám poskytnou lékaři v centrech Očkování a cestovní medicíny Avenier.

Inkubační doba trvá obvykle 10–21 dní.

Příznaky

Plané neštovice se projevují zvýšenou teplotou, celkovou únavou a četnou vyrážkou. Vyrážka se vysévá ve vlnách po dobu 2–6 dnů, svědí a postupně se mění v pupínky a stroupky.

K výsevu dochází nejprve v oblasti hlavy (obličej, vlasy, víčka), později na hrudníku, někdy na celém trupu.

U zdravých dětí probíhá onemocnění zpravidla bez komplikací, u dospělých je průběh onemocnění těžší a častěji vznikají komplikace – především u chronicky nemocných osob, oslabených osob po transplantaci, chemoterapii apod.

Virus planých neštovic je nebezpečný zejména v době těhotenství ženy, pokud v dětství onemocnění neprodělala nebo proti němu nebyla očkována. Infekce v prvních třech měsících těhotenství nebo během dnů kolem porodu může vážně poškodit plod, způsobit potrat či závažné onemocnění novorozence.

Na této stránce jsou odborně garantované informace. Můžete se také přímo objednat na očkování do některého z očkovacích center.Upozornění: Rozhodnutí ohledně vhodného očkování patří plně do kompetence odborníků. Odbornou konzultaci Vám poskytnou lékaři v centrech Očkování a cestovní medicíny Avenier.

Nejjistější formou prevence proti planým neštovicím je očkování. Vakcinace snižuje pravděpodobnost vzniku pásového oparu později v průběhu života.

Na této stránce jsou odborně garantované informace. Můžete se také přímo objednat na očkování do některého z očkovacích center.Upozornění: Rozhodnutí ohledně vhodného očkování patří plně do kompetence odborníků. Odbornou konzultaci Vám poskytnou lékaři v centrech Očkování a cestovní medicíny Avenier.

Plané neštovice: příznaky, léčba (varicella)

Plané neštovice představují vysoce nakažlivou akutní
chorobu
, která je způsobená lidským Herpes virem,
tzv. HHV-3 (Varicella Zoster Vir). Jedná se o DNA vir, jenž je příbuzný
virům, které mohou za onemocnění infekční mononukleózou nebo opary.

Nejčastějšími oběťmi tohoto viru jsou děti od tří do deseti let.
U těchto pacientů je průběh nemoci zpravidla bezproblémový, avšak
u dětí v pubertálním období nebo u dospělých již mohou nastat
vážnější komplikace. Virus planých neštovic se šíří
vzduchem
(kapénková infekce) nebo přímým
kontaktem
s nakaženým.

Rizikové faktory planých neštovic

Asi nejvýznamnějším faktorem je přímý kontakt
s osobou, která má plané neštovice, anebo s jejím oblečením nebo
předměty, které svým dotykem kontaminovala.

Nebezpečí také představuje vyšší věk pacienta.
S rostoucím věkem úměrně roste i riziko případných komplikací, které
varicellu doprovázejí (meningoencefalitida, pneumonie atd.).

Nejhladší
průběh této nemoci se vyskytuje u dětí ve věku od tří do deseti let,
naopak komplikovaný průběh je zaznamenáván u pubescentů, adolescentů,
těhotných žen, novorozenců a lidí s oslabeným imunitním systémem.

Prevence planých neštovic

Plané neštovice jsou přenášeny přímým kontaktem s infikovanou
osobou, vzduchem nebo předměty, které jsou kontaminované sekrety kožních
puchýřků nebo sekrety dýchacího systému. Ročně touto chorobou onemocní
přibližně 35 000 lidí.

Je nutné, aby se před nákazou, tudíž izolací od nakažených osob,
chránili zejména novorozenci a lidé, kteří mají oslabenou imunitu,
protože u nich je průběh varicelly velice komplikovaný a její následky
mohou být fatální.

Účinnou prevencí před nákazou planými neštovicemi je
očkování. Toto preventivní opatření nám dává
88 procentní jistotu, že se nenakazíme tímto onemocněním a téměř
stoprocentní ochranu proti jakýmkoli komplikacím. V České
Republice
je vakcinace proti varicelle dobrovolná a
zdravotními pojišťovnami nehrazená.

