Jak chtějí rodit ženy v Česku? Hlavně přirozeně

Většina nastávajících maminek si představuje, že kontrakce začnou přirozeně, pozvolna, bude dost času zvyknout si na ně a připravit se v klidu na odjezd do porodnice. Jít si lehnout do nemocnice, aby se lékaři pokusili porodní činnosti navodit uměle – to je velká psychická zátěž. Připravili jsme pro vás tento článek, abyste věděla, co čekat, a třeba se nebála zbytečně.

14 dnů po termínu

„Budeme se bavit o indukci porodu u ženy, která má zachovalou plodovou vodu. Obecně je možno říct, že porod indukujeme tehdy, když další pokračování těhotenství přináší pro dítě nebo matku vyšší rizika než porod. V medicíně vycházíme ze statistických dat a prováděných studií.

Uznává se, že dítě 14 dní po termínu porodu má vyšší riziko závažných komplikací včetně úmrtí v děloze oproti dětem, které jsou již v této době narozené. Proto se doporučuje, aby těhotná byla již v čase 14 dní po termínu po porodu,“ popisuje doc. MUDr. Jozef Záhumenský, Ph.D.

, vedoucí lékař porodnice Fakultní nemocnice Královské Vinohrady v Praze.

Pokud žena neporodí ani dva týdny po stanoveném termínu, hrozí nedostatečná výživa dítěte v důsledku stárnoucí placenty. Ta má omezenou životnost a s postupem času přestává dokonale plnit svoje funkce. Plodu se nemusí dostávat kyslík. Stav placenty hodnotí ultrazvukové vyšetření, během kterého se sleduje průtok krve pupečníkem.

Dělá se hlavně u těhotných žen, které už překročily termín porodu, a stále se nic neděje. K vyvolání by mělo dojít až poté, co reálně dochází k přenášení, tedy po ukončeném 41. týdnu. Na desátý den po termínu odborná gynekologicko-porodnická společnost doporučuje aktivní přístup zdravotníků a většina zařízení v této době rodičku přijímá do porodnice.

Jak chtějí rodit ženy v Česku? Hlavně přirozeněČtrnáctidenní přenášení ještě nemusí být problém

Spornou otázkou může být samotný termín porodu, který nemusí být určený úplně správně, a tím dojde k časovému zkreslení. Dítě je ve skutečnosti mladší, než udává stanovené datum, a tak není nutné porod vyvolávat.

Je proto velmi důležité, aby termín byl co nejblíže skutečnosti. V současné době, kdy se datum porodu koriguje podle prvního ultrazvukového vyšetření, však tento problém odpadá a naprostá většina těhotenství ho má stanovený přesně.

Jenom ženy, které navštíví gynekologa pozdě, až ve II. trimestru, mohou mít v termínu jistý zmatek.

Kromě potermínové gravidity existují další jasné důvody, proč přistoupit k medicínskému vyvolání porodu. „Když je přítomná jakákoliv závažnější komplikace těhotenství, jako jsou cukrovka, vysoký tlak, nepravidelná poloha plodu a podobně, neměla by žena těhotenství přenášet po termínu porodu,“ popisuje docent Jozef Záhumenský.

Velký plod = problém?

V některých dalších případech ale není vyvolání porodu tak jednoznačné a část odborníků se přimlouvá za to, aby se postupovalo individuálně. V Česku se porodní činnost vyvolává i kvůli větší hmotnosti plodu. Přesněji, kvůli odhadu vyšší váhy.

Tento odhad se ale může od skutečné porodní váhy novorozeňátka zásadně lišit, a to až o půl kilogramu. „Osobně vnímám indikaci kvůli odhadu větší hmotnosti plodu jako nejednoznačnou. První důvod je ten, že není stanovená horní hranice normy pro lidského novorozence.

Často se udává 4 000 gramů, ale kdybychom brali čistě takzvané Gaussovo rozdělení pravděpodobnosti výskytu, tak by to bylo více – kolem 4 200 gramů. Samozřejmě bychom měli brát do úvahy i rasové a konstituční charakteristiky rodičů.

Dalším problémem je také poměrně nízká přesnost ultrazvukového odhadu hmotnosti plodu, zejména u větších plodů. Odchylka 500 gramů se bere jako normální, takže dítě s odhadem 4 000 gramů může mít klidně 3 500 gramů nebo až 4 500 gramů,“ uvádí MUDr. Záhumenský.

Indukce u větších plodů se provádí z několika důvodů. Jak uvádí odborník, dítě tak má šanci na přirozený porod ještě před tím, než „přeroste“ možnosti rodičky. Dále je známo, že větší plody mají vyšší riziko nitroděložních pupečníkových komplikací, protože již v děloze nemají tolik prostoru.

Vyvolání porodu je také prevencí zaklínění ramínek při porodu.

„Nutno ale uvést, že žádná studie nepotvrdila výrazně preventivní účinek indukce porodu u větších dětí, na našem pracovišti přistupujeme k této indikaci velice opatrně a volíme po domluvě s rodičkou přísně individuální přístup,“ říká docent Záhumenský.

Citlivá záležitost

Vyvolání není jednoduchá, ale naopak velmi citlivá záležitost a neplatí představa, podle které se ženě jen podá tableta či infuze a porodní proces může začít. Nevyhnutelnou podmínkou úspěchu je připravenost porodních cest:

„Důležitý je stav děložního hrdla – jeho délka, měkkost, orientace a prostupnost. Čím je nález méně připravený, tím je naděje na úspěšnou indukci menší a naopak. Nález se pozná při vnitřním vyšetření rodičky.“

Pokud není děložní hrdlo zralé k porodu, musí se mu trochu pomoct. Nejde ještě o samotnou indukci, ale o takzvanou preindukci, tedy přípravu na vyvolání porodu.

„Preindukce se provádí medikamentózně (léky, nejčastěji to jsou hormony prostaglandiny) nebo fyzikálně – aplikací absorpčních tyčinek či balonků do děložního hrdla, které mechanickým tlakem způsobují vylučování hormonů a tkáňových působků, které způsobí dozrání děložního hrdla.

Léky se nejčastěji aplikují dozadu do pochvy za děložní čípek. Tyto léky působí přímo na děložní čípek a způsobují jeho změknutí a zkrácení. Kontrakce obvykle nevyvolávají,“ vysvětluje odborník.

Pokud je čípek připravený, přistupuje se k indukci. Léky, nejčastěji znovu prostaglandiny, se podávají přímo do děložního hrdla, ale v nižší dávce než u preindukce. V hrdle se vstřebají a způsobí děložní stahy.

„Při výrazně připraveném nálezu je možné vyvolat porod protržením vaku blan, což je výhodné zejména u žen, které nerodí poprvé.

“ Po umělém přetržení vaku blan, pokud nenastanou samovolné kontrakce, je možné vyvolat stahy infuzí s hormonem oxytocinem.

Silnější, ale rychlejší

Dost žen říká, že po vyvolání měly hned velmi bolestivé kontrakce, které se pak musely řešit utišujícími prostředky. Potvrzuje to i docent Záhumenský: „Při přirozeném nástupu kontrakcí se porodní činnost rozvíjí postupně, kontrakce zesilují a stávají se stále častějšími.

Žena má jistý čas si na situaci zvyknout a naučí se kontrakce prodýchat nebo porod zvládat jinak. U vyvolaného porodu často nastupuje pravidelná děložní činnost náhle a nečekaně, ženy na ni nejsou připravené a mohou mít pocit, že bolesti jsou silné, až nesnesitelné.

Jsou však stejně intenzivní jako v aktivní fázi přirozeného porodu, jenom přišly náhle a bez varování. Proto častěji musíme podat prostředky proti bolesti. Ty ale mají tu výhodu, že děložní činnost zkoordinují a pomohou progresi porodu.

“ Příliš silná porodní činnost může vést k vyčerpání dítěte a ke známkám hypoxie (nedostatek kyslíku), ale i to se řeší podáním léků, které kontrakce zkoordinují.

Jak chtějí rodit ženy v Česku? Hlavně přirozeněVyvolávání porodu se není třeba bát

Poměrně silné děložní stahy hned od začátku jsou sice nevýhodou, ale někdy pomohou k rychlejšímu porodu: „U vyvolaného porodu nastupuje děložní činnost razantněji, proto může být progrese rychlejší.

Vše je však velice individuální a důležitým faktorem je nález v čase indukce, ale i důvod indukce porodu.

Těch faktorů je více, kupříkladu obézní ženy jsou obecně méně vnímavé na léky vyvolávající porod, a proto jejich porod může trvat i delší dobu.“

Není bez rizika

S indukcí porodní činnosti se spájí i několik rizik. Jaká to jsou a jak se medicínsky řeší? Nejčastější komplikací je selhání vyvolání porodu, kdy podaný lék kontrakce nevyvolá, případně kontrakce nejsou dostatečně efektivní. I když mají velkou sílu, děložní čípek na to nereaguje a neroztahuje se.

Dalším rizikem indukce je zvýšená pravděpodobnost, že porod se bude muset zakončit císařským řezem. Může k tomu dojít například tehdy, pokud se vyvolání nedaří a několik pokusů proběhne bez úspěchu. Riziko císařského řezu je přímo úměrné tomu, jak je žena na vyvolání fyzicky připravená.

„Obecně možno říct, že vyvolávaný porod má vyšší riziko, že skončí neplánovaným císařským řezem, než porod přirozený. Na druhé straně i samotný důvod vyvolání porodu je jistým rizikem a může hrát úlohu při indikování císařského řezu.

“ Jednoduše řečeno, porod by možná skončil operativně i v případě přirozeného, nevyvolaného začátku, protože již důvody, které vedly k indukci, byly rizikové.

Vyvolávání porodu pomocí léků je v českých porodnicích stále častější a je mnoho zdravotních důvodů, kvůli kterým k němu dochází. Je proto dobré připravit se během těhotenství i na tuto možnost, aby vás pak nepřekvapila. Přejeme vám narození zdravého dítěte – ať už porod začne sám, nebo s pomocí lékařů.

Když porod nechce vypuknout
Stává se, že vyvolání porodu se nezdaří. Jaké jsou příčiny a další postup?

Odpovídá doc. MUDr. Jozef Záhumenský, Ph.D.:

„Platí, že když se porod nepodaří vyvolat dvěma indukcemi za sebou, je to indikace k císařskému řezu.

Příčiny selhání indukce nejsou známé, důležité je dodržet pravidlo o připravenosti porodních cest. Preindukce (příprava na samotné vyvolání) může trvat i déle.

Není stanovený čas, dokdy se má čípek připravit k porodu. Někdy to může trvat i více dní, je nutná trpělivost a spolupráce rodičky.“

Indukce, programace, augmentace…
Vyznáte se v porodnickém slovníku?

Vysvětluje gynekolog a porodník Jozef Záhumenský:

 • Indukce porodu – vyvolání porodu z medicínského důvodu.
 • Provokace porodu – vyvolání porodní činnosti u rodiček s odtečenou plodovou vodou.
 • Programace porodu – vyvolání porodu na přání ženy bez jasné medicínské indikace.
 • Augmentace porodu – zesílení porodní činnosti u žen s probíhajícím porodem.
 • Preindukce porodu – postupy, které vedou ke změně nálezu na porodních cestách, tak aby bylo možno provést indukci porodu.

„Chtěla jsem přirozený porod, nevyšlo to“

Velmi jsem si přála porodit dcerku přirozeně, připravovala jsem se na to celé těhotenství, četla jsem literaturu, cvičila, učila se dýchat, poslední týdny jsem pila maliníkový čaj, aby se dítě lépe narodilo. Ani na dvanáctý den po termínu se ale ještě vůbec nic nedělo, vypráví Pavla (33) z Prahy.

Poslední dny jsem sice cítila mírné poslíčky, bylo mi nevolno, dokonce jsem měla průjem – tedy všechno, co se považuje za neklamné známky blížícího se porodu. Lékaři mi doporučili nastoupit do nemocnice na vyvolání porodu. První den se mnou nedělali vůbec nic, což bylo psychicky trochu nepříjemné, tablety mi zavedli až příští ráno.

Budete mít zájem:  Divizna je léčivka s prudce jedovatými semeny

Začala jsem cítit porodní bolesti, ale nic nesnesitelného a navíc po několika hodinách ustaly. Doktoři se mi snažili vyvolat porod ještě další dva dny, vždy došlo ke kontrakcím, jednou to už vypadalo velmi slibně, tak mě poslali na přípravnu, ale odtud jsem šla rychle zpátky na pokoj, kde jsem ležela. Prý téměř nejsem otevřená a stahy mám neefektivní.

Po tomto trápení se lékaři rozhodli pro císařský řez.

Nebyla jsem nadšená, ale chtěla jsem to mít už konečně za sebou. Necítila jsem se dobře v cizím prostředí, kde se o mě staralo hned několik zdravotníků a každý z nich měl trochu jiný názor, jak dále postupovat.

Laurinka se narodila operativně.

Dodnes si trochu vyčítám, že jsem ji nezvládla porodit přirozeně, ale myslím, že obviňovat se nemusím a příčina mého porodního nezdaru je v něčem jiném než v mé schopnosti porodit dítě.

Během těhotenství se několikrát měnil termín porodu. Domnívám se, že moje dcerka měla v době vyvolání porodu ještě čas. Je to ale jen moje domněnka, která nemusí být pravdivá. Nakonec jsem ráda, že malá je zdravá, i když, jak říkám, někdy je mi líto, že nepřišla na svět přirozeně. Snad se to povede u druhého dítěte.

„Konec dobrý, všechno dobré“

V polovině těhotenství mi zjistili cukrovku, věděla jsem proto, že mě nejspíše čeká vyvolání. Velmi jsem se toho bála, ale nakonec to nebylo tak strašné, popisuje svou zkušenost Vendula (28) z Ústeckého kraje.

Ultrazvuk ukazoval, že syn bude malý obr – i to byl další důvod, proč se týden před termínem rozhodlo, že musím na vyvolání. Dva dny probíhala příprava, do pochvy mi zaváděli léky. Na třetí den došlo k indukci a prakticky okamžitě začaly silné bolesti v oblasti kříže.

Snažila jsem se je prodýchat, ale když to nešlo, nabídli mi prostředky na utišení bolesti. Pak už to šlo dobře a za tři hodiny, což je rekordní čas, se narodil Matýsek. Vážil 4,3 kilogramu, odhad lékařů byl tedy správný. Jsem ráda, že se nečekalo na řádný termín, protože by nejspíše došlo k nějakým komplikacím.

Vím, že spousta maminek hodnotí vyvolání porodu jako velmi nepříjemnou zkušenost, ale můj případ je důkazem, že to tak nemusí být.

Rození je málokdy snadné, ale může být krásné

A hlavně je normální.  Kurz Vědomá příprava na porod a rodičovství, posílení nastávajících rodičů před porodem patří dodnes k nejoblíbenějším.

Aperio připravuje řadu let kurzy a semináře s Vlastou Jiráskovou.

  Kurz Vědomá příprava na porod a rodičovství, posílení nastávajících rodičů před porodem  nabízí rodičům, kteří plánují narození dítěte, spoustu zajímavých informací.

Dnes u nás vede jednorázové semináře o kojení; o dulách, průvodkyních porodem; jak si připravit porodní plán či přání a promítání filmů s porodní tematikou.

Ráda bych vám představila Mgr. Vlastu Jiráskovou, která je lektorkou těchto kurzů a seminářů a dlouholetou spřízněnou duší APERIA. Jak chtějí rodit ženy v Česku? Hlavně přirozeně

Tematikou porodů a rodičovství se zabývá přes 20 let, od doby svého prvního těhotenství. S Aperiem začala spolupracovat v r. 2001; např. přispívala do stejnojmenného časopisu, od r. 2004 pracovala v jeho redakční radě a měla na starost oblast těhotenství a raného rodičovství.

Podílela se s námi též na tvorbě knihy porodních příběhů Rodíme se jednou. V rámci projektu Fontanela Vlasta s Aperiem spolupracovala na koncepci vzdělávání lektorů přípravy na rodičovství a vyučovala budoucí lektorky. Intenzivně pracuje v České asociaci dul, kde se mj.

 věnuje vzdělávání dul.

Původně jsi vyučovala francouzštinu, jak ses vlastně k práci s budoucími rodiči dostala?

První porod a narození dítěte pro mě byly zásadním životním předělem. Nejprve jsem se sama stala mámou, radovala se z dětí, sbírala informace a teprve později jsem se rozhodla rodičům pomáhat.

V roce 1995 jsem se ve Švýcarsku – kde jsme s rodinou žili 10 let – setkala s La Leche League (LLL), mezinárodní organizací, která poskytuje informace o kojení a pomáhá ženám, které si přejí kojit.

Filozofie LLL, která podporuje rodičovství založené na pevné vazbě s dítětem (attachment parenting), mi mluvila z duše a za čas jsem se stala laktační poradkyní La Leche Ligue (www.rodina.cz/LLL).

Už v rámci setkávání na podporu kojení jsme často hovořily o porodu – vždyť způsob porodu může zásadně ovlivnit i následující kojení. V roce 1999 jsem se začala vzdělávat v americké asociaci Birth Works, u níž jsem posléze získala certifikáty duly a lektorky předporodní přípravy.

Od kdy jsi lektorkou předporodních kurzů a jak dlouho se věnuješ práci duly?

První kurzy přípravy na narození dítěte a rodičovství jsem začala vést po návratu ze Švýcarska v roce 2004. V roce 2001 jsme s kolegyněmi založily Českou asociaci dul a v roce 2002 rozjely první český kurz pro duly.

Jako dula jsem ve Švýcarsku příležitostně pomáhala ženám s přípravou na porod, ovšem svůj první doprovod u porodu jsem absolvovala až v roce 2004 v ČR.

Možná bude zajímavé podotknout, že v roce ´99, když jsem se rozhodla stát se dulou, bylo velmi obtížné vůbec si představit, že se dula dostane na porodní sál jak v České republice, tak ve Švýcarsku. (Dnes v obou zemích duly pracují v plném rozsahu.)

Jaká je situace v současné české porodnici, když tam přijede žena rodit?

Je těžké na tuto otázku jednoduše odpovědět, protože situace v jednotlivých porodnicích se může značně odlišovat a navíc stále platí, že dost záleží na tom, která porodní asistentka nebo lékař či lékařka mají právě službu.

Obecně se dá říci, že stále převažuje aktivní vedení porodu zdravotníky, to znamená porod, který je aktivně zdravotníky ovlivňován, aby rychle spěl k narození dítěte a v zásadě se neobejde bez medicínských zásahů (např. protržení vaku blan, podání umělého oxytocinu, nastřižení hráze).

Děti jsou po porodu v naprosté většině oddělovány od matek, tedy nebývá jim umožněn nepřetržitý dlouhotrvající kontakt kůží na kůži tak, jak je odborníky už řadu let doporučováno.

Na druhou stranu ženy, které přicházejí dobře připravené a vědí, na čem jim záleží a co si přejí, mají mnohem větší pravděpodobnost, že budou vyslyšeny než třeba před deseti lety.

Co se dozvědí účastnice a účastníci předporodních kurzů, proč na takový k,urz jít?

Seznámí se s normálním průběhem porodu, s úlevovými prostředky (jaké jsou možné polohy, masáže, použití vody, atd.). Dozvědí se o běžných lékařských procedurách ve světle výzkumných studií, z nichž vycházejí doporučení Světové zdravotnické organizace a Mezinárodní organizace za porodní služby pro matku a dítě.

Její dokument 10 kroků k optimální porodní péči může být vodítkem při sestavování porodního plánu či přesněji „porodního přání“. O tom, k čemu se porodní přání hodí, také mluvíme. Hovoříme o přínosu práce duly a samostatné porodní asistentky, zmiňuji rovněž zdravou životosprávu.

Je důležité probrat význam a počátky kojení, získat představu o péči o miminko i o průběhu šestinedělí. Účastníci také shlédnou inspirativní filmy. Hned na začátku se mluví o tom, že rození je málokdy snadné, ale může být krásné a hlavně – je normální. Těhotenství a porod jsou normální součástí života ženy.

Ženy byly stvořeny k rození dětí a děti jsou „naprogramovány“, aby přišly na svět. Vysvětluji, jak je porod ovlivňován hormony a jaké okolnosti jsou příznivé pro to, aby se dobře vyvíjel.

Proč by se ženy, které se chtějí zodpovědně připravit na porod, měly přihlásit na předporodní kurz?

Smyslem těchto kurzů je posílit sebevědomí žen a jejich povědomí o tom, jak jejich tělo (správně) funguje. Ideální přípravou na porod je vyslechnutí pozitivních porodních příběhů žen, které jsou se svými porody spokojené a užívají si mateřství.

Z toho plyne, že kurz samozřejmě není nezbytný. Mám však zkušenost, že se ženy skutečně na konci kurzu na rození dívají daleko pozitivněji než na začátku, věří si, často se i na samotný porod těší.

Jsou si vědomy svých silných stránek, vědí, co je pro ně a pro jejich děti důležité, a zároveň k porodu přistupují s určitou pokorou a vědomím, že porod nelze beze zbytku předem naplánovat.

(Mého kurzu se účastnily i ženy, které věděly, že z nějakého důvodu budou muset rodit císařským řezem.) Nastávající rodiče si také pochvalují možnost sdílet svoje pocity, radost i obavy a otázky s ostatními.

Mají takové kurzy smysl pro muže?

Kurzů se účastní jak ženy samotné, tak ženy se svými partnery a dokonce se stalo, že někteří muži zašli na některou lekci i sami, když partnerka nemohla. Někdy je skupinka smíšená, jindy jen ženská. V zásadě je kurz koncipován pro ženy i muže. Dvojici může také pomoci ujasnit si, jestli je v jejich případě vhodné, aby partner u porodu asistoval, nebo ne.

Odpověď je totiž pro každý pár zcela individuální. Mluvíme o tom, že není možné předem vědět, jak přesně bude na partnerovu přítomnost a případnou pomoc reagovat žena, ani není možné dopředu znát, jak partner bude porod prožívat. Škála možností je široká.

Také muži se v kurzu dozvědí, jak porod funguje, a navíc budou vědět, jak by mohli ženě zcela konkrétně pomoci.

Jakou literaturu na toto téma bys doporučila?

Rodičům hned při první lekci dávám celý seznam kvalitní literatury. Nikoliv proto, že by to všechno museli nastudovat, ale proto, že police rodičovské literatury v knihkupectvích jsou stále delší a ne všechny knihy přinášejí informace podložené posledními výzkumy.

Jako první četbu doporučuji stále nepřekonaný Znovuzrozený porod od Michela Odenta. Letos v českém překladu vyšel dlouho očekávaný Zázrak porodu (orig.

Spiritual Midwifery) americké porodní asistentky Iny May Gaskin plný krásných porodních příběhů a rovněž inspirativní Aktivní porod Janet Balaskasové („aktivní porod“ v tomto případě znamená, že je při porodu aktivní rodící žena).

V čem spatřuješ přínos setkávání maminek, které si přejí své děti kojit?

Kojení je sice přirozená záležitost, ale umění kojit se bohužel do určité míry v moderní společnosti vytratilo. Na jednu stranu ze všech stran slyšíme o přínosu kojení pro dítě (méně často se hovoří také o jeho přínosu pro matku, který je rovněž nesporný).

A na druhé straně se nás reklama snaží přesvědčit, že kojení je sice nejlepší, nicméně umělé mléko je stejně dobré jako mléko mateřské (což není pravda, protože mateřské mléko má schopnost neustále se přizpůsobovat aktualním potřebám dítěte). Ženy, které si přejí kojit, potřebují kvalitní a zcela praktické informace.

Budete mít zájem:  Menstruační kalíšek není pro slabší povahy

Je ideální, když maminky mohou své zkušenosti sdílet a vzájemně se podporovat. Při setkávání mohou těhotné ženy pozorovat, jak zkušenější matky spontánně reagují na potřeby svého dítěte, a tak se mnohému přiučit. Kdokoliv může klást jakékoliv otázky a společně hledáme odpovědi. Mluvíme také o dalších potřebách dětí, stejně jako o potřebách všech členů rodiny.

Ženy rády přemýšlejí a hovoří o tom, co dělat, aby svou mateřskou roli zvládaly co nejvíc v pohodě. Cílem je opět posílení žen v jejich mateřské roli.

Proč tedy speciální seminář o počátcích kojení?

Počátky kojení jsou hodně důležité pro jeho další pokračování. Je ideální, když těhotná žena předem ví, co ji zhruba čeká, jaké jsou hlavní zásady kojení a na co je potřeba na začátku dbát.

V poslední době se na mě i na kolegyně obrací stále více žen, které domů z porodnice přicházejí s příkrmem, nebo s kloboučky (to je speciální pomůcka na kojení). Podle mého názoru jde mnohdy o to, že se těmto ženám nedostalo dostatku informací a podpory.

Tomu je do určité míry možné předejít tím, že se žena, případně i její partner, na kojení dobře předem připraví.

Máš sama 2 děti, poděl se s námi prosím o své osobní zážitky týkající se porodu.

Má dcera se narodila v roce 1989 a syn v roce 1993, oba v jedné pražské porodnici. Oba porody proběhly poměrně rychle, nekomplikovaně. Dokonce jsem si tehdy myslela, že šlo o „přirozené“, „normální“ porody. Přesto mi nadšení z krásných dětí kazily nepříjemné pocity z toho, jak se mnou mnozí zdravotníci v porodnici jednali.

Teprve později jsem zjistila, že mé porody byly ukázkovými příklady rození se všemi „standardními“ urychlovacími zásahy (protržení vaku blan, oxytocin, řízené tlačení se zadržovaným dechem, tlak na dělohu, epiziotomie). Rodila jsem vleže na zádech, dětem okamžitě přerušili pupečník a odnesli je k vyšetření. Měly jsme s dětmi štěstí, že se v té porodnici už tehdy praktikoval rooming-in.

Kojení se nám dařilo krásně a mateřství mě moc těšilo. Až ve zmíněné La Leche League jsem se podrobně dozvěděla, jak jinak se taky dá rodit. Dnes už mají lidé, kteří se o to zajímají, k dispozici dostatek kvalitních informací a mohou daleko méně obtížně ovlivnit, jak jejich děti přijdou na svět.

Mým velkým přáním je přispět k tomu, aby ženy a děti prožívaly zdravé porody bez zbytečných, škodlivých rutinních zásahů a děti se rodily do láskyplného prostředí.

Více na www.porody.net.

Ptala se Alena Frydrychová

Česko zasáhla epidemie císařských řezů, jsou výnosnější a rychlé. Narodí se tak čtvrtina dětí

Za posledních pětadvacet let se více než trojnásobně zvýšil podíl porodů, při kterých děti v českých porodnicích přišly na svět císařským řezem. Česko v nasazení těchto operačních zákroků rychle dohnalo západoevropské země, které se ovšem vysoký podíl „císařů“ snaží redukovat. S opožděním se tento trend přenáší i do tuzemských porodních sálů. Ale jen některých.

Tam, kde rádi řežou, vždy najdou argumenty proč. Tím hlavním je věk rodiček. První potomky mají stále starší ženy, což samo o sobě zvyšuje rizika pro ně i pro dítě. Statistika ale ukazuje, že frekvence operací významně vzrostla i u mladších matek.

Někdy se císařské řezy dělají na jejich přání. Důvody ale mohou být i pragmatičtější. Lékaři k nim přistupují kvůli obavám z přibývajících žalob.

Je tu i finanční stránka věci: za císařský řez porodnice dostane od zdravotní pojišťovny přibližně dvakrát tolik peněz než za klasický porod. Vše navíc proběhne rychle, novorozenec je na světě maximálně za hodinu.

Kdežto při spontánním porodu rodička dlouhé hodiny i desítky hodin „zaclání“ na sále, a ještě ke všemu „trpí“ ekonomika zdravotnického zařízení.

Podíl operačních porodů stoupá nejen u žen nad 35 let. U rodiček ve věku 20 až 24 let vzrostl téměř dvojnásobně oproti roku 2000.

Že je to cynismus? Jenže něco na tom asi bude. Jak jinak si vysvětlit velké rozdíly v četnosti císařských řezů mezi porodnicemi. Ty osvícené bojují za každý normální porod. Počet „císařů“ je vizitkou úrovně porodnictví. A tady platí čím méně, tím lépe.

Čína, která se snaží svět oslňovat svými investicemi, v tomto rozhodně není vzorem. Donedávna uplatňovala politiku jednoho dítěte, takže důsledky pro druhý porod nemusely nikoho zajímat. I proto císařským řezem rodí více než padesát procent Číňanek.

Jaká je hlavní přednost císařského řezu? V pátek dopoledne je děcko na světě a víkend máte volný, jak to dělají nasmlouvaní lékaři, kteří si nechají platit za přítomnost u porodu.

S takovou zkušeností se podělila na „maminkovském“ webu, kde se porody probírají horem dolem, jedna z diskutujících. Ženy si tu doporučují, kam jít rodit, pokud preferují přirozený příchod svého potomka na svět. Nebo kde dělají císařský řez na přání.

A také kde rodičky řežou, aniž by to bylo nutné. I to je důvod, proč se každé čtvrté dítě v Česku narodí „císařem“.

Není to zdravý trend. Císařský řez vystavuje rizikům matku i dítě, které si může nést celoživotní zdravotní následky. Zvyšuje také náklady na zdravotní péči. Pro nemocnice znamenají příjmy za porody stabilní přítok peněz. Finančně výhodnější jsou operace, pokud se na věc pohlíží jako na porodnický byznys.

Za klasický porod dostane nemocnice úhradu v průměru 28 tisíc korun, za císařský řez více než dvojnásobek − v průměru 62 tisíc korun. Jsou s ním spojené vyšší náklady. Na druhé straně je faktem, že císařský řez se plánuje na konkrétní hodinu, lékaři i další personál nemusí na narození dítěte čekat dlouhé hodiny.

Že by na těchto nejčastějších operacích chtěly nemocnice vydělávat, stěží někdo přizná. Sami porodníci na platu přímo nepoznají, jestli operují, nebo ne. Pravým důvodem, proč lékaři ve stále větší míře přistupují k operačním porodům, bude spíše obava ze žalob. V posledních letech jich v celém zdravotnictví přibývá a v tomto oboru obzvlášť.

Apel porodníků

Až sedmkrát častější výskyt časných dechových obtíží, vliv na imunitní systém, vyšší riziko astmatu, cukrovky, obezity a dalších obtíží. To jsou možné důsledky pro dítě, které přijde na svět císařským řezem.

Pooperační komplikace hrozí také matce.

Sdružení nemocničních gynekologů a porodníků v reakci na nárůst počtu císařských řezů vydalo poučení určené zejména pro rodičky a páry, které kvůli obavám z bolesti či strachu o dítě v průběhu porodu zvažují císařský řez.

V „Informaci o možných důsledcích porodu císařským řezem na zdraví ženy a dítěte“ shrnuje profesní sdružení současné znalosti, podložené dlouhodobými zahraničními výzkumy.

„I přes značný nárůst počtu císařských řezů zůstává výskyt závažného poškození mozku během porodu stále stejný – asi dva případy na tisíc živě narozených dětí –, neboť drtivá většina případů dětské mozkové obrny u donošených dětí vzniká v předporodním období nebo z jiných příčin,“ uvádí odborné sdružení v instrukci pro rodiče.

Připomíná, že podle Světové zdravotnické organizace (WHO) nepřináší rozšíření těchto porodů nad doporučovanou hranici 15 procent žádné zásadní zlepšení výsledků poporodní péče. Právě naopak, v některých případech může vést ke zvýšenému riziku pro matku i dítě.

Definitivní doporučení, který způsob porodu zvolit, by měli poskytnout zdravotníci v porodnici, konstatuje sdružení porodníků. Císařské řezy nezatracuje: „Pokud jsou přítomny lékařské indikace k operačnímu porodu, pak jsou vždy rizika vyvážena přínosem této operace.

 • Rizika, o kterých se moc nemluví
 • Pro děti porozené císařským řezem
 • – až sedmkrát častější výskyt časných dechových obtíží,– vyšší riziko výskytu nemocí spojených s poruchou slizniční imunity,– celoživotně zvýšené riziko astmatu, cukrovky, obezity, opakovaných hospitalizací pro onemocnění zažívacího traktu,– častější výskyt poruch tolerance složek stravy,– vyšší nemocnost a vyšší počet chronického užívání léků už od 6–7 let,
 • – vyšší riziko úmrtí do věku 21 let.
 • Pro rodičku
 • – až čtyřikrát vyšší riziko komplikací v porovnání s přirozeným porodem,– hrozí zejména vyšší krevní ztráta, poranění orgánů v dutině břišní, nejčastěji močového měchýře,– po operaci možný rozvoj infekce v dutině děložní nebo operační ráně, která si může vyžádat podání antibiotik, ojediněle i opakovanou operaci,
 • – následně až o 10 procent nižší plodnost a nižší schopnost donosit zdravé dítě.
 • Zdroj: Sdružení nemocničních gynekologů a porodníků

Prezident Svazu zdravotních pojišťoven Ladislav Friedrich je přesvědčen, že nějaké „patologické“ chování v systému bude. „Je málo pravděpodobné, že za velmi rozdílné počty císařských řezů na jednotlivých pracovištích by mohl výhradně objektivní průběh porodu a zdravotní stav. Laťku rozhodování mají v jednotlivých zařízeních nastavenou různě,“ říká Friedrich.

Bez operace to v řadě případů skutečně nejde. Někteří porodníci ale volí císařský řez preventivně a ženám ho bezdůvodně doporučují.

Nebo ochotně vycházejí vstříc přání matky, která chce porod bez bolesti prospat, aniž by byla vždy dostatečně schopná zvážit možná rizika. Výsledkem je epidemie „císařů“.

Vyspělejší svět proti ní bojuje, Česko ho mezitím dohnalo. Za posledních 25 let se tu podíl císařských řezů ztrojnásobil, a dostihli jsme tak Západ.

Znepokojivý nárůst těchto operací zachvátil celý svět. Do extrémních rozměrů se císařské řezy rozšířily v Americe. V USA se takto narodí každé třetí dítě, v Jižní Americe skoro každé druhé.

A podobně je na tom Čína, která kopíruje vše západní. Tamním porodníkům nahrávají i čínští vědci. Přišli se studií, že agresivitu dětí může vyvolávat stresující porod.

Tvrdí, že nejnižší riziko je u dětí narozených císařským řezem.

Celosvětový průměr představoval v roce 2014, což je poslední dostupná statistika, 19,1 procenta. Před čtyřiadvaceti lety to bylo 6,7 procenta ze všech porodů.

Strmý růst nastal zejména v méně rozvinutých regionech, kde podíl stoupl z 6,3 na 20,9 procenta. Ve vyspělých zemích se míra císařských řezů zvýšila z 14,5 na 27,2 procenta.

Rekordy láme Brazílie, proslulá kultem těla. Ve velkoměstech takto rodí až 90 procent Brazilek.

Více, než je zdrávo

Ústav pro péči o matku a dítě v pražském Podolí má mezi laickou veřejností obecně dobrý zvuk. Za rok se tu narodí více než pět tisíc dětí. S frekvencí císařských řezů − předloňských bezmála 39 procent − je Podolí v čele žebříčku mezi největšími porodnicemi v tuzemsku.

Budete mít zájem:  Nová data: Císařských řezů ubývá, přesto císařem rodí každá čtvrtá žena v ČR

Zástupce ře­ditele podolského ústavu Ladislav Krofta vyvolal nedávno rozruch svými slovy, že být ženou, vybral by si operaci místo přirozeného porodu. „Císařský řez bude pro určitou skupinu těhotných metodou první volby. A my bychom měli respektovat jejich názor a dát jim možnost si vybrat,“ uvedl doktor Krofta v rozhovoru v Lidových novinách.

Týdeník Ekonom s ním chtěl na toto téma mluvit, ale ani k zaslaným dotazům se lékař nevyjádřil.

MůjPorod.eu – Znáš všechny možnosti? Rozhodnutí jsou ve tvých rukou..

Rozsáhlý online průzkum na téma porody a porodnická praxe v ČR

Sestavili jsme podrobný dotazník, jehož cílem je spolu s vámi nezávisle monitorovat informovanost a představy rodiček o porodu a porovnat je s realitou. I vy můžete přispět předáním svých jedinečných zkušeností s porodem v konkrétní porodnici, případně doma. Můžeme tak zlepšit situaci v našich porodnicích a také připravenost žen k porodu. Dotazník je zcela anonymní. Výsledky dotazníku průběžně aktualizujeme.

Poslední aktualizace k 2. 4. 2019, zpracováno 7 570 odpovědí.

vyplnit dotazník

22 % žen nemělo žádné informace o možnosti dotepání pupečníku

porody v porodnici

41 % žen cvičilo před porodem s Aniballem a z nich by 95 % doporučilo Aniball ostatním ženám

17 % žen, které rodily doma, se rozhodlo rodit doma, protože měly strach z odloučení od dítěte po porodu

domácí porody

89 % žen, které rodily doma, hodnotí svůj porod doma jako úžasný zážitek a nechce už rodit jinak

domácí porody

93 % žen, které rodily doma, mělo plný bonding s matkou po neomezenou dobu

domácí porody

41 % žen porodí do 4 hodin od začátku kontrakcí po 5 minutách

Podrobné statistiky Vyberte si tu pravou porodnici

Co považujeme ve vztahu k těhotenství a porodu za opravdu důležité

16 témat, která bývají často opomíjena, i když mají podle našeho názoru podstatný vliv jak na zdárný vývoj miminka a duševní pohodu maminky, tak na vědomý a snazší průběh porodu.

Miminko vás vnímá už v bříšku

Již od rané fáze těhotenství vnímá dítě veškeré vaše emoce, radost, smutek i stres. Slyší tlukot vašeho srdce, váš hlas i hlasy zvenčí. Povídejte si s ním, hlaďte si rostoucí bříško, zkrátka buďte se svým miminkem v kontaktu. Má to na něj stejně blahodárný vliv, jako na vás a váš vznikající pevný vztah. Pro zajímavost si přečtěte článek Miminko vás slyší, povídejte si spolu

(Ne)zbytnost vyšetření v těhotenství

Od začátku těhotenství by měla těhotná žena podstoupit spoustu vyšetření. Ne všechna jsou však nezbytně nutná a některá s sebou dokonce nesou jistá rizika, některá vyšetření zase nejsou vůbec vypovídající. Podrobně se tomu věnujeme ve článku (Ne)zbytnost vyšetření v těhotenství.

Nepodceňte místo porodu

Přístup k rodící žene se napříč porodnicemi výrazně liší. Vyberte si takové místo, kde se budete cítit dobře a bezpečně. Porodnici, kde jsou připraveni nechat vám prostor a poskytnou čas a laskavou podporu pro narození vašeho miminka.

 Doporučujeme navštívit více porodnic, ať máte srovnání.

V našich statistikách se dozvíte, jakou mají s jednotlivými porodnicemi zkušenost tisíce maminek, které už rodily a jak se shodovaly nebo rozcházely jejich představy o porodu s realitou.

Vzájemný respekt, důvěra a komunikace

Než si vyberete tu pravou porodnici, ve které chcete skutečně rodit, informujte se dopředu, zda jsou v dané porodnici schopni splnit požadavky z vašeho porodního plánu (porodní přání) a seznamte personál podrobně se svým přesvědčením a představou o ideálním průběhu porodu. Pokud se pro porodnici rozhodnete, dejte jim svou důvěru. Porod je dynamický proces a ne vždy všechno objektivně musí dle plánu vyjít. Nebojujte, ale také se neodevzdávejte. Vy rodíte vaše dítě a respekt by měl být vzájemný.

Zvažte přítomnost duly nebo vlastní porodní asistentky u porodu

Výběr doprovodu ženy u porodu je velmi důležitý. Žena je v této chvíli velmi zranitelná, oslabena situací a je dobré, když má s sebou někoho, kdo zná její názory a postoje a komu důvěřuje.

Partner je pro ženu jistě oporou a tím nejbližším člověkem a jeho přítomnost u porodu je pro ženu i pro miminko důležitá. Ale pokud si vytvoříte již před porodem vztah s vlastní porodní asistentkou nebo s dulou, oceníte její péči a pozornost při porodu, která bude patřit jen vám.

 Seznam porodních asistentek a dul najdete například na www.unipa.cz, www.duly.eu nebo mojedula.cz.

Ať si váš muž přečte Manuál pro muže u porodu

Muži mají často obavy, že nebudou vědět, co mají nebo nemají u porodu dělat. Partnerka je chce u porodu, ale oni sami si tím nejsou někdy úplně jistí. Muži, kteří chtějí být své partnerce skutečnou oporou, by si měli přečíst praktické rady a zkušenosti od duly Jitky Čejkové, která v ČR provází ženy/páry těhotenstvím, porodem a rodičovstvím bezmála 20 let. https://partneruporodu.cz/

Sepište si porodní přání (porodní plán)

Ať už je v porodnici předáte nebo ne, je dobré mít sepsány svoje představy o porodu. Nástřih hráze, podání oxytocinu ani odloučení miminka od maminky u fyziologického průběhu porodu nejsou většinou nutné.

Tyto i další body z vašeho porodního přání by měl personál vámi zvolené porodnice znát a respektovat (pokud jsou tato přání realizovatelná). A vy byste měla rodit v takové porodnici, kde budete mít důvěru v personál.

Pokud se připravujete s Aniballem, nezapomeňte to do porodního plánu napsat také. Co by měl vlastně porodní plán či přání všechno obsahovat?

Homeopatie, bylinky, semínka

Většina léků je v těhotenství zakázána. S přípravou na porod vám ale může pomoci homeopatie, čaj z maliníku, lněná semínka a další. Řiďte se svou intuicí, ale také buďte obezřetná – s bylinkami je v těhotenství potřeba zacházet opatrně. Pokud chcete poradit s homeopatiky v těhotenství, při porodu nebo po něm, obraťte se na homeopatku v naší poradně.

Připravte se na porod s Aniballem

Pravidelné cvičení vám přinese účinnou fyzickou přípravu, přiblíží vám vjemy a pocity, které vás budou v průběhu porodu provázet a připraví vaši hráz na porod bez nástřihu nebo poranění.

Balónek ale může přinést mnohem více – sebedůvěru pro porod, a ta je pro celý průběh velmi důležitá.

Nezávislé hodnocení efektu Aniballu najdete ve statistikách na těchto stránkách a vše ostatní na aniball.cz.

Epiziotomie, neboli nástřih hráze

V českých porodnicích rutinně a zbytečně často prováděný zákrok. Pro mnoho žen je oprávněně velkým strašákem, protože hojení nástřihu dlouho trvá a ženu po porodu omezuje. Nástřihu hráze lze účinně předejít již přípravou v těhotenství díky pomůcce Aniball a masáží hráze. Svůj postoj k nástřihu určitě napište i do porodního přání.

Hamiltonův hmat

Jedná se o jednu z metod vyvolání kontrakcí. Provádí jej gynekolog při vaginálním vyšetření a bohužel často bez souhlasu těhotné ženy. Informujte svého lékaře, pokud o tento zákrok nestojíte, protože Hamiltonův hmat s sebou přináší určitá rizika.

Je vždy na zvážení lékaře a především na domluvě s rodičkou, jestli se do něho pouštět. Účinek Hamiltonova hmatu závisí na připravenosti organismu rodičky k porodu. Pokud tělo rodičky není na porod ještě připraveno, Hamiltonův hmat nezabere a je vykonán zbytečně.

Doporučujeme přečíst článek Braňte se Hamiltonovu hmatu.

Nechejte dotepat pupečník

Ve většině porodnic je běžnou praxí přestřihnout novorozenci pupečník do jedné minuty po porodu.

Tento zákrok odpírá narozenému miminku zásadní podíl kyslíku, železa a kmenových buněk! Navíc, pupečník obsahuje celou jednu třetinu objemu krve miminka.

To se rovná objemu krve, která je nezbytná pro úplné prokrvení plic, jater a ledvin při narození. A to už stojí za zvážení! Doporučujeme přečíst článek Dotepání pupečníku, jak moc je důležité?

Plnohodnotný Bonding

Dopřejte si spolu s miminkem po porodu zlatou hodinku. Čas, kdy dochází k tomu pravému bondingu, pomáhá vašemu miminku usnadit příchod na svět. Vaše miminko se kůži na kůži samo snaží posouvat směrem k vašemu prsu, případně se samo přisaje, vnímá vaši vůni, hlas a navazuje oční kontakt.

Nespěchejte, vážení a měření miminka počká. Pokud situace nedovoluje bonding s matkou, může ji plně zastoupit otec a pokud ze zdravotních důvodů miminka bonding není možný hned, nezoufejte.. doženete to později.

O významu a obrovském přínosu bondingu pro miminko i jeho rodiče krásně mluví ve Videoprůvodci primářka novorozeneckého oddělení MUDr. Weberová.

Ambulantní porod

Kompromis mezi klasický porodem a porodem doma. Ať už máte jakékoliv důvody k dřívějšímu odchodu z porodnice, je dobré prostě vědět, že tato možnost existuje. Přečtěte si, co to vlastně je ambulantní porod.

Kojení

Okolo kojení je uměle vytvořen velký tlak. Často je ze všech stran slyšet, jak velký význam kojení má a jak je důležité kojit a na straně druhé, jak se ženám kojit nedaří, perou se s bolestivým kojením a ženy se pak cítí provinile, když kojit přestanou.

95% problémů s kojením je způsobeno nevědomostí a špatnou technikou. Nejlépe by vám měly poradit už přímo v porodnici. Bohužel i tam se můžete dozvědět neúplné a někdy i protichůdné informace. Připravte se na kojení shlédnutím dílu Kojit není věda, když víte jak.

Pokud si k porodu, nebo jen přípravě na porod, domluvíte dulu nebo porodní asistentku, ta vám může dát cenné rady i po porodu právě v souvislosti s kojením. Kojit je přirozené a mateřské mléko má jedinečné složení na míru právě pro vaše miminko.

Kojením mu dáváte to nejlepší, co můžete.

Šestinedělí

Jedinečné a neopakovatelné období v životě ženy i miminka. Čas krásný, ale mnohdy i náročný, protože hormony naplno pracují. Buďte miminku nablízku, kdykoliv to jen jde.

Požádejte okolí o pomoc, zalezte si s miminkem do postele a všechno ostatní hoďte za hlavu. Nesnažte se být dokonalá, protože spokojená maminka má spokojené miminko. Jedinečné období šestinedělí je název samostatného dílu našeho Videoprůvodce.

Je dobré se na šestinedělí připravit, protože porodem všechno teprve začíná. 🙂

Negooglujte příliš

Žijeme v době, kdy se na nás ze všech stran valí spoustu informací.

Přitom ne všechny informace jsou pravdivé a mnohdy mohou nastávající maminku spíš stresovat a vyvolávat strach a ten je před i při porodu velkým nepřítelem.

 Vybírejte si, co budete číst a soustřeďte se na to pozitivní a povzbuzující. Věříme, že pro vás bude tím pravým zdrojem hodnotných informací a názorů náš Videoprůvodce těhotenství, porodem, šestinedělím a kojením.

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *