Máte vodu ze studny? Rozbor vody bude zdarma

Rubrika: Stavíme a opravujeme

Výhody vody z vlastní studny jsou nesporné. Ne každá studniční voda se však dá pít a i spolehlivý zdroj pitné vody vyžaduje péči.

Máte vodu ze studny? Rozbor vody bude zdarmaVycházejme z předpokladu, že už na chatě či chalupě vlastní studnu máte. Zvlášť v případě starých, dostatečně vydatných a stabilních kopaných studní může jít o skutečný poklad. Prověřte však jeho hodnotu především pomocí rozboru vody a také zjistěte, zda studna nepotřebuje odborné vyčištění, případně rozsáhlejší rekonstrukci.

Rozbor vody provádí distributoři pitné vody (např. Pražské vodovody a kanalizace, Moravská vodárenská) i celá řada soukromých laboratoří. Ceny jsou různé a závisí na rozsahu rozboru. Můžete si nechat udělat rozbor, který prověří, zda je voda zdravotně nezávadná a zda ji lze pít. Nebo si lze objednat kompletní rozbor, díky kterému získáte velmi podrobný přehled o složení vaší vody.

Máte vodu ze studny? Rozbor vody bude zdarma

Vložky filtrů je třeba čistit, aby neztrácely účinnost

Například společnost Centrum vody nabízí rozbory s působností po celé republice s možností zaslání vzorků a její ceny se pohybují od 650 korun za rozbor základního složení a fyzikálních parametrů vody (tvrdost, dusičnany, železo, mangan, chloridy atd.) přes chemické složení a fyzikální a mikrobiologické parametry za 850 korun až po obsáhlou analýzu 38 parametrů za 1 700 korun. Ceny se mohou i v různých laboratořích lišit, vybrat lze podle vzdálenosti i podle rychlosti provedení rozboru.

Můžete samozřejmě využít nabídky specializovaných firem, které provedou rozbor vody a zároveň vyřeší případné úpravy vody, ale pokud chcete mít situaci zcela pod kontrolou, zvolte raději nezávislý rozbor u akreditované laboratoře.

Výsledky analýzy pak napoví, jak se studnou dále naložit a vy se můžete rozhodnout pro nejvýhodnější řešení úpravy vody. Problém je, že se z výsledků rozboru nemusíte dozvědět, které z naměřených hodnot jsou nebezpečné a které nevyžadují zásah.

Zadejte tedy rozbor laboratoři, která vám bude předem garantovat zvýraznění škodlivých prvků, nebo se pak s výsledky rozboru obraťte na některou z firem zabývajících se úpravami vody.

Máte vodu ze studny? Rozbor vody bude zdarma

Rozbor se vyplatí i v případě, že studniční vodu používáte jen jako užitkovou

Odstranění problémů

Odstranění mechanických nečistot řeší nejrůznější typy filtrů, které ostatně bývají součástí vodoinstalace.

Vybírat můžete mezi filtry s různými typy vložek (písek, aktivní uhlí, polypropylen), případně s vložkami z kombinovaných materiálů.

Převažující mechanické nečistoty pak mohou být i důvodem k odbornému vyčištění study, které zpravidla spočívá v sanaci stěn studny a podloží z písku a kameniva.

Jiné typy filtrů pak slouží k zachycení škodlivých látek, které jsou ve vodě rozpuštěné.

Odfiltrovat lze například pesticidy, speciální filtry jsou pak nutné na odstranění škodlivých dusičnanů, ale i na snížení tvrdosti vody.

Tvrdá voda není zdravotně závadná, ale dlouhodobě způsobuje v domácnosti řadu problémů. Investice do filtračního zařízení pro tzv. iontovou výměnu se proto v místech s tvrdou vodou určitě vyplatí.

Rozsah opatření včetně použití různých filtrů můžete přizpůsobit i předpokládanému využití studny jako zdroje užitkové vody. Nepodceňujte analýzu složení vody ani v tomto případě, řada látek škodí i při mytí nebo využití vody pro bazén nebo zavlažování.

Máte vodu ze studny? Rozbor vody bude zdarma

Filtry pro domácnost řeší i problémy s dusičnany nebo tvrdou vodou

Kopaná, nebo vrtaná

Vrtaná studna oddělí mělkou podpovrchovou vodu od hlubší podzemní vody, která není přímo závislá na atmosférických srážkách. Mívá proto stálejší množství a vydatnost vody a také její lepší kvalitu.

Kopaná studna je výhodná v místech s dostatkem mělké podzemní vody. Dokáže nashromáždit velké množství vody, takže zvládne i velké jednorázové odběry, například zalévání, zavlažování či napouštění bazénu.

Kopaná studna je zpravidla dražší než vrtaná.

Máte vodu ze studny? Rozbor vody bude zdarma

I stará studna na zalévání může být zdrojem kvalitní pitné vody

TIP

Nemáte-li u studny vybudované po 1. lednu 1955 stavební povolení, získejte povolení dodatečně včetně kolaudace, jinak se vystavujete nebezpečí, že stavební úřad zahájí řízení o odstranění takové studny.

Máte vodu ze studny? Rozbor vody bude zdarma

Vložky filtrů z aktivního uhlí, písku či kameniva zadrží mechanické nečistoty

Text: Richard Guryča

Foto: Shutterstock

Máte vodu ze studny? Rozbor vody bude zdarmaMáte vodu ze studny? Rozbor vody bude zdarmaMáte vodu ze studny? Rozbor vody bude zdarmaMáte vodu ze studny? Rozbor vody bude zdarma

Při budování vlastní studny nezapomeňte na rozbor vody

Pátek, 11 května 2018

Vlastní zdroje vody jsou součástí našich domácností stále častěji, prozradíme vám, proč nezapomenout na rozbor vody při hloubení vlastního zdroje. Dozvíte se kdy a jak často provádět rozbor vody, a také vám prozradíme naše rady zákazníkům, kteří používají studnu nebo vrt jako zdroj pitné vody.

Máte vodu ze studny? Rozbor vody bude zdarma

Studna nebo vrty jsou součástí domácnosti stále více a více, není pochyb, vždyť dennodenně šetří naše peníze.

Avšak jakou kvalitu vody očekávat a nač si dávat při vrtání a udržování studny pozor? Většinou platí pravidlo, že investice do výkopu mělčí studny (8-12 m) se vám vrátí v podstatě docela rychle, nicméně je třeba si dát pozor na kvalitu vody.

Při vyhloubení mělké studny je znečištění vody mikroorganismy vysoké také kvůli prosakování umělých hnojiv a postřiků z okolních polí ve formě dusičnanů. Rizikem je také rozklad uhynulých živočichů, kteří se v rozboru projeví například zvýšeným obsahem amonných ionů či mikrobiologickým znečištěním.

Naopak hluboké studny jsou finančně mnohem náročnější, avšak rizika jsou zde menší. V hluboké studni se snižuje výskyt mikrobiologického znečištění a také prosakování dusičnanů z půdy. Na druhé straně je zde riziko zvýšeného obsahu železa a manganu nebo tvorby vodního kamene. Tyto faktory výrazně ovlivňují používání vody i jako užitkové. 

Kdy a jak často provádět rozbor vody?

Máte vodu ze studny? Rozbor vody bude zdarma

Při vyhloubení jakékoliv studny či vrtu doporučujeme dát po přečerpání vzorek na rozbor vody. V případě, že jde o novostavbu a studna bude jediným zdrojem pitné vody, bude nutností kolaudační rozbor vody.

Od roku 2015 je nutné, aby vzorek na kolaudační rozbor odebral pracovník akreditačního střediska. Následně trvá test v laboratoři přibližně 5 dní.

Při hlubokých studních se rozbor vody doporučuje provádět přibližně každých 5 let, u mělčích je to častěji, protože riziko náhlého znečištění je větší. 

Co doporučujeme zákazníkům my?

Při nutnosti rozboru vody ke kolaudaci nás můžete kontaktovat a rozbor vám zajistíme přímo v akreditované laboratoři. Pokud máte vlastní zdroj vody, který využíváte jen jako vodu užitkovou a zpozorovali jste, že něco není s vodou v pořádku (voda zapáchá, zanáší, nechává tmavé skvrny), bude k odstranění problému nutná úprava vody na míru.

Nicméně předtím je pravidlem provedení informativního rozboru vody na základní látky (železo, mangan, dusičnany, vápník,…). Pokud plánujete studnu nebo vrt používat jako jediný zdroj vody a tedy i jako zdroj pitné vody, je základem dát si záležet na správném výběru filtru na vodu a zvolení kvalitní úpravy vody. U každé studny jsou velká rizika a dá se říci, že žádná není na 100% bezpečná.

Ať už je to zmíněné náhle mikrobiologické znečištění, dusičnany, nebo amonné iony. Proto každému, kdo má studnu jako zdroj pitné vody, doporučujeme rozbor vody, avšak základem je vždy minimálně dezinfekce pomocí UV záření spolu s mechanickou předfiltrací.

V kuchyňské lince doporučujeme jako koncový filtr na vodu pro pití a vaření si zvolit vícestupňový filtrační systém, obvykle reverzní osmózu, případně kapilární membránu, které jsou nejúčinnější.

Máte vodu ze studny? Rozbor vody bude zdarma

Původní článek ze dne 28. 07. 2017, aktualizovaný dne 11. 05. 2018.

Rozbor vody ze studny – Laboratoř Monitoring Praha

Provádíme laboratorní rozbory vody ze studny. Odebrat vzorek můžete sami, případně jej provede náš vzorkař, který se o vše postará. 

První rozbor vody ze studny – ke kolaudaci – 1499 Kč

Máte vodu ze studny? Rozbor vody bude zdarmaPokud jste rozbor u daného zdroje vody ze studny ještě neprováděli, vždy volte tento rozbor. První rozbor je určený pro zdroje vody, u kterých nebyl rozbor dosud proveden. Rozbor zahrnuje veškeré podstatné kationty i anionty běžně se ve vodě vyskytující a další ukazatele důležité pro ověření kvality vody. Zahrnuje i ukazatele jako je tvrdost vody, obsah železa a manganu, které jsou podstatné pro využívání vody k jiným účelům než jako vody pitné (praní, mytí nádobí, hygiena).

  Stanovované ukazatele

První rozbor + pesticidy – zvýhodněný balíček – 2399,- Kč

Stanovujeme pesticidy z ošetření zemědělských produktů (řepka apod.) v podzemní vodě. Pokud si objednáte základní balíček pesticidů (ZBP) spolu s Prvním rozborem vody ze studny, máte 99 Kč slevu.

Běžná cena by byla 1499 Kč za První rozbor + 999 Kč za základní balíček pesticidů = 2498 Kč. Zvýhodněná cena je 2399 Kč, ušetříte tedy 99 Kč.

Získáte tak širší informaci o Vaší vodě!

   Stanovované ukazatele   Stanovované pesticidy

Kontrolní rozbor vody ze studny – 899 Kč

Máte vodu ze studny? Rozbor vody bude zdarmaKontrolní rozbor je určený pro informativní účely chatařům a chalupářům. Tento zkrácený rozsah zahrnuje vybrané ukazatele, které slouží k posouzení možného fekálního nebo biologického znečištění vody, např. po zimním období, velkých deštích, záplavách apod. Je určen pro pravidelné každoroční sledování vod na chatách a chalupách, měl by mu předcházet První rozbor. Tento rozbor by měl kontrolovat i to, zda je váš zdroj pitné vody kvalitní a zda můžete udělat z užitkové vody pitnou vodu.

Budete mít zájem:  Zelený Ječmen Nástroje Zdraví?

  Stanovované ukazatele

Kontrolní rozbor + pesticidy – zvýhodněný balíček – 1799,- Kč

Stanovujeme pesticidy z ošetření zemědělských produktů (řepka apod.) v podzemní vodě. Pokud si objednáte základní balíček pesticidů (ZBP) spolu s Kontrolním rozborem pitné vody, máte 99 Kč slevu.

Běžná cena by byla 899 Kč za Kontrolní rozbor + 999 Kč za základní balíček pesticidů = 1898 Kč. Zvýhodněná cena je 1799 Kč, ušetříte tedy 99 Kč.

Získáte tak širší informaci o Vaší vodě!

  Stanovované ukazatele    Stanovované pesticidy

Pesticidy ve vodě ze studny – základní balíček – 999 Kč

  • Máte vodu ze studny? Rozbor vody bude zdarmaV souvislosti s rozmáhajícím se pěstováním některých plodin (řepka, řepa, kukuřice, brambory, slunečnice, obilniny a další) se zvyšuje možnost znečištění podzemních vod, zdrojů vody a studní v okolí polí.
  • Základní balíček pesticidů (ZBP) obsahuje všechny nejčastější pesticidy, používané při pěstování řepky, kukuřice a řepy.
  • Samotné stanovené pesticidů stojí 999 Kč, v kombinaci s Prvním rozborem 899 Kč.
  •    Stanovované pesticidy

Pesticidy ve vodě ze studny – rozšířený balíček – 1299 Kč

Rozšířený balíček pesticidů (RBP) obsahuje pesticidy, používané při ošetření řepky, kukuřice, řepy, vojtěšky, obilí a brambor.

   Stanovované pesticidy

Platit je možné v hotovosti nebo kartou při předání vzorku do laboratoře nebo v hotovosti při odběru vzorku naším pracovníkem.

Všechny ceny jsou uvedeny bez DPH.

První rozbor

Kontrolní

Pesticidy

Domácí úprava pitné vody a vhodnost filtrů

TZB-info / Voda, kanalizace / Vlastnosti a zdroje vody / Domácí úprava pitné vody a vhodnost filtrů

MUDr. František Kožíšek, CSc., vedoucí Národního referenčního centra pro pitnou vodu, Státní zdravotní ústav Praha, Vlastimil Růžička, redakceOdborný

Starost o kvalitu vody vede podle slov Františka Kožíška ze Státního zdravotního ústavu (SZÚ) spotřebitele k hledání alternativ ke klasickému zásobování pitnou vodou z veřejných vodovodů či soukromých studní. „Zdaleka ne vždy je ale obava z nekvalitní vody odůvodněná, zvláště jedná-li se o veřejné zásobování,“ říká na úvod našeho rozhovoru vedoucí Národního referenčního centra pro pitnou vodu (NRC).

Máte vodu ze studny? Rozbor vody bude zdarma© Fotolia.com

Za hlavní problém označujete spíše než kvalitu vody praktiky některých prodejců, kteří se nám snaží vnutit nejrůznější přístroje na její vylepšení. Co přesně máte tímto na mysli?

Mám na mysli velmi důmyslné triky, často klamavé, aby své zboží prodali i tomu, kdo je vůbec nepotřebuje. Typické pro tyto firmy a dealery je paušální zveličování problémů s vodou a strašení obyvatel ohledně nebezpečnosti vody.

Často ani nečekají, až se na ně někdo obrátí, ale aktivně vyrážejí do terénu, aby potenciální zákazníky přesvědčili třeba o nutnosti koupi filtru. Jedná se o podomní prodej, většinou maskovaný jako služba kontroly kvality vody v domácnosti, ať už jako placená či neplacená.

Někdy se za tímto účelem vydávají za pracovníky vodárenských společností, častěji za nezávislé kontrolory či laboranty různých asociací pro zdravou nebo čistou vodu.

Jak vypadá takovýto rozbor vody. Můžete uvést konkrétní příklady?

Setkali jsme se s případy, kdy takový podomní laborant schválně naměřil nadlimitní koncentraci daného analytu, například dusičnanů, přestože jeho obsah byl v pořádku. Toto máme dokumentováno na několika vodách, kde dealer vystavil protokol o měření a kde byla posléze voda odebrána k řádnému rozboru v laboratoři.

Není náhodou, že výsledky měřené dealerem byly ve všech případech vyšší než skutečná hodnota zjištěná řádným laboratorním rozborem. Další dealer pak měřil v jiných jednotkách, než uvádí vyhláška na pitnou vodu (252/204 Sb.), ale limit porovnával s vyhláškou. Jako příklad lze uvést konduktivitu, která nepřímo udává obsah rozpuštěných minerálních látek.

Vyhláška udává mezní hodnotu 125 mS/m. Dealer ale uvedl měření v mikrosiemens na centimetr (μS/cm), což je numerická hodnota desetkrát větší (oproti mS/m), tuto hodnotu pak porovnával s limitem v mS/m a konstatoval překročení limitu. Jindy je zase naměřená hodnota víceméně správná a v rámci hygienického limitu, ale dealer ji mylně interpretuje jako zdraví nebezpečnou.

Je třeba si uvědomit, že mimo laboratoř nelze nikdy provést rozbor v minimálním potřebném rozsahu, takže výsledek domácího rozboru – i kdyby byl správný a kvalita nevyhovující – nám nedá odpověď na otázku, v jakém rozsahu a jak je třeba vodu upravovat.

Tito podomní laboranti tedy nabízejí spektrum asi deseti fyzikálně-chemických ukazatelů, které lze stanovit na místě, z nichž ale asi polovina má minimální přímou zdravotní relevanci. Dělat z takového rozboru nějaký závěr o závadnosti vody je mírně řečeno neodpovědné.

Jak se bránit takovýmto praktikám?

Důležité je pozorně číst, co nám firmy nabízejí a oddělit reklamní sdělení od faktických úkonů. Z výše uvedeného vyplývá, že otázka správnosti, relevantnosti či validity používaných metod je v těchto případech druhotná, rozhodující je záměr dealera.

Z toho důvodu se většina z nich snaží svůj výsledek, který poskytují v písemné podobě, ošetřit tím, že do záhlaví uvedou například: Rozbor vody – semikvantitativní stanovení nebo Orientační chemická analýza, aby je kvůli zcela nepravdivému výsledku nemohl nikdo kritizovat či napadnout.

Lidé napojení na veřejný vodovod, a těch je u nás asi 95 %, si mohou informaci o kvalitě vody vyžádat přímo od dodavatele vody.

Pokud chce spotřebitel vědět, jaká je aktuální kvalita vody nebo jaké chemické látky se používají k úpravě jemu dodávané vody, výrobce či dodavatel mu musí podle zákona tyto informace poskytnout – měly by dokonce být už i na internetové stránce výrobce či dodavatele.

Spotřebitel musí být navíc informován, pokud se při kontrole kvality vody v jeho objektu zjistí, že voda nevyhovovala požadavkům kvůli nedostatkům v jeho domovním rozvodu, za nějž vodárenská společnost neodpovídá.

Rovněž musí být povinně informován, pokud již dodávaná voda nevyhovuje stanoveným požadavkům a orgán ochrany veřejného zdraví povolí dodávat po určité období vodu nižší kvality (což je možné jen za podmínky, že nebude ohroženo zdraví). Totéž samozřejmě platí i v případě zákazu nebo omezení použití pitné vody. Obyvatelé zásobovaní pitnou vodou z domovní studny jsou pak sami odpovědni za její kvalitu a chtějí-li ji znát, musí si nechat udělat rozbor. Je však nutné obrátit se na nezávislou laboratoř a nespoléhat na výše zmíněné podomní laboranty, kteří nabízejí stanovení vybraných ukazatelů na místě.

Lze tedy odpovědně říci, že kvalita vody z kohoutku je ve většině případů bezpečná?

Odpovědně lze říci, že zdaleka ne vždy je obava z nekvalitní vody odůvodněná, zvláště jedná-li se o veřejné zásobování. Stále u nás existuje mnoho vodovodů i studní, ve kterých je kvalita vody velmi dobrá, někde se dokonce vyrovná balené vodě kojenecké nebo ji i předčí.

A i tam, kde je kvalita průměrná, je voda z vodovodu pro spotřebitele bezpečná (to se týká více než 99 % případů) – a to nejen pro dospělého. Pokud voda odpovídá ve všech ukazatelích požadavkům na pitnou vodu, je zcela bezpečná i pro kojence. Pokusy vylepšovat takovou vodu vlastní úpravou mohou vést naopak k jejímu zhoršení.

Proto je dobré nepodléhat reklamnímu strašení či vábení a nejdříve se odpovědně seznámit s kvalitou své pitné vody.

Nejčastějšími „vylepšováky“ jsou převařování vody a vodní filtry. Jak je to s jejich účinností?

Co se týče tradiční domácí úpravy vody převařováním, panuje zde pověra, že převařením se z nepitné vody stane pitná, aniž by se přitom rozlišovaly druhy kontaminace. U mikrobiologické kontaminace je var skutečně účinným prostředkem dezinfekce, ale potřebná délka varu je zde udávána velmi rozdílně.

Je-li voda nezakalená a senzoricky přijatelná (barva, pach, chuť), je možné následující postup považovat za dostatečný pro dezinfekci pitné vody: Vodu uvedeme jednorázově do klokotavého varu, například ve varné konvici, takže bublá celá její hladina (voda má přibližně 100 °C), a pak ji necháme nejméně 10 minut stát a přirozeně chladnout – nedáváme do ní led ani ji během chladnutí nedáváme do lednice. U chemické kontaminace (s výjimkou chloru a jiných těkavých látek, které se varem odstraňují), však není převaření vody nic platné, protože varem se chemické složení vody nezmění, a pokud ano, tak k horšímu – odpařením části vody se přítomné látky (například dusičnany) zahustí a koncentrují.
Zatímco dříve byla úprava chemických vlastností vody výsadou vodáren, došlo v posledních desetiletích k miniaturizaci některých klasických způsobů úpravy a jejich přenesení do domácích podmínek. A to se všemi výhodami i nevýhodami. Procesy vyžadující průběžnou kontrolu a řízení ze strany odborníků se tak dostávají do rukou laiků. Zařízení na úpravu pitné vody v domácnosti, nesprávně nazývaných vodní filtry, existuje dnes velké množství, a není vůbec lehké (zvláště pro laika) se v nich vyznat. Tato zařízení pracují na různém principu: mechanická filtrace, sorpce na aktivním uhlí a podobných médiích, výměna iontů na iontoměničích, speciální membránové filtrace, katalytická oxidace a tak podobně. Většinou se jedná o kombinaci 2 až 3 způsobů úpravy, protože každý působí pouze selektivně na určitý druh znečištění. Častá je kombinace s některým prvkem dezinfekce. Všechna zařízení vyžadují pravidelnou údržbu, například iontoměniče u větších výkonů je nutno regenerovat několikrát týdně, u malých zařízení se vyměňuje celá vložka. Mechanické filtry musíme proplachovat nebo čistit – a podobné je to i u ostatních technologií. Již naznačené problémy s užitím mohou mít původ i v přístrojích samotných, v návodu k užití či v obsluze.

Státní zdravotní ústav vydal jakési desatero k problematice domácí úpravy pitné vody. Mohl byste ho alespoň v kostce zmínit?

Budete mít zájem:  Alergia Na Plesne Priznaky?

Je to deset bodů pro spotřebitele, kteří se rozhodnou pro domácí úpravu vody. Říkáme, aby vodní filtr kupovali pouze tehdy, pokud mají nějaký prokázaný problém s kvalitou vody. Pokud odebíráte vodu z vodovodu, máte podle zákona právo znát její kvalitu a dodavatel vám musí tuto informaci poskytnout.

Pokud máte vlastní studnu, musíte si nechat udělat rozbor sami. Nespoléhejte se na rozbory vody přímo u vás doma, kvalita těchto rozborů je sporná a zájem těchto podomních laborantů je jediný – dokázat, že vaše voda je špatná, a nabídnout vám ke koupi vodní filtr či jiné zařízení.

Pokud je úprava vody nutná, obraťte se na tři různé firmy, pošlete jim výsledky rozboru a požadavky na účel a množství upravené vody. Vyžádejte si nabídku technického řešení, pořizovacích a následných provozních nákladů, nároků na obsluhu a údržbu.

Zařízení na úpravu vody pracují na principu různých technologií a žádné z nich není univerzální pro všechny druhy znečištění. Proto je před výběrem filtru nutné mít nejprve zcela spolehlivý rozbor vody.

Zařízení bude pracovat bezpečně pouze tehdy, pokud je zároveň splněna trojice podmínek: a) zařízení nemá žádné konstrukční vady a je správně použito na daný typ znečištění; b) prodejce ho vybaví návodem k použití; c) uživatel dodržuje návod k použití. Bohužel ne vždy jsou tyto podmínky splněny.

Pokud nemáte ve studni minerální vodu, což jsou jen výjimečné případy, nevolte přístroje na bázi reverzní osmózy (prodejci někdy hovoří o membránové filtraci), které vodu zcela zbavují všech nezbytných minerálních látek. Konzumace osmotické vody znamená prokázané zdravotní riziko. Ani deklarovaná remineralizace nedokáže učinit z filtrátu vodu pitnou.

Podobně nepitná voda bez minerálů vzniká i destilací nebo kondenzací vzdušné vlhkosti. Jestliže vodu změkčujete z technických důvodů, upravte jen tu část vody, která jde do technických zařízení, a pro kohoutek v kuchyni zajistěte přívod nezměkčené vody.

Vápník a hořčík v pitné vodě jsou důležité prvky chránící vaše zdraví a nedokáže je nahradit ani pestrá strava. Nepoužívejte pro úpravu pitné vody ani magnetickou nebo elektromagnetickou úpravu, která má snížit tvorbu vápenatých usazenin v potrubí. Neexistují spolehlivé studie, jaký má takto upravená voda vliv na zdraví při dlouhodobém požívání.

Proto je v ČR tato technologie povolena pouze na úpravu teplé vody. Každý, kdo v ČR uvádí na trh nějaké zařízení na úpravu vody, musí si před uvedením na trh u akreditované laboratoře ověřit, zda zařízení splňuje hygienické požadavky definované ve vyhlášce č. 409/2005 Sb. Pouze s kladným posudkem od příslušné české laboratoře může výrobek uvést na trh. Žádejte proto po prodejcích kopii tohoto posudku, kde se dozvíte, jak bylo zařízení testováno a s jakým výsledkem. V případě problémů se zakoupeným zařízením, které není prodejce schopen nebo ochoten řešit, se obraťte se stížností na KHS nebo ČOI.

Děkuji za rozhovor.

MUDr. František Kožíšek, CSc., je odborníkem v oblasti pitné vody, působí ve Státním zdravotním ústavu v oddělení hygieny vody, je vedoucím Národního referenčního centra pro pitnou vodu (NRC): Internetové stránky http://www.szu.cz/tema/zivotni-prostredi/pitna-voda.

Úprava vody ze studny

V případě, že chcete studniční vodu používat jako pitnou, musí splňovat požadavky na kvalitu pitné vody stanovené vyhláškou Ministerstva zdravotnictví ČR č.252/2004 Sb.. Jelikož valná většina studní nevyhovuje této vyhlášce, je potřeba takovou vodu upravit.Úprava vody ze studny pro domácnosti nebo pro firmy zahrnuje široké spektrum filtračních řešení ve velkém cenovém rozpětí.

Skutečný stav vody je možné poznat pouze z rozboru vody. Na základě této analýzy naše firma navrhne technologii, která odstraní z vody vše nadlimitní. Využijte naši současnou AKCI rozbor vody zdarma. Více čtěte na našem webu www.milvit.cz v sekci „Rozbor vody“.

Jaká je výhoda využívání vody ze studny? Pořízení studny a využívání studniční vody vyjde cenově mnohem levněji, než připojení k veřejnému vodovodu. Studniční voda se narozdíl od vody z vodárenské společnosti každým rokem nezdražuje.

Ať máte vodu jen zanešenou mechanickými nečistotami, tvrdou, železitou nebo s nadlimitními dusičnany, amonnými ionty, bakteriemi a dalšími prvky, všechny tyto problémy umíme vyřešit vhodným zařízením.

Bakteriální znečištění – nadlimitní množství bakteriíPokud studnu pečlivě vyčistíte, vyberete usazený kal, vydezinfikujete a zatěsníte veškeré povrchové spáry a díry, může se stát, že se zbavíte bakterií na nějaký čas.

To ale platí za předpokladu, že Vám do ní žádným způsobem neprosakuje septik, kanalizace nebo hnojivo z polí.

Pro odstranění bakterií lze zvolit UV lampu nebo dávkovací čerpadlo, které bude udržovat Vaši vodu bakteriologicky nezávadnou.

Železo a manganV tomto případě není řešení již zcela tak jednoduché. Záleží na jejich nadlimitních hodnotách a následně dle rozboru studniční vody se navrhne velikost a náplň filtrační jednotky.

Železo způsobuje ve vodě hnědý až rezavý kal a ničí veškeré spotřebiče a sanitární zařízení. Letitým používáním železité vody se zanáší měkčím kalem potrubí. Oproti tomu mangan vytváří mastné skvrny na hladině vody, případně drobné mastné černé tečky ve vodě.

Železo a mangan bývají nejčastějším problémem vrtaných studní.

Tvrdá voda – vodní kámenTvrdost vody je pouze doporučovaná hodnota, není ohraničena nejvyšší hodnotou, kterou by měla obsahovat pitná voda. Ale aby vyhovovala, musí tam být něco málo vápníku a hořčíku, tzv. zbytková tvrdost vody – 0,9 mmol/l.

Při vysoké tvrdosti vody se na topných tělesech, kovovém potrubí, dlažbě, bateriích, atd. usazují vápenaté úsady. Tvrdá voda se dá změkčit iontoměničem – nebo-li změkčovačem vody, který na sebe váže vápník a hořčík. Poté se musí filtrační jednotka regenerovat regenerační solí.

Tvrdost vody bývá nejčastějším problémem kopaných studní.

DusičnanyV případě, že nedaleko studny je pole, které zemědělci hnojí, budete mít pravděpodobně ve vodě zvýšenou hodnotu dusičnanů. Dusičnany jsou látky, které svou přeměnou na toxické dusitany škodí nejen dospělým, ale zejména dětem.

Zdravotní nebezpečí vyplývá z možnosti jejich bakteriální redukce v zažívacím traktu člověka na toxické dusitany. Dusičnany se bohužel nedají z vody odstranit převařením vody – to lze pouze u bakterií. Odstraňují se podle naměřených hodnot a podle požadavku zákazníka lokálně či centrálně.

Dusičnany bývají převážně problémem u studní, do kterých proniká povrchová voda, což je nejčastěji u kopaných studní, výjimečně u vrtaných.

Další hodnoty, které budou ve vodě nadlimitní, se dají také odstranit. Vybrali jsme pro Vás jen ty nejčastější.V případě zájmu nebo jakéhokoliv dotazu neváhejte a kontaktujte nás.

Rozbory a analýzy vody

Víte, jakou vodu pijete, jakou umýváte nádobí, nebo v jaké se sprchujete a myjete? Zjistěte, jak jste na tom s kvalitou vody právě vy. Objednejte si analýzu vody. Nejenom u vás v domácnosti, ale třeba i u vás ve firmě.

Rozbor vody zjistí, zda vaše voda odpovídá vyhlášce

Hygienické požadavky na pitnou vodu jsou poměrně jasné. Konkrétně je upravuje vyhláška MZ 252/2004, která je jasným soupisem toho, jak by měla kvalitní voda vypadat. Analýzy vod vypracované naší společností vám odpovědí na otázku, jak na tom je s kvalitou právě voda, kterou ve své domácnosti využíváte.

Rozbor pitné vody umíme nabídnout každému

Využíváte vodu ze studně? Nebo jste napojeni na centrální vodovodní řad? V obou případech vám dokážeme rozbory vaší vody nabídnout. A to se zaměřením na dvě hlavní oblasti, kterými je:

  • Chemický rozbor
  • Mikrobiologický rozbor

Nejenom, že posoudíme kvalitu vaší vody, ale následně doporučíme také vhodné řešení, které vám pomůže. A to ať už bude spojeno s desinfekcí vaší studny, nebo třeba s koupí a následnou montáži potřebného filtru na pitnou vodu.

