V Brně mohou ženy rodit ambulantně

V Brně mohou ženy rodit ambulantně

Gynekologicko-porodnická klinika i Centrum porodní asistence pracují ve standardním a neomezeném režimu.

První Centrum porodní asistence (CPA) v České republice vzniklo při Gynekologicko-porodnické klinice 1. LF UK a Fakultní nemocnici Bulovka a Neonatologickém oddělení Fakultní nemocnice Bulovka. Založeno bylo v únoru 2019 s podporou Ministerstva zdravotnictví ČR.

CPA nabízí respekt k přání těhotné a rodící ženy, podporu přirozeného porodu, individuální přístup a příjemné prostředí při zachování vysoké odbornosti a bezpečí. Předporodní péče a porod v CPA probíhá pod vedením porodní asistentky.

CPA má zároveň jasně definována kritéria pro situace u porodu, k nimž je volán trvale dostupný lékař. Díky umístění CPA přímo v prostorách porodního sálu je pro matku i novorozence zajištěna možnost okamžitého řešení případných komplikací a kdykoliv je k dispozici konzultace lékaře.

Naším cílem je spokojená maminka a zdravé dítě.

Potřeba změnit přístup k vedení fyziologického porodu je vnímána nejen rodičkami, ale i odbornou veřejností. CPA následuje evropský trend, je odrazem rostoucí poptávky po respektujícím porodnictví, zvýšení soukromí a komfortu rodičky i jejího doprovodu při porodu. Jde o zásadní krok ve změně pohledu na porodní péči i v přístupu k rodičce a novorozenci.

Součástí plánovaného rozvoje centra je i výstavba specializovaných porodních apartmánů, z nichž první dva se otevřely v červnu 2020. Tyto apartmány s vlastním sociálním vybavením a domácí atmosférou jsou umístěny v areálu porodnice. V následujících letech se CPA ve Fakultní nemocnici Bulovka rozroste o další čtyři apartmány, výukové zázemí a prostory pro předporodní kurzy.

Milé nastávající maminky,
vítejte na stránkách Centra porodní asistence (CPA), které je součástí Gynekologicko-porodnické kliniky 1. LF UK a Fakultní nemocnice Bulovka a Neonatologického oddělení Fakultní nemocnice Bulovka.

Připravili jsme pro vás odpovědi na nejčastější otázky ohledně našeho fungování. Pokud se chcete dozvědět více, přijďte a naše porodní asistentky a lékaři s vámi rádi proberou veškeré detaily osobně.

Co nabízí Centrum porodní asistence?
Naším cílem je zajistit pro vás co nejpřirozenější, bezpečné, intimní a zároveň odborné prostředí pro průběh předporodní, porodní a poporodní péče.

Nabízíme vám proto možnost být v období před porodem a v průběhu samotného porodu v péči porodní asistentky. V rámci CPA si můžete zvolit konkrétní porodní asistentku, která se o vás bude starat před porodem a doprovázet vás k porodu.

Můžete také využít možnost nonstop telefonické konzultace nebo detailně a podrobně probrat svá porodní přání a představy.

Víme, že porod dítěte je jedna z nejdůležitějších životních událostí, a my si přejeme, abyste odcházely domů spokojené a se zdravým miminkem.

Kdy mohu využít předporodní péči Centra porodní asistence?
Pokud jste zdravá, netrpíte onemocněním, které by mohlo mít vliv na těhotenství, a vaše těhotenství probíhá normálně, můžete našeho lékaře při první návštěvě v poradně požádat o objednání do CPA. Služby CPA poskytujeme pouze maminkám registrovaným k porodu ve Fakultní nemocnici Bulovka, kapacita Centra je zatím omezena.

Mohu navštěvovat pouze těhotenskou poradnu CPA?
První kontrola v těhotenské poradně (zpravidla ve 36. týdnu těhotenství) je vedena lékařem.

Ten s Vámi sepíše anamnézu a potvrdí, že se jedná o těhotenství s nízkým rizikem.

Poté doporučí další péči v poradně CPA a stanoví, kdy budete předána zpět do lékařské péče (standardně je to v týdnu 41+0 až 41+3, při jakékoliv patologii ihned).

 • těhotenství s nízkým rizikem (anebo rizikem, které pominulo – např. krvácení v 1. trimestru, léčba hrozícího předčasného porodu a těhotenství nad 36. týden, prodělaný infekt močových cest atd.)
 • splněny všechny doporučené screeningy (tzn. „vyplněná průkazka“ – vše s normálním nálezem)
 • normální porodnická anamnéza (bez porodů císařským řezem nebo kleštěmi), komplikovaných předchozích poranění hráze, hypotonií, těžké hypoxie při předchozím porodu, st.p. porodu mrtvého plodu atd.)
 • normální pravidelná vyšetření (moč, krevní tlak)
 • poloha podélná hlavičkou (u těhotných nad 34+0), jednočetné těhotenství
 • spontánní koncepce (ovariální stimulace, indukce ovulace, intrauterinní inseminace lze, mimotělní oplození nelze)
 • absence chorob s vlivem na graviditu
 • věk 18–42 let

Lékař také zodpoví vaše případné dotazy a sestra vás do poradny CPA objedná.

Mohu rodit jen s porodní asistentkou?
Pokud je při příjmu k porodu vše v pořádku a vaše těhotenství je normální, jste zdravá a netrpíte onemocněním, které by mohlo mít vliv na porod, můžete být při porodu v péči porodní asistentky. Odborná lékařská konzultace nebo pomoc je v případě potřeby okamžitě k dispozici.

 • týden těhotenství 37+0 až 42+0
 • normální porodnická anamnéza (bez porodu císařským řezem nebo kleštěmi v anamnéze, komplikovaných předchozích poranění atd.)
 • normální vstupní vyšetření (krevní tlak, puls, ozvy plodu, fyziologický stav – bez generalizovaných otoků, žloutenky apod.)
 • poloha podélná hlavičkou, jednočetné těhotenství
 • absence chorob s vlivem na graviditu
 • fyziologický průběh dosavadního těhotenství
 • věk 18–42 let
 • absence aktuálního zánětu (infekt močových nebo dýchacích cest apod.), v těhotenské průkazce jsou vyšetřeny HIV, hepatitida B, syfilis s negativním výsledkem
 • voda plodová je čirá nebo dosud neodtekla
 • normální CTG (kardiotokografický) záznam
 • plod normální váhové kategorie (cca 2 500 až 4 500 g)

V případě porodu s rizikovými faktory (např. zkalená plodová voda, předchozí porod císařským řezem, vyvolávaný porod, diabetes, vysoký krevní tlak apod.) budete také v péči porodní asistentky, na porod však vždy navíc dohlíží lékař.

Chtěla bych rodit v CPA. Jak mám postupovat?
Služby CPA poskytujeme pouze těhotným registrovaným k porodu ve Fakultní nemocnici Bulovka. Nejprve se tedy registrujte zde. První návštěva v porodnici poté probíhá mezi 36. a 37.

 týdnem těhotenství za přítomnosti našeho lékaře. Na první vyšetření v prenatální poradně s lékařem se objednávejte na tel. čísle 266 083 291, každé po-pá, od 8 do 11 hod. Tam se určí další postup.

Pokud se chcete již před tím setkat s některou z našich porodních asistentek a domluvit si individuální péči, můžete je kontaktovat přímo. Profily našich porodních asistentek a kontakty na ně naleznete zde.

Pokud máte další dotazy, zavolejte nám na telefonní číslo: 266 083 283, každý všední den od 10 do 11 hodin, nebo napište e-mail na: [email protected]

Jak často budu chodit na kontroly?
Od 36. týdne těhotenství budete do těhotenské poradny CPA zvána jednou týdně, a to až do termínu porodu. V týdnu od 40+0 do 41+0 jsou plánované kontroly 2x týdně, po týdnu 41+0 je postup individuální.

V případě přenášení více než týden bude těhotenská poradna vedena lékařem, který po dohodě s vámi rozhodne, zda a kdy je vhodné porod vyvolat. Podle našich standardů je doporučeno porodit do týdne 42+0. Pokud bude vše v pořádku, můžete i při přenášení následně rodit pouze s porodní asistentkou.

V případě, že by byl porod z důvodu přenášení vyvoláván, dohlédne na něj lékař.

Mohu si vybrat konkrétní asistentku?
V CPA si můžete vybrat svou porodní asistentku, která se o vás bude před porodem starat, přijede k vašemu příjmu do porodnice a bude po celou dobu porodu pouze s vámi.

Tato péče je nadstandardní, je hrazena zakoupením balíčku porodních služeb. Pokud by vaše vybraná porodní asistentka nemohla k porodu přijet, nahradí ji další porodní asistentka z týmu CPA.

Vždy budete znát alternující porodní asistentku.

Mohu mít u porodu konkrétní porodní asistentku, i když porod povede lékař?
Pokud máte zájem o to, aby se o vás v průběhu porodu starala vámi vybraná porodní asistentka, i když porod povede lékař (v případě porodu, jehož vedení není v kompetenci samotné porodní asistentky), můžete se s porodní asistentkou domluvit. Tato péče je nadstandardní, je hrazena zakoupením balíčku porodních služeb. Pokud by vaše vybraná porodní asistentka nemohla k porodu přijet, nahradí ji další porodní asistentka z týmu CPA.

Vždy budete znát alternující porodní asistentku.

Mohu být klientkou Centra porodní asistence, i když si nechci zaplatit balíček nadstandardních služeb a nepotřebuji mít v předporodní péči nebo u porodu konkrétní porodní asistentku?
Ano, můžete. Klientce CPA poskytneme standardní předporodní a porodní péči.

V obvyklém provozu porodního sálu však nemůžeme zaručit, že se o vás bude starat po celou dobu porodu pouze jedna porodní asistentka.

Hrazená individuální péče porodní asistentky CPA má oproti standardní péči výrazné výhody – porodní asistentka má na starosti pouze svoji klientku, nestará se o další příjmy k porodům a další rodící ženy, a je tak klientce kdykoliv plně k dispozici.

Jak probíhá příjem?
Pokud jste v péči CPA a nemáte zaplacený nadstandardní balíček služeb, váš příjem k porodu, péči při porodu a pobytu na porodním sále provádí porodní asistentka, která je aktuálně ve službě. Tato péče je hrazena z veřejného zdravotního pojištění. Pokud máte zaplacený nadstandardní balíček služeb, kompletně se o vás postará vámi vybraná porodní asistentka.

Kdo jsou porodní asistentky Centra porodní asistence?
Porodní asistentky CPA jsou asistentky, které se aktivně zapojily do projektu CPA a mají zájem vést předporodní péči a porody samostatně.

Budete mít zájem:  Proč jsou soukromé školky tak hrozně drahé?

Všechny porodní asistentky CPA pracují zároveň v běžném provozu porodnice Fakultní nemocnice Bulovka, znají tedy dobře místní prostředí. Profily našich porodních asistentek CPA naleznete zde.

Je také možné se s nimi potkat osobně v CPA Fakultní nemocnice Bulovka.

Co když nastanou nějaké komplikace?
Pokud v průběhu předporodního sledování zjistíme jakoukoliv odchylku od normálního stavu, budete vyšetřena lékařem. Dojde-li ke komplikacím během samotného porodu, lékařská konzultace nebo pomoc je dostupná okamžitě, bez prodlení.

Budou respektována moje přání ohledně průběhu porodu?
Pokud to situace dovolí, snažíme se porodní přání plně respektovat. Většina porodních přání se týká věcí, které lze splnit, ale některým můžeme vyjít vstříc jen v případě normálně probíhajících porodů.

Občas se setkáváme s požadavky, které z technických nebo bezpečnostních důvodů splnit nelze. Protože nás zajímá váš názor, sestavili jsme Dotazník porodních přání (zde), který obdržíte během předporodní péče. Jak byste si péči během porodu představovaly, si můžete doma v klidu promyslet.

Porodní přání s vámi v rámci předporodní péče rádi probereme. Pokud by při porodu nastaly situace, kdy by vaše představy a požadavky nešlo dodržet, pokusíme se pro vás společně najít nejlepší alternativu.

Naše postoje k nejčastějším bodům porodních přání a plánů najdete v hlavní nabídce v sekci Porodní plán.

Je v Centru porodní asistence možný porod do vody?
Porod do vody neumožňujeme. Vanu na porodních pokojích využíváme pouze jako relaxační prostředek v první době porodní.

Umožňujete ambulantní porod?
Ambulantní porod v porodnici Fakultní nemocnice Bulovka i v CPA není problém, pokud to zdravotní stav vás a vašeho dítěte dovolí.

V případě, že si přejete odejít domů i s dítětem dříve, než je doporučená doba pobytu na oddělení šestinedělí, je třeba se na podrobnostech (týkajících se například dalšího sledování dítěte) domluvit s přítomným gynekologem a pediatrem.

Je vhodné, abyste byla předem domluvena s registrujícím pediatrem vašeho dítěte ohledně převzetí do péče. Prosíme vás rovněž o telefonický kontakt na tohoto pediatra.

Je na vašem pracovišti možná ambulantní kontrola dítěte po předčasném propuštění?
Ano. Tato ambulance je však určena pouze novorozencům narozeným v naší porodnici a je v provozu každý den od 13.30 do 15.00 hod. Najdete ji ve III. patře kliniky.

Do této ambulance budou zváni novorozenci s drobnými problémy, které je nutné zkontrolovat. Je také možné zde vyšetřit některé novorozence po předčasném propuštění. Toto ambulantní vyšetření je však potřeba domluvit s ošetřujícím neonatologem (pediatrem). Vždy tedy platí, že se jedná o vyšetření předem objednaných pacientů.

Je možné ambulantní provedení novorozeneckých screeningů?
Provedení novorozeneckých screeningů (pouze pro děti narozené na Bulovce) je možné jako nadstandardní výkon.

Je možné, aby děťátko v případě potíží bylo přijato zpět na Neonatologické oddělení?
Hospitalizace již propuštěných dětí bude možná s otevřením nových prostor Oddělení šestinedělí (předpokládaný termín září 2020).

Důvodem k přijetí bude především neprospívání dítěte a novorozenecká žloutenka. Budeme se snažit, podle kapacity oddělení, přijímat dítě i s maminkou. Není a nebude možné zpětně přijmout dítě s infekčními problémy.

Děti budu zpětně přijímány maximálně do věku jednoho týdne.

Budu mít miminko hned po porodu u sebe?
Fakultní nemocnice Bulovka podporuje tzv. bonding, což je úzká vzájemná interakce maminky a dítěte bezprostředně po porodu. Dítě je ještě neoblečené položeno na břicho maminky (tzv.

 kontakt kůže na kůži). Pokud je poporodní adaptace vašeho dítěte dobrá, strávíte společně na sále první dvě hodiny a poté budete spolu i na Oddělení šestinedělí. Tzv.

 rooming-in, tedy společný pobyt maminky s dítětem na pokoji, je možný na všech pokojích Oddělení šestinedělí.

Může mě při porodu doprovázet blízká osoba?
Doprovod u porodu vítáme. Doporučujeme jednu doprovázející osobu.

Pokud byste u sebe chtěla mít dvě doprovázející osoby, je potřeba se na tom individuálně domluvit s porodními asistentkami nebo lékaři.

Více než dvě blízké osoby u porodu nedoporučujeme z prostorových důvodů. V nových apartmánech není počet doprovázejících osob omezen.

Může s námi být na pokoji partner?
Na Oddělení šestinedělí může se ženou celou dobu pobývat i doprovázející osoba. Tato služba je hrazena v rámci nadstandardu a vyžaduje volnou kapacitu nadstandardních pokojů.

Budu mít v rámci balíčku nadstandardních služeb k dispozici svoji porodní asistentku i během pobytu na oddělení šestinedělí nebo po propuštění z porodnice?
Zatím to možné není. Tuto službu připravujeme.

Více informací o péči o novorozence naleznete zde.

Informace o registraci k porodu

Vážené maminky,

děkujeme vám, že jste si pro svůj porod vybraly porodnickou kliniku Fakultní nemocnice Bulovka.
K porodu se můžete zaregistrovat on-line ve 14. týdnu těhotenství (registr je zpřístupněn od 14+0).

Po vyplnění několika údajů v jednoduchém formuláři obdržíte e-mail, ve kterém bude vaše registrace potvrzena. Poté se dostavíte ve vámi vybraný den do registrační kanceláře kliniky, která je umístěna v budově č.

 15, ve druhém podlaží (pracovní doba: po–pá 10:00–14:00 hod.). Zde obdržíte registrační razítko do těhotenské průkazky a telefonní čísla do prenatálních poraden.

Zároveň vám zde zodpovíme případné dotazy a/nebo vám zprostředkujeme kontakt s porodní asistentkou.

Porodnice Brno Milosrdných bratří | Aperio

INFORMOVANÝ SOUHLAS

Jde o právní úkon, v němž je projevena vůle pacienta. Souhlas může být vyjádřen ústně, konkludentně (souhlasným gestem) nebo písemně. Bez svobodného a informovaného souhlasu vám nemohou zdravotníci provést žádný zákrok (kromě zákonných výjimek).

Je nezbytné, aby pacient měl předtím, než jej vysloví, možnost klást lékaři doplňující otázky a lékař mu je zodpověděl. Písemnému souhlasu tedy musí vždy předcházet ústně prezentované informace.

Pacient musí dostat informace o: účelu, povaze a předpokládaném přínosu zdravotního výkonu nebo služby, důsledcích a následcích zdravotního výkonu, možných rizicích, alternativách, léčebném režimu a preventivních opatřeních.

Každý má právo kdykoli svůj dřívější souhlas odvolat, a to i bez udání důvodu.

BABY FRIENDLY HOSPITAL

Označení porodnic, které se zavázaly naplňovat kodex 10 kroků k úspěšnému kojení. Tyto porodnice by měly m.j.

informovat těhotné ženy o výhodách a technice kojení, umožnit matkám zahájit kojení do jedné hodiny po porodu, podporovat kojení podle potřeby dítěte, nepodávat novorozencům žádnou jinou potravu ani nápoje kromě mateřského mléka, s výjimkou lékařsky indikovaných případů, praktikovat rooming-in (umožnit matkám a dětem zůstat pohromadě 24 hodin denně) ad. Tento certifikát v ČR uděluje Laktační liga, dle kodexu Baby Friendly Hospital Initiative (BFHI) vydaného WHO a UNICEF.

PERINATOLOGICKÉ CENTRUM (centrum intenzivní perinatologické péče)

Soustřeďuje předčasné porody od 24. do 32.

týdne těhotenství, zajišťuje péči o riziková těhotenství a specializovanou neonatologickou péči o výrazně nezralé novorozence, děti s vrozenými vývojovými vadami (VVV), novorozence s těžkou adaptací atd.

Porodní sál Perinatologického centra je koncipován jako jednotka intenzivní porodnické péče. Tento statut mají všechny fakultní a některé krajské nemocnice.

INTERMEDIÁRNÍ CENTRUM (centrum intermediární perinatologické péče)

Soustřeďuje předčasné porody od 32. do 37. týdne těhotenství, poskytuje péči ženám s rizikovým těhotenstvím, zajišťuje péči o předčasně narozené děti s lehkou a střední nezralostí, o novorozence se středně těžkou adaptací, o děti s VVV pokud nejsou ohroženy životní funkce a nevyžaduje se chirurgické řešení ad. Tento statut mají většinou krajské nemocnice.

Porodnicko gynekologické oddělení

Poskytuje komplexní ambulantní péči v odborných ambulancích a komfortní léčbu za hospitalizace na moderně a pohodlně vybaveném lůžkovém oddělení.

Kontakt / umístění

Budova A.

V přízemí budovy se nachází ambulantní část, operační trakt a lůžkové oddělení G. V prvním patře budovy je umístěn porodní sál, sál pro císařské řezy, dále je zde umístěno oddělení šestinedělí a novorozenecké oddělení.

mapa…

Podrobná charakteristika

Porodnicko gynekologické oddělení funguje v běžném provozu, bez omezení. Maminky se nemusí obávat návštěvy porodnice v Uherskohradišťské nemocnici. Tatínci mohou stále k porodu. Návštěvy na oddělení šestinedělí jsou povoleny zákonnému zástupci novorozence po dobu 30 min.

Porodnicko gynekologické oddělení je jedno z největších oddělení v Uherskohradišťské nemocnici.

Klientkám s gynekologickými potížemi poskytuje komplexní ambulantní péči v odborných ambulancích a komfortní léčbu za hospitalizace na moderně a pohodlně vybaveném lůžkovém oddělení.

V případě, kdy je potřeba k vyřešení zdravotního problému přistoupit k operační léčbě, mohou se klientky spolehnout na zkušený operační tým a na špičkové přístrojové zázemí moderně vybaveného gynekologického operačního sálu.

Těhotným ženám nabízí oddělení porod v moderní porodnici, kde se snoubí profesionalita zdravotníků a jistota zázemí komplexního zdravotnického zařízení s domácí atmosférou a citlivou péčí. Všechny části oddělení jsou od roku 2008 umístěny společně v nově postaveném nejmodernějším pavilonu nemocnice.

Připojené soubory

 • Leták Gynekologický stacionář (2.25 MB)

Nemocnice Třebíč, příspěvková organizace

Oficiální informace o porodnici:

(čerpáno ze stránek porodnice, případne na základě doplnění přímo porodnicí)

Budete mít zájem:  Tapiokový pudink obsahuje škrobové perly

Charakteristika:

Porodní sály  a šestinedělí se nacházejí v nové budově Pavilonu pro matku a dítě. Slouží k pobytu rodiček ve všech porodních dobách. Provádí se zde plánované a akutní císařské řezy. Na šestinedělí je zavedený systém rooming-in již od roku 1983.

V oboru lékařské genetiky a superkonsiliárních ultrazvukových vyšetření spolupracujeme s Centrem prenatální diagnostiky v Brně.

Všichni zaměstnanci porodnice v Třebíči Vám přejí šťastné a radostné chvíle při narození Vašeho miminka a hlavně pevné zdraví oběma.

Edukace doprovázejících osob u porodu: 200kč.

Porodní sál:

5 pokojů a operační sál pro císařské řezy. 3 porodní pokoje mají kompletní vybavení pro porod – polohovatelné porodní lůžko, porodnická vana, míč, vak, porodní stolička, podložka, křeslo pro maminku, ale i rozkládací křeslo pro budoucího tatínka.

Dále sociální zázemí (bezbariérová sprcha a WC), komplet pro ošetření novorozence včetně vyhřívaného lůžka a postýlky. Jsou zde všechny pomůcky, které potřebujeme pro bezpečné vedení porodu i pro ošetření novorozence. Na každém porodním pokoji je pouze 1 rodička, pokoje jsou zcela uzavřené.

Na každém pokoji mohou maminky poslouchat CD, rádio, event. svou hudbu na USB flash. Všechny pokoje jsou klimatizované. Další 2 jednolůžkové pokoje porodních sálů jsou standardní, obsahují polohovatelné lůžko, rozkládací křeslo, chladničku, TV, sociální zázemí (sprcha, WC).

Tyto pokoje jsou určeny pro budoucí maminky, kde je porod ještě zcela na samém začátku.

Rodička může využít může využít k uvolnění gymnastické míče, sedací relaxační pytle, vodu, aromaterapie, balneoterapie. Rodička může využít může využít k uvolnění gymnastické míče, sedací relaxační pytle, podložky, masážní strojky, aromaterapii, balneoterapii, masáže olejíčky.

Oddělení šestinedělí:

Na oddělení šestinedělí je 15 pokojů. Rooming-in. Všechny pokoje na oddělení šestinedělí jsou dvoulůžkové. Na každém pokoji je sociální zázemí (sprcha, WC), nová polohovatelná lůžka, postýlky pro miminko, přebalovací a koupací komplet pro děťátko, ale také chladnička a TV. Z každého pokoje lze vytvořit samostatný jednolůžkový pokoj.

Je možnost využít nadstandardního ubytování v jednolůžkovém pokoji samostatně pro rodičku s dítětem, ale také je možnost využití ubytování maminky s miminkem i tatínkem po celou dobu hospitalizace.

Počet porodů za rok:

1 250

Počet nástřihů hráze za rok:

35 %

Ambulantní porod:

Ano

Předporodní kurzy:

Probíhají od počátku těhotenství až do období porodu. Obsahem kurzů je psychická i fyzická příprava budoucích rodičů, pomoc budoucího tatínka v těhotenství a při porodu.

-průřez celým těhotenstvím – vývoj a růst plodu, výživa a pohyb v těhotenství -porod, šestinedělí -nácvik dýchání při porodu, uvolňovací polohy při porodu, baby masáže, relaxace -prohlídka porodních sálů a šestinedělí Navazující předporodní kurz Plus – zaměřený na homeopatii a aromaterapii v těhotenství a po porodu, použití a využití kineziotapingu pro těhotné a po porodu, poporodní péči o maminku,

výživu šestinedělky, cvičení po porodu, péče o prsa, kojení.

Možnost doprovodu:

Ano

Bonding:

Ano

Baby Friendly Hospital:

Ano

Nadstandardní služby:

Odběry pupečníkové, pupečníkové a placentární krve, tkáně pupečníku pro autologní využití (pro vlastní využití).

Co nabízí porodnice zdarma:

Základní oblečení pro maminku a miminko. Hygienické pomůcky pro maminku na porodním sále a hygienické vybavení doprovodu rodičky.

Ženy o ambulantní porod nestojí, odejít hned domů jich chce minimum

Po porodu je doporučeno zůstat v porodnici 72 hodin a to kvůli novorozenci, který může podstoupit potřebná screeningová vyšetření.

Primární zodpovědnost za to, že žena odchází s novorozencem před doporučenou dobou, nese rodička.

Na rozdíl od minulosti ale nyní při odchodu dostává do rukou upozornění a rady, co má s dítětem dělat v následujících hodinách a jaká vyšetření by bylo vhodné nechat provést.

Opustit s dítětem zdravotnické zařízení už po několika hodinách bylo možné i dříve. Od ledna ale ministerstvo pro takové případy stanovilo jasnější pravidla.

Ostravská fakultní nemocnice nabízí ambulantní porod už několik let. Podle mluvčího nemocnice Tomáše Oborného nicméně po Novém roce jejich počet spíše klesá: „V loňském roce to bylo pouhých pět žen a v letošním pouze jedna.

“ Ve fakultní nemocnici v Brně letos evidují takových žen zatím 14.

Možnost ambulantního porodu využila například Barbora Křížová. Ona i malá Valentina byly v pořádku a z nemocnice tak odcházely už pět hodin po porodu. „Porodní asistentka na sále sehnala lékaře, matriku. Všichni za námi přišli, přinesli reversy a seznámili nás s riziky. To jsme podepsali a tím to bylo vyřešené,“ popsala své zkušenosti.

video

O ambulantní porod ženy moc zájem nemají

Sedminásobná matka Petra Sovová z Hnutí za aktivní mateřství ženám doporučuje, aby se na ambulantním porodu předem domluvily.

Hodně matek se podle ní stále bojí na tuto alternativu zeptat: „Ani tak nedoporučujeme ptát se, jestli porodnice ambulantní porod umožňuje, ale spíš říct: 'Já si představuju, že porodním ambulantně, jakou s tím máte zkušenost?'“ Vedoucí perinatologického útvaru FN Brno Petr Janků ale upozorňuje, že někdy může mít rodička jiná očekávání a potom během porodu dojde ke komplikacím: „Pak je to doopravdy o komunikaci, abychom vysvětlili, že situace není vhodná k tomu, aby odešla dříve.“

Čtvrtina párů je neplodných

Do porodnice je ale pro stále více párů dlouhá cesta. Statistiky ukazují, že v současné době je až 25 procent párů v České republice neplodných. Zatímco například v roce 2008 neplodné páry podstoupily dohromady přes 17 tisíc léčebných cyklů, v roce 2013 se počet vyšplhal téměř na 26 tisíc. Díky asistované reprodukci se tak ročně narodí zhruba 5000 dětí.

S rostoucím počtem umělých oplodnění proto přišlo šest poslanců napříč politickým spektrem s návrhem na zpřísnění podmínek při anonymním dárcovství zárodečných buněk.

Nyní se totiž nedá vyloučit, že biologický otec bude příbuzným oplodněné ženy. Už při početí tak může dojít k incestu.

U dětí z umělého oplodnění, které dostaly sperma od stejného dárce, také hrozí, že v budoucnu mohou vytvořit pár a o svém příbuzenském vztahu nebudou vědět.

130 let Porodnice na Obilním trhu – rozhovor s přednostou GPK prof. Pavlem Ventrubou

Gynekologicko-porodnická klinika LF MU a FN Brno je největším pracovištěm svého druhu v České republice a paří mezi největší a nejprestižnější ve střední Evropě. Ročně se zde narodí přes 6 000 dětí.

V současnosti působí na dvou pracovištích – v Bohunicích a v porodnici na Obilním trhu, právě tato budova je nesmazatelně spojená s historií a vývojem brněnské gynekologie a porodnictví. Jaké jsou historické úspěchy a současné trendy tohoto oboru? Na to jsme se zeptali přednosty Gynekologicko-porodnické kliniky LF MU a FN Brno a lékařského náměstka FN Brno prof.

MUDr. Pavla Ventruby, DrSc., MBA. Za dobu své více než třicetileté praxe zaznamenal dynamický rozvoj oboru, o kterém říká, že je nádherný, i když náročný. 

Pane profesore, jaké místo zaujímá porodnice na Obilním trhu v historii brněnského porodnictví?

Postavením a otevřením této budovy 8. 11. 1888 vznikla instituce, která byla už ve své době ve střední Evropě uznávaná jako jedna z nejkvalitnějších a umožnila rozvoj svého oboru v dalších letech. Na začátku 20. století bych pak zdůraznil výrazné spojení s Masarykovou univerzitou.

Gynekologicko-porodnická klinika byla totiž zakládající klinikou lékařské fakulty, která stála u zrodu brněnské univerzity. V rámci novodobého vývoje docházelo nejprve k rozšiřování pracovišť (vznikla II. a později III. gynekologicko-porodnická klinika).

Teprve po roce 1990 došlo k obrácenému záměru – tedy snaze sloučit tyto tři kliniky do jednoho pracoviště. V roce 1993 jsem se stal přednostou první kliniky, roku 1998 došlo k vytvoření jednoho společného pracoviště, které fungovalo jako samostatná klinika až do roku 2001, kdy došlo k propojení s bohunickým pracovištěm.

V současnosti je patrná snaha o vytvoření jednoho společného pracoviště – porodnice v Bohunicích, což by umožnilo propojit činnosti na jednotlivých pracovištích a využít personální i přístrojové kapacity.

Proč je stavba nové porodnice tak důležitá?  

Díky rozdvojenému pracovišti v Bohunicích a na Obilním trhu a nutnosti zajišťovat nepřetržitý provoz pohotovostních služeb musíme denně řešit problémy, které jsou náročné na organizaci i psychiku, navíc představují i značnou ekonomickou zátěž.

Podle kvalifikovaného odhadu, který jsme vypracovali, bychom takto ročně ušetřili od 60 do 80 milionů Kč a možná ještě více, takže investice by se za 15 let, kdy o ní uvažujeme, již vrátila. Stavba nové porodnice v bohunickém areálu FN Brno bude znamenat historický skok srovnatelný s rokem 1888.

V současné době pro nás výstavba nové porodnice představuje prioritu a jako Fakultní nemocnice Brno jsme podnikli všechny potřebné kroky k tomu, aby byla co nejdříve realizována.  

V čem má GPK výjimečné postavení v rámci České republiky i Evropy?

Gynekologicko-porodnická klinika LF MU a FN Brno je největším porodnickým zařízením v ČR a patří mezi největší kliniky svého druhu i ve střední Evropě, a to nejenom počtem výkonů (přes 6 000 porodů ročně), ale i ambulantních vyšetření.

Budete mít zájem:  Holešovická tržnice nechce být jen rájem vietnamských stánkařů

Perinatologické centrum, které tvoří Perinatologický útvar GPK spolu s Oddělením neonatologie, patří ke dvěma největším v České republice. Narodí se zde více než 50 % dětí v rámci Jihomoravského kraje. Koncentrujeme závažné porodnické patologie nejen z regionu Jižní Morava, ale i z okolí – a to ze spádové oblasti větší než 1,2 mil. obyvatel.

Vysokou profesionální úroveň našeho pracoviště také dokumentuje fakt, že kromě základní porodnické péče nabízíme specializované porodnické výkony, díky kterým nás vyhledávají rodičky z různých regionů naší republiky, proto vykazujeme vysokou incidenci vaginálně vedených konců pánevních nebo vícečetných těhotenství.

Naše klinika je zároveň jedno z mála skutečně komplexních gynekologicko-porodnických pracovišť v České republice, které dlouhodobě rozvíjí všechny základní subspecializace našeho oboru – tedy perinatologii, reprodukční medicínu, onkogynekologii a urogynekologii. Věnujeme se rovněž dětské gynekologii.

Rád bych zdůraznil také významné postavení kliniky v oblasti vědecko-výzkumné a vzdělávací.

Klinika získala v roce 2002 certifikát EBCOG Evropské koleje gynekologů a porodníků a rovněž akreditaci pro postgraduální vzdělávání lékařů včetně členských států EU.

Vzdělání na našem pracovišti je uznáváno v celé Evropské unii. V rámci České republiky máme největší počet školenců v oblasti gynekologie a porodnictví.

Kvalita péče o matku a dítě se neprojevuje pouze v dosažených perinatálních výsledcích, ale i v respektování individuálního přístupu k rodičkám, které jsou na porod připravovány v kurzech předporodní přípravy, pracoviště také zajišťuje laktační poradenství. FN Brno je dlouhodobě držitelem titulu Baby Friendly Hospital.

V souvislosti s činností GPK se často hovoří o tzv. brněnské škole porodnictví a gynekologie, jaké jsou její charakteristiky?

Především prosazování fyziologického porodnictví. Snahou našeho pracoviště je, že pokud je porod fyziologický, aby byl veden porodními asistentkami, které jsou v tomto oboru vysokoškolsky vzdělány. Samozřejmě v případě jakýchkoli komplikací či patologií je volán lékař, který je přítomen na porodním sále a je schopen vyřešit veškeré vzniklé komplikace.

Na Vašem pracovišti se dlouhodobě daří snižovat počet císařských řezů, je to jeden z trendů současné porodnické péče? 

V posledních 20 až 25 letech došlo k výraznému celosvětovému nárůstu incidence císařských řezů.

Zatímco v historických dobách se tyto výkony pohybovaly kolem 10 – 12 %, dnes se počet císařských řezů v České republice dostal na dvojnásobek, ale jsou pracoviště, která mají i troj až čtyřnásobnou incidenci a rovněž ve světě je výrazný rozdíl mezi jednotlivými světadíly a jednotlivými zeměmi.

Jsem velice rád, že tento trend se začíná obracet a mluví se o tom, že kvalita porodnické péče se odráží právě v nižší incidenci sekcí. Spontánní vaginální porod je fyziologičtější a bezpečnější. Neodůvodněný operační výkon je pro rodičku až desetinásobně rizikovější.

Do jisté míry je to i záležitost společenského tlaku, kdy některé ženy chtějí rodit tzv. na přání, tedy ne jen z medicínské indikace. Velice často ženy volí pro možné riziko, které je poměrně malé, dobrovolně výrazně vyšší riziko, což je z mého pohledu nepřijatelné.

Císařským řezem ukončujeme těhotenství v akutní situaci a podle porodní indikace, čímž si udržujeme incidenci, která je v rámci perinatologických center vysoce pod průměrem České republiky a díky tomu, že se u nás rodí polovina porodů z regionu, také náš region patří k těm s nejnižší incidencí císařských řezů.

Můžete připomenout úspěchy a priority Vašeho pracoviště?

Kromě porodnictví se na Obilním trhu výrazně rozvíjely další subspecializace našeho oboru – mohu konkrétně jmenovat reprodukční medicínu a asistovanou reprodukci.

Díky spolupráci Gynekologicko-porodnické kliniky s Ústavem histologie a embryologie vznikl kolektiv odborníků, kterým se podařil velký úspěch – narození prvního dítěte ze zkumavky nejen v Československé republice, ale i ve střední a východní Evropě v roce 1982.

V prvních letech asistované reprodukce bylo pracoviště na Obilním trhu jediné, které tuto problematiku rozvíjelo.

V rámci Centra asistované reprodukce můžeme být také pyšní na spermabanku, která vznikla jako jedna z prvních a největších na světě a dodnes jsou naše výsledky v této oblasti uznávané, což potvrzují i žádosti o naše vyzvané přednášky na celosvětových fórech.  Centrum asistované reprodukce se dodnes výrazně podílí na rozvoji tohoto oboru.

Dále bych rád vyzdvihnul v porodnici dlouhou tradici onkogynekologie, která se rozvíjí ve spolupráci s dalšími pracovišti, k tomu přistoupila i problematika senologie – mamární program, dále je výrazný rozvoj urogynekologie, kdy brněnská urogynekologická škola rozvíjela a zavedla nové metody a nové techniky, stejně jako v oblasti dětské gynekologie. Jsme jedno ze dvou pracovišť, která hospitalizují děti a provádějí operační výkony. Chtěl bych také připomenout význam Centra prenatální diagnostiky.

Kam se tento obor posunul za dobu Vašeho působení v medicíně?

Náš obor prošel dynamickým vývojem, za posledních 40 let se výrazně snížila invazivita operací a díky tomu se zkrátila doba hospitalizace u všech diagnóz. Kdybych to měl např. demonstrovat na lůžkové kapacitě, ta byla před 25 až 30 lety více než trojnásobná než teď.

Dříve se rodičky propouštěly po 7 dnech v případě spontánního porodu a až po 10 dnech po operaci, tato doba se postupně zkracovala na 3 až 5 dnů. Dnes u fyziologických porodů připravujeme možnost propuštění po 48 hodinách a nejsou ani výjimky, kdy rodičky žádají o tzv.

ambulantní porod a odcházejí do 24 hodin, což je obrovský posun. Obdobně je tomu i u dalších specializací našeho oboru, ať už je to reprodukční gynekologie, onkogynekologie, urogynekologie, perinatologie, kde se pooperační péče zkrátila na třetinu.

V některých případech se dokonce díky laparoskopické technice mluví o jednodenní operativě. I přes zkrácení invazivity ale zůstaly počty výkonů stejné, což je náročnější na přístrojové a personální vybavení. V průběhu posledních 25 let došlo k výraznému posílení ambulantní činnosti a činnosti jednotlivých center, např.

v jihomoravském regionu došlo k výraznému nárůstu center asistované reprodukce, které mnohdy využívají našich bývalých kolegů. V tomto smyslu je zde velké konkurenční prostředí mezi státní a soukromou sférou.

Jaké jsou aktuální výzvy oboru gynekologie-porodnictví?

Náš obor je nádherný, má mnoho specializací a i z pohledu zdravotníka se můžete zabývat činností, která vás baví a ve které se můžete realizovat. Zcela zásadně se ale změnila struktura absolventů a uchazečů o zaměstnání.

Zatímco v minulosti byla možnost vybírat si ty kolegy, kteří měli největší předpoklady pro výkon zdravotnické i vědecko-výzkumné činnosti, dnes je nabídka jiná. Podle aktuálních statistik je v medicíně jasně patrná feminizace oboru.

Poměr uchazečů o studium medicíny z České republiky tvoří ze 70 % ženy a z 30 % muži. To mohu dokumentovat i na číslech v rámci našeho pracoviště, zhruba z deseti uchazečů je devět uchazeček, z nichž je šest až osm ze Slovenské republiky, to je rarita.

Před 25 lety byli všichni uchazeči z regionu, dnes je to výjimka. Tito uchazeči mají zájem o vzdělání, díky velké koncentraci případů zde získají zkušenosti, které by na okresních pracovištích nikdy nezískali, ale na druhé straně je služba o to náročnější.

Vzhledem k vysokému počtu žen na naší klinice se také dostáváme do problému, když lékařky otěhotní a již neslouží služby, pak je musí přebírat zbytek kmenových pracovníků. Po určité době proto mnozí odchází buď do soukromých praxí, do zahraničí, na mateřskou, nebo úplně mimo obor.

Je možné, že tento obor bude v krizi?

V krizi již je. Nedostatek uchazečů je celorepublikový problém, kvůli kterému již dochází k uzavírání některých menších pracovišť, protože nejsou schopni zajistit provoz.

Proč je zájem studentů o profilaci v gynekologii a porodnictví nižší?

Důvodů je dle mého názoru několik. Kromě ekonomických důvodů má náš obor v současné době největší zátěž ve smyslu nejenom pochval, ale i stížností, soudních sporů. Je to společensky nesmírně sledovaná a citlivá problematika a mnoho kolegů na toto není připraveno a odmítá pokračovat. Zajišťujeme nepřetržitý provoz 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.

Denně se pohybujeme v průměru kolem 18 porodů, ale protože porodnictví není plánovaná činnost, rodí se ve vlnách, tak jsou dny, kdy rodíme 10 ale i 25 porodů denně. Naši lékaři musí být každý den v každou denní dobu připraveni na všechny varianty. Co na našem pracovišti odrodíme za měsíc, je mnohdy celoroční počet porodů některých krajských nemocnic.

prof. MUDr. Pavel Ventruba, DrSc., MBA

 • –  Lékařský náměstek ředitele FN Brno pro reprodukční medicínu
 • –  Člen Vědecké rady ministerstva zdravotnictví ČR a Lékařské fakulty Masarykovy univerzity, Interní grantové agentury a AZV Ministerstva zdravotnictví ČR
 • – Předseda a člen Oborové rady doktorského studijního programu Gynekologie a porodnictví na LF MU v Brně a LF UP v Olomouci
 • – Člen Vědeckého výboru International Federation of Fertility Societies a pracovních skupin Světového a Evropského registru asistovaných reprodukčních technik
 • – Dlouholetý předseda, místopředseda a vědecký sekretář Odborné společnosti pro asistovanou reprodukci
 • – Člen redakčních rad odborných časopisů, autor a spoluautor více než 500 publikací a přednášek na domácích i zahraničních konferencích
 • – Přední odborník pro gynekologii a porodnictví, zabývá se rozvojem nových metod a diagnostiky léčby poruch plodnosti, reprodukční endokrinologií a operativou

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *