Letrox 150 – příbalový leták

Lék Euthyrox patří k hojně užívaným přípravkům, vzhledem k tomu, že pomáhá při potížích se štítnou žlázou. Těmi dnes podle odhadů trpí zhruba pět až deset procent obyvatelstva.

Štítná žláza produkuje hormony, které řídí náš metabolismus. V případě onemocnění nastupuje léčba, mnohdy právě pomocí Euthyroxu. Ten nyní mění složení a pacienti, kteří budou užívat již upravenou verzi, by o tom vždy měli být informováni.

Umělý hormon

Léčivou látkou v přípravku Euthyrox je levothyroxin, syntetický hormon štítné žlázy. Má stejný účinek jako přirozeně se vyskytující hormony štítné žlázy. Lék je proto určený pro léčbu onemocnění a poruch funkce štítné žlázy.

Euthyrox se používá pro:

 • léčbu benigní strumy (nezhoubné zvětšení štítné žlázy) u pacientů s normální funkcí štítné žlázy,
 • pro prevenci recidivy strumy po strumektomii,
 • jako substituční léčba, když štítná žláza nevytváří dostatek svých hormonů,
 • pro potlačení růstu nádoru u pacientů s karcinomem štítné žlázy.
 • Euthyrox se používá také pro navození rovnováhy hladiny hormonů štítné žlázy, když je jejich nadměrná produkce léčena pomocí léků brzdících jejich tvorbu.
 • Euthyrox 100 mikrogramů, Euthyrox 150 mikrogramů a Euthyrox 200 mikrogramů se může používat také pro testování funkce štítné žlázy pacienta.

Lék Euthyrox je na lékařský předpis, kdy lékař určí potřebnou sílu tablet. Na trhu jsou tablety od 50 do 200 mikrogramů (50, 75, 88, 100, 112, 125, 137, 150, 200). Změna složení se týká všech těchto variant.

Mění se pomocné látky

Podle informací Státního ústavu pro kontrolu léčiv (SÚKL) a farmaceutické společnosti Merck bude v ČR postupně k dispozici přípravek Euthyrox ve změněném složení.

Pomocná látka laktóza bude nahrazena pomocnou látkou mannitol a přidána bude další pomocná látka – kyselina citronová. „Při odstranění laktózy mohou lék užívat i pacienti s nesnášenlivostí laktózy.

Způsob užívání přípravku Euthyrox zůstává nezměněný.

Přípravek s novým složením je bioekvivalentní přípravku s původním složením, avšak u některých citlivějších jedinců se může mírně lišit resorpce léčivé látky z přípravků s různým složením,“ uvádí SÚKL.

Euthyrox je klíčovým produktem společnosti Merck, která jej začala vyrábět v roce 1973. Podle zástupce společnosti, pokud jde o počet tablet, jedná se o celosvětově nejprodávanější levothyroxin, globálně ho užívá asi osmnáct milionů pacientů, uvedl před časem pro Medical Tribune. Euthyrox je v České republice dostupný už od roku 1992.

Ke změně dochází postupně

Euthyrox v novém složení bude uváděn na trh od září do listopadu, konkrétně v období od 40. týdne do 46. týdne 2019. V tabulce najdete termíny uvedení na trh pro přípravky v různé síle:

Letrox 150 – příbalový leták
Autor: SÚKL

Pro pacienty: vaše dávkování se může změnit

Vzhledem k tomu, že lék je výhradně na lékařský předpis, měli by být lidé užívající Euthyrox informováni svým lékařem či farmaceutem.

SÚKL lékařům doporučuje pečlivě sledovat pacienty, kteří přešli na změněné složení přípravku Euthyrox: „Tato změna může vést k rozkolísání hladin hormonů štítné žlázy a vzhledem k úzkému terapeutickému rozmezí levothyroxinu se může klinicky projevit.

“ Sledování pacientů by dle doporučení SÚKL mělo zahrnovat klinické i laboratorní vyšetření tak, aby bylo zajištěno optimální dávkování pro daného člověka.

Zvláštní pozornost je podle odborníků třeba věnovat specifickým rizikovým skupinám, například pacientům s karcinomem štítné žlázy, kardiovaskulárním onemocněním, těhotným ženám, dětem a starším lidem.

SÚKL předepisujícím lékařům doporučuje zajistit klinické a laboratorního vyšetření, které ověří, že individuální denní dávka bude pro daného pacienta i nadále optimální. Po šesti až osmi týdnech léčby je pak vhodné ověřit hladiny hormonů a v případě potřeby upravit dávkování podle klinické odpovědi pacienta a výsledků laboratorního vyšetření.

Nový Euthyrox poznáte podle obalu

Lékařům a lékárníkům SÚKL doporučuje, aby zajistili dostatečnou informovanost pacientů. Informace pro pacienty o změně je také vložena na začátek příbalové informace do rámečku.

Dochází také k úpravě obalu, aby bylo možné Euthyrox s novým složením snadno odlišit od předchozí varianty. Nejvýraznější změnou je přidání růžového pruhu a částečně růžového pozadí na krabičce léků, kde je nově také rámeček s upozorněním: „Změněné pomocné látky. Čtěte příbalovou informaci.“

V lékárně by pacientům měli doporučit, aby užívali přípravek Euthyrox s novým složením přesně stejným způsobem, jakým užívali přípravek s předchozím složením. Jakékoli případné změny určí lékař na základě klinického a laboratorního vyšetření.

Poté, co začnete užívat Euthyrox s novým složením, byste se již neměli vracet k předchozímu složení.

Hyperfunkce štítné žlázy

      Štítná žláza je malý orgán motýlovitého tvaru, který je uložen na  přední straně krku pod hrtanem a před průdušnicí. Sestává ze dvou postranních laloků a jednoho úzkého prostředního laloku. Za normálních okolností není  vidět ani není hmatná. Váha štítné žlázy  mladého člověka se  pohybuje průměrně mezi 20 – 30 gramy.

Tvoří se v ní hormony štítné žlázy s obsahem jódu, které řídí veškeré reakce látkové výměny organismu. Proto jsou tyto hormony životně důležité – zvyšují obrat energie v těle. Rozlišují se dva základní hormony: L-tyroxin a trijodtyronin.

      U dětí řídí štítná žláza normální vývoj orgánů a tkání (svalstva, nervového systému a žláz), a zajišťuje bezproblémovou funkci krevního oběhu. Hlavní úlohou štítné žlázy v dospělém těle je regulovat fyziologický průběh látkové výměny.

Uvolňování hormonů je řízeno mozkem, který při poklesu koncentrace hormonů v krvi vysílá do štítné žlázy pokyny k uvolnění dalších hormonů. Chlad, psychická a fyzická zátěž vedou k zvýšené koncentraci hormonů v krvi, naopak klid a teplo ji snižují.

      Při chorobné hyperfunkci tvoří štítná žláza a odevzdává k použití tělu mnohem více hormonů, než je ve skutečnosti zapotřebí. Protože dojde k nabídce hormonů převyšující mnohonásobně celkovou poptávku těla, dojde k podráždění všech orgánů, tkání a buněk, využívajících tyto hormony. Výsledkem je zbytečně vysoké pracovní nasazení celého organismu, což logicky vede k typickým změnám a potížím.

      Hyperfunkce štítné žlázy může mít mnoho příčin. Hlavní jednotkou je Basedowova choroba, imunologicky podmíněná hyperfunkce štítné žlázy.       V roce 1840 popsal lékař Basedow z Mersenburgu poprvé nemoc, jejímiž typickými projevy jsou zvětšení štítné žlázy, zvýšená tepová frekvence a exoftalmus (vypoulení očí). Ne vždy se ovšem musí vyvinout všechny symptomy.

      Příčinou vzniku Basedowovy nemoci  je patologická tvorba zvláštních protilátek, které podněcují štítnou žlázu k nadměrné nekontrolované tvorbě hormonů, vyvolávajících příznaky onemocnění. Dodnes není známo, jaké faktory vedou ke vzniku nemoci, na základě častého opakovaného výskytu případů onemocnění v rodině však lze předpokládat, že základy  nemocí jsou uloženy v genomu a dědí se.

