Pracujete v penzi? Nechte si zvýšit vyplácený důchod

Myslíte si, že výši přiznaného starobního důchodu už kromě valorizace nemůže nic ovlivnit? Příjmy si můžete samozřejmě zvýšit výdělečnou činností i v důchodovém věku. Pokud už ale pracujete, nezapomeňte si také zažádat o zvýšení důchodu.

Zvyšte si výměru

Důchodci, kteří pobírají starobní důchod a zároveň ještě vykonávají výdělečnou činnost, si mohou zažádat o zvýšení důchodu. Není podstatné, zda je výdělečnou činností podnikání nebo zaměstnanecký poměr.

Tuto možnost mají i důchodci, kteří odešli do penze předčasně. Mohou ji ale využít až poté, co dosáhnou důchodového věku.

O kolik si můžete přilepšit?

Důchodci, kteří si nechávají vyplatit starobní důchod, si mohou nechat penzi zvýšit za každých 360 kalendářních dnů získaných výdělečnou činností o 0,4 % z procentní výměry.

Je to ale možné jedině v případě, že důchodce skutečně odpracoval minimálně 360 kalendářních dnů. Nárok na zvýšení výměry pak vzniká vždy až po dvou letech nepřetržitého výkonu výdělečné činnosti nebo po jejím skončení.

Další podmínkou je, aby tato výdělečná činnost zakládala účast na důchodovém pojištění. Pro tyto účely se ale započítává pouze doba, kterou jste odpracovali po 31.12. 2009. Odpracovanou dobu před tímto datem započítat nelze. Stejně jako dobu dočasné pracovní neschopnosti, ošetřování člena rodiny a dobu neplaceného volna.

Jak na to?

Pokud splňujete podmínky pro zvýšení výměry starobního důchodu, můžete si o úpravu požádat na příslušné okresní správě sociálního zabezpečení (OSSZ), pod kterou spadáte dle vašeho trvalého bydliště.

Splnění podmínek, tedy například počet dnů výdělečné činnosti, její ukončení či její nepřetržitá dvouletá činnost se prokazuje na evidenčním listu důchodového pojištění. U zaměstnanců si ho OSSZ vyžádá od zaměstnavatele, v případě OSVČ si vede záznamy sama.

Přerušením činnosti dobu neztrácíte

V případě, že přerušíte výkon výdělečné činnosti před tím, než v součtu dosáhne 360 kalendářních dnů, doba nepropadá. Při obnovení výdělečné činnosti se tato připočítává k minulým odpracovaným dnům.

Názorné příklady

Nejlépe si vysvětlíme problematiku na modelových příkladech.

Příklad 1

Důchodce od 1. listopadu 2009 pobírá starobní penzi a zároveň stále pracuje. I přes to, že se doba výdělečné činnosti počítá až od 1. ledna 2010, už má odpracováno 720 kalendářních dnů. Může proto požádat o zvýšení důchodu.

Dosud jeho penze činí 12 150 Kč (2270 Kč základní a 9880 Kč procentní výměra). Za každých 360 dnů se mu procentní výměra zvýší o 0,4 %. Platí tedy 9880×0,8 % = 80 Kč (po zaokrouhlení na celé Kč nahoru).

Nově tedy bude po dvou letech výdělečné činnosti pobírat penzi ve výši 12 230 Kč.

Příklad 2

Penzista pobírá starobní důchod a zároveň stále pracuje od 1. prosince 2010. Již odpracoval 360 kalendářních dnů. Na zvýšení dávky však stále nárok nemá. Nepracuje totiž nepřetržitě po dva roky. O navýšení důchodu tedy smí požádat ve chvíli, kdy jeho zaměstnání skončí nebo až doba nepřetržité výdělečné činnosti dosáhne dvou let.

Příklad 3

Důchodce pobírá starobní penzi a zároveň od 1. června 2010 do 31. května 2011 pracoval. Odpracoval tak 360 kalendářních dnů. Protože jeho výdělečná činnosti skončila, může si od 1. června 2011 požádat o navýšení důchodu.

Jeho penze činí 12 110 Kč (2230 Kč základní výměra roku 2011 a 9880 Kč procentní výměra), procentní výměra se mu tedy navýší o 0,4 %, což po zaokrouhlení činí 40 Kč.

Nově tedy bude každý měsíc pobírat 12 150 Kč.

Příklad 4

Penzista k 31.12. 2011 pobírá starobní důchod a pracuje. Má odpracováno 330 kalendářních dnů, které získal výdělečnou činností od roku 2010. Nesplnil tedy podmínku 360 odpracovaných dnů. O zvýšení výměry tedy bude moci požádat až získá dalších 30 dnů a jeho zaměstnání skončí.

Když nepotřebujete důchod

Většina důchodců si přivydělává proto, aby zvýšili svou životní úroveň v penzi a dávku starobního důchodu potřebují. Pro ty, kteří si ale mohou dovolit nechat si dočasně vyplácet pouze část starobní penze nebo ji prozatím oželet celou, existují i další varianty jak výměru zvýšit.

Pojištěnci, který vykonává výdělečnou činnost i poté, co mu vznikl nárok na výplatu starobního důchodu a nenechává si dávku vyplácet, se procentní výměra zvýší o 1,5 % výpočtového základu za každých 90 kalendářních dnů výdělečné činnosti.

Pracujete v penzi? Nechte si zvýšit vyplácený důchod

Doba kratší 90 kalendářních dnů, která nebyla zhodnocena, se přičte k době pojištění získané do vzniku nároku na důchod, a to v případě, že se tak získá celý rok pojištění.

V případě, že o to pojištěnec požádá, pak se i doba delší než 90 kalendářních dnů nezhodnotí pro zvýšení procentní výměry, ale přičte se k době pojištění získané do vzniku nároku na důchod, a to v rozsahu, který určí pojištěnec, vysvětluje web České správy sociálního zabezpečení.

Pokud si necháte v tomto případě vyplácet starobní penzi jen z poloviny, zvýší se procentní výměra za dobu výdělečné činnosti od roku 2010 o 1,5 % za každých 180 kalendářních dnů.

Na rozdíl od zvýšení náležející za každých 90 kalendářních dnů, nelze zbytek dnů nezhodnocených pro zvýšení náležející za každých 180 dnů přičítat k době pojištění získané do vzniku nároku na důchod, vysvětluje portál s tím, že zvýšení důchodu se provede vždy na žádost o data, ke kterému jsou splněny podmínky pro toto zvýšení (tedy po 180 dnech).

Státní důchod ze zahraničí

Na této stránce

Poslední kontrola: 11/01/2021

Pravidla a podmínky uvedené na této stránce platí i ve Spojeném království a pro občany Spojeného království v EU.

Pokud jste před 31. prosincem 2020 nabyli jakákoli práva sociálního zabezpečení (jako je právo na zdravotní péči, dávky v nezaměstnanosti, důchod), dohoda o vystoupení Spojeného království z EU stanoví obecná pravidla na ochranu těchto práv. Více o vašich právech.

Pokud narazíte při vymáhání svých práv na problém, můžete se obrátit na naši asistenční službu.

Pokud jste pracovali v několika zemích EU, může vám vzniknout nárok na důchod v každé z nich.

Až budete o důchod žádat, musíte žádost podat na úřadě důchodového zabezpečení v zemi, kde máte momentálně bydliště nebo kde jste naposledy pracovali. Pokud jste v zemi současného bydliště, nikdy nepracovali, hostitelská země předá vaši žádost zemi, kde jste pracovali naposledy.

Tato země je pak odpovědná za vyřízení vaší žádosti a za shromáždění údajů o vašich příspěvcích do systému sociální zabezpečení ze všech zemí, ve kterých jste pracovali.

V některých zemích by vám měl úřad důchodového zabezpečení zaslat formulář žádosti o důchod ještě předtím, než dosáhnete věkové hranice pro odchod do důchodu, která platí v dané zemi. Pokud jste formulář nedostali, měli byste se na příslušný úřad obrátit s dotazem, zda vám ho pošlou automaticky.

Doporučujeme, abyste se o způsobu nárokování svých důchodových práv informovali nejméně 6 měsíců před odchodem do penze, protože získání důchodu z několika zemí může být zdlouhavé.

Budete mít zájem:  Dušnost Při Zápalu Plic U Deti Priznaky?

Potřebné dokumenty

Dokumenty, které k získání penze musíte předložit, se v jednotlivých zemích liší. Obvykle musíte poskytnout své bankovní údaje a nějaký osobní doklad totožnosti.

Více informací vám poskytne úřad důchodového zabezpečení, který vaši žádost vyřizuje.

Rozdílná věková hranice pro odchod do důchodu

V některých zemích EU se odchází do důchodu později než v jiných.

O penzi můžete po dosažení zákonného důchodového věku zažádat pouze v zemi, kde nyní bydlíte (nebo kde jste naposledy pracovali). Pokud máte nárok na důchod i v jiných zemích, obdržíte tuto část své penze až po dosažení zákonného důchodového věku v těchto zemích.

 • Proto je důležité si ve všech zemích, kde jste pracovali, dopředu zjistit, co by se stalo, kdybyste začátek pobírání důchodu změnili.
 • Pokud začnete jednu penzi pobírat dříve než druhou, může to mít vliv na celkovou výši vašeho důchodu.
 • Další informace vám poskytne příslušný úřad v zemi, kde bydlíte, nebo v zemích, kde jste pracovali.
 • Informace o důchodovém věku a o systémech důchodového zabezpečení v jednotlivých zemích EU:

Zvolit zemi:

Nenašli jste odpověď na vaši otázku?

Francouzka Caroline pracovala 15 let v Dánsku, ale ke konci kariéry se vrátila do Francie. Jak je ve Francii obvyklé, zažádala v šedesáti letech o důchod, ale dostala jen velmi nízký.

V tom věku však má nárok pouze na tu část svého důchodu, která jí náleží z Francie. Příslušnou část z Dánska dostane, až jí bude 67 let, což je zákonný důchodový věk v Dánsku pro její věkovou skupinu.

V některých zemích EU musíte mít k tomu, abyste získali nárok na starobní důchod, odpracovanou určitou minimální dobu.

V takovém případě musí úřad důchodového zabezpečení zohlednit všechna období, během nichž jste pracovali v jiných zemích EU, jako kdybyste v dané zemi pracovali po celou dobu (tzv. zásada sčítání dob).

Pokud tak hostitelská země neučiní, můžete se obrátit na naši asistenční službu.

Tom pracoval 4 roky v Německu a 32 let v Portugalsku.

V Německu musíte mít k tomu, abyste získali nárok na starobní důchod, odpracováno nejméně 5 let. Tom by normálně nárok na starobní důchod v Německu získat neměl, protože tam pracoval jen 4 roky.

Německý úřad důchodového zabezpečení však musel zohlednit roky, kdy pracoval v Portugalsku. Jeho nárok proto uznali a vyplácejí mu důchod za 4 roky, které odpracoval v Německu.

Sociální zabezpečení po dobu kratší než jeden rok

Pokud jste v jedné zemi odváděli příspěvky do systému sociálního zabezpečení méně než rok, může se na vás vztahovat zvláštní pravidlo, jelikož některé země EU neumožňují vyplácení důchodového pojištění za období kratší jednoho roku. Měsíce placeného sociálního pojištění či pobytu v zemi, kde jste pracovali pouze krátkou dobu, nepropadnou, ale vezmou se v úvahu při výpočtu vašeho důchodu v zemích, kde jste pracovali déle.

Pokud máte potíže s vyplácením důchodu za pracovní období kratší než jeden rok, můžete se obrátit na naši asistenční službu.

Výpočet důchodu

Úřad důchodového zabezpečení v každé zemi EU, kde jste pracovali, zkontroluje výši příspěvků zaplacených do tamějšího systému sociálního zabezpečení, dále jejich výši, kterou jste zaplatili v jiných zemích, a jak dlouho jste tam pracovali.

Sazba na úrovni EU

Každý úřad důchodového zabezpečení vypočítá tu část důchodu, kterou by měl vyplácet, a to při zohlednění období, které jste odpracovali v jednotlivých zemích EU.

Sečte proto období, během nichž jste odváděli příspěvky do systému sociálního zabezpečení ve všech zemích EU a vypočítá, jak vysoký důchod byste dostávali, pokud by tyto příspěvky byly po celou dobu placeny do systému sociálního zabezpečení daného státu (tzv. teoretická výše).

Tato částka se pak upraví tak, aby odpovídala skutečné době, po kterou jste byli v této zemi pojištěni (tzv. poměrná dávka).

Sazba na úrovni jednotlivých států

Pokud splňujete podmínky pro nárok na vnitrostátní důchod bez ohledu na dobu odpracovanou v jiných zemích, úřad důchodového zabezpečení rovněž vypočítá výši vašeho vnitrostátního důchodu (tzv. nezávislá dávka).

Výsledek

Vnitrostátní orgán poté poměrnou a nezávislou dávku porovná a vy z této země obdržíte tu, která je vyšší.

Rozhodnutí každé země ohledně vaší žádosti bude vysvětleno ve zvláštním sdělení, tzv. formuláři P1, který vám bude zaslán.

 1. Rosa pracovala 20 let ve Francii a 10 let ve Španělsku.
 2. V obou zemích musíte mít k tomu, abyste získali právo pobírat starobní důchod, odpracováno minimálně 15 let. Obě země vypočtou výši Rosina důchodu takto:
 3. Francouzské úřady provedou dvojí výpočet:
 • Vypočtou výši jejího vnitrostátního důchodu za 20 let, které ve Francii pracovala – řekněme 800 eur.
 • Vypočtou rovněž teoretickou výši, tj. jak vysoký důchod by Rosa dostávala, pokud by ve Francii pracovala plných 30 let – řekněme 1 500 eur. Poté stanoví výši poměrného důchodu, což je ta částka, která by jí měla být zaplacena za léta odpracovaná ve Francii: 1 500 x 20 let ve Francii / celkem 30 let = 1 000 eur.

Rosa má tedy nárok na vyšší částku – 1 000 eur měsíčně.

Španělské úřady nebudou výši vnitrostátního důchodu vypočítávat, protože Rosa pracovala ve Španělsku kratší dobu, než je požadované minimální období. Vypočtou pouze sazbu na úrovni EU – nejdříve tedy teoretickou výši, tj. jak vysoký důchod by Rosa dostávala, pokud by ve Španělsku pracovala plných 30 let – řekněme 1 200 eur.

Budete mít zájem:  Léčba Chronického Zánětu Mandlí?

Poté stanoví výši poměrného důchodu, což je ta částka, která by jí měla být zaplacena za léta odpracovaná ve Španělsku: 1200 x 10 let ve Španělsku / celkem 30 let = 400 eur.

Nakonec tedy Jana obdrží starobní důchod ve výši 1 400 eur.

Vyplácení důchodu

Každá země, ve které máte nárok na penzi, většinou vyplácí odpovídající částku na bankovní účet v zemi vašeho bydliště (pokud tedy bydlíte v EU).

Pokud v Unii nežijete, budete si možná muset otevřít bankovní účet v každé zemi EU, která vám důchod vyplácí.

Invalidní a pozůstalostní důchod

Výše uvedená pravidla se rovněž vztahují na výpočet invalidního důchodu a pozůstalostního důchodubg. Je důležité vědět, že:

 • pokud žádáte o dávky invalidního důchodu, může každá země, kde jste pracovali, trvat na tom, že provede lékařské vyšetření sama. Často se tak dojde k rozdílným výsledkům. Jedna země může vaši invaliditu posoudit jako vážnou, zatímco jiná vás nemusí za invalidu považovat vůbec.
 • Některé státy EU například nevyplácejí pozůstalostní důchody. Pokud váš manžel nebo manželka pracuje v zahraničí, a vy se spoléháte na možnost pobírat pozůstalostní důchod, ověřte si, zda v této zemi existuje.

Pracujete při důchodu? O jeho navýšení si můžete žádat již po 360 odpracovaných dnech – Pracujete při důchodu? O jeho navýšení si můžete žádat již po 360 odpracovaných dnech – Česká správa sociálního zabezpečení

Příjemcům starobního důchodu, kteří při důchodu dlouhodobě pracují či podnikají, můžeme doporučit, aby si o přepočet důchodu požádali ideálně vždy po získání 360 dní výdělečné činnosti,“ apeluje k podání žádosti ředitelka sekce provádění důchodového pojištění Eliška Volfová s tím, že není důvod, aby žádost odkládali nebo čekali do doby, než ukončí zaměstnání.

Seniorům, kteří při pobírání starobního důchodu pracují nebo podnikají, může být zvýšen důchod za dobu výdělečné činnosti zakládající účast na pojištění za každých 360 kalendářních dnů této činnosti.

Ale pozor, do těchto 360 dnů se nezapočítávají doby neplaceného volna, neomluvené absence, dočasné pracovní neschopnosti či ošetřování člena domácnosti.

Žádost o zvýšení důchodu může podat i příjemce předčasného starobního důchodu, který vykonává výdělečnou činnost po dosažení řádného důchodového věku.

Zvýšení důchodu provádí ČSSZ výhradně na základě písemné žádosti. Tu je možné podat nejlépe prostřednictvím okresní správy sociálního zabezpečení (OSSZ) podle místa trvalého bydliště. Zde klientům odborníci poskytnou pomoc jak s její formulací, tak i při kompletaci potřebných dokladů.

Žádost lze případně zaslat také přímo na ústředí ČSSZ. K žádosti se předkládá evidenční list důchodového pojištění prokazující dobu výdělečné činnosti, pokud již nebyl zaměstnavatelem zaslán ČSSZ.

Osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) předkládají výpis z evidence OSVČ, který jim vydá příslušná OSSZ.

Kolik činí zvýšení

Částka, o kterou se důchod navýší, je individuální, protože se stanovuje z výpočtového základu, ze kterého byl důchodci vyměřen jeho starobní důchod.

U důchodců, kteří pobírají důchod a současně při něm pracují, činí zvýšení 0,4 % výpočtového základu za každých 360 odpracovaných dnů. Nárok na toto zvýšení vznikne ode dne následujícího po dni, kterým důchodce získal 360 započitatelných dnů výdělečné činnosti. Případný nezhodnocený zbytek dnů se použije pro eventuální následující zvýšení.

Příklad: Důchodci byl přiznán starobní důchod od 10. 9. 2015, který byl vyměřen z výpočtového základu 18 565 Kč. Při pobírání důchodu pracuje nepřetržitě dosud a v tomto období nebyl nemocný a ani neměl jiné nezapočitatelné dny.

Zvýšení důchodu mu bude náležet ode dne následujícího po dni, kdy získal 360 kalendářních dnů výdělečné činnosti, tj. od 4. 9. 2016.

Pokud si požádá o zvýšení důchodu, bude mu starobní důchod od tohoto data zvýšen o 75 Kč (0,4 % z výpočtového základu 18 565 Kč).

Jak dlouho vyřízení žádosti trvá

Doba vyřízení žádosti o přepočet důchodu je závislá mj. také na tom, zda byla žádost podána krátce po získání 360 odpracovaných dní nebo až po delším období. Zpracování je náročnější v případech, kdy lidé žádají o přepočet důchodu za dobu několikaleté výdělečné činnosti, což negativně ovlivní i dobu potřebnou pro vyřízení.

Žádosti o přepočet starobního důchodu pracujících důchodců jsou zpracovávány průběžně s přihlédnutím k personálním a kapacitním možnostem; přednostně ČSSZ vyřizuje nově podané žádosti o důchodové dávky, aby „novým“ důchodcům byl zajištěn pravidelný příjem v podobě důchodu.

O svůj nárok pracující důchodci, kteří čekají na vyřízení své žádosti, nepřijdou.

V konkrétní situaci poradí pracovníci OSSZ, klientského centra pro důchodové pojištění při ústředí ČSSZ nebo call centra pro důchodové pojištění na telefonním čísle 257 062 860.

Zvýšit starobní důchod je možné za výdělečnou činnosti získanou po 31. 12. 2009. Zavedla to právní úprava účinná od 1. 1. 2010. Od 1. 1.

2014 může důchodce, který vykonává výdělečnou činnost zakládající účast na důchodovém pojištění a jemuž současně ČSSZ vyplácí v plné výši starobní důchod, požádat o zvýšení důchodu vždy, když získá 360 odpracovaných kalendářních dnů. Do 31. 12.

2013 bylo možné žádat o toto zvýšení buď po 2 letech nepřetržité výdělečné činnosti, nebo po jejím skončení. Toto již není vyžadováno, žádat je možné vždy po získání 360 odpracovaných dnů.

Tabulka: Počet žádostí o přepočet starobního důchodu pracujících důchodců

Rok Počet žádostí
2013 39 283
2014 68 893
2015 60 787
2016 (leden až září) *) 60 930

*) stejné období roku 2015: 51 651 žádostí

6 způsobů, jak si přivydělat k důchodu! Pozor na nutnost vrátit penzi

Využívá se nejčastěji, pokud jste získali nárok na starobní důchod, a přesto chcete dál pracovat takzvaně »na procenta« a mírně si tím zvyšovat důchod. O přepočítání ale musí člověk požádat. Výdělek, který není nijak omezen, podléhá dani z příjmu, odvodům sociálního a zdravotního pojištění, a to jak ze strany zaměstnance, tak zaměstnavatele.

Budete mít zájem:  Léky Na Snížení Tuku V Krvi?

2. Dohoda o provedení práce

Pokud si chcete v důchodu přivydělat, je dobré si ujasnit, jaký příjem byste rádi získali. „Pokud bude příjem do 10 000 korun měsíčně, je nejjednodušší uzavřít dohodu o provedení práce. Při vyšších příjmech bych spíš uvažoval o získání živnostenského oprávnění a začal podnikat,“ radí regionální ředitel 4fin Tomáš Trauške.

Dohoda o provedení práce (DPP) se uzavírá mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem. „Počet těchto dohod s různými zaměstnavateli není omezen. Jediné, co musíte, je dodržet počet odpracovaných hodin – max. 300 hodin pro jednoho zaměstnavatele za rok,“ vysvětluje Trauške.

 • CO SI MUSÍTE POHLÍDAT:
 • ☛ DPP se uzavírá písemně na určité období, obsahuje náplně práce, ohodnocení za danou práci a může se vypovědět bez udání důvodů s 15denní výpovědní lhůtou.

☛ Pokud se měsíčně vejdete do příjmu 10 000 Kč (ročně 120 000 Kč) neplatíte odvody za sociální a zdravotní pojištění. Limit se počítá pro každého zaměstnavatele zvlášť.

☛ Bude-li příjem vyšší než 10 000 Kč za měsíc, odvedete zdravotní pojištění (4,5 % z hrubého příjmu) a sociální pojištění (6,5 % z hrubého příjmu).

3. Dohoda o pracovní činnosti

Při dohodě o pracovní činnosti (DPČ) nesmíte přesáhnout 20 hodin týdně u jednoho zaměstnavatele (průměr se počítá za celou dobu trvání dohody, max. 52 týdnů). 

4. Podnikaní

Starobní důchodci mohou vykonávat podnikatelskou činnost jako OSVČ.

Musí mít řádné povolení, živnostenské oprávnění a být na finančním úřadě registrováni a přihlášeni k zdravotnímu a sociálnímu pojištění.

Jde o vedlejší podnikatelskou činnost, tedy se nemusí odvádět zálohy na sociálním a zdravotním pojištění. V některých případech se nemusí platit dokonce ani daň z příjmu a sociální pojištění.

 1. CO SI MUSÍTE POHLÍDAT:
 2. ☛ Pokud za rok 2020 nepřesáhnete zisk 83 603 Kč (rozdíl mezi příjmy a výdaji) nemusíte platit sociální pojištění 29,2 % z vyměřovacího základu (polovina zisku).
 3. Jestliže váš zisk nepřesáhne částku 165 600 Kč, nemusíte platit daň z příjmu ve výši 15 % (daň je pokrytá slevou na poplatníka).

☛ Naopak zdravotní pojištění ve výši 13,5 % z vyměřovacího základu musíte platit vždy. Ani tehdy, pokud bude váš zisk 20 000 Kč, se platbě nevyhnete.

Jakou penzi bude mít dnešní šedesátník? | archiv Blesku

 • Je to výhodné?
 • ● Jako OSVČ můžete uplatňovat paušální výdaje, nejčastěji to bývá 60 % z příjmů.
 • ● Pokud tedy za rok vyděláte 180 000 Kč, váš základ bude 108 000 Kč (60 % ze 180 000 Kč) a hrubý zisk 72 000 Kč.
 • ● Nebudete platit daň z příjmu, protože to pokryjí slevy na dani, nemusíte platit sociální pojištění a zaplatíte 13,5 % z vyměřovacího základu (poloviny hrubého zisku).
 • ● Jediná platba za rok 2020 by měla být 4860 Kč, a přitom jste si mohli přivydělat 15 000 Kč měsíčně.

5. Půjčky pro seniory

I senioři si mohou v případě, že jednorázově potřebují víc peněz, požádat o půjčku. „Jako klienti bank patří mezi jedny z nejlepších žadatelů. Mají obvykle stálý příjem, tedy starobní důchod plus přivýdělek, jsou vzorní se splátkami a nepůjčují si přemrštěné částky,“ říká Trauške.

Senioři mohou využívat jak spotřebitelské půjčky »na cokoliv«, tak půjčky účelové, například na bydlení, rekonstrukci, pořízení auta a podobně. Je dobré se při vyřizování půjčky poradit s odborníkem a nespoléhat pouze na jednu banku.

Obvykle se dneska tyto půjčky pohybují v rozmezí 50 000 Kč – 1 milion podle účelu. Splatnost lze nastavit až na 10 let a úroky se pohybují v rozmezí 4 až 8 % ročně.

Přičemž senioři jako neriziková skupina, by měli získat v bance lepší úrok. „Osobně bych se vyvaroval půjček od nebankovních institucí.

Důvod je prostý – obvykle dostanete vyšší sazbu,“ upozorňuje Trauške.

Kdy do důchodu | archiv Blesku

6. Peníze za nemovitost

Novinkou dnešní doby jsou hojně inzerované takzvané zpětné hypotéky. „Ve většině případu prodáte svou nemovitost jinému subjektu, který vám zajistí věcné břemeno dožití v dané nemovitosti – nemůže vás tedy vystěhovat. V průběhu života vám místo jednorázové ceny vyplácí rentu,“ vysvětluje princip Trauške.

Tyto platby se liší podle lokality a typu nemovitosti. Odborník však doporučuje, aby si senior nechal smlouvu připravit či alespoň zkontrolovat notářem nebo advokátem. Aby totiž bylo zajištěno, že renta bude řádně vyplácena.

A při neplnění podmínek smlouvy aby se seniorovi nemovitost vrátila, aniž by musel vracet již vyplacenou rentu. „Dle mého názoru je nutné, aby tato renta byla navyšována o inflaci a nebyla stejná například 10 či 15 let,“ dodává Trauške. Podle něj je to hlavně pro lidi bez dědiců zajímavá možnost, jak si ve stáří zlepšit současný životní standard.

 1. NA CO SI DÁT POZOR:
 2. ☛ Nenechte se do ničeho tlačit, požádejte o nabídku a vezměte si dostatečný čas na rozmyšlenou.
 3. ☛ Nespoléhejte se jen na jednu nabídku, nechte si jich připravit víc a porovnávejte.
 4. ☛ Zkonzultujte vše s odborníky.
 5. ☛ Se smlouvou se obraťte na renomované advokáty.

Pozor, ať nemusíte penzi vracet!

Žádnou výší přivýdělku nejste svázáni, pokud jste šli do takzvaného předdůchodu nebo do řádného starobního důchodu. Případně pokud jste sice šli předčasně do penze, ale už jste dosáhli důchodového věku.

Pokud jste však v předčasném důchodu tohoto limitního věku ještě nedosáhli, nesmíte vykonávat žádnou práci, která by zakládala účast na sociálním pojištění.

Tedy můžete pracovat na dohodu o provedení práce do 10 000 Kč měsíčně, na dohodu o pracovní činnosti do 2999 Kč měsíčně či být osobou samostatně výdělečně činnou (OSVČ) s vyměřovacím základem (rozdíl mezi příjmy a výdaji) pro rok 2020 do 83 603 Kč.

Pokud byste v jednom měsíci překročili tyto limity byť jen o 1 Kč, musíte vrátit starobní důchod za příslušný měsíc. V případě překročení limitu u OSVČ můžete vracet starobní důchod za celý rok.

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Adblock
detector