Nejvíc kazů se dělá v pěti letech

Nejvíc kazů se dělá v pěti letech

Co platí na zubní kazy dětí?

Vyšší konzumaci cukrů, které děti přijímají i prostřednictvím nápojů, a to zejména během školní výuky, prokázala analýza jídelníčků v rámci studií1) zaměřených na dětskou populaci. Ze všech doma zkonzumovaných nápojů děti vypily 72 % slazených a ve škole 79 %.

Není tedy divu, že polovina pětiletých a dvě třetiny dvanáctiletých českých dětí mají zubní kaz. Z hlediska příjmu potravy je pro vznik zubního kazu nejrizikovější neustálý přísun cukrů, to znamená průběžné uzobávání sladkostí a popíjení slazených nápojů. Rodiče by proto měli naučit své děti pít čistou vodu, nejlépe přírodní pramenitou a slabě nebo středně mineralizovanou.

„Pravidelný a vhodný pitný režim významně podporuje všechny životně důležité funkce organizmu. Už mírná dehydratace je provázena horší výkonností.

Například u školních dětí byly v době výuky prokázány výpadky krátkodobé paměti, horší koncentrace, snížená schopnost reaktivity na vyučovací proces,“ upozorňuje ústavní nutriční lékař FN Motol MUDr. Petr Tláskal, CSc., člen AquaLife Institutu.

Z několika studií1) vyplynulo, že děti, respektive jejich rodiny pitný režim často podceňují. Příjem tekutin se ukázal jako nedostatečný zejména u dětí školního věku (nejvíce u 10–14letých), hlavně ráno s omezením příjmu tekutin při snídani, ale dále i ve škole.

Výsledky studií ukázaly u dětí ve věku kolem 10 let, že pokud ráno nepřijmou alespoň 250 ml tekutin nebo v průběhu dopoledne (včetně snídaně) konzumují méně tekutin než 400 ml, jsou ve škole často dehydratované. „Fyziologickým potřebám organizmu by měl odpovídat i výběr nápojů k zajištění správného pitného režimu.

Vhodným zdrojem tekutin je přírodní pramenitá voda, čistá a neupravená, která je velmi kvalitní a neobsahuje chemické přídatné látky. Součástí každodenního pitného režimu by měly být také přírodní minerálky, které doplňují tělu důležité minerální látky (např. hořčík, vápník, draslík a fluor),“ dodává MUDr. Tláskal.

Vedle množství je neméně důležitá i kvalita přijímaných tekutin. Konzumace sladkých nápojů stejně jako sladkostí zvyšuje pravděpodobnost zubního kazu. Pro jeho vznik však není podstatné množství cukru, ale frekvence přísunu cukru.

S ohledem na zubní zdraví je zásadní rozdíl, jestli sníme tabulku čokolády najednou, nebo ji uždibujeme v průběhu celého dne. Obdobou je pití sladkých nápojů. Lepší je sníst nebo vypít něco sladkého najednou, než mlsat průběžně celý den.

Vedle úpravy životosprávy a pitného režimu představuje účinnou pomoc proti zubnímu kazu také fluoridace a mechanické čištění zubů.

„Fluor zajistí zubní pasta s fluoridy, u lékaře pak místní fluoridace některým z prostředků určených k profesionálnímu použití,“ vysvětluje zubní lékařka MUDr. Hana Zallmannová, ředitelka projektu Dětský úsměv, a doplňuje: „zásadní je ovšem systematické čištění zubů.

Správná péče o zuby je přitom důležitá už od raného dětství. Prohřešky v ústní hygieně a omlouvání nečištěného dětského chrupu se dříve či později projeví zubním kazem.

Pravidelnost a důslednost je nezbytná, pokud chtějí rodiče uchránit své dítě bolesti a strastiplných návštěv zubního lékaře.“

Vychovávat děti k odpovědnosti za vlastní zdraví je cílem preventivních programů probíhajících ve školách. Znalosti jsou dětem předávány ve věku, kdy jsou nakloněny novým informacím a kdy ještě nemají zakořeněné špatné návyky.

V zemích, kde byly zavedeny preventivní programy s důsledným konceptem zaměřeným na zubní zdraví, se dramaticky snížila kazivost zubů. U nás se však ředitelé škol shodují, že školy nemají na takové programy finanční prostředky, opakovaně naráží na problém, kdo je zaplatí.

A rodiče mají pocit, že jakákoli edukace, i když nad rámec výuky, spadá kompletně pod záštitu školy.

Jak ukázal dotazníkový průzkum2), podle 85 % dotázaných rodičů dětí z 1. stupně ZŠ má smysl děti ve školách vzdělávat v oblasti zubního zdraví, 62 % preferuje dlouhodobý a 72 % praktický program.

Pokud však mají rodiče za nějakou aktivitu nad rámec výuky zaplatit 300 Kč ročně, upřednostňují výlety, sportovní a kulturní akce před preventivními programy v oblasti zdraví. Z nich pak mají největší zájem o preventivní program zaměřený na drogy, následuje kouření a gamblerství.

Preventivní program týkající se zubního zdraví se v preferencích rodičů umístil na 4. místě (ze 7 možných).

Kdo naučí děti správně si čistit zuby?

Vendula Jaklová, DiS., dentální hygienistka, lektorka projektu Dětský úsměv, členka Asociace dentálních hygienistek

Odborníci zdůrazňují, že čistý zub se v drtivé většině případů sám nezkazí, příčinou vzniku zubního kazu je špatně odstraňovaný plak, to znamená špatné čištění zubů. Správná péče o zuby je přitom důležitá už od raného dětství.

Prohřešky v ústní hygieně a omlouvání nečištěného dětského chrupu se dříve či později projeví zubním kazem.

Pravidelnost a důslednost je nezbytná, pokud chtějí rodiče uchránit své dítě bolesti a strastiplných návštěv zubního lékaře.

 • Víte, že:
 • • zubní kaz ani parodontitida (parodontóza) nejsou dědičná onemocnění?
 • • zubní kaz je nejrozšířenější lidskou chorobou, postihuje až 80 % populace?
 • • zubní kaz má polovina pětiletých a dvě třetiny dvanáctiletých českých dětí?
 • • preventivní zubní prohlídku v Česku každoročně neabsolvuje třetina předškolních a pětina školních dětí?
 • • zubní kámen je ztvrdlý bakteriální povlak na zubu, způsobuje kazivost zubů a zánětlivé stavy dásní?
 • • parodontitida začíná krvácením dásní, končí ztrátou zubu a může vést až k infarktu?
 • • zásadní účinnou obranou před zubním kazem i parodontitidou je správná dentální hygiena?
 • • v prevenci zubního kazu hraje důležitou roli správná výživa včetně pitného režimu?
 • Dětský úsměv

V 60. letech minulého století byl zahájen důsledný preventivní program zaměřený na zubní zdraví ve školách ve Švýcarsku. Tehdy se stav kazivosti u švýcarských dětí podobal dnešní situaci u nás. Úspěch švýcarské kampaně je jednoznačný.

Výsledkem projektu, při kterém se klade velký důraz na pravidelný nácvik čištění zubů a opakované probírání souvislostí mezi příčinami a vznikem kazu nebo parodontitidy, je, že většina mladých Švýcarů má zuby bez výplní a kazů, jejich dásně netrpí zánětem ani začínající parodontitidou.

Děti v ČR mají 2,5krát více zkažených zubů než děti ve státech, jako je Švýcarsko nebo Finsko a Dánsko. Přitom jednoznačně platí, že zubnímu kazu i parodontitidě je možné předejít správnou péčí.

Zkušenosti ve Švýcarsku sloužily jako vzor pro sestavení českého projektu Dětský úsměv, který pořádá Český zelený kříž. Cílem tohoto projektu je předat dětem v mateřských školách, na 1. stupni základních škol a v dětských domovech návod na správnou péči o zuby, vytvořit tak předpoklady k zajištění zdravých zubů i u dospělé populace a zlepšit situaci u nás.

Protože trvá dlouho, než dítě přijme za vlastní obecná pravidla chování (pozdrav, mytí rukou apod.

), projekt Dětský úsměv klade velký důraz na opakovaný praktický nácvik správného čištění chrupu pod odborným vedením. Jenom důsledné opakování vede k potřebnému návyku.

Vyškolené lektorky (většinou dentální hygienistky) navštíví školku nebo školu a v šesti pravidelných lekcích během školního roku učí děti:

 1. – souvislosti mezi účinným čištěním zubů, způsobem výživy a vznikem zubního kazu a parodontitidy,
 2. – jak si správně čistit zuby, aby zůstaly celý život zdravé,
 3. – že čištění zubů je jednoduché, když víte, jak na to (lektorky vše názorně předvedou na zvětšených maketách chrupu a dalších pomůckách, děti se učí čistit zuby přímo ve svých ústech kartáčky, které od lektorek obdrží),
 4. – že čištění zubů může být i zábava.

Projekt Dětský úsměv je záměrně realizován v prostředí školních tříd, kde se mohou děti vést ke správné péči o zdraví a zdravé zuby. Tato činnost nemůže být vykonávána v potřebném rozsahu během návštěv v ordinaci zubního lékaře. Navíc je pro řadu rodičů teprve tento projekt impulsem k návštěvám dětského zubního lékaře.

Škol, které se do projektu zapojily, bohužel není stále dost, protože naráží na problém financování. Přitom roční náklady na jedno dítě jsou jen 300 Kč (zahrnují 6 vyučovacích hodin vedených vyškolenou lektorkou, pracovní sešit, kvalitní zubní kartáček s krytkou a další pomůcky). Pro rodiče investice, jejíž návratnost je zřejmá.

A nevyčíslitelná, pokud by měla zahrnovat veškeré náklady vzniklé v důsledku špatné dentální hygieny včetně psychosociálních.

Podpořit projekt Dětský úsměv ve školním roce 2017/2018 se rozhodl i AquaLife Institute3), který sleduje aktuální stav a potřeby české společnosti v oblasti výživy a zdraví s důrazem na pitný režim. Prevence zubního kazu je u dětí totiž založena také na opatřeních ve výživě.

Z hlediska příjmu potravy je pro vznik zubního kazu nejrizikovější neustálý přísun cukrů, to znamená průběžné popíjení slazených nápojů nebo uzobávání sladkostí, kdy sliny nestihnou neutralizovat pH v ústech. Rodiče by proto měli naučit své děti pít čistou vodu, nejlépe přírodní pramenitou a slabě nebo středně mineralizovanou.

Více o projektu na www.detskyusmev.org

Kdo doplatí na zubní kazy u dětí?

MUDr. Hana Zallmannová, zubní lékařka, ředitelka Českého zeleného kříže a projektu Dětský úsměv

Téměř všichni rodiče dětí z 1. stupně ZŠ deklarují, že je důležité pečovat již o mléčné zuby jejich dětí.

Vyplývá to z průzkumu1) iniciovaného letos v červenci AquaLife Institutem2), jehož výsledky ukázaly, že 90 % dotazovaných rodičů považuje péči o mléčné zuby za určitě důležitou, 8 % za spíše důležitou.

To je dobrá zpráva, protože dříve převažoval názor, že na mléčných zubech nezáleží. Důvodů, proč by i dočasné zuby měly být zdravé, je celá řada, k těm nejdůležitějším patří:

• Zubní kaz je infekční ložisko. Zanedbání zubního kazu časem způsobí zánět dřeně (nervu) zubu, který může vést až ke vzniku kolem čelistního zánětu. Takové infekční ložisko představuje nejen velkou bolest, ale i život ohrožující stav. Jeho léčení vyžaduje antibiotika a hospitalizaci.

• Zkažený zub ohrožuje sousední zuby. Zubní kaz je v podstatě díra plná bakterií, naleptávajících sklovinu zubů v dosahu. V přeneseném slova smyslu je nakažlivý, protože pokud se nachází na jednom zubu, je jen otázkou času, kdy se zkazí i zub sousední. A od 6. roku věku dítěte může být tím sousedním zubem už zub stálý.

• Stálé zuby přijdou o své místo. Předčasná extrakce zkaženého mléčného zubu často vede k nesprávnému prořezání stálých zubů. Mezera po vytrženém dočasném zubu se totiž může začít uzavírat dříve, než stihne vyrůst zub stálý, a ten naroste křivě. Aby se pak vešly do úst všechny stálé zuby, je nezbytná péče ortodontisty.

Ošetřit zkažené dočasné zuby je naprosto nezbytné, avšak ošetření dětí je náročné. Má-li být kvalitní a ohleduplné, pak je i nákladné. Ohodnocení této náročnosti pojišťovnami neodpovídá skutečnosti. Hodinové náklady průměrné stomatologické praxe činí 1500 Kč na hodinu.

Kalkulace pojišťoven pro opravu zubního kazu u dítěte do 6 let vychází na 350 Kč. Vydělením hodinových nákladů cenou opravy zubního kazu vyjde, že by zubař měl stihnout za hodinu opravy kazu u 4,2 dítěte.

Při takovéto kalkulaci nezbývá dost času ani na pečlivé ošetření, natož na ohleduplnost vůči dítěti.

Návod na zdravé zuby

Děti, které nemají v pořádku mléčné zuby, nemají zažitou péči o dočasný chrup a těžko se budou dobře starat o chrup stálý.

Pokud se nenaučí základním návykům ústní hygieny v čele s čištěním zubů a životosprávou v raném dětství, přenesou si špatné stereotypy do svého dalšího života.

A s nimi i neodvratné důsledky pro jejich zubní zdraví, bolestivé zážitky, nepříjemné zkušenosti z akutního ošetření na zubařském křesle, náklady na zubní ošetření v budoucnosti.

Alarmující je fakt, že v České republice se za plomby ročně vydá z veřejného zdravotního pojištění 1,5 miliardy korun, což znamená, že pojišťovny platí 5 milionů plomb ročně.

Na důslednou prevenci nezbývají peníze. V ČR vůbec chybí celkový koncept preventivní zubní péče. Jako vzor řešení by mohly posloužit zkušenosti například ze Švýcarska, kde se důsledným konceptem prevence podařilo snížit kazivost zubů u dětí různých věkových kategorií o 80–90 %. To dlouhodobě představuje obrovskou úsporu finančních prostředků za stomatologická ošetření.

Budete mít zájem:  Když chce doma hubnout jenom jeden…

Podstatnou součástí prevence zubního kazu jsou preventivní programy, jejichž cílem je předat dětem jasný a pečlivý návod, jak si zachovat zdravé zuby. Tento návod má 3 základní pilíře: mechanické čištění zubů, fluoridovou péči a správnou výživu včetně pitného režimu.

1. Mechanické čištění zubů

Velmi důležité je systematické čištění zubů, se kterým významně pomohou pravidelné návštěvy dentální hygienistky. Například v Německu jsou proto návštěvy dentální hygienistky dětem mezi 6. a 18.

rokem věku 2x ročně hrazeny pojišťovnami. Jak ukázal průzkum1), u nás se zhruba polovina rodičů dětí z 1.

stupně ZŠ domnívá, že pravidelná návštěva dítěte u dentální hygienistky je důležitá, zatímco druhá polovina ji považuje za zbytečný výdaj.

2. Fluoridová péče

Účinnou pomocí proti zubnímu kazu je také fluoridace. Fluor ve formě fluoridu zajistí zubní pasta s fluoridy, u lékaře pak místní fluoridace některým z prostředků určených k profesionálnímu použití. U dětí se doporučuje používání zubní pasty s fluoridy odpovídající věku dítěte, samozřejmě v kombinaci s účinným čištěním zubů.

3. Výživa a pitný režim

Pravděpodobnost vzniku zubního kazu zvyšuje konzumace sladkých jídel a popíjení sladkých nápojů během dne. Sladkosti není nutné dětem úplně zakazovat, protože pro vznik zubního kazu není podstatné množství cukru, ale frekvence jeho přísunu. S ohledem na zubní zdraví je zásadní rozdíl, jestli sníme tabulku čokolády najednou, nebo ji uždibujeme v průběhu celého dne.

Obdobou je pití sladkých nápojů. Lepší je sníst nebo vypít něco sladkého najednou, než mlsat průběžně celý den.

V noci by ovšem děti (a nejen děti) měly rozhodně pít pouze čistou vodu, která by se měla stát základem jejich každodenního pitného režimu. Vhodným zdrojem tekutin pro pitný režim dětí je přírodní pramenitá voda, přírodní slabě až středně mineralizovaná voda nebo neslazený čaj.

1) Studie Společnosti pro výživu a studie iniciovaná AquaLife Institutem hodnotily 3–5 celodenních jídelníčků nutričním programem Nutridan a následné vyhodnotily výsledky více než 30 nutričních parametrů doporučenými referenčními dávkami pro příjem jednotlivých živin (DACH) včetně hodnocení vodní bilance a konzumace cukru. Celkem 5 studií proběhlo v roce 2007–2016, zúčastnilo se jich 2 792, 1 558, 485, 823 a 103 převážně dětských respondentů ve věku 4–18 let z celé ČR.

2) Dotazníkový průzkum iniciovaný AquaLife Institutem zjišťoval, jak rodiče dětí, které navštěvují 1. stupeň ZŠ, řeší jejich pitný režim a zubní zdraví. Sběr dat probíhal formou online dotazování prostřednictvím panelu respondentů společnosti Médea Research. Průzkum proběhl v červenci 2017, zúčastnilo se ho 289 respondentů (rodičů dětí, které navštěvují 1. stupeň ZŠ).

3) AquaLife Institute (www.aqualifeinstitute.cz) je organizace, která sdružuje přední odborníky a vědce zabývající se hydratací organizmu, výživou a zdravým životním stylem, ale i vodou jako přírodním zdrojem.

Sleduje aktuální problémy a potřeby české společnosti v oblasti výživy a zdraví s důrazem na pitný režim a poskytuje informace s cílem zlepšit pitný režim a kvalitu života široké veřejnosti.

AquaLife Institute také podporuje vědu a výzkum týkající se pitného režimu a vlivu příjmu tekutin na zdraví.

Více než polovina dětí má v pěti letech nějaký zubní kaz

Hlavní obsah

Stav chrupu předškolních dětí se podle něj sice postupně celkově zlepšuje, ale to neznamená, že by rodiče nedělali chyby. V 80. letech minulého století měla zcela zdravý chrup třetina dětí. Na počátku 90. let se situace zhoršila a pak se zvolna začala zlepšovat. Přechodné zhoršení souvisí se zrušením stomatologických prohlídek dětí z mateřských škol a s tím, že si rodiče museli postupně zvyknout na to, že odpovědnost za zdraví chrupu jejich ratolestí je výhradně na nich, uvedl Broukal. 

Ve vyspělých zemích západní Evropy má úplně zdravý chrup 50 až 60 procent pětiletých dětí. Nejlépe na tom jsou malí Skandinávci. Ve Švédsku má všechny zuby v pořádku téměř tři čtvrtiny takto starých dětí. 

Podle Broukala má desetina dětí zcela zkažené přední horní zuby, někdy jim už ve třech letech zbývají jen pahýlky kořenů. Nejhorším zážitkem Jana Handzela ze Stomatologické kliniky Všeobecné fakultní nemocnice je loňský případ dítěte, kterému byly čtyři roky a na klinice mu lékaři při celkovém umrtvení odstranili 19 zkažených zubů, o dvacátý už přišlo na pohotovosti. 

Kazivost není dědičná, protože zubní kaz je vlastně infekční onemocnění. Bakterie streptococcus mutans se přichytí na sklovině a přeměňují cukry na kyseliny, které sklovinu leptají.

Nebezpečné mikroorganismy se do dětských úst dostávají nejčastěji od matek, které například čistí dudlíky spadlé na zem tím, že je olíznou.

Při krmení lžičkou je častým zlozvykem i to, že rodič si občas nějaké to sousto stejnou lžičkou vezme sám. 

Riziko kazivosti se podle lékařů různí, protože i množství bakterií se u jednotlivých dospělých lidí liší.

Nebezpečné mikroorganismy by se do pusy dítěte dostaly v každém případě, ale čím později se to stane, tím lépe. Sklovina zubů při prořezání je nedozrálá, a tedy zranitelnější.

Její vytvrzení trvá dva roky a je třeba zabránit tomu, aby se streptococcus mutans dostaly do úst už v době, kdy zuby vyzrávají, uvedl stomatolog. 

Největší hrozbou jsou podle něj sladké nápoje na noc a v jejím průběhu. Přes den jsou zuby omývány slinami, ale v době spánku se tvorba slin výrazně snižuje. Matky však často používají sladké k uspávání dětí a ty usínají s lahvičkou něčeho sladkého v ústech či dudlíkem namočeným v medu. Stomatologové varují i před ponecháváním kojence u prsu. 

Škodí také příliš časté mlsání sladkostí a pití limonád i džusů. „Nemá smysl zakazovat všechno sladké. To by bylo ponuré dětství. Mezi jednotlivými konzumacemi by měly uplynout alespoň dvě hodiny, protože za tu dobu stačí sliny kyselou reakci zneutralizovat,“ řekl Handzel. 

Hlavní zprávy

Diskuze Zubní kaz u 3 letého dítěte:(

Dobrý den,

Tak tedy nevím, co víc můžeme jako rodiče ještě udělat pro zdraví
dětských zoubků???

Desire

Velikost písma:

Ahoj, podle mě nic. Co píšeš, je asi nejvíc, co se dá udělat. Děláme
to také tak, jen jedna výjimka – odstavil se sám v roce…
A co bude s tím kazem zubní dělat? Zajímalo by mě, zda i takhle malému
se vrtají…

Zoubek mu nevrtal, jen kaz odstranil pomocí „špachtličky“ a dal tam
něco jako bílou plombu, takže teď vypadá zoubek „jako nový“ U takto malých dětí se asi zoubky nevrtají,
tedy aspoň si to neumím u svého syna dost dobře představit, jedině pod
narkózou Ale byl to opravdu kaz jako tečka,
tak nevím, jak se postupuje, když někdo příjde s černým zoubkem. Pak už
se asi trhá 

Desire

desire: ano, trhá se. 2,5 letej klučík od kamošky má takhle pryč obě
horní jedničky i dvojky… měl je prostě celý černý. Ale von je teda
živ ze sladkostí, takže žádnej div.
nepřihlášená Anik

Ahoj, já si myslím že ať budem dělat cokoliv, kazům se stejně
neubráníme … Járovi se přední zoubky odštípli a následně začli
kazit, pak i 2, měl ze zubů jen polovičku. A malej kázek ve stoličce.

Dr
mu je vytrhla a stoličku vyvrtala a dala plombu (dostal oblbovací prášek,
vrtání v pohodě, na trhání ještě umrtvovačku, krapet se cukal, ale
jinak taky dobrý)
Sestra taky vyzvídala co jí co pije a snažila se mi vnutit sladká pitíčka,
jenže ty má jára tak jednou za měsíc možná … a v létě jsem ho lehce
ukecala na bublinkovou vodu.

Nevěš hlavu, takových dětí je …

Ahoj,
patříme do skupiny „takových dětí je“, jak psala andela Kojila jsem do dvou let, flašku nikdy neměl,
ani dudlíka. Čodoládu ochutnal prvně ve dvou letech a stejně o ní
nestojí, ani o jiné kupované sladké, ještě tak občas domácí buchtu.
Pití nesladíme, pije sáčkové čaje, vodu.
A dopadli jsme tak, že jdeme za nedlouho na kompletní trhání celého patra
kromě špičáků. Prý nějaký zánět či co. Máme fakt dobrého zubaře a
ten řekl, že nebýt kojení a těch ostatních věcí, mohl být v tomhle
stadiu už v roce. Ale to nemění moje nas…, když vidím stejně staré
děti, co jim pořád visí u pusy flaška s „cukerným roztokem“, jsou
živí z gumových medvídků a podobně 

Milli

mne osobne nikdo nevymluvi ze kazivost zubu je zalezitosti genetickeho
zakladu. Da se to pouze ovlivnit, nikoliv odstranit.

N.

nat píše:
mne osobne nikdo nevymluvi ze kazivost zubu je zalezitosti genetickeho zakladu.
Da se to pouze ovlivnit, nikoliv odstranit.N.

Tak s tím souhlasím…

Ahoj holky,

taky si myslím, že je to o genetice a taky o náhodě. Napadlo mě Vám
napsat svou zkušenost: zkazily se mi mléčné horní jedničky.

Běžný
postup by byl je vytrhnout (nebo prostě nechat vykazit), ale mamka se rozhodla
o ně bojovat – přece jen, mléčné zuby „drží“ místo těm druhým a
když nejsou, tak ty druhé rostou rády křivo.

Chodily jsme pravidelně
(nevím přesně, tipla bych jednou za 14 dní) k zubařce, aby mi ty kazy
nepostupovaly a nerozšiřovaly se – natřeli mi to nějakou vodičkou, pak
ještě nějakou, tak 10 – 15 minut se čekalo, až proběhne jakási chemická
reakce… trochu jsem to cítila, ale nevím už jak a pak nějakou dobu
nesměla jíst. Myslím, že to na to zpomalování rozšiřování zubního
kazu fungovalo, kaz sice postupoval, ale než mi začaly růst druhé zuby, tak
tam zbytky těch mléčných prostě vydržely. Ty druhé mi narostly rovně a
dodnes se mi nezkazily… Poptejte se na to u doktora, třeba se to dneska
ještě dělá, na druhou stranu dnešní trend je kažené zuby odstraňovat,
argumentuje se zánětem, nevím, nejsem odborník, ale mamce jsem moc
vděčná. Také jsme vystřídaly dvě pracoviště (zrtatily se mnou
trpělivost – přece jen, tak malé dítě a mějte otevřenou pusu, kde vás
něco trochu štípe a pak taky pro ně (ty doktory) to byl ztracený čas.

Ahoj holky,
procitam vasi diskuzi a dovolim se reagovat.

Zubni kaz ac se to nezda je infekcni choroba,dite kdyz se narodi ma pusinku
temer sterilni a olizovanim lzicky a dudliku rodici,se do pusinku dostanou
bakterie od rodicu,tot cela dedicnost ohledne zubnich onemocneni.

Take kojeni,neni nejlepsi,protoze materske mleko je sladke…samozrejme nemusim
zminovat sladke veci a napoje,do potravin zpusobujici kaz patri take bile
pecivo,testoviny,hranolky atd.
Proto je nesmirne dulezita hygiena,a tim myslim opravdu dokonala ustni
hygiena.

Dite male si samo nevycisti dukladne,vse je tedy na rodicich.Vse by Vam
mel vysvetlit stomatolog nebo lepe dentalni hygienistka.
Neni pravdou ze dnes se radeji trha,snazime se detske zuby i kdyz
zkazene/bohuzel/ udrzet v pusince co nejdyl,trha se az kdyz uz neni zbyti.

Ano, zubní kaz je infekční, ale myslím, že i když si neolizujeme
lžičky, stejně se dříve či později nakazíme. No a někomu se ty zuby
díky této infekci kazí a někomu skoro ne…

Milli

Ahoj anonymni,ano clovek se driv nebo pozdeji nakazi i kdyz nebude olizovat
lzicku,ale pokud to riziko jde co nejvic omezit,tak je to to nejmensi co muze
clovek pro mrnouska udelat.

Ahoj Milli,ano jsme z oboru,pracuji jako dentální hygienistka tak vím
o čem mluvím.

Antibiotika pro zoubky nejsou nic dobreho a je taky velka
pravda,ze ze zacatku je veskera pece o zoubky u mrnousku na rodicich a nejenom
pece o zoubky,az pozdeji si dite vybere co je a neni pro nej priorita,ale do te
doby je to na rodicich a na nich je ,aby svym detem dali co nejlepsi zaklad.

Protoze kdyz pak v ordinacich deticky trpi,tak
to neni nic prijemneho.Proto jsou dulezite preventivni kontroly jiz od prvniho
prorezani zoubku,aby se,kdyz uz se zubni kaz udelam,vcas a co nejvhodneji
osetril.

prosim..nasla jsem cernou tecku..i direcku v zubu u 3lete dcerky..nevite
co nas ceka u zubare?uz ted nevim jak ji donutim mit otevrenou pusu..

Budete mít zájem:  11 druhů ovoce s nízkým obsahem cukru – jsou to tyto dobroty!

Češi dělají jednu velkou chybu, upozorňuje zubař Lukáš Kaloš

Setkal jste se někdy s člověkem, který neměl žádný kaz ani žádný problém se zuby? Ano, dvakrát. Jednou to byla Američanka asi před pěti lety, podruhé Němka minulý rok. Přišli na vstupní prohlídku a nenašel jsem nic. Ani kaz, ani zánět dásně. Výborně si čistily zuby, proto jim nic nebylo.

Jakou největší chybu Češi dělají? Častou chybou je, že se lidem prostě nechce čistit. Nebaví je to, spěchají na autobus nebo mají prostě jinou, lepší výmluvu. Podobné mentální nastavení vede spoustu z nich k neschopnosti vybrat si dobrého zubaře.

Argumenty se vždy najdou: „Zubaři nejsou“, „Ten minulý mě nutil chodit na hygienu“, „Byl moc drahý“ apod. Když chcete něco dělat dobře, tak si musíte k sobě najít parťáka, který vám s tím pomůže. Pokud chcete mít zuby v pořádku, musíte najít zubaře, který chce to samé.

Když vytvoříte tým a máte stejný cíl, je možné, že do cíle společně dojdete. Pokud chce každý něco jiného, je jisté, že svého cíle nedosáhnete.

Přečíst článek ›

Zlepšil se stav zubů pacientů ve srovnání s předcházejícími roky? Pokud myslíte stav zubů mých pacientů, tak ano. Pokud myslíte obecně dobu před 10, 20, 30 lety, tak se stav chrupu Čechů také zlepšuje.

To ale moc nezajímá babičku, které nedrží klapačky a musí si rohlík namáčet do mléka. Tuto otázku by si měl položit každý sám za sebe. Zlepšil se stav mého chrupu a mých dásní? Ne? A proč? Určitě ne proto, že jsem si nekoupil elektrický kartáček, který doporučuje 9 z 10 doktorů.

Možná proto, že jsem se této části mého těla tolik nevěnoval.

Kolikrát denně si čistíte zuby vy? Dvakrát. Ráno, když jedu autem do práce. A večer, když jedu autem z práce. Ano, bez pasty. Ano, kartáčkem, mezizubním kartáčkem a když jedu dlouho, tak i jednosvazkovým kartáčkem.

Řada lidí má ze zubaře stále strach. Jak ho pomáháte svým pacientům překonat?Strach má plno lidí a oprávněně. Slyšel jsem mnoho děsivých příběhů o předchozích ošetřeních. Mám pacienty, kteří se báli sednout na křeslo. Jejich obavy musím rozptýlit už při prvním setkání. Potřebují naději, že vše proběhne bezbolestně a pokud možno co nejméně nepříjemně.

Vše záleží na přístupu celého stomatologického týmu, konceptu léčby i prostředí, ve kterém pacienta ošetřujete. „Žádný plán, žádná léčba“, to je základní pravidlo. Nejdřív pacienta vyšetřím. Pak vytvořím léčebný plán, který s ním prodiskutuji. Tím vytvoříme společný cíl a v ruce máme podrobný popis, jak se k němu dostaneme.

Když pacient ví, co se bude dít, tak se nemá čeho bát.

Přečíst článek ›

Co vás na zubařině nejvíc baví? Všechno. Nejvíce svoboda. Je to jeden z mála oborů medicíny, ve kterém můžete být i v Česku na světové špičce. Tedy, pokud chcete. A v Česku pár doktorů opravdu chce.

Jsou nějaké zákroky, které děláte nerad? Nerad opravuji svoje chyby. To bolí ze všeho nejvíc.

Co se ve stomatologii za poslední rok změnilo? Nic zásadního. Stomatologie je velmi jednoduchý a probádaný obor. Změny jsou opravdu malé.

Problém je, že mnoho lékařů nedodržuje technologické postupy a pravidla. Vývoj samozřejmě probíhá, ale na zub ze zkumavky a tablety proti kazům si musíme ještě počkat.

Velký rozvoj v blízké budoucnosti nastane v léčbě komplikací se zubními implantáty.

Jaké problémy s nimi mohou nastat? Dentální implantáty jsou zázrakem moderní stomatologie, pokud jsou dodržena pravidla jejich použití. Jejich správné zavedení vyžaduje hodně vědomostí a přesné provedení. Rozhodující je schopný lékař, který používá vědecky ověřené implantáty.

Často slýchám od pacientů, že je jejich tělo nepřijalo, a proto je mít nemohou. To je velmi málo pravděpodobné. U vědecky ověřených implantátů je toto riziko velmi malé, přibližně 1 procento. Velká část komplikací vzniká až po několika letech, kdy se projeví chyby při jejich zavedení, ale také nedostatky v dentální hygieně.

Kost kolem implantátu může začít ustupovat v důsledku dlouhodobého zánětu měkkých tkání.

Přečíst článek ›

Využíváte při ošetření kazů či dalších zákroků kromě anestezie i rajský plyn? Ano, pokud to nejde jinak. A téměř vždy to jinak jde.

V jakých případech se používá tzv. analgosedace? Když se mi nedaří jinak zvládnout strach pacienta z ošetření, nebo když má pacient nepřekonatelný dávivý reflex.

Platí, že pokud mají špatné zuby děti, mají je i jejich rodiče? V podstatě bych to obrátil. Když mají rodiče problém s hygienou, byl by to zázrak, kdyby dítě čistilo jako o život. Rodiče jsou v tomto ohledu primární autoritou a bez jejich spolupráce to nejde.

Jak tedy změnit to, že už malé děti mají extrémně zkažené zuby? Jediné spolehlivé řešení je individuální prevence. To znamená naučit rodiče čistit zuby a starat se o vlastní orální zdraví. Pak je šance, že se v tomto ohledu budou věnovat i svým dětem.

Spolu s tím jde i motivace a nácvik čištění zubů za přítomnosti rodiče. Význam mají i různé preventivní programy, ale efektivita je mnohem menší než v rodině a v ordinaci. Byly doby, kdy jsme v občanském sdružení Nechci kazy edukovali 25 tisíc dětí ročně.

Mělo to smysl, ale práce s rodiči v ordinaci je mnohem účinnější.

Přečíst článek ›

Co si myslíte o alternativních způsobech čištění – například pomocí kokosového oleje či žvýkáním hřebíčku? To nemá s prevencí zubního kazu a parodontitidy nic společného. Bez práce nejsou koláče. Nečistíš, zaplatíš. Je to jednoduché.

Jak moc složení slin ovlivňuje vznik zubních kazů? Ovlivňuje, ale každá mince má dvě strany. Pokud je slina protektivnější ke sklovině, má pacient většinou problém s dásněmi.

Ve stomatologii máme dvě základní onemocnění: zubní kaz a parodontitidu. Správným čištěním zubů a mezizubních prostor předejdete obojímu.

Pokud máte složení slin, které vás trochu více chrání před vznikem kazu, tak bez správného čištění budete mít parodontitidu. V konečném důsledku vám vypadnou krásné nezkažené zuby.

Vytrhnutí zubu by mělo být úplně krajní řešení, přesto je řada zubařů stále provádí a nehledí na efektivnější metody endodontické chirurgie, díky které nám mohou zůstat původní zuby.

Jak se na to díváte vy? Pokud lze zub zachránit a má v ústech nějakou funkci, tak je nutné ho zachránit. Pokud to stomatolog neumí, měl by pacienta odeslat ke kolegům, kteří to zvládnou.

Vytažený zub je často nutné nahradit, aby byla zachována funkce a estetika chrupu. To bývá zpravidla komplikovanější a nákladnější než jeho záchrana.

Přečíst článek ›

Často dochází k vytržení osmiček, někdy i preventivně. Opravdu je zbytečné snažit se je zachránit, i když je v nich například jen kaz? To je jednoduché. Pokud chcete zub extrahovat, musíte k tomu mít důvod, indikaci.

Pokud není pacient schopen vyčistit prostor mezi sedmičkou a osmičkou, je jasné, že se oba zuby zkazí nebo dojde ke vzniku parodontitidy. To je jasná indikace k extrakci. Jde nám o sedmičku, osmička vám chybět nebude.

Další indikací je třeba rozsáhlý kaz nebo prořezání zubu na nevhodném místě.

MDDr. Ing. Lukáš Kaloš Vystudoval obor zubní lékařství na 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy. Na fakultu nastoupil už jako inženýr s praxí ve Škodě Auto a měl jasno v tom, jakým směrem se chce dál vydat. Po ukončení studia pracoval na stomatochirurgickém pracovišti.

S kolegou pak v roce 2013 založil ordinaci Dentes, která má pobočky v Praze a severních Čechách. Zabývá se mikroskopickou stomatologií a implantologií. Angažoval se v občanském sdružení Nechci kazy, které se zabývá osvětou a výukou čištění zubů. Je spolu organizátorem a vyučujícím ve vzdělávacím projektu Zubař obecný.

Dentální hygienu a parodontologii považuje za úplný základ nezbytný pro úspěšnou léčbu pacientů.

zubní kaz – Zubní poradna

Dobrý den beru nyní osmým den antibiotika a Během těchto dní se mi na spodních stoličkách začal tvořit zubní kaz i presto,že si zuby čistím 2x denně. Je opravdu nutné uz tyto kazy nahradit plombou? Nebo je i nějaké jine řešení?

Jana

Dobrý den, pochybuji že se Vám zubní kaz na spodních stoličkách vytvořil za osm dní. Záleží na tom jak jsou kazy velké, malé kazy ve sklovině lze zastavit např. ozonem.

Dobrý den, byla jsem na celkovém rentgenu všech zubů (OPG) a zubařka mi pak našla 7 kazů pod plombami!!! Jak je možné, že jsou kazy pod plombami? Je to špatným ošetřením (že kaz předtím špatně vyvrtala?) Děkuji

Katka

Dobrý den, jestliže je kaz pod výplní, pak je to s největší pravděpodobností chyba ošetřujícího lékaře.

Dobry den, chtela bych se vas zeptat,jak vypada zubni kaz a jak ho poznam. Vsimla jsem si totiz,ze na dolnim zubu mam malinkou skrvrnku,vypada to jako puntik nebo dirka. Mohlo by se jednat o zubni kaz? Dekuju za odpoved

Lucie

Dobrý den, zubní kaz má různé formy, v počínajícím stadiu ho jako laik nepoznáte. Malé skvrny na zubech jsou často pouze pigmenty. Nejlépe uděláte, když navštívíte svého zubaře.

Chci se zeptat mám problémy zkazy.A zajímámě jestli je možné aby byli zdravotní příčiny jinde nežu sladkostí?Děkuji

Eva

Dobrý den, ano, pokud máte něco s rukou a nemůžete si dobře vyčistit zuby.

Dobrý den, je mi 25 let a doteď jsem měla jen dva kazy. Teď mi jich však doktorka našla pět – hlavně na sedmičkách a v mezizubních prostorech a docela mě to vyděsilo, abych tímhle tempem nebyla za pár let bezzubá. Můžete mi poradit jak a čím si denně nejlíp čistit zuby, aby mi co nejdéle vydržely?

Martina M.

Dobrý den, nic se neděje, nechte si zuby spravit a zajděte si na dentální hygienu, kde Vás správnou techniku čištění naučí.

Dobrý den. V posledních letech mi vznikají kazy téměř výhradně pod plombami, kde při preventivních prohlídkách nejsou k nalezení a projeví se až bolestmi (již celkem 7 případů). Chtěla bych se zaptat, zda existují nějaké známé důvody pro tento jev (je mi sice 50, ale osteoporozu nemám). Může to být i projev nějaké infekce? Předem moc děkuji za odpověď.

Anna

Dobrý den, pokud se při preventivní prohlídce zhotoví RTG (což by mělo být standartním vyšetřením), pak není problém kazy pod plombami odhalit. Tyto kazy vznikají tehdy, pokud se ne úplně dokonale odstraní kazivá hmota, rozhodně nejsou důsledkem nějaké infekce.

Dobrý den, pane doktore! Dnes mi zubařka bohužel našla tři kazy…Vyvrtala jen jeden, protože neměla víc času. Na vyvrtání dvou zbývajících našla ale nejbližší možný termín AŽ za dva měsíce, prý má beznadějně plno…

Chtěla bych se zeptat, jestli se za tuto dobu mohou kazy něják výrazně zhoršit a měla bych se tedy pokusit objednat se na nějáký dřívější termín k někomu jinému…

Budete mít zájem:  Každoroční chřipková epidemie je tady

Nebo je to bežná doba a s kaz to nijak výrazně neovlivní?Každopádně ale budu čistit, čistit a čistit aby se nic podobného už neopakovalo;-)Děkuji předem za odpověd a za zajímavou poradnu!

Zuzana

Dobrý den, jak se kaz šíří je velmi individuální, záleží samozřejmě také na tom jak jsou kazy hluboké. Pokud jsou mělké nebo pouze ve sklovině, dva měsíce to nejspíš vydrží.

Dobrý den,na stoličkách mám ,,jemný“zubní kaz.Dá se nějak jeho vývoj zastavit nebo zpomalit???Zuby si čistím pravidelně a pečlivě,k zubaři také chodím pravidelně ap.,takže bych řekla,že se svým zubům docela dost věnuju…

Ivana

Dobrý den, nevím přesně co si představit pod pojmem jemný. Počínající kazy ve sklovině lze zastavit např. ozónem. Pokud se dále nezvětšují (kaz je takzvaně zastavený), není nutné je odstranit.

Pěkný den, obracím se na Vás s prosbou o radu. Nevím jak se mi to podařilo, ale upadl mi dnes celkem velký kousek zubu a jsou nyní vidět jeho „vnitřnosti“. Chtěl bych se Vás proto zeptat, co se s tím dá dělat? Děkuji.

Jan

Dobrý den, nejspíš se to nepodařilo Vám, ale zubním kazu, který natolik oslabil stěnu zubu, že se odlomila. Zajděte si ke svému zubnímu lékaři a nechte si zub ošetřit – odstranit nerv a vyčistit kořenové kanálky zubu.

Dobry den, ze zacatku se hned musim priznat, ze trpim fobii ze zubare…Nechala jsem si pred par dny vrtat dost hluboky kaz laserem a potom co mi tam zubar dal plombu me zub na skus porad boli..

byl to dost hluboky kaz a pri vrtani tam bylo jedno hodne citlive misto naktere mi dal zubar vlozku (zepry pro zklidneni)..

chtela sem se zeptat, jestli je to v poradku, ze me zub i po vyvrtani kazu takhle muze po skousnuti bolet.dekuji moc

Daniela

Dobrý den, u hlubokých kazů je možné že došlo k zánětu nervu, zajděte si k lékaři.

dobrý den, mám jen otázku. nedávno jsem se s přáteli bavili o zubní kazu a měli se rozpři jak se dlouho zubní kaz vyvyjí ? děkuju moc za odpověd

Veronika

Dobrý den, jak dlouho se kaz vyvíjí je naprosto individuální, někdy se může i zastavit.

Chtěl bych se zeptat, zda-li se černé tečky (začínající malé kazy) na plochách zubů dají nějakým způsobem „vyléčit“ (aby zmizeli). Chápu, že pravidelným čištěním zubů se dá zamezit zubnímu kazu, ale spíše mi jde o to, jestli počínající sebemenší kaz se dá odstranit. Existují na to třeba nějaké speciální ústní vody apod.? Děkuji.

Tomáš (22)

Dobrý den, „černé tečky“ na plochách zubů mohou být pouze pigmenty a nikoliv kazy, ty vyloučí pouze vyšetření. Pokud jsou to pigmenty, odstraní je dentální hygienistka, pokud jsou to kazy, záleží na jejich hloubce. Malé kazy ve sklovině je možné ošetřit ozónem bez vrtání.

Dobrý den, zajímalo by mě, zda je vždy nutné vrtání zubů i v případech, kdy na zubech nejsou patrné žádné povrchové kazy. Setkala jsem se s praxí, kde mi relativně zdravé zuby bez kazů zrentgenovali a poté o každém druhém zubu tvrdili, že tam je kaz.

Ten mi pak byl postupně odstraněn tak, ze mi byl celý zub vybroušen, že zbyla snad jen sklovina kolem vzniklé obrovské dutiny a ta poté vyplněna plombou. Ja tahle praxe normální? Vyhloubit díru do zubu, který předtím vůbec nebolel, neměl viditelný kaz…

zato teď bolestivě reaguje na teplo, chlad, sladké… Mám to skoro u všech „ošetřených“ zubů a začínám mít podezření, že dotyčná ordinace si snad ty kazy vymýšlí,aby měla do čeho vrtnout a co naúčtovat pojišťovně.

Zuby, které předtím nebolely, ale teď ano, mám samou plombu a v hlavě pocit, že to vůbec nebylo třeba. Bylo to opravdu nutné?? Je s tím možné něco udělat? Nějak se bránit? Děkuji.

Martina

To Vás zklamu – pokud je kaz už viditelný v ústech, tak už ohrožuje samu existenci zubu, a je možné, že zub již nepůjde ošetřit a bude se muset vytrhnout a nahradit implantátem nebo můstkem. Nikdo to ale nedělá schválně proto, aby něco účtoval pojišťovně – za těch pár desetikorun se to určitě nevyplatí.

Ošetřené zuby by ale určitě bolet neměly.

Z celého Vašeho dotazu mi plyne několik dotazů mých – proč si zuby nečistíte tak, aby se nekazily, a když už se musí spravovat, proč si nezaplatíte takovou plombu, aby vám sloužila po zbytek života? Sice může stát i několik tisíc Kč, ale pro zdraví zubů i Vaše se to určitě vyplatí.

Dobrý den, ulomil se mi kousek předního zubu po straně, příčinou bude zřejmě zubní kaz, nechci přijít o celý, dá se to vyplnit nečím, aby to vypadalo přirozeně a hlavně aby mi to drželo trvale?mockrát děkuju

Jana

Ano, v těchto indikacích se standardně zhotovuje plomba z kompositního plastu, nadstandardně pak keramická faseta – záleží na rozsahu poškození.

Dobry den, velmi se mi kazi zuby (mam ve svych 25.ti letech uz vsechny stolicky zaplombovane a i nektere ostatni zuby).

Zuby si poctive cistim (mozna v detstvi jsem to zanedbavala), ma zubarka rekla neco v tom smyslu, ze je to asi dedicne, ze se zuby kazi zevnitr a pry to ovlivnit nemuzu.

Nechci se s tim ale smirit a tak se presto ptam co pro to mohu delat? A druha otazka – jak se ma spravne pouzivat dentalni nit? Nejsem schopna si s ni vycistit stolicky vzadu v puse, proste se mi to mechanicky nedari. Dekuji za odpoved.

Apo

To vše Vám ukáže a vysvětlí dentální hygienistka, bez jejího dohledu si můžete dentální nití i hodně ublížit, navíc musí všechny prostory nejdříve profesionálně vyčistit, jinak si nebudete čistit zuby, ale zubní kámen. Zubní kaz je onemocnění infekční, nikoliv dědičné – způsobují ho bakterie ve Vašich ústech, pokud je včas a dostatečně neodstraňujete čištěním. Je toho ale hodně, co byste měla vědět – začal bych u té hygienistky.

Dobrý den, zubní lékař mi zjistil kazy pod plombami, které ale nebolí. Je nutné zuby převrtávat? Jaká jsou rizika, když tam neučiním včas? Děkuji.

Jitka

Pokud nechcete přijít o zuby, je to nutné. Kazy pod plombami jsou nejzrádnější, projeví se až když je zub značně poškozen.

Dobrý den, již podruhé mi zubní lékař zjistil kaz pod plombou. Poprvé se mi plomba dokonce uvolnila. Je příčinou kazu pod plombou mé špatné čištění zubů, nebo je chyba na straně lékaře? Na ošetření kazu jsem byla objednána až za 2 měsíce. Není to moc pozdě? Nerada bych, aby se stav zhoršil. Děkuji za Vaši odpověď!

Blanka

Příčinou kazu pod plombou je obvykle nedostatečný hygiena v této oblasti, pokud byly plomba dobře zhotovena (to lze zjistit ze starších RTG snímků, kde kaz není). Dvouměsíční termín není ideální, ale v podmínkách současného nedostatku zubařů naprosto obvyklý, a pokud zub nebolí, stav se v této době nijak výrazně nezhorší.

Dobrý den, mám problém se zápachem z úst, vždy večer nebo po jídle mám v ústech divnou pachuť a zápach z úst. Existuje něco, co by mi pomohlo? Děkuji za odpověď.

Jana

Ano, návštěva zubaře nebo dentální hygienistky – pravděpodobně máte zubní kaz nebo zánět dásní, které se takto projevují.

Dobrý den, chtěla jsem se zeptat, jestli je kazivost zubů dědičná. Maminka má umělý chrup od 22 let. Moje zuby jsou také ve velmi špatném stavu. Zkusila jsem snad všechny pasty i kartáčky, ale zuby se nadále kazí. Jak v takovém případě postupovat v péči o zuby? Děkuji za odpověď.

Helena

Kazivost není dědičná, ale je infekční – mohla jste od rodičů získat stejné bakterie v ústech, které poškozují zuby a při nedostatečné hygieně mohou způsobovat zubní kaz. Ta hygiena je ale ze všeho nejdůležitější – měla byste mít vlastní dentální hygienistku a a pravidelně ji navštěvovat, a zuby se Vám kazit nebudou.

Dobry den chci se zeptat kolik muze stat spraveni 6ks zubu vepredu nahore pac mi po porode vsechny vypadali (mela sem keramicky) a taky kde se to dela a jak operace probiha..Dekuju

Maja

Bohužel nemám informace o Vašich zubech, abych Vám mohl odpovědět – oprava jediného zubu může stát stokoruny, nebo také více než 10 tisíc – to záleží na způsobu poškození zubu, navržené therapii a typu pracoviště.

Pri vysetreni v zahranici kvuli vypadle vyplne v 5 nahore mi bylo receno ze se zub musi vytrhnout, protoze dira saha nad kost.Je to nutne? K zubari jsem sla okamzite, dira se mi zvetsit nemohla a v cesku mi to osetrili a vydrzelo to alespon pet let. Kdyz jsem v klidu, zub neboli. Dekuji za vcasnou odpoved.

Iva

To záleží na rozsahu defektu v zubu, a ostatních anatomických poměrech, paušálně nelze odpovědět.

tři roky mám zablobovaný zub, vždy po dvou měsích je nutné zub otevřít, znovu bolí a nelze zkousnout, nebolí jen v případě měkké prozatimní bloby, kdy při asi měsíčních obměnách y důvodu vydrolení nebolí celý rok. Důvod je, že kaz byl hluboký až ke kořeni. Je jiná možnost než umrtvení zubu

marie

Dobry den,jak dlouho vydrzi zub odolavat zubnimu kazu, kdyz je vypadena plomba delsi dobu? pripadne nake infekci dekuji.

kalkan

To záleží na typu kazu, lokálních i celkových podmínkách a bakteriích, které kaz způsobily. Může to být několik týdnů, nebo i roky. Není ale dobré to zkoušet – co tak návštěva zubaře???

Před čtyřmi měsíci diagnostikoval stomatolog, kterého navštěvuji sekundární kaz na šestce vlevo nahoře. Odmítl mi kaz odstranit s tím, že mne objedná za dva měsíce a kaz odstraní. Při další návštěvě bohužel kaz zůstal s tím, že při revitalizaci (předchozí návštěva) zubu vedle, nebude provádět zásah v případě sekundárního kazu. A opět mě přeobjednal za další dva měsíce.

Chci zodpovědět zda je takovýto přístup správný ? Jak dlouho trvá rozvoj zubního kazu něž způsobí komplikace ? Zda nemám vyhledat jiného odborníka a přestat navštěovat dotyčného zubaře ? Není snad diagnostikovaný kaz důvodem pro rychlý zásah zubaře před tím než dojde ke komplikacím ? Mám dojem že teorie a praxe se velmi rozchází a pan Zubař mne přesvědčil jen o tom, že není člověkem na svém místě.

Martin

Vývoj zubního kazu je velmi rozmanitý – některé kazy rostou pomalu celé roky, než se projeví, nebo se dokonce i spontánně dočasně či trvale zastaví (nebo je lze zastavit ozónem).

Jiné jsou naopak rychlé a agresivní a mohou během několika měsíců napadnout nerv postiženého zubu – záleží na anatomických podmínkách, a zejména také na tom, které bakterie zubní kaz způsobily. V každém případě je vhodné nalezený kaz ošetřit.

Pokud má Váš zubař plno, tak Vás ale dříve objednat nemůže – aby pro Vás zkrátil čekací doby na ošetření, musel by zvednout ceny, aby část klientely odešla, a to ostatní měli lepší podmínky za vyšší ceny.

A stejné rozhodování je na Vás – buď horší podmínky a delší čekání za příznivější cenu, nebo si zaplatíte více někde jinde za služby na vyšší úrovni. Více možností bohužel není.

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Adblock
detector