     Pacienti většinou mají lehce  zvýšenou tělesnou teplotu a stěžují  si na přecitlivělost na teplo, charakteristická je zvýšená tvorba potu, silný pocit žízně, pokles  váhy  přes zvýšenou chuť k jídlu, častější stolice (se sklonem k průjmům), nervozita, poruchy spánku (případně nespavost), bušení srdce, nápadná únava. Při prohlídce u lékaře se většinou zjistí zřetelně zvětšená štítná žláza, třes prstů, teplé a zpocené ruce, slabost svalů – hlavně stehenních, změny na EKG, zvýšený tep až nad 90 za minutu a šelest na srdci ve fázi vypuzování  krve. Často se  u pacientů vyskytuje i vypoulení očí (exoftalmus).

Budete mít zájem:  Léky Na Výtok Z Pochvy?

Následky

      Onemocní-li pacient s nerozpoznanou hyperfunkcí štítné žlázy nějakým chřipkovitým onemocněním, nebo dostane-li zvýšené dávky jódu (buď ve formě nadměrné dávky  léku nebo v rentgenových kontrastních prostředcích), může dojít k život ohrožující situaci.

Nadměrná tvorba hormonů  totiž v těchto případech vyvolá tak zvanou tyreotoxickou krizi.

Jejím projevem je velké zrychlení srdečního tepu, poruchy srdeční činnosti, horečka až k 41°C, nadměrné pocení s velkou ztrátou tekutin, zvracení a průjem, dále poruchy až ztráta vědomí (koma) a dokonce i smrt.

Rozpoznání/prohlídka

      Většinou až při návštěvě lékaře jsou rozpoznány projevy, které svědčí pro hyperfunkci štítné žlázy. Vyšetření krve prokáže zvýšené hodnoty hormonů štítné žlázy. Při Basedowově nemoci jsou v krvi nalezeny i autoprotilátky podněcující štítnou žlázu. Cenné pro určení hyperfunkce je i zjištění zvětšené štítné žlázy při vyšetření ultrazvukem.

      Lékař se musí rozhodnout pro jeden z možných léčebných postupů  podle věku pacienta a příčiny hyperfunkce. Nezávisle na tom, jaký rozsah škod už  štítná žláza způsobila svou hyperfunkcí, musí být nejprve co nejrychleji omezena tvorba jejích hormonů.

Na řadu přicházejí léky (například thiamazol a carbimazol), které omezují tvorbu hormonů štítné žlázy tím, že zamezují začleňování jódu do nově tvořené bílkoviny. Tím klesne zhruba po dvou týdnech využitelné množství hormonů v těle. Mozek se ovšem pokouší stále znovu vysílat podnětné signály, což vede k  většímu prokrvování štítné žlázy a jejímu dalšímu následnému zvětšování.

Aby se tomu zabránilo, jsou při léčbě nasazeny také velmi nízké dávky hormonů štítné žlázy. Léčba je to ovšem čistě symptomatická a neodstraňuje původní příčinu nemoci. Přesto je možné její pomocí dosáhnout  snížení tvorby hormonů na normální úroveň. Léčba trvá zhruba 1 – 2 roky, na počátku se začíná s vysokými dávkami léků, které se podle celkového zlepšení stavu pacienta postupně snižují.

Poté se rozhodne, zda je ještě dále potřeba provádět nějaká léčebná opatření.       Velké štítné žlázy, které mohou vyvolávat potíže s dýcháním a polykáním, nebo žlázy, jež se samovolně zvětšují, jsou po docílení normální tvorby hormonů operativně částečně zmenšeny.

Po operaci ovšem může dojít k nedostatečné tvorbě hormonů, takže je nutné nasadit po určitou dobu léky s obsahem hormonů štítné žlázy. Alternativou k operaci  je terapie radioizotopem jódu. Radiojód pronikne i do oblastí se zvýšenou tvorbou hormonů, které následně téměř celé zničí. Tak lze docílit trvalého odstranění potíží.

      Jsem léčen na hyperfunkci štítné žlázy. Moje krevní hodnoty homonů jsou pravidelně kontrolovány. Pokusně jsou mi dávky léků stále snižovány, ale protože mi je často velice špatně, dávky jsou mi znovu zvýšeny.

Mám si dělat starosti?      Jestliže věříte svému lékaři, nemusíte si v žádném případě dělat starosti. Často se stane, že první pokus o snížení dávkování skončí nezdarem. Následuje znovu léčba vysokými dávkami, a po určité době se opět přistoupí k pokusu o snížení.

Není-li ovšem možné snížit dávkování dlouhodobě, měla by následovat operace nebo radiojódová terapie.

Přesto, že přípravě informací v našich článcích věnujeme maximální pozornost, všechny zde uvedené informace je nutno považovat za informativní. Při silných potížích, nápadných tělesných změnách nebo před užitím léků se bezpodmínečně ptejte svého lékaře nebo lékárníka. Především těhotné ženy a chronicky nemocní si musí před užitím každého léku vyžádat poučení o jeho vhodnosti a bezpečnosti. Na tento komentář reaguje MUDr. Martin Wald, Ph.D. [2], Na tento komentář reaguje MUDr. Martin Wald, Ph.D. [2], Tento komentář reaguje na Petra [1] 0 Líbí se mi Odpovědět Nahlásit

2MUDr. Martin Wald, Ph.D. 8. 2. 2013 8:19:51

Vážená paní Petro,onemocnění štítné žlázy a jeho léčba je složitý a delikátní problém, který nemůžeme takto řešit po internetu. Přesto se ale pokusím nastínit některé odpovědi na Vaše otázky:1. především si přečtěte pečlivě příbalový leták viz: http://www.merckserono.cz/cmg.merckserono_cz/cs/images/Thyrozol_5_mg_tcm1015_50699.pdf?Version=2. používání jakýchkoli léků (až na naprosté výjimky) je pro plod rizikem3. užívání Thyrazolu není bez vedlejších účinků a proto musíte chodit na pravidelné kontroly, z toho plyne odpověď na vhodnost resp. nevhodnost dlouhodobého použití4. neléčená resp. nedostatečně léčená hyperfunkce štítné žlázy může vážně poškodit organizmus5. pokud lékař – endokrinolog – navrhne chirurgické řešení, pak byste o tom měla vážně přemýšlet a event. vyhledat ještě jiného endokrinologa a takový postup s ním znovu konzultovat6. pokud se rozhodnete pro operaci, pak je nutné se začít zabývat tím, kdo Vás bude operovat. Nikoli tedy nemocnicí ale především konkrétním chirurgem. Obecně lze říci, že v Motolské nemocnici v Praze je takových specialistů nejvíce.S pozdravem Za redakci www.anamneza.cz

MUDr. Martin Wald, Ph.D.

2 Líbí se mi Odpovědět Nahlásit

3jakub10. 8. 2013 17:30:50

Dobrý den,chci se zeptat, mám příznaky od každé fuknce štítné žlázy 😀 doktorka určila sníženou funkci, ale já jsem prostě hubený, nemůžu přibrat, jsem stále nervozní, střídavě zácpa i průjem, větší trřas v rukou, než ostatní..nevím co si o tom mám myslet, jestli si jen něco namlouvám, nebo se doktorka přehlédla v testech?…rád bych slyšel něco i ze třetí strany

Děkuji za odpověď

2 Líbí se mi Odpovědět Nahlásit

4Kateřina21. 9. 2013 19:34:23

Dobrý večer,byla mi náhodně zjištěna hyperfinkce štítné žlázy,výraznější potíže nemám,šlo o náhodný odběr krve,hodnoty mám TSH 0,005,T3 vol. 15,O,T4 vol…49,lékařka mi doporučila užívat Thyrazol ě tbl denně.Problém je v tom,že kojím a je mi moc líto dcerku odstavit.Dr. doporučila postupně během 14dnů odstavit.Nejraději bych ještě nějaký čas kojila…je pro mě riziko oddálit braní léků o nějaký měsíc?Potíže žádné nemám,opravdu šlo o náhodný nález.Moc děkuji za odpověď.Katka Na tento komentář reaguje Hana [9], 7 Líbí se mi Odpovědět Nahlásit

5Jana13. 11. 2013 15:13:10

Dobrý den,vzhledem k věku 46 let jsem si zašla na odběry krve ( naposledy mi brali krev před 8 lety ). Mám zvýšené hodnoty u štítné žlázy TSH S 5.766 T3 volný S 4.3 Anti TPO S 1134. Tak nevím jak moc je to vážné. Na odborné vyšetření čekám. Nemocná nebývám,žádné jiné problémy nemám ( snad jen špatně spím,ale kdo dnes ne ), váhu mám taky v pohodě 57 kg. Tak nevím co si mám myslet, trochu mě to vyděsilo. Nejsem zvyklá chodit po doktorech.Tak hezký den Jana 1 Líbí se mi Odpovědět Nahlásit

Budete mít zájem:  Vitamín K2 a jeho benefity a účinky na zdraví

6Šárka 12. 3. 2014 22:07:11

Dobrý den,před deseti lety mi byla zjištěna hyperfunkce štítné žlázy.Je mi 42 let a beru Letrox 50.Stále se spravuji a mám obavu,zda nemohu přejít do hypofunkce,protože příznaky jsou nyní podobné.Lékařka konstatovala,že to je k věku.Děkuji za odpověď

Šárka

1 Líbí se mi Odpovědět Nahlásit

7Radka22. 3. 2014 15:26:21

prosím toto je diagnoza mého 17 letého syna, je to vážné?? Děkuji Poč. hypothyreosa TSH 7.05mU/1 T4vol-13.7 pmol/1. Obezitas magna BMI 31.8 H- 93kg a navíc má latentní tetánii. Děkuji za odpověd, strašně se o něj bojím. Tadka Tento komentář reaguje na Kateřina [4] 0 Líbí se mi Odpovědět Nahlásit

9Hana31. 3. 2015 18:19:08

Dobrý den Kateřino,jak to dopadlo? odstavila jste dcerku,anebo jste pokračovala ještě nějakou dobu v kojení.Mám úplně stejný problém a mám pětměsíčního syna a také chci ještě kojit. 0 Líbí se mi Odpovědět Nahlásit

10Ludmila22. 10. 2015 12:27:16

Dobrý den, Chtěla bych poprosit, zda by se zde nenašli rodiče, kteří mají dítě s hyperfunkcí nebo s hypofunkcí štítné žlázy a kteří by byly ochotni zodpovědět pár otázek k mé diplomové práci. Děkuji. Pokud by jste byly ochotni napište mi na Lucamartová@seznam.cz 0 Líbí se mi Odpovědět Nahlásit

11Ivana6. 11. 2015 12:40:10

Dobrý denProsím vás chtěla jsem se vás optat jestli byste mi vysvětlili co znamená ,,latentní hyperfunkce štítné žlázy“ Paní doktorka mi to píše do zpráv když jdu do nemocníce nebo na kontrolu, ale žádné léky neberu. Předem děkuji. 1 Líbí se mi Odpovědět Nahlásit

[email protected] 5. 2019 15:41:15

Dobrý den mám vyoperovanou štitnou žlázu užívám Letrox 150 přišly mi výsledky krve kde se zjistilo že mám hyperfunkci. Na endokrinologii jsem objednaná až v červnu mám dušnost stažený krk už si nevím rady mohla bych dostat nějaké informace co stim dále dělat? Komentujte, hodnoťte, ptejte se!

Condrosulf 400 mg cps.dur. 180

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.

Krátký text Příbalový leták Obrázek

 • Přípravek CONDROSULF 400, tvrdé tobolky je indikován k léčbě degenerativních nemocí kloubních, zejména gonartrózy, koxartrózy a artrózy kloubů prstů ruky. Je určen pro dospělé pacienty ve II. a III. stadiu onemocnění podle Kellgrena. Čtěte pozorně příbalový leták.
 • Otevřít příbalovou informaci v novém okně

DOTAZ:

Dobrý den, uvažuji o objednání si tohoto přípravku,lze jej užívat spolu s Rytmonormem,Godasalem, Letroxem, Prestárium Neo Combi, a Lexaurinem? Děkuji.

ODPOVĚĎ:

Dobrý den, není známa žádná interakce mezi Condrosulfem a výše
zmíněnými léčivy. Děkujeme za Váš dotaz.

DOTAZ:

Dobrý den, mám problém s artrózou ramene, je vhodné užívat Condrosulf nebo mi na bolestivé rameno doporučíte jiný přípravek? Děkuji za radu.

