Lupénka a psychika: léčit se musí tělo i duše

Lupénka a psychika: léčit se musí tělo i duše

Tento článek vychází z dlouholetých výzkumů dvou významných českých vědců, (Dipl. Ing. Emil Bazala a Dr. Vet med. Jaroslav Renda, nyní již in memoriam), kteří měli pádné důvody se infekcí chlamydie zabývat. Protože oba byli chlamydií napadení a nevýslovně trpěli a nikdo jim nedokázal ani poradit a ani pomoci. S ohledem na svou vědeckou duši trval jejich výzkum pečlivých dvacet let a pečlivě zkoumali více než sedm set osob a jejich rodin. Zkoumali a shromažďovali příznaky, precizně zkoumali séra a krev všech svých pacientů. Proto je tento článek opravdovým poselstvím více než dvacetiletého zapáleného úsilí o objasnění pravdy.

V našem těle může existovat skrytá chronická infekce chlamydiemi, která velice silně narušuje zdraví. Chlamydie produkují endotoxiny, které útočí na nervová zakončení a způsobují dlouhodobé kruté bolesti, poruchy zdraví, únavu.

Ostatní nákazy, kterými nás v médiích straší, jsou opravdu ojedinělé a náhodné.

Čím ale trpí opravdu velká část naší populace, je skrytá, chronická infekce chlamydií, která napadá všechny vnitřní orgány, způsobuje překrvení vnitřních orgánů a postupně devastuje celý imunitní systém člověka.

Může, ale nemusí se objevit nejprve akutní stádium nemoci s horečnatým průběhem. Nejhorší je, že infekce chlamydií může přejít rovnou do chronického devastujícího stádia.

Lékaři bohužel nezjišťují žádné objektivní známky onemocnění nebo potíží, člověk často vypadá jako hypochondr, jehož zdravotní stav se neustále zhoršuje a zhoršuje.

Příznaky nemoci se mění, jsou nespecifické, ale ve skutečnosti velmi zhoršují kvalitu života.

Žádná známá léčba nebyla úspěšná, po léčbě makrolidovými antibiotiky se někdy příznaky vytratí, většinou se ale jen na čas zmírní a postupně se znovu objevují. Onemocnění se většinou pomalu postupně zhoršuje, až se stává nesnesitelným. Někdy může náhle vypuknout v život ohrožující až smrtelnou nemoc.

Nejedná se ani o výsledek špatné či nezdravé životosprávy. Ta na onemocnění nemá významný vliv. Nemocní lidé jsou často z velmi dobře postavených rodin nebo udržují opravdový zdravý životní styl. Jedná se o působení chlamydiových toxinů.

U uvedených pacientů je opravdu vysoký výskyt úmrtí i na rakovinu, cévní potíže a neurologická onemocnění. A to mnohonásobně vyšší než je běžný výskyt v populaci. Často to bývá i tak, že si člověk nese infekci už od raného dětství či od narození- od matky.

Potíže se pouze v průběhu života zhoršují.

Tento článek chce být opravdovým seriózním svědectvím více než dvacetiletého pečlivého výzkumu, více než tisíce postupně pečlivě vedených dokumentací dvou předních českých vědců, jejichž jedinou a hlavní motivací je vědecké a objektivní objasnění pravdy. Kéž tedy přinese poznání i vám a možná i pochopení některých potíží ve vaší rodině nebo vás samých. Také jako cesta k uzdravení a ne k někdy zbytečné cestě ke smrti a nemoci.

Chronická infekce chlamydií, která se často projevuje pouze nepatrným nebo žádným zvýšením protilátek v krvi, je zodpovědná za daleko více chorobných stavů, než si dokážeme představit. Toxiny působí na nervy (roztroušená skleróza, neurologická onemocnění), na cévy (mozkové příhody, cévní potíže), v genitálním traktu neplodných žen.

Během svého života se velmi často nakazíme mnohými bakteriemi a viry. Máme chřipku, anginu…. ta nás na chvíli oslabí a po čase se vrátíme ke zdravému životu. Někdy ale přichází chronická únava, nespecifické bolesti kloubů, těla, hlavy, psychické potíže, nižší úroveň zdraví, různé postupně se zhoršující potíže, které nás sužují, aniž na ně známe odpověď.

Zdravý člověk si ani možná neuvědomí, kolik utrpení může nemocný člověk prodělávat, aniž by lékaři stanovili přesnou diagnózu nebo znali odpověď na jeho otázku a léčbu.

A pozor tyto potíže nejsou vyvolány psychickým stavem! Někdy slýchávám tvrzení, za tvé potíže může tvá psychika, jsi hypochondr! Opravdu v případě skryté chronické infekce chlamydií má hlavní vinu chlamydie, která zpětně ovlivňuje nejen zdraví, ale i psychiku. Nesvádějme ve jménu duchovních příčin nemocí vše jen na duši.

Duše a tělo jsou přesýpací nádoba, zdraví je složité, tělo ovlivňuje duši a duše tělo. Musíme hledat opravdovou odpověď, a někdy jí je i to, že ano, za touto nemocí stojí chlamydie. A potom léčíme-li chlamydii přímo, urychlíme i uzdravení duše. Někdy má opravdu větší váhu než psychická příčina nemoci, její fyzická příčina.

Dále nemusí ani platit obecně vžitý názor, že za chronická onemocnění a špatný zdravotní stav mohou špatné životní prostředí, chemie ve stravě, očkování, špatný životní styl, genetické faktory a samozřejmě psychika a duševní kondice. Někdy je odpověď tak blízko, že ji nevidíme. Může jí být chronická chlamydiová infekce, která přetrvává v našem těle a činí z našeho života utrpení.

Ovlivníme-li chlamydii, ostatní příčiny zmizí jako vánek a rozplynou se. V medicíně platí nepsaný zákon, že důležité je zdraví a to jak jej účinně dosáhneme, než pouhá analýza a hypotéza.

Jenom se chci ohradit proti někdy zbytečnému zjednodušování a hledání obecných příčin – psychika, životní prostředí, stres, protože se často jedná o povrchní klišé. Někdy můžeme opravdu ukázat prstem a říci, ano za tvé potíže může chlamydie a ovlivníš-li tuto příčinu, tvé zdraví se navrátí.

Často totiž onemocní lidé, kteří právě zdravě žijí a mají dobrou psychickou kondici. A může to být právě chronická chlamydie, která je sužuje. Potom se mohou cítit nešťastní, když je nikdo nechce vyslechnout a pomoci jim nalézt řešení.

A na každou svou otázku nacházejí stejnou obecnou odpověď, která jim ale nepomáhá! Potom žije tento člověk jako v pasti. Má nevysvětlitelné bolesti a těžká trápení a začíná být považován svým okolím za hypochondra, méněcenného a odmítaného člověka.

Lékaři a veřejnost považují chlamydie převážně za sexuálně přenosné onemocnění. To je ale omyl. Pouze jeden druh je sexuálně přenosný a způsobuje opravdu neplodnost u žen. A to chronickou infekcí v pánvi. Žena se nakazí, může, ale nemusí prodělat akutní onemocnění. Léčí se a uzdraví akutní stadium.

Budete mít zájem:  Dost chemie v těhotenství, zkuste přírodní kosmetiku

Bohužel chlamydie většinou žije jako nitro-buněčný parazit dále v těle, aniž by nějak akutně škodila. Velmi výrazně ale bohužel ovlivňuje plodnost. Toto je dnes více než známý fakt. Žena často ani nemusí vědět, že infekci chlamydií prodělala, pokud její imunitní systém byl v době nákazy silný.

Takže máme neplodnou ženu, nebo ženu, která často potrácí, aniž by znala původce své nemoci.

Nejčastěji se ale chlamydií nakazíme ze vzduchu, kapénkovou infekcí a to navíc chlamydií, která zrovna nemusí být ani aktivní. Proto jsou často více či méně napadené celé rodiny včetně jejich domácích mazlíčků, nebo lidé bez zjevné příčiny nákazy.

Chlamydie se v těle usadí a žijí jako nitrobuněčný parazit, to znamená, že se před imunitním systémem schovají dovnitř buňky. Tam se dále výrazně nerozmnožují, to znamená, že nevyvolávají akutní onemocnění a žádné velké příznaky, jako je horečka nebo vážná nemoc.

Ale co dělají, je, že škodí velmi zákeřně svými toxiny – nedělají to záměrně, prostě produkují toxiny, ty se vyplavují do těla a škodí. Jmenují se endotoxiny, lipopolysacharidy.

Ty způsobují člověku velmi mnoho bolestivých, nejčastěji subjektivních potíží, tím jak se vyplavují do těla. Vždycky je to více obtíží najednou.

Akutní projevy onemocnění jsou v moderní medicíně známé a dokážeme je účinně léčit i rozpoznat. Velkou neznámou a neznámým kontinentem je právě chronická spící infekce, která škodí svými toxiny. A tam můžeme hledat kořen mnoha našich chronických nemocí. Akutní onemocnění jsou tedy tato.

Zamyslete se, zda-li jste vy nebo vaši blízcí netrpěli právě akutní chlamydiosou. Pak si můžete odpovědět na otázku, nemáte-li také chronickou chlamydiosu, která velmi často následuje po akutním onemocnění.

Akutní chlamydiosa je diagnostikována v těchto případech: zánět dýchacích cest, angína, zánět močových orgánů, zánět pohlavních orgánů, zánět spojivek a rohovky. Předčasné porody a potraty, neplodnost a mimoděložní těhotenství, zánět mozkových blan.

Můžeme se buď nakazit přímo od nemocné osoby, nebo se může aktivovat naše vlastní spící infekce a to při snížení imunity. Ve stresu, při jiné mírné chorobě, změnou prostředí, ale i změnou počasí… Akutní chlamydiosu lehce zjistíme z kultivace z krve, s její správnou diagnózou nebývá problém.

Medicína akutní chlamydii zná velmi dobře a má na ní celé spektrum účinných léků. Vždycky doporučuji se moderní léčbě nebránit, minimálně co se týče chlamydie. Zde je také důležité absolvovat co nejdůkladnější léčbu.

Bohužel ale pravda je taková, že se nemoc objevuje nejčastěji právě ve spící podobě, chronicky škodící, a tak žádného lékaře nenapadne po ní pátrat nebo na ní vůbec pomyslet. A to ani zkušené a dobré lékaře.

Další problém je ten, že chronickou infekci nelze skoro vůbec prokázat, protože protilátky v krvi jsou nízké.

Navíc se často přidruží jiná lépe prokazatelná infekce, jako je borelie, toxoplazma, cytomagaloviry a na ní se nemoc svede.

Typickým příznakem chronické chlamydiové infekce je dlouholeté a stálé působení endotoxinů na nervovou tkáň, velmi pomalé zhoršování bolestivých příznaků a zdraví. Často je to tak, že se v životě začínají objevovat postupně se stále zhoršující subjektivní potíže.

Ty mohou pak přerůst do obrovské intenzity. Nemocný pak trpí až nesnesitelnou bolestí, chronickou únavou, špatným zdravím, aniž mu lékaři nebo léčitelé stanoví přesnou diagnózu. Bohužel jej často označí za hypochondra a simulanta, protože žádná běžná vyšetření nic řádného a objektivního nenaleznou.

Pouze se stále zhoršující zdravotní stav.

Protože chlamydie dokáží žít v malých nenápadných koloniích téměř ve všech orgánech, jsou příznaky nemoci velmi nespecifické, často se jedná o velkou kombinaci příznaků.

Navíc škodí i endotoxin, který se vyplavuje do těla a je zanášen krví do všech částí našeho těla, od nervových zakončení, přes cévy, vlásečnice, mízní systém.

Typickým společným znakem u mnoha pacientů je ale meteosensitivita, to znamená zvýšená citlivost na počasí, tzv. biozátěž. Zhoršení příznaků u zhoršené biozátěže je častým a skoro pravidelným jevem.

Za všemi těmito potížemi může stát chronická chlamydiová infekce. Nejčastěji napadený člověk trpí více příznaky najednou, charakteristická je dlouhodobost potíží, jejich postupné zhoršování a často nenápadný začátek.

A neznámá příčina a neúspěšnost léčby! Tedy: náhlé rýmy, tvorba hlenů v dýchacích cestách, afty, alergie, kožní onemocnění postupně se objevující, vypadávání vlasů a ochlupení, bolest zubů, bolest, ztuhlost a otoky kloubů i svalů, brnění prstů, třes rukou i hlavy, únava, ospalost, malátnost, chronická únava, nechuť k životu.

Pokašlávání, zhoršování psychiky dané napadnutím nervů endotoxinem. Rizikové těhotenství, neplodnost, zánět prostaty dané usídlením chlamydií v pánvi. Pocity bolesti v různých částech těla dané napadením nervových zakončení. Napadení cévního systému. Většina příznaků je dána dlouhodobým drážděním nervových zakončení napadených orgánů v těle.

Z toho si můžete udělat jasný úsudek, že nelze stanovit diagnózu přesně, protože nemoc má tisíc tváří.

Pokud máte nespecifické, zhoršující se zdraví, bolesti v těle, postupně se zhoršující zdravotní stav a chronickou únavu, také někdy postupné psychické změny, je dost pravděpodobné, že ve vašem těle jsou aktivní ložiska chlamydiové infekce a ty vám chronicky škodí. Neexistuje jiná tak hodně rozšířená infekce, ostatní infekce mají daleko menší schopnost takto přežívat a škodit.

Díky dlouhodobému dráždění organismu, nervů a cév a také parenchymatozních tkání, je chronická infekce také jednou z hlavních příčin závažných onemocnění, jako je rakovina parenchymatozních orgánů, nervové onemocnění – sclerosis multiplex atp., mozkové mrtvice, angina pectoris, bolest srdce, poruchy krevního tlaku, cukrovka, lupénka, bolesti kostí a okostice. Záněty kloubů, dna a poruchy štítné žlázy.

Co bývá ale typickým příznakem díky dráždění nervových zakončení, je zhoršování příznaků za změny počasí. Při horší biozátěži je horší zdravotní stav. Skoro zlatým pravidlem je, že bývají postiženi všichni lidé pracující v zemědělství včetně jejich rodin.

Promořenost populace ve městech je také velmi vysoká, protože se infekce snadno šíří vzduchem a prostě se bez dalších komplikací usadí v těle člověka. Je pravděpodobné, že až polovina lidí má chronickou chlamydiovou infekci, někteří nemají příznaky žádné, jiní postupně zhoršující se a díky poklesu imunitního systému až neskutečně bolestivé a trýznící.

Budete mít zájem:  Prevencí proti artritidě může být i slunce

Neberte prosím na lehkou váhu, máte-li ve svém okolí takového člověka. On není hypochondr, jak jej často medicína nazývá. Znám několik případů, kdy právě např. na zdravou maminku a vitální ženu zničehonic přišla zvláštní nemoc, kterou nikdo nedokázal léčit.

Dříve velmi aktivní a velmi pracovitá žena začala být churavá, oslabená, citlivá na světlo, začala trpět mnoha bolestmi, její nemoci se střídaly a měnily. Za tři roky ze zdravé a vitální ženy byla troska, která seděla doma a hledala pomoc u doktorů. Toto už mi vyprávěla její dcera. Maminka pak zemřela.

Podle průběhu choroby lze v tomto případě skoro se 100% pravděpodobností tvrdit, že za nemocí a smrtí stojí chlamydie.

Pokud vy sami máte zvláštní, chronické a zhoršující se potíže, začněte myslet na chlamydii. Je potřeba jí léčit dlouhou až invazivní kůrou antibiotiky pod odborným vedením lékaře nebo pomocí účinné detoxikace zaměřené na chlamydie a infekční ložiska.

Psychika ovlivňuje rozvoj nemocí: Příčiny a léčba psychosomatických onemocnění

Sám pojem psychosomatika pochází ze starého Řecka a vystihuje vazby a vzájemné ovlivňování mezi rozpoložením duše – psyché a stavem těla – soma.

Když nás něco bolí nebo na nás takzvaně „něco leze“, natož když čelíme nějaké chorobě, neoplýváme zrovna nejlepší náladou. Funguje to i naopak: Jestliže jsme pod velkým tlakem, přepínáme své síly, doléhá na nás dlouho neřešené trápení, může se to odrazit na našem zdravotním stavu.

Duše volá o pomoc prostřednictvím těla

Odborníci tvrdí, že v takových případech se vlastně naše tělo snaží psychiku chránit, takže upozorňuje tělesnými příznaky, že bychom měli zvolnit, duševní a vztahové problémy vyřešit, někdy dost podstatně změnit některé postoje a životní styl, které naši psychiku nadměrně zatěžují. Jinak řečeno, vyčerpaná psyché řeší své vysílení tzv. somatizací, tedy viditelnějšími tělesnými projevy, aby nás přiměla více se šetřit.

Pokud taková varování nerespektujeme, může se náš zdravotní stav zhoršovat a hlavně nabýt chronické podoby, která je pro psychosomatický fenomén typická.

A není vzácností, protože mnozí z nás si vlastně stresující okolnosti pořádně neuvědomují nebo si je odmítají připustit.

Podléhají pocitu, že si nemohou dovolit zvolnit, přeceňují své síly s tím, že to prostě musí zvládnout.

Nejčastěji se jedná o setrvalé vypětí, nedostatek spánku a odpočinku, neschopnost, případně nemožnost nastolit harmoničtější vztahy se svým okolím, neschopnost, případně nemožnost občas vypustit z přemrštěného tempa a umět si dopřát i prostor pro příjemné chvíle relaxace a oddechu.

Psychosomatické příčiny nemocí u dětí

Nelze opomenout fakt, že psychosomatické příčiny se stávají i důvodem onemocnění dětí. Mohou vycházet z konfliktních vztahů v rodině nebo dětského kolektivu. Byť se vesměs jedná o zdánlivé banality jako časté nachlazení nebo bolesti břicha, je celostní přístup o to důležitější, že si je jinak děcko přenáší do dalších fází svého vývoje.

Jaké choroby a zdravotní potíže mohou mít psychosomatický základ? Nejstručněji řečeno téměř u všech může být právě psychika přinejmenším spouštěcím mechanismem.

Počínaje třeba častým nachlazením a bolestmi v krku, banálními kožními vyrážkami po lupénku, bolestmi hlavy, únavovým syndromem až třeba po různé poruchy trávicího systému, pohybového ústrojí, gynekologické problémy, různé alergie, astma.

Za zmínku stojí, že vědecké výzkumy již před časem prokázaly, že v nezanedbatelném množství případů předcházely dlouhodobý stres a psychické vyčerpání i propuknutí rakovinných onemocnění.

Lékař si myslí, že simuluji..

Správný lékařský přístup by měl zohledňovat i psychické pozadí klientovy anamnézy tak, jak to předpokládá celostní přístup uplatňovaný různými medicínskými směry již od dob dávno minulých.

Přesto se stále většina současných doktorů zaměřuje pouze na léčbu vnějších příznaků.

Pokud léčba nezabírá a pacientovi obtíže přetrvávají, navíc bez zjevné medicínské příčiny a doložitelného nálezu, mají tendenci takového člověka považovat za neurotika, hypochondra nebo dokonce simulanta.

 • Ve skutečnosti dotyčný skutečně trpí a je načase, aby navštívil lékaře, který psychosomatice rozumí a umí s ní zacházet, ať už se jedná o jakýkoli obor – internu, ortopedii, neurologii…
 • Jeho přístup spočívá v tom, že se zajímá o to, co vzniku zdravotních problémů předcházelo, jaký je pacientův životní styl, osobní situace, jakým tlakům musí čelit, zda ho v minulosti nepotkala nějaká traumata, jejichž důsledky mohou přetrvávat. 

V poslední době takových všestranněji zaměřených doktorů přibývá, některá zdravotnická zařízení avizují, že do rejstříku jejich nabídky patří i psychosomatická problematika. Nemusejí ji nutně zvládat všichni lékaři, ale většinou jsou členem týmu i psychologové, které lékař, pokud má podezření na psychosomatické aspekty, pacientovi doporučí.

Psychosomatická léčba 

Základem je vždy rozhovor, v němž by hlavní slovo měl mít pacient, lékař nebo psycholog by měli především naslouchat. Následně pak nejen umět vyhodnotit, jaké momenty mohly stát za stávajícími zdravotními problémy klienta, ale hlavně ho vést k tomu, aby si je sám uvědomil a získal motivaci je řešit. Právě to je hlavní cíl psychosomatické léčby.

Budete mít zájem:  Za bolestmi nohou nemusí být jen revmatoidní artritida

Ve světě a postupně i u nás přibývá psychosomatiků, tedy odborníků na hledání psychických příčin chronických zdravotních problémů – jsou mezi nimi i významní psychologové a psychiatři, ale také lékaři z jiných medicínských oborů. S tím jde ruku v ruce vznik specializovaných psychosomatických organizací, institucí, zařízení.

Sluší se v této souvislosti upozornit na to, že například v sousedním Německu a Rakousku stejně jako v řadě dalších zemí je psychosomatika samostatným lékařským oborem a psychosomatickou léčbu hradí zdravotní pojišťovny. U nás tomu tak není, takže lékaři pojišťovně „účtují“ jen léčbu tělesných příznaků, psychosomatický aspekt se neuvádí, protože by ho pojišťovny stejně neproplatily.

Co by měl udělat lékař

Na závěr to nejdůležitější, a sice, jaké možnosti léčby jsou k dispozici, lépe řečeno, co vám s největší pravděpodobností lékaři doporučí a pomohou vám zvládat.

V první řadě vás nejčastěji budou motivovat k maximální změně životního stylu: Optimální vyváženosti fyzického i psychického nasazení a relaxace.

Doporučí vám nebo budou s vámi absolvovat i konkrétní relaxační techniky.

Pomohou vám v některých případech uvědomit si souvislost například s dřívějším traumatem, které je příčinou tělesných obtíží, a získat na něj věcný náhled, což odblokuje psychosomatický zdroj problémů.

Povedou vás k lepšímu nastavení případných komplikovaných vztahů. Pokud je zdrojem psychické zátěže složité rodinné zázemí, často se stává nejlepší cestou k úspěchu rodinná psychoterapie.

Je nabíledni, že v rámci psychosomatiky je třeba dostatečně pečovat i o správnou funkci těla, takže se vám dostane rad ohledně správné výživy, přiměřených pravidelných fyzických aktivit.

Zejména jestliže se tělesné problémy týkají pohybového aparátu, bývá velmi přínosná fyzioterapie.

Nemělo by scházet doporučení vhodných přírodních léčiv a potravinových doplňků, které posílí nervovou soustavu i organizmus jako celek přísunem potřebných vitamínů a stopových prvků.

Obdobně jako u jiných medicínských oborů klade i psychosomatika podstatný důraz na prevenci. To znamená obecně vyvážený zdravý životní styl z hlediska fyzického i psychického. Přiměřená míra pohybu, vyvážená strava, schopnost odpočinku, budování nekonfliktních vztahů, umění zamyslet se nad vlastními problémy a nevyhýbat se jejich řešení.

Autor: Ivana Vajnarová

CELOSTNÍ MEDICÍNA BIOREZONANČNÍ METODY BICOM

Celostní medicína biorezonanční metody Bicom je jedna z metod, která dokáže výrazně pomoci při léčbě jak akutních, tak i chronických nemocí je biorezonance, která svými speciálními a systematickými postupy odstraňuje zátěže na biofyzikální úrovni.

Je to metoda založená na teorii, že každá látka, buňka, či předmět má svou jedinečnou frekvenci a vytváří elektromagnetické vlnění, které se dá změřit a jeho vlivy využívat i v medicíně. Je to efektivní, jemná, terapeutická metoda, která je v harmonii s přírodou a nepůsobí žádnou bolest.

Je to metoda bez léků a vedlejších účinků s možností léčby běžně neléčitelných chorob. Tato metoda pracuje na principech kvantové fyziky a zaměřuje se nejen na prevenci, ale především na odhalení často i skrytých příčin onemocnění a její následnou léčbu tak, aby se efektivně aktivovala samoléčící schopnost organismu.

Jedná se o využití principů západní medicíny, tradiční čínské medicíny, moderní technologie a kvantové fyziky k eliminaci příčin onemocnění. Dle světové statistiky jsou ¾ všech pacientů  chronicky nemocní a tak se do popředí zájmu dostává funkční metoda čerpající z oblasti kvantové fyziky.

Biorezonance díky své technologii neléčí pouze tělo, ale zároveň i duši, pohlíží na člověka jako na celek tvořený nejen buňkami, tkáněmi a orgány, ale i rozumovými a emočními projevy

Jak metoda funguje?

Zdravý organismus může fungovat teprve tehdy, když funguje správná komunikace a výměna informací mezi buňkami. Pokud je komunikace mezi buňkami narušena (např. přítomností těžkých kovů, jedů, bakterií, virů, atd.), přenos informací mezi buňkami je narušen a projeví se to symptomy, které nám signalizují nemoc.

Nemocné tělo nemá pro své uzdravení potřebné množství informací. U člověka se to většinou projeví nejdříve v psychické rovině, následuje pokles výkonnosti, který může skončit chronickou únavou a vyčerpaností. V případě, že tento stav u člověka trvá delší dobu, může to celé vyústit ve vážné onemocnění.

Cílem je, aby v místech, kde jsou poruchy, opět došlo k buněčné komunikaci, zátěžové látky byly uvolněny a vyloučeny a organismus se dostal zpět do rovnováhy.

Léčba probíhá tak, že se frekvenční vzorky z terapeutické části transformují do magnetických frekvenčních vzorků, díky čemuž se frekvence dostane do každé buňky, skrz každou kost a každý orgán, čímž vytváří hloubkový účinek.

Biorezonance se využívá v těchto oblastech:

 • autoimunitní poruchy (revmatoidní artritida),
 • pohybové ústrojí – osteoporóza, artróza, zranění při sportu,
 • kožní problémy – vyrážky, akné, lupenka, neurodermatitida,
 • detoxikace organismu,
 • astma, alergie – potraviny, pyly, prach, zvířecí chlupy, léky,
 • odstranění virů, bakterií, parazitů, plísní a jiných patogenů,
 • posiluje imunitní systém, odbourává stres,
 • podporuje hubnutí,
 • akutní a chronické záněty, onemocnění vnitřních orgánů,
 • eliminuje závislosti – nikotin, alkohol, sladké,
 • odstraňuje migrény a bolesti,
 • problémy se zuby a dásněmi – záněty dásní,
 • testování vhodných zubních materiálů.
Vstupní diagnostika a základní terapieÚvodní sezení, zjistíme vaši anamnézu, provedeme biorezonanční diagnostiku orgánů, zátěží, alergií. Základní terapie, blokády, podpora vylučovacích orgánů a terapie vztahující se na konkrétní indikaci. Dále nastavíme individuální terapeutický plán.      1 900 Kč / 90 – 120 min.
Následná biorezonanční terapieBiorezonanční terapie dle individuálního terapeutického plánu. 950 Kč / 60 min., 1900 Kč / 90 – 120 min.
Biorezonanční kapky                                                                                                                   Prodlouží a umocní efekt terapie. v ceně
Konzultace 950 Kč / 60 min.
Biorezonanční terapie proti kouření  Biorezonanční terapie proti kouření doplněná o další podpůrné biorezonanční terapie k odblokování psychické závislosti.  2 100 Kč / 120 min.

Úterý, středa   8:00 – 20:00

NUTNÁ TELEFONICKÁ REZERVACE! Ing. Jana Matoušová – tel: 608 926 853

Více informací naleznete na webových stránkách www.probicom.cz.

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Adblock
detector