Kombinování více druhů antikoncepce může snížit riziko rakoviny vaječníků

26. září je vyhrazeno Světovému dni antikoncepce. Aktivity spojené s tímto dnem mají sloužit jako osvěta. Připomíná dostupné druhy antikoncepce a snaží se zvyšovat povědomí o plánovaném rodičovství. Jaké jsou aktuální trendy a co od nich může žena očekávat? A může mít antikoncepce kromě zábrany početí miminka ještě nějaké jiné pozitivní účinky na zdraví ženy?

Jaké jsou současné trendy v antikoncepci?

Jednoznačným trendem v novějších metodách antikoncepce je spolehlivost, bezpečnost a šetrnost k ženskému organismu.

Jaké metody antikoncepce rozlišujeme?

 • Metody antikoncepce lze dělit podle toho jak často se aplikují nebo dle obsahu hormonů.
 • Kombinování více druhů antikoncepce může snížit riziko rakoviny vaječníků
 • Podle toho, kolikrát je třeba ji aplikovat rozlišujeme:
 • Nitroděložní tělísko bez hormonu, které se mění po 3-5 letech
 • Hormonální nitroděložní tělísko. Jeho trvanlivost je stejná jako u tělíska bez hormonu
 • Pilulky s kombinací estrogenů a gestagenů (kombinovaná hormální antikoncepce) nebo tzv. minipilulky (obsahující pouze gestageny). Tyto pilulky se užívají denně ve stejnou dobu
 • Antikoncepční náplasti, které se mění po týdnu
 • Vaginální kroužky, měnící se po 3 týdnech
 • Injekce s obsahem gestagenů, které se aplikují po 3 měsících

Dle obsahu hormonů rozlišujeme:

 • Perorální antikoncepce (pilulky)
 • Vaginální kroužky
 • Antikoncepční náplasti
 • Injekce
 • Hormonální nitroděložní tělíska
 • Bariérové (kondom, vaginální pesar)
 • Nehormonální nitroděložní tělíska

Najde se antikoncepční metoda pro každou ženu? Co třeba ženy se zvýšeným rizikem trombózy nebo kojící maminky?

Pro každou ženu existuje metoda antikoncepce, která je pro ni bezpečná a také velmi spolehlivá.

Ženy, které kvůli zvýšenému riziku trombózy a embolie nemohou používat asi nejvíce známou metodu kombinované hormonální antikoncepce, tedy pilulky, mohou požádat o zavedení nitroděložního tělíska.

Tělísko může být nehormonální (kovové, obvykle měděné, ale i stříbrné či zlaté), nebo hormonální s obsahem ženských hormonů.

Pokud by tělísko nechtěly, mohou používat také pilulky obsahující pouze gestageny.

Kojící ženy po porodu mohou používat hormonální antikoncepci formou pilulek s pouze jedním typem ženských hormonů, gestagenů nebo mohou také požádat o zavedení hormonálního nebo nehormonálního nitroděložního tělíska.

Jaké jsou klady a zápory „pilulek“? Může mít perorální antikoncepce dokonce i pozitivní vliv na zdraví ženy?

Ano, perorální hormonální antikoncepce má kromě antikoncepčního účinku i pozitivní účinky na zdraví ženy.

K pozitivům pilulek patří:

 • Při pravidelném užívání jsou jako antikoncepce spolehlivé.
 • Jejich užívání vede k pravidelné, slabší a nebolestivé menstruaci. Tu lze také snadno posunovat, případně ji zcela zablokovat.
 • Snižují riziko rakoviny dělohy, vaječníku, tlustého střeva a konečníku. Ochranný vliv přetrvává i po vysazení antikoncepce, patrně po celý život.
 • Zabraňují vzniku funkčních cyst vaječníku.
 • Snižují výskyt nezhoubných nádorů prsu a dělohy.
 • Snižují výskyt tzv. endometriózy, nemoci, kdy se tkáň vzhledově a funkčně podobná děložní sliznici nachází někde mimo dělohu. Obvykle na vaječníku nebo v pánvi a často ji doprovázejí pánevní bolesti a neplodnost.
 • Snižují riziko zánětů dělohy, vejcovodů, pánevní pobřišnice.
 • U žen, které trpí akné, premenstruačním syndromem, poruchami menstruačního cyklu nebo zvýšeným ochlupením mohou vhodně zvolené „pilulky“ snížit nebo dokonce zcela odstranit jejich obtíže.

Kombinování více druhů antikoncepce může snížit riziko rakoviny vaječníků

K záporům, respektive rizikům „pilulek“ patří:

 • K zaručení antikoncepční spolehlivosti je nutné pravidelné užívání v přibližně stejnou dobu bez zapomínání.
 • U některých žen se může objevit nevolnost nebo citlivost prsů.
 • U některých žen dochází k tzv. krvácení z průniku, tzn. slabému krvácení „mimo cyklus“. Není nebezpečné, ale může být nepříjemné.
 • Účinek pilulky může být (v nevelké míře) ovlivněn užíváním některých léků (antiepileptika, antibiotika), střevními infekcemi, zvracením apod.
 • Jsou méně vhodnou metodou pro kuřačky, především pro ty starší. Nehodí se pro ženy starší 35 let, které kouří víc než 15 cigaret denně, kvůli vyššímu riziku infarktu.
 • Mohou zhoršit nebo vzácně i vyvolat migrénu.
 • Nehodí se pro ženy, které mají nebo v minulosti prodělaly některé nemoci (např. karcinom prsu, závažné poruchy metabolismu cholesterolu, závažné chronické nemoci jater, závažný prolaps dvojcípé chlopně aj.).
 • Mírně zvyšují riziko hluboké žilní trombózy a tromboembolie. Opatrnosti je zapotřebí i u žen, které mají další rizikové faktory, především obezitu.

A co klady a zápory nitroděložního tělíska s hormonem?

Hormonální nitroděložní tělísko má tato pozitiva:

 • Vysoká spolehlivost a vyloučení možnosti chyby při užívání. Na tuto antikoncepci prostě nemusíte myslet každý den, týden ani měsíc.
 • Výrazný pokles rizika zánětů dělohy a vejcovodů
 • Zmenšení myomů a snížení rizika vzniku nových myomů
 • Významné snížení intenzity menstruačního krvácení až její úplné vymizení.
 • U žen s častým nebo silným menstruačním krvácením může snížit až odstranit jejich potíže.
 • Nezvyšuje riziko vzniku hluboké žilní trombózy a tromboembolické nemoci. Hormonální tělísko mohou bez rizika mít zavedeny kuřačky, obézní ženy a ženy s poruchami srážlivosti krve.

K záporům hormonálního nitroděložního tělíska patří:

 • Krvácení po zavedení, které postupně slábne a obvykle během tří měsíců vymizí. Může však přetrvávat i půl roku.
 • U citlivých žen se může krátkodobě mírně zhoršit akné.
 • Vzácně může dojít při jeho zavádění či odstraňování k poranění dělohy.

Kombinování více druhů antikoncepce může snížit riziko rakoviny vaječníků

A jak si v tomto porovnávání vede nitroděložní tělísko bez hormonů?

Jeho hlavním pozitivem je jednoduchost užívání, spolehlivost a cena.

Má však také svá negativa:

 • Vede k prodloužení menstruačního krvácení a zvyšují jeho intenzitu
 • Nechrání před nádory a cystami vaječníku a před záněty dělohy a vejcovodů.
 • Omezená spolehlivost ochrany před mimoděložním těhotenstvím.
 • Vzácně může při zavádění či odstraňování k poranění dělohy

Jaké jsou rozdíly ve spolehlivosti mezi jednotlivými metodami antikoncepce?

Spolehlivost antikoncepce se hodnotí tzv. Pearlovým indexem (číslo či procento), které se počítá dle počtu počatých těhotenství u 100 žen, které danou antikoncepční metodu používají během jednoho roku.

Čím nižší Pearlův index, tím je metoda spolehlivější. Jak můžete vidět v přiložené tabulce, k nejspolehlivějším vratným metodám antikoncepce patří hormonální nitroděložní tělísko a pilulky, tzn.

kombinovaná perorální antikoncepce.

Kombinování více druhů antikoncepce může snížit riziko rakoviny vaječníků

Čím se řídit při volbě metody antikoncepce?

Jednoznačně spolehlivostí metody, vaším zdravotním stavem, vaší schopností pamatovat při krátkodobé antikoncepci na pravidelnost užívání a v neposlední řadě také cenou.

Tento článek vznikl ve spolupráci s MUDr. Veronikou Frisovou, PhD. vedoucí lékařkou a zakladatelkou centra Profema.

Je mezinárodně uznávanou specialistkou na ultrazvuková vyšetření a invazivní výkony prenatální diagnostiky v těhotenství.

Je držitelkou několika exkluzivních certifikátů ve svém oboru, a dokonce spolupracuje s výrobci ultrazvuků při vývoji a zkvalitňování jejich přístrojů.

Základní metody antikoncepce. Její výhody a nevýhody

 1. Přirozené – nejlevnější, nevyžadují žádné pomůcky, ovšem nejméně spolehlivé (přerušovaná soulož, metoda plodných a neplodných dnů).
 2. Bariérové – mechanicky zabraňují splynutí vajíčka a spermie (kondom, pesar, ženský kondom).

 3. Chemické – využívají látky, které při kontaktu ničí spermie nebo omezují jejich pohyblivost (spermicidy ve formě vaginálních čípků nebo gelu).

 4. Hormonální – umělé hormony zabraňují dozrávání a uvolňování vajíčka (ovulaci) a ztěžují pronikání spermií do dělohy; patří mezi nejspolehlivější (kombinovaná pilulka, minipilulka, nitroděložní hormonální systém, náplast, injekce, podkožní tyčinka, vaginální kroužek).

 5. Nitroděložní tělísko – působí mechanicky, chemicky a aktivací obranných mechanismů proti uhnízdění vajíčka.
 6. Sterilizace – chirurgický zákrok, při němž dojde k přerušení vejcovodů u ženy nebo chámovodů u muže.

Hormonální antikoncepční pilulka je jednou z nejčastějších antikoncepčních metod a v dnešní době ji užívá přibližně 100 miliónů žen. Po spolknutí pilulky se do těla dostávají hormony, které vyvolají stav podobný těhotenství, a tím pádem nedochází k ovulaci.

Vajíčko se tedy z vaječníku neuvolní a spermie nemají co oplodnit. Pilulka tímto způsobem „ošidí“ i děložní sliznici, která normálně vyzrává a po přerušení užívání tabletek se odlučuje v podobě menstruačního krvácení. Vlastní krvácení v tomto případě vypadá úplně stejně, je snad jenom o něco slabší a někdy trvá kratší dobu.

Výhody antikoncepční pilulky

   • Zabraňuje v otěhotnění
   • Chrání před mimoděložním těhotenstvím (Ze 100 000 plodných žen žijících nechráněným pohlavním stykem jich je mimoděložním těhotenstvím postiženo ročně téměř 300. Ze 100 000 uživatelek hormonální antikoncepce je zaznamenáno mimoděložní těhotenství u pouze u jedné jediné pacientky)
   • U žen s výskytem rakoviny těla děložního a rakoviny vaječníků v rodině užívání hormonální antikoncepce výrazně snižuje výskyt těchto onemocnění v budoucnosti (o 40 až 60 %)
   • Zčásti chrání proti pánevním zánětům a tím i před případnou neplodností způsobenou následkem infekce
   • Její pravidelné užívání znatelně snižuje riziko zánětu vaječníků a vejcovodů
   • Snižuje intenzitu menstruačního krvácení
   • Upravuje ženě menstruační cyklus a dělá jej naprosto pravidelným
   • Pozitivně ovlivňuje revmatické onemocnění kloubů, onemocnění štítné žlázy, žaludeční vředy, dokonce působí na široké spektrum alergií
   • Má blahodárný účinek na pleť a výrazně zmírňuje výskyt akné
   • Zlepšuje kvalitu vlasů
   • Reguluje ochlupení

Nevýhody antikoncepční pilulky

I když antikoncepční hormonální pilulky udělaly velký pokrok, dodnes existují skupiny žen, pro které je forma takovéto antikoncepce nevhodná.

 • První skupina žen nesmí hormonální antikoncepci brát vůbec. Její užívání by mohlo vést ke vzniku onemocnění nebo k jeho závažnému zhoršení. Zde řadíme například již prodělanou trombózu, cévní mozkovou příhodu nebo ischemickou chorobu srdeční, hormonálně závislé nádory nebo podezření na ně, aktivní nebo prodělané jaterní onemocnění s těžkou poruchou funkce, neléčený vysoký krevní tlak, cukrovku se změnami na jiných orgánech, ale také dlouhodobé upoutání na lůžko atd.
 • K rizikovým faktorům, při jejichž výskytu musí užívání hormonální antikoncepce zvážit lékař, jsou zejména:a) laboratorně zjištěný sklon k žilní trombóze v kombinaci s jejím výskytem mezi blízkými příbuznýmib) cukrovka s nekomplikovaným průběhemc) některá onemocnění jaterd) závažná porucha ukládání tuků či některé typy migrénye) vyšší věk v kombinaci s kouřením

Může docházet k přechodnému hromadění vody v těle ženy, což může mít za následek nevelký váhový přírůstek, zlepšují chuť k jídlu a zvyšují příjem tekutin

Budete mít zájem:  O vlákninu z lékárny je velký zájem

Život bez menstruace

Výhodou antikoncepční pilulky je bezesporu život bez menstruace. Jsou zcela jasné zdravotní důvody, kdy je odsouvání menstruací a prodloužení mezimenstruačního období výhodou a navíc plní léčebný účel. Jedná se například o tyto indikace:

   • ztráta železa při silných menstruacích, bolestivá menstruace, nepříjemné premenstruační potíže, endometrióza atp.
   • zdravotní potíže v průběhu sedmidenní pauzy v užívání pilulek, jako např. bolesti hlavy, citlivost prsou, psychické rozladění. Zde se přímo nabízí užívání hormonální antikoncepce bez pauzy.

Kondom

Kondomy nejenže zabraňují nechtěnému otěhotnění, ale také chrání před pohlavně přenosnými infekcemi, zejména pak proti smrtelnému viru HIV.

Výhody kondomu

 • chrání před nechtěním početím
 • chrání před pohlavně přenosnými infekcemi
 • nehormonální antikoncepce
 • kondomy jsou lubrikované, což usnadňuje penisu vstup do pochvy

Samozřejmě je třeba dbát na to, aby kondom nebyl mechanicky, tepelně či chemicky poškozen, došlo by k jeho znehodnocení a tím pádem i ke ztrátě ochranných schopností. Současný trh nabízí kondomy různých velikostí, provedení, barev, vůní, příchutí, tvarů atd. Ceny kondomů se pohybují od 25,- Kč do cca 100,- Kč za balení (zpravidla 3 ks).

Nevýhody kondomu

 • Ve výjimečných případech existuje alergie na latex, z něhož je kondom zpravidla vyroben.
 • Totéž platí v případě aditiv (příchutí či vůní) – u některého z partnerů se může projevit alergie na aroma a přidané látky v kondomu.
 • Výjimečně může nastat psychický blok a některý z partnerů z daného důvodu užití prezervativu odmítá.

Přirozené antikoncepční metody

Vedle hormonálních a nehormonálních antikoncepčních metod existuje i tzv. metoda přirozené antikoncepce. Nejsou při ní užívány žádné pomůcky (kondom) nebo pilulky ani nevyžaduje žádný speciální zákrok (sterilizace).

Sem řadíme periodickou sexuální abstinenci, teplotní a hlenovou metodu, hodnocení konzistence děložního čípku.

Je třeba upozornit, že tento druh antikoncepce je velice náročný jak na sledování, tak na zodpovědnost obou partnerů. Riziko selhání těchto metod je i při správném používání vyšší než u většiny jiných antikoncepčních metod.

Periodická sexuální abstinence

spočívá ve využívání méně plodných období v menstruačním cyklu ženy. Ovulace (uvolnění vajíčka z vaječníku) má poměrně přesnou souvislost s menstruačním krvácením, objevuje se zpravidla 12. až 16. den před koncem cyklu.

Takový výpočet ovšem může fungovat pouze u ženy s naprosto pravidelným menstruačním cyklem. Pro správné používání je nutné si po dobu dvanácti měsíců vést menstruační kalendář a teprve na základě něj výpočet provádět.

Plodné dny pak vymezíme odečtením 18 dnů od cyklu nejkratšího a 11 dnů od nejdelšího.

Teplotní metoda

je založena na sledování bazální tělesné teploty. Tato metoda vychází z faktu, že po uvolnění vajíčka přibližně v polovině menstruačního cyklu vzniká na vaječníku žluté tělísko, které vyrábí hormon progesteron.

Kromě toho, že řídí proměnu děložní sliznice tak, aby byla připravena k přijetí a uhnízdění oplodněného vajíčka, způsobuje tento hormon také zvýšení tělesné teploty o 0,2-0,4 °C.

Tato zvýšená teplota se pak udržuje prakticky po celou druhou polovinu menstruačního cyklu, a to až do následujícího menstruačního krvácení. Zvýšení teploty svědčí také o tom, že ovulace proběhla.

U více než 80 % případů teplota stoupne ze dne na den, u ostatních se zvyšuje stupňovitě v průběhu dvou až tří dnů. Tam, kde ovulace z jakéhokoliv důvodu nenastává, zůstává teplota na stejné úrovni po celou dobu cyklu. Teplotu je nutno měřit za standardních podmínek vždy ráno bezprostředně po probuzení.

Hlenová metoda

sleduje změny cervikálního hlenu. Na začátku cyklu je hlen hustý a netažný a žena se nachází v neplodné fázi. Postupně hlenu přibývá, je tažný, průsvitný, sklovitý (vzhledem se podobá syrovému vaječnému bílku) – to značí plodnou fázi.

Dalo by se říci, že čím více se ovulace blíží, tak má žena stále vlhčí pocit spojený s určitou kluzkostí. Poslední den výskytu tohoto řídkého a tažného hlenu označujeme jako „hlenový vrchol“. Není to tedy den, kdy se vyskytuje největší množství hlenu, ale poslední den výskytu hlenu nejvíce řídké a tažné kvality.

Následujícího dne se hlen stává opět hustým a méně tažným, eventuálně se objevují „suché dny“, které trvají až do příští menstruace.

 Kombinování více druhů antikoncepce může snížit riziko rakoviny vaječníků

Samoobslužné vyšetření děložního čípku

bezprostředně po menstruaci je děložní čípek tuhý asi jako nosní chrupavka. Uprostřed jeho vyklenutí je důlek nebo štěrbina (otvor vedoucí do dělohy), která je ale velice úzká a uzavřená. Toto období pokládáme za neplodné.

Čtyři až pět dní po skončení menstruace čípek při ovulaci měkne (konzistence podobná tuhosti dolnímu rtu) a zevní ústí děložního hrdla se mírně pootevírá. V tomto období je čípek obtížněji dosažitelný. Vytahuje se vzhůru, některé ženy na něho nemusí ani dosáhnout.

Plodné období končí tehdy, když je čípek po dobu tří dnů za sebou opět hmatný nízko, je tuhý a uzavřený.

Přerušovaná soulož

metoda spočívá v tom, že během pohlavního styku dojde těsně před vyvrcholením muže k přerušení soulože (vytáhnutí penisu z pochvy ženy) a ejakulaci mimo ženská rodidla. Byť je to nejlevnější a nejstarší druh antikoncepce, je také nejméně spolehlivá.

A proč? Již před ejakulací, v jakémkoliv stádiu sexuálního vzrušení, se mohou objevit v mužské močové trubici kapky průhledné, lepkavé tekutiny. Jedná se o tzv. předejakulační tekutinu, která často obsahuje menší množství spermií.

Tato tekutina se může dostávat do pochvy od samotného začátku pohlavního styku a to daleko dříve, než muž vůbec ejakuluje. Dalším důvodem, proč metoda selhává, je špatný odhad přerušované soulože. Je to problém zejména u mužů trpících předčasnou ejakulací.

Třetím nebezpečím je opakovaná soulož, při níž se do ženského těla mohou dostat zbytky semene z předchozího vyvrcholení. V neposlední řadě je nutné si dát také pozor na manipulaci se spermatem. 

Nitroděložní tělísko

Nitroděložní tělíska jsou celosvětově nejpoužívanější metodou reverzibilní antikoncepce. Zaručují dlouhodobý antikoncepční účinek a k obnovení plodnosti dochází v krátké době po vyjmutí tělíska.

Nitroděložní  tělísko je malý, pružný, umělohmotný prostředek ve tvaru „T“, který se zavádí do dělohy.

Nitroděložní tělíska můžeme rozdělit na hormonální a nehormonální.

Nehormonální tělísko

Nehormonální nitroděložní tělíska mají minimum vedlejších účinků a nepředstavují žádné omezení pro partnerský život. Výhodou nehormonálních nitroděložních tělísek je jejich dlouhodobý antikoncepční účinek, který je dle typu použitého tělíska 3 – 10 let. Nitroděložní tělísko, jak už je z názvu patrné, se zavádí do děložní dutiny.

Základem tělíska je plastové rameno, na kterém je navinut měděný drát. Tělísko svou přítomností v děloze koncentruje bílé krvinky, které samy o sobě ničí spermie. Antikoncepční účinnost je pak zvýšena přidáním měděného drátku o různé ploše, který uvolňuje ionty, jež spermie přímo ničí.

Nitroděložní tělísko musí být zavedeno proškoleným zdravotnickým personálem, který zabezpečí vhodnost použití tohoto druhu antikoncepce u konkrétní uživatelky.

Hormonální tělísko

Hormonální nitroděložní tělísko obsahuje malé množství syntetického hormonu progestinu, který v těle pomáhá zabránit spermiím prostoupit přes děložní hrdlo do dělohy a oplodnit vajíčko. Hormonální tělíska nabízejí ochranu na dobu minimálně 3 roky podle toho, který typ si vyberete.

Některé typy hormonální nitroděložní antikoncepce je možné zavést i dívkám a ženám, které dosud nerodily (starším 18 let). Jestliže se rozhodnete pro zavedení nitroděložního tělíska, zavede jej lékař do dělohy během běžné návštěvy v ordinaci. Jedná se o bezbolestný zákrok, přičemž se můžete těšit na dlouhé roky bez obav z neplánovaného početí.

Výhodou je, že pokud usoudíte, že přišel ten správný čas na miminko, je možné tělísko kdykoliv vyjmout. Poté dochází k rychlé obnově obvyklé plodnosti. Hormonální nitroděložní antikoncepce je jednou z nejspolehlivějších forem antikoncepce, které jsou dostupné.

Pokud vám nevyhovuje myslet na užívání či aplikaci antikoncepce každý den, týden, nebo měsíc a zároveň se chcete před neplánovaným těhotenstvím chránit dlouhodobě, možná by právě vám vyhovovalo nitroděložní hormonální tělísko.

Sterilizace

Je chirurgický zákrok, který uzavře přirozenou „cestu početí“ a tím zabraňuje plodnosti bez odstranění nebo poškození pohlavních žláz.

Sterilizace ženy

U ženy spočívá chirurgický výkon v přerušení obou vejcovodů, čímž je znemožněno putování vajíčka od vaječníků do dělohy a pochopitelně také jeho setkání se spermiemi. Lidské vajíčko má mikroskopický rozměr a v případě, že je jeho transport vejcovodem znemožněn, beze zbytku se vstřebá.

Sterilizace muže

U mužů mluvíme v případě sterilizace o vazektomii, která spočívá v podvázání obou konců chámovodů v šourku.

Sterilizace jako antikoncepční metoda

Metoda je vhodná pouze pro ty, kteří již nechtějí mít další děti, ať již z důvodů osobních nebo např. z důvodu zdravotních (např. geneticky podmíněné onemocnění přenášené na potomky).

Nový zákon o sterilizaci

Sterilizaci nově upravuje zákon č. 373/2011 Sb. o specifických zdravotních službách, který nahrazuje směrnici starou již 40 let.

O zákrok nyní může požádat každý občan starší 21 let, aniž by k tomu měl zdravotní důvod, a to na základě písemné žádosti.

Žadatel musí být poté poučen od svého ošetřujícího lékaře o povaze zákroku a jeho možných rizicích, a to v přítomnosti svědka z řad zdravotních pracovníků.

Způsoby sterilizace

 • laparoskopicky
 • při císařském řezu

MUDr. Andrea Pašková, Ph.D

OBJEDNAT SE NA KONZULTACI  ZPĚT NA SEZNAM ČLÁNKŮ

Vyberte si správnou antikoncepci – Hormonální antikoncepce – kombinovaná pilulka

Ačkoliv první hormonální pilulky obsahovaly mnohonásobně vyšší množství hormonů než ty současné a měly také mnohonásobně více vedlejších účinků, znamenaly pro ženy tak obrovskou změnu v jejich životě, že ji volily navzdory možným komplikacím. Hormonální pilulka je zkrátka malý velký zázrak.

Budete mít zájem:  Rozmixované avokádo podpoří krásu i zdraví – jak přesně?

Kombinování více druhů antikoncepce může snížit riziko rakoviny vaječníků

Princip

Kombinovaná hormonální antikoncepce obsahuje estrogen a progesteron. Funguje na základě tří principů. Nejprve hormony blokují ovulaci, tedy vajíčko se ani neuvolňuje z vaječníku a „není, co by se mohlo spojit se spermií“. Dalším účinkem je to, že hormony zahušťují hlen děložního hrdla a značně komplikují spermiím cestu za vajíčkem.

Nakonec se pod vlivem hormonální antikoncepce mění děložní sliznice, ta narůstá pouze nízká, a případně oplodněné vajíčko by se na ni tedy nemohlo uchytit.

Právě třetí účinek, zeslabení děložní sliznice, je ženami velmi vítán, protože výrazně zeslabuje menstruační krvácení, a tak snižuje ztráty krve, s nimi související chudokrevnost a také bolestivost menstruace.

Spolehlivost

Teoretická spolehlivost hormonální antikoncepce je velmi vysoká. V praxi je to ale mnohem problematičtější. Tato metoda vyžaduje kázeň ze strany uživatelek. Pilulka se musí brát každý den ve stejnou dobu. Zpoždění více než 12 hodin může znamenat snížení spolehlivosti. Několik vynechaných tabletek během měsíce už je více než riskantních.

Pro koho je vhodná

Kombinovaná hormonální antikoncepce je vhodná pro ženy všech věkových kategorií. Nemusí se jí obávat mladé dívky, ženy plánující otěhotnění, ani ty, které již otěhotnět nechtějí.

Ideální je pro ženy v dlouhodobém partnerském vztahu, který je monogamní a je tedy sníženo riziko přenosu pohlavní choroby.

Pokud má žena nestálý sexuální život s potenciálně rizikovým partnerem, což je na začátku vztahu prakticky každý, je vhodné hormonální antikoncepci kombinovat s kondomem.

Pro koho je nevhodná

Tato metoda není vhodná pro ženy se sníženými jaterními funkcemi, s neléčenou či nekompenzovanou hypertenzí, vysokým krevním tlakem. Současně pokud někdo z vašich příbuzných zemřel na choroby oběhového systému, například embolii, je třeba se o užívání poradit s lékařem.

Finanční náročnost

Dávka na jeden měsíc vyjde zhruba na 100 až 400 Kč. Záleží na druhu preparátu.

Zdravotní rizika

Nejzávažnějším rizikem jsou tromboembolické komplikace, jejich riziko je však mnohem nižší než v graviditě. Dále se mohou vyskytnout změny libida, nechutenství, bolesti hlavy, deprese, pocity napětí v prsou a špinění. Tyto vedlejší účinky však zpravidla po dvou až třech měsících užívání mizí.

Zdravotní přínosy

Příznivými vlastnostmi jsou snížené menstruační krvácení a tedy krevní ztráty, nižší riziko pánevního zánětu, zlepšení bolesti při menstruaci, nižší riziko karcinomu děložní sliznice a vaječníků, zlepšení pleti atd.

Vyjádření lékaře

„Kombinovaná perorální antikoncepce je nejčastěji užívanou metodou antikoncepce. Její nevýhodou je nutnost každodenního užívání.

Současné nízkodávkované tablety mohou rovněž užívat ženy všech věkových kategorií, pokud nemají kontraindikace (mezi ty však již patří např. věk nad 35 let u kuřaček),“ říká MUDr.

Michael Fanta z Gynekologicko – porodnické kliniky 1. Lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice.

Antikoncepce

Balení antikoncepčních tabletek

Antikoncepce, řidčeji též kontracepce, je souhrnný název pro všechny metody, které slouží jako ochrana před neplánovaným těhotenstvím, tedy zabránění mužským spermiím, aby se potkaly s ženskými vajíčky a oplodnily je. Ani jedna z antikoncepčních metod není 100% a může dojít u ženy k početí. Plánování, poskytování a používání antikoncepce se označuje jako plánování rodičovství.[1][2] Bezpečný sex, například používání mužského nebo ženského kondomu, může rovněž sloužit jako prevence sexuálně přenosných infekcí.[3][4] Různé metody antikoncepce se používají už od starověku, opravdu spolehlivé a bezpečné metody se ale objevily teprve ve 20. století.[5] Některé kultury záměrně omezují přístup k antikoncepci, protože ji považují za morálně nebo politicky nežádoucí.[5] Hormonální antikoncepce má ovšem také prokazatelně negativní dlouhodobý vliv na plodnost.[6]

K nejspolehlivějším metodám antikoncepce patří sterilizace vasektomií u mužů a podvázáním vejcovodů u žen, nitroděložní tělíska (IUD) a implantovaná antikoncepce.Vedle toho existují ještě různé druhy hormonální antikoncepce jako například ústně užívané tablety, náplasti, vaginální kroužky a injekce.

K méně spolehlivým metodám patří bariérová antikoncepce – kondomy, poševní pesary a antikoncepční houbičky a různé metody sledování plodnosti. Nejméně spolehlivými metodami jsou spermicidní látky a přerušení soulože před ejakulací. Sterilizace je sice vysoce spolehlivá metoda, obvykle je ale nevratná.

Všechny ostatní metody jsou vratné většinou ihned poté, kdy se přestanou používat.[7] Nouzová antikoncepce může zabránit početí ještě několik dnů po nechráněném pohlavním styku.

Někdy bývá za antikoncepci považována také sexuální abstinence, avšak výchova k sexuální abstinenci může zvyšovat četnost těhotenství mezi nezletilými, je-li poskytována bez poučení o antikoncepci.[8][9]

U nezletilých hrozí větší riziko komplikací během těhotenství a porodu i riziko pro dítě po porodu. Četnost nežádoucích těhotenství v této věkové skupině snižuje komplexní sexuální výchova a dostupná antikoncepce.

[10][11] Pro mladé lidi jsou vhodné všechny formy antikoncepce, avšak největší přínos z hlediska snižování četnosti těhotenství u nezletilých má[12] dlouhodobě účinkující reverzibilní antikoncepce jako implantáty, nitroděