V dubnu v Praze začne hubení hlodavců

V dubnu v Praze začne hubení hlodavců

Zpravodajství

Potkan. Foto: Reg Mckenna / Wikimedia Commons

V dubnu v Praze začne hubení hlodavců Přidejte si nás na domovskou stránku Seznam.cz

Skončila letošní celoplošná deratizace pražské stokové sítě, která probíhala od začátku dubna. I přes opakované pokládání nástrah se počet potkanů v metropoli podle odhadů pohybuje dlouhodobě kolem pěti milionů. Na každého Pražana tak připadají čtyři až pět těchto hlodavců.

Pracovníci Pražských vodovodů a kanalizací (PVK), které deratizaci provádí, byli kromě běžných ochranných pomůcek letos vybaveni také respirátory. Jako již tradičně do kanalizační sítě nevstupovali a návnady pokládali z povrchu.

„Zvýšený výskyt podkladů jsme letos zaznamenali pouze v okolí stavebních prací v různých částech metropole. Žádná městská část nebyla zasažena mimořádným množstvím hlodavců,“ mluvčí PVK Tomáš Mrázek.

Při celoplošné deratizaci bylo ošetřeno 13,5 tisíce kanalizačních vstupů a při tom použito 13,5 tisíc kilogramů nástrah. K hubení potkanů se v Praze používají požerové nástrahy vhodné do vlhkého prostředí.

Ty obsahují například pekařské drobky, šrot, kukuřici, čokoládu, tuk a účinnou látku antikoagulant, přípravek na ředění krve. Když potkan byť jen malou část nástrahy sežere, do dvou dní se mu udělá zle, začne mu řídnout krev a pomalu zemře na vnitřní krvácení.

Odpadá tak problém se sběrem mrtvých potkanů, protože ti se rozloží v norách, případně je ze stokové sítě voda odplaví do čistírny odpadních vod.

Deratizace odstartovala na jaře v Praze 1. Jako první přišlo na řadu Nové Město, Václavské náměstí a okolí Petrského náměstí. Následně se deratizátoři objevily v dalších rizikových lokalitách. Zvířata neustále migrují, proto deratizéři umísťují návnady vždy na větší plochu. Místa, kde jsou nástrahy položeny, jsou vždy vyznačena varovnými cedulemi.

Pravidelnou deratizací kanalizace se daří udržovat počet potkanů na přiměřené úrovni, nicméně problémy s nimi neubývají.

„Cyklicky prováděné deratizace představují pozitivní přínos pro udržení přípustné populace hlodavců, především potkanů,“ sdělil mluvčí Hygienické stanice hlavního města Prahy Zbyněk Boublík.

Bohužel mnoho potkanů je také na povrchu okolo popelnic a v neošetřované zeleni, kam obyvatelé vyhazují odpadky. Rovněž zvýšený stavební ruch vyhání potkany z kanalizace na povrch. „Dalšími problémovými místy jsou lokality obývané bezdomovci,“ uvedl Mrázek.

Lidé si často pletou potkany s krysami. Oba hlodavci jsou si na první pohled podobní. Krysa je menší než potkan, má štíhlejší tělo a delší ocas. Potkan oplývá spíše robustnější stavbou těla. Krysa má špičatý čenich, uši má větší v poměru k hlavě než potkan a jsou téměř holé. Oči má větší.

Zbarvení krysy bývá více do černa, zatímco potkan je spíše šedohnědý až hnědý. Krysa si libuje na suchých místech, vody se děsí. Potkan navštěvuje vlhká nebo mokrá místa. Krysa obecně vrhne sedm mláďat najednou, potkan vrhne třikrát až pětkrát za rok devět až dvacet mláďat. Krysy jsou v Česku poměrně vzácné.

Autor: Jan Puci

Sdílet na FB

Přemnožený hraboš. Zemědělci chtějí plošně hubit, ekologové jsou proti

Agrární komora i mnozí řadoví zemědělci hlasitě upozorňují na přemnožení hraboše polního, který jim likviduje úrodu. Situace je kritická zejména na střední a jižní Moravě.

V této souvislosti volají po jeho plošném hubení a aplikaci jedu i mimo zemědělskou půdu. Ekologové a zoologové však varují před vedlejším efektem takového kroku.

Jed by totiž zahubil i necílové organismy, zabíjel by i otrávený hraboš, pakliže by si na něm pochutnal dravec, ale i třeba pes na procházce. S tím však zemědělci nesouhlasí.

Agrární komora požaduje plošné použití rodenticidu, tedy přípravku na hubení hlodavců. „Je třeba urychleně povolit plošnou aplikaci, a to v dostatečně účinném množství, protože nyní mezi sklizní hlavních plodin a zakládáním ozimů je ten pravý čas.

Zapojit je třeba i nezemědělské subjekty, kraje, obce, Ředitelství silnic a dálnic a hubit i mimo zemědělskou půdu,“ nabádá tajemník Agrární komory ČR Jan Doležal v příspěvku, jenž začíná říkankou Mámo, táto, v komoře je myš a pokračuje zmínkou o autismu švédské aktivistky Grety Thunbergové.

V úvahu připadá přípravek na bázi fosfidu zinečnatého. V kyselém žaludku hlodavce fosfid zreaguje a vznikne vysoce toxický plyn, který organismus otráví pár hodin po požití návnady. Používají se ale také tzv.

antikoagulační jedy, které snižují srážlivost krve, zvyšují prostupnost krevních cest a zasažený hlodavec hyne pomalou a bolestivou smrtí na vnitřní vykrvácení čtyři až deset dnů po požití.

Tento jed proto často kritizují ochránci přírody jako příliš drastický.

Hrozba i pro člověka

Jan Doležal dále varuje, že pakliže se nepovolí plošná deratizace, hraboši se dostanou do zahrádek a domácností. „S sebou může přinést parazity jako blechy či klíšťata a choroby nebezpečné pro člověka. A zde již přesahuje problém zemědělců do celospolečenské roviny a je nezbytné jej urychleně řešit na úrovni resortů zemědělství, životního prostředí a zdravotnictví,“ uvádí.

Na zahradách a v sadech hraboši ohryzávají a tím likvidují ovocné stromy, jejich přemnožení navíc dávají vědci z Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého a brněnské Fakulty veterinární hygieny a ekologie do souvislosti s letošním zvýšeným rizikem nebezpečných infekčních nemocí přenášených klíšťaty. Hlodavci jsou totiž hlavními hostiteli larev i nymf klíšťat, která poté napadají větší savce včetně člověka.

„V naší studii ukazujeme, že roky zvýšeného rizika nakažení lymskou boreliózou a klíšťovou encefalitidou lze jednoduše předpovídat pomocí početnosti hraboše polního z minulého roku.

S pomocí dat o početnostech hraboše polního v České republice jsme úspěšně předpověděli výskyty chorob nejen v Česku, ale také v Německu, Rakousku a Slovinsku,“ uvedl pro ČTK vedoucí katedry ekologie a životního prostředí olomoucké přírodovědecké fakulty Emil Tkadlec.

Plošně, nebo lokálně?

Snaha Agrární komory prosadit hubení plošně a i mimo zemědělskou půdu kontrastuje s pokyny k použití rodenticidů.

V návodu ke Stutoxu II na bázi fosfidu zinečnatého se píše: „Nesmí se aplikovat v blízkosti chovu drůbeže. Zdraví škodlivý při požití. Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Budete mít zájem:  Hledá se ideální rybník pro bruslení

Uvolňuje vysoce toxický plyn při styku s kyselinami. Používejte ochranné rukavice, ochranný oděv, ochranné brýle, obličejový štít.“

Ještě výstražněji zní leták antikoagulačního jedu Norat N, což jsou vysoce toxické granule, zpomalující srážlivost krve: „Škodlivý pro domácí a hospodářská zvířata, zejména psy, kočky, prasata a drůbež, ale i ptáky a volně žijící zvířata. Je nutné zabránit přístupu zvířat k nástraze, která musí být zajištěna proti jejímu odtažení mimo místa aplikace.“ Takováto pečlivá opatření by šla těžko zavést v případě plošné aplikace.

Agrární komoře nicméně dává za pravdu ministerstvo zemědělství, podle nějž výskyt hraboše představuje opravdu velký problém. Na některých místech prý poškození dosahuje až poloviny úrody.

„V současné době jsou škody hlavně na obilovinách, ale s postupující sklizní lze očekávat přesun hrabošů i na další plodiny, jako jsou brambory, cukrová řepa nebo kukuřice,“ uvádí mluvčí ministerstva zemědělství Vojtěch Bílý.

Podle něj se resort snaží upozorňovat na prevenci proti přemnožení hlodavců, což je například důkladná každoroční orba půdy. Hluboká orba má zlikvidovat hraboše i jejich nory.

„Na mnoha místech však aktuálně situace dosáhla takových rozměrů, že aplikace rodenticidů začíná být jedinou možností, jak omezit populaci tohoto škůdce,“ říká Bílý s tím, že ministerstvo nyní zvažuje možnost udělení povolení pro plošnou aplikaci v nejpostiženějších regionech s omezenou dobou platnosti.

Po plošné aplikaci chemie volají i mnozí zemědělci, zvláště ti z jižní Moravy, které se likvidace úrody přemnoženými hlodavci týká nejvíce.

„Hluboká orba nepomáhá, to je výmysl lidí od stolu stejně jako omezení chemie. Nevím, co s tím budeme dělat,“ sdělil například ČTK František Bureš z firmy Bureš Agro ze Švábenic na Vyškovsku.

„Dřív jsme mohli účinné přípravky rozmetat plošně po poli a bylo to velmi účinné. Dnes můžeme sypat granule jen do nor a na to nejsou lidi. A myš si granuli stejně nevezme a zahrabe ji.

Potřebuje si ji najít na ploše a stačí jedna na metr čtvereční,“ dodává.

„Pro přírodu je to zlo“

Ochránci přírody, biologové, zoologové či myslivci však o plošné deratizaci neradi slyší. Podle nich jed zahubí i většinu dalších živých organismů a „jedovatý“ je pak i hraboš, má-li větší množství granulí v žaludku. 

Jiří Zbořil, biolog, zoolog a jednatel Českomoravské myslivecké jednoty v Olomouci, jenž působil na Přírodovědecké fakultě Univerzity Palackého, doporučuje jediný postup, který je ohleduplný k okolní přírodě, vše ostatní považuje za velký hazard a zlo pro přírodu.  Důležité je aplikovat přípravky tak, jak říká vyhláška.

„Pro přírodu to je zlo tak jako tak, ale když už, tak přípravek Stutox na bázi fosfidu zinečnatého nasypat hrabošům do děr.

Hraboš se netrápí, umírá rychle a už z nory nevyleze, takže nemůže sekundárně otrávit jiné živočichy, kteří by ho sežrali,“ říká.

V úvahu prý přichází i aplikace letadlem, ale muselo by jít jen o velmi malou koncentraci podle vyhlášky a nerozmetat někam příliš mnoho granulí, což se mnohdy pilotům „povede“.  

Pak je tento přípravek podle něj nebezpečný pro necílovou zvěř, která se živí zejména rostlinnou potravou, jako jsou srny či zajíci, popřípadě může dojít k sekundární otravě, kdy hraboše s větší než smrtelnou dávkou granulí v těle sežere lasice, kuna, liška či jiní predátoři.

Podstatně horší následky pro okolní přírodu mají podle Zbořila antikoagulanty jako Lanirat či Norat. Účinnou chemickou látkou je zde bromadiolon, který nezpůsobuje akutní otravu, ale narušení syntézy vitamínu K a následně poruchu srážlivosti krve. Tím dochází nejen k vnitřnímu, ale i vnějšímu krvácení ze všech tělních otvorů.

„Vím, že hraboš působí veliké škody, ale v tomto případě umírá dlouhou a neetickou smrtí. Je několik dní apatický, vylézá z děr, což navíc způsobuje obrovské riziko, že tyto hraboše zkonzumují predátoři, pro něž je pak velmi snadno ulovitelný, a dojde k sekundární otravě,“ upozorňuje Jiří Zbořil s tím, že ohroženými zvířaty jsou také čápi a volavky, kterých je nyní na polích velké množství.

Zcela odmítá tvrzení některých zemědělců, že granule chutnají jen hrabošům a jiní živočichové, třeba zajíci nebo ptáci, na ně nejdou. „To je zvláště v případě zajíce absolutní nesmysl.

Zajíci a hraboši jsou mimořádně příbuzné druhy a žerou naprosto stejnou potravu.

Když to sežere hraboš, sežere to stoprocentně i zajíc, o čemž ostatně svědčí jejich četné otravy, stejně jako otravy srnčí zvěře.“

Pakliže daným jedem je antikoagulant, zvířata hynou podobně jako hraboš bolestivě několik dní na vnitřní i vnější krvácení. 

Veterináři varují pejskaře, že když jed či otráveného hraboše pozře pes, otrava v případě fosfidu zinečnatého přichází velmi rychle – za tři až pět hodin po požití a nejde s tím příliš dělat.

První příznaky, silné bolesti břicha, silné zvracení a slabost se projevují již po několika minutách.

V případě jedu na bázi vnitřního krvácení zase nemusí majitel dlouho nic pozorovat a až po několika dnech se projeví slabost, apatičnost či dušnost.

Jak ministerstvo zemědělství zdůrazňuje, případná aplikace rodenticidů by musela být provedena v souladu s platnými zákony, které mají případné negativní účinky omezit.

„Požerové návnady jsou určeny pro hraboše, požití dalšími živočichy by mělo být maximálně eliminováno,“ tvrdí mluvčí Vojtěch Bílý.

K této problematice si resort vyžádal vyjádření z ministerstva životního prostředí a ministerstva zdravotnictví. 

Ochránci přírody však mají v dobré paměti případ z dubna 2010, kdy jed na hraboše zdecimoval zhruba 1500 racků v Chráněné krajinné oblasti Litovelské Pomoraví.

Že příčinou byl skutečně přípravek na hubení hrabošů, tehdy potvrdily rozbory Státní veterinární správy v Olomouci. Do těla racků se jed dostal z okolních polí, kde zemědělci začátkem dubna rozvezli deratizační granule.

Podle myslivců byl stejný přípravek původcem smrti také zajíců, bažantů nebo kachen. Jednalo se nicméně o antikoagulant, nikoli navrhovaný Stutox II.

Budete mít zájem:  Už pouhých 20 minut kontaktu s přírodou sníží hladiny stresového hormonu

Ten podobné škody doposud na svědomí nemá, dokonce ani jeho předchůdce, Stutox I, který měl přitom podstatně vyšší účinnost. To je podle zemědělců pádný důkaz, že se kolem plošné aplikace Stutoxu II vytvořila zbytečně hysterická atmosféra.

Podle ředitele Zoologické zahrady Tábor Evžena Korce by plošné používání jedů ve volné přírodě mělo zůstat dávnou minulostí. Podle něj by tento postup nejen zcela zdecimoval hraboší populaci, ale vedl by i k závažným sekundárním škodám.

„Vyhubení celého živočišného druhu z určitého území by zásadně poškodilo místní ekosystém. Nejen že by vypadl jeden z článků potravního řetězce, ale než by se tak stalo, tak by se jed šířil dále.

Otrávený hraboš by tak mohl usmrtit také vzácné dravé ptáky včetně sov, které si na nich často pochutnávají.

V daném místě by mohlo dojít k vyhubení všech ptáků živících se zrním a také ostatních živočichů, kteří si zrním zpestřují jídelníček,“ vyjmenovává Korec.

Zemědělcům s trochou nadsázky radí, aby si tak jako táborská zoo pořídili několik koček a bude prý s hlodavci po problémech. „I jeho zákazníci v konečném důsledku ocení, že na své plodiny vylil té chemie o něco méně,“ říká.

Proti takovýmto argumentům se zejména menší farmáři, hospodařící na rodinných statcích, logicky brání. Oni by prý byli ti poslední, kdo by si chtěli zamořovat  půdu a ničit ji pro další generace.

Video: Český farmář chce obelstít sucho. Seje žito s kukuřicí dohromady

2:21

Půdě na českých polích neubližuje jen eroze. Ornice je chudá na organickou složku, což jí také brání v lepším vázání vody. Zemědělci se tomu brání. | Video: Martin Biben, Blahoslav Baťa

Aktuality: Pelhřimov

 • Před radnici dorazily Velikonoce s předstihem. Tradiční velikonoční „vajíčkovníky“ jsou připraveny, přijďte si také pověsit svoji ozdůbku (1.4.2021)I přes veškerá protikovidová opatření se vedení pelhřimovské radnice rozhodlo malinko oslavit Velikonoce a udržet tak velikonoční tradici. Nejen pro děti a jejich rodiče, ale i pro širokou veřejnost jsou připraveny v podloubí před radnicí velikonoční „vajíčkovníky“. Každý z Vás může na jeho větve zavěsit svá doma vyrobená vajíčka, popřípadě jiné velikonoční ozdoby, na které můžete třeba namalovat nebo napsat přání pro tento nelehký rok. Zpříjemníte si procházku a díky Vám bude pelhřimovské náměstí krásnější a veselejší. První vajíčka zavěsili starosta Ladislav Med a místostarostové Josef Koch a Zdeněk Jaroš. Samotný akt zavěšení vajíčka navazuje do jisté míry na oslavy návratu jara, vyhnání zimy a vítání života.Složka dokumentů: Aktuality
 • Procházka po městě s hádankami. Děti s rodiči se mohou vydat stezkou tajemných budov (1.4.2021)Složka dokumentů: Aktuality
 • Co je nutné udělat pro prominutí úroků z prodlení u DPH a silniční daně (1.4.2021)Pokud nemáte zaplacenou daň z přidané hodnoty (DPH) za zdaňovací období září 2020 až březen 2021 a silniční daň za zdaňovací období 2020 včetně zálohy splatné 15. 4. 2021, můžete požádat o prominutí úroku z prodlení a daň bez sankcí uhradit až do 16. 8. 2021. Prominutí umožňuje generální pardon ministryně financí. Jediné, co je potřeba – zaslat svému správci daně oznámení o splnění podmínek.Složka dokumentů: Aktuality
 • Žádosti do programu COVID – 2021 (1.4.2021)Ministerstvo průmyslu a obchodu zveřejnilo výzvu k novému programu podpory COVID – 2021.Složka dokumentů: Aktuality
 • V dubnu bude probíhat hubení hlodavců, dejte pozor na svá domácí zvířata (30.3.2021)Město Pelhřimov, zastoupené hospodářským odborem, vyhlašuje od 1. dubna do 30. dubna 2021 na svém území jarní ochrannou velkoplošnou deratizaci. Aby byla tato akce co nejúčinnější, je třeba, aby se do ní zapojili majitelé domů a provozoven, kde lze předpokládat výskyt hlodavců. Pro podniky a organizace je deratizace samozřejmostí.Složka dokumentů: Aktuality
 • Blíží se poplatek za komunální odpad (30.3.2021)Začátkem měsíce dubna obdrží všichni poplatníci složenku za komunální odpad. Poplatek platí fyzické osoby přihlášené v obci a osoby, které vlastní nemovitost určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve kterých není přihlášena žádná fyzická osoba. Poplatek je v roce 2021 stanoven dle Obecně závazné vyhlášky č. 9/2020 ve výši 700,- Kč na osobu a kalendářní rok. Děti do 15 let platí 350,-Kč za kalendářní rok.Složka dokumentů: Aktuality
 • Česká pošta od 1. dubna 2021 zvyšuje poplatek za výplatu dávek nemocenského pojištění složenkou (30.3.2021)V návaznosti na oznámení České pošty, s. p., o změně cen za služby dojde od 1. 4. 2021 ke změně ceny za podání poštovních poukázek B. Tato změna se nejvíce dotkne nemocenského, u něhož se tradičně vyplácí největší objem dávek. Změňte si přes ePortál ČSSZ způsob výplaty nemocenského na účet a ušetříte za tyto poplatky.Složka dokumentů: Aktuality
 • O odklad platby daně nebo její rozložení na splátky požádejte prostřednictvím webové aplikace (29.3.2021)Finanční správa informuje veřejnost o možnosti požádat o odložení platby daně, popřípadě její rozložení na splátky. Toho mohou využít i poplatníci, kteří mají potíže při úhradě daně způsobené mimořádnými opatřeními přijatými v souvislosti s výskytem koronaviru.Složka dokumentů: Aktuality
 • Kraj Vysočina hledá dobrovolníky do očkovacích center (29.3.2021)Složka dokumentů: Aktuality
 • Parkovací plocha u KD Máj bude v některých dnech vyhrazena pro očkovací centrum (29.3.2021)Složka dokumentů: Aktuality
 • Svoz odpadů na Velikonoce (29.3.2021)Technické služby upozorňují na změnu svozu odpadů. Pravidelný svoz prováděný v pátek 2. dubna (Velký pátek) bude z důvodu státního svátku uskutečněn den předtím, ve čtvrtek 1. dubna. Prosíme o přistavení popelových nádob k vysypání ve čtvrtek od 6 hodin ráno. Děkujeme za pochopení. O svátku 5. dubna (Velikonoční pondělí) proběhne svoz odpadů standardním způsobem jako v pracovní den, tedy od 6 hodin.Složka dokumentů: Aktuality
 • Rekonstrukce inženýrských sítí vyžaduje uzavírku ulice Lidická (29.3.2021)Upozorňujeme občany, že v ulici Lidická v Pelhřimově bude v termínu od 6. dubna do 30. srpna 2021 probíhat za úplné uzavírky provozu rekonstrukce kanalizace, vodovodu, komunikace, chodníků, veřejného osvětlení a optických sítí. Kromě toho bude společnost EG. D provádět ve stejné oblasti přeložku VN. Stavbu budou provádět firmy KD stavby CZ s.r.o. – kanalizace a vodovody, Elektro Med – VO a optiku a SWIETELSKY Stavební s.r.o. – komunikace a chodníky.Složka dokumentů: Aktuality
 • Rekonstrukce inženýrských sítí vyžaduje uzavírku ulic Do Polí, Fibichova a Na Houfech (29.3.2021)Upozorňujeme občany, že v ulicích Do Polí, Fibichova a Na Houfech v Pelhřimově bude v termínu od 6. dubna do 30. září 2021 probíhat za úplné uzavírky provozu rekonstrukce kanalizace, vodovodu, komunikace, chodníků, veřejného osvětlení a optických sítí. Kromě toho bude společnost EG. D rekonstruovat ve stejné oblasti plynovod. Stavbu budou provádět ve sdružení firmy PETR ČENĚK – zámkové dlažby a VODAK Humpolec s.r.o.Složka dokumentů: Aktuality
 • Pelhřimov má „recesně drsnou“ pomlázku z kovových špon (26.3.2021)Ty nejtradičnější lidové zvyky bývají i tou nejlepší inspirací. To platí i pro oblast kuriozit. V pelhřimovském Muzeu rekordů je k vidění kromě řady velikonočních kraslicových rarit třeba i klasická avšak obří – téměř šestimetrová – pomlázka z vrbových prutů, miniaturní korbáč (4,5 mm) z téhož materiálu či pomlázka z vlasů i z vydřích vousů!Složka dokumentů: Aktuality
 • Program 54. řádné schůze Rady města Pelhřimova [PDF, 124 kB] (26.3.2021)Složka dokumentů: Aktuality
 • Aktuální seznam kácených stromů (26.3.2021)Složka dokumentů: Aktuality
 • Sobotní otevření sběrného dvora a kompostárny (26.3.2021)Technické služby města Pelhřimov informují občany, že v sobotu 27. března 2021 bude od 8.00 – 12.00 hod. otevřen sběrný dvůr a kompostárna s možností nákupu kompostu.Složka dokumentů: Aktuality
 • Pelhřimovské očkovací centrum hlásí bezmála 6 000 naočkovaných první dávkou vakcíny, přes 300 oběma (26.3.2021)Pelhřimovské očkovací centrum v KD Máj naočkovalo od 17. února 2021 do 25. března 2021 cca 6 000 lidí z toho 320 seniorů věkových kategorií 80+ a 70+ dostalo už obě dávky vakcíny. Denní průměr naočkovaných se pohybuje kolem 375 osob. Nejvíce se aplikuje vakcína Pfizer (49 %), následuje Moderna (27 %) a AstraZeneca (24 %). Prozatím se očkují senioři 80+, 70+, zdravotníci a zaměstnanci školských zařízení s trvalým pobytem na okrese Pelhřimov. „Průběh očkování je vždy plynulý, klidný a bez komplikací, jelikož organizace provozu personálem Nemocnice Pelhřimov je naprosto profesionální“, uvedl koordinátor očkovacího centra Ing. Jaroslav Andrle.Složka dokumentů: Aktuality
 • Návrh revitalizace prostranství mezi Gymnáziem a Obchodní akademií. Park mezi školami prokoukne, nebude chybět prezident v dlažbě (25.3.2021)Záměrem úprav je rekonstrukce povrchů a navazujícího prostoru mezi školami Gymnázium Pelhřimov a Obchodní Akademií v ulici Jirsíkova. Cílem návrhu je zobytnění a zpřehlednění této lokality jakožto předprostoru dvou významných pelhřimovských škol. Nově zde vznikají tři obytné úrovně – stromový bosket v mlatovém povrchu, otevřená dlážděná plocha s posedovými stupni a pobytový trávník se stávajícími stromy. Zpřístupněním předprostoru škol se obohatí veřejný prostor Pelhřimova o novou lokalitu.Složka dokumentů: Aktuality
 • V loňském roce obsahovaly sběrné nádoby 447 kg použitých baterií (24.3.2021)Do sběrných nádob, které jsou umístěny v budově Městského úřadu a Technických služeb města Pelhřimov se v roce 2020 vytřídilo 447 kg použitých baterií. Od neziskové společnosti ECOBAT, která zajišťuje sběr a recyklaci baterií v České republice jsme za tuto činnost obdrželi OSVĚDČENÍ O PŘÍNOSU PRO ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ. Děkujeme všem, kteří se do sběru zapojili. I díky vám je svět zelenější!Složka dokumentů: Aktuality
 • Dvanáct stromků občánků města v lokalitě u Skrýšova bude přesazeno, důvodem je výstavba rodinných domů (24.3.2021)Dvanáct stromků, které byly v roce 2018 v lokalitě u Skrýšova vysázeny v rámci tradiční akce sázení stromků pro nové občánky města, bude kvůli parcelám na nové rodinné domy přesazeno. Jedná se o dvanáct stromků zasázených po levé straně silnice vedoucí ze Skrýšova na křižovatku se silnicí na Putimov. Stromky budou s maximální pečlivostí přesazeny do nové lokality, kterou je levá strana silnice vedoucí z Pelhřimova do Řemenova. Daný úsek bude označen sloupkem „Skrýšovské stromky“.Složka dokumentů: Aktuality
 • Pelhřimov podporuje zdravý pohyb, zapojte se také do kampaně „Deset tisíc kroků“ (24.3.2021)Město Pelhřimov se zapojilo do kampaně „Deset tisíc kroků“, jejíž první ročník vyhlásilo Partnerství pro městskou mobilitu. Kampaň reaguje na současný neutěšený zdravotní stav obyvatel naší republiky a cílí na návrat chůze, jako nejpřirozenějšího pohybu člověka do běžného života, neboť tento pohyb prospívá nejen našemu tělu, ale i mysli. Aktivity jako chůze, běh nebo Nordic Walking působí příznivě na náš organismus a posilují jeho obranyschopnost. Cílem akce není ujít 10 000 kroků, jak by se mohlo podle názvu předpokládat, ale pokusit se chodit pravidelně a alespoň o něco víc, než jsme byli doposud zvyklí. Pro každého z nás je výzvou jiný počet kroků, ale přínosy jsou stejné.Složka dokumentů: Aktuality
 • Očkování osob s chronickým onemocněním (23.3.2021)Složka dokumentů: Aktuality
 • Zápis do mateřinek proběhne letos v květnu bez účasti dětí (22.3.2021)V obdobném režimu, jaký je letos nastaven pro zápisy do základních škol, se odehrají i zápisy do mateřinek. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydalo v souvislosti s mimořádnými opatřeními vlády k ochraně obyvatelstva v souvislosti s koronavirem informace k organizaci zápisů k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2021/2022. V Mateřské škole Pelhřimov p.o. se uskuteční zápis k předškolnímu vzdělávání v souladu s tímto dokumentem a to takto:(ilustrační foto z roku 2018)Složka dokumentů: Aktuality
 • Rodinné centrum Krteček nabízí pomoc samoživitelkám (22.3.2021)Rodinné centrum Krteček, které je členem celostátní Sítě pro rodinu, zajišťuje jednorázové nákupy trvanlivých potravin samoživitelkám v nouzi a respirátory z Nadace Nory Fridrichové. V loňském roce už takto pomohlo několika desítkám samoživitelek z celého okresu a tato pomoc je teď víc než aktuální. Na tuto pomoc není možné žádat individuálně, ale právě přes rodinné centrum, které směřujeme pomoc na ověřené kontakty. Obracet se můžete na [email protected] či na telefon: 777 215 338 (koordinátorka pomoci samoživitelkám – Zuzana Havlová). Rodinné centrum také samoživitelkám dlouhodobě pomáhá při individuálních konzultacích.Složka dokumentů: Aktuality

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Adblock
detector