Chlapec má nový ušní boltec

Tímto zákrokem lze upravit vrozené odchylky tvaru, převážně tzv. odstálých boltců, event. tvarových deformací reliéfu boltce (vrozených, poúrazových).

Chlapec má nový ušní boltec Rozsah kožního nadbytku /Umístění výsledné jizvy

Normální boltec má horní úpon ve výši zevního očního koutku a okraj boltce vystupuje vzhůru do výše obočí. Úpon ušního lalůčku pak bývá přibližně v rovině nosního hrotu.

Boltec normálně odstupuje v úhlu přibližně 20-30 stupňů. Ušní boltce jsou tvarově i anatomicky velmi složité orgány.

Poměrně často pak můžeme sledovat změny tvaru a postavení, které se pohybují od nepatrných odchylek od normálu až po výrazné a závažné nepravidelnosti a vady.

Změny tvaru a postavení boltců mohou být jak získané tak vrozené. Získané deformace a defekty vznikají po úraze nebo po chirurgickém zákroku.

Vrozeně mohou být ušní boltce postiženy nedostatečným vyvinutím, což se projeví jak velikostními tak tvarovými změnami. Naštěstí většina vrozených vývojových vad není závažnějšího rozsahu.

Nejčastěji se jedná o odchylky tvaru, velikosti a postavení u jinak dobře vyvinutých ušních boltců. Tyto vady mohou být velmi často vytvořeny na dědičném podkladě.

Otoplastika – kdy ji podstoupit

Chlapec má nový ušní boltec Průřez boltcem před korekcí /Průřez boltcem po korekci s modelačními stehy

Dostatečnou pružnost má kůže nosu zhruba do 30-35 let, ale je to dosti individuální a neznamená to, že později nelze provést operaci nosu. Dalším důležitým faktorem pro plastiku nosu je vlastní typ kůže nosu, který má vliv na hojení a jizvení v podkoží, což může někdy dosti nepříznivě ovlivnit konečný tvar nosu. Mastná, silná a pórovitá kůže zejména na hrotu nosu má vždy větší riziko masivní podkožní jizevnaté tkáně a menší adaptability na nový tvar nosu. Věkem se toto riziko opět stupňuje. Nižší věková hranice 18-25 let je vhodná i z hlediska psychologického. V tomto věku většinou řada lidí ještě nemá ustálený okruh přátel, nemá svého stálého partnera ani rodinu.

Reakce okolí na změnu po operaci nosu je tedy daleko méně významná než u lidí ve středním věku se zaběhnutými životními a společenskými rytmy. Typů a tvarů nosů je bezpočetná řada a různé deformace i odchylky mohou být buď vrozené nebo získané (úrazy, stavy po operacích a pod.).

Někdy jsou deformace nosu nebo nosní přepážky spojeny se sníženou průchodností či neprůchodností některého nosního průduchu. V tomto případě dbáme i na to, aby plastika nosu nebyla jen estetickou záležitostí, ale také zlepšila nebo úplně odstranila tuto funkční poruchu.

U většiny operací nosu je třeba provést kompletní rhinoplastiku, tzn. zcela uvolnit jak chrupavčitou tak i kostěnnou kostru nosu a dát nosu nový tvar se zachování určitých rozměrových poměrů. Např. pokud bychom operovali pouze chrupavčitou část nosu ( tzv.

měkký nos ), často vzniká nepoměr mezi zeštíhlenou špičkou nosu a masivní neoperovanou kostěnnou částí nosu. Nebo snese-li se pouze hrbol nosu a neprovede se zúžení postranních nosních kůstek, vzniká široký a na hřbetu plochý nos apod.

V jiných případech může být okraj boltce naopak abnormálně přehnut dopředu a jeho tvar je tak podobný kornoutu. Změny tvaru mohou být také lokalizovány na ušní lalůček, který může být dlouhý, široký, rozdvojený, přirostlý, malý až nevyvinutý, různě rotovaný atd.

Pokud se jedná o výrazný stupeň některé z těchto vad, při kterém mohou velké odstávající či jinak deformované boltce dosti změnit výraz obličeje, trpí takto postižený jedinec velmi často posměšnými poznámkami ze strany svého okolí. To může být zvláště nebezpečné u malých dětí, u kterých mohou tyto reakce vyvolat psychické poruchy, jež se v mnoha případech velmi těžce napravují.

S tím souvisí i to, že dítě si svou odchylku začne výrazněji uvědomovat až po vstupu do školního dětského kolektivu.

Proto se snažíme tento problém pomocí operace uší vyřešit co nejdříve, tedy optimálně mezi 5-7 rokem života než začne dítě chodit do školy. Nikdy však neprovádíme operace uší u dítěte, které operaci uší jednoznačně odmítá a požadovaná otoplastika bývá spíše přáním rodičů, než dítěte samotného.

S takovým pacientem se jednak velmi těžko spolupracuje, jednak může být vada méně závažná, dítě si ji neuvědomuje tak výrazně a proto ani nepožaduje její odstranění. Růstem se tato odchylka může sama částečně srovnat. Většinou se však růstem boltců vada spíše zvýrazní.

Pokud tomu tak je a rozhodnutí k operaci uší přijde později, lze otoplastiku provést prakticky kdykoli.

Budete mít zájem:  Popraskala vám pokožka? Dopřejte jí reparační krém!

Chlapec má nový ušní boltec Rozsah nadbytku před jeho odstraněním /Umístění výsledné jizvy po zmenšení boltce

nižším věku si svou vadu uvědomují častěji chlapci než děvčata, což souvisí s tím, že dívky skrývají odstálé boltce dlouhými vlasy. S přibývajícím věkem, kdy se dívka začne výrazněji zajímat o svůj vzhled (hlavně úprava účesu), si začne více uvědomovat svou odchylku a přichází tak častěji v období puberty.

Nejsou však výjimkou pacienti vyššího věku, kterým tato vada může začít více vadit například v souvislosti se změnou partnera či zaměstnání. Často tomu tak je i u mužů ve středním věku, kdy začne někdy velmi rychle ubývat vlasů. Rozsah operace uší u estetických vad ušních boltců závisí na typu vady.

Otoplastika je prováděna v místním znecitlivění. Celkové znecitlivění, narkóza, je možné po dohodě s operatérem a anesteziologem v případě, kdy by plastika uší v místním znecitlivění nebyla vhodný. Děti je třeba předem připravit a zbavit strachu z operace uší a pobytu na oddělení.

Pokud ale samy děti otoplastiku chtějí, bývají při operaci uší i v pooperačním období zcela bez problémů a mnohdy vše zvládají lépe než dospělí. U odstálých boltců je operační řez, a tedy i výsledná jizva, veden na zadní straně boltce.

Pokud je otoplastika provedena v místním znecitlivění a vše probíhá bez komplikací, odchází pacient do domácího ošetření ještě v den operace uší. Pokud se plastika uší uskuteční v celkové anestezii, zůstává pacient při bezproblémovém průběhu hospitalizován do druhého dne do rána.

Vzhledem k tomu, že je třeba druhý den po operaci uší provést kontrolu a převaz, doporučujeme pacientům ze vzdálenějšího bydliště místo zatěžujícího cestování rovněž hospitalizaci do druhého dne.

Otoplastika – pooperační péče

První dny po operaci uší by měl pacient pokud možno spát na zádech, čímž se zabrání výraznějším stranovým otokům a s tím související bolestivosti. Nedoporučuje se také fyzická zátěž. V prvních 3-4 dnech od operace uší přetrvává individuálně mírná či větší bolestivost boltců, zejména u dospělých.

Děti snáší pooperační průběh dobře, protože jemná a pružná chrupavka dětských boltců nezpůsobuje tak výraznou bolestivost. Dojde-li však k postupnému zvýraznění bolesti, otoku tváře nebo ke zvýšení teploty nad 38 stupňů C, je potřeba se dostavit co nejdříve na kontrolu a převaz.

První převaz je proveden ráno následujícího dne od operace uší, další obvykle 5.-7. den. Celkový obvaz hlavy je sejmut 10.–14- den po operaci uší, kdy jsou také odstraněny stehy za boltcem, pokud byl použit nevstřebatelný šicí materiál.

Po sejmutí obvazu je třeba umýt vlasy, které pak myjeme pravidelně denně po dobu několika dnů. Dalších 10-14 dnů doporučujeme chránit boltce na noc šátkem nebo čelenkou. Pacienta by také neměla znepokojovat snížená citlivost boltců, která může přetrvávat i několik týdnů.

Z tohoto důvodu je nutné chránit uši před chladem, obzvláště v zimních měsících. Doporučujeme také vyvarovat se prostředí se zvýšeným rizikem infekce, jako je například koupání ve veřejných bazénech nebo rybnících.

Do běžného režimu se pacient může zapojit po sejmutí obvazu a zvýšená fyzická zátěž při sportu je možná po 3-4 týdnech od operace uší. Výše uvedené údaje a doporučení vycházejí z běžného pooperačního průběhu. Rekonvalescence je však individuální a závisí na daných schopnostech hojení organismu každého jedince a rozsahu výkonu.

Brněnští lékaři vytvořili pro chlapce nové ucho

Formulář pro opuštění okresu. Kde ho najdete, kam ho budete potřebovat Lucie Hrabcová

Brno – Díky brněnským chirurgům bude mít za pár měsíců třináctiletý chlapec ucho stejné, jako jeho vrstevníci.

Ilustrační foto | Foto: shutterstock.com

Mikrocie. S takovou diagnózou se narodil chlapec, kterého přivezli na jeden ze sálů Kliniky plastické a estetické chirurgie v Berkově ulici. Místo pravého boltce přišel na svět s kouskem kůže jen o něco větším, než bývá ušní lalůček.

Za čtvrt roku ale bude mít uši jako kterýkoliv jiný třináctiletý kluk. Zatímco oddychoval na operačním lůžku, postaral se o to tým chirurgů vedený lékařem Jiřím Veselým.

Budete mít zájem:  Artróza Kyčelního Kloubu Příznaky?

„Sluch tady nespravujeme,“ upozorňuje hned na začátku čtyřhodinové operace Veselý z Kliniky plastické a estetické chirurgie brněnské Fakultní nemocnice u svaté Anny. Smyslem ojedinělého zákroku, který díky kameramanovi za jeho ramenem sledují v přímém přenosu i odborníci z Neurochirurgické kliniky Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, je především zmírnit handicap pacienta.

Metodu uznávají i v zahraničí

Takzvaná rekonstrukce chybějícího boltce má v Brně padesátiletou tradici a je uznávaná i mezi chirurgy v zahraničí. „Naše pracoviště bylo celá desetiletí známé díky metodě, kterou zavedl tehdejší přednosta kliniky, profesor Ladislav Bařinka. Boltec se při ní vytvářel z chrupavky,“ vysvětluje Veselý.

Chrupavčitý štěp ale lékaři museli odebrat z žeber postiženého člověka. Pacient se tak musel smířit s tím, že mu po zákroku na hrudníku zůstaly jizvy. Ušní boltec navíc neměl ideální tvar.

„Metoda, kterou volíme nyní, se začala používat před asi patnácti lety. Ušní boltec při ní tvarujeme s použitím inertního syntetického materiálu.

Vlastně to není nic jiného, než kousek speciální umělé hmoty vymodelovaný do patřičného tvaru.

Má dva díly, které se při operaci spojí,“ popisuje princip metody chirurg, zatímco malému pacientovi napichuje kůži nad místem, kde už za pár hodin bude nové ucho.

V nedokonale vyvinutém boltci lékaři vytvoří kapsu, kam implantát vloží. Kůže chlapcova původního ucha ale nevystačí na úplné zakrytí. „Pokryjeme ji proto vazivem odebraným z jedné strany hlavy. A kůží ze strany druhé,“ říká vedoucí operačního týmu.

Ucho může sloužit celý život

Po několika hodinách na operačním sále chlapec stráví ještě několik dní v nemocnici. Ucho, které lékaři tímto způsobem vytvoří, mu ale může bez dalšího zásahu plastické chirurgie sloužit až do konce života.

Podobných zákroků lékaři z Kliniky plastické a estetické chirurgie svatoanenské nemocnice za rok provedou tři až pět. Žadatelé ale na ně musí počkat zapsaní v pořadníku. „Pokud boltec modelujeme z chrupavky, nestojí nás to nic.

Tato operace ale vyjde na dvacet tisíc korun. Ve srovnání s jinými zákroky se to zdá jako směšná částka. Pro nás je to ale dost. Pojišťovna přispívá jen na tolik operací, kolik jich provedeme v předchozím roce.

Všechny zákroky nad daný limit platí nemocnice ze svého,“ upozorňuje Veselý.

Jarní seriál pro malé i velké zahradníky. Předplaťte si Deník.cz a získejte neomezený přístup k seriálu Předsevzetí 2021. Více zde.

19.9.2010

Volvo XC90 nové vozidlo, servisní knížka Volkswagen Touran servisní knížka, koupeno v D Audi A4 servisní knížka, koupeno v CZ Škoda Octavia první majitel, servisní knížka, koupeno v CH, nehavarované, v záruce Škoda Octavia první majitel, servisní knížka, koupeno v I, nehavarované Škoda Octavia první majitel, servisní knížka, koupeno v D, nehavarované Škoda Octavia první majitel, servisní knížka, koupeno v A Renault Megane první majitel, servisní knížka, koupeno v I, nehavarované + PRODAT AUTO Opel Meriva 1.4 Turbo, ČR,1.maj Ford Focus 1.6TDCi 85kW,Navi,PDC,Serviska Volkswagen Caddy MAXI 1.9 TDI 77 kW 7Míst Serv Peugeot Boxer ACTIVE 3500 L3H2 165 MAN6 2,2 Seat Ibiza 1,2TSI, LED, SUPER STAV, SPLÁT Škoda Superb 2,0 TDi 140kW DSG 4×4 L&K ČR 1 Renault Clio 1.5 dCi, Tempomat Hyundai i20 1.1 CRDi, ČR,1.maj, Serv.kniha + PRODAT AUTO

Brněnští lékaři dali poprvé ušní implantát do kosti lebky, vrátili tak sluch dvanáctiletému chlapci

Operace stála zhruba 400 tisíc korun a uhradila ji pojišťovna. Uskutečnila se loni koncem roku, lékaři o ní ale informovali až s odstupem času, kdy je chlapec po rekonvalescenci a normálně žije bez větších omezení.

„Implantát se voperuje za ucho pod kůži do kosti lebky. Potom se to nechá několik týdnů zahojit a z venku na hlavu se přiloží procesor, který snímá zvukové vlny,“ popsal Urík. U procesoru je potřeba měnit asi jednou za týden baterky.

Video of Ušní implantát BONEBRIDGE na KDORL FN Brno

„Implantát navrhla a dodává rakouská firma MedEl. Mezi jeho benefity patří zejména to, že je pod neporušenou kůží neviditelný a ve srovnání s jinými systémy přímého kostního vedení minimalizuje nebezpečí z podráždění kůže.

 Na rozdíl od předchozích typů se navíc nevyskytují komplikace hojení v místě rány.

Pacienty je proto velmi pozitivně hodnocen z estetického hlediska, a to je v dnešní době nezanedbatelné, i když nejdůležitější je pro ně především zisk sluchu,“ uvádí nemocnice.

Budete mít zájem:  Vitaminy Na Bolest Hlavy?

Pacient si může upravit hlasitost pomocí chytrého telefonu

Zatímco implantát má člověk v kosti doživotně, procesor drží magnet a dá se podle potřeby sundat, přičemž pacient opět hůř slyší. Dvanáctiletý Martin například procesor odkládá na spaní nebo při umývání hlavy.

Podle Uríka by ale časem měl vzniknout procesor voděodolný nebo takový, který by se dal bezkontaktně nabít. Už nyní se dá ovládat chytrým telefonem, díky kterému může pacient například upravit hlasitost a podobně.

Martin nemá po operaci žádná větší omezení. Ve škole se například účastní sportovních činností, jako je vybíjená. Než podstoupil operaci, pomáhala mu lépe slyšet speciální čelenka, která tlačila vibrovací přístroj k hlavě. „Bolela mě ale hlava a byl jsem unavený. Teď už mě hlava nebolí,“ pochvaluje si.

Po Martinovi operovala nemocnice další tři děti a další operace chystá letos. Podle Uríka lze zákrok provést od pěti let věku. Je však potřeba zjistit, zda má dítě za uchem místo pro implantát měřící 9 x 15 milimetrů.

Využít se dá u dětí s vadami sluchu nebo neslyšících. „Nejčastěji jsou to vrozené vady, kdy děti nemají vyvinuté ušní boltce nebo zvukovody,“ poznamenal Urík. Dodal, že je na jednání s pojišťovnami, aby se metoda dala používat i u jiných zdravotních potíží se sluchem.

Vývojové poruchy ucha

Zevní a střední ucho se vyvíjí oddělené od vnitřního ucha. Proto můžeme vrozené vady ucha rozdělit na vrozené vady zevního a středního ucha a vrozené vady vnitřního ucha.

Vrozené vady zevního a středního ucha

Anomálie zevního a středního ucha souvisejí s poruchou vývoje první žaberní štěrbiny a prvních dvou žaberních oblouků. Tyto choroby se projevují tvarovými deformitami boltce a zvukovodu. Mohou se vyskytovat společně s dysostózami dolní čelisti, jařmové kosti a sluchových kůstek.

Vrozené vady boltců se týkají tvaru, velikosti a postavení.

Otapostasis

Nejčastější vrozenou vadou je otapostasis, tzv. odstátý boltec. Jedná se o zděděnou, častou vadu boltce, jejíž podstatou je vyhlazení záhybu antihelixu. Vadu lze korigovat chirurgicky (nejvhodnější doba korekce je mezi 5. a 6. rokem). Principem je vytvoření nového antihelixu.

Mikrocie

Další velice častou vadou je mikrocie, tj. zmenšení ušního boltce. Vadu lze klasifikovat do 3 stupňů, v případě 2. a 3. stupně je boltec nejen zmenšen, ale také tvarově deformován.

Anocie

Anocie je úplné nevyvinutí boltce.

Appendices preauriculares

Appendices preauriculares jsou obvykle jednostranné přívěsky boltce. Většinou mají tvar hrbolků nebo stopkatých lalůčků lokalizovaných před tragem.

Vrozené ušní píštěle

Jedná se o kanálky především v ascendentní části helixu, méně časté jsou píštěle zevní, na krku jsou to koloaurikulární píštěle. Jejich nebezpečí tkví v možné sekundární infekci, proto je třeba je chirurgicky odstranit.

Stenóza a atrézie zvukovodu

Stenóza je zúžení zvukovodu.
Atrézie je úplný uzávěr zvukovodu – zvukovod je zcela neprůchodný. Atrézie může být jak kostěná, tak vazivová. Je příčinou převodní vady sluchu.

Obě vady (stenóza i atrézie) mohou být spojeny s dalšími vadami (porucha boltce, postižení středouší, postižení nervus facialis). Terapie je chirurgická.

Spočívá v kanalizaci zvukovodu, případně rekonstrukci středouší.

 • Antihelix po rekonstrukci

Vrozené vady vnitřního ucha

 • Anomálie vnitřního ucha jsou dány poruchami formování otocysty. Poruchou vývoje otocysty vznikají různé typy hypoplázie labyrintu.

Mondiniho anomálie

 • Normální hlemýžď má 2,5 závitů. V případě Mondiniho anomálie má hlemýžď jen 1 závit a vzniká zde patologická komunikace mezi scala vestibuli a scala tympani se současným rozšířením saccus a ductus endolymfaticus.
 • Postižení sluchu má různý rozsah.
 • Diagnostika je založena především na CT.

Komplexní vrozená postižení

Treacher-Collinsův syndrom

Ucho je často postiženo v rámci specifických syndromů. Nejznámější je tzv. Treacher-Collinsův syndrom.

Treacher-Collinsův syndrom

Jedná se o AD onemocnění. Duševní vývoj u tohoto syndromu není postižen. Typicky se zde vyskytuje:

 • antimongoloidní postavení očních štěrbin s kolobomem,
 • hypoplázie lícních kostí a mandibuly („ptačí profil“),
 • malformace ucha,
 • makrostomie,
 • vysoké patro.

Odkazy

Související články

 • Vrozené vady boltce
 • Embryonálny vývoj ucha
 • Kraniofaciální syndromy

Zdroj

Použitá literatura

 • KLOZAR, Jan, et al. Speciální otorinolaryngologie. 1. vydání. Praha : Galén, 2005. 224 s. ISBN 80-7262-346-X.

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Adblock
detector