Průkazy pojištěnce VZP se od září 2021 mění

Od poloviny září budou klienti VZP dostávat průkazy pojištěnce s novým moderním vzhledem.

Rubová strana, kde nejsou osobní údaje klienta, ale pouze sdělení pojišťovny, a která doposud barevně přecházela z červené přes fialovou až do modré, bude nově jednobarevná – výrazně červená. Nejde ovšem o hromadnou výměnu.

Nový průkaz budou dostávat noví pojištěnci a ti, jimž skončí platnost starého průkazu. Pojišťovna předpokládá, že do konce roku jich vydá 170 tisíc a následně pak zhruba 556 tisíc ročně.

Původní průkazy s vícebarevnou rubovou stranou zůstávají nadále v platnosti do doby, která je na nich vyznačena. Několik let tedy budou v oběhu dvě mírně odlišné verze. To, jestli se lidé u lékaře prokážou „starým“ nebo „novým“ průkazem, nemá nicméně žádný vliv na nárok na ošetření. Rozhodující je datum platnosti uvedené na lícové straně.

Nové průkazy s platností na 10 let budou lidé dostávat automaticky poštou tak, jak tomu bylo doposud, tedy s blížícím se koncem platnosti předchozí „kartičky“. K masivní obměně průkazů dojde v roce 2024, kdy jejich platnost bude končit asi 4,5 milionům pojištěnců VZP.

Ke změně VZP přikročila s cílem zpřehlednit údaje na zadní straně průkazky a dát jí modernější podobu.

Když nyní končila pětiletá smlouva s dodavatelem průkazů a na základě veřejné soutěže se uzavírala smlouva nová, byla vhodná doba pro zapracování grafických novinek.

Úprava, kdy jedna strana bude výrazně červená, navíc umožní každému na první pohled rozpoznat, že jde o klienta VZP, protože pojišťovna má právě tento odstín jako svoji charakteristickou korporátní barvu.

Lícová strana průkazu pojištěnce se nezmění. Vzhledem k tomu, že jde o takzvaný Evropský průkaz zdravotního pojištění platný ve všech státech Evropské unie, EHS a Švýcarsku, musí mít její vzhled standardizovanou podobu.

Nová podoba průkazu pojištěnce platná od 17. 9. 2019 (lícová a rubová strana)

Průkazy pojištěnce VZP se od září 2021 mění Průkazy pojištěnce VZP se od září 2021 mění

Dosavadní průkaz pojištěnce

Průkazy pojištěnce VZP se od září 2021 mění Průkazy pojištěnce VZP se od září 2021 mění

Kromě klasických modrých „evropských“ kartiček existují ještě dvě další barevné varianty platné jen v ČR. I ty doznávají dílčích změn.

Zelené průkazy

Zelený plastový průkaz dostávají občané zemí mimo Evropskou unii, kteří pracují v České republice. Průkaz platí jen na území ČR a vydává se vždy na jeden rok. Zelená barva zůstává i nadále, mění se jen lehce její odstín, na rubové straně mizí bílá pole a červený znak pojišťovny, jiné je i rozložení textu.

Nová podoba průkazu pojištěnce platná od 17. 9. 2019 (lícová a rubová strana)

Průkazy pojištěnce VZP se od září 2021 mění Průkazy pojištěnce VZP se od září 2021 mění

Dosavadní průkaz pojištěnce

Průkazy pojištěnce VZP se od září 2021 mění Průkazy pojištěnce VZP se od září 2021 mění

Žluté průkazy

Lidé, kteří jsou u VZP registrováni jako u české výpomocné pojišťovny (většinou cizinci z jiné země EU), dostávají žluté průkazy.

Také ty platí jeden rok a přímo na nich je vyznačena jedna z tří variant, v jakém rozsahu je jejich držiteli hrazena péče (plná péče/nezbytná péče/nutná a neodkladná péče).

V nové podobě se i zde mírně mění odstín žluté barvy, z rubové strany mizí bílá pole a jiné je rozložení textu.

Nová podoba průkazu pojištěnce platná od 17. 9. 2019 (lícová a rubová strana)

Průkazy pojištěnce VZP se od září 2021 mění Průkazy pojištěnce VZP se od září 2021 mění

Dosavadní průkaz pojištěnce

Podrobné informace jsou k dispozici na webové stránce www.vzp.cz/prukazy, ale i na sociálních sítích pojišťovny a v neposlední řadě na všech klientských pracovištích. Díky tomu by se nemělo stávat, že by klienti s kartičkou v nové grafické podobě měli u lékaře problém s jejím uplatněním.

Vlastimil Sršeň tiskový mluvčí

Příspěvek na dentální hygienu 2021 od VZP, OZP a dalších – Dentální hygiena DENTO

Přejeme si, ať váš úsměv září široko daleko a proto jsme pro vás jako každý rok, i letos připravili aktuální přehled příspěvků na prevenci v oblasti ústního zdraví.

Zajímá vás, které zdravotní pojišťovny přispívají v roce 2021 na dentální hygienu nebo dentální pomůcky, kolik a za jakých podmínek?

 Nejen nám, ale i zdravotním pojišťovnám záleží na zdraví vašich zubů a dásní.

Průkazy pojištěnce VZP se od září 2021 mění

Příspěvek VZP na dentální hygienu

Maminky, které čekají miminko nebo porodily v posledních 12 měsících, a jsou členky Klubu pevného zdraví, mají u Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR (111) možnost získat příspěvek na dentální hygienu ve výši až 1 500 Kč.

Pojišťovna přispívá na ošetření dentální hygieny nebo balíček dentálních pomůcek (zubní a mezizubní kartáčky, zubní pasty, dentální nitě a ústní vody) zakoupený u vaší dentální hygienistky, ale i v lékárně nebo v ordinaci zubního lékaře.

O příspěvek může žádat budoucí maminka na základě předložení platného těhotenského průkazu nebo žena po porodu na základě rodného listu dítěte (do 12 měsíců po porodu).

Pojištěnci VZP, kteří jsou aktivní dárci krve, plazmy, krevních destiček a kostní dřeně mají možnost získat příspěvek do výše 1 000 Kč na dentální hygienu a dentální pomůcky.

Žádost o vyplacení příspěvku musí být podána nejpozději do 30. listopadu 2021.

Více o výhodách a příspěvcích najdete na stránkách VZP tady a webu Klubu pevného zdraví.

Průkazy pojištěnce VZP se od září 2021 mění

Příspěvek OZP na dentální hygienu

Příspěvek až 2 000 Kč na rok 2021 na dentální hygienu u Oborové zdravotní pojišťovny (207) získají děti i dospělí díky VITAKARTĚ a výhodám VITAKONTO.

Příspěvek je rozdělen na dva Kupony (Dentální Hygiena I a Dentální Hygiena II), tak aby bylo možné čerpat jej 2x ročně do celkové částky 2 000 Kč. Na každý Kupon můžete žádat proplacení poloviny účtenky vašeho ošetření na dentální hygieně.

Spuštění programu Dentální Hygiena I začíná v 1. polovině kalendářního roku.

DŮLEŽITÉ: Proplacení účtenky je podmíněné vykázanou stomatologickou péčí v témže roce.

Pojištěnci OZP, kteří jsou dárci krve, krevní plazmy, kostní dřeně a orgánů mají možnost získat příspěvek do výše 10 000 Kč na dentální hygienu, zubní pomůcky, ale i stomatologické zákroky u svého zubního lékaře.

Více informací najdete na stránkách OZP tady. A podmínky pro čerpaní Kuponu 2021 zde.

Průkazy pojištěnce VZP se od září 2021 mění

Příspěvek ČPZP na dentální hygienu

Členové programu Bonus Plus u České průmyslové zdravotní pojišťovny (205) mají možnost, na základě nasbíraných bodů v rámci preventivních prohlídek, čerpat příspěvek na dentální hygienu, i nákup přípravků na ústní hygienu. Příspěvek na dentální hygienu pro děti i dospělé (max. 500 bodů/Kč). Pro dospělé a děti od 3 let je možné čerpat příspěvek i na vybrané přípravky ústní hygieny (max. 250 bodů/Kč).

Dárci krve a kostní dřeně můžou dále čerpat příspěvek 500 – 5 000 Kč na stomatologickou péči (výkony a výrobky).

Více informací k čerpání z Bonus Plus najdete na stránkách ČPZP zde.

Průkazy pojištěnce VZP se od září 2021 mění

Příspěvek VoZP na dentální hygienu

Jako člen programu Zdraví máte v roce 2021 nárok u Vojenské zdravotní pojišťovny České republiky (201) na příspěvek na dentální hygienu do výše 500 Kč na pojištěnce (děti, i dospělí).

Pokud jste voják nebo máte v rodině vojáka a zároveň jste členem klubu Rodina vojáka nebo Válečný veterán, můžete čerpat příspěvek až do výše 700 Kč.

Příspěvek se vztahuje pouze na dentální hygienu (ošetření či instruktáž), nikoli na nákup pomůcek nebo ošetření u zubního lékaře.

Více o příspěvku na prevenci zde: https://www.vozp.cz/prispevky-na-prevenci.

Průkazy pojištěnce VZP se od září 2021 mění

Příspěvek ZPMVČR na dentální hygienu

Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra České republiky (211) nabízí příspěvek pro děti a dospělé na instruktáž (nácvik) dentální hygieny u dentální hygienistky 500 Kč ročně. Pro klienty v programu Očkování je příspěvek až 1 000 Kč. Nově je prodloužený termín pro podání žádosti o příspěvek, do 31. prosince 2021.

Více o bonusu na prevenci pro dospělé najdete na webu ZPMVČR zde. Informace o bonusu pro děti na prevenci najdete zde.

Průkazy pojištěnce VZP se od září 2021 mění

Příspěvek RBP na dentální hygienu

Děti i dospělí, kteří jsou pojištěni u zdravotní pojišťovny Revírní bratrská pokladna (2013), mají možnost proplacené příspěvku na dentální hygienu ve výši 500 Kč, podmínkou je registrace v programu MojeRBP a online služba my213. Pojištěným dále přispívá navíc až 500 Kč na nákup snímacích nebo fixních aparátů při léčbě vadného růstu chrupu (program Zdraví 90).

Zásady pro proplacení příspěvku RBP naleznete na webu pojišťovny zde.

Doporučení

Jak na změnu zdravotní pojišťovny na poslední chvíli a navíc online

29.09.2020 | Redakce,

Spotřebitel

Pokud chcete změnit zdravotní pojišťovnu, tak můžete jednou ročně ve dvou přesně stanovených termínech. Co dělat, když se termín už blíží a vy jste si ještě nestihli vyřídit formuláře?

Zdravotní pojišťovnu může každý pojištěnec změnit jednou za rok. Musí si ovšem dát pozor na přesně stanovené termíny.

  • Pojišťovnu můžete změnit od poloviny roku, tedy od 1. července. V takovém případě se ale musíte k nové pojišťovně přihlásit do 31. března.
  • Pokud pojišťovnu měníte od začátku roku, tedy od 1. ledna, tak přihlášku musíte podat do 30. září.
  • Pokud tyto termíny prošvihnete, tak si musíte počkat půl roku, v mezidobí není možné zdravotní pojišťovnu měnit.
  • Vše, co potřebujete vědět o změně pojišťovny
Budete mít zájem:  Méně Časté Příznaky Těhotenství?

Pokud jste si právě teď vzpomněli, že chcete změnit pojišťovnu, tak máte poslední dny, kdy můžete odevzdat přihlášku. Dobrou zprávou je, že to zvládnete i bez osobní návštěvy na pobočce.

30. září letos připadá na středu. Jde zároveň o poslední den, kdy je možné provést změnu pojišťovny osobně na pobočce. Elektronickou přihlášku však šlo podat i o víkendu před tímto datem.

Průkazy pojištěnce VZP se od září 2021 mění

Zdroj: Shutterstock

Pro změnu zdravotní pojišťovny je nutné kontaktovat svou nově vybranou zdravotní pojišťovnu a u ní vyplnit přihlášku. Není nutné se odhlašovat od staré pojišťovny.

Po změně pojišťovny ovšem musíte upozornit svého zaměstnavatele na změnu, aby za vás správně odváděl zdravotní pojištění (do správné pojišťovny).

OSVČ musí zase odesílat zálohy na zdravotní pojištění na nový bankovní účet ke své pojišťovně, což platí i pro OBZP.

Osobně můžete naštívit pobočku během pátku a podepsat přihlášku. Pokud to nestihnete, přihlášku najdete i na stránkách jednotlivých zdravotních pojišťoven, můžete ji vyplnit na počítači a doma vytisknout.

Přihlášku potom můžete odeslat i poštou, pokud na obálce bude ještě březnové razítko, tak je přihláška platná jako odevzdaná v březnu. Většina poštovních poboček je sice přes víkend zavřená, ale ve větších městech je pošta často otevřená v sobotu dopoledne. V Praze i v Brně můžete na hlavní poštu dojít i v neděli.

K přihlášce je nutné přiložit doklady, které dokazují především váš nárok na status tzv. státního pojištěnce. Spolu s přihláškou je tak nutné doložit (vybrané skupiny):

  • k přihlášce dětí je nutné doložit rodný list,
  • studenti dokládají potvrzení o studiu,
  • důchodce potvrzení o přiznání důchodu,
  • osoby na mateřské nebo pobírající rodičovský příspěvek přiloží rozhodnutí o přiznání dávky,
  • další skupiny obyvatel pak vždy musí doložit, proč jsou zařazeny do skupiny státních pojištěnců, nebo případně proč nejsou povinni si platit zdravotní pojištění v rámci ČR.

Co se bude dít po odeslání přihlášky k nové pojišťovně?

Po odeslání přihlášky k nové pojišťovně nejdřívě pojišťovna zkontroluje údaje nutné pro přihlášení, poté vás kontaktuje a zašle vám poštou potvrzení o přijetí přihlášky.

Pokud ve vaší přihlášce budou nedostatky, tak vás pojišťovna kontaktuje pro doplnění a dořešení správnosti údajů. Mezi časté chyby patří například chybějící podpis na přihlášce, nepřesně vyplněné údaje nebo chybějící potvrzení dokazující status státního pojištěnce.

Pokud nebudete s pojišťovnou spolupracovat pro doplnění přihlášky, vaše přihláška bude považována za neplatnou a zůstáváte pojištěncem své staré zdravotní pojišťovny.

Nový průkaz pojištěnce dostanete poštou na vámi uvedenou adresu, v měsíci předcházejícímu vzniku zdravotního pojištění. Pokud tedy budete pojišťovnu měnit v březnu, tak novou průkazku dostanete v průběhu června. Pokud pojišťovnu budete měnit na podzim, nový průkaz vám bude zaslán v prosinci.

Pokud jste zaměstnanci, máte povinnost na začátku července/ledna oznámit změnu zdravotní pojišťovny svému zaměstnavateli. Pokud podnikáte jako OSVČ, jste povinni platit odvody na bankovní účet nové pojišťovny. Nezapomeňte si tak změnit trvalé příkazy.

Také si přečtěte: Co se nemění při změně zdravotní pojišťovny

Online přihláška ke zdravotní pojišťovně

Diskuze Kartička pojištěnce VZP

Velikost písma:

Myslím,že ani nepřijde.
Já ho byla po porodu na VZP přihlásit.Zašla bych tam.

nevím teda jak kde,ale to co Ti řekli v porodnici je podle mě nesmysl.

Na pojišťovně ho musíš přihlásit (tedy mělo se to udělat do 8 dnů
od narození) a kartička pak přijde poštou.

U syna jsem byla u VZP a exmanžel ho šel osobně přihlásit. Teď
s Berunkou jsme u OZP a bylo to totéž.

Na VZP došel chlap ještě když jsem byla v porodnici…..
a kartička pak došla poštou

nevím to určitě, ale mám za to, že se bere automaticky, že dítě po
narození má stejnou pojišťovnu jako matka ale jestli se pak ještě musí
osobně na pojišťovnu, to si nepamatuju
Radši na VZP zavolej nebo napiš.

www.vzp.cz – je tam kontaktní tel i mail a
možná, že tam najdeš i odpověď na svůj dotaz 

Příspěvek upraven 19.10.10 v 14:04

Taky si myslím, že je to nesmysl. Dítě je automaticky po nějakou dobu
pojištěné u pojišťovny, kde je matka. Ale zároveň se musí vyplnit
přihlašovací formulář, nic není automatické. Alespoň my to tak měli
u ZPMV a určo to bude podobné i u ostatních. Kartička nám přišla snad
do týdne poštou. Chtěli ji po nás už na prvním vyšetření kyčlí, bez
ní nám ho odmítli vzít.

Neprijde,ja byla malou do cca dvou tydnu nahlasit a pak karticka prisla na
jeji jmeno.

musis tam dojit do 7 dni po porodu s rodnym listem dite zaregistrovat,
takze rychle, nez ti daji nejaky penale

Já jsem u obou dětí nic nemusela zařizovat, poslali mi vždycky
kartičku do měsíce.
Dcera 15 let- u Apolináře, syn 11 měsíců- ve Slaném.

Jsem u VZP.

Manža tam byl taky když se nám narodil kluk. Myslim že musel mít rodný list? Pak teprve
přišla poštou.  

Příspěvek upraven 19.10.10 v 14:16

Ahojky,
u VZP to bývalo tak, že mimi je po narození automaticky přihlášeno
u stejné pojišťovny jako matka, ale do osmi dnů se to musí na
pojišťovně zařídit kartička. Nevím jak přesně, tuším, že s rodným
listem – tenkrát to dělal manžel.

A už je to přes tři roky zpátky, tak
možná se něco změnilo
Zkus na pojišťovnu zavolat a zeptat se. Hlavu ti určitě nikdo neutrhne 

oni ho pošlou, ale je potřeba tam dotlačit rodný list (posílala jsem
emailem,po prvním porodu faxem – originál nepotřebovali)

Na pojišťovnu je potřeba jít osobně do 8 dní od porodu.Problém ale
teď nastává s tím, že porodnice (možná ne všechny)už nedávájí
rodná čísla.Ta dávají matriky, ale tak do 3-4týdnů.Takže pak je problém
s pojišťovnou.Doporučila bych si tam zavolat a zeptat se.

za zákona do 8 dní zajít na pojišťovnu a je jedno jakou… ale kolik
z nás to hned po propuštění z nemoce. zvládne… navíc orpavdu nebývá
tak hned rodný list.

J8 byla po 14 dnech a nicko mi nic neřekly, vyřídili a svět se
nezbláznil.

Chat s VZP: POZOR! Za pár dní končí možnost změnit zdravotní pojišťovnu

Dobrý den, pokud nemohu najít lékaře v nějakém oboru, kdo mi pomůže? Na zdravotní pojišťovně mi poskytnou pouze seznam, kde mi bylo sděleno, že pojišťovna nemá informace zda lékař nové pacienty bere a musím si vše obvolat sama. Všude mě informovali, že mě zdravotní pojišťovna daného lékaře najde. Jak mám postupovat pokud mi každý lékař odpoví, že má plno. Kdo mi zajistí přístup k lékařské péči?(Anna Kadrnožková )

Seznam zubních lékařů, kteří přijímají do své péče (registrují) nové pacienty, zveřejňuje Česká stomatologická komora na svých webových stránkách www.dent.cz. Seznam je průběžně aktualizován podle změn ohlášených zubními lékaři, členěn je podle místa a smluvní pojišťovny. Odkaz na něj má pro lepší orientaci svých klientů vyvěšený na svých stránkách i VZP (www.vzp.

cz/szz), spolu s přehledem zubních pohotovostí a poskytovatelů zdravotních služeb, kteří poskytují stomatochirurgickou péči.
Pokud sám nemáte možnost pracovat s internetem, najdete pomoc na pobočce VZP, kde vám najdou v seznamu vhodného zubního lékaře a předají kontakt na něj.

Lékař uvedený ve zmíněném seznamu by neměl odmítnout zájemce převzít do trvalé péče; v opačném případě by si klient měl vyžádat písemné vyjádření se zdůvodněním odmítnutí. Pak může pracovník VZP tohoto lékaře kontaktovat a snažit se o nalezení optimálního řešení konkrétního problému.

Když z objektivních příčin skutečně není možné, aby lékař nového pacienta zaregistroval, je kompetentní pracovník VZP schopen vyhledat jiného. Někdy ale volný lékař nemusí být přímo v místě trvalého bydliště pacienta – podle nařízení vlády o místní a časové dostupnosti zdravotních služeb musí být služba zubního lékaře pro pacienta dostupná v rámci dojezdové doby do 35 minut.

VZP dělá vše pro zajištění dostupné, kvalitní a bezpečné stomatologické péče svým pojištěncům. S touto snahou souvisí jak nabízená pomoc při vyhledání zubního lékaře, tak i maximálně vstřícný přístup ke stomatologům v oblasti smluvní politiky. Zdůrazňujeme také, že poskytnutí neodkladné péče nemůže být pojištěnci odmítnuto.

VZP tuto péči lékaři proplatí i za neregistrovaného pacienta a stejně tak ji proplatí v případě, že s ní lékař nemá smlouvu. Náš čas, který jsme zde měli na zodpovídání Vašich dotazů, nám již bohužel vypršel. Moc děkuji za Vaše dotazy a přeji všem hezký den.

Nedávno se hodně psalo o zrušení proplácení brýlí, ortopedických vložek, suspenzorů, paruk… Je toto zrušení již platné? (Martina )

Ke změnám v úhradách zdravotnických prostředků došlo k 1.8. 2019. I přesto VZP přispívá svým klientům nad rámec zákona například až 2 000 korun na paruky, více podrobností najdete zde: https://www.vzp.cz/pojistenci/vyhody-a-prispevky/dospeli/prispevek-na-paruku .
Pokud jde o příspěvky na brýle například pro děti, více informací je zde: https://www.vzp.cz/o-nas/tiskove-centrum/otazky-tydne/jak-budou-hrazeny-bryle

Budete mít zájem:  Od korzetu k silikonům a dál: Čekají nás dočasná prsa?

Je mi 70 let. Co nabízíte seniorům, aby se kvůli tomu vyplatilo měnit pojišťovnu?(Karolína Zubová)

Příspěvků pro seniory máme celou řadu. Kromě klasických příspěvků na pohyb (500 korun), na nejrůznější očkování ( https://www.vzp.cz/pojistenci/vyhody-a-prispevky/dospeli/ockovani ) mohou čerpat také 500 korun na nákup pomůcek pro trénink paměti doporučených Českou alzheimerovskou společností. Pomůcky jsou uvedeny na webu http://www.alzheimer.cz/e-shop/pomucky/. Rovněž mohou využít až 1 000 korun na nákup zdravotnických prostředků určených diabetikům: https://www.vzp.cz/pojistenci/vyhody-a-prispevky/dospeli/zdravotni-pomucky-pro-diabetiky

Bude VZP i příští rok dávat příspěvky na sportovní kroužky dětem? Letos od vás oba naši kluci dostali po tisícovce a to už je poznat. Neradi bychom o to přišli, tak jestli můžete, přimluvte se.(Petra P.)

Příspěvky na pohyb patří k nejoblíbenějším. I když ještě přesná podoba příspěvků na příští rok není známa, troufni si říct, že s tímto příspěvkem můžete v zásadě počítat již nyní.

Na dovolené v Německu jsem měl úraz, šel jsem k lékaři, kde jsem za ošetření musel zaplatit. Proplatí mi něco pojišťovna?(Karel)

Ve vašem případě záleží na tom, zda jste byl ve zdravotnickém zařízení napojeném na veřejný systém, kde jsou náklady na zdravotní péči hrazené ze zdravotního pojištění, nebo v zařízení čistě soukromém.

Pokud by šlo o zařízení napojené na veřejný systém, tak by vás po předložení klasického průkazu pojištěnce měli ošetřit za stejných podmínek jako tamní pojištěnce, což znamená, že byste platil jen spoluúčast. Poskytnutou péči by uhradila tamní zdravotní pojišťovna a přeúčtovala by ji české pojišťovně.

Kdybyste průkaz neměl, musel byste si tam sice uhradit poskytnutou péči v hotovosti, ale mohl byste po návratu svoji pojišťovnu požádat na základě evropských nařízení o refundaci podle tamních tarifů. Pokud byste se nerozhodl pro refundaci podle českých cen, kterou dostanete rychleji.

Pokud se jednalo o soukromé zařízení, kde si i tamní pacienti hradí péči sami, pak máte možnost v Česku požádat o refundaci v českých cenách podle zákona o veřejném zdravotním pojištění.

Podle něj má pojištěnec nárok na náhradu nákladů, které vynaložil na zdravotní služby čerpané v jiném členském státě Evropské unie, pokud jde o zdravotní služby, které by byly při poskytnutí na území ČR hrazeny ze zdravotního pojištění, a to do výše stanovené pro úhradu takových služeb, pokud by byly poskytnuty na území ČR.

Dobrý den, uvažuji o změně pojišťovny, proč ale mohu jen dvakrát do roka, proč si nemohu vybírat podle aktuální nabídky, když zrovna potřebuji konkrétní bonus? (Jaromír Kuliš, Ostava)

Možnost změnit pojišťovnu je daná zákonem. Zdravotní pojišťovnu je možné změnit pouze 1x za rok, avšak ve 2 termínech (na jaře nebo na podzim).

Vím, že přispíváte nastávajícím maminkám. Je možné o nějaký příspěvek požádat i po porodu? (Karolína)

Nastávajícím maminkám přispíváme až 2 000 korun a je jenom na nich, zda budou příspěvek čerpat v době těhotenství, nebo až po porodu.

V druhém případě až do doby 12 měsíců po porodu můžete příspěvek čerpat na pomůcky ke kojení (absorpční prsní vložky, kontaktní kojící kloboučky, chrániče prsních bradavek, tampony do podprsenky, formovače bradavek, odsávačky mateřského mléka včetně příslušenství a náhradních dílů, nádoby na uchovávání mateřského mléka) nebo na služby laktačních poradkyň. Navíc přispíváme až 500 Kč pro děti ve věku do 1 roku na plavání kojenců a vaničkování.

Dobrý den. Je možné, aby mi pojišťovna uhradila ultrazvukové vyšetření prsou, i když mi ještě není 45 let? Děkuji za odpověď.( (Kateřina, Praha) )

VZP přispívá až 300 Kč na ultrazvukové nebo mamografické vyšetření u žen ve věku 30-45 let (ke dni absolvování vyšetření), které si uhradí preventivní vyšetření samy (nemají vyšetření hrazeno z veřejného zdravotního pojištění) a nejsou v dispenzární péči z důvodu nemoci prsů. Vyšetření musí být provedeno výhradně v akreditovaném mamografickém screeningovém centru – Seznam center mamografického screeningu v ČR.

Jdu na ortopedickou operaci s kyčlí. Budu mít pak nárok na křížkové lázně? (Dědek)

Ano, pokud budou indikovány lékařem, což by v tomto případě být mělo.

Co vlastně hradí pojišťovna u zubaře? Je normální, že za plombu nebo za umrtvení musím platit, i když můj zubař má smlouvu s mojí pojišťovnou?(Karel Hynek, Zlín)

Všechny plně hrazené výkony jsou obsaženy v úhradové vyhlášce platné pro příslušné období. Plně hrazené z veřejného zdravotního pojištění je komplexní vyšetření při registraci pojištěnce stomatologem a každoroční preventivní prohlídky. Hrazena je také běžná péče a ošetření, např.

trhání zubů, injekční lokální anestezie, léčba onemocnění dásní či zánětu nervu, rentgenová vyšetření, zubní výplně (plomby) pak v rozsahu standardu.
Co se týká „bílých plomb“, VZP hradí dětem do 18 let fotokompozitní výplň, pokud je použita ve frontálním úseku chrupu, tj. do trojek včetně.

Dospělým hradí ve stejné lokalizaci výplně z kompozitních samopolymerujících materiálů. Je to také bílá výplň, ale tento materiál tuhne chemicky, modernější fotokompozitní se vytvrzuje „světlem“. Jiné typy výplně nebo uvedenou výplň v jiné lokalizaci si pacient hradí v plné výši sám.

U dětí do 15 let a u těhotných a kojících žen jsou hrazeny výplně stálých a dočasných zubů při použití plastického materiálu, např. skloionomerního cementu (v případě, kdy to není ze zdravotních důvodů možné, pak použití dózovaného amalgámu) a dále samopolymerujícího kompozita v rozsahu špičáků včetně. Ostatní pojištěnci mají (od 1. 1.

2019 v souvislosti se zákazem používání nedózovaného amalgámu) hrazeny výplně z dózovaného amalgámu, jen v rozsahu špičáků včetně jsou hrazena samopolymerující kompozita, u dětí do 18 let fotokompozitní výplně.
Injekční anestezie je pojišťovnou plně hrazena ve všech případech, kdy z lékařského hlediska odůvodněná (indikovaná).

Pokud pacient požaduje po lékaři „umrtvení“, aniž by to vlastně bylo nutné, platí si ho sám – například při běžném vrtání zubu. Hrazena není, a to opět v souladu se zákonem, tzv. intraligamentární anestezie, což je speciální druh místního znecitlivění jen jednotlivých zubů.

Obecně platí, že lékař má povinnost seznámit pacienta se standardním ošetřením, které hradí pojišťovna, a pak mu může nabídnout ošetření s použitím nadstandardních materiálů, které by si zaplatil sám. Pacient tedy musí s navrhovaným postupem souhlasit. Nadstandardní výkon si celý platí.

Ceny vycházejí z individuální kalkulace ordinace a pacient má právo být seznámen před ošetřením s cenou výkonu a nahlédnout do ceníku. Vždy musí obdržet potvrzení o úhradě.
Přesné údaje o stomatologických výkonech plně hrazených z veřejného zdravotního pojištění a o výši úhrad VZP za ambulantní stomatologickou péči najdete na wwww.vzp.cz/stomatologicka-pece.

Zdravím, kolik přispíváte za dentální hygienu a i dětem? (Kamila)

V současné době mohou čerpat příspěvek na dentální hygienu nastávající maminky. 2 000 korun, které jim přispíváme mohou čerpat i na dentální hygienu, nebo na nákup balíčku dentální hygieny zakoupeného v lékárně, v ordinaci lékaře nebo u dentální hygienistky (zubní a mezizubní kartáčky, zubní pasty, dentální nitě, ústní vody).

Dobrý den,chci se zeptat. Proč VZP nehradí operace cross-linking u dětí? Proč jsme se museli soudit, a soudíme se 3.rokem. Proč se VZP neřídí nařízením Ministerstva zdravotnictví, že mají zákrok proplácet? Proč VZP nezveřejňuje své odborné poradce? Proč rozhodl management o neproplaceni? Pracuje ve VZP Mudr. Bartiskova? Děkuji(Pavel Hutník)

To je plno otázek najednou, takže je s dovolením zodpovím postupně. 1) Nejprve tedy k dotazu, proč VZP nehradí cross-linking u dětí?
Jaká léčba a komu může být hrazena z veřejného zdravotního pojištění, neurčují jednotlivé zdravotní pojišťovny, ale platná legislativa.

Ta upravuje jak případy, kdy pojišťovna konkrétní péči hradit má, tak případy, kdy s úhradou od pojišťovny platné předpisy standardně nepočítají. Slovo standardně v předchozí větě je klíčové – zákon totiž umožňuje výjimečně hradit i péči, kterou standardně pojišťovny hradit nemohou.

Nicméně jako jednoznačnou podmínku tentýž zákon stanoví, že pojišťovna může péči takto výjimečně uhradit jen tehdy, je-li to jediná možnost léčby (tento termín je v zákoně jako podmínka výslovně uveden).

Pokud jde tedy o například o zdravotní výkon, u kterého zatím platná legislativa s úhradou od pojišťovny nepočítá a u konkrétního pacienta nejde ani o jedinou možnost léčby, platné zákony pojišťovně neumožňují takovou léčbu uhradit. To je i případ operace, na kterou se ptáte.
2) Další dotaz – Proč jsme se museli soudit, a soudíme se 3.

Budete mít zájem:  První příkrmy pro kojence – kdy začít?

rokem?
Omlouvám se, ale zákon neumožňuje zdravotním pojišťovnám zveřejňovat informace, které se týkají nebo jakkoliv souvisejí se zdravotním stavem konkrétních klientů. Tedy ani to, o jakou péči klienti žádají, jaká péče a proč jim byla poskytnuta a pojišťovnou uhrazena, případě jaká péče a proč jim na základě platné legislativy pojišťovnou být uhrazena nemohla.

Jde o informace důvěrného charakteru a každý klient pojišťovny má právo na to, aby údaje o jeho léčbě nebyly propírány na veřejnosti. Stejně tak má ovšem každý klient právo i na to, aby mu – v případě, že pojišťovna nevyhoví jeho žádosti – bylo sděleno, proč tomu tak je. VZP toto vždy uvádí ve zdůvodnění svého rozhodnutí.

Pokud se navíc s VZP skutečně již třetí rok soudíte, jistě víte, o co pojišťovna svoji argumentaci opírá.
3) A nakonec – Proč se VZP neřídí nařízením Ministerstva zdravotnictví, že mají zákrok proplácet?
Žádné takové nařízení ministerstva neexistuje. A ani existovat nemůže. VZP není podřízenou institucí ministerstva zdravotnictví.

Pokud kdokoliv nesouhlasí s tím, jakou péči mu jeho pojišťovna hradí, či naopak nehradí, může se obrátit na soud. Pravomocný verdikt soudu je pak pro každého závazný a VZP ho vždy respektuje.
V dalších otázkách se ptáte buď jinými slovy na totéž, nebo se týkají personálních záležitostí pojišťovny a nedomnívám se, že je vhodné je řešit v on-line chatu.

Doplním už jen to, že VZP striktně dodržuje platné zákony, snaží se být maximálně vstřícná a transparentní, a tudíž také zveřejňuje veškeré informace, které jí zákon zveřejnit ukládá. Je nám moc líto, pokud se naši klienti dostávají do obtížných životních situací, snažíme se jim ze všech sil pomoci a každému z nich také zajistíme nejlepší možnou léčbu, kterou v jeho konkrétním případě zákon umožňuje z veřejného zdravotního pojištění uhradit. Ale i my – stejně jako všichni ostatní – musíme respektovat platné předpisy.

Zaplatí mi letos VZP očkování proti chřipce?(dodo)

Ano, i v letošním roce Vám vakcínu na toto očkování VZP uhradí.

Pokud spadáte do skupiny osob starších 65 let nebo do zákonem vyjmenované skupiny zdravotně oslabených a rizikových pojištěnců, pojišťovna Vám uhradí vakcínu a navíc i její aplikaci automaticky z peněz veřejného zdravotního pojištění. Všem ostatním klientům přispíváme až 150 korun na nákup vakcíny, o příspěvek si pak požádají na kterékoli naši pobočce.

Dobrý den, moje pojišťovna zakázala léčbu protonem – jsem po rakovině prsu, chemoterapie, operace, teď nutné ozařování. Povolí to ta vaše, když k vám přejdu?(Marcela, Praha)

Takto Vám bohužel nejsem schopen odpovědět. Parametry pro povolení této léčby jsou dány pravidly, které určují odborné lékařské společnosti i na základě zkušeností ze zahraničí. Každý případ je posuzován vždy individuálně.

Není možné zjednodušit proplácení třeba očkování? To papírování každého odradí. Proč nemohu dostat slevu hned u doktora.(Marie, Praha)

Samozřejmě chápu, že by to bylo pro klienty pohodlnější. Nicméně vždy jde o příspěvek konkrétnímu člověku a ne lékaři. Parametry pro jednotlivé skupiny klientů se navíc liší. Pro lékaře by to také znamenalo neúměrnou administrativní zátěž, které již i bez toho mají až nad míru.

Dobrý den, chtěla bych se zeptat jak dlouho zpětně se dá proplatit očkování? Jsme po očkování rok ale vubec jsem nevedela ze toto očkování pojišťovna proplácí. Děkuji za odpověď (Pavlína )

Bohužel vás zklamu. Obecně u všech příspěvků platí, že zájemce musí doložit platební doklad, který není starší než tři měsíce. V případě očkování se jedná o doklad o nákupu konkrétní vakcíny a lékařem potvrzený doklad o provedení očkování.

Jste-li tedy po očkování rok, jak píšete v dotazu, jste bohužel i dlouho po limitu pro vyplacení příspěvku. Jediné, co vám mohu doporučit, je sledovat pravidelně naši nabídku benefitů (zde https://www.vzp.cz/pojistenci/vyhody-a-prispevky). Třeba si mezi nimi vyberete další příspěvek, který můžete využít.

Dobrý den, pane mluvčí. Četla jsem minulý týden někde na internetu, že VZP mění svým pacientům kartičky pojišťovny. Co musím udělat pro to, abych dostala včas novou?(Marta Havlíková)

Informace, kterou jste zachytila, není úplně přesná.

VZP sice od poloviny září skutečně vydává kartičky, jejichž zadní strana vypadá trochu jinak, než tomu bylo dřív, ale týká se to pouze těch klientů, kterým končí platnost dosavadního průkazu, nebo těch, kteří se nově stávají pojištěnci VZP (novorozenci, lidé příchozí od jiné pojišťovny atd.).

Platnost průkazu je vyznačená na jeho přední straně, kde je třeba i jméno a příjmení pojištěnce. Pokud tedy průkaz podle zde uvedeného data nadále platí, pojišťovna ho teď držiteli měnit nebude a nový dostane teprve poté, kdy uvedená doba platnosti uplyne.

Dělat pro to člověk nemusí vlastně nic – pojišťovnu systém automaticky upozorní na blížící se konec platnosti průkazu a stejně automaticky je v tu chvíli jeho držiteli s mírným předstihem zaslán poštou průkaz nový. Všechny další podrobnosti najdete spolu s podobou nově vydávaných kartiček na téhle adrese https://www.vzp.cz/poskytovatele/informace-pro-praxi/prukaz-pojistence/typy-prukazu-zdravotniho-pojisteni.

Dobrý den, trochu nechápu to přecházení od jedné pojišťovny k druhé, vždyť nabízíte skoro to samé všechny, tedy skoro nic. (Pavel Nový, Jičín)

Dobrý den, domnívám se, že nějaké rozdíly mezi pojišťovnami přece jen jsou. VZP například, na rozdíl od ostatních zdravotních pojišťoven nabízí nejširší síť smluvních zdravotnických zařízení a lékařů.

Má také připraveno na péči o své klienty suverénně nejvíce peněz, konkrétně letos to je v průměru téměř 32 000 korun. Všechny ostatní mají na péči o klienta připraveno v průměru řádově o tisíce korun méně, u některých tato částka nedosahuje ani 27 tisíc korun.

VZP má také nejširší síť poboček (téměř 200) pro své klienty, kde si mohou pohodlně vyřídit vše, co potřebují.

Pozor: Končí platnost kartiček zdravotní pojišťovny, bez nové jste v maléru

„Nový průkaz se nepodařilo druhé největší zaměstnanecké pojišťovně s 1,2 miliony klientů doručit 16.000 lidí. Průkaz vypršel k 30. září 540.000,“ řekla mluvčí České průmyslové zdravotní pojišťovny (ČPZP) Elenka Mazurová.

„Rádi bychom vyzvali naše klienty, kteří dosud novou kartu neobdrželi a platnost jejich průkazu skončila, aby nás kontaktovali na telefonu 810 800 000. Pokud jim lékař zvláště v zahraničí odmítne bezplatnou potřebnou léčbu kvůli neplatnému průkazu, může dojít k nebezpečnému prodlení, které je zbytečné,“ doplnil vedoucí odboru péče o klienty ČPZP Emil Rakus.

Mluvčí Zdravotní pojišťovny ministerstva vnitra (ZPMV) Hana Kadečková ČTK řekla, že v případě plánované péče by se člověku s neplatným průkazem mohlo stát, že zdravotnické zařízení v tuzemsku mu nedá termín, dokud si nevyřídí nový průkaz. Akutní péči musí poskytnout i bez průkazu.

Problém s nevyměněnými průkazy ale největší zaměstnanecká pojišťovna s více než 1,2 miliony klientů nyní nemá. Hromadnou výměnu, která trvala čtyři roky, ukončila ZPMV v roce 2012, obměněno bylo 600.000 průkazů.

„V půli listopadu bude zahájeno rozesílání průkazů novým klientům, aby je měli doma pokud možno před Vánoci,“ dodala Kadečková.

Jste u VZP?

Všeobecná zdravotní pojišťovna s 5,96 miliony klientů mění nyní průkazy 3,985 milionu z nich. S výměnou začala v červnu, skončí ji v únoru 2015, řekl ČTK mluvčí Oldřich Tichý. Jak dlouho ještě je nynější průkaz platný, si každý může přečíst v pravém dolním rohu přední strany dokumentu.

Klienti dostanou nové průkazy poštou do schránek. Nemusí pro ně chodit ani na poštu, ani na pobočku. V průvodním dopise najdou všechny potřebné informace vysvětlující, jak a kde průkaz používat. Samozřejmě je v nich uvedena i možnost vrátit starý průkaz na kterékoli naší pobočce. To však není povinné, znehodnotit jej mohou sami třeba přestřižením nůžkami.

„Nikdo také předem nebude klienty VZP obcházet a kontrolovat například to, kdy jim průkaz končí – pokud se takoví lidé někde objevují, jde nejspíš o podvodníky. VZP se s podobnými případy již opakovaně setkala ze strany náborářů konkurenčních pojišťoven, kteří prováděli nekalou přeregistraci,“ upozorňuje VZP na svém webu.

Vzhledem k velkém počtu klientů, kterých se výměna týká, nelze podle Tichého vyloučit ojedinělé problémy – například když je v databázi chybná adresa. Může vzniknout tím, že pracovník pojišťovny údaje nesprávně zapsal, nebo klient nenahlásil změnu. Česká pošta, která doručení průkazů zajišťuje, vrátí nedoručitelné zásilky VZP.

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Adblock
detector