Rekonstrukce prsou mění ženám život

A zdravotnické statistiky jsou neúprosné počet žen, které tento zdravotní problém potká, každoročně roste. Nemoc přitom nepřináší jen život ohrožující zdravotní problémy.

I těm pacientkám, které se nádoru úspěšně zbavily, způsobuje trvalé a těžko snesitelné psychické a společenské potíže.

Odstranění rakoviny z prsu je totiž zpravidla podmíněno jedním z nejobávanějších zákroků vůbec mastektomií, čili odejmutím části nebo celého prsu.

To je otázka, kterou si před touto operací položí každá žena čekající na zákrok. Přestože není nejbolestivější, ani nejvíce fyzicky omezující, pro drtivou většinu žen snad neexistuje zákrok, se kterým mají spojeny větší obavy a pocit beznaděje.

Co hradí ženám pojišťovna– Mamografické vyšetření, pokud je vám více než 45 let.- VZP nově umožňuje preventivní vyšetření prsu i ženám mladším 45 let. Akce trvá do listopadu 2013.

 Žena si vyšetření platí sama a následně si jej nechá na kterékoli pobočce VZP zpětně proplatit.- Vyšetření je možné absolvovat na mamografu či ultrazvuku. Druhé zmíněné je vhodné především pro ženy mladší 45 let.

– Mastektomii i rekonstrukci prsu pouze na doporučení specialisty.

– Základní typy prsních implantátů (dříve byly pro rekonstrukce hrazeny např. PIP implantáty), u kterých čekací doba může dosahovat roku i déle.

„Než mi při náhodném vyšetření zjistili rakovinu prsu, žila jsem prací a rodinou. Jenže po diagnóze rakovina prsu skončil můj život, jak jsem jej znala. Mnoho dní po tomto zjištění, jsem probrečela. Nemohla jsem se zbavit pocitu, že ztrácím kus sebe, svou ženskost,“ vzpomíná paní Lída z Prahy na dobu před 3 lety, kdy podstoupila mastektomii levého prsu.

Odejmutí prsu představuje v životě ženy zásadní, zlomový okamžik. Obavy o zdraví střídá strach z toho, jak okolí, především partner, tuto „změnu“ přijme.

Budu schopná žít normální sexuální život? Budu si moci obléknout plavky a jít si zaplavat bez zkoumavých pohledů okolí? To jsou jen některé praktické otázky, které si řada žen, které mastektomii podstoupily před zákrokem i v nejbližší době po něm, kladou.

Novou naději na lepší výsledek přináší zdokonalování moderních technik rekonstrukce prsu. „Metody rekonstrukce prsu prošly svým vývojem. V současné době jsme schopni provést odstranění prsu mastektomii a jeho rekonstrukci v jedné době jako tzv. okamžitou rekonstrukci prsu,“ říká plastický chirurg, MUDr. Ivan Justan.

Kdy podstoupit rekonstrukci

Názory na vhodnou dobu rekonstrukce prsu po mastektomii se liší. Okamžitá rekonstrukce přináší nejlepší výsledky, při které spolupracují onkologický s plastickým chirurgem. Její velkou předností je, že probíhá takzvaně na jednu dobu a na ženu tak nedolehne psychologický dopad ze ztráty prsu.

Pokud okamžitá rekonstrukce není možná, ať ze zdravotních důvodů (například v důsledku chemoterapie), nebo kvůli čekací době na implantáty hrazené pojišťovnou, je nutné přistoupit k opožděné rekonstrukci prsu dle průběhu regenerace za 6 24 a více měsíců od mastektomického zákroku.

Co je menším rizikem

Pokud si to pacientka přeje, a její tělo to umožňuje, je možné rekonstrukci prsou provést pomocí jejích vlastních tkání. V takovém případě je vhodným odběrovým místem přední břišní stěna.

Ta totiž nejen poskytuje kůži a tuk v množství dostatečném na rekonstrukci běžně velkého prsu, ale také nabízí potřebné cévní zásobení, nutné k provedení operace.

Výhody metody jsou zřejmé, především odpadá nutnost koupě silikonových výplní a pacientka v těle nemá cizí předmět.

Na druhou stranu je tento výkon velmi technicky náročný, jeho provedení zabere delší dobu a hrozí u něho riziko ztráty nového prsu v důsledku neprokrvení přesunutého tkáňového laloku. Vzhledem k tomu je rekonvalescence úměrně prodloužena. Přenos vlastních tkání se provádí pouze na specializovaných pracovištích.

Rekonstrukce implantáty je z několika důvodů šetrnější. Odpadá nutnost dárcovského místa pro vlastní tkáň, doba zákroku a především rekonvalescence je kratší než u první popsané metody. Odpadá také riziko odumření přeneseného tkáňového laloku.

Čekat rok nebo si sama zaplatit

Každá pacientka, které lékaři pomocí mastektomie odstranili nádorové bujení z prsu, má na výběr, jestli zůstane bez prsu, či jestli podstoupí jeho rekonstrukci.

V případě, kdy lékaři ženě odejmou jen jeden prs, k estetickým důvodům rekonstrukce se přidávají i praktické. Ženy s jedním prsem hůře udržují rovnováhu a koordinaci.

Proto se většina z nich rozhoduje pro rekonstrukci prsu, zpravidla pomocí implantátu.

Nemá-li žena v okamžiku „přestavby“ dostatek prsní kožní tkáně, je nutné kapsu pro implantát vytvořit pomocí expandéru neboli dutého implantátu, který se průběžně „dofukuje“. Takto se postupně natahuje kůže do potřebné velikosti.

Následně se expandér vyjme a místo něj se vloží do prsu plnohodnotný implantát.

V případě subkutánní (podkožní) mastektomie, při které se odstraní pouze prsní žláza, ale bradavka a dvorce včetně kůže jsou zachovány, lze přistoupit k rekonstrukci prsu implantátem mnohem dříve.

„Přesto, že již umíme provést onkologickou operaci i rekonstrukci prsu takzvaně na jednu dobu, většina žen podstupuje nejprve mastektomii a až po určité době přichází na rekonstrukci prsu buď vlastní tkání, nebo pomocí kožního expandéru. Zdravotní systém nám prostě nedovoluje nabídnout všem to nejlepší,“ neskrývá MUDr. Justan.

Na pojišťovnou hrazený implantát totiž pacientky v České republice musejí čekat třeba i rok nebo déle. Navíc se jedná pouze o základní, levné implantáty, které nesplňují nejpřísnější kritéria pro získání nejbezpečnějšího certifikátu amerického Úřadu pro kontrolu potravin a léčiv (FDA).

„Pokud jde o expandéry, používáme ty nejlepší výrobky, které světoví výrobci nabízejí. Problém spočívá v prsních implantátech, u nichž jsme nuceni používat výrobky schválené pojišťovnou pro rekonstrukci prsu. Převážně se jedná o implantáty nižší kvality. Bohužel současný systém nedovoluje si připlatit za kvalitní implantát,“ popisuje stávající situaci doktor Justan.

Každé pracoviště totiž má od zdravotní pojišťovny povolený jen určitý finanční limit na poskytovanou péči.

Tento limit zahrnuje veškerou péči od akutní až po plánované operace, tedy rekonstrukce prsu.

Pokud by zdravotnické zařízení vyčerpalo své prostředky na prsní implantáty, nemělo by finance na ošetřování akutních pacientů, a to si nemůže dovolit. Proto se čekací doba rok od roku prodlužuje.

Jaké plynou závěry

Pokud se prokáže přítomnost mutace genu BRCA 1, je lepší pravidelně každých 6 12 měsíců chodit na mamologické prohlídky a ponechat si vlastní prsa nebo je lepší potenciální zdroj zhoubného bujení pro jistotu ihned odstranit? Tuto otázku si klade nejedna žena. Odpovídá na ni MUDr. Ivo Menšík, plastický chirurg z Brna.

„Otázka je velmi složitá a jediné paušální správné rozhodnutí asi neexistuje. Každý případ je nutné posuzovat individuálně a zvážit všechna pro i proti. Výkon subkutánní mastektomie z preventivních důvodů riziko rakoviny prsu výrazně sníží, nikdy ho však neeliminuje stoprocentně.

U rekonstrukčních výkonů po mastektomii je také mnohem těžší dosáhnout esteticky uspokojivého výsledku. Na druhou stranu, pro preventivní odstranění prsu mluví opodstatněný strach z rakoviny u nositelek genetické mutace BRCA.

Strach, kdy onemocnění propukne, může pacientce zcela zničit život.“

Druhy mastektomie

Modifikovaná radikální mastektomie (MRM) lékaři odstraní celý prs včetně kůže, dvorce a bradavky i lymfatické uzliny v podpaží. MRM se používá k léčbě pokročilých stádií rakoviny prsu.

 • Operace zachovávající prsní tkáň i po odstranění nádoru je prs zachován natolik, že je možné tkáň využít pro jeho pozdější rekonstrukci.
 • Operace zachovávající kůži odstraní se tkáň prsu, bradavka a dvorec, ale kůže zůstane zachovaná, což usnadní následné využití výplně.
 • Subkutánní mastektomie odstraní se celá prsní žláza, ale kůže, bradavka i dvorec jsou zachovány pro další rekonstrukci.

Ročně umírá 1500 žen– Rakovina prsu útočí především ve středním a vyšším věku, v bezpečí ale nejsou ani ženy mladší.- Každá žena, která má tuto nemoc v rodinné anamnéze, by měla důsledně chodit na preventivní mamografická vyšetření.

Ještě vyšší stupeň prevence přináší genetické vyšetření, které je schopné odhalit genovou mutaci BRCA 1 a BRCA 2.- Pravděpodobnost výskytu genové mutace BRCA 1 a BRCA 2 je vyšší, pokud se u přímých ženských příbuzných vyskytla navíc i rakovina vaječníku.

– Pokud genetické vyšetření odhalí mutaci BRCA 1, je pravděpodobnost vzniku rakoviny prsu kolem 80 %. V takovém případě žena může zvolit trvalé preventivní prohlídky, bezpečnější je však podstoupit subkutánní mastektomii, při které se odstraní nádoruschopné tkáně a následně se prs zrekonstruuje.

RENATA MALÁ

Modelace prsou (zpevnění)

Tvar ženských prsou se v průběhu života přirozeně mění, což může být ženou vnímáno velmi negativně.

Na proměnách poprsí se podílí řada faktorů – jedná se jak o působení gravitace a procesu stárnutí, tak o důsledky těhotenství a kojení nebo o významné změny tělesné hmotnosti. Obvykle platí, že čím větší pokles prsu je, tím komplexnější výkon je třeba.

Rozhodnutí pro operaci však není rozhodnutím pouze ženy, ale i lékaře. Ten posoudí, jaké řešení může v konkrétní situaci nabídnout a zda je operace pro ženu vhodná. 

Co můžu pro svá prsa udělat sama?

Prsa v průběhu života ženy obvykle prochází velkou zátěží. V první řadě se jedná o změny objemu během těhotenství a kojení. Prsa nejen, že mění svůj objem, ale také svou vahou přirozeně poklesávají, protože podléhají gravitaci.

Na celém procesu proměn se navíc podílí kvalita kůže a podkoží a roli také hraje zhubnutí a tedy úbytek tukové tkáně v prsou, nebo naopak nadměrně zbytnělá prsní tkáň. Právě proto je třeba o prsa pečovat kosmeticky, zvláště v náročných obdobích.

Pokud již došlo k poklesu poprsí, atrofii prsní žlázy a vzniku kožních přebytků, jediným efektivním řešením, jak prsa zpevnit a mít je zase krásná, je modelace poprsí.

Pro koho je modelace prsou určena?

Modelaci prsou může podstoupit každá žena, které lékař operaci doporučil jako vhodné řešení poklesu či změny tvaru poprsí, a kdy její zdravotní stav operaci umožňuje.

Pokud se jedná o velmi mladou dívku či ženu, která ještě zvažuje těhotenství a kojení, je třeba zákrok pečlivě uvážit s ohledem na to, že tvar prsu se může vlivem těchto faktorů měnit.

Pokud žena plánuje modelaci prsou po porodu, je vhodné zachovat minimálně šest měsíců časový odstup od ukončení kojení. Modelace prsu může být také součástí operace, která řeší výraznou asymetrii mezi prsy.

Budete mít zájem:  Zlatý Stafylokok Na Kůži Léčba?

Z galerie před/po

Před modelací prsou

Modelace prsou je chirurgický zákrok, který se provádí v celkové anestezii.

V rámci přípravy na operaci je tedy nutné podstoupit předoperační interní vyšetření a také mammologické či ultrazvukové vyšetření prsu, které je možné absolvovat přímo na naší klinice.

V rámci přípravy na operaci žena získává podrobné informace o průběhu operace, nutné rekonvalescenci a průběhu hojení. Bezprostředně před operací by žena neměla prodělat žádné infekční onemocnění, a to ani rýmu. Lékař by měl být informován o všech lécích a potravinových doplňcích, které žena pravidelně užívá.

 • Těhotenství, porod a kojení jsou nedostižnou výsadou žen, ale neobejdou se často bez rušivých změn na postavě jinak šťastných maminek. A právě pro spokojené maminy, nejrůznějšího věku, které chtějí trochu poupravit to, co jim po těhotenství zbylo a s čím si neví rady je tu náš nový průvodce typickými „maminkovskými“ plastickými operacemi. 

Stáhněte si exkluzivní průvodce plastickými operacemi pro maminky po porodu.

Průběh modelace prsou (mammaplastika, mastopexe)

U poklesu prsů se rozlišuje několik stupňů závažnosti a podle toho volí plastický chirurg umístění a rozsah operačních řezů, a tedy i následných jizev.

Při modelaci a zpevnění prsou se provádí redukce nadbytečné povolené kůže a posunutí dvorce směrem nahoru. Časté bývá spojení modelace prsou s jejich zmenšením.

V takovém případě lékař zasahuje i do prsní žlázy, což může v budoucnu ohrozit možnosti kojení. Operace zabere přibližně dvě hodiny.

 • Nejmírnější, ale zpravidla také nejméně používaná, je takzvaná periareolární mammaplastika, kdy je řez veden pouze kolem dvorce. Toto řešení je určeno pro jen mírný pokles prsou.
 • Rozsáhlejším typem zákroku je plastika s jizvou kolem dvorce, pokračující dolů až k podprsní rýze. Ta se označuje jako vertikální mammaplastika a je používána při větším poklesu prsů.
 • Klasická technika je nejrozsáhlejší, jizva má tvar obráceného písmene „T“ (tj. řez pokračuje ještě v podprsní rýze).

Pooperační režim u chirurgického zpevnění prsou

Po operaci jsou prsa překryta elastickým obvazem, který je třeba ponechat na operační ráně  pět dnů. K uzavření operační rány se používají samovstřebatelné stehy a není tedy třeba je odstraňovat. Hospitalizace na klinice trvá obvykle jeden den, poté žena odchází do domácího ošetřování.

Osprchovat se lze čtvrtý den po zákroku, jizvy se následně pečlivě osuší. Týden po zákroku je třeba dodržovat klidový režim. Samozřejmostí je ležení pouze na zádech, je nutné vyhýbat se předklonům i dalším pohybovým aktivitám, které by vedly k jakémukoliv zatěžování prsního svalu.

Přibližně po dobu čtyř týdnů je nezbytné používat pevnou elastickou podprsenku, která prsy podepře a zpevní. Ta by se poté měla vyměnit za měkkou podprsenku a po dvou měsících lze používat i podprseknku s kosticemi.

Normálním průvodním jevem hojení mohou být otoky, pocity napětí v oblasti operační rány nebo i hematomy. Tyto stavy vymizí obvykle do tří týdnů.

 • Po třech týdnech od operace se doporučuje začít provádět tlakové masáže, s jejichž technikou je žena podrobně seznámena na klinice.
 • Obvykle se postupuje tak, že se bříškem prstu tlačí na jizvu takovou silou, aby se nehtové lůžko odkrvilo (tj. Zbělelo), a tento tlak se vyvíjí po dobu asi patnácti vteřin.
 • Postup se bod po bodu opakuje po celé délce jizvy, po jizvě se však nepřejíždí.
 • Tato masáž by měla být prováděna alespoň 5x denně.
 • Následně by měl být povrch jizev promazán mastným krémem.
 • Dobře poslouží i silikonové náplasti, které lze zakoupit na recepci kliniky.

Rekonvalescence a návrat k běžným aktivitám

Po domácí rekonvalescenci  je možno po dalším týdnu vykonávat lehkou (kancelářskou) práci, za další týden i lehké fyzické aktivity, po čtyřech týdnech pak už zpravidla všechny aktivity bez zvláštního režimu (tj. plné zatěžování paží a hrudního koše). 

 • Minimálně jeden měsíc po operaci je nutné vyhnout se pobytu na slunci, vlastní jizvy by se potom měly před slunečním zářením chránit tři měsíce. 
 • Ženy, které podstoupily operační výkon na prsou, by měly pravidelně docházet ke kontrolám na naší klinice a podle doporučení lékaře také absolvovat kontrolu v naší mammologické poradně.

Možné komplikace zpevnění prsou

Modelace prsou je chirurgický zákrok a je tedy spojený s určitým rizikem komplikací. Jedná se především o krvácení a infekci v ráně, poruchy hojení nebo nadměrná tvorba jizev. Při pečlivé přípravě na operaci a striktním dodržování pooperačního režimu a rekonvalescence je však možné riziko komplikací minimalizovat. 

 • Důležité je dodržovat kontroly u plastického chirurga, který včas identifikuje jakýkoliv problém (změna tvaru nebo konzistence prsu, zánětlivé projevy apod.) a může případnou komplikaci včas řešit. 
 • Celkový výsledek operace vždy souvisí s motivací pacientky i odpovědným přístupem ke všem doporučením, které v souvislosti s léčbou od lékaře obdrží. Jen ve zcela výjimečných případech je nutná operační revize, která sice vede k mírnému prodloužení léčby, ale  nemívá vliv na výsledný efekt operace.

Přetrvání výsledku modelace prsou

Prsa, stejně jako ostatní tkáně, podléhají i po operaci dalšímu vlivu gravitace a procesu stárnutí. Je tedy přirozené, že po čase může dojít opět k určitému poklesu poprsí, a tedy změně jeho tvaru. Jedná se však o velmi individuální proces, který určuje kvalita kůže, stabilita tělesné hmotnosti, věk a případné těhotenství a kojení.

V případě, že je žena v průběhu let nespokojena se změnami, které se na poprsí podepsaly, může podstoupit zákrok znovu. V každém případě je vhodné opakovaný zákrok provádět na stejném pracovišti (stejně jako mammografické vyšetření, kde se zakládají snímky a jsou porovnávány s vývojem prsní tkáně v čase).

Jaká je cena modelace prsou?

Cena modelace prsou na naší klinice se liší podle toho, zda se jedná pouze o modelaci, či zda je modelace spojena i se zvětšením prsou. V druhém případě je cena nejméně o dvacet tisíc korun vyšší, což je dáno zejména cenou prsního implantátu.

Cenu modelace prsou je možné uhradit hotově i platební kartou. Součástí ceny zpevnění prsou není úhrada hospitalizace, kompresní prádlo a antitrombotické punčochy. Ceny na naší klinice nastavujeme co nejvstřícněji našim klientům, současně ale neslevujeme z vysoké kvality péče a bezpečnosti, které si chirurgický zákrok žádá.

Ceník zákroků

GuideBook o operaci prsou

Operace prsou patří dlouhodobě k nejžádanější plastické operaci, a protože internet je sice plný informací, ale k jejich ucelenému, odborně podloženému souhrnu a výkladu se jen těžko dostanete, rozhodla se Perfect Clinic vydat návodného průvodce celou operací a její přípravou.

Stáhněte si exkluzivní e-book nabitý informacemi o zvětšení prsou.

Kde modelaci prsou provádíme?

Modelaci prsou musí vždy předcházet konzultace, kterou můžete absolvovat na našich klinikách v Praze, Liberci i Brně. Vlastní modelaci prsou je pak nutné podstoupit na klinice v Praze, která je plně vybavená pro chirurgické zákroky tohoto typu.

 • „Vzhled poprsí bývá pro ženy jedním z nejdůležitějších faktorů pro jejich sebevědomí. Modelace prsou jim proto může navrátit to, co změnilo těhotenství a kojení, stejně jako onemocnění nebo výrazné zhubnutí. Po modelaci poprsí vídáme u našich klientek výrazné zlepšení psychiky, spokojenost a pozitivní naladění, které má důležitý vliv na celkové zdraví.“

Časté dotazy

 • Cena modelace prsou na naší klinice se liší podle toho, zda se jedná pouze o modelaci, či zda je modelace spojena i se zvětšením prsou. V druhém případě je cena nejméně o dvacet tisíc korun vyšší, což je dáno zejména cenou prsního implantátu. Cenu pro jednotlivé operace a typy implantátů si můžete snadno spočítat v ceníku na webu Perfect Clinic.
 • Vzhledem k úrovni moderní medicíny a kvalitě služeb se komplikace po operaci prsou objevují jen zřídka. Obvykle jde o problémy s hojením ran po operaci, krvácením, infekcí a podobou jizev. Jde ale o komplikace řešitelné – vždy konzultujte se svým operatérem. V opravdu výjimečných případech se může objevit problém v reakci organizmu na prsní implantát – takové případy se řeší vyjmutím implantátu.
 • Je přirozené, že po čase může dojít opět k určitému poklesu poprsí, a tedy změně jeho tvaru. Prsa podléhají i po operaci dalšímu vlivu stárnutí a gravitace. Jedná se ale o velmi individuální proces, který určuje například kvalita kůže, stabilita tělesné hmotnosti, věk a případné těhotenství a kojení. V případě, že je žena v průběhu let nespokojena se změnami, které se na poprsí podepsaly, může podstoupit zákrok znovu.

Další informace

 • Vyjádření Perfect Clinic k mediální zprávě o nebezpečných implantátech

Rekonstrukce prsu vrací ženství

Medicína 21. století přináší ženám s rakovinou prsu nejen nové léčebné postupy zvyšující šanci na přežití, ale i rekonstrukční operace, které vracejí ženskost a umožňují plnohodnotný život.

Nahmataná bulka v prsu, která nebolí, je tvrdá a má nepravidelné okraje. Onemocnění rakovinou prsu vnímá žena jako sociální stigma. Mění se její role, sociální statut, a v důsledku toho i vlastní identita: najednou se cítí méně hodnotná a nedokonalá, sama sebe ztrácí.

Vyřčená diagnóza je šok: „To není možné! Proč zrovna já?“ Popírání onemocnění v první fázi přechází v období postupné akceptace, kdy žena si hledá informace, upravuje životosprávu a zkouší alternativní možnosti.

To přetrvává až do operace: „Ještě těsně před operací vnitřně čeká zázrak a doufá, že na operačním sále lékaři zjistí, že se v diagnóze spletli. Po zákroku přichází fáze traumatizující reality. Žena se cítí méně hodnotná a nedokonalá, má obavy z chemoterapie a alopecie, intenzivně vnímá sociální stigma.

Pooperační období je nejhorší, protože ho provází obrovská nejistota z toho, jak to bude dál,“ říká klinický psycholog Mgr. Petr Křenek z Mostu. „V této fázi má největší význam emoční posilování, pevné sociální zázemí a především příklady žen, které se s rakovinou prsu vyrovnaly.

Podpora stejně postižených žen jí pomáhá zachovat si ženskost, neztratit zájem o rekonstrukci prsů a mít vůli, hledat v životě a v sobě samé nové hodnoty.“

Návrat symbolu ženství

Plastické korekce následků konzervativní chirurgické léčby či deformit po operacích prsního karcinomu dnes umožňují operatérům odstranit tvarové nedostatky a vrátit ňadrům objem.

Budete mít zájem:  Bylinné Léky Na Uklidnění?

Rekonstrukční chirurgický zákrok představuje vytvoření nového prsu, a to buď pomocí implantátu, který se umístí pod sval a kůži pokrývající hrudní stěnu, pomocí svalu z jiné části těla, tzv.

laloku, či kombinací obojího: „Je nutné, aby operaci prováděl zkušený plastický chirurg, napojený na tým odborníků – histopatologa, klinického onkologa, radioterapeuta a gynekologa, kteří posoudí stupeň rizika a doporučí optimální typ a rozsah rekonstrukční operace, která je v případě každé pacientky individuální.

Vždy záleží na stavu tkání po prvotním chirurgickém zákroku a ev. radioterapii a zvažovaném rozsahu rekonstrukce prsu,“ vysvětluje primář Ústavu estetické medicíny MUDr. Dušan Záruba, a dodává: „Rekonstrukce prsu je obvykle dvoufázová operace, v první etapě se provádí rekonstrukce objemu a tvaru prsu do lékařem doporučené velikosti.

Ve druhé fázi přichází na řadu rekonstrukce bradavky a dvorce, zároveň lze provádět i úpravu druhého prsu.“ Rekonstrukční operace podle jeho slov provádějí zejména pracoviště, která mají smlouvy se zdravotními pojišťovnami, soukromé kliniky provádějí spíše rekonstrukční zákroky menšího rozsahu.

Důvodem jsou především objednací doby a možnost volby implantátů podle typu a kvality: „Pokud je zákrok hrazen zdravotní pojišťovnou, je dán i typ implantátu. Výrobci implantátů dnes nabízejí širokou škálu implantátů určených i speciálně pro rekonstrukce prsů. Pokud jsou pro daný typ rekonstrukce vhodné, lze je individuálně objednat k operaci na soukromých pracovištích.“

Nová“ ňadra očima mužů

Podle Mgr. Křenka mají některé ženy z rekonstrukce velkou obavu, myslí si například, že implantát bude partnerovi vadit, nebo si přejí větší ňadra, protože je muži obdivují: „Mužský svět sice obdivuje velikost a tvar prsou, ale už dávno nerozlišuje, zda jsou pravá nebo umělá. Navíc si všímá i jiných předností.

V tom je velká šance žen po ablacích. Příkladem jsou známé herečky, zpěvačky a modelky, které kvůli rakovině přišly o prsa a podstoupily rekonstrukci. Tento zákrok jim může přinést stejný pocit uspokojení jako ženám, které si nechaly ňadra z estetických důvodů zpevnit, nebo upravit jejich tvar a velikost.

A ještě něco: muži na ženách hledají především individuální krásu …“

Víte, že…

patronkou žen po ablaci je od 19. století Svatá Agáta? Zemřela mučednickou smrtí ve 3. století na Sicílii, a v křesťanské ikonografii je vyobrazená s podnosem, na němž si nese ňadra, která jí byla násilně odejmuta během tortury.

. první rekonstrukce prsů po mastektomii za použití silikonové náhrady se dočkala premiéry v roce 1977? Stalo se tak čtrnáct let poté, co byly poprvé použity silikonové implantáty pro kosmetické zvětšení prsou.

v 80. letech 20. století oběhl svět první snímek ženy s amputovaným prsem, který zveřejnila americká fotografka Helly Hammidová? Fotografie spisovatelky Deeny Metzgerové svým emočním nábojem šokovala natolik, že vyvolala vlnu zájmu o problematiku rakoviny prsu, ovlivnila postoj společnosti k rakovině prsu v USA, a později i v dalších zemích.

Prioritou je prevence

Samovyšetřování vlastních prsů si žena provádí sama každý měsíc. Mnoha ženám zachrání prs a život, a mělo by se stát zcela běžné jako každodenní hygiena.

Mamografický screening u žen nad 45 let v intervalu dvou let byl zahájen 1. 9. 2002, Díky tomu zachytí lékaři téměř 80 procent zhoubných nádorů prsu včas.

Krevní testy na odhalení genu BRCA1 – neprovádějí se plošně, jen na základě anamnézy, ve které se prokázal výskyt rakoviny prsu či ovaria alespoň u dvou příbuzných prvního stupně

Preventivní podávání léků – riziko onemocnění karcinomem prsu lze snížit léky přibližně o 50 %. Profylaktická mastektomie – preventivní odoperování obou prsů kolem 30 let věku. V USA se k ní odhodlá přibližně polovina žen. Bylo zjištěno, že snižuje riziko onemocnění nádorem prsu až o 90 procent.

Osm z deseti nepravidelností prsu není rakovina

DUKTÁLNÍ KARCINOM IN SITU (DCIS) představuje rané stádium rakoviny prsu. Mimo hmatnou rezistenci se může projevit výtokem z bradavky.

LOBULÁRNÍ KARCINOM IN SITU (LCIS) bývá náhodným histologickým nálezem v biopsii, převážně u žen v premenopauze.

DUKTÁLNÍ KARCINOM tvoří až 85 % všech maligních nádorů prsu, jejíchž velikost kolísá od několika milimetrů po infiltraci celého prsu. Prognóza závisí na velikosti nádoru.

LOBULÁRNÍ KARCINOM tvoří 10 až 15 % všech invazivních karcinomů, s mírně zvýšenou frekvencí u uživatelek hormonální léčby.

MEDULÁRNÍ KARCINOM se vyskytuje častěji u žen ve věku 40 až 50 let. Prognosticky se řadí mezi nádory s dobrou prognózou.

MIKROPAPILÁRNÍ KARCINOM tvoří až 2 % všech karcinomů prsu, má velmi špatnou prognózu.

tz

 

Rekonstrukce prsu

Každá žena reaguje na ztrátu prsu velmi individuálně a její reakce může záviset na různých okolnostech v jejím životě.  Pokud cítíte, že je pro Vás obnova vzhledu prsu důležitá, pak se nebojte zeptat na možnosti rekonstrukce již na počátku léčby.

 V takovém případě je ideální komplexní mammologická péče založená na souběžné spolupráci několika odborníků  – zejména onkologa, onkochirurga a plastického chirurga.  V České republice existuje řada specializovaných center, kde je tato praxe již běžná.

Pokud tedy o rekonstrukci prsu uvažujete, vyhledejte právě tato odborná pracoviště a aktivně se zajímejte o možnosti rekonstrukce.

Zde můžete získat základní přehled o tom, co je v rámci rekonstrukce prsu možné.  Dozvíte se o rekonstrukčních postupech s využitím tkáňových laloků, prsních implantátů nebo kombinací obou metod.  Každý z postupů je potřeba aplikovat individuálně, protože možnosti, přání i anatomie každé ženy se liší.

Vždy je třeba zvážit okolnosti a zvolit společně s lékařem optimální variantu chirurgického řešení.   Rekonstrukci prsu lze provést buď současně s operací odstraňující nemocnou a ohroženou tkáň tzv.  – mastektomií (okamžitá rekonstrukce) nebo za několik týdnů či měsíců po mastektomii (tzv. odložená rekonstrukce).

