Vítězství v léčbě diabetu

Diabetes melltius, česky zvaná úplavice cukrová, odtud pochází známější název cukrovka. Je to onemocnění látkové výměny, kdy v těle nedochází k dostatečné přeměně cukrů a k poruše zpracování tuků, bílkovin, minerálních látek a vody. V tomto článku si projdeme nejdůležitější pojmy, které se s onemocněním pojí.
 

Diabetes je celoživotní chronické onemocnění, pro které je charakteristická zvýšená hladina glukózy v krvi – hyperglykémie. Diabetik se nemůže zcela vyléčit, ale pomocí dobré životosprávy, vyvážené stravy a správné léčby může žít bez větších omezení plnohodnotný život. Pokud se však o sebe nestará tak, jak by měl, vznikají komplikace, které mu dokáží pořádně znepříjemnit život.

Vítězství v léčbě diabetu Glukóza

Je životně důležitá pro všechny buňky, kterým slouží jako rychlý zdroj energie při zvýšené fyzické námaze. Rovnováhu glukózy v krvi ovlivňují hormony glukagon a inzulin. 

Vítězství v léčbě diabetu Inzulín

Inzulin produkují beta buňky neboli β buňky, umístěné v Langerhansových ostrůvcích ve slinivce břišní (pankreatu). Jeho úkolem je snižovat hladinu cukru v krvi. Je to hormon bílkovinné povahy, který umožňuje glukóze přesun z krve do buněk, kde se cukry štěpí na jednodušší látky, čímž dochází k uvolnění energie nebo ukládání glukózy do rezerv v játrech a svalech ve formě glykogenu.

Vítězství v léčbě diabetu Cukrovka = nedostatek inzulinu

Příčinou cukrovky je neschopnost organismu produkovat nebo využívat hormon inzulin. Podle toho rozdělujeme diabetes na dva typy:

 • Diabetes typ 1 – organismus neprodukuje žádný vlastní inzulin.
 • Diabetes typ 2 – tělo inzulin sice produkuje, ale jeho účinek je nedostatečný, protože je ho málo, nebo citlivost organismu na jeho působení není dostatečná.

Příznakům jednotlivých typů diabetu jsme věnovali samostatný článek „Příznaky diabetu“.

Proč je důležitá léčba?

Neléčený diabetes vede k závažným komplikacím, které nemocného omezují v běžném životě, a v nejhorším případě mohou mít zcela fatální důsledky. Při léčbě cukrovky je důležitá pravidelná spolupráce pacienta s ošetřujícím lékařem a správná životospráva.

Pokud je hladina glukózy dlouhodobě vysoká, dochází ke změnám malých cév, což může způsobit postižení srdce a cév jak v dolních končetinách, tak v mozku, kde může dojít k následným mozkovým příhodám. Cílem léčby je tedy udržení hladiny glukózy v normě, pomocí umělého doplňování inzulinu.

Včasné odhalení diabetu je pro léčbu zásadní a lze ji odhalit změřením cukru v krvi.

Vítězství v léčbě diabetu

Vítězství v léčbě diabetu Historie cukrovky

První zmínky pocházejí z poloviny 2. tisíciletí před naším letopočtem. Pojem diabetes se objevil na konci 1.o století našeho letopočtu a o několik desítek let později je popsán už i první způsob léčby.

 
V roce 1907 byly objeveny β buňky v Langerhansových ostrůvcích a v roce 1921 byl kanadskými lékaři Frederickem Bantingem a Charlesem Herbertem Bestem objeven inzulin. Od té doby můžeme diabetes úspěšně léčit.

Vítězství v léčbě diabetu Světová pandemie

Diabetes představuje ve 21. století vážnou nevyléčitelnou nemoc. V současnosti patří k jedné z nejčastějších neinfekčních nemocí na světě. Dlouhodobý a prudký nárůst pacientů po celém světě je způsoben životním stylem. V našem jídelníčku často převládá jídlo bohaté na sacharidy a nedostatek pohybu. Jak správně jíst se dozvíte v článku „Desatero zdravé stravy pro diabetiky 2. typu“.

Vítězství v léčbě diabetu Úspěšná léčba diabetu stojí na 3 hlavních pilířích

 1. Dietní opatření
 2. Fyzická aktivita
 3. Medikace
 4. A v poslední době se stále častěji hovoří o čtvrtém pilíři, kterým je edukace.

Vítězství v léčbě diabetu Jak si změřit hodnotu cukru v krvi

Měření hodnoty glykémie patří mezi pravidelné testování krve v rámci preventivních vyšetření u praktického lékaře. Pojišťovny ji plně hradí od 30. roku věku. Bohužel diagnostika diabetu roste i u mnohem mladších pacientů.

Rozhodli jsme se proto ve vybraných BENU lékárnách nabídnout screening diabetu pro držitele BENU lékové karty zdarma.

Protože včasným záchytem vysoké glykémie a léčbou předejdete mnoha zdravotním komplikacím, které s sebou nese zvýšená hladina cukru v krvi.

[PDF EPUB] Ledviny a léčba diabetu – NEW DOWN PDF

Vítězství v léčbě diabetu

Ledviny a léčba diabetu je skvělá kniha. Tuto knihu napsal autor Miloslav Franěk. Přečtěte si s námi knihu Ledviny a léčba diabetu na newdawn.it

Vítězství v léčbě diabetu

Kniha se zabývá velmi aktuálním tématem léčebného ovlivnění patofyziologických mechanismů v ledvinách při terapii diabetu 2. typu. V úvodních kapitolách je vysvětlena úloha ledvin při regulaci glykémie, vzniku diabetu 2. typu, a jsou probrány možné renoprotektivní účinky nových perorálních antidiabetik.

V dalších částech je pozornost věnována mechanizmu účinků gliflozinů, výsledkům klinických studií s těmito léky a jejich praktickému použití v léčbě diabetu. Širší pohled na postavení gliflozinů v léčbě diabetu přinášejí kapitoly o algoritmu léčby diabetu včetně jeho terapie u pacientů s onemocněním ledvin.

Autoři nastiňují rovněž budoucnost a perspektivy použití gliflozinů v kontextu s dalšími terapeutickými možnostmi.

 • AUTOR: Miloslav Franěk
 • VELIKOST SOUBORU: 8,50 MB
 • ISBN: 9788020440624
 • NÁZEV SOUBORU: Ledviny a léčba diabetu.pdf
 • DATUM PUBLIKOVÁNÍ: 2016

NephroCare – Pacienti – Ledviny a onemocnění ledvin …

Hledáte Ledviny a léčba diabetu: současnost a perspektivy terapie glifloziny od Martin Haluzík,Rychlík Ivan a kolektiv? Dnes objednáte, zítra vyzvednete… a můžete začít číst. 33 prodejen po celé ČR

Přelomová léčba diabetu z IKEM – Ledviny.cz – o životě s …

Ledviny a léčba diabetu:současnost a perspektivy terapie glifloziny Kniha se zabývá velmi aktuálním tématem léčebného ovlivnění patofyziologických mechanismů v ledvinách při terapii diabetu 2. typu. V úvodních kapitolách je vysvětlena úloha ledvin při regulaci glykémie, vzniku diabetu 2. typu, a jsou probrány možné …

 1. Matematika pre stredoškolákov.pdf
 2. Choroby mačiek.pdf
 3. Balkony a terasy.pdf
 4. Metro v ríši duchov.pdf
 5. Síň slávy SF II B.pdf
 6. Oblúky.pdf
 7. Mykózy.pdf
 8. Veľká kniha tmy.pdf
 9. Ostrov.pdf
 10. Kleopatra na egyptskom tróne.pdf
 11. Problémy se Vzkříšeným.pdf
 12. V hodině svítání.pdf

Links

 • DMCA
 • ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ
 • KONTAKT
 • PODMÍNKY

Nové léky usnadňují léčbu diabetu, pacientů však stále přibývá

13. 11. 2020 Autor pf Téma Tiskové zprávy

„Lidí s cukrovkou přibývá, v naší ambulanci máme odhadem dva až tři nové pacienty za týden,“ upozorňuje lékařka Alice Dundrová z diabetologické ordinace Nemocnice Blansko u příležitosti Světového dne diabetiků, který si připomínáme v sobotu 14. listopadu.

Podobně jako ostatní nemocniční ambulance, také ta diabetologická v současné době funguje zejména distančně. Osobně do ordinace přicházejí v těchto dnech především noví pacienti, které je potřeba naučit aplikovat inzulin nebo zacvičit v používání glukometru. „Ostatní pacienty kontaktujeme telefonicky.

Valná většina našich pacientů je vybavena glukometry, takže si měří hodnoty cukru v krvi doma, po telefonu pak výsledky konzultujeme, probíráme jejich současný zdravotní stav, stravovací zvyklosti, pohybový režim a na základě toho upravuji léčbu.

Recepty pak pacientům odesíláme formou SMS zpráv do telefonu,“ vysvětluje Alice Dundrová.

Vítězství v léčbě diabetuStejně jako u většiny onemocnění, také v léčbě cukrovky se objevují nové trendy a terapii lze tzv. ušít pacientovi na míru. Základem léčby sice stále zůstává dieta a pohyb, nicméně v posledních letech se objevilo několik nových moderních antidiabetik, která jsou velmi účinná a kromě vlivu na snižování cukru mají také ochranné účinky na srdce a ledviny. „Velké oblibě se u nás diabetologů i pacientů těší také nové léky, které kromě snižování cukru vedou svým účinkem i k hubnutí. A pro uvědomělejší pacienty bývá váhový úbytek krásný motivační faktor k tomu, aby se snažili zhubnout a tím zlepšit svoji kompenzaci cukrovky i dále. Je jen škoda, že podávání těchto léků je omezeno úhradovými podmínkami pojišťoven a nemůžeme je tak nabídnout většímu počtu pacientů,“ říká diabetoložka.

Budete mít zájem:  ZUMBA: Spontánní tanec v tělocvičně

U diabetiků s 1. typem cukrovky jsou velkým pokrokem glukózové senzory. Ty umožňují monitorování hladiny cukru kontinuálně, pacienti zjistí svoji glykémii pouhým přiložením čtečky k senzoru, který je zaveden podkožně do paže.

Odpadá tedy píchání do prstu a měření glukometrem. U diabetiků s cukrovkou 1. typu jsou tyto senzory důležité především k předcházení hypoglykémiím, tj.

snížení hladiny cukru, které může někdy vést až poruše vědomí a ohrožení na životě.

Cukrovka je chronické metabolické onemocnění charakterizované vysokou hladinou cukru krvi. Podle příčiny se diabetes dělí do několika skupin. Jednou z nich je diabetes mellitus 1. typu, který je podmíněný autoimunitně, tzn. že se v organismu vytvářejí autoprotilátky, které ničí beta-buňky slinivky vyrábějící inzulin.

Tito pacienti jsou celoživotně závislí na podkožně podávaném inzulinu. Dále se personál diabetologické ambulance stará o pacientky s těhotenskou cukrovkou, která je vázaná na hormony placenty a vyskytuje se jen v těhotenství. Valnou většinu diabetiků pak tvoří lidé s cukrovkou 2. typu, nesprávně označovanou také jako „stařecká cukrovka“.

„Bohužel se setkáváme i s pacienty ve věku kolem 30 let, kteří touto chorobou trpí,“ zmiňuje Dundrová.

Vítězství v léčbě diabetuPříčinou tohoto typu cukrovky je inzulinová rezistence, tj. necitlivost buněk organismu na inzulin. To vede k tomu, že inzulin nemůže cukr dostatečně přenést do buněk (kde slouží jako zdroj energie), ale zvyšuje se jeho hladina v krvi. Dlouhodobě zvýšená hladina cukru pak vede k rozvoji pozdních komplikací cukrovky – poškození krevních cév, čímž dochází k urychlené ateroskleróze (ukládání tuků do stěny cév), jejímž důsledkem může být cévní mozková příhoda (mrtvice) nebo infarkt myokardu. Velkým strašákem diabetiků je amputace dolních končetin při špatně se hojících defektech na nohách v důsledku špatného prokrvení. Dále pak zvýšená hladina cukru v krvi vede k poškození cévek na sítnici oka, z čehož plyne zhoršování zraku, zhoršuje se funkce ledvin až nutností očišťovat krev umělou ledvinou (dialýzou), poškozují se nervy – vzniká diabetická polyneuropatie vedoucí k necitlivosti především dolních končetin, různému mravenčení, brnění, křečím v nohou, poruchám chůze.

Lidem by měli jejich praktičtí lékaři měřit hladinu cukru v krvi v rámci preventivních prohlídek. „Je ovšem otázkou, jak moc pacienti na tyto prohlídky chodí.

Bohužel jsou i lidé, kteří svého praktického lékaře roky neviděli a k nám přichází s plně rozvinutými příznaky cukrovky.

U těchto pacientů je pak v budoucnu vyšší riziko rozvoje pozdních komplikací,“ podotýká Dundrová s tím, že čím dříve se diabetes odhalí, tím je jeho kompenzace snazší.

V případě cukrovky 1. typu a těhotenské cukrovky prevence v podstatě neexistuje. Co lze ale do jisté míry ovlivnit, je rozvoj cukrovky 2. typu.

K výše zmiňované inzulinové rezistenci totiž přispívá několik faktorů spojených s životním stylem – nedostatek pohybu, nadváha a obezita, strava s nadbytkem živočišných tuků, strava s velkým podílem vysoce průmyslově zpracovaných potravin, nedostatek vlákniny ve stravě atd. „Máme málo pohybu a jíme víc, než potřebujeme,“ shrnuje lékařka.

Pacienti by se měli vzdát jídel s obsahem jednoduchých cukrů (moučníky, čokoládové tyčinky, oplatky, buchty, slazené nápoje), jídel s vysokým obsahem živočišných tuků, omezit alkohol, především pivo pro jeho vysoký obsah sacharidů. Měli by se dostatečně hýbat, což ovšem platí pro všechny, nejenom diabetiky.

Žádné sportovní výkony na vrcholové úrovni nejsou potřeba; zpravidla stačí, když člověk začne chodit. „Chůze je nepřirozenější pohybová aktivita, při které se nejenom spaluje cukr, ale zlepšuje se i fyzická kondice. Chůze pomáhá s hubnutím, snižováním krevního tlaku atd. Svoje pacienty nabádám, aby si (pokud mají tu možnost) pořídili psa.

Pes je skvělý parťák na procházky a většinou člověka donutí jít ven, i když se mu třeba nechce,“ uzavírá Alice Dundrová.

Související tisková zpráva ke stažení:

Jak svému dítěti uženete cukrovku? – FAEI.cz

Mezinárodní diabetologická federace (IDF) hlásí: Bezmála půl miliardy lidí na celém světě trpí diabetem. Čísla jsou šokující – téměř každý desátý člověk se potýká s cukrovkou. Drtivá většina se pak potýká s cukrovkou druhého typu. Diabetes u nás patří k nejprogresivnějším onemocněním, jak jsme psali.

Příznaky cukrovky
– trvalá žízeň
– malátnost
– nucení na toaletu
– špatné vidění
– svědění pokožky

– pocení

„Každoročně v ČR přibývá více než 20 tisíc nových onemocnění a 22 tisíc pacientů v důsledku tohoto onemocnění zemře.

Odborníci odhadují, že přibližně dalších 200 tisíc nemocných pacientů není registrováno a o svém onemocnění neví,“ uvádí Zpráva o zdraví obyvatel ČR, kterou vydává Ministerstvo zdravotnictví ČR.

Cukrovka navíc nebolí a je obtížné ji u dítěte odhalit. Bez diagnózy není správné léčby, diabetik bez léčby hazarduje se zdravím.

Diabetes I. typu. Čistota půl zdraví?

Stále více dětí u nás onemocní diabetem 1. typu. Léčba je možná pouze za pomocí inzulinu. Příčiny uvedeného trendu, s nimiž se ale potýkají i jiné země v Evropě, se zatím lékařům nepodařilo objasnit.

Pro děti je to typická cukrovka, která je dědičným autoimunitním onemocněním. Jde o nemoc, během níž začne vlastní imunitní systém napadat buňky slinivky břišní.

Ta přestane produkovat hormon inzulin, což vede k absolutnímu nedostatku inzulinu v těle.

Jedna z možných hypotéz, zdůvodňující rapidní nárůst nemocných, je založena na hygieně. Tzv.

hygienická hypotéza tvrdí, že dítě onemocní diabetem, protože v kojeneckém a batolecím věku se nedostávalo do styku s běžnými patogeny, které se přirozeně vyskytují v jeho okolí.

Existují sice jen nepřímé důkazy, že pokud se imunitní systém v raném věku nesetkává s viry a bakteriemi, může se u něj spustit autoimunitní onemocnění, jako je například diabetes 1. typu.

„Čistota za každou cenu a neúměrný strach, aby se dítě něčím nenakazilo, pak pro něj mohou mít zcela opačný efekt,“ říká prof. MUDr. Zdeněk Šumník, Ph.D., vedoucí lékař Diabetologického centra Pediatrické kliniky 2. LF UK a FN Motol.

Budete mít zájem:  Mořské plody a zdraví – proč si je dát?

Vítězství v léčbě diabetu

Diabetes II. typu. Obžerství a lenost

Nedostatek pohybu, nepravidelné strava a nadměrný stres, ale především genetické vlivy výrazně pomohou k získání cukrovky druhého typu. Pacienti mnohdy mohou přispět k ovlivnění své prognózy změnou životního stylu, avšak řadě z nich se zkrátka nic měnit nechce, nebo jsou líní a pohodlní.

Získaný diabetes byl v minulosti záležitostí téměř výhradně osob starších 45 let, dnes ho však mají čím dál mladší lidé a výjimkou nejsou ani děti. Strmě totiž stoupá procento dětí s nadváhou.

„Přestože se v léčbě cukrovky dosáhlo zejména v posledních letech velkého pokroku, nedaří se uspokojivě zvládat onemocnění u velké části pacientů, což bohužel vede k rozvoji komplikací a zvyšuje to náklady na léčbu,“ upozorňuje na úskalí léčby doc. MUDr. Martin Prázný, CSc.

, Ph.D., z Diabetologického centra III. interní kliniky VFN v Praze a 1. LF UK.

Sladká, malá vítězství

Zásadní roli v léčbě diabetu, ale i ostatních civilizačních chorob tak hraje motivace nemocných k dodržování léčby, dietních a režimových opatření. Léčba je sice trpělivým během na dlouhou trať, ale při dodržování lékařských doporučení se dají očekávat „sladká“, i když malá vítězství.

Vítězství v léčbě diabetu V evropských zemích je v současnosti 52 továren, které připravují vakcíny proti covid-19. Nejvíce se jich nachází v Německu, kde je takových zařízení čtrnáct, a jednu výrobnu najdeme i v Česku. Klíčová složka …
Ode dneška, tedy od 24. března 2021, se mohou k očkování registrovat osoby mladší 70 let s chronickým onemocněním či zdravotním stavem s vysokým rizikem těžkého průběhu covid-19. Informovalo o tom ministerstvo …
České zdravotnictví potřebuje hlubokou systémovou změnu. Dosavadní snahy představovaly vždy jen dílčí opatření a není možné je nazývat skutečnými reformami. Vyplývá to z průzkumu pro nově založenou iniciativu …
Načíst další Došli jste až na konec! Čechy čeká drahé jaro. Už nyní přitom dochází k největšímu zdražování za posledních skoro osm let. Od zítřka navíc zdražují cigarety. Spotřební daň z krabičky stoupne ze dne na den o deset až třináct korun. Zdražení …
Jeden z největších finančních skandálů v dějinách Německa má dopad i na mnohé Čechy – nemohou platit svými kartami. Platební karty vydávané společností Wirecard jsou totiž od včerejška blokovány. Společnost je po …
Už se vám nechce pracovat, protože jste se podle vašeho mínění už napracovali dost? Pak je ta správná chvíle spočítat si, zda máte nárok na starobní důchod, případně předdůchod či předčasný důchod. Pokud ještě ne, …
Načíst další Došli jste až na konec! Bankovní rada ČNB na svém posledním zasedání, které se konalo předminulou středu, ponechala podle očekávání úrokové sazby beze změny. Dnes zveřejněný zápis z tohoto jednání ukazuje, že centrální bankéři se především …
Nejvyšší kontrolní úřad (NKÚ) ve své výroční zprávě za rok 2020 nekompromisně účtuje se státem a vládou. Kritice podrobuje celou řadu oblastí státní správy, v některých aspektech je ale jeho kritika sporná. Klíčovým …
Podle České národní banky (ČNB) činil objem nesplacených hypotečních úvěrů k 30. listopadu 2020 přibližně 1,3 bilionu Kč. Pouze 0,86 procenta z něj pak představovaly nevýkonné hypoteční úvěry (tzv. v prodlení – …
Načíst další Došli jste až na konec!

