Chronické záněty v těle: může pomoci konopí?

Nespočet uživatelů konopí po celém světě může z vlastní zkušenosti potvrdit, že přípravky z konopí jim pomáhají účinně bojovat s celou řadou příznaků Crohnovy choroby, ulcerózní kolitidy a dalších chronických onemocnění trávicího traktu. Mezi tyto projevy patří mimo jiné bolesti, záněty, křeče, zvracení, průjmy a celková slabost organismu. 

Pravidelně jsou zveřejňovány i klinické studie a výzkumy dokládající, že užívání konopí je při léčbě celé řady střevních onemocnění velmi účinné, ať už je konzumováno inhalací kouře nebo výparů či ve formě extraktů, olejů nebo potravin. 

Bezpečná a účinná alternativa

Autoimunitní onemocnění zažívacího traktu, jako je třeba právě Crohnova choroba, jsou považována za nevyléčitelná. V mnoha případech je nutno provádět opakované chirurgické zákroky.

Zdravotní stav 21 z celkových 30 pacientů se při užívání konopí znatelně zlepšil a došlo také k vysazení dalších léčebných preparátů. 

Některou z forem zánětlivého onemocnění střev trpí podle odhadů miliony lidí zejména v civilizovaných zemích. Většina z nich přitom užívá kombinaci léků proti zánětu s prášky proti bolesti.

Léčba, případně úplné zastavení rozvoje zánětlivých onemocnění střev patří mezi největší výzvy, se kterými se dnes gastroenterologové ve své praxi setkávají. 

Historické zkušenosti a nové poznatky

V pojednání pro odborný žurnál Pharmacology uvedli výzkumníci v roce 2014, že „konopí bylo ve starověkém léčitelství hojně užíváno jako lék na poruchy trávení a zánětlivá onemocnění střev.

“ V závěru pak konstatují: „V aktuální studii porovnávající výsledky aplikace konopí s placebem bylo potvrzeno to, co vyplývá ze svědectví mnoha pacientů, totiž že konopí má značný pozitivní dopad na celkový zdravotní stav jedinců trpících Crohnovou chorobou.“

Již v roce 2002 přišli vědci s objevem, že hlavní psychoaktivní složka konopí THC tlumí imunitní odpověď těla, čímž snižuje četnost a intenzitu zánětlivých reakcí. Výzkum z roku 2008 pak zjistil, že obdobně působí i CBD. To by mohl být důvod, proč je konopí tak účinným pomocníkem v boji se záněty u pacientů trpících například roztroušenou sklerózou, Crohnovou chorobou nebo artrózou.

Další výzkum realizovaný v roce 2004 v Německu pak prokázal, že aktivace endokanabinoidního systému hraje důležitou roli při potlačování zánětů tlustého střeva. Kanabinoidy v tomto případě působily u myší jako prevence vzniku zánětu střev.

Chronické záněty v těle: může pomoci konopí?

Některou z forem zánětlivého onemocnění střev trpí podle odhadů miliony lidí zejména v civilizovaných zemích. Zdroj: unsplash.com

V roce 2013 naznačila jiná studie, že hlavní nepsychoaktivní kanabinoid CBD chrání lidskou trávicí soustavu. Molekuly CBD zamezují poškození sliznice tlustého střeva způsobované látkou interleukin 17A.

S podobnými výsledky přišla i italská studie z roku 2016 – konkrétně se v ní uvádí, že „extrakt bohatý na CBD a s minoritním podílem dalších kanabinoidů u myší účinně potlačuje střevní záněty a hypermotilitu.

Crohnova choroba: klinické studie 

V roce 2011 vyplnilo v Izraeli 291 pacientů dotazník, z jehož vyhodnocení vyplynulo, že užívání konopí je mezi pacienty se zánětlivým onemocněním střev běžným jevem, především pak u těch, kteří již v minulosti prodělali operativní zákrok v oblasti břicha, trpí silnými bolestmi a jejich kvalita života je v důsledku nemoci celkově nízká. Třiatřicet procent osob s ulcerózní kolitidou a padesát procent s Crohnovou chorobou užívalo konopí k potlačení projevů onemocnění, jako jsou bolesti, průjmy nebo nechutenství.

Konopí má značný pozitivní dopad na celkový zdravotní stav jedinců trpících Crohnovou chorobou.

Další studie realizovaná v Izraeli s menší skupinou účastníků ukázala, že zdravotní stav jednadvaceti z celkových třiceti subjektů se při užívání konopí znatelně zlepšil a došlo také ke snížení nutnosti užívání dalších preparátů. 

Před zahájením experimentu užívalo kortikosteroidy (často nasazovaná léčiva se závažnými vedlejšími účinky) šestadvacet z třiceti zúčastněných, po jeho ukončení to byli pouze čtyři.

Patnáct pacientů absolvovalo v průběhu devíti let před započetím konopné terapie devatenáct chirurgických zákroků, zatímco během tříleté léčby konopím byla podobná operace nutná pouze u dvou z nich.

Z toho autoři vyvozují, že se jim vůbec poprvé podařilo klinicky potvrdit účinnost konopné léčby u lidských pacientů s Crohnovou chorobou. 

Výsledky ukazují, že konopí má pozitivní dopad na snižování aktivity nemoci a tím i snižuje potřebu medikace syntetickými preparáty.

Další výzkumy Crohnovy choroby

Další podobná studie z roku 2013, tentokrát za účasti jednadvaceti subjektů, z nichž části bylo podáváno placebo, prokázala u pěti z jedenácti pacientů užívajících konopí úplné odeznění příznaků Crohnovy choroby. Osm týdnů užívání konopí s vysokým obsahem THC mělo pozitivní dopad na zdravotní stav deseti ze zmíněných jedenácti zúčastněných, a to bez vedlejších účinků. 

Z novějších výzkumů lze zmínit loni zveřejněnou práci amerických lékařů, kteří po dobu dvou let sledovali 615 uživatelů konopí s Crohnovou chorobou a porovnávali jejich stav se stejně početnou skupinou neuživatelů.

Výsledky ukázaly, že „konopí dokázalo mírnit několik známých komplikací u hospitalizovaných pacientů s Crohnovou chorobou.

Konkrétně se jednalo o nitrobřišní abscesy, aktivní střevní píštěle, krvácení a nutnost parenterální výživy.“

Chronické záněty v těle: může pomoci konopí?

Konopí má značný pozitivní dopad na celkový zdravotní stav jedinců trpících Crohnovou chorobou. Klikněte na obrázek pro zvětšení.

Zajímavý výsledek přinesla také studie z roku 2019, která porovnávala zdravotní údaje pacientů hospitalizovaných se zánětlivými střevními chorobami. Z nich bylo 3 000 uživatelů konopí a stejný počet neuživatelů.

Kromě menší potřeby parenterální výživy a nižšího výskytu anémie u pacientů užívajících konopí se totiž ukázalo, že konopná skupina měla statisticky významně nižší pravděpodobnost onemocnění kolorektálním karcinomem (rakovina tlustého střeva).

Ulcerózní kolitida

V posledních letech byly zveřejněny výsledky několika zajímavých výzkumů, které se zaměřovaly na další časté zánětlivé střevní onemocnění – ulcerózní kolitidu.

V randomizované, dvojitě zaslepené a placebem kontrolované studii britských vědců a lékařů z roku 2018 bylo zjištěno, že „rostlinný extrakt bohatý na CBD sice nedokázal udržet onemocnění v remisi déle než placebo, nicméně co se týče závažnosti průběhu nemoci, subjektivního pocitu zlepšení a kvality života, byl CBD extrakt ve všech těchto ohledech účinnější.“

Osm týdnů užívání konopí s vysokým obsahem THC mělo pozitivní dopad na zdravotní stav.

Další studie na myších a tkáních dětských pacientů s kolitidou z roku 2019 ukázala, že jako účinný protizánětlivý prostředek dokáže působit i méně známý kanabinoid CBDV (kanabidivarin – podrobně jsme se mu věnovali v Konopí č. 8). Tým výzkumníků z Itálie, Malty a Kanady v závěru konstatoval, že „vzhledem k dosaženým výsledkům a příznivému bezpečnostnímu profilu CBDV by bylo vhodné provést klinické studie pacientů s ulcerózní kolitidou.“ 

Vhodnější formy aplikace

Do budoucna plánují lékaři provedení studií s větším počtem pacientů, kteří budou konopí užívat jinak než kouřením.

K dispozici je celá řada způsobů konzumace – vaporizace, konopný extrakt nebo potraviny či kapsle.

U poruch spojených s trávicím systémem (ale i prostatou) se jeví zajímavě i aplikace konopných rektálních čípků, nicméně v této oblasti si musíme na kvalitní výzkumy ještě počkat.

Co se kouření týče, výzkum z roku 2013 neprokázal, že by inhalování konopného kouře mělo nějaké významné vedlejší účinky. U účastníků studie se v porovnání s uživateli placeba projevila větší chuť k jídlu a lepší kvalita spánku. 

Chronické záněty v těle: může pomoci konopí?

Důležité je naučit se i celkově zklidnit a umět odpočívat. Zdroj: unsplash.com

Celkově lze konstatovat, že pacienti postupně poznávají vedlejší účinky konzumace THC a učí se s nimi pracovat a tolerovat je.

V současné době jsou i u nás k dispozici též odrůdy s nízkým obsahem THC a vysokou koncentrací CBD. U nich jsou psychoaktivní účinky omezeny na minimum.

Konopí je zároveň výrazně méně návykové než běžně předepisované léky. Na rozdíl od nich navíc nepoškozuje jeho užívání játra, ledviny ani žaludek.

Protizánětlivé účinky

Zánětlivé procesy jsou základním mechanismem Crohnovy choroby a dalších onemocnění nejen trávicího traktu. Nemoc postihuje všechny části trávicí soustavy od úst po řitní otvor, nejčastěji ale napadá oblast tlustého a tenkého střeva, především pak v prostoru, kde jsou tyto dva orgány propojeny.

Četné studie ukázaly, že užívání rostlinných kanabinoidů pomáhá aktivovat kanabinoidní receptory ve střevech a tím bojuje s chronickými záněty. V trávicím traktu nalezneme jak receptory CB1, tak CB2, přičemž běžnější jsou ty první jmenované. 

Pacienti udávají, že užívání konopí mělo za následek citelné snížení bolestivosti. 

Receptory CB2 se v těchto místech vyskytují v mnohem vyšších koncentracích právě u osob trpících zánětlivými onemocněními střev. Předpokládá se tedy, že receptory CB2 by mohly hrát důležitou roli při potlačování bolestí spojených se zánětlivými procesy.

Léčba průjmů

Průjmy patří mezi nejběžnější symptomy gastrointestinálních poruch. Běžným jevem je nutkání ke stolici spolu s pocitem nedostatečného vyprázdnění.

Předpokládá se, že původcem průjmů u pacientů s Crohnovou chorobou je zánět sliznice tlustého nebo tenkého střeva. Ten vede k náchylnosti k bakteriálním infekcím, zhoršené absorpci vody v trávicím traktu a tím ke zvýšenému vylučování tekutin ve stolici. Vzhledem k tomu, že konopí působí antibakteriálně a protizánětlivě, pomáhá léčit i příčinu nepříjemných průjmových onemocnění. 

Tlumení bolesti

Až 70 procent nemocných trpí chronickými bolestmi. V počátečních stadiích terminální ileitidy, formy Crohnovy choroby postihující konec tenkého střeva, je obvyklá bolest vpravo v dolní části břicha.

Ta je často zaměňována za příznak zánětu slepého střeva. Bolest je ve většině případů způsobována dlouhodobými zánětlivými procesy.

Může ji ale mít na svědomí také například oddělování poškozené sliznice z povrchu střeva.

Chronické záněty v těle: může pomoci konopí?

Nezdravá strava je jedním z předpokladů rozvoje zánětlivých střevních onemocnění.

Konopí pomáhá pacientům bojovat s bolestí tím, že cílí přímo na zanícené oblasti trávicího traktu a pomáhá je léčit. Zároveň bojuje s průjmovými onemocněními tím, že omezuje křečovité pohyby střev a napomáhá lepšímu vstřebávání tekutin.

Komplexní, dvojitě zaslepené a placebem kontrolované studie účinků konopí při léčbě bolestí spojených s Crohnovou chorobou nebyly zatím ve velkém realizovány. Existuje nicméně řada dotazníků a výzkumů provedených přímo mezi pacienty. Ti udávají, že užívání konopí mělo za následek citelné snížení bolestivosti. 

Léčba nechutenství

Právě ve zmíněném dotazníku uváděli pacienti mimo jiné po užití konopí výrazné zlepšení chuti k jídlu. Nechutenství je přitom dalším častým příznakem problému s trávicím traktem a je obvykle důsledkem chronické nevolnosti a bolestí břicha. Snížený příjem živin z potravy přitom může vést k nechtěným a nežádoucím váhovým úbytkům. 

U většiny pacientů dochází v průběhu konopné terapie k přibývání na váze a zlepšení funkce trávicího traktu.

Kromě podpory chuti k jídlu má užívání konopí za následek sníženou frekvenci vylučování stolice, neboť ovlivňuje pohyby střev.

Vyvolává také subjektivní pocit hladu, protože v trávicím traktu reaguje s receptory obvykle aktivovanými hormonem hladu ghrelinem.

Všechny tyto faktory způsobují, že u většiny pacientů dochází v průběhu konopné terapie k přibývání na váze a zlepšení funkce trávicího traktu.

Pilotní studie v malém měřítku byla provedena v roce 2005 v Kalifornii. Dvanáct pacientů se v dotazníku vyjadřovalo k intenzitě a četnosti různých projevů Crohnovy choroby před a po užívání konopí.

Všichni bez výjimky uvedli, že došlo ke zlepšení všech sledovaných symptomů včetně bolesti. Na stupnici od jedné do deseti hodnotili účastníci subjektivní bolestivost před začátkem konopné terapie v průměru jako stupeň šest a půl.

Po jeho užití pak jako stupeň dva.

Text: Lukáš Hurt

Chronické záněty v těle: může pomoci konopí?

Zajímá vás více? Další zajímavé články, rozhovory, soutěže, rady a tipy najdete v devátém vydání magazínu Konopí, které je k dostání  v novinových stáncích a vybraných pobočkách České pošty.

Časopis si lze i výhodně předplatit. Starší čísla stejně jako to aktuální si můžete pohodlně objednat v internetovém obchodě legalmarket.cz, na webu www.send.cz nebo v elektronické podobě na alza.cz.

Chronické záněty v těle: může pomoci konopí?

Co způsobuje chronické záněty, následky a jak to zvládat

Cukrovka, vysoký krevní tlak, srdeční onemocnění, revmatická artritida a dokonce i rakovina – tyto choroby mají jedno společné: chronický zánět.

Budete mít zájem:  Huawei Zdraví Počítání Kroků?

Stále přesně nevíme, jak přesně tyto nemoci vznikají, ale vědci věří, že chronický zánět by mohl být hlavním faktorem.

Chronický zánět vzniká, jakmile začne mnoho zánětlivých buněk bojovat proti zánětu, i když už infekce pominula. Dovolte nám to vysvětlit.

Nejdříve začneme s naší zánětlivou odpovědí. Pokud si pořežete nohu, bude vás škrábat v krku nebo si vymknete kotník, bude oblast, která je okolo zranění nateklá, naplněna krví a bude teplá na pocit i dotek. Toto je naše zánětlivá odpověď. Naše tělo vysílá kombinaci bílých krvinek, tekutin a proteinů do oblasti našeho těla, která potřebuje „opravit“.

Pokud si poškodíme auto, tak jej bude muset opravit mechanik. Pokud si zraníme naše tělo, přijde nám na pomoc náš imunitní systém a zabrání šíření potencionální infekce. Malý zánět lze také nazvat „sub-optimálním zdravím“. Zkrátka není vám nejlépe, pokud vaše tělo dává energii do boje proti infekci.

Chronické záněty v těle: může pomoci konopí?

Co je to chronický zánět?

Jakmile je zranění zabezpečeno a riziko zánětu je potlačeno, naše bílé krvinky buď zemřou a nebo se vrátí zpět k tomu, k čemu byly stvořeny – budou dále pomáhat, pokud vznikne další zranění. Chronický zánět začíná tehdy, pokud infekce nepřejde a nebo několik buněk, které by se měly vypořádat s problémem je „zmatených“, nerozpustí se a začne narůstat koncentrace takovýchto buněk.

Když bílé krvinky dorazí ke zranění, jsou naprogramovány k tomu, aby se vypořádaly se zánětem. Začnou se starat o jakékoliv poškozené nebo infikované buňky a pracují tak, jak by náš imunitní systém měl.

Nicméně, jakmile se vypořádají s infekcí, je v našem těle přebytek zánětlivých bílých krvinek a ty začnou útočit na zdravé buňky.

Tato zvyšující se koncentrace způsobuje to, že si náš imunitní systém stále myslí, že je zde nějaký problém, se kterým se musí vypořádat, a proto jsou bílé krvinky tak horlivé.

Pokud se toto stane, je to začátek chronického zánětu. Bez léčby se tyto buňky mohou dostat ještě více mimo kontrolu a mohou přispět k tvorbě několika různých druhů rakoviny a dalších chorob, které jsme zmínili dříve.

Cytokiny, dvousečný meč

Možná si říkáte, co způsobuje to, že jsou buňky zmatené a napadají zdravé buňky? Odpovědí jsou cytokiny.

Cytokiny jsou malé signální proteiny, které jsou zodpovědné za doručování zpráv různým buňkám včetně bílých krvinek. Nalezneme je téměř ve všech biologických procesech, ale hrají zásadní roli v našem imunitním systému.

Cytokiny lze rozdělit na dvě skupiny, zánětlivé a protizánětlivé. Aby náš imunitní systém správně pracoval potřebujeme, aby tyto dvě skupiny byly ve správné rovnováze.

Pamatujte, že pokud by zde nebyla žádná zánětlivá odpověď, tak bychom nemohli bojovat proti infekcím či virům.

Cytokiny doručí zprávu bílé krvince podle toho, do jaké skupiny spadají a řeknou jí, jak má reagovat. Pokud se stane, že v našem těle je nadprodukce zánětlivých cytokinů, dojde k tomu, že se bílé buňky stanou příliš horlivé a začnou útočit na zdravé buňky. Buňky budou zmatené a budou si myslet, že je zde stále infekce, se kterou musí bojovat.

Pokud je v našem těle příliš mnoho zánětlivých cytokinů, nebude naše tělo schopné se efektivně bránit, jakmile chytíme nějaký virus nebo chorobu. Zdraví lidé potřebují správnou rovnováhu cytokinů, aby mohli našemu imunitnímu systému říct, kdy se má bránit a kdy ne.

Obrázek níže ukazuje, co se může stát, pokud máte v těle příliš mnoho zánětlivých cytokinů, správnou rovnováhu a nebo vysokou koncentraci protizánětlivých cytokinů.

Chronické záněty v těle: může pomoci konopí?

Chronický zánět – dobré zprávy v převleku

Toto téma o chronickém zánětu může být velice skličující, obzvláště pokud má potenciál stát se prekurzorem ke chronickým chorobám. Světová Zdravotnická Organizace hodnotí chronický zánět jako největší hrozbu pro lidské zdraví. Očekává se, že asociace mezi chronickými chorobami a chronickým zánětem se zvýší v průběhu následujících 30 let a ovlivní miliony lidí.

Nepanikařte!

Pokud víme, že chronický zánět může vést k cukrovce, srdeční chorobě, artritidě a alergiím, tak to znamená, že pokud se vypořádáme s chronickým zánětem, tak možná budeme schopni se zbavit i těchto chorob jednou pro vždy. Jakmile jsou cukrovka nebo srdeční choroba diagnostikovány, jsou velice těžko léčitelné. Chronický zánět lze daleko jednodušeji držet na uzdě.

Naše strava má obrovský dopad na tvorbu zánětlivých a protizánětlivých cytokinů, které na oplátku říkají našim buňkám, co mají dělat. Pokud zlepšíme naše zdraví správným jídlem, budeme schopni udržet tyto dvě skupiny v rovnováze a efektivně se bránit před možností vzniku chronického zánětu.

Jídla, kterým se vyhnout

 • Pokud se vyhnete těmto jídlům, dosáhnete tak nejlepších výsledků. Omezení je však dobrým prvním krokem, neboť obojí podporuje zánětlivou odpověď:
 • • Smažená jídla: včetně chipsů, kuřete a cibulových kroužků• Rafinované uhlovodíky: Bílý chléb, určité druhy těstovin, těsta• Nealkoholické nápoje: Včetně všech nápojů slazených cukrem• Červené maso: Steaky spadají pod tuto kategorii, ale také i zpracované maso jako jsou párky či konzervy
 • • Margarín nebo sádlo

Jídla, která byste měli zařadit do vašeho jídelníčku

Následující jídla jsou přínosná pro naše zdraví a napomáhají našemu tělu očistit se. Tyto potraviny by měly být součástí jakékoli protizánětlivé stravy.

Jednoduchým pravidlem jak zachovat zdravou rovnováhu ve vašem těle je jíst to, co by jedli naši předci.

Tato strava se nazývá paleodieta a znamená to, že budete jíst přírodní jídla, kteří by naši jeskynní předci museli ulovit nebo sesbírat. Každá následující potravina podporuje protizánětlivé účinky:

 1. • Rajčata• Oříšky: Včetně vlašských ořechů a mandlí• Tučné ryby: Druhy, které jsou bohaté na omega-3 mastné kyseliny jako je například makrela, tuňák a losos• Ovoce: Pomeranče, třešně, jahody a borůvky• Olivový olej
 2. • Olej z konopných semínek

Chronické záněty v těle: může pomoci konopí?

Konopná výživa, nové světlo

Poslední návrh, olej z konopných semínek, je důležitý. Konopí je již po staletí tradiční medicinou, která dokáže zmírnit zánět. Nicméně, i přes jeho široké použití, moderní medicína nebyla schopná potvrdit jeho výsledky. Shodou okolností se po celém světě vyrábí mnoho rostlinných léků, které se tváří, že dokáží léčit zánět, a tak mají potenciál snížit chronický zánět.

Je pravdou, že moderní medicína zatím nepotvrdila potenciál konopí v léčbě zánětu, nicméně, to vše by se již brzy mohlo změnit.

Mnoho výzkumných projektů se právě věnuje tomu, jak kanabinoidy – což jsou chemické látky v konopí – interagují s naším endokanabinoidním systémem (EKS).

Náš EKS je regulační systém, který je spojen s oblastí v našem mozku, centrální nervové soustavě a orgány. Interakce mezi EKS a naším tělem by mohla být klíčem k potvrzení protizánětlivých vlastností konopí.

Stále se zvyšující množství výzkumů na téma lékařského využití konopí znamená, že šance, že by konopí mohlo léčit zánět, neustále roste. Snad jednoho dne moderní medicína potvrdí to, co se nám tradiční léčba snaží říct už tolik let.

Jak užívat CBD na bolest | Hemps.cz

Chronické záněty v těle: může pomoci konopí?

Chronické bolesti jsou jedním z nejčastějších důvodů k užívání konopí. Jeho účinky na potlačení bolesti jsou dobře zdokumentované, řadě lidí ale nesednou vedlejší projevy THC. Klíčem ke konopnému utlumení bolestí bez psychoaktivních účinků může být CBD. Dokazuje to nejen řada průzkumů mezi pacienty s chronickou či neuropatickou bolestí, ale i četné studie. 

V tomto článku se dozvíte:

Jak vzniká bolest a jaké může mít následky?

Podstatě bolesti rozumí každý z nás – jde o reakci našeho organismu na poškození. Bolestí nám tělo dává na srozuměnou, že bychom se určité činnosti (např. strkání ruky do ohně) měli okamžitě vyvarovat.

Bolest je pro naše přežití zásadní. Problém ale nastává ve chvíli, když nám začne ztrpčovat život bez zjevné příčiny. Lékaři rozlišují dva základní druhy bolesti: akutní a chronickou.

Akutní bolest a její léčba

Akutní bolest vzniká náhle, většinou jako následek poranění, nemoci nebo lékařského zákroku. Akutní bolest bývá velmi ostrá (doslova „vystřelující“) a mj. se projevuje rozšířením zornic, zrychleným dýcháním a zvýšeným tepem a pocením.

Na akutní bolest dobře zabírají běžně dostupná analgetika:

 • ibuprofen (Ibalgin – potlačuje zánět, který se na rozvoji bolesti podílí),
 • paracetamol (Paralen – snižuje také horečku),
 • kyselina acetylsalicylová (Aspirin).

Léčba chronické bolesti

Chronickou se bolest stává ve chvíli, kdy trvá déle než 3 měsíce. Často přetrvává i po zhojení poranění a ne vždy je jasné, co ji způsobuje. Jde o problém, který trápí stovky milionů lidí  – chronickou bolestí trpí v různých zemích 10,1 až 55,2 % obyvatel [1]. Poměrně častá je u onkologických pacientů.

Mezi doprovodné příznaky chronické bolesti patří:

 • pokles nálady, úzkosti, deprese,
 • nespavost,
 • nechutenství,
 • problémy v sexuálním životě [2].

Chronické záněty v těle: může pomoci konopí?

Neléčená chronická bolest představuje vážný problém. Zdroj: ncbi.nlm.nih.gov

Specifickým druhem chronické bolesti je bolest neuropatická (neuropatie), při které bolestivý vjem vytvářejí poškozené nervy. Neuropatií častá trpí diabetici (vysoká hladina krevního cukru poškozuje neurony), jedinci s roztroušenou sklerózou (imunitní systém napadá a ničí nervové obaly) nebo lidé po úrazech páteře a míchy.

Léčba chronické bolesti je obtížná. Běžná analgetika na ni často nezabírají, silnější léky (morfin, kodein) zase mají vážné vedlejší příznaky. Lékaři mohou léčbu kombinovat s antidepresivy, které pomáhají zvládat pokles nálady a negativní myšlenky. V extrémních případech se chronická bolest řeší chirurgickým přerušením nervu, který ji vede [3].

Existuje ale ještě způsob, jak s chronickou bolestí bojovat – s pomocí CBD a konopného extraktu.

Jak CBD a kanabinoidy pomáhají s bolestí?

Chronickou bolest potlačují kanabinoidy působením na tzv. endokanabinoidní systém, imunitu a různé druhy receptorů [2].

 O účincích konopného výtažku při boji s bolestí pochybují už asi jen zatvrzelí odpůrci konopí, jak je to ale s kanabidiolem? CBD si v posledních letech získává pozornost pacientů, vědců i médií.

Na rozdíl od známějšího THC není psychoaktivní, má minimum nežádoucích účinků a hlavně je legální (viz článek o CBD a legislativě).

Výzkum účinků CBD na bolest strmě roste. S akutní bolestí vám sice podle výzkumů příliš nepomůže [4], jeho potenciál při potlačování chronických bolestí je ale docela slibný. Co zatím věda ví?

CBD a chronická bolest

V dubnu 2019 proběhl mezi pacienty několika amerických klinikách pro zvládání bolesti průzkum, zda mají s kanabidiolem zkušenost a nakolik jim kanabidiol při potlačení bolesti pomáhá [5].

Podle výsledků je CBD mezi lidmi s chronickými bolestmi oblíbené: dvě třetiny dotazovaných užívaly full-spectrum CBD produkty (obsahují také stopu THC), zbývající třetina si pak při léčbě pomáhala přípravky s čistým kanabidiolem. 57,45 % pacientů zaznamenalo menší bolestivost a 61,7 % snížilo dávky léků na bolest.

Body k dobru připisuje kanabidiolu klinický experiment, ve kterém vědci zkoumali účinnost CBD oleje při potlačení chronických bolestí po transplantaci ledviny.

Studie se účastnilo 7 dobrovolníků; během 3 týdnů, kdy tinkturu užívali, se u dvou z nich bolestivost v místě operace výrazně snížila.

U čtyř pacientů došlo k částečnému utlumení [6].

Budete mít zájem:  Světový Den Bezpečnosti A Ochrany Zdraví Při Práci 2018?

CBD tinktura, aplikovaná přímo na kůži, má zase podle studie z prosince 2019 také schopnost snížit svědivost a bolest u periferní neuropatie [7].

Ke kanabidiolu mají co říct ale i současné výzkumy – a jejich výsledky jsou ohromující [5,6,7].

Léčba bolesti tlumením zánětu

Zánět je jednou z hlavních příčin chronických bolestí – roli hraje třeba při ulcerózní kolitidě. Jeho potlačením se tak daří bolestivost řady onemocnění snížit.

 Výsledky experimentů s myšími modely poukazují na protizánětlivé schopnosti kanabidiolu. Mj.

snižuje otok i zvýšenou citlivost zaníceného místa na bolest a pomáhá potlačit střevní záněty nebo artritidu [8-10]. 

Dávkování kanabidiolu při chronické bolesti, vedlejší účinky

Podle dat z CBD kalkulátoru (CBD Dosage Calculator) [11] pomáhá na potlačení chronických a neuropatických bolestí dávka 13 až 39 mg. Tyto hodnoty jsou orientační a jsou průměrem pro člověka s váhou 75 kg. Účinná dávka je mj. daná aktuálním zdravotním stavem, životním stylem, věkem nebo pohlavím.

Kanabidiol není toxický a lidské tělo jej snáší obecně dobře [23,24]. U některých uživatelů se přesto mohou objevit nežádoucí příznaky, především ospalost a únava, zvýšené nutkání na stolici nebo nechutenství.

Pokud s kanabidiolem začínáte, přečtěte si našeho průvodce užíváním CBD tinktury (Jak užívat CBD olej: dávky pro 14 zdravotních problémů, návykovost a vedlejší účinky), popř. vapováním CBD konopí.

Upozornění: Text výše není lékařským doporučením. Uvedené dávky vychází především z osobních zkušeností dlouhodobých uživatelů kanabidiolu. Než začnete užívat CBD, konzultujte své rozhodnutí se svým lékařem – zejména pokud užíváte léky.

THC a jeho role hraje při potlačování bolesti

Na analgetickém účinku lékařského konopí se zásadním způsobem podílí tetrahydrokanabinol. THC s dalšími kanabinoidy a tzv. terpeny (látky, které propůjčují konopí jeho typickou vůni) mohu tlumit:

 • centrální i periferní neuropatickou bolest [12],
 • bolestivost těla při fibromyalgii [13],
 • bolest doprovázející onkologická onemocnění v pokročilém stádiu [14,15].

Na počátku tisíciletí testovali lékaři vliv konopného výtažku na potlačení bolesti u lidí s roztroušenou sklerózou a poraněním míchy. U všech 20 dobrovolníků, kteří studii dokončili, došlo k významné úlevě od bolestí a zlepšení spánku. U některých dobrovolníků s roztroušenou sklerózou navíc došlo ke zmírnění bolestivé spasticity [16].

Konopný výtažek působí pozitivně i proti migrénám. Pravidelné užívání lékařského konopí u 121 účastníků studie snížilo bolesti hlavy v průměru na méně než polovinu

 • čtrnácti dobrovolníkům pomohla lékařská marihuana migrény zastavit, 
 • u 24 účastníků fungovala jako účinná prevence proti jejich spuštění,
 • 103 jedinců hlásilo menší frekvenci migrénových záchvatů [17].

Konopný extrakt a potlačení zánětu

Výtažek z konopí má (stejně jako samotný kanabidiol) schopnost potlačit zánět a tím bolestivost, která jej doprovází.

 V nedávné klinickém experimentu se izraelským vědcům povedlo prokázat, že směs CBD a THC (3,3:1) může pomoci zmírnit zánětlivá onemocnění střev. Studie na 127 dobrovolnících probíhala 8 týdnů.

U pacientů s Crohnovou chorobou se aktivita projevů nemoci snížila na polovinu, u lidí s ulcerózní kolitidou dokonce na třetinu [18].

Právě CBD je v konopném extraktu zásadní složkou. Potlačuje nežádoucí účinky tetrahydrokanabinolu, jako je psychoaktivita, zvýšený srdeční tep nebo malátnost [19]. 

Pro vysokou účinnost výtažku z konopí řada lidí upřednostňuje full-spectrum produkty, které obsahují legální množství THC (do 0,3 %). Alternativou je pak lékařské konopí.

Ke kanabidiolu mají co říct ale i současné výzkumy – a jejich výsledky jsou velmi povzbuzující [5,6,7].

CBD a konopí může být lepší alternativou než klasické léky

Chronické bolesti lékaři dnes léčí především pomocí opioidů, jako je morfin, oxykodon nebo kodein. Tato silná narkotika mají řadu negativních účinků; snadno na nich vzniká fyzická závislost, řada uživatelů začne opioidy postupem času cíleně zneužívat.

Plnospektrální CBD tinktury jsou přitom při tlumení bolestí až 2krát účinnější než opioidy [20] a podle nedávné studie dokáží užívání opiátů výrazně snížit [21].

Podle dalších výzkumů zase směs CBD a THC je v potlačení zánětů až 20krát účinnější než protizánětlivé léky jako Ibalgin nebo Aspirin [22].

Přesto platí, že užívání kanabidiolu byste měli vždy konzultovat se svým lékařem.

Pomozte ostatním

Pomohl vám článek? Budeme rádi, když budete šířit osvětu o CBD s námi – pomůžete tím i lidem okolo sebe.

Semena pro léčebné účely

Chronické záněty v těle: může pomoci konopí?

Obsah:

První použití lékařského konopí nejspíše spadá do doby před pěti tisíci lety, přesněji do starověké Číny v roce 2737 př.n.l. Podle čínské legendy jako první předepisoval lék, který byl vyrobený z konopí, císař Shen Neng.

Tento lék se využíval pro léčbu řady onemocnění, včetně chronické bolesti, revmatismu, malárie a pakostnice. Konopí bylo používáno jako silné anestetikum a také ke zlepšení paměti. Říká se, že čínský chirurg Hua Tuo (cca. 140-208 n.l.) podával před operací konopný prášek smíchaný s vínem.

Čínské slovo pro „anestezii“ (mázuì 麻醉) doslova znamená „intoxikace konopím“.

Dnes je konopí opět v módě a často se využívá jeho terapeutických vlastností.

CO JE TO LÉKAŘSKÉ KONOPÍ?

Lékařské konopí je prakticky tím samým co rekreační konopí, akorát se využívá k úlevě či léčbě některých onemocnění.

I když se marihuana používala v západním světě pro rekreaci, lékařské konopí se začalo brát vážně až v 90. letech minulého století.

Dnes má mnoho zemí po celém světě funkční, ale značeně odlišné programy, které se zabývají lékařským konopím. Některé země dokonce povolují kultivaci konopí pro osobní rekreační či lékařské užití.

JAK LÉKAŘSKÉ KONOPÍ FUNGUJE?

Konopí obsahuje více než 100 různých kanabinoidů a každý z nich má unikátní účinek na naše tělo. Dva hlavní kanabinoidy, které se využívají k léčbě pomocí lékařského konopí, se jmenují THC a CBD.

THC je převážně zodpovědné za psychotropní účinky, které většina lidí zažije po konzumaci konopí. Těmto účinkům se také říká „zhulenost“.

Na druhou stranu CBD není psychotropní a má různé terapeutické vlastnosti, díky kterým je velice populární.

Neexistuje žádný obecný návod v případě lékařského konopí. Některým bude vyhovovat rychlá úleva, kterou poskytuje THC, zatímco jiní budou chtít využít terapeutické všestrannosti CBD, které navíc nemá žádné vedlejší účinky.

Mnoho lidí by využilo oba kanabinoidy a z tohoto důvodu mnoho společností šlechtí odrůdy, které obsahují vyvážené obsahy THC a CBD. Navíc se věří, že THC, CBD a další chemikálie, které jsou obsažené v konopné rostlině, mohou mezi sebou a naším tělem spolupracovat a zesílit své účinky.

Tomuto fenoménu se říká „synergický efekt[1]“ (entourage effect) a pojednává o zvýšené efektivitě při konzumaci produktů, které obsahují „celou rostlinu“.

KONOPÍ A LIDSKÉ TĚLO

Kanabinoiody, které jsou produkovány v konopí, mají velice podobnou strukturu chemikáliím, které si naše tělo produkuje samo. Tyto chemikálie nazýváme „endokanabinoidy“. Endokanabinoidy se přirozeně vážou na receptory v endokanabinoidním systému[2], a proto se mohou i kanabinoidy z konopí navázat a ovlivnit tento fyziologický systém.

Endokanabinoidní systém (EKS) je regulační systém, který se nachází v našem nervovém a imunitním systému, kůži a v dalších částech těla. Kanabinoidy a endokanabinoidy se mohou přímo navázat na receptory v tomto systému (jako v případě THC) a nebo je mohou ovlivnit nepřímo (jako v případě CBD).

Stimulací odpovědi těchto receptorů mohou kanabinoidy zprostředkovávat mnoho důležitých tělesných funkcí.

EKS hraje důležitou roli v procesech jako je například: metabolismus a regulace chuti k jídlu, paměťové funkce, nálada, spánek, imunitní funkce a mnoho dalších procesů. Tento fakt otevírá mnoho terapeutických využití pro konopí.

Nicméně, pochopení procesů, jakými konopí navozuje řadu účinků v našem těle, může být obtížné.

VÝZKUM LÉKAŘSKÉHO KONOPÍ

• ZÁNĚT

Existuje mnoho výzkumů, které nám ukazují, že endokanabinoidní systém hraje klíčovou roli v regulaci zánětlivých[3] procesů. Další předběžné studie zjistily, že kanabinoidy mohou na zvířecím modelu snížit zánět spojený[4] s řadou onemocnění.

Studie z roku 2018[5] naznačuje, že kanabinoidy mají potenciál ulevit od symptomů spjatých s osteoartrózou a to sice tak, že podporují navození proti-zánětlivých, analgetických a antinociceptivních účinků v endokanabinoidním systému.

Nicméně, vědci také zmiňují, že pouze několik málo klinických testů se zabývalo tímto problémem.

• SNÍŽENÍ ZÁCHVATŮ

O lékařském konopí se v poslední době mluví z hlediska jeho využití v léčbě závažných forem epilepsie, jelikož má schopnost snížit záchvaty.

V roce 2018 schválil Americký[6] úřad pro kontrolu potravin a léčiv (FDA) užívání orálního kanabidiolového (CBD) řešení, které se nazývá Epidiolex, pro léčbu dvou vzácných forem dětské epilepsie, a to sice Lennox-Gastautova syndromu a Dravotova Syndromu.

U těchto pacientů může CBD signifikantně snížit frekvenci záchvatů a potenciálně úplně zastavit jejich opakování.ua

Chronické záněty v těle: může pomoci konopí?

• NEVOLNOST, ZVRACENÍ, CHUŤ K JÍDLU

Výzkumy ukazují, že THC i CBD mají potenciál[7] snížit nevolnost a zvracení u zvířecího modelu[8].

• POMOC S GLAUKOMEM

Glaukom je jedním z nejvíce zmiňovaných argumentů, proč užívat lékařské konopí. Již v 70. letech minulého století vědci zjistili, že konopí a izolované THC snižuje nitrooční tlak, který je hlavním důvodem vzniku glaukomu.

Tenkrát vzbudilo užívání konopí[9] pro léčbu glaukomu mnoho zájmu, jelikož jiné léky měly mnoho negativních vedlejších účinků. Nicméně je vhodné poznamenat, že konvenční léky pro léčbu glaukomu nyní tyto vedlejší účinky nemají.

• DUŠEVNÍ ZDRAVÍ

Výzkum zabývající se vlivem kanabinoidů na duševní zdraví je stále velice limitován, i přesto, že několik studií prokázalo, že kanabinoidy vykazují neuroprotektivní[10] potenciál. Navíc se zdá, že kanabinoidy podporují neurogenezi[11] (tvorbu nových mozkových buněk) v klíčových oblastech mozku, které jsou spojeny s duševním zdravím.

• POMOC S PORUCHAMI PŘÍJMU POTRAVY

THC obsažené v konopí zvyšuje naši citlivost vůči vůním a chutím a také stimuluje chuť k jídlu. Náš mozek si totiž myslí, že hladovíme. Asi neexistuje hulič, který by nezažil „zhulený hlad“ – neskutečný apetit a chuť k jídlu, která se projeví několik desítek minut po vykouření konopí. Tohle je jeden způsob, jak by konopí mohlo pomoci těm, kteří trpí poruchou příjmu potravy.

Konopí ale také pomáhá s anorexií tím, že léčí úzkost. Anorexie je v podstatě úzkost z jídla. Díky tomuto dvojitému účinku bude možné v budoucnosti konopí považovat za vhodný lék pro léčbu určitých poruch příjmu potravy.

• UVOLŇUJE SVALY U PACIENTŮ S ROZTROUŠENOU SKLERÓZOU

Vědeckých dat, která se týkají CBD v léčbě roztroušené sklerózy (RS) není mnoho, ale předběžné a velice ojedinělé výsledky vypadají slibně.

Studie z roku 2018[12] zjistila, že kanabidiol (CBD) „snižuje spasticitu, bolest, zánět, únavu a depresi“. Všechny tyto symptomy jsou hlavními faktory, které způsobují nepohyblivost u lidí s RS.

Tato studie naznačuje, že konopné odrůdy s poměrem CBD:THC, který dosahuje 1:1 a nebo vyšších hodnot, jsou nejúčinnější v léčbě těchto symptomů.

V roce 2012[13] došlo k publikaci studie v časopise _British Medical Journal_, která zjistila, že pacienti s RS, kteří byli léčeni konopným extraktem, zažili dvojnásobnou úlevu od ztuhlých svalů, než skupina pacientů, která obdržela placebo.

• STIMULUJE CHUŤ K JÍDLU A ZLEPŠUJE PŘIBÍRÁNÍ U LIDÍ S AIDS

Stejným způsobem, kterým lékařské konopí pomáhá lidem s poruchami příjmu potravy, může i u lidí s AIDS stimulovat[14] chuť k jídlu a zlepšit přibírání. Lékařské konopí ale může udělat mnohem více pro pacienty s AIDS. Také pomáhá s nevolností a zvracením a může poskytnout uklidnění, jelikož mnoho pacientů s AIDS trpí depresemi a úzkostmi.

Budete mít zájem:  Jaké Vitamíny Na Opary?

• POMOCI S ALZHEIMEROVOU CHOROBOU

THC a CBD jsou potenciální látky, které by šlo využít k léčbě Alzheimerovy choroby. Studie z roku 2014[15] zjistila, že THC může snížit tvorbu beta-amyloidu, což je protein, který se akumuluje v mozku u lidí, kteří trpí Alzheimerovou chorobou.

„Snížená hladina amyloidu beta znamená menší agregaci, což může ochránit před postupem Alzheimerovy choroby. Jelikož je THC přírodním a relativně bezpečným amyloidním inhibitorem, může v budoucnu THC a nebo jeho analogy zlepšit vývoj efektivní léčby“.

Alespoň toto tvrdí autor studie Chuanhai Cao, který je doktorem a neurologem na Byrd Alzheimer's Institute a také na USF College of Pharmacy.

• PORUCHY SPÁNKU

Vzhledem k tomu, že konopí bohaté na THC (a obzvláště ve velkém množství) má sedativní účinky, lze snadno předpokládat, že konopí lze potenciálně využít jako lék na spaní. Naneštěstí nemáme dostatek kvalitního výzkumu v této oblasti.

Existuje ale mnoho neoficiálních důkazů, které podporují sedativní a spánek navozující účinky indikových odrůd. Pokud si tedy chcete urychlit cestu do světa snů, pak popřemýšlejte nad vyzkoušením konopných odrůd s vysokým obsahem THC.

CBD je také součástí výzkumů[16], které sledují vliv kanabinoidů na spánek. Výsledky ale ještě nejsou konečné.

Neexistuje jeden typ konopí, které lze považovat za lékařské. Vše se točí kolem vaší unikátní fyziologie a také kolem vašich plánů s konopí. Naštěstí u nás v Royal Queen Seeds poskytujeme detailní informace o našich odrůdách, včetně obsahu THC a CBD, který naleznete u jednotlivých odrůd. „Keep On Growing“ – a také se o sebe dobře starejte!

Fibromyalgie a CBD – Je CBD vhodné při léčbě fibromyalgie?

Fibromyalgie je chronické onemocnění, které způsobuje rozsáhlou bolest po celém těle – často doprovázené příznaky, jako je únava, nespavost, deprese a problémy s pamětí a koncentrací.

Fibromyalgie není život ohrožující onemocnění, má však na postižené osoby obrovský fyzický a sociální dopad.

Patříte mezi 2 % populace, kterým bylo toto onemocnění diagnostikováno? Pojďme se podívat, jakým způsobem vám může s léčbou tohoto psychicky vyčerpávajícího onemocnění pomoci CBD.

Chronické záněty v těle: může pomoci konopí?

Fibromyalgie a CBD

Výhody CBD pro léčbu fibromyalgie

1. CBD bojuje proti bolesti

CBD je účinné při snižování chronické bolesti, která je hlavním z příznaků fibromyalgie. Navíc pomáhá řešit svalové křeče, spasmy a jejich bolesti. Bojuje účinně i proti zánětům šlach a kloubů, které jsou běžnou součástí života fibromyalgiků.

2. CBD zlepšuje spaní

CBD vykazuje pozitivní účinky na regulaci kvality a množství spánku díky uklidňujícím a antidepresivním vlastnostem. Chronická únava, stres a nevyspání, zhoršují bolesti pacientů, kteří trpí fibromyalgií.

3. CBD bojuje s příznaky úzkosti a deprese

CBD funguje dobře při léčbě úzkosti a deprese, posttraumatického stresového syndromu a velmi pomáhá při pocitu neustálého napětí. Krizová stresová situace, havárie, či úmrtí blízkého člověka velmi často stojí za objevením fibromyalgie, proto je CBD, které pomáhá zvládnout nadměrnou psychickou zátěž a posttraumatické stresové stavy, skvělým pomocníkem.

Průvodce užíváním CBD pro fibromyalgii

CBD je slibnou alternativou pro lidi trpící fibromyalgií. Hlavní výhody plynou ze schopnosti CBD ovlivnit endokanabinoidní systém.

V zásadě je CBD schopno ovlivnit chování receptorů, které přenášejí bolest, a buněk, které způsobují zánět v centrálním nervovém systému. Když je stresová reakce zvládnuta efektivně, symptomy fibromyalgie mohou být zmírněny.

CBD je užitečný protizánětlivý a analgetický přípravek, a tím zásadně pomáhá ovlivnit kvalitu života pacientů, kteří trpí fibromyalgií.

Jak CBD dávkovat?

Dávka CBD pro fibromyalgii se může u jednotlivých pacientů lišit. Každý organismus reaguje na podpůrnou léčbu pomocí CBD odlišně. Je tak důležité, začít s nízkými dávkami CBD. Doporučuje se začít s nejnižší dávkou podle pokynů produktu, který používáte. Postupně zvyšujte o 5-10 mg, dokud neucítíte, že jste dosáhli optimální dávky.

Pokud byste rovnou začali s vysokou dávkou, špatně se vám bude ideální množství odhadovat. Pište si klidně deník o množství, době použití a příznacích, abyste dosáhli optimálního množství CBD. Pacienti s fibromyalgií většinou berou CBD olej jako kapky pod jazyk, často však také na bolesti kloubů a svalů používají CBD lokálně.

Kombinace vnitřního užívání a lokální terapie se zdá jako nejvíce účinná.
Fibromyalgie ovlivňuje nejen fyzické zdraví pacientů, ale výrazně zasahuje i do duševního zdraví a kvality mezilidských vztahů.

I když neexistuje žádná cílená léčba fibromyalgie, existují podpůrná léčebná opatření, která vám pomohou zmírnit symptomy a váš život, duševní zdraví a vztahy se budou moci vrátit téměř do normálu.

______________________________________________

Reference k článku o fibromyalgii:

(2017, 11. října). Fibromyalgie | Artritida | CDC. Citováno z https://www.cdc.gov/arthritis/basics/fibromyalgia.htm#targetText=Fibromyalgia postihuje asi 4 miliony, 2% dospělé populace.
(2019, 20. února). Fibromyalgie. Citováno z https://www.nhs.uk/conditions/fibromyalgia/
Walitt, B., Klose, P., Fitzcharles, M.A., Phillips, T., & Häuser, W. (2016). Kanabinoidy pro fibromyalgii. Databáze Cochrane systematických recenzí, 7 (7), CD011694. DOI: 10,1002 / 14651858.CD011694.pub2
Lu, H. C. a Mackie, K. (2016). Úvod do endogenního kanabinoidního systému. Biologická psychiatrie, 79 (7), 516–525. DOI: 10,016 / j.biopsych.2015.07.028
Lafaye, G., Karila, L., Blecha, L. a Benyamina, A. (2017). Konopí, kanabinoidy a zdraví. Dialogy in clinos neuroscience, 19 (3), 309–316.
Perucca E. (2017). Kanabinoidy v léčbě epilepsie: konečný důkaz? Journal of epilepsy research, 7 (2), 61–76. DOI: 10.14581 / jer.17012
Jiller, R. J., a Miller, R. E. (2017). Je konopí efektivní léčba bolesti kloubů? Klinická a experimentální revmatologie, 35 (5), 59–67. Citováno z https://www.clinexprheumatol.org/article.asp?a=12225
Kozela, E., Juknat, A. a Vogel, Z. (2017). Modulace aktivity astrocytů cannabidiolem, nonpsychoaktivním kanabinoidem. Mezinárodní žurnál molekulárních věd, 18 (8), 1669. DOI: 10,3390 / ijms18081669
Shannon, S., Lewis, N., Lee, H., & Hughes, S. (2019). Cannabidiol v úzkosti a spánku: Velká řada případů. The Permanente Journal, 23, 18–041. DOI: 10,7812 / TPP / 18-041
Campos, A. C., Fogaça, M. V., Scarante, F. F., Joca, S., Sales, A. J., Gomes, F. V.,… Guimarães, F.S. (2017). Plastické a neuroprotektivní mechanismy podílející se na terapeutických účincích kanabidiolu u psychiatrických poruch. Frontiers ve farmakologii, 8, 269. DOI: 10.3389 / fphar.2017.00269
Marum, A. P., Moreira, C., Carus, P. T., Saraiva, F., a Guerreiro, C. S. (2017). Nízko fermentovatelná oligo-di-mono-sacharidy a polyoly (FODMAP) je vyvážená terapie pro fibromyalgii s nutričními a symptomatickými přínosy. Nutrición Hospitalaria, 34 (3), 667. https://doi.org/10.20960/nh.703
Martínez-Rodríguez, A., Leyva-Vela, B., Martínez-García, A., & Nadal-Nicolás, Y. (2018). [Účinky lakta-vegetariánské stravy a stabilizačního jádra cvičení na složení těla a bolest u žen s fibromyalgií: randomizovaná kontrolovaná studie]. Nutricion Hospitalaria, 35 (2), 392–399. https://doi.org/10.20960/nh.1341
Isasi, C., Colmenero, I., Casco, F., Tejerina, E., Fernandez, N., Serrano-Vela, J. I.,… Villa, L.F. (2014). Citlivost na fibromyalgii a neceliakální lepek: popis s remisi fibromyalgie. Rheumatology International, 34 (11), 1607–12. https://doi.org/10.1007/s00296-014-2990-6

Hurd, Y. L., Yoon, M., Manini, A.F., Hernandez, S., Olmedo, R., Ostman, M., & Jutras-Aswad, D. (2015). Raná fáze vývoje kanabidiolu jako léčba závislosti: Opioidní relaps má počáteční fázi. Neuroterapeutika: časopis American Society for Experimental NeuroTherapeutics, 12 (4), 807–815. DOI: 10,1007 / s13311-015-0373-7

Použití CBD při chronické zánětlivosti střev

Chronická zánětlivost střev (IBD) je nepříjemné zánětlivé onemocnění, kterým trpí značná část populace, například v USA postihuje celkem 1,6 milionu lidí a zahrnuje stavy jako je Crohnova choroba a ulcerózní kolitida. I když existuje řada různých způsobů léčby IBD, mnoho příznaků, jako je silná bolest břicha, krvavá stolice, průjem a ztráta chuti k jídlu, nejsou dostupnými léky vždy zcela potlačeny. Lidé tedy začínají hledat úlevu od těchto příznaků jinde. Stále více lidí s touto chorobou obrací svou pozornost na produkty z konopí, mezi které patří kanabidiol (CBD) a tetrahydrokanabinol (THC). Představíme si současné výzkumy a také informace o tom, jak může CBD pomoci lidem s IBD.

CBD má mnoho zdravotních výhod, od snížení úzkosti a bolesti, až po snížení zánětu. Díky tomu je zvláště užitečný pro mnoho různých typů chronických onemocnění, včetně IBD.

Co říká výzkum o CBD a IBD

Ačkoli bylo konopí používáno po tisíce let k léčbě zánětu střev, teprve nedávno se stal středem zájmu vědců. Čím více výzkumů a studií se provádí, tím více informací dostáváme o tom, jakou roli hraje v našem těle.

CBD může lidem pomoci zvládnout příznaky IBD

Studie z Izraele z roku 2018, která dosud nebyla zveřejněna, zjistila, že CBD pomohlo lidem s Crohnovou chorobou lépe zvládat jejich příznaky. Je ale zajímavé, že ve skutečnosti nezmenšilo zánět v jejich útrobách.

CBD může pomoci snížit netěsnost ve střevech

Studie z roku 2019 (odkaz na studii) zkoumala použití CBD a palmitoylethanolamidu (PEA) ke snížení střevní hyperpermeability (děravého střeva). PEA je amid mastné kyseliny vytvářený tělem a je známý svou schopností snížit bolesti způsobené zánětem. Studie ukázala, že CBD a PEA společně snižovaly propustnost tlustého střeva, což by mohlo být pro lidi s IBD prospěšné.

Studie však poznamenala, že mnoho použitých proměnných mohlo ovlivnit jejich zjištění a studie nebyla provedena výhradně u lidí s IBD.

CBD může pomoci při léčbě kolitidy, pokud se užívá s jinými kanabinoidy

Studie z roku 2016 (odkaz na studii), která byla provedena na myších, ukázala, že když bylo CBD užíváno samostatně, nemělo to žádný účinek na kolitidu. Když se však CBD užívalo spolu s jinými kanabinoidy, snížilo poškození kolitidou.

V nejlepším případě můžeme předpokládat, že CBD může pozitivně ovlivnit příznaky spojené s IBD. Nemůžeme však s jistotou říci, že to má nějaký účinek na samotný zánět.

Lékařská komunita uznává, že stále není k dispozici dostatek údajů o klinických studiích, které by prokázaly účinnost, bezpečnost a dlouhodobou snášenlivost u lidí s IBD.

Výzkumy, které se týkají CBD a léčby IBD, stále probíhají a v budoucnu bude pravděpodobně k dispozici více poznatků, jak konkrétně může konopí, či přímo CBD, pomoci.

Jak CBD zmírňuje příznaky IBD

CBD pracuje s vaším endokanabinoidním systémem. Vědci však stále zjišťují, jak to přesně dělá.

Pravděpodobnou možností je, že CBD využívá přírodní kanabinoidy, které již ve vašem těle existují, a povzbuzuje je, aby zůstaly aktivní po delší dobu. Dále pak, že se CBD váže na receptory ve vašem těle.

CBD a tělové receptory

Když se CBD váže na vaše serotoninové receptory, může pomoci snížit úzkost, bolest, nevolnost a nespavost. Tyto příznaky jsou běžné i u lidí s IBD.

Když se CBD váže na vaniloidní receptory, mohlo by to změnit vnímání bolesti a zmírnit zánět. V jedné starší studii (odkaz na studii) indikovali účast vanilloidního receptoru u potkanů, kterým byl podáván CBD.

 To by mohlo pomoci vysvětlit, proč může CBD pomoci snížit zánět v těle.

Jak používat CBD pro IBD

Nejrychlejší efekt má kouření nebo vapování, používání krémů nebo konzumace má účinek pomalejší. Mějte na paměti, že i když kouření a vapování mají rychlé účinky, mohou mít další nepříznivé účinky na vaše zdraví.

Před samotným vyzkoušením CBD se poraďte se svým lékařem. Konzultace s lékařem je nezbytná zejména tehdy, pokud užíváte nějaké léky, mohly by totiž s CBD interagovat.

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Adblock
detector