Rozbory vody s cetifikátem po celé republice

Ať už chcete posoudit vodu ve vaší studni či vrtu, nebo vodu z vodovodu, neváhejte nás kontaktovat.

Spolupracujeme s laboratoří v Nymburku a laboratoří ALS Czech Republic, která má pobočky Praha, Česká Lípa, Pardubice, Liberec, Lovosice, Ostrava, Brno, Plzeň, České Budějovice, Rožnov pod Radhoštěm, Kroměříž a Jihlava

Budete mít zájem:  Probiotika ke každým antibiotikům

Analýza vody je pro soukromé osoby, ale i firmy

Nejsou to jenom domácnosti, na které se specializujeme. Jsou to také firmy, kterým můžeme tuto službu nabídnout. I ta bude spojena jak s kvalitním rozborem, tak s možností využití řešení, které daný problém s vodou dokáže vyřešit. Podívejte se sami na možnost konkrétních domácích filtrací, které vám nabídneme.

Jaká je cena rozboru vody?

Vždy záleží na tom, jak rozsáhlý rozbor potřebujete udělat. Kromě základních možností přinášíme i rozšířené varianty, které jsou zaměřeny na přítomnost obrovského množství nežádoucích látek. Kolik vás takový rozbor bude stát? Prohlédněte si náš ceník.

  Základni mikrobiologický rozbor – Koliformní bakterie, Escherichia coli,                       Kult. mikroorg. při 36°C, Kult. mikroorg. při 22°C           600,- Kč
  Mikrobiologický rozbor – Termotolerantní koliformní bakterie, Koliformní bakterie,    Enterokoky, Kult. mikroorg. při 36°C, Kult. mikroorg. při 22°C           750,- Kč
  Základní chemický rozbor – Barva, Pach, Zákal, Chlór volný, pH, El. konduktivita při   25°C, CHSK Mn, Dusitany, Dusičnany, Amonné ionty, Železo celkově, Mangan           950,- Kč
 Rozšířený chemický rozbor  – Barva, Zákal, pH,    El. konduktivita při    25°C,    Ca+Mg (tvrdost celková), CHSK Mn, Chloridy, Sírany, Dusitany, Dusičnany,      Fosforečnany, Vápník, Hořčík, Amonné ionty, Železo celkově, Mangan        1.100,- Kč
 Základní chemický + základní mikrobiologický rozbor        1.400,- Kč
 Rozšířený chemický + mikrobiologický rozbor        1.700,- Kč
 Pouze vybrané ukazatele         cena dohodou        
 Odběr vzorku na místě vč. cestovného – Praha a Středočeský kraj         600,- Kč
 Odběr vzorku mimo Prahu a Středočeský kraj       cena dohodou
 Vypracování posudku a návrhu na opatření          zdarma

Ceny jsou včetně DPH.

Máte-li zájem o rozbor vody, neváhejte nás kontaktovat

Stará studna u domu je požehnání. Jak ji vyčistit? | Dřevostavby, časopis o bydlení

Pokud jste postavili dům na dříve již využívaném a obydleném pozemku, často zde najdete starou studnu. Mnoho lidí ji raději zasype a vodu pohodlněji odebírá z vodovodního řadu. Likvidovat starou studnu je ale velká škoda. Většinou ji stačí opravit, vyčistit a máte po ruce zdroj vody, která je zdarma.

Zejména starší venkovské rodinné domy mají na dvorku vlastní studnu. Vodu ze studny totiž lidé dříve užívali nejen pro zalévání zahrady, ale i pro běžnou denní spotřebu. Vlastní zdroj vody na pozemku může být nedocenitelný, studna na dvoře však může mít i své nevýhody.

Vykopání studny není levné, a pokud jste studnu získali s koupí domu či pozemku, můžete si gratulovat – máte dobrý zdroj přinejmenším užitkové vody. Většina domů je připojena na obecní vodovody a mohlo by se zdát, že studna už vlastně není potřeba.

Mnoho majitelů domů proto také studnu nechává ležet ladem a vodu z ní nepoužívá ani na zalévání zahrady.

Je to škoda, protože díky vlastní studně získáte zdroj levné vody, která vás bude stát jen to, co zaplatíte na elektřině pohánějící domácí vodárnu nebo čerpadlo.

Nešťastně umístěná studna ale může výstavbě nového domu překážet. Mnoho majitelů pozemků se v takovém případě rozhodne pro zasypání studny. I tak si ovšem myslím, že pokud to je trochu jde, je mnohem lepší starou studnu zachovat, vyčistit a používat. Už jen kvůli možnému budoucímu nedostatku pitné vody.

Nečistoty ve studni

Hlavním problémem staré studny bývá většinou obsah zetlelého organického materiálu na dně. Jde především o listí a další rostlinný materiál, zbytky různých živočichů (hmyz, žížaly atd.) nebo zeminu. Tento materiál se pak hromadí ve formě kalu na dně a negativně mění chuť vody. Problémem mohou být také kameny, kusy betonu odpadané ze skruží a staré potrubí.

Jak vyčistit studnu

Nejdříve je nutné vyčerpat ze studny všechnu vodu a opravit vnější části. Problémem bývá zejména těsnost napojení nadzemní části a pozemních skruží. V bídném stavu bývá také často poklop, jehož praskliny umožňují do studny přístup různému hmyzu a další havěti. Studna by měla být dobře uzavřená a co nejtěsnější – nemusí větrat.