Léčba cukrovky moderně a digitálně. Český startup Vitadio boduje u pacientů a získává na svou aplikaci 16 milionů korun

Zakladatelé Vitadio: Boleslav Kristián, Lenka Röhryová, Jan Šomvársky, Ondřej Kulatka

Foto: Vitadio

Když Jan Šomvársky před třemi lety dokončoval své studium managementu v Rotterdamu, ještě netušil, že za pár let bude pomáhat lidem s léčbou diabetu 2. typu, neboli typem cukrovky, která je způsobená špatným životním stylem.

Ještě při studiích se potkal s Ondřejem Kulatkou, se kterým si postupně začal budovat cestu k technologicko-medicínskému startupu Vitadio. Ten nyní získává investici 16 milionů korun od kapitálového fondu Nation 1 a andělského investora Petra Skrly.

Ačkoliv Šomvársky lékařství nestudoval, k tématu zdravého životního stylu měl blízko. S dalšími dvěma spoluzakladateli Bolkem Kristiánem a Lenkou Röhryovou tak začal před dvěma roky budovat telemedicínskou platformu.

„Fungovali jsme ve wellness segmentu, ale postupně jsme za začali dostávat čím dál více žádostí od chronicky nemocných pacientů, zejména těch s diabetem 2. typu,“ popisuje pro CzechCrunch Šomvársky, jak se dostal k současnému tématu. Není to ostatně náhoda – všichni čtyři spoluzakladatelé mají diabetes 2. typu v rodině.

Aplikace Vitadio pomáhá s využitím několika technologií

Foto: Vitadio

Tímto onemocněním trpí podle Světové zdravotnické organizace 60 milionů Evropanů, z nichž jen 6,5 % dosáhne cílů léčby. Tým tuzemských podnikatelů se proti tomu rozhodl bojovat moderními metodami a vytvořil aplikaci, která má za cíl navést pacienta na správnou životosprávu, dobré návyky si udržet a ve výsledku tak zmírnit průběh onemocnění.

Na rozdíl od diabetu 1. typu totiž nejde o vrozenou nemoc, ale získanou, a to kombinací genetických předpokladů a špatné životosprávy. Onemocnění, které kvůli snížené produkci nebo účinkům hormonu inzulinu brání lidskému tělu ve správném využívání krevního cukru, je v České republice mimo jiné nejčastější příčinou amputací dolních končetin – ročně jde asi o 10 tisíc případů.

„Pro případné zvrácení diabetu 2. typu je zásadní úprava životosprávy a pravidelný self-monitoring. Dostatečně podporovat takové množství pacientů na pravidelné bázi je však pro zdravotní systém neudržitelné,“ komentuje Jan Šomvársky, proč s myšlenkou telemedicínské aplikace přišel.

Úleva zdravotnímu systému

Právě kvůli omezené kapacitě zdravotního systému aplikace Vitadio pomáhá pacientům mezi jednotlivými návštěvami. Propojuje tak pacienta, jeho ošetřujícího lékaře a nutričního terapeuta přímo z týmu Vitadio, který je s pacientem v kontaktu na dálku. Kontinuálně také získává data o jeho zdravotním stavu a umožňuje terapeutovi zasáhnout, když to pacient nejvíce potřebuje.

„Alternativně po Evropě fungují takzvané disease management programy, které však mají velmi nízkou adopci a pacienti v nich dlouho nevydrží. Oproti tomu se do Vitadio zapíše v průměru sedmkrát více pacientů a úspěšně jich proces dokončí třikrát více,“ popisuje Šomvársky.

Jan Šomvársky, jeden ze zakladatelů startupu Vitadio

Foto: Vitadio

V praxi se Vitadio chce soustředit hlavně na nově diagnostikované pacienty, kteří mají podle Šomvárského největší úspěšnost. Od svého lékaře dostanou kód, s jehož pomocí se pak do aplikace mohou přihlásit. Aplikace následně dokáže pacienty segmentovat podle jejich vzorců chování a předepsat tak individuální režim.

