HPV souvisí se sexem, týká se proto žen i mužů

HPV souvisí se sexem, týká se proto žen i mužů

Někdy se mu také říká „cervikální karcinom“ a je jedním z nejčastějších typů zhoubných nádorů u žen na celém světě. Je to zhoubné nádorové onemocnění, při kterém se povrchové buňky děložního čípku začnou nekontrolovatelně množit.

Samotnému karcinomu předcházejí přednádorové změny buněk (tzv. prekancerózy), se kterými se organismus někdy sám vypořádá. Prekancerózy se neprojevují žádnými zdravotními obtížemi a lze je odhalit jedině specializovaným cytologickým vyšetřením. Tyto časně objevené přednádorové stavy lze úspěšně vyléčit. Ovšem čím později dojde k diagnóze, tím je léčba náročnější a bohužel i méně úspěšná.

Neboli cervix, což je latinsky hrdlo či krk, a také se můžeme setkat s pojmem děložní krček, je zúžená část dělohy, která tvoří přechod mezi pochvou a dělohou. Děložní čípek je pak část děložního hrdla, která vyčnívá do pochvy a je přístupná pohmatem při gynekologickém vyšetření.

V České republice:

 • je každý rok diagnostikováno přibližně 800 případů karcinomu děložního čípku,
 • téměř 300 žen na toto onemocnění každý rok zemře,
 • incidence, tedy počet nových onemocnění na 100 000 žen, se u nás za jeden rok dlouhodobě pohybuje okolo 20,
 • teprve v posledních několika letech pozorujeme pokles incidence.

V rámci Evropské unie jsou patrné značné rozdíly mezi Západem a Východem: V postkomunistických zemích je toto onemocnění rozšířené mnohem více. Zatímco v západoevropských zemích již dávno fungují programy cervikálního screeningu, v zemích bývalého východního bloku se tyto programy začaly systematicky prosazovat teprve nedávno.

HPV souvisí se sexem, týká se proto žen i mužů HPV souvisí se sexem, týká se proto žen i mužů HPV souvisí se sexem, týká se proto žen i mužů

Takzvaný screening karcinomu děložního hrdla v ČR existuje od roku 2008 a od roku 2014 probíhá adresné zvaní k preventivním vyšetřením. Cervikální screening spočívá v pravidelných gynekologických kontrolách, jejichž cílem je odhalit:

 • přednádorové změny (prekancerózy),
 • časná stadia zhoubného karcinomu.

Jediným možným a účinným způsobem prevence jsou pravidelné preventivní prohlídky v rámci tohoto programu. Ženám se díky nim dostává kvalifikovaných preventivních vyšetření děložního čípku v akreditovaných laboratořích, která splňují kritéria moderní diagnostiky. Více o tomto programu najdete na webu Cervix.cz.

Jak program funguje a komu je určen

 • Součástí prohlídky je vyšetření děložního hrdla kolposkopem (systém zvětšovacích skel) a také stěr buněk z děložního hrdla a jejich vyšetření pod mikroskopem (cytologie).
 • Program je určen všem ženám, které dochází na pravidelné prohlídky ke svému gynekologovi.
 • Adresné zvaní na tento screening se týká žen od 25 do 70 let (vyšetření je ale dále hrazeno i starším ženám).
 • Od roku 2021 bude ženám ve věku 35 a 45 let hrazeno z veřejného zdravotního pojištění vyšetření HPV DNA testace, které odhalí přítomnost infekce HPV (lidský papilomavirus, více dále) v těle.

Rizikové faktory pro karcinom děložního hrdla

 • Nejvýznamnější rizikem je infekce onkogenním (tzn. „karcinom vyvolávajícím“) typem lidského papilomaviru (HPV), virus se přenáší z 99,9 % pohlavním stykem.
 • K infekci jsou nejnáchylnější mladé dívky – v období hledání stálých partnerů a někdy i promiskuity jim hrozí největší riziko nákazy (do věku 35 let se v ČR s infekcí setkají dvě ženy ze tří).
 • Infekcí zasažené ženy o tom většinou nevědí, protože jejich imunitní systém tyto viry zničí.
 • Kouření či poruchy imunity však způsobují, že u pěti žen ze sta viry nepozorovaně přetrvají v epitelu děložního čípku někdy i celá desetiletí.
 • Po dovršení 35 let riziko roste a v některých případech se ze zdánlivě neškodné infekce vyvine přednádorový stav (změny v buňkách na povrchu čípku) a poté zhoubný nádor.

Jak poznáte cervikální karcinom

Přednádorové změny jsou asymptomatické (neprojevují se žádnými příznaky), a proto je velmi důležité, aby ženy po zahájení sexuálního života pravidelně chodily na preventivní gynekologické prohlídky.

Pozdními příznaky, kdy už je nádor výrazněji rozvinutý, jsou:

 1. bolest v podbřišku,
 2. krvácení po pohlavním styku,
 3. zapáchající výtok z pochvy.

Uvedené příznaky nemusí být vždy projevem zhoubného karcinomu, vždy jsou však důvodem k návštěvě gynekologa!

Co vám pomůže se onemocnění vyhnout

1) Pravidelné gynekologické prohlídky

To nejjednodušší, co můžete pro prevenci udělat, je docházet na pravidelné prohlídky.

Samozřejmě jsou případy, které mohou vyšetření uniknout (karcinomy endocervikální, které jsou uložené mimo dosah stěru sliznice z čípku), a pokud ty dají vznik již nádorovému onemocnění, pravidelné gynekologické vyšetření je schopné jej objevit v iniciálním stadiu: Toto onemocnění je ve více než 95 % případů vyléčitelné. Od objevení prvních přednádorových změn ke zhoubnému karcinomu totiž uplyne dost dlouhá doba (kolem tří let).

2) Bezpečný sex

Partnerská stálost nebo alespoň důsledné používání prezervativu jsou důležité, neboť jak již bylo řečeno, karcinom děložního čípku způsobuje v 99 % případů lidský papilomavirus (HPV), který se přenáší pohlavním stykem.

3) Očkování proti HPV

V současné době jsou na českém trhu registrované dvě vakcíny (Gardasil/Silgard a Cervarix), které účinně brání proti infekci způsobené virovými typy 16 a 18. Ty jsou prokazatelně nejčastějšími původci karcinomu děložního čípku.

Vakcíny tedy působí preventivně jak proti vzniku karcinomu, tak proti vzniku prekancerózních změn, které by později mohly k nádorovému bujení vést.

Jedna z vakcín navíc chrání proti typům HPV 6 a 11, které vyvolávají většinu případů genitálních bradavic.

Vakcíny jsou určeny k prevenci proti infekci HPV. Nejlepší ochranu poskytují dívkám, které ještě nezačaly se sexuálním životem.

Infekce HPV je totiž v populaci často rozšířena a u dívek a žen, které se s infekcí již setkaly, není očkování jako prevence před onemocněním natolik efektivní. Vakcínami je možné očkovat dívky od 9., resp. 10. roku života.

Nebylo prokázáno, že by vakcína měla léčebné účinky, není tedy určena k léčbě buněčných změn vzniklých po infekci HPV.

Očkování chrání dívky a ženy pouze před infekcí těmi typy HPV, proti kterým jsou určeny, nikoli proti ostatním. Proto je i po očkování důležité pravidelně chodit na preventivní gynekologické prohlídky. Jedině tak může lékař sledovat stav buněk děložního čípku, aby bylo možné včas odhalit případné abnormality.

Naše pojišťovna přispívá na očkování proti HPV dívkám i chlapcům od 14 do 18 let.

Přehled vakcín, doporučení a odborná stanoviska jsou dostupné na stránkách České vakcinologické společnosti ČLS JEP.

Kromě zmíněné infekce HPV se na vzniku nádorového onemocnění podílí i kouření, nezdravá strava a další prvky špatného životního stylu. Bližší informace o prevenci nádorových onemocnění najdete například na stránkách Prevencenadoru.cz, mnoho dalších informací také na webu Linkos.cz.

HPV infekce se týká nás všech

Infekce HPV (human papillomavirus = lidský papilomavirus) je v současnosti nejčastější sexuálně přenosná infekce. Za život se s ní setká až 80 % z nás. Ve většině případů se s infekcí organismus vyrovná, ale pokud se tak nestane, může u žen i mužů dojít k rozvoji zdraví i život ohrožujících onemocnění.

Infekce lidským papilomavirem je velice častá a týká se všech sexuálně aktivních žen i mužů, rozhodně to není otázka promiskuity, jak si mnozí myslí.

Nezodpovědné chování je pouze jedním z celé řady rizikových faktorů a opravdu nelze předem říci, u koho se infekce HPV rozvine v onemocnění a čí organizmus se s ní naopak vyrovná.

U koho z páru byla infekce HPV dříve nelze stanovit – infekce může někdy během pár měsíců odeznít, jindy v těle přetrvává léta a postupně se rozvíjí v onemocnění.

Infekce HPV napadá ženy i muže na různých místech těla a u obou pohlaví může vést až k vypuknutí rakoviny nebo jiného velmi nepříjemného onemocnění. Kromě karcinomu vaginy, vulvy, penisu, análního karcinomu a některých nádorů v oblasti hlavy a krku, jsou to také nezhoubná onemocnění – papilomatóza hrtanu a genitální bradavice. 

Budete mít zájem:  Pertuse: Takhle se kašle u dávivého kašle

Rakovina děložního čípku

Mezi veřejností je poměrně rozšířená znalost souvislosti mezi infekcí HPV a karcinomem děložního hrdla, který patří k nejčastějším nádorovým onemocněním způsobených infekcí HPV.

Jedná se o jediné HPV onemocnění, jehož počáteční stádia lze odhalit pomocí pravidelných gynekologických prohlídek. Rakovina děložního čípku vzniká průměrně za 15 let od infekce vysoce rizikovými typy HPV (nejčastěji typy 16 a 18).

Projevuje se krvácením po styku, bolestmi v zádech a podbřišku a krvavými výtoky. 

Genitální bradavice

Genitální bradavice jsou vůbec nejčastějším HPV onemocněním, jehož výskyt v posledních letech dramaticky roste. Podle dat z Velké Británie, kde se výskyt genitálních bradavic sleduje pomocí registrů, se za poslední dekádu zvýšila prevalence genitálních bradavic čtyřikrát.

To potvrzují i data z vybraných pracovišť na Slovensku a v České republice – některá hlásí až pětinásobný nárůst, a to zejména mezi mladými lidmi. Genitální bradavice (tzv. kondylomata) jsou nezhoubné útvary na genitálu, které vznikají již několik měsíců po infekci HPV a napadají ženy i muže.

Téměř alarmující vzrůst výskytu tohoto virového onemocnění za posledních několik let by měl být jedním z mnoha důvodů, proč o této chorobě hovořit. Kondylomata významně ovlivňují sexualitu a sebehodnocení postiženého jedince.

I po jejich vyléčení je tendence k opakování nemoci, což je frustrující pro pacienty i jejich lékaře.

Další onemocnění v anogenitální oblasti způsobené infekcí HPV

Tím, že má lidský papilomavirus schopnost usídlit se v buňkách kůže a sliznic, může vyvolat nádorové onemocnění, či přednádorové změny i v dalších částech anogenitální oblasti – u žen v pochvě, zevních rodidlech (vulvě), u mužů na penisu, u obou pohlaví v anální oblasti. Jde sice o choroby s nižším výskytem než karcinom hrdla děložního, ale na rozdíl od něj nemají žádný existující screeningový systém. Diagnostika těchto relativně vzácných karcinomů je relativně obtížná, a tak záchyt bývá pozdní.

Karcinom oblasti hlavy a krku

Pojem karcinomy hlavy a krku zahrnuje především zhoubné (maligní) nádory, vycházející ze sliznice horních dýchacích a polykacích cest. V celosvětovém měřítku se jedná o 5. nejčastější zhoubné nádory.

Karcinomy této oblasti vznikají v typickém případě následkem poškození sliznice dlouhodobým kouřením cigaret, dýmek anebo žvýkáním tabáku, ale mnohé případy souvisí právě s infekcí HPV. Oproti dřívějším dobám se totiž v posledních zhruba 15 až 20 letech objevil znepokojující trend: rychle se zvyšuje počet mladších lidí s nádory hltanu.

Spekuluje se, že zvýšený výskyt nádorů spojených s infekcí HPV je dán i změnou v sexuálním chování, tedy počtem sexuálních partnerů a oblibou orálního sexu.

Pacienti s takovým onemocněním si typicky stěžují na bolest v krku, ztížené polykání, nebo pocit cizího tělesa v krku, u vážnějších případů může dojít také ke krvácení z nádoru. Nádory malých rozměrů jsou hůře zjistitelné a léčba je pak složitá a pro pacienta má závažné jak estetické, tak funkční následky. 

Papilomatóza hrtanu

Méně závažným, ale stejně tak nepříjemným a omezujícím onemocněním je papilomatózu hrtanu. Ta je způsobena typy HPV 6 a 11, tedy viry s nízkým kancerogenním potenciálem, ale projevy tohoto onemocnění lze charakterizovat jako „zhoubné“.

Chrapot, často i nesnesitelný pocit cizího tělesa v krku a poruchy dýchání jsou pro pacienty mnohdy velmi frustrující. Časté recidivy si vynucují i opakovanou chirurgickou léčbu, což vede k deformaci hlasu a negativním psychosociálním dopadům.

Až v 70 % případů je v pozadí sexuální partner s genitálními bradavicemi. 

Rekurentní respirační papilomatóza

Dalšími typy onemocnění v souvislosti s infekcí HPV jsou postižení horních dýchacích cest u malých dětí, kteří se nakazí od matky s infekcí HPV v průběhu porodu. Respirační papilomatóza u dětí není sice častým, zato však velmi traumatizujícím onemocněním, které si vyžádá opakované chirurgické řešení – a to již od útlého věku. 

HPV souvisí se sexem, týká se proto žen i mužů

Fakta

Infekce HPV

 • Lidské papilomaviry (human papillomavirus = lidský papilomavirus) jsou skupinou virů napadajících kůži a sliznici člověka, hlavně v oblasti genitálu a konečníku.
 • Popsáno je přes sto různých typů. Nákazu některými z nich provázejí vysoká zdravotní rizika.
 • Na světě je v současnosti nakaženo na 630 milionů lidí, tedy více než jedenáct procent lidstva.
 • V současnosti je HPV nejčastější sexuálně přenosná infekce. WHO vyhlásila HPV za pandemii, závažnější problém než HIV.
 • Za život se s ní setká 80 % sexuálně aktivních mužů i žen.
 • Nejčastěji se nakazí lidé ve věku 18 až 25 let.
 • Pokud se organizmus infekce nezbaví, může dojít ke zdravotním komplikacím nebo dokonce k rozvoji vážných onemocnění. Odhadnout, u koho se nemoc projeví, není možné. 
 • Symptomy onemocnění se mohou objevit až několik let po nákaze a je tedy téměř nemožné určit, kdy k nákaze došlo.
 • Kondom snižuje riziko přenosu, ale není 100 % ochranou
 • Infekce se přenáší i mazlením a orálním sexem, kondom tedy není 100% ochrana. 
 • Infikovaná osoba většinou nemá žádné příznaky a neví, že je přenašečem viru.

HPV onemocnění

 • Typy virů s vysokým rizikem (hlavně 16 a 18) mají na svědomí zhoubná onemocnění: nádory a závažné přednádorové stavy v oblasti hrdla děložního, zevních rodidel, pochvy, penisu, řiti, a také hlavy a krku. 
 • Typy virů s nízkým rizikem (hlavně 6 a 11) způsobují: kondylomata acuminata (genitální bradavice), papilomatosu hrtanu, méně závažné přednádorové stavy. 
 • Rakovina děložního čípku je nejčastější onkologické onemocnění způsobené infekcí HPV. Rakovina děložního čípku vzniká v průměru po patnácti letech od infekce vysoce rizikovým typem HPV.
 • Genitální bradavice jsou nejčastější onemocnění vůbec způsobené infekcí HPV. Vývoj od infekce po vznik kondylomat trvá většinou několik týdnů.
 • Výskyt genitálních bradavic a papilomatosy hrtanu v posledních letech strmě stoupá. 

Prevence

 • Nejúčinnější prevencí proti HPV je

o   Ženy: kombinace očkování proti HPV, stěrů z děložního čípku (v rámci gynekologické prohlídky) v kombinaci s HPV testem.

o   Muži: očkování proti HPV.

 • 13leté děti mají vakcínu proti HPV hrazenou z veřejných prostředků. 
 • Očkují gynekologové, praktičtí lékaři, dětští lékaři, někteří specialisté ORL, urologie a dermatovenerologie a očkovací centra. 
 • K dispozici je bivalentní (2 typy HPV), kvadrivalentní (4 typy HPV) a nejmodernější nonavalentní vakcína (9 typů HPV)
 • HPV test si může každá žena vyžádat u svého gynekologa. Test na vyžádání není hrazen pojišťovnou, ale představuje smysluplnou investici do vlastního zdraví. 

Léčba

 • HPV infekci nelze léčit. Lze léčit pouze její projevy, tj. onemocnění, které způsobuje. 
 • HPV onemocnění žen řeší především gynekologové. 
 • S genitálními bradavicemi se lze obrátit na dermatovenerologii nebo urologii. 
 • S potížemi v oblasti hlavy a krku na ORL specialisty. 
 • vhodném postupy léčby se každý může poradit se svým dětským nebo praktickým lékařem. 
 • Léčbu HPV karcinomů řeší odborníci v oblasti onkologie. 

 

HPV virus nezpůsobuje jen rakovinu děložního čípku. Ohrožení jsou i muži

video

Události: HPV virus ohrožuje také muže

Petra Matějková Gadasová sama žádné problémy nikdy neměla. Třináctiletou dceru, která je zrovna na prázdninách, ale proti HPV očkovat nechala. „Musím říct, že to pro nás nebylo jednoduché rozhodnutí.

Najdete řadu informací, které jsou pro a říkají ,rozhodně nechte oočkovat svoji třináctiletou dceru‘, a pak najdete řadu informací, které jsou naprosto proti. A teď se musíte rozhodnout,“ vylíčila matka své dilema.

Gadasovi nakonec dali na doporučení dětského lékaře. V ordinaci Miloslava Ferlese dostaly vakcínu v poslední době až na jednu výjimku všechny třináctileté dívky. Mají ji hrazenou ze zdravotního pojištění.

Budete mít zájem:  Újma Na Zdraví Při Dopravní Nehodě?

„Onemocnění, která souvisí právě s HPV viry, jsou velmi závažná a jejich nebezpečnost není veřejností doceněna,“ varoval praktický lékař pro děti a dorost z Nového Města pod Smrkem Miloslav Ferles.

Lékař: Mladí začínají brzy…

Od ledna hradí pojišťovny vakcínu i třináctiletým chlapcům. HPV infekce je nejčastější sexuálně přenosná infekce současnosti. Za život se s ní setká až 80 procent žen i mužů. Ale veřejnost si ji často spojuje pouze se ženami, a to především s rakovinou děložního čípku. Lidský papilomavirus ale napadá stejnou měrou obě pohlaví.

Skutečnost, že HPV napadá i muže a způsobuje u nich karcinomy a další závažná onemocnění, je veřejností často opomíjen. Mnoho mužů vůbec neví, že se jich HPV problematika také týká. Bohužel se s ní často seznamují až v momentě, kdy je jim některé z HPV onemocnění diagnostikováno. 

Ideální je očkovat děti před zahájením sexuálního života. „Dnešní mládež, třeba díky antikoncepci a negativní osvětě, ne úplně zdravě sexuálně žije a začíná poměrně brzy. O to je důležitější informace rodičům i dětem podat,“ zdůraznil Miloslav Ferles.

Proti HPV virům se lze bránit. Očkování je nejefektivnější u dětí před zahájením sexuálního života, než se virem mohly infikovat. Riziko nakažení se zvyšuje nezodpovědným sexuálním chováním, pravděpodobnost zvyšuje i orální sex. Aktuální proočkovanost dívek se pohybuje mezi 60 a 80 procenty a mírně klesá.

Vakcíny mohou souhrnem zabránit asi 80 až 90 procentům všech případů rakoviny děložního hrdla a snižují také riziko rozvoje dalších typů rakoviny, například pochvy, zevních rodidel, konečníku, nádorů v oblasti krku a hlavy a také všech stupňů předrakovinových změn v těchto oblastech. Vakcíny jsou podle lékařů velmi bezpečné a rizika jejich podání minimální.

Jak dlouho očkování dokáže dívky a chlapce ochránit, zatím není jisté. Očekává se, že bude funkční zhruba deset let. Další odhady jsou předčasné, protože s očkováním se začalo teprve v roce 2006. Očkování provádějí praktičtí lékaři pro děti a dorost a gynekologové, u dívek i chlapců je dobrovolné a ve třinácti letech u určitého typu vakcíny zdarma.

 • Více informací o obraně proti HPV viru zde.

HPV je nejčastější sexuálně přenosná infekce současnosti. Co dělat, aby Vám nezkomplikovala život?

S HPV infekcí se za život setká 80 % z nás. Týká se nás všech. Není třeba se bát, je ale důležité vědět jak se chránit

 

Velmi rozšířená infekce

HPV se týká všech sexuálně aktivních žen i mužů v každém věku. Teenagerů, mladých i zralých dospělých. K nákaze dochází nejčastěji mezi 18 a 25 lety, tedy krátce po zahájení sexuálního života. Riziko přenosu a nákazy je ale celoživotní, zvyšuje se s každým novým sexuálním partnerem. HPV ale rozhodně není známkou promiskuity, nakazit se můžete již od Vašeho prvního sexuálního partnera.

Přenos intimním kontaktem

HPV se může přenést při všech sexuálních aktivitách (vaginální sex, anální sex, orální sex, mazlení). Kondom snižuje riziko přenosu, ale není dokonalou ochranou.Nakažený většinu nemá žádné příznaky ani zdravotní potíže, proto se takto infekce velmi rychle a jednoduše šíří.

Rozvoj onemocnění

Ve většině případů se náš organizmus HPV zbaví pomocí vlastní obranyschopnosti. U zhruba 20 % nakažených se tak ale bohužel nestane, infekce HPV v těle přetrvá a dojde u nich k rozvoji onemocnění.

HPV se dělí na nízce a vysoce rizikové typy podle toho, zda mohou způsobit nádorové bujení. Infekce vysoce rizikovými typy může v průběhu let vést k rozvoji rakoviny.

Nízce rizikové typy způsobují genitální bradavice, vůbec nejčastějšího HPV onemocnění, a papilomy v oblasti krku.

Rakovina děložního čípku

Nejčastějším onkologickým onemocněním, které je způsobeno infekcí HPV (nejčastěji typy HPV 16 a 18), je rakovina děložního čípku. V ČR se toto onemocnění řadí mezi jednu z nejčastějších příčin úmrtí na onkologické onemocnění u žen.

Každý rok je diagnostikováno zhruba 800 žen s touto chorobou a polovina z nich bohužel rakovině děložního čípku podlehne.Bohužel většina těchto úmrtí je zbytečná. V případě rakoviny děložního čípku je zaveden velmi účinný systém prevence.

V rámci každoroční prohlídky u gynekologa se provádí stěr z děložního čípku, který odhalí počáteční stádia rakoviny děložního čípku. Tyto tzv. předrakovinové léze se dají velmi dobře ošetřit a rozvoj rakoviny tak zastavit.

V kombinaci s očkováním proti HPV a rozumným testováním na výskyt vysoce rizikových typů HPV v organizmu si může každá žena snížit riziko rozvoje tohoto onemocnění na minimum.

Další karcinomy spojené s HPV

HPV infekce způsobuje další typy rakoviny, které bohužel nelze tak snadno a včas podchytit. U žen je to rakovina zevních rodidel a vaginy. U mužů rakovina penisu. U obou pohlaví může HPV způsobit rakovinu análního otvoru a rakovinu v oblasti hlavy a krku.

Genitální bradavice a papilomy v dýchacích cestách

Genitální bradavice jsou způsobeny v 90 % případů HPV typy 6 a 11. Je to velmi frustrující onemocnění, které se bohužel po vyléčení velmi často vrací.

Výskyt genitálních bradavic se podle statistik zdravotnických zařízení za poslední dekádu zvýšil zhruba čtyřikrát, a to zejména u mladých lidí.

Zvyšuje se i počet případů výskytu papilomů v krku, které neohrožují pacienty na životě, ale přináší jim značné komplikace a opakované operační zákroky.

 

Prevence HPV u žen

Gynekologické prohlídkyZákladním krokem jsou pravidelné návštěvy u gynekologa. Stěry z děložního čípku (tzv. cervikální screening) odhalí předrakovinové stavy na děložním čípku, které lze včas řešit. Nejčastěji je rakovina děložního čípku v pokročilém stádiu diagnostikována právě z žen, které přestaly chodit na gynekologii.

OčkováníOčkování proti HPV přináší ochranu proti těmto předrakovinovým stavům, rakovině děložního čípku, rakovině zevních rodidel a vaginy, rakovině análního otvoru a genitálním bradavicím.

HPV testyJako dobrý doplněk k prevenci rakoviny děložního hrdla u žen starších 30 let může být HPV test, který odhalí přítomnost vysoce rizikových typů HPV v organizmu.

Pokud je prokázána přítomnost těchto HPV typů, gynekolog poté navrhne řešení a systém důkladného sledování možného rozvoje nežádoucích změn na děložním čípku.

V současné době se HPV test aplikuje za základě doporučení gynekologa, eventuálně si jej lze vyžádat a uhradit. Od roku 2021 bude hrazen ženám ve věku 35 a 45 let.

Prevence HPV u mužů

OčkováníNa onemocnění, které HPV způsobuje mužům, není zaveden screening, který by včas odhalil počáteční stádia onemocnění, tak jak tomu je u rakoviny děložního čípku.

Ve většině případů se tak dostanou do ordinace lékaře bohužel až ve fázi rozvinutého onemocnění. Tím spíše je odborníky doporučeno očkování proti HPV, které rozvoji onemocnění zamezí.

Očkování muže chrání proti rakovině análního otvoru a genitálním bradavicím.

HPV testyI muži se mohou nechat otestovat na přítomnost HPV, ale měli by vždy zvážit přínos takového testování. HPV infekci nelze léčit, proto je třeba si ujasnit proč se testovat a co bude znamenat pozitivní nebo negativní výsledek. O HPV test lze požádat u urologa nebo kožního lékaře. Test se provádí z močové trubice nebo penisu a žadatel si jej hradí sám.

Očkování proti HPV

Eliminujte rozvoj rakoviny děložního čípku.

 • Kombinace očkování proti HPV a pravidelných gynekologických prohlídek je cestou jak téměř 100% vyloučit diagnózu rakoviny děložního čípku, jedné z nejčastějších příčin úmrtí na onkologické onemocnění u žen.
 • K tomu získáte ochranu proti dalším onkologickým chorobám a genitálním bradavicím.
Budete mít zájem:  Když si nevidíte přes nos, může za to sítnice

 

MUŽI

Chráníte sebe i svou partnerku.

 • Pro HPV onemocnění u mužů neexistuje systém časného vyhledávání počátečních stádií. Očkováním se chránit proti rozvoji těchto chorob.
 • Nebudete rizikový pro svou partnerku, u které by získaná infekce mohla vést k rozvoji přednádorových stavů na děložním čípku, rakoviny samotné, genitálním bradavicím nebo dalším onkologickým onemocněním.

 

VAŠE DĚTI

Chráníte jejich zdraví v budoucnu.

 • Tak jako dělíme maximum pro to, abychom děti ochránili proti všem možným rizikům, očkováním proti HPV je účinně a bezpečně chráníte proti rizikům, které souvisí s jejich budoucím sexuálním životem.
 • Očkování má největší efekt, pokud je provedeno ještě před zahájením sexuálního života. Očkování proti HPV má tak značný přínos, že bylo zařazeno do očkovacích programů mnoha zemí včetně ČR. Zde je očkování hrazeno 13letým dívkám a chlapcům ze zdravotního pojištění.

 

 • Ochrana proti 2 typům HPVVšechny vakcíny chrání proti HPV typům 16 a 18, které způsobují zhruba 70 % případů rakoviny děložního čípku a dalších nádorů v anogenitální oblasti.
 • Ochrana proti 4 typům HPVKvadrivalentní vakcína navíc chrání proti HPV typům 6 a 11, které způsobují téměř všechny případy genitálních bradavic.
 • Ochrana proti 9 typům HPVNejmodernější nonavalentní vakcína chrání kromě 6, 11, 16 a 18 navíc proti další vysoce rizikovým typům HPV 31, 33, 45, 52, 58, tedy poskytuje rozšířenou ochranu proti rakovině děložního čípku (cca 90 %) a dalším zhoubným onemocněním.
 • 13letým dívkám a chlapcům je vakcína plně nebo částečně (záleží na výběru vakcíny a míře ochrany) hrazena ze zdravotního pojištění. Očkování provádí praktický lékař pro děti a dorost.
 • Ženy se mohu nechat očkovat u gynekologa.
 • Muži mohou požádat o očkování u praktického lékaře.

Vždy se můžete také obrátit na specialistu nebo očkovací centrum.

 

HPV testy

HPV testací zjistíte, zda jsou v těle přítomny vysoce rizikové typy HPV

HPV testy jsou vhodné zejména pro ženy, kterým je více než 30 let. V mladším věku je přítomnost HPV v organizmu velmi běžná a většina mladých žen se s ní vyrovná díky vlastní imunitě. Testace v mládí je tedy až na vybrané případy určené lékařem zbytečná.

Pozitivní výsledekV případě, že výsledek testu je pozitivní, znamená to, že je žena infikována vysoce rizikovým typem HPV a může být v budoucnu ohrožena vznikem rakoviny. Pozitivní nález neznamená, že žena rakovinu již má nebo ji v budoucnu určitě bude mít. Takový nález znamená, že žena vyžaduje další a častější sledování, případně léčbu podle vyhodnocení nálezu lékařem.

Negativní výsledekPokud je výsledek testu negativní, znamená to, že infekce HPV v těle nebyla zjištěna. Riziko vzniku rakoviny děložního čípku je zanedbatelné i pro dalších 5–10 let. Nicméně žena by měla nadále docházet na pravidelné gynekologické prohlídky.

O HPV test můžete požádat svého gynekologa. Od roku 2021 bude HPV DNA test nabídnut zdarma v rámci gynekologické prohlídky ženám ve věku 35 a 45.Kombinace HPV DNA testu a cytologie vyloučí dlouhodobé riziko rozvoje rakoviny děložního čípku.

Muži mohou požádat o HPV test u dermatovenerologa nebo urologa a hradí si jej sami.

 

Nejčastější mýty o HPV

Ačkoliv je HPV nejčastější sexuálně přenosná infekce současnosti, panuje kolem ní řada nejasností. Některé z nich bohužel u mnoha lidí brání účinné prevenci, která by je nebo jejich blízké účinně chránila proti život a zdraví ohrožujícím onemocněním

Mýtus: HPV se týká pouze žen a dívek

Pravda: HPV se týká obou pohlaví. U mužů může vést k rozvoji několika druhů rakoviny a genitálním bradavicím. Když se muž chrání proti HPV, chrání sebe i svou partnerku.

Mýtus: HPV a očkování se týká pouze mladých lidíPravda: Riziko nákazy je celoživotní. Nejčastěji se lidé opravdu nakazí krátce po zahájení sexuálního života, ale i později je výskyt infekce velmi častý. Každý nový partner přináší riziko získání nové HPV infekce.

Mýtus: HPV je znakem promiskuityPravda: HPV je velmi častá a v populaci rozšířená. Za život se s ní setká 80 % z nás. Aktuálně je na světě nakaženo HPV cca 630 milionu lidí. Nakazit se můžeme již od svého prvního sexuálního partnera.

Mýtus: HPV se přenáší pouze vaginálním sexemPravda: K přenosu dochází při vaginálním, orálním a análním sexu. K přenosu může dojít i při mazlení. Kondom sníží riziko nákazy, ale není dokonalou ochranou.

Mýtus: Pokud mám HPV, jsem nebo budu nemocný/áPravda: HPV infekce samotná nezpůsobuje žádné potíže a většina z nás se jí zbaví svou imunitou během 1-2 let. K onemocnění dochází u zhruba 20 % nakažených, u kterých infekce HPV přetrvá a časem dojde k rozvoji onemocnění.

Mýtus: Vakcíny proti HPV nejsou bezpečné

Pravda: Účinnost a bezpečnost vakcína byla potvrzena rozsáhlými klinickými studiemi i dlouholetou klinickou praxí. Již bylo podáno několik milionů dávek a nikdy nebyl potvrzen závažný nežádoucí účinek.

 • HPV se týká všech. Žen i mužů, mladých lidí i dospělých. Téměř každý sexuálně aktivní člověk se s HPV pravděpodobně během svého života setká.
 • HPV se může přenést i při nekoitálních aktivitách jako je mazlení nebo orální sex, kdy dochází ke kontaktu kůže a sliznic s anogenitání oblastí.
 • HPV je bezpříznaková, nakaženému nezpůsobuje žádné potíže a tak jednoduše přenáší infekci dále, proto je v populaci tak rozšířená.
 • Nejčastěji se nakazí mladí lidé ve věku 18–25 let, ale i později často dochází k nové nákaze – každý nový sexuální partner přináší riziko nově získané HPV infekce.
 • Přítomnost HPV není znakem promiskuity, můžeme se nakazit již od svého prvního partnera. HPV infekce je velmi rozšířená a za pozitivitu se není třeba stydět.
 • Nětšina případů nákazy samovolně odezní, imunitní systém „vyčistí“ HPV infekci do cca 2 let. Ve zhruba 20 % případů se tak ale nestane a infekce se vyvine v onemocnění. Nejde předem určit, u koho dojde k likvidaci infekce a u koho naopak infekce přetrvá.
 • Infekce může v organizmu přetrvávat dlouhá léta a až za několik let se projevit v podobě zdraví nebo život ohrožujícího onemocnění žen i mužů.
 • HPV infekci nelze léčit, lze podpořit imunitní systém v boji s infekcí.
 • Proti většině případů HPV onemocnění se lze chránit pomocí očkování.
 • Očkování má největší efekt ještě před zahájením sexuálního života, kdy se dívky a chlapci s HPV infekcí nesetkali a vakcína je tedy chrání proti všem typům HPV obsaženým ve vakcíně. Vakcína je proto částečně nebo plně hrazena 13letým dívkách a chlapcům.
 • Sexuálně aktivním lidem vakcína také přináší benefit v podobě ochrany proti HPV typům obsaženým ve vakcíně, se kterými se doposud nesetkali.
 • Ženy mají navíc hrazenou každoroční prohlídku u gynekologa, v rámci které se sledují nežádoucí změny na děložním čípku, které by mohly vést k rozvoji rakoviny. Od roku 2021 bude navíc ženám ve věku 35 a 45 let nabízen HPV DNA test, který společně s cytologií dlouhodobě vyloučí riziko rozvoje rakoviny děložního čípku.

Získejte pravidelnou inspiraci pro Vaše zdraví.

Přečtěte si rady a doporučení předních lékařů s dlouholetými zkušenostmi.

 

Sledujte sociální sítě MEDIBAY

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Adblock
detector