Solária krachují. Lidé se bojí rakoviny

Slunce má snad každý z nás rád, ale občas zapomeneme na dostatečnou ochranu. Co má vliv na zhnědnutí kůže?Reakce na opalování úzce souvisí s tzv.

fototypy, což je geneticky daná schopnost kůže chránit se pigmentací proti možným nebezpečným účinkům ultrafialového záření. Fototypů je šest. První představuje osobu rusovlasou s velmi světlou pletí a většinou i pihami. Při pobytu na slunci se vždy spálí.

Riziko vzniku kožních nádorů po případném opalování je tu vysoké. Tedy i solária jsou pro ně riziková. Druhý fototyp představuje osoba se světlými vlasy a světlou pletí. V naší populaci je ale nejčastější třetí fototyp, který se zhnědnutím pokožky chrání vždy.

Opalování je tu tedy již relativně bezpečné. Ale i zde záleží na souhrnné dávce světla absorbovaného kůží vzhledem k riziku kožních nádorů.

Přečíst článek ›

Někteří lidé touží po výrazném opálení i v zimě, proto zavítají do solária. Jak často do něj můžeme chodit, abychom si neublížili?Světlo používané v soláriích je především dlouhovlnné ultrafialové pásma A. To vede k rychlému zhnědnutí.

Kratší vlnové délky pásma B jsou zastoupeny spíše okrajově. Obě pásma mají tzv. kancerogenní potenciál, tedy schopnost spustit děje vedoucí ke vzniku kožních nádorů. Nejzranitelnější jsou fototypy 1 a 2.

 Již souhrnná dávka zhruba 300 minut za rok může být nebezpečná.

Jsou tedy i moderní solária nebezpečná?Světlo v soláriích při nadměrné expozici především u nižších fototypů může vést k prekancerózám, tj. předstupni některých kožních nádorů. Jde především o solární keratózu, tj.

počáteční fáze karcinomu, s možností přechodu ve zhoubný. Typický výskyt nádorů je ve sluněných oblastech kůže. A konečně je tu nejzhoubnější kožní nádor, melanom, na jehož vznik má ultrafialové světlo prokazatelný vliv. Takže o naprosté bezpečnosti solárií nemůžeme mluvit.

Navíc solária průkazně urychlují také předčasné stárnutí kůže.

Přečíst článek ›

Lidé se ale přeci jen nejčastěji opalují někde na pláži. Jaká jsou základní pravidla zdravého opalování?Opalování je vyloženě nebezpečné u kojenců. K zásadám bezpečnosti pobytu na slunci patří: nutnost respektovat fototyp kůže a podle toho volit výši ochranného slunečního faktoru.

Z počátku opalování je většinou třeba SPF 30, který můžete po zhnědnutí snížit. Také obnovujte aplikaci ochranného prostředku po pobytu ve vodě, neopalujte se v době od 10 do 15 hodin a případná mateřská znaménka kryjte ochrannými prostředky s vysokým faktorem 50+.

Po slunění se týž den ošetřete reparačními prostředky a neberte léky, které mohou pronikavě zvýšit účinek světla až k těžkým puchýřnatým reakcím.

Solária krachují. Lidé se bojí rakovinyZdroj: ArchivMichal Kárych, předseda České asociace zdravého opalování

Kdysi se říkávalo, že návštěva solária může způsobit rakovinu kůže. Jsou moderní solária nebezpečná?Nejnovější vědecké a lékařské studie ukazují, že správné využívání solárií může pomáhat chránit před rakovinou kůže.

Postupná adaptace kůže na UV záření v soláriu totiž pomocí pigmentace a zesílení zrohovatělé vrstvy kůže zvyšuje její přirozenou ochranu před spálením, které je společně s genetickými předpoklady spojováno se zvýšeným rizikem rakoviny kůže. Navíc solária a jejich UVB záření jsou zdrojem toho nejlepšího vitaminu D, jenž pomáhá snižovat riziko rakoviny obecně.

Takže my jako Česká asociace zdravého opalování doporučujeme využívání solárií jako prevenci spálení a také jako zdroj vitaminu D.

Jak často je doporučeno chodit do solária a nemůžeme si častou návštěvou ublížit?Před návštěvou solária je třeba určit co nejpřesněji typ kůže, vybrat nejvhodnější solárium a doporučit vhodnou dobu opalování.

V soláriu je kůže vždy vystavena nízké dávce UV záření a tato dávka je postupně pomalu zvyšována tak, aby nedošlo ke spálení kůže, ale pouze k vytvoření požadovaného opálení. Začíná se počáteční opalovací kúrou, která znamená 10 návštěv během tří týdnů, a poté se opálení udržuje návštěvami solária 1krát až 2krát týdně.

Vhodné jsou pravidelné mírné návštěvy tak, aby byla kůže na UV záření přivyklá a pravidelně se v těle tvořil vitamin D.

Lidé se ale přeci jen nejčastěji opalují někde na pláži. Jaká jsou základní pravidla zdravého opalování?Opalování je proces zcela přirozený, který kůži nepoškozuje, ale pomáhá ji chránit před spálením, a to pomocí pigmentace a zesílení zrohovatělé vrstvy kůže.

Naopak spálení je třeba se vždy vyvarovat, protože pokud je příliš intenzivní nebo opakované, mohlo by kůži poškodit. Správně bychom se sluníčku měli vystavovat co nejčastěji, ale pouze na krátký čas, aby nedošlo ke spálení. Intenzita slunečního záření se mění vlivem denní doby, ročního období, zeměpisné šířky a nadmořské výšky.

Proto bychom měli dobu pobytu na sluníčku přizpůsobit jeho intenzitě a našemu typu kůže.

Co je tedy pro naši kůži bezpečnější? Solárium, nebo opalování na sluníčku?Opalování probíhá na stejném principu. Není rozdíl mezi UV zářením ze sluníčka a ze solária.

Solárium nahrazuje sluníčko v době, kdy nesvítí, když nemáme čas nebo možnost chodit ven. Někomu vyhovuje, že má v soláriu soukromí a dokáže tam více relaxovat. Někdo zase rád tráví čas venku.

Solária mají tu výhodu, že přesně známe jejich intenzitu a po skončení opalování se sama vypnou, takže na nich lze snadno nastavit správnou dávku UV záření.

Přečíst článek ›

Aktuality a zajímavosti z onkologie

Rubriky: Onkologický výzkum | Onkologická prevence | Česká onkologie | Vývoj projektu NOP On-line

EU vyráží do boje proti rakovině, národní plán chystá i ČR
11. 3. 2021 zdravotnickydenik.cz | Další informace…

Eurokomisařka pro zdraví Stella Kyriakidesová vytyčila Evropské unii nelehký úkol. V příští dekádě chce změnit nelichotivé statistiky ohledně prevalence a počtu úmrtí na rakovinu.

Její obsáhlý plán boje proti této zákeřné chorobě si klade ambiciózní cíle. Na jejich splnění vyčleňuje čtyři miliardy eur. Také v ČR se chystá revize národního onkologického plánu.

A zatímco zdravotní péče je u nás v tomto ohledu na poměrně vysoké úrovni, v prevenci a sociální oblasti je stále co dohánět.

Patnáct let Národního onkologického programu České republiky
26. 2. 2021 linkos.cz | Další informace…

Se vstupem ČR do EU v roce 2003 byla i ČR vyzvána k účasti na třídenní instruktážní a harmonizační konferenci Unie pro mezinárodní boj proti rakovině (UICC) v Ženevě zaměřené na tvorbu národních onkologických programů v evropských zemích. V delegaci ČR byli tehdy zástupkyně aparátu Ministerstva zdravotnictví ČR, předseda Ligy proti rakovině prof. Zdeněk Dienstbier a vědecký tajemník výboru České onkologické společnosti ČLS JEP prof. Jan Žaloudík.

Samoodběrový test k pozvánce na screening
15. 2. 2021 Národní screeningové centrum | Další informace…

Pouze třicet pět procent žen starších padesáti let chodí v ČR pravidelně na preventivní prohlídky proti rakovině děložního čípku. Mnohé ženy tak nereagují na opakované pozvánky zdravotních pojišťoven.

Preventivním gynekologickým vyšetřením lze tomuto zákeřnému onemocnění ve většině případů předejít. Přesto v ČR každoročně onemocní rakovinou děložního čípku přibližně 800 žen a více než 300 jich umírá.

Odkládání preventivních kontrol
24. 1. 2021 Česká televize | Další informace…

Ambulantní specialisté upozorňují, že návštěvnost v jejich ordinacích není stále taková, jako před pandemií koronaviru. Odkládání naplánovaných kontrol přitom podle nich může vést k rozvoji onemocnění.

Nebezpečné odkládání preventivních prohlídek
22. 1. 2021 Česká televize | Další informace…

Až o 15 % méně zhoubných nádorů odhalili loni v laboratořích lékaři v několika nemocnicích v Moravskoslezském kraji. Během pandemie koronaviru lidé totiž mnohem častěji odkládají ze strachu před nákazou preventivní prohlídky i kontroly u specialistů. Statistiky za rok 2020 přitom ukazují na výrazný nárůst zemřelých.

Rakovina nespí ani v covidové době. Odkládání vyšetření zkracuje životy
4. 12. 2020 zdravotnickydenik.cz | Další informace…

Pandemie covid-19 dnes polyká skoro všechnu pozornost věnovanou (nejen) zdravotnictví. Bohužel to ale zdaleka neznamená, že ostatní choroby spí. Odsouvání screeningových vyšetření a léčby se přitom může velmi vymstít u onkologických pacientů, u nichž se tak zvyšuje riziko úmrtí. Nejvíce pak odkládáním screeningu riskují ti, u nichž se vyskytují rizikové faktory rakoviny.

Nádorová onemocnění ve starším věku
27. 10. 2015 IBA MU | Další informace…

Stárnoucí populace se stává aktuálním problémem onkologické péče v rozvinutých zemích. U starších onkologických pacientů je nezbytné přihlížet ke specifikům této populace. Dosud však neexistují standardní léčebná doporučení pro starší populaci, neboť vyšší věkové kategorie nejsou dostatečně zastoupeny v klinických studiích.

Adresné zvaní občanů do programů screeningu zhoubných nádorů
15. 1. 2014 IBA MU | Další informace…

V České republice bylo v lednu 2014 zahájeno adresné zvaní občanů do programů screeningu zhoubných nádorů, konkrétně screeningu nádorů děložního hrdla a nádorů prsu u žen, a dále nádorů tlustého střeva a konečníku. Cílem je posílit stávající programy prevence a zvýšit dosud nedostatečnou účast v nich – proto jsou adresně zváni občané, kteří se těchto programů dlouhodobě neúčastní a riskují tak závažné nádorové onemocnění.

» Archiv

Pochyby zmizely, solária způsobují rakovinu

Umělé opalování je stejně nebezpečné jako kouření cigaret, řekla Světová zdravotnická organizace

Londýn/Washington – Od středy už je možné psát rovnítko mezi cigarety, arzen, azbest – a solária.

Tyto čtyři položky mají společné, že pro lidský organismus představují mnohonásobné riziko vzniku rakoviny.

O solária, kde si lidé pořizují opálení ozařováním UV zářením, se vedly letité spory. Zatím poslední, na čem se vědci a lékaři dokázali shodnout, bylo vyjádření, že solária „pravděpodobně jsou pro člověka karcinogenní“.

Navzdory tomu ubezpečují všichni poskytovalé broznové pokožky na svých webových stránkách, že „když se to nepřehání, tak to neškodí“.

Škodí.

Budete mít zájem:  Jak vybrat ořechy do cukroví a kde mají levné

Mezinárodní agentura pro výzkum rakoviny (IARC), což je francouzská odnož Světové zdravotnické organizace, nyní klasifikaci změnila. Definitivně vypustila z formule slovo „pravděpodobně“.

Podle posledních poznatků IARC, z nichž část již ocitoval prestižní časopis The Lancet Oncology medical journal, není sporu o tom, že umělé opalování zvyšuje riziko vzniku rakoviny kůže.

Pětasedmdesátiprocentní risk

„Riziko vzniku kožního melanomu vzrostlo u lidí do třiceti let, kteří používají solária, o 75 procent,“ píše se ve studii.

BBC informovala, že umělý bronz prokazatelně zvýšil možnost vzniku rakoviny kůže právě u cílové skupiny solárních studií – tedy u „dětí“ a mladých dospělých. A doplnila, že se v Británii za posledních třicet let více než zečtyřnásobil počet lidí s rakovinou kůže – ročně už jde o deset tisíc případů.

Zatímco v roce 1977 připadalo na sto tisíc lidí 3,4 osoby s melanomem, nyní je to 14,7 osob.

Studie IARC vznikla na základě poznatků vědců z devíti zemích, kteří zkoumali vznik rakoviny v závislosti na typu a síle radiace – a do šetření přidali i ultrafialové záření, které produkují solární sprchy (či lůžka).

Agentura Reuters uvedla, že navzdory poznatkům lze jen těžko očekávat, že by Světová zdravotnická organizace vydala zákaz používání solárií. Už proto, že umělé slunění může pomáhat při léčení některých kožních onemocnění (jako je lupénka, akné, neurodermitida) nebo při problémech s klouby.

Kolem solárií se nadto točí obchody v hodnotě mnoha miliard.

Některé země nicméně už vlastní omezení mají. V několika státech USA platí restrikce pro teenagery – pokud chtějí získat umělé opálení, musí mít souhlas rodičů či doporučení lékaře.

Tragický příběh Clare Oliverové

V Austrálii nesmí děti do solárií vůbec. A platí nařízení, že veškeré „provozovny“ musí nést viditelné varování, že opalování v soláriu může vést ke zdravotním problémům včetně rakoviny kůže.

Austrálie k tomuto kroku přistoupila pro smrti Clare Oliverové. Dívky, která na rakovinu kůže zemřela v pouhých šestadvaceti letech.

Zhoubný melanom jí lékaři našli v okamžiku, kdy nastoupila po studiu žurnalistiky jako elévka do televize SBS.

Oliverová k nemoci přistoupila jako novinářka a snažila se prokázat spojitost mezi nemocí a předchozími častými návštěvami solárií. „Vždycky jsem se opalování bála… Jenže když mi bylo devatenáct, viděla jsem tu nabídku. Výhodna koupě. Kupte si deset návštěv, dostanete dvacet. A tak to celé začalo…,“ napsala.

Bylo jí dvaadvacet, když do boje s nemocí i byznysem kolem snědé krásy nastoupila. Po čtyřech letech prohrávala, lékaři jí dávali posledních pár dní života. V srpnu 2007 publikovala nesmírně otevřený a emotivní dopis, v němž se loučila se životem a znovu apelovala na čtenáře, aby byli opatrní. (dopis v angličtině si můžete přečíst zde)

„Kdybych se mohla vrátit v čase a promluvit sama k sobě, řekla bych té devatenáctileté holce: Nechoď na solárko. Melanom není nějaká malá rakovina, která se dá snadno vyříznout a budeš v pohodě…,“ napsala.

Zemřela pár dní po publikování tohoto listu.

Aktuality

Publikováno: 25. 3. 2021

Z důvodu opakujících se dotazů upřesňujeme aktuálně platné metodické pokyny NRHOSP o doplňující informace.

Publikováno: 23. 3. 2021

Vzhledem k zátěži personálu PZS v souvislosti s epidemií COVID-19 a rovněž vzhledem k technickým problémům u systémů ÚZIS pro sběr dat byl posunut termín pro odevzdání výkazů E (MZ) 2-01 – Roční výkaz o složkách platu, personálním a provozním vybavení poskytovatele zdravotních služeb a E (MZ) 3-01 – Roční výkaz o složkách mezd, personálním a provozním vybavení poskytovatele zdravotních služeb.

Publikováno: 12. 3. 2021

Přesně před rokem byl ve spolupráci Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR (ÚZIS ČR) a Institutu biostatistiky a analýz Lékařské fakulty Masarykovy univerzity (IBA LF MU) oficiálně spuštěn web s oficiálními a aktuálními informacemi o koronavirové epidemii v ČR.

Publikováno: 10. 3. 2021

Od 11. března 2021 dojde na webu COVID-19: Přehled aktuální situace v ČR ke změně v publikaci celkových počtů aktivních případů. ​​​​​​Box s celkovým počtem aktivních případů bude nahrazen počtem potvrzených případů ve věkové skupině 65+ a trendový graf aktivních případů bude nad daty o 4 týdny zpět.

Publikováno: 4. 3. 2021

Vstupem pro publikaci jsou údaje z Národního registru potratů. Údaje o potratech jsou tříděny podle místa trvalého bydliště ženy, rodinného stavu, věku ženy, stáří plodu v týdnech, druhu potratů (samovolné, miniinterrupce, jiná legální UPT, ostatní potraty a mimoděložní těhotenství), užívané antikoncepce.

Publikováno: 2. 3. 2021

ÚZIS ČR přijme nového kolegu do webstudio.team na pozici senior PHP developer.

Publikováno: 2. 3. 2021

ÚZIS ČR přijme nového kolegu do webstudio.team na pozici senior frontend developer.

Publikováno: 2. 3. 2021

Tato zpráva podává informace o stavu vybraného přístrojového vybavení zdravotnických zařízení dle ročního výkazu T (MZ) 1-01 (dále jen T1). Výkaz se zaměřuje převážně na sledování zdravotnického přístrojového vybavení využívajícího ionizující záření a vybranou nákladnou zdravotnickou techniku.

Publikováno: 25. 2. 2021

Zejména zájemce o problematiku otevřených dat si dovolujeme pozvat na virtuální veletrh [PANDEMIC] Open Data Expo. Akce nabídne zhodnocení učiněných vládních opatření v kontextu využívání a analýzy dat. Představí zkušenosti ze zahraničí a dá prostor institucím, které s daty inovativně pracují a zároveň svá data otevírají.

Publikováno: 22. 2. 2021

Pro oddělení analýzy dat hledáme kolegy/kolegyně na pozici datového analytika, kteří mají chuť nám pomoci se správou a zpracováním velkých objemů dat z oblasti zdravotnictví. Hlavní náplní práce bude zpracování, integrace a analýza zdravotnických dat v rámci Národního zdravotnického informačního systému a příprava výsledkových reportů.

Publikováno: 17. 2. 2021

Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR vytvořil očkovací portál ocko.uzis.cz, kde si každý občan může velmi jednoduchým způsobem ověřit záznam o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19.

Současně si zde může zobrazit a stáhnout certifikát o provedeném očkování.

  Tento očkovací portál, který je součástí modulu „Očko“ Informačního systému infekčních nemocí, hodlá v budoucnu nabídnout kompletní zabezpečený elektronický přehled o všech typech očkování proti infekčním nemocem.

Publikováno: 15. 2. 2021

Pouze třicet pět procent žen starších padesáti let chodí v ČR pravidelně na preventivní prohlídky proti rakovině děložního čípku. Mnohé ženy tak nereagují na opakované pozvánky zdravotních pojišťoven.

Preventivním gynekologickým vyšetřením lze tomuto zákeřnému onemocnění ve většině případů předejít. Přesto v ČR každoročně onemocní rakovinou děložního čípku přibližně 800 žen a více než 300 jich umírá.

Právě na ženy mezi 50 a 65 lety, které se v posledních letech nezúčastnily screeningu, cílí nový pilotní projekt Národního screeningového centra Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR (ÚZIS ČR). Od úterý 16. 2.

2021 budou poštovní zásilkou dostávat samoodběrové sady, pomocí kterých si budou sami moci odebrat stěr z děložního čípku a odeslat ho na vyšetření přítomnosti HPV infekce do laboratoře. Cílem projektu je postupně oslovit až pět tisíc českých žen.

Publikováno: 5. 2. 2021

Mezi početné datové sady o epidemii COVID-19, které ÚZIS ČR poskytuje veřejnosti, přibyla nová otevřená datová sada poskytující informace o vakcinacích na úrovni jednotlivých očkovacích míst.

Publikováno: 4. 2. 2021

Sběr dat a jejich analyzování, které umožňuje popsat celkovou zátěž zhoubnými novotvary v české populaci, patří k dlouholetým prioritám Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR. U příležitosti Dne boje proti rakovině, který každoročně připadá na 4. února, přinášíme shrnutí z aktuální statistiky k tomuto tématu.

Publikováno: 25. 1. 2021

Světová zdravotnická organizace (WHO) jmenovala 18. ledna 2021 Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR (ÚZIS ČR) spolupracujícím centrem WHO pro oblast mezinárodních klasifikací ve zdravotnictví (WHO Family of International Classifications Collaborating Centre, WHO-FIC CC).

ÚZIS ČR se tak dostal do mezinárodní sítě dvaceti nejprestižnějších institucí, které mají v této oblasti zásadní vliv. Status spolupracujícího centra WHO mu zároveň otevírá cestu k intenzivnější výměně informací, k rozsáhlé odborné spolupráci a také k zajímavým finančním zdrojům.

Publikováno: 21. 1. 2021

(Aktualizace 21. 1. 2021) V lednu 2020 vydala Světová zdravotnická organizace (WHO) pokyn k použití kódu U07.1 Mezinárodní klasifikace nemocí (MKN-10) pro kódování případů s laboratorně potvrzeným onemocněním COVID-19, následně byl uvolněn další kód U07.2 (pro případy bez laboratorního potvrzení).

ÚZIS ČR provedl aktualizaci českého vydání MKN-10 s těmito kódy v březnu (resp. květnu u U07.2). Pro potřeby identifikace případů negativně testovaných na COVID-19 při poskytování zdravotních služeb byl v ČR zaveden kód U69.75 Podezření na COVID-19.

V září 2020 vydala WHO další mimořádnou aktualizaci se zařazením nových kódů U08-U10 pro vyznačení stavů, které vznikly v souvislosti s onemocněním COVID-19. Tyto kódy byly do českého vydání MKN-10 zařazeny s platností od roku 2021.

Vzhledem k tomu, že podle harmonogramu tvorby klasifikace CZ-DRG tato nebyla upravena pro specifické zařazování pomocí těchto nových kódů, mohou být tyto kódy pro vykazování akutní lůžkové péče použity pouze na pozici VDG.

Publikováno: 20. 1. 2021

Doplnění Metodiky NZIS, Národní registr reprodukčního zdraví, RODIČKY, verze 034_20201022 – platná od 22. 10. 2020. Toto „doplnění“ nepřináší žádné změny obsahu hlášení, povinně či nepovinně sbíraných údajů ani změnu vstupních kontrol. Jedná se pouze o rozšíření popisu výše uvedených položek, verze pokynů 034_20201022 zůstává nadále v platnosti.

Publikováno: 14. 1. 2021

Metodický návod k zaznamenání provedeného očkování proti onemocnění COVID-19 v systému ISIN.

  • Otevřít návod (PDF soubor, 1,1 MB)

Publikováno: 5. 1. 2021

K 1. 11. 2020 byl registr IS LPZ převeden pod jednotnou technologickou platformu. V souvislosti s tím došlo ke 31. 12. 2020 k vypnutí starého IS LPZ.

Budete mít zájem:  Využijte dovolenkovou náladu k návštěvě trhu

Publikováno: 21. 12. 2020

Lékárenskou péči zajišťovalo (podle Národního registru poskytovatelů zdravotních služeb k 31. 12. 2019) 2 749 lékáren včetně odloučených oddělení výdeje léčiv a 220 výdejen zdravotnických prostředků. Na 1 lékárnu v roce 2019 připadalo v průměru 4 218 obyvatel (bez OOVL).

Zařízení za loňský rok přijala více než 74,1 mil. receptů a téměř 3,9 mil. poukazů na zdravotnické prostředky, tj. 6,93 receptů a 0,36 poukazu na 1 obyvatele ČR.

Každý obyvatel v průměru zaplatil v lékárně na doplatcích k receptům a poukazům spolu s volným prodejem léčivých přípravků a zdravotnických prostředků 1 769 Kč. Celková částka za doplatky léků činila 8,48 mld.

Kč, následně byla zdravotními pojišťovnami vybraným skupinám pacientů vrácena z doplatků částka 776,0 mil. Kč. Celkové tržby lékáren a výdejen zdravotnických prostředků za léčivé přípravky a zdravotnické prostředky činily 91,97 mld. Kč.

Publikováno: 21. 12. 2020

Národní registr pitev a toxikologických vyšetření na odděleních soudního lékařství je novým zdravotním registrem. Tento registr obsahuje data o všech pitvách a toxikologických vyšetřeních, které byly provedeny na odděleních soudního lékařství. V roce 2019 bylo identifikováno 42 případů smrtelných předávkování nelegálními drogami a 133 úmrtí pod vlivem drog z jiných příčin než předávkování.

Publikováno: 10. 12. 2020

Dne 27. listopadu 2020 byla ve Sbírce zákonů ČR v částce 191 zveřejněna vyhláška č. 466/2020 Sb., o Programu statistických zjišťování na rok 2021.

Publikováno: 7. 12. 2020

Podrobná publikace o incidenci onkologických onemocnění v ČR v roce 2017 podle dat Národního onkologického registru.

Publikováno: 3. 12. 2020

U příležitosti Mezinárodního dne osob se zdravotním postižením, který každoročně připadá na 3. prosince, představují odborníci z Ústavu zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS) ČR a z Univerzity Karlovy druhé aktualizované české vydání publikace Mezinárodní klasifikace funkčních schopností, disability a zdraví (MKF).

Publikováno: 22. 11. 2020

Informace o volných kapacitách lůžkové péče pro hospitalizované pacienty s pozitivním výsledkem testu na onemocnění COVID-19 zveřejňuje ÚZIS ČR pravidelně od října 2020. Tato data jsou nyní dostupná ve formátu otevřených dat, a to zpětně pro období „první“ vlny (duben a květen 2020) i „druhé vlny“ (říjen 2020 až současnost).

Publikováno: 18. 11. 2020

Aktuální epidemiologická situace související s onemocněním COVID-19 je od 18. 11. 2020 mapována prostřednictvím Protiepidemického systému ČR (PES), na jehož tvorbě se pod garancí MZ ČR podíleli odborníci ze státní správy a akademické sféry. Na tzv. index rizika, který je počítán z několika epidemiologických ukazatelů, je navázána série opatření podle vážnosti aktuální situace.

Publikováno: 22. 10. 2020

Metodické upřesnění vyplňování položek v modulu novorozenec Národním regsitru reprodukčního zdraví

Publikováno: 21. 10. 2020

Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR (ÚZIS ČR) nedopatřením odeslal nedopracovanou tabulku Echu24.cz s nevalidními daty.

Aktuální a správná data jsou tato.

Publikováno: 12. 10. 2020

Dne 8. 10. 2020 se konal odborný seminář na téma Kategorizace zdravotnických prostředků. Vzhledem k současným protiepidemickým opatřením proběhl distančně elektronickou formou prostřednictvím telekonferenčního spojení (realizovaného v MS Teams) a v omezeném časovém rozsahu 9:30–12:30 hod.

Publikováno: 30. 1. 2019

Od 1. 1. 2019 je v platnosti nová metodika předávání údajů do NOR, která se týká novotvarů nově diagnostikovaných od 1. 1. 2019. Pracoviště oborů patologie / cytologie nevyplňují žádné samostatné hlášení, ale pouze předávají do NOR kopii výsledku bioptického či cytologického nálezu.

Publikováno: 11. 1. 2019

Od 1. 1. 2019 je v platnosti nová metodika předávání údajů do NOR, která se týká novotvarů nově diagnostikovaných od 1. 1. 2019. Rozsah předávaných informací byl výrazně redukován na nezbytně nutné údaje (viz vzorový formulář) a předávání údajů do NOR je postupně převáděno na výhradně elektronickou formu.

Archiv

Prodělala 86 operací kvůli rakovině kůže, za vše může její závislost na opalování v soláriu

Lisa Paceová
Foto: archív Lisy Paceové

V dospívání trpěla Lisa Paceová spoustou komplexů. Neměla téměř žádné sebevědomí a všechny své životní neúspěchy přičítala svému vzhledu. Jako zrzka měla velmi světlou pleť a její tělo bylo pokryto velkým množstvím jemných pih.

Dnes, když se ve svých 44 letech podívá na své tělo plné jizev po 86 chirurgických zákrocích kvůli zhoubným nádorům kůže, ráda by vrátila čas a své tehdejší komplexy značně přehodnotila.

„Kdybych dnes mohla svému 17letému já cokoliv poradit, řekla bych mu, ať nikdy nechodí do solária a chrání se opalovacími krémy,” svěřuje se deníku Mirror Lisa Paceová.

Ve svých sedmnácti letech ale na svět nahlížela jinak. Již po prvním opalování v soláriu, které tehdy měla doma její spolužačka ze střední školy, se cítila lépe.

Nicméně tu pravou závislost na opalování v soláriích si vypěstovala až na univerzitě.

Tehdy hrála za univerzitní tým basketbal a stále častěji se její fotografie začaly objevovat v místních časopisech a televizích, proto se snažila pro svůj vzhled dělat maximum.

V pětadvaceti letech již měla na svém těle 50 jizev.

Foto: archív Lisy Paceové

Nejlépe se přitom cítila, když byla její pokožka opálená. Koupila si tedy permanentku do solária a začala tam chodit pravidelně, a to téměř denně.

„Bylo to neuvěřitelně návykové. Stačilo, aby mi tehdy někdo řekl vypadáš výborně takhle opáleně, a měla jsem důvod v návštěvách solária pokračovat,” vypráví Lisa.

Jak je solárium silné
V ČR a EU platí přísná bezpečnostní norma, která omezuje možnost spálení v soláriu pomocí omezení erytémové účinnosti UV záření na 0,3 W/m2, což je stejná intenzita jakou má letní slunce v poledne při hladině Středozemního moře. To znamená, že pokud se opalujete 10 minut v soláriu Vaše kůže je vystavena stejné dávce UV záření jako když se 10 minut opalujete v létě u Středozemního moře.Pamatujte: 10 minut v soláriu = 10 minut u Středozemního moře. Dle Bunsen-Roscoe zákona stejná dávka způsobí stejný efekt.Zdroj: Česká asociace zdravého opalování 

První zhoubný kožní nádor jí byl diagnostikován v roce 2000. Tehdy začala pracovat ve svém prvním zaměstnání jako trenérka basketbalového týmu na Southeast Missouri State University.

Její matka jí tehdy doporučila, aby navštívila svého praktického lékaře a nechala si udělat alespoň základní preventivní vyšetření.

Protože již měla na svém těle hodně pih, lékař jí doporučil také návštěvu u dermatologa.

Dermatoložka jí hned na první návštěvě udělala biopsii podezřelých znamének na noze a ruce. Její obavy se potvrdily, jednalo se o zhoubné melanomy, které jí následně byly operativně odstraněny. Přestože tenkrát odcházela z nemocnice o berlích, ani ne měsíc po operaci šla opět do solária.

Zlom nastal až po necelém roce, kdy lékaři Lise našli další melanom, tentokrát v obličeji. Po vyjmutí nádoru jí ve tváři zůstala obrovská jizva. „Tehdy jsem si konečně uvědomila, že se musím okamžitě přestat opalovat a začít svou pokožku chránit,” vzpomíná Lisa.

Bohužel tehdy už bylo pozdě. „Již nebylo možné napravit všechny škody, které svými častými návštěvami v soláriu na svém těle napáchala.

Lisa patří do skupiny lidí s extrémně citlivou pokožkou na spálení.

Bez sluneční ochrany u ní může dojít ke spálení pokožky na přímém slunci již po 5-10 minutách, stejné je tomu i v soláriu,” vysvětluje dermatoložka Arielle Kauvarová z New York Laser & Skin Care.

V pětadvaceti letech již měla na svém těle 50 jizev po operacích, které musela kvůli dalším nádorům kůže podstoupit.

V jeden okamžik přitom podstupovala operaci každé tři měsíce. V té době již sama dokázala dost dobře odhadnout, jaké znaménko je pravděpodobně nový zhoubný nádor. Nacházela je na svých pažích, nohou, zádech, hrudníku, ve tváři i nose. Kromě melanomu na svém těle měla i další dva druhy zhoubných nádorů – bazaliom a spinocelulární karcinom.

Během brzké doby absolvovala dalších 25 operací. Tehdy měla pocit, že k doktorovi chodí téměř denně, protože neustále dokola absolvovala kolečko, kdy objevila nádor, lékařka udělala biopsii znaménka, na níž téměř pravidelně navazovala operace.

„Nikdy jsem neviděla nikoho ve věku Lisy, kdo by neměl genetickou poruchu a přitom měl tak obrovský počet zhoubných nádorů na svém těle jako ona,” poznamenala Arielle Kauvarová.

Dnes ve svých 44 letech má za sebou Lisa celkem 86 operací a nikdo se o svou pokožku zřejmě nestará tak jako ona. „Opalovací krém je součástí mého každodenního života, bez něj prostě ven nevycházím. Nanáším si ho na celé tělo hned, jak vycházím ráno ze sprchy a aplikaci pak ještě opakuji v průběhu dne,” svěřuje se Lisa.

Sama by dnes dala cokoliv za to, aby její pokožka byla velmi světlá, plná pih, místo všech jizev, kterými je v současné době její tělo pokryto. Ve své podstatě měla štěstí, že vždy odhalila nádory včas a nemusela podstupovat další léčbu chemoterapií apod.

O to víc apeluje na všechny mladé dívky, aby k opalování přistupovaly zodpovědně, používaly opalovací krémy s vysokými faktory a zbytečně nechodily do solárií.