Člověk si tedy očkování musí finančně zajistit sám. Jedna vakcína
stojí přibližně 1400 Kč. Očkování mohou podstoupit děti od jednoho
roku do dvanácti let. Těm stačí pouze jedna dávka.

U dětí starších
dvanácti let a u dospělých je třeba aplikovat dávky dvě, a to v rozmezí
šesti týdnů.

Budete mít zájem:  Každý druh odšťavňovače dělá jinou šťávu

Avšak tato vakcína nesmí být aplikována během
těhotenství a nejméně tři měsíce před otěhotněním (fertilizací).

Očkováním proti planým neštovicím

Jaké jsou nejnovější poznatky o očkování proti planým neštovicím?
Je lepší nechat je proběhnout či se raději naočkovat? Zeptejte se
lékařek v Poradně
o očkování.

Příznaky a projevy planých neštovic

Virus do člověka vstupuje skrz sliznici a lymfatickou tkáň horních cest
dýchacích. Zde se virus pomnoží a putuje do dalších částí
organismu.

Nejdříve nastává inkubační doba, která trvá zhruba čtrnáct až
šestnáct dní.
Po tomto období, které s sebou neneslo žádné známky nákazy, se objevují
první nespecifické příznaky, které jsou označovány jako tzv.
prodromy.

U nemocného člověka je pozorována
zvýšená teplota nebo zimnice a mohou nastat žaludeční
problémy nebo průjem. Významným signálem je
počínající svědění a bolest kůže
v místě, kde se později vytvoří puchýřky.

Tyto všechny potíže jsou
markantnější zejména u osob starších deseti let.

Jeden až dva dny před vznikem prvních neštoviček pacient trpí
urputnou bolestí hlavy a vysokou horečkou.
Právě v tomto období začíná být člověk schopen infikovat vzdušnou
cestou nebo přímým kontaktem i ostatní, a proto by měl zůstat
v izolaci.

Poté dochází k plnému propuknutí nemoci. Začínají se tvořit tzv.
neštovičky, které se mohou vyskytovat v pěti vývojových
stádiích. Nejprve se objeví drobná zarudlá skvrnka,
makula. Ta zvětší svůj objem a vyroste z ní svědivý
pupen, toto stadium se označuje jako tzv. papula.

Na tomto
pupenu se vytvoří vezikula, puchýřek
naplněný čirou tekutinou. Poté, co se tekutina zakalí,
vznikne hnis a puchýřek se přemění na
pustulu. Po nějaké době puchýřky prasknou, vysuší se a
vytvoří se na nich tzv. krustičky, které se po jednom až
dvou týdnech odloupnou.

Člověk nemůže nikoho infikovat teprve poté, co se
na všech puchýřcích vytvoří krusty.

Tyto svědivé puchýřky vznikají nejprve ve
vlasaté části hlavy
, v obličeji a na
trupu a posléze se tvoří i na
končetinách. Můžeme je však nalézt i na sliznici
nosohltanu, na sliznici horních cest dýchacích, v konečníku, v pochvě a
na očních víčkách.

Tato vyrážka se netvoří najednou, ale postupuje v jakýchsi
vlnách. Puchýřky se tvoří zhruba pět dní, během nichž
je můžeme na těle pozorovat jak ve stádiu makuly, tak ve stádiu, kdy už se
tvoří krustička.

Stupeň vyrážky je variabilní. Většinou tělo zasype dvě stě
až tři sta puchýřků
. Někdy jich však může být i méně než
deset a ve vzácných případech se jich může vytvořit až půl druhého
tisíce.

Akutní fáze tohoto onemocnění trvá přibližně čtyři až sedm dní.
Až po dvaceti dnech vyrážka vymizí.

Virus planých neštovic patří do skupiny tzv. herpes virů, které mají
schopnost přejít do stádia latentní infekce, kdy je virus
usazený v nervových gangliích, nevyvolává však žádné známky své
přítomnosti a není ani zlikvidován imunitním systémem.

