Připravte si peníze, budou přijímačky

Přihláška ke studiuPřihláškaEN

> Přijímací řízení > Časté dotazy

 1. Kde najdu další informace o přijímacím řízení?
 2. Jaké jsou kontaktní adresy?
 1. Bude se TSP v roce 2021 nějak lišit od TSP z dřívějších let?
 2. Prosím o bližší informace o TSP
 3. Můžete mi poslat nějaké vzorové otázky z TSP nebo zadání z minulých let?
 4. Rád(a) bych se zúčastnil(a) přípravného kurzu na TSP, pořádá MU nějaký?
 5. Je TSP totéž jako OSP u společnosti Scio?
 6. Můžu na FSS místo OSP od Scia vykonat TSP od MU?
 7. Liší se TSP pro různé programy, případně posuzují
  se některé otázky odlišně?
 8. Týká se TSP i navazujících magisterských programů?
 9. Co je to percentil? Proč se na něj mé body získané v TSP přepočítávají?
 10. Lze se TSP účastnit vícekrát a započítat si nejlepší výsledek?
 11. Mám podáno na MU více přihlášek, znamená to, že budu muset absolvovat TSP vícekrát?
 12. Co vše mám mít u sebe při psaní TSP?
 13. Mohu při vypracovávání TSP používat nějaké pomůcky, např. kalkulačku, papír na poznámky, vlastní psací potřeby?
 14. Som zo Slovenska, budem mať TSP preložený do slovenčiny?
 15. Odevzdávají se části TSP průběžně tak, že se k nim nelze vrátit?
 16. Mohu si během vypracovávání TSP dojít na WC?
 17. Bude více termínů TSP?
 18. Bohužel se nemohu zúčastnit běžných termínů TSP, bude nějaký náhradní termín?
 19. Přihlíží MU v přijímacím řízení k výsledkům státní maturity?

1. Kde najdu další informace o přijímacím řízení?
Řadu informací najdete na

 • Diskusní fórum k přijímacímu řízení
 • www.muni.cz – Přijímací řízení

2. Jaké jsou kontaktní adresy?

Prosíme, pokuste se najít odpověď na svůj dotaz níže. Nenajdete-li, využijte kontaktní adresy:

Nezapomeňte uvést v dotazu číslo přihlášky.

3. Postup práce

 • vyberte studijní program
 • vložte osobní údaje (máte-li starší přihlášku, využijte ji, nemusíte vepisovat znovu)
 • poznačte si heslo a číslo přihlášky
 • vyplňujte jednotlivé rubriky, popř. preference studijních plánů, dokud přihláška neoznámí, že je možné ji podat
 • definitivně Podejte přihlášku
 • zaplaťte poplatek (lze kartou, lze za více přihlášek najednou)
 • zkontrolujte za 2 týdny, že platba správně dorazila
 • zjistěte termín zkoušky a výsledek přijímacího řízení

Dokud nekliknete na 'Podat přihlášku', můžete dělat libovolné změny.

Přihláška je pouze elektronická. Není třeba zasílat papírovou kopii nebo doklad o zaplacení.

4. Můj formulář je jiný než kamarádův!

Přihlášky do různých programů se liší. Ve vašem formuláři může a nemusí být formulář pro vyplnění známek ze střední školy, potvrzení lékařské způsobilosti, žádost o přijetí bez zkoušky a další rubriky. Vyplňte vše, co váš formulář vyžaduje (viz červené křížky a červená barva). Úplně vyplněný formulář poznáte tak, že nabízí volbu 'Podat přihlášku'.

5. Kdy a jak dodávám maturitní vysvědčení?

Zpravidla až u zápisu ke studiu. Pokud škola vyžaduje jinak, je to napsáno v přihlášce. Kopie maturitního vysvědčení musí být ověřena úředně (např. na jakékoliv pobočce České pošty označené logem Czech Point, na obecním/krajském úřadě či u notáře).

6. Zapomněl(a) jsem heslo k e-přihlášce, co mám dělat?

Heslo si můžete kdykoliv obnovit, stačí uvést váš e-mail, číslo přihlášky nebo rodné číslo (https://is.muni.cz/prihlaska/reset_pass/). Odkaz pro změnu přístupových údajů zašleme na e-mailovou adresu uvedenou ve vaší e-přihlášce.

7. Musím vyplnit kontaktní e-mail a telefon?

E-mail je povinný. Telefon vám velmi doporučujeme vyplnit. V případě jakýchkoli problémů vás může studijní oddělení rychle a snadno kontaktovat. Svůj kontaktní e-mail prosíme pravidelně sledujte.

8. Chtěl(a) bych změnit studijní program nebo studijní plány

Změna studijního programu není možná, založte si novou přihlášku. Pokud původní přihlášku již máte zaplacenou, můžete zkusit zaslat na kontaktní adresu ([email protected]) žádost o převedení platby ze zaplacené přihlášky na novou.

Tuto možnost však máte pouze do konce období pro podávání přihlášek, poté již dodatečná změna není možná. Změnu studijních plánů můžete provést ve vaší e-přihlášce. Při změně studijních plánů nebo preferencí dojde k založení nové přihlášky.

Po podání nově založené přihlášky bude původní přihláška automaticky zrušena a v případě, že byla již zaplacena, bude platba automaticky převedena na novou přihlášku.

9. Kde zjistím jak a v jaké výši poukázat poplatek?

Po 'Podání přihlášky' se objeví volba 'Zaplatit přihlášky'. Nejlevnější je zaplatit platební kartou (nulový transakční poplatek; i u plateb ze Slovenska). Nemůžete-li zaplatit platební kartou, objednejte si platbu bankovním převodem. Systém vám sdělí číslo účtu a váš unikátní variabilní symbol.

Údaje vyplníte do poštovní poukázky, platebního příkazu, internetbankingu či použijete přímo na pokladně Komerční banky (zpoplatněno dle ceníku banky vyšší částkou). Doporučujeme zaplatit poplatek za přihlášku platební kartou, neboť s touto možností je spojeno minimum možných problémů, které při bankovním převodu mohou nastat (např.

špatné zadání variabilního symbolu, odeslání neúplné částky apod.).

10. Chyby v platbě

 • Omylem zaplacená nižší částka: doplaťte zbytek pod správným variabilním symbolem.
 • Zaplatil jsem již před dvěma týdny, ale v přihlášce nevidím potvrzení: Naskenujte kopii výpisu z účtu či potvrzení o zaplacení a zašlete na prihlaskamunicz.
 • Uvedl jsem chybný variabilní symbol nebo jsem jej zapomněl uvést: Naskenujte kopii výpisu z účtu či potvrzení o zaplacení a zašlete na prihlaskamunicz.
 • Nezúčastním se zkoušky, vrátíte mi poplatek? Nikoliv, manipulační poplatek se nevrací.
 • Upozornění pro uchazeče platící poplatek ze zahraničí:
 • Ze zahraničí doporučujeme platit platební kartou – zpravidla neplatíte poplatky, což je pro vás nejvýhodnější.
 • V případě, že nemáte možnost provést platbu pomocí platební karty, a budete platit bankovním převodem, je bezpodmínečně nutné realizovat platbu v měně, ve které je vystavena objednávka.
 • Děkujeme za pochopení.

11. Kdy nejpozději lze zaplatit?

Uvažujme situaci, kdy podávání přihlášek končí 28. 2. Uhradíte-li poplatek 28. 2. ve večerních hodinách, bude mít datum splatnosti následující (pracovní) den, typicky 1. 3. Proto škola akceptuje i přihlášky uhrazené s termínem splatnosti 1. 3., resp.

následující pracovní den po 28. 2. Poplatek je však nutné uhradit nejpozději 1. 3. typicky v dopoledních hodinách, aby měl termín splatnosti 1. 3. Pokud uhradíte 1. 3. pozdě odpoledne, bude vaše úhrada již po termínu splatnosti, protože bude mít splatnost 2.

3.

Podat přihlášku však smíte nejpozději do půlnoci dne pro podávání přihlášek (zpravidla 28. 2.). Později přihlášku podat nelze.

V přestupném roce končí podávání přihlášek až 29. 2., takže termín 28. 2. je v daném roce nahrazen termínem 29. 2.

12. Mám těžké zdravotní postižení nebo specifickou poruchu učení. Mohu být z těchto důvodů přijat ke studiu bez přijímací zkoušky?

Uchazečům s postižením nabízí MU všestrannou podporu, a proto si může dovolit trvat na tom, že přijímací zkoušku absolvují všichni uchazeči. V přihlášce máte možnost uvést, jaký typ nároku uplatňujete.

Středisko pro pomoc studentům se specifickými nároky (http://teiresias.muni.cz) se s vámi spojí a dojedná přesný technologický postup, jakým budete zkoušku skládat vč. individuálního času odpovídajícího vašemu způsobu práce.

13. Chtěl(a) bych do Brna přijet o den dříve, je organizováno ubytování pro uchazeče o studium?

Informace o možných volných lůžkách na kolejích MU v době přijímacích zkoušek lze získat prostřednictvím kontaktu na webu http://www.skm.muni.cz/. Uchazeči se zdravotním postižením mají možnost své požadavky na ubytování uplatnit prostřednictvím Střediska pro pomoc studentům se specifickými nároky (http://teiresias.muni.cz).

14. Nemám pozvánku k přijímací zkoušce (ztratil(a) jsem ji, nedošla, …)

Pozvánka k přijímacím zkouškám je zasílána pouze elektronickou formou na váš kontaktní e-mail uvedený v e-přihlášce. Veškeré informace o místě a čase konání přijímací zkoušky naleznete i ve své e-přihlášce.

K přijímacím zkouškám si vezměte platný doklad totožnosti (občanský průkaz, cestovní pas); podepsané čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění (tvoří přílohu pozvánky); ochranu úst a nosu (roušku, respirátor bez výdechového ventilu); dále je nutné znát číslo své přihlášky.

15. Nerozumím některým pojmům v nabídce programů
Nerozumíte některým pojmům týkajícím se vysokoškolského studia?

Vysvětlení vybraných pojmů naleznete na této stránce.

16. Bude se TSP v roce 2021 nějak lišit od TSP z dřívějších let?

V roce 2021 se TSP trochu mění, připravte se na jejich skládání online. Oproti minulým rokům se TSP bude sestávat z 48 otázek členěných do 4 subtestů
ověřujících verbální, numerické, analytické a kritické myšlení. Na
jejich zodpovězení máte 100 minut.

Zadání testu je v češtině s výjimkou
osmi položek v anglickém jazyce. U každé otázky máte na výběr z 5
možností, z nichž je jen jedna správná. Za správnou odpověď získáte
jeden bod, za nesprávnou odpověď ztratíte 0,25 bodu.

Otázka bez odpovědi
znamená nula bodů.

17. Prosím o bližší informace o TSP

Veškeré informace o TSP najdete na webové stránce https://www.muni.cz/tsp.

18. Můžete mi poslat nějaké vzorové otázky z TSP nebo zadání z minulých let?

Všechna zadání z minulých let včetně klíče odpovědí jsou dostupná na
webové stránce https://www.muni.cz/uchazeci/bakalarske-a-magisterske-studium/minule-verze-testu-studijnich-predpokladu.

19. Rád(a) bych se zúčastnil(a) přípravného kurzu na TSP, pořádá MU nějaký?

Vzhledem k častým dotazům na diskusních fórech MU i jinde v médiích tímto prohlašujeme, že žádný z členů autorského týmu Testu studijních předpokladů se nepodílí na tvorbě obsahu ani organizaci jakýchkoliv komerčních přípravných kurzů na Test studijních předpokladů.

Uchazečům je k dispozici webová stránka https://www.muni.cz/tsp,
na které naleznete kompletní informace o obsahu zkoušky TSP a doporučené
formě přípravy. Zejména si dovolujeme upozornit na E-learningový
kurz přípravy na TSP, který je rovněž dostupný na uvedené webové stránce.

Budete mít zájem:  Canisterapie – když psí láska léčí

Existují i kurzy, které organizují jednotlivé fakulty MU. Informace o těchto
přípravných kurzech včetně možnosti přihlášení naleznete na https://is.muni.cz/obchod/vzdelani/pripravky/.

20. Je TSP totéž jako OSP u společnosti Scio?

Ne, není. TSP je jiný test než OSP, nelze je tedy zaměňovat. Veškeré
informace o TSP naleznete na webu https://www.muni.cz/tsp, informace o OSP (NSZ) hledejte na webu společnosti Scio.

21. Můžu na FSS místo OSP od Scia vykonat TSP od MU?

V případě podání přihlášky k bakalářskému studiu na FSS si v e-přihlášce můžete vybrat, zda chcete absolvovat Test studijních předpokladů (TSP) organizovaný MU, nebo test Obecných studijních předpokladů (OSP) organizovaný společností Scio. I nadále máte však povinnost absolvovat ještě test ze Základů společenských věd (ZSV) u společnosti Scio.

Pokud si podáváte přihlášky na více fakult MU, je výhodnější zvolit
variantu ZSV na Scio a TSP na univerzitě, stačí vám tedy jeden test
(TSP) pro 7 z 10 fakult MU (TSP nepoužívá pouze LF, FaF a FSpS).

Pro všechny své přihlášky do bakalářského studia na FSS si musíte vybrat stejný způsob přijímacího řízení. Nyní se můžete sami rozhodnout, kterou variantu preferujete jak z hlediska flexibility, tak i nákladů (Scio testy si každý uchazeč musí zaplatit zvlášť u společnosti Scio). Zároveň nepřicházíte o žádnou možnost, kterou jste měli dříve, vaše možnosti se rozšiřují.

Závazně se však musíte rozhodnout už při podávání přihlášky, je možný jen jeden způsob. Pokud tedy chcete jít z celé MU pouze na FSS, je pro vás výhodné dělat ZSV i OSP u Scia, máte více pokusů a můžete zkoušku vykonat blízko domova.

Pokud si podáváte přihlášky na více fakult MU, je výhodnější zvolit variantu ZSV na Scio a TSP na univerzitě, stačí vám tedy jeden test (TSP) pro 7 fakult MU.

Více informací naleznete na
https://www.fss.muni.cz/pro-uchazece/bakalarske-studium/prijimaci-rizeni.

22. Liší se TSP pro různé programy, případně posuzují
se některé otázky odlišně?

Ne, složení otázek v TSP je stejné pro všechny uchazeče, bez ohledu na to, na jakou fakultu a program se uchazeč hlásí.

23. Týká se TSP i navazujících magisterských programů?

Ne, součástí přijímacích zkoušek do navazujících magisterských programů
TSP není.

24. Co je to percentil? Proč se na něj mé body získané v TSP přepočítávají?

Percentil
je určujícím kritériem úspěšnosti v TSP. Vypočítává se na základě počtu
správných odpovědí v TSP a varianty TSP, kterou uchazeč psal. Každý
uchazeč tak může získat maximálně percentil 100, minimální hodnota percentilu je téměř nulová.

Percentil vyjadřuje, kolik procent uchazečů podalo nižší nebo stejný
výkon, tzn. dosáhnete-li např. percentilu 75, znamená to, že 75 %
uchazečů podalo v testu stejný nebo horší výkon než vy. Percentil
se počítá vždy zvlášť pro každou variantu testu.

Není možné dosáhnout
zcela stejně obtížných variant testu, proto jsou posuzovány odpovědi
uchazečů pro každou variantu zvlášť a výsledek je vyjádřen v podobě
percentilu. V jedné variantě může např.

30 správných odpovědí znamenat percentil 70, zatímco v jiné, o něco obtížnější variantě, znamená
stejný počet správných odpovědí třeba percentil 78.

Při stanovení percentilu nehraje žádnou roli program či fakulta, na kterou
se hlásíte – mnoho uchazečů podává přihlášky do více programů; hodnota
jejich percentilu z TSP je přitom pro každou přihlášku vždy stejná.

25. Lze se TSP účastnit vícekrát a započítat si nejlepší výsledek?

Ne, to není možné. TSP absolvujete pouze jednou bez ohledu na to, kolik máte
podaných přihlášek. Vykonávat přijímací zkoušky vícekrát je možné pouze
v případě Fakulty sociálních studií, jejíž přijímací zkoušky organizuje
společnost Scio.

26. Mám podáno na MU více přihlášek, znamená to, že budu muset absolvovat TSP vícekrát?

Ne, TSP absolvujete pouze jednou bez ohledu na to, kolik jste podal(a)
přihlášek.

Výsledek TSP je součástí přijímacího řízení na všech
fakultách MU kromě Lékařské fakulty a Farmaceutické fakulty, které používají pouze oborové
testy, Fakulty sportovních studií, která používá oborové testy a
praktickou zkoušku, a Fakulty sociálních studií, jejíž přijímací
zkoušky organizuje společnost Scio.

V případě Fakulty sociálních
studií si však můžete zvolit, zda chcete absolvovat Test studijních
předpokladů (TSP) organizovaný MU, nebo test Obecných studijních
předpokladů (OSP) organizovaný společností Scio. Více informací v
odpovědi na otázku č. 22.

27. Co vše mám mít u sebe při psaní TSP?

Žáci v nervozitě. Na termín přijímaček se čeká, maturantům chybí cvik

Ministerstvo školství připravilo plán postupného otevírání škol. V nervozitě jsou ale stále žáci devátých tříd základních škol, maturanti a žáci, které čekají závěrečné zkoušky. Jasné je pouze to, že se maturity a závěrečné zkoušky nemohou konat dřív než 1. června. Na termín přijímacích zkoušek si musí deváťáci počkat.

„Já bych mohl vystřelit jakýkoli termín v červnu, ale bylo by to ode mě neférové. V tuto chvíli musíme počkat na jednotlivé vlny. Já to oznámím v dostatečném předstihu tak, aby se školy stihly na přijímačky nachystat a studenti věděli, kdy jednotná přijímačka bude,“ řekl ve středu ministr školství Robert Plaga (ANO).

Žáci budou mít možnost přijímací zkoušky vykonat pouze jednou. Odborníci ale kritizují MŠMT hlavně za to, že stále nezveřejnilo plán B – tedy co se stane, pokud se přijímací zkoušky neuskuteční. Třeba kvůli zhoršení epidemiologické situace.

„U přijímacích zkoušek stále hrozí situace, že se vůbec v letošním školním roce neuskuteční, a přitom se konat musí, protože Ministerstvo školství nepředstavilo žádnou alternativu,“ říká konzultant společnosti EDUin Karel Gargulák. Podle něj by ministerstvo mohlo nechat přijímací zkoušky na školách a neřešit jednotný test.

Současná situace navíc ještě více prohloubí sociální a ekonomické nerovnosti ve vzdělání. Děti rodičů vysokoškoláků a z bohatších rodin mají lepší šanci se i doma na přijímací zkoušky připravit, u ostatních dětí by pomohla škola, jenže na dálku to není tak snadné.

„Klíčový argument není ani to, že si takové rodiny mohou dovolit zaplatit přípravné kurzy, úplně stačí, že s dětmi doma procvičují nějaké učivo, které se neprobírá ve škole. Teď se ten rozdíl znásobí ještě víc tím, že se děti učí doma,“ dodává Gargulák.

Objevily se i proto návrhy, aby se přijímací zkoušky letos nekonaly a místo nich se vzal jako určující průměr známek na vysvědčení. To by ale nevyřešilo nic pro gymnázia, které se perou s vysokým převisem uchazečů. Většina z nich má na vysvědčení samé jedničky.

Zvlášť střední odborné školy a učiliště ale čeká perný červen. Nejenže se do něj musí vejít termíny maturit a k tomu závěrečné zkoušky, ale navíc právě i přijímačky.

„Těžké to bude pro velké školy, kde v červnu poběží maturitní zkoušky, závěrečné zkoušky a do toho se budou ještě konat přijímací zkoušky. Pro ně to bude personálně náročné,“ říká předseda Asociace energetického a elektrotechnického vzdělávání Jan Mareš.

Na druhou stranu jsou ale nervózní i žáci, které například čekají praktické zkoušky. Kvůli uzavření škol 11. března si řadu úloh nemohli procvičit. Doma na nich pracovat navíc nešlo, protože potřebné nástroje jsou většinou dostupné pouze ve škole.

Maturanti a žáci připravující se na závěrečné zkoušky se mohou do škol začít vracet až od 11. května. Podle ředitele Střední odborné školy a středního odborného učiliště Písek Milana Rambouse tak musí školy při zkouškách brát v potaz hlavně učivo, které si žáci osvojili před uzavřením škol.

„Nikdo nikoho nebude chtít potopit, ostatně to tak nebylo nikdy. Teď jsme navíc v jiné situaci a k tomu taky přihlédneme,“ říká Milan Rambous.

Ředitel písecké SOŠ a SOU navíc vyhlíží hlavně konkrétní pokyny Ministerstva školství, které představený harmonogram konkretizují. Problém vidí třeba u internátů. Některé z nich budou muset podle něj zůstat navzdory otevření škol pro maturanty zavřené.

„Spravujeme domov mládeže, ale tam jsou žáci z různých škol, takže doufám, že se otevírat nebude, protože bychom nebyli schopni řádně zabezpečit jeho provoz,“ dodává Rambous.

Ačkoliv se tedy poslední ročníky středních škol, konzervatoří a vyšších odborných škol budou kvůli přípravě na maturity a závěrečné zkoušky částečně vracet do tříd, platit bude stále celá řada omezení. Řádná výuka se obnovovat nebude. Pokud se vůbec otevřou, bude speciální režim platit také v jídelnách nebo internátech.

Mimořádná úprava zákona pro letošní rok, která již platí, počítá s tím, že se jednotné přijímací zkoušky uskuteční 14 dní po znovuotevření škol. Maturity pak o týden později. Podle Ministerstva školství se tak přijímačky uskuteční někdy v červnu a maturity, absolutoria a závěrečné zkoušky po 1. červnu.

Budoucí středoškoláci mají letos na přijímací zkoušky jediný pokus | Téma

Nebýt koronaviru, měli by žáci v tuto chvíli přijímačky na střední školy měsíc za sebou. Výjimečná situace ale způsobila, že letos v květnu teprve začínají finišovat s přípravou. Ministerstvo školství posunulo termín přijímacích zkoušek na 8.

června pro čtyřleté obory včetně nástavbového studia a na 9. června pro víceletá gymnázia. Náhradní termín jednotných přijímacích zkoušek (JPZ) pak vypsalo na 23. června. Budoucí středoškoláci se zatím připravují sami doma, případně se počínaje pondělím 11.

května vrátili do škol, kde absolvují intenzivní přípravu se svými učiteli.

„Ta nejistota okolo termínu přijímaček byla nepříjemná. Nemohl jsem si učení dobře časově rozplánovat, a když se přerušily i prezenční přípravné kurzy, kam jsem byl přihlášený, moje studijní morálka klesla na nulu. Teď vím, že mám asi měsíc času, tak se do toho budu muset znova ponořit.

Budete mít zájem:  Povinně české potraviny – odnese to zákazník

Ze školy nám teď sice napsali, že se můžeme zapojit do přípravy na přijímačky, dva dny v týdnu bude u nás ve třídě probíhat výuka češtiny a matematiky, ale všechna ta hygienická opatření se mi nechce podstupovat, tak se raději zkusím připravit doma sám,“ popisuje trable okolo přijímaček 15letý Matyáš z Prahy, který se hlásí na čtyřleté gymnázium.

Ti, které teď stejně jako Matyáše čeká měsíční „trénink“ na přijímačky, mohou využít testovacího prostředí Cermat, které nese název Přijímačky bez obav, a je k dispozici zdarma na webu Prijimacky. cermat.cz.

„Ministerstvo připravilo podpůrné materiály, ve kterých se může žák v reálném prostředí seznámit s testovacím archem včetně možnosti časomíry. Žáci budou mít k dispozici také aplikaci, kde si mohou procvičovat testy z minulých let.

Zhlédnout mohou i výuková videa,“ řekl ministr školství Robert Plaga na tiskové konferenci k novým termínům přijímacích zkoušek.

Stejný obsah

Výuka ve školách byla pro žáky devátých ročníků 11. května skutečně obnovena, a to především za účelem přípravy na přijímací zkoušky.

Školní docházka je ale až do konce června 2020 nepovinná, takže mají deváťáci na výběr, zda se budou připravovat sami doma, nebo s učiteli ve škole.

Většina škol neučí podle běžného týdenního rozvrhu, ale soustřeďuje se na předměty stěžejní pro přijímačky, tedy český jazyk a matematiku. To vše za jasně daných podmínek.

Řada věcí se sice mění, ale obsah přijímacích zkoušek do maturitních oborů zůstává stejný. Z velké části o něm rozhoduje ministerstvo školství, potažmo Cermat. Ten vytváří a vyhodnocuje jednotné didaktické testy z češtiny a matematiky.

V kompetenci školy jsou pak takzvané školní přijímací zkoušky z některých dalších předmětů, jako je biologie, chemie či angličtina.

Ministerstvo školství zaslalo na začátku května školám manuál s hygienickými standardy pro průběh výuky. Ve třídě mohou být žáci maximálně po 15 s tím, že v lavici sedí po jednom. Ihned po příchodu do třídy musejí všichni použít dezinfekci na ruce.

Každý žák musí mít s sebou na den minimálně dvě roušky a sáček na uložení použité. Ve třídě sice žáci ani učitelé roušku nosit nemusejí, pokud je mezi nimi zachován dvoumetrový rozestup, ale při pohybu na chodbách a ve společných prostorách ano.

Řada věcí se sice mění, ale obsah přijímacích zkoušek do maturitních oborů zůstává stejný. Z velké části o něm rozhoduje ministerstvo školství, potažmo Cermat.

Ten vytváří a vyhodnocuje jednotné didaktické testy z češtiny a matematiky.

V kompetenci školy jsou pak takzvané školní přijímací zkoušky z některých dalších předmětů, jako je biologie, chemie či angličtina. Co tedy žáky u přijímaček čeká?

Více času na testy

Letos – stejně jako loni – budou všichni uchazeči o středoškolské studium psát písemný test z češtiny a matematiky. To zůstává stejné. Co se ale mění, je čas, který na testy žáci mají.

Ministr školství Plaga oznámil, že vzhledem k výjimečné situaci se jej ministerstvo rozhodlo prodloužit o deset a 15 minut. Na test z češtiny uchazeči budou mít 70 minut oproti dřívější hodině a na matematiku 85 minut oproti loňským 70 minutám.

Varianty testů jsou různé: pro čtyřleté obory vzdělání (včetně nástavbového studia), pro šestiletá a pro osmiletá gymnázia.

Zatímco ještě loni měli žáci k dispozici dva termíny zkoušek a započetl se jim ten lepší výsledek, nyní se situace změnila. Ministerstvo školství vyhlásilo pouze jeden termín JPZ pro čtyřletá gymnázia a nástavby a jeden pro víceletá gymnázia.

Žáci tím přijdou o možnost druhého pokusu, ale zamezení hromadného přesunu téměř sta tisíc uchazečů na další školu má teď přednost. Navíc se tím zkrátí a zrychlí harmonogram přijímacího řízení.

Děti se tedy dostaví k přijímačkám pouze na školu, kterou uvedly v přihlášce na prvním místě (škola jim zašle pozvánku).

Na test z češtiny uchazeči budou mít 70 minut oproti dřívější hodině a na matematiku 85 minut oproti loňským 70 minutám. Varianty testů jsou různé: pro čtyřleté obory vzdělání (včetně nástavbového studia), pro šestiletá a pro osmiletá gymnázia.

V případě, že podávaly přihlášku na gymnázium se sportovní přípravou, ji budou konat na tomto gymnáziu. Výsledek JPZ poté využijí obě školy, tedy i ta, na niž se žák hlásí, ale jednotnou zkoušku tam nevykoná.

Ředitelé škol organizujících školní přijímací zkoušku v těchto dnech už na svých školních webech většinou zveřejnili dva termíny jejího konání (jeden pro uchazeče, kteří v přihlášce uvedli jejich školu na prvním místě, a jeden pro ty, kteří si ji zapsali jako druhou).

Ministerstvo termíny školních přijímaček stanovilo vyhláškou na 3., 4., 5. a 6. června.

Náhradní termíny pro ty, kteří se z vážných důvodů nebudou moci dostavit v řádném termínu, jsou určeny na 19., 20., 21. a 22. června. Žáci zároveň obdrží pozvánku, kterou jim ředitelé nejpozději pět pracovních dní před termínem zkoušky zašlou.

Pokud se na škole koná pouze JPZ, bez školní zkoušky, pozvánka by žákům měla odejít nejpozději deset pracovních dní před termínem JPZ.Některým ředitelům dělá nadcházející červen těžkou hlavu.

Budou totiž muset zorganizovat maturitní i přijímací zkoušky, zvládnout pedagogické rady, a ještě vystavit vysvědčení.

Jiní věří, že příští měsíc lze přežít bez větších obtíží.

„Přijímací zkoušky zvládneme stejně jako v předchozích letech bez větších obav,“ říká ředitel Střední zdravotnické školy v Olomouci Pavel Skula a dodává: „Naopak jako ulehčení pro organizaci přijímacích zkoušek se mi jeví jeden termín.

“ Zatímco řada deváťáků vnímá tento jediný pokus namísto loňských dvou jako handicap, Skula to vidí jinak: „Jeden termín nepředstavuje pro uchazeče zásadní problém. Pokud žáci tvrdí, že je to pro ně problém, je to trochu výmluva – příprava alibi.“

Hranice úspěšnosti

Maximální možný počet dosažených bodů v didaktických testech z matematiky i českého jazyka a literatury je 50. Minimální hranice úspěšnosti však není centrálně stanovena.

Ředitelé škol si kritéria pro přijetí a způsob hodnocení určují sami a zveřejňují je na webových stránkách školy.

Celkové hodnocení tak může vyjma výsledku jednotného testu ovlivnit i prospěch uchazeče za předcházející období, zvládnutí již zmíněné školní zkoušky, ústní pohovor, úspěchy ve vědomostních žákovských soutěžích či olympiádách.

Maximální možný počet dosažených bodů v didaktických testech z matematiky i českého jazyka a literatury je 50. Minimální hranice úspěšnosti však není centrálně stanovena. Ředitelé škol si kritéria pro přijetí a způsob hodnocení určují sami a zveřejňují je na webových stránkách školy.

To vše ovšem za podmínky, že výsledek jednotného testu se na celkovém hodnocení uchazeče bude podílet minimálně 60 procenty. Body za testy Cermat jsou tedy o něco důležitější než za školní zkoušku.

V případě sportovních gymnázií pak stačí jen 40procentní podíl, tam má test o něco nižší dopad na výsledek. Jakmile žáci vyplní jednotné testy, škola je ještě v den konání JPZ naskenuje a odešle Cermatu k vyhodnocení.

Ten je opraví a výsledky do sedmi kalendářních dnů zpřístupní oběma školám, které uchazeč uvedl v přihlášce.

Škola má pak pouze jeden den, aby určila pořadí a zveřejnila seznam přijatých žáků na svých webových stránkách a v papírové podobě na přístupném místě ve škole. Písemné oznámení dostanou poštou pouze nepřijatí. Pro ty, kteří slaví úspěch, ovšem povinnosti nekončí.

Musejí se rozhodnout, zda ke studiu na vybranou školu nastoupí, a dát jí to na vědomí. Že má uchazeč o studium na škole zájem, potvrdí tak, že řediteli školy pošle správně vyplněný zápisový lístek.

Jde o povinný krok, který je nutné udělat do pěti pracovních dnů od zveřejnění seznamu přijatých (i v případě náhradních termínů).

Kdo lístek neodešle, vzdává se práva na přijetí. Neodevzdá ho tedy ten, kdo na danou školu nastoupit nechce, například proto, že se dostal i jinam. Zapsaný uchazeč své rozhodnutí nemůže změnit.

Výjimkou je situace, kdy je přijat na jinou školu na základě takzvaného nového rozhodnutí, které letos nahradí institut odvolání.

Zápisový lístek mu škola po předložení výsledku tohoto nového rozhodnutí vrátí, aby jej mohl odevzdat na vybrané škole.

Nový institut

Zatímco dříve měli žáci, kteří se umístili těsně pod limitem přijetí, šanci na zvrácení nepříznivého výsledku ještě písemným odvoláním, letos je to jinak. Odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí nebude možné z důvodu urychlení přijímacího procesu. Nově ho nahradí institut takzvaného nového rozhodnutí.

Odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí nebude možné z důvodu urychlení přijímacího procesu. Nově ho nahradí institut takzvaného nového rozhodnutí.

Díky němu bude moci ředitel aktivně přijmout uchazeče na uvolněná místa po úspěšných žácích, kteří si vybrali jinou školu. Musí však s tímto krokem vyčkat až po odevzdání zápisových lístků a nechat volná místa pro uchazeče konající zkoušku v náhradním termínu.

Nové rozhodnutí se řeší pouze na úrovni školy, tedy bez zásahu krajského úřadu. Ministerstvo školství a tělovýchovy také počítá s tím, že prováděcí vyhláška zaváže ředitele škol, aby na školním webu zveřejnili počet míst uvolněných po uplynutí lhůty pro odevzdání zápisových lístků, které budou obsazovat prostřednictvím vydání nových rozhodnutí.

Budete mít zájem:  Zkřížená Alergie Na Penicilin?
 • Jednotná přijímací zkouška (JPZ) – řádný termín pro čtyřleté obory (včetně nástavbového studia) byl stanoven na 8. června, pro šestileté obory a osmiletá gymnázia na 9. června.
 • Náhradní termín JPZ – je určen na 23. června.
 • Řádné termíny školních přijímacích zkoušek proběhnou 3., 4., 5. a 6. června. V náhradních termínech pak 19., 20., 21 a 22. června.

Přípravné kurzy k přijímacím zkouškám 2020

Vážení rodiče,milí žáci,

součástí přijímacího řízení do maturitních oborů bude také v letošním roce jednotná přijímací zkouška z českého jazyka a literatury a z matematiky. Přípravu zadání testů jednotné zkoušky, jejich distribuci, zpracování a hodnocení výsledků zajišťuje Centru pro zjišťování výsledků vzdělávání  (Cermat).

Naše škola nabízí žákům základních škol pomoc s přípravou k přijímacím zkouškám. Vedle přijímacích zkoušek na nečisto, které si žáci ZŠ mohli v naší škole vyzkoušet v prosinci, připravujeme také v letošním roce přípravné kurzy k přijímacím zkouškám.

Jak budou kurzy vypadat

Kurz se bude skládat z lekcí v rozsahu přibližně 2 vyučovacích hodin (90 minut) konaných jednou týdně. V průběhu každé lekce si žáci budou moci pod vedením učitele gymnázia vyzkoušet řešení podobného testu, jaký bývá součástí přijímacího řízení.

Na každou lekci bude pro účastníky kurzu připravena sada úloh, kterou si žáci mohou odnést domů. Zaměření lekcí se bude střídat tak, že každá lichá lekce bude věnována testu z matematiky a každá sudá lekce testu z českého jazyka.

Proběhnou celkem čtyři lekce každého předmětu.

Termíny konání

Vypisujeme po jednom kurzu pro žáky z 5. a z 9. třídy ZŠ. Kapacita každého kurzu bude 34 žáků.

 • pro žáky z 5. třídy ZŠ – pátek, 14:00 hodin
 • pro žáky z 9. třídy ZŠ – pátek, 14:30 hodin

První lekce se uskuteční v pátek 14. 2. 2019 a bude věnována testu z matematiky.

Přehled termínů:

 • Matematika: 14.2., 28.2., 13.3., 27.3.
 • Český jazyk: 21.2., 6.3., 20.3., 3.4.

Cena kurzů

Základní cena kurzu činí

 • pro žáky 9. tříd ZŠ – 800,- Kč za kurz
 • pro žáky 5. tříd ZŠ – 600,- Kč za kurz

Jelikož chceme pomoci s přípravou k přijímacím zkouškám především žákům ZŠ, kteří mají zájem o studium na naší škole, je pro žáky, kteří se hlásí ke studiu na Gymnáziu Zábřeh, stanovena snížená cena.

Zvýhodněná cena pro žáky, kteří se hlásí ke studiu na Gymnáziu Zábřeh, činí

 • pro žáky 9. tříd ZŠ – 300,- Kč za kurz
 • pro žáky 5. tříd ZŠ – 200,- Kč za kurz

Úhrada kurzovného

Úhrada kurzovného proběhne ve dvou splátkách.

První splátku je nutné uhradit před zahájením kurzů, tj. do 10. 2. 2020. Její výše činí:

 • pro žáky 9. tříd ZŠ – 300,- Kč
 • pro žáky 5. tříd ZŠ – 200,- Kč

Druhou splátku je nutné uhradit do 4. 3. 2020. Její výše činí:

 • pro žáky 9. tříd ZŠ – 500,- Kč
 • pro žáky 5. tříd ZŠ – 400,- Kč
 • Druhou splátku neplatí žáci, kteří podávají přihlášku ke studiu na Gymnáziu Zábřeh.
 • UPOZORNĚNÍ
 • V případě neúčasti žáka v jednotlivých lekcích se kurzovné ani jeho poměrná část nevrací.

Účastník kurzů má možnost docházku do kurzů zcela ukončit po prvních třech lekcích. V takovém případě účastník neuhradí druhou splátku kurzovného.

Úhrada kurzovného

Úhradu kurzovného lze provézt hotově nebo bezhotovostně (převodem na účet). Při platbě je nutné uvést variabilní symbol, který účastník obdrží v elektronickém potvrzení přihlášky do kurzu.

 1. Platba v hotovosti
 2. Platbu v hotovosti lze provézt v kanceláři školy – 1. patro, vpravo od hlavního schodiště, v pracovních dnech v době 9:00 – 12:00, 12:30 – 15:30
 3. Platba převodem

Platbu lze provézt převodem na účet u Komerční banky, a.s., číslo účtu 86-7476040237/0100.

Přihlašování do kurzů

Do kurzu je možné se přihlásit elektronicky prostřednictvím formuláře na našich internetových stránkách. Je nutné zadat jméno a příjmení žáka a e-mailovou adresu.

Na uvedenou adresu Vám bude zasláno potvrzení registrace do kurzu a současně variabilní symbol pro úhradu kurzovného.

V budoucnu by v případě potřeby byly na tuto adresu zasílány také další informace týkající se kurzů. 

Vstup do přihlašovacího formuláře

Na pololetní vysvědčení bude stačit slovní hodnocení, maturity budou bez známek a na střední bez přijímaček

Za normálních okolností by děti po vánočních prázdninách opět zamířily do škol, letos se ale návrat týká jen prvňáků, druháků a žáků speciálních škol. Všichni ostatní startují poslední měsíc prvního pololetí školního roku z domova. Pokud se školy do konce ledna neotevřou, mohou pololetní vysvědčení předat později.

Jeho obsah ale budou muset žákům sdělit 28. ledna, uvedla to mluvčí ministerstva školství Aneta Lednová. Úřad podle ní již školám poskytl doporučení k tvorbě pololetního hodnocení. S ohledem na výuku na dálku by se mělo zaměřit na odpovědnost dětí za vlastní učení, práci s časem a plnění povinností.

Na vysvědčení ministerstvo doporučuje slovní hodnocení, možné ale budou i známky.

Ministerstvo školství také vydalo opatření k úpravě přijímacích zkoušek na maturitní obory středních škol.

Potvrdilo v něm už dříve avizovanou změnu, že letos nebudou na čtyřletých maturitních oborech povinné jednotné přijímací zkoušky.

Ředitelé středních škol budou moct uchazeče přijímat jen na základě vlastních přijímacích zkoušek školy, případně zcela bez zkoušek. Na víceletá gymnázia by se měly státní přijímací zkoušky konat jako obvykle včetně dvou termínů.

Přijímací zkoušky na střední školy připravované státní společností Cermat tak, aby byly pro všechny stejné, zůstávají povinné pro víceletá gymnázia. Bývá velký přetlak zájmu a ředitelé potřebují nějaké vodítko, jak žáky rozřadit. Jinak školy tyto testy jako kritérium pro přijetí uchazečů mohou, ale nemusí použít. Bude možné uskutečnit přijímací zkoušky i distančním způsobem.

Termíny pro jednotné testy od Cermatu se zatím nezměnily − pro čtyřleté obory budou 12. a 13. dubna, na víceletá gymnázia 14. a 15. dubna, podle ministra školství Roberta Plagy (za ANO) je ale bude možné podle vývoje koronavirové epidemie posunout. Ředitelé vyhlásí podmínky pro přijetí na své školy do konce ledna. Termín pro podání přihlášky pro první kolo zůstává zachován na 1. března.

Maturity bez známek

Na začátku roku není jasné ani to, kdy budou maturity. „V případě méně příznivé epidemické situace je možné, obdobně jako ve zkušebním období jaro 2020, posunout termíny,“ sdělila mluvčí ministerstva Aneta Lednová. Doplnila, že není v plánu vypustit některou část maturitní zkoušky.

Ovšem na změny se letos maturanti musí připravit i bez ohledu na virus. Státní maturitní testy z češtiny, matematiky a cizího jazyka se už nebudou známkovat.

Hodnotit se budou jen slovy „uspěl“ či „neuspěl“, podle procenta zvládnutých úkolů. Hranici úspěšnosti v testech určí Cermat.

Celkové hodnocení z češtiny nebo cizího jazyka bude tvořit ze 40 procent známka ze slohu a z 60 procent z ústní zkoušky ve škole.

Povinné slohy a ústní zkoušky z jazyků si školy budou organizovat samy. Zatímco ještě loni psali studenti maturitní sloh z češtiny i cizích jazyků podle centrálně zadávaných témat od jmenované ministerské společnosti, letos je školy vymyslí i vyhodnotí samy.

Zejména učitelé jazyků z odborných škol se tomu brání. Ministerstvo požaduje, aby otázky byly monotematické, což dosud neplatilo. „Znamená to, že do otázek nebudeme moct přidat naši odbornou část, a pokud ano, bude to hrozně šroubované.

Nevím, jak k tématu o rodině či cestování nenásilně přidat svařování,“ vysvětluje angličtinář David Jedlička ze Střední školy průmyslové a umělecké v Opavě. Jenže ministerstvo si za změnou stojí.

Podle jeho stanoviska mají školy využít pracovní listy z minulosti nebo zkušenosti ze školní části maturit.

Informatika jinak

Zkušenosti z distanční výuky ukázaly, jak je důležité, aby děti i učitelé rozuměli digitálním technologiím.

V letošním roce by se měl z informatiky stát mnohem důležitější předmět, třeba na úrovni dějepisu. Za celou základní školní docházku byla dosud povinná jedna hodina informatiky týdně ve dvou ročnících.

Nyní by měla být na prvním stupni povinná ve dvou ročnících a na druhém ve všech čtyřech.

Změnit se má také to, co se žáci ve výuce dozvědí. Už by nemělo jít primárně o ovládání počítače, psaní a úpravu textů. To by se mělo učit třeba v češtině, kam práce s textem patří. Vytváření tabulek by zase měli probrat učitelé matematiky. V hodinách informatiky by měl zůstal prostor na robotiku či základy programování.

Ministerstvo školství tyto změny plánuje od roku 2016, letos by se konečně měly dostat na všechny školy. „Pomoct by mohla zkušenost s on-line výukou, teď je na zavedení novinek dobrá doba,“ míní Bořivoj Brdička z Jednoty školských informatiků.

Neplatiče výživného nahradí stát

Velká pomoc od státu má přijít zejména samoživitelkám a samoživitelům. Od července bude za neplatiče proplácet alimenty stát a poté je bude po dlužnících vymáhat.

Na nezaopatřené děti bude Úřad práce vyplácet maximálně tři tisíce korun měsíčně. „Zákon má pomoci dětem, které mají tu smůlu, že se narodily do rodin, kde jeden z rodičů neplatí alimenty,“ řekla ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová. Podle ní se náhradní výživné týká odhadem 24 tisíc nezaopatřených dětí.

Maláčová připustila, že zákon o náhradním výživném neřeší nízkou vymahatelnost dlužného výživného.

Změnit to chce další právní úpravou, a to v novele občanského zákoníku, kterou se zabývá sněmovna. Ve hře je vedle zabavení řidičského průkazu, rybářského či loveckého lístku také zákaz vstupu na sportovní a kulturní akce pro dlužníky.

Samoživitel/ka musí ale nejprve začít peníze po dlužníkovi vymáhat v exekuci nebo soudně. Pokud druhý rodič poslal na výživném jen část peněz, stát by doplatil zbytek do tří tisíc korun. Úřady práce by podle ministryně kvůli nové agendě měly posílit zhruba o 150 lidí.

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Adblock
detector