Hygienik a pojišťovny prosazují očkování po povodních. Zachovejte paniku!

 • Upozorňujeme, že v případě pozitivity testu na COVID (antigenního nebo PCR) je možno očkovat NEJDŘÍVE po uplynutí doby 3 měsíců od tohoto testu. V případě klinických potíží v době testu se doba ještě prodlužuje a očkování je možné až za 3 měsíce od vymizení potíží.
 • Očkovací místo Kolín očkuje všemi v ČR registrovanými vakcínami. V aktuální den se očkuje vakcínou, která je k dispozici a u které můžeme  zaručit dostupnost druhé dávky v předepsaném odstupu. Typ vakcíny Vám bude sdělen po příchodu do Očkovacího centra.
 • Očkovací místo Kolín sděluje zájemcům o očkování, že všichni řádně zaregistrovaní senioři 80+ již dostali SMS zprávu s PIN pro objednání. Volné termíny k očkování jsou a do 3.3.2021 budou naočkování všichni zájemci z kategorie 80+. Pokud někdo ze seniorů této věkové kategorie SMS zprávu nedostal, je nutno provést rezervaci novou a termín k očkování bude zaslán do několika dní.
 • Dle nařízení Ministra zdravotnictví certifikát o vakcinaci již očkovací místa nevydávají. Tento certifikát je zasílám mailem (přístupový kód je souběžně zaslán SMS zprávou). Certifikát je možno si rovněž stáhnout na Portálu občana – ZDE V tomto případě budete potřebovat rodné číslo a číslo občanského průkazu.

Prosíme zájemce o očkování, aby dodržovali stanovený čas očkování.

V případě, že na očkování přicházíte s výraznějším časovým předstihem, vzniká riziko kumulace více osob v očkovacím centru, což je v dnešní době nežádoucí. Naší snahou je, aby očkování probíhalo v příjemném prostředí s minimalizací rizik jak pro vás, tak pro personál.    Děkujeme za pochopení.

Na četné dotazy k organizaci očkování veřejnosti v Kolínské nemocnici si dovolujeme poskytnout následující informace.

Očkování probíhá v Centru pro vzdělávání a péči o zaměstnance, pavilon „U“ (bývalá svobodárna) ON Kolín, ulice U Nemocnice 321. Jedná se o objekt umístěný mezi dětským hřištěm a plaveckým bazénem – viz příloha.

Zájemci o očkování se do budovy dostaví v souladu s předem stanoveným termínem očkování, který jim byl přidělen centrálním rezervačním kalendářem registrace.mzcr.cz  a v doprovodu maximálně jedné osoby (!). K očkování je třeba mít připravený průkaz totožnosti, kartičku zdravotní pojišťovny, vyplněný dotazník zdravotního stavu a pod svrchníkem krátký rukáv (urychlí aplikaci očkovací látky).

Bezbariérový vchod do budovy je směrem od nemocnice, možný vstup je i ze strany plaveckého bazénu, kde je malé parkoviště, které Vám bude k dispozici (20 míst).

Další možnosti pro parkování budou ve spolupráci s Městem Kolín vyhrazeny přímo v ul. U Nemocnice (podélná parkovací místa).

Na organizaci parkování se bude alespoň zpočátku podílet Policie České republiky v součinnosti s Městskou policií.

Dále je možno využívat parkoviště u obchodního domu Kaufland, které je vzdáleno cca 500 m.

Nejbližší autobusová zastávka městské hromadné dopravy je na lince č. 13 před plicním oddělením – 70m od objektu.

 1. REGISTRACE NA RECEPCI(Připravte si občanský průkaz, kartičku pojišťovny, případně poslední zprávu od lékaře, vyplněný dotazník)
 2. KONZULTACE S LÉKAŘEM
 3. APLIKACE VAKCÍNY – OČKOVÁNÍ
 4. PO OČKOVÁNÍ VYČKEJTE V ČEKÁRNĚ 30 min. (Pokud nemáte na vakcínu žádnou reakci a cítíte se dobře, můžete po 30 minutách opustit čekárnu. V opačném případě informujte sestru.)

Po absolvování procedury prosíme o opuštění parkovacího místa co nejdříve.

Rezervace termínu očkování je možná pouze prostřednictvím centrálního rezervačního systému MZČR  registrace.mzcr.cz 

Pokud si nevíte rady, je možné využít centrální infolinku 1221 případně Linku pomoci města Kolín 721 952 438.

Souhrnné informace k očkování jsou rovněž dostupné na webových stránkách Ministerstva zdravotnictví ČR https://koronavirus.mzcr.cz/ockovani-proti-covid-19/.

Nemocnice nezajišťuje dopravu pro zájemce o očkování.

Informace k získání certifikátu včerně podobného návodu naleznete – ZDEOdkaz, prostřednictvím kterého si můžete certifikát vygenerovat, naleznete – ZDE

Povodeň zasáhla 51 vodovodů, hlavní hygienik varuje před šířením epidemií

„Nejvíce vodovodů je zasaženo ve Středočeském, Plzeňském a Jihočeském kraji,“ uvedl Valenta s tím, že místa musí být zásobována balenou vodou nebo vodou z cisteren. Zprovoznění postižených řadů nějaký čas potrvá, po opadnutí vody totiž musí být vyčištěny a vydezinfikovány.

Základní hygienická pravidla

Vladimír Valenta také upozornil, aby lidé zlikvidovali potraviny zasažené povodňovou vodou nebo uchovávané v lednicích a mrazácích bez elektřiny. „Pokud je chlazené či mrazené jídlo déle než čtyři hodiny v teplotě nad šest stupňů, je nutné se ho zbavit,“ řekl hlavní hygienik.

Lidé si po záplavách mohou nechat pouze neporušené konzervy, je však nutné je pořádně očistit a před otevřením obal dezinfikovat. Při úklidu by neměli zapomínat na mytí rukou, používání gumových rukavic a dalších pomůcek tak, aby zamezili kontaktu s vodou či bahnem po povodních. Ty jsou kontaminované a mohou být zdrojem nákazy. Dobré je překontrolovat si i platnost očkování proti tetanu.

„Epidemiologickou situaci zatím máme klidnou a já doufám, že to tak i vydrží. Ale uvidíme, vždy se nějaké problémové případy vyskytnou,“ uvedl Valenta s tím, že povodně a následná situace znamenají extrémní zdravotní riziko a kontaminaci prostředí včetně možnosti vyplavení toxických látek a přemnožení přenašečů nákaz. Například komárů.

Náměstek ministra zdravotnictví Ferdinand Polák dodal, že resort má dvakrát denně informace z jím zřizovaných fakultních nemocnic. Žádná z nich zatím není ohrožena. Ty v Praze už v neděli přijaly desítky pacientů z evakuované Nemocnice Na Františku (více o evakuaci čtěte zde). V pondělí pak hospic v Michelské ulici v Praze 4 požádal Thomayerovu nemocnici o přijetí osmi klientů.

Ministerstvo zdravotnictví situaci zrekapitulovalo v pondělí na tiskové konferenci.

Ministerstvo vnitra ve spolupráci s policejním prezidiem zřídilo v neděli psychologickou poradenskou linku pro lidi zasažené povodněmi. Funguje nonstop na čísle 974 834 688.

Česká asociace pojišťoven (ČAP) v pondělí vydala několik rad, jak se chovat, když pojištěný majetek zasáhne voda. První rada zní, aby lidé zkontrolovali statiku domu, rozvody energií a kanalizaci. Mezi prvními by lidé měli zlikvidovat vodou zasažené potraviny, plodiny a uhynulá zvířata (rady, jak se po povodni chovat vůči pojišťovně, čtěte zde).

Ministerstvo práce a sociálních věcí zase přidalo informaci, že při odklízení následků ve veřejném zájmu nemusí lidé ze zákona do práce. Stejně jako když je povodeň odřízne od okolí. Nejvíce postiženým domácnostem stát může vyplatit mimořádnou dávku (více o pomoci čtěte zde).

COVID_Očkování

Aktualizované opatření č. 18-3 VoZP ČR v souvislosti s vývojem epidemie COVID-19

Vojenská zdravotní pojišťovna České republiky (dále jen „VoZP ČR“) vydává toto opatření v souvislosti se Strategií očkování proti nemoci covid-19. 

Verze č. 18 vydána dne 22. 12. 2020 s účinností dne vydání.

Verze č. 18-1 vydána dne 7. 1. 2021 s účinností dne vydání.

Verze č. 18-2 vydána dne 14. 1. 2021 s účinností dne vydání.

Verze č. 18-3 vydána dne 17. 3. 2021 s účinností dne vydání

Zdravotní výkony 

Pro účely vykazování provedeného očkování proti onemocnění COVID-19 je smluvním poskytovatelům zdravotních služeb umožněno vykazovat níže uvedené nové výkony dle použité očkovací látky: 

 • 99930 – (VZP) – COVID-19 – OČKOVÁNÍ – BIONTECH/PFIZER
 • 99931 – (VZP) – COVID-19 – OČKOVÁNÍ – MODERNA
 • 99932 – (VZP) – COVID-19 – OČKOVÁNÍ – ASTRAZENECA
 • 99933 – (VZP) – COVID-19 – OČKOVÁNÍ – JOHNSON & JOHNSON 
 • 99934 – (VZP) – COVID-19 – OČKOVÁNÍ – CUREVAC
 • 99935 – (VZP) – COVID-19 – OČKOVÁNÍ – NOVAVAX 

Pro všechny výše uvedené zdravotní výkony platí následující podmínky: 

Odbornost: 999

Ohodnocení: 209 bodů vč. režie, HB =1,28 Kč, tj.: jednotná úhrada 267, 52 Kč

 • Frekvence: 1/den, 2/1 rok
 • Podmínky: Výkon obsahuje kompletní činnosti realizované v rámci očkování proti COVID-19, s výkonem se již nevykazuje žádný jiný výkon.
 • Výkony obsahují kompletní činnosti realizované v rámci očkování proti COVID-19, kterými jsou: 
 • odběr anamnézy před aplikací očkovací látky k vyloučení možné kontraindikace očkování,
 • seznámení pacienta s očkováním – důvody, smysl, průběh, případné možné vedlejší reakce,
 • skladování očkovací látky při nutnosti dodržení tzv. chladového řetězce,
 • příprava očkovací látky dle postupu doporučeného výrobcem,
 • vlastní aplikace očkovací látky, desinfekce místa vpichu, po aplikaci přelepení místa vpichu,
 • zapsání očkování do dokumentace s vyznačením data, typu očkovací látky a čísla šarže aplikované látky,
 • krátkodobý dozor (přibližně 15 min.) nad zdravotním stavem pacienta po aplikaci očkování vč. kontroly stavu pacienta (možné okamžité reakce s nutností léčebného zásahu),
 • ve výkonu jsou zakalkulovány materiálové náklady (injekční stříkačka, jehla),
 • administrativa spojená s provedeným očkováním, zadání údajů do ISIN, vystavení certifikátu o provedeném očkování.
 1. V souladu se Strategií očkování proti nemoci COVID-19 bude očkování proti onemocnění COVID-19 probíhat v síti smluvních poskytovatelů.
 2. Síť pracovišť smluvních poskytovatelů realizujících očkování proti onemocnění COVID-19
 3. Očkování proti onemocnění COVID-19 bude prováděno v síti pracovišť smluvních poskytovatelů zdravotních služeb, a to 
 1. 961 – vakcinační centrum COVID-19 I. typu
 2. 962 – vakcinační centrum COVID-19 II. typu
 3. poskytovateli v odbornosti všeobecný praktický lékař (odb. 001) a praktický lékař pro děti a dorost (odb. 002)
 4. poskytovateli následné a dlouhodobé lůžkové péče
 5. nesmluvními poskytovateli zdravotních služeb splňující pravidla tohoto opatření z důvodu zvýšení dostupnosti očkování proti onemocnění COVID-19
 6. Vojenským zdravotním ústavem Praha a Fakultou vojenského zdravotnictví
Budete mít zájem:  Zánět Slinivky U Psa Léčba?

1) Očkovací místo odb. 961 – vakcinační centrum COVID-19 I. typu

 • Minimální provozní doba: 12 hodin denně, 7 dní v týdnu
 • Smluvní poskytovatel zdravotních služeb, který požádá o nasmlouvání odbornosti 961 místně příslušnou pobočku VoZP ČR:
  • poskytovatelé akutní lůžkové péče zařazení do sítě urgentních příjmů I. a II. typu
  • poskytovatelé lůžkové péče nezařazení do sítě urgentních příjmů I. a II. typu
  • zdravotní ústavy a Státní zdravotní ústav
  • poskytovatelé ambulantní péče v lékařských odbornostech, kteří budou očkování provádět ve výše uvedené minimální provozní době, a to nad rámec své běžné ordinační doby
 • V rámci jednoho místa poskytování (adresy) bude poskytovateli nasmlouváno pouze jedno pracoviště (IČP) odbornosti 961, pod kterým bude poskytovatel vykazovat veškeré provedené výkony očkování proti onemocnění COVID-19
 • V případě zřízení vakcinačního centra na jiné adrese, než je adresa poskytovatele zdravotních služeb uvedená v oprávnění k poskytování zdravotních služeb, doloží poskytovatel rozšíření oprávnění k poskytování zdravotních služeb o nové místo poskytování nebo získání povolení uděleného krajským úřadem pro poskytování preventivní péče mimo zdravotnické zařízení (§ 11a zákona č. 372/2011 Sb.)
 • Poskytovateli je umožněno zřídit mobilní očkovací tým vakcinačního centra I. typu, který bude zajišťovat očkování mimo prostory vakcinačního centra zejména u pojištěnců poskytovatelů pobytových sociálních služeb
 • Poskytovatel zapisuje údaje do ISIN (v souladu s mimořádným opatřením MZČR)
 • Poskytovatel používá centrální rezervační systém
 • Poskytovateli do přílohy č. 2 odb. 961 budou nasmlouvány výkony 99930, 99931, 99932, 99933, 99934, 99935 (případně dále automaticky doplněny další výkony dle dostupných typů očkovacích látek) a v případě zajištění mobilního očkovacího týmu vakcinačního centra bude nasmlouván kód č. 10 – přeprava zdravotnického pracovníka v návštěvní službě

 2) Očkovací místo odb. 962 – vakcinační centrum COVID-19 II. typu

 • Minimální provozní doba: 8 hodin denně, 5 dní v týdnu
 • Smluvní poskytovatel zdravotních služeb, který požádá o nasmlouvání odbornosti 962 místně příslušnou regionální pobočku VoZP ČR:
  • poskytovatelé akutní lůžkové péče zařazení do sítě urgentních příjmů I. a II. typu
  • poskytovatelé lůžkové péče nezařazení do sítě urgentních příjmů I. a II. typu
  • zdravotní ústavy a Státní zdravotní ústav
  • poskytovatelé ambulantní péče v lékařských odbornostech, kteří budou očkování provádět ve výše uvedené minimální provozní době, a to nad rámec své běžné ordinační doby
 • V rámci jednoho místa poskytování (adresy) bude poskytovateli nasmlouváno pouze jedno pracoviště (IČP) odbornosti 962, pod kterým bude poskytovatel vykazovat veškeré provedené výkony očkování proti onemocnění COVID-19
 • V případě zřízení vakcinačního centra na jiné adrese, než je adresa poskytovatele zdravotních služeb uvedená v oprávnění k poskytování zdravotních služeb, doloží poskytovatel rozšíření oprávnění k poskytování zdravotních služeb o nové místo poskytování nebo získání povolení uděleného krajským úřadem pro poskytování preventivní péče mimo zdravotnické zařízení (§ 11a zákona č. 372/2011 Sb.).
 • Poskytovateli je umožněno zřídit mobilní očkovací tým vakcinačního centra II. typu, který bude zajišťovat očkování mimo prostory vakcinačního centra zejména u pojištěnců poskytovatelů pobytových sociálních služeb
 • Poskytovatel zapisuje údaje do ISIN (v souladu s mimořádným opatřením MZČR)
 • Poskytovatel používá centrální rezervační systém
 • Poskytovateli do přílohy č. 2 odb. 962 budou nasmlouvány výkony 99930, 99931, 99932, 99933, 99934, 99935 (případně dále automaticky doplněny další výkony dle dostupných typů očkovacích látek) a v případě zajištění mobilního očkovacího týmu vakcinačního centra bude nasmlouván kód č. 10 – přeprava zdravotnického pracovníka v návštěvní službě

3) Smluvní poskytovatelé v odb. 001 – všeobecný praktický lékař a odb. 002 – praktický lékař pro děti a dorost

 • Poskytovatelé provádí očkování v rámci standardní ordinační doby
 • Poskytovatel zapisuje údaje do ISIN (v souladu s mimořádným opatřením MZČR)
 • Poskytovateli budou výkony očkování 99930, 99931, 99932, 99933, 99934, 99935 (případně další výkony dle dostupných typů očkovacích látek) uhrazeny bez nasmlouvání do přílohy č. 2 smlouvy o poskytování a úhradě hrazených služeb
 • V případě očkování pojištěnce ve vlastním sociálním prostředí je poskytovateli umožněno vykazovat výkony návštěvy praktického lékaře u pacienta a dále výkon č. 10 – přeprava zdravotnického pracovníka v návštěvní službě

 4) Smluvní poskytovatelé lůžkové péče

 • Smluvní poskytovatelé lůžkové péče, kteří nezřídili očkovací místo – odb. 961 – vakcinační centrum COVID-19 I. typu nebo očkovací místo – odb. 962 – vakcinační centrum COVID-19 II. typu, ale byl jim dodán v souladu s Mimořádným opatřením MZ ČR a Metodickým pokynem pro očkovací kampaň Ministerstva zdravotnictví léčivý přípravek obsahující očkovací látku proti onemocnění COVID-19
 • Poskytovatelé provádí očkování u svých hospitalizovaných pacientů a zaměstnanců
 • Poskytovatel zapisuje údaje do ISIN (v souladu s mimořádným opatřením MZČR)
 • Poskytovateli budou výkony očkování 99930, 99931, 99932, 99933, 99934, 99935 (případně další výkony dle dostupných typů očkovacích látek) uhrazeny bez nasmlouvání do přílohy č. 2 smlouvy o poskytování a úhradě hrazených služeb  

5) Nesmluvní poskytovatelé zdravotních služeb v lékařských odbornostech

 • Poskytovatelé jsou držiteli oprávnění k poskytování zdravotních služeb
 • Disponují zdravotnickými pracovníky provádějícími očkování
 • Poskytovatel zapisuje údaje do ISIN (v souladu s mimořádným opatřením MZ ČR)
 • Poskytovatel používá centrální rezervační systém
 • Poskytovateli je umožněno zřídit mobilní očkovací tým, který bude zajišťovat očkování mimo prostory vakcinačního centra zejména u pojištěnců poskytovatelů pobytových sociálních služeb
 • Poskytovateli bude přiřazena odbornost 961 – vakcinační centrum COVID-19 I. typu nebo 962 – vakcinační centrum COVID-19 II. typu dle doložených podkladů

Ad 6) Vojenský zdravotní ústav Praha a Fakultou vojenského zdravotnictví

 • Poskytovatel provádí očkování příslušníků a zaměstnanců rezortu Ministerstva obrany a byl mu dodán v souladu s Mimořádným opatřením MZ ČR a Metodickým pokynem pro očkovací kampaň Ministerstva zdravotnictví léčivý přípravek obsahující očkovací látku proti onemocnění COVID-19
 • Disponují zdravotnickými pracovníky provádějícími očkování proti onemocnění COVID-19
 • Poskytovatel zapisuje údaje do ISIN (v souladu s mimořádným opatřením MZ ČR)

Vykazování a úhrada očkování proti onemocnění COVID-19

 1. Úhrada výkonů očkování – platí pro všechny očkovací místa – smluvní poskytovatele zdravotních služeb provádějící očkování
 • výkony vykazovány dle typu použité očkovací látky
 • výkony budou hrazeny mimo regulační mechanismy výkonově ve výši 267,52 Kč za uznaný výkon očkování
 • doporučená diagnóza pro vykazování výkonů je Z25.8 – Potřeba imunizace proti jiným určeným jednotlivým virovým nemocem
 • vykazování elektronicky, standardně na dokladu typu 01 nebo 05, ev. 06; v případě poskytovatele následné a dlouhodobé péče na dokladu typu 02 a na dokladu 01 v případě očkování zaměstnanců
 • v případě provádění očkování u smluvních poskytovatelů se zřízeným vakcinačním centrem (nově zavedené odb. 961 a odb. 962) budou výkony vykazovány výhradně pod IČP s touto odborností
 • v případě provádění očkování u smluvních poskytovatelů odb. všeobecný praktický lékař (odb. 001) a odb. praktický lékař pro děti a dorost (odb. 002) budou výkony vykazovány výhradně pod IČP s odb. 001/002
 • v případě poskytovatele následné a dlouhodobé péče budou výkony vykazovány pod odborností IČP v rámci, kterého bylo očkování provedeno
 • pokud poskytovatel zdravotních služeb prokazatelně realizoval očkování proti onemocnění COVID-19 ještě v roce 2020, výkon očkování 99930 vykáže pod stávajícím IČP v rámci, kterého bylo očkování provedeno
 1. Úhrada výkonů očkování – platí pro očkovací místa – nesmluvní poskytovatele zdravotních služeb provádějící očkování
 • nesmluvním poskytovatelem je poskytovatel, který nemá uzavřenou žádnou smlouvu o poskytování a úhradě hrazených služeb s VZP ČR, tedy nebylo mu doposud přiděleno identifikační číslo zařízení (IČZ)
 • poskytovatel se obrátí na VZP ČR s žádostí o přidělení nesmluvního identifikačního čísla zařízení (IČZ): žádost zašle na emailovou adresu VZP ČR covid19(na)vzp(tecka)cz s tím, že do předmětu emailu uvede vždy své IČO, název firmy. Součástí e-mailové žádosti je kopie oprávnění k poskytování zdravotních služeb, personální zabezpečení, rozsah provozní doby (musí splnit minimální podmínky dané pro odbornost 962)
 • místně příslušná regionální pobočka VZP ČR následně sdělí poskytovateli přidělené IČZ a dále identifikační číslo pracoviště (IČP). Toto IČZ bude platné i pro ostatní zdravotní pojišťovny.
 • poskytovateli je umožněno pod přiděleným IČZ a IČP zdravotní pojišťovně vykazovat výkony očkování 99930, 99931, 99932, 99933, 99934, 99935 dle typu použité očkovací látky, případně výkon dopravy č. 10 v případě výjezdu mobilního očkovacího týmu
 • nesmluvní poskytovatel výkony očkování pod odborností 962
 • výkony očkování budou hrazeny výkonově ve výši 267,52 Kč za uznaný výkon očkování
 • doporučená diagnóza pro vykazování výkonů je Z25.8 – Potřeba imunizace proti jiným určeným jednotlivým virovým nemocem
 • vykazování elektronicky dle Metodiky pro pořizování a předávání dokladů, standardně na dokladu typu 01 nebo 05
 1. Paušální denní úhrada očkovacích míst – vakcinačních center
 • paušální denní platba za provoz velkokapacitního očkovacího místa – vakcinačního centra I. typu (odb. 961) ve výši 12 000,- Kč násobená koeficientem počtu pojištěnců VoZP ČR v daném okrese za podmínky:
  • dodržení minimální provozní doby: 12 hodin denně, 7 dní v týdnu
  • od 22.12.2020 do 30. 6. 2021 provedení minimálního počtu 90 tisíc výkonů očkování krát koeficient počtu pojištěnců v daném okrese (viz příloha č. 1 tohoto organizačního opatření) 
 • paušální denní platba za provoz očkovacího místa – vakcinačního centra I. typu (odb. 961) ve výši 6 000,- Kč násobená koeficientem počtu pojištěnců VoZP ČR v daném okrese za podmínky:
  • dodržení minimální provozní doby: 12 hodin denně, 7 dní v týdnu
  • od 22.12.2020 do 30. 6. 2021 provedení minimálního počtu 45 tisíc výkonů očkování krát koeficient počtu pojištěnců v daném okrese (viz příloha č. 1 tohoto organizačního opatření) 
 • paušální denní platba za provoz očkovacího místa – vakcinačního centra II. typu (odb. 962) ve výši 4 000,- Kč násobená koeficientem počtu pojištěnců VoZP ČR v daném okrese za podmínky
  • dodržení minimální provozní doby: 8 hodin denně, 5 dní v týdnu
  • od 22.12.2020 do 30.6. 2021 provedení minimálního počtu 30 tisíc výkonů očkování krát koeficient počtu pojištěnců v daném okrese (viz příloha č. 1 tohoto organizačního opatření)
 1. Mobilní očkovací tým (OČT)
 • v případě výjezdu mobilního očkovacího tým (OČT), který bude zajišťovat očkování mimo prostory očkovacího místa, je umožněno vykazovat kód dopravy 10, a to 1krát za den na jedno místo poskytování (na prvního očkovaného pojištence v místě poskytování – výkon dopravy 10 vykáže té zdravotní pojišťovně, jejíž pojištěnec bude v konkrétní den očkován jako první) dle pravidel Metodiky pro pořizování a předávání dokladů
 • výkon č. 10 je hrazen s hodnotou bodu ve výši 1,00 Kč
 • vlastní očkování je vykázáno výkony 99930, 99931, 99932, 99933, 99934, 99935
Budete mít zájem:  Rakovina (nádor, karcinom) močového měchýře – možné příčiny jejího vzniku, příznaky, diagnostika a léčba

Koeficient poměru počtu pojištěnců VoZP ČR v daném okrese (analogie přílohy č. 9 vyhlášky č. 428/2020 Sb., o stanovení hodnot bodu, výše úhrada hrazených služeb a regulačních omezení pro rok 2021)

Aktuální informace budou dostupné na webu VoZP ČR v tomto odkazu:

https://www.vozp.cz/pro-poskytovatele-zdravotnich-sluzeb-k-covid-19

Jak správně indikovat a vykázat očkování – VZP ČR

V první letošní Poradně bychom se chtěli zaměřit na téma očkování hrazeného z veřejného zdravotního pojištění, především na pravidla pro správnou indikaci a úhradu. Zároveň chceme poukázat na to, s jakými nedostatky se v této oblasti nejčastěji setkáváme.

Z prostředků veřejného zdravotního pojištění je hrazeno očkování, tj. očkovací látka a její aplikace, v následujících případech:

 • „povinné“ očkování, kdy jsou právními předpisy definovány případy, kdy je před provedením pravidelného očkování fyzická osoba povinna podrobit se vyšetření stavu imunity a kdy je povinna podrobit se stanovenému druhu očkování (pravidelné očkování; očkování proti tetanu a proti vzteklině);
 • „nepovinné“ očkování, které je pojištěncům hrazeno, pokud je indikováno ošetřujícím lékařem a pojištěnec s jeho aplikací souhlasí. Toto očkování může být určeno pro širokou skupinu pojištěnců (pak je zpravidla nárok na úhradu definován přímo zákonem), nebo je určeno pro užší skupinu pojištěnců s konkrétním onemocněním (a úhrada je stanovena rozhodnutím SÚKL).

Indikace, vykázání a úhrada pravidelného očkování

V případě pravidelného očkování je distribuce očkovací látky k lékařům zajišťována distributorem, a to na základě smlouvy uzavřené se zdravotními pojišťovnami. Úhrada je pak realizována mezi pojišťovnou a distributorem, samozřejmě při splnění stanovených podmínek.

První podmínkou úhrady je provedení pravidelného očkování v souladu s právními předpisy, tj. se zákonem o ochraně veřejného zdraví (zákon č. 258/2000 Sb.

) a vyhláškou o očkování proti infekčním nemocem (vyhláška č. 537/2006 Sb.).

Očkování tedy musí být provedeno oprávněným poskytovatelem, správnou a schválenou očkovací látkou a v neposlední řadě v souladu s očkovacím kalendářem a nastavenými termíny.

Vlastní úhrada pravidelného očkování z prostředků veřejného zdravotního pojištění pak navazuje na splnění předchozích podmínek v souladu se zákonem o veřejném zdravotním pojištění.  

Očkování musí být provedeno očkovací látkou, která je hrazena z veřejného zdravotního pojištění na základě smlouvy uzavřené mezi pojišťovnou a distributorem ve smyslu § 17 odst. 8 písm. d) zákona o veřejném zdravotním pojištění. Zdravotní pojišťovna hradí plně celé očkování, tj. výkon pro aplikaci i očkovací látku.

 • Dále musí být dodržena zásada 1 kód pro aplikaci očkování + 1 kód pro ZULP (očkovací látka; s nulovou hodnotou) + příslušná diagnóza.
 • Zdravotní výkon se vykazuje zejména kódem 02105 – Pravidelné očkování podle předpisů o ochraně veřejného zdraví je hrazeno z veřejného zdravotního pojištění – případ, kdy ZULP hradí příslušná zdravotní pojišťovna.
 • V případě nižší kombinace hrazených vakcín z důvodu zdravotní indikace pojišťovna uhradí všechny vykázané výkony aplikace + očkovací látky bez ohledu na počty dávek (očkování se vykazuje kódem 02105).

Při aplikaci jiné očkovací látky, která není hrazena v rámci smlouvy zdravotní pojišťovny s distributorem, hradí pojišťovna pouze zdravotní výkon aplikace (02100 – Pravidelné očkování podle předpisů o ochraně veřejného zdraví je hrazeno z veřejného zdravotního pojištění – případ, kdy očkovací látku na základě volby hradí pojištěnec nebo jeho zákonný zástupce). Očkovací látku bude v tomto případě plně hradit pojištěnec.

Nepovinná, zvláštní a mimořádná očkování

V případě nepovinného očkování (očkování proti chřipce, pneumokokové infekci, lidskému papilomaviru a další očkování, pokud úhrada očkovacích látek byla stanovena SÚKL) jsou očkovací látky zajišťované cestou ošetřujícího lékaře. Jejich úhrada je ve výši ekonomicky nejméně náročné varianty, resp. ve výši, kterou stanoví SÚKL. Předpokladem úhrady je splnění podmínek definovaných zákonem o veřejném zdravotním pojištění a indikačním omezením SÚKL.

 1. Vykazuje se 1 kód pro aplikaci očkování + 1 kód pro ZULP (očkovací látka; příslušná úhrada ZULP) + příslušná diagnóza.
 2. Zdravotní výkon se vykazuje zejména kódem 02125 – Očkování včetně očkovací látky, která je hrazena z veřejného zdravotního pojištění.
 3. U zvláštních a mimořádných očkování je hrazena pouze aplikace očkovací látky (výkon 02130 – očkování v případech, kdy očkovací látka je hrazena podle předpisů o ochraně veřejného zdraví), očkovací látka je hrazena ze státního rozpočtu.
 4. Hlavní chyby v indikaci při vykazování
 • nesprávná kombinace výkonu a očkovací látky – např. s kódem pravidelného očkování je vykázán kód s úhradou očkovací látky pro nepovinné očkování, nebo není vykázán ZULP k výkonu 02105
 • nesprávné množství očkovací látky – nesprávné jednotkové množství nebo nesprávný počet aplikací
 • vyúčtování očkování mimo termíny stanovené právními předpisy (tj. „mimo očkovací kalendář“) bez zdravotní indikace k úhradě z veřejného zdravotního pojištění
 • vykázání přeočkování proti pneumokoku u osob nad 65 let (např. aplikace očkovací látky Pneumo 23 po očkování očkovací látkou Prevenar 13)
 • očkování v jiných indikacích, než stanovil SÚKL v indikačním omezení (Hiberix, Menjugate)
Budete mít zájem:  Jak spolu souvisí sex a alkohol?

Kompletní informace k indikaci očkování a vykazování úhrad naleznete na stránkách www.vzp.cz v sekci „Poskytovatelé – Informace pro praxi – Očkování“.

MUDr. Emília Bartišková, ředitelka Odboru kontroly a revize zdravotní péče

Vydáno v lednu 2017

Očkování proti covidu-19: nejdůležitější otázky a odpovědi

Vakcíny jsou pečlivě hodnoceny v rámci klinických studií a jsou schváleny (tzn. registrovány) evropskou lékovou agenturou pouze v případě, že mají dostatečnou účinnost v prevenci onemocnění covid-19, jsou bezpečné a nezpůsobují žádné závažné zdravotní komplikace.

Vakcíny účinkují tak, že připraví imunitní systém (přirozenou ochranu organismu) dané osoby tak, aby dokázal rozpoznat konkrétního původce infekčního onemocnění a účinně se proti němu bránit.

Po očkování registrovanou vakcínou proti nemocnic covid-19 dojde k aktivování imunitního systému.

Jestliže se taková osoba s virem SARS-CoV-2 setká, imunitní systém virus rozpozná a danou osobu před onemocněním ochrání.

Neznamená to, že se daná osoba nemůže nakazit, může mít pozitivní PCR nebo antigenní test, ale většinou neonemocní a když, tak jen velmi lehce a současně je velmi pravděpodobné, že další osobu virem nenakazí.

Adekvátní imunitní odpověď organismu na očkování se dostavuje již 14. den po aplikaci 2. dávky vakcíny u dvoudávkových očkovacích látek. Velmi slušná imunitní odpověď však nastává již krátce po aplikaci 1. dávky vakcíny.

1) Nežádoucí účinky

Jako každé jiné očkování se může i očkování proti nemoci covid-19 projevit nežádoucími účinky nebo menší či větší alergickou reakcí.

Nežádoucí účinky však bývají vesměs velmi mírné a obecně lze deklarovat, že je očkování velmi dobře snášeno, nezávisle na věku a přidružených chorobách očkované osoby.

Mezi nejčastější nežádoucí účinky patří bolest v místě vpichu, bolest hlavy či celková únava. Pokud se tyto příznaky objeví, mizí do několika mála dní.

K jejich případnému zmírnění lze nárazově aplikovat paralen nebo ibuprofen.  

2) Alergické reakce

Alergická reakce může vzniknout stejně jako po aplikaci každého léčivého přípravku. I proto po aplikaci očkovací látky zůstává každá osoba min. 15 minut pod dohledem lékaře.

Bude vakcína účinná i po mutacích viru, o kterých se nyní mluví?

Mutace je běžná pro všechny druhy virů a probíhá přirozeně. Například u viru chřipky dochází běžně k časté a rozsáhlé změně, a proto se vakcína musí každý rok upravovat, aby zůstala účinná. Podle držitelů registrací u nás dostupných vakcín by všechny měly být dostatečně účinné i proti novým mutacím koronaviru.

Může být vakcína podána lidem, kteří už prodělali onemocnění covid-19?

Prodělané onemocnění COVID-19 není kontraindikací očkování. Očkovat se tedy mohou také osoby, které toto onemocnění prodělaly, a to obvykle za 3 měsíce po onemocnění. V případě vysoce exponovaných osob k nákaze COVID-19 je možné očkování zahájit i dříve.

Nezpůsobí vakcína onemocnění covid-19?

Vakcína nemůže způsobit samotnou nemoc. Je to dáno povahou jejich výroby.

Proti nemoci covid-19 existují čtyři základní typy vakcín. 

 1. Vakcíny na bázi RNA – v nich je zakódována genetická informace Po očkování si naše buňky vytvoří samy protein koronaviru, na který tělo zareaguje bezpečnou imunitní odpovědí (v ČR jsou na tomto principu dostupné vakcíny od firem Pfizer/Biontec nebo Moderna, v plánu jsou dodávky od firmy CureVac).
 2. Vakcíny na bázi virového nosiče – fungují podobně jako RNA vakcíny, tedy na základě doručení genetické informace, která je u těchto vakcín do našich buněk doručena prostřednictvím geneticky modifikovaných neškodných virů ze skupiny adenovirů, sloužících jako „nosič“ (v ČR na tomto principu funguje očkovací látka od firmy AstraZeneca, v plánu je dodávka vakcíny od firmy Johnson a Johnson),
 3. Vakcíny na bázi bílkovin (proteinů) – vakcínou je vlastně bílkovina koronaviru připravená biochemickými metodami. Jedná se o desetiletími prověřenou technologii, kterou využívá například vakcína proti hepatitidě typu B (taková zatím v ČR není, v plánu je registrace a dovoz vakcíny od firmy Novavax).
 4. Oslabené nebo inaktivované celovirové vakcíny – v nich je koronavirus oslaben, ale stále žije, nebo je inaktivovaný. Takový virus ale nezpůsobuje onemocnění, přesto generuje imunitní odpověď. Mezi oslabené živé látky patří např. očkování proti příušnicím, zarděnkám nebo spalničkám (do ČR se plánuje dovoz vakcín od firem: Sinopharm, Sinovac či Bharat Biotech International).

Mohou se očkovat děti a těhotné ženy?

Registrované vakcíny nejsou schváleny k použití pro osoby mladší 16 let. Nicméně i u dětí se v těchto měsících provádějí klinické studie zaměřené na ověření účinnosti a bezpečnosti vakcín, výsledky lze očekávat do konce roku 2021.

Těhotné ženy se také prozatím neočkují. Dostupná data o bezpečnosti u lidí při registraci očkovacích látek pochází z klinických studií, kam nebývají těhotné ženy zařazovány. Vakcína není v těhotenství vysloveně kontraindikována, o jejím podání těhotným by měl vždy rozhodnout lékař s ohledem na zdravotní stav ženy, se zhodnocením všech přínosů a možných rizik. Vesměs se nedoporučuje.

Zatím jsou v ČR k dispozici vakcíny od firem:

 • Pfizer/Biontec, Moderna a AstraZeneca. V plánu ke konci 2. Čtvrtletí 2021 jsou dodávky od společností Johnson a Johnson a Novavax. Do konce roku by se měla v ČR objevit, bude-li registrována také vakcíny firmy CureVac.

Vytíženost a zásobenost (včetně typu vakcíny) jednotlivých očkovacích míst najdete zde.

Registrace probíhá:

Jak online registrace k očkování probíhá?

Pokud si chcete bezpečně vytvořit registraci k očkování proti covidu-19, otevřete si registrační stránku a budete postupovat následovně:  

 1. Zadáte své rodné číslo a telefonní číslo (nemusí být vaše, vždy ale osoby, která Vám s registrací pomáhá a bude s Vámi v kontaktu).
 2. Na toto telefonní číslo přijde SMS s jednorázovým ověřovacím PIN kódem.
 3. Zadáte tento PIN kód a vyplníte údaje o sobě. Registrační systém Vám umožní se zaregistrovat jen v případě, že splňujete podmínku věku, jste zdravotnický pracovník, nebo máte nově kód od svého ambulantního specialisty. Po registraci  dorazí na telefonní číslo potvrzení o úspěšném provedení registrace.
 4. Následně si sami vyberete místo pro očkování – systém vám nabídne seznam očkovacích míst dle kraje a výběr potvrdíte. Pokud nemá Vámi vybrané očkovací místo volný termín, na další SMS si můžete i několik dnů počkat.
 5. Jakmile se na vámi vybraném očkovacím místě uvolní termín, obdržíte na zadaném telefonním čísle SMS s rezervačním PIN kódem. Znovu si otevřete registrační stránku a v části rezervace se přihlásíte pod svým rodným a telefonním číslem a zadáte rezervační PIN kód.
 6. Přijde vám potvrzení termínu a očkovacího místa pro 1. a rovnou 2. dávku očkování (SMS a e-mailem).

Co mám dělat, když nemám počítač ani internet?

V takovém případě můžete zavolat na linku 1221, požádat o pomoc svého praktického lékaře nebo se obrátit na obecní či městský úřad.

Existuje nějaký seznam míst, kde mi s registrací někdo pomůže?

S žádostí o informace a pomoc s registrací se můžete obrátit telefonicky na níže uvedené telefonní linky jednotlivých krajů:

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Adblock
detector