10 kroků pro samotestování na covid ve firmách

Záchrana průmyslu aneb povinné testování ve firmách?

Máme zde nový měsíc, a s tím i další nařízení vlády. Prvním březnem vzniká povinnost pro firmy o 250 a více zaměstnancích (od 5. března platí tato povinnost i pro menší podniky od 50 do 249 zaměstnanců) je tzv. samotestovat.

Stát na tento proces přispívá ze zdravotního pojištění 60 korun na test, maximálně proplatí 4 testy měsíčně na každého zaměstnance či OSVČ, tedy 240 korun na osobu. A to proto, aby mohl průmysl i přes pandemii koronaviru fungovat dál. „Průmysl nezastavujeme.

Plošné testování ve firmách ale bude povinné,“ říká vicepremiér a ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček

Možné bude antigenní testování u závodního lékaře nebo u externího poskytovatele, stejně jako samotestování. Antigenní testy si mohou firmy koupit ale pouze od pověřených firem, které jsou neustále aktualizovány na seznamu Ministerstva zdravotnictví.

Co z toho vyplývá pro zaměstnavatele?

Kromě povinnosti testovat se zde vyskytla i další povinnost, a to ohlašovat každý pozitivní výsledek na hygienu, obvodnímu nebo závodnímu lékaři.

„Testování ve firmách je dalším krokem, jak zastavit šíření epidemie a zároveň co nejméně ohrozit chod ekonomiky.

Pravidelné a opakované testování zachytí i bezpříznakové přenašeče, kteří tak nevědomky mohou nakazit i ostatní,“  říká ministr zdravotnictví Jan Blatný.

Tímto se zamezí omezení průmyslu a podpoří chod ekonomiky. Jednou měsíčně zaměstnavatel vykáže zdravotní pojišťovně počet testů prostřednictvím formuláře, a pojišťovna následně příspěvek proplatí.  

 • Nejste zdravotník a nevíte si rady s testováním?
 • Nezoufejte, celkovou metodiku, postup a doporučení lze najít na webu Ministerstva průmyslu, kde se dozvíte vše o testování od zřízení místnosti, pověření osob, nutných opatření, i následné likvidaci použitých testů.
 • (zdroj: bozp.info)

Nevíte si rady, jak podnikat bezpečně bez sankcí? Pomůžou Vám poradenské místa EXTÉRIA MARKET  pro oblast hygieny práce, bezpečnosti práce (BOZP), požární ochrany (PO) a životního prostředí.

Poradíme Vám na telefonu: 720 023 709, 558 273 577, nebo e-mail: [email protected]

Přečtěte si více o EXTÉRIA MARKET a novinkách v oblasti hygieny práce, BOZP a PO:

BOZP a home office je bezpečný v pandemii COVID-19? Jak je to s nemocí z povolání u home office?

Nejpozději od 26. března se do povinného testování zaměstnanců budou muset zapojit i malé firmy zaměstnávající nejméně deset osob. Vydání příslušného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví odsouhlasila v pondělí …

10 kroků pro samotestování na covid ve firmách

Zaměstnavatel 1. Na webu https://www.mzcr.cz/seznam-antigennich-testu-pro-ktere-vydalo-mz-vyjimku/ získám informaci o držitelích výjimky pro antigenní testy prováděné laickou osobou a jejich výrobcích. Samotný prodej testů není nijak omezen, např. na výrobce/dovozce, výdejnu zdravotnických prostředků …

10 kroků pro samotestování na covid ve firmách

Testování ve firmách bude povinné, ministerstva průmyslu a obchodu a zdravotnictví připravila průvodce „Deset kroků pro samotestování“

2. 3. 2021

Od pondělí 1. března se ve firmách rozjíždí plošné testování na covid-19 bez zdravotníků, tzv. samotestování.

Stát na něj přispěje z veřejného zdravotního pojištění 60 korun na test, proplatí 4 testy měsíčně na každého zaměstnance či osobu samostatně výdělečně činnou (OSVČ). Ministerstva průmyslu a obchodu a zdravotnictví k  samotestování připravila stručného průvodce.

Jde o doplňkové testování, nadále platí, že pokud je to možné, využívá se k testování sít POC antigenních center, kde se vyšetření plně hradí z veřejného zdravotního pojištění. Od 3.

 března začne být testování zaměstnanců pro firmy s více než 250 zaměstnanci povinné, od 5. března se povinnost bude týkat i podniků s 50 až 249 zaměstnanci. A to proto, aby mohl průmysl i přes pandemii koronaviru fungovat dál.

Antigenní testy pro testování bez zdravotníků, tzv. samotestování, si firmy mohou koupit pouze od firem, jejichž seznam se průběžně aktualizuje na webu Ministerstva zdravotnictví. Rozšiřuje se každý den. Na konci měsíce firmy a OSVČ testování vyúčtují zdravotní pojišťovně.

„Průmysl nezastavujeme. Plošné testování ve firmách ale bude povinné,“ říká vicepremiér a ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček a dodává: „Do 12. března by měli být otestování všichni zaměstnanci firem s více než 250 zaměstnanci, do 15. března pak všichni z podniků od 50 do 249 zaměstnanců.

Možné bude antigenní testování u závodního lékaře nebo u externího poskytovatele, stejně jako samotestování. Nejdéle do dvou týdnů tak 10 000 firem otestuje 2,1 milionu svých pracovníků.

Antigenní testování provedené zdravotníkem bude plně hrazeno, na samotestování stát přispěje 4 x měsíčně 60 korunami na test a zaměstnance.”

Zaměstnavatelé, kteří budou testovat sami, budou muset hlásit případný pozitivní výsledek závodnímu či obvodnímu lékaři nebo hygienikům. Příspěvek zdravotní pojišťovny ve výši 60 Kč bude náležet za maximálně 4 testy měsíčně na jednoho zaměstnance či OSVČ bez zaměstnanců.

Další náklady budou příspěvkem firem pro zdraví zaměstnanců. Jednou měsíčně vykáže zaměstnavatel vůči zdravotní pojišťovně počty provedených testů prostřednictvím příslušného formuláře, který je ke stažení na stejné stránce jako je zveřejněn průvodce testováním.

Pojišťovna zpětně proplatí příspěvek až 240 Kč za jednoho zaměstnance či jednu OSVČ bez zaměstnanců za daný měsíc. První vyúčtování za měsíc březen se uskuteční v dubnu, zdravotní pojišťovny pro to chystají elektronické formuláře.

Za zaměstnance bude pojišťovny o příspěvek žádat zaměstnavatel, OSVČ bez zaměstnanců si požádají samy. Dobrovolně a na vlastní náklady lze samozřejmě testy provádět častěji.

„Testování ve firmách je dalším krokem, jak zastavit šíření epidemie a zároveň co nejméně ohrozit chod ekonomiky.

Pravidelné a opakované testování zachytí i bezpříznakové přenašeče, kteří tak nevědomky mohou nakazit i ostatní.

Zároveň jako Ministerstvo zdravotnictví průběžně rozšiřujeme seznam testů, jimž byla udělena výjimka, a je tak možné je použít i laiky pro tzv. sebetestování,“ říká ministr zdravotnictví Jan Blatný.

Podle současných informací od firem, které obdržely výjimku od Ministerstva zdravotnictví, dodavatelé měli o víkendu ve skladech cca 5 milionů testů, v tomto týdnu by pak měli mít k dispozici dalších 5 až 8 milionů.

„Pravidelné testování je účinný nástroj, jak zabránit šíření nemoci ve firmách. Zavedení povinného testování podporujeme, považujeme ho za logický krok v aktuální koronavirové situaci. Každý zodpovědný zaměstnavatel by měl udělat vše pro to, aby ochránil své zaměstnance,“ říká viceprezident Svazu průmyslu a dopravy Jan Rafaj.

Firmy jsou podle současných informací Ministerstva průmyslu a obchodu připraveny v dalších týdnech zajistit nejméně cca 10 milionů testů. Denně jim nyní chodí stovky objednávek od firem, které chtějí testovat zaměstnance, poptávku mají i od dalších prodejních kanálů do maloobchodní sítě. Další nabídka na dodávání testů se bude odvíjet od poptávky po zavedení povinného testování ve firmách.

 

„Testování v malých a středních firmách probíhá již zcela běžně od podzimu 2020, firmy chtějí ochránit svůj provoz a dělají pro to maximum, přestože na to již vynaložily obrovské náklady z vlastních zdrojů.

Budete mít zájem:  Isoptin 40 mg – příbalový leták

Vítáme finanční podporu testování od státu a oceňujeme, že se týká i živnostníků.

Masivní a povinné testování ve firmách zcela jednoznačně podporujeme,“ dodává předseda představenstva Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR (AMSP ČR) Karel Dobeš.

Také členové Hospodářské komory jsou připraveni pomoci státu s testováním zaměstnanců.

„Po vládním rozhodnutí o povinných testech v podnicích apeluje Hospodářská komora na to, aby nová povinnost řešila i případy, kdy se zaměstnanci testování, organizované zaměstnavateli, budou bránit,“ říká prezident Hospodářské komory Vladimír Dlouhý s tím, že podnikatelé jsou připraveni zajistit si antigenní testy, stát ale musí zabezpečit proveditelnost nově ukládané povinnosti, tedy aby zabezpečil dostupnost antigenních testů v počtech, které budou pro masové testování potřeba.

Na webu https://www.mpo.cz/cz/rozcestnik/informace-o-koronavirus/pruvodce-testovanim-ve-firmach–259808/ je k dispozici průvodce, kde se popisuje deset kroků pro samotestování bez zdravotníků.

Kromě systému samotestování bez zdravotníků, nadále platí, že pokud je to možné, využívá se k testování sít POC antigenních center, kde se vyšetření plně hradí z veřejného zdravotního pojištění.

Protože se zde výsledek přímo zaznamenává do informačního systému infekčních nemocí, lze pozitivní osobu bezodkladně izolovat a trasovat. Firmy mohou toto testování nadále realizovat i přímo v podniku, pokud si sjednají potřebného zdravotníka.

Metodika je k dispozici

zde.

Otázky a odpovědi k samotestování ve firmách

Jak postupovat při samotestování zaměstnanců? Ministerstvo průmyslu a obchodu ve spolupráci s Ministerstvem zdravotnictví připravilo pro firmy průvodce samotestováním bez zdravotníků, tedy postup, jak od 1.

 března 2021 samotestovat antigenními testy s úhradou z veřejného zdravotního pojištění. Jde o 10 kroků pro samotestování pro zaměstnavatele a OSVČ. Průvodce je dostupný na https://www.mpo.cz/cz/rozcestnik/informace-o-koronavirus/pruvodce-testovanim-ve-firmach–259808/.

Jaké testy jsou určeny pro samotestování ve firmách a kde se dají pořídit? Jde o antigenní testy, které se dají pořídit ve firmách uvedených v seznamu na webu Ministerstva zdravotnictví na adrese https://www.mzcr.cz/seznam-antigennich-testu-pro-ktere-vydalo-mz-vyjimku/. Seznam se neustále rozšiřuje tak, jak další firmy žádají Ministerstvo zdravotnictví o výjimku a resort ji vydává.

Je seznam firem, které testy dodávají, konečný? Nikoliv, viz předchozí odpověď.  Seznam se neustále rozšiřuje. Řada firem podala žádosti, které nyní Ministerstvo zdravotnictví urychleně vyřizuje.

Kolik testů je nyní zajištěno, aby firmy mohly dobrovolně testovat? Podle současných informací od firem, které obdržely výjimku od Ministerstva zdravotnictví, dodavatelé měli o víkendu ve skladech cca 5 milionů testů, v týdnu by měli mít k dispozici dalších 5 až 8 milionů.

Jak bude s dodávkami testů v budoucnosti? Firmy jsou podle současných informací Ministerstva průmyslu a obchodu připraveny – kromě testů uvedených v odpovědi na předchozí otázku – zajistit v dalších týdnech nejméně cca 10 milionů testů.

Denně jim nyní chodí stovky objednávek od firem, které chtějí testovat zaměstnance, poptávku mají i od dalších prodejních kanálů do maloobchodní sítě. Další nabídka na dodávání testů se bude odvíjet od poptávky po zavedení povinného testování ve firmách.

 

Od kdy bude testování ve firmách povinné a jakých firem se bude týkat? Testování ve firmách s 250 a více zaměstnanci bude povinné od středy 3. března, od 5.

 března začne být testování povinné pro firmy s 50 až 249 zaměstnanci. Do 12. března by měli být otestování všichni zaměstnanci firem s více než 250 zaměstnanci, do 15.

 března pak všichni z podniků od 50 do 249 zaměstnanců.

Kolik z povinného samotestování zaplatí stát a kdo bude platit další náklady? Z veřejného zdravotního pojištění se bude na samotestování 4 x měsíčně hradit 60 korun na 1 zaměstnance a 1 test. Náklady navíc půjdou za zaměstnavateli.

Jak je to s cenou antigenních testů? V nabídce distributorů jsou nyní pro samotestování různé typy testů, a to jak ze slin, tak z výtěru z nosu či z ústní dutiny. Také cena je různá.

Dá se předpokládat, že s vyšší nabídkou cena na trhu klesne, což se už děje. Zaměstnavatelé získají, jak je uvedeno dříve, stanovenou dotaci 4 x 60 Kč, další náklady jsou jejich příspěvkem pro zdraví zaměstnanců.

Zodpovědné firmy už testují několik měsíců a chrání tak zaměstnance i produkci.

Jak je to s likvidací testů pro samotestování? Likvidaci testů stanovuje metodický pokyn Ministerstva životního prostředí dostupný na https://www.mzp.cz/cz/odpad_samotesty_metodika. Použité testy se při dodržení přesného postupu (použití vhodného pytle, dezinfekce) mohou dát do směsného odpadu.

Mgr. Barbora Peterová, tisková mluvčí Ministerstva zdravotnictví, e-mail: [email protected]

Mgr. Štěpánka Filipová, tisková mluvčí Ministerstva průmyslu a obchodu, e-mail: [email protected]

10 kroků pro samotestování na covid ve firmách – Vitalia.cz

Od pondělí 1. března se ve firmách rozjíždí plošné testování na COVID-19 bez zdravotníků, tzv. samotestování.

Stát na něj přispěje z veřejného zdravotního pojištění 60 korun na test, proplatí čtyři testy měsíčně na každého zaměstnance či osobu samostatně výdělečně činnou (OSVČ).

Ministerstva průmyslu a obchodu a zdravotnictví k samotestování připravila průvodce 10 kroků pro samotestování. Jeho znění najdete dále.

Ministerstva upozorňují, že jde pouze o doplňkové testování. Nadále platí, že pokud je to možné, využívá se k testování antigenních center, kde se vyšetření plně hradí z veřejného zdravotního pojištění. Firmy mohou toto testování nadále realizovat i přímo v podniku, pokud si sjednají potřebného zdravotníka (metodika je k dispozici zde).

Od 3. března začne být testování zaměstnanců pro firmy s více než 250 zaměstnanci povinné, od 5. března se povinnost bude týkat i podniků s 50 až 249 zaměstnanci.

„Do 12. března by měli být otestování všichni zaměstnanci firem s více než 250 zaměstnanci, do 15. března pak všichni z podniků od 50 do 249 zaměstnanců. Možné bude antigenní testování u závodního lékaře nebo u externího poskytovatele, stejně jako samotestování.

Nejdéle do dvou týdnů tak 10 000 firem otestuje 2,1 milionu svých pracovníků.

Antigenní testování provedené zdravotníkem bude plně hrazeno, na samotestování stát přispěje 4× měsíčně 60 korunami na test a zaměstnance,“ uvedl vicepremiér a ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček.

Od kdy a pro koho je testování ve firmách povinné

 • od 1. 3. 2021 – lze samotestovat antigenními testy s úhradou z veřejného zdravotního pojištění,
 • od 3. 3. 2021 – povinné testování ve firmách s 250 a více zaměstnanci,
 • od 5. 3. 2021 – povinné testování pro firmy s 50 až 249 zaměstnanci,
 • do 12. 3. 2021 – by měli být otestováni všichni zaměstnanci firem s více než 250 zaměstnanci,
 • do 15. 3. 2021 – by měli být otestování všichni z podniků od 50 do 249 zaměstnanců.

Antigenní testy pro testování bez zdravotníků, tzv. samotestování, si firmy mohou koupit pouze od firem, jejichž seznam se průběžně aktualizuje na webu ministerstva zdravotnictví.

Rozšiřuje se každý den. Na konci měsíce firmy a OSVČ testování vyúčtují zdravotní pojišťovně.

Zaměstnavatelé, kteří budou testovat sami, budou muset hlásit případný pozitivní výsledek závodnímu či obvodnímu lékaři nebo hygienikům.

Použité testy se při dodržení přesného postupu (použití vhodného pytle, dezinfekce) mohou dát do směsného odpadu. Likvidaci testů stanovuje metodický pokyn ministerstva životního prostředí.

Budete mít zájem:  Hemeroidy Po Porodu Léčba?

10 kroků pro samotestování

Průvodce popisuje deset kroků pro samotestování bez zdravotníků ve dvou variantách: pro zaměstnavatele a pro OSVČ bez zaměstnanců:

Zaměstnavatel

1. Na webu https://www.mzcr.cz/seznam-antigennich-testu-pro-ktere-vydalo-mz-vyjimku/ získám informaci o držitelích výjimky pro antigenní testy prováděné laickou osobou a jejich výrobcích.

2. Testy pořídím v rámci standardní distribuční sítě, tedy buď ve velkém objemu přímo od distributora, nebo pokud to bude možné např. v lékárně. Vždy je nezbytné, aby byl k testům přiložen návod v českém jazyce. Fakturu za zakoupené testy uschovám – může být následně předmětem kontroly ze strany zdravotních pojišťoven za účelem poskytnutí příspěvku z fondu prevence.

3. Pokud zaměstnanec v rámci sedmidenního období vykonává práci výlučně mimo pracoviště zaměstnavatele, umožní mu zaměstnavatel postoupit test mimo pracoviště zaměstnavatele mimo jiné i v domácím prostředí. Vždy však musím dodržet postup uvedený níže včetně zaznamenání výsledku testu.

Cílem testování je předejít nákaze ostatních zaměstnanců (netestuji zbytečně osoby na home office apod.). Informuji zaměstnance, že v případě jakýchkoliv příznaků onemocnění COVID-19 nepoužiji samotest, ale okamžitě postupuji podle návodu pro příznakové osoby – https://koronavirus.mzcr.cz/jak-postupovat-kdyz-mam-priznaky/

4.

 Testování se neprovádí u osob, které prodělaly laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula doba jejich izolace, nejeví žádné příznaky onemocnění COVID-19 a od prvního pozitivního RT-PCR testu nebo POC antigenního testu neuplynulo více než 90 dní.

Tyto skutečnosti se prokazují lékařskou zprávou. Dále se neprovádí u osob, které doloží negativní výsledek RT-PCR testu nebo profesionálně provedeného POC antigenního testu, který není starší 48 hod., a které nemají příznaky onemocnění COVID-19.

5. Seznámím s příbalovou informací a návodem k použití testů všechny zaměstnance, kteří budou testy používat.

6. Na pracovišti vyčlením vhodný prostor k testování – nevyužívanou místnost nebo místnost, kde nedochází ke koncentraci zaměstnanců.

Vybavím pověřené zaměstnance, kteří budou spolupracovat při provádění testů, ochrannými pomůckami (respirátor FFP2, ochranné brýle, ochranné rukavice).

V případě, že je test prováděn v domácím prostředí, provede jej zaměstnanec před odchodem do zaměstnání.

7. Informaci o provedení a výsledku testu zaměstnance včetně jeho čísla pojištěnce (většinou rodné číslo bez lomítka) zaznamená pověřený zaměstnanec do přehledu o provedených testech. V případě, kdy zaměstnanec provádí test v domácím prostředí, informuje o výsledku svého zaměstnavatele.

8. Výsledky

 • V případě negativního výsledku zaměstnanec pokračuje v běžné práci při dodržení aktuálních ochranných opatření.
 • V případě pozitivního výsledku je zaměstnanec povinen:
  • Sdělit tuto skutečnost zaměstnavateli.
  • Nevstupovat na pracoviště, a pokud se testování provádí na pracovišti, bezodkladně jej opustit.
  • Bezodkladně telefonicky či jiným vzdáleným způsobem kontaktovat poskytovatele pracovně-lékařských služeb nebo svého registrujícího praktického lékaře nebo, pokud zaměstnanec registrujícího praktického lékaře nemá, místně příslušný orgán ochrany veřejného zdraví (krajskou hygienickou stanici nebo hygienickou stanici hlavního města Prahy).
  • Do určení dalšího postupu lékařem nebo hygienickou stanicí musí zaměstnanec minimalizovat riziko nákazy dalších lidí, tedy ideálně se izolovat.
  • Tento lékař či příslušný orgán ochrany veřejného zdraví rozhodne o konfirmačním testu prostřednictvím RT-PCR testu a vystaví žádanku v ISIN.
  • Zaměstnanec je povinen se konfirmačnímu testu podrobit.

9. S použitými testy se naloží dle metodického sdělení Odboru odpadů Ministerstva životního prostředí k zařazení odpadu z antigenních testů určených k samotestování osob:

 • Vložit všechny použité testovací sady do černého plastového pytle s tloušťkou alespoň 0,2 mm. V případě tenčích použít pytle dva – jeden vložit do druhého.
 • Po naplnění nebo nejpozději do 24 hodin od prvního použití pytel zavázat a vnější povrch ošetřit dezinfekčním prostředkem.
 • Pytel vyhodit do běžné nádoby na směsný komunální odpad. Nikdy neodkládejte pytle s použitými testy vedle popelnic!
 • Osoba manipulující s tímto odpadem si poté vždy důkladně umyje ruce mýdlem a teplou vodou nebo použije dezinfekci na ruce.
 • Příspěvek zdravotní pojišťovny je vyplácen na maximálně 4 testy jednoho zaměstnance měsíčně. Dobrovolně a plně na náklady zaměstnavatele lze testy provádět i častěji.

10. Jednou měsíčně vykáži vůči zdravotním pojišťovnám testovaných zaměstnanců počty provedených testů prostřednictvím příslušných formulářů. Pojišťovny zpětně proplatí příspěvek až 240 Kč za daný měsíc a testovaného. První vyúčtování proběhne po skončení měsíce března.

OSVČ bez zaměstnanců

1. Na webu https://www.mzcr.cz/seznam-antigennich-testu-pro-ktere-vydalo-mz-vyjimku/ získám informaci o držitelích výjimky pro antigenní testy prováděné laickou osobou a jejich výrobcích.

2. Testy pořídím v rámci standardní distribuční sítě, tedy buď ve velkém objemu přímo od distributora, nebo, pokud to bude možné, např. v lékárně. Vždy je nezbytné, aby byl k testům přiložen návod v českém jazyce. Fakturu za zakoupené testy uschovám – může být následně předmětem kontroly ze strany zdravotních pojišťoven za účelem poskytnutí příspěvku z fondu prevence.

3. V případě jakýchkoliv příznaků onemocnění COVID-19 nepoužiji samotest, ale okamžitě postupuji podle návodu pro příznakové osoby – https://koronavirus.mzcr.cz/jak-postupovat-kdyz-mam-priznaky/.

4.

 Testování se neprovádí u osob, které prodělaly laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula doba jejich izolace, nejeví žádné příznaky onemocnění COVID-19 a od prvního pozitivního RT-PCR testu nebo POC antigenního testu neuplynulo více než 90 dní.

Tyto skutečnosti se prokazují lékařskou zprávou. Dále se neprovádí u osob, které doloží negativní výsledek RT-PCR testu nebo profesionálně provedeného POC antigenního testu, který není starší 48 hod., a které nemají příznaky onemocnění COVID-19.

5. Seznámím se s příbalovou informací a návodem k použití testů.

6. Provedu a vyhodnotím test.

7. Výsledky

 • V případě negativního výsledku pokračuji v práci při dodržení aktuálních ochranných opatření.
 • V případě pozitivního výsledku mám povinnost:
  • Bezodkladně telefonicky či jiným vzdáleným způsobem kontaktuji svého praktického lékaře nebo, pokud jej nemám nebo není dostupný, místně příslušný orgán ochrany veřejného zdraví (krajskou hygienickou stanici nebo hygienickou stanici hlavního města Prahy) k určení dalšího postupu.
  • Do určení dalšího postupu lékařem nebo hygienickou stanicí minimalizuji riziko nákazy dalších lidí, tedy ideálně se izoluji.
  • Tento lékař či příslušný orgán ochrany veřejného zdraví rozhodne o konfirmačním testu prostřednictvím RT-PCR testu a vystaví žádanku v ISIN
  • Konfirmačnímu testu jsem povinen se podrobit.

8. S použitými testy se naloží dle metodického sdělení Odboru odpadů Ministerstva životního prostředí k zařazení odpadu z antigenních testů určených k samotestování osob:

 • Vložím použitou testovací sadu do černého plastového pytle s tloušťkou alespoň 0,2 mm, v případě tenčích použiji pytle dva – jeden vložím do druhého.
 • Pytel zaváži a vnější povrch ošetřím dezinfekcí. Z metodického sdělení a frekvence testů pro sebetestující se jednotlivce vyplývá, že použiji po každém testování nový pytel.
 • Pytel vyhodím do běžné nádoby na směsný komunální odpad. Nikdy neodkládejte pytle s použitými testy vedle popelnic!
 • Po manipulaci s odpadem si vždy důkladně umyji ruce mýdlem a teplou vodou nebo použiji dezinfekci na ruce.
Budete mít zájem:  Za obezitu dětí mohou matky, v těhotenství jedly hodně tuků

9. Příspěvek zdravotní pojišťovny je vyplácen na maximálně 4 testy měsíčně. Dobrovolně a plně na vlastní náklady lze testy provádět i častěji.

10. Jednou měsíčně vykáži vůči své zdravotní pojišťovně počty provedených testů prostřednictvím příslušného formuláře. Pojišťovna zpětně proplatí příspěvek až 240 Kč za daný měsíc. První vyúčtování proběhne po skončení měsíce března.

Zdroj: MPO ČR

Povinné testování zaměstnanců veřejného sektoru · Covid Portál

Povinné testování zaměstnanců veřejného sektoru bude zahájeno 10. března 2021.

Povinnost se týká těch zaměstnavatelů, kteří zaměstnávají 50 a více zaměstnanců.Zaměstnavatel musí od 10.

března 2021 minimálně 1krát týdně

zajistit pro své zaměstnance buď POC antigenní testy, které bude provádět poskytovatel zdravotních služeb, nebo testy na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, které lze použít laickou osobou.

 Zaměstnavatelé s nižším počtem zaměstnanců než 50, mohou o testování sami rozhodnout a vyzvat své zaměstnance, aby podstoupili buď POC antigenní testy u poskytovatele zdravotních služeb, které zaměstnavatel zajistil, nebo samotesty, které zaměstnavatel zaměstnancům poskytne. 

Od středy 17. března 2021 pak smí být na pracoviště vpuštěni jen ti zaměstnanci, kteří v posledních 7 dnech byli otestováni s negativním výsledkem.

K testování je možné využít RT-PCR test, POC antigenní test nebo v prostorách zaměstnavatele, které zaměstnavatel určí, preventivní test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2 prostřednictvím testu poskytnutého mu zaměstnavatelem.

Zaměstnanec musí být schopen prokázat podstoupení RT-PCR nebo POC antigenního testu potvrzením od poskytovatele zdravotních služeb.

Není-li zaměstnanec v den termínu testování přítomen na pracovišti zaměstnavatele, jeho preventivní testování se provede v den jeho příchodu na pracoviště.

 Pokud zaměstnanec v rámci sedmidenního období vykonává práci výlučně mimo prostory zaměstnavatele, umožní mu zaměstnavatel podstoupit preventivní test mimo prostory zaměstnavatele; to se netýká zaměstnance vykonávajícího práci na dálku (home office).

Pokud zaměstnanec podstoupí samotest s pozitivním výsledkem, postupuje s účinností od 9.

 března 2021 podle nařízení popsaného v životní situaci Samotestování zaměstnanců a podstoupí bez prodlení konfirmační RT-PCR test, na který mu vystaví žádanku poskytovatel zdravotních služeb nebo orgán ochrany veřejného zdraví.

V žádance musí být uvedeno, že se jedná o konfirmační RT-PCR test po samotestování a identifikační číslo zaměstnavatele této osoby.

Od 9. března 2021 je zaměstnavatelům, kteří zajišťují pro své zaměstnance testy na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS CoV-2, které lze použít laickou osobou, tzv. samotesty, nařízeno vést evidenci provedených testů u zaměstnanců.

Kromě zaměstnanců platí tato nařízení také pro dočasně přidělené zaměstnance agentur práce a pro další osoby, které na základě jiného právního vztahu, než je pracovněprávní vztah, vykonávají práci nebo obdobnou činnost na pracovišti zaměstnavatele společně s jeho zaměstnanci (např. OSVČ).

Ministerstvo průmyslu a obchodu a Ministerstvo zdravotnictví, s ohledem na pandemickou situaci, větší potřebu vyšetření a omezené kapacity POC antigenních center, doporučují primárně využívat samotestování. Stát na samotestování přispěje z veřejného zdravotního pojištění 4x měsíčně 60 korun na test a zaměstnance/OSVČ.

Seznam dodavatelů antigenních testů pro samotestování, odpovědi na nejčastější otázky a další informace naleznete na stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu. Doporučujeme projít si také průvodce Deset kroků pro samotestování

Jak nakládat s použitými testovacími sadami na koronavirus určenými pro sebetestování osob naleznete na stránkách Ministerstva životního prostředí. 

Dotčená pracoviště

Toto nařízení Ministerstva zdravotnictví se týká státních úřadů a institucí, územních samosprávných celků a jimi zřizovaných či založených firem, veřejných vysokých škol, služebních úřadů, bezpečnostních sborů a ozbrojených složek státu. Povinnost se zatím netýká škol a školských zařízení podle školského zákona.

Výjimky pro některé zaměstnance

Výjimku z povinného testování mají ti zaměstnanci, kteří v posledních 90 dnech prokazatelně prodělali covid-19, prošli izolací a nemají žádné příznaky onemocnění a ti, kteří byli kompletně naočkováni a nemají žádné příznaky onemocnění, přičemž od poslední dávky vakcíny uplynulo nejméně 14 dní. Tyto skutečnosti musí být zaměstnanec schopen prokázat potvrzením od poskytovatele zdravotních služeb.

Testování nepodléhají také zaměstnanci pracující na home office

Vláda vyzývá všechny zaměstnavatele maximálně využívat práci na dálku tam, kde je to alespoň trochu možné.

Například v administrativních provozech by se měly vyskytovat jen osoby bezpodmínečně nutné k ochraně majetku a základních funkcí, jinak by měli zaměstnanci po dobu 3 týdnů pracovat na dálku.

Je to jedna z nejefektivnějších cest, jak omezit mobilitu, a tedy šíření viru.

Přehledně zpracované informace k povinnému testování v zaměstnání naleznete v prezentaci Ministerstva zdravotnictví. 

Covid-19: Pravidla pro Firmy a Podnikatele

17.03.2021

Portál s aktuálními opatřeními , nařízení vlády, jejich detail, platnost a jednoduché vysvětlení: https://covid.gov.cz/

COVID kalkulačka: spočítejte si svou finanční podporu od státu: KALKULAČKA ZDE

FIRMY: 10 KROKŮ PRO SAMOTESTOVÁNÍ dle pokyn MPO. Více info: https://www.mpo.cz/cz/rozcestnik/informace-o-koronavirus/pruvodce-testovanim-ve-firmach–259808/

COVID 2021 – ještě není aktivní

Program Covid 2021 bude vyplácet podporu v závislosti na počtu zaměstnanců. Firmy tak budou moci čerpat příspěvek výší 500 korun za zaměstnance a každý podpořený den od 11. ledna.

„Nový program pomůže podnikatelům, kterým v letošním lednu a v únoru ve srovnání se stejným obdobím roku 2019 klesly tržby alespoň o 50 procent,“ uvedl ministr Havlíček. Program bude mít k dispozici šest miliard korun a první výzva by mohla být vyhlášena v březnu.
https://www.mpo.cz/cz/rozcestnik/pro-media/tiskove-zpravy/nova-podoba-kompenzaci-k-programu-na-nepokryte-naklady-vlada-schvalila-take-program-covid—2021-s-podporou-500-kc-za-den-a-zamestnance—259983/

COVID  Nepokryté náklady –  ještě není aktivní

Kromě poklesu příjmů o 50 procent však podniky budou muset prokázat i účetní ztrátu. „Výše podpory bude činit 60 procent nepokrytých fixních náklad, limit na jednoho žadatele bude 40 milionů korun,“ uvedl Havlíček.
https://www.mpo.cz/cz/rozcestnik/pro-media/tiskove-zpravy/novy-kompenzacni-program-v-kontextu-s-koronavirem-pomuze-podnikum-ve-ztrate—259981/

COVID – GASTRO – UZAVŘENÉ PROVOZOVNY –  uzavřený

Program schválený 4.1.2021, určen na pomoc sektoru gastronomie a vláda na něj ze státního rozpočtu vyčlenila celkem 2,5 miliardy korun, počítá se s navýšením až na šest miliard korun. Podpora je poskytována za období od 9. října 2020 do 10.

ledna 2021 s tím, že jsou vyloučeny dny, kdy nebyly gastronomické provozy omezeny vládními opatřeními, tj. 3. až 18. prosince 2020. Podnik bude moci dostat příspěvek 400 korun na den na zaměstnance či spolupracující osobu.

 Příspěvek z programu bude možné kombinovat s dalšími státními příspěvky, například bonusem pro OSVČ, dotacemi z programu Antivirus či příspěvky z programu Covid Nájemné.

https://www.camic.cz/cs/news/program-covid-gastro-uzavrene-provozovny/

COVID – UBYTOVÁNÍ II – žádosti možné podávat: od 25. 1. 2021 pro hromadné ubytovací zařízení  (HUZ) a od 1.2.2021 pro individuální ubytovací zařízení (IUZ)

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Adblock
detector