Jak zachránit zub před vytržením

Jak zachránit zub před vytržením

Primární prevence: v chrupu ještě není přítomen zubní kaz ani paradontopatie, zahrnujeme tady především ochranu proti jeho vzniku: účinná péče o ústní dutinu, fluoridace a pečetění fisur, úprava ortodontických anomálií (především jejich včasné rozpoznání), úprava špatně udržovaného chrupu, úprava poruch artikulace.

Jak zachránit zub před vytržením Jak zachránit zub před vytržením

Sekundární prevence: v chrupu se již vyskytuje zubní kaz nebo parodontopatie. Zde je pak na místě jejich včesná diagnostika a léčba. Všechny procesy a stavy dutiny ústní jsou zcela individuální a ke každému pacientovi přistupujeme rovněž a jedině individuálně.

Ve vašem vlastním zájmu by mělo být absolvovat 2 preventivní prohlídky ročně a využít toho, že jsou v současné době plně hrazeny ze zdravotního pojištění.

Amalgamové výplně

Kdo tento výplňový materiál poznal se všemi vlastnostmi a umí ho správně používat, může ho s čistým lékařským svědomím doporučit svým pacientům. Pověsti tohoto materiálu nejvíce škodilo a stále ještě škodí používání starých typů nedózovaného a nepřesně připraveného amalgamu a jeho nedokonalé zpracování.

Skloinomerní výplně

Mají několik druhů použití: slouží hlavně pro zhotovení výplní v dětském chrupu a také u hlubokých kazů. Obsahují a absorbují totiž fluoridy a jsou schopny poškozenou zubní tkáň léčit – působí proti zubnímu kazu.

Ve srovnání s fotokompozity mají bělavou opákní barvu a nedosahují estetických kvalit kompozitní výplně.

Po několika týdnech však lze povrchovou část skloinomerní výplně odstranit a překrýt vrstvou fotokompozitního materiálu.

Fotokompozitní = bílé výplně

Představují esteticky nejlepší druh výplní. Proto jsou vhodné zejména do předních zubů jakožto viditelného úseku chrupu. Jsou téměř nerozeznatelné od vlastního zubu.

Nevýhodou je citlivost na techniku zpracování, vyšší pracnost při zhotovení, vyšší riziko vzniku sekundárního zubního kazu a menší mechanická odolnost ve srovnání s amalgamem.

V poslední době však došlo k vývoji nových fotokompozitních materiálů, jejichž odolnost a otěruvzdornost je vysoká.

Endodontické ošetření:

Cílem endodontického ošetření je zachránit mrtvý zub či zub se zánětem zubního nervu před extrakcí. Pomocí speciálních nástrojů a technik je zapotřebí odstranit zánětem postiženou – infikovanou tkáň z kořenových kanálků a nahradit jí vhodnou výplní tak, aby vyplněný kořenový kanálek nebyl zdrojem šíření infekce do okolí zubu. Je to poslední možnost, jak zachránit zub před vytržením.

Jak zachránit zub před vytržením

Skutečně kvalitní ošetření kořenových kanálků je důležité. Je nutné si uvědomit, že bez dokonale ošetřeného kanálku je „mrtvý“ zub odsouzen k extrakci. Následná náhrada vytrženého zubu prostřednictvím můstku nebo implantátu je pak mnohem náročnější, než endodontické ošetření s dostavbou a zhotovením korunky.

Zubní náhrady:

Korunky se zhotovují v případech, kdy chybí velká část zubu a není možné jí trvale nahradit výplní či jiným způsobem. Korunka tvoří jakýsi obal zubu a zajišťuje jeho funkčnost a měla by též zlepšovat vzhled. To však platí pouze u korunek metalokeramických a celokeramických, které v naší ordinaci upřednostňujeme.

Za standard fixních náhrad se dnes považuje metalokeramická korunka. Vnitřní část je zhotovena z kovu a zajišťuje pevnost. Kovová konstrukce je pokryta vrstvou keramické hmoty (lidově a ne zcela přesně „porcelánu“). Keramická vrstva napodobuje co možná nejvěrněji tvar a barvu původního zubu. Samozřejmě lze tvar i barvu zvolit tak, aby byla estetičtější než původní zub.

Celokeramické korunky neobsahují vnitřní kovovou vrstvu, proto propouštějí část světelných paprsků a působí ještě o něco estetičtěji než korunky metalokeramické.

Můstky jsou zhotovovány v případě, kdy je zapotřebí nahradit jeden či více ztracených zubů a nelze to udělat pomocí implantátu. Můstek se zhotovuje v zubní laboratoři obdobně jako korunka a nasazuje se na „obroušené“ zuby pomocí speciálního cementu.

Dentální hygiena

Odstraňování zubního kamene ultrazvukem – a to jak kamene usazeného nad dásní, tak kamene usazeného pod okrajem dásně, který je sice na první pohled neviditelný, ale pro zub mnohem nebezpečnější. Tento tzv. subgingivální zubní kámen se vyskytuje u většiny pacientů starších 20let. K odstraňování zubního kamene se používá ultrazvukový odstraňovač zubního kamene a také ruční.

Dále je prováděno profesionální čištění zubů a odstranění pigmentací pomocí techniky air-flow (pískovač) leštění zubů.

Endodontické ošetření

Cílem endodontického ošetření je zachránit zub se zánětem zubního nervu nebo mrtvý zub před extrakcí (vytržením).

Endodontické ošetření spočívá v odstranění zubní dřeně z dřeňové dutiny zubu, opracování povrchu kořenových kanálků, jejich desinfekci a hermetickém vyplnění takto opracovaných kořenových kanálků kořenovou výplní.

Kvalitně zhotovená kořenová výplň pak zamezí dalšímu pronikání infekčních bakterií kořenovým kanálkem.

Kdy je nutné provést endodontické ošetření

Endodontické ošetření je mnohdy poslední možností, jak zachovat zub ve funkci. Endodontické ošetření je nutné provést vždy, když dojde k nezvratným chorobným změnám v zubní dřeni. Příčinou těchto změn je nejčastěji infekce z hlubokého zubního kazu.

Infekce způsobí nejčastěji akutní zánět(velmi bolestivý stav), který ve většině případů donutí pacienta vyhledat neodkladnou pomoc zubního lékaře. Méně často přechází akutní zánět v chronický, který není tolik bolestivý nebo někdy dokonce nemusí bolet vůbec.

V obou případech však bez léčby dojde k postupnému odumření dřeně a vzniku hnilobného zánětu (gangréně), který může bez včasné léčby přivodit pacientovi závažné zdravotní komplikace. Infekce se pak může dostat až do kosti u hrotu kořene zubu a vyvolat buď akutní nebo chronický zánět kosti.

Ošetřit takto postižený zub je potom podstatně komplikovanější!

Rozvoj zánětlivých změn v zubní dřeni může rovněž způsobit prasklina zubu, nejčastěji způsobená příliš rozsáhlou, nevhodně zhotovenou výplní.

Rovněž při broušení zubu na korunku nebo můstek může dojít v důsledku traumatizace zubu k poškození zubní dřeně a rozvoji akutního nebo chronického zánětu, proto je někdy nutné před broušením zubu na korunku provést endodontické ošetření, abychom zamezili případným komplikacím.

Je endodontické ošetření bolestivé?

Endodontické ošetření se provádí vždy v místním znecitlivění. Endodontické ošetření nesmí bolet!

Jak endodontické ošetření probíhá

Po prvotním vyšetření pacienta, včetně rentgenových snímků a stanovení diagnosy je pacient informován o stavu onemocnění, možnostech jeho řešení a prognóze. Následuje aplikace anestesie (znecitlivění).

V 1. fázi ošetření je nutno odstranit veškeré kazivé hmoty, které zánět způsobily, otevřít dřeňovou dutinu zubu a zpřístupnit vchody do kořenových kanálků.

V 2. fázi ošetření je nutno změřit délku kořenových kanálků, aby nedošlo k ponechání zbytkových infikovaných tkání na konci kořenového kanálku. Měření délky se provádí pomocí apexlokátoru – digitálního přístroje, zajišťujícího stanovení délky s přesností na desetinu milimetru. V naší ordinaci používáme prověřený špičkový apexlokátor Raypex 5.

V 3. fázi ošetření se provádí mechanické opracování kořenových kanálků spolu s jejich chemickou desinfekcí. Opracování kořenových kanálků provádíme nejmodernějšími rotačními nikltitanovými nástroji amerického výrobce Dentsply – Protaper Next a švýcarského výrobce Neolix – Neoniti.

Tyto nástroje jsou poháněny speciálním, k tomu určeným endodontickým motorem, který má pro každý typ nástroje nastavenu rychlost a kroutící moment, což výrazně snižuje riziko zalomení nástroje v kanálku a celkově zvyšuje bezpečnost a účinnost ošetření.

Souběžně s opracováním kořenových kanálků se provádí výplach kanálku účinným desinfekčním roztokem/kombinací roztoků – chlornanu sodného a chlorhexidinu.

V 4. fázi ošetření se opracované kořenové kanálky vysuší papírovými čepy a plní se:

  1. U nekomplikovaných stavů se plní definivně – v naší ordinaci metodou laterální kondenzace gutaperčových čepů a pryskyřičného sealeru AHPlus.
  2. U některých komplikovaných stavů s rozsáhlou a silnou infikací kořenového systému se v první fázi plní desinfekčním materiálem Calxyd na bázi hydroxidu vápenatého a teprve v další návštěvě se plní definitivně laterální kondenzací.

V 5. fázi ošetření je nutno rentgenologicky zkontrolovat výsledné plnění kořenovch kanálků.

Jak dlouho endodontické ošetření trvá

Délku vlastního ošetření nelze dopředu přesně odhadnout. V závislosti na druhu zubu, počtu a složitosti kořenových kanálků a výchozím stavu před ošetřením trvá endodontické ošetření 1 zubu 30 – 90 minut.

Jaké jsou alternativy endodonického ošetření

Asi nejčastější alternativou je extrakce (vytržení) postiženého zubu. Tento výkon vede samozřejmě k ústupu potíží, ale rovněž k nevratné ztrátě zubu.

Náhrada ztraceného zubu znamená buď zhotovení můstku – a obroušení nejméně dvou dalších sousedních zubů – nebo zavedení implantátu – což nelze vždy a znamená to chirurgický výkon.

Je zřejmé, že náhrada ztraceného zubu je vždy komplikovanější a časově i finančně náročnější než zachování přirozeného zubu. Pokud není ztracený zub nahrazen, vede tento stav postupně k posunu ostatních zubů, jejich přetížení, onemocnění dásní a k rozestoupení předních zubů.

Pokud tedy dojde k takovému poškození Vašeho zubu, že stav vyžaduje endodontické ošetření, nejlepším řešením pro Vás je téměř vždy zachování Vašeho přirozeného zubu za cenu určité finanční náročnosti kvalitního endodontického ošetření.

Budete mít zájem:  Lékárníci zveřejnili seznam nedostatkových léků

Je endodontické ošetření vždy úspěšné?

V medicíně neexistuje léčba se 100 % úspěšností. Avšak při dodržení všech technologických postupů, použití vysoce kvalitního materiálu a instrumentária jak k opracování, tak k plnění kořenových kanálků je úspěšnost takto provedeného ošetření okolo 95%. Takto kvalitně ošetřený zub zůstává nadále v ústech pacienta s perspektivu fungování desítek let nebo dokonce celoživotně.

Komplikujícím faktorem, snižujícím tuto úspěšnost, bývá nejčastěji nesprávně provedené ošetření předchozím ošetřujícím lékařem, výrazné zanedbání stavu postiženého zubu ze strany pacienta nebo komplikovanost anatomie systému kořenových kanálků. Ve všech těchto případech výrazně vzrůstá obtížnost endodontického ošetření.

Je kvalitní endodontické ošetření hrazené zdravotními pojišťovnami?

Kvalitní endodontické ošetření je velmi náročný výkon a není hrazen zdravotními pojišťovnami. I když je na první pohled neviditelné, je časově, instrumentárně a technicky náročné a odvisí od něj osud daného zubu.

Endodoncie nebo implantát?

Velmi často (a snadno) se jako pacient dostanete do situace, kdy dojde k poškození nebo infekci zubního nervu, a tento stav je potřeba řešit. Že to může nebo nemusí bolet, není až tak důležité – v podstatě je nepodstatné, zda vás do ordinace přivedla oteklá čelist, nebo nález na rentgenovém snímku při pravidelném vyšetření.

Pokud se zubní nerv (přesněji nervově – cévní svazek) jednou infikoval, je dříve nebo později nutné zub ošetřit nebo nahradit. Jaké jsou výhody a nevýhody jednotlivých možností ošetření se pokusím rozebrat následujícím textu.

Endodoncie znamená ošetření a zaplnění vnitřních prostor zubu, tedy prostoru, kde byl dříve zubní nerv a cévní svazek. Pokud se toho dost prostoru dostane infekce, ať již cestou zubního kazu, dásněmi nebo krevní cestou, bílé krvinky likvidující zánět nejsou schopny projít úzkým prostorem ve špičce kořene, a proto se bakterie v zubu nekontrolovaně množí.

Nakonec svou toxicitou způsobí úplné zastavení cévního zásobení a odumření  zubního nervu. Výsledkem tohoto procesu mohou být obrovské bolesti doprovázející zánět nervové tkáně, ale stejně tak může dojít k nekróze nervu bez jakýchkoliv příznaků.

Při našem rozhodování, jak se zubem dále naložit, se můžeme ubírat v podstatě dvěma směry. Buď je nezbytné zub endodonticky ošetřit, nebo odstranit a nahradit implantátem (pokud nezvolíte ani jedno řešení, zub se nakonec stane příčinou takových potíží, že jeho vytržení pro vás bude spásou).

Záchrana zubu (a tedy jeho endodontické ošetření) by měla být vždy první volbou řešení. Nic není tak dokonalé jako vlastní zub, a vše, co vyrábíme my v zubních ordinacích jsou jen jeho plagiáty (možná sice krásné a dokonalé, ale přesto jen plagiáty).

To ale platí u zdraví obecně – vždyť kdo by chtěl třeba po úraze invalidní vozík (a mohl by být jakkoliv krásný nebo třeba posázený brilianty), když by mohl chodit po vlastních, kvalitně ošetřených nohách….

Endodoncie neboli ošetření kořenových kanálků spočívá ve zprůchodnění a vyčištění všech vnitřních prostor zubu, jejich dokonalé dezinfekci a poté v jejich hermetickém zaplnění a uzavření, aby se tam již infekce nemohla dále šířit.

Toto ošetření je velmi složité a časově náročné (může trvat i několik hodin) a proto také nákladné. Pro dosažení co nejlepšího výsledku je často prováděno pod operačním mikroskopem, což zpřesňuje práci a zlepšuje šanci na úspěch celého zákroku, ale celkovou cenu to ještě navyšuje.

Celé ošetření se tak svou cenou často blíží ceně implantátu a proto je potřeba pečlivě zvážit, jaký je stav zubu a jeho prognóza, než se rozhodnete pro konkrétní variantu léčby.

Jako v ostatních případech i zde platí, že to musí být vaše vlastní rozhodnutí, protože jen vy rozhodujete o svém organismu.

Nemůže jít o rozhodnutí vašeho lékaře – byť se samozřejmě doporučuje naslouchat jeho doporučením.

Endodontické ošetření má totiž také svá rizika, a i o těch musíte při svém rozhodování vědět. Každý zub má svou unikátní anatomickou morfologii, a jeho vnitřní prostory mohou být velice členité a rozvětvené.

Před začátkem ošetření vám nikdo bezpečně neřekne, zda jsou v zubu dva kořenové kanálky, nebo je jich tam třeba pět – a to má na cenu ošetření poměrně zásadní vliv. Řada bočních kanálků také nemusí probíhat v ose kořene, mohou být na hlavní kořenový kanál kolmo nebo dokonce v protisměru, a to pak nemohou být vidět ani v sebelepším mikroskopu.

Také bakterie nejsou v operačním mikroskopu vidět. I když se snažíme kořenový kanálek co nejvíce rozšířit, abychom otevřeli i boční větve vnitřního kořenového systému a mohla do nich proniknout desinfekce z výplachů a bakterie usmrtit, nikdo vám nemůže s čistým svědomím slíbit, že zlikvidoval skutečně všechny bakterie a zákrok bude úspěšný.

Endodontické ošetření proto nelze provést s garancí a zárukou na úspěch. Bohužel, i sebelépe a sebepečlivěji ošetřený zub může mít takovou anatomickou morfologii nebo stupeň poškození, že se ani s největším úsilím nepodaří infekci zlikvidovat.

Proto také vy ani lékař nemůžete mít stoprocentní jistotu, že se zub podaří zachovat. I když je u ošetření pod mikroskopem pravděpodobnost úspěchu vyšší než 95 procent, zbývajících 5 procent selhání je pořád poměrně hodně v porovnání s rizikem ve zlomcích procent u jiných typů zákroků.

Pokud se nepodaří infekci v zubu beze zbytku zlikvidovat a ve vnitřních prostorách nějaké bakterie zůstanou, znovu se rozšíří po celé délce kořene a postupně povedou k znovuobnovení potíží.

Endodonticky ošetřený zub je také bezpodmínečně nutné ošetřit korunkou nebo jiným typem protetické náhrady, protože je po rozšíření vnitřních prostor značně oslabený a s postupem času bude jeho tkáň stále křehčí.

  • Korunka proto chrání zub mechanicky před rozlomením – pokud zub kouše bez této ochrany, nakonec (a to je statisticky jasně doloženo) praskne, a stejně nezbyde nic jiného než jej nahradit implantátem.
  • Velmi často k nám přicházejí zákazníci, u kterých byla v minulosti endodoncie zubu provedena, ale velmi nedokonale a tudíž neúspěšně (ošetření kořenových kanálků patří k nejdražším stomatologickým výkonům, a za 250 Kč od pojišťovny se opravdu udělat nedá).
  • I přes nedokonalé ošetření zub může díky dobré obranné reakci organismu fungovat bez potíží, ale je jen otázkou času, kdy se potíže objeví a bude nutné endodontické ošetření opakovat.
  • V minulost se tyto případy řešily také resekcí – o té se více dočtete ZDE:

Opakování endodontického ošetření (tzv. rendodoncie) je vždy složitější a náročnější než primární ošetření. Spolu s dalším navýšením nákladů na ošetření také klesá procento úspěšnosti takového zákroku.

Nejprve je nezbytné odstranit původní výplň zubu, a poté se pokračuje v ošetření, jak bylo popsáno výše.

Lékař (i pacient) se ale pohybuje na tenkém ledě – nikdo neví, jak byl zub poškozen předchozím zákrokem, a často ani jakým materiálem byl ošetřen.

Ošetřovaný zub také může kdykoliv prasknout – je oslabený už od předchozího ošetření, a lékař i pacient musí počítat s možností, že celé ošetření skončí extrakcí (vytržením) zubu.

Zjednodušeně lze říci, že čím hůř bylo provedeno původní šetření, tím lepší je prognóza opakovaného ošetření.

Pokud naopak bylo už původní ošetření provedeno poctivě – a přesto neúspěšně, jsou vyhlídky na úspěch opakování zákroku o poznání nižší.

Na našem pracovišti se nesnažíme všechny zuby zachraňovat „za každou cenu“ – o způsobu ošetření nakonec nerozhodujeme my, ale vždy pouze náš zákazník. U primárních poškození zubního nervu se ale snažíme klienty přesvědčit pro zachování původního zubu (a provedení endodontického ošetření) – jsme přesvědčeni, že takové řešení je lepší než náhrada zubu implantátem.

Pokud je ale zub sporný, rozsáhle poškozený anebo již v minulosti endodonticky ošetřený, často volíme postup, při kterém zahájíme ošetření kořenových kanálků a až po otevření a zprůchodnění vnitřních prostor zubu pacientovi sdělíme (bez záruky) předpokládanou prognózu ošetření.

Zákazník se až poté rozhodne, zda si přeje zub zachovat a pokračovat v léčbě, nebo zub odstranit a nahradit implantátem. I když na ošetření zubních kanálků nelze poskytovat záruku, pokud klient investuje do bezpečnějšího provedení zákroku pod operačním mikroskopem, a přesto o zub do tří let přijde, odečteme mu 50% nákladů na endodontické ošetření z ceny implantátu, kterým bude zub nahrazen.

Když bych měl na závěr porovnat výhody endodontického ošetření s náhradou zubu implantátem, pro endodontické ošetření jednoznačně mluví možnost zachování vlastního zubu, který může sloužit bez nutnosti delší léčby a opakovaných chirurgických zákroků. V nezměněné podobě jsou zachovány také tkáně v okolí zubu, a ošetření kanálků je také nejcitlivějším a nejméně invazivním zákrokem vůči živému organismu.

Budete mít zájem:  Praktický Lékař Praha 4 Příjem Nových Pacientů?

Nevýhodou je vyšší riziko neúspěchů oproti jiným typům ošetření, a také zhoršující se prognóza u opakovaných ošetření, a rovněž chybějící garance na výsledek ošetření.

Nevýhodu lze také spatřovat v délce samotného ošetření – celý zákrok může trvat i několik hodin, a ne každý pacient je schopen vydržet po tak dlouhou dobu s otevřenými ústy (někdo má velký problém i s desítkami minut). To je také často důvodem, proč někteří zákazníci absolvují ošetření kořenových kanálků raději v analgosedaci.

Pro implantáty naopak mluví vysoká bezpečnost a dlouhodobá (často doživotní) stabilita ošetření a rovněž poskytnutí dlouhodobé garance.

Nevýhodou může být někdy nutná prodleva mezi začátkem a dokončením ošetření, která se může protáhnout i na několik měsíců, po kterou zákazník chodí bez zubu, nebo se zhotovenou provizorní náhradou.

Velkou výhodou je také významně kratší délka ošetření a minimální zátěž pro pacienta.

Podobné jsou u obou způsobů ošetření celkové náklady na léčbu a také skutečnost, že v obou případech je nezbytné následné protetické ošetření (zhotovení korunky na implantát nebo endodonticky ošetřený zub).

Jak zachránit zub před vytržením

Ačkoli otázka zubní prevence a předcházení zubnímu kazu patří k nejčastějším apelům stomatologů, většina pacientů netuší, jaká rizika jim při zanedbání ošetření kazu hrozí.

Pokud se zubní kaz nekontrolovaně rozšíří až k nervu a vznikne zánět, čeká pacienta časově i finančně náročné endodontické ošetření kořenových kanálků a dřeňové dutiny zubu.

Cílem endodoncie přitom je zachránit zub před extrakcí (vytažením).

„Nejčastějším důvodem endodontického ošetření je zánět zubní dřeně a nervu, který vznikne postupným rozšířením zubního kazu. Zánět nazývaný pulpitida se projevuje intenzivní bolestí a nakonec vede k odumření zubní dřeně i nervu,“ vysvětluje vedoucí lékař pražského Zubního centra Ořechovka Robert Vondruška. Příčinou odumření může být i úraz.

Měkká zubní dřeň s nervy je ukryta uvnitř dutiny zubu. Typickým příznakem zánětu zubního nervu může být to, že vás bolest přepadá v okamžiku, kdy ulehnete do postele.

Postupně se zhoršuje a v pozdní fázi pulpitidy je už bolest prakticky nesnesitelná. Až tak, že se od ní v minulosti pomáhalo karcinogenním arsenikem, který se aplikoval přímo na zubní dřeň.

Takové řešení úlevy od bolesti se dnes již samozřejmě nepoužívá. 

Ošetřit, nebo vytrhnout?

Proč se trápit, ven s bolavým zubem! S touto celkem častou reakcí pacientů zubní lékaři nesouhlasí.

Pokud je poškození zubu kazem či úrazem takové, že vyžaduje endodontické ošetření, je pro každého nejlepší volbou zajistit si kvalitní ošetření kořenových kanálků a dřeňové dutiny zubu a nenechat si postižený zub jednoduše vytrhnout.

„I když je kvalitní endodontické ošetření časově i finančně náročné, je zároveň časově i finančně výhodnější, než extrakce (vytažení) zubu a jeho následné nahrazení můstkem či implantátem,“ zdůrazňuje stomatolog.

Jestliže se totiž vytržený zub nahrazuje můstkem, znamená to obroušení minimálně dvou sousedních zubů. Pokud se mezera po vytaženém zubu vyplňuje implantátem, je zase nutný nejméně jeden chirurgický zákrok.

„Přitom kvalitně endodonticky a postendodoticky ošetřený zub může pacientovi plnohodnotně sloužit celý život,“ dodává lékař.

Upozorňuje, že po ošetření kořenových kanálků je potřeba zeslabený zub ještě zpevnit, jinak hrozí nebezpečí, že praskne nebo se rozlomí a zub bude nakonec nutné vytrhnout.

U lidí dodnes přetrvává strach z endodoncie jako z oboru na trhání nervů. „Pokud je endodontické ošetření prováděno správně, je bezbolestné,“ tvrdí lékař s tím, že vždy aplikuje lokální anestezii.

Cílem endodoncie, která zahrnuje ošetření kořenových kanálků a dřeňové dutiny zubu, je zachránit zub se zánětem nervu nebo mrtvý zub před extrakcí .

Jde o náročnou péči, jež vyžaduje jak zkušenost lékaře, tak vybavení jeho ordinace těmi nejlepšími nástroji a přístroji. „Úspěšnost ošetření kořenových kanálků se procentuálně velmi zvýšila s využíváním operačního mikroskopu.

Máme ho ve všech ordinacích, endodontické ošetření si bez něj neumím představit,“ říká vedoucí lékař Zubního centra Ořechovka.

Při endodontickém ošetření se musí kořenové kanálky vyčistit, rozšířit, vydezinfikovat a zaplnit vhodným materiálem. „Při ošetření často potřebujeme na jeden zub i několik hodin,“ přibližuje zubař. Aby byla péče co nejkvalitnější, má mít lékař k dispozici i další speciální přístroje jako jsou například apexlokátor, endodontický motor, ultrazvuk, endoaktivátor či digitální rentgen.

Prevence funguje

„Aby k endodontickému zákroku vůbec nemuselo dojít, je nejdůležitější zjistit zubní kaz včas,“ zdůrazňuje stomatolog význam preventivních prohlídek u zubaře. Připomíná, že malé kazy obvykle nebolí, i když jich třeba máte několik.

Kaz začíná bolet teprve tehdy, když se přiblíží právě k zubnímu nervu a je tedy opravdu velký. Problém bývá v tom, že na skryté zubní kazy nejde přijít pouhým vyšetřením zrcátkem a sondou, což naopak perfektně umí digitální rentgeny.

„K moderní zubní prohlídce patří takzvaný bite-wing, skusový rentgenový snímek, který je diagnosticky velice přesný,“ doplňuje Robert Vondruška.

A dodává, že primární prevencí zubního kazu je perfektní dentální hygiena, při jejímž dodržování kaz vůbec nemusí vzniknout.

Zdroj: Zubní centrum Ořechovka

Co dělat se ztmavlým zubem, aby vám nekazil úsměv? | Žena.cz

Stačí málo a na tmavý zub je zaděláno. Třeba pádem bradou přímo na chodník. Podobné úrazy zubů jsou sice nejčastější u dětí, ani dospělým se ale nevyhýbají.

Přesto jsou pro dospělý chrup typické spíše jiné příčiny toho, proč najednou bílý zub mění postupně barvu do šeda a tmavne, až zčerná.  Bílý zub vám může například probarvovat zubní kaz, který se umí rozšiřovat dokonce i pod plombou. Nejvíce dospělých pacientů však trápí ztmavnutí již mrtvého zubu.

Vpředu vadí nejvíc

Jak z tmavě zbarveného zubu nevyrobit mindrák? Nejlepší je rychle zjistit příčinu a zvolit vhodné ošetření.  „U dětí je nejčastější příčinou ztmavnutí předních dočasných zubů jejich poranění při úraze, u dospělých to bývá ztmavnutí umrtveného zubu po endodontickém ošetření kořenových kanálků,“ říká vedoucí lékař pražského Zubního centra Ořechovka Robert Vondruška.

Endodontické ošetření je poslední možnost, jak zachránit před vytržením mrtvý zub či zub se zánětem zubního nervu. Pomocí speciálních nástrojů a technik je zapotřebí odstranit zánětem infikovanou tkáň z kořenových kanálků a nahradit jí vhodnou výplní tak, aby vyplněný kořenový kanálek nebyl zdrojem šíření infekce do okolí zubu.

Doporučujeme: Zuby zemřelých Čechů ničí ovzduší. A co ty vaše?

„Pacienti samozřejmě nejvíc řeší, když jim ztmavne některý z řezáků nebo špičák, tedy přední zub. Zbarvení jiného zubu v zadní části chrupu vadí hlavně lidem se širokým úsměvem,“ vysvětluje dále doktor Vondruška.

Zbarvení někdy způsobí i špatná plomba

Pokud vám některý ze zubů tmavne, navštivte zubaře, který zjistí příčinu. Když zub probarvuje kaz, lékař ho ošetří. Jestliže kaz roste ke všemu pod plombou, musí ji zubař odstranit a po ošetření kazu zhotovit novou.

Změněnou barvu zubu můžete zaznamenat i při poškození skloviny v oblasti krčku. „Mluvíme o krčkovém defektu skloviny, kdy se obnažuje nažloutlá, někdy až nahnědlá zubovina (dentin), což lze vyřešit překrytím vady fotokompozitní výplní,“ přibližuje stomatolog Robert Vondruška.

Důvodem tmavého zabarvení zubu může být i špatně zvolená barva bílé výplně nebo korunky, ale i zabarvená bílá plomba staršího data, kterou vám může zubař vyměnit za novou v barvě zubu.

Bělení zevnitř

Vůbec nejčastěji ztmavne umrtvený zub po endodontickém ošetření, kdy se postižená část zubní dřeně a z kanálků a nahradí výplní.

„Pokud uvnitř ošetřeného zubu zůstanou zbytky mrtvé tkáně, jejich tmavá barva prosvítá na povrch zubu a zbarvení postupně proniká i do tkání zubu.

Do černa může zub zbarvovat i materiál, kterým se plní kořenové kanálky, pokud byl během ošetření ponechán v korunkové části zubu,“ popisuje praxi v Zubním centru Ořechovka doktor Vondruška.

Budete mít zájem:  První Příznaky Křečových Žil?

Řešení je víc: Na tmavé přední zuby si můžete pořídit fazety. Fazeta je tenký keramický plátek, který se vyrobí v laboratoři a zubní lékař ho pak nalepí na přední plochu zubu. Může také provést u umrtveného zubu vnitřní bělení.

„Do dřeňové dutiny zubu se vloží bělící prostředek a zub se většinou provizorně uzavře. Bělící látka se pak nechává několik dní působit,“ upřesňuje stomatolog. Někdy je nutné proceduru zopakovat.

Jakmile má zub stejný odstín barvy jako zbylý chrup, ošetří se definitivní bílou výplní v barvě zubu.

Zadní zuby však bývají po endodontickém umrtvení křehké, a proto se u nich místo fazet a vnitřního bělení doporučují spíše keramické korunky.

Trhat tmavý mléčný zub?

Pokud dítěti některý zub začne tmavnout, určitě s ním vyrazte k zubaři. „Pokud jsou přední dočasné zuby již těsně před výměnou za zuby stálé a zub odumře a je nad ním zánět, je na místě řešit takovou situaci vytržením. Jeho zachování v ústech je naopak žádoucí, jestliže do takové výměny zbývá ještě dlouhá doba,“ zdůrazňuje zubní lékařka Kamila Hejková.

Podle ní lze i udětí ošetřit kořenový kanálek a tím dobu setrvání zubu v dutině ústní prodloužit. A to nejen z estetického důvodu. Pro malé dítě je totiž zachování zubu v ústech důležité i kvůli správné výslovnosti nebo bezproblémovému kousání.

MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT:

  • Bělení ničí sklovinu, tvrdí zubní lékař Sopko
  • Co udělá stres s vaším tělem? Zestárnete o 10 let
  • Detoxikace musí jít do hloubky. Jinak nemá cenu

Vstoupit do galerie | 11 11 potravin, které si určitě nedávejte před spaním
  Video Mohlo by Vás také zajímat: Rozváží zdarma jídlo samoživitelkám i seniorům: Jsem Ježíškem každý den, říká Vránová | Video: Daniela Drtinová

Endodontické ošetření

Cílem endodontického ošetření je zachránit mrtvý zub či zub se zánětem zubního nervu před extrakcí.

Pomocí speciálních nástrojů a technik je zapotřebí odstranit zánětem postiženou – infikovanou tkáň z kořenových kanálků a nahradit jí vhodnou výplní tak, aby vyplněný kořenový kanálek nebyl zdrojem šíření infekce do okolí zubu. Je to poslední možnost, jak zachránit zub před vytržením.

Skutečně kvalitní ošetření kořenových kanálků je velmi důležité! Je nutné si uvědomit, že bez dokonale ošetřeného kanálku je „mrtvý“ zub odsouzen k extrakci. Následná náhrada vytrženého zubu prostřednictvím můstku nebo implantátu je pak mnohem náročnější (a to i finančně), než endodontické ošetření s dostavbou a zhotovením korunky.

V naší praxi provádíme endodontické ošetření vždy v místním znecitlivění a samozřejmě pomocí nejmodernějších technik ošetření a přístrojového vybavení.

Naše ordinace je vybavena nejen moderními ručními endodontickými nástroji, ale také přístroji a nástroji pro strojové opracování kanálků – endodontickým motorem Endo IT s NiTi nástroji M-Two, přístrojem pro měření délky kořenových kanálků – apexlokátorem Raypex 5 a přístrojem pro 3D plnění kořenových kanálků teplou gutaperčou technikou Bee-Fill.

Apexlokátor dokáže s přesností na desetiny milimetru změřit délku kořenového kanálku a poskytuje nám informaci o tom, do jaké hloubky je nutné kanálek opracovat a rozšířit. Přesnost měření je podstatně vyšší než při použití rtg snímku a také odpadá nutnost zhotovení jednoho až dvou rentgenových snímků.

Endodontický motor pohání speciálně tvarované nikltitanové nástroje a má pro každý jednotlivý nástroj nastavenu rychlost otáčení a kroutící moment. Nástroje se zavádí do kanálku zubu a dokáží kopírovat jeho tvar i v případě zakřivení. Tak se kanálek opracovává a rozšířuje.

Výhodou použití tohoto přístroje oproti ručnímu opracování kanálků je rychlejší opracování – výkon trvá kratší dobu a je pro pacienta i lékaře méně zatěžující, prižné nikltitanové (NiTi) nástroje dokaží kopírovat zakřivení kanálků a umožní jejich opracování, což je někdy při použití jiných nástrojů obtížné, snižuje se riziko zalomení nástroje v kanálku, což je častá a nepříjemná komplikace endodontického ošetření. Jakmile se totiž překročí kroutící moment a hrozí zlomení nástroje v kanálku, motor automaticky změní směr otáčení a nástroj ze zubu „vyšroubuje“. Výsledek opracování kořenových kanálů může ještě umocnit jejich desinfekce ozónem. Naše praxe je i pro tuto situaci vybavena přístrojem Prozone.

Kanálek, který byl dostatečně rozšířen a desinfikován je připraven pro zaplnění. Požíváme buď techniku tzv. laterální kondenzace gutaperčových čepů společně s pastou AH26 nebo nověji plnění rozehřátou gutaperčou přístrojem BeeFill.

U lehčích a plánovaných případů jsme schopni zub endodonticky ošetřit v jedné návštěvě, při složitějších stavech je zapotřebí 2 návštěv a u zanedbaných stavů, kde došlo k zánětu okolo hrotu kořene zubu či dokonce otoku tváře i více návštěv.

Zub s kvalitně zhotovenou kořenovou výplní v ústech pacienta zůstává nadále s perspektivou fungování desítek let nebo dokonce doživotně.

Je však nutno dodat, že „mrtvý“ přestože dokonale endodonticky ošetřený zub je křehčí než zuby živé a proto velmi záleží na následném, tzv. postendodontickém ošetření. Ve většině případů se dnes po ošetření kanálků zubu doporučuje zhotovení korunky.

U více oslabených zubů je nutné vyztužení zubu pružným nekovovým čepem ze skelných vláken a plastická dostavba z fotokompozitního materiálu. Dle údajů ze zahraničí, např.

studie Aquilino, Caplan z roku 2002 je přežití takto ošetřených zubů na které byla zhotovena korunka šestkrát vyšší než u zubů, u kterých se po ošetření kanálků korunka nezhotovila.

U zubů, které nejsou příliš oslabeny, je dostačující zhotovení výplně, nejlépe však fotokompozitní. Amalgám (odmyslíme-li jiná jeho negativa) je pro sanaci endodonticky ošetřených zubů nevhodný. 

Chceme, abyste se u nás cítili dobře

K extrakci (vytržení) zubu přistupujeme jen v krajních případech a to tehdy, pokud je zub natolik poškozen kazem, že jej již nelze spolehlivě zrekonstruovat, v pozdních fázích parodontitidy nebo z ortodontických důvodů.

Jak na to aby zub nebolel.

Jednoduchá extrakce

Pokud je zub prořezán do ústní dutiny, a jeho vytržení nic nekomplikuje, jedná se o jednoduchou extrakci.

Samotné vytržení zubu je u nás díky kvalitní lokální anestezii zcela bezbolestné. Po extrakci zubu nedoporučujeme kouřit, pít alkohol, nebo provádět zvýšenou fyzickou aktivitu. Ránu je dobré nevyplachovat, ani z ní nevysávat krev. Oblast doporučujeme ledovat, jíst zmrzlinu nebo jiné měkké, chladné a nedrobivé potraviny bez zrníček.

Chirurgická extrakce

Jedná se o vytržení zubu s nutností použití více invazivních přístupů.

K chirurgické extrakci přistupujeme v případě neprořezaných nebo částečně prořezaných zubů, dále pokud jsou zuby v takovém stavu, že je není možno vytrhnout vcelku, při vzniku komplikací v podobě zalomení špičky kořene nebo spojení s čelistní dutinou.

K chirurgické extrakci se používají speciální nástroje v podobě fréz, skalpelů a šicích materiálů. Ve složitějších případech se chirurgická extrakce provádí v anestézii, nebo i v narkóze na specializovaných pracovištích stomatochirurgie.

Nejčastějším důvodem užití chirurgické extrakce je trhání zubů moudrosti, které by klasickým způsobem (jednoduchá extrakce) nešly vytrhnout. V důsledku vývoje dochází k postupnému zmenšování čelistí, ale velikost zubů se bohužel nemění. Zuby moudrosti se tak již často nemají možnost prořezat do správné pozice.

Zuby se mohou prořezávat k tvářím a způsobovat pohmožděniny, nebo se prořezávají jen částečně. V důsledku nesprávné polohy stoliček se v jejich okolí, které nelze spolehlivě vyčistit, kumuluje plak a potrava, což způsobuje kaz či zánět dásně.

  V nemalém množství případů zůstávají osmičky neprořezané v kosti a poškozují tak kořen sousedního zubu.

Obecně lze říci, že pokud jsou zuby moudrosti správně zařazené v zubním oblouku a je možné prostor mezi nimi a jejich sousedy čistit mezizubními kartáčky, ponechávají se na místě. Pokud jsou však v nevhodném postavení, které může způsobit poškození sousedního zubu nebo hrozí jakékoliv komplikace v důsledku ztíženého čistění, je vhodnější je včas extrahovat.

Mnohočetné chirurgické extrakce

Pokud k tomu není vážný důvod, moc se s tím nepáráme a provedeme Vám ostranění zubů poškozených kazem, parodontopatií atd. najednou při jedné návštěvě.

Například Vám vytrhneme najednou čtyři osmičky a máte napořád klid J Výhodou takového zákroku pro Vás je úspora času a stresu, celkově méně anestetik, méně analgetik. Při nutných opatřeních ohledně chronické medikace není třeba opakovaných změn léků, dávkování, spec. přípravy apod.

Součástí výkonu je ohlazení kostních okrajů, excize všech paradentálních chobotů a sutura rány „en bloc“, což zlepšuje hojení rány a vytváří lepší podmínky pro budoucí zubní náhradu.

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Adblock
detector