Horší či špatný čich může být varovným signálem vážných zdravotních problémů

PacientiLedviny a onemocnění ledvinPřidružené nemociCukrovka/DiabetesKomplikace diabetu a diabetická noha Horší či špatný čich může být varovným signálem vážných zdravotních problémů Horší či špatný čich může být varovným signálem vážných zdravotních problémů

Díky sledování možných rizik, přijímání preventivních opatření a zejména udržováníhladiny krevního cukru pod kontrolou můžete významně napomoci maximálnímu snížení komplikací. Jedním z hlavních problémů diabetických pacientů je diabetická vaskulární nemoc. Pokud jste diabetikem, je dost pravděpodobné, že jste museli začít dialýzu podstupovat právě kvůli diabetické nefropatii. U tohoto mikrovaskulárního onemocnění způsobuje dlouhodobě vysoká hladina krevního cukru poškození malých cévek v ledvinách, které tak již nedokáží regulovat hladinu vody a solí. Dalším typem mikrovaskulárního onemocnění je diabetická retinopatie, která ovlivňuje oči. Na následujících řádcích se můžete podrobně seznámit s oběma problematikami, stejně jako se dvěma hlavními onemocněními velkých cév v těle – aterosklerózou a mediální kalcifikující sklerózou.

Ateroskleróza je kornatění tepen. Velké cévy se ucpávají nahromaděnými tuky, kterým se říká aterosklerotické pláty. Tyto aterosklerotické pláty se zvětšují postupně, takže čím déle diabetem trpíte, tím je pro vás riziko větší. Tělo považuje aterosklerotické pláty za cizí tělesa a napadá je svým imunitním systémem.

V důsledkutoho pak dochází k zánětům, kvůli nimž se aterosklerotické pláty zvětšují. Tyto záněty mívají horší průběh, pokud je hladina krevního cukru vysoká. Je proto velmi důležité hladinu krevního cukru pečlivě sledovat.

Vhodné je provozovat nějaký druh sportu nebo fyzické aktivity, která napomůže k rozproudění krve a pomůže udržet cévy co možná nejohebnější. Ateroskleróza způsobuje zužování tepen. Mediální (neboli arteriální) kalcifikace způsobuje jejich zvýšenou tuhost, což může způsobovat kardiovaskulární obtíže.

V důsledku pak účinnost dialýzy nemusí být tak dobrá, jak by mohla být. Mohou se vyskytnout také problémy s vytvořením a udrženímm cévního přístupu k cévám. Mediální kalcifikaci můžete do značné míry ovlivnit tím, co váš nefrolog nazývá kostním minerálním metabolismem..

V podstatě to znamená, že byste měli udržovat hladiny fosfátů a vápníku v rovnováze dodržováním diety a užíváním vazačů fosfátů, které vám předepíše lékař.

Horší či špatný čich může být varovným signálem vážných zdravotních problémů

Stejně jako u všech komplikací spojených s diabetem i zde je nejlepší léčbou prevence. Je velmi důležité pravidelně měřit hladinu krevního cukru a díky správné stravě a lékům ji udržovat na zdravé úrovni a držet pod kontrolou také vysoký krevní tlak a hladinu tuku.

Mezi další příznaky diabetického vaskulárního onemocnění patří špatný krevní oběh. To může mít velmi nepříznivý vliv zejména na ruce a nohy, ale velké riziko hrozí zejména chodidlům.

V případě nedostatečného zásobování okysličenou krví může dojít ke vzniku defektů a rozvoji infekcí.

Horší či špatný čich může být varovným signálem vážných zdravotních problémů

Náš zrak je cenný a měli bychom pro jeho ochranu udělat vše, co je možné. Podívejme se blíže na to, jak může cukrovka/diabetes váš zrak poškodit a jak tomu lze zabránit. Pokud jste diabetikem a najednou se vám začne zhoršovat nebo rozostřovat zrak, nemusíte hned pospíchat na nákup nových brýlí.

Tato změna může být ve skutečnosti způsobena hladinou krevního cukru! Při příliš vysoké hladině cukru se čočky ve vašich očích zvětší, což vede k rozostřenému vidění. Jedná se pouze o dočasnou změnu, a jakmile se hladina krevního cukru vrátí k normálu, zrak se vám zase zlepší.

Tato náprava ale může po obnovení správné hladiny krevního cukru trvat i několik měsíců. Rozostřené vidění může být známkou závažných očních problémů. Pokud se u vás objeví změny v kvalitě zraku, je velice důležité, abyste navštívili svého lékaře.

Diabetické onemocnění očí je termín používaný k popisu jakékoli oční choroby, která je způsobena diabetem. Mezi nejběžnější nemoci patří šedý zákal, diabetická retinopatie a glaukom.

Šedý zákal je z těchto nemocí nejznámější a může se týkat kohokoli, nejen diabetiků. Je však pravdou, že u diabetiků se šedý zákal rozvíjí v dřívějším věku než u ostatních lidí. Šedým zákalem označujeme stav, kdy se oční čočky zakalí nebo zastřou, což vede k rozostření zraku. Šedý zákal lze dnes naštěstí poměrně jednoduše léčit operací, při které chirurg nahradí oční čočku čočkou umělou.

Diabetickou retinopatií označujeme poškození oční sítnice. Jedná se o nejběžnější onemocnění oka u diabetiků, které je způsobeno abnormálním nárůstem cév v sítnici. Sítnice je vrstvou v zadní části oka citlivou na světlo, která převádí světlo na elektrické signály.

Tyto signály se očním nervem vysílají do mozku, který je interprtuje a vytváří obrazy, které vidíme, tedy náš zrak! Sítnice potřebuje ke svému fungování neustálý přísun krve, kterou přivádí síť malých cév. Tyto maličké cévy jsou citlivé na správnou hladinu krevního cukru.

V případě příliš vysoké hladiny glukózy v krvi může dojít k poškození těchto cév. Při vysoké hladině krevního cukru se tyto cévy rozšiřují a vytváří balónovité výdutě, kterým se říká aneuryzmata. Ty se mohou ucpat, případně prasknout, což má za následek slepotu.

Diabetická retinopatie obvykle zasahuje obě oči najednou a zásadně nevykazuje žádné varovné znaky. Často se nevyskytují žádné příznaky, i když někteří pacienti pozorují rozostření vidění nebo ztmavení obrazů v zorném poli.

Mezi další příznaky mohou patřit tmavé skvrny nebo výpadky v zorném poli, rozkolísané vidění, tmavá nebo prázdná místa v zorném poli, ztráta zraku a obtíže s rozpoznáváním barev. Dobrá zpráva je, že při včasném zjištění jsou některé z raných změn vratné. Je proto velice důležité si nechat oči pravidelně kontrolovat.

Horší či špatný čich může být varovným signálem vážných zdravotních problémů

V raných stádiích diabetické retinopatie může poškozenými cévami prosakovat malé množství krve přímo do oka. Při dalším průběhu nemoci je řada cév v sítnici již poškozena, což vede k nedostatečnému zásobení krví.

Ke kompenzaci této ztráty začínají růst nové cévy, které ale často bývají abnormální a nejsou schopny zajistit adekvátní krevní průtok. Mohou také prorůstat nebo prosakovat do sklivce (gelu podobná látka uprostřed oka) a být doprovázeny zjizvením.

Toto zjizvení může vést k odchlípení sítnice, které má za následek rozostřené vidění nebo slepotu. Nově narostlé cévy mohou také bránit normálnímu výtoku tekutin z oka, což vede k nárůstu nitroočního tlaku. Tomuto stavu se říká glaukom, zelený zákal, který může vést k poškození zrakového nervu.

Budete mít zájem:  Velmi Osobni Kniha O Zdravi?

V případě včasného zjištění lze některé příznaky diabetické retinopatie léčit. Nemoc samotnou sice zcela vyléčit nejde, ale správná léčba může další ztrátu zraku zpomalit, nebo jí zabránit úplně.

I zde platí známérčení, že „prevence je nejlepší léčbou“. Vzhledem k tomu, že se diabetická onemocnění očí mohou rozvinout bez jakékoli bolesti nebo příznaků, je velmi důležité, abyste v případě, že trpíte diabetem, podstupovali vyšetření zraku každoročně. Toto lékařské vyšetření je velmi jednoduché a zcela bezbolestné.

Lékař pomocí speciálních kapek rozšíří vaše zorničky a poté vyšetří sítnici v zadní části oka. Pokud odhalí jakékoli známky diabetické retinopatie, poradí vám, jaká léčba pro vás bude nejlepší. Jak sami vidíte, s diabetes se pojí celá řada zdravotních komplikací.

Pokud si ale budete těchto rizik vědomi a zachováte se podle toho, můžete závažným problémům do značné míry předejít. Především byste měli každý den pečlivě sledovat svou hladinu krevního cukru a udržovat ji pod kontrolou spolu se svým krevním tlakem a cholesterolem.

S lékařem si promluvte o všech potřebných vyšetřeních, a pokud se u vás objeví nějaké neobvyklé příznaky nebo obtíže, s konzultací neváhejte. Lékař udělá vše, co je možné, aby se tyto komplikace udržely na minimální úrovni a vaše zdraví bylo v co možná nejlepším pořádku.

Horší či špatný čich může být varovným signálem vážných zdravotních problémů

Diabetická noha může postihnout jakéhokoli pacienta, který se léčí s cukrovkou. Jako diabetickou nohu označujeme komplikace nebo patologické změny vzniklé v přímém důsledku s diabetem..

S tímto stavem se pojí celá řada komplikací včetně vředů, infekcí a neuropatické (Charcotovy) osteoartropatie. Dva hlavní problémy, které diabetiky často trápí, tedy poškození nervů a oběhové obtíže, mohou vést ke vzniku puchýřů a poranění kůže.

V případě jejich neléčení se rány mohou zanítit a způsobovat závažné problémy. V nejextrémnějších případech může být nutné přistoupit k amputaci prstů nebo chodidla.

Za účelem včasného odhalení problémů je nutné dodržovat preventivní opatření a vhodným způsobem o nohy pečovat. K minimalizaci důsledků je nutné dodržovat správnou terapii a léčbu. Jak se tedy o nohy správně starat?

Nejčastějším projevem diabetické nohy jsou vředy. Vředem označujeme bolestivé místo nebo zranění, které se nehojí: Kůže je porušená a odhaluje tkáň pod sebou. Diabetes narušuje přirozenou schopnost těla léčit se, což znamená, že se zranění a puchýře, které se u zdravého člověka bez problémů zahojí, rychle zanítí.

Vředy se často rozvíjejí po malých rankách, puchýřích nebo spáleninách. Mohou vzniknout také kvůli nošení nevhodné obuvi nebo delším třením chodidla o kamínek nebo výčnělek v botě. Diabetici bývají také náchylní na poškození nervů (neuropatie), ke kterému dochází v důsledku dlouhodobě vyšší hladiny krevního cukru.

Chronické poškození nervů může vést k vysychání pokožky, což se na chodidlech projevuje mozoly a prasklinami. Do prasklin v kůži vnikají bakterie, které způsobují infekci. Protože poškození nervů vede ke ztrátě citu v chodidlech, nemusíte si puchýřů a ranek na mozolech nebo jiných necitlivých místech chodidla vůbec všimnout.

Další chůzí po „zraněném“ chodidle pak situaci zhoršujete. Do ranek snadno proniknou bakterie a způsobí infekci.

Horší či špatný čich může být varovným signálem vážných zdravotních problémů

Důsledky neléčených vředů na nohách mohou být závažné, ale vředy naštěstí velice dobře reagují na léčbu. Pokud máte podezření, že se vám na noze tvoří podobný defekt, okamžitě se obraťte na svého lékaře. Prvním krokem je obvázání vředu, které zabrání infekci a poskytne mu prostor k zahojení. O pravidelnou výměnu obvazu se postará sestra.

Lékař vás může vyslat za podiatrem, který odstraní ztvrdlou kůži bránící v zahojení vředu. V případě infekce vám mohou být předepsána antibiotika. V závislosti na umístění a závažnosti vředu vám také mohou být doporučeny speciální boty pro diabetiky, případně se rychlejší hojení vředu podpoří snížením tlaku pomocí ortézy nebo sádry.

V některých případech je nezbytná hospitalizace v nemocnici nebo speciální léčba, např. v podobě malé operace k odstranění mrtvé tkáně nebo odsátí hnisu. Při prevenci vředů je velmi důležité pravidelně kontrolovat hladinu glukózy a udržovat ji pod kontrolou. Každý den byste si také měli prohlížet chodidla a kontrolovat, zda na nich nejsou ranky, puchýře nebo jiné změny.

Špatně padnoucí boty jsou hlavní příčinou puchýřů a poranění chodidel, proto výběru obuvi věnujte náležitou pozornost. Vždy noste obuv vyrobenou z kůže, semiše nebo látky a nenoste boty z umělé hmoty nebo jiných materiálů, které nedovolí vašim chodidlům „dýchat“. Přesvědčte se, že vám obuv dobře padne, není příliš těsná a nedochází k odírání chodidel.

Ideální jsou boty s tkaničkami nebo suchým zipem, abyste si je v případě potřeby mohli snadno upravovat.

Horší či špatný čich může být varovným signálem vážných zdravotních problémů

Neuropatická osteoartropatie je dalším neduhem, který může v důsledku poškození nervů postihovat chodidla diabetiků. Tomuto stavu se také říká Charcotova noha (po francouzském neurologovi Jean-Martinu Charcotovi) a vede k oslabování kostí v chodidlech u pacientů trpících značným poškozením nervových zakončení.

Spolu se slábnutím kostí se mohou objevovat mikrofraktury a v závažných případech může dojít až ke zhroucení kloubů. Kvůli poškození nervů dochází ke snižování citu v chodidlech, kdy nejste schopni vnímat bolest, zranění nebo teplotní změny. To znamená, že si poranění na chodidlech nebo zlomené kosti pravděpodobně nevšimnete, budete dále chodit a svůj stav si tak zhoršíte.

Při další chůzi vaše chodidlo dokonce může změnit tvar a zdeformovat se. Tyto deformity jsou dalším rizikovým faktorem pro výskyt vředů. Pokud vás po mírném nárazu nebo poranění začne pálit chodidlo, případně chodidlo oteče, může se jednat o první příznak Charcotovy nohy.

Chodidlo vás může a nemusí bolet, může se vyskytnout zarudnutí a/nebo otok a postižené chodidlo může být na dotek teplejší než to druhé. Pokud si povšimnete těchto příznaků, měli byste se okamžitě poradit s lékařem.

V raných stádiích, kdy jsou kosti slabší, ale nejsou zlomené, lze chodidlo dát do sádry, omezit tak další poškození a zabránit deformacím. Sádra chodidlo znehybní a poskytne mu čas na zahojení. U pokročilejších případů může být k nápravě zlomených a deformovaných kostí zapotřebí operace.

Budete mít zájem:  Zelený ječmen a alergie – využití zeleného ječmene při léčbě alergií

Horší či špatný čich může být varovným signálem vážných zdravotních problémů

Pokud máte cukrovku/diabetes, je velmi důležité, abyste se o své nohy dobře starali tím, že budete dodržovat správný režim péče o chodidla.

Každý den byste si měli chodidla prohlížet, zda se na nich nevyskytují známky vředů nebo jiných problémů, a o případných nálezech se poradit s lékařem.

Pokud spolupracujete s podologem nebo diabetologem, všechny problémy a dotazy probírejte s ním. V opačném případě se můžete poradit s lékařem ve svém středisku NephroCare.

S lékařem se poraďte v případě výskytu některého z následujících příznaků:

 • podrážděné, zarudlé, oteklé nebo bolestivé rány nebo puchýře na prstech u nohou nebo chodidlech,
 • popraskaná kůže, která se nehojí,
 • citlivost nebo zesílení nehtů,
 • plíseň na nohách nebo nehtech,
 • jakékoli příznaky infekce, otoku nebo výtoku,
 • změny stávajících vředů nebo okolní pokožky.

Pokud budete pravidelně provádět tato samovyšetření, budete schopni všechny možné problémy odhalit včas. Díky rychlému zahájení efektivní léčby můžete minimalizovat rozvoj komplikací.

Máte-li potíže s prohlížením vlastních chodidel, požádejte o pomoc s každodenními prohlídkami chodidel člena své rodiny, případně si promluvte s lékařem nebo sestrou ve svém dialyzačním středisku.

Nezapomeňte: pokud máte potíže s udržováním hladiny glukózy pod kontrolou, je velmi důležité, abyste se o situaci poradili se svým lékařem.

 • Každý den kontrolujte, zda se na chodidlech nevyskytuje zranění.
 • Každý den si omývejte nohy mýdlem a teplou vodou a pečlivě je usušte
 • Chodidla udržujte v teple a suchu. Udržujte pokožku vláčnou a bez prasklin používáním neutrálního krému.
 • Předcházejte plísňovým infekcím pomocí sprejů a pudrů.
 • Pravidelně si stříhejte nehty a odstraňujte mozoly pemzou (nikdy používejte ostré nástroje).
 • Nechoďte naboso.
 • Volte pohodlné koženou nebo plátěnou obuv.
 • Pravidelně dezinfikujte svou obuv (formalínem).
 • Nekuřte. Kouření zhoršuje zásobování chodidel kyslíkem a zvyšuje riziko komplikací.

Horší či špatný čich může být varovným signálem vážných zdravotních problémů

Copyright © Fresenius Medical Care – DS, s.r.o. 2020. Všechna práva vyhrazena.

Kdy vaše tělo volá o pomoc? Tyto signály nepřehlížejte!

 • Naše tělo dokáže příznaky nemoci oznámit ještě před tím, než se objeví. Proto ho dobře poslouchejte a varovné signály nepřehlížejte. Mohlo by se totiž stát, že si tak zaděláte na pořádný zdravotní průšvih. Kdy vaše tělo volá o pomoc?Tělo je důmyslný stroj. Jak moc lidé dokážou poznat, že je s ním něco v nepořádku? Na to se zaměřil průzkum britských vědců. Potvrdilo se, že lidé spoustě signálů těla, zejména těm méně obvyklým, prakticky nevěnují pozornost. Vědci proto vytipovali hned několik varovných příznaků. Většina z nich sice neznamená přítomnost rakoviny, ale některé z nich mohou být prvními signály onemocnění a návštěva lékaře může zachránit život. Kdy bychom měli zpozornět?
 • Rakovina plic může způsobit otoky v obličeji, na krku, na pažích a v horní části hrudníku. Stává se to v situaci, kdy nádor tlačí na žílu a blokuje průtok krve v hrudníku a obličeji.  Skoncujte s otoky nohou! Vaše hlavní zbraně jsou citrusy a studená sprcha
 • Zažitá domněnka, že rakovina, přinejmenším zpočátku, vůbec nebolí, je mylná. Bolestí tělo signalizuje nějaký problém. Když vás začne bolet kupříkladu paže nebo noha, přičemž bolest je různá, od tupé až po silnou, a vystřeluje někam dál do těla, a navíc trvá dlouhou dobu, zajděte k lékaři. Může, i když nemusí, jít kupříkladu o rakovinu kostí nebo vaječníků. Co všechno prozradí jazyk o vašem zdraví? Pozor na jeho barvu a povrch!
 • Nádor v blízkosti pohybového centra může způsobit různě intenzivní poruchy hybnosti, a to od poruch minimálních, kdy vám pouze nejde zapnout knoflík u košile, až po závažné, kdy jde o ochrnutí na celou polovinu těla. Podobným způsobem může být porušeno centrum řeči, sluchu nebo zraku. V takových případech není na co čekat a je nutné objednat se k lékaři.  Zdravotní zlozvyky podle horoskopu: Co nejvíce trápí vaše znamení?
 • Signálem, že se blíží příchod rakoviny, může být také nevysvětlitelný úbytek na váze kolem 4,5 kilogramu. „Častým důvodem úbytku váhy při nádorech bývá nevolnost, která je spojená s potížemi při vyprazdňování. Příčinou hubnutí může být i nechutenství, což je další signál,“ říká gastroenterolog Marek Beneš. Takové příznaky se vyskytují například při nádorech tlustého střeva, slinivky, plic nebo při leukémii.  Proč jste stále unavení? Můžou za to stres i špatná strava
 • Vysoká hladina vápníku v krvi může být příznakem hned několika typů rakovin – od rakoviny prsu až po rakovinu plic. „Bolesti hlavy, únava, potíže s močením a podobně, to všechno můžou být poměrně nespecifické příznaky. Vysoká hladina vápníku v krvi se ale dá zjistit při běžném vyšetření krve i u praktického lékaře,“ tvrdí internista Petr Mach.Náš tip: Chodíte na pravidelné preventivní prohlídky k lékaři a máte pocit, že tak děláte pro své zdraví maximum? Zjistěte, na co všechno máte nárok, a pokud vás trápí dlouhodobé problémy, se kterými si nevíte rady, víme, kam se můžete obrátit. O tom všem se dočtete v novém čísle magazínu Blesk pro ženy, který seženete na novinových stáncích, nebo si ho můžete objenat v tištěné či elektronické podobě v našem iKiosku ZDE. Jak poznáte, že vám chybí hořčík? Sledujte tyto příznaky Branky, body, kokoti: Jakl káže o volebním právu žen, víla míří do Senátu!

Proč lidé ztrácejí čich?

Foto: Motortion Films, Shutterstock.com

Obyčejná rýma, alergie, některé léky anebo třeba zranění hlavy. To vše může způsobit hyposmii – částečnou ztrátu čichu. Většinou se stav upraví sám, ale někdy je třeba zajít k lékaři. Komu hyposmie hrozí?

Částečnou, či dokonce úplnou ztrátu čichu zažil každý, kdo měl někdy rýmu. Většinou se stav zlepší sám, i když to může být hodně nepříjemné. Špatný čich zhoršuje orientaci v prostoru a zvyšuje riziko úrazu, nebo dokonce smrti – nemusíte si všimnout varovných signálů, jako je zápach plynu, ohně nebo zkaženého jídla. V jakých dalších situacích hrozí potíže s čichem?

Částečná ztráta čichu neboli hyposmie má mnoho různých důvodů – může se jednat o vedlejší efekt alergie,nastydnutí či třeba o důsledek zranění hlavy. Příčinou mohou být i malé výrůstky v nose či dutinách zvané polypy, vybočení nosní přepážky, kouření, hormonální nerovnováha, potíže se zuby nebo některé léky (určité druhy antibiotik, antidepresiv nebo antihistaminik).

Ke ztrátě čichu může přispět i práce v chemickém provozu anebo užívání drog (kokain) a lze si ji způsobit i některými nosními kapkami. „Při dlouhém používání dojde k zhrubnutí nosní sliznice až k neprůchodnosti. Kapky proto vždy užívejte dle instrukcí v příbalovém letáku a neprodlužujte dobu užívání,“ radí MUDr. Marie Skalská, zakladatelka Pro Fit Institutu.

Foto: puhhha, Shutterstock.com

Budete mít zájem:  Nemám orgasmus. jsem opravdu frigidní? jak ho mít?

Poruchu čichu může způsobit nevhodné užívání některých nosních kapek

Problémy s čichem však mohou signalizovat i některá závažnější onemocnění, jako je Parkinsonova či Alzheimerova choroba nebo roztroušená skleróza – v těchto případech není porucha „v nose“, ale v oblasti čichových drah a center. Od závažnosti spouštěče se odvíjí i způsob léčby.

Je-li zhoršení čichu způsobeno alergií nebo nachlazením, obvykle časem samo odezní. Pokud však přestanete cítit po zranění hlavy nebo při nemoci postihující nervy, nemusí být úplné uzdravení možné. Příčinu odhalí jedině lékař. Jestliže zaznamenáte, že bez zjevného důvodu ztrácíte čich, obraťte se na něj – a to zejména v případě, že je změna náhlá a závažná.

Na ORL (ušní, nosní, krční) vás lékař pořádně vyšetří, a bude-li to potřeba, provede nepříjemnou, ale nutnou rinoendoskopii: do nosu strčí tenkou dlouhou trubičku s kamerou a bude hledat známky otoku, krvácení, hnisu, výrůstků, nádorů či jiných blokád. Není-li příčina odhalena ani touto cestou, pravděpodobně vás pošle za neurologem, který doporučí vyšetření magnetickou rezonancí, aby se zjistilo, zda jsou v pořádku oblasti mozku detekující pachy.

Foto: LightField Studios, Shutterstock.com

Už nikdy neucítit vůni kávy! Způsobit to může zranění hlavy, infekce i polypy

A jak se odhalená hyposmie léčí? V lepším případě léky, jako jsou steroidy a antihistaminika, které zklidňují zánět způsobený alergií nebo infekcí dýchacích cest. Podle MUDr.

Davida Freje z pražského Centra funkční a holistické medicíny zde může pomoci i přírodní léčba: „Jedná se o proplachování nosu slanou vodou a také o speciální metodu, kdy se po napaření například s eukalyptem aplikují olejové bylinné kapky do nosu před spaním.“ (Umíte si proplachovat nos slanou vodou?)

Někdy pomůže chirurgický zákrok – srovnání vybočené přepážky, odstranění polypů nebo jiných překážek. Je-li problém neurologické povahy, řešení nemusí být možné vůbec.

Dejte redakci i ostatním čtenářům vědět, jaký obsah stojí za přečtení.

Články s nejvyšším počtem Líbí se se budou častěji zobrazovat na hlavní stránce Seznamu a přečte si je více lidí. Nikomu tak neuniknou zajímavé zprávy.

Zhoršený čich může být varováním před vážnou nemocí

Hlavní obsahZhoršený čich může signalizovat řadu nemocí.Foto: Profimedia.cz

Proto je dobré tento signál vnímat, včas zajít k lékaři a zapátrat po tom, co se děje. U těchto dvou nemocí bývá totiž zhoršení čichu nebo jeho ztráta jedním z časných signálů, který předchází ostatním příznakům obou chorob. Obvykle se objevuje jako první, navíc ve chvíli, kdy pacient ještě nemá narušené poznávací funkce mozku.

Pokud se tyto nemoci podaří diagnostikovat a léčit včas, tedy v počátečních stadiích, nebo dokonce ve stadiích, která jim předcházejí, dokážou lékaři většinou přibrzdit jejich rozvoj.

Například Alzheimerově chorobě předchází období takzvané mírné kognitivní poruchy. Když ho lékaři diagnostikují a léčí hned zkraje, může pacient získat několik let kvalitnějšího života. A nezatěžuje svou rodinu, jejíž pomoc i péči bude dřív nebo později hodně potřebovat.

Kromě Alzheimerovy nebo Parkinsonovy choroby je zhoršený čich příznakem i řady dalších nemocí.

Zhoršený čich může signalizovat:

 • epilepsii;
 • schizofrenii;
 • roztroušenou sklerózu;
 • amyotrofickou laterální sklerózu, onemocnění, při kterém dochází k odumírání nervů, které řídí činnost svalů. Má ji například geniální fyzik Stephen Hawking a zemřel na ni politik Stanislav Gross;
 • neurodegenerativní onemocnění mozku, kterému se říká Huntingtonova choroba, ale i další nemoci.

Pokud se vám čich zhoršuje, je dobré to probrat s lékařem. Řada pacientů si však bohužel neuvědomuje, že u nich ke zhoršení došlo. Bývá to dokonce docela častý jev. V tom případě by si jejich problému měl všimnout partner nebo blízcí příbuzní.

Signál zhoršeného čichu je však potřeba brát s rozumem. Znepříjemňuje život například spoustě kuřáků a u nich nemusí znamenat žádné riziko zmíněných nemocí.

Problémy s čichem se u člověka mohou objevit také tehdy, když ho trápí chronický zánět vedlejších nosních dutin nebo neustálé alergické rýmy. Někdy nám čich oslabí nosní polypy, tedy výrůstky na nosní sliznici.

Jindy s ním máme potíže po úrazu, při kterém dojde k poškození nebo zdeformování nosních kostí. A logicky také tehdy, pokud se nám objeví na nosních sliznicích nádor.

Horší čich mívají také pacienti s chronicky nemocnými ledvinami, zejména pak ti, kteří chodí na hemodialýzu.

Výzkumy ukázaly, že si své potíže neuvědomovali, ale také to, že se u nich čich zlepšil poté, co jim zdravotníci udělali dialýzu. Proč dochází k této pozitivní změně, zatím lékaři nevědí.

V každém případě je zhoršený čich signál. O tom, co může znamenat, bychom měli promluvit se svým praktickým lékařem.

Američtí psychiatři z Columbia University prezentovali loni v Torontu na mezinárodní konferenci výsledky svého výzkumu. To, jak ztrácíme schopnost rozeznávat pachy, může podle nich předpovědět s velkou pravděpodobností riziko rychlého ubývání paměti.

Při výzkumu využívali standardizovaný test čichu, takzvaný UPSIT (anglická zkratka: University of Pennsylvania Smell Identification Test). Pacienti čichali ke vzorkům v brožuře a zaškrtávali odpovědi. Test je poměrně jednoduchý, navíc blížící se demenci zaznamená obvykle dřív než třeba magnetická rezonance, která zkoumá změny na mozku. To je zajímavý závěr jejich bádání.

Dejte redakci i ostatním čtenářům vědět, jaký obsah stojí za přečtení.

Články s nejvyšším počtem Líbí se se budou častěji zobrazovat na hlavní stránce Seznamu a přečte si je více lidí. Nikomu tak neuniknou zajímavé zprávy.

Hlavní zprávy

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Adblock
detector