Po vyčerpání vody je nutné vynosit všechen kal ze dna a stěny očistit tlakovou vodou. Do čistící vody je dobré přidat Savo. Vodu spolu s nečistotami musíte ze studny opět vyčerpat. Současně s čistěním by měla proběhnout případná oprava vnitřních skruží (betonovou mazaninou) a výměna starého nevyhovujícího potrubí.

Pokud je studna hlubší a vy do ní budete muset slézt, dejte pozor na nebezpečné plyny. Jejich přítomnost ověříte třeba svíčkou. Čistění hlubších studen ale raději svěřte odborníkům, kteří pro to mají náležité vybavení

Dno studny se většinou doporučuje nechat tak, jak je. Někteří odborníci ale doporučují dno pokrýt vrstvou propraného písku nebo kačírku. Písek se však snadno může dostat do sacího potrubí čerpadla. Štěrk navíc po obalení drobným kalem slouží jako ideální příbytek pro různé bakterie a řasy.

O kvalitě vody napoví rozbor

Do vyčištěné studny pak nechte natéct vodu, kterou pak postupně čerpejte tak dlouho, až bude úplně čirá. Závěrem do studny vložte desinfekci (obvykle opět stačí Savo) a po cca dvou dnech je možné vodu používat jako užitkovou.

Asi za měsíc nechte provést rozbor vody. Ten provádí řada odborných firem nebo místní provozovatel vodáren a kanalizací. Orientační rozbor vody stojí kolem 1000 Kč, kompletní analýza však může být i desetkrát dražší.

Rozbor vody raději proveďte dvakrát, jednou po vyčištění a podruhé po delším deštivém období, kdy hrozí větší riziko splachu nečistot. Pokud rozbor dopadne dobře, máte svůj vlastní zdroj pitné vody a zvýšili jste i cenu svého domu i pozemku.

Za rozbor pitné vody neplaťte!

Kontrolu pitné vody z veřejného vodovodu není nutné provádět! Natož za úplatu.Jsou tak drzí, že vám řeknou, že kontrola vody je prováděna v součinnosti s obecním úřadem. „Což není pravda. Buďte obezřetní, koho si pustíte do bytu,“ sdělila Věra Mužíčková, starostka obce Plavy.

Za 480 korun si vezmou vzorek a vsaďte se, že „něco“ ve vaší vodě najdou. Za 250 korun nabízí ještě bakteriologický rozbor vody. Obratem vám nabídnou filtry, samozřejmě pořádně „mastné“.

Na mnoha místech v rámci provozovaného území společnosti SčVK (Severočeské vodovody a kanalizace) se ve schránkách zákazníků objevují letáky nabízející rozbory pitné vody. Domácnosti zákazníků severočeského regionu navštěvují dealeři nabízející filtry na úpravu vody.

Jak uvedla tisková mluvčí společnosti SčVK Iveta Kardianová, na telefonní centrum společnosti se obrací čím dál více zákazníků Ústeckého i Libereckého kraje, které navštívili dealeři filtrů a dávali jim informace o nekvalitní pitné vodě z kohoutku.

V současné době zvýšení zájmu se do hledáčku dealerů dostalo Tanvaldsko, na webech obcí se masově objevují upozornění. „Informace, které podávají dealeři filtrů o vodě z kohoutku, jsou vymyšlené a zavádějící,“ vysvětlila Kardianová.

Ale již ze zákona zodpovídá SčVK za to, že v domácnostech z vodovodních kohoutků teče kvalitní, zdraví nezávadná pitná voda.

Vynalézavost prodejců filtrů nezná hranic

Na první pohled vypadá vše v pořádku. Do schránky dorazí leták, jež se tváří seriozně. čas, datum, kontakty, jména, razítko. Kontrolu pitné vody za úplatu nabízí občanské sdružení Asociace pro čistou vodu ve spolupráci se společností Aquaprogress.

„Vynalézavost dealerů nezná meze,“ uvedla Kardianová, „Volala k nám do společnosti paní z Ústí nad Labem, kterou navštívili obchodníci s filtry, ale představili se jako pracovníci vodáren odebírající vzorky vody.

Po odběru vody z kohoutku trvali na tom, že paní musí podepsat dokument o odběru vody, aby se mohl udělat rozbor. Po odchodu pracovníků paní zjistila, že podepsala kupní smlouvu na filtr.

“ Jak bylo řečeno, kontrolu pitné vody podle zákona provádí sami „vodáci“.

Kontrola dodávané pitné vody je prováděna pravidelně dle programu kontroly příslušného roku, který schvaluje Krajská hygienická stanice. Společnost Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

ručí svým zákazníkům za kvalitu dodávané pitné vody. „Chceme vás ubezpečit, že dodávaná pitná voda odpovídá ve všech stanovených ukazatelích platné legislativě.

V případě změny kvality pitné vody o této skutečnosti včas informujeme,“ sdělila mluvčí SčVK.

„Vzhledem k nárůstu telefonátů podvedených zákazníků apelujeme tímto na všechny obyvatele Ústeckého a Libereckého kraje, aby byli obezřetní a informace o kvalitě pitné vody si zjistili přímo u nás dodavatele pitné vody na telefonním čísle 840111111,“ dodala Kardianová.

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Adblock
detector