Nová pomoc pro rodiče s autisty

Nová pomoc pro rodiče s autisty

DALŠÍ AKTIVITY

 • Jelikož doba je jaká je a nepřeje nyní příliš setkávání ve větších skupinách, nabízíme nové aktivity zaměřené na individuální práci s dítětem a také nabízíme rodinám návštěvu naší herny.
 • Věříme, že Vás naše nabídka zaujme.
 • V případě dotazů volejte nebo pište na:
 • Lucie Suchá, [email protected], 737615466
 • Těšíme se na Vás a vaše děti

Celý článek

DOMŮ

Vážení rodiče,

bohužel vám musíme opět oznámit, že s ohledem na vládní opatření pozastavujeme poskytování volnočasových aktivit v Denním centru AlFi. Volnočasové aktivity mohou být poskytovány až od zahájení 4. stupně protiepidemických opatření PES.

 1. HLÍDÁNÍ dětí v  Denním centru JE STÁLE POSKYTOVÁNO a to tak, abychom dodržovali vládní nařízení, tedy:  1 dítě a 1 osoba personálu DC AlFi.
 2. Náhradní termíny za neuskutečněné aktivity zašleme v nejbližší době na vaše emailové adresy.
 3. Přejeme pevné zdraví.

za AlFi, z.s.

Gabriela Mariánková

publikováno dne 2.1.2021

Celý článek

DOMŮ

Milí rodiče,

také v letošním školním roce můžeme nabídnout vašim dětem volnočasové aktivity v rámci DC AlFi. Letos jsme opět rozšířili jak nabídku tak časové možnosti. Vzhledem k malému počtu dětí ve skupinách je možné, že se kroužky rychle naplní, proto v případě zájmu, se nám neváhejte ozvat.

Váš zájem a případné dotazy pište na. [email protected]

Více informací na přiloženém letáčku.

Projekt Volnočasové aktivity pro děti s PAS je realizován díky podpoře Statutárního města Ostrava a nadačního fondu AVAST.

Celý článek

DOMŮ

Přestože velká část 1. poloviny letošního roku byla ovlivněna šířením koronaviru, stihli jsme v AlFi spoustu aktivit. Díky podpoře Nadačního fondu AVAST a Statutárního města Ostrava jsme realizovali VOLNOČASOVÉ AKTIVITY PRO DĚTI S PAS: kroužek Poškolákov, Malý Masterchef, Věda nás baví, dramatický kroužek, Muzikohraní. Zrealizovala jsme hlídání dětí přes noc TV. PŘESPÁVAČKY. Dėti i my jsme se hodně od sebe navzájem naučili a zažili jsme spoustu hezkých chvil. Mnohým dětem jsme poskytli náplň programu v době, kdy si rodiče potřebovali něco vyřídit např. ve městě ( naše poloha v centru Ostravy je vskutku výhodná). A nyní se těšíme na tábory, výlety a další setkání s dětmi a jejich rodiči v rámci Denního centra. Krásné prázdniny

přejí zaměstnanci AlFi, z.s.

Celý článek Nová pomoc pro rodiče s autisty

DOMŮ

VOLNOČASOVÉ AKTIVITY PRO DĚTI

Ve 2.pololetí OTEVÍRÁME VÍCE KROUŽKŮ!!

AlFi, z.s. nabízí volnočasové aktivity pro děti s autismem, vývojovou dysfázií či jinou narušenou komunikační schopností, s logopedickými obtížemi, pro děti, které obtížně navazují kontakty.

Od února 2020 nabízíme následující kroužky:

DRAMATICKÝ KORUŽEK – hravou formou, přehráváním sociálních situací, scének z běžného života si děti osvojují sociální dovednosti, vhodné reakce, učí se porozumět emocím svým i ostatních, spousta prostoru bude také na povídání a společné hry. Kroužek je určen pro děti verbální s VFA, AS, VD, ADHD, s LOGO obtížemi, děti introvertní ve věku 7-12 let.Čtvrtek 1x za 14 dní 1,5 hod

POŠKOLÁKOV – základem je hra, zábava a spolupráce, cílem je rozvoj jemné, hrubé motoriky a grafomotoriky, práce dětí ve skupině, posílení sociálních dovedností a také vědomostí.

Při aktivitách využíváme interaktivní přístroj 4IMAGE, ALBI tužku, četné výukové softwary. Kroužek je vhodný pro děti ve věku 5-14 let. Skupiny jsou vytvářeny tak, aby k sobě měly děti věkově blízko.

Každé pondělí, Každé úterý 50 min

MUZIKOHRANÍ – rytmizace, podpora vokalizace, mluvní apetence,  zklidnění, vnímání sebe sama a také spolupráce, radost z hudby a pohybu. Kroužek je realizován ve 2 skupinách: pro děti verbální a pro děti neverbální ve věku 5-14 let. Skupiny jsou vytvářeny tak, aby k sobě měly děti blízko věkem chronologickým i mentálním.Každé pondělí 50 min

MALÝ MASTERCHEF – kuchyňské práce od přípravy  ingrediencí až k přípravě samotného pokrmu, orientace v pracovním postupu, k tomu rozvoj jemné motoriky i čtenářské gramotnosti, to vše nabízí kroužek MALÝ MASTERCHEF. Kroužek je určen pro děti ve věku  6 – 14 let. Skupiny jsou vytvářeny tak, aby k sobě měly děti věkově blízko.Čtvrtek 1x za 14 dní 1,5 hod

ČIPERKOVÉ – aktivita určená pro rodiče s dětmi ve věku 2 – 5 let s PAS nebo podezřením na PAS. Cílem je předávat v praxi rodičům informace a zároveň pomoci jim nabývat nové dovednosti v přístupu k jejich dětem. Aktivita pomůže rodičům porozumět více svému dítěti a rozvíjet společnou interakci.Každé úterý dopoledne 1 hod

Místo konání: DC AlFi, Brandlova 6, Moravská Ostrava a Přívoz

kontakt: [email protected]

Celý článek Nová pomoc pro rodiče s autisty

AKCE > Co bude …

NABÍDKA volnočasových kroužků v rámci Denního centra AlFi. Pro přihlášky a bližší informace využijte prosím email [email protected]. Počet míst je omezen.