„Hrajeme si například i s myšlenkou personalizovaného jídelníčku a doporučení v reálném čase na základě toho, jakou hladinu glykemie pacient zrovna má,“ nastiňuje Šomvársky svou vizi.

Budete mít zájem:  Kapavka Priznaky U Zen?

Vitadio se aktuálně soustředí hlavně na německý trh – nejen kvůli tamní síti soukromých zdravotních pojišťoven, ale také kvůli nové legislativě, která u našeho západního souseda umožňuje lépe lékařům předepisovat digitální léčbu. Později doufá i v ostrý provoz na Slovensku i v Česku.

Český startup, který na trhu působí od roku 2018, už ale prvním pacientům pomáhá v rámci dvou výzkumných studií. Podle předběžných výsledků se prokázalo, že řešení funguje a dokáže zaručit výsledky mnohem levněji než standardní postupy.

Po byznysové stránce je Vitadio závislé na pojišťovnách. S těmi soukromými vytipovává pacienty, kteří mají v budoucnosti pravděpodobnost výskytu diabetu 2. typu, a následně jim dává do aplikace přístup. Vitadio pak dostane od pojišťovny zaplaceno a v budoucnu směřuje k tomu, že by dostávalo zaplaceno přesně podle toho, zda se stav daného pacienta zlepší.

„Jan a jeho tým přišli s výborným produktem, který může pomoci milionům lidí. Fakt, že jim jde Německo naproti svými zákony, je velké plus.

Mají za sebou úspěchy z investičních soutěží, probíhající studie se slibnými výsledky a partu lidí, které žene i osobní motivace,“ vysvětluje Marek Moravec z investičního fondu Nation 1, který společně s Petrem Skrlou investoval zmíněných 16 milionů korun. Finance startup využije na rozvoj produktu, expanzi na český i zahraniční trh a rozšíření týmu.

Diabetici jsou mezi nejohroženějšími v současné pandemii

Vitadio stejně jako mnohé další podniky ovlivnila současná koronavirová pandemie. Jelikož se diabetici aktuálně složitěji dostávají k lékařům, zpomalil se i náběh testování v klinických studiích.

„Zároveň ale potřebují stálou péči a jejich stav se tak postupně zhoršuje,“ upozorňuje Šomvársky na důvody, proč jsou diabetici v současné situaci jednou z nejohroženějších skupin.

Vitadio tak chce i ve spolupráci s českými pojišťovnami dočasně zpřístupnit svou aplikaci zdarma. „Věřím, že aktuální krize pomůže urychlit digitalizaci zdravotnictví. Společnost je na to připravená,“ uzavírá Šomvársky.

První český zdravotnický portál

Zdravotnické dezinformace patří k nejnebezpečnějším

Současná pandemie koronaviru ukazuje, jaký dopad na společnost mají dezinformace. Regulace dezinformačních médií ze strany státní správy v Česku zatím chybí. Odborníci jako stěžejní v boji proti fake news vidí mediální výchovu mladých lidí již od prvního stupně základních škol a lepší samosprávu profesních organizací.

Kvalita antigenních testů

Zdravotnický koncern AxonLab se sídlem ve Švýcarsku, který má pobočku v pražských Kyjích, prokazatelně disponuje zatím nejpřesnějšími a nejrychlejšími testovacími sadami antigenních testů.

Díky přístroji ExDia TRF Plus nabízí měření pacientům výsledky v případě pozitivity už od tří do maximálně dvaceti minut.

V Česku nyní toto přístrojové měření využívají praktičtí lékaři i zdravotníci pro účely povinného firemního antigenního testování.

Covid vyčerpává rozpočty všech zdravotních pojišťoven

Více než 400 milionů korun za očkování a další stovky milionů za testování jsou reálné odhady letošních „covidových“ nákladů Vojenské zdravotní pojišťovny. K tomu je samozřejmě potřeba přičíst náklady na zdravotní péči o lidi hospitalizované s covidem-19, která je zejména u pacientů na jednotkách intenzivní péče extrémně drahá.

Jít na onkologii dobrovolně

Amelie, z.s., se již od roku 2006 věnuje psychosociální pomoci onkologicky nemocným a jejich blízkým. Vizí společnosti je, aby rakovina byla vnímána jako součást života a poslání vidí v tom, že pomáhá žít lidem stiženým rakovinou.

Dobrovolnický program na onkologických odděleních pro dospělé rozvíjí od svého založení. Akreditovaný program běží nepřetržitě od roku 2009.

Více informací o dobrovolnictví a neziskové organizaci lze nalézt na oficiálních webových stránkách.

Světový den autismu v modrém a VZP

Už třetím rokem budou v noci z pátku 2. na 3. dubna 2021 při příležitosti Světového dne zvýšení povědomí o autismu budovy Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky osvíceny modrým světlem (budova Ústředí v Praze na Vinohradech a Na Pernštýně a budova VZP v Kolíně).

VZP se tak opět připojí k osvětové kampani Česko svítí modře zájmové platformy Naděje pro autismus.

Jejím cílem je zvýšit povědomí veřejnosti o problematice poruch autistického spektra (PAS) neboli autismu a posílit vědomí sounáležitosti a solidarity s lidmi s PAS a s jejich rodinami.

Zdravotní pojišťovny spustily aplikaci pro samotestování

Dnes 1. dubna 2021 je na internetovém portálu www.samotesty-covid.cz spuštěna aplikace všech zdravotních pojišťoven, kde bude možné podat žádost o příspěvek na nákup samoodběrových testů.

Tuto aplikaci včetně internetového portálu vytvořily zdravotní pojišťovny v rekordním čase, za necelý měsíc.

Nový internetový portál obsahuje informace o podpoře programu na provádění samoodběrových testů k indikaci onemocnění COVID-19 z prostředků fondů prevence jednotlivých zdravotních pojišťoven. K nalezení zde budou také odpovědi na základní dotazy a kontakty na jednotlivé zdravotní pojišťovny.

Slezina – postradatelný, ale důležitý orgán

Slezina je důležitý a často opomíjený orgán, který hraje v našem organismu významnou roli.

V orgánu o velikosti lidské pěsti dozrávají bílé krvinky, klíčová složka našeho imunitního systému, jsou zde likvidovány poškozené buňky včetně nefunkčních krevních elementů, zároveň slezina je rezervním zdrojem krve pro případ zvýšené potřeby při zátěži či krvácení.

Podílí se také na recyklaci železa. Přestože není slezina pro naše tělo nezbytná a lze bez ní žít, její nepřítomnost přináší celou řadu komplikací a rizik. Chirurgické vyjmutí sleziny, odborně nazývané splenektomie, volí proto dnes lékaři čím dál tím méně často.

Přesto k tomuto zákroku dochází v případě vážného poranění sleziny nebo při léčbě některých onemocnění krve, jako je imunitní trombocytopenie (ITP); i v tomto případě už ale existují šetrnější řešení.

Lidé cvičili pro pacienty s roztroušenou sklerózou

Více než 6 500 lekcí odcvičili účastníci letošního Maratonu s roztroušenou sklerózou (MaRS). Pacienti i zdraví sportovci letos kvůli koronaviru cvičili bezkontaktně. Své úspěchy si sdíleli prostřednictvím sociálních sítí. Do jubilejního desátého ročníku se zapojili lidé z 51 měst v Česku, Kanadě, Slovensku i Irsku.

Do FN Motol dorazily první dávky přípravku REGN-CoV2

První ze tří zásilek léčivého přípravku casirivimab-imdevimab, známý také jako REGN-CoV2 (výrobci Regeneron/Roche), obdržela 30.3.2021 ráno v počtu 2 000 kusů Fakultní nemocnice v Motole. Společně s FN Brno koordinuje také rozdělení léku do dalších nemocnic. Celkem by prostřednictvím tří dodávek (březen, duben, květen) mělo do ČR dorazit 12 000 dávek tohoto přípravku.

Vlastní obavy z nakažení i vládní opatření zavřely celý národ v domácnostech. Tato skutečnost má za důsledek i to, že lidé mnohdy nenavštěvují lékaře ani s vážnými projevy některých onemocnění. Odkládají řešení různých nemocí na dobu, kdy bude situace klidnější. Jenže jsou chvíle, kdy není taktické zlehčovat příznaky a rizika a přesouvat návštěvu u lékaře na pozdější období.

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Adblock
detector