Podle doktorky Kauvarové by se ke své kůži měli zodpovědně chovat úplně všichni. Riziko rakoviny hrozí úplně každému.

Opalování v soláriích
Podle nedávného výzkumu Americké akademie dermatologie opalování v soláriích zvyšuje riziko melanomu až o 59 %. Riziko melanomu přitom výrazně zvyšuje byť jen jediná návštěva solária. Zatímco celosvětově používání solárií klesá, ve Spojených státech solária navštíví kolem 8 milionů lidí ročně. Solária přitom vyzařují 5 až 115krát vyšší dávky UVA záření než sluneční paprsky během dne.Podle dermatologů dnes neexistuje žádné bezpečné či zdravé opálení. Jakákoliv změna barvy kůže značí poškození pokožky a reakci těla na škodlivé UV záření.
Budete mít zájem:  Slevy mají budoucnost. I na internetu.

Hlavní zprávy

Po koronaviru se má Česko zaměřit na prevenci rakoviny. Na kontroly chodí ale jen polovina lidí

Zásadní je podle odborníků podporovat účast lidí v takzvaném screeningu, tedy pravidelných vyšetřeních rizikových skupin, aby se nádory zachytily ještě ve stadiích, která je možné lépe vyléčit. V Česku se pravidelně sledují kvůli riziku rakoviny tlustého střeva a konečníku lidé od 50 let, rakoviny prsu a děložního hrdla ženy od 45 let.

Kontrol se účastní asi polovina lidí daného věku. Důvody jsou podle odborníků různé, zajímají se o ně i zdravotní pojišťovny, které lidem, kteří k lékaři nechodí, posílají pozvánky na prevenci rakoviny tlustého střeva.

Odborníci volají po edukaci obyvatel

„Je potřeba lidi edukovat, ale i inovovat metody,“ řekl náměstek ředitele Všeobecné zdravotní pojišťovny David Šmehlík. Místo dopisů by se podle něj mohlo lidem telefonovat nebo použít aplikace. Podle předsedkyně onkologické společnosti Jany Prausové musí každý převzít víc odpovědnosti za své zdraví, někteří lidé prostě k lékaři nepřijdou.

„Vždycky bude zhruba 20 procent lidí, které na screening nedostaneme. Ale na těch 80 procent bychom se dostat mohli,“ řekl ředitel Ústavu zdravotnických informací a statistiky Ladislav Dušek.

Podle něj by bylo účinné například zavedení vyššího zdravotního pojištění pro ty, kdo by dopisy od zdravotních pojišťoven opakovaně ignorovali, nebo naopak bonus pro aktivní. „Samotný program na prevenci rakoviny tlustého střeva a konečníku od zavedení v roce 2006 zabránil deseti tisícům rakovin,“ dodal Dušek.

Vytipovaní lidé dostávají poštou set k vyšetření rakoviny tlustého střeva

Počet nádorů podle statistik každoročně narůstá, zemře na ně ale stabilní počet lidí. U řady diagnóz naopak úmrtnost klesá. Spolu se stárnutím populace může za deset let přibýt až 37 procent případů. Za 20 až 25 let pak přijde do seniorského věku další velká populační vlna, takže lékaři očekávají další přírůstek.

Podle Prausové neomezila nijak výrazně léčbu pacientů s rakovinou ani pandemie koronaviru. „Nedošlo ke snížení počtu výkonů u pacientů a nesnížily se náklady na léčbu, protože byla spotřebovaná ve stejné výši,“ řekla.

Onkologická centra pracovala ale s omezeným počtem personálu, aby se jeho skupiny nepotkávaly, a ke všem pacientům musela přistupovat jako k potenciálně infekčním. Pokud se kontroly odsouvaly, tak většinou na přání pacienta, který se nechtěl vystavovat riziku při cestě do nemocnice.

Jak pacienty ovlivnil koronavirus, zkoumala i platforma Hlas onkologických pacientů. Jednačtyřicet procent nemocných uvedlo, že se jejich léčba kvůli koronaviru odsunula. Podle lékařů se to ale dělo jen u těch, u kterých odklad nezpůsobí potíže.

video

90’ ČT24: Čas znovu chodit na preventivní prohlídky

„Musíme – nechci říkat vystrašit – ale trochu vystrašit naše lidi, jak nás vystrašil ten vir. Ale je třeba je edukovat, aby lidé mysleli na prevenci. Jsem přesvědčen, že zachráníme tisíce životů, jako jsme zachránili od koronaviru,“ uvedl premiér Babiš.

Každý den podle něj zemře v Česku na rakovinu 72 lidí, jeden každých 20 minut. Počet úmrtí lidí s koronavirem tak převýší zhruba za 4,5 dne. V Česku zemřelo s nemocí covid-19 dosud 326 lidí.

„Ročně je diagnostikováno 85 tisíc nových případů (onkologických onemocnění), zemře 26 tisíc až 27 tisíc lidí. Zkušenosti se zhoubným nádorem má 570 tisíc lidí,“ dodal Babiš. Podle něj je třeba vyhlásit národní program boje proti rakovině a budovat centra prevence v každém kraji, ideálně oddělená od míst, kde se lidé přímo léčí.

Nejčastější otázky

Samooopalovací nástřiky vypadají velmi přirozeně, jako klasické opálení. Můžete si zvolit ze čtyř druhů odstínů, od jemného zhnědnutí až po maximálně hnědou. Záleží na Vás jakou barvu si zvolíte.

Personál Vám poradí, která barva bude k Vašemu typu kůže nejlepší.

Pokud chcete, aby výsledek byl co nejlepší, je dobré provést důkladný peeling celého těla, tak aby kůže byla naprosto čistá. Nástřiky provádíme v Brně na České a Lidické.

Ideální je přijít na nástřik den předem. Nástřik stojí od 290 – do 490,-Kč

Opalování na sluníčku a v soláriu je úplně stejné. Působí na Vás stejné UV záření a vytváří přirozeným způsobem opálení. Pokud jdete do solária poprvé nebo po delší době, tak mezi první a druhou návštěvou musí být rozestup 48 hodin, aby se zjistilo, zda se na kůži neobjeví alergická reakce. Pokud je vše v pořádku, můžete následně jít i dva dny po sobě, ale vždy tak, abyste nepřekročili dávku UV záření, která by na Vaší kůži vyvolala erytém (začervenání/spálení vyvolané UV zářením). Ale je lepší dát mezi návštěvami den pauzu, aby se kůže zregenerovala a používat kvalitní solární kosmetiku, která zlepší Vaše opálení a kůži dodá potřebné látky a hydrataci.

Pokud s opalováním začínáte, určete si přesně Váš typ kůže a tomu přizpůsobte program opalování. Poradí Vám vyškolený personál v našich studiích.

Mezi první a druhou návštěvou musíte nechat rozestup 48 hodin a následně je dobré během 2 až 3 týdnů absolvovat počáteční opalovací kúru skládající se z 8–12-ti návštěv, kdy chodíte většinou obden.

Kůže si postupně zvyká na UV záření a vy si vytváříte požadované opálení. Následně si opálení udržujete 1x týdně.

Nástřiky jsou hodně vyhledávané právě pro takovéto příležitosti jako jsou svatby, oslavy, párty a podobně. Na vrchní část kůže působí speciální samoopalovací emulze, která reaguje se svrchní vrstvou kůže a probíhá zhnědnutí. Prvních 6 hodin po nástřiku je třeba se vyvarovat fyzické aktivitě, při které by se člověk zpotil, mytí, koupání, sprchování či plavání. Po této době, nejlépe však až druhý den, už je možné normálně fungovat.

Ze strany nevěst máme na nástřiky ty nejlepší reference a na tento problém si ještě nestěžovaly. Přesto doporučuji dojít si na nástřik třeba 1-2 měsíce před svatbou a vyzkoušet, jak vše bude probíhat. Druhý nebo třetí den po nástřiku si vzít nějaké staré bílé třičko a jít si zacvičit nebo zaběhat, abyste se pořádně zpotila a uvidíte, jestli nástřik bude barvit.

Norma 0,3 je přísná bezpečnostní evropská norma pro solária, která stanovuje maximální intenzitu UV záření v soláriu tak, aby se minimalizovalo riziko spálení, protože spálení, obzvláště pokud je velmi intenzivní či opakované, může kůži poškodit, a je potřeba  se mu vždy vyvarovat – jak na slunci, tak v soláriu.

Pokud solárium tuto přísnou normu splňuje, je považováno za bezpečný výrobek. Norma stanovuje i další pravidla pro opalování jako je zavedení hranice 18 let pro opalování v soláriu, omezení vstupu pro lidi s typem kůže I, protože u nich hrozí extrémní riziko spálení kůže, povinnost nosit ochranné brýle v soláriu, dodržovat maximální doporučené opalovací časy apod.

Solária lze rozdělit do tří základních skupin, dle opalovacího účinku.

  • I. Speciální solária pro neopálenou, špatně se opalující a citlivou kůžiTato solária jsou ideální na začátku opalování, kdy ještě neopálenou kůži, pomalu a pozvolna vystavujeme mírnému UV záření, tak aby si kůže na UV záření postupně zvykala, aktivovala se v kůži tvorba pigmentu a kůže získala šetrným způsobem základní opálení.
  • II. Speciální solária pro nedopálenou a normálně se opalující kůžiVe druhé fázi opalování, kdy už kůže získala základní opálení je vhodné přejít na silnější solária s mírně vyšší intenzitou UV záření, kde se základní opálení prohloubí a vytvoří se tmavší opálení a zvýší se přirozená ochrana kůže proti spálení.
  • III. Speciální solária pro opálenou a dobře se opalující kůžiPokud je už Vaše kůže opálená, je vhodné přejít na nejsilnější solária, která ale stále splňují přísnou bezpečnostní evropskou normu, kde získáte nejtmavší opálení a zvýšíte nejvíce přirozenou ochranu kůže před spálení před odjezdem na dovolenou.
  • IV. KOLAGENOVÁ SOLÁRIAKolagenová solária kombinují jemné UV záření a atraktivní červené kolagenové světlo. Díky této unikátní kombinaci je dosaženo krásného a přirozeného opálení i přes výrazně nižší dávku UV záření. Kolagenová solária jsou perfektní pro náročné zákazníky, kteří si chtějí užívat obzvláště jemné opalování a sametovou kůži a zářivou pleť.

Správným využíváním solárií můžete získat krásné opálení, načerpat dostatečné množství vitaminu D pro své zdraví a zvýšit přirozenou ochranu kůže proti spálení, a to dokonce až 6-ti násobně! Při opalování je vždy důležitá umírněnost. To znamená – opalovat se postupně, dle svého typu kůže, postupně dobu opalování zvyšovat, tak aby v žádném případě nedošlo ke spálení kůže.

ANO, z reakcí zákazníků víme, že pravidelné mírné opalování jim pomáhá zlepšovat kvalitu pleti. Zákazníci si velice chválí kolagenové solárium při péči o akné.

Tvoří se výrazně méně a uvádějí, že mají kůži vláčnější.

Rozumné využívání UV záření je při akné všeobecně doporučováno a i v našich studiích je skupina zákazníků, kteří z těchto důvodů pravidelně navštěvují solárium, protože jim to pomáhá.

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Adblock
detector