Názory na elektronické cigarety se nesbližují

5.12.2019

Vzhledem k případům vážného poškození plic a úmrtím v USA na následky vapování nelegálních směsí s THC během roku 2019 uveřejňujeme informace z 1.

vydání Vaperského oběžníku s odkazy na články a rozhovory s odborníky v médiích, především rozhovor s profesorkou Evou Králíkovou, předsedkyní Společnosti pro léčbu závislosti na tabáku a vedoucí Centra pro závislé na tabáku III. interní kliniky 1.

LF UK a VFN (Zabíjely ilegální směsi, nikoliv samotné e-cigarety a není to téma pro Česko.). Originální PDF sobour s Vaperským oběžníkem naleznete zde: Vaperský oběžník_1_vydani_12_2019

Názory na elektronické cigarety se nesbližují

Záhadná umrtí po kouření elektronických cigaret objasněna. Může za ně zřejmě acetát vitamínu E, zjistili v USA

Za onemocněními plic či dokonce úmrtími spojovanými s elektronickými cigaretami stojí s nejvyšší pravděpodobností acetáty vitamínu E.

Vyplývá to ze studie amerického Centra pro kontrolu a prevenci nemocí (CDC), která našla příslušné octany ve všech 29 vzorcích, jež zkoumala.

Zřejmě na následky takzvaného vapingu zemřelo ve Spojených státech už 39 lidí a další 2 tisícovky trpí zdravotními potížemi.

„Je to poprvé, co jsme objevili podezřelou látku v biologických a vzorcích pacientů s těmito onemocněními plic,“ uvedl institut v tiskové zprávě. „Nález poskytuje přímý důkaz acetátu vitamínu E jako hlavní příčiny poškození plic,“ dodal.

CDC nicméně nevylučuje, že i když se žádná jiná škodlivá látka neobjevila, může být problémem kombinace dvou a více různých látek.

 Octany tohoto vitamínu se nacházejí v celé řadě produktů, jsou však škodlivé, pokud je člověk vdechne, poukazuje server Deutsche Welle.

Nejvíce zdravotních komplikací pochází z užívání produktů obsahujících THC, hlavní psychotropní látku v marihuaně. Vitamínového acetátu bývá v těchto výrobcích používáno jako zahušťovadla, zejména ve výrobcích z černého trhu. Podle CDC řada nemocných přiznala, že elektronické cigarety kupovala právě od pochybných prodejců. Podezření na acetát vitaminu E už měli v září ve státě New York.

Zdroj: ECHO 24 10.11.2019 https://www.echo24.cz/a/SXpTU/zahadna-umrti-po-koureni-e-cigaret-objasnena-muze-za-ne-zrejme-acetat-vitaminu-e-zjistili-v-usa

Co říkají odborníci ve světě:

Server Independent ve Velké Británii k otázce zda je vaping lepší než kouření uvedl:

E-cigarety, také známé jako Vaping nebo Vapování , umožňují uživatelům inhalovat nikotin ve formě páry a ne-vdechují tím kouř. Na rozdíl od cigaret tak nespalují tabák a neprodukují dehet nebo oxid uhelnatý. Obsahují však nikotin, který je návykový, ale relativně neškodný.

Vapování je mnohem méně škodlivé než kouření. Došli k závěru odborníci z několika klíčových orgánů včetně organizace Cancer Research UK, Public Health England (PHE) a US National Academies of Sciences, Engineering and Medicine.

NHS i Public Health England (PHE) podporují vaping před kouřením. V roce 2015 bylo podle zprávy PHE odhadováno, že vaping byl o 95 procent méně škodlivý než kouření.

Ann McNeill, profesorka závislostí na tabáku na King’s College London, řekla The Independent: „Vaping není bez rizika, ale je mnohem méně riskantní než kouření, které zabije ve Velké Británii ročně téměř 100 000 lidí.

„Pokud jste kuřák, který se snaží přestat kouřit, zkuste vapovat, ale kupujte si výrobky od renomovaného zdroje. A pokud jste vaper, je lepší pokračovat , než se vrátit ke kouření. “

Profesor John Newton, ředitel pro zlepšování zdraví na PHE, řekl: „Vaping není bez rizik. Pokud nekouříte, tak ani nevapujte.“

Ale pokud kouříte, je pro vaše zdraví lepší přejít na vaping než pokračovat v kouření. Čím dříve přestanete úplně s vším, tím lépe. “

Kouření cigaret je podle Centers for Disease Control v USA hlavní příčinou úmrtí, kterým lze zabránit v USA. Každý rok zabije 480 000 lidí, což je téměř jedna z pěti úmrtí.

Tabák je také jednou z hlavních příčin úmrtí a nemocí v Indii a každoročně představuje téměř 900 000 úmrtí. Ve Velké Británii způsobuje ročně téměř 80 000 úmrtí.

Hlavní klinický výzkum financovaný zdravotnickým výzkumem ve Velké Británii, který zjistil, že e-cigarety byly téměř dvakrát tak účinné, aby pomohly kuřákům přestat kouřit ve srovnání s jinými alternativami, jako jsou nikotinové náplasti a žvýkačky.

Zdroj: Independent 12.11.2019https://www.independent.co.uk/explainers/vaping-deaths-disease-illness-safety-tobacco-e-cigarette-smoking-juul-thc-a9127836.html

Další odkazy:https://www.cdc.gov/tobacco/basic_information/e-cigarettes/severe-lung-disease.htmlhttps://www.televizeseznam.cz/video/nazdravi/kralikova-63986731https://www.idnes.cz/zpravy/domaci/rozstrel-elektronicke-cigarety-koureni-zakaz-skodlivost-robert-hrdlicka.A190916_160422_domaci_thohttps://video.aktualne.cz/dvtv/muzou-e-cigarety-zabijet-je-to-hysterie-v-usa-kourili-co-nem/r~6a398fc2d3eb11e9926e0cc47ab5f122/https://plus.rozhlas.cz/lide-meli-prestat-kourit-ne-hromadne-prechazet-na-e-cigarety-zada-odpurce-8048847

Co říkají odborníci u nás:

Zabíjely ilegální směsi, nikoliv samotné e-cigarety a není to téma pro Česko, uvedla profesorka Králíková pro zdravotnický deník

Ve Spojených Státech bylo hlášeno 800 případů poškození plic a potvrzeno 12 úmrtí, které spojovala anamnéza používání elektronických cigaret. Americké Centrum pro kontrolu a prevenci onemocnění (CDC) v této souvislosti vydalo varovné prohlášení.

 Skutečně je ovšem důvod k obavám a zvláště, když uvážíme, že elektronické cigarety jsou odbornou veřejností uznávány jako méně riziková varianta přísunu nikotinu do těla, než je kouření klasických cigaret? Ptali jsme se profesorky Evy Králíkové, předsedkyně Společnosti pro léčbu závislosti na tabáku a vedoucí Centra pro závislé na tabáku III. interní kliniky 1. LF UK a VFN.

Kdysi jste prohlásila, že lidé kouři kvůli nikotinu, ale umírají na zplodiny z kouře. Platí tato teze i po úmrtích na e-cigarety ve Spojených Státech?

Ano. Nebyla to totiž „úmrtí na e-cigarety“. Ty jsou na trhu více než 12 let a nic podobného zatím není známo.

 Od letošního srpna byla v USA hlášena poškození plic většinou u mladých, jinak zdravých lidí, kteří měli společné jedno: vapovali a to v naprosté většině ilegální oleje s výtažky marihuany, tedy nikoli standardní e-ciga-rety. THC je rozpustné právě v oleji, zatímco v klasických e-cigaretách žádné oleje nejsou.

 • Jak si vysvětlujete varování amerického centra pro kontrolu nemocí CDC před e-cigaretami?
 • Nepovažuji je za šťastné, protože
 • nerozlišuje klasické e-cigarety, legálně prodávané a splňující určité standardy od vapování ilegálních směsí, navíc nikoli na bázi alkoholu, ale olejů.

Samozřejmě je logické, že by nikdo neměl vdechovat neznámé látky či směsi s neznámým složením, na tom se shodneme. Jistě je ale třeba reagovat na náhlá plicní onemocnění i úmrtí. CDC vydala 26. 9.

update: postižených je již přes 800 ve 46 státech USA + Virgin Islands a došlo mezi nimi k 12 úmrtím.

Budete mít zájem:  Vitamíny Obsažené V Jablku?

Neměli bychom však zapomínat, že například během 44 dnů, kdy bylo hlášeno prvních 6 úmrtí, zemřelo v USA 57 000 lidí na následky kouření.

Lze říci, že klíčem k bezpečnému užívání e-cigaret je složení náplní? Je nějak regulováno?

Direktiva EU stanoví koncentraci nikotinu maximálně na 20 mg/ml a maximální objem náplně 10 ml. Tekutina by neměla obsahovat toxické látky. Kromě koncentrace ale záleží i na způsobu zahřátí a to nijak regulováno není, ani kvalita baterek.

Jak moc je v Česku bezpečné vapová-ní e-cigaret, které jsou zde na legálním trhu? V Lidových novinách jste použila příklad salmonely v kuřatech, lze ho chápat tak, že když nebudou e-cigarety kontaminovány například oleji THC, není jejich používání životu nebezpečné? Pokud je v Evropě THC zakázáno, lze vyloučit, že by se tu mohla zopakovat situace ze Spojených států (pokud budou lidé používat legální výrobky)?

Cokoli se může kontaminovat čímkoli, to nelze nikdy vyloučit. Mohu jen zopakovat, že nejlepší je dýchat čistý vzduch. E-cigarety nikdo nedoporučuje dětem nebo nekuřákům, ale pokud kuřák nedokázal přestat kouřit, jsou nepochybně méně rizikovou variantou, jak dostat nikotin. Méně rizikovou! Nikoli „zdravější“, nikoli neškodnou – ale riziko je

v porovnání s kouřením zcela minimální.

Jak hodnotíte stanovisko Ministerstva zdravotnictví k zmíněnému varování CDC? Odpovídá české realitě, je namístě?

Pokud vím, MZ vydalo ke dnešnímu dni jen překlad prohlášení CDC, žádné své stanovisko. Nemyslím, že by se toto téma mělo u nás řešit: jednalo se o kontaminaci ilegálních olejů s THC či ilegálních vapovacích směsí s nikotinem. Varování před inhalováním neznámých látek je však jistě na místě.

Konzultuje s Vámi Ministerstvo zdravotnictví svá stanoviska, do jaké míry jeho úředníky zajímají stanoviska odborníků na závislosti?

Ne, nejsem poradce ministerstva.

Varování CDC se týká e-cigaret, nikoliv výrobků na bázi zahřívaného tabáku. Jsou tyto výrobky z hlediska kontaminace jinými látkami bezpečnější než e-cigarety?

Zahřívaný, nahřívaný či správně řečeno tlející tabák je skutečně výrobek na bázi tabáku, nikoli čistého nikotinu, jako je tomu v e-cigaretách. Proces, který tam probíhá, je tlení, jak jsem byla poučena odborníkem. Konzumenti tohoto tabáku tedy vdechují zcela jistě více toxických látek než ti, kdo užívají e-cigarety.

Zdroj: Zdravotnický deník 27.9.2019

E-cigarety: Lékaři hromadí důkazy o jejich nebezpečnosti

Řada kuřáků přešla z klasických cigaret na elektronické, aby snížili zdravotní rizika. Už před lety odborníci upozorňovali na řadu nebezpečných látek, které se z e-cigaret mohou uvolňovat. Od té doby také popsali první případy vážných onemocnění plic a dokonce i náhlých úmrtí na dýchací problémy po inhalaci výparů. Máme už také představu, co e-cigarety dělají se srdcem a cévami.

Vzhledem k přibývajícímu počtu uživatelů e-cigaret se začínají objevovat první studie, které hodnotí vliv elektronických cigaret na zdraví. Doposud největší studie zahrnovala více než 90 tisíc Američanů a její výsledky byly zveřejněny v březnu letošního roku. Došla k závěru, že vapeři mají statistický významně vyšší riziko srdečního infarktu o 34%.

Dále mají zhruba o čtvrtinu vyšší pravděpodobnost onemocnění klíčových, tzv. koronárních cév, které zásobují krví srdeční sval. Uživatelé e-cigaret také mají o 55% vyšší riziko výskytu depresí.

Srovnání dále naznačuje možné větší riziko vzniku vysokého krevního tlaku a mozkové mrtvice.

Analýza ale ukázala, že v tomto případě by rozdíl mohl být patrně ovlivněn také jinými rizikovými faktory jako věk, obezita nebo hladina cholesterolu.

Poškození vnitřního povrchu cév

V květnu 2019 zveřejnili američtí vědci výsledky studie, v rámci které zkoumali vliv náplní elektronických cigaret (tzv. liquidů) na buňky endotelu neboli buněk vnitřní výstelky cév.

Vědci zkoumali vliv několika náplní s různými populárními příchutěmi -vanilkovou, ovocnou, karamelovou, mentolovou nebo skořicovou, a také s rozdílným obsahem nikotinu (od 0,6 až po 18 miligramů na mililitr náplně).

Buňky cévní výstelky vystavené náplním e-cigaret se ukázaly být méně životaschopné a projevovaly se u nich mnohočetné příznaky poškození jejich funkcí. Zvýšil se v nich obsah chemických látek, které jsou projevem poškození buněčné dědičné informace (DNA) nebo buněčné smrti. Zkoumané buňky také ztrácely schopnosti migrovat, vytvářet nové cévy a podílet se na hojení ran.

Vážnost poškození buněk endotelu se u různých náplní lišila a podle výzkumníků nejhůře v testech dopadly náplně s příchutí mentolu a skořice.

Vapeři, liquid, vaping a spol.

Uživatelé e-cigaret na rozdíl od kuřáků běžných cigaret nevdechují kouř, který vzniká při hoření tabákových listů, ale výpary, které vznikají zahříváním směsi chemických látek a kterým se v hantýrce kuřáků říká „liquid“, tedy kapalina. Samotní uživatelé jsou pak „vapeři“, jejichž zálibou je „vapování“ nebo „vaping“. Tento název je odvozen z anglického slova „vapour“, které znamená páru nebo výpary.

Probíhá vyšetřování stovek případů poškození plic

Poté, co se objevilo několik případů vážných plicních onemocnění u vaperů, zahájilo v červnu 2019 americké centrum pro kontrolu a prevenci nemocí (US CDC) rozsáhlé vyšetřovaní. Do počátku září bylo v souvislosti s užíváním elektronických cigaret identifikováno 450 případů poškození plic, které bohužel v pěti případech skončilo smrtí.

Zatím odborníci nenašli důkazy, že by příčinou onemocnění byla infekce a úřady proto předpokládají, že zdravotní problémy jsou pravděpodobně spojeny s vystavením určitým chemickým látkám.

Řada nemocných uváděla, že užívali náplně pro e-cigarety k inhalaci kanabinoidů, například THC (tetrahydocannabinolu).

Nicméně zatím nebylo potvrzeno, že by poškození plic způsobila nějaká konkrétní chemická látka.

Vzhledem k probíhajícímu vyšetřování americký úřad nedoporučuje lidem užívat elektronické cigarety. Bez ohledu na toto vyšetřování by však e-cigarety neměly používat děti, mládež ani těhotné ženy. Odborníci dále varují před nákupem e-cigaret na ulici i před užíváním náplní s obsahem THC nebo jiných kanabinoidů. Nebezpečné může být také upravovat si podomácku e-cigarety nebo jejich náplně.

Budete mít zájem:  Redukční dieta zabere jen na někoho

Uživatelé e-cigaret, kteří trpí kašlem, poruchami dýchání, bolestí na hrudi, nevolnostmi, zvracením, průjmy nebo horečkou by měli navštívit svého lékaře.

NikotinJde o přírodní alkaloid, který se vyskytuje typicky zejména v tabáku. V lidském těle ovlivňuje přenašeče mozkových vzruchů i hormonální systém.

Do těla se nikotin dostává obvykle vstřebáním v plicních sklípcích při kouření klasických či elektronických cigaret.

Ale do krve může pronikat také kůží, například z nikotinových náplastí, nebo přes sliznici dutiny ústní, ať už při žvýkání tabáku, nikotinové žvýkačky nebo při kouření dýmky. Následně nikotin snadno prochází z krve do mozku, který je místem jeho účinku.

Účinkům nikotinu ale mohou být vystaveny ještě nenarozené děti, protože tato látka má schopnosti pronikat z krve matky placentou do těla vyvíjejícího se plodu. V případě kojících žen je nikotin obsažen v jejich mateřském mléce, takže jeho účinkům mohou být vystaveni i kojenci. Na nikotin vzniká silná fyzická i psychická závislost.

Test 10 nej elektronických cigaret | Recenze & Jak vybrat

Setkáváte se s termínem elektronická cigareta poprvé, nebo si nejste stále ještě úplně jisti, co přesně si pod ním představit? Pročtěte si první kapitolu článku, v níž podáváme základní informace o této oblíbené náhradě klasických cigaret. V následující části potom naleznete vzájemné porovnání zdravotních aspektů, ačkoliv je nutné upozornit, že ani e-cigareta není zcela zdravotně nezávadná.

Začínáte-li s výběrem, dobře se rozmyslete nad vhodným typem podle způsobu šlukování a provedení konstrukce. Podstatný vliv skýtá i kapacita baterie, u níž byste měli zohledňovat sílu závislosti.

Vzhledem k tomu, že atomizér představuje nejvýznamnější část elektronických cigaret, řádně si prověřte jeho provedení. Zcela opomenout nelze ani výkon či náplně, tzv. e-liquidy.

V neposlední řadě vás jistě bude zajímat nabídka nejrůznějšího příslušenství.

Závěr každého textu věnujeme cenovému okénku a výjimku neučiníme ani v tomto případě. Jen letmým pohledem zjistíte, kolik peněz budete potřebovat na pořízení modelu podle svého gusta.

Co je to e-cigareta?

Zajímá vás, jak vlastně elektronické cigarety fungují? Princip je ve skutečnosti velice jednoduchý. Základem je náplň (aerosol), která se zahřívá, čímž vzniká pára, kterou vdechujete a vydechujete podobně jako u klasických cigaret. Aby všechno fungovalo správně, musí se zapojit čtyři základní části e-cigarety.

 • náustek – vkládá se do úst, zajišťuje odpovídající koncentraci páry
 • žhavicí spirála – zahřívá tekutinu, čímž vytváří páru
 • náplň – e-liquid, aerosol, složený z báze a příchuti, může a nemusí obsahovat nikotin
 • baterie – řídí zahřívání aerosolu a činnost veškeré elektroniky

Princip elektronických cigaret je znám již od 60. let minulého století. Teprve v novém tisíciletí ovšem tento koncept uchopili Číňané a úspěšně jej rozšířili po celém světě. V současnosti představuje výroba a prodej e-cigaret miliardový byznys, kterému příliš neuškodily ani nedávné zdravotní skandály ve Spojených státech amerických.

Zdravotní aspekty

Jistě vás zajímá především odpověď na otázku, zda je elektronická cigareta skutečně šetrnější k lidskému zdraví než klasické kuřivo? Škodí méně, ale v žádném případě nelze říci, že by žádná zdravotní rizika nepřinášela. U e-cigaret nedochází ke spalování, takže do těla nevniká tolik škodlivin, nemusíte se obávat dehtu ani nepříjemného zápachu vznikající páry.

Elektronické cigarety neovlivňují vzhled zubů, prstů, nezapáchá po nich dech a umožňují kouření i tam, kde to jinak zákon zakazuje. Pasivní kouření neexistuje, neboť pára není škodlivá pro ostatní osoby. Snažíte-li se kouření postupně odvyknout, možnost plynulé regulace množství nikotinu vám pomůže řídit dávky, dokud nedosáhnete kýženého cíle.

Typ podle způsobu šlukování

Začínáte s vapováním, nebo k elektronickým cigaretám přecházíte z klasických cigaret? Jistě budete řešit, jakým způsobem se pára dostane do plic. V současné době existují dva základní systémy:

 • Klasické šlukování (pusa – plíce) – pára je nejprve vtažena do úst a poté přechází do plic, shodný způsob s klasickými cigaretami, plné vychutnání, potřeba vyššího odporu žhavicí hlavy
 • Přímé vdechování – větší množství vyprodukované páry, která se vtahuje přímo do plic, nižší odpor žhavicí hlavy

S volbou způsobu šlukování úzce souvisí provedení žhavicí hlavy. Jedná se o kovou trubičku, v níž se nachází žhavicí drát. Pro potřeby klasického šlukování musí její odpor dosahovat minimálně 0,5 Ω, u přímého vdechování by odpor naopak hranici 0,5 Ω přesahovat neměl.

Typ podle konstrukce

Neméně důležité rozhodnutí spočívá i ve volbě vhodného typu e-cigarety podle konstrukce. Vybírejte vždy s ohledem na své zkušenosti a očekávání. V obchodech dnes objevíte tři skupiny:

 • All-in-one – pevně spojená žhavicí část a baterie, doplňování aerosolu prostřednictvím plnicího otvoru, baterie je chráněna
 • Rozdělitelné e-cigarety – oddělitelná žhavicí část a baterie, možnost výměny obou součástek podle libosti, riziko zatečení aerosolu do prostoru elektroniky
 • Grip – nejpokročilejší typ elektronických cigaret, velkokapacitní baterie, možnost plynulého nastavení množství páry, výkonu a napětí

V souvislostí s technologickým pokrokem dnes rozdělitelné modely postupně vyklízejí pozice. Zůstávají pouze jako varianta pro zkušené fajnšmekry, kteří chtějí experimentovat s různými druhy žhavicích částí. Naproti tomu systém all-in-one představuje výbornou volbu pro začátečníky.

Baterie

Stává se vám, že na cestách neustále řešíte, kde svou elektronickou cigaretu dobijete? Nevydrží ani několik hodin, aniž byste opět připojovali nabíječku? S největší pravděpodobností jste zakoupili nízkokapacitní baterii určenou jen občasným kuřákům. Kapacitu akumulátoru doporučujeme vybírat podle následujících intervalů:

 • méně než 5 cigaret denně – alespoň 650 mAh
 • 5 až 10 cigaret denně – 1 000 až 1 500 mAh
 • 10 až 20 cigaret denně – minimálně 2 000 mAh
 • více než 20 cigaret denně – minimálně 3 000 mAh.
Budete mít zájem:  Oddělené ložnice: pohoda, nebo průšvih?

Silným kuřákům doporučujeme zvolit modely grip. Jejich baterie i ostatní součástky jsou navrženy pro časté používání. A pokud ani to nestačí? Poohlédněte se po e-cigaretě, kterou lze nabíjet prostřednictvím USB i během kouření.

Atomizér

Chcete, aby vaše elektronická cigareta vydržela co nejdéle? Věnujte náležitou pozornost výběru zásobníku, někdy též zvaného atomizér. Jedná se o nejvýznamnější součástku každé e-cigarety, neboť právě zde dochází ke všemu důležitému – ohřevu aerosolu na páru, kterou je následně možné vdechovat.

Stejně jako u ostatních součástek i atomizérů existuje hned několik různých typů, které se liší svými vlastnostmi.

 • atomizér se samostatnou cartridgí – žhavicí hlava a nádržka s e-liquidem jsou dvě samostatné části, které se napojují na baterii
 • cartomizér – cartridge a žhavicí hlava tvoří jeden díl, jednodušší montáž

clearomizér – cartomizér s průhlednou cartridgí, která umožňuje plynule kontrolovat stav aerosolu

Příležitostní kuřáci si plně vystačí s nejjednodušší variantou, tedy spojením atomizéru se samostatnou cartridgí. Pravidelní kuřáci by ovšem měli investovat do clearomizéru, který jim umožní sledovat stav liquidu a v případě potřeby jej okamžitě doplnit.

Kapacita zásobníku se standardně pohybuje od 1,3 do 2 ml, výjimkou však nejsou ani tanky o objemu 10 mililitrů. Vaše volba by opět měla záviset na denním množství vykouřených cigaret.

Výkon

Rádi si při kouření hrajete a vypouštíte bohaté obláčky páry? Vyberte e-cigaretu pyšnící se dostatečným výkonem.

Právě počet wattů totiž ovlivňuje, jak velké množství páry dokáže žhavicí tělísko vyprodukovat. Pevně daná nastavení nikdy nepřekračujte, protože by mohlo dojít ke spálení knotu a znehodnocení cigarety.

Počítejte rovněž s tím, že s rostoucím výkonem stoupají i nároky na baterii.

E-liquid

Bez odpovídající náplně se zkrátka neobejdete. V současné době existuje bohatá paleta nejrůznějších aerosolů lišících se nejen obsahem nikotinu a dalších látek, ale i barvou, chutí a aromatem.

Pokud kladete důraz zejména na chuť, možná by vás mohly zajímat také vodní dýmky kombinující ochucenou náplň s exotickým vzhledem.

Pro kuřáky ovšem sehrává nejdůležitější roli právě obsah nikotinu, který byste měli volit s ohledem na intenzitu kuřáctví.

 • začínající kuřák – 0 až 3 mg nikotinu
 • méně než 5 cigaret denně – 3 až 6 mg nikotinu
 • 5 až 10 cigaret denně – 6 až 12 mg nikotinu
 • 10 až 20 cigaret denně – 12 až 18 mg nikotinu
 • nad 20 cigaret denně – až 24 mg nikotinu

Vždy nakupujte pouze náplně pocházející od známých a certifikovaných značek. Levné napodobeniny totiž zaplavují trh a platí pro ně totéž, co pro levné cigarety – nikdy nemůžete vědět, z čeho jsou vyrobeny a kolik škodlivých látek obsahují.

Příslušenství

Rádi byste si při kouření užívali pohodlí? Koukněte do nabídky dostupného příslušenství. Zatímco některé kousky skýtají jen kosmetický význam, jiné zásadním způsobem zlepšují vlastnosti elektronických cigaret. Některé jsou dokonce zcela nepostradatelné pro zajištění jejich odpovídající funkce.

 • nabíječka – nepostradatelná pro doplnění stavu baterie
 • stojan – pro pohodlné uložení na poličku
 • adaptér – k nabíjení přímo ze sítě
 • ochranný kryt nebo pouzdro – ochrana před poškozením při přesunu nebo pádu na zem
 • náustek – možnost regulace toku páry

Cena

Pomalu se dostáváme až na konec textu a přichází finále věnované, jako již tradičně, cenám. Na základě analýzy dostupných modelů se nám podařilo vyprofilovat tři cenové intervaly, ve kterých se budete při nákupu pohybovat. Letmým pohledem zjistíte, jaké vlastnosti můžete za své peníze očekávat.

Cena do 600 Kč

Jste příležitostnými kuřáky a rádi byste cigaretu nahradili něčím šetrnějším? Chcete si vapování vyzkoušet nanečisto bez nikotinu? Potom nahlédněte do nabídky nejnižší cenové skupiny do 600 korun a vyberte si svého favorita. Valná většina dostupných all-in-one modelů je vybavena baterií o kapacitě nepřesahující hranici 1 000 mAh, naleznete zde však i kousky vybavené mnohem větším akumulátorem.

Na výběr máte širokou paletu barev a designových provedení. Kapacita zásobníku se jen zřídka vymyká rozmezí od 2 do 2,4 ml. Výsledkem tedy je nižší hmotnost, ale i častá potřeba doplňování aerosolu. Při nákupu mimo certifikované prodejny dejte v této cenové relaci pozor na přítomnost nejrůznějších levných napodobenin.

Cena od 600 do 900 Kč

Už jste si kouření e-cigarety vyzkoušeli a rádi byste nějaký pokročilejší model? Nezbývá než si zvolit ve střední třídě, která již čítá mnohem zajímavější kousky. U horní hranice intervalu najdete dokonce velkokapacitní grip modely vybavené silnou baterií. Kapacita akumulátoru bývá ovšem u valné většiny nabízených elektronických cigaret okolo 2 000 mAh.

Stejně jako v předcházejícím případě se můžete čekat bohatý sortiment barev a potisků. Kapacita zásobníku se liší kus od kusu. V jedné skupině tak uvidíte jak model, který pojme 2 mililitry, tak výrobek s tankem pro 10 ml.

Cena nad 900 Kč

Jste zkušenými kuřáky, které jen tak něco nerozhází? Připravte si alespoň 900 korun a vyberte si to nejpokročilejší, co současná produkce e-cigaret nabízí. V sortimentu samozřejmě vyčnívají masivní grip cigarety osazené velkokapacitními akumulátory a vyrobené ze součástek nejvyšších kvalit. Na své si ale přijdou i zájemci o mini cigaretky.

Řada firem zohledňuje vysokou cenu také v paletě příslušenství, které je již integrální součástí balení. Nabíječky, adaptéry, ochranná pouzdra nebo stojánky tak již nemusíte kupovat, naleznete je totiž přímo v krabici.

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Adblock
detector