Nemáte vodu? Namísto vrtů pomohou mobilní úpravny vody

Nemáte vodu? Namísto vrtů pomohou mobilní úpravny vody

Jiří Stix

Říká se, že sůl je nad zlato. Neplatí však stále více, že voda je nad zlato?

Zásoby vody nejsou nekonečné. Je to velmi cenný přírodní zdroj, ke kterému jsme se dlouho stavěli jako k něčemu, co je samozřejmé a neřešili jsme příliš hospodaření. To se mění.

Obce, které na jižní Moravě přišly před dvěma lety o vodu, si to moc dobře uvědomují. Začaly řešit nové vrty a vodojemy. Problém sucha netrápí jenom jižní Moravu, je postiženo celé naše území.

Jako jedni z mála na světě Češi stále splachují toaletu pitnou vodou. Přitom k tomuto účelu postačí dešťová voda.

Kvůli značné zástavbě – silnice, terasy, chodníky, haly se voda nemá kam vsakovat a zbytečně odtéká pryč. Není to velký prostor pro její zachycení a využití?

Určitě ano. Vezměte si, že dešťová voda je odváděna do kanalizace, ta často kapacitně ani nestačí. Odvedená voda jednak chybí a také při přívalových deštích způsobuje lokální povodně. Efektivní hospodaření s dešťovou vodou snižují rychlost a množství odváděné vody do vodních toků a kanalizace. Nejvhodnějšími opatřeními jsou ta, která se nacházejí přímo u zdroje, tedy tam, kde voda spadne.

Novela stavebního zákona v sobě zahrnuje nové povinnosti týkající se hospodaření s vodou na pozemku stavebníka. S čím je potřeba počítat?

Zavádí se povinnost vsakovaní nebo akumulace dešťové vody u všech novostaveb. Dříve to určovala pouze vyhláška, nyní to bude jedna z priorit, na které budou stavební úřady dohlížet. Jinak řečeno nový dům nezkolaudujete, pokud nebude mít vyřešený vsakovací systém nebo zabudované nádrže na dešťovou vodu. 

Nemáte vodu? Namísto vrtů pomohou mobilní úpravny vodyNemáte vodu? Namísto vrtů pomohou mobilní úpravny vody

Jaké jsou tedy způsoby pro zadržení vody na pozemku?

Jsou tři. Pokud to půdní poměry umožňují, lze vodu nechat vsáknout, což je především ekologicky šetrné řešení. Nevýhodou je, že dešťovou vodu domácnosti nijak nevyužijí. To neplatí u podzemních nádrží, které zadrženou vodou „uskladní“ a podle potřeby je možné s ní zalévat zeleninu na zahrádce, udržovat zelený trávník, splachovat WC.

Bez této zásoby by domácnosti na tyto činnosti musely používat pitnou vodu z vodovodního řadu a samozřejmě by se nevyhnuly platbě za vodné a stočné. Retenční nádrž je třetím způsobem, jak zadržet srážky. Slouží především k záchytu vody u velkých ploch a průmyslových objektů. Při přívalových deštích je jejich přítomnost zárukou toho, že nedojde k povodni.

Po určité době je vypouštěna do vodních toků nebo do kanalizace.

Prefa Brno se víc jak čtvrt století zabývá výrobou z betonu. Na téměř každé stavbě najdeme vaše prefabrikáty. Z velké části se věnujete právě sortimentu pro kanalizace, vodojemy a nádrže různých druhů a rozměrů. Proč je právě beton vhodným materiálem pro nakládání a hospodaření s vodou?

Naše prefabrikované nádrže jsou jedinečné v tom, že díky své hmotnosti a kvalitě betonu zůstanou zabudované stabilně a bezpečně v požadované poloze. Nádrže z lehčích materiálů nejsou tak odolné. Často nám volají majitelé pozemků s tím, že jim spodní voda vyplavila nádrž, která nebyla z betonu, nebo jim praskla.

Betonmá dlouhou životnost, takže nemusíte pět let od dokončení novostavby, kdy máte hezkou zahradu s chodníčky, objednávat bagr a měnit prasklou nádrž. To se totiž opravdu stává, když zvolíte místo betonu plast. Další výhodou je to, že prefabrikované nádrže jednoduše osadíte do země, bez nutnosti dalších stavebních prací, a můžete je osadit třeba do nájezdu před rodinný dům.

Jsou vodotěsné jak v těle, tak ve spojích a neproroste jimi žádný kořen. V případě použití pro průmyslové odpadní vody jsou odolné vůči rozpouštědlům a čisticím prostředkům. Osobně se mi na betonu líbí to, že je to vlastně čistě přírodní produkt. Můžeme ho snadno recyklovat a použít dál jako stavební materiál.

Všechny jeho vlastnosti, které umíme využít a zpracovat do prefabrikovaných nádrží, jsou ideální pro hospodaření s vodou. 

Nemáte vodu? Namísto vrtů pomohou mobilní úpravny vodyNemáte vodu? Namísto vrtů pomohou mobilní úpravny vody

Jaké druhy prefabrikovaných nádrží ve vašich závodech vyrábíte?

Betonové nádrže mohou být kruhové nebo pravoúhlé. Škála jejich použití je velmi široká.

Od zásobárny pitné vody, přes nádrže na odlučovače ropných látek, domovní čistírny odpadních vod, nádrže pro akumulaci splaškových vod, což jsou žumpy, až po zařízení pro využití dešťových vod nebo čerpací stanice odpadních vod.

Díky nastavitelnosti formy na nádrže jsme schopni vyrobit velikost 2,4 metrů na 1,4 metrů a můžeme ji „natáhnout“ do rozměrů 2,80 metrů na 8,10 metrů. Poslední letošní inovací se nám podařilo formu upravit tak, že dosahujeme hloubky nádrže 3 metry. Velké nádrže umíme seskládat do jednodílného celku.

Rozměrné nádrže, které vyrábíte, se používají jenom pro záchyt a zpracování vody?

Z nádrží stavíme i vodojemy. Proto jsme investovali do výroby největší jednokusové nádrže o objemu 66 m3. Vodojemy jsou většinou vícekomorové, aby v případě technologické odstávky jedné komory byl vodojem stále funkční. Stavebnicový systém nádrží nám umožňuje dodat šesti, osmi i dvanáctikomorové vodojemy.

Nádrže poskládáme k sobě a vzájemně je propojíme. Mezi nimi je zpravidla umístěna šachta, kde jsou armatury, filtry, zařízení na dávkování chlóru a úpravu vody. Nad tím je k dispozici zázemí pro údržbu. To vše dodáváme na klíč včetně zateplení, střechy, oken i dveří.

Tímto způsobem stavíme vodojemy, po kterých je velká poptávka.

Čím si vysvětlujete nárůst poptávky o stavbu vodojemů? Je to tím, že obce to dosud nemusely řešit, nebo stávající vodojemy stárnou a nedostačují?

Jsou to oba důvody. Faktem je, že spousta lidí má studny a z nich používali vodu, ať už na zalévání zahrady, nebo na praní a další. Studny začaly vysychat a domácnosti se připojovaly do vodovodního řadu. Obce využily dotace na vrty, aby se dostaly k vodě. Takové vrty jsou 50-100 metrů hluboké a voda z nich nemůže téct hned do sítě. Je potřeba ji upravit a skladovat právě ve vodojemu.

Řešíte specifické požadavky vodohospodářů? Je možné upravit výrobní program podle toho, co aktuálně zákazník potřebuje?

Hledání technického řešení pro potřeby zákazníka je naším denním chlebem. Máme vlastní projekční kancelář a statiky, kteří jsou ochotni vymyslet řešení šité na míru potřebám dané stavby.

Disponujeme prakticky neomezenou variabilitou, to nás odlišuje od konkurence. Jednotlivé prvky můžeme skládat vedle sebe, na sebe, používáme je pod zemí i na povrchu.

Naše závody jsou na jižní Moravě, výrobky však dopravujeme po celé České republice i do zahraničí. 

Nemáte vodu? Namísto vrtů pomohou mobilní úpravny vody

​Některé obce jsou kvůli suchu bez vody. Kraji pomůže i vláda

Sucho představuje ohromný problém. O tomto tématu se v poslední době stále více diskutuje. A mluvil o něm také ministr životního prostředí Richard Brabec při své návštěvě v Moravskoslezském kraji. Představil také projekty, prostřednictvím kterých se stát snaží řešit tento problém.

Budete mít zájem:  Léčba Zadního Stehenního Svalu?

Nemáte vodu? Namísto vrtů pomohou mobilní úpravny vody Ilustrační foto: nase-voda.cz

„Máme za sebou dvě návštěvy. Jedna byla v obci Vrchy, což je malá obec se zhruba dvěmi sty obyvateli. Tam je krásně vidět nový projekt zaměřený na zajištění nových zdrojů pitné vody, což se týká stovky obcí, a to nejen v Moravskoslezském kraji, které ze dne na den nebo z týdne na týden přicházejí o vodu, protože jim vysychají studny,“ uvedl ministr životního prostředí Richard Brabec.

„Dneska máme nejrychlejší program, jak jim vodu zajistit. Jeden takový projekt jsme viděli právě v obci Vrchy, což je obec, která měla nekvalitní vodu ve sto metrů hlubokém vrtu.

Jde o vodu, která zabezpečí současné ale i budoucí potřeby obce. Takových projektů dnes máme takřka 400 po celé republice.

Skvělé na tom je to, že máme ještě další peníze na další projekty a skvělé je to, že dneska jsou to nejrychlejší projekty,“ pokračoval.

S nedostatkem vody se potýkají především menší obce, které nejsou napojeny na nějaký kapacitní vodovod. „Dostávají se do situací, kdy kvůli pokračujícímu suchu se ocitnou bez vody. Musí tam pak jezdit cisterna, což nelze dělat dlouhodobě. Takto jsme schopní v horizontu řádově měsíců zabezpečit financování až do výše 80 procent na takový projekt,“ popsal Brabec.

„Zhruba před dvěma lety jsme s tímto projektem začali prakticky na klíč, protože řada obcí nedosáhla na evropské peníze. Tady se ale bavíme o projektech za jeden, dva miliony, někdy do jednoho milionu.

V případu obce Vrchy je to trochu více, protože se tam dělá ještě úpravna vody.

Ve vrtu totiž mají nekvalitní vodu, takže se ještě upravuje na pitnou vodu,“ vysvětlil ministr s tím, že momentálně je vyčerpáno prvních 300 milionů korun, ale vláda našla dalších 600, takže do tohoto projektu celkově napumpuje 900 milionů.

„Zbývá nám asi ještě 500 milionů, takže jsme schopní udělat ještě zhruba 400 podobných projektů. Skvělé je, že to pro malou obec znamená rychlé řešení, protože malé obce nemají moc možností. Kolikrát by se rády napojily na kapacitní vodovod, ale jsou tak daleko, že se to neoplatí, anebo to technicky není možné.“

Obce mohou peníze využít na úpravny vody či na napojení na přivaděč Dneska už však technika umožňuje využít i nějakou mobilní úpravnu vody a využít jakýkoli podzemní nebo povrchový zdroj.

„Nejde tedy jen o peníze na vrt nebo prohloubení, ale třeba taky na úpravny vody, na napojení na nějaký přivaděč nebo na dodělání místního vodovodu,“ přiblížil Brabec.

„Je to něco, co nemá konkurenci mezi dotačními programy a je to velice oblíbené mezi obcemi, protože to nese rychlost a efektivnost. Vzhledem k tomu, že jde o národní peníze, nejsou administrativně tak náročné jako ty evropské.

Snažili jsme se obcím maximálně vyjít vstříc a nekomplikovat jim život.“

V Moravskoslezském kraji se pak daří se suchem účinně bojovat hlavně díky skvělé vodohospodářské soustavě Povodí Odry. „Tato soustava umožňuje mimo jiné převádět vodu z Beskyd do Jeseníků nebo naopak. Pokud je nedostatek vody, tak je minimální a vyloženě lokální. A to tam, kde nejsou na tuto soustavu napojení,“ řekla Jarmila Uvírová, náměstkyně hejtmana pro životní prostředí.

„Jako jediný kraj v Česku se snažíme obcím pomoci v otázce, jak nakládat s vodami. A to tak, že jsme loni i letos vyhlásili dotační titul a podpořili jsme devatenáct projektů ve výši skoro šest milionů korun.“

Ministr Brabec se byl podívat také poblíž Studénky, kde vláda v rámci CHKO Poodří plánuje revitalizaci rybníků.

„To jsou zase projekty zaměřené na to, jak vrátit vodu do krajiny. Přivezli jsme Moravskoslezskému kraji nabídku tzv.

velké dešťovky, který vychází z malé dešťovky pro obyvatele, kdy nabízíme lidem možnost využívat dešťovou vodu tak, aby s ní mohli zalévat, splachovat, použít šedou vodu místo pitné vody.

Stejný program máme teď pro obce, mohou si udělat propustné povrchy, nádrže pod náměstím nebo pod silnicemi a touto vodou pak zalévat městskou zeleň,“ řekl Brabec s tím, že takových projektů je asi čtyřicet.

„Představili jsme také projekt, kterým reagujeme na to, že přicházíme o miliony stromů kvůli obrovské celorepublikové kůrovcové kalamitě.

Dneska přicházíme společně s nadací Partnerství s projektem Deset milionů stromů, tedy za každého občana České republiky minimálně jeden strom.

Je to národní projekt, který odstartujeme na podzim, ale už nyní dáváme obcím a městům možnost, aby se s ním seznámily,“ poznamenal ministr.

Kraj řeší také adaptaci krajiny poznamenanou těžbou uhlí

„Strom je dneska nejlepší klimatizace, nejlepší výrobce kyslíku, konzument oxidu uhličitého. Chceme ukázat lidem, hlavně pak nejmladší populaci, že stromy jsou nesmírně cenné organismy, a že bychom měli udělat všechno pro to, abychom Česko zase zpátky zazelenili.“

Vedení Moravskoslezského kraje nejedná s ministrem životního prostředí jen o otázce zalesňování, ale také o tom, co se bude do budoucna dít s adaptací krajiny od Ostravy až po Orlovou a Karvinou.

„Dostali jsme impuls z Bruselu při jednání, kdy jsme žádali o finanční zdroje z tzv. projektu Light. Dneska kraj o tuto podporu požádal. Jde o půl miliardy korun, které by měly přijít do Moravskoslezského kraje právě se změnou adaptace po hornické krajině,“ uvedl Jan Krkoška, náměstek hejtmana pro regionální rozvoj.

„Po hornickou krajinu budeme představovat na velké tiskové konferenci 17. července, kdy tento projekt ukážeme všem v Moravskoslezském kraji. Jde o součást uhelné platformy, kdy jezdíme do Bruselu vyjednávat nějaké financování.“

Turnov

Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há —-. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM —- . Pro čtení článku stiskněte: Pé —-. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé —-. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.

Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor…

Úpravna vody v Nudvojovicích byla uvedena do provozu v roce 1991. Veškerá technologie a zařízení jsou dosud původní. Součástí prameniště je celkem šest vrtů vybudovaných v průběhu let 1967 až 1982.

Budete mít zájem:  Co Kvete V Březnu Alergie?

Všechny objekty jsou umístěny v záplavovém území, kde v minulosti v průběhu povodní docházelo ke znečištění vrtů. Jde o druhý hlavní zdroj pitné vody pro Turnov a okolní napojené obce, který dokáže vyrobit do sítě 50 litrů vody za vteřinu.

Odsud je voda čerpána do vodojemů na Károvsku a v Ohrazenicích. Z Károvska pak teče voda do dalších vodojemů až do nejvzdálenějšího na Pohoři (Olešnice).   

„Klíčovou roli získávají Nudvojovice zejména v době, kdy je hlavní vodní zdroj, kterým jsou studny v Dolánkách, postižen silným zákalem. Ten vzniká většinou po velkých deštích a při povodňových stavech. Dolánky se musí odstavit a z Nudvojovic je pak hlavní místo zásobování pitnou vodou celého Turnovska.

Tohle se naposledy stalo letos v říjnu a na počátku listopadu.

Po zabezpečení vrtů proti povodním a po celkové rekonstrukci úpravny pak připravíme pro Turnov a sousední obce druhý hlavní a plnohodnotný zdroj pitné vody,“ přibližuje plánovanou rekonstrukci Milan Hejduk, předseda Rady sdružení Vodohospodářského sdružení Turnov.

Příprava rekonstrukce nudvojovické úpravny vody trvala ze strany VHS tři roky. Kromě projektové dokumentace bylo rozhodující získání dotačních prostředků. Cena díla je 45,8 mil. Kč bez DPH.

Otevřená soutěž přinesla deset konkurenčních nabídek a snížení ceny oproti plánovanému rozpočtu o 18 %. „Financování se ještě upřesňuje.

Klíčovou dotací bude asi 30 milionů korun z Operačního programu Životní prostředí, zhruba devíti miliony korun pomohou Liberecký kraj, Turnov i okolní obce a stejný podíl půjde z VHS,“ upřesňuje Hejduk.

Vítězem výběrového řízení je sdružení firem VODA CZ z Hradce Králové a SYNER VHS Vysočina z Jihlavy. Stavební práce zaberou 13 měsíců, potrvají tedy do konce listopadu 2018.

V tuto dobu již bylo předáno staveniště a téměř okamžitě byly zahájeny práce na sanaci vrtů. Podle počasí se zváží také zahájení výstavby nových vodovodních řadů od vrtů směrem k úpravně.

Současně se buduje zařízení staveniště a začnou první demontáže v objektu úpravny.

V rámci navrženého zkapacitnění prameniště budou zprovozněny a zkapacitněny čtyři vrty. Zbývající dva kontaminované vodou z Jizery budou zakonzervovány. Dojde ke kompletní rekonstrukci areálu úpravny, opraveny budou všechny stávající objekty a dojde na úplnou výměnu technologií.

TZ VHS Turnov

Vytvořeno 23.11.2017 | přečteno 450x | anna.supikova

Pesticid: nepřítel vody. Čtyři Češi ze sta pijí vodu, která nesplňuje normy

V lese mezi duby a borovicemi, na okraji vsi Dvorce u Lysé nad Labem, působí trochu nepatřičně. Červeně natřený kovový válec výšky dospělého člověka vypadá tak trochu jako rekvizita z vědecko-fantastického filmu. Skutečnost je všednější.

Patnáct metrů hluboký pozorovací vrt Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ) je jedním téměř ze sedmi stovek, prostřednictvím nichž experti ústavu sledují znečištění podzemních vod v zemi.

Z objektu ve Dvorcích dobré zprávy nepřicházejí. Přestože okolní krajina s poli a záhony zeleniny, sevřenými mezi Labe a Jizeru, vypadá malebně, voda ve vrtu je znečištěná koktejlem nejrůznějších pesticidů.

Tedy chemikálií používaných na ochranu plodin před nejrůznějšími živočišnými či rostlinnými škůdci a plísněmi. Látky, které vylepšují úrodu, se spolu s dešťovou vodou postupně dostávají i do podzemních vod. Přesně to se stalo i ve Dvorcích.

„Znečištění asi nepochází jen z blízkého pole s bramborami, ale z větší vzdálenosti, pohyb vody je tady velký,“ říká vedoucí odboru jakosti vody ČHMÚ Vít Kodeš.

Laboratoře ve vodě z vrtu skutečně odhalily jak pesticidy používané na brambory, tak i chemikálie, kterými zemědělci ošetřují cukrovou řepu, řepku či kukuřici. Ty se přitom nyní v blízkém okolí nepěstují.

Nalezené látky jsou většinou takzvané metabolity pesticidů, tedy produkty jejich rozpadu. „V podzemní vodě vydrží dlouho. Nejspíš se do ní dostaly před řadou let.

Deset z nich je v koncentracích, které přesahují povolené množství, a jeden, metolachlor, dokonce šedesátinásobně,“ dodává expert.

Kdyby byl vrt ve Dvorcích ojedinělý, nebo třeba i nejhorší v zemi, nebylo by tak zle. Jenže podle Kodeše je pro Česko zdejší nález typický. Zejména pro mělké podzemní zdroje v místě, kde je hodně polí.

