Nepřijmou vám neočkované dítě do školky? Přesto podejte přihlášku!

Rozhodně byste totiž měli alespoň podat přihlášku. Proč? Protože v budoucnu můžete být finančně odškodněni. Nebude se přitom jednat právě o malé a zanedbatelné částky.

Odškodnění a odškodnění

V médiích se dnes hýbe kolem tématu povinného očkování právě odškodnění a odpovědnost státu (iDNES.cz: V Česku se chystá fond pro odškodnění za komplikace při očkování).

Ústavní soud poukázal, že tato odškodňující úprava v právním řádu ČR chybí a doporučil její přijetí (www.nalus.usoud.cz).

Odškodnění je také klíčovým bodem současných požadavků aktivistů i odborných skupin, které vzdorují vnitrostátní očkovací diktatuře (www.e-petice.cz).

Tato diskuse a tyto aktivity se však týkají pouze odškodňování závažných zdravotních nežádoucích účinků vakcín. To ale budou jen vzácné jednotky či desítky případů dětí ročně. Tak je tomu i v mnoha jiných vyspělých státech, které tyto odškodňovací programy mají.

Na odškodnění tohoto typu „dosáhne“ v praxi jen málokdo. A hlavně, někdo na něj především vůbec dosáhnout nechce. Jak napsala jedna kritická maminka: „…Nechci, aby se mému dítěti úplně zbytečně cokoliv stalo. S tím něco konečně udělejte.

Na odškodnění vám kašlu!“

Kromě práva na odškodnění za zdravotní postižení očkováním existují ještě dva v principu úplně odlišné nároky na náhradu škody. O těch se ale raději mlčí. Veřejná diskuse je od nich zcela odkloněna, protože tohle už může být mnohonásobně větší průšvih. Proč?

Odškodnění za „pouhý“ protiprávní zásah do základních práv a svobod

Je zcela běžné a obvyklé, že pokud někdo protiprávně omezí vaše základní práva a svobody, máte nárok na náhradu škody již pouze z tohoto titulu. Udělal vám něco, co udělat nesměl. Porušení základních práv člověka „jen tak“ projít nikomu opravdu nemůže.

Jedná se o vznik tzv. „nemajetkové újmy“ způsobené jednotlivci již touto skutečností samotnou. Ekvivalent naleznete dokonce ve skutkové podstatě trestného činu poškození cizích práv, který bývá někdy volněji označován jako „nemajetkový podvod“ (www.business.center.

cz/trestni-zakonik).

Lze tedy rozhodně tvrdit toto: Pokud je povinné očkování v České republice upraveno v rozporu s předpisy přednostního mezinárodního či unijního práva, poté mají nárok na náhradu škody všichni občané České republiky, kteří byli takovými právními předpisy omezeni a negativně dotčeni.

Oprávněným žalobcem, který by se mohl domáhat odškodnění, poté budou očkované děti, očkovaní dospělí i rodiče očkovaných dětí – v podstatě skoro každý.

Kdyby tato nemajetková újma byla jednou soudy vyčíslena v penězích na pouhých 20 000 Kč, měla by Česká republika občanům mladším 40 let spravedlivě zaplatit odškodnění v hodnotě více než 120 miliard Kč za povinné očkování. To je částka zhruba stejná jako hodnota církevních restitucí.

Je zjevné, že k tomu nikdy nesmí dojít. (To už znalým čtenářům napovídá, co možná také stojí za nálezy Ústavního soudu Pl. ÚS 19/14 a Pl. ÚS 16/14. ihned.cz: Očkovací povinnost je proti ústavě).

V tomto případě je však velmi nejisté, jak by se naše soudy postavily k takto hromadnému odškodňování, na které by měl nárok prakticky každý očkovaný. Musely by najít nějaký důvod, proč náhradu nemajetkové újmy žalobcům nepřiznat i v situaci, kdy evropské soudy již konstatovaly porušení jejich základních práv.

Takový rozsudek bohužel lze určitými triky odůvodnit, a to právě pokud je o náhradu škody žalován stát a nikoliv soukromá osoba. Je však nepředstavitelné, že by takovou žalobu měl objektivně poškozený žalobce v principu prohrát úplně.

Mnoho advokátních kanceláří by proto mohlo nalézt důvod, proč do takových sporů jít a vydělat alespoň na nákladech soudních řízení, pokud by chytře formulovaly nároky vůči státu. Z 10 milionů potencionálních žalobců by advokáti k takovým žalobám určitě „ukecali“ tisíce lidí.

Česká republika by se poté mohla pěkně prohnout pod nemalou částkou pouhých náhrad nákladů těchto soudních řízení.

Takový „veleodškodňující“ konec povinného očkování v Čechách je ale málo pravděpodobný. Je nepravděpodobný prostě z toho důvodu, že politické síly této země, mezi které bohužel patří i justice, mu budou muset a dokáží mu zabránit.

Nepřijmou vám neočkované dítě do školky? Přesto podejte přihlášku!

Odškodnění za nepřijetí neočkovaného nebo neúplně očkovaného dítěte do školky

Mnohem reálnější je odškodnění jiné. Je to odškodnění v situaci, kdy se nejedná o „pouhý“ izolovaný protiprávní zásah do základních práv poškozeného, ale ještě navíc mu vzniká škoda jiného a spolehlivě prokazatelného typu.

Pokud jakékoliv dítě nebylo přijato do mateřské školky (nebo na dětský tábor) na základě takových vnitrostátních předpisů, které nejsou v souladu s mezinárodním právem, vzniká mnohem reálnější typ nároku na náhradu škody. (Cynicky spíše jen proto, že žalobců bude podstatně méně.

) Také rodiče mohou být ale poškození, protože jim to může přinášet omezení v plánovaném pracovním uplatnění i vyšší finanční nároky na rodinný rozpočet při domácím hlídání dítěte.

Velmi důležité je také to, že v tomto případě nebude rozhodovat, zda je v souladu či v nesouladu právní úprava celého povinného očkování jako takového. (To je vysoce citlivý problém celosvětově.

) Tady bude rozhodovat „pouze“ to, zda je v souladu s mezinárodním a unijním právem omezovat neočkovaným nebo neúplně očkovaným dětem na přístup do dětských kolektivů.

Protože tuhle represivní legislativu uplatňuje Česká republika v největším rozsahu mezi 31 vyspělými státy Evropy, je docela pravděpodobné, že jí to před evropskými soudy opravdu neprojde. Jsme v tomto ohledu opravdu již evropští extrémisté. Francie to sice dělá také, ale jen u tří a nikoliv u devíti očkování.

Nepřijmou vám neočkované dítě do školky? Přesto podejte přihlášku!

O čem to tedy je?

V této chvíli u nás již probíhá několik na sobě zcela nezávislých soudních sporů. Ty si dříve či později k evropským soudům pro rozhodnutí o souladu české legislativy s mezinárodním a unijním právem dojdou.

Tyto rozsudky evropských soudů budou klíčové.

Navíc se aktuálně připravují v různých iniciativách i projekty širší podpory těchto odškodňujících žalob českých dětí a jejich rodičů, které mohou být podávány kýmkoliv samozřejmě již nyní.

Nikdo dnes zatím neví, jak to dopadne.

Avšak v tom případě, že české právní předpisy před evropskými soudy neobstojí, bude mít nárok na odškodnění každé dítě, které nebylo přijato do školky (nebo na dětský tábor), i každý rodič takového dítěte, pokud mu v důsledku toho vznikla nějaká hmotná škoda.

Tyto žaloby o náhradu nemajetkové + majetkové újmy by mohly přiměřeně požadovat odškodnění ve výši 100–300 tisíc Kč podle té-které individuální situace. Umím si představit i částky vyšší v některých specifických situacích.

Odhadněte si šance na odškodnění sami

Abyste si udělali odhad, jak to ve skutečnosti se souladem naší vnitrostátní legislativy vůči mezinárodnímu právu je a jaké tedy máte případně šance jednou vyhrát náhradu škody, doporučuji vám prohlédnout si několik informačních zdrojů:

 • 1 + 2.) Jsou disentní stanoviska soudkyně Ústavního soudu JUDr. Kateřiny Šimáčkové k nálezům Ústavního soudu Pl. ÚS 19/14 a Pl. ÚS 16/14. Naleznete je přímo v textu těchto nálezů, přidaná pod stanovisko pléna. (Musím se přiznat, že jsem byl velmi potěšen, když jsem zjistil, že v týmu asistentů právě této soudkyně je také JUDr. Pavel Molek, autor skvělé monografie Právo na spravedlivý proces. Kdyby se tento odborník podepsal pod tu hrůzu, pod kterou se podepsalo celé plénum Ústavního soudu, požádal bych jej soukromě, aby symbolicky snědl obálku své monografie i s jejím titulem.)

http://nalus.usoud.cz/Sear­ch/ResultDetail.aspx?id=87244&pos=1&cnt=2&­typ=result

http://nalus.usoud.cz/Sear­ch/ResultDetail.aspx?id=87370&pos=1&cnt=2&­typ=result

 • 3.) Jako třetí zdroj rozhodně doporučuji analýzu soudce Nejvyššího správního soudu ČR JUDr. Martina Kopy, kterou vložil na stránky obecně vynikajícího blogu Jiné právo. I diskuse ke článku je zde zajímavá.

http://jinepravo.blogspot­.cz/2015/03/kdyz-ustavni-soud-vari.html

 • 4.) Jako čtvrtý zdroj odkazuji postřeh mladšího kolegy Mgr. Lukáše Serbuse z významné advokátní kanceláře KŠB Legal, který tento postřeh uveřejnil na odborném právnickém portálu.

http://www.epravo.cz/top/clan­ky/ustavnost-pravni-upravy-povinneho-ockovani-97226.html?mail

 • 5.) Pátým zdrojem vám může být stanovisko veřejného ochránce práv k této problematice.

http://www.ochrance.cz/fi­leadmin/user_upload/Zvlas­tni_opravneni/ustavni_sou­d/SZD-19–2014-ockovani.pdf

 • 6.) Za šestý zdroj pak můžete považovat výše uvedenou mapku, která naznačuje, jaká je asi tak pravděpodobnost, že právě naše legislativa bude evropskými soudy shledána tou správnou vůči obsahu pro všechny státy platného mezinárodního práva.

Dle mého názoru Ústavní soud v nedávné době hrubě a brutálně pokryl něco, co opravdu rozumně obhájit nelze a pokrýt to neměl. Pokud by to evropské soudy přeci jen pokryly také, otevřely by přímo celá vrata mocenské vnitrostátní svévoli v očkování a v omezování neočkovaných dětí, a to ve všech státech (!). – To zkrátka evropské soudy neudělají.

Buď rozhodnou proti České republice a proti její legislativě, nebo z toho nějak vyklouznou a neřeknou nic nebo alespoň nic jednoznačného. To je určitě možné.

Je to však spojené s rizikem odborné ostudy, protože takového nihilismu evropských soudů si mezinárodní odborná veřejnost určitě všimne a téma poté vědecky rozebere a věnuje mu detailní pozornost.

Co určitě letos udělejte

Nikdo dnes neví, jak to celé dopadne. Problém již ale byl zasazen a nyní klíčí a roste. Šanci na náhradu škody za nepřijetí dítěte do mateřské školky na základě použití vnitrostátních předpisů ČR, které odporují mezinárodnímu či unijnímu právu, považuji osobně za docela vysokou. S povinným očkováním jako takovým to bude rozhodně složitější a méně jisté.

Proto má rozhodně smysl, abyste své neočkované nebo neúplně očkované dítě do školky letos především přihlásili. Bez ohledu na to, že třeba počítáte s jeho nepřijetím.Vyplnit a podepsat přihlášku a poslat ji včas do školky, to vám nic neudělá.

Pokud bude Vaše dítě ředitelem odmítnuto, protože není očkované, musíte ještě podat odvolání k nadřízenému orgánu (!). (U soukromých mateřských školek to neplatí, tam je situace odlišná.

) Tohle odvolání by už mělo obsahovat kvalitně zformulované odůvodnění, které vám v budoucnu přihraje dobrou pozici pro žalobu o náhradu škody.

Texty odvolání určitě budou mít své mustry na internetu některých organizací včas.

Co poté?

Pokud vaše odvolání bude zamítnuto, nemusíte bezprostředně poté dělat nic. Není nezbytně potřeba domáhat se správní žalobou umístění dítěte do školky. Je potřeba pouze včas podat žalobu o náhradu škody, a na tu je určitý čas. Do té doby by už mohlo být mnohem jasnější, zda to bude či nebude mít smysl a význam.

Chce to sledovat téma a být v kontaktu s některou z neziskových organizací, které budou mít včas potřebné informace. Můžete se jim i přihlásit, že o tyto informace máte zájem a ať vám zasílají, co k tomuto tématu budou samy mít a znát. U nás se nejvíce problematikou zabývají spolky Rozalio a Liga pro lidská práva.

Budete mít zájem:  Technických Zařízeních, Která Představují Zvýšenou Míru Ohrožení Života A Zdraví?

Za dva texty možná jednou 100–300 tisíc Kč

Je možné, že vám dnes podaná přihláška neočkovaného nebo neúplně očkovaného dítěte do mateřské školky a poté včas podané odvolání k nadřízenému orgánu umožní jednou dostat hezké odškodnění od škaredého státu za jeho hnusné chování k vašim dětem. A to bude jedině spravedlivé. Bohužel to opět nezaplatí skutečný škůdce, ale my všichni. Já osobně vám ale ty své daňové peníze budu přát. Rozhodně více, než někomu jinému.

Diskuze Přihlásit do více školek najednou???

Holky, synovi budou 3 v listopadu, přesto jsme byly u zápisu v naší
školce, ale ředitelka se moc netvářila na to, že by měl šanci, aby ho
vzala třeba klidně až od ledna 2009 – prostě je tady nátřesk… Tak teď
přemýšlím, že ho prostě popřihlašuju do okolitých vesnic, kde mají
školky a budu čekat, jestli ho někam čistě náhodou nevemou. Taky jste to
tak dělaly???
Nebo máte nějaký tip, jak ho do školky dostat? Sponzorský dar ani
zaplacení školkovného od září 2008 v naší školce nefunguje,
ředitelka na mě čučela, jako kdybych jí chtěla uplácet…… Jak je to
v jiných školkách?

Díky!

Velikost písma:

janinkaz píše:
Myslím, že syna můžeš přihlásit jen do jedný školky. Pokud ho
nepřijmou, tak pak obvolávat školky, kde by měli místo.

Fakt? No to by bolo blbé… Ja som si minulý rok vzala prihlášky
z viacerých, ale nakoniec ešte nikam nenastúpil… Asi toho roku skúsim
podať viac, pretože u nás je nátresk skoro všade. Presnejšie, podám
toľko, koľko mi potvrdí MUDr. 

Gabika

Ahoj,

vím, že kdysi jsi musela dokonce na přihlášce podepisovat prohlášení,
že dítě přihlašuješ jen do té jedné školky. Nevím, jak jinde, ale
když jsem před rokem zapisovala dceru já, tak mi dokonce ředitelky několika
školek radily, ať dceru přihlásím současně i do jiných a pak se uvidí,
do které se dostanu. ((Těm ostatním jsem pak jen zavolala, že už jsme se
dostaly jinam…).

Ahoj Nat,

já jsem loni Vojtíška hlásila jen do jedné školky, ale kamarádky měly
přihlášky i ve třech v Ostravě:-) Pokud Ria příjmou třeba do dvou, tak
si vybereš a do té druhé zavoláš, že tam nebude chodit.
Lenka

Ahoj, chce to si skolky obvolat a zeptat se na podminky. V nasi skolce jsem
podepisovala, ze se dcera nehlasi jinam. Taky brali v potaz jestli chodi dite
do zajmovych krouzku a je zvykle byt bez maminky v kolektivu.

Skolkovne se
u nas plati i kdyz dite chodi az v prubehu roku jiz od zari. Puvodne jsme
mysleli, ze nam ji vezmou az od tri let. Tudiz az od prosince.

Nakonec ji vzali
uz v zari, protoze je sikovna a rodicak mam na mladsi dceru, takze nejsem
omezena socialkou v dochazce.

Terik

Přihláška se smí podat jen jedna. Tipy nejsou, jen čekat a doufat. Já
měla podanou jednu přihlášku do školky kam sem chtěla aby chodila, pak sem
byla domluvena eště v jedný školce ale už jen ústně…

Ahoj,
dite muzes prihlasit do vice skolek a uvidis, kde ho vezmou, nemuzes prece cekat
jestli ho vezmnou jen do jedne a pak s nim byt dal doma, kdyz ho nevezmou.

Dítě můžeš přihlásit jen do jedné státem (krajem, městem, obcí)
provozované školky. Do soukromých zařízení můžeš dát přihlášek
kolik chceš.
Jednou z mála výhod socdem vedení našeho statutárního města
Frýdek-Místek je to, že např.

loni když po termínu zápisů do MŠ
zjistili, že je zájemců mnoho, přes prázdniny zprovoznili a v září
otevřeli školku novou (staronovou, zavřenou v období kdy se nerodilo) a
všechny děti mají kam chodit.

A taky rozšířili kapacitu jeslí, kam
chodíme my a od září tohoto roku najedou na systém jako ve školkách,
děti od 1 do 4 let všichni pohromadě.
Tak si tady na severu žijem.

Bára

Ahoj,

loni jsem přihlašovala dceru do 3 městských školek i jsem to ve
školkách říkala a nikdo mi nic neřekl. Takže si myslím, že v tom není
problém.

Šárka

Čtyřleté neočkované dítě školka nepřijme, pětileté musí. Zákony si protiřečí

V Česku odmítá očkovat dítě povinnými vakcínami pět až deset procent rodičů. Podle zákona o ochraně veřejného zdraví takové dítě nesmí do mateřské školy, na dětský tábor, sportovní soustředění nebo školu v přírodě. Pokud by je školka přijala, hrozí jí až půlmilionová pokuta. Výjimku mají pouze děti s potvrzením od lékaře o trvalé kontraindikaci, jež očkování brání.

Loni v září však byla schválena novela školského zákona, která od 1. září 2017 zavádí povinné předškolní vzdělávání pro pětileté děti. Vzhledem k tomu, že požadavek na přijímaní očkovaných dětí nebyl nijak upraven, do školky mají nastoupit i děti neočkované.

„Z očkování není možné dělat překážku pro plnění povinnosti předškolního vzdělávání dané ze zákona,“ vysvětluje novelu tiskový odbor ministerstva školství.

„Jediný správný výklad kombinace školského zákona a zákona o ochraně veřejného zdraví je ten, že přijímat lze pouze očkované děti s výjimkou těch dětí, pro něž je předškolní vzdělávání povinné.

Takto je naplněn smysl a účel jak zákona o veřejném zdraví, tak školského zákona,“ dodává.

Novela je nelogická, stěžují si školky

Martina Suchánková, předsedkyně spolku Rozalio sdružujícího rodiče, jež upřednostňují dobrovolný systém očkování, to ovšem považuje za kolizi dvou zákonů. Ten o vzdělávání je přitom vyhodnocen jako důležitější.

„Vůbec tu nejde o ochranu veřejného zdraví a ochranu dětí. Kdyby o ni opravdu šlo, nemohli bychom tam pustit ani ty pětileté. Jde prostě o trest pro rodiče a v horším případě pro děti, které tam nesmějí,“ soudí o současné legislativě Suchánková.

V České republice se povinně očkuje proti devíti nemocem:

 • Záškrt, tetanus, černý kašel, dětská obrna, žloutenka typu B, onemocnění vyvolaná Haemophilus influenzae typu B
 • Spalničky, zarděnky, příušnice

„Neočkované děti, které dosáhnou pěti let věku třeba 1. září, podle zákona nejsou předškoláci – nemůžou tedy být přijaty do předškolního vzdělávání. Děti, které dosáhly pěti let věku den předtím, do školky jít musí,“ doplňuje ji kolegyně ze spolku Dagmar Sláčalová.

„Skutečnost, že před rokem byly pětileté nenaočkované děti pro kolektiv rizikem, zatímco letos již nejsou, naprosto jasně vykresluje nesmyslnost omezení,“ dodává Sláčalová. S tím souhlasí i ředitelka mateřské školy Trojlístek Irena Michalcová, podle které je novela naprosto nelogická.

Předseda České vakcinologické společnosti a zároveň náměstek ministra zdravotnictví pro zdravotní péči Roman Prymula pro iDNES.cz uvedl, že během roku by mělo dojít k úpravě zákona. „Poslanecká sněmovna to přijala v dost nelogické podobě, chceme zákon nějakým způsobem novelizovat, aby tam taková nelogičnost nebyla.“

Žádost o ústavní výjimku

Rodiče, kteří chtějí zapsat neočkované dítě do školky, se mohou odvolávat na dva nálezy Ústavního soudu z února 2011 a ledna 2016. V nich soudci konstatovali, že důvodem pro odmítnutí očkování může být svoboda víry a náboženského vyznání a zároveň svoboda svědomí (více o ústavním nálezu zde).

Tuto výjimku chtěl loni na jaře využít právník Zbyněk Valenta z Prahy, školka ji však neuznala. „Moje pětiletá dcera Thea nebyla jako předškolačka přijata do mateřské školy, a to z důvodu, že není očkovaná, přestože jsem u zápisu uplatňoval žádost o ústavní výjimku,“ popisuje. Po nepřijetí podal odvolání k pražskému magistrátu, který dal nakonec školce za pravdu.

Letos dívka absolvovala zápis do základní školy, na přání rodičů dostala odklad a nyní ji čeká povinný nástup do školky, ačkoli je stále neočkovaná.

„Najednou systému nevadí, že naprosto neočkovaná Thea bude sdílet všechny místnosti jako jsou jídelna či toaleta s ostatními dětmi.

Překvapivě již nebude představovat žádné zdravotní riziko,“ podivuje se otec tří dcer, z nichž ani jedna není očkovaná.

Tento případ není ojedinělý. Podobný problém řešila i rodina dítěte, které bylo přijato do školky s výjimkou z očkování a celý rok školku navštěvovalo.

Před koncem školního roku přišla do školky kontrola z Krajské hygienické stanice a žádala vyloučení tohoto dítěte.

„Příští školní rok je pro toto dítě povinný, ale hygiena hrozí školce pokutou za jeho přijetí do školního roku, který předškolním nebyl,“ poukazuje Sláčalová na zjevnou absurditu.

Mnohdy se nepřijetí týká i částečně očkovaných dětí, kterým chybí například jen MMR vakcína (proti spalničkám, příušnicím a zarděnkám). Někteří z rodičů nepřijetí jejich neočkovaných dětí považují za diskriminační a proti takovému postupu se i soudí (více čtěte zde).

Umístění do alternativních školek

Přesto ministerstvo zdravotnictví neeviduje rostoucí počet neočkovaných dětí ve školkách. „Docházka neočkovaných dětí do školek je stále výjimečnou záležitostí. Sankční opatření byla doposud orgány ochrany veřejného zdraví využita výjimečně,“ řekla mluvčí ministerstva zdravotnictví Štěpánka Čechová.

Její slova potvrzuje i mluvčí hygienické stanice Středočeského kraje Dana Šalamunová, podle které jsou případy neočkovaných dětí ve školkách ojedinělou záležitostí. V Kralovéhradeckém kraji řešili za poslední dva roky tři takové případy, sankce ale uděleny nebyly, sdělila mluvčí místní hygieny Veronika Krejčí.

Podle Michalcové se každoročně k zápisu dostavují i rodiče neočkovaných dětí, které však školka nemůže přijmout.

Odmítnuté děti pak nejčastěji končí v alternativních soukromých školkách, jež provozují neziskové organizace bez registrace u ministerstva, nebo v dětských skupinách v okolí bydliště.

„Některé maminky zůstávají s dětmi doma, protože i kdyby si našly práci, nevyplatí se jim pracovat na to, aby hradily soukromou školku,“ popisuje Sláčalová.

I povinné očkování lze odmítnout, rozhodl soud. Stanovil však podmínky (20.1.2016):

Jak si nenechat vyhodit neočkované dítě z mateřské školy

Za hrozbou vyloučení dítěte stojí strach ředitele školky ze sankcí, často ve spojení s předchozí razií hygienické stanice, která ve školce zjistila přítomnost dítěte, které není řádně očkováno, a ve spojení s hysterií kolem novely zákona o ochraně veřejného zdraví a jejími likvidačními sankcemi pro školky (viz můj jiný článek).

V každém případě rodiče nekompletně očkovaného dítěte, kteří se dostanou do situace, kdy jim ředitel školky vyhrožuje vyloučením dítěte z předškolního vzdělávání, mají více možností, jak postupovat. Tento návod se dá do velké míry použít i na přijímání dítěte k předškolnímu vzdělávání.

Budete mít zájem:  Akademie věd varují před tradiční čínskou medicínou

Ke stažení v tomto článku: vzor odvolání proti vyloučení dítěte z předškolního vzdělávání, vzor udělení výjimky z očkování ředitelem mateřšké školy, vzory reálně použité argumentace rodičů k odůvodnění výjimky (1, 2, 3).

Dítě by nemělo být vyloučeno hned

Hned úvodem je potřeba zmínit důležitou informaci, že dítě nemůže být vyloučeno ze dne na den ve stylu „zítra už nechoďte“.

Dítě bylo k předškolnímu vzdělávání přijato na základě správního rozhodnutí a toto rozhodnutí by muselo být pravomocně zrušeno ve správním řízení, aby dítěti někdo mohl fyzicky znemožňovat docházku.

Nejprve ředitel školky musí rodičům zaslat oznámení o zahájení správního řízení o ukončení předškolního vzdělávání.

Během řízení mohou rodiče uplatnit veškerou argumentaci ve svůj prospěch a předkládat a navrhovat důkazy a ředitel se s nimi musí vypořádat. Na řízení se použijí ustanovení správního řádu.

Pokud by ředitel bránil přístupu dítěte do školky ještě před pravomocným rozhodnutím o jeho vyloučení, jednalo by se o nepřiměřený a nezákonný postup.

Rodiče by proti tomu mohli podat správní žalobu proti nezákonnému zásahu s návrhem na předběžné opatření. Následně by se také mohli domáhat vzniklé škody a újmy, např.

ušlého výdělku, nákladů za hlídání dítěte soukromou chůvou nebo nemajetkové újmy za nezákonné odpírání vzdělávání dítěti. Na možnost využití právních prostředků tak mohou ředitele upozornit.

Takže rodiče by neměli být rovnou postaveni před hotovou věc, ale měli by mít dostatek času situaci řešit.

Rada zní: Nenechte si líbit pokus o okamžité vyloučení Vašeho dítěte a mezitím (před zahájením správního řízení o vyloučení dítěte) shromažďujte argumentaci a důkazy ve svůj prospěch

Zkuste to nejprve po dobrém

 • Doporučuji nejprve zkusit s ředitelem školky, případně s jejím zřizovatelem vyjednávat. I když rodiče nenechají své dítě doočkovat všemi povinnými vakcínami, existuje možnost za určitých podmínek přijmout a ponechat ve školce i nekompletně očkované dítě:
 • Z § 50 zákona o ochraně veřejného zdraví vyplývá možnost a zároveň i povinnost školky přijmout i neočkované nebo nekompletně očkované dítě:
 • 1)    pokud má doklad, že je proti nákaze imunní, nebo
 • 2)    se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci.
 • § 50: „Zařízení poskytující péči o dítě do 3 let věku v denním režimu nebo předškolní zařízení nebo poskytovatel služby péče o dítě v dětské skupině mohou přijmout pouze dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci.“
 • Z judikatury soudů vyplývá možnost školky přijmout i neočkované nebo nekompletně očkované dítě:
 • 3)    na základě výjimky z důvodu svědomí, myšlení a náboženského přesvědčení nebo jiného ústavně relevantního důvodu.

Samozřejmě je pro rodiče výhodnější argumentovat především prvními dvěma důvody, kdy má školka povinnost takové dítě přijmout a nevylučovat ho, jinak by se dopustila nezákonného a diskriminačního jednání. Naopak na výjimku z důvodu svědomí apod. není za současného právního stavu nárok, ale ředitel ji může udělit, pokud má k tomu vůli a podporu zřizovatele.

Rada zní: Napište řediteli školky svoje vyjádření a žádost o umožnění docházky dítěte a použijte při tom co nejvíce argumentů ve svůj prospěch

Ad 1) Imunita proti infekcím

Dokladem, že je dítě proti nákaze imunní, bude typicky potvrzení od lékaře. Pokud dítě bylo částečně očkováno, je možné nechat vyšetřením zjistit protilátky a/nebo jinak doložit, že i částečné očkování vytváří imunitu.

Například očkování hexavakcínou ve schématu 2+1, kdy dítě dostane o jednu dávku vakcíny méně a které je běžné v řadě evropských zemí, namísto vyhláškou stanoveného schématu 3+1 lze nepochybně považovat za očkování, které vytvořilo potřebnou imunitu.

Bylo by absurdní, aby děti očkované v zahraničí nebyly z tohoto důvodu vpuštěny do mateřské školy, nebo aby po nich bylo požadováno doočkování jedné zbytečné dávky.

Totéž by ovšem mělo platit i o dětech očkovaných v ČR v tomto šetrnějším schématu na základě požadavku rodičů.

Podobně je to i s vakcínou proti dětským nemocem (MMR), kdy v cizině je rovněž běžné očkovat jen jednou dávkou, která vytvoří imunitu, namísto dvou dávek stanovených českým očkovacím kalendářem.

Navíc je diskutabilní, zda je MMR vakcína nutná pro přístup do mateřské školy, když vyhláška o očkování nestanoví lhůtu pro její provedení, ani žádný předpis výslovně nestanoví, že by toto očkování mělo proběhnout ještě před přijetím do mateřské školy.

Když rodiče legálně odloží toto očkování např. do věku 15 let dítěte, není důvod tuto situaci vnímat jako překážku pro přístup dítěte do mateřské školy.

Někteří dětští lékaři chybějící lhůtu pro očkování proti dětským nemocem vykládají právě takto a vydávají potvrzení pro mateřskou školu o tom, že dítě je řádně očkováno, i když dítě nemá očkování proti dětským nemocem.

Rada zní: Pokud je dítě alespoň „rozočkováno“, argumentujte tím, že s velkou pravděpodobností má proti nákaze imunitu

Ad 2) Kontraindikace

Jako trvalou kontraindikaci je nutné s ohledem na nález Ústavního soudu sp. zn. Pl. ÚS 16/14 (odst. 93 a násl.) brát i případy, kdy je zjištěn takový zdravotní stav dítěte, který brání podání očkovací látky.

A to bez ohledu na to, zda je v potvrzení lékaře uveden termín „trvalá kontraindikace“.

Může se jednat i o kontraindikaci dočasnou nebo v potvrzení lékaře slovo kontraindikace vůbec být nemusí, ale musí z něj vyplývat, že zdravotní stav dítěte brání podání očkovací látky. 

Potvrzení může vydat praktický lékař, ale i odborný lékař, např. kožní lékař, neurolog, imunolog.

V praxi se rodiče setkávají s tím, že jim lékaři nechtějí kontraindikaci uznat a potvrdit, přestože zdravotní stav a vývoj dítěte není dobrý, dítě nebo jeho sourozenec měli nežádoucí reakci po očkování nebo je přinejmenším sporné, zda je pro toto konkrétní dítě očkování bezpečné.

V takovém případě mohou rodiče školce předložit alespoň lékařské zprávy a důkazy, které vypovídají o nepříznivém zdravotním stavu a vývoji dítěte, který zakládá důvodné obavy rodičů z očkování dítěte. Ředitel školky pak může danou situaci v rámci správního uvážení posoudit jako zdravotní kontraindikaci a zákonný důvod pro výjimku z očkování.

Ze zákona přímo nevyplývá, že trvalou kontraindikaci musí potvrdit jen lékař, nebo jen lékař, který praktikuje oficiální medicínu v rámci systému zdravotního pojištění.

Není tedy vyloučeno, aby rodiče oslovili některého z alternativních nebo celostních lékařů a požádali jej o potvrzení zdravotní kontraindikace.

Byl zde sice pokus úředníků jednu takovou lékařku zastrašovat, ale neúspěšně, neboť lékařce žádný předpis nezakazuje na žádost svých klientů vydat potvrzení o čemkoliv, co jako vystudovaná lékařka podle svého nejlepšího přesvědčení zjistila a zhodnotila.

Není to sice obvyklý postup, ale rodiče mohou též napsat svoje čestné prohlášení, ve kterém uvedou, že má jejich dítě zdravotní kontraindikaci a podrobně rozvedou, v čem spočívá a že ze zdravotních důvodů rodiče nemohou přistoupit na další očkování.

Prohlášení mohou doložit lékařskými zprávami o zdravotních problémech, kterými dítě trpělo, případně také oznámením nežádoucího účinku Státnímu ústavu pro kontrolu léčiv, pokud byly zdravotní problémy způsobeny po předchozí vakcinaci.

Toto čestné prohlášení se v podstatě prolíná s žádostí o výjimku z důvodu ústavně chráněného práva dítěte na zdraví (viz dále).

Rada zní: Uveďte zdravotní důvody, které brání očkování, a doložte to všemi možnými doklady

Ad 3) Výjimka z důvodu svědomí, myšlení a náboženského vyznání

Úvodem k tomuto bodu odkazuji na článek MUDr. Vavrečky „Neočkované děti mají do mateřských školek vstup zakázán“, který se zabývá důvodností zákazu přístupu nekompletně očkovaných dětí do mateřské školy, ale také vtipně řeší otázku náboženských výjimek.

Možnost udělit výjimku z povinného očkování spojenou s nesankcionováním a nevynucováním očkování uznal Ústavní soud v roce 2011 (sp. zn. III. ÚS 449/06) a vycházel z toho, že v individuálním případě mohou převážit ústavně relevantní důvody, jako je právo na svobodu svědomí, myšlení a náboženského vyznání.

Krajský soud v Hradci Králové dovodil, že „sankcionování“ může mít podobu i v nepřijetí dítěte do mateřské školy a že ředitelé škol a správní orgány jsou povinny se při rozhodování o přijetí dítěte vypořádat s tím, zda nejsou dány konkrétní výjimečné okolnosti, které odůvodňují nedodržení požadavku na přijímání pouze plně očkovaných dětí (rozsudek ze dne 18. 1. 2012, sp. zn. 52A 45/2011). 

Krajský úřad Plzeňského kraje už takto rozhodl v odvolacím řízení o přijetí neočkovaného dítěte k předškolnímu vzdělávání z důvodu ústavně zaručených práv.

Odkázal nejen na ústavně zaručené právo rodičů na svobodu přesvědčení, víry a svědomí, ale vzal do úvahy i právo dítěte na vzdělání bez diskriminace a to, že se vzrůstajícím věkem dítěte roste jeho potřeba předškolního vzdělávání (rozhodnutí ze dne 29. 5. 2014, sp. zn. ZN/878/ŠMS/14).

S ohledem na tato rozhodnutí mohou rodiče požádat ředitele mateřské školy, aby jim z důvodu jejich svědomí, myšlení nebo náboženského vyznání nebo z důvodu práva dítěte na zdraví byla udělena výjimka a jejich dítě bylo přijato, resp. nebylo vyloučeno z předškolního vzdělávání. Rodiče by v písemné žádosti měli co nejpodrobněji rozvést, proč je očkování v rozporu s jejich přesvědčením nebo v rozporu se zájmem jejich dítěte:

 • rozpor se svědomím – např. špatné zkušenosti s očkováním, které rodičům nedovolují očkovat nebo v očkování pokračovat, nesouhlas s testováním vakcín na zvířatech a použití zvířecích tkání při výrobě vakcín,
 • rozpor s myšlením a náboženským vyznáním – např. odkaz na Matku Země, budhismus apod., samotná argumentace, že očkování není dostatečně bezpečné a že rizika očkování mohou převažovat nad jeho přínosem, by dle současných názorů soudů neobstála, proto takovou argumentaci je třeba zvolit jako doplňkovou,
 • rozpor s právem dítěte na zdraví – částečně se prolíná se zdravotním kontraindikací – lze uplatnit v případě, kdy dítě nemá oficiálně uznanou kontraindikaci, ale rodiče jsou přesto přesvědčeni, že v případě jejich dítěte existují zdravotní důvody pro neočkování – např. zkušenost s nežádoucím účinkem očkování, genetická zátěž v rodině apod.

Ředitel na základě písemné žádosti může přistoupit k udělení výjimky, což znamená, že vydá sdělení, že žádosti rodičů vyhovuje s podrobným odůvodněním (vzor ke stažení).

Ředitel tak bude mít ve školním spise podklad pro přijetí nebo nevyloučení částečně nebo zcela neočkovaného dítěte (písemnou žádost rodičů a svoje písemné sdělení k udělení výjimky) a bude tím za dnešní právní situace maximálně možně chráněn před hrozbou pokuty ze strany hygienické stanice za přijetí takového dítěte.

Budete mít zájem:  Syrovatka Ucinky Na Zdravi?

Pokud bude hygienická stanice hrozit pokutou (což pravidelně dělá), ředitel se může bránit tím, že respektoval právní názor soudů a úřadů a práva dítěte a rodičů.

Pro ředitele školky je bezpečnější cesta udělit oficiálně zdůvodněnou výjimku z očkování než obcházet zákon tím, že přijme dítě, které má místo potvrzení o řádném očkování pouze potvrzení, že očkování bylo zahájeno nebo že má dítě individuální očkovací kalendář, aniž by byla zároveň potvrzena zdravotní kontraindikace očkování.

Ředitel má zákonnou povinnost přijímat pouze řádně očkované děti a cokoliv jiného (až na zákonnou výjimku zjištěné imunity nebo kontraindikace) vypovídá o neznalosti a porušení zákona.

Pokud ovšem nerespektování zákona bude zdůvodněno a „překonáno“ udělením výjimky zdokumentované ve spise, svědčí to naopak o tom, že ředitel zná právní úpravu i judikaturu soudů a že postupoval uvážlivě a profesionálně.

Na Ligu lidských práv se začaly obracet ředitelky mateřských škol i zástupci zřizovatelů a žádají o radu, jak přijmout částečně nebo zcela neočkované dítě k předškolnímu vzdělávání.

Takže i ze strany samotných školek a jejich zřizovatelů je v řadě případů zájem o férový a nediskriminační přístup k rodinám běžný v západní Evropě.

Rodiny také mohou využít toho, že na žádost o výjimku budou více slyšet soukromé školky, které mají zájem z důvodu placení školného přijmout každé dítě.

První mateřské škole, které se pokusí uložit hygienická stanice pokutu za přijetí nebo nevyloučení částečně nebo zcela neočkovaného dítěte, nabízí Liga lidských práv bezplatnou právní pomoc a zastupování.

Je pravděpodobné, že hygienické stanice se budou snažit školky zastrašovat, už méně pravděpodobné je skutečné uložení pokuty, protože se tím hygienické stanice vystavují riziku, že se proti tomu budou školky bránit a soud dá školkám za pravdu.

Pak by účinnost zastrašovacích praktik hygienických stanic rázem vzala za své.

Rodiče mohou ředitele školky k udělení výjimky také přesvědčit tím, že nabídnou podepsat prohlášení, že přebírají veškerou odpovědnost za následky způsobené tím, že jejich dítě není očkované, nebo že v případě rizika epidemie nemoci, proti které dítě není očkované, se zavazují dočasně pozastavit docházku dítěte do školky apod. Záleží na rodičích, k čemu jsou ochotni se zavázat výměnou za přijetí či nevyloučení jejich dítěte ze školky.

Rada zní: Požádejte o výjimku s pečlivým a podrobným odůvodněním

Podejte opravné prostředky

Pokud rodiče neuspějí s návrhem, aby dítěti byla umožněna docházka do mateřské školy, mohou využít opravné prostředky. Šance na úspěch nemusí být malá.

Odvolání

Opravné prostředky lze využít jak v případě rozhodnutí o vyloučení dítěte (resp. o ukončení předškolního vzdělávání dle § 35 odst. 1 písm. b) školského zákona – z důvodu opakovaného narušování provozu mateřské školy), tak v případě nepřijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání z důvodu nesplnění podmínky očkování.

Proti rozhodnutí ředitele školky lze podat odvolání k příslušnému krajskému úřadu (vzor ke stažení). Podáním odvolání proti vyloučení dítěte se odkládá právní moc napadeného rozhodnutí o vyloučení a nelze tedy ještě dítěti fakticky znemožnit přístup do mateřské školy až do pravomocného rozhodnutí odvolacího orgánu.

S odvoláním uspěla například rodina z Královéhradeckého kraje, která měla špatné zkušenosti s očkováním dítěte po hexavakcíně, proto už odmítala očkovat MMR vakcínu.

Přestože ředitel školy stál na straně rodičů, pod nátlakem hygienické stanice a pod hrozbou pokuty rozhodl o ukončení předškolního vzdělávání u nekompletně očkovaného dítěte, které předtím bylo přijato a začalo do školky docházet.

Odvolací orgán rozhodnutí ředitele zrušil a poukázal mimo jiné na to, že ředitel nezval do úvahy skutečnost, že lékařka doporučila docházku dítěte do mateřské školy v průběhu léčby a že u dítěte byla shledána krátkodobá kontraindikace.

Další úspěšný případ odvolání proti nepřijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v Plzeňském kraji je zmíněn výše.

Žaloba

V případě, že neuspějete s odvoláním, můžete podat proti rozhodnutí správní žalobu proti nezákonnému rozhodnutí k soudu.

Bohužel řízení před soudy trvá dlouho (odhadem minimálně rok) a pravděpodobnost, že by soud okamžitě vyhověl žádosti o předběžné opatření, je nízká.

Proto je nutné očekávat, že pokud soudy pravomocně rozhodnou ve Váš prospěch, bude to v době, kdy již předškolní docházka nebude aktuální.

Stížnost k ombudsmance

Proti vyloučení nebo nepřijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání lze podat stížnost pro diskriminaci k veřejné ochránkyni práv.

Mohlo by se jednat o diskriminaci v přístupu k předškolnímu vzdělávání z důvodu zdravotního postižení (v případě, kdy nebyla bezdůvodně uznána zdravotní kontraindikace) nebo z důvodu náboženského vyznání, víry či světového názoru rodičů, které jim brání nechat dítě naočkovat.

Ochránkyně se vyjádřila pro Ústavní soud, že podmínku očkování pro přístup k předškolnímu vzdělávání považuje za nepřiměřenou, diskriminační a protiústavní.

Rada zní: Využijte opravné prostředky proti vyloučení nebo nepřijetí dítěte, alespoň odvolání, které vás nic nestojí

Pomohl vám tento právní návod? Podpořte Ligu lidských práv v boji za svobodu očkování. 

Liga nabízí bezplatné právní zastoupení školce, která jako první dostane pokutu od hygienické stanice za přijetí částečně nebo zcela neočkovaného dítěte na základě výjimky

Čtyřleté dítě bez očkování do školky nesmí, pětileté bude muset. Nikomu to nepřijde divné

Příští rok už by do školky měly povinně nastoupit všechny pětileté děti, a to včetně těch, které nejsou očkované. O povinném roce předškolního vzdělávání rozhodli politici. Jen o rok mladší, čtyřleté děti bez očkování ale do školek nesmí.

Ředitelkám hrozí až půlmilionová pokuta, pokud takové dítě přijmou. Nikomu ze zákonodárců to ale nepřijde divné. Ministerstvo školství ani zdravotnictví změnu neplánuje.

Podle poslance Davida Kasala (ANO) z pracovní komise pro očkování to byl trochu ústupek školskému zákonu a neočkovaným dětem, které jsou teď omezovány, když do školky nemohou.

Praha – Počet rodičů, kteří odmítají očkovat děti povinnými vakcínami, se v Česku pohybuje mezi pěti a deseti procenty a mírně jich přibývá. Podle zákona přitom nesmějí neočkované děti do mateřských školek, na dětské tábory ani na školy v přírodě. Za porušení tohoto nařízení hrozí ředitelům škol či pořadatelům táborů až půlmilionová pokuta.

Příští rok ale nastane paradoxní situace. Zatímco za přijetí čtyřletých a mladších dětí bude dál hrozit ředitelům škol vysoká pokuta, pětileté děti budou muset podle zákona do školek vzít – i bez očkování. Počítá s tím povinný poslední rok předškolního vzdělávání.

Šikana. Stát neví, co chce, říká matka

„Není to paradox. Je to šikana státu. Neví, jestli nahnat děti do školky povinně, nebo více trvat na očkování,“ domnívá se Petra Doleželová, matka autistického syna, který měl po očkování zdravotní problémy, jež trvají dodnes. 

Zmatené jsou z toho i ředitelky školek. „Také moc nechápu, proč neočkované čtyřleté dítě vadí a pětileté ne, ale takový je zákon, který musíme plnit,“ říká ředitelka Mateřské školy Římská Dana Moravcová.

Rodiče neočkovaných dětí často vyhrožují žalobami a argumentují tím, že se porušují jejich práva, když je ředitelé nechtějí přijmout. Ti si to ale netroufnou, i kvůli vysoké pokutě. „Inspekce to velice pečlivě kontroluje při každé návštěvě,“ uvádí ředitelka Moravcová. 

Školky mohou vzít dítě do školky pouze na výjimku, pokud přinesou potvrzení od lékaře, že nemohlo být očkované ze zdravotních důvodů. 

Někteří rodiče neočkovaných dětí se kvůli takovému postupu se státem soudí už dnes, podle Moravcové se dá předpokládat, že žalob kvůli nerovnosti podmínek po zavedení povinného předškolního roku vzdělávání ještě přibude.

Spory řešil už i Ústavní soud, a to vícekrát. V současné době podle ministerstva zdravotnictví soud řeší jednu žalobu za nemateriální ujmu způsobenou úředním postupem – tedy nepřijetím do školky. Na ministerstvo zdravotnictví také podala žalobu mateřská škola, která dostala pokutu za to, že přijala neočkované dítě. 

Je to v pořádku, změnu nechystáme, zní z ministerstev

Ministerstvu školství ani zdravotnictví na nerovnosti v přístupu k pětiletým a mladším dětem ve školkách nepřijde nic divného. Na přímou otázku, zda jim zákon v této situaci přijde smysluplný, ministerstvo zdravotnictví ani školství nereagovalo. Pouze shodně uvedla, že žádnou změnu zákona v tomto ohledu nepřipravují.

Podle poslance Davida Kasala (ANO) z pracovní komise pro očkování to byl trochu ústupek školskému zákonu a neočkovaným dětem, které jsou teď omezovány, když do školky nemohou. „A pětileté děti jsou přeci jen odolnější než čtyřleté a mladší,“ vysvětluje Kasal.

Senátoři letos chtěli ze zákona o veřejné ochraně zdraví odstranit zákaz jezdit na školu v přírodě neočkovaným dětem. Přišlo jim nelogické, že když jsou spolu děti ve třídě, nevadí to, ale na školu v přírodě nemohou. Vláda to ale zamítla. 

Česká vakcinologická společnost novou povinnost přijímat do školek pětileté neočkované děti neřeší. Tvrdí, že jejich úkol je především vysvětlovat rodičům, jaký význam má očkování, že je důležité pro ochranu celé společnosti a také dětí, které ze zdravotních důvodů nemohou být očkované. A ohrožují je děti těch, kteří vakcíny odmítají.

„Jak je docházka čtyř- a pětiletých dětí do školky ošetřena v zákoně, je věc ministerstev a zákonodárců. My se snažíme o to, aby byl počet rodičů odmítajících očkování co nejmenší, a neřešíme absurdity v zákonech,“ říká odborný garant České vakcinologické společnosti Roman Chlíbek. 

Školka pro neočkované děti je díra na trhu

Rodiče, jejichž děti mají po očkování zdravotní problémy, ale vakcinologové přesvědčují obtížně. Petra Doleželová v Ostravě-Vítkovicích v červnu otevřela dětský klub, tedy v podstatě mateřskou školku bez dohledu státu, kam přijímá neočkované děti.

„Chtěla jsem takovou školku pro své děti, má i speciální přístup a jídelníček. V současné době mám přihlášeno 15 dětí, které chodí na jeden až tři dny týdnu. Všechny kromě jednoho jsou neočkované. To jsem nečekala. Je vidět, že toto je díra na trhu,“ říká. 

O škodlivosti a přínosu očkování vedou jeho zastánci a odpůrci ostré debaty. Odpůrci očkování předkládají případy, kdy se zdravotní stav dítěte po očkování zhoršil nebo zůstalo natrvalo postižené. Odvolávají se na studii, která prokázala souvislost očkování s autismem.

Tu ale vakcinologové odmítají, autor první studie z devadesátých let podle nich kvůli manipulaci s fakty přišel o zdravotnickou licenci a žádná další studie souvislost mezi autismem a očkováním neprokázala. 

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Adblock
detector