Aminokyselina prolin – na co je dobrá a jaké má účinky na zdraví?

Aminokyselina Prolin – na co je dobrá a jaké má účinky na zdraví?

Glycin (Gly, G) je aminokyselina, která se řadí mezi aminokyseliny s nepolárním postranním řetězcem. Působí jako inhibiční přenašeč v centrálním nervovém systému, hlavně v míše, mozkovém kmeni a v sítnici. Na postsynaptické membráně neuronu tvoří tzv. glycinové ionotropní receptory. Tyto receptory jsou vlastně vrátní, rozhodují, jaké ionty vstoupí do neuronu. Tudíž se aktivují a následně se otevřou iontové kanály. Těmito kanály vstupují do neuronu chloridové ionty. Dojde k tzv. hyperpolarizaci, kdy je na membráně buňky zvýšeno povrchové napětí. Důsledkem je snížená dráždivost buňky a tzv. inhibiční postsynaptický potenciál (IPSP). To má za následek, že se nepřevede vzruch mezi neurony.

Glycin patří mezi aminokyseliny ne-esenciální. To znamená, že si je organismus umí vytvořit sám (v tomto případě z jiných aminokyselin serinu a threoninu).

Tvoří se z něj i další látky v našem těle jako jsou porfyriny, puriny, glutathion, kreatin. Je tedy tzv. prekurzorem. V našem těle se nachází hlavně v kůži, ve svalovině nebo v pojivové tkáni.

Nevyskytuje se nikdy samostatně, vždy je součástí molekul proteinu.

Jaké má funkce v organismu?

Napomáhá regulaci hladiny cukru v krvi a využití glukózy. Reguluje syntézu žlučových kyselin a jejich následný vliv na štěpení tuků. Důležitou roli má i při syntéze hemoglobinu a sekreci růstového hormonu.

Jak již bylo zmíněno, jednou z látek, která se z něho tvoří, je kreatin. Proto ho často jako součást diety užívají ti, kteří chtějí dosáhnout nárůstu svalové hmoty. Může být užíván jako prevence svalové degenerace.

Ve velkém množství je obsažen v kolagenu.

Glycin pro svoje univerzální využití v organismu zůstává středem pozornosti vědců. Glycin je pro svou různorodou funkci v organismu předmětem stále probíhajících výzkumů.

Některé z nich již ukázaly, že v kombinaci s antipsychotiky může příznivě působit na stavy související s mentálními onemocněními.

Jeho využití se předpokládá také jako prevence epileptických záchvatů, při léčbě hyperaktivity, schizofrenie, bipolární poruchy.

Nedostatek glycinu je poměrně vzácný. Může se objevit u podvyživených osob, pacientů s rakovinou či AIDS. Nedostatek glycinu je také možný u pacientů s trávicími obtížemi či únavovými stavy. Jako doplněk stravy je často užíván diabetiky, osobami s poruchou paměti, schizofrenií či mozkovou mrtvicí.

Glycin je obsažen v řadě potravin – v sójových bobech, špenátu, kapustě, květáku, zelí, fazolích, okurkách a ovoci (zejména kiwi a banán). Maso, ryby (makrela, platýs, tuňák, humr, treska) či sýry (mozzarella) jsou rovněž bohatým zdrojem glycinu.

Jako zajímavost na závěr lze zmínit, že poprvé byla tato aminokyselina objevena francouzským chemikem Henrim Bracconotem v roce 1820, kdy byla izolována z želatiny. Vzhledem k tomu, že byla sladké chuti, její objevitel se tehdy domníval, že se jedná o cukr. Pozdější však výzkumy odhalily přítomnost atomů dusíku, které se v cukru nevyskytují. A tak byl pojmenován glycin.

Aminokyselina Taurin | Přínosy, vedlejší účinky, dávkování, zdroje a další

Taurin je aminosulfonová kyselina, která se díky své struktuře někdy označuje jako beta-aminokyselina obsahující síru, i když technicky není aminokyselinou, kvůli strukturálním odlišnostem.

Tvoří více než 50% volných aminů v srdeční tkáni, ale v různých koncentracích se vyskytuje v celém tělním systému. Zvláště se vyskytuje v orgánech a ve varlatech, kde je široce přítomný.

Je ve vodě rozpustný a lze ho nalézt v potravinách, v nejvyšších koncentracích je obsaženo v mase, a je zdravým pomocníkem pro srdce a krevní oběh, kde může vykazovat širokou škálu přínosů pro zdraví.

Samotné tepelné zpracování příliš taurinu nevadí, ale jelikož je Taurin rozpustný ve vodě, vaření způsobuje vysoké ztráty této sloučeniny.

Dávkování

Dávky mezi 500 mg až 2 000 mg se ukazují býti účinné, i když horní hranice pro toxicitu je umístěna na mnohem vyšší úrovni a vysoké dávky jsou dobře tolerovány.

Horní hranice, po kterou by se ani při dlouhodobém užívání během života neměli vyskytnout žádné vedlejší účinky, bylo stanoveno na 3 g Taurinu denně.

Jaké jsou zdroje Taurinu ?

Následující tabulka uvádí obsah taurinu v nejčastěji konzumovaných potravinách :

Potravina Množství Obsah taurinu
Mléko plnotučné 100 g 15 mg
Losos 100 g 310 mg
Tuňák červené maso 100 g 279 mg
Krůtí 100 g 300 mg
Kuřecí tmavé maso 100 g 169 mg
Hovězí syrové 100 g 43 mg

Působení taurinu

  • Taurin poskytuje většinu svých příznivých vlivů prostřednictvím jiných sloučenin v těle, ale vykazuje i některé své vlastní vlivy na buněčné úrovni.
  • Je také důkladně zkoumán jako antidiabetická sloučenina kvůli jeho působení na orgány těla, jež nejvíce trápí diabetiky (ledviny, oči, nervová soustava), stejně tak pro regulaci hladiny cukru v krvi a současně snižování některých forem inzulínové rezistence.
  • Důležitý je také pro kardiovaskulární ochranu a cévní stěny a také proti škodlivému zánětlivému působení břišního tuku u obezity.
  • Jeho přínosy také velmi ocení kuřáci, jelikož má taurin schopnost zvrátit mnohé negativní účinky kouře na cévní stěny.
  • Bývá také často používán pro snížování křečí způsobené spalovačema tuků, jako je kofein a podobné látky.
  • Taurin je organická kyselina, která působí jako stabilizátor lipidů / membrán v těle a může napomáhat různým částem antioxidačního systému pro obranu před negativnímy vlivy oxidace.

Taurin podporuje kardiovaskulární zdraví, citlivost na inzulín, rovnováhu elektrolytů, sluchovou funkci a imunitní odpověď. Ve výzkumu na zvířatech je taurin chránil před srdečním selháním, což snížilo úmrtnost o téměř 80 %.

Jeho přínosy jsou tak široké a rozsáhlé, že vědci popisovali taurin jako ‚zázračnou molekulu‘.

Mechanismy působení taurinu

Taurin působí jako činidlo chránící buňky tím, že reguluje propustnost a zdraví buněčných membrán a také vykazuje účinky podobné antioxidantů.

Tím, že váže volné ionty železa a mědi (Fe2 +, Cu2 +) a oxidační proteiny v krvi, které by působily jako prooxidanty v situacích s vysokou hladinou glukózy v krvi pomáhá zejména diabetikům a při konzumaci potravin s vyšším glykemickým indexem.

Taurin může také v průběhu času vykazovat účinky podobné antioxidantům tím, že zabraňuje prooxidačním účinkům spojeným s rezistencí na inzulín prostřednictvím jeho inzulínových senzibilizačních účinků.

Taurin v koncentraci 1 mM výrazně snižuje oxidační poškození v tkáních srdečního svalu při oxidativním stresu a může chránit před ischemickým poškozením v srdeční tkáni.

Příčiny nedostatku taurinu

Taurin se při správné výživě a kondici v těle vyskytuje v dostatečném množství. Některé diety, zejména vegetariánské nebo veganské diety, postrádají dostatečné množství taurinu.

Některá onemocnění – včetně jater, ledvin nebo srdečního selhání, cukrovky a rakoviny – způsobují nedostatek taurinu.

Také s přibývajícím věkem tělo ztrácí schopnost vyrábět optimální množství taurinu, což nutně snižuje vitalitu.

Taurin a Anti-aging

Spojení mezi taurinem a dlouhověkostí je tak silné, že japonští výzkumníci nazvali taurin jako ‚Rozhodující výživový faktor pro dlouhověkost Japonska‘. Má se za to, že za dlouhověkost tamních rybářských populací, může konzumace syrových ryb, bohatých na taurin.

Zajímavé je, že například ve Skandinávských zemích, kde je také vyšší konzumace ryb, se tyto účinky nepotvrdili. Způsobené je to především tím, že v těchto zemích se ryby jedí většinou vařené a nebo nakládáné. Taurin je ve vodě rozpustná molekula, a proto je při těchto metodách zpracování téměř veškerý taurin ztracen. Při pečení dochází jen asi k polovičním ztrátám oproti vaření.

Kouření

Endoteliální dysfunkce byla pozorována u mnoha vaskulopatií včetně chronického kouření cigaret. Taurin, semiesenciální aminokyselina a vitamin C, přirozeně se vyskytující antioxidant, dříve prokázaly, že mají ochranné účinky na endotel při vystavení prozánětlivým vlivům.

Jedna studie u kuřáků se zhoršenou endoteliální funkcí, kterým byla podávána dávka 1500 mg taurinu v kapslích a 2g vitaminu C po dobu 2 týdnů, dokázala vrátit tyto parametry do normálních hladin a zlepšit průtok krve.

Tato pozorování naznačují, že suplementace taurinem má příznivý vliv na makrovaskulární endoteliální funkci a je zřejmé, že její vliv na změnu endoteliální funkce v dyslipidemických stavech je příznivý.

Kuřáci tedy mohou zvážit zvýšení příjmu ryb, které obsahují významné množství taurinu, aby se snížilo riziko onemocnění srdce a mrtvice. Je potřeba vybírat správné druhy ryb, jelikož některé v sobě akumulují škodlivé látky jako těžké kovy. Vhodným způsobem může být také doplňování Taurinu v kapslích v kvalitním doplňku stravy.

Správná funkce cév je klíčem k zabránění kornatění tepen. Cigaretový dým způsobuje změny v cévách, což způsobuje, že se chovají jako pevná trubka spíše než flexibilní trubice. Tato rigidita zabraňuje dilataci cév v reakci na zvýšený průtok krve, což vede k stavu nazývanému endoteliální dysfunkce, včasné známce aterosklerózy a primární příčiny infarktu a mrtvice.

Studie ukazují, že suplementace taurinu vede ke zvrácení většiny škod způsobených kouřením (tabákem), dokonce i když subjekty pokračovali v kouření během léčby. Jak zjistila studie z roku 2003, ke zlepšení poškození způsobené chronickým kouřením stačilo pouhých pět dní s dávkou 1,5 gramů taurinu. Vnitřní výstelka krevních cév a průměr krevních cév se ve studii vrátili do normálu.

Metabolizmus glukózy

Mnohé ze studií in vivo, které sledovali působení taurinu, byly prováděny v experimentálních situacách inzulínové rezistence indukované fruktózou.

Taurin vykazuje mnohé příznivé vlivy při léčbě inzulínové rezistence modifikací post-receptorových (intracelulárních) účinků inzulínové signalizace, stejně jako regenerací vnitřních antioxidantů, snížením peroxidace lipidů a zlepšením inzulínové rezistence. Taurin může také do jisté míry regulovat hladinu glukózy prostřednictvím zlepšeného akutního působení inzulínu.

Diabetes

Mimo výše zmiňované příznivé působení na metabolismus glukózy, zdraví očí, zdraví ledvin a endotelu (což jsou všechny systémy, které jsou potenciálně poškozené u diabetiků), má taurin další mechanismy, které vedou k tomu, že je velkým přínosem pro léčbu diabetu.

Snižování množství taurinů u diabetiků může přispět k mitochondriální dysfunkci a je pravděpodobné, že obnovení taurinu přispívá k normalizaci mitochondriálních funkcí, které se mohou spojit s inhibicí produkce ROS(reaktivních oxidačních činidel) z mitochondrií.

Budete mít zájem:  Bronchiální (průduškové) astma – příznaky, léčba

Výrazný potlačující účinek taurinu proti oxidativnímu stresu je spojen s různými cestami u diabetických stavů. Zaprvé reaktivita taurinu proti aldehydu může přispět ke snížení AGE (produkty pokročilé glykace) a modifikovaného LDL cholesterolu.

Snížená modifikace LDL zprostředkovává zvýšenou biologickou dostupnost NO. Má se za to, že taurin inhibuje produkci ROS prostřednictvím regulace mitochondrií., jelikož se taurin vyskytuje ve velmi vysokých koncentracích v mitochondriích.

Metabolit taurinu obsahující modifikovaný uridin byl nedávno objeven v roli mitochondriální přenosové RNA (tRNA). Nedostatek taurinu může způsobit pokles taurinem modifikované tRNA a poškodí transportní kapacitu elektronů.

Navíc byla popsána pufrovací vlastnost taurinu v mitochondriální matici.

Taurin může pomoci při bolestech kloubů vyvolaných diabetem, a to zmírněním glykace a fyziologických změn kolagenu, a to tím, že obětovává své aminokyseliny glykačním činidlům. Jedná se o stejný mechanismus účinku, který chrání sítnici před glykací.

Testosteron

Taurin je zkoumán pro jeho interakce s testosteronem kvůli tomu, že je nejvýznamnější volnou aminokyselinou lokalizovanou ve varlatech, kde může být biosyntetizován. Tato schopnost se stárnutím snižuje.

Taurin byl detekován v Leydigových buňkách, vaskulárních endotelových buňkách a dalších buňkách varlat.

Ve varlatech působí taurin většinou jako antioxidační sloučenina a chrání varlata a lokalizované struktury před oxidačním stresem.

To, zdá se, zabraňuje poklesu testosteronu z jiných látek, které mohou snižovat testosteron pomocí prooxidace, což bylo prokázáno např. u nikotinu, arsenu, kadmia a doxorubicinu.

Další stav, ve kterém taurin může zabránit oxidaci způsobující snížení testosteronu, je diabetes. Nadbytek glukózy a prooxidantů v krvi negativně ovlivňuje funkci varlat, čemuž bylo zabráňeno taurinem a testikulárními antioxidanty obecně.

Jedna studie na měření testikulárních antioxidačních enzymů také zjistila, že byly zvýšeny hladiny superoxid dismutázy (SOD) a glutathionu s vyšším účinkem u nejstarších potkanů. U mladých potkanů byla zaznamenáno pozoruhodné zvýšení sorbitol dehydrogenázy a obě skupiny zaznamenaly zvýšení hladin testikulárních oxidů dusíku (NO).

  1. Příjem taurinu u matek také zjevně pozitivně ovlivňuje hladiny androgenů potomstva, měřeno hladinou sérového testosteronu, ve studii na krysách, kdy matka konzumovala 1% taurinu v pitné vodě.
  2. Taurin má tedy obecné ochranné účinky na oxidanty indukované snížení hladiny testosteronu, který je spojen s taurinem vysoce koncentrovaným ve varlatech a působícím jako antioxidant.
  3. Jedna studie u zdravých dvouměsíčních potkanů, kterým byl v pitné vodě podáván 0,5, 1% a 1,5% taurinu, zaznamenal po dobu 5 týdnů zvýšení sérového testosteronu (stejně jako FSH a LH), přičemž 1% diety byl nejvýznamnější a zvýšil testosteron v obou sérech A varlat od přibližně 50 ng / dL do 80 ng / dL, což je nárůst o 60%.
  4. Tyto výsledky byly později replikovány s 1% Taurinem ve stravě dospělých a starších samců potkanů, u kterých byl v obou skupinách zaznamenán nárůst testosteronu a LH, ale významněji u starších krys.

Oči a zrak

Je známo, že taurin vytváří konjugáty s vitamínem A (retinolem) v oku, kde buď hraje roli při regeneraci rhodopsinu a fotoreceptorů nebo vazbou na trans-retinal (prooxidant produkován světelnou stimulací) a brání do určité míry jeho prooxidačním účinkům.

Taurin také vykazuje osmolytické vlastnosti na sítnici, které mohou mechanicky chránit vnější segmenty sítnice pomocí regulace hydratace a tlaku těchto organel.

Zdá se, že taurin má v očích zásadní roli u všech testovaných druhů savců, včetně primátů. Má se za to, že tyto mechanismy ochrany, které se projevují u taurinu, jsou buď způsobeny stimulačním účinkem na fotoreceptory a rhodopsin (pigment důležitý pro zrak), nebo prostřednictvím omezení působení prooxidačních stresorů v oku, které jsou důsledkem světelné stimulace.

Taurin může také pomoci chránit oči před jinými stresory, jako je zvýšená koncentrace glukózy v tkáních sítnice (důsledek diabetu, který může vést k diabetické retinopatii).

Ledviny

Stejně jako u srdce může suplementace taurinu chránit proti ischemickému / reperfuznímu poškození ledvin a chránit před oxidačním stresem indukovaným toxiny mimo obecný oxidativní stres způsobený metabolismem potravy.

Anémie

Taurin pomáhá při nedostatku železa u anemických pacientů.

Taurin může také zlepšit příznaky anémie, protože podporuje účinnou dopravu železa z krevního řečiště do tkání. To umožňuje, aby kyslík účinněji dosáhl do buněk tkání, kde je potřebný k výrobě energie.

Bývá také pacientům podáván krátce před operací. Je to proto, že může zabránit možným problémům vzniklým v důsledku chirurgického zákroku, jako je anémie způsobená nadměrnou ztrátou krve a poškozením ledvin v důsledku omezení tekutin po operaci.

Produkce kolagenu

Aminokyselina taurin je také účinným činidlem používaným k urychlení procesu hojení ran. Taurin byl schopen výrazně urychlit dobu zotavení ran a zlepšil kůži kolem rány.

Předpokládá se, že tyto hojivé vlastnosti jsou z velké části způsobeny schopností zvýšit produkci kolagenních svazků proteinových vláken, které tvoří spojivové tkáně pokožky.

Cholesterol

Taurin může snižovat hladinu cholesterolu tím, že zlepšuje funkci žlučníku, což může pomoct eliminaci cholesterolu přes žluč. Výsledky studie provedené japonskými výzkumníky prokázaly tuto roli taurinu na snížení hladiny cholesterolu v játrech a krvi v léčené skupině.

Obezita

Jedním ze způsobů, jak může taurin zlepšit celkové zdraví, je boj s obezitou. Obezita působí na každou oblast těla, zejména kvůli zánětlivým vlivům z buňek břišního tuku.

Studie u člověka ukazují, že 3 gramy taurinu denně po dobu 7 týdnů taurinu výrazně snížily tělesnou hmotnost u skupiny nadváhy nebo obézních (ale zatím ne diabetických) dospělých. U subjektů došlo k významnému poklesu jejich sérových triglyceridů a tzv. ‚aterogenního indexu‘, který ukazuje poměr složek cholesterolu, a který předpovídá riziko aterosklerózy.

Různé studie na zvířatech podporují schopnost taurinu působit proti obezitě a na snižování lipidů, a to jak samotnému, tak v kombinaci s jinými přírodními produkty.Tyto studie zdůrazňují schopnost taurinu zlepšit glukózovou toleranci u obézních zvířat, což je důležitý přínos vzhledem k počtu lidí s nadváhou.

Výzkum na zvířatech dále odhaluje velmi nebezpečný příznak, že samotná obezita způsobuje pokles plazmových hladin taurinu, což v začarovaném cyklu dále podporuje obezitu.

Pozorovaný pokles hladin taurinu byl pozorován u myších modelů jak genetické obezity, tak diety vyvolané obezitou. Naštěstí ve stejné studii dodatečná suplementace taurinem přerušila tento cyklus, což umožnilo zabránit obezitě a jejím následkům.

Srdce a kardiovaskulární systém

Taurin hraje důležitou roli v mnoha aspektech kardiovaskulárního systému. Tato aminokyselina pomáhá transportovat klíčové živiny, jako je draslík, hořčík a vápník dovnitř buněk srdce a ven z buněk, čímž zlepšuje jeho fungování.

Nízké hladiny taurinu byly zjištěny u pacientů, kteří trpěli infarktem. V Japonsku se diskutuje o použití taurinu pro pacienty trpící ischemickou chorobou srdeční. Větší denní dávky taurinu zlepšily srdeční funkci u pacientů trpících různými chronickými onemocněními srdce, jako je arytmie, městnavé srdeční selhání a srdeční záchvaty.

Plíce

Taurin může také chránit plíce před stresem vyvolaným oxidanty (jak tomu je u kouření) tím, že poskytuje své amino skupiny a produkuje N-chlorotaurin reakcí s kyselinou chlorovodíkovou v žaludku.

V experimentech na potkanech bylo prokázáno, že taurin že chrání proti poškození plic vyvolané různými oxidačními činidly, jako je ozon, oxid dusičitý, amiodaron a paraquat a proti poškozením plic indukovaným bleomycinem.

Játra

Taurin také pomáhá udržovat zdraví dalšího důležitého orgánu, jater. Pomáhá jaterním buňkám efektivněji pracovat a posiluje schopnost jater eliminovat škodlivé toxiny z těla. Z tohoto důvodu mnoho lidí užívá taurin po pití alkoholu, protože pomáhá vyplavit jeho toxické účinky rychleji z tělního systému.

Taurin může chránit játra před toxicitou indukovanou acetominofenem na úrovni o něco méně účinné než N-acetylglutathion. Může mít také ochranný účinek proti ostatním toxinům obecně.

Epileptické stavy

Taurin působí také jako inhibiční neurotransmiter, který může působit jako zklidňující pro excitabilní mozkové stavy. Sedativní efekt může být užitečný k prevenci epileptických záchvatů a k minimalizaci manických stavů, při bipolárních poruchách.

Vedlejší účinky

Podle výsledků studie publikované v časopise American Journal of Clinical Nutrition, doplňování taurinu nevyvolává žádné závažné vedlejší účinky, což podporuje výsledky podobných studií.

Navíc tisková zpráva z Evropského úřadu pro bezpečnost potravin z roku 2009 potvrzuje, že hladiny taurinu až 1000 mg na kilogram tělesné hmotnosti denně nezpůsobí újmu.

Tato tisková zpráva přišla poté, co panel EFSA posoudil hladiny taurinu v energetických nápojích a oznámil, že nemají škodlivé účinky. Výzkumíci uvádí, že taurinová toxicita může způsobit vznik průjmu nebo peptických vředů, ale to, co představuje toxické hladiny, není řešeno.

Z dlouhodobého hlediska představuje hranice 3 g taurinu denně ověřenou bezpečnou hranici bez vedlejších účinků.

Shrnutí na závěr

Provedené výzkumy naznačují, že aminokyselina Taurin hraje důležitou roli v mnoha orgánech a systémech lidského těla a jeví se jako velmi slibná molekula pro účely metabolických, kardiovaskulárních onemocněních a dalších.

odborný časopis

Kolagen je tradičně využíván v kloubních doplňcích stravy ve formě želatiny (denaturovaný kolagen) nebo kolagenního hydrolyzátu (denaturovaný kolagen naštěpený na kratší peptidy). Do popředí zájmu laické veřejnosti se v souvislosti s kloubními obtížemi v posledních měsících dostal čistý nativní (nedenaturovaný) kolagen typu I, který je u nás k dostání většinou ve formě kostiček. Tradičně je tento čistý krystalický a imunitně inertní kolagen oblíben v medicíně, především v chirurgických oborech, pro stavění krvácení (obr. 1). Díky několika televizním vystoupením se však z této látky stal v našich lékárnách (a také na internetu) doslova přes noc „nový zázrak v léčbě artrózy“. Spojili jsme se proto s předními odborníky v této problematice, abychom zjistili, jaký je skutečný stav poznatků o této látce. Jinými slovy, zda jde o bravurně vytvořenou marketingovou bublinu, či zda má skutečně klinicky prokázané účinky u pacientů s osteoartrózou? 

NENÍ KOLAGEN JAKO KOLAGEN:

Budete mít zájem:  Opar Na Rtu Léčba Babské Rady?

V kloubech se vyskytuje pouze kolagen typu II Co je vlastně kolagen? Kolagen je nejčastěji se vyskytující živočišná bílkovina, která je nezbytnou součástí všech pojivových nebo podpůrných tkání. Známe celkem 27 typů kolagenu.

Základní stavební jednotkou této bílkoviny jsou aminokyseliny, hlavně glycin, prolin a hydroxyprolin (primární struktura). Ty jsou řazeny do peptidických řetězců, které mají v N-koncové oblasti zvláštní peptidický výhonek, tzv. pro-kolagenový peptid. Pomocí těchto tzv.

N-terminálních výhonků se v buňkách spojují peptidická vlákna po třech do pevně vázané prostorové trojšroubovice zvané tropokolagen, který je vylučován do mezibuněčného prostoru tkání. (Obr. 2).

Důležitou vlastností tropokolagenových molekul je schopnost vytvářet v mezibuněčném prostoru vysoce uspořádané vláknité fibrily, které jsou k sobě pevně vázány, čímž je dána základní funkce kolagenu v tkáních, a tou je zajišťování jejich pevnosti.

V procesu stárnutí se kolagenové fibrily vážou mezi sebou čím dál více intra- i intermolekulárními příčnými pevnými vazbami, které prohlubují spojení tropokolagenových molekul do kontinuální polymerní sítě. Tím vzrůstá jejich nerozpustnost a v konečném stavu mohou být rozpustné jen v silně hydrolytických prostředích. Nativní kolagenní vlákna jsou tedy za fyziologického pH odolná vůči proteolytické degradaci. 2

Nejvíce je v lidském těle zastoupen kolagen typu I, přítomný v kůži, šlachách, kostech a vazivu. Zaujímá 90 % veškerého kolagenu. Vytváří fibrily poměrně tlusté, které se dále spojují do objemných vláknitých svazků. Kolagen II se nachází v chrupavce, která pokrývá povrch kostí v kloubním spojení.

Kolagen II zastoupený v chrupavce vytváří, na rozdíl od kolagenu I, jemné fibrily s rozdílnými biomechanickými vlastnostmi, než má kolagen typu I. Specifická chemická struktura kolagenu II má význam pro správnou funkci chrupavky.1 Důležité je si však uvědomit, že kolagen I není přítomen v chrupavce.

Tam je zastoupen pouze kolagen typu II. 

MŮŽE SE ČISTÝ KRYSTALICKÝ KOLAGEN VŮBEC VSTŘEBAT? 

Vlivem různých faktorů dochází ve vyšším věku k poklesu produkce kolagenu (hormonální změny, alkohol, stres, radiace, dehydratace, trauma atd.) Při ztrátě kolagenu dochází k poklesu kůže, prolapsu některých orgánů spojených se změnou jejich funkce a hypertrofii. A odtud vyplývá snaha chybějící kolagen dodat externě.

Potíž je však v tom, že pevně vázané fibrily kolagenu jsou velmi odolné vůči enzymatické hydrolýze. Výjimku tvoří enzymy nazývané kolagenázy. Ty se však v lidském trávicím traktu běžně nevyskytují. Jsou totiž bakteriálního nebo hmyzího původu.

Kolagenázy štěpí peptidové řetězce nativního kolagenu specificky tak, že peptidové segmenty přizpůsobí svou orientaci aktivnímu centru enzymu a stanou se tak přístupné téměř všem proteolytickým enzymům. 2 Při enzymatické hydrolýze za kyselého pH (např.

v žaludku) se kolagen sice rozpadá, ale na poměrně velké a hůře vstřebatelné kusy, tím se snižuje i biologická dostupnost kolagenu a množství aktivních složek kolagenu v cílové tkáni.4 Aby se jednotlivé hodnotné složky obsažené v kolagenu, tj.

především aminokyseliny, mohly dostat do cílových tkání lidského těla, musí být kolagen obsažený v potravě a doplňcích stravy nejprve rozštěpen v trávicím traktu na menší vstřebatelné složky s poměrně nízkou molekulovou hmotností. Čím nižší molekulová hmotnost těchto složek, tím vyšší vstřebatelnost a následná biologická dostupnost.

3 Biologickou dostupnost definujeme jako množství určité látky, které se po vstřebání dostává až na úroveň buněk cílové tkáně, kde dochází k jejich dalšímu zpracování. 3 Prvním způsobem, jak toho docílit, je přeměna nativního kolagenu na želatinu.

Při zahřívání vlhkého krystalického kolagenu dochází při teplotě kolem 60 °C k rozvolnění prostorového uspořádání polypeptidických řetězců kolagenu a zkrácení osové délky kolagenových vláken na třetinu až čtvrtinu původní délky. Původně krystalický nativní kolagen se mění na amorfní beztvarou strukturu. Celý proces je provázen bobtnáním a struktura se označuje jako želatina. (Obr. 3). Ta už je snadno štěpitelná proteázami na menší, vstřebatelné peptidy.5 Dalším způsobem je výroba tzv. kolagenních hydrolyzátů. Jde už přímo o peptidy, které mají dostatečně nízkou molekulovou hmotnost (pod 3000 daltonů) a s tím i související vyšší biologickou dostupnost.

Je tedy otázkou, kolik kolagenu se dostane do lidské chrupavky v případě, že do těla podáváme per os samotný nativní nedenaturovaný kolagen v podobě kostiček, který není performován ve formě želatiny nebo kolagenního hydrolyzátu. Z žádných ověřených zdrojů se nám nepodařilo tento údaj zjistit.

Mezinárodní odborné společnosti vytvářejí doporučení pro léčbu různých chorob. Tato doporučení vznikají na základě dlouhodobého pozorování a zkušeností, při kterých se prokáže, které látky při daném onemocnění užívat tak, aby došlo k požadovanému terapeutickému účinku.

Mezi doporučenou léčbu u osteoartrózy patří látky ze skupiny SYSADOA6 – zkratka z angličtiny: symptomaticky pomalu působící léky u osteoartrózy. Mezi SYSADOA patří glukosamin sulfát, chondroitin sulfát, diacerein, ASU (nezmýdlitelná část avokáda a sójových bobů) a kyselina hyaluronová, ale pouze při intraartrikulárním podání (injekce přímo do kloubů).

Mezi SYSADOA neřadíme kolagen. Účinek látek ze skupiny SYSADOA byl velmi dobře zpracován na základě metaanalýzy studií, které byly zveřejněny v mezinárodních databázích vědeckých studií. Viz přehled v tabulce 1. Jedná se o studie, které byly provedeny na souboru řádově několika tisíců pacientů.

Podobnou metaanalýzu však neobjevíme při zkoumání vlivu kolagenu na osteoartrózu. Efekt kolagenů (nativního krystalického kolagenu, želatiny nebo kolagenních hydrolyzátů) na osteoartrózu zatím nelze doložit na klinicky relevantních souborech.

JEDINÁ PILOTNÍ STUDIE NAZNAČUJÍCÍ ÚČINEK NA OSTEOARTRÓZU PŘI PER OS PODÁNÍ JE S KOLAGENEM TYPU II 

U látek pro léčbu osteoartrózy lze posuzovat, zdali mají na kloubní chrupavku strukturu modifikující efekt. V případě gonartrózy se jedná o zastavení zužování kloubní štěrbiny, prokázané na RTG snímku kolene podle předem stanovených kritérií. Strukturu modifikující efekt byl prokázán u SYSADOA ve dvou na sobě nezávislých studiích.

7, 8 Kolagen ovšem zmíněný efekt v žádné studii neprokázal. Jediná mezinárodně publikovaná studie, která zkoumala vliv nedenaturovaného kolagenu na osteoartrózu kolene, byla Crowley et al. z roku 2009.9 Tato studie hodnotila ovšem účinek kolagenu typu II, nikoliv kolagen typu I.

Na základě výsledků této studie nelze tedy posuzovat nebo zhodnocovat jakýkoli účinek kolagenu typu I. Studie byla provedena v Kanadě a zkoumala subjektivní hodnocení léčby u pacientů s osteoartrózou kolene pomocí WOMAC skóre a vizuální analogové škály.

Působení kolagenu při osteoartróze je na odborných fórech často vysvětlováno pomocí mechanismu, který se uplatňuje při patogenezi jiného onemocnění – revmatoidní artritidy. Je však důležité zmínit, že mechanismus vzniku revmatoidní artritidy je zcela odlišný, než který známe u osteoartrózy.

U revmatoidní artritidy vstupuje do hry imunitní systém, který začne vytvářet protilátky proti tělu vlastnímu kolagenu. Při podávání mikrogramových dávek kolagenu byl organismus schopen takto exogenně podaný kolagen tolerovat, hovoří se o tzv. orální imunotoleranci.

10 Malé množství kolagenu se podává jako desenzibilizační dávka, která vyvolá toleranci imunitního systému na podaný kolagen. Tento postup můžeme přirovnat s léčbou alergika hyposenzibilizací, kdy opakovaným podáváním alergenu v mikrodávkách začne tělo alergen tolerovat a přestane rozvíjet přemrštěnou imunitní reakci se všemi příznaky alergického onemocnění.

JE ČI NENÍ KOLAGEN TYPU I „NOVÝ ZÁZRAK NA KLOUBY“, JAK SE ŘÍKÁ V REKLAMĚ? 

Fakta shromažďovaná na základě dlouhodobých klinických zkušeností a z toho vyplývajících doporučení v léčbě osteoartrózy hovoří jednoznačně ve prospěch látek ze skupiny SYSADOA jako jediné zatím prokázané dlouhodobě bezpečné farmakoterapie.

Důkazy, které by jasně prokázaly účinek různých forem kolagenu, se omezují pouze na několik málo pilotních studií, přičemž studie prokazující účinek kolagenu typu I na bolestivé klouby po perorálním podání, která by byla zveřejněna v mezinárodně uznávaných medicínských databázích klinických studií, chybí zcela.

Ve světle tohoto čistě věcného pohledu se jeví odpověď na výše zmíněnou řečnickou otázku zatím jasná.

KOSTIČKY KOLAGENU TYPU I – NEJÚČINNĚJŠÍ ZNÁMÝ PROSTŘEDEK NA ZÁSTAVU KRVÁCENÍ 

Kolagen typu I sice asi není novým zázrakem v léčbě osteoartrózy, ale jak jsme naznačili v úvodu, je to látka velmi cenná, a to zejména v chirurgii, stomatologii a traumatologii, kde se využívá toho, že v poškozených tkáních je právě kolagen typu I hlavním a přirozeným spouštěčem dějů, které vedou k zástavě krvácení.

Dříve se jako hemostatika používaly želatinové houby (Gelaspon, Gelitaspon), dnes je k dispozici i čistý, nativní (99,9 %, krystalický), vstřebatelný, bovinní, sterilní atelokolagen kolagen typu I bez telopeptidů. Atelokolagen je název užívaný pro kolagen zbavený telopeptidů, koncových částí molekul kolagenu.

Telopeptidy vykazují u různých živočišných druhů mezidruhové rozdíly a jsou potenciálním zdrojem antigenů. Kolagen zbavený telopeptidů je ale neimunologický materiál (bez antigenní aktivity), který je možné použít i na zástavu krvácení u infikovaných ran a který je tak výborně tolerován živou tkání.

U nás jsou k dostání jako hemostatika pod značkou Hypro-Sorb® olomouckého výrobce Hypro k zástavě kapilárních velkoplošných krvácení, například při zranění sleziny a jater, po extrakci zubu, při rozsáhlejších oděrkách kůže, při krvácení ze silněji prokrvovaných povrchů, např. z nosu nebo u povrchového zranění očních víček atd.

Na samotný závěr se nám podařilo získat názor z nejpovolanějších. Vyjádřil se nám Prof. MUDr. Jiří Vencovský, DrSc., předseda České revmatologické společnosti: „Terapie kolagenem není součástí žádných oficiálních doporučení léčby osteoartrózy či revmatoidní artritidy ani v ČR, ani v zahraničí. Pokud vím, v ČR se detailně vědecky touto problematikou nikdo nezabývá.

“  Redakce a spolupracovníci Reference:  1. http://themedicalbiochemistrypage.org/extracellularmatrix.php  2. David J. Etherington. Collagen degradation. Ann. Rheum. Dis. (1977), 36, Suppl. P. 14. From ARC Meat.  3. Asghar, A – 1982 chemical biochemical and functional characteristics of collagen – Advances in Food Research. Vol. 28, p. 231.  4. Oesser , S – 1999 oral administration of 14C–gelatinhydrolasate. Journal of Nutrition. Vol. 129, p. 1891.  5. Studium vybraných modifikovaných kolagenových biomateriálů. Fakulta chemická. Vyšší učení technické.  6. www. eular.org  7. Long-term effects of glucosamine sulphate on osteoarthritis progression: a randomised, placebo-controlled clinical trial. Jean Yves Reginster, Rita Deroisy, Lucio C Rovati, Richard L Lee, Eric Lejeune, Olivier Bruyere, Giampaolo Giacovelli, Yves Henrotin, Jane E Dacre, Christiane Gossett.  8. Glucosamine Sulfate Use and Delay of Progression of Knee Osteoarthritis. A 3-Year, Randomized, Placebo-Controlled, Double-blind Stud. Karel Pavelka´, MD, PhD; Jindriska Gatterova´ , MD; Marta Olejarova´ , MD; Stanislav Machacek, MD; Giampaolo Giacovelli, PhD; Lucio C. Rovati, MD.  9. Crowley et al. Safety and efficacy of undenatured type II collagen in the treatment of osteoarthritis of the knee: a clinical trial  10. Thompson,HSG,Staines,NA. Clin Exp Immunol, 1985;64:581–6

Budete mít zájem:  Příznaky Lymfomu U Dětí?

Extrifit Amigo 300 tablet

Extrifit vyvinul naprosto unikátní produkt. De facto se jedná o lidský sval v kapslích! Jestliže chcete budovat svalovou hmotu, je naprosto nezbytné, dodat svalu všechny aminokyseliny, ze kterých se sval skládá. A to ve stejném poměru, jako jsou zastoupeny ve svalu.

Svalová bílkovina je složena z 18 hlavních aminokyselin. Tyto aminokyseliny mají přesně daný poměr. Některé jsou ve svalu zastoupeny více, jiné méně. Avšak žádná nesmí chybět! A žádná nesmí naopak vyčnívat nad fyziologický poměr.

Bez zajištění této jednoduché podmínky Vám sval prostě nevyroste.

Už za 30 minut po cvičení a také dopoledne a večer a ve dnech bez tréninku dávkujte Amigo!

Jednoduše „nalijte“ do Vašich svalů to samé, z čeho jsou svaly složené. Jinak Vám ani nevyrostou, ani neztvrdnou.

Amigo je samozřejmě kompletně free form (složeno výhradně z jednotlivých volných aminokyselin).

Nemá poměr aminokyselin jako mléko (ze kterých jsou proteinové nápoje) ani jako rýže nebo brambory, ani jako hovězí steak. Amigo má poměr aminokyselin takový, jaký je v lidském svalu. Zkrátka muscle copy.

Pokud budete užívat Amigo, dodávka volných aminokyselin zajistí svalovým receptorům přesně to, co potřebují pro růst. Tedy muscle amino analogy. V Amigo není nic navíc, nic nechybí, nic není v nepoměru. Amigo = sval (svalová bílkovina).

Pokud není poměr jednotlivých aminokyselin vyvážený (když je jiný než v lidské svalové bílkovině), tak např. nepoměrně nízký obsah některé z aminokyselin může zapříčinit malé využití i ostatních aminokyselin a snížit tak celkový účinek produktu.

To se Vám s Amigo nestane.

Jedna kapsle obsahuje 1000 mg volných aminokyselin (free form) pro velmi přesné dávkování. Vše se Vám snažíme zjednodušit, proto co kapsle, to gram svalových aminokyselin!

Maximální efekt produktu Amigo zajišťuje právě jeho kapslovaná forma. Kapsle je výborně a rychle stravitelná a neobsahuje žádná těžká pojiva (jako některé tabletované výrobky na trhu).

Rychlá stravitelnost kapslové formy je tedy pro vstřebatelnost aminokyselin ZÁSADNÍ! Naše kapsle je potištěna logem Extrifit® a barvivo potisku je přírodní.

Amigo vyrábíme na našich vlastních technologiích, v našich výrobních halách v České republice.

Produkt Amigo je určen pro nabírání libové svalové hmoty bez tuku a k zabránění katabolizace při náročném tréninku či rýsovací dietě. Je vhodné jak pro ty, kdo chtějí nabrat svalovou hmotu, tak pro ty, kdo chtějí tvarovat svou postavu a minimalizovat množství podkožního tuku. Amigo neobsahuje ŽÁDNÝ CUKR ANI TUK!

Doporučené dávkování: užívejte 5 kapslí Amigo denně v závislosti na Vaší tělesné hmotnosti, pohybové aktivitě a výživovém režimu svou denní dávku rozdělte na tři části a přijímejte ráno, v poledne a večer v den tréninku pak jednu dávku cca 30 minut po zátěži

Sunwarrior Collagen Builder, 500g – Natural

Zobrazit všechny související produkty Předchozí produkt Další produkt

Jak na krásnou pokožku bez známek stárnutí? Klíčem ke kráse a mladistvosti je kolagen.

 

Jedná se o jednu z řady bílkovin, které se hojně vyskytují v lidském těle.

Nezdravý životní styl, stres a toxiny získané z jídla nebo okolního prostředí však přirozené zásoby kolegenu vyčerpávají, což se podepisuje na našem vzhledu, ale i na kondici pohybového aparátu nebo na tom, jak se cítíme.

Kolagen je možné doplnit zvenčí. Proč jej však přijímat v doplňcích stravy získaných z živočišných zdrojů, když je naše tělo uzpůsobené k výrobě svého vlastního kolagenu? Sunwarrior nabízí řešení na rostlinné bázi navržené speciálně tak, aby povzbudilo tělo k přirozené produkci kolagenu.

Naše krása má vyvěrat zevnitř – zdravě, přirozeně a čistě!

K ČEMU JSOU KOLAGENNÍ PEPTIDY DOBRÉ?

Aminokyseliny a peptidy rostlinného původu jsou takzvanými prekurzory – látkami, které si naše tělo dokáže přeměnit na vlastní kolagen.

Naše přirozené zásoby kolagenu se spotřebovávají působením toxických látek vyskytujících se ve vodě, vzduchu a jídle a k tomu stresem nebo nadměrným sluněním. Později nám vlastní kolagen chybí a je nutné doplnit ho zvenčí.

Sunwarrior přišel s účinným veganským řešením, které podporuje tvorbu vnitřního kolagenu v těle a zvyšuje tak přirozenou krásu.

Collagen Builder v kombinaci se zdravým životním stylem a cvičením přirozeně zpomaluje známky stárnutí.

Jeho zkrášlující receptura navíc obsahuje množství podpůrných živin pro vyšší účinnost produktu jako vitamín C, stopové minerály, bio listovou zeleninu, křemík a biotin.

Celkový protistárnoucí efekt ještě posiluje synergie hydratačních složek kyseliny hyaluronové a extraktu z medicínské houby tremella, které na sebe vážou vodu a udržují tak vlhkost a vláčnost pokožky.

V čem spočívá výhoda kolagenního přípravku na bázi rostlin?

Většina kolagenu obsažená v doplňcích stravy pochází z kostí, kůží a pojivových tkání zvířat včetně skotu, ryb, koní, prasat nebo králíků. Proč přijímat kolagen získaný z živočišných zdrojů, když je naše tělo uzpůsobeno k výrobě svého vlastního?

Collagen Builder je tou nejpřirozenější cestou, jak obnovit vlastní zdroje kolagenu. Zároveň je šetrný k přírodě i vašemu zdraví. Neobsahuje rohovinu, kůže ani kopyta zvířat.

JAKÉ BLAHODÁRNÉ LÁTKY COLLAGEN BUILDER OBSAHUJE?

Peptidy z celozrnné rýže

Tento komplexní protein, získaný z naklíčené a fermentované celozrnné rýže, byl během šetrného zpracování rozštěpen na malé peptidové řetězce (di a tri-peptidy) v procesu hydrolýzy. Rýžové peptidy se používají pro posílení buněčných stěn. Obsahují totiž mnoho glutaminu a alaninu. Tyto živiny pokožce pomáhají zadržovat vlhkost a tím ji ochraňují před vnějšími vlivy prostředí.

Bio hrachový protein (fermentovaný)

Komplexní směs aminokyselin zahrnující kolagen a elastinové aminokyseliny: glycin, prolin, arginin, alanin, valin a lysin.

Bio směs zelených listů

Bio kapusta a špenát jsou skvělé zelené potraviny, obsahující vitamíny a antioxidanty důležité pro ochranu před volnými radikály, které narušují kolagen a elastin.

Bio Rakytník

Tyto SUPERbobule se vyznačují výjimečně bohatým obsahem vitamínu C (až 10krát větším než pomeranče) a také poskytuje zdroj dalších vitamínů a fytonutrientů: folátů, karotenoidů, esenciálních aminokyselin a antioxidantů. Všechny zmíněné živiny jsou základním stavebním kamenem kolagenu a elastinu.

Bio houba Tremella

Jedná se o polysacharid se schopností pojmout 500krát více vody, než je jeho vlastní váha. Přirozeně tak podporuje zadržování vody v buňkách a prospívá krásné pleti.

Křemík získaný z bambusu

Křemík je klíčovým spolučinitelem během procesu tvorby kolagenu a elastinu. Mimo to zvyšuje vstřebávání vápníku, důležitého pro silnější kosti a vlasy, pružnou pokožku a pevné nehty.

Bio Spirulina

Díky bohatému obsahu železa a aminokyselin patří spirulina k potravinám s největší koncentrací živin na světě.

Přírodní vitamin C z organické amly

Vitamín C je nezbytnou součástí v procesu syntézy kolagenu a elastinu.

Podporuje imunitní systém, správnou funkci nervové soustavy, zdraví kardiovaskulárního systému a stavbu i udržování zdravých kostí, zubů, chrupavek, dásní i kůže.

Je nezbytný pro energetický metabolismus, přispívá k absorbci železa z potravy. Má antioxidační účinky, chrání buňky proti volným radikálům, předčasnému stárnutí a řadě civilizačních chorob. 

Biotin získaný ze sebánie

Jako součást skupiny vitamínů B podporuje biotin sílu vlasů, kůže a nehtů.

Kyselina hyaluronová (HA)

HA se získává z bezlepkových fermentovaných zrn. Kyselina hyaluronová se přirozeně vyskytuje v našem těle, ale s postupem věku se její obsah snižuje. HA na sebe navazuje vodu, čímž udržuje vlhkost pokožky a napomáhá promazávání kloubů.

Stopové minerály

Stopové minerály jsou nezbytné pro tvorbu kolagenu a elastinu. Zpomalují proces degenerace kolagenu v těle.

JAK COLLAGEN BUILDER UŽÍVAT?

1 odměrku prášku smíchejte s oblíbeným nápojem – vodou, smoothie, rostlinnou šťávou nebo rostlinným mlékem. Lze přidávat i do kaší nebo superfoods bowls.

Co nespotřebujete ihned, uchovávejte v lednici. Vše ale vypijte v den přípravy, nekonzumujte později.

DALŠÍ INFORMACE

Nutriční hodnoty ve 100 g v 1 odměrce (25 g)
Energetická hodnota 400 kcal 100 kcal
Tuky 8 g 2 g
z toho nasycené 2 g 0,5 g
Sacharidy 20 g 5 g
z toho cukry 0 g 0 g
z toho vláknina 12 g 3 g
Bílkoviny 60 g 15 g
Sůl** 2 g 0,5 g
vitamín C 360 mg (450 %) * 90 mg (112 %)*
biotin 120 mcg (240 %) * 30 mcg (60 %) *
měď 0,88 mg (88 %) * 0,22 mg (22 %)*
kys. hyaluronová 400 g 100 mg
křemík 180 45 g

Složení

proteinová směs (hráškový protein 62 %, protein z hnědé rýže 6 %, rakytník 1 %, extrakt z houby Tremella 1 %, kapusta 1 %, špenát 1 %, extrakt z amly 1 %, kyselina hyaluronová < 1 %, extrakt z bambusu < 1 %, spirulina < 1 %, extrakt ze sesbanie < 1 %), guarová guma E412 2 %, rýžové otruby rozpustné 1 %, zelený banán 2 %,kokosový olej (MCT) < 1 %, směs minerálních látek < 1 %.

Skladování

Ukládejte mimo dosah dětí. Skladujte na chladném, temném a suchém místě. 

Upozornění

Nepřekračujte doporučenou denní dávku. Není náhradou pestré stravy. Není určeno dětem do 3 let, těhotným a kojícím ženám.

Kategorie:

Hmotnost:

Sportovní výživa
0.55 kg

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Adblock
detector