Rekonstrukce s použitím prsních implantátů

Vaše zdraví a okamžitý zdravotní stav jsou pro Vás a Vašeho lékaře důležitými faktory při rozhodování, zda jste vhodnou kandidátkou pro rekonstrukci prsu prsním implantátem.  Lékař Vám může doporučit také implantaci protilehlého nedotčeného prsu, aby si byly prsy podobnější.

Může také navrhnout zmenšení prsů (redukční mamoplastika) nebo modelaci prsů (mastopexe), aby se vylepšila souměrnost prsů.

 Hlavní výhodou rekonstrukce pomocí prsních implantátů je, že odpadá nutnost odběru tkání z jiných částí těla, v tomto ohledu je metoda rekonstrukce pomocí  implantátů  k pacientům velmi šetrná.

O prsních implantátech MENTOR®

Prsní implantáty MENTOR® jsou určeny  pro augmentaci (zvětšení )  i pro rekonstrukci prsů. Jedná se o implantáty nejvyšší kvality s uplatňováním přísných norem při výrobě a testování  produktu.  Prsní  implantáty MENTOR® jsou proto lékaři vysoce hodnoceny a uznávány  pro svou bezpečnost a kvalitu.  

Implantáty MENTOR MemoryGel® působí na dotek jako přirozená prsní tkáň – aniž to ovlivňuje jejich  spolehlivost a bezpečnost, dodávají  se obvykle s texturovaným povrchem  a jsou k dispozici v širokém spektru tvarů, rozměrů a profilů, aby se vždy dobře přizpůsobily tělu.

Rekonstrukce pomocí tkáňového expandéru při odložené rekonstrukci

Během mastektomie chirurg odebere kůži a prsní tkáň a zanechá hrudní tkáň plochou a přirostlou. Díky elasticitě tkání je možné i za několik měsíců či let po mastektomii zrekonstruovat prs pomocí implantátu. V takovém případě je však nutné před vložením implantátu tkáň na vložení  implantátu připravit pomocí tkáňového expandéru.

Tkáňový expandér je zdravotnický prostředek podobný balónku, který je vyroben z elastického silikonu. Expandér je vložen bez náplně a postupně je naplňován sterilním fyziologickým roztokem pomocí jehličky, která se vpichuje přes kůži do plnící komůrky tkáňového expandéru.

 Tím, jak se tkáňový expandér plní,  tkáně nad expandérem se postupně  natahují.  Tkáňový expandér tak vytvoří novou prsní kapsu pro implantát.  Umístění tkáňového expandéru se obvykle provádí při celkové anestézii na operačním sále.

Po dostatečném  roztažení tkáně se expandér operativně vyjme a nahradí klasickým prsním implantátem.

Tkáňové expandéry Mentor®

Tkáňový expandér Contour Profile® s anatomicky tvarovaným profilem se používá k expanzi kůže a k vytvoření tvarované kapsy pro vložení prsního implantátu.

Je určen především k expanzi v nižší části hrudníku, takže výsledná kapsa se přizpůsobí implantátu v poklesnutí, jaké vykazují zralá prsa.

 Má integrovanou vstřikovací komůrku, která umožňuje chirurgovi doplňovat fyziologický roztok do expandéru a postupně v průběhu několika měsíců roztahovat prsní tkáň.  Doplňování roztoku je obvykle prováděno ambulantně v ordinaci lékaře.  

U některých pacientů se lze vyhnout druhé operaci při výměně expandéru za prsní implantát tím, že se použije implantát, který kombinuje expandér s prsním implantátem.  Jednoduchým postupem může být po operaci objem kapaliny v nastavitelných implantátech zvyšován nebo snižován.  Pomůže to k dosažení konečné velikosti prsu podle Vašich představ.

Tkáňový  expandér a prsní implantát Becker v jednom

Tkáňový expandér/prsní implantát Becker funguje současně jako tkáňový expandér i  trvalý gelový prsní implantát.  Tento produkt má unikátní konstrukci.  Skládá se z vnitřního pouzdra  s obsahem fyziologického roztoku, čímž je umožněna expanze, a vnějšího gelového pouzdra, aby byl výsledný implantát na dotyk měkký a přirozený.  Po dokončení expanze lze plnící komůrku snadno odstranit.

Rekonstrukce prsu s využitím tkáňového laloku

Může být rekonstrukce prsu provedena bez implantátu? Ano, u některých pacientek mohou být prsy rekonstruovány chirurgickým přemístěním části kůže, tuku a svaloviny z jedné oblasti těla do druhé.

 Vhodná část tkáně může být odebrána z takových oblastí  jako je břicho, horní část zad, horní kyčel nebo hýždě.

 Je totiž zapotřebí zajistit dostatečné množství tkáně, které by odpovídalo velikosti zbývajícího prsu – případně aby nahradilo tkáně odebrané nebo poškozené v průběhu mastektomie nebo po ozařování.  

 • Tkáňový lalok může zůstat připojen k cévnímu zásobení a je přemístěn do prsní oblasti tzv. tunelem pod kůží (stopkatý lalok)
 • Může být také úplně oddělen a znovu přišit v oblasti prsů pomocí mikrochirurgické techniky, aby došlo k obnově propojení drobných cév mezi lalokem a hrudní oblastí (volný lalok).  Délky operací s volnými laloky jsou obecně časově náročné, protože vyžadují mikrochirurgické techniky.

Výhodou metody využití tkáňového laloku je, že dokáže nahradit tkáně v oblasti hrudníku, což může být užitečné v případech, kdy byly prsní tkáně poškozeny a nejsou vhodné pro tkáňovou expanzi.  Další výhodou oproti implantaci je, že symetrii lze vylepšovat i bez úpravy nepostiženého prsa.

Budete mít zájem:  Oční Lékař Michalička Liberec?

Operace  pomocí laloků je však náročná a vyžaduje pobyt v nemocnici po dobu několika dní . Také rekonvalescence trvá delší dobu než u operace s implantátem.  Rekonstrukce s využitím laloků navíc zanechává jizvy v místě, kde byl lalok odebrán a také v místě obnovy prsů.

Kombinovaná metoda rekonstrukce – implantát & tkáňový lalok

Existuje také možnost kombinace prsních implantátů a tkáňového laloku, která je vhodná zejména pokud přenášená tkáň neposkytuje dostatečnou hmotu.

 V závislosti na typu mastektomie mohou být někdy prsní implantáty umístěny bez použití tkáňových laloků nebo tkáňových expandérů.

Je to však možné pouze v případech, kdy je prsní tkáň ponechána přiměřeně velká a implantát k umístění je poměrně malý.

Kateřinu (26) trápila asymetrie prsou. Nyní je spokojenější

Foto: Archiv MEDICOM Clinic

Katku trápila asymetrická prsa od puberty. Už tehdy přemýšlela o jejich úpravě, ale tenkrát byl pro ni zákrok nedosažitelný. Když dospěla, začala o operaci opět vážně uvažovat. Po porodu druhého syna navíc zhubla, prsa se jí zmenšila, změnila tvar a jejich rozdílná velikost byla o to viditelnější.

Vzhled poprsí Katka (26) jako žena velmi řešila. S asymetrií navštívila lékaře už dříve, ten jí ale sdělil, že v tom není sama, že jí trpí většina žen. Díky tomu negativní myšlenky na chvíli odložila. Ale stále nebyla sama se sebou spokojená a po čase znovu začala hledat řešení. To ji zavedlo na kliniku Medicom Clinic, na konzultaci k MUDr. Pavlu Horynovi, která proběhla na jedničku.

Na začátku bylo Katce nepříjemné se svléknout, protože se styděla. Pan doktor byl ale sympatický a choval se tak profesionálně, že z ní stud opadl. „Když jsme začali problém řešit, bylo mi jasné, že se můj život mění k lepšímu,“ usmívá se.

„Paní Kateřina se na mě obrátila s žádostí o řešení tvaru prsou po dvou porodech, kdy se navíc zvýraznila vrozená asymetrie prsou. S klientkou jsme našli společné řešení, doporučil jsem zvětšení pravého prsu implantátem a levostrannou modelaci prsu s augmentací (zvětšením). Cílem bylo přirozené zvětšení prsou a docílení symetrie prsou,“ vysvětluje operatér Mudr. Pavel Horyna.

Foto: Archiv MEDICOM Clinic

Už první konzultace s MUDr. Horynou Kateřinu uklidnila a ujistila, že je ve správných rukách

Jakmile byl domluven termín zákroku, přepadla Katku nervozita, začala se bát. Předtím totiž žádnou operaci nezažila. Nevěděla, jak bude reagovat na anestezii a jestli bude s výsledkem spokojená. Napadlo ji také, jak změnu přijme okolí. Nebude moc viditelná? Chtěla hlavně vypadat přirozeně.

„Augmentace včetně modelace se provádí u těch žen, které ztratily objem prsou atrofií nebo zmenšením prsní žlázy a zároveň došlo k poklesu prsou. K tomuto často dochází u matek po kojení.

Při operaci se doplní v první fázi objem prsních žláz implantáty, poté se přesune bradavka směrem nahoru do správné polohy a tvar prsu je potom domodelován jizvami kolem bradavky a případně i pod nimi – tzv. ve tvaru kotvy,“ vysvětluje prof. MUDr. Pavel Brychta, CSc.

, plastický chirurg a přednosta Kliniky popálenin a plastické chirurgie ve Fakultní nemocnici Brno.

Foto: Archiv MEDICOM Clinic

Asymetrická prsa Katku trápila už od puberty

Když se po zákroku probrala, nevěřila, že už je po všem. Užívala si servis ochotného personálu i příjemné prostředí. Ještě pár dní po zákroku cítila bolesti, ale předepsané léky jí dokázaly ulevit. „Operace proběhla bez komplikací, stejně tak i následné hojení,“ potvrzuje operatér MUDr. Pavel Horyna.

V prvních dnech a týdnech bylo nepříjemné vstávání z postele nebo jízda autem. Dávala však na sebe pozor a zhruba za měsíc mohla začít dělat všechno jako dříve.

Největší nadšení Katka pocítila ve chvíli, kdy jí pan doktor sundal náplasti a ona konečně uviděla výsledek. „S výsledkem jsme oba velmi spokojeni,“ usmívá se operatér.

Jakmile to bylo možné, vyzkoušela si nové spodní prádlo a plavky. „Dříve jsem se v tomto ohledu odbývala, protože mi málokterá podprsenka seděla tak, abych ji mohla nosit,“ přiznává. Nová ňadra ukázala své mamince a kamarádce a obě je moc chválily. Kamarádka dokonce zvažuje, že půjde na stejný zákrok. Nejlépe se ale cítí sama Katka.

Foto: Archiv MEDICOM Clinic

Kateřina je se svým poprsím spokojená a říká, že její život je teď lepší

Pár dní po operaci Katka z nadšení uvažovala o dalších dvou úpravách, ale na to je ještě dost času. Ostatním ženám, které nad zákrokem také přemýšlí, doporučuje neváhat, protože výsledek stojí za to. „Nepodléhejte strachu, kvůli kterému budete celý život nespokojené. Podstoupit tuto změnu znamená mít každý den jiný, lepší. Všechny se přece chceme líbit,“ vzkazuje a září spokojeností.

Rekonstrukce prsu u onkologických pacientek z pohledu onkochirurga

Téma: Diagnostika a rekonstrukční výkony u ca prsu

Z indikačního hlediska rozlišujeme
dva druhy mastektomie: profylaktickou a terapeutickou.

 • A) Profylaktická mastektomie
  = preventivní odstranění prsu na přání ženy. Zpravidla se jedná o
  nosičky mutace genu
 • B) Terapeutická mastektomie
  = léčebné odstranění prsu u pacientky s prokázaným zhoubným
  nádorem. Terapeutická mastektomie je v současné době nutná u cca
  1/3 pacientek s karcinomem prsu (přibližně 2/3 žen jsou léčeny
  záchovným výkonem).

Četnost rekonstrukcí prsu

Nejsou známy spolehlivé souhrnné
epidemiologické údaje, jaký podíl pacientek po mastektomii prodělá
rekonstrukci prsu. Z dílčích informací lze vyvodit, že četnost
rekonstrukcí je místně variabilní a značně se liší nejen mezi
jednotlivými světadíly či státy, ale i mezi jednotlivými oblastmi
téhož státu. Je ovlivněna socio-ekonomickými a dalšími faktory.

Technická realizace
rekonstrukce

Rekonstrukce prsu spadá v ČR
výhradně do kompetence plastických chirurgů a lze ji technicky
realizovat následovně:

 • Vlastní tkání pacientky (autologní rekonstrukce) – nejčastěji
  lalokem z břicha. U většiny žen se jedná o metodu první
 • Implantátem (aloplastická rekonstrukce) – v různých
  modifikacích. Tento postup je pro pacientku méně zatěžující, nelze
  však dosáhnout tak přirozeného a trvalého výsledku jako pomocí
  autologní
 • Kombinovaná metoda (vlastní tkáň + implantát) – vyhrazena pro
  specifické případy, nebývá metodou první

Časování rekonstrukce

Rekonstrukce prsu je zpravidla
vícedobý proces. Z hlediska časového vztahu k mastektomii
rozlišujeme rekonstrukci okamžitou a odloženou:

 • Okamžitá rekonstrukce – náhrada prsu je zahájena ihned po
  mastektomii, v rámci jedné narkózy.
 • Odložená rekonstrukce – náhrada prsu je zahájena kdykoli
  později.

 Návaznost mastektomie a
rekonstrukce

Vezmeme-li v úvahu indikační
hledisko mastektomie a časování rekonstrukce, připadají v úvahu
následující situace:

 • Profylaktická mastektomie s okamžitou rekonstrukcí – v ČR běžný
  postup, oba výkony realizují plastičtí chirurgové.
 • Profylaktická mastektomie s odloženou rekonstrukcí – nepříliš
  častý postup, většina žen podstupuje profylaktickou mastektomii jen
  při možnosti okamžité rekonstrukce prsu
 • Terapeutická mastektomie s odloženou rekonstrukcí – v ČR
  relativně běžný, nekonfliktní a dostupný postup, ačkoli čekací doby
  na rekonstrukční operace mnohdy přesahují jeden rok
 • Terapeutická mastektomie s okamžitou rekonstrukcí – v ČR je až
  na výjimky okamžitá rekonstrukce po terapetucké mastektomii pro
  pacientky nedostupná. Terapeutická mastektomie je v gesci
  onkochirurga, zatímco rekonstrukce prsu v gesci plastického Postup
  tedy vyžaduje přímou návaznost obou odborností na operačním sále,
  což není z řady důvodů běžnou realitou.

Indikace rekonstrukce v praxi

Rekonstrukce prsu nemá medicínské
indikace. Jde o kosmetický výkon, jehož realizace je zásadně
ovlivněna přáním pacientky. Při indikaci terapeutické mastektomie
je vhodné cílit dotaz, zda pacientka slyšela o možnosti
rekonstrukce prsu a zda ji zvažuje. V dosavadní praxi jsme
vysledovali 5 základních typů odpovědí:

 • Rekonstrukci prsu určitě nebudu chtít (většinou starší ženy,
  což však neplatí absolutně).
 • Teď to neřeším, nebo jsem o té možnosti nevěděla. Nevím, zda se
  v budoucnu pro rekonstrukci rozhodnu
 • V budoucnu určitě budu chtít rekonstrukci (teď z různých důvodů
  nechci, nebo mi bylo řečeno, že to teď nejde).
 • Vyžaduji okamžitou rekonstrukci („Přece mě nenecháte bez
  prsu!“).
 • Rekonstrukci si přeji a pokud by to šlo, uvítala bych
  okamžitou.

Pro onkochirurga z odpovědí vyplývá
následující:

Ad A) Mastektomie se snahou o
přiměřenou redukci kůže s mírným napětím, k hladkému zhojení jizvy
bez kožních přebytků.

Ad B) Podobně jako u předchozí
skupiny, lze preferovat suturu bez přílišného kožního napětí. Ad C)
Přiměřené šetření kůže, bez napětí, ale aby nedošlo k nadbytečnému
kožnímu nařasení, které je při rekonstrukci stejně nutno
excidovat.

Ad D) Pozor! Velmi často jde o
ženy, které nejsou se ztrátou svého prsu smířeny a mají od
rekonstrukce nerealistická očekávání, pročež mnohdy nejsou vhodnými
kandidátkami pro okamžitou rekonstrukci, i kdybychom ji byli
schopni nabídnout.

Ad E) Z této skupiny se rekrutuje
většina vhodných kandidátek pro okamžitou rekonstrukci, pokud jsme
schopni ji zajistit.

Zásadní problém v ČR představuje
dostupnost okamžitých rekonstrukcí po terapeutických mastektomiích.
Dle našich informací jsme jediným pracovištěm v ČR, které se
problematice systematicky věnuje. Jsme schopni nabídnout pouze
aloplastickou metodu, ani zde však plně nepokrýváme poptávku všech
vhodných kandidátek.

Kontraindikace okamžité
rekonstrukce

Za předpokladu, že bychom byli
schopni realizovat okamžitou rekonstrukci u všech potenciálních
zájemkyň, existují určité situace, kdy by to nebylo možné či
vhodné:

 • Pacientka není pevně přesvědčena, zda okamžitou rekonstrukci
  skutečně chce, zda je ochotna podstoupit vyplývající nepohodlí a
  čelit případným komplikacím.
 • Pacientka má od rekonstrukce nerealiastická očekávání.
 • Pacientka má závažné komorbidity, kde by byl výkon zatížen
  neúměrným
 • Pacientka je kandidátkou na rekonstrukci břišním lalokem, ale
  není jisté, zda po mastektomii bude indikována adjuvantní
  radioterapie, která prokazatelně zhoršuje výsledky lalokových
  rekonstrukcí. V tom případě je lepší rekonstrukci odložit.

Onkologická bezpečnost
rekonstrukcí

Považuje se za prokázané, že
rekonstrukce prsu nezhoršuje výsledky onkologické léčby, nemá tedy
 onkologické  kontraindikace.

 Předpokladem
 však  je  postup  v  souladu  se
 zásadami onkochirurgické radikality – nesmíme tedy snižovat
radikalitu mastektomie jen proto, abychom dosáhli lepšího
rekonstrukčního výsledku.

Rovněž nelze akceptovat přílišné
odkládání onkologické léčby, či dokonce vynechávání určitých
modalit (radioterapie) kvůli rekonstrukci. V případě kolize
rekonstrukčních a onkologických postupů musí  mít onkologické
hledisko vždy prioritu.

Datum přednesení příspěvku: 27. 2. 2014

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Adblock
detector