„Odpovídá zemědělské krajině. V průběhu posledních deseti let se tady velikost znečištění nemění, rozšiřuje se jen počet pesticidů, které zjistíme.

Ale to je kvůli zdokonalování analytických metod,“ říká odborník.

Kodeš zná i horší případy.

Rekordmanem ve znečištění mezi mělkými vrty je objekt ve Skaličce severně od Hradce Králové, kde v laboratoři zjistili 29 pesticidů a jejich metabolitů. Celková koncentrace přesahovala limit skoro šedesátkrát.

Lépe jsou na tom hluboké zdroje podzemní vody. Tedy ty dosahující až do prvohorních, druhohorních a na Moravě i třetihorních vrstev hornin schopných vázat vodu. Pesticidy však už pronikly i sem. Například do vrtu v Libotově u Dvora Králové nad Labem, který dosahuje až ke dnu české křídové pánve.

„Tady bylo nalezeno osm pesticidů a jejich metabolitů, suma jejich koncentrace byla devětkrát přes normu,“ říká Kodeš.

Celková statistika expertů z ČHMÚ není pro české podzemní vody, jichž navíc kvůli několikaletému suchu ubývá, vůbec povzbudivá.

Z hodnocení všech skoro sedmi stovek objektů za rok 2019 podle Kodeše vyplývá, že pesticidy se vyskytují ve více než polovině sond do podzemních vod. A ve čtyřech z deseti vrtů jich bylo víc, než připouští norma.

Dusičnany a amonné ionty překročily limity ve více než deseti procentech objektů.

Ještě vážnější varování přichází z vrtů, odkud se pitná voda běžně odebírá. Mezi sedmi sty pozorovacími je jich padesát. Více, než připouští norma pro podzemní vody, je pesticidy znečištěna skoro polovina − 48 procent. Ústav přitom vybral jen ty nejdůležitější, tedy zdroje velkého množství vody.

„V jednom z vodárensky využívaných zdrojů jsme v roce 2019 zjistili sumu koncentrací pesticidních látek blížící se třem mikrogramům na litr, což je šestinásobné překročení normy,“ konkretizuje Kodeš.

Pesticidy se v podzemní vodě neobjevily až nyní nebo v posledních letech. Vydatně se používaly za minulého režimu, dokonce již od padesátých let.

„Před deseti lety jsme jich dokázali stanovit dvacet, dnes jich umíme v laboratořích najít tři stovky.

Spíš tedy teprve nyní zjišťujeme, co už ve vodě dávno máme,“ míní Pavel Král, specialista technolog firmy Královéhradecká provozní, která zásobuje vodou okres Hradec Králové.

Článek pro předplatitele

Ještě na vás čeká 60 % článku. Pokračovat ve čtení můžete jako náš předplatitel.

Vedle přístupu k veškerému on-line obsahu HN můžete mít:

  • Mobilní aplikaci HN
  • Web bez reklam
  • Odemykání obsahu pro přátele
  • On-line archiv od roku 1995
  • a mnoho dalšího…

Mobilní úpravny zařídí pitnou vodu kdekoliv. Monitorovat je lze přes internet

Formulář pro opuštění okresu. Kde ho najdete, kam ho budete potřebovat Jiří Janda

Suché měsíce způsobily, že lidé v nejvíce postižených oblastech měli ve studních málo vody. Na vodovodní řad není napojeno přes 1200 místních samospráv, postižen byl zhruba dvojnásobný počet obcí. Někde si přesto dokázali poradit sami.

Mobilní úpravna pitné vody. Ilustrační snímek | Foto: ČTK/Krumphanzl Michal

Příkladem je obec Vrchy v Moravskoslezském kraji. Na 200 obyvatel tam od začátku roku využívá pitnou vodu z mobilní úpravny u obecního vrtu. „Vody jsme měli málo a ve špatné kvalitě.

Budete mít zájem:  Jak na citlivou pleť? Máme pro vás několik rad

Kvůli vysokému obsahu železa a manganu zapáchala a byla zakalená,“ řekla Deníku starostka Jiřina Pešlová.

Nová úpravna stála asi 6,5 milionu korun, třímilionovou dotací na vybudování přispěl Státní fond životního prostředí.

Přečíst článek ›

Obsah železa ve vodě je nyní stonásobně nižší než dřív. Péče o úpravnu je jednoduchá. „Pokud máte připojení k internetu, můžete ji monitorovat třeba z kuchyně,“ vysvětlila Pešlová.

Stačí jí pohled na monitor a ví, jak fungují čerpadla, kolik vody je ve vodojemu nebo zda je potřeba objednat chemikálie. Výhody mobilních úpraven vody již poznali i v Rajnochovicích, Dolních Kounicích či v Opavě.

Tam ji využívají k zásobování venkovního koupaliště vodou.

Při snížení hladiny podzemních vod se jejich kvalita často zhoršuje. „Voda obsahuje větší množství železa a manganu, ale i množství mikroorganismů,“ uvedl odborník na vodu Petr Wágner.

Odstraní i pesticidy

Mobilní úpravny z vody kromě železa a mechanických nečistot či zákalu odstraňují i jejich přílišnou tvrdost, bakterie, viry, dusičnany i pesticidy, těžké kovy různé další zdroje znečištění. „Technologie je navržena tak, aby bylo možno procesy úpravy vody přizpůsobit přímo na místě kvalitě vstupní vody,“ uvedl Jaroslav Ďuriš, šéf firmy WERO Energy, jež zařízení vyrábí.

Mobilní úpravny vody na trh dodávají i další české firmy. Například společnost Aqua Global spolupracuje s izraelskou firmou, která patří ke světovým lídrům komplexních řešení pro filtraci vody. Dodává také zařízení na přeměnu mořské vody na pitnou.

Přečíst článek ›
Investujte do svého zdraví. Předplaťte si Deník.cz a získejte neomezený přístup k seriálu Předsevzetí 2021. Více zde.

6.9.2019

Volkswagen Golf servisní knížka, koupeno v D, nehavarované Volkswagen Touran nové vozidlo, servisní knížka, koupeno v CZ Volkswagen Golf první majitel, servisní knížka, koupeno v D, nehavarované Škoda Fabia první majitel, servisní knížka, koupeno v CZ, nehavarované Škoda Fabia koupeno v D Ford Focus servisní knížka, koupeno v CZ Škoda Superb koupeno v A, nehavarované Škoda Fabia koupeno v D + PRODAT AUTO Toyota Corolla 1,8 HEV Executive VIP Hyundai i30 1,6 CRDi, ČR, 1.Maj,TOP Výbava Škoda Fabia 1.4 TDI, ČR,2.maj, Serv.kniha Ford Mondeo 2.0TDCi110kw BUSINESS NAVI TOP Toyota Yaris 1,5 benzin Comfort Style Tech Ford Focus 1.5 TDCi, Keyless Škoda Karoq 1.6 TDi 85kW DSG STYLE 1.majit Volvo XC60 D5W AWD + PRODAT AUTO

Zásobování pitnou vodou mohou zajistit mobilní úpravny vody

Dlouhodobě srážkově nepříznivé počasí (extrémní sucho v létě a teplé zimy bez sněhu) má konkrétní dopady zejména na malé a střední obce či podniky, kterým nedostatek vody omezuje jejich provoz a další rozvoj. Řešením mohou být, jak dnes zaznělo na tiskové konferenci k uvedené problematice, mobilní úpravny vody.

Extrémním a výjimečným suchem bylo letos postiženo 63 procent území ČR.

Podle Státního fondu životního prostředí je v ČR celkem 2345 takzvaných suchých obcí, dále 1260 místních samospráv není vůbec napojeno na vodovodní řád a spoléhá na lokální zdroj vody.

Dlouhodobě dochází k poklesu hladin povrchových zdrojů i podzemních vod. Alternativním řešením problému pro malé obce či firmy mohou být mobilní úpravny vody, které pokryjí jak krátkodobou, tak i dlouhodobou poptávku po pitné vodě.

Stav vody v ČR systematicky sleduje a vyhodnocuje Výzkumný ústav vodohospodářský T.G. Masaryka (VÚV), který se věnuje také monitoringu sucha. Pro tyto účely vyvíjí společně s Ministerstvem životního prostředí systém HAMR.

„Jeho unikátnost spočívá v tom, že najednou spojuje a vyhodnocuje data meteorologického, hydrologického a agronomického sucha. Systém po dokončení bude umět předvídat sucho až na 8 týdnů dopředu.

Tyto výsledky budou nástrojem pro vodoprávní úřady i státní komise pro zvládání sucha,“ vysvětluje Tomáš Urban, ředitel VÚV. Komise pro sucho přitom mají pravomoc omezit nebo zakázat odběry povrchových vod obecně a firmám omezit užívání pitné vody z vodovodu.

Taková opatření mohou mít přímý dopad na obyvatele a podnikatele. Přestože firmy nepotřebují vodu přímo ke své výrobě, ale např. pro zajištění hygieny svých zaměstnanců, budou nuceny svůj provoz snížit nebo dokonce úplně uzavřít.

Ke zhoršování situace však přispívá i lidská činnost, jako rozrůstání zástavby bez odpovídajícího navýšení kapacity vodovodní sítě, špatné nakládání s vodními zdroji, eroze půdy vlivem zemědělství apod.

„Společně se snížením hladiny v podzemních vodách dochází i ke zhoršení její kvality. Voda obsahuje větší množství železa, manganu, ale i množství mikroorganismů,“ varuje nezávislý odborník Petr Wágner. Suchem nejvíce ohrožené lokality ČR uvádí seznam tzv. suchých obcí.

Stát dotacemi motivuje obyvatele těchto obcí k šetření vodou a většímu využívání dešťové vody. Získat nové zdroje kvalitní vody není snadné, vybudování vrtu je časově i finančně náročné, naopak běžně dostupné povrchové zdroje jako např.

požární nádrž či místní potok, bývají silně znečištěné jak mechanickými, tak chemickými látkami a pro přímou konzumaci jsou nepoužitelné.

Pomyslnou pomocnou ruku v nelehké situaci nabízí mobilní úpravny vody české společnosti Wero Energy. Zařízení využívá hydraulického pulsního systému „čiřiče“ zejména na odstranění mechanických nečistot.

„Celá technologie je navržena flexibilně tak, aby bylo možno technologické procesy úpravy vody přizpůsobit přímo na místě kvalitě vstupní vody,“ říká Jaroslav Ďuriš, generální ředitel WERO Energy. Úpravna odstraní mechanické nečistoty, železo, mangan, tvrdost vody, zákal, bakterie, viry, dusičnany, pesticidy, těžké kovy, organické znečištění, koloidní látky, upraví barvu, chuť, pachy a pH.

Zajímavé je i ekonomické hledisko. Podle údajů Českého statistického úřadu v roce 2018 stála pitná voda průměrně 38,10 Kč za m3 bez DPH, cena stočného dosáhla v průměru 33,40 Kč za m3 bez DPH.

Mobilní úpravna zatím „pomohla“ obci Vrchy, zde šlo o revitalizaci vodního zdroje a úpravu pitné vody s kapacitou 2 m3/hod.

  Originální řešení zvolili také v Rajnochovicích pro úpravu vody z vrtu pro obecní vodovod, a v Dolních Kounicích, kde bylo zapotřebí zajistit připojení na řad a vybudovat úpravnu vody včetně reverzní osmózy.

Město Opava využívá mobilní úpravnu k zásobování venkovního koupaliště z povrchového zdroje. Budoucí využití mobilních čističek vidí odborníci Wero Energy nejen pro obce, ale i pro větší bytové celky, developery a výrobní podniky.

Mobilní úpravna může sloužit k okamžitému zajištění pitné vody při přírodních katastrofách (zemětřesení, záplavy, narušení infrastruktury, kontaminace pitné vody…), zajištění dostatku čisté vody pro zavlažování v zemědělství apod. účely.

Více informací o mobilních úpravnách vody: http://weroenergy.cz/ a http://werowater.eu

Naše voda, foto (mobilní úpravna vody WERO): VÚV T.G.M.

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Adblock
detector