Celý článek Nová pomoc pro rodiče s autisty

PODPORUJÍ NÁS

RANÁ PÉČE PRO RODINY S DĚTMI S PAS

 • podpora ze strany Moravskoslezského kraje v rámci programu na podporu sociálních služeb financovaný z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu
 • podpora formou účelové dotace  z rozpočtu statutárního města Ostravy v oblasti SOCIÁLNÍ PÉČE

DENNÍ CENTRUM AlFi PRO DĚTI S PAS A JEJICH RODINY

 • podpora ze strany nadačního fondu AVAST

VYBAVENÍ DENNÍHO CENTRA AlFi PRO DĚTI S PAS A JEJICH RODINY

 • podpora ze strany Statutárního města Ostravy formou dotačního programu z výnosů daní z hazardních her
 • podpora ze strany nadačního fondu AVAST
 • PODPORA ROZVOJE DĚTÍ S PAS A JEJICH RODIN
 • volnočasové aktivity pro děti s PAS a jejich sourozence
 • – setkávání rodin dětí s PAS
 • podpora formou účelové dotace s rozpočtu Statutárního města Ostravy v oblasti PODPORA OSOB S HANDICAPEM

AlFi – PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR PRO DĚTI S PAS A JEJICH SOUROZENCE

 • podpora formou účelové dotace z rozpočtu statutárního města Ostrava v oblasti ZDRAVOTNICTVÍ
 • podpora ze strany soukromého dárce

MOLEKULY – VOLNOČASOVÉ AKTIVITY PRO DĚTI

 • podpora formou účelové dotace z rozpočtu statutárního města Ostrava v oblasti VOLNÝ ČAS

SVÉPOMOCNÁ SKUPINA RODIN S DĚTMI S PAS PŘI AlFi, z.s.

 • podpora ze strany Moravskoslezského kraje prostřednictvím projektu „Podporujeme hrdinství, které není vidět II.“

Celý článek Nová pomoc pro rodiče s autisty

AKCE > Co bude …

Pokud alespoň občas nakupujete na internetu, zkuste to přes portál www.givt.cz! Najdete na něm přes 1 200 nejznámějších e-shopů – a ať už budete nakupovat věci do domácnosti, obnovovat jarní šatník nebo objednávat výlet na hory – naše organizace vždy dostane příspěvek.

Jak na to:1. Přidejte si do prohlížeče jednoduché rozšíření od GIVTu – Pomocníka. Získáte ho zde: https://givt.cz/aplikace 2. Až budete nakupovat, Pomocník se objeví na e-shopech, které s GIVT.cz spolupracují. Vy si v něm jen zvolte, koho chcete podpořit.

3. Nakupte si, jak jste zvyklí. 

To je celé. Nestojí vás to nic navíc a my dostaneme část peněz z hodnoty nákupu.

Nakupovat se dá i anonymně, takže pokud nechcete, nemusíte se nikam registrovat. A můžete o této možnosti říci i svým přátelům 🙂

Díky, že na nás myslíte a pomáháte nám!

Celý článek Nová pomoc pro rodiče s autisty

AKCE > Co bylo …

V neděli 10. března se konala AlFi neděle v prostorách MŠ Špálova v Ostravě. Pro děti byl připraven program zaměřený na rozvoj hrubé i jemné motoriky a spolupráce. Rodiče měli možnost si mezitím spolu popovídat u kávy a čaje. Těšíme se na příští setkání v dubnu!

Celý článek Nová pomoc pro rodiče s autisty

AKCE > Co bylo …

V neděli 25.11. proběhl workshop na téma „baby masáže“.

Rodiče měli možnost seznámit se s touto metodou, která pomáhá posilovat vztah rodič-dítě, sdílet společné okamžiky a v neposlední radě také slouží ke zklidnění a relaxaci dítě.

Rodiče si vedle těchto zkušeností odnesli také publikaci „Baby motýlí masáže“, která slouží slouží jako přehledný manuál. Akce byla podpořena z projektu „Podporujeme hrdinství, které není vidět“ z MSK.

Celý článek Nová pomoc pro rodiče s autisty

AKCE > Co bylo …

V neděli 4.listopadu se konalo další neformální rodičovské setkání. Rodiče měli možnost si spolu popovídat u kávy nebo čaje a děti si užily zahradu a vnitřní prostory Mateřské školy Špálova, Moravská Ostrava a Přívoz, které tímto děkujeme za možnost využít jejich zázemí. Těšíme se na další setkání!

Celý článek Nová pomoc pro rodiče s autisty

AKCE > Co bylo …

V termínu 13. – 17. srpen se uskutečnil příměstský tábor pro děti s PAS a jejich sourozence s tématem „SUPERHRDINOVÉ“. Tohoto tábora se účastnilo celkem 11 dětí ve věku 7 až 14 let. Děti během tábora navštívily Jarošův statek ve Studénce, bazén v Bohumíně, lezeckou stěnu Tendon blok. Integrovaný záchranný systém, Dolní oblast Vítkovice nebo Landek park.

Součástí tábora bylo stanování, které bylo spojeno s opékáním buřtů, zpíváním u táboráku a noční stezkou odvahy. Věříme, že všechny děti si tábor užily a těšíme se na příští rok! Akce je finančně podpořena z rozpočtu Statutárního města Ostrava a Nadačního fondu Residomo.

Odměny pro děti poskytly Česká spořitelna, Stavební spořitelna České spořitelny, Statutární město Ostrava a drobní dárci. Děkujeme. 

Celý článek

AKCE > Co bylo …

Čas od pondělního večera do čtvrtečního oběda jsme strávili společně s rodinami z AlFi – Raná péče v krásném prostředí Jablůnkova v Hotelu Stará Ameryka. Terapeuticko-relaxační pobyt se uskutečnil v rámci projektu MSK „Podporujeme hrdinství, které není vidět“.

Terapeutická část byla naplněna aktivitami, které byly zaměřeny na rozvoj dovedností dětí (např. nácvik hry) a na spolupráci rodič-dítě (při překážkové dráze a společných her). Snažili jsme se poskytnout rodičům potřebné informace týkající se práce s dětmi s PAS i psychologickou podporu.

Součástí této podpory byly také rodičovské skupiny a individuální konzultace, které proběhly pod vedením Mgr. Přemysla Mikoláše. K relaxaci mohly rodiny využít přilehlé venkovní koupaliště, procházky po okolí i možnost jen tak si večer posedět.

Děkujeme všem rodinám, jejich dětem, panu psychologovi Přemysl Mikoláš a asistentům za skvělý pobyt. Lenka a Gabka

Celý článek

AKCE > Co bude …

V době 9. – 13. 7. 2018 čerpáme řádnou dovolenou. Emaily nejsou přesměrovány, Vašim zprávám se budeme věnovat po našem příjezdu, tj. 17.7.2018. Přejeme všem hezké léto! Lenka Holušová & Gabriela Mariánková

Celý článek

AKCE > Co bylo …

V neděli 24.6. se konalo poslední rodičovské setkání v tomto školní roce. I přes nepřízeň počasí si rodiče udělali „piknik“ vevnitř a děti si užily odpoledne v tělocvičně, kde měly připravené hračky 🙂 Těšíme se na všechny zase v září!

Celý článek

AKCE > Co bylo …

Nová naděje pro autisty?

11.02.2020 15:24 Původní zpráva

Převratný účinek na psychiku autistů mají mít zdraví prospěšné střevní bakterie. Podle tchajwanských vědců došlo ke zlepšení psychického stavu u sledovaných dětí již po měsíci jejich užívání. Přípravek obsahující tato probiotika před pár dny vstoupil i na domácí trh. Na první výsledky jeho účinků si ale čeští rodiče dětí s poruchou autistického spektra ještě musejí počkat.

Budete mít zájem:  Iqos Vliv Na Zdraví?

Zmírnění projevů úzkosti, neustále se opakujícího jednání a vzdorovitosti, a naopak nárůst sociálního kontaktu již za pouhý měsíc – to byl výsledek podávání psychobiotik neboli probiotik ovlivňujících psychiku, autistickým dětem. Konkrétně šlo o probiotický kmen Lactobacillus plantarum PS 128™.

Vyplývá to z klinické studie profesora Ying-Chieh Tsa z univerzity Yang-Ming na Tchaj-wanu, ve které zkoumal vliv tohoto probiotika, zdraví prospěšných střevních bakterií, na množství neurotransmiterů v organismu. Vysledoval přitom schopnost tohoto kmene zvyšovat v těle množství dopaminu a serotoninu, tzv.

hormonů štěstí.

Výsledky této tchajwanské studie ověřující účinky psychobiotik na projevy poruchy autistického spektra (PAS) nabízí podle Lukáše Jirky, ředitele královéhradecké společnosti Neuraxpharm Bohemia, která začala toto tento preparát prodávat na českém trhu, dosud netušené možnosti řešení psychologických problémů. „Pevně doufáme, že se tento doplněk stravy stane další šancí na zlepšení alespoň některých symptomů u pacientů s poruchou autistického spektra,“ prohlásil Jirka. O obrovské budoucnosti ovlivňování psychiky pomocí regulace obsahu střev je přesvědčená i jeho kolegyně Jana Adamcová.

Osa střevo-mozek

Výraznému vlivu stravy a následného složení střevních bakterií na psychiku a chování autistických dětí se vědci věnují už dlouhou dobu. Ve střevech je totiž spousta nervových buněk, které interagují s nervovým systémem.

Střevní bakterie, odborně zvané střevní mikrobiom, zkoumá více než padesát let profesorka Helena Tlaskalová Hogenová z Mikrobiologického ústavu Akademie věd. „Střevo hraje důležitou úlohu i u nemocí psychických a psychiatrických a pro zachování zdraví je nejdůležitější.

Střevo autistů vykazuje určité odchylky od střev zdravých lidí,“ vysvětlila Hogenová.

Poškozený mikrobiom se podle ní dá naštěstí ovlivnit. Někdy se k tomu využívá dokonce i fekální transplantace, kdy se přenáší mikrobiom ze střev zdravých dárců.

Jedna italská studie dětí, které po osm týdnů dostávaly stolici se zdravým mikrobiomem, zaznamenalo zlepšení stavu jejich psychických poruch s dlouhodobým, až dvouletým účinkem. Tento postup je ale zatím spíš ojedinělý.

Mnohem častěji se střevní mikrobiom upravuje podáváním různých kmenů probiotik, jako je například právě výše uvedený doplněk stravy z Hradce Králové.

Každá pomoc dobrá

Úlevu v péči o autistické děti by uvítali jak jejich rodiče, tak pracovníci profesí, kteří s nimi pracují. Autistické děti mají někdy těžké mentální postižení nebo jsou naopak velice inteligentní a nadané, ale mají problémové chování. „Takové děti mohou vypadat na první pohled úplně zdravě.

Když ale narazí na nějakou situaci, která je pro ně komplikovaná, začnou reagovat zcela nečekaně. Jako když jim třeba někdo v autobuse zasedne místo, kde obvykle sedí.

Potom ztropí strašlivou scénu,“ popisuje své zkušenosti s dětmi s poruchou autistického spektra Tereza Horáková, psycholožka ze speciálně-pedagogického centra v Hradci Králové.

„Péče o autistické děti je velice náročná, protože ty jejich zjitřené emoce jsou obvykle reakcí na nějakou nepohodu, kterou pociťují, ale není vždy jednoduché přijít na to, co jim vlastně tu nepohodu způsobuje,“ říká Horáková, která doufá, že přípravek dětem opravdu pomůže.

Nová pomoc pro rodiče s autisty

Mluvit o jednoznačných účincích psychobiotika na české autistické děti je ale ještě předčasné.

„Výsledky publikované studie vypadají zajímavě a určitě by stálo za to preparát otestovat i v podmínkách střední Evropy, ale musíme si uvědomit, že střevní mikrobiom pacientů v jihovýchodní Asii, kde studie probíhala, bude mít odlišné složení – jiná strava, jiné podnebí, jiné hygienické návyky a tak dále – od mikrobiomu dětí v Čechách. Proto ani účinek podání tohoto probiotika nemusí být stejný, jaký byl pozorován v prezentované studii,“ sdělila TÝDNU Lucie Najmanová z Mikrobiomové společnosti. Také zdůraznila nutnost informovat podrobně a pravdivě rodiče dětí, kterým by byl přípravek nabízen, že se jedná o doplněk stravy, nikoliv léčivo, a co tento rozdíl znamená, a že nelze v žádném případě zaručit, že příznivé výsledky z Asie budou zopakovány i v Čechách. „Považovala bych za neetické vyvolávat v rodinách falešné naděje, že probiotikum může vyléčit některé projevy PAS. Je důležité si uvědomit, že zestručnění informací – byť i dobře míněné – může někdy vést k fatálnímu zkreslení,“ varuje Najmanová. V každém případě jsou ale podle profesorky Hogenové probiotika pro zdraví dětí zcela neškodná.

Pro začátek se společnost, která chce svým přípravkem pomáhat českým autistickým dětem, rozhodla poskytnout zdarma svůj produkt k otestování několika vybraným klientům z Národního ústavu pro autismus (NAUTIS). Reálné účinky přípravku bude ale ještě potřeba prověřit vědeckou studií.

„Svědectví rodičů totiž podléhá velkému zkreslení a nelze se na ně plně spolehnout. Musíme také ověřit bezpečnost výrobku, zkontrolovat certifikát a podobně.