ODPOVĚĎ:

Dobrý den, tento lék je vhodný zejména u artrózy II. a III. stupně,
v této indikaci patří mezi námi nejčastěji doporučované léčivo.

DOTAZ:

Dobrý den, prosím vás je možné Condrosulf kombinovat s těmito léky : Detralex, Ramomark, Litalir, Anopyrin? Děkuji za odpověd.

ODPOVĚĎ:

Dobrý den, z nám dostupných informačních systému vyplývá, že není
v současné době známá žádná klinicky významná interakce mezi
Condrosulfem a výše uvedednými léčivy. Indikované (smysluplné) použítí
Condrosulfu by tedy mělo být ve Vašem případě bezpečné.

 • DOTAZ:
 • Dobrý den, prosím o informaci zda je možné kombinovat s: godasal, gleperil, sortis. Děkuji za informaci
 • ODPOVĚĎ:

Dle nám dostupných informačním zdrojům není známa žádná interakce
Condrosulfu z výše uvedenými léčivy. Tuto kombinaci tedy hodnotíme jako
bezpečnou.

 1. DOTAZ:
 2. Mohu platit Flexipasy?
 3. ODPOVĚĎ:
 4. Ano (při osobním odběru v naši kamenné lékárně).

DOTAZ:

Dobrý den.Prosím o informaci zda je možné kombinovat Condrosulf 400mg s warfarinem 5mg.Děkuji

 • ODPOVĚĎ:
 • Condrosulf 400 v doporučeném dávkování je možno
  s Warfarinem kombinovat.

DOTAZ:

Dobrý den, je condrosulf dostupný ve volném prodeji. V případě, že je vydán recept ortopedem nebo praktickým lékařem, je tam nižší doplatek ? Děkuji

ODPOVĚĎ:

Dobrý den, nabízíme volně prodejné balení Condrosulfu
400mg, které zdravotní pojišťovna
nehradí, tzn. že i s receptem zaplatíte stejnou částku.
Odborný lékař – ortoped, revmatolog aj.

(nikoliv praktický lékař) Vám,
při splnění určitých indikačních omezení (dle stupně postižení
Vašich kloubů), může předepsat Condrosulf 800mg,
u kterého za měsíční dávku „doplatíte“ od 150,– Kč v závislosti
na výši doplatku ve Vaši lékárně.

DOTAZ:

Dobrý den.Prosím jakou expiraci má Condrosulf 180x400mg?Děkuji.

ODPOVĚĎ:

Dobrý den, aktuálně (11. 03. 2015) nabízíme 180 kapslové balení
s expirací: 04/2018.

DOTAZ:

Dobrý den, chtěl bych si aktuálně objednat toto balení 1800x400mg a rád bych zjistil expiraci balení. Dále bych se zeptal, jak lze tyto prášky bezpečně kombinovat s alkoholem (myšleno pár piv 1x týdně), děkuji Vám předem za odpovězení dotazů.

ODPOVĚĎ:

Dobrý den, aktuálně (1. 11. 2014) nabízíme 180 kapslové balení
s expirací: 04/2018. Condrosulf lze kombinovat s rozumným
množstvím alkoholu.

DOTAZ:

Jaké je datum expirace u Condrosulf 400 por.cps.dur.180x400mg z vaší akční nabídky? Děkuji

ODPOVĚĎ:

Aktuálně (tj. 22. srpna 2014) máme skladem balení s expirací:
07/2017.

Léky

Za obsah komentáře nese plnou odpovědnost autor, nikoli provozovatel stránek. Redakce si vyhrazuje právo bez upozornění smazat příspěvky, které se netýkají zveřejněného článku, obsahují vulgární výrazy, nesmysly, urážky nebo reklamu.

 • Dobrý den. Koupím Elontril 300mg, na předpis od polského lékaře, za 719,10 nebo Kč 558,10 Kč? Reagovat09.06.2021 13:56 od Ola
  • Dobrý den, Elontril 30x300mg na předpis od polského lékáře v české lékárně koupíte. Aktuální cena by měla být nejvýše 559 Kč, může však být i nižší, záleží na výši obchodní přirážky, kterou si daná lékárna uplatňuje. Následně je možné v Polsku předložit své zadravotní pojišťovně účtenku z české lékárny a požadovat o vrácení celé nebo části úhrady platné v Polsku. Podmínky a výše úhrady se odvíjí o polské legislativy, kterou přesně neznám. Informace o ceně na našem webu je v tomto a několika dalších případech zavádějící neboť cena 719,10 Kč, kterou uvádíme jako orientační (z ní se odečte výše úhrady platné v ČR 161,06 Kč a tak se dostaneme na námi uváděnou maximální doplatek 558,10 kč), je cena, za kterou výrobce uvádí lék na český trh. Je však možné, že se zdravotní pojišťovna s výrobcem dohodne na stanovení tzv. maximální ceny, která tuto cenu „přebije“, což je zrovna aktuální případ Elontrilu 30x300mg. Podmínky a výpočty jsou v takovém případě složité a pro zveřejnění na webu příliš komplikované. Pro českého pacienta tedy aktuálně Elontril je za 397,94 Kč (559 Kč mínus úhrada 161,06 Kč). Reagovat11.06.2021 10:11 od Marcel Divácký – tým www.mojelekarna.cz
 • chtěla bych se zeptat, zda se dá v nějaké lékárně v České republice sehnat lék Isoprinossine, samozřejmě na lékařský předpis. Reagovat23.02.2021 14:53 od Strašáková
  • Dobrý den, lék Isoprinosine je aktuálně na českém trhu dostupný, lékárny ho však nemusí mít běžně na skladu. Navrhuji telefonicky kontaktovat lékárnu, sdělit jí, že máte recept a lékárna by neměla mít problém lék objednat u distributora. Reagovat23.02.2021 15:19 od Marcel Divácký – tým www.mojelekarna.cz
  • Dobrý den mám dotaz,jestli máte tenhle lék a v jaké lékové podobe asi na lek. předpis
  • Díky za odpovéd

  Reagovat15.01.2021 13:34 od P. SAMEK

  • Dobrý den, léčivý přípravek s účinnou látkou Ivermectin je na českém trhu dostupný pod obchodním názvem Soolantra a jedná se o krém v tubě o velikosti 30g. Jeho výdej je podmíněn lékařským receptem a aktuálně je na trhu běžně dostupný. Reagovat15.01.2021 14:45 od Marcel Divácký – tým www.mojelekarna.cz
 • Hledala jsem alternativu léku Doxyhexal 100mg které by se dali koupit bez receptu. Bohužel Vaše stranka mi nenašla nic, dokonce ani na jiné dotazy ohledně léků se stejnou účinnou látkou. Takže nevim proč vlastně tahle šaškarna existuje?! Reagovat12.11.2020 14:00 od Sousedka Blanka
  • Dobrý den, léčivý přípravek Doxyhexal obsahuje účinnou látku Doxycyklin (J01AA02). Se stejnou účinnou látkou jsou na českém trhu také léky Doxybene a Deoxymykoin. Výdej všech těchto 3 léků je na českém trhu možný pouze v lékárnách na základě receptu vystaveného ošetřujícím lékařem. Provedli jsme kontrolu zobrazení na našem webu a u všech těchto tří léků je uveden příznak „R“, který znamená, že k výdeji je nutný platný recept vystavený lékařem.   Reagovat12.11.2020 15:38 od Marcel Divácký – tým www.mojelekarna.cz
 • Dobrý den, je již dostupný sirup Keppra 100mg/ml? Minulý týden nebyl. Záměna za tablety nevyhovuje.Děkuji Reagovat06.09.2020 17:21 od gdpr
  • Dobrý den, sirup Keppra nemá hlášen výpadek v dodávkách do ČR, dle dostupných údajů je k dispozici. Doporučuji se telefonicky obrátit na lékárnu ve Vašem okolí, např. na některou z lékáren sdružení Moje lékárna. Reagovat08.09.2020 09:56 od Marcel Divácký – tým www.mojelekarna.cz
  • Dobrý den. Lék by měl být normálně v ČR obchodován. Dostupnost v jednotlivých lékárnách pro Vás bohužel nemám jak zjistit a ani ovlinit. Doporučuji se zeptat v různých lékárnách v okolí Vašeho byliště. Reagovat08.09.2020 09:12 od MUDr. Boris Oniščenko
 • Dobrý den, můžete mi prosím osvětlit čím to je, že když jsem dříve bral na ulcerosni kolitidu Pentasa 4 s čípkem Salofalk 1g, tak to nefungovalo a když teď užívám ten stejný čípek s lékem Salofak 1,5 g tak jsem v pohodě. Přečetl jsem si že všechny léky obsahují stejnou látku. Reagovat15.03.2020 16:42 od gdpr
  • Dobrý den. Asi ne úplně rozumím Vašemu dotazu. Podle toho co píšete, užíváte jiné množství Salofalku. V takovém případě může být samozřejmě i jiný efekt? Reagovat16.03.2020 14:50 od MUDr. Boris Oniščenko
 • Prosím, proč najednou zmizel ze všech lékáren v republice Excipial mastný krém??? A jaká je za něj náhrada? Upřímně – jsem z toho dost zoufalá! A nikdo nic neví!!! Děkuji předem za informaci. E.R. Reagovat27.01.2020 21:53 od gdpr
  • Dobrý den, dle informace od dodavatele na český trh, společnosti Galenoderm je důvodem přerušení dodávky výpadek ve výrobě. Předpokládaný termín obnovení dodávky je až květen či červen 2020. Jinak přípravků podobných Excipialu je na trhu celá řada, zálěží i na místě aplikace a účelu.  Excipial mastný krém je masťový základ bez obsahu léčivé látky. Pomocnými látkami jsou parafíny a bílá vazelína. Přípravek totožného složení se nám nepodařilo zjistit, ale obdobné složení má např. Lipobase Repair krém, který také obsahuje bílou vazelínu a parafíny, ale je v balení pouze po 30g. Podobným složením a objemem je i Sudocrem 125g. Krém obsahuje také parafíny, lanolin a zinek, poskytuje péči a ochranu nejenom pro citlivou dětskou pokožku při opruzeninách, ale pečuje i o pokožku celé rodiny. Reagovat28.01.2020 17:05 od Mgr. Karel Šlegr, tým www.mojelekarna.cz
 • Muconasal Plus- proč je přerušena dodávkaj do lékáren? Konkrétně Dr.Max? Reagovat28.11.2019 08:33 od gdpr
  • Dobrý den, Proč Muconasal Plus nemůžete dostat v lékárně Dr. Max nevíme. Aktuálně je na českém trhu běžně dostupný, můžete se obrátit na Vámi vybranou lékárnu našeho sdružení Moje lékárna, určitě Vám produkt prodají nebo zajistí. Reagovat28.11.2019 09:21 od Marcel Divácký – tým www.mojelekarna.cz
 • Lék Novalgin tablety – kdy bude, proč je přerušena dodávka do lékáren. Reagovat26.11.2019 09:09 od gdpr
  • Dobrý den, lék Novalgin 20x500mg je aktuálně skutečně na českém trhu nedostupný. Dle údajů od Státního ústavu pro kontrolu léčiv je důvodem nedostupnosti výrobní výpadek na straně dodavatele na český trh, společnosti Sanofi Aventis. Obnovení dodávek je plánováno na počátek prosince 2019.  Reagovat26.11.2019 09:28 od Marcel Divácký – tým www.mojelekarna.cz
 • Dcera má předepsaný lék Campral', který momentálně nikde nelze sehnat.Má prý výpadek. Bude možné ho v brzké době sehnat? Nebo je možné', že v některé lékárně ho ještě mají? Děkuji za odpověď. Reagovat22.11.2019 10:31 od gdpr
  • Dobrý den, dle údajů od Státního ústavu pro kontrolu léčiv (SÚKL) výrobce Campralu 84x300mg, společnost Merck, nahlásil v květnu 2019 přerušení dodávek na český trh z důvodu výrobního výpadku. Aktuální termín obnovení dodávek je přelom listopadu a prosince 2019. Na lékárnách Campral pravděpodobně již nebude, dle evidence SÚKLu byly poslední kusy z distribučních společností do lékáren uskutečněny na počátku června 2019. Reagovat22.11.2019 11:25 od Marcel Divácký – tým www.mojelekarna.cz
 • Proc neni Algifen v tabletkach a kdy bude? Reagovat09.10.2019 14:01 od gdpr
  • Dobrý den,

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Adblock
detector