Spermiogram je základ, ale nepotvrdí, zda je muž plodný

Každý pátý pár v ČR má problém počít dítě přirozenou cestou. Je-li příčina odhalena včas, dokáží lékaři až 90 % z nich pomoci. Důvody pro mužskou neplodnost je nejen nižší kvalita spermií, na vině mohou být také genetické poruchy nebo jiné, závažnější onemocnění. V tomto článku vám představíme spolehlivé metody, jak si ověřit, zda jste opravdu neplodný.

Počít potomka přirozenou cestou bývá záležitostí i několika měsíců. Nemusíte se tedy vy nebo vaše partnerka znepokojovat, pokud hned neuspějete. O neplodnosti totiž můžeme mluvit až po jednom roce pravidelného nechráněného styku (tzn.

minimálně 2x týdně)

. Zvýšení šancí na početí mohou výrazně přispět oba partneři. Na straně muže je to hlavně změna stravovacích návyků i životního stylu a úprava tělesné hmotnosti.

Na straně partnerky je to také o počítání plodných dnů a sledování ovulace.

Pokud ani poté nevychází těhotenský test pozitivně, je čas zjistit příčinu neplodnosti. Mnoho mužů se návštěvy lékaře obává, hlavně proto, že nemožnost zplodit potomka vidí jako vlastní selhání.

Je důležité si uvědomit, že ne vždy můžete svou plodnost ovlivnit – může být dána například geneticky. Z aktuálních statistik také vyplývá, že za neplodnost je ze 40 % zodpovědný muž a ze 40 % žena.

Zbylých 20 % tvoří kombinace příčin na obou stranách.

Spermiogram je základ, ale nepotvrdí, zda je muž plodnýMužská neplodnost může mít mnoho podob

Jak zjistím, že jsem neplodný?

Základním vyšetřením je spermiogram

Zjištění příčin neplodnosti probíhá u obou partnerů zpravidla paralelně. Základním diagnostickým vyšetřením u mužů je spermiogram. Je-li spermiogram doporučen lékařem, pojišťovna vám vyšetření proplatí. Pokud se pro něj rozhodnete jít na vlastní žádost, cena se pohybuje kolem jednoho tisíce korun (cena se může na každém pracovišti mírně lišit).

Před odběrem ejakulátu doporučujeme 2-5denní abstinenci (tzn. ani sex ani masturbace). Odběr se provádí na klinice a výhradně do sterilního kelímku. Bude-li vám to příjemnější, můžete odběr ejakulátu provést i doma. Vzorek je poté nutné donést do 1 hodiny po odběru do laboratoře, a to při tělesné teplotě.

Cílem spermiogramu je zjistit počet spermií, jejich pohyblivost a tvar hlaviček, krčků a bičíků. Ukáže-li spermiogram nějakou abnormalitu, vyšetření se zpravidla opakuje, po určitém čase, ještě jednou.

Pakliže i druhý spermiogram odhalí odchylky, je vhodné nechat spermie zmrazit pro případ, kdy by se jejich kvalita po čase ještě snížila.

Zvýší se tak šance na úspěšné početí dítěte s pomocí metod asistované reprodukce.

Co může odhalit můj spermiogram?

Nejběžnějším výsledkem spermiogramu bývá oligozoospermie (snížený počet spermií), asthenozoospermie (snížený počet pohyblivých spermií či zhoršená pohyblivost spermií) a theratozoospermie (snížený počet spermií, které mají normální tvar).

V mnoha případech jde také o kombinaci těchto výsledků. Dále může být výsledkem spermiogramu nekrozoospermie (spermie v ejakulátu jsou mrtvé) nebo azoospermie (v ejakulátu nejsou žádné spermie).

Tyto výsledky automaticky neznamenají, že jste neplodný, ale pouze říkají, že pravděpodobnost početí je nižší.

Stoprocentní mužská neplodnost bývá diagnostikována až na základě dalších vyšetření. Důvodem absolutní neplodnosti muže bývá úplná absence tvorby vlastních spermií nebo jejich kvalitativně zhoršená tvorba.

Na vině může být jak genetická příčina, tak stavy po onkologické léčbě.

Většina poruch tvorby spermií ale zůstává neobjasněna, a v takovém případě je jedinou možností na založení rodiny umělé oplodnění darovanými spermiemi nebo adopce.

Ideálním výsledkem je normozoospermie, což je označení pro normální parametry spermiogramu. V takovém případě se ještě čeká na výsledky vaší partnerky. Pokud výsledky jejích vyšetření dopadnou také dobře, navrhne vám lékař PFC další vhodná vyšetření. Ta se pro každý pár mohou lišit, a tak není možné předem odhadnout, které z nich se bude týkat konkrétně vás.

Spermiogram je základ, ale nepotvrdí, zda je muž plodnýSpermiogram odhalí nejčastější příčiny neplodnosti

Další vyšetření mužské neplodnosti

Vyšetření na pohlavně přenosné choroby

Další metodou, jak ověřit plodnost či neplodnost muže je mikrobiologické vyšetření. Provádí se v případě, kdy máte podezření na infekční onemocnění (např. chlamydie, kapavka atp.), příp. spermiogram odhalil přítomnost bakterií nebo leukocytů a zároveň máte problémy s početím. Právě nákaza sexuálně přenosnými patogeny může ovlivnit funkční kvalitu spermií.

Genetické vyšetření

Váš lékař může už po vstupní konzultaci navrhnout genetické vyšetření, nachází-li se ve vaší rodinné anamnéze závažná onemocnění jako například cystická fibróza.

Vyšetření dokáže identifikovat genetický problém a určit pravděpodobnost jeho přenosu na dítě.

Doporučuje se také tehdy, je-li vám více než 45 let, výsledkem spermiogramu byla azoospermie nebo pokud vaše partnerka opakovaně spontánně potratila.

Imunologické vyšetření

Ve výjimečných případech může dojít k imunologickým poruchám, které mohou mít vliv jak na ženskou tak mužskou neplodnost. Provádí se buď odběrem krve nebo ejakulátu za účelem zjištění přítomnosti protilátek proti spermiím. Léčba imunologických příčin neplodnosti bývá dlouhodobá a většinou zahrnuje spolupráci několika lékařů, např. imunologa a alergologa.

Jak řešit neplodnost

Pokud u vás nebo partnerky nebyla prokázána absolutní neplodnost, máte na výběr hned z několika možností. Klientům PFC nejčastěji doporučujeme začít intrauterinní inseminací (IUI).

Je to cenově přijatelná a hlavně neinvazivní a účinná metoda asistované reprodukce

. Předem pročištěné a zkoncentrované spermie zavede lékař přímo do partnerčiny dělohy.

Lékař vám tuto metodu doporučí, pokud je příčinou vaší neplodnosti mírná porucha kvality spermatu a pokud je vaše partnerka zcela zdravá.

Pokud váš spermiogram odhalil extrémně nízký počet spermií, lékař vám pravděpodobně navrhne metodu ICSI neboli intracytoplazmatickou injekci spermie.

Narozdíl od metody IUI je v laboratoři vybrána pouze jedna spermie s nejvyšší potenciálem (z hlediska pohyblivosti a vzhledu) a ta je následně injekčně vpravena přímo do partnerčina vajíčka.

To dává šanci i párům, u nichž byl partnerovi zjištěn nízký počet pohyblivých spermií.

Pakliže byly výsledkem spermiogramu azoospermie, šance na vlastního potomka nejsou ztraceny. Pro vás a vaši partnerku jsou nejvhodnějšími metodami MESA (lékař získá spermie z kanálků nadvarlat, tzn. z míst, kde dozrávají) a TESE (lékař získá spermie z kanálků varlat, tzn. z míst, kde vznikají). Zákrok se v PFC provádí malým chirurgickým zákrokem.

Pokud jsem neplodný, jaké mám možnosti?

Klinika vám a vaší partnerce v takovém případě nabídne umělé oplodnění darovanými spermiemi. Darování spermií je v České republice legální a bezpečné a je založeno na principu anonymity mezi dárci a příjemci.

Dárcem spermií nemůže být každý a kandidáti absolvují celou řadu náročných vyšetření, které jsou velmi podobné těm, které jste absolvoval vy sám. Můžete si tedy být jisti nejen vyšší úspěšností léčby neplodnosti, ale také narozením zdravého potomka.

Darované spermie se poté používají pro nitroděložní inseminaci (IUI) nebo mimotělní oplodnění (IVF).

Mužům doporučujeme nechat si spermie preventivně zmrazit. Kvalita spermií s věkem i životním stylem klesá, a tak můžete v budoucnu tímto způsobem předejít neplodnosti.

Kontaktujte nás

Spermiogram – ověřte si kvalitu spermií a zda budete plodným otcem zdravých dětí

(2 hlasů, průměr: 3,00 z 5)

Budete mít zájem:  Vitaminy Na Svaly A Nervy?

Statisticky se dnes až 20 % párů pokouší o dítě marně. Obvykle jsou to ženy, kdo si testem ověřuje svou plodnost, ale v mnoha případech je za neschopnost oplodnění zodpovědný muž.

 • Mužskou neplodnost zapříčiňují různé faktory, avšak ve velké míře si za stav můžeme sami kvůli své životosprávě.
 • Sníženou kvalitou spermií trpí zejména kuřáci, alkoholici a muži bez pravidelného pohybu.
 • V článku si popíšeme časté příčiny mužské neplodnosti, jak probíhá vyšetření a co všechno se na spermiogramu o svých „nenarozených dětech“ v podobě spermií dozvíme.

Spermiogram je základ, ale nepotvrdí, zda je muž plodný

Co je spermiogram a jak vyšetření probíhá?

Spermiogram je prvotním vyšetřením při podezření na mužskou neplodnost. Pokud se snažíte o dítě a partnerka je v pořádku, je na čase, abyste se na vyšetření objednal.

Na vyšetření se hodnotí odebraný vzorek spermií a semenné tekutiny (nosič spermií). Vzorek je vhodné „vytvořit“ a odevzdat přímo v ambulanci, ale pro zvolení správné nádoby a hygieny ho můžete donést i z domova, ale nejpozději do 2 hodin od ejakulace. Lékař vám poradí.

Odběr semene se provádí po 3 dnech bez sexuální aktivity. Pár dní před vyšetřením se vyhněte drogám, alkoholu a užívání vśech doplňků výživy, jejichž přítomnost může zkreslovat výsledky. Nahlaste léky, které užíváte.

Vzorek ejakulátu se nechá odstát 30 minut, než zkapalní. Dále se měří ve válci, případně se váží na váze. Objem nemá vliv na plodnost. Ta závisí na počtu zdravých a pohyblivých spermií.

VIDEO: Podrobně o spermiogramu.

Které vlastnosti ejakulátu vyšetření spermiogram hodnotí?

 • vzhled (zejména barva ejakulátu)
 • hustota
 • objem
 • viskozita
 • hodnota pH – příliš kyselé pH hubí spermie
 • obsah spermií a jejich pohyblivost
 • poměr zdravých a poškozených spermií
 • počet nezralých – nevyvinutých spermií
 • morfologie (tvar) spermií – při testu se sleduje cca 200 spermií. Čím více je deformovaných, tím větší je riziko neplodnosti
 • obsah fruktózy a bílých krvinek
 • přítomnost jiných buněk (bakterie, prvoci, leukocyty, cizorodé látky)

Co může být příčinou zhoršených výsledků spermiogramu?

 • infekce – prozradí ji kyselé pH a bílé krvinky v ejakulátu
 • neplodnost
 • hormonální nerovnováha
 • diabetes
 • dědičné onemocnění
 • následek jiné léčby

VIDEO: Podrobně o spermiogramu.

Kdy je vhodné objednat se na spermiogram?

 • pokud je dlouhodobý problém s otěhotněním partnerky
 • po vasektomii (mužské sterilizaci) pro vyvrácení spermií v ejakulátu
 • u jiných vrozených onemocněních
 1. Před spermiogramem lékař provede i kompletní urologické vyšetření, včetně hormonálních a infekčních testů
 2. Na spermiogramu vidíme pohyblivé spermie, spermie se sníženou pohyblivostí a mrtvé spermie
 3. Různé fáze života a pohyblivosti spermií vidíme v každém ejakulátu. Je nemožné, aby bylo 100 % spermií živých, zdravých a dokonale pohyblivých

Co prozradí barva ejakulátu?

Barva, konzistence a hustota ejakulátu se mění podle obsahu spermií v semenné tekutině. Pokud často masturbujete nebo souložíte, spermie se nestíhají tak rychle množit.

Tehdy je ejakulát „čistší“, průzračnější a méně hustý. Neplodnost může prozradit dlouhodobá čistota ejakulátu, který je tím pádem bez spermií.

Pokud jste delší dobu sexuálně nežili, spermií bude v ejakulátu více, což se projeví na hustotě a bílé barvě.

Pozor si však dávejte při zvláštním zabarvení. Příliš žlutý, příliš bílý, hnědý ejakulát nebo ejakulát s narůžovělou příměsí krve už je důvodem pro návštěvu ambulance. Hrudky a „vločky“ mohou poukazovat na infekci.

TIP, víte, jak probíhá preventivní prohlídka u urologa?

Vlastnosti zdravého a kvalitního spermatu podle WHO – Světové zdravotnické organizace

objem ejakulátu nad 2 ml
hmotnost ejakulátu 1,5 g a více
pH ejakulátu 7,2 – 8,0 – zásadité
počet spermií nad 20 milionů/ml
koncentrace spermií 15 mil/ml a více
pohyb 40 % a více spermií s pohybem progresivním a neprogresivním (A+B) nebo 32 % spermií a více s progresivním pohybem (A)
pohyblivé spermie alespoň 50 %
správně tvarované spermie alespoň 30 %
morfologie alespoň 4 % spermií s normálního tvaru
viskozita ejakulátu normální

Parametry spermií a ejakulátu u muže a zvířat

Druh Délka Spermie (Μm) Šířka Hlavičky (Μm) Množství Spermií 1ml Ejakulátu (×10 na šestou) Objem Ejakulátu (Ml)
Člověk – muž 48 5 50 4
Skot Domácí 70 5,1 700 5-10
Kůň 58 3,2 40 70-120
Prase Domácí 48 4,6 150 250-500
Pes 68 4 200 2
Králík Domácí 54 4,7 450 1

Co ovlivňuje kvalitu spermií?

 • Alkohol
 • Tabák
 • Užívání léků
 • Dlouhodobý stres
 • Nemoci

Tipy pro dobré zdraví spermií

 • Nepřehřívejte a nepodchlazujte varlata – jejich teplota by měla být pro správné fungování o 1 – 2 °C nižší, než teplota těla. Zároveň vězte, že volné a pohodlné trenírky jsou pro varlata vhodnější.
 • Stravujte se zdravě – zelenina, ovoce, dietní maso, luštěniny a celozrnné výrobky. Klikněte a čtěte o vitamínech a minerálech na plodnost včetně jejich zdrojů.
 • Dávejte pozor na nadváhu – obezita zvyšuje hladinu ženských hormonů, čímž oslabuje plodnost.
 • Vyřaďte tabák a alkohol – jak víme, jsou to největší zabijáci erekce a snižují i kvalitu spermií
 • Pozor na podpůrné látky – kofein, taurin nebo drogy vyčerpávají spermie, čímž sníží jejich kvalitu
 • Hýbejte se – fyzická aktivita prospívá tvorbě testosteronu stejně
 • Nestresujte – dlouhodobý stres má destrukční vliv na kondici penisu, spermií a těla celkově
 • Souložte a masturbujte co nejčastěji! Pouze tak zajistíte, že škodlivé odumřelé spermie se nebudou zdržovat ve varlatech a budou se tvořit nové

Máte pochybnosti? Na nic nečekejte!

Člověk si řekne, že spermií je tolik, že ta jedna si jistě najde cestu do vajíčka. To je ale riskantní způsob snahy otěhotnět.

Kvalitu spermií byste si měli nechat ověřit i v případě, že jste o ní přesvědčen. Vyšetření odhalí skryté hrozby, čímž snižuje riziko narození dítěte s vadou. Neriskujte, a zjistěte, jak na tom vaše spermie jsou.

Vyšetření vás nevyjde draho. Pokud vás na spermiogram nepošle zdarma přímo lékař s žádankou, ale půjdete sám, zaplatíte cca. 600 – 1000 Kč. V případě soukromých klinik se zeptejte na přesný ceník.

DÁLE ČŤĚTE: Masáž varlat pro jejich lepší kondici.

Kromě prodeje kanadského Vimaxu vás informujeme o poruchách erekce, jejich příčinách, a hlavně o dostupných metodách zlepšení. Tablety Vimax nejsou všemocné, a pokud je oslabení erekce důsledkem nemoci, určitě navštivte lékaře. Správnost tvrzení v článcích a odborný dohled nad obsahem drží MUDr. Taťána Šřámková, Ph.D.

Vitalia.cz

Bez něj se vyšetřování plodnosti neobejde. Spermiogram toho zjistí hodně, ale počet nebo pohyblivost spermií ještě nezaručuje, že je muž (ne)plodný.

Stav spermií o plodnosti muže vypovídá mnoho, ale ne všechno. Spermiogram je základní vyšetření u každého páru, který má potíže s otěhotněním. Ale vždy…

Страницы, которые нравятся этой Странице

Нравится: 7,9 тыс.

Pomáháme školám vytvářet a rozvíjet kulturu zdravého a udržitelného stravování.

Нравится: 14 тыс.

Aktuální info o potravinových a farmářských trzích. Oficiální stránka Trhů na Kulaťáku, Praha 6.

Нравится: 2,2 тыс.

We are Sherpas. The UX driven digital agency.

Недавняя публикация Страницы

Na pohled úplně přitažlivá není. Ale zdravotní benefity má syrovátka nevyčíslitelné.

Celá řada nutričních odborníků považuje za jeden z nejlepších (ne-li vůbec nejlepší) zdroj bílkovin syrovátkový protein. Přesto není v ČR příliš velký…

Budete mít zájem:  Za Jak Dlouho Priznaky Koronaviru?

První specializované centrum pro pacienty s tzv. longcovidem funguje ve Fakultní nemocnici v Hradci Králové. Michal Kopecký je jeho vedoucím lékařem a popisuje, co a jak se zde řeší. A také jak důležitá je trpělivost.

ROZHOVOR – Čtyřicátníci až šedesátníci, pro které je ještě měsíce po nákaze koronavirem problém vyluxovat nebo jít na procházku. Tak vypadají…

Mouka v moderním hávu. Jak to chodí v mlýně, kde se mele Pernerka? A jak je možné, že zdejší celozrnná se při pečení chová úplně stejně jako hladká?

Ještě než padla omezení vycestovat mimo okresy, zavítali jsme do Mlýna Perner, toho vůbec nejmodernějšího mlýna v Česku. Dozvěděli jsme se, k čemu tu…

Нравится: 132 тыс.

dTest je nezisková organizace založená v roce 1992. Naším posláním je poskytnout spotřebiteli…

Подробнее

Нравится: 21 тыс.

Oficiální profil společnosti COUNTRY LIFE s.r.o.

Нравится: 8,9 тыс.

Sdružení rodičů, které spojuje zájem o otázky zdraví jejich dětí a pocit zodpovědnosti za ně – www.rozalio.cz

Нравится: 11 тыс.

Jsme nezisková organizace provozující projekt FÉR potravina. Hodnotíme složení potravin, naším logem…

Нравится: 165 тыс.

Novinky.cz – každý den nejnavštěvovanější zpravodajství na českém internetu. Sledujte nás i na:

Нравится: 5,4 тыс.

Průvodci světem biopotravin a ekologického zemědělství.

Нравится: 513 тыс.

Oficiální stránka televizního kanálu ČT24 Platí zde PRAVIDLA DISKUSE

Pro konkrétní dotazy a tipy,…

Нравится: 3,1 тыс.

Román o západní civilizaci a její slepé skvrně.

Нравится: 61 тыс.

Zajímavosti ze světa, přehled akčních letenek, ale hlavně váš pomocník na vašich cestách. Již od…

Нравится: 8,7 тыс.

Cítit se krásná. Mít sebevědomí. Milovat své tělo…

Нравится: 276

Oficiální profil serveru 120na80.cz. Webový magazín zaměřený na informace o zdraví.

Нравится: 53 тыс.

Oficiální profil společnosti STUDENT AGENCY TRAVEL k.s.

Čeští muži jsou plodní, s rodičovstvím ale otálejí

S mužskou plodností to vůbec není tak špatné, jak se obvykle předpokládá. Právě naopak, čeští muži mají spermií celkem dost. Vyplývá to alespoň z dlouhodobého sledování mužského spermiogramu, které provádí v Sexuologickém ústavu 1. LF UK a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze.

Podle zde uchovávaných údajů byl spermiogram českých  mužů vůbec nejhorší v 50. letech 20. století, kdy byla jeho koncentrace 32,9 mil. spermií/ml. V první polovině 80. let 20. století byl více než dvojnásobný, jeho koncentrace byla 72,3 mil. spermií/ml.

Současné hodnocení spermiogramu, které na ústavu provádí u zdravých mužů, pak ukazuje průměrnou hodnotu 61,2 mil. spermií/ml. Průměrný věk vyšetřovaných mužů se přitom během posledních dvaceti let zvýšil o 10 let a právě věk je jedním z klíčových faktorů ovlivňující mužskou plodnost.

Přesto je mezi lidmi rozšířený mýtus, že muž se může otcem stát kdykoliv bez ohledu na věk a na to mnohdy spoléhají i sami muži.

„Naše klinické zkušenosti nesvědčí pro pokles koncentrace spermií v ejakulátech zdravých mladých mužů, vyšetřovaných v souvislosti s neplodností. Také náš výzkum hypotézu o mužské neplodnosti v postupu let nepotvrdil,“ říká docent Jaroslav Zvěřina, sexuolog.

Není však pochyb, že od padesátých let se postupně vyvíjejí názory na mužskou součást klinického fenoménu neplodnosti. Dříve bylo zvykem vyšetřovat muže z neplodných párů až po neúspěchu gynekologického vyšetření a neschopnosti otěhotnět ze strany ženy.

„Změna praxe v reprodukční medicíně, kdy muži z neplodných manželství jsou vyšetřováni souběžně s ženami, u nás nastala postupně v šedesátých a sedmdesátých letech.

To pochopitelně přivedlo do vyšetřovaných skupin více mužů, kteří netrpěli žádnou poruchou plodnosti,“ vysvětluje sexuolog s tím, že v minulosti došlo několikrát ke změně normy pro „normální“ spermiogram ze strany Světové zdravotnické organizace (WHO).

Manual for Semen Analysis byl WHO vydán v roce 1987 a revidován v letech 1992, 1999 a 2010. Nyní platný manuál definuje jako minimum pro zdravého muže 15 mil. spermií/ml. „Změna této normy sama o sobě neznamená to, že by se mužská plodnost zhoršovala, ale na základě studií zpřesněnou nejzazší hranici, kdy je muž schopen oplodnit ženu,“ popisuje docent Michal Pohanka, přednosta Sexuologické ústavu 1. LF UK a VFN v Praze.

Podle lékařů by tak měli být prvně vyšetřovaní muži z neplodných manželství, jak tomu bylo i v posledních dvou dekádách. Jednalo se tedy o muže, kteří byli svými spermiologickými parametry mnohem bližší obecné populaci, než tomu bylo dříve.

Postupné snižování spodní hranice normální koncentrace spermií, které bylo popisováno ve studiích výše, bylo tedy nepochybně výsledkem dlouhodobé zkušenosti stále vyspělejších center reprodukční medicíny. „Nejde o hodnotu statistickou a průměrnou, nýbrž výhradně o hodnotu funkční a klinickou, vztaženou na skupiny mužů z neplodných manželství.

Tedy hodnotu, která nemusí odpovídat zhoršujícím se průměrným hodnotám v populaci,“ dodává docent Pohanka.

I pro muže může být na početí „pozdě“

Muži jsou obvykle označováni za ty, kteří s rodičovství nijak spěchat nemusí, protože jejich schopnost reprodukce je stálá. Ve společenských rubrikách se běžně objevují muži, kteří se stali otci i padesátce nebo dokonce šedesátce. Vzniká tak dojem, že věk u mužů nehraje roli.

„Ženám jsou od malička a ve věku kolem třicítky, ať už okolím nebo lékaři, připomínány biologické limity jejich reprodukce.

Vědomí toho, že mají na početí omezený čas, značně strukturuje jejich partnerské plány,“ přibližuje socioložka Lenka Slepičková, která působí na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně a věnuje se právě problematice lidské plodnosti.

Ženy se tak ocitají v situaci, kdy je několik let na rodičovství „příliš brzy“, protože například musí studovat a získat nějaké profesní zázemí, a pak je najednou „příliš pozdě“, ať už vlivem nedostatku vhodných partnerů či kvůli možnému zhoršujícímu se zdravotnímu stavu. Naproti tomu jsou si muži podle ní vědomi, že se pro rodinný život mohou rozhodnout celkem kdykoliv. „Mnozí tak navíc činí opakovaně,“ říká s jistou nadsázkou socioložka.

Zkušenosti center asistované reprodukce ale ukazují ještě něco jiného. Muži jsou sice teoreticky schopni se stát otci kdykoliv, protože u nich probíhá tvorba spermií bez ohledu na věk, ale to ještě neznamená, že se jim skutečně podaří úspěšně oplodnit partnerku.

„Zatímco ještě v devadesátých letech měli lidé běžně děti kolem dvacátého, pětadvacátého roku, dnes je rodičovství doménou třicátníků, případně starších ročníků. A týká se to jak mužů, tak žen,“ popisuje Ondřej Matěna, IVF specialista z brněnského Institutu reprodukční medicíny Unica.

Vliv věku na reprodukční schopnosti muže je sice menší než u ženy, ale není zanedbatelný. „S věkem se u mužů více projevuje vliv vnějších faktorů, které zhoršují kvalitu spermií,“ dodává Matěna.

Negativní vliv mají například poruchy metabolismu, tedy diabetes, obezita, ale i užívání některých léků, včetně těch, u kterých se obvykle nepředpokládá ovlivnění kvality a množství spermií. K nim patří například neuroleptika nebo léky používané při léčbě žaludečních vředů.

S věkem se také více projeví negativní dopady nadměrného užívání alkoholu, kouření nebo užívání jiných návykových látek. Ve vyšším věku se také častěji objevují pacienti, kteří prodělali nádorové onemocnění a následnou onkologickou léčbu.

Budete mít zájem:  Těžké Ublížení Na Zdraví Podmínka?

„Muž do třicítky bude mít pravděpodobně spermie více pohyblivé a ve větším množství. Samozřejmě i v tomto věku se mohou vyskytnout potíže, zejména pokud proběhlo nějaké onemocnění či úraz pohlavních orgánů.

Padesátník už bude mít pravděpodobně horší kvalitu spermií a je vcelku reálné, že k početí potomka bude potřebovat pomoc odborníků. Opět to nelze generalizovat, protože jsou muži, kteří bez problémů počnou zdravé dítě i po šedesátce, ale statistiky hovoří jasně,“ upozorňuje IVF specialista.

Rostoucí věk navíc ovlivňuje i další faktory ovlivňující úspěšné početí, jako je pohyblivost a kvalita spermií. Spermie starších mužů navíc častěji nesou genetické vady, které se přenáší na potomstvo.

Na dítě se „ještě necítí“

Rostoucí věk mužů, kteří se stávají otci, ať už „přirozeně“ nebo s asistencí lékařů, je faktem i v Česku. Neroste tedy jen věk žen, které se stávají matkami.

Jak ukazuje studie Reprodukční plány mladých mužů, kterou provedly Renata Kyzlinková a Anna Šťastná z Výzkumného ústavu práce a sociálních věcí, úvahy mužů o otcovství i následná realizace rodičovských plánů prošla v předchozích letech výraznou změnou. Zatímco u mužů, kteří se narodili do poloviny 60. let 20.

století, byl nejčastější věk, kdy se stali otci, zhruba 26 let, u mužů o deset let mladších už to bylo 30,5 roku. U generace narozené v letech 1975-1979 to pravděpodobně bude už 35 let. Jak ale upozorňují autorky, není možné tento věk, kdy se muži stanou otci, přesně určit, protože v době sběru dat byla polovina mužů bezdětná.

K největšímu odkladu rodičovství pak dochází u mužů narozených v 80. letech, na které se právě zaměřila studie. U žen se mezi lety 1990 až 2005 zvýšil průměrný věk při narození první dítěte o čtyři roky na 26,6 let. V roce 2015 byl pak průměrný věk prvorodiček 28,1 roku.

Studie ukázala, co ovlivňuje muže v rozhodování o otcovství. Pouze 57 % mladých bezdětných mužů ve věku 25 až 29 let deklarovalo, že chce v budoucnu mít děti. Stejný postoj naproti tomu měly tři čtvrtiny svobodných bezdětných žen. „Ženy jsou si limitů své plodnosti dobře vědomy.

Naráží spíše na problémy s realizací svých reprodukčních plánů,“ vysvětluje socioložka Slepičková. Jsou tak spíše muži, kdo nemá rodičovství mezi svými životními prioritami a dávají přednost jiné náplni svého života.

Praktickým příkladem jsou pak vztahy, které se rozpadají kvůli tomu, že se muž na dítě „ještě necítil“, zatímco žena jej vzhledem ke svému věku již nechtěla odkládat.

Mužské rozhodování o rodičovství překvapivě ovlivňuje vzdělání.

„Mezi bezdětnými respondenty ve věku 25–29 let bylo přesvědčeno o tom, že chce mít dítě 70 % vysokoškoláků, 60 % středoškoláků, ale již jen polovina mužů se základním vzděláním nebo výučním listem,“ konstatují autorky studie.

Pokud má muž pouze základní vzdělání, svou životní úroveň označuje jako špatnou, žije s rodiči a nikdy neměl stálý partnerský vztah, pak je jeho pravděpodobnost, že ve svém životě počítá s dětmi, pouze 44 % a to i v případě, že děti jsou pro něj významnou hodnotou v životě.

Naopak se neprokázalo, že by vliv na ochotu mít děti měla vliv původní rodina, ve které muž vyrůstal. Zjištěná data neprokázala rozdíly mezi muži, kteří vyrůstali například úplné nebo neúplné rodině, zažili rozvod rodičů či měli odlišný počet sourozenců.

Chování mužů už ale ovlivňovalo to, zda bydlí samostatně, s rodiči nebo s partnerkou. Ve věku 25 až 29 celých 40 % bezdětných mužů žije se svými rodiči nebo u svých příbuzných a právě tito muži vykazovali menší ochotu k tomu stát se otci.

„Výsledky ukazují, že šance, že muž plánuje ve svém životě děti, je významně ovlivněna zejména jeho vzděláním, partnerskou historií a vnímáním hodnoty dítěte v životě člověka.

Pokud je muž vysokoškolák, má partnerku a domnívá se, že život bez dětí nemůže být stejně naplněný jako život s dětmi, pak jsou šance, že sám chce mít dítě, nejvyšší,“ shrnují autorky studie.

Právě aktuální a stálý partnerský vztah zvyšoval ochotu mužů mít děti, stejně jako přesvědčení, že s dítětem bude život plnohodnotnější než bez něj. Naopak muži, kteří považují život s partnerkou, ve kterém se věnují svým zájmům a práci, za stejně plnohodnotný jako život s dítětem, pak měli významně nižší pravděpodobnost, že jejich životní plány budou zahrnovat rodičovství.

Ludmila Hamplová

Muži činu | Muži činu – vyšetření spermiogramu

Bezpečné zacházeníse vzorkem

Důležité je vědět, že Váš problém může mít řešení, hlavní je začít jej hledat včas! Jednou z možností je jednoduché vyšetření spermiogramu.

Nemusím nikam chodit, volat a nikomu vysvětlovat, co chci a proč to chci. K návštěvě nejbližší kliniky se objednám jednoduše prostřednictvím online formuláře.

Balíček s odběrnou nádobou i veškerými informacemi mi přijde na uvedenou adresu anebo obdržím vše potřebné na zvolené klinice.

Vzorek můžu v den, kdy jsem se objednal, odevzdat buď ve vybraném odborném pracovišti osobně, nebo ho odebrat v klidu domova, záleží na podmínkách konkrétního pracoviště. Pokud ho pořídím doma, musím ho do odborného pracoviště donést do 60 minut. Jak na to?

V odborném pracovišti mi udělají . Samotný test netrvá dlouho a od odevzdání vzorku se výsledky dozvíte do několika dní buď osobně na místě a nebo emailem. V případě, že spermiogram odhalí nějaké nesrovnalosti, poradí mi, co a jak.

Váš vzorek bude použit pouze pro laboratorní vyšetření spermiogramu a poté bude zlikvidován.

Nemusím nikam chodit, volat a nikomu vysvětlovat, co chci a proč to chci. K návštěvě nejbližší kliniky se objednám jednoduše prostřednictvím online formuláře.

Balíček s odběrnou nádobou i veškerými informacemi mi přijde na uvedenou adresu anebo obdržím vše potřebné na zvolené klinice.

Vzorek můžu v den, kdy jsem se objednal, odevzdat buď ve vybraném odborném pracovišti osobně, nebo ho odebrat v klidu domova, záleží na podmínkách konkrétního pracoviště. Pokud ho pořídím doma, musím ho do odborného pracoviště donést do 60 minut. Jak na to?

V odborném pracovišti mi udělají spermiogram. Samotný test netrvá dlouho a od odevzdání vzorku se výsledky dozvíte do několika dní buď osobně na místě a nebo emailem. V případě, že spermiogram odhalí nějaké nesrovnalosti, poradí mi, co a jak.

Váš vzorek bude použit pouze pro laboratorní vyšetření spermiogramu a poté bude zlikvidován.

Stačí jen ve smluvený čas přijít na odborné pracoviště (kliniku), které jste zvolili během objednávky. Nezapomeňte, že v případě, kdy k odebrání vzorku nedojde přímo na odborném pracovišti (tj. nejčastěji jeho odběr uskutečníte doma), musíte se s ním na zvolenou kliniku dostavit nejpozději do jedné hodiny od provedení odběru.

Stáhnout instrukce

Jednotná cena vyšetření objednaného prostřednictvím stránky Muži činu.cz je 800 Kč a zahrnuje doručení odběrné nádobky, samotné vyšetření a následnou konzultaci jeho výsledků s odborným pracovníkem kliniky. Platbu je možné provést bankovním převodem nebo hotově na místě.

K objednávce

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Adblock
detector