Astmatiků mezi námi přibývá. Příznaky, které vás upozorní

Alzheimerova nemoc je onemocnění mozku, při kterém ubývají mozkové buňky a ztrácí svou funkci. Na vině je bílkovina – amyloid beta, ktera se shlukuje do amyloidních plaků a nervové buňky poškozuje.

Důvody, proč se tyto procesy začnou dít a co je spouští, jsou zatím neznáme a stali se předmětem výzkumu vědců po celém světě. Říkáme, že onemocnění je neurodegenerativní a považuje se za nejčastější formu demence. To jednoduše znamená úbytek intelektu.

Abychom však nepaušalizovali, musíme dodat, že ne každý, u koho pozorujete úbytek intelektu a mozkové síly trpí Alzheimerovou nemocí.

Astmatiků mezi námi přibývá. Příznaky, které vás upozorní Jaké má Alzheimer příznaky?

Příznaky Alzheimerovi nemoci dělíme do několika skupin podle stádia, ve kterém se nemocný nachází. Charakteristické je, že se postupem času mění k horšímu, až nakonec pacient ztratí samostatnost a je odkázaný na pomoc druhého. Včasným testováním se však dá mnohé ovlivnit. Navštivte naše Alzheimer konzultační centrum.

První příznaky přicházejí plíživě a ze začátku jim okolí nepřipisuje žádný význam. Říká se, že pro staršího člověka je normální, když něco zapomene, neumí ovládat nové spotřebiče nebo si plete jména. Opak je ale pravdou, a proto každou změnu chování pečlivě vnímejte. V raném prvním stádiu se soustřeďte na tyto první příznaky:

Zapomínání

Každý z nás na něco někdy zapomene. Konec konců, jde o přirozený obranný mechanismus mozku proti přepracování. Zdravý člověk si vzpomene později, protože má dobrou paměť, člověk s Alzheimerovou nemocí si nevzpomene už vůbec.

Odkládání věcí na jiné místo

Opět ruku na srdce, taky někdy nevíme, kde máme mobil nebo klíče. Člověk s Alzheimerovou nemocí odkládá věcí na místa, kam vůbec nepatří, ukládá třeba jídlo do pračky, klíče do mikrovlnné trouby nebo šperky do ledničky.

Obtížné dorozumívání a problémy s řečí

Nemocný člověk si nevzpomene ani na jednoduchá slova nebo je nahradí jinými, takže věta pak ani nedává smysl. Opět si říkáte to se mi stává, že nemohu najít to správné slovo. Pokud se pak umíte plynule vyjádřit i bez onoho slova a nahradit ho jiným, máte paměť v pořádku.

Místní dezorientace aneb bloudění na známých místech

Člověk s Alzheimerovu nemocí se ztratí na místech, které dříve dobře znal. Ztratí se třeba ve vlastní ulici. Neví, kterým směrem se vydat domů a může zabloudit ještě víc.

Časová dezorientace

Pacient s diagnozou Alzheimer se v čase těžko orientuje. Kouká na hodiny, ale nevybavuje si, co daná čísla nebo poloha ručiček znamenají. Nefunguje to ani opačně.

Když ho požádáte, aby nakreslil hodinový ciferník a naznačil čas deset hodin a deset minut, může to dopadnout všelijak.

Nepamatuje si, jaký je zrovna den, měsíc nebo rok, zato si do detailu pamatuje příhody, které se staly před 20 lety.

Změny v náladě

Takové změny jsou opět něčím, co o čem si pomyslíte, že určitě máte. Dobrá nebo špatná nálada se u zdravého člověka váže na emoce a události kolem něj. U člověka s Alzheimerovou nemocí přichází tato změna náhle, bez podnětů a bezdůvodně propadnou úzkosti, strachu nebo depresi.

Změny osobnosti

Osobnost se taky časem mění. Postoje a názory, které máte dnes, jste možná před časem neměli o pár let mohu být zase jiné. U člověka s Alzheimerovou nemocí se objeví několik vlastností jako jsou zmatenost, podezíravost, vztahovačnost, sobeckost.

Ztráta iniciativy a zájmu o koníčky

Každý máme občas nechuť do práce, nic se nám nechce a potřebujeme si odpočinout. Rychle to ale přejde a vy opět s chutí pracujete.

Člověk s Alzheimerovou nemocí se už nevěnuje koníčkům, které ho předtím bavily, do všeho ho musíte pobízet a potřebuje mít kolem sebe podněty. Pokud tomu tak není, může upadnout do pasivity.

Pacient strádá i společensky a vyhýbá se lidem. Má strach, že se bude cítit nepříjemně a že si okolí všimne jeho potíže.

Zhoršené abstraktní myšlení

Pod tím si například představte situaci, kdy pacient vidí čísla na svém účtu, ale neví, co znamenají a co s nimi má dělat. Placení účtů tak představuje problém. Problematické může být i vaření a příprava jídla, protože si nevybaví postup.

Zhoršené vykonávání každodenních činností

Člověk s Alzheimerovou nemocí se například komicky oblékne a dá si několik vrstev svetrů, čepici v létě nebo pyžamo v zimě. Potíže mu může dělat i osobní hygiena, nákupy, používání spotřebičů a jiné každodenní činnosti.

Druhé stádium Alzheimera

V druhém, středním stádiu se prohlubují potíže, které se již projevují v prvním stádiu. Pacient v tomto stádiu nemoci potřebuje pomoc při osobní hygieně a oblékání, pomoc s nákupem, při jídle a na procházce.

Nemůže zůstat dlouho bez dozoru, protože může zapomenout zavřít vodovodní kohoutek, vypnout sporák nebo žehličku.

Práce s takovým člověkem může být někdy i vyčerpávající, protože se prohlubují i změny osobnosti, zmatenost, je podezíravý a špatně se s ním komunikuje. Má myšlenky, ale nenapadají ho slova, kterými by je vyjádřit.

Třetí stádium Alzheimera

Třetí, pozdní stádium je pro okolí hodně náročné protože takový pacient vyžaduje neustálou péči. Nepoznává své blízké a nerozumí, co se kolem něj děje.

Není schopen souvisle komunikovat a neumí vyjádřit své potřeby. Má potíže při chůzi, s příjmem potravy a tekutin, a proto tělesně chřadne.

Často tento stav doprovází i inkontinence moči a stolice, hubnutí, poruchy spánku, připoutání na vozík nebo lůžko.

Tip BENU: Porovnejte současný stav paměti se stavem v minulosti pomocí rychlého testu Změněných schopností seniora

Astmatiků mezi námi přibývá. Příznaky, které vás upozorní Dědičnost

Aby vědci definitivně odhalili, do jaké míry je Alzheimerova nemoc dědičná, budou potřebovat ještě řadu let. Existuje souvislost mezi genetickou výbavou získanou od rodičů a rozvojem nemoci.

To ale neznamená, že pokud měl tuto nemoc někdo z vašich předků, rozvine se také u vás.

Na rozvoj mají velký vliv i vnější podmínky jako jsou výživa, pohybové aktivity, společenský život, vzdělávání a duševní aktivity.

Astmatiků mezi námi přibývá. Příznaky, které vás upozorní Léčba Alzheimerovy nemoci

V průměru žijí pacienti s Alzheimerovou nemocí 8 let od diagnostiky. Často se stává, že diagnoza se stanoví až ve středním nebo pozdním stádiu, kdy léčba nezlepšuje stav paměti, pouze ji udržuje na momentální úrovni.

Nemocný pak v pozdním věku strádá a je ohrožen nedostatkem živin, dehydratací, podchlazením když se zatoulá, nebo také nechtěným úrazem. Klíčem k úspěšné léčbě je včasná diagnostika a nasazení léků, které podporují činnost mozku.

Alzheimerovou nemoc nelze úplně vyléčit, podobně jako i ostatní degenerativní onemocnění, ale je možné pomocí léků zlepšit příznaky nemoci.

K léčbě se používá extrakt z ginkgo biloby, který pomáhá zlepšit prokrvení mozku a využití glukózy pro mozkovou činnost. Nejlepší je začít s užíváním tohoto léku již v raném stádiu a podpořit tím činnost mozku. Z léků vázaných na lékařský předpis jsou to kognitiva (inhibitory acetylcholinesterázy).

Blokují činnost enzymu, který acetylcholin rozkládá a zvyšují množství acetylcholinu a tím i fungování mozku. Tyto léky v počátečním a středním stádiu nemoci předepisuje neurolog, geriatr nebo psychiatr.

Dalším lékem při středním a pozdním stádiu Alzheimerovi nemoci je jediný zástupce ze skupiny NMDA antagonistů – memantin. 

Alzheimer konzultační centrum

Léčba astmatu | Philips

Elegantní, moderní design a snadná obsluha Naprosto tichá aplikace léku, doma nebo na cestách Jednoduchá dvoudílná konstrukce pro snadné čištění Vestavěná dobíjecí baterie vystačí až na 30 inhalací (120 minut používání) na jedno nabití Astmatiků mezi námi přibývá. Příznaky, které vás upozorní Rychlý, účinný a snadno přenosný inhalátor s technologií mesh Philips InnoSpire Go je navržen tak, aby ošetření astmatu zkrátil o 25 %1, lék je tedy možné aplikovat za pouhé čtyři minuty.2 Inhalátor InnoSpire Go je prakticky neslyšný, malý, přenosný, diskrétní a lze jej použít kdekoli. Podívejte se na inhalátor InnoSpire Go a zjistěte, jak funguje Astmatiků mezi námi přibývá. Příznaky, které vás upozorní Omezit příznaky chronického astmatu Dodržovat dlouhodobý plán léčby Reagovat na spouštěče kolem sebe

Starat se o to, aby vaše dítě dodržovalo správný postup při léčbě astmatu, může být děsivé a stresující. Používání přístrojů na aplikaci léků, například inhalátoru s nástavcem nebo maskou, může vašemu dítěti pomoci dostat lék do plic, kde účinkuje, a vy budete klidnější.  

Naše terapeutická zařízení pro léčbu dýchacích potíží vhodné pro děti a tomu přizpůsobené masky v dětských velikostech jsou navrženy tak, aby byla léčba astmatu jednodušší nejen pro ně, ale i pro vás.

Astmatiků mezi námi přibývá. Příznaky, které vás upozorní Zvládání astmatu může vyžadovat dodržování určitých povinností, ale nemusí vás nijak svazovat ani narušit vaše každodenní zvyky. Naše řada pomůcek pro léčbu dýchacích potíží, včetně inhalátorů vám nabízí možnost léčit astma flexibilně doma, ve škole nebo na cestách. Zvolte si zařízení, které nejlépe vyhovuje vašemu životnímu stylu a zvyklostem. Váš lékař nebo lékárník může být cenným zdrojem, který vám pomůže pochopit používání a celkový přínos zařízení k léčbě astmatu do léčebného plánu. Náš praktický průvodce uvádí dostupné druhy zařízení, abyste mohli vést poučenou diskusi a získat podrobnější informace. Některá zařízení jsou dostupná pouze na lékařský předpis. OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI:Obsah uvedený na této webové stránce je pouze informativní a nenahrazuje pokyny lékaře.

Budete mít zájem:  TOP 10 s konopím: největší zájem je o konopnou mast

POZNÁMKY:

[1] Versus predecessor Aeroneb Go

[2] gsk.com. Media/620439/the state-of-uncontrolled-asthma-in-america-infographic.pdf. Přístup v říjnu 2017.

[3] Bidwal M, Lor K, Yu J, IpE. Evaluation of asthma medication adherence rates and strategies to improve adherence in the underserved population at a federally qualified health center. Res Social Adm Pharm. 2017, 13(4): 759-766.

[4] Bonds R.S. Misuse of medical devices among patients in a tertiary care Allergy/Immunology practice. Journal of Allergy and Clinical Immunology, 2017, 133(3) supplement: AB156.

[5] CDC National Asthma Control Program. Asthma’s Impact on the Nation. Přístup v prosinci 2016.

Astmatiků mezi námi přibývá. Příznaky, které vás upozorní – Vitalia.cz

Astma se totiž neprojevuje jen jako onen pověstný záchvat dušnosti, který někdy končí voláním záchranky. Tedy aspoň v některé fázi onemocnění. K záchvatu se můžete propracovat, když příznaky zanedbáte. A to se děje běžně.

Astma na scéně

„V dětství je astma nejčastějším chronickým onemocněním vůbec, v polovině případů začíná do pěti let věku,“ uvádí smutná fakta alergolog a lektor České iniciativy pro astma Jaromír Paukert.

„U dospělých se přidává ‚konkurence‘ třeba v podobě cukrovky II. typu, kardiovaskulárních chorob nebo chronické obstrukční plicní nemoci.

I tak je ale astma nejčastějším respiračním onemocněním dospělé populace.“

A to musíme ještě přičíst velké procento těch, kdo svou nemoc neřeší, protože je to lidově řečeno zatím k lékaři nevyhnalo. Jde o pacienty s lehčími stupni astmatu. Potíže jsou občasné, dá se to přežít a proč čekat v ordinaci dlouhé desítky minut? Nediagnostikovaných astmatiků tak mezi námi běhá dost.

Můžete to být vy?

Na možné astma upozorňují především stavy dušnosti spojené s fyzickou zátěží nebo expozicí dráždivým inhalačním látkám. „Spoustu pacientů ani nenapadne, že by mohli být nemocní,“ konstatuje Jaromír Paukert. „Třeba se zadýchají do schodů a řeknou si spíš, že jsou netrénovaní a už stárnou.“

Nepříjemný stav navíc za chvíli povolí, takže nás to uklidní. Astmatická dušnost může, ale nemusí být spojená s dráždivým kašlem. Typické je pro ni vrzání a pískání v hrudníku. Poznáte to? Nemusíte.

„Některé příznaky pacienti tzv. musí jednou zažít, aby je příště poznali,“ říká i oslovený alergolog. „Typická pro astma je výdechová dušnost, ale tu většina z nás neumí takto rozeznat a vyhodnotit.“

Co ale nepřehlédnete, je noční buzení, pro astma také typické (což ovšem neznamená, že i to musí u každého pacienta nastat). Když vás ze spánku probudí dušnost a kašel, rozhodně to není jen tak.

O astmatu v kostce

 • Stránky České iniciativy pro astma (www.cipa.cz) jsou důvěryhodným zdrojem veškerých informací a poskytují i poradenství.
 • Každý rok v květnu se pořádají speciální akce u příležitosti Světového dne astmatu, můžete si tu nechat zkušebně změřit spirometrii a zjistit, zda je vhodné navštívit lékaře.

„Mezi rizikové skupiny pro rozvinutí astmatu patří především alergici,“ říká Jaromír Paukert. „A nic na tom nemění ani dlouhodobý klidový stav.“

Třeba vás totiž „v dětství na něco léčili“ a už si to ani nepamatujete? Pak stačí začít pracovat v prašném prostředí nebo si zažít nepříjemné infekční onemocnění, které oslabí organismus. Alergie se totiž vyléčit nedají a astma jde ruku v ruce s nimi.

Galerie: Alergie na roztoče – věčný boj proti prachu

„Určitou výhodu ve včasném rozpoznání astmatu mají alergici s rýmou a ekzémem, kteří jsou v pravidelné péči lékaře,“ objasňuje Jaromír Paukert. „Při kontrolách jim totiž lékař klade cílené dotazy a problém se může včas podchytit.“

Zanedbání a rizika

Většina z nás má ale tendenci své problémy bagatelizovat právě proto, že ustupují. Nemáme horečku, pálení na hrudi přejde, není tedy co řešit. Roky přece běží a uběhnout půlmaraton jako před pěti lety? To už nezvládneme. Zpozorněte ale, když nezvládáte to, co dřív, nebo se v noci budíte kvůli kašli. Když lehčí stupně astmatu zanedbáte, může se vám to celé vymknout z rukou:

„Měnlivá obstrukce dýchacích cest sice poleví a ani nemusí být závažná, ale postupně dochází k poškození průdušek a funkce plic klesá,“ upozorňuje alergolog. „Pak nám může být špatně, i když jdeme pomalu po rovině.“

Varovné příznaky astmatu:

 • stavy dušnosti, spojené s fyzickou zátěží nebo expozicí dráždivým látkám
 • dušnost může, ale nemusí být spojená s dráždivým kašlem
 • typické je pro ni vrzání a pískání v hrudníku
 • noční buzení kvůli dušnosti a kašli

S obtížemi se nemusíte hned objednávat na alergologii, navštivte především svého praktického lékaře.

Vyšetří vás, poslechne, natočí EKG a rozhodne, co dál. Velkou výhodou je, že i praktik může zahájit léčbu a má možnost předepsat jak pohotovostní, úlevové léky, tak léky protizánětlivé, astma kontrolující.

Vy tak nemusíte ztěžka dýchat třeba tři měsíce, než se dostanete do specializované plicní nebo alergologické ambulance, kde se potom se zavedenou léčbou už dál pracuje.

Odborná spolupráce:

Astmatiků mezi námi přibývá. Příznaky, které vás upozorní

 • MUDr. Jaromír Paukert
 • Alergolog
 • Nemocnice Kolín
 • Lektor České iniciativy pro astma (ČIPA)

???? Rozdíly mezi astmatem v dětství a v dospělosti – 2021

Astmatiků mezi námi přibývá. Příznaky, které vás upozorní ???? Rozdíly mezi astmatem v dětství a v dospělosti – 2021

 • Astma je v dětství běžná, ale můžete ji rozvíjet v jakémkoli okamžiku ve vašem životě.Není neobvyklé, že by lidé s věkem nad 50 let byli diagnostikováni s touto poruchou plic. – 1 ->
 • kašel
 • znečištění ovzduší
 • Centra pro kontrolu a prevenci nemocí (CDC) uvádí, že děti s astmatem mají větší pravděpodobnost, že budou mít rutinní úřední, nouzové a neodkladné pečovatelské návštěvy, než dospělí s astmatem.
 • Chcete-li tento plán provést, poraďte se s lékařem o možnostech léčby. Plánujte, co byste měli učinit v případě výbuchu astmatu.Určete, v jakém bodě je třeba zvýšit míru léčby, abyste zabránili nebo omezili útok.

Astma je chronická porucha plic, která způsobuje otoky a záněty v plicích. Podle Národního srdce, plic a krevního institutu astma postihuje více než 25 milionů lidí ve Spojených státech, nebo asi 8% populace. z toho děti jsou děti

Astma v dětství a astma na počátku dospělého věku mají stejné příznaky a oba mají podobnou léčbu, ale děti s astmatem čelí různým výzvám. 99> Mnoho případů astmatu na počátku dospívání vyvolávají alergie. Alergeny jsou látky, které mohou způsobit imunitní reakci u lidí, kteří jsou k nim citliví.

Děti s alergiemi nemusí mít astma z vystavení alergenům, když jsou mladší. Přesto se jejich těla mohou časem změnit a reagovat jinak. To může vést k astmatu na počátku dospělé osoby.

Podle Americké asociace plic (Lung Association) z odhadovaných 7 milionů dětí ve Spojených státech s astmatem každý rok trpí astmatický záchvat více než 4 miliony lidí. Astma je třetí hlavní příčinou hospitalizací amerických dětí ve věku 15 let a mladších. Naštěstí úmrtí související s astmatem u dětí jsou poměrně vzácné.

Příznaky Symptomy dětského astmatu a astma

Astma způsobuje zánět a zúžení dýchacích cest. Zúžené dýchací cesty způsobují napnutí hrudníku a potíže s dýcháním. Symptomy dětského astmatu a dospělého astmatu jsou stejné a zahrnují:

sípání

kašel

kongesce

bolest na hrudi

 • zvýšená sekrece hlenu v dýchacích cestách
 • zhoršení dechu po fyzické aktivitě
 • obtížnost spánku
 • zpožděné zotavení z infekce dýchacích cest, jako je chřipka nebo nachlazení
 • Pokud máte podezření, že příznaky vašeho dítěte jsou důsledkem astmatu, zeptejte se svého lékaře. Neléčený dětský astma může mít trvalé dopady.
 • Například děti s neléčeným astmatem mohou během cvičení zvyšovat dechovou dechu, což může znemožnit jejich fyzickou aktivitu.
 • Lidé s astmatem mohou a měli by být aktivní a mnoho sportovců s astmatem může mít úspěšnou kariéru.
 • PodobnostiKdo mají společné dva typy?
 • Přesné příčiny astmatu mohou být obtížné určit. Alergie a triggery v prostředí mohou způsobit příznaky astmatu a vzplanutí astmatu a genetika také může hrát roli. Ale přesné důvody, proč lidé rozvíjejí astma, zůstávají nejasné.
 • Astma dětí a astma na počátku dospělého člověka sdílejí mnoho ze stejných spouštěčů.Pro všechny osoby s astmatem může vyvolat astmatický záchvat některým z následujících aktivačních faktorů, ačkoli různí lidé mají různé spouštěče:
 • kouř
 • plísně a plísně
Budete mít zájem:  Proč Mě Bolí Klouby?

znečištění ovzduší

prachové podestýlky

prach roztoče

 • šváby
 • zvířecí slzy nebo sliny
 • respirační infekce nebo nachlazení
 • chladné teploty
 • suchý vzduch
 • emoční stres nebo vzrušení
 • cvičení
 • Děti
 • Děti s diagnózou astmatu mají větší pravděpodobnost výskytu přerušovaných příznaků, i když některé děti mají denní příznaky. Alergeny mohou zapříčinit astmatický záchvat. Děti jsou typicky citlivější na alergeny a jsou náchylnější k astmatickému záchvatu, protože jejich těla se stále vyvíjejí.
 • Děti s diagnózou astmatu mohou zjistit, že jejich příznaky astmatu téměř úplně zmizí nebo jsou během puberty méně závažné, ale mohou se později objevit v životě.
 • Společnost American Lung Association také uvádí, že kouř z druhé ruky je pro děti zvlášť nebezpečný. Odhaduje se, že 400 000 až 1 milion dětí s astmatem se jejich stav zhoršil pomocí pasivního kouře.

Centra pro kontrolu a prevenci nemocí (CDC) uvádí, že děti s astmatem mají větší pravděpodobnost, že budou mít rutinní úřední, nouzové a neodkladné pečovatelské návštěvy, než dospělí s astmatem

Dospělí

U dospělých jsou příznaky obvykle trvalé. Denní léčba je často nutná, aby se příznaky astmatu a vzplanutí pod kontrolou udržely. Podle Astma a Allergy Foundation of America, nejméně 30 procent dospělých případů astmatu je vyvoláno alergiemi.

 1. U dospělých, kteří rozvíjejí astma, jsou ženy pravděpodobnější než muži po dosažení věku 20 let a obezita zvyšuje riziko jejího vývoje.
 2. Úmrtí z astmatického záchvatu jsou vzácné a vyskytují se hlavně u dospělých ve věku nad 65 let, podle CDC.
 3. Léčba a prevenceLéčba a prevence

Existují rychlé a dlouhodobé kontrolní léky pro děti i dospělé s astmatem. Léky s rychlou úlevu jsou navrženy tak, aby usnadnily příznaky způsobené astmatickým záchvatem nebo vzplanutím. Dlouhodobé kontrolní léky jsou určeny k usnadnění zánětu a otoku po delší dobu, aby se zabránilo jak astmatickému záchvatu, tak dlouhodobému poškození dýchacích cest způsobeným nekontrolovaným astmatem

Dlouhodobé kontrolní léky jsou obvykle užívány denně po celé měsíce nebo dokonce roky. Většina dětí a dospělých s astmatem užívá kombinaci těchto léků k léčbě astmatu.

Vytvořte akční plán pro astma

Jak dospělí, tak i děti potřebují vytvořit akční plán pro astma, který by popsal, jaký druh léčiv by měl trvat a kdy. Poskytne také podrobnosti o tom, co má dělat, když je astma člověka nebezpečně mimo kontrolu. Tyto pokyny vám pomohou, vaše dítě, přátelé a příbuzní vědí, kdy je čas změnit léčbu nebo vyhledat nouzovou péči.

Chcete-li tento plán provést, poraďte se s lékařem o možnostech léčby. Plánujte, co byste měli učinit v případě výbuchu astmatu.Určete, v jakém bodě je třeba zvýšit míru léčby, abyste zabránili nebo omezili útok

Seznam možných spouštěčů, kterým lze zabránit, a nejlepších způsobů, jak se jim vyhnout. Podělte se o tento plán s přáteli, příbuznými a všemi pečovateli, které vaše děti mohou mít. Společně budete schopni úspěšně léčit astma vašeho nebo vašeho dítěte a vyhnout se budoucím komplikacím.

OutlookOutlook

Astma je častá porucha mezi dětmi i dospělými. I když to může vést k potížím s dýcháním, při správném plánování a přípravě je možné kontrolovat a zabraňovat častým záchvatům astmatu

Existuje mnoho léků dostupných pro krátkodobou a dlouhodobou péči. Je užitečné vytvořit plán podrobně popisující, jak zabránit útoku a kdy hledat nouzovou péči. Sdílejte svůj plán s přáteli, příbuznými a opatrovateli.

Mnoho lidí, včetně sportovců, žije s astmatem a vede zdravý život.

Alergické astma

26. 8. 2020

Astma je chronické zánětlivé onemocnění dýchacích cest. Průdušky jsou postiženy neinfekčním, alergickým zánětem, který vyvolává jejich stažení, otok sliznice a nadměrnou tvorbu hlenu. Takto vzniklé zúžení průdušek vede ke ztíženému dýchání, výdechové dušnosti, sípání, pocitům tíže na hrudi nebo suchému dráždivému kašli.

Při prvním náznaku zhoršení astmatu (ztížené dýchání, kašel, noční probouzení) musí pacient jednat podle osobního plánu a užít okamžitě úlevový lék s rychlým nástupem účinku, odejít z místa vzniku obtíží, opakovat užívání úlevového léku, pokud dušnost neustoupí. Je-li léčba neúčinná, měl by užít kortikoid v tabletách nebo u malého dítěte ve formě čípku. Někdy je nevyhnutelné vyhledat lékařskou pomoc.

 Další informace:

Jak se provádí vyšetření astmatu?

Kromě podrobné anamnézy a fyzikálního vyšetření vás čeká funkční vyšetření plic, tzv. spirometrie, které nám přesně ukáže, jak pacientovy průdušky fungují. Další potřebné je alergologické vyšetření, které určí, jakým alergenům se má pacient vyhýbat.

 Další informace:

Jakým způsobem se astma léčí?

Každý astmatik by měl mít písemný plán své léčby, jaké léky brát pravidelně, co dělat při zhoršení a kdy volat lékaře. Prvním léčebným opatřením je vždy úprava prostředí a vyhýbání se spouštěčům záchvatů. Úhlavním nepřítelem astmatiků bývá tabákový kouř a znečištění ovzduší. Vhodná je také prevence infekcí dýchacích cest a chřipky.

Co se týče farmakologické léčby, podle závažnosti onemocnění má každý pacient nasazeny dva druhy léků. V první řadě jsou to léky úlevové, které slouží k zastavení astmatického záchvatu.

Jejich účinek nastupuje rychle a většina z nich má krátkou dobu působení. Nejčastěji to jsou beta-2-mimetika. Dále se podávají léky kontrolující astma, tedy preventivní.

Ty se užívají pravidelně každý den a dlouhodobě, tedy i v době, kdy pacient nepociťuje žádné příznaky. Plně vyléčit astma bohužel neumíme.

 Další informace:

Lze astma úplně vyléčit?

Astma ani alergii neumíme vyléčit, umíme je ale dobře kontrolovat, takže pacienti vedou zcela normální aktivní plnohodnotný život. Nezbytné je zaměřit se na prevenci a vyvarovat se možných spouštěčů. Pokud například víme, že máme v rodině sklon k alergiím, je vhodné se pokusit ze svého okolí a z okolí svých dětí vyloučit látky, které bývají často alergenní.

 Další informace:

 • Léčba astmatu
 • Prevence alergií

Jaké jsou příznaky dekompenzovaného astmatu?

Mezi první příznaky dekompenzace astmatu patří ztížené dýchání, noční probouzení a kašel. Postupně je špatná odezva na pravidelně užívaný lék, je obtížné mluvení i chůze, mohou být promodralé konečky prstů, je zrychlený tep, vpadávají mezižeberní prostory, mohou se široce rozevírat nosní dírky při dýchání. Za takových okolností je potřeba neprodleně vyhledat lékařskou pomoc.

 Další informace:

Jak poznám, zda jde o alergii nebo už o astma?

Diagnostika spadá samozřejmě do rukou odborníka.

Astma a alergie jdou víceméně ruku v ruce, o astmatu totiž mluvíme v případě chronického zánětlivého onemocnění dýchacích cest, kdy jsou průdušky postižené neinfekční, alergickým zánětem.

Pokud máte o svém zdravotním stavu pochybnosti, svěřte se do rukou odborníka, jedinou možnou cestou je včasná a účinná léčba a v neposlední řadě také správná preventivní opatření.

 Další informace:

Jsem těhotná a astmatička, jaká je pravděpodobnost, že moje dítě bude také astmatik?

Role dědičnosti je u všech alergií jasná, náchylnost k alergiím se často přenáší z generace na generaci. Pravděpodobnost je u Vašeho děťátka tedy jistě vyšší.

Důležitou roli hraje prostředí, do kterého se dítě narodí, a způsob života. Rozhodně by matka neměla kouřit v těhotenství ani po porodu. V bytě i domě je ideální prostředí bez tabáku, prachu, roztočů a plísní.

Domácí zvířata, zejména kočky, by neměly v bytě žít.

V těhotenství se také mnoho maminek obává brát jakékoliv léky, aby nepoškodily plod. Avšak kontrola astmatu v těhotenství je nezbytná dvojnásob. Nekontrolované astma může ohrozit nejen matku, ale i plod. Cíle léčby astmatu u těhotných jsou stejné jako u ostatních pacientů.

 Další informace:

 • Astma a těhotenství
 • Léčba astmatu, prognóza

Může se astma projevit i v dospělém věku?

Ano, výskyt alergie není omezen věkem. Obecně navíc dochází k vzestupu počtu alergických onemocnění, zejména astmatu a očekává se, že tento počet bude nadále růst.

Přibývá totiž lidí citlivých na nejrůznější alergeny.

Možný je výskyt alergií a astmatu i ve stáří, neboť ve vyšším věku některé funkce imunitního systému ochabují a rovnováha imunity je navíc vychýlena chronickými nemocemi a dlouhodobě podávanými léky.

 Další informace:

Mohou dechové obtíže po inhalaci vůně znamenat astma?

Nemusí to být zrovna astma, ale rozhodně se může jednat o příznak alergie. Nejen do parfémů, ale také do pracích a čisticích prostředků, krémů či hygienických potřeb jsou přidávány tzv. alergizující vonné chemikálie. Ty pak spolu s konzervačními přísadami tak tvoří velmi širokou skupinu chemikálií, které mohou vnímavé jedince alergizovat.

Silné vůně ale také mohou dráždit citlivá nervová zakončení v dýchacích cestách a vyvolávat tak kašel. A opakovaný dráždivý kašel pak bohužel může dokonce vyvolat astmatický záchvat.

 Další informace:

Jaký je rozdíl mezi příznaky nealergického a alergického astmatu?

Příznaky mohou být prakticky totožné, rozdíl je ve vyvolávající příčině. V důsledku zánětu, ať už alergického, nebo například infekčního, dochází ke stažení či otoku sliznice a nadměrné tvorbu hlenu. Takto vzniklé zúžení průdušek vede ke ztíženému dýchání, výdechové dušnosti, sípání, pocitům tíže na hrudi, suchému dráždivému kašli.

Budete mít zájem:  Pokud chcete zhubnout, večeře je základ

 Další informace:

 • Astma
 • Dechová cvičení u nemocných s astmatem

Astma bronchiale

Astma je chronické, celoživotní onemocnění dýchacích cest, které může vzniknout v kterémkoli věku. Je to zánětlivé onemocnění spojené s obstrukcí, zánětem a zvýšenou reakcí dýchacích cest na podněty. Jde o nejčastější chronické onemocnění dětského věku (10-15 %).

Závažná je skutečnost, že i přes pokroky v léčbě výskyt astmatu v populaci stoupá. Astma nelze zcela vyléčit, lze je však dostat pod kontrolu. Astma se projevuje spasmem hladké svaloviny, otokem sliznice a buněčnou infiltrací stěn dýchacích cest.

Při těžkém záchvatu může dojít k výraznému omezení proudění vzduchu dýchacími cestami a dušení. Tragickému konci lze ale ve většině případů včas zahájenou a správně vedenou léčbou předejít. Klinickými projevy astmatu jsou příznaky a astmatické záchvaty.

Lehké záchvaty jsou zvládnutelné samotnými nemocnými, těžké však vyžadují urgentní vyhledání zdravotnické pomoci!

Příznaky astma

Dráždivý kašel, prodloužený výdech provázený pískotem a vrzáním, dušnost, tíže na hrudi, dráždivý kašel obzvláště v noci nebo časně ráno, sípání, tendence k mělkému a povrchovému dýchání, náhlý pocit nedostatku vzduchu, záchvaty kašle a dušnosti jako reakce na spouštěče (kontakt s dráždivými látkami nebo alergeny). Při kontaktu s vyvolávací příčinou (spouštěčem) dochází k akutnímu zhoršení obtíží (specifický spouštěč – alergen, nespecifické spouštěče – tělesná námaha, akutní infekce, opakující se infekce, stres, cigaretový kouř, smog). Obtíže mají kolísavou intenzitu, jsou i období bez výrazných obtíží. Výsledkem pozdě diagnostikovaného a pozdě léčeného zánětu je strukturální přestavba dýchacích cest, spojená se zmnožením a změnou funkce hladkého svalu. Strukturální změny způsobí zafixování původně reverzibilní obstrukce.

Příčiny astma

Na vzniku astmatu se podílí několik faktorů. Jsou to alergie na různé látky; hlavně na pyly, plísně, zvířata, roztoče nebo na chemické látky. Dále zde působí i vlivy jako jsou znečištěné ovzduší, časté infekce dýchacích cest, teplota, kouření nebo stres. Významnou roli hraje i vrozená dispozice – dědičnost.

Návštěva lékaře při astma

K diagnóze astmatu se používají mimo jiné i tzv. funkční vyšetření – navštivte lékaře! Při akutním zhoršení obtíží vždy, při každé infekci horních a dolních cest dýchacích, při nově vzniklém a déle trvajícím kašli, při opakovaném zhoršení dechu při kontaktu s určitou látkou (léky, potraviny, chemické látky, plyny).

Prevence akutního zhoršení (primární prevence není známa) astmatu

Prevence farmakologická (alergenová vakcinace) a nefarmakologická, která zahrnuje technická a režimová opatření, včetně úpravy bytového, školního i pracovního prostředí.

Základem je omezení kontaktu a doby kontaktu se spouštěči astmatu (vyvarovat se styku s alergeny – alergické astma, vyhýbat se rizikovým situacím – zátěž, stres, zvýšená námaha), posilování imunity, dostatečný příjem tekutin.

Vyhýbejte se tabákovému i jinému kouři. Dýchejte nosem! Takto bude vzduch před vstupem do průdušek pročištěn a oteplen.

Léčba astma bronchiale

Léky na předpis

Základním úkolem léčby je snaha o plnou kontrolu astmatu, tzn. minimální nebo lépe žádné příznaky a akutní obtíže. K tomu je zapotřebí včasné rozpoznání příznaků nemoci, určení a co nejúčinnější odstranění spouštěčů. Podávané léky a jejich kombinace jsou voleny podle závažnosti obtíží; většina užívaných léků se podává ve formě sprejů, které se vdechují.

Pomoc v akutním stavu poskytuje bronchodilatační léčba (tzv. úlevová terapie roztahující průdušky a usnadňující dýchání). Další skupinou jsou udržovací léky, jejichž úkolem je co nejdéle tlumit zánět průdušek a maximálně prodloužit klidové období. Patří sem kortikoidy, léky proti alergii a také další látky, které roztahují průdušky.

Při prokázané alergii je vhodné podávání vakcín.

Přírodní a doplňková léčba

 1. vysoké dávky vitamínů jako jsou vitamíny C a E, beta-karoten, B komplex, multivitamíny s minerály
 2. pupalkový olej, koenzym Q, hořčík s vápníkem
 3. bylinky, jako např. echinacea, přeslička, jinan dvoulaločný, divizna

Základní léčba

Pobyt v solné jeskyni a zejména u moře působí blahodárně proti nemocem jako je astma, lupénka, alergie a dalším. Příznivě povzbuzuje imunitní systém.

Životní styl

Jezte hodně syrového ovoce a zeleniny (zejména česnek a cibuli, které obsahují quercetin), ovesné produkty. Výživa by měla být bohatá na bílkoviny, neměla by mít vysoký podíl sacharidů.

Omezte látky způsobující nadýmání (fazole, brokolice, květák, zelí), které mohou způsobit astmatický záchvat tlakem na bránici, nejezte zmrzlinu, ani nepijte velmi studené nápoje. Prudké ochlazení může vyvolat křečovitý stah průdušek.

Omezte alkohol, který dráždí dechové centrum, a vyhýbejte se zakouřenému prostředí. Dýchejte raději nosem, který vzduch před vstupem do průdušek ohřeje a pročistí.

4 nejčastější příznaky astmatu: Kdy už musíte k lékaři?

Foto: wavebreakmedia, Shutterstock.com

Myslíte, že s astmatem se člověk už narodí? Omyl! Tato nemoc se může rozvinout v jakémkoli věku. Podle odborníků astmatiků stále přibývá… Proč to tak je a jak poznat, jestli nemoc nezačíná i u vás? Známe nejčastější příznaky.

V ekonomicky rozvinutých zemích patří astma mezi typická onemocnění – u nás jím trpí asi osm procent dospělých a 12 až 15 procent dětí. „Jedná se o chronické zánětlivé onemocnění dýchacích cest.

Projevuje se záchvatovitou či trvalou dušností a je často provázena pocity hvízdavého dýchání a sevření na hrudi. Obtíže mohou navazovat na infekci dýchacích cest nebo se dušnost může projevit při nebo po fyzické námaze,“ vysvětluje MUDr.

František Petřík z První plicní ambulance v Praze.

Dýchá se vám hůř a už vás napadlo, zda netrpíte astmatem? Na tyhle čtyři příznaky si dejte pozor.

Nejvýraznějším symptomem astmatu je neustávající kašel. Kašlete-li déle než měsíc, nechte se vyšetřit. „Jak kašel, tak obtížné dýchání se vyskytují často nad ránem nebo v noci, mohou se objevit i během dne, také v souvislosti s fyzickou námahou.

Mezi typické příznaky patří i dušnost, pískoty, nedostatečný nádech a obtížný výdech.

Vyšší riziko výskytu astmatu mají lidé s atopickým ekzémem či alergickou rýmou, nebo pokud se v jejich rodině už astma vyskytuje,“ vysvětluje Jana Kociánová, primářka plicního oddělení Polikliniky MephaCentrum v Ostravě.

Mezi nejčastější příznaky a také příčiny astmatu patří chronická rýma – tedy rýma trvající déle než měsíc.

Lidé, kteří jí trpí, mají až čtyřikrát vyšší riziko astmatu! Je spojena s nespecifickým drážděním nosní sliznice – záchvaty kýchání, svědění a otoky se objevují v reakci na prach, v zakouřeném prostředí, v blízkém kontaktu se silnými vůněmi… Podobně dráždivě mohou působit i výrazné změny teploty vzduchu.

Foto: leungchopan, Shutterstock.com

Chronická rýma je jedním z hlavních příznaků i příčin astma bronchiale

Astma poznáte i podle nepříjemné tíhy na prsou. Nemocní obvykle popisují pocit sevření hrudníku a nemožnost se pořádně nadechnout. „Po kontaktu se spouštěčem dochází k astmatickému záchvatu – přechodnému zúžení průdušek,“ vysvětluje Jiří Votruba, primář I.

kliniky tuberkulózy a respiračních onemocnění VFN v Praze. Spouštěčem záchvatu je nejčastěji srst, peří, plísně, prach, pyl, chemické látky, parfémy, laky, cigaretový kouř, stres nebo infekce v těle.

„Intenzita potíží může kolísat podle denní doby, roční sezony i prostředí,“ doplňuje Jana Kociánová.

Opravdu vážný důsledek i příznak astmatu je cyanóza – namodralé rty či kůže, což je projev výrazného nedostatku kyslíku. Jestliže tento stav zpozorujete na sobě nebo ostatních, neprodleně vyhledejte lékaře. Cyanóza může být příznakem i jiných onemocnění, třeba zápalu plic, černého kašle nebo problémů se srdcem.

Foto: Mr.Cheangchai Noojuntuk, Shutterstock.com

V případě namodralých rtů a nemožnosti se nadechnout je třeba ihned vyhledat lékaře

Čekáte radu, jak se nemoci vyhnout a jak snížit riziko jejího propuknutí? Bohužel vás zklameme. „U vzniku astmatu hraje roli dědičná dispozice, stav obranyschopnosti a vnější prostředí a není známo, jak jeho rozvoji předejít.

Nemoc je způsobena chybnou reakcí imunitního systému, která vede k dlouhodobému zánětu průdušek a průdušinek s jejich zvýšenou reaktivitou,“ vysvětluje Jiří Votruba. Nevíme, jak onemocnění předejít ani jak se ho zbavit, léčba ho však dokáže utlumit a eliminovat jeho projevy.

„Neléčené astma vede k trvalému zúžení dýchacích cest a k dechové nedostatečnosti,“ varuje František Petřík.

Cílem léčby je, aby pacient nepociťoval žádné projevy nemoci, nebyl omezen při fyzické činnosti a udržela se téměř normální funkce plic. „Bez léčby protizánětlivými léky vede astma k nezvratné přestavbě průdušek s trvalým zúžením, se zhoršením výkonnosti pacienta až k invalidizaci. A proto je důležité nemoc včas rozpoznat a léčit,“ varuje Jiří Votruba.

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Adblock
detector