Pokud již jednou člověk prodělal plané neštovice, vytvořilo si jeho
tělo protilátky, které chrání jeho organismus před
další nákazou varicelly po celý život. Proto se téměř nevyskytují
případy, kdy by člověk onemocněl touto chorobou dvakrát za život.

V některých případech (např. při postižení příslušného
nervového ganglia dorzálního míšního kořenu u systémového
onemocnění) však může dojít k probuzení viru, který prozatím
zůstával v klidu. Ten se opět projeví nejčastěji vznikem
pásového oparu.

Jen zřídkakdy je tato nemoc ukončena smrtí. Samotná varicella smrtelné
následky nemá, k úmrtí může dojít u dospělých, které postihla
primární virová pneumonie.

Léčba planých neštovic

 • Protože jsou plané neštovice virového původu, nelze k jejich léčbě
  použít antibiotika.
 • Pacientovi je doporučováno puchýřky mazat tekutým
  pudrem
  nebo antiseptickou mastí, které urychlují
  vysychání vyrážky, zmírňují svědění a brání další infekci.
 • Dále jsou nemocnému předepisovány léky proti horečce
  (antipyretika) či léky proti bolesti hlavy.

Pokud dojde ke komplikacím a dojde ke vzniku progresivní varicelly nebo
varicellové pneumonie, je třeba použít tzv. acyclovir,
který zabraňuje rozmnožování viru a tlumí jeho dopad na organismus.

Acyclovir je dostupný buď v tabletové anebo injekční formě. Tato metoda
je však využívána jen v nejzazších případech.

Je důležité nemoc ohlásit svému praktickému lékaři.

Člověk, který má plané neštovice s nekomplikovaným průběhem, by
měl zůstat doma v izolaci, a to po dobu nejméně pěti dnů
od vzniku vyrážky nebo do úplného vyschnutí puchýřků.

Pacienti trpící různými doprovodnými komplikacemi musí
být hospitalizováni. V tomto případě musí setrvat také
v přísné izolaci a jejich prádlo a různé předměty musí být
pravidelně dezinfikovány, aby nedošlo k infekčnímu přenosu na
ostatní lidi.

Jak si mohu pomoci sám

V případě, že onemocníte planými neštovicemi, je nutné, abyste byli
trpěliví, překonali otravné svědění puchýřků a hlavně si vyrážku
neškrábali. Mohlo by tak dojít k zanícení a další
infekci a průběh léčení by se velice zkomplikoval.

Používejte předepsané tekuté pudry a masti, které vám od svědění
uleví. Nanášejte je však v rozumné míře, poněvadž tlusté vrstvy mohou
zabraňovat vysychání puchýřků.

Pakliže máte horečku a bolesti hlavy, použijte patřičné léky.

Komplikace planých neštovic

Plané neštovice mohou být doprovázeny dalšími potížemi, které
komplikují léčebnou terapii a zdravotní stav pacienta.

Jedním z nich může být například sekundární bakteriální
infekce
způsobená stafylokoky.

Další komplikace s sebou přináší varicellová
pneumonie
(zápal plic), která se projevuje zejména u dospělých
kuřáků. Dále také meningoencefalitida ** (zánět mozkových blan)
nebo **zánět jater
, které se často projevují u starších
pacientů a u lidí s oslabenou imunitou.

Je třeba si uvědomit, že virus prochází i placentou a infekce plodu
s sebou nese fatální následky, např. těžké vrozené
defekty
. Pakliže je matka postižena planými neštovicemi v období
pěti dnů před porodem nebo dva dny po porodu, novorozenec je zpravidla
postižen tzv. neonatální varicellou, která představuje vysoké riziko smrti
pro dítě.

U novorozenců, pubescentů, adolescentů, těhotných žen a lidí
s oslabenou imunitou může dojít k tzv. progresivní
varicelle
, která má negativní dopad na viscerální orgány. Jako
příznaky můžeme pozorovat silné bolesti břicha nebo krvácivé kožní
projevy.

O planých
neštovicích najdete informace i na eMimino.cz

DISKUSE

Další názvy: varicella, neštovice

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *