Co nás straší při sexu? Muže výkonnost, ženy vzhled

Konference

Reprezentativní výzkum sexuálního chování, který realizovala společnost STEM/MARK pod supervizí sexuologického ústavu, přinesl další zajímavé poznatky z této oblasti.

Konkrétní výsledky prezentoval na tiskové konferenci prof. PhDr. Petr Weiss, PhD. (Sexuologický ústav 1. LFUK a VFN). Výsledky obohatila přednáška MUDr. Viktora Vika, který svým příspěvkem „Sex včera, dnes a zítra“, porovnal historické a současné přístupy k sexualitě mužů. MUDr. Zlatko Pastor popsal současnou roli ženy v partnerském životě a její vnímání problematiky sexu a poruch erekce.

Výzkum společnosti STEM/MARK (1 605 respondentů v ČR – muži/ženy – věk 35/65 let) odpověděl na celou škálu otázek z oblasti partnerských vztahů a sexu.

Výsledky byly doplněny také o zajímavé odpovědi z oblasti sexuálního chování ve vztahu k zaměstnání, které byly získány z loňského výzkumu společnosti VM Communcations z Maďarska.

Prezentované výsledky výzkumu se zaměřily na otázky sexu a sexuálních problémů včetně problematiky sexu na pracovišti. Výzkum, který mimo jiné srovnává názory mužů a žen na jednotlivá témata, nebo názory jednotlivých věkových skupin, a došel k  zajímavým závěrům.

Muži se například považují za sexuálně náročnější. Při otázce: „V oblasti sexu se ve srovnání s partnerkou považujete za sexuálně náročnější,“ se téměř třicet procent mužů považovalo za sexuálně náročnější než partnerka. Ženy se považují za aktivnější v 16,4 %. (graf 1)

Co nás straší při sexu? Muže výkonnost, ženy vzhled

 Ve výzkumu muži a ženy uváděli, v kolika letech měli první pohlavní styk. Ukázalo se, že nejčastěji přišli o panenství/panictví v období mezi 15. a 19. rokem (67 % mužů, 75,7 % žen), i když první soulož do 15. roku zažilo větší procento mužů – 12,6 % oproti 9,3 % žen. Avšak větší procento mužů mělo první pohlavní styk i ve vyšším věku, tj. ve 20 letech a později.

Co nás straší při sexu? Muže výkonnost, ženy vzhled

Nejoblíbenější sexuální pomůckou je vibrátor, který používá 75 % dotázaných. Bičík, lubrikační gel či venušiny kuličky zůstaly daleko za ním. Velmi zajímavým oddílem otázek bylo téma sex na pracovišti. 33,5 % mužů a téměř 30 % žen přiznalo sex na pracovišti. Nejčastěji provozovali muži a ženy sex na pracovišti s kolegou či kolegyní, následoval sex s nadřízeným a nakonec sex s podřízeným.

Partnerský vztah komplikují sexuální poruchy. Tuto skutečnost potvrdilo 86,6 % respondentů. Avšak pouze necelých 16 % tento problém s partnerem probírá a řeší. 37 % se sice svěří, ale problém dál neřeší. Tato čísla jsou alarmující.

Jedním z nejčastějších sexuálních problémů u mužů je porucha erekce. Vysokou či naprostou důvěru v dosažení a udržení erekce má 52,4 % mužů, z toho naprostou důvěru má pouze necelých 20 %. Na historické metody léčby poruch erekce, kdy muži užívali například pověstný kořen mandragory, bolševník nebo hadí žluč, ale také na moderní léčbu současnosti, poukázal ve své přednášce MUDr.

Viktor Vik. Podle výzkumu existuje i dnes velký počet mužů, kteří svůj problém neřeší, nebo jej řeší až po velmi dlouhé době. Efektivním a zdánlivě snadným řešením je návštěva lékaře. Přesto lékaře navštíví v průběhu prvního roku obtíží pouze necelých 22 % mužů, do dvou let je to necelých 9 % a dokonce po třech a více letech navštíví lékaře s problémy s erekcí téměř dvacet procent.

Co nás straší při sexu? Muže výkonnost, ženy vzhled

Nejčastěji se muži s problémy s erekcí svěřují svému praktickému lékaři, následují pak specialisté – sexuolog a urolog. Doktor Vik vysvětlil, jak probíhá vyšetření u lékaře. Nejedná se v žádném případě o ponižující či bolestné vyšetření, jak se mnozí obávají.

Nejdříve proběhne krátký rozhovor s lékařem, vyplnění dotazníku, následuje základní vyšetření a nakonec odběr krve. Tudíž: „Není čeho se obávat,“ říká doktor Vik. Je úplně zbytečné řešení problému s lékařem oddalovat a dlouhé měsíce, nebo dokonce roky se problémem trápit. Vyšetření je důležité z několika důvodů.

Za prvé – porucha erekce může být citlivým indikátorem zdraví a prvním klinickým projevem závažné choroby, jako je například kardiovaskulární onemocnění, cukrovka nebo onemocnění prostaty. A za druhé – jedině lékař může nabídnout účinnou léčbu, která je k dostání pouze na předpis.

Nejčastější léčbou jsou tablety užívané před pohlavním stykem. Na trhu je k dispozici více preparátů, které se liší zejména délkou účinku. Léky účinkují pouze po sexuální stimulaci, bez ní k erekci nedojde. Užívá se maximálně jedna tableta denně a nikdy se nesmí kombinovat s nitráty a nitrity.

Doktor Vik zdůraznil, jak je důležité, aby pacient probral s lékařem všechny možnosti léčby a společně pak vybrali lék, který nejlépe odpovídá životnímu stylu muže, sexuálním zvyklostem páru a očekáváním pacienta.

Na kvalitě erekce se velmi rychle odráží celá řada faktorů, které ovlivňují celkový zdravotní stav – životospráva, fyzická a psychická pohoda. Přestože výzkumy ukazují, že až u 80 % případů jsou problémy s erekcí organického původu, muži je často připisují stresu.

Výsledky výzkumu z Maďarska ukazují, v kolika procentech je podle dotázaných stres odpovědný za poruchu erekce. 63 % dotázaných se domnívá, že stres na pracovišti ovlivňuje poruchu erekce ze 40 a více procent.

Třináct procent se dokonce domnívá, že stres ovlivňuje poruchu erekce ze 70 %.

Co nás straší při sexu? Muže výkonnost, ženy vzhled

Výzkum z Maďarska dále prokazuje korelaci vyššího počtu hodin strávených v práci s problémy s erekcí. 84,3 % dotázaných s poruchou erekce uvedlo, že v práci tráví více než 8 hodin denně.

Graf 5 – „Doba strávená v zaměstnání a porucha erekce.“

Co nás straší při sexu? Muže výkonnost, ženy vzhled

Porucha erekce ovšem není pouze mužským problémem. Současná žena změnila s pozicí ve společnosti i názory a nebojí se dát najevo své sexuální potřeby. Jak se ženy staví k poruchám erekce, popisuje ve své přednášce MUDr. Zlatko Pastor. „Muže straší výkon, ženy děsí vzhled,“ říká doktor Pastor.

Mezi mýty, které jsou ve společnosti o sexuálním chování rozšířeny, řadí automatickou harmonii v sexuálním životě, simultánní orgasmus, celoživotní vzájemnou přitažlivost, dokonalou souhru, mužskou výkonnost a pevnou erekci.

Pokud nastanou u partnera problémy s erekcí, žena by k nim měla přistupovat s pochopením, snažit se mu pomoci, brát problém věcně, ale nebagatelizovat jej. „Neškodí ani zdravý humor,“ říká doktor Pastor. Žena může sama vyhledat relevantní informace a dodat muži odvahu k návštěvě lékaře.

Naopak žena by neměla muže v takové situaci muže zesměšňovat nebo reagovat agresivně, nepomáhá ani přehnaný soucit, nebo naopak citové ochlazení. To celou situaci jen zhorší. Úloha ženy je v této problematice nezastupitelná. Porucha erekce je totiž léčitelná a je zbytečné se tímto problémem zdlouhavě trápit.

Léčba umožní návrat k intimnímu životu a zvýší sebevědomí muže i ženy. Často pomůže zlepšit partnerský vztah. Doktor Pastor uzavírá, že aktuálním trendem moderní léčby poruchy erekce je navrátit páru přirozený sexuální život, minimum omezení, pocit sexuálního zdraví, prostě možnost fungovat, jako kdyby žádná porucha nebyla.

Současnost je dobou, kdy poruchy erekce již nemusí být problémem.

Více informací o problematice poruch erekce naleznete na www.lecba-erekce.cz

Co takhle nájem platit sexem?

Z hlediska bydlení je Londýn jedním z nejdražších měst na světě: na žebříčku Světového ekonomického fóra Londýn figuruje na šesté příčce. A vzhledem k tomu, že ceny nájmů neustále rostou, rozhodli se někteří oportunističtí majitelé bytů využít volného místa podstatně příjemnějším způsobem. Pronajmout ho za sex.

IInzeráty lákající na svůdná hesla „nájem zdarma“ najdete na internetu všude, v případě Británie například na Facebooku nebo na platformách Gumtree či Craigslist (tam obzvláště). Cílí však výhradně na mladé ženy. Typický inzerát na posledním jmenovaném fóru bude znít následovně:

„Bydlení zdarma: Nabídnu pokoj(e) studentkám, které hledají ubytování“

Majitelé bytů se soustředí na studentky, protože takové potenciální nájemnice budou pravděpodobně mladé a bez prostředků. Ideální kombinace, chcete-li někoho využít – nemluvě o tom, že představa vnadného mladého těla je pravděpodobně také dost lákavá. Některé inzeráty dokonce zacházejí o krok dál a požadují nájemnici, která bude nejen mladá, ale také přitažlivá.

„Pronajmu bydlení krásné ženě, bez nutnosti placení nájmu“

Vzhledem k tomu, že platforma Craigslist inzeráty cenzuruje, většina nabídek se na sex raději jen nenápadně odkazuje. Majitelé hledají nájemnici, která bude „vstřícná“, případně píší, že „záleží na vzájemné dohodě“. Sem tam se ale některému inzerátu sítem cenzury podaří proklouznout – třeba tomuto, ve kterém údajný bývalý pornoherec shání:

„… ženu ve věku 18–30 let, která by se mnou šla bydlet. Nájem platit nemusíš, jde mi jenom o sex a společnost. Kladný vztah ke zvířatům a vysoký sex drive podmínkou“

Další inzerent píše:

„Hledám kámošku s výhodami, předem dané podmínky“

Obecně jsem z těchto inzerátů měla pocit, že jejich autoři celou věc berou prakticky a věcně. Seznam vlastních předností ze sebe sypali, jako když personalista zmiňuje v popisu volného pracovního místa týden dovolené navíc. Rozhodla jsem se tedy na vlastní kůži vyzkoušet, co přesně tito muži výměnou za pohostinnost očekávají.

Představují si například sex na zavolání? To by vlastně znamenalo, že si domů pořídili živou nafukovací pannu.

Nebo se bude jednat spíše o jakousi formální dohodu – třikrát týdně pohlavní styk (to pokryje nájem) a zaplacení dalších poplatků za byt vyřeší orální hrátky? Na několik inzerátů jsem tedy odpověděla a autorům poskytla své jméno a fotografii obličeje. Odpovědi by se daly zhruba rozdělit do tří kategorií.

Do první bych zařadila pronajímatele, kteří očekávají sexuální služby, do druhé ty, pro které šlo o obchod, a do třetí pány domácí, kteří si chtějí plnit atypické, do všech podrobností promyšlené sexuální fantazie.

Jedno však měli autoři všech odpovědí společné: zneužívali zoufalství člověka, který shání střechu nad hlavou, k tomu, aby se dostali k sexu.

Dávala jsem si pozor, abych při vzájemném dopisování nikdy na sex nezavedla řeč jako první – pokaždé jsem čekala, až s tím vyrukuje protistrana. Dříve či později na to vždy došlo.

Jedním příkladem za všechny může být Mike, rozvedený 41letý muž s bytem v severní části Londýna. „Chceš bydlet za normální nájem, nebo by tě třeba zajímala nějaká slevička?“ zeptal se mě. „Na Craigslistu se člověk může dohodnout různě!“ Odpověděla jsem, že bych potřebovala, aby nájem byl co nejnižší, a zeptala se ho, co přesně by si představoval. Mike odvětil, že mu chybí vztah, a že by uvítal, kdybych ho každý týden namasírovala.

Ani jednou se nevytasil přímo s tím, že by za ubytování očekával sex. Na druhou stranu mi pochválil fotku, zeptal se, jestli s někým chodím, a pořád se mě snažil vytáhnout někam na kávu, aby „nemusel tolik vážit slova“ – měla jsem pocit, že svá očekávání dává celkem jednoznačně najevo. Byl vzdělaný a ani trochu agresivní, a kupodivu, i přes situaci, ve které jsme se poznali, působil zvláštně sympaticky. Prostě mi nabízel obchod. Nedostatkem peněz netrpěl, a tak ho napadlo, že by mu z bytu mohly plynout hmatatelnější výhody. Nezapomněl se zmínit, že mě samozřejmě nechce jakkoli omezovat v jiných vztazích. Nebude to nic než vzájemně výhodná dohoda. Nicméně taková, ve které bude rovnováha moci silně vychýlená jeho směrem a mé tělo mu bude víceméně kdykoli k dispozici. Podobně zavádějících inzerátů, jako byl ten Mikeův, jsem našla celou řadu. Majitelé bytů v nich například nabízeli ubytování tomu, kdo jim bude uklízet a vařit – a kdo ví, možná to i mysleli vážně. Až na to, že vždy specifikovali, že nájemnice musí být nezadaná žena. A co takoví muži nebo zadané ženy, ti snad prachovku do ruky vzít neumějí?

Budete mít zájem:  Možná přijde i Ježíšek aneb Vyhrajte na Vánoce

Inzeráty lákající na svůdné heslo „nájem zdarma“ najdete na platformě Craigslist všude. Cílí však výhradně na mladé ženy. | Screenshot, 18. März 2019

Do druhé kategorie jsem zahrnula inzeráty, ve kterých se autoři soustředili na to, co mohou oni sami ženě nabídnout. Vlastně za sex prodávali určitý životní styl. Jeden z inzerentů například uvádí:

„Budeš moct volně užívat všech výhod mého bytu – v domě je vrátný, posilovna i wellness studio. Vyrazíme si do exkluzivních londýnských restaurací, budeme si užívat nočního života, a když budeš chtít, klidně mě můžeš doprovázet na služebních cestách do zahraničí.“

Podobné inzeráty jako by na první pohled vypadly z filmu Pretty Woman. Přitom mi právě tato kategorie připadá nejproblematičtější, protože autoři chápou lidskou bytost jako pouhou komoditu.

Pan domácí tu neposkytuje přístřeší za sex, ale hledá hotovou přítelkyni – bez jakýchkoli závazků a zodpovědnosti ze své strany, a samozřejmě i bez nutnosti jakékoli opravdové náklonnosti.

Další muž, se kterým jsem navázala kontakt, byl 26letý Tiko. Jeho inzerát zněl:

„NABÍZÍM POKOJ ZDARMA ŽENĚ, KTERÁ SE MNOU BUDE TRÁVIT ČAS.“

„Jsem singl a hledám přítelkyni :-)“, upřesnil v prvním mailu, a pak pokračoval: „Nechceš se sejít na kafe? Uvidíme, jestli si sedneme. Je mi smutno a už mě nebaví bydlet sám.“ Když jsem se ho zeptala, proč si prostě nezaloží profil na nějaké seznamce, odpověděl, že tam jsou jenom podvodníci.

Vzápětí mi popsal svůj zdravý životný styl, vypracované břicho a úspěšné obchodní portfolio. Tiko prostě svého bytu využíval jako návnady.

Vzhledem k tomu, že průměrný nájem za pokoj ve sdíleném bytě v jižní části Londýna přijde na zhruba 800 liber měsíčně, můžeme z toho usuzovat, že z Tikova pohledu tolik peněz stojí přítelkyně.

Plus mínus nějaké to pozvání na večeři nebo do kina.

Celá řada pronajímatelů po mě hned s první odpovědí chtěla nahé fotky nebo sexting – což jsem ale předpokládala. Věřím, že pokud si někdo musí vybrat, jestli skončí v ubytovně, případně na ulici, nebo jestli bude spát s neznámým člověkem, může mu druhá varianta připadat jako nejbezpečnější východisko. Placení nájmu sexem je ale – na rozdíl od tradičnější výměny sexuálních služeb za peníze – podstatně ošidnější. Zaprvé se svým kunčaftem žijete, takže je nedílnou součástí vašeho osobního života.

Zadruhé jste naprosto závislí na jeho rozmarech – na pokoj nebo byt nemáte smlouvu, a tím pádem ani jakýkoli právní nárok. Stačí jedna hádka a skončíte na ulici. Britské zákony týkající se prostituce jsou složité, například samotný akt prodávání sexu protizákonný není.

Pokud však někdo k prostituci nabádá, či způsobí, že jiná osoba začne prostituci provozovat, trestného činu se už dopouští (jak uvádí článek 52 zákona o sexuálních trestných činech z roku 2003).

Fenomén poskytování sexu místo nájmu se však objevil teprve nedávno, a vzhledem k tomu, že v něm nejde o peníze, žádný případ se u soudu zatím neobjevil.

Anonymita internetu umožňuje perverzním majitelům bytů vynášet na světlo i nejroztodivnější sexuální fantazie a sklony. A pokud si opatří zranitelnou ženu, můžou se jim i úspěšně oddávat. Vítejte u třetí kategorie inzerátů z Craigslistu:

„Úspěšný dominantní muž nabízí zdarma ubytování submisivní Ž. Typ James Bond / Christian Grey hledá asistentku typu Money Penny / Anastasia a nabízí ubytování v Londýně“

Další pan domácí hledal nájemnici, které by se líbilo „hrát si na štěňátka“ – druh cosplaye, při kterém se účastníci převlékají za psy. Inzeráty, které mě v této kategorii znepokojily nejvíce, vypadaly ale trochu jinak. V prvním nabízel Peter, rozvedený třiapadesátník, pokoj v zóně 6, která se nachází na samém okraji Londýna.

Jeho emaily byly obsáhlé a plné něhy – oslovoval mě „holčičko“ a neustále se strachoval o mé bezpečí. „Moc bych ti chtěl pomoct,“ sliboval, „hlavně, abys nemusela spát někde, kde to je nebezpečné.“ Ujišťoval mě, že jestli potřebuju peníze, stačí říct, a že mě rád vezme na nákupy.

Nejdřív se mi zdálo, že jsem prostě narazila na osamělého muže, který si chce koupit lásku, ale postupem času začaly jeho maily připomínat spíše popis explicitních sexuálních fantazií: „Chtěl bych už pořád být tvůj zlobivý, chlípný, perverzní tatík“.

Zpočátku mi Petera bylo trochu líto. Pak mi ale došlo, že je to ve skutečnosti neuvěřitelný manipulátor.

Být mladou, zadluženou ženou, bez opory rodiny, která nedokáže schrastit nájem na sdílenou komůrku… Slíbit mi někdo, že se o mě bude starat, chápala bych to jako dar shůry.

Peter si ale představoval, že bydlet u něj bude znamenat být hračka dostupná na zavolání. Po své nájemnici chtěl, aby s ním spala, chodila po bytě nahá, účastnila se sexu ve třech a doprovázela ho na swingers party. Neustále ale zdůrazňoval, že jediné, na čem mu záleží, je, abych byla spokojená, a sliboval mi, že situaci budu mít neustále pod kontrolou. Dokonce se ukázalo, že byt už jednou takovýmto způsobem pronajímal. „Moc se nám to oběma líbilo, ale jak šel čas, rozhodla se vylétnout z hnízdečka a najít si byt jinde, protože už měla našetřeno dost peněz. Podporoval jsem ji, a ona mi to oplácela láskou a sexem.“ Z Petera se ale nakonec vyklubal pěkný nedočkavec. Psal mi jeden mail za druhým, aniž by čekal na odpověď, a pořád se ze mě snažil dostat číslo. Prý mu chybím. Když jsem mu – sotva čtyři dny po tom, co jsme si vyměnili první email – napsala, že mi tento scénář nevyhovuje, začal najednou být agresivní. Přemýšlím, jestli by si jeho „holčičky“ za zavřenými dveřmi bytu opravdu mohly dělat, co chtějí.

Naprostým vrcholem se pro mě stal poslední případ z Craigslistu:

„Jsme movitá rodina naturistů, která se nedávno přistěhovala do Londýna z Austrálie. Hledáme podnájemníky, kteří vyznávají podobný životní styl, nebo se naturistickému způsobu života dokáží rychle přizpůsobit.“

Tento inzerát mi původně přišel nejnevinnější, a ani by mě nenapadlo, že by se za ním něco mohlo skrývat. Na e-mail mi odpověděla jakási žena, která si říkala Sarah a údajně jí bylo 48 let.

Záhy se ukázalo, že naturismus – svoboda projevu a přijímání lidského těla takového, jaké je – nemá s filosofií, kterou tato rodinka vyznávala, mnoho společného. „Když si někdo chodí jen tak nahý po bytě, ale nedělá u toho nic sexuálního, tak to není naturismus,“ psala mi Sarah.

„Pravý naturismus je o tom, že si čtete v myšlenkách ostatních, a zjišťujete, co si o tom myslí. Vztahy na jednu noc a podobné jednorázovky jsou oblíbené, zase prostě jde o to čtení myšlenek.

Sarah se mě přes e-mail – a později textové zprávy – vyptávala na rodinnou situaci, zjišťovala, jestli mám nějaký vztah a do jaké míry používám sociální sítě. Ptala se mě, jestli by mi vadilo vyspat se s někým, kdo jen tak přišel na návštěvu a vidím ho poprvé v životě, a sdělila mi, že v domě je běžné sdílet koupele i lože s ostatními „členy rodiny“.

To všechno jsem z ní ale dostávala jen velice složitě a nepřímo, a až poté, co jsem vyplnila jakýsi dotazník. Nakonec mi dokonce zavolal Lewis, syn Sarah, kterému mělo být devatenáct, zněl však podstatně starší. Během chvilky se ukázalo, že mluvím s členem jakési sexuální komunity. Skupina nemá žádný oficiální název, zato však má členy po celém světě, kteří se často scházejí a pořádají hromadné orgie. A to i přesto, že u toho jsou občas přítomny děti. Žádné konkrétní důkazy zneužívání dětí, se kterými bych se mohla obrátit na policii, jsem však bohužel nezískala. Pokud se někomu stane, že musí platit jak mourovatý, říkáme v Británii, že ho to přijde na „ruku a nohu“. V případě výše zmíněných inzerátů však takový nájem stojí nájemnici celé tělo. Chápu, že prostituce je nejstarší řemeslo světa – a že sex může mít, a vlastně vždy mít bude, peněžní hodnotu. Osobně si ale myslím, že požadovat sex za tak základní lidskou potřebu, jako je přístřeší, posouvá objektivizaci žen na další úroveň.

Žádný z inzerátů nabízejících nájem výměnou za sexuální služby nepodala žena (s výjimkou Sarah, ale o její identitě mám silné pochybnosti).

A kromě několika případů, kdy homosexuální muži hledali jiné muže, se inzeráty bez výjimky zaměřovaly na mladé ženy.

Londýn a další velká města, a to po celé zemi, jsou takových žen plná – žen, které jsou samy, bez peněz a které se zoufale snaží najít jakékoli bydlení. A přesně s tím tito lascivní páni domácí počítají.

01. bře. 2018

Co nás straší při sexu? Muže výkonnost, ženy vzhled

je novinářka, píše o umění a životním stylu. Fascinují ji lidi a příběhy, které se s nimi pojí. Své texty publikuje mimo jiné v Londonist, Afridiziak, Metro Life, SWLondoner a JÁDU.

Překlad: Barbora Růžičková

Copyright: Dieser Text ist lizenziert unter Creative Commons Namensnennung – Nicht-kommerziell – Keine Bearbeitungen 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0).

Sex se starším mužem. V čem se liší a jak postupovat?

Foto: Jacob Lund, Shutterstock.com

Co si myslíte o milování se starším mužem? Přitahuje vás? Nebo naopak odpuzuje? Patříte k těm, kteří oceňují jeho přínos? Tohle jsou pro a proti laškování s milencem, který již nepatří mezi vyjukané mladíčky!

Čas zastavit prostě nelze. Stárnutí je přirozenou součástí našich životů a bohužel se odráží nejen na fyzickém vzhledu, ale i na sexuálním výkonu. Ne vždy se však musí jednat o katastrofu, ba naopak! Podle irského sexuálního kouče Seana Jamesona se sex se staršími muži pojí s mnoha pozitivy. Jakými?

„Šance, že sex se starším mužem bude lepší, je velká. Vyzrálý, zkušený muž ví, co ženy potřebují, a jeho znalosti a schopnosti přesahují naivní představy jeho mladších kolegů. Osobně jsem se ve svém životě setkal s mnoha mladšími ženami, které vyloženě toužily poznat, co je to empatie, něha a pozornost ze strany stárnoucích pánů,“ popisuje na svém blogu Sean Jameson.

Budete mít zájem:  Stříbro a zdraví – jaký má vliv a zdravotní účinky?

„Jednu věc, kterou mladší milenci nedokážou pochopit, je, že penis není jediný orgán zabývající se sexem. A vlastně nemusí být ani tím nejdůležitějším,“ dál popisuje sexuální kouč, který upozorňuje na vynalézavost starších mužů.

Ti se snaží svoje milenky potěšit i jinak než jen pohyby dovnitř a ven. Více si hrají, nejsou tak soustředění na výkon, častěji používají ruce, ústa i pomůcky.

„Obecně dopřávají svým partnerkám víc času na předehru i orgasmus, méně spěchají,“ dodává Sean Jameson.

Mladší ročníky často orgasmus vidí jako nutnost i vaši osobní zodpovědnost. Tento postoj pochopitelně vytváří tlak.

„Jak muži stárnou, přicházejí na to, že vyvrcholení není to jediné hezké, co lze při sexu zažít, a rozhodně nedávají svým partnerkám najevo, že se snad mají kvůli jeho absenci cítit provinile,“ popisuje irský kouč s tím, že se čím dál častěji setkává s muži, kteří v posteli poznávají nové možnosti a pečují o svoje partnerky od začátku do konce. (Pochopitelně tím nemyslí ty, kterým je například „jen“ dvacet let.)

Na druhou stranu není vše pouze zalité sluncem. Samozřejmě existují i nevýhody sexu se starším mužem. Které to jsou?

Foto: George Rudy, Shutterstock.com

Mladí muži v posteli často spěchají a na partnerku tlačí, ti starší jí dávají víc prostoru i času

Již Jan Raboch, profesor sexuologie a vedoucí pražského Sexuologického ústavu, hlásal, že samozřejmě nelze neuvést, že u stárnoucího muže trvá déle, než se dostaví ztopoření, a často bývá nutné přímé dráždění samotného pohlavního údu.

„To však je již spíše záležitost znalé a kooperující partnerky,“ tvrdil zmíněný odborník s tím, že tato a některé další změny v průběhu fyziologických pochodů odrážejí celkové zpomalení a pokles intenzity sexuálního vzrušení, avšak není důvod, aby se hodnotily jako porucha.

Mnohdy pomáhají léky a léčebné postupy, ale také přestávky, erotické hračky (například kroužky na penis) či přechod na jiné aktivity.

„Jak muži, tak ženy mají s přibývajícím věkem zkušenosti s poklesem hormonů. Proto v důsledku snížení hladiny testosteronu může u staršího muže docházet ke snížení fyzické a sexuální výkonnosti, ke ztrátě chuti do života, náladovosti, nervozitě, nespavosti či podrážděnosti,“ vyjmenovává Sean Jameson.

Co s tím? Pochopení ze strany partnerky, aktivní pohyb, strava bohatá na zeleninu a bílkoviny z kvalitních mas (podporují tvorbu testosteronu), absence kouření, vynechání alkoholu, to všechno problémy zmírňuje.

Foto: Rido, Shutterstock.com

Kvůli poklesu hladiny testosteronu může u starších mužů docházet ke snížené výkonnosti i ztrátě chuti: na sex i do života

Jak stárneme, těla jsou méně schopná, dochází ke ztrátě svalového tonusu, přibývá tuku, chybí pružnost i síla. Pokud zrovna netrváte na akrobatických milostných pozicích, možná vám milenec s nějakým tím pomyslným křížkem na krku bude vyhovovat. Nebo taky ne. Záleží na vašich preferencích.

Zároveň počítejte s tím, že zralí milenci vědí, co chtějí, a mají jasnou představu o podobě svých milenek, do které ale nemusíte pasovat. I tak si však mohou pohrávat s vašimi city a brát vás jako trofej. A tady už přichází na řadu věc, která pojí mladší i starší: pokud nechcete mít oči pro pláč, nemilujte se s někým, kdo vám jako člověk nesedí.

A jak to vidíte vy? Mladší, nebo starší milenec? Který je lepší?

Svádění po čtyřicítce: Touha sdílet život

Mnoho žen právě v tomto věku přehodnocuje svůj život. Některé mají špatné zkušenosti z manželství nebo partnerství, obtížně se vyrovnávají s těžkostmi klimakteria, jiné přišly o práci a novou se jim nedaří sehnat, další mají „jen“ obyčejný strach ze stáří, samoty, bolestí a smutku. Děti vyletěly z hnízda, muž přestal mít zájem či odešel za mladší nebo zemřel.

Rozhodne-li se žena svou situaci aktivně změnit, musí překonat mnohé překážky, předsudky a někdy především pochyby o sobě samé, o vlastní hodnotě a přitažlivosti. O těchto úskalích jsme si povídali s psycholožkou doc. PhDr. Dr.phil. Laurou Janáčkovou, CSc., z Institutu partnerských vztahů, která zároveň vede oddělení psychosomatiky ve Všeobecné fakultní nemocnici v Praze.

 

Především – jak jsou na tom ženy kolem padesátky s potřebou sexu, nakolik je tato motivace k hledání nového partnera důležitá? 

S potřebou sexu je to velice individuální kvůli hormonálním změnám, které v tomto věku probíhají v těle jednotlivých žen s různou intenzitou. Co však bezpečně a jistě potřebují všechny ženy bez rozdílu, je lidská blízkost, doteky a láska. Nelze oddělovat sex od lásky a blízkosti, tudíž se nedá říci, že potřeba sexu je tou hlavní motivací k budování nového partnerství.

Může zralá žena lépe prožít lásku i sex, neboť již není stresována péčí o děti ani budováním kariéry? Pohledy se různí, ale jedna věc je daná fyziologicky. Ženy jsou na vrcholu sexuality kolem třicátého roku života.

Některé poprvé zažijí orgasmus, jiné ho prožívají intenzivněji, mnohé si od té doby milování opravdu užívají. O prožívání sexu v každém věku ovšem rozhoduje především kvalita vztahu. Zůstává-li žena s manželem jen kvůli penězům, dětem či obavě ze samoty, bude pro ni složitější užít si sex, nebo ho dokonce iniciovat.

Má-li naopak žena trvalý a spokojený vztah, jistě jsou jeho součástí také pocity vzájemnosti a milování. 

Když se žena ve vyšším věku rozhodne skoncovat se samotou, musí se mnohdy vypořádat s vnitřní pochybností o vlastní přitažlivosti… To je pravda, ale sebevědomí ženy se zakládá na dvou věcech. První je zmíněná atraktivita, druhou skutečnost, jaká žena je, co v životě dokázala, co může nabídnout.

Atraktivita ženy je dána čistě věkem a souvisí s hladinou estrogenů a tělesnými proporcemi (poměr prsa – pas – boky i další ukazatele) signalizujícími plodnost. Od 16 do 22 let je nejvyšší, do 30 let ještě stále kulminuje, pak se pozvolna snižuje a prudký pokles se dostaví s nástupem přechodu.

Evoluční sexuologové takto osvětlují mužské vnímání ženské atraktivity v souvislosti se sexuálními představami muže a nutností šíření vlastních genů. Jedná se však pouze o kritérium vnímání fyzické atraktivity, muž jistě touží i po ženě laskavé, milé, pečující a tak dále. Žena tak může být pro muže přitažlivá v každém věku.

Její životní zkušenosti a prožitky se zrcadlí v její tváři a dělají ji krásnou. To, jaká žena je, je pak i hlavní hodnotou, na níž může stavět svůj vztah. 

Pro muže je však fyzická krása velmi důležitá a sex má přece i rekreační funkci… … a tak jsme se my ženy naučily předstírat mládí a svoji atraktivitu prodlužovat.

Dnešní padesátnice nevypadají jako stejně stará babička z novely Boženy Němcové, a to díky kosmetice nebo třeba i plastickým chirurgům a tak dále.

Cílem však není zakrýt za každou cenu známky stárnutí, „vyžehlit“ vrásky a obarvit šediny, ale pečovat o sebe a neobětovat veškerý čas rodině a zaměstnání. Žena by měla dbát na zdravou životosprávu, cvičit a aktivně žít v každém věku, dokud to zdraví dovolí.

 Atraktivní muž je svalnatý, vysoký, ramenatý a… laskavý. Má úzké boky, malý zadek, ostře řezanou tvář s modrým stínem vousů a… zdroje k zajištění ženy a dětí. Atraktivní žena má postavu „přesýpací hodiny“. Anebo září sebedůvěrou a hrdostí na to, co dokázala. Zářit může každá žena. 

Zdá se mi, že muže, na rozdíl od žen, vlastní vzhled příliš netrápí… Mohou si to dovolit, my ženy jsme totiž k jejich zevnějšku mnohem tolerantnější, protože nám jde především o mužovu ochranu, laskavost a zdroje k zajištění rodiny.

A pokud je muž disponující zdroji méně přitažlivý, označíme ho za charismatického – takové jsme my, ženy. Aby nás muž ani trochu nepřitahoval, musel by mít užší ramena než my samy. Roli hraje i tělesná výška; každý centimetr navíc se počítá.

 Také muži mohou mít – a mají – strach ze stárnutí, neřeší ho však z hlediska estetického, ale výkonnostního. Bojí se snížení výkonnosti ve všech směrech – ve fyzické kondici, sportu, sexu i získávání zdrojů.

Nějaké kilo navíc si díky ženské velkorysosti v hodnocení jejich zjevu sotva uvědomí, dokud jim rostoucí bříško neubírá na výkonu. 

 1. Proč je atraktivní zevnějšek pro ženu při seznamování tak důležitý? 
 2. Co ženě pomůže uvědomit si vlastní hodnotu? 
 3. Zapracovat na sobě je jen první krok… 
 4. Proč nehledat svého bývalého, když pěkný vztah přetrhla třeba jeho smrt? 

Jistě proto, aby si jí muž vůbec všiml. Muži jsou vzrušiví vizuálně, ženy akusticky. Muži se dívají, ženy naslouchají. Být vidět je proto hlavním „úkolem“ ženy. Teprve až když upoutá mužovu pozornost, mohou se začít projevovat její další kvality – že je milá, hodná, sportovní typ, umí vařit a tak dále. Ženy kolem padesátky se opravdu často podceňují, právě proto, že s přechodem ztrácejí fyzickou přitažlivost pro muže a snižuje se také jejich atraktivita pro zaměstnavatele. Jsou nejisté. Později mohou přicházet nemoci a starosti. Někdy pak začínají pochybovat o své hodnotě a bojí se i navazovat nové vztahy s muži. Co s tím? Je třeba si uvědomit sebe sama. Svým klientkám pomáhám znovu nalézt cestu k sobě a vlastní síle začít znovu či jít dál. Podstatné je být si vědoma vlastní hodnoty, svých pozitivních vlastností. Když vyvážíte negativa v myšlenkách pozitivy, snáze najdete chuť k plnohodnotnému žití. Druhá důležitá věc je uvědomit si, co chceme, respektive koho hledáme. Abychom nehledaly svého bývalého, neopakovaly staré chyby, nebyly šťastné z toho, že nás někam pozve Pepa od sousedů, a následně se nemusely nutit k nekonečné toleranci ve vztahu, jenž pro nás nebude přínosem. Aby sítem našeho výběru propadli všichni, které nechceme, a zůstali jen ti, o něž stojíme. Protože se nezbavíme srovnávání a naše city budou pořád patřit expartnerovi. Jenže nový muž nikdy nebude úplně stejný. Bude mít jiné vlastnosti, pro které bychom si ho měly vážit, ale srovnáváním nedáme šanci jemu ani vztahu založenému na stejně dobrých, i když jiných hodnotách. Snahy „předělat“ muže a vytvořit z něj kopii bývalého manžela se míjejí účinkem. 

Ženy po první schůzce někdy konstatují, že jim partner „nevoní“. Měly by o něj přesto usilovat? 

To, zda si partneři navzájem voní nebo nevoní, je opět dáno evolučně jako signál o šanci potomků na přežití. Voníme-li si, znamená to, že máme odlišné imunitní systémy, a tudíž naše děti mají větší naději přežít. Vůně či pachy – lidské odoranty – však přetrvávají i v době, kdy již další potomky neplánujeme; přesto bychom se jimi měli řídit, protože mohou napovídat leccos o zdravotním stavu, péči o tělo, hygieně a podobně. 

 • Zralá žena a „zajíček“ – je to průšvih? 
 • Jakou největší chybu dělají ženy při flirtu? 
 • Upoutat mužovu pozornost se prý nejlépe podaří ve dvojici s kamarádkou… 
 • Jak bezpečně poznat, že muž má zájem? 
 • Jaký je váš názor na seznamování přes internet? 
Budete mít zájem:  Suchej únor – dokážete měsíc nepít alkohol?

Proč průšvih? Žena si jen musí uvědomit, že život s podstatně mladším partnerem přináší větší rizika, například že muž odejde. Na druhou stranu zamilovanost a pocit, že jsem šťastná a konečně žiji, je tím největším lákadlem, které vytěsňuje obavy. A v padesáti již také ženy často vědí, že život je právě teď. Málo si věří. A proto se buď drží stranou, takže si jich nikdo nevšimne, nebo naopak „tlačí na pilu“ a agresivitou muže odradí. Muž netouží být loven, naopak potřebuje lovit. Ano, protože samotná žena nemá možnost rozehrát repertoár sváděcích gest, pohybů a úsměvů, který v rozhovoru s kamarádkou působí úplně přirozeně. To je snadné – pořád na vás kouká. Pokud vás osloví a není vám vyloženě protivný, začněte komunikovat. Je to lepší než si pak říkat „co by bylo, kdybych…“. Hlavně se nebojte! Začátek vztahu není o slovech, takže je v podstatě jedno, o čem mluvíte, jen příliš osobní věci by měly zůstat tabu. Osobní kontakt je vždycky nejlepší, protože nikdy nevíte, kdo je na druhém konci pomyslného kabelu. Může to být někdo, kdo si s vámi píše jen z nudy, vy se na něj upnete a na schůzce zjistíte, že si nesedíte, nebo se po dlouhém psaní odmlčí, vy kladete vinu sobě a klesne vám sebevědomí, popřípadě si na základě psaní vytvoříte o partnerovi zkreslený obrázek. Kdybych se měla seznamovat po internetu, vybrala bych si seznamku specializovanou na vážná seznámení, kde klientům dělají psychologický profil. V seznamce Institutu partnerských vztahů na základě psychologického profilu doporučíme klientce nebo klientovi vhodné partnery, uděláme předvýběr. Šance na úspěch vztahu je pak mnohem vyšší než při hledání „jehly v kupce sena“. 

Sex nepotřebuji a na to ostatní mám kamarádky! To říká mnoho osamělých žen. Ale… „Když si vyjdete s přítelkyněmi, vrátíte se do prázdného bytu.

Komu řeknete, jak jste se měla a že to bylo fajn, případně že vás bolela hlava a divadlo nebo film nestály za nic?“ ptá se psycholožka Laura Janáčková a upozorňuje: „Společenský kontakt není totéž co sdílení.

Sdílení všeho, od radosti třeba po strach z nemoci a stárnutí, je velmi důležité. Proto každý potřebuje partnera, blízkého člověka, se kterým by sdílet mohl. Kamarádky na tohle nestačí.“ 

Zvýšit si sebehodnocení a uvědomit si, co jsem v životě dokázala – to je podle psycholožky první krok k úspěšnému seznámení s vhodným partnerem. „Málo sebevědomou ženu vyzvu, ať mi napíše seznam svých předností,“ objasňuje Laura Janáčková.

„Pěkný úsměv, hlas, postoj, smysl pro humor, schopnost upéct koláč, domluvit se anglicky, přeplavat rybník, zabavit pět vnoučat nebo zorganizovat výlet, všechno se počítá. Pak ji postavím před velké zrcadlo, aby mi ukázala, co je na ní hezkého.

A poradím jak tyto kvality,prodat‘ v kontaktu s lidmi, na ulici, při konverzaci… Pozitivní zpětná vazba od okolí ženu povzbudí a v krátkém čase ji motivuje, aby na sobě dále pracovala.“ Úkolem ženy je vyskytnout se v blízkosti muže a upoutat jeho pozornost. Všechno ostatní musí udělat on. 

  Autor: Dita Váchová

  Co muži hledají u žen a čím je svádějí – Novinky.cz

  Při výběru partnera se kritéria liší podle toho, jde-li o nevázaný flirt nebo o dlouhodobý vztah.
  Foto: Profimedia.cz

  To, podle čeho si vybíráme své protějšky, je ovlivňováno tzv. sexuální atraktivitou, ta se liší podle pohlaví i podle předpokládané intenzity vztahu. „V praxi to znamená, že na druhém nás zaujme něco jiného, když si hledáme pouze známost na jednu noc, a něco jiného je pro nás důležité, když si hledáme otce či matku svých dětí.

  Kritéria pro sexuální atraktivitu protějšku jsou odlišná v závislosti na sexuální strategii a plánované délce vztahu,“ vysvětluje psycholog a sexuolog profesor Petr Weiss ze Sexuologického ústavu Všeobecné fakultní nemocnice v Praze.

  Pokud muži zatouží po krátkodobém milostném románku, je pro ně rozhodující především to, jak žena vypadá a jak je stará.

  „Muži touží po ženách, které jsou ve fertilním věku. Proto chtějí ženu mladou a dobře vypadající. Nejdůležitějším faktorem plodnosti je poměr pasu a boků, ten by se měl pohybovat kolem 0,7 až 0,66. Dívky nedospělé, tedy takové, u kterých ještě neproběhla puberta, nemají boky ještě vyvinuté, a naopak ženy v přechodu vlivem hormonů a přibývání na váze ztrácejí pas.

  Po krátkodobých známostech netouží jen muži, ale často jim podléhají i ženy

  Foto: Profimedia.cz

  Muži si své protějšky vybírají především vizuálně, a také proto se muži zamilovávají na první pohled, na rozdíl od žen, které k zamilování potřebují hlubší poznání toho druhého,“ vysvětluje profesor Weiss.

  Kromě pasu jsou pro muže důležitá i prsa. Nejde ale o jejich velikost, jak by se mnozí mohli domnívat. „Preference velikosti ňader se liší v závislosti na kultuře a národnosti, není ale rozhodujícím znakem plodnosti ženy.

  Při výběru partnerky je pro muže důležitá pevnost prsů. To je vizuální znak, který souvisí s věkem ženy.

  Pevná prsa má žena, která ještě nekojila, naopak u žen, které již mají děti a kojily, prsa své napětí ztrácejí,“ říká odborník.

  Po krátkodobých známostech netouží jen muži, ale často jim podléhají i ženy.

  Podle čeho si vybírají svého Romea na jednu noc? „U muže jsou z pohledu krátkodobé sexuální atraktivity důležité takové znaky, které jsou testosteron-dependentní, to znamená takové, které signalizují hladinu testosteronu.

  Pro krátkodobou známost není pro ženu důležité, jak je muž bohatý nebo inteligentní, ale zajímá ji to, jak je sexuálně výkonný,“ upřesňuje profesor Petr Weiss.

  Ženy tedy přitahují muži, kteří mají trojúhelníkový tvar horní části těla, mají široká ramena a malý zadek, výrazně vyvinuté svaly a v obličeji mají tmavý stín po holení.

  Všechny tyto prvky svědčí o vysoké hladině mužského hormonu a jsou pro ženy signálem sexuální dospělosti a aktivity muže.

  Obě pohlaví své milence vybírají ještě podle dalších dvou znaků. A těmi jsou tělesná a obličejová symetrie a stav vlasů a kůže. Obě tato kritéria slouží k hodnocení zdraví jedince. „Tělesná a obličejová symetrie je známkou toho, že jedinec není nositelem nějaké genetické anomálie, a stav vlasů a kůže odráží zdravotní stav celého organismu,“ doplňuje odborník.

  Výběr partnerů pro dlouhodobý vztah či manželství probíhá podle jiných parametrů. Tento výběr není ovlivněn pouze sexuální přitažlivostí, ale souvisí i s případným budoucím zajištěním rodiny.

  Ilustrační foto

  Foto: Profimedia.cz

  „Pro ženu jsou z pohledu dlouhodobé sexuální strategie atraktivní ti muži, kteří mají dobrý přístup ke zdrojům, to znamená, jak je muž bohatý, jak je sociálně zařazený a postavený v sociální hierarchii. Signály bohatství se liší podle kultury národa.

  U tichomořských kmenů je těmito signály například počet per v čelence, v našich podmínkách pak ženy na přístup ke zdrojům usuzují na základě toho, jaký má muž oblek, zda má či nemá luxusní auto nebo značkový mobil.

  Nicméně ať žena hodnotí počet per v čelence, či luxusní značku obleku, vždy je to totéž,“ dodává profesor Petr Weiss.

  Kromě finančního zabezpečení a přístupu ke zdrojům je pro ženu důležitá i ochota o tyto zdroje se dělit. „Pro ženu by bylo úplně na nic, když by měla partnera s dobrým přístupem ke zdrojům, ale muž by se s ní o své požitky nechtěl dělit.

  Ženy si proto muže v začátku vztahu testují. Těmito zkouškami jsou například pozvání na večeři, obdarovávání dárky či květinami. To všechno jsou známky toho, že muž bude v budoucnu ochoten dělit se o své zdroje a finance,“ dodává Petr Weiss.

  Pro ženu jsou z pohledu dlouhodobé sexuální strategie atraktivní ti muži, kteří mají dobrý přístup ke zdrojům, to znamená, jak je muž bohatý, jak je sociálně zařazený a postavený v sociální hierarchii.

  Ženy ale netouží jen po materiálním zabezpečení, ale chtějí i muže citově stálé a spolehlivé. „U žen jsou úspěšnější muži, kteří dovedou předstírat vytrvalou oddanost a zájem o malé děti. Obojí ženy považují za výhodný potenciál při výběru životního partnera a otce svých dětí,“ dodává profesor.

  Muži při hledání své životní partnerky preferují stejně tak jako u lásek na jednu noc ženy v plodném období. „Z tohoto hlediska je ideální věk mezi necelými dvaceti a necelými třiceti lety, tedy věk, kdy je žena v optimálním reprodukčním období.

  Při výběru dlouhodobé partnerky však muži preferují ženy mírně zdrženlivější. Muži se nežení se ženami, které jsou snadno sexuálně dostupné.

  Pokud žena muži v případě zájmu o dlouhodobý vztah brzy sexuálně podlehne, snižuje tím pravděpodobnost, že tento vztah skončí sňatkem, uvádí sexuolog.

  Pokud muž nosí ženě květiny, je to znak, že se v budoucnu bude chtít dělit o své zdroje.

  Foto: Profimedia.cz

  „Muž sice brzkou sexuální aktivitu rád uvítá, ale současně si řekne – když je tato žena snadno sexuálně dostupná pro mne, je velice pravděpodobné, že bude snadno dostupná i pro druhé muže.

  Vzhledem k tomu, že základním evolučním zájmem každého muže je ochrana paternity a zajištění toho, aby skutečně on byl otcem dětí své partnerky a aby celoživotně neinvestoval do genů cizích mužů, preferuje ženu hůře sexuálně dostupnou,“ vysvětluje psycholog.

  Zároveň ale platí, že termín snadná sexuální dostupnost není nijak specifikovaný – sexuální dostupnost nemá hranice a je velmi individuální.

  Při výběru partnera hrají důležitou roli i látky chemické signalizace, tedy odoranty. Pachové stopy totiž nesou pro partnera velmi důležité informace.

  „Ukazují na to, že protějšek je opačného pohlaví, že není v pokrevním příbuzenstvu, vypovídají o zdravotním stavu protějšku a o jeho plodnosti. Všechny tyto informace jsou pro nás důležité z hlediska reprodukce.

  U jedince, který je imunologicky odlišný, je totiž vysoký předpoklad toho, že společní potomci budou odolnější vůči širšímu spektru patogenů a budou mít větší šanci přežít v případě epidemií,“ dodává psycholog Petr Weiss.

  Hlavní zprávy

  Diskuze

  Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

  Adblock
  detector