Prostě udělat vše pro to, aby naši klienti dostali bezpečný výrobek a přesné informace,“ řekla TÝDNU ředitelka NAUTISU Kateřina Thorová.

Děti úplňku

Autismus neboli porucha autistického spektra je vrozená odchylka ve vývoji a fungování mozku, která způsobuje zásadní odlišnosti v chování a projevech člověka s autismem. Symptomy se mohou lišit, stejně tak i míra jejich závažnosti.

Autistům se také říká děti úplňku, protože podléhají jeho magickému vlivu a téměř pravidelně v nich vyvolává nebezpečné záchvaty – mlácení hlavou o zeď, kousání sebe i ostatních, nekontrolovatelný křik.

Je pro ně charakteristický omezený rozvoj sociálních dovedností, který vede k problémům v komunikaci a mezilidských vztazích. Často neakceptují pokyny, nereagují na oslovení jménem, mnohokrát ostatní zcela ignorují.

Obvyklým symptomem je také repetitivní chování – opakování určité činnosti či pohybu.

Pro rozvoj takto postiženého dítěte je rozhodující včasná diagnostika, která se preventivně provádí u každého dítěte v 18 a 36 měsících věku formou speciálních dotazníků u praktického lékaře pro děti a dorost. S určitým typem poruchy autistického spektra se narodí každé 75.

dítě, ještě před padesáti lety to bylo 1 dítě z 250. V Evropě a USA se za poslední dekádu počet dětí s autismem více než zdvojnásobil.

Častěji se vyskytuje u chlapců, některé zdroje však uvádějí, že projevy dívek s autismem jsou odlišné, a tak se může stát, že jen nejsou tak často diagnostikovány.

To, že je někdo autista, ještě neznamená, že má nízkou inteligenci. Naopak. To, co jim v jedné sféře chybí, jim může zase v druhé přebývat. Jako například u Napoleona – geniálního vojevůdce, který však nerozpoznal pravou botu od levé.

Mezi autisty nejspíš patřili i Albert Einstein, Sokrates, Ludwig van Beethoven, Charles Darwin nebo Mark Twain.

K většímu povědomí o této nemoci přispělo oscarové filmové drama Rain Man s Dustinem Hoffmanem a Tomem Cruisem v hlavních rolích z roku 1988.

Příčina vzniku autismu zatím známa není a nedá se léčit. Nicméně speciální výchova, přístup, porozumění, vytrvalost a správná podpora může autistickým dětem výrazně zkvalitnit život. Život malých autistů i jejich rodičů přibližuje dokumentární film Děti úplňku režisérky Veroniky Stehlíkové z roku 2017.

Diskuze u článků starších půl roku z důvodu neaktuálnosti již nezobrazujeme. Vaše redakce.

Česká televize po četných stížnostech neodvysílá novou Infiltraci o terapiích pro děti s autismem

„Oslovila nás maminka syna s poruchou autistického spektra, že si už dlouho hledá různé terapie, které by mu pomohly.

V našem případě nejde o konkrétní metodu samotnou, ale o způsob jejího praktikování, který se jí zdál minimálně nestandardní.

A protože byla ochotna v rámci natáčení otevřeně spolupracovat, dohodli jsme se, že to zkusíme prověřit,“ popsala příběh za Obchodem s nadějí režisérka Šárka Maixnerová v tiskové zprávě, kterou televize rozeslala médiím ve čtvrtek po poledni.

Aplikovaná behaviorální analýza (ABA) je vědní disciplína využívaná při práci s osobami s poruchami autistického spektra (PAS) a jinými neurovývojovými poruchami.

Rozvíjí u nich dovednosti, které jsou důležité pro jejich každodenní život — oblast řeči a komunikace, her, sociálních a sebeobslužných činností. ABA postupy jsou užívány i k odstranění nebo zmírnění některých projevů PAS (sebeubližování, agresivní chování).

Problémové chování je nahrazeno jiným, což umožňuje další rozvoj dovedností a komunikace, uvádí sdružení Roprodesa.

Jak stojí v anotaci pořadu, infiltrátorka Bára se nejdříve sama zapojila do vzdělávání v rámci ABA terapie (viz boxík) a poté se na měsíc nechala zaměstnat v jedné pražské neziskové organizaci, která dopoledne působí jako školka pro děti a odpoledne zde probíhají individuální terapie. 

„Prohřešky se tam kupí a v závěru je to celé obrovský podvrh. V zařízení, jež není  založené, provozují terapii lidé bez vzdělání, najímaní na ulici, kteří školí pedagogické pracovníky v metodě, kterou by měla proplácet zdravotní pojišťovna. Rodiče nemocných dětí celý cirkus sponzorují, a to nemalou částkou 33 tisíc korun měsíčně,“ doplňuje spoluautorka Infiltrace Ivana Lokajová.

„Na četné stížnosti organizací a podnětů od diváků jsme se rozhodli znovu posoudit všechny aspekty a vysílání dokumentu posunout,“ uvedla mluvčí televize Karolina Blinková ve čtvrtek večer v zaslané zprávě.

‚Museli bychom okrádat sami sebe‘

Sdružení Rodiče pro děti s autismem (Roprodesa) se na televizi obrátilo jménem rodičů, jejichž děti jsou v upoutávce zobrazeny a kteří se údajně o existenci pořadu a faktu, že někdo natáčel průběh jejich terapií, dozvěděli minulý týden náhodně z ukázky odvysílané na České televizi.

„Uvedená upoutávka pro nás byla naprosto šokující, protože jsme do té doby neměli tušení, že by někdo mohl naše děti natáčet bez našeho souhlasu, a to ještě v soukromém bytě jednoho z nás, to vše za účelem zveřejnění. Nebyl nám ani poskytnut prostor pro vyjádření našeho názoru,“ píše v prohlášení zaslaném právnímu oddělení České televize.

Ohrazuje se také proti tomu, že v ukázce zazní, že provozovatelé těchto terapií „vydělávají na potížích rodičů s poruchou autistického spektra“ a v anotaci pořadu je doslova nazývají podvodníky.

O lidi s těžkým autismem se nemá kdo postarat. Rodiny nemají finance, v ústavech chybí personál

Číst článek

„V této souvislosti bychom rádi upozornili na skutečnost, že naše centrum navštěvují v rámci zmíněného programu intenzivní péče pouze naše děti. Celou organizaci centra a nákladů na jeho chod neseme výlučně my sami,“ tvrdí rodiče, jejichž děti vystupovaly v upoutávce na pořad.

„Nerozumíme tedy, kdo by měli být ti ‚podvodníci‘, kteří okrádají rodiče dětí s poruchou autistického spektra. Z logiky věci bychom museli okrádat sami sebe.“

Jak zvládají život v době koronaviru rodiny malých dětí s PAS

Aktuální situace s omezeními v souvislosti s onemocněním Covid-19 je pro rodiče malých dětí s PAS z mnoha důvodů velmi náročná. Je také zcela nová a nedalo se na ní předem dostatečně připravit. Ostatně, náročná je pro každého, bez ohledu na autismus dítěte. Pro rodiny dětí s PAS je často situace mnohem komplikovanější.

Ve službě poradenství rané péče NAUTIS, i přes aktuální omezení, kdy dočasně nemůžeme uskutečňovat osobní schůzky s našimi klienty, jsme s rodiči v kontaktu a konzultujeme s nimi aktuální potíže na dálku, prostřednictvím telefonických, emailových nebo online videokonzultací.

Budete mít zájem:  Růst cen potravin v roce 2021 je neodvratný

Co může být pro rodiče náročné a s čím se na nás nejčastěji obracejí?

Je to značně individuální, v každé rodině a u každého dítěte s autismem může být problematické něco jiného a v rozdílné míře. Některé děti jsou doma spokojené, jejich režim se v této době nemusí výrazně lišit od běžného dne, nebo se sice liší, ale ve skutečnosti jim vyhovuje.

U jiných dětí je zásah do jejich zvyklostí výrazný, nepříjemný a velmi obtížně zvladatelný. Některé děti odmítají vše, co je se současnou situací spojené, jiné zase chtějí striktně dodržet veškerá nařízená opatření a pravidla.

Některé děti situaci nemusí vůbec chápat a vše, co se kolem nich děje, jim nedává smysl, jiné informacím rozumí, často je ale domýšlejí do důsledků a mají z nákazy značný strach.

Nejčastější témata, která s námi rodiče konzultují:

Celková změna pravidelného a navyklého režimu, narušení rutin dítěte i dalších členů rodiny, absence běžných jistot, které jsou pro dítě důležité.

Snížené možnosti aktivit a obtíže se zabezpečením celodenní náplně času dítěte. Výrazný problém to může být obzvlášť u dětí pohybově zaměřených, které nemají dostatek fyzických aktivit, ale samozřejmě nejen u nich.

Náročné je vymyslet a připravit program dětem, které jsou zvyklé docházet do mateřské školy a nyní nemohou.

U rodičů se také objevuje obava z ohrožení vývoje dítěte v důsledku omezení možností rozvojových aktivit mimo domov.

Snížené možnosti sociálního kontaktu – zdaleka neplatí, že by děti s PAS neměly zájem o kontakt s dalšími lidmi a pro spoustu z nich je těžké, když se nemohou setkávat s dalšími dětmi nebo dospělými lidmi. Mnoha dětem s autismem chybí kamarádi nebo členové širší rodiny.

Požadavky, které jsou pro dítě nové nebo neobvyklé a často velmi nepříjemné – sem spadají především obtíže s přijetím roušky dítětem.

Strach z roušek u druhých lidí – objevuje se u dětí, které nechápou, jaké jsou důvody nošení roušek a obecně mívají strach z nových situací nebo neznámých věcí.

Strach dítěte z onemocnění, pokud situaci vnímá a chápe důvody omezení. Také se může objevit strach o blízké osoby.

Celková náročnost péče o dítě, která nyní zůstává na rodičích.

S tím je spojená nutnost skloubit víc rolí, mnohdy zcela protichůdných (starost o domácnost a její běžný chod, zajištění náplně volného času dítěte, učení s dětmi, rozdělení pozornosti mezi všechny členy rodiny, starost o další blízké osoby, zajišťování nedostupných ochranných a hygienických prostředků, apod.) Nejnáročnější situaci mívá rodič, který je s dítětem sám a obtížně řešitelné se pro něj stávají i zcela běžné úkony typu dojít do obchodu.

Odpadající lékařská vyšetření nebo schůzky např. ve Speciálně pedagogickém centru a s tím spojená nejistota, jak budou probíhat zápisy do školy. Rušení důležitých terapeutických nebo rozvojových aktivit, na které děti docházely. Často dochází k rušení dlouho objednaných služeb, které mají značné čekací lhůty, a rodina netuší, na kdy se termíny budou přeobjednávat.

Obava z výrazných ekonomických důsledků současné situace, výpadku zdrojů příjmu, nebo i ztráty zaměstnání.

A celková nejistota, co se bude dít dál – situace se mění ze dne na den, nelze nic plánovat, nikdo přesně nedokáže předvídat následující vývoj a události. Což je také obtížné na vysvětlení dítěti.

Co může dětem i rodičům pomoci?

Některé postupy, jak dítěti situaci ulehčit, mají obecnou platnost, jiné se budou v mnoha ohledech lišit u dětí, které již dokáží komunikovat a porozumět důvodům aktuální situace a u dětí, které jsou ještě příliš malé, nebo jim z jiných důvodů nedokážeme situaci vysvětlit.

Strukturovat čas a program – určitá pravidelnost a vytváření nových rutin může dítěti i rodiči pomoci situaci lépe zvládat. Pro dítě s autismem může být důležité, pokud získá nové jistoty, se kterými může počítat a na které se může spolehnout.

Nevzdávat se svých záchytných bodů (svého režimu a aktivit alespoň v míře, ve které jdou dělat). Např. pokud nelze chodit na zavřená dětská hřiště, najít jiná místa, kam se chodit smí a kde dítě uspokojí svojí potřebu pohybových aktivit.

Střídat aktivity a udržovat program dítěte co nejpestřejší. Časté dotazy jsou na možnosti, jak dítě zabavit, kde nalézt tipy pro nové hry a činnosti.

Je mnoho internetových stránek s aktivitami pro děti, které mohou rodiče využít a kde se inspirovat.

Vzhledem ke specifikům každého dítěte pak často konzultujeme možnosti aktivit pro daný případ a společně s rodiči dítěti vymýšlíme konkrétní hry a další náplň volného času.

Přizpůsobit prostředí, např. pokud je dítě přecitlivělé na smyslové podněty a nyní jsou doma stále všichni členové rodiny, je třeba počítat s častěji hrozící smyslovým přehlcením takového dítěte.

Vhodné je vytvořit klidové místo nebo zónu v domácnosti, kam se dítě může uchýlit a kde bude mít lepší podmínky pro relaxaci.

Případně častěji v rámci denního programu vyhradit čas na klidové aktivity a zařazovat je preventivně.

Vysvětlovat vše na úrovni porozumění dítěte, vybírat informace, kterým dítě dokáže porozumět a věnovat dostatečný čas komunikaci s dítětem. Také dítěti dopřát čas na postupné zpracování všech informací. Pokud je to dítě schopné chápat, mělo by vědět, co se děje a proč se rodiče i jiní lidé chovají jinak, než je obvyklé.

Vizualizovat informace – rozkreslené informace o nemoci, pravidlech vhodného chování, změnách programu a další vizualizované materiály mohou dítěti pomoci k pochopení předávaných informací a výrazně ho zklidnit. Výhodou je také, že k vizuální informaci se dítě může kdykoliv vrátit a ubezpečit se, že platí. Vizualizaci najdete ke stažení ZDE

Pro rodiče pak může být důležité:

Být v kontaktu s blízkými lidmi – přestože se nemůžeme osobně potkávat tak často, jak bychom chtěli, lze využívat jiné možnosti kontaktu, tedy po telefonu, prostřednictvím videohovoru v aplikacích typu WhatsApp a Skype nebo alespoň prostřednictvím emailu. Rodiče by se neměli bát obrátit se s žádostí o pomoc, pokud mají ve svém okolí kohokoli, kdo jim může vyjít vstříc.

Nastavit si priority – lze si udělat přehled všech povinností a aktivit, které členové rodiny chtějí zvládnout, ujasnit si, co můžeme oželet a co naopak nelze odkládat.

Například v oblasti aktivit pro dítě je správné, pokud se zaměříme především na to, abychom společný čas strávili příjemně oblíbenými aktivitami a nenutili se za každou cenu do „učení“ dítěte.

Nehledě na to, že pokud jakákoli společná aktivita dítě baví, naučí se jejím prostřednictvím vždy víc, než když ho do ní tlačíme.

Myslet na vlastní psychohygienu, zabezpečit i své oblíbené aktivity a dopřát si odpočinek. Z tohoto pohledu je pak v pořádku, pokud rodiče nebudou ve výchově k dítěti vždy důslední, jak by byli v běžném provozu. Je třeba zohlednit, že se nacházíme ve zcela výjimečné, krizové situaci, která si někdy vyžaduje krizové scénáře a neobvyklá opatření. Např.

se na nás rodiče obracejí s dotazy, zda je nyní správné povolovat dítěti častěji tablet nebo sledování videa a televize. Rodiče k tomu leckdy přistoupí a pak si vyčítají, že tím dítěti škodí, vnímají to jako vlastní selhání. V těchto případech opět vycházíme ze skutečnosti, že současná situace je naprosto nestandardní a může vyžadovat nestandardní řešení.

A tablet je jeden z prostředků, který lze využít a může pomoci důsledky situace zmírnit. Je to jedna z cest, jak během náročných dní umožnit relaxaci dítěti i ostatním členům rodiny. Je vhodné, pokud máme s dítětem nastavená pravidla, kdy tablet může mít a na jak dlouho.

A současně se aktivně zaměřujeme na další aktivity, které s dítětem můžeme dělat, a které do programu průběžně zařazujeme v době, kdy na to máme čas.

Obrátit se na odborníky, pokud je situace příliš náročná a rodič cítí, že by ji mohl přestat zvládat. Existují krizové linky, místa online terapeutické podpory a také mnoho míst, na které se rodiče mohou obrátit pro informace.

Využívat dostupné služby a jiné zdroje – například služba osobní asistence může být v této době pro rodiče velmi prospěšná. A také podporu dalších lidí a organizací, které v této době nezištně nabízejí pomoc, např. s šitím roušek nebo donáškou nákupu.

Má nynější situace nějaká pozitiva?

Někteří rodiče nám zmiňují, že v současné situaci nacházejí i pozitiva. Někdy si chválí, že mají víc času na ostatní členy rodiny i na sebe. A také na aktivity, na které se jindy nedostane, a které často dlouho odkládali. Změna zaběhnutých rutin je pro ně i příležitost nahlédnout na sebe z jiného úhlu pohledu a přehodnotit své priority.

—————————————————————————————-

Jedna z nejčastějších problematických situací, se kterou se rodiče potýkali, bylo odmítání roušky dítětem. Díky úpravě v mimořádném opatření Ministerstva zdravotnictví byl tento problém vyřešen, osoby s PAS byli z povinnosti nosit roušku vyjmuty.

Je dobře, že rodiče, kteří nemají žádnou reálnou možnost, jak dítěti obličej zakrýt, se již nedostávají mimo povolené mantinely a nejsou vystaveni riziku postihu. Nejde totiž o jejich záměr nebo rozmar, ale o okolnostmi vynucenou skutečnost. V mnoha případech dítě není schopné roušku akceptovat a nácvik jejího nošení se rodičům přes veškerou snahu nepodaří.

I zde by měla být samozřejmá snaha co nejvíc minimalizovat rizika a chodit převážně na místa, kde je menší pravděpodobnost kontaktů s dalšími lidmi. A v případě, že se kontaktu vyhnout nelze, dodržovat další zásady, především dostatečný odstup od jiných osob.

U dětí, které jsou schopné roušku akceptovat, je ale správné, aby ji z pochopitelných důvodů nosily. Uvádíme proto několik tipů pro nácvik nošení roušky:

Principy učení roušky se neliší od pravidel učení jiných dovedností. Mějme na paměti, že rouška je pro dítě něco nového, s čím se musí postupně seznámit.

Při učení je nutné vycházet z aktuální vývojové úrovně dítěte (i u zdravých dětí budeme jinak postupovat u dvouletého dítěte, než u předškoláka) a z dalších specifik, která mohou nošení roušky ovlivnit (jako jsou např. smyslové potíže dítěte s PAS).

Zvykání na roušku u druhých lidí – využijeme formu hry doma, přehrávání scének, divadla, zapojení roušky do jakýchkoli aktivit, aby dítě přijalo její existenci a nepovažovalo ji za něco nebezpečného nebo ohrožujícího.

Postupné kroky – u některých dětí je nutné zvykání na roušku rozdělit do drobných postupných cílů. Učíme nejprve zvládnutí prosté přítomnost roušky na krátký čas, pomalu dobu prodlužujeme, pak dítě s rouškou manipuluje, postupně si ji zkouší přikládat na obličej, až se dostaneme na delší čas, kdy již můžeme vyzkoušet krátký pobyt s rouškou venku.

Využití zájmů – ztvárnění roušky jako masky oblíbené postavy, pomalování roušky oblíbenými logy, motivy z pohádek nebo čímkoliv jiným, co má dítě rádo.

Využití postav, které jsou se zakrytím obličeje spojené (piráti, kovbojové, kosmonauti, hasiči, motorkáři, automobiloví závodníci, Spiderman, želvy Ninja, princezny…) Nebo naopak použití obrázků oblíbených hrdinů dítěte, na kterých jsou roušky domalované.

Také zapojení roušky do hry s oblíbenými hračkami, např. nasazování roušky hračkám, plyšákům, autíčkům, apod.

Budete mít zájem:  Akutní Zánět Slinivky Příznaky?

Vnější motivace – jako u mnoha jiných dovedností, které dítě chceme naučit, i v tomto případě využíváme vnějších odměn, od pochval, přes oblíbené činnosti, po hračku nebo i drobnou sladkost.

Materiál roušky – důležité může být, zda materiál, který je v kontaktu s obličejem, je pro dítě příjemný nebo alespoň akceptovatelný. Některé děti s autismem bývají dotekově přecitlivělé, pokud to o dítěti víme, je třeba to zohlednit, aby materiál byl co nejpříjemnější. Stejně tak může hrát roli způsob zachycení na obličeji, aby byl dítěti pokud možno pohodlný a rouška ho nikde netlačila.

Pokud se nedaří nasazování roušky, využijeme jiný způsob zakrytí obličeje, který může být pro dítě přirozenější a přijatelnější. Pomoci může šátek, šála, nákrčník, kukla, vytažený rolák, nebo alespoň různé ochranné štíty, helmy, apod. Lze také využít, pokud v minulosti dítě přijalo např. karnevalovou masku a ochranu obličeje udělat z ní.

U dětí, které ještě mají sportovní kočárek nebo golfky, lze využít zakrytí kočárku pláštěnkou, nebo u spícího dítěte např. šátkem.

Bc. Jan Kouřil

SIMPLE STEPS – nový výukový balíček pro rodiče dětí s poruchou autistického spektra (PAS)

Vládní výbor pro zdravotně postižené osoby (VVZPO) představuje novinku – českou verzi SIMPLE STEPS. Jedná se o multimediální výukový balíček určený pro rodiče dětí s poruchou autistického spektra (PAS). Skládá se z knihy, CD a DVD, odkazuje i k dalším online materiálům.

Cílem těchto materiálů je pomoci rodičům lépe porozumět autismu a chování jejich dítěte.

Simple steps seznamuje s tím, jak může být chování modifikováno aplikací postupů a principů aplikované behaviorální analýzy (ABA) [1].

Pomocí praktických video ukázek jsou srozumitelně vysvětleny základy ABA.

Simple Steps je velmi dobře strukturovaný a snadno pochopitelný materiál složité problematiky, jakou je autismus a lidské chování.

Původně byl materiál vytvořen profesionály (ABA analytiky) společně s rodiči organizací PEAT v r. 2007 v Severním Irsku za podpory BBC Children in need a bezplatně rozšířen mezi 1500 rodin.

Pro obrovskou odezvu byla originální verze doplněna profesionály z University of Ulster, Queen´s University of Belfast a z ostatních evropských univerzit.

Z podpory Fondu Leonardo da Vinci byla konečná verze přeložena z angličtiny do němčiny, španělštiny, italštiny, norštiny, švédštiny, holandštiny a islandštiny. Více na: www.stamppp.com

Pomocí 10 simple steps – jednoduchých kroků (kapitol) autoři představují jak přistupovat k dítěti s PAS. Uvedeny jsou teoretické základy o ABA (pochopení chování, ABC model – antecedent/behavior/consequence, pozitivní a negativní posilnění, měření chování, cílové chování, vyhasínání, verbální chování atd.).

  Materiál vysvětluje, co jsou behaviorální deficity, behaviorální excesy, sebestimulující chování, příčiny záchvatů vzteku a agrese a jak s nimi nakládat, jak učit nové vzorce chování.  Všechno je názorně vysvětlováno animovanými modelovými situacemi, četnými grafikami pro jednoduché pochopení a ilustraci.

Doplněno o video tréninky.

Materiál obsahuje i autentické příběhy rodičů a jejich dětí, rozhovory s mezinárodními experty na autismus a ABA. 

Materiál je vhodný i pro kohokoliv, kdo s dětmi s PAS pracuje – učitele v MŠ, ZŠ, asistenty.

Důležitým aspektem vzniku tohoto materiálu je fakt, že sami rodiče se mohou podílet aktivně na zlepšení stavu svého dítěte. Nutné je ovšem jejich vedení řádně vzdělanými profesionály.

Rodiče by zároveň měli být zaškoleni úvodním seminářem do problematiky vedeným certifikovaným ABA analytikem (http://bacb.com/). V ideálním případě by měl být dítěti vytvořen individuální plán práce ABA analytikem s dalšími modifikacemi v průběhu vývoje dítěte (revize cca 1x do měsíce). S dítětem vedle rodičů by pracovali i behaviorální technici.

Simple steps nenahrazuje univerzitní vzdělání v ABA, je výukovým nástrojem pro rodiče ve společnostech, kde není ABA zatím více dostupná.

Česká verze SIMPLE STEPS – pomoc pro rodiny dětí s PAS – přichází v období zavádění mezinárodně certifikované ABA v České republice V době, kdy v České republice zatím není jediný mezinárodně certifikovaný ABA analytik (Masarykova univerzita otevře postgraduální vzdělávací program pro studium ABA analytiků v akademickém roce 2017/2018), přichází Česká odborná společnost aplikované behaviorální analýzy s projektem zajištění české verze Simple steps – multimediálního výukového kompletu, určeného rodičům dětí s PAS a pracovníkům v přímé péči u osob s PAS. Cílem Simple steps je seznámit uživatele se základy (principy a postupy) ABA, pomoci jim tak lépe pochopit chování dítěte. Simple steps nenahrazuje univerzitní vzdělání v ABA, je výukovým nástrojem – vodítkem rodičům a pracovníkům v přímé péči u osob s PAS nejen v zemích, kde není ABA zatím více dostupná. Vznikl, aby pomohl rodinám, pro které byla a je ABA terapie v Severním Irsku nedostupná. Obdobnou situaci zažívají také rodiny v České republice. Významnou roli v procesu zajištění dostupnosti Simple steps pro rodiny dětí s PAS zde hraje Veřejná zdravotní pojišťovna.

„VZP ČR aktivně přistoupila k řešení situace osob s PAS a jejich rodin, konkrétně v oblasti zajištění dostupnosti Terapií viz „Podnět“ VVZPO a reaguje tak na usnesení vlády č. 111 z února 2016.

Na základě prozkoumání preventivního potenciálu ABA v oblasti včasné intervence u osob s PAS podporuje projekt ČS ABA cílený na zajištění české mutace Simple steps, včetně nekomerčního přístupu pro rodiny dětí s pozitivním včasným záchytem tohoto postižení v ordinacích praktických lékařů pro děti a dorost,“ uvádí Ing. Zdeněk Kabátek, ředitel VZP ČR.

Zajištění poskytování aplikované behaviorální analýzy jako terapie pro lidi s poruchou autistického spektra je jedním z řady opatření, k jejichž realizaci zavázala vláda příslušné resorty usnesením č. 111 ze dne 8.

února 2016, které bylo přijato k „Podnětu k řešení situace osob s poruchou autistického spektra a jejich rodin“.

 Opatření obsažená v tomto materiálu mají za cíl zlepšit životní situaci lidí s poruchou autistického spektra a jejich rodin, týkají se řady oblastí, jako je například diagnostika, sociální služby, posudková praxe, vzdělávání, zaměstnávání, krizové situace a právě i dostupnost terapií. 

[1] Aplikovaná behaviorální analýza (ABA) vychází z principů učení a chování, je propracovanou terapeutickou intervencí, která učí dítě s poruchou autistického spektra modifikovaným vzorcům chování, využívá efektivní strategie na posílení a udržení vhodných dovedností a chování, zároveň uplatňuje postupy k eliminaci nebo transformaci chování a projevů nežádoucích. Efektivita aplikované behaviorální analýzy v terapii dětí s poruchou autistického spektra je založena na vědeckých důkazech (evidence based). Metod aplikované behaviorální analýzy lze využít jak v rámci intenzivní terapie, tak v rámci výuky během školního vyučování, mimoškolních aktivit, intervence v poradenských zařízeních, v rámci sociálních služeb, logopedické intervence apod. Zkušený ABA analytik dokáže pomoci nejen dítěti s poruchou autistického spektra v jeho raném věku, ale také lidem s PAS v pokročilejším věku.

Kontakt pro média: – Marta Pečeňová – předsedkyně Odborné skupiny  VVZPO pro koncepční řešení problematiky života osob s PAS – [email protected], 725 113 867 – Petra Nováková – tajemnice Vládního výboru pro zdravotně postižené občany (VVZPO) – [email protected], 224 002 316

Nová metoda pomáhá autistům i jejich rodinám. Předcházet záchvatům vzteku

Postoupí hokejisté Komety přes Třinec do semifinále play-off? Růžena Machálková

Brno – Nerozeznají emoce druhých, těžko zvládají změny, nedomluví se ani s nejbližšími. Každé osmdesáté dítě se u nás narodí s autismem. Unikátní metodu, jak pomoci lidem s touto poruchou i jejich rodinám, začali od října vyučovat na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity v Brně.

Ilustrační foto | Foto: archiv

Nová metoda pomůže lidem s problémy chování nebo s narušenou komunikační schopností. „Přístup se jmenuje aplikovaná behaviorální analýza a lidem s poruchou autistického spektra a jejich rodinám pomáhá výrazně zlepšovat kvalitu života,“ uvedla Martina Fojtů z tiskového centra univerzity.

Pedagogická fakulta získala akreditaci mezinárodní Komory pro certifikaci behaviorálních analytiků. Jako jediná v republice tak může kurz vyučovat. Nabídne ho v celoživotním vzdělávání.

Unikátnost metody spočívá v důkladné diagnostice chování. „Lidé s autismem mívají záchvaty vzteku nebo sebepoškozování. Často pramení z toho, že mají omezené možnosti vyjádřit svoje potřeby. My se snažíme jejich chování v první řadě podrobně popsat a zjistit, co určitému projevu předchází,“ vysvětlil garant kurzu Karel Pančocha.

Když například autistické dítě dostane k jídlu červenou řepu, dostane záchvat vzteku a začne jídlo házet kolem sebe. Kvůli omezené dovednosti vyjadřovat se slovy nedokáže jinak vyjádřit, že řepu nechce.

Odborník rodičům pomůže najít způsob, jak dítě přivést k dovednosti vyjádřit nelibost jinak. „Agrese je pouze projev, který se snažíme nahradit pro autistu i jeho okolí výhodnějším chováním,“ uvedl Pančocha.

Přečíst článek ›

Aplikovanou behaviorální analýzu začíná od letošního října na fakultě studovat třináct lidí. První takto vyškolení analytici by mohli začít pracovat za dva roky.

První pomoc pro rodiny, jejichž dítě trpí autismem, nově nabízí také projekt Simple Steps. Jde o multimediální výukový materiál ze Severního Irska, který vychází právě z principů aplikované behaviorální analýzy. Rodičům pomáhá lépe porozumět autismu.

Materiál jednoduchou cestou vysvětluje odchylky v chování autistů a jak s nimi nakládat. Situace názorně ukazuje animacemi a videotréninky. „Výukový program je čtyřiadvacet hodin denně online přístupný.

Umožní rodičům lépe pochopit projevy dítěte a navázat s ním bližší kontakt, a to i když se podezření na poruchu autistického spektra nakonec nepotvrdí,“ sdělila koordinátorka projektu Milena Němcová z České odborné společnosti aplikované behaviorální analýzy. Sama má čtyřiadvacetiletou dceru s autismem.

Program mohou nyní lidé využít i v českém jazyce. Na českou verzi přispěla Všeobecná zdravotní pojišťovna. Zcela zdarma se tak do programu dostane prvních pět stovek zájemců. „Chceme touto cestou přispět k řešení situace lidí s poruchou autistického spektra,“ zdůvodnil ředitel pojišťovny Zdeněk Kabátek.

Přečíst článek ›
Investujte do svého zdraví. Předplaťte si Deník.cz a získejte neomezený přístup k seriálu Předsevzetí 2021. Více zde.

 • Zdravotnictví,
 • Školství a věda,
 • rodina,
 • autismus,
 • Brno,
 • analýza,
 • Masarykova univerzita,
 • Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky,
 • Severní Irsko,
 • univerzita,
 • čeština,
 • první pomoc

Ford Focus první majitel, servisní knížka, koupeno v I, nehavarované, v záruce Škoda Rapid první majitel, servisní knížka, koupeno v SK Škoda Fabia koupeno v CZ Volkswagen Golf první majitel, servisní knížka, koupeno v CZ Ford Tourneo Custom první majitel, koupeno v D, nehavarované Volkswagen Touran první majitel, servisní knížka, koupeno v I, nehavarované Peugeot Traveller nové vozidlo, servisní knížka, koupeno v CZ, předváděcí vozidlo Volkswagen Touran nové vozidlo, servisní knížka, koupeno v CZ + PRODAT AUTO

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Adblock
detector