Čaj boldo a jeho zdravotní výhody, bezpečnost a vedlejší účinky

Přírodní včelí pyl se skládá z rostlinného pylu sebraného dělnickými včely, v kombinaci s rostlinným nektarem a včelími slinami. Včelaři komerčně shromažďují včelí pyl přímo z úlů. To je pak používáno praktickými lékaři k léčbě zdravotních problémů, jako je zácpa a rakovina, a pro posílení imunitního systému a pomoc při hubnutí.

[1] [2] Ačkoli na trhu existuje v současné době mnoho doplňků a léčiv pro pyl včel, neexistuje vědecký důkaz, že včelí pyl účinně léčí jakékoli konkrétní stavy, nemoci nebo zdravotní problémy nebo představuje účinnou nutriční pomoc.

[3] Než začnete užívat doplňky včelího pylu, musíte pochopit možná rizika a nežádoucí účinky tohoto takzvaného „superfood“. [4]

Čaj Boldo a jeho zdravotní výhody, bezpečnost a vedlejší účinky Pochopit původ včelího pylu. Včely shromažďují pyl z kvetoucích rostlin, když hledají nektar v různých květech. Včelí pyl obsahuje gamety – samčí reprodukční buňky květin – stejně jako trávicí enzymy včel. [5]

 • Přírodní včelí pyl obsahuje kromě stopových prvků, enzymů a aminokyselin také vitaminy a minerály. Přesné složení včelího pylu se však liší v závislosti na rostlině, ze které byl získán pyl. Je obtížné sledovat rostlinný zdroj všech včelích pylu, a v důsledku toho je obtížné stanovit množství zdravých prvků v včelím pylu. Pyl odebraný z rostlin rostoucích v oblastech postižených toxiny a kontaminací těžkými kovy může tyto toxiny stále nést a při konzumaci může být škodlivý. [6] X Zdroj výzkumu
 • Mnoho lékařů cítí, že výhody pylu včel pro člověka převažují nad nebezpečím spojeným s jeho používáním. Mnoho doplňků pylu včel také obsahuje jiné chemikálie nebo produkty, které mohou způsobit negativní vedlejší účinky nebo alergické reakce. [7] X Zdroj výzkumu

Čaj Boldo a jeho zdravotní výhody, bezpečnost a vedlejší účinky Všimněte si možných alergických reakcí na včelí pyl. Někteří lidé mohou být alergičtí na požitý pyl a jejich alergické reakce se mohou pohybovat v závažnosti od mírných po smrtelné. Piskot, kožní potíže a vyrážka jsou všechny možné známky reakce na pyl včely. Může se také objevit anafylaxe, těžká alergická reakce, která způsobuje oteklé dýchací cesty a šok. [8]

 • Pokud jste náchylní k alergiím nebo astmatu, vyhněte se konzumaci včelího pylu.

Čaj Boldo a jeho zdravotní výhody, bezpečnost a vedlejší účinky Porozumět dalším rizikům a vedlejším účinkům požití pylů včel. Studie zjistily látky, které mohou způsobovat poškození jater a selhání ledvin u pylu včel. Populární představa, že včelí pyl je „superfood“ a „přirozeně pro vás dobrý“, je falešná, protože mnoho přírodních potravin může obsahovat toxiny, které nejsou dobré pro vaše tělo. [9]

 • Bezpečnost včelích pylu pro malé děti a těhotné ženy není přesvědčivá. Doporučuje se, aby se malé děti a těhotné ženy vyhýbaly konzumaci pylu včel, protože neexistují žádné lékařské důkazy, které by naznačovaly, že je bezpečné konzumovat. [10] X Zdroj výzkumu
 • Včelí pyl je mezi sportovci oblíbený tím, že je „ergogenní“, což znamená, že zvyšuje atletický výkon. Neexistují však žádné vědecké důkazy o tom, že by pyl včel měl ergogenní vlastnosti. [11] X Zdroj výzkumu

Čaj Boldo a jeho zdravotní výhody, bezpečnost a vedlejší účinky Uvědomte si rizika spojená s doplňky stravy ke snižování hmotnosti pylu. Podle FDA (Food and Drug Administration) bylo zjištěno, že několik produktů ke snížení hmotnosti včelích pylů obsahuje chemikálie a přísady, které mohou způsobovat vážné problémy se srdcem, mrtvice, bolest na hrudi, záchvaty, sebevražedné myšlenky, nespavost a průjem. Agentura FDA obdržela více než 50 zpráv o závažných zdravotních problémech způsobených znehodnocenými produkty snižujícími hmotnost včelího pylu a v současné době testuje další produkty snižující hmotnost včelího pylu na nedeklarovaná léčiva, která by mohla ohrozit spotřebitele. [12]

 • Vyhněte se následujícím produktům na hubnutí: Zi Xiu Tang, Ultimate Formula, Fat Zero, Bella Vi Amp'd Up, Insane Amp'd Up, Slim Trim U, Infinity, Perfect Body Solution, Asset Extreme, Asset Extreme Plus, Asset Bold a Asset Bee Pollen. [13] X Zdroj výzkumu
 • Měli byste být také opatrní před produkty ke snižování tělesné hmotnosti včel, které neověřují tvrzení o léčbě nebo prevenci obezity, alergií, vysokého krevního tlaku a cholesterolu.
 • Obecně mohou existovat rizika spojená s doplněkmi pylu včel. FDA sleduje bezpečnost doplňků stravy, ale nevyžaduje doplňky, aby dodržovaly určité pokyny nebo standardy dříve, než budou dostupné na trhu. FDA také nepřebírá odpovědnost za kontaminaci přírodních doplňků, takže velká odpovědnost je ponechána na výrobci a spotřebiteli. [14] X Zdroj výzkumu
 • FDA označilo několik přírodních doplňků pylů včel. Je důležité zkoumat informace o složkách v doplňku a možných zdravotních rizicích hlášených jinými spotřebiteli nebo FDA v důsledku doplňku.

Čaj Boldo a jeho zdravotní výhody, bezpečnost a vedlejší účinky Zkontrolujte složky uvedené v dodatku. Podívejte se na online seznam přísad nebo zkontrolujte štítek výrobce. [15]

 • Ujistěte se, že produkt neobsahuje toxické materiály, jako je rtuť, kovové třísky a pesticidy. Také byste měli zkontrolovat, zda v produktu nejsou žádné přísady, jako je celulóza, karamelová barva a oxid titaničitý.
 • Ačkoli doplněk může tvrdit, že je „vše přirozené“. to nutně neznamená, že je bezpečné konzumovat. Pokud doplněk říká „přírodní příchutě“, mohlo by to znamenat přidání glutamanu sodného (MSG). Mnoho lidí trpí těžkou alergií na MSG a nemělo by být zahrnuto do seriózního doplňku stravy.
 • Měli byste také vyhledat nějaké „inhibitory plísní“ nebo „chemikálie, které podporují retenci barev.“ Ve skutečnosti se jedná o chemické konzervační látky, které by při konzumaci mohly být škodlivé.

Čaj Boldo a jeho zdravotní výhody, bezpečnost a vedlejší účinky Zavolejte společnost pro doplnění a potvrďte čistotu produktu. Renomovaný výrobce nebo výrobce by měl být schopen prokázat, že doplněk je čistý a ve skutečnosti „veškerý přirozený“. Zeptejte se společnosti, zda poskytují certifikát o analýze (COA) pro každou šarži produktů. [16]

 • Certifikát o analýze se vydává poté, co nezávislé laboratoře provedou testy k ověření účinných látek v doplňku a čistoty produktu. Certifikát zajišťuje, že společnost prodává vysoce kvalitní doplňky.
 • Zjistěte aktuální číslo šarže doplňku, který zkoumáte, a vyžádejte si COA pro šarži. Seznam COA obsahuje seznam hladin těžkých kovů a mikrobiologické kontaminace v šarži produktu. Některé společnosti mají COA k dispozici na svých webových stránkách. Můžete také požádat místní obchod se zdravou výživou nebo prodejce, zda udržují aktuální COA pro doplňky včelího pylu.

Čaj Boldo a jeho zdravotní výhody, bezpečnost a vedlejší účinky Zjistěte, odkud pochází včelí pyl v doplňku. Promluvte si s výrobcem nebo zkontrolujte štítek výrobce a zjistěte, kde je zdroj včel v produktu. Hlavním problémem při výběru doplňků včelího pylu je množství znečištění, kterému byl pyl vystaven. Včelí pyl absorbuje znečištění ovzduší a chemikálie v životním prostředí. Když je pyl produkován ve industrializovaných městech, absorbuje všechny toxické chemikálie ve vzduchu. [17]

 • Hlavními zdroji včelího pylu jsou: USA, Kanada, Čína a Austrálie. Vyvarujte se užívání doplňků s včelím pylem z Číny, protože mnoho oblastí v zemi má závažné znečištění ovzduší.

Čaj Boldo a jeho zdravotní výhody, bezpečnost a vedlejší účinky Hledejte produkty včelího pylu, které jsou lyofilizované. Tyto výrobky by měly být dostupné v obchodech se zdravou výživou a lze je také objednat online. Včelí pyl by neměl být zpracováván ani sušen teplem, protože teplo v pylu odstraňuje nezbytné živiny a enzymy. Lyofilizovaný včelí pyl by měl být považován za vynikající formu produktu. [18]

 • Přestože neexistují žádné vědecké důkazy o tom, že by včelí pyl mohl léčit konkrétní nemoci, stavy nebo poskytovat nutriční výhody, nákup lyofilizovaného včelího pylu zajišťuje, že obdržíte pyl, který nebyl vyčerpán pro žádné zdravotní přínosy.
Budete mít zájem:  Kapky Do Očí Alergie?

Čaj Boldo a jeho zdravotní výhody, bezpečnost a vedlejší účinky Než začnete užívat doplněk, promluvte si se svým lékařem. Protože zdravotní přínosy včelího pylu nebyly lékařskou komunitou potvrzeny ani podporovány, poraďte se se svým lékařem o jakýchkoli nežádoucích účincích dříve, než začnete užívat doplněk pylu včel. Váš lékař vám může poskytnout informace o jiných lékařsky potvrzených ošetřeních vašeho stavu nebo problému. Může také navrhnout změny životního stylu nebo stravy, které mohou být účinnější než doplňky včelího pylu. Pokud trpíte alergickým astmatem nebo poruchami krve nebo onemocněním jater, nemusí být včelí pyl pro vás bezpečný. Pokud je tomu tak, může vám poradit lékař. [19] Čaj Boldo a jeho zdravotní výhody, bezpečnost a vedlejší účinky Zjistěte více o lékových interakcích. Pokud užíváte jakékoli jiné doplňky stravy nebo léky na předpis, promluvte si o lécích s lékařem nebo lékárníkem. Některé léky a doplňky, pokud se užívají společně, mohou vyvolat nežádoucí vedlejší účinky. Pokud máte cokoli, co užíváte, potenciální problém s interakcí s včelím pylem, měl by vám to být lékař nebo lékárník schopen říct. [20] Začněte malou dávkou. Pokud se rozhodnete použít včelí pyl, měli byste začít užitím malé dávky, abyste se ujistili, že nebudete mít nežádoucí účinky. Dávku můžete postupně zvyšovat, abyste se ujistili, že je pro vás bezpečná. Můžete začít s 1/8 lžičkou denně, což se zvyšuje o 1/8 lžičky až na šest čajových lžiček. Přestaňte užívat včelí pyl, pokud se u vás vyskytnou jakékoli nežádoucí vedlejší účinky nebo reakce. Pokud se u vás objeví nějaké příznaky alergické reakce nebo negativní reakce na včelí pyl, přestaňte ji ihned brát. Promluvte si se svým lékařem o léčbě alergické reakce. Včelí pyl může skutečně zhoršit alergiky, pokud jsou alergičtí na některý z pylu v doplňku. [21]

Jak mám uchovávat včelí pyl a jak dlouho zůstane čerstvý?

Pokud ji uložíte v lednici (to je preferovaný způsob). Pokud ji ponecháte v mrazničce, vydrží to donekonečna. Při pokojové teplotě to bude trvat asi 3-4 měsíce.

Měl bych pro nejlepší výživný přínos brát pyl včely s jídlem, nebo je stejně účinné vzít ho sám?

Každý výrobce má pokyny ke svému produktu, pokud jde o to, jak moc a jak jej vzít. Jak bylo uvedeno výše, můžete si ji do své stravy dát různými způsoby.

Když to vezmeme jako vitamín, většina lidí si dá trochu pod jazyk, aby se rozpustil stejně jako sublingvální vitamin B12. Obvykle by se měl brát odděleně od věcí s vysokým obsahem železa, protože vitaminy železa a B by se nikdy neměly brát společně.

Užívání hořčíku nebo dokonce v ovocném koktejlu nebo acai misce je dobrý nápad, pokud vás ta chuť trápí.

Jak by se to mělo brát? Měl by být rozemlet, rozpuštěn, smíchán s jídlem nebo spolknut jako pilulka?

Můžete dělat cokoli z těchto nebo mnoha dalších věcí. Prostě to vezmi.

Jak konzumujete včelí pyl?

Jíte to ústy.

Berete pyl včel tím, že ho připravíte z čaje nebo si jej prostě vezmete přímo z láhve?

Můžete udělat buď.

Mohu si vzít včelí pyl s horkou zeleninovou kari nebo horkou dal?

Nemělo by se zahřívat ani vařit, protože ničí vitamíny v něm. Vezměte si ji, pouze pokud je jídlo teplé.

Je včelí pyl dobrým zdrojem draslíku a kyanokobalaminu?

Důl je lyofilizovaný BC Buzz Pollen a neobsahuje draslík ani B12 / kyanokobalamin.

Je bezpečné užít dvě kapsle denně včelího pylu?

Ano, pokud na to nemáte alergie.

Je lepší vložit pyl do pilulky, aby mohl dosáhnout střev, aniž by byl zničen v žaludku?

Viz také

Odkazy

Matcha čaj – jaké má účinky a co všechno byste o něm měli vědět?

Čaj Boldo a jeho zdravotní výhody, bezpečnost a vedlejší účinky

Znáte čaj matcha – výjimečný typ zeleného čaje, jehož pití je v Japonsku spojené se speciální ceremonií? Tradice pití čaje matcha je v Číně a Japonsku známá již několik století. Přečtěte si o čaji, jeho výhodách a možnostech použití tohoto zeleného zázraku. 

Zelený čaj matcha

Historie čaje matcha je stará několik století, a samotné slovo matcha je složeno ze dvou japonských slov – mat- ve významu třít nebo malovat a cha, což znamená čaj.

 Tradice přípravy tohoto čaje je dlouhá a je spojena s buddhismem, z celé historie je určitě vhodné zmínit jméno Eisai. Zenový mnich Eisai žil ve 12. století a přinesl do Japonska semena čaje matcha ze studijního pobytu v Číně.

 

Prášková forma čaje byla v Číně používána v klášterech (Chinese Chan monasteries), protože už tehdy znali jeho léčivé účinky.

 Kromě toho, že Eisai zavedl aplikaci čaje do své vlastní praxe, napsal o zdravotních benefitech pití čaje i knihu Kissa Yōjōki, kterou můžeme přeložit jako Pití čaje pro zdraví.

 Matcha se v dnešní době těší značné popularitě a je zajímavé, že zatímco popularita čaje matcha v západním světě narůstá, v Japonsku naopak klesá. Je každopádně skvělé, že typ čaje, který má v Číně a Japonsku dlouhou tradici, si své místo nachází i v naší kultuře. [1] [2]

Zajímají vás informace o čaji matcha, ale zjistili jste, že chcete vědět více o samotném zeleném čaji? Všechna potřebná fakta najdete v článku – 8 pozitivních účinků zeleného čaje pro zdraví sportovců.

Čaj Boldo a jeho zdravotní výhody, bezpečnost a vedlejší účinky

Čaj matcha se vyrábí z rostliny Camellia sinensis, pro kterou používáme místní název Čajovník čínský. Přesně tak, matcha a klasický zelený čaj pocházejí ze stejné rostliny, ale čaj matcha je přece odlišný.

 Kultivace čajovníku se datuje do starobylé Číny, kde ji skoro před 5 000 lety objevil vládce Shen Nung. Dokonce dnes jedna z nejpoužívanějších rostlin byla staletí považována za cenný lék a dostupná pouze pro úzkou část společnosti.

 Od jiných typů zeleného čaje se pěstování čaje matcha liší tím, že jeho keře jsou 20 – 30 dní před sklizní chráněny před slunečním zářením. Pokud mluvíme o procesu produkce tohoto typu čaje, termín ,,matcha” není přesný.

 Označení ,,matcha” se totiž používá pro finální umletý produkt, syrový materiál před závěrečným mletím se nazývá Tencha. [3] [4] [5]

Důležité složky čaje Matcha 

Matcha je výjimečný čaj pro své zdravotní benefity, je proto důležité znát jeho složení. Z pohledu základních nutrientů můžeme čaj matcha považovat za zdroj bílkovin, vitamínu A a železa [6]:

 100 g čaje matcha v prášku
Energetická hodnota 300 kcal (1256 kJ)
Bílkoviny 50 g
Sacharidy 0 g
Tuky 0 g
Vitamín A 5000 IU
Železo 18 mg

Čaj matcha je vyhledáván zejména pro vysoký obsah složek s antioxidačními účinky, například flavonoidů, polyfenolů, vitamínu C. Označení ,,polyfenoly” zastřešuje několik sloučenin, patří mezi ně flavandioly, flavonoly nebo fenolové kyseliny.

 Díky ochraně proti slunci si rostlina dokáže vytvořit bioaktivní složky, například L-theanin nebo chlorofyl. Čaj matcha je považován za produkt nejvyšší kvality a nejaromatičtější zelený čaj.

 Jeho ,,umami” chuť způsobuje vysoký obsah kofeinu a theaninu, spojený s nízkým obsahem katechinu,  následkem je vyšší obsah složek, které jsou za chuť zodpovědné.

 Hořká chuť jiných typů zeleného čaje je zesílena právě díky katechinům a tomu, že jsou pěstovány celou dobu na slunci.[7]

Výhody čaje matcha pro zdraví 

Zlepšuje koncentraci a mozkovou činnost 

Hledáte stimulant, ale chcete si dát pauzu od kávy? Čaj matcha může být vhodnou alternativou pro lepší nabuzení organismu. Kombinace kofeinu a L-theaninu v čaji matcha je výjimečná, a díky kofeinu působí povzbudivě, a zároveň konejšivě pro svůj obsah theaninu.

Budete mít zájem:  Má smysl mobil pro seniory?

 Výsledkem spojení je stav ,,klidné pozornosti”, což je výhodou, protože i vy možná znáte stavy neklidu, které může způsobit nadměrné pití kávy. L-theanin je neesenciální aminokyselina, která může mít vliv na určité chemické látky v mozku, například dopamin nebo serotonin.

 Výsledky dalších výzkumů však poukazují na fakt, že matcha může zlepšovat i reakční dobu, pozornost a paměť. Kromě toho, ve srovnání se zeleným čajem, se v čaji matcha nachází i vyšší obsah kofeinu. polovině čajové lžíce prášku najdete až 35 mg kofeinu.

 Pokud potřebujete zlepšit pozornost a nabudit pro lepší výkon, ale nechutná vám káva, vyzkoušejte tento čaj. [8] [9] [11]

Čaj Boldo a jeho zdravotní výhody, bezpečnost a vedlejší účinky

Má antioxidační účinky

Díky obsahu katechinů je čaj matcha zajímavým bojovníkem proti volným radikálům, které poškozují buňky v těle a způsobují chronická onemocnění.

 Ve srovnání se zeleným čajem China Green Tips, se v čaji matcha nachází až 137x více určitého katechinu (EGCG). Kromě toho je jeho hodnota minimálně 3x vyšší než nejvyšší hodnota v literatuře pro ostatní typy zelených čajů.

 

Výskyt sloučenin s antioxidačním účinkem je důsledkem tradičního způsobu kultivování čaje matcha. [7] [9] [16]

Za všechny katechiny v zeleném čaji matcha je potřeba zmínit například epigalokatechin galát (EGCG). Tento katechin zkoumalo několik studií na zvířatech a lidech, a to pro jeho možné protirakovinné účinky.

 Podle jistých výzkumů by epigalokatechin galát mohl bránit šíření rakoviny v těle. Katechiny a polyfenoly v čaji jsou efektivní při zachycování reaktivních forem kyslíku.

 

Nepřímo však působí i jako antioxidanty pro jejich vliv na aktivitu enzymů transkripční faktory. [8] [12]

Podporuje činnost srdce a hubnutí

Matcha je ve své podstatě typem zeleného čaje, proto je u něj často uváděn také vliv na činnost srdce.

 Neexistuje vědecký důkaz o vlivu čaje matcha na srdeční onemocnění, nicméně existují studie, které naznačují snížené riziko srdečních onemocnění spojených s vyššími dávkami zeleného čaje.

 

Zelený čaj totiž snižuje hladiny triglyceridů LDL cholesterolu, také brání oxidaci LDL cholesterolu, což může chránit před nemocemi srdce.

 Zelený čaj je obecně známý díky své podpoře spalování tuků a je dokonce dostupný i ve formě suplementu. Několik vědeckých studií potvrzuje, že zelený čaj je užitečný při spalování tuku a redukci hmotnosti. Pokud již patříte mezi fanoušky zeleného čaje a tato vlastnost se u vás osvědčila, vyzkoušejte i alternativu v podobě čaje matcha. [8] [9]

Čaj Boldo a jeho zdravotní výhody, bezpečnost a vedlejší účinky

Čaj matcha a jeho složky jsou zkoumány mnoha odborníky, a kromě uvedených výhod můžete narazit i na schopnost chránit játra nebo před vznikem rakoviny.

 Překvapivým faktem zůstává, že tyto vlastnosti čaje matcha jsou zejména v Číně a Japonsku známy již několik století.

 Výzkumy v této oblasti probíhají určitě i dnes, proto je možné, že se časem potvrdí a objeví další benefity pití tohoto čaje. [9]

Čaj Boldo a jeho zdravotní výhody, bezpečnost a vedlejší účinky

Příprava čaje matcha

Příprava čaje je v Japonsku považována za součást jejich kultury Chanoyu je toho důkazem.

 Tak totiž zní název pro obřad přípravy čaje matcha, který lze přeložit jako způsob čaje.

 

V období starověku to byla volnočasová aktivita válečníků, ale dnes patří mezi výrazné symboly japonské kultury. [10]

Čaj matcha může být připraven do 3 typů konzistence [3]:

 1. Standardní – smícháte 1 čajovou lžíci čaje s 59 ml horké vody
 2. Usucha – smícháte ½ čajové lžíce s 89 – 118 ml horké vody
 3. Koicha – používána při Japonské ceremonii, smícháte 2 čajové lžíce s 30 ml horké vody

Tradiční příprava čaje matcha je spojena i se speciálními pomůckami, které mají své osobité pojmenování. Pokud jste fanoušky japonské kultury a chcete povýšit pití čaje na vyšší úroveň, můžete si pořídit těchto 9 nástrojů pro přípravu čaje matcha [10]:

 1. Čajová nádobka (Cha-ire / Natsume) – krabička na uskladnění čaje, často používaná při obřadech. Může být ze dřeva, bambusu, papíru nebo plastu a je ozdobená a vyrobená ručně.
 2. Čajová miska (Chawan) – obvykle jde o keramickou misku, která slouží k pití čaje. Zajímavé je, že není určena na horké, případně vařící tekutiny.
 3. Metlička (Chasen) – speciální metlička určená k míchání prášku, vody a vzduchu. Kromě důkladného promíchání je jejím úkolem také správné okysličení.
 4. Čajová lžička (Chashaku) – bambusová lžička je určena pro měření a vkládání prášku matcha do misek.
 5. Přenosná konvice (Furo) – menší konvice používaná v případě, že není k dispozici oheň.
 6. Víčko na konvici (Futa) – slouží k udržení teplé vody předtím, než se vyndá ze železné nádoby (Kama).
 7. Železná nádoba (Kama / Chanoyugama) – nádoba vyrobená z litiny, která je výlučně používaná na vaření vody.
 8. Miska na odpadní vodu (Kensui) – má válcový tvar a může být z různých materiálů. Používá se při čajových ceremoniích a použití jiného typu odpadních misek považují Japonci za nezdvořilé, zejména před hostem.
 9. Měšec se stahovací šňůrkou (Shifuku) – používá se pro uskladnění čajových pomůcek, tradičně se vyrábí z hedvábí a může být vzorovaný.

Čaj Boldo a jeho zdravotní výhody, bezpečnost a vedlejší účinky

Použití prášku matcha

Z prášku můžete nejprve připravit nápoj dle vlastní chuti nebo typů konzistence, které uvádíme v článku. Není to však zdaleka jediný způsob použití, našli jsme pro vás několik tipů na zakomponování čaje matcha [8] [13] [14]:

 • Přísada do ovesných vloček – ať už si děláte ráno kaši nebo müsli, přidejte do směsi i čaj matcha. Příjemně zbarví vaše snídaně a vy takto jednoduše přijmete živiny, které matcha obsahuje.
 • Přísada do smoothie – matchu můžete přidat do mnoha jídel, ale i nápojů, jako je zdravé smoothie. Chuťově a barevně ozvláštní váš výživný nápoj.
 • Přísada do pečiva a koláčů – zde se kreativitě meze nekladou, čaj matcha můžete přidat do palačinek, muffinů či jiných dezertů.
 • Připravte si matcha latte – vložte do hrnku 1 čajovou lžíci čaje, 1 čajovou lžíci medu a zalijte 1 polévkovou lžící vařící vody. Zahřejte mléko do napaření, mléko napěňte a nalijte do směsi. 

Čaj Boldo a jeho zdravotní výhody, bezpečnost a vedlejší účinky

Možností k použití prášku matcha je mnoho a záleží na vaší kreativitě a chuti. Můžete ho přidat i k salátovým dresinkům, do granoly, popcornu nebo si vyrobit matcha nanuky. [8] [13]

Vedlejší účinky čaje matcha 

Čaj matcha je obecně považován za bezpečný, avšak určitě byste to s ním neměli přehánět. Podle NIH (National Institutes of Health) by člověk neměl denně překročit 5 šálků zeleného čaje, avšak u čaje matcha je číslo nižší, protože jde o lístky ve formě prášku.

 Matcha obsahuje kofein, stejně tak i zelený čaj, jehož zvýšená konzumace může způsobit nežádoucí účinky, jako nespavost, bolesti hlavy, průjem nebo podrážděnost.

 Pokud se obáváte užívání čaje matcha pro svůj zdravotní stav, bude lepší konzultovat jeho užívání se svým lékařem. Konzumaci čaje matcha by se měly vyhnout děti, ale i těhotné a kojící ženy.

 Při konzumaci prášku matcha mějte vždy na paměti, že je to zelený čaj, a proto i zde platí vše s mírou. [15]

Matcha je čaj s obsahem složek, které mají pozitivní účinek na lidské zdraví.

 

Jeho výhody nejsou určeny pouze fanouškům čaje, prášek můžete přidat do mnoha pokrmů nebo nápojů. Věříme, že jste se o čaji matcha dozvěděli vše potřebné.

 Chcete, aby se tyto informace dostaly i k vašim přátelům? Neváhejte a podpořte článek sdílením.

Zdroje

[1] matcha noun – https://www.merriam-webster.com/dictionary/matcha#h1

[2] Tyas Sōsen – Matcha – An Initial Encounter – https://specialtyteaalliance.org/world-of-tea/matcha-introduction/

[3] Adda Bjarnadottir – Matcha — Even More Powerful Than Regular Green Tea? – https://www.healthline.com/nutrition/matcha-green-tea

[4] Matcha vs. Green Tea: What Is the Difference? – https://the.republicoftea.com/library/types-of-tea/matcha-vs-green-tea-what-is-the-difference/

[5] Tyas Sōsen – Matcha – Cultivation – https://specialtyteaalliance.org/world-of-tea/matcha-cultivation/

[6] Matcha Green Tea Powder – https://nutritiondata.self.com/facts/custom/2190562/2

[7] Karolina Jakubczyk, Joanna Kochman, Aleksandra Kwiatkowska, Justyna Kałduńska, Karolina Dec, Dorota Kawczuga, Katarzyna Janda – Antioxidant Properties and Nutritional Composition of Matcha Green Tea – https://www.mdpi.com/2304-8158/9/4/483/htm

[8] Jillian Kubala – Is matcha good for you, and how can you use it? – https://www.medicalnewstoday.com/articles/305289

[9] Rachael Link – 7 Proven Ways Matcha Tea Improves Your Health – https://www.healthline.com/nutrition/7-benefits-of-matcha-tea

[10] Team Matcha Kari – Chanoyu, a Japanese Matcha Tea Ceremony – https://worldteanews.com/tea-industry-news-and-features/chanoyu-a-japanese-matcha-tea-ceremony

[11] Claire Sissons – Does L-theanine have health benefits? – https://www.medicalnewstoday.com/articles/324120

[12] Jane V Higdon , Balz Frei – Tea Catechins and Polyphenols: Health Effects, Metabolism, and Antioxidant Functions – https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/12587987/

[13] UHN STAFF – Matcha Tea Benefits: 7 Tips for How to Use Matcha Powder – https://universityhealthnews.com/daily/nutrition/matcha-tea-benefits-7-tips-for-how-to-use-matcha-powder-for-better-health/

[14] Sophie Godwin – Matcha latte – https://www.bbcgoodfood.com/recipes/matcha-latte

[15] Cathy Wong – Matcha: Benefits and Possible Side Effects – https://www.verywellfit.com/matcha-what-should-i-know-about-it-89227

[16] David J Weiss, Christopher R Anderton – Determination of Catechins in Matcha Green Tea by Micellar Electrokinetic Chromatography – https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/14518774/

Boldo čajové výhody a vedlejší účinky – Základy – 2020

Boldo čaj je bylinný čaj vyrobený z listů jihoamerického boldo stromu. Boldo je oblíbená bylinná léčba onemocnění, včetně poruch trávení, zácpy, bolesti hlavy a dalších stavů. Ale můžete se setkat s vedlejšími účinky, pokud používáte tento tonikum a mohou převážit všechny přínosy boldo čaje.

Co je Boldo čaj?

Boldo (Peumus boldus ) je aromatický, stálezelený keř, který pochází z Chile, zejména Andských hor. Strom se také běžně vyskytuje v dalších oblastech, včetně Mexika, Ekvádoru, Argentiny a Maroka.

Vědci věří, že listy tohoto malého stromu byly spotřebovány jako zdravotní tonikum pro věky. Fosilizované boldo stromové listy byly obnoveny, které obsahují lidské zuby značky, přední vědci věřit, že boldo byl konzumován z léčebných a / nebo dietních důvodů více než 13.000 let.

Zatímco kůra boldo keř může být spotřebována, to je obvykle listy, které jsou spotřebovány ze zdravotních důvodů. Listy jsou ponořeny do horké vody, aby se vyrábělo boldo čaj, nebo listy jsou nejprve mleté ​​a pak kombinované s vodou, aby se nápoj.

Čaj Boldo se obvykle denně konzumuje. Některé zdroje však naznačují, že spotřebitelé zředí boldo čaj s yerba matem, takže je možné je konzumovat jako denní nápoj, který zabraňuje onemocnění.

Yerba mate – někdy volal mate – je to bylinka, o které se říká, že pomáhá při hubnutí a prevenci rakoviny.

Nicméně, Memorial Sloan Kettering Cancer Center doporučuje, že ‚Pravidelné užívání partnera je spojeno se zvýšeným rizikem vývoje rakoviny prostaty, plic, močového měchýře, jícnu a hlavy a krku.‘

Jak vyrobit čaj Boldo

Boldo bylinné čajové sáčky lze zakoupit online a v některých obchodech se zdravou výživou. Nejrychlejší a nejjednodušší způsob, jak udělat doma boldo čaj, je použít vysoce kvalitní čajový sáček a přidat horkou vodu.

Můžete si však také koupit suché boldo čajové lístky a strčit je, aby se nápoj.

Jak si vyrobit Boldo čaj doma

 • Umístěte jednu až dvě polévkové lžíce sušených, drcených boldo listů na dno šálku.
 • Teplou vodu na 90-95 ° C nebo 194-205 ° Fahrenheita. Pokud nemáte teapotu s kontrolovanou teplotou, přiveďte vodu do varu a nechte ji chvíli sedět, aby se teplota snížila jen mírně.
 • Na čajové listy nalijte osm uncí vody.
 • Nechte čaj strmě strmé, jak dlouho chcete, obvykle 5-15 minut
 • Odstraňte z poháru volné listy před pitím

Můžete také použít pec-top metodu s celou boldo listy. Jednoduše naplňte malou kastrolu vodou a přidejte 2-3 listy. Zahřejte na vaření a poté pět minut smažte a vařte. Před pivem nechte mírně vychladnout.

Obsahuje Boldo čaj kofein?

Boldo čaj je bylinný čaj, ne ‚čaj‘ v tradičním smyslu. To znamená, že to není vyrobeno z listů rostliny Camellia sinensis, jako černý čaj nebo zelený čaj. Je vařeno pouze pomocí částí boldo stromu, který neobsahuje žádný kofein. Boldo čaj je tedy zcela bez kofeinu.

Pokud však kombinujete boldo čaj s černým čajem, bílým čajem nebo zeleným čajem – jak se často doporučuje – pak dostanete nárast kofeinu, když ho pijete.

Boldo Tea Přínosy pro zdraví

Existuje mnoho rumored přínosy boldo čaje pro zdraví. Nejčastěji je rostlinný nápoj připisován detoxikací játry, eliminuje žlučové kameny a zvyšuje zdraví žlučníku. Ale je také podporován jako zdravotní tonikum pro další podmínky, včetně:

 • žaludeční nevolnost
 • rheumatism / achy klouby
 • cystitida
 • nemoc jater
 • kapavka
 • zadržování tekutin
 • problémy se spánkem
 • úzkost
 • zácpa

Boldo je také propagován jako antiseptikum, jako stimulant žluči a jako pomoc při hubnutí.

Podle několika zdravotních zdrojů neexistují dostatečné důkazy, které by podpořily použití čaje boldo pro některé z těchto podmínek. Navíc, boldo může být pro léčení nebezpečné.

Boldo čajové vedlejší účinky

Boldo je obecně uznáván jako bezpečný (GRAS) Úřadem pro potraviny a léčiva Spojených států, když je konzumován v množstvích, které se typicky nacházejí v potravinách.

Avšak boldo list obsahuje ascaridol, těkavý olej (také nazývaný esenciální olej), který je toxický pro játra.

Podle několika zdravotnických zdrojů byste měli používat zdravotnické prostředky boldo, ale používejte pouze přípravky bez ascaridolu. Také boldo aplikované přímo na kůži může způsobit vyrážky.

Je také důležité si uvědomit, že konzumace bolda vás může vystavit riziku některých nežádoucích účinků, zejména pokud užíváte určité léky. To jsou jen některé z obav z lékařských zdrojů:

 • Boldo může být během těhotenství a kojení nestabilní
 • Boldo může být škodlivé pro osoby s blokovanými žlučovými cestami
 • Boldo by neměl být užíván s alkoholem
 • Přípravek Boldo by se neměl spotřebovat alespoň dva týdny před operací
 • Boldo nemusí být pro lidi, kteří užívají lithium, bezpečný
 • Přípravek Boldo by neměl být konzumován, pokud užíváte jakýkoli lék, který může poškodit játra, včetně přípravku Tylenol, Diflucan, Zocor a několika dalších.
 • Boldo by neměl být užíván s léky, které mohou zpomalit krevní srážlivost (Advil, Motrin, warfarin a další)

Vzhledem k tomu, že přípravek Boldo může interagovat s mnoha různými léky a může zasahovat do léčby nebo zvládání léčebných stavů, měli byste se poradit se svým lékařem před konzumací boldo čaje.

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Adblock
detector