Přírodní antidiabetika – které to jsou?

14. 07. 2017 EdukaceOdborné články

Antidiabetika jsou léky určené k léčbě diabetu. V širším smyslu se k nim počítá samozřejmě i inzulin. A protože se téměř všechna, s výjimkou analog GLP-1, užívají v tabletách, tedy ústy, označují se tyto léky jako perorální antidiabetika.

Přírodní antidiabetika – které to jsou?

Metformin je základním kamenem léčby diabetu 2. typu. Je to především lék snižující hladinu cukru v krvi, nicméně jeho příznivý dopad na lidský organizmus zde nekončí. Mezi jeho účinky patří především zvyšování citlivosti na inzulín, čímž „odlehčuje“ a šetří přepracovanou a málo výkonnou slinivku a prokazatelně tak zpomaluje zhoršování diabetu 2. typu.

Metformin dále snižuje množství glukózy vytvářené v játrech během noci a pomáhá glukóze vstupovat do buněk svalů. Mírně snižuje chuť k jídlu (anorektický efekt) a jeho užívání nevede k nárůstu hmotnosti. Hypoglykémie (příliš nízké hladiny cukru v krvi) se při používání metforminu téměř nevyskytují.

Když sečteme všechny výhody tohoto perorálního antidiabetika (příznivý kardiovaskulární efekt, neutrální vliv na hmotnost, cenu a ochranné působení proti vzniku zhoubných nemocí, které se zkoumá v posledních letech), je zřejmé, proč zůstává metformin nenahraditelným lékem pro většinu pacientů s diabetem 2. typu.

Pokud není k tomu důvod, nevysazuje se proto metformin ani při nutnosti zahájit léčbu inzulínem.

+ nízká cena, nezpůsobuje hypoglykémie, nemá vliv na nárůst hmotnosti– asi 5% lidí jej netoleruje (průjem, zažívací potíže), nelze jej užívat při závažnějším poškození ledvin či při riziku hypoxie (špatného okysličení tkání např. závažné onemocnění plic, a srdce)

Přírodní antidiabetika – které to jsou?Sulfonylurea a glinidy

Léky z této skupiny stimulují beta buňky slinivky břišní ke zvýšené produkci inzulínu (patří tedy mezi sekretagoga inzulínu s příznivým vlivem zejména na glykemii po jídle).

Ve srovnání s ostatními třídami perorálních diabetik mluví pro sulfonylureu zejména nízká cena a letité zkušenosti s jejich podáváním.

Zejména glibenklamid, který je naštěstí v našich zemích již na ústupu, může často vyvolat zejména u starších pacientů těžké život ohrožující hypoglykemické stavy.

Modernější zástupci této skupiny (glimepirid, gliklazid) jsou v tomto ohledu bezpečnější, výskyt hypoglykemických příhod je však i v jejich případe ve srovnání s metforminem či gliptiny několikanásobně vyšší. Krátce a intenzivně působící sekretagoga se označují jako glinidy (jejich představitelem na našem trhu je repaglinid).

+ nízká cena– častější hypoglykémie, mírný nárůst hmotnosti během let

Přírodní antidiabetika – které to jsou?Glitazony

Glitazony jsou skupinou perorálních antidiabetik patřících podobně jako metformin mezi inzulínové senzitizéry (tzn. léky zvyšují citlivost na inzulín). U nás se v současnosti používá pouze pioglitazon..

Účinek glitazonů je patrný zejména na snížení hodnot glykémie nalačno, v největší míře pak u osob s výraznou inzulínovou rezistencí (= obvykle značně obézních).

Podobně jako v případě metforminu, nepředstavuje podávání glitazonů zvýšené riziko vzniku hypoglykémie, pokud se neužívají v kombinaci se sulfonylureou či inzulínem.

Při užívání společně  s inzulínem podstatně snižují jeho celkovou denní dávku potřebnou k dosažení dobrých glykémií. Mezi nežádoucí účinky pioglitazonu patří zejména zvýšené riziko otoků a mírného nárůstu hmotnosti (v řádu několika kg) pramenící v zadržování (retenci) tekutin.

+ spolehlivý a účinek, zejména u lidí s výraznou inzulínovou rezistencí, nedělá hypoglykémie– otoky, nelze užívat u osob se srdečním selháním nebo anginou pectoris, mírný nárůst hmotnosti

Inkretinová léčba

Diabetes – cukrovka druhého typu je vyléčitelná dlouhodobým podáváním omega3

Přírodní antidiabetika – které to jsou?

U této cukrovky je zachována produkce inzulínu a nemoc vzniká proto, že tělo přestává na vlastní inzulín reagovat. Jevu se odborně říká ” inzulínová rezistence organismu” a oficiální medicína o něm tvrdí, že vzniká z “neznámých důvodů”, a že je pouze schopna postižené osoby doživotně udržovat (v pozvolna se zhoršujícím stavu).

Mám velikou radost z toho, že v moderní přírodní medicíně zřejmě už víme, jak tento typ cukrovky přesně vzniká a především, jak se dá postupně VYLÉČIT.

Přibývají důkazy, že tato nemoc vzniká vlivem dlouhodobého nedostatku omega-3 nenasycených mastných kyselin. Ty pak (mimo jiné!!) chybí v buněčných membránách, které ztratí schopnost přenést molekuly glukózy z vnějšího prostředí do nitra buňky. Buňky hladoví, zatímco v krvi naopak hladina cukru stoupá.

Podrobnější informace v článku: Cukrovka – smrtící iluze o této chorobě.

Pro mne je tento článek o to zajímavější, že v téže době – na jaře roku 2009 – kdy jsem článek na internetu objevil, tak obvodní lékař mého otce (otec je narozen 1925) konstatoval, že sice nechápe, jak se to mohlo stát, ale že mému otci zmizela cukrovka 2. typu (byl na dietě a užíval antidiabetika v tabletách).

Článek mi pomohl nalézt příčinu tohoto „zázraku“ – můj otec dlouhou řadu roků DENNĚ užíval omega-3 nenasycené mastné kyseliny. Tehdy jsem mu je (spolu s jinými produkty) doporučoval jen pro zlepšení stavu cév po mozkové mrtvici a netušil jsem, že jsou tyto přírodní látky nezbytné pro zdraví úplně všech buněk lidského organismu.

V současnosti přibývají (na západ od nás) další a další studie o tom, že omega-3 nenasycené mastné kyseliny jsou vlastně životně důležité pro úplně celý organismus, včetně nejdůležitějšího orgánu = mozku. K tomu se postupně dovídáme, jaká jiná onemocnění (kromě cukrovky) by mohly mít svoji VYLÉČITELNOU příčinu v dlouhodobém nedostatku omega-3 nenasycených mastných kyselin.

Nedostatkem omega-3 nenasycených mastných kyselin tedy trpí úplně všechny buňky v těle V moderní “civilizované“ stravě je chronický nedostatek těchto esenciálních látek (to znamená těch, které si tělo žádným způsobem neumí vytvořit samo) a jeho následkem má stále více lidí i takzvaně sníženou citlivost na inzulín – v některých pramenech se uvádí, že je takto postiženo až 70 % populace České republiky.

Lidem, kteří jsou touto poruchou postiženi ve větší míře, je pak stanovena diagnóza „diabetes druhého typu“ a ta se zatím v oficiální medicíně léčí pouze způsobem, který sice udrží klienty při životě, ale rozhodně je této „nevyléčitelné“ cukrovky nezbaví.

Takže způsob, jak se POMALU z této cukrovky uzdravit – a především jak jí PŘEDEJÍT!! – by mohl být velmi jednoduchý a zatím jej využívá jen nepatrná část informovaných příznivců přírodní medicíny = je jím stálá a dostatečná konzumace omega-3 nenasycených mastných kyselin.

U lidí již postižených tímto typem cukrovky bude proces uzdravení možná dost pomalý a asi nikdy nepůjde předem stanovit, jak to u konkrétního jedince potrvá dlouho, ale trpělivost se rozhodně vyplatí (bereme-li v úvahu diabetické komplikace i lidí, doživotně léčených pouze současným standardním způsobem).

POZOR!! To rozhodně neznamená u lidí již závislých na inzulínu jej vysadit a naivně se domnívat, že omega-3 dostatečně rychle chybějící inzulín nahradí. Tak tomu samozřejmě není!

Bohužel zase musím zklamat masojedy, ale co se zdravého stravování týká, tak jako zdroj omega-3 uváděná konzumace dravých mořských ryb není zdaleka tím nejzdravějším způsobem ani nejvydatnějším zdrojem. Tím je jednoznačně lněné semínko (čerstvé rozmixované a nikoliv konzumované vcelku), které obsahuje cca 40 % lněného oleje, z čehož cca 50 % tvoří omega-3 nenasycené mastné kyseliny.

Doplňující informace najdete např. v článku: Ryby pro zdraví?

Dalším solidním potravinovým zdrojem by měly být vlašské ořechy a olej z nich = u nás doma je to jediný olej používaný do studené kuchyně (saláty).

Pokud mám klientovi doporučit regenerační léčbu pomocí omega-3 látek, tak se pro jistotu nespoléhám jen na zdravé potraviny, a doporučuji zainvestovat do potravinových doplňků.

Důvodem je, že potravinové produkty obsahují vysoké procento dvou zdravotně nezbytných omega-3 látek – EPA a DHA, které v rostlinných zdrojích nejsou.

Zdravý organismus by je údajně v potravě přijímat nemusel, protože by je měl být schopen vytvořit z jiných omega-3, obsažených ve jmenovaných rostlinných potravinách. U chronicky nemocných lidí tato schopnost metabolické přeměny nemusí být dostatečně účinná, zvláště ne u diabetiků.

Jaká je doporučená denní dávka omega-3? To zatím nikdo neví přesně, takže informace se různí, někde se uvádí až 3 gramy denně.

Takže jediná tabletka Omega-3 obsahující cca 250 – 300 mg (podle výrobce) je samozřejmě lepší než nic – a jak už jsem uvedl, mému tatínkovi i ta jedna tableta denně pomohla zcela se vyléčit z lehčí formy cukrovky – ale pravděpodobně má tato dávka ještě dost daleko do ideální situace.

Předpokládám, že proces regenerace poškozených buněk významně uspíší, pokud si klient kromě doplňování chybějících omega-3 mastných kyselin současně odstraní i chronické překysel-ování organismu.

Doporučuji měřit si pH moči opakovaně v průběhu dne a hodnoty si zapisovat (třeba do tabulky v Excelu). Výsledné hodnoty s nějakým průvodním dopisem mi pak můžete poslat do naší internetové poradny.

Budete mít zájem:  Příznaky Těhotenství Bolest Vaječníků?

Podrobnosti najdete v tomto článku: Překyselení organismu a zrádnost jeho jednoduchých řešení.

Podobné zásadní medicínské objevy, nevyžadující žádnou chemickou ani chirurgickou léčbu, jsou možná důsledkem toho, že se našly peníze i na výzkum skutečné, člověku prospěšné medicíny, nezávislé na farmakologických koncernech, jejichž hlavním zájmem je vyvíjet PATENTOVATELNÉ chemické “léky”.

Stále nepřestává platit stará moudrost, že lékař léčí, ale příroda uzdravuje. K tomu rád připomínám, že Vaším nejlepším “lékařem” a pomocníkem „Matky přírody“ může být pouze ta osoba, kterou každé ráno vidíte v zrcadle.

Tato možnost – podomácku a včas se o své zdraví sám postarat – je samozřejmě v rozporu s finančními zájmy výrobců chemických léků.

Podrobné informace v článku: Výzva proti institucionalizaci přístupu k rostlinným léčivým zdrojům v EU.

Další pozoruhodnou informací týkající se domácí samoléčby cukrovky je zjištění několika nezávislých studií, týkajících se vlivu skořice na cukrovku 2, typu. Při jejím užívání klesá zvýšená hladina glukózy v krvi, protože skořice napomáhá k zlepšenému průniku glukózy skrze buněčnou membránu.

Pro SKUTEČNÉ VYLÉČENÍ z cukrovky 2. typu (a nikoliv jen současné „opečovávaní“ oficiální medicínou) by z tohoto hlediska mohlo být úplně nejefektivnější současné a dlouhodobé užívání skořice a produktů obsahujících nenasycené mastné kyseliny omega-3.

Diabetes (cukrovka)

Praktické shrnutí: Diabetes je královská nemoc. Čímž nenarážím ani tak na dobře živené arcivévody, jako spíše na komplexitu diabetu, která klade vysoké nároky i na bylináře. Nejdříve se zde dovíte, krátce a jednoduše, co je diabetes a metabolický syndrom.

Pak zde najdete více než 200 účinných přírodních antidiabetik, souhrn současných vědeckých poznatků v tomto oboru. Inspirativní přístup k jejich kombinování nabízí TČM. Dále zde naleznete informace o diabetické dietě a přehled dia ovoce.

Text je určený i pro kuchaře, lidové léčitele a diabetické ošetřovatele.

Diabetes mellitus (cukrovka) je souhrnný název pro skupinu chronických onemocnění, jejichž společným příznakem je neschopnost regulovat hladinu krevního cukru.

Projevuje se nekontrolovaným vzrůstem hladiny glukózy po jídle (hyperglykemie) a při injekčním podávání inzulinu též možným poklesem až k bezvědomí (hypoglykemie). Jsou dva základní typy diabetu: Diabetes 1.

typu a diabetes 2. typu.

Diabetes typu 1 je autoimunitní – bílé krvinkyv pacienta ničí β-buňky Langerhansových ostrůvků slinivky břišní (pankreatu), které jsou za produkci inzulinu odpovědné.

Diabetes typu 2 je způsobený tím, že pankreas sice inzulin produkuje, ale tkáně na něj nereagují (reagují slabě).

Přírodní antidiabetika – které to jsou?

Inzulin je hlavní regulátor krevního cukru. Signálem k jeho uvolnění je vzrůstající hladina glukózy po jídle. Inzulin je signálem pro periferní (svalové, jaterní a hlavně tukové buňky), aby přebytečnou glukózu z krevního oběhu vychytaly a dle potřeby proměnily na zásobní glykogen, či častěji tuk.

Inzulin je též hormonem sytosti – jeho vzrůst po jídle působí pocit nasycení. Chybějící inzulin diabetiky proto vede k přejídání, což dále přetěžuje zbylé β-buňky.

Obezita, a hlavně nitrobřišní tuk zvyšuje zánětlivost a začarovaný kruh korunuje obvyklá porucha tukového metabolismu – přemíra velkých tukových kapének v krvi, které slují LDL a společně se zánětlivostí podporují aterosklerózu. Proto se tomuto stavu říká též metabolický syndrom.

Kolísavá hladina inzulinu a přejídání mají důsledky na další hormony: glukagon, adiponektin, leptin, kortizol… Ty všechny se můžou podílet a často také podílejí na diabetu. Přemíra glukózy v krvi vede ke glykaci (vázání glukózy na bílkoviny) a ke zrychlení oxidačního poškození.

Důsledkem je nejen ateroskleróza, ale i periferní ischemie, nehojící se vředy, neuropatie, retinopatie, postižení ledvin. Celkově lze říct, že diabetes (společně s rakovinou) patří k nejdůležitějším civilizačním nemocem. Na světě je nejméně 150 milionů diabetiků a v roce 2025 jich bude nejméně dvakrát tolik.

Diabetes je nemoc doživotní. Tedy nemoc, která – jakmile ji jednou dostaneme – se s časem pouze zhoršuje a její postup nelze dnešními prostředky zvrátit. Lze ale ovlivnit to, jestli bude postupovat rychle, nebo jen velmi pomalu. Kauzální léčba (například pankreatickými kmenovými buňkami) je pouze ve fázi výzkumu (Bhartiya2016scr) a zatím s ní nelze počítat.

Léčba diabetu proto pořád spočívá především v udržování stabilní hladiny glukózy. Hlavním lékem u diabetu typu 1 zůstává pořád inzulin. U diabetu typu 2, kdy periferní buňky na inzulin reagují jen slabě, se kromě inzulinu používají antidiabetika jako metformin (jehož předchůdcem byl galegin jestřabiny lékařské) a PPAR agonisté.

Velkou pomocí zde můžou být u nás podceňované antidiabetické rostliny.

Fytoterapie diabetu

Etnobotanický průzkum identifikoval přes 200 rostlin, které se v různých částech světa u diabetu tradičně předepisují. Diabetes (ač mnohem řidčeji) existoval už ve starověku a tehdejší lékaři jej spolehlivě rozeznávali. Prosím nečiňte tu chybu, abyste si mysleli, že starověcí lidé byli hloupější než ti dnešní.

Jelikož diabetes se na rozdíl od infekcí evolučně nevyvíjí, na dnešní případy diabetu platí bylinné prostředky stejně dobře nebo (vzhledem k jejich obecnému chybění v jídelníčku) i lépe než v dávné minulosti.

Přehled Elabhar2014pdr (fulltext máte na tři kliky) zmiňuje několik desítek nejdůležitějších antidiabetických bylin a dle mechanismu působení dělí jejich účinky následovně:

 1. látky zvyšující hladinu nebo účinnost inzulinu
 2. látky zpomalující vstřebávání cukru ze střeva
 3. látky zvyšující vychytávání glukózy v tukové tkáni a svalovině
 4. látky zvyšující vychytávání glukózy v játrech
 5. aktivátory PPAR receptorů
 6. látky zvyšující hladinu a účinnost adiponektinu
 7. léky působící přes jiné dráhy (inkretin, endogenní opioidy…)

PPAR jsou tři jaderní receptory (α, β, γ) řídící metabolismus glukózy a tuku. Selsky řečeno, PPAR-γ mění krevní cukr v tuk, PPAR-α a β zase tuk spalují. PPAR jsou častým cílem léků proti diabetu.

PPAR receptory

Tento seznam typů účinků vypadá velmi úhledně, ale ve skutečnosti přehled Elabhar2014pdr ucelenou exegezi přírodních antidabetik nepodává. A nečiní tak další etnobotanické přehledy: AndradeCetto2001hec, Barkaoui2017esm, Lans2006eut, Mata2013mah, Medagama2014uca, Ocvirk2013tmp, Rahmatullah2012mpu, SwanstonFlatt1990ttd, Tahraoui2007esp, Yaniv1987put…

Pokud si myslíte, že tyto přehledy urovnávají zmatek, který v antidiabetických bylinách dnešní věda má, mýlíte se. Proto vám zde chci připomenout možnost studium antidiabetických bylin raději vzdát. Není snadné být expertem v tomto oboru. Jste pouze v první desetině článku, máte pořád ještě možnost vycouvat beze skvrny na cti.

Přestaňte číst a na chvíli se zamyslete, jestli k výkonu své činnosti tyto informace vůbec potřebujete. A pro ty, co zůstávají, hezky do pozoru, paty k sobě. Já budu jmenovat a nedostatečně popisovat byliny, a vy uděláte zbytek: do hloubky je nastudujete, budete je prakticky zkoušet a ponesete odpovědnost za léčbní neúspěchy.

Začnu mými oblíbenými: ženšen, kaciba, vitánie syřidlová a houbová antidiabetika.

Za typického představitele adaptogenů působících na PPAR receptory lze považovat ženšen (Chung2001cbw, Yoon2003ppr), který patří k hlavním antidiabetikům TČM (Lim2009egv). Účinky ženšenu při diabetu spadají do dvou kategorií:

Ženšen je u diabetu relativně velmi bezpečný, nesnižuje však chuť k jídlu a nezamezuje diabetickému tloustnutí. Uplatní se i ty jeho účinky, teré s diabetem přímo nesouvisí – například zlepšení krevního oběhu a hojivý účinek (Chen2008cpe). Účinný je i ženšen americký, notoginseng a další ženšeny (Panax).

Gurmar

synonimá: Gurmarbooti, ​​Periploca of the woods, Meshasringi, Gymnema V jazyce Hindi Gurmar znamená ‚ničitel cukru‘

Historie použití Gurmaru

Gurmar se používá v tradiční Indické medicíně v léčbě cukrovky více než 2000 let. Hlavní léčebné použití rostliny v regionu Indie je při začínající cukrovce, kdy je částečně snížená schopnost slinivky vytvářet inzulín (diabetes nezávislý na inzulínu). Hypoglykemický účinek listů Gurmaru byl poprvé zdokumentován koncem 20. let minulého století.

Obsahové látky

Většinu biologicky aktivních látek tvoří 10 druhů triterpenových saponinů oleanánového typu známých pod názvem kyselina gymnemová. Kvantitativní analýzou rostlin pocházejících z Indie byl shledán celkový obsah kyseliny gymnemovej v rozmezí 3,9 až 4,6%. Gurmar v menším množství obsahuje také flavony, antrachinony, fytin, kvercitol, lupeol, stigmasterol.

Zdroj: Yokota, T. et al.: Quantitative analysis of gymnemic acids by high performance liquid chromatografie. J. JPN Soc. Food Sci. Technologii., (1994) 41: 202-205.

Pro léčebné účely se využívají listy.

Léčivé účinky

Gurmar se účinky řadí do skupiny stomachík, léků podporujících funkce trávení a metabolismu a hepatoprotektivně, léků podporujících a ochraňujících funkci jater.

Gurmar vykázal v experimentálních studiích na zvířatech a klinických studiích u lidí antidiabetické účinky – snižuje hladiny krevního cukru a stimuluje činnost slinivky, snižuje inzulínovou rezistenci, hepatoprotektivně účinky – chrání a obnovuje funkci jater, hypolipidemické účinky – snižuje hladiny cholesterolu a tuků a antisklerotické účinky – podporující ochranu cévní stěny před oxidativním poškozením a usazováním aterosklerotických plátů.

Budete mít zájem:  Správné čištění zubů je cestou k jejich kráse, i zdraví

Gurmar – přírodní antidiabetikum

Gurmmar působí při poruchách metabolismu cukrů kombinací více mechanismů. Stimuluje tvorbu inzulínu, regeneruje beta-buňky pankreatu a zároveň zvyšuje aktivitu enzymů zúčastněných na vychytávání glukózy.

Obnova beta-buněk pankreatu

Experiment na zvířatech potvrdil schopnost extraktu z Gurmaru zdvojnásobit počet uskupení pankreatických buněk produkujících inzulín. Celkově může Gurmar zlepšovat funkci slinivky.

Zdroj: J.Ethnopharmacol, 30 (1990) :265-279.

Zvýšení tvorby inzulínu

Experiment na izolovaných tkáních slinivky uskutečněn na Královské univerzitě v Londýně v roce 2005 ukázal, že vodný extrakt Gurmaru způsobil vratné zvýšení koncentrace kalcia v buňkách a stimuloval vylučování inzulínu beta-buňkami pankreatu. Na základě experimentu se doporučuje provést další výzkum léčebného použití látek z Gurmaru v stimulaci tvorby inzulínu u lidí s diabetes nezávislým na inzulínu.

Zdroj: H.Asare-ananas at al., Stimulation of insulin secretion by an aqueous extract of Gymnema sylvestre: role of intracellulare calcium; Endocrine Abstracts (2005) 10, DP1.

Diabetes typu 1

V placebem kontrolované studii byl podáván standardizovaný extrakt Gurmaru 27 pacientům s diabetes závislým na inzulínu (1. typu) v denní dávce 400mg během 6 až 30 měsíců. Dalších 37 pacientů v kontrolní skupině pokračovalo v monoterapii inzulinem, bez podávání extraktu, tato skupina byla sledována v období 10 až 12 měsíců.

Výsledky: ve skupině léčené extraktem z Gurmaru klesla spotřeba inzulínu přibližně na polovinu, hladina glukózy klesla z 232 mg / dL na 152 mg / dL, statisticky významně klesla také koncentrace glykozilovaného hemoglobinu (HbA1c) po 6 měsících ve srovnání s kontrolní skupinou.

V kontrolní skupině bez podávání extraktu z Gurmaru nebyl zaznamenán pokles hladiny cukru nebo pokles spotřeby inzulínu.

Zdroj: Shanmugasundaram E.R. et al.: Use of Gymnema sylvestre leaf in the control of blood glucose in insulin-dependent diabetes mellitus.J.Ethnopharmacol.1990; 30:281-294.

Diabetes typu 2

22 pacientům s diabetes 2. typu (nezávislý na inzulínu) bylo podáváno 400mg standardizovaného extraktu z listů Gurmaru po dobu 18 až 20 měsíců jako součást jejich léčby perorálními antidiabetiky.

Tato skupina pacientů zaznamenala významné snížení hladiny cukru, glykozilovaného hemoglobinu (HbA1c) a zvýšení tvorby inzulínu.

Dávkování léků bylo sníženo au 5 pacientů se mohlo zcela ukončit podávání perorálních antidiabetik.

Zdroj: Baskaran K. et al.: Antidiabetic effect of a leaf extract Gymnema sylvestre in non-insulin-dependent diabetes mellitus patients.J Ethnopharmacol 1990; 30:295-305.

 Listy Gurmaru zvyšují hladinu inzulínu zkoumanou na zdravých dobrovolnících. Dalšími účinky bylo snížení sérového cholesterolu a triglyceridů. Při jedné z obsahových látek, gurmarínu byla zjištěna schopnost dočasně blokovat vnímání sladké chuti.

Potraviny, které pomáhají proti cukrovce

Riziko toho, že u vás nemoc vypukne, nezvyšuje jen přejídání, ale i nevhodné složení stravy. Tedy hlavně potraviny bohaté na cukry a problematické tuky, především živočišné.

 • nedostatek pohybu;
 • některé choroby (typické je třeba to, že se nemoc objeví po prodělané chřipce či viróze);
 • užívání steroidních hormonů nebo diuretických léků.      
 • únava;
 • časté močení;
 • silná žízeň.

U některých lidí se mohou objevit i úbytky na váze. Protože organismus, který nemůže využívat glukózu, získává energii spalováním vlastních tkání. Později se přidávají i další komplikace.

Existují dva druhy cukrovky -1. a 2. typu. Lidé s prvním typem (jde o vrozenou poruchu) bývají úplně odkázáni na inzulín. U lidí s druhým typem (u nich jde o poruchu získanou) není pokaždé nutné, aby inzulín brali. Někdy stačí, když berou tabletky (antidiabetika) a upraví si jídelníček.

Odborníci odhadují, že dietou lze nemoc léčit až u třiceti procent diabetiků. Důležité je, aby přitom pacienti vždycky spolupracovali s lékařem. A bez jeho souhlasu nevysazovali žádné léky.

Diabetici by měli při sestavování jídelníčku vědět, že tvorbu inzulínu podporuje niacin, zinek a některé aminokyseliny (leucin, izoleucin, fenylalanin, lysin, arginin).

Niacin (vitamín B3) obsahují například mořské řasy a listová zelenina. Hodně zinku nejdete třeba v dýňových semíncích. Aminokyseliny jsou zejména v masech. Nejlepší bývají masa libová (krůtí, králičí, klokaní, rybí, kuřecí atd.).

Účinnost inzulínu zvyšuje také chróm. Dobrým přírodním zdrojem chrómu je brokolice. V menší míře jej obsahují i některé další druhy zeleniny, dále maso, škeble, kuřata, kukuřičný olej, pivovarské kvasnice, celozrnná mouka, ječmen, černý pepř, játra a sýr.

* jíst pravidelně malé dávky;

* snížit množství cukrů, tuků a smažených nebo kořeněných jídel;

* zařadit do jídelníčku dostatek vlákniny, tedy dost zeleniny, zejména luštěnin, a ovoce, ale také celozrnných výrobků, knäckebrottů, otrub atd.;

* dobré je jíst aspoň dvakrát týdně ryby kvůli zdravým tukům (omega 3 NMK), které přispívají ke stabilizaci krevních tuků a příznivě působí na kardiovaskulární systém, nebo tyto tuky užívat jako potravinové doplňky, které si koupíte lékárně.

Prokázalo se, že pro diabetiky jsou velice vhodné takové druhy zeleniny, které obsahují polysacharid inulin. Ten se rozkládá na fruktózu, která má nízký glykemický index (zvedá jen málo hladinu krevního cukru). Pokud je diabetici 2. typu zařadí do svého každodenního jídelníčku, výrazně se zlepší jejich zdravotní stav.

Hodně inulinu obsahují cibule, artyčoky nebo topinambury. Z bylin pak čekanka obecná, smetanka lékařská, pupava bezlodyžná, lopuch či oman pravý. Diabetikům také prospěje, když budou užívat nať borůvky, kopřivy, jestřabiny lékařské, fazolové lusky a listy šalvěje. Tyto rostliny snižují hladinu krevního cukru a obsahují řadu dalších, velice prospěšných látek.

O tom, do jaké míry vám zmíněné byliny a potraviny mohou prospět, je dobré se poradit s nutriční terapeutkou. Většinou pracují v nemocnicích a ve specializovaných diabetologických centrech

Dejte redakci i ostatním čtenářům vědět, jaký obsah stojí za přečtení.

Články s nejvyšším počtem Líbí se se budou častěji zobrazovat na hlavní stránce Seznamu a přečte si je více lidí. Nikomu tak neuniknou zajímavé zprávy.

Hlavní zprávy

Léčivé rostliny a cukrovka

Rostliny a výtažky z nich jsou používány pro své léčivé účinky několik tisíc let a položily základy farmaceutickému průmyslu.

Ještě dnes zhruba 25 % medikamentů má svůj původ v bylinných výtažcích a jejich oblíbenost roste. V naší rubrice Léčivé rostliny se pokusíme naznačit, jak se skladba rostlin s léčivými účinky promítá do terapie cukrovky.

Je zde výčet nejdůležitějších rostllin, které příznivě a výnamně ovlivňují tuto nemoc, a které jsou popsány podrobněji.

Současně zde naleznete názvy a stručné charakteristiky rostlin využívaných v této indikaci i z jiných částí světa, koření s mírným antidiabetickým působením, zajímavé houby využívané v léčbě cukrovky a malý exkurz do vhodného ovoce pro diabetiky.

Léčivé rostliny a účinné látky v nich obsažené z pohledu působení na cukrovku můžeme rozdělit do tří skupin: 1) Léčivé rostliny, které především snižující glykémii (psyllium, Aloe vera, Coccinia indica, Gymnema Sylvestre, Trigonella foenum – graecum aj.) 2) Léčivé rostliny, které především snižují rezistenci organismu vůči působení inzulinu (skořice, Momordica charantia aj.) 3) Léčivé rostliny, které snižují hladinu krevních tuků či preventivně ovlivňující cévní stěnu a působí tak v prevenci rizika onemocnění srdce a cév u diabetiků (psyllium, česnek, extrakt ze zeleného čaje, Ginkgo biloba, Aloe vera, Emblica officinalis aj.) zde se budeme převážnou měrou věnovat rostlinám ze skupiny 1) a 2)

Nejdůležitější léčivé rostliny v léčbě a prevenci cukrovky:

Aloe (Aloe vera)Borůvka černá (Vaccinium myrtillus)Černucha setá (Nigella sativa)Fazol obecný (Phaseolus vulgaris)Gymnéma lesní, Gymnema sylvestre (Gurmar)Jestřabina lékařská (Galega officinalis)Kopřiva dvoudomá (Urtica dioica)Lékořice lysá (Glycyrrhiza glabra)Momordika, karela, bitter melon, hořká okurka (Momordica charantia)Morušovník bílý (Morus alba)Nopál (Opuncia)Ostropestřec mariánský (Silybum marianum)Pískavice čecké seno (Trigonella foenum-graecum)Skořicovník čínský (Cinnamomum cassiia)Smetanka lékařská, pampeliška (Taraxavum officinale)Šalvěj lékařská (Salvia officinalis)Ženšen pravý (Panax ginseng)

Další léčivé rostliny používané v léčbě cukrovky:

Cibule (Allium cepa),Coccinia (Coccinia indica) popínavá bylina rostoucí hojně v Indii, která je po staletí důležitou součástí tradiční indické přírodní medicíny na snižování hladiny krevního cukru.

V Indii je tato rostlina běžně používána jako zelenina,Cekrópie tupolistá (Cecropia obtusifolia), tradiční léčivá rostlina Střední Ameriky, má silný hypoglykemický účinek. Tato rostlina též působí proti astmatu a má relaxační účinek na cévy.

Všechny tyto vlastnosti ji činí zajímavou pro léčbu diabetu,Česnek (Allium sativum),Garcinie kambodžská, známá též jako Tamarind malabarský (Garcinia cambogia), ovlivňuje metabolismus tuků a cukrů v krvi a navodí pocit sytosti už po malé porci jídla, obsahuje kyselinu hydroxycitrónovou, která zvyšuje syntézu glykogenu v játrech a zřejmě tím snižuje glykémii, svým působením snižuje hladinu krevních lipidů a zpomaluje tak tvorbu nového tělesného tuku (tělo tak začne využívat tuky jako zdroj energie), snižuje rovněž hladinu cholesterolu v krvi. Obsahuje antioxidanty a díky serotoninu působí příznivě i na psychiku,Hercampuri (Gentianella alborosea) andská rostlina, bylo známé již za časů civilizace Inků. Působí močopudně, čistí krev, zvyšují tvorbu žluči a usnadňují její vylučování a tím pomáhá předcházet vzniku žlučových kamínků. Eliminuje z organizmu cholesterol a je dobrým regulátorem metabolizmu tuků. Podporuje činnost ledvin a jater. Pomáhá při cukrovce a snížuje hladinu cholesterolu. Momentálně získává popularitu jako doplněk stravy s detoxikačními vlastnostmi,Hřebíčkovec šabrejovitý (Syzygium cumini) Dlouhověký posvátný strom hinduistů, pocházející původně z indického subkontinentu plodící temně modré sladce chutnající bobule. Nemocní s diabetes mellitus používají drcená nebo máčená semena těchto plodů obsahujících mj. alkaloidy jambosin, jambolin a antimellin, které se podílejí na snížené hladiny krevního cukru,Chebule srdčitá, guduči (Tinospora cordifolia),Chřest (Asparagus), konkrétně chřest hroznovitý (A. racemosus) a A. adscendens, tradiční v Indii. Při cukrovce pomáhá i u nás běžný chřest lékařský (A. officinalis),Ječmen setý, zelený ječmen  (Hordeum vulgare) podporuje zvýšení obranyschopnosti organismu, pomáhá udržovat optimální hladinu cukru a cholesterolu, působí jako antioxidant, chrání buňky před oxidativním stresem. Mladý ječmen se využívá při ovlivňování zvýšené hladiny glykémie především pro svůj adaptogenní účinek stimulací funkce slinivky břišní, kde povzbuzuje činnost buněk Langerhansových ostrůvků a tím zvyšuje tvorbu inzulinu a současně snižuje inzulinorezistenci –  těmito účinky příznivě ovlivňuje hladinu cukru v krvi.Karaluma (Caralluma sinaica), sukulent z čeledi toješťovitých je tradiční v léčbě diabetu na Blízkém Východě,Kokořík vonný (Polygonatum odoratum),Křídlok (Pterocarpus marsupium) Strom, který roste v hornatých částech Indie. Má mnoho léčebných účinků. Používá se jeho kůra a listy. Obsahuje flavonoidy, které mají regenerační vliv na beta buňky slinivky břišní, podpporují tedy uvolňování inzulinu. Další účinnou látkou s podébným účinkem je epicatechin. Současně jako inzulin podporuje tvorbu zásobního cukru glykogenu,Lopuch větší (Arctium lappa),Oslizák líbezný (Aegle marmelos),Pasuchaca, Geranium (Geranium dielsianum), nať,Plamének pickeringův (Clematis pickeringii),Proskurník pižmový (Abelmoschus moschatus) a další druhy rodu Abelmoschus,Pukol nádherný (Lagerstroemia speciosa) je tradičním prostředkem proti diabetu a obezitě na Filipínách, Tchajwanu a v Japonsku. Jednou z obsahových látek jeho listů je triterpenoidní kyselina korozolová,Puškvorec obecný (Acorus calamus),Rehmánie lepkavá (Rehmannia glutinosa),Salacia (S. oblonga, S. reticulata a S. prinoides, též S. chinensis) bojuje proti diabetu a obezitě na několika úrovních, hlavně úpravou tukového metabolismu a účinkem na PPAR receptory,Sleziník, Cuti-Cuti, (Asplenium lunulatum), naťStévie sladká (Stevia rebaudiana) není jen nekalorické sladidlo, ale i antidiabetická rostlina,Šišák bajkalský (Scutellaria baicalensis),Tournefortia hartwegiana je tradičním prostředkem proti diabetu v Mexiku,Tykev obecná (Cucurbita pepo),Vavřín ušlechtilý (Laurus nobilis),Jmelí bílé (Viscum album),Yacón (Smallanthus sonchifolius), listy a kořen,Zederach indický (Azadirachta indica)zelený čaj (Camellia sinensis),Žabník jitrocelový (Alisma plantago-aquatica),

Budete mít zájem:  Neovaskularizace

Koření s mírným antidiabetickým účinkem:

Bazalka posvátná (Ocimum sanctum),Bobkový list (Laurus nobilis)Chilli papričky (Capsicum frutescens)Kurkuma (Curcuma longa)Oregano (Origanum majorana),Rozmarýn (Rosmarinus officinalis),Zázvor lékařský (Zingiber officinale)

Zelenina

Brokolice (Brassica oleracea)Zelí (Brassica)

Sinice a řasy

SpirulinaChlorella

Antidiabetické houby

Lesklokorka lesklá (Ganoderma lucidum) má natolik blahodárné účinky na lidský organizmus, že ji v tradiční čínské medicíně nazývají ‚houba nesmrtelných‘. Lesklokorka je dobře známým podpůrným prostředkem proti diabetu.

Její polysacharidy a triterpenoidy účinkují zvýšením hladiny inzulinu v krvi a rovněž snižují hladinu krevního cukru působením na enzymatické systémy (tyrozin fosfatázu 1B, aldóza reduktázu a α-glukosidázu). Lesklokorka navíc omezuje rozvoj diabetu působením na imunitní systém.

Housenice čínská (Cordyceps sinensis) má ochranný účinek na pankreatické β-buňky a je také nadějným kandidátem proti diabetu .Hlíva ústřičná (Pleurotus ostreatus) v klinické studii Jayasuriya v dávce pouhých 50mg/kg snižovala hladinu cukru a zvyšovala hladinu inzulinu u pacientů s diabetem typu 2.

Existuje dále více než 20 experimentálních studií poukazujících na antidiabetický účinek hlívy, která navíc obsahuje i cholesterol snižující lovastatin.Rezavec šikmý, Choroš Chaga, čaga (Inonotus obliquus) Roste hlavně na břízách východní Evropy a ruské Sibiře, kde ji nazývají ‚Dar od boha‘ a připravují z ní léčivé odvary.

Houba je studována pro své protinádorové a antivirové, ale také antiparazitické a protizánětlivé účinky. Rovněž se předpokládá její příznivý vliv na buňy slinivky bříšní a regulaci hladiny krevního cukru.

Trsnatec lupenitý Maitake (Grifola frondosa) Je to jedlá a chutná houba, která roste na kmenech dubů a je zkoumána především pro její protinádorové působení. Má však i příznivý vliv na metabolismus člověka. Zřejmě brání destrukci β buněk Langerhanslvých ostrůvků slinivky břišní produkujících inzulin, dokáže zvýšit citlivost tkání na inzulin, a tak snižuje inzulinorezistenci.

Ovoce pro diabetiky

Velké zahradní ovoce (jablka, hrušky, švestky, jahody atd.) je sice zdravé, ale vysoce cukernaté.

Při diabetu je proto lepší méně cukernaté drobné ovoce – ostružiny (Rubus fruticosus), černý rybíz (Ribes nigrum), višně (Prunus cerasus), oskeruše (Sorbus domestica), mišpule (Mespilus germanica), aronie (Aronia melanocarpa), nebo ovoce divoké:

borůvka (Vaccinium myrtillus)šípek (Rosa canina)brusinka (Vaccinium vitis-idaea)klikva (Vaccinium oxycoccos)medvědice lékařská (Arctostaphylos uva-ursi)kustovnice (Lycium barbarum chinense)mochyně (Physalis alkekengi)dřín (Cornus mas a Cornus officinalis)bobkovišeň (Prunus laurocerassus)oskeruše a další druhy jeřabin (Sorbus)rakytník řešetlákový (Hippophae rhamnoides)hloh (Crataegus)muchovník oválný (Amelanchier ovalis)

Drobné bobuloviny a divoké ovoce obecně obsahují vysokou koncentraci vitamínů, flavonoidů a dalších blahodárných látek. Konkrétně se jedná například o kyselinu ursolovú, velmi podobnou antidiabetické kyselině korozolové, přítomnou ve většině druhů drobného ovoce a mnoha bylinách.

Cukrovka není neporazitelná! Lékaři našli zajímavý zcela přírodní lék

Extra panenský olivový olej je podle italských vědců přírodním lékem na cukrovku. Studie římské univerzity La Sapienza prokázala, že toto ‚tekuté zlato‘ snižuje koncentraci glukózy v krvi (glykémie) a naopak zvyšuje koncentraci inzulínu v krvi (inzulinémie) u zdravých osob.

Studie zveřejněná v časopise Nutrition & Diabetes ukázala, jaké účinky má extra panenský olivový olej (italští vědci použili olej pocházející z provincie Viterbo) v prevenci a léčbě této choroby.

Jedna desetigramová dávka extra panenského olivového oleje denně se chová jako ústně podávané antidiabetikum a má podobné mechanismy jako léky nové generace, jako jsou inkretiny, přírodní hormony produkované ve střevech, které snižují koncentraci glukózy v krvi.

Extra panenský olivový olej zvyšuje množství inkretinů v krvi.

Je to tekuté zlato!

Výsledky výzkumu ukázaly, že ‚tekuté zlato‘ snižuje glykémii a zvyšuje inzulinémii u zdravých pacientů, a tím otevírá zajímavé perspektivy využití u pacientů s cukrovkou, u nichž může být glykémie po jídle značně vysoká a potenciálně nebezpečná pro srdeční a oběhový systém. Dosud publikované studie na toto téma nikdy neozřejmily mechanismus působení oleje na metabolismus glukózy, uvedl podle italského deníku La Repubblica koordinátor studie Francesco Violi.

Vědci sledovali na Poliklinice Umberta I. univerzity La Sapienza glykemický a lipidický profil 25 zdravých osob, jimž podávali dávku deseti gramů olivového oleje v typicky středomořském jídle.

V první části výzkumu podávali sledovaným osobám pokrmy, v nichž ‚tekuté zlato‘ nebylo přítomno, ve druhé části jim naopak předkládali jídla s extra panenským olivovým olejem.

Glykemický a lipidický profil analyzovali před jídlem a dvě hodiny po jídle.

Výsledky jejich bádání ukázaly, že dvě hodiny po jídle osoby, jimž byl olivový olej podáván, měly výrazně nižší hodnoty glykémie a vyšší hodnoty inzulinémie. Navíc u nich bylo zjištěno výrazné zvýšení inkretinu a výrazné snížení sérového cholesterolu. I ve srovnání se slunečnicovým olejem zlepšovala středomořská strava s olivovým olejem stav glykémie a cholesterolu po jídle.

‚Následně byly uskutečněny pokusy na skupině diabetiků a již první výsledky jsou povzbudivé,‘ konstatovali vědci. ‚Ve třetí fázi studie bude zdokonalena terapie s použitím extra panenského olivového oleje, která bude moci pacientům s cukrovkou nabídnout zcela přírodní alternativu bez vedlejších účinků,‘ zdůraznili.

‚Získané údaje jsou užitečné k tomu, abychom pochopili mechanismus, jak olivový olej pomáhá předcházet cukrovce,‘ vysvětlil Francesco Violi.

Redukce glykémie a cholesterolu po jídle otevírá nové cesty pro využití tohoto oleje v dietě s cílem předcházet kardiovaskulárním komplikacím plynoucím z aterosklerózy.

‚Nedávné studie ukázaly, že zvýšení hladiny glukózy a cholesterolu po jídle je potenciálně nebezpečné u pacientů s rizikem aterosklerotických komplikací. Snížení této hladiny by přineslo celkový prospěch,‘ řekl Violi.

ČTK

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Adblock
detector