Co vás čeká na návštěvě u fyzioterapeuta?

Co vás čeká na návštěvě u fyzioterapeuta? Léčebná RHB a fyzioterapie v ČR
Co vás čeká na návštěvě u fyzioterapeuta? Podle čeho vybírat fyzioterapeuta?

V minulých článcích jsme se podívali na to, jakým způsobem funguje rehabilitační léčba v České republice, kdo ji vykonává a podle čeho se můžeme řídit při výběru fyzioterapeuta, pokud budeme potřebovat jeho pomoc.

Nyní se přeneseme do situace, kdy máme všechna tato dilemata za sebou a čekáme v čekárně před ordinací.

První návštěva u fyzioterapeuta by, v kterémkoliv ambulantním zařízení, měla vypadat prakticky stejně, ať jste před ní navštívili Vašeho praktického lékaře nebo specialistu (ortoped, neurolog) a podstoupili už zde základní klinické vyšetření, popřípadě vyšetření pomocí některé z diagnostických zobrazovacích metod (vše od ultrazvukového vyšetření po nukleární magnetickou rezonanci), nebo jste se rozhodli tuto část vynechat a jdete s problémem přímo do ordinace fyzioterapeuta.

Předchozí návštěva lékaře nemusí být před vlastní návštěvou fyzioterapeuta ve všech případech samozřejmě nezbytně nutná (pokud chcete mít rehabilitační péči hrazenou ze zdravotního pojištění, tato návštěva ale nutná je – viz tento článek).

Jestliže dojde fyzioterapeut při vyšetření k závěru, že by bylo vhodné podstoupit i nějaké jiné specializované vyšetření např. u neurologa, internisty nebo ortopeda (většinou právě s využitím diagnostických zobrazovacích metod), určitě Vám tuto možnost doporučí.

Osobně preferuji, když pacient doporučená vyšetření podstoupí pro potvrzení/vyvrácení nálezu zjištěného mým klinickým vyšetřením. Jakožto fyzioterapeut nemám k dispozici dříve zmiňované diagnostické přístroje. Při zjištění strukturálního poškození (zlomenina, utržený meniskus atd.

) je vhodné totiž nejdříve podstoupit adekvátní zákrok a pak teprve pokračovat v rehabilitaci.

Co vás čeká na návštěvě u fyzioterapeuta?

Anamnéza

Pro Vás jako klienta začíná vstupní vyšetření (a tím i vlastně terapie) v ordinaci anamnézou. Proč píšu „pro Vás“? Pro terapeuta totiž začíná tím, jak vejdete do dveří. Vaše chůze, způsob, jakým se posadíte a odložíte si část oblečení popř.

tašky nebo batoh, je pro něj zajímavou sbírkou informací, které je záhodno využít. Člověk navíc většinou neví, že už je tak brzy bedlivě sledován, a proto je jeho projev přirozený, nijak se nehlídá, což už se o dalších vyšetřeních s jistotou nedá vždy říci…

Tento odstavec tedy, než půjdete na fyzioterapii, zapomeňte. 🙂

Anamnéza je „vstupní rozhovor“, na jehož základě by mělo být vedeno další podrobné vyšetření. Detailně a kvalitně odebraná anamnéza může VELMI výrazně ulehčit všechnu další práci. Proto by neměla být podceňována ani z Vaší strany, ani ze strany terapeuta.

Často se setkávám právě s jejím nepochopením ze strany pacienta, který nechápe, proč se ho tak dlouho a tak podrobně vyptáváte na tolik (podle něj) zbytečností… I když si terapii sami platíte, určitě se nezlobte, pokud z úvodní hodiny strávíte 10 minut „pouze povídáním si“.

Vyplatí se Vám to. I pokud se Vám budou zdát otázky sebepodivnější (Proč se mě ptáte na úrazy nohy, když mě bolí záda? Mě ale bolí hlava, proč mě zdržuje s tím, jak se mi dýchá?), určitě je na ně třeba pravdivě odpovědět a vzpomenout si na co nejvíce podrobností.

Když se předem připravíte, nic nezkazíte. Naopak – jen ušetříte čas.

Určitě se můžete těšit na dotazy ohledně Vašich současných potíží. Výhodou je, pokud je dokážete co nejvěrněji popsat. Odpověď „bolí mě záda“ opravdu nestačí….

 • Kde přesně ta záda bolí – v oblasti hrudníku, krku, nebo v kříži?
 • Táhne se bolest po zádech ze strany na stranu, nebo odshora dolů?
 • Je to tupá bolest, která se nedá ohraničit? Ostrá, bodavá bolest? Nebo je to snad spíš mravenčení, brnění?
 • Vystřeluje Vám bolest do nějaké končetiny? Po jaké straně? Cítíte ji v celém průběhu, nebo jen ke koleni?
 • Je vyvolána nějakou polohou (sed, stoj…), nebo se ukáže při pohybu (předklon, záklon, dřep…) ?
 • Jaká poloha Vám přinese úlevu?

Každá otázka má svá opodstatnění a terapeut podle nich bude určovat směr dalšího vyšetřování. Informacemi o současných potížích a bolestech anamnéza zdaleka nekončí. Terapeuta bude dále většinou zajímat pár dalších drobností. Už při anamnéze je třeba pátrat také po příčině vzniku Vašich problémů.

Pět let stará zlomenina palce u nohy může mít překvapivě velký vliv na nynější bolest kolene při dřepování. I když na ni člověk už prakticky zapomněl.

Proto je třeba probrat Vaši minulost, úrazy i jiné zdravotní problémy – lidé většinou netuší, že může například obyčejná operace slepého střeva po nějaké době výrazně ovlivňovat, ba dokonce i vyvolávat výše zmíněné bolesti zad.

Kromě předešlých zdravotních obtíží má na Váš pohybový aparát obrovský vliv též způsob jeho využívání (někteří si zde mohou dosadit přetěžování nebo ničení). Ať už se jedná o zátěž kladenou na něj v práci, v domácnosti, nebo při sportu (proto čekejte množství otázek i na tato témata).

Velmi často zaujímané polohy a provozované pohyby, i drobné – nemusí to být zrovna nadhoz, ovlivňují totiž výrazným způsobem naše tělo. Tyto pohybové stereotypy by pak měly být podrobněji vyšetřeny a práce s nimi je jedním ze základních kamenů úspěšné terapie.

Zjištění těchto údajů tvoří základní kostru anamnestického vyšetření u fyzioterapeuta. Zkuste si odpovědi na tyto otázky promyslet dříve, než vstoupíte prvně do ordinace. Ušetříte svůj čas a terapeutovi pak další práci.

Kineziologický rozbor

Co vás čeká na návštěvě u fyzioterapeuta?

Tím chci jen opět zdůraznit, že kvalitní diagnostika je základ následné péče. Proto byste se neměli divit, pokud při vstupním vyšetření týkajícím se bolestivosti Vašeho lokte budete požádáni o vysvlečení (minimálně!) do půli těla a následně podrobeni vyšetření trupu, paží a hlavy… Důkladný terapeut Vás vyšetří až po paty. 🙂 Každá investovaná minuta se bohatě vyplatí při následné terapii.

Aspekce

Vlastní kineziologický rozbor začíná aspekcí neboli vyšetřením pohledem (s tím už ale vlastně terapeut začal při Vašem příchodu – opět zapomenout).

Jak už jsem zmínil, je vhodné, aby byla vyšetřovaná osoba vysvlečena do spodního prádla. Přes oblečení toho většinou není moc vidět…

Zpravidla se začíná vyšetřením ve stoji a dále se pokračuje podle zdravotních potíží a úvahy terapeuta (vsedě, vleže na břiše nebo na zádech atd.).

Kromě hodnocení celkového statického držení těla (a jeho jednotlivých segmentů) ze všech možných stran a úhlů je důležité posoudit i kvalitu jednotlivých pohybových stereotypů lidského těla. Kvalitní pohybové stereotypy jsou podle mne základem zdraví i dobrých sportovních výkonů. Nevidím důvod, proč by měl člověk někdy chtít podporovat opak.

Přesto se s tím dnes a denně setkávám. Z dlouhodobého hlediska to vždy povede ke zdravotním problémům a poklesu výkonnosti. VŽDY! Mechanika fungování lidského těla se oklamat nedá, ani když se budeme na hlavu stavět, bohužel. U některých jedinců dojde k potížím dříve, u některých sice později, ale nikdo jim nakonec neuteče…

Takovým typickým příkladem pohybového stereotypu je extenze (zanožení) v kyčelním kloubu. Velmi důležitý pohyb, jehož nekvalitní provádění vede k obrovskému množství problémů. A není zrovna moc složité si zde špatný pohybový stereotyp vypěstovat. V posilovnách se dá navíc tento proces obdivuhodným způsobem urychlit.

Mně samotnému se to také kdysi podařilo, náprava nebyla zábavná, natož krátká.

Zrovna minulý týden jsem v posilovně narazil na dvě ženy cvičící „zanožování“ v kleku. Předpokládám, že s cílem vytvarovat si hýžďové svalstvo. Jejich úsilí bylo ale zcela zbytečné. Prakticky žádný pohyb se totiž neodehrával v kyčelním kloubu, i když jim nohy létaly opravdu vysoko ke stropu.

Celé „zanožení“ se odehrávalo v přechodu hrudní a bederní páteře a místo hýždí si nadšeně posilovaly extenzory části trupu. Nejenže selže jejich cíl mít pěkné hýžďové svalstvo (ba právě naopak, hýžďové svaly se budou postupně jen horšit), ale ještě si vypěstují spoustu jiných problémů.

Po nějaké době dojde k takovým funkčním změnám ve tkáních, které jim neumožní tu obyčejnou extenzi v kyčelním kloubu vůbec provést…

To bude muset naše tělo někde vykompenzovat (bez extenze v kyčli bychom toho moc nenachodili), což právě povede z dlouhodobějšího hlediska k hezkému výhřezu ploténky nebo také k totální endoprotéze kyčelního kloubu. Později jsem je překvapivě zaslechl, jak si vypráví o svých bolestech zad…

Co vás čeká na návštěvě u fyzioterapeuta?

Palpace

Při hodnocení statického postavení těla a jeho pohybů se do vlastního vyšetřování kromě aspekce zapojuje i druhý základní pilíř kvalitní diagnostiky, kterým je palpace neboli vyšetření pohmatem. Až díky ní se dá přesněji určit, proč tu nohu nedokážete v kyčli zanožit a místo toho se zlomíte v bedrech. Připravte se tedy na spoustu palpace…

Budete mít zájem:  Kombucha čaj a zdraví – jaké má účinky?

Terapeut hmatem zkoumá kvalitu měkkých tkání (ať už kůže, fascií, nebo svalů), jejich trofiku, tonus a protažitelnost. Palpací se též odhalují případné reflexní změny v těchto tkáních (trigger pointy, tender pointy, hyperalgické kožní zóny atd.), se kterými je pak v následné terapii záhodno pracovat.

Kromě měkkých tkání se také v této části diagnostiky pracuje samozřejmě i s klouby, ať už se jedná o pouhé porovnání aktivní a pasivní hybnosti v jednotlivých kloubech, nebo se specifickými postupy vyšetřuje velmi důležitá tzv. kloubní hra (joint play, kloubní vůle).

Zkušený terapeut má také v zásobě soubor klinických testů, při kterých tlakem, tahem nebo pružením v různých polohách může odhalit i vážnější strukturální poškození tkání (přetržený vaz, prasklý meniskus, vyhřezlou ploténku nebo poškozený sval).

I když jsou tyto testy v některých případech opravdu velmi přesné (při impingment syndromu ramenního kloubu se dá například odhalit, v jakých částech je postižen m. supraspinatus), je vhodné pozitivní nález při testování těchto strukturálních poruch potvrdit ještě vhodně zvolenou diagnostickou zobrazovací metodou.

Podezření na poškození získané při klinickém vyšetření se buď potvrdí, nebo vyvrátí. A podle toho také bude vypadat následná péče.

Čas potřebný pro vykonání zde popsaného komplexního vyšetření se nedá obecně určit. Záleží na schopnostech a zkušenosti vyšetřujícího, stejně tak jako na stavu pohybového aparátu a typu potíží vyšetřovaného.

Minimální doba pro opravdu kvalitní diagnostiku je z mého pohledu 45 minut až 1 hodina. V praxi bývá většinou tato doba bohužel zkrácena cca na polovinu (limity zdravotních pojišťoven nebo provozní důvody jednotlivých ambulantních zařízení).

Po kvalitní diagnostice může začít další část Vaší spolupráce s fyzioterapeutem, a to úspěšná terapie.

Teď už víte, co by Vás mělo potkat při první návštěvě u fyzioterapeuta. Všetečné otázky, pronikavé pohledy i nějaké to ohmatávání. 🙂 Všechny tyto dílčí součásti jsou důležité. Informace z nich získané mají posloužit k vyřešení složité hádanky – PROČ se Vaše tělo porouchalo a JAK ho opravit…

FyzAM – Rehabilitace Blansko, Andrea Mikletičová

Co vás čeká na návštěvě u fyzioterapeuta?

Čeká Vás komplexní vyšetření pohybového aparátu, stanovení léčebného plánu a výběr vhodné metodiky. První návštěva trvá vždy jednu hodinu, cílem je zjištění anamnézy klienta a provedení vyšetření, na základě kterého fyzioterapeut stanoví vhodnou terapii.

Délka druhé a další návštěvy se odvíjí od stavu klienta. U lehčích stavů stačí 30 minut, u komplikovanějších je vhodná delší terapie. Vše je na základě vzájemné domluvy klienta s fyzioterapeutem.

Odborná rehabilitační péče přímo u Vás doma, cvičení přizpůsobené Vašemu domácímu prostředí.

Přenosné lehátko a rehabilitační pomůcky si přivezu s sebou. Přezůvky mám vlastní. Nápoje ani jídlo nepřijímám.

Nastavení pracovního prostředí, prevence profesionálně podmíněných onemocnění pohybového aparátu (bolesti bederní a krční páteře, výhřezy meziobratlových plotének, bolesti hlavy, syndrom karpálního tunelu, tenisový loket…), která jsou často důvodem pracovní neschopnosti. Sestava pár cviků přímo na místě, jako rychlá pomoc na protažení a uvolnění pohybového aparátu, u které se není nutné převlékat.

Co vás čeká na návštěvě u fyzioterapeuta? Co vás čeká na návštěvě u fyzioterapeuta? Co vás čeká na návštěvě u fyzioterapeuta? Co vás čeká na návštěvě u fyzioterapeuta?

 • Bolestivé stavy pohybového systému
 • Výhřez ploténky
 • Pooperační a poúrazové stavy
 • Problémy neurologického rázu (CMP, SM, periferní parézy..)
 • Skoliózy a vadné držení těla u dětí i dospělých
 • Lymfedém
 • Poporodní diastáze břišního svalstva a dysfunkce pánevního dna
 • Prevence bolestivých stavů pohybového aparátu u rizikových skupin (sedavé zaměstnání, progresivní onemocnění)
 • Sportovní úrazy
 • Rekondice a regenerace
 • Manuální lymfodrenáž
 • 55 min / 600,- Kč
 • 85 min / 800,- Kč
 • Baňkování
 • 45 min / 450,- Kč
 • Reflexní masáž
 • 30 min / 300,- Kč
 • 50 min / 600,- Kč
 1. Fyzioterapie v ordinaci
 2. 25 min / 300,- Kč
 3. 50 min / 600,- Kč
 4. Domácí rehabilitace
 5. 60 min / 700,- Kč
 6. Kineziotaping
 7. V rámci léčby – 1 cm / 1 Kč
 8. Samostatně 150,- + 1 cm / 1 Kč

*Nemám smluvní vztahy se zdravotními pojišťovnami. Nelze platit platební kartou.

Fyzioterapii se věnuji více než 20 let. 

Dosavadní praxi jsem získala ve státním i soukromém sektoru zdravotnictví (Fakultní nemocnice Bratislava, Soukromá ambulance pro léčbu páteře Biotherm s.r.o. v Bratislavě, Nemocnice Blansko).

Tři roky jsem působila jako učitel odborných předmětů pro obory fyzioterapeut a masér na SZŠ v Žilině. 

Vysokoškolské vzdělání jsem si doplnila odbornými fyzioterapeutickými kurzy:

 • McKenzie koncept
 • 20.4. 2018 mezinárodní certifikační zkouška Mechanická diagnostika a terapie McKenzie koncept
 • Využití McKenzie konceptu u sportovců
 • Mechanická diagnostika a terapie ramene
 • Mobilizační a měkké techniky – certifikovaný kurz
 • Spirální stabilizace SM systém skoliózy
 • Funkční dynamická stabilizace
 • Manuální lymfodrenáž – certifikovaný kurz
 • Fyzioterapie u dysfunkce pánevního dna a inkontinence – certifikovaný kurz
 • Míčková facilitace
 • Fyzioterapie dětí od 2 do 15 let
 • Tejpování

Jsem členkou McKenzie institutu.

Jsem členkou UNIFY

Každou návštěvu jak v ordinaci, tak v domácím prostředí je nutné si předem objednat.

Volejte kdykoliv v rozumném čase. Nezlobte se prosím, pokud to zrovna nezvedám a počkejte, až zavolám zpátky, případně mi napište sms nebo e-mail.

Nejlepší způsob jak mne kontaktovat je pomocí formuláře níže. Do textu zprávy prosím uveďte zda preferujete email nebo telefon a který čas vám nejlépe na telefonování vyhovuje.

 • Telefon: 732 494 565
 • E-mail[email protected]
 • ORDINACE SE NACHÁZÍv Blansku blízkosti Zámecké sýpky,v podkroví oranžového domečku masérské provozovny. Vstup je samostatný
 • a bezbariérový, označen tabulí. 

Fyzioterapeut – kdy ho navštívit?

Co vás čeká na návštěvě u fyzioterapeuta?

Fyzioterapie není pouze pro sportovce, kteří se zraní na závodech či pro lidi s problémem rozhýbat část těla po náročných operacích pohybového aparátu. Tohoto specialistu v průběhu svého života potřebuje téměř každý.

Problémy, s kterými vám může fyzioterapeut pomoci

Návštěvu fyzioterapeuta často odkládáme. Důvody jsou různé – od strachu z návštěvy lékaře až po obavu z toho, že návštěva fyzioterapeuta vyjde příliš draho. Ať už je ten váš důvod pro odkládání návštěvy jakýkoliv, rozhodně byste ho měli hodit za hlavu. Vaše tělo vám už po druhé či třetí návštěvě poděkuje.

 • Bojujete už dlouho s bolestí kloubů, svalů nebo zad a stále čekáte, až se to „vyřeší samo“?
 • Snažíte se přecvičit bolest, která se ale vůbec nelepší?
 • Bolí vás často hlava od „krční páteře“?
 • Pak je naprosto jasné, že byste fyzioterapeuta měli navštívit.
 • Fyzioterapie pomáhá i v oblastech, které byste možná nečekali.
 • Může vám pomoci s pískáním v uších i s neustálým objevováním světelných bodů v zorném poli (v mnoha případech se jedná o problémy krční páteře).

Fyzioterapii většinou navštívíme až „za pět minut po dvanácté.“ Tedy ve chvíli, kdy už došlo k úrazu nebo se problém stává skutečně neúnosným. V horším případě dokonce po operaci, ke kterému může dlouhodobé ignorování problému vést.

Co čekat při první návštěvě fyzioterapeuta

Konkrétní postup se liší specialista od specialisty a samozřejmě záleží i na problému, se kterým přicházíte.

Něco jiného vás čeká při první návštěvě po operaci a něco jiného, pokud přicházíte se zraněním při sportu.

Ať už tak nebo tak, fyzioterapeut s vámi probere problém a prohlédne si vaše tělo. Pak vás mohou čekat uvolňující masáže či cviky.

V případě závažnějších problémů může na řadu přijít i léčba pomocí sonografie či elektroléčby (která však není vůbec bolestivá a rozhodně se jí nemusíte děsit).

Většinu problémů však společně vyřešíte pravidelným rehabilitačním cvičením a masážemi problémových míst.

Správná technika běhu i dalších cviků

Návštěvě fyzioterapeuta se můžete vyhnout návštěvou fyzioterapeuta.

Ať už běháte nebo posilujete, k nejčastějším problémům vedoucím právě do ordinace tohoto specialisty vede špatná technika cviků.

Zvlášť v dnešní době, kdy trenéry většina lidí vidí pouze on-line je snadné cvičení provádět chybnou technikou. Během takového cvičení nemusí dojít rovnou k bolestivému zranění, které nám v dalším cvičení zabrání. Většinou se jedná naopak o plíživé poškozování těla a budování špatných pohybových návyků.

Fyzioterapeut vás může naučit správnou techniku cviků. Pomůže vám porozumět vašemu tělo.

A díky tomu ho nebudete muset později navštívit kvůli zranění, kterému se dalo předejít.

Fyzioterapie

Specializovaná pracoviště EuroPainClinics Hradec Králové a Praha nabízejí možnost využití vysoce kvalifikované fyzioterapie, která je součástí uceleného léčebného plánu pacienta podstupujícího miniinvazivní a endoskopickou léčbu a představuje nadstandardní příležitost léčby s řadou benefitů pro jeho zdraví. Fyzioterapii mohou využít také pacienti, jimž léčba miniinvazivními a endoskopickými výkony nebyla z lékařského hlediska doporučena jako vhodný léčebný přístup. Obecně je fyzioterapie doporučována jako možnost první volby léčby všem pacientům, kteří si přejí na odstranění svojí bolesti aktivně spolupracovat.

Budete mít zájem:  BLW metoda příkrmů – co je to a k čemu je to dobré?

Co vás čeká na návštěvě u fyzioterapeuta?

Fyzioterapie probíhá v místě pracoviště EuroPainClinics Hradec Králové pod vedením renomované fyzioterapeutky Mgr. Jany Slusarčukové, DiS.

V čem je fyzioterapie v EuroPainClinics
odlišná

V EuroPainClinics pojímáme
fyzioterapii především z hlediska dlouhodobé perspektivy její prospěšnosti.
Primárně se snažíme vaši bolest pochopit a zabývat se její příčinou, zejména
proto, že v řadě případů se příčina bolesti může nacházet na jiném místě
než tam, kde se samotná bolest projevuje.

Přesným diagnostikováním příčinu
bolesti identifikujeme a posuzujeme nejlepší možná řešení poruch pohybového
systému. Proto je také pro námi poskytovanou fyzioterapii prvořadý pohled na funkci
těla jako celku.

Proč fyzioterapii v EuroPainClinics
využít

Absolvováním fyzioterapie můžete vy sami ovlivnit
optimální udržení vaší fyzické kondice v průběhu celé vaší léčby – ideálně
se zahájením ještě dříve než před lékařem indikovaným endoskopickým výkonem, a
stejně tak v období následné rekonvalescence.

Co vás naučíme:

 • Jak bolesti zad a
  pohybového aparátu předcházet vlastní aktivitou, díky důslednému a pravidelnému
  cvičení a dodržování doporučených pokynů. Výsledkem bude získaná stabilita a
  správné provádění pohybu, které vám umožní žít váš život s minimálními
  omezeními a regulací bolesti.
 • V jednotlivých
  etapách fyzioterapie si osvojíte pohybové vzorce, které vám umožní nejen
  redukovat bolest v dlouhodobém horizontu, ale zároveň jimi předejdete i
  dalším chorobným změnám pohybového aparátu.
 • Pokud je vám
  indikován endoskopický výkon: včasným zahájením cvičení získáte hned dva
  benefity – cviky, které se naučíte, vedou k osvojení správných
  pohybových návyků, a tyto zůstávají ve vaší paměti. Jejich
  používáním tak sami předcházíte bolesti ještě před operací, při
  čemž získané návyky budete automaticky používat i po operačním výkonu.

Mějte, prosím, na paměti, že podstatou úspěšné terapie
je vždy správně prováděné cvičení a dodržování správné formy pohybů. To
vyžaduje, zejména v začátcích, velkou dávku trpělivosti, odolnosti a
vytrvalosti.

Co vás čeká při první návštěvě

Fyzioterapii zahajuje
individuální vstupní fyzioterapeutické vyšetření metodou MFK (Manuální
Fyzioterapeutická Korekce)
.

Metoda se využívá se
při akutní a chronické bolesti svalů, kloubů, páteře, při pooperačních stavech,
vhodná je pro osoby s omezením pohybu i intenzivně sportujících včetně
vrcholových sportů.

Vhodnou léčebnou techniku zvolí fyzioterapeut dle
zjištěných, diagnostikovaných a vyhodnocených dat pomocí speciálního
počítačového software, který zobrazuje oslabená místa pohybového systému. Jedinečnost metody
spočívá v nahlížení na kondici pacienta jako na celek.

Program MFK je schopný
vyhodnotit velmi rychle příčinu problému v místě vzniku.

Vyšetření zahrnuje:

 1. Odběr anamnézy a její vizuální zadání do programu MFK.
 2. Vyšetření svalů celého těla (pravé i levé strany), porovnání myokinetické aktivace proti normě a zaznamenání změn do programu MFK.

 3. Diagnostika – výsledky vyšetření jsou vyhodnoceny algoritmem podle závislostí jednotlivých tělních systémů – MFK zobrazuje projekci nervového, svalového a vnitřního systému těla, kloubní zatížení a stupně zatížení páteře.

 4. Stanovení terapie – dle příčiny bolesti vyhodnocené programem MFK zvolí fyzioterapeut vhodnou fyzioterapeutickou metodu.

Po každé ukončené terapii provádí fyzioterapeut kontrolu chybných svalů a doporučí další kontrolní návštěvu na míru vašim potřebám a vašemu aktuálnímu zdravotnímu stavu. Dle diagnostikované indikace a doporučení specialisty na miniinvazivní a endoskopickou zad zvolí váš fyzioterapeut nejoptimálnější metodu či kombinace metod s cílem úlevy od bolesti.

Fyzioterapie zahrnuje následující metody:

Manuální Fyzioterapeutická Korekce (MFK) PaedDr. Martiny Končalové

popis metody viz výše

Dynamická Neuromuskulární Stabilizace (metoda DNS) prof. PaedDr. Pavla Koláře, Ph.D

Metoda DNS pracuje se správnými i vadnými pohybovými stereotypy, které vznikají v průběhu našeho života už od raného dětství, či nesprávným užíváním těla v denních činnostech, pohybu a sportu v pozdějším věku.

Akrální koaktivační terapie (metoda ACT) PhDr. Ingrid Palaščákové Špringrové, Ph.D

Metoda ACT využívá vzpěru o
akra – tzn. kořeny dlaní a pat. Výsledkem vzpěru je napřímení páteře.
Cvičení vychází z poloh motorického vývoje dítěte.

Metoda Ludmily Mojžíšové

Léčebná metoda neplodnosti v důsledku špatného stavu pohybového systému.

Techniky měkkých tkání

Diagnostika a léčba poruch funkce měkkých tkání (kůže, podkoží, svaly, fascie), zejména tzv. trigger point (spoušťových bodů), lokálních zatvrdlin, které vyvolávají napětí a bolest, ošetření jizev.

Mobilizace páteře a periferních kloubů

Terapie při omezené pohyblivosti kloubů nebo pohybového segmentu páteře. Nejčastěji jsou mobilizovány klouby s omezeným rozsahem pohyblivosti, tzv. funkční blokádou.

Fyzikální terapie TR-THERAPY

Terapie založená na vysokofrekvenčním elektromagnetickém vlnění do požadované tkáně. Zahřáním tkáně dochází k okamžité úlevě od bolesti, uvolnění stažených svalů, zmírnění otoků apod.

Cvičení s velkým míčem a overballem

Terapie využívající všestranné využití míčů pro optimální držení pánve, vertikální držení trupu a zachování fyziologického držení páteře, aktivaci hlubokých stabilizačních svalů páteře. Využití při bolesti bederní, hrudní i krční páteře.

Cvičení s Flexi-barem

Jóga v terapii vertebrogenních poruch

Nordic Walking

Bližší informace k jednotlivým terapiím vám podá váš fyzioterapeut.

Jak se můžete na fyzioterapii objednat

 • Doporučení k fyzioterapii provádí výhradně lékař-specialista na miniinvazivní a endoskopickou léčbu zad na základě vstupního vyšetření na pracovišti EuroPainClinics Hradec Králové a Praha.
 • Fyzioterapie není hrazena ze zdravotního pojištění. Cena za 1 hodinu fyzioterapie činí 1400 Kč.

E-konzultace

Pokud vás čeká zápis na rehabilitace a návštěvy u fyzioterapeuta, možná netušíte, co čekat. Napovíme, jak probíhá registrace, a na které procedury se můžete těšit.

Výběr kliniky je prvním krokem

Volba zařízení, kde budete rehabilitovat, nemusí být snadná. Pomoci vám mohou odpovědi na následující otázky.

 • Znám někoho, kdo může kliniku zhodnotit díky vlastní zkušenosti?
 • Kolik minut zabere cesta z bydliště nebo z práce na rehabilitace?
 • Provádí klinika všechny rehabilitační techniky, které mi předepsal lékař?
 • Jaká je čekací doba do zahájení cvičení? Nepůjde o měsíce?
 • Za jak dlouho chci splnit rehabilitační plán? Budu docházet vícekrát do týdne?
 • Líbí se mi prostředí kliniky? Jsou zde milí lidé?

Poukaz na rehabilitace má danou platnost. Je uvedena na tiskopisu, který vám vystaví odesílající lékař. Dejte si pozor, aby nevypršela, a s výběrem kliniky příliš neotálejte. Před zapsáním si o zvoleném zařízení sežeňte co nejvíce informací, ale podívejte se i jinde.

Vstupní návštěva

Po příchodu na kliniku zadají vaše nacionále do systému. Před zápisem si zjistěte všechna důležitá data, ve kterých nebudete moci na rehabilitaci jít (rodinné oslavy, dovolená a podobně). Následně je vám sestaven rozvrh, jak budete docházet.

Jedná se o předběžný plán, který lze ještě dodatečně upravit. Vytvořením rozvrhu zpravidla končí první návštěva kliniky. Zajistěte si ale dostatečnou časovou rezervu – může se stát, že se vás fyzioterapeut ujme ihned. Vyšetří vás a společně si ujasníte cíle, kterých má být dosaženo.

Sezení však netrvá dlouho, vstupní vyšetření zabere zhruba 15 minut.

Co můžete očekávat

Fyzioterapeutické postupy se zpravidla odvíjejí od charakteru vašich potíží. Existuje celá řada rehabilitačních metod, nejčastěji se však využívají:

 • techniky měkkých tkání,
 • míčkování,
 • akupunktura,
 • elektroléčba,
 • magnetoterapie,
 • terapie ultrazvukem,
 • vodoléčba.

Povzbuzení těla i duše

Rehabilitační cvičení bývají příjemným zážitkem. Uvolníte se, odpočinete si a na chvíli se vymaníte z každodenního shonu. Urychlíte rekonvalescenci a zkvalitníte léčebný proces. Terapeuti se vám budou věnovat a zejména starší lidé ocení, že si mohou s někým popovídat a získat tak pocit podpory a pomoci. 

(žij)

Zdroj: https://www.nhs.uk/conditions/physiotherapy/

První návštěva u fyzioterapeuta. Víte, kdy ji neodkládat a co vás čeká?

Pokud vás trápí bolesti zad, základní pravidlo pro nejrychlejší nápravu zní: jednat okamžitě. Vyplatí se proto zvážit návštěvu fyzioterapeuta, který vám dokáže pomoci rozhodně více než jen klasická masáž. Kdy se k fyzioteraputovi objednat a co od první návštěvy můžete čekat? 

Fyzioterapie není masáž 

V první řadě mějte na paměti, že se nejedná o masáž nebo něco podobného. Fyzioterapeut je někdo, kdy vystudoval lékařskou školu a je odborníkem na pohybový aparát. Je tedy možné, že vás ošetří technikami připomínající masáž, ale masáž jako taková to není. 

K fyzioterapeutovi se můžete dostat dvěma způsoby. Buď se objednat na ošetření, které si budete plně hradit nebo dostanete odbornou zdravotnickou žádanku od svého ošetřujícího lékaře. Připravte se na to, že prohlídka probíhá většinou ve spodním prádle, aby si vás terapeut mohl prohlédnout ze všech stran a zjistit tak veškeré asymetrie.

K tomu, aby mohl sestavit terapii šitou přímo vám na míru, vás zároveň také trochu vyzpovídá a probere s vámi důvody, kvůli kterým přicházíte. Jedině tak co nejpřesněj zjistí charakter vašich obtíží, typ a intenzitu bolesti, předchozí úrazy či operace. Pravděpodobně se vás zeptá i na pracovní pozici, ve které se přes den nacházíte. A mnoho dalšího.

Budete mít zájem:  Dům Zdraví Velké Meziříčí Ortopedie?

Není třeba se však děsit, je to naprosto normální postup. 

Cviky od fyzioterapeuta dodržujte 

Na prvním setkání vám fyzioterapeut rovněž ukáže pár cviků, které budete moci cvičit doma a při dalších sezení je s vámi probere znovu. Je to z toho důvodu, abyste cvik opravdu prováděli správně a neublížili si ještě víc.

V příštích “hodinách” se terapeut pravděpodobně již zaměří na konkrétní oblasti (např. záda, krční páteř, kolena apod.), i tak se ale připravte na to, že vyšetření bude probíhat spíše celkově. Problém s bolestivým kolenem totiž nemusí vždy značit problém v dané oblasti, ale příčina může být i jinde.

Například ve špatném postavení pánve, plochých nohách či skolióze páteře a dále. 

Tip: Nebojte se s terapeutem mluvit o všem, co při terapii cítíte nebo co jste cítili při domácím cvičení. Jedině tak dovedete terapii k dokonalosti. Propojí se znalosti odborníka s vaším tělem a léčba bude účinnější.

Čím dříve, tím lépe 

Čas sice vyřeší hodně věcí, ale ve chvíli, kdy máte zablokovanou krční páteř, nestabilní kotník nebo se nemůžete ohnout, vás trpělivost ani čekání do života nevrátí. S návštěvou fyzioterapeuta proto neotálejte a na nic nečekejte. Pokud totiž přecházíte bolest dlouhodobě, vaše tělo si vytváří náhradní mechanismy, které je pak daleko těžší odstranit než akutní problém. 

Zatočit s bolestí zad samozřejmě můžete zkusit i sami – tak, že změníte svůj životní styl, který se zdravými zády úzce souvisí.

Nezapomínejte na pravidelný přísun vitaminů B1, B6 a B12  (najdete je například ve volně prodejném léku milgamma® N cps*), které se starají o výživu nervů zad.

Kombinace pravidelných a vysokých dávek vitaminů skupiny B zlepšuje metabolismus a s tím spojenou regeneraci periferních nervových vláken, a navíc díky svému protibolestivému účinku uvolňuje reflexní  svalstva.

*Lék na vnitřní použití. Pečlivě si přečtěte příbalovou informaci. O použití léku se poraďte s lékařem nebo lékárníkem.

O nás

Fyzioterapie nebo šířeji rehabilitace  je souhrn léčebných postupů, které mají za cíl pomoci při odstraňování bolestí vzniklých v důsledku profesního nebo sportovního přetížení či vlivem špatného životního stylu.

Fyzioterapie pomáhá při navracení ztracené pohybové a poznávací funkce vlivem úrazu, operace nebo neurologického onemocnění. Fyzioterapie svým působením ovlivňuje nejen systém pohybový, ale i nervový, respirační a kardiovaskulární, v neposlední řadě má velký vliv na psychiku klienta.

Fyzioterapeut vždy vnímá klienta jako funkční a originální celek.

Výběr rehabilitace je prvním krokem

Volba zařízení, kde budete rehabilitovat, nemusí být snadná. Pomoci vám mohou odpovědi na následující otázky.

Poukaz na rehabilitace má danou platnost. Do zařízení, které si vyberete, je nutno se objednat do 7 dnů od vystavení poukazu, procedury je nutno dokončit do 90 dnů od vystavení poukazu. Před zapsáním si              o zvoleném zařízení sežeňte co nejvíce informací, podívejte se i jinde.

 • Znám někoho, kdo může rehabilitační pracoviště zhodnotit díky vlastní zkušenosti?
 • Kolik minut zabere cesta z bydliště nebo z práce na rehabilitace?
 • Budou mi nabídnuty všechny rehabilitační techniky, které mi předepsal lékař?
 • Jaká je čekací doba před první terapií?
 • Musím počítat s tím, že budu docházet vícekrát do týdne?

Poprvé u fyzioterapeuta – na co se připravit?

Pokud vám lékař předepsal fyzioterapii, možná nevíte, co vás čeká. Popíšeme vám, jak probíhá objednání  a co můžete očekávat.

Fyzioterapeut musí postupovat dle poukazu vystaveného lékařem. Provede si vlastní fyzioterapeutické vyšetření.

Rozvrh rehabilitace

Po příchodu zadáme do systému vaše údaje. Před zápisem si zjistěte všechna důležitá data, ve kterých nebudete moci na rehabilitaci jít (rodinné oslavy, dovolená a podobně). Následně je vám sestaven rozvrh, jak budete docházet. Jedná se o předběžný plán, který lze ještě dodatečně upravit. Vytvořením rozvrhu zpravidla končí první návštěva.

Co můžete očekávat

Fyzioterapeutické postupy se odvíjejí od charakteru vašich potíží, lékařského doporučení a vyšetření fyzioterapeutem. Existuje celá řada rehabilitačních metod a nejčastěji se využívají:

 • léčebná tělesná výchova
 • techniky měkkých tkání
 • mobilizace páteře a periferních kloubů
 • elektroléčebné procedury (magnetoterapie, ultrazvuk, diadinamik, laser)
 • vodoléčebné procedury
 • tepelné terapie
 • lymfodrenáž

Od svého fyzioterapeuta  máte nárok na poskytnutí úplných a srozumitelných informací.

Po dohodě s fyzioterapeutem lze sdílet terapie s jednou dospělou osobou (zpravidla jde o nejbližšího příbuzného).

Co je nutné dodržovat

Pokud máte příznaky akutního onemocnění, omluvte se telefonicky co nejdříve po jejich objevení, mailem nebo SMS nejpozději 24 hod. před terapií.

V případě, že budete vědomě a opakovaně závažným způsobem léčebný režim porušovat, jako například zrušení terapie z jakéhokoliv důvodu bez telefonické či mailové omluvy, nemůžeme převzít odpovědnost za výsledek vašich terapií. Taková situace může být důvodem k ukončení rehabilitační péče.

Smluvní pojišťovny

 • VZP / 111/ Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky
 • ZPMV /211/ Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra České republiky
 • VoZP / 201/ Vojenská zdravotní pojišťovna České republiky
 • OZP / 205/ Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví
 • ČPZP /207/ Česká průmyslová zdravotní pojišťovna
 • ZPŠ /209/ Zaměstnanecká pojišťovna Škoda (připravujeme)

Kdy jít k fyzioterapeutovi | Věrnostní program Globus Bonus

Je fyzioterapie u kojenců jen módní trend, nebo opravdu dobrý nápad? Kdy zvážit objednání do ordinace fyzioterapeuta, zjišťoval Rádce Mimi klubu.

Doporučení versus vlastní vůle Je velmi běžné, že návštěvu fyzioterapeuta vám doporučí už v porodnici, případně váš pediatr při první návštěvě.

Děti se velmi často rodí s celou škálou různých anomálií v oblasti kyčelních kloubů.

Při nestandardní poloze dítěte už v děloze, například když je otočené koncem pánevním, se také často doporučuje fyzioterapie, neboť nohy dítěte byly v děloze „poskládány“ neorganicky a musí se srovnat.

Dalších příležitostí, kdy vám lékaři fyzioterapeuta pro vaše dítě doporučí, je také dost. Může se jednat například o případ zlomeniny klíční kosti při porodu, kdy se nedoporučuje během prvního měsíce miminko obracet na bříško, čímž dítě nabere mírné zpoždění motorického vývoje.

Pokud vám bude návštěva fyzioterapeuta doporučena, nemusíte panikařit, ve většině případů jde spíše o preventivní opatření.

Možná namítáte, že naši rodiče nic takového neřešili, pak ale vezměte v úvahu, že kolik lidí vaší generace má špatné držení těla, „křivé“nohy a podobně.

Zdravotní péče v České republice je na vysoké úrovni a je skvělé, že máme možnost řešit i zdánlivě bagatelní zdravotní potíže.

K fyzioterapeutovi se se svým novorozencem či kojencem můžete vydat i o vlastní vůli, ať už pozorujete na svém děťátku nějaký nestandardní jev, nebo chcete nechat dítě důkladně prohlédnout a zhodnotit jeho zdatnost po stránce motorické. V nejlepší případě to bude zbytečná návštěva, ale pokud uklidní vaši mysl a vy budete vědět, že vaše miminko je motoricky zcela v pořádku, má to velký smysl.

Jak najít fyzioterapeuta

Fyzioterapeuta vám buď doporučí už v porodnici, nebo vás k němu objedná váš pediatr. Tehdy se spolehněte na výběr svých ošetřujících lékařů, jistě mají s fyzioterapeuty zkušenosti. Pokud váháte, klidně se svého lékaře na doporučenou ordinaci vyptejte.

Pokud chcete navštívit fyzioterapeuta z vlastní vůle, čeká vás pátrání po internetu, raději ale mezi známými. Vždy pamatujte, že na internet píšou většinou lidé, kteří mají nějakou extrémní zkušenost – buď extrémně dobrou, či extrémně špatnou. Nevěřte všemu, co se na internetu dočtete, nejsou to ověřené informace, tak s nimi zacházejte s rezervou.

Průběh terapie

Dejme tomu, že vaše dítě skutečně má problém, který lze řešit fyzioterapií. Potom se připravte na pravidelnou, někdy i týdenní docházku do ordinace fyzioterapeuta. Ukáže vám, kde spočívá problém vašeho dítěte, a naučí vás opravné cviky.

Velmi často se můžete setkat s Vojtovou metodou, nesmírně úspěšným cvičením českého lékaře Dr. Vojty, která je založena na reflexi. To znamená, že tlakem na určité body na těle stimulujeme používání konkrétních svalů. Vojtova metoda je rozdělena do dvou etap – reflexní otáčení a reflexní plazení.

Metodu (Vojtovu či jinou) ale vždy určí fyzioterapeut na základě konkrétních potřeb vašeho dítěte.

Druhá část terapie je tedy na vás, protože jen vy budete muset s dítětem doma cvičit. Někdy se to dětem nemusí líbit, ale vytrvejte a cvičte s nimi s láskou, i když se budou vztekat. Myslete na to, že cvičení je obrovská investice do jejich budoucího života a zdraví.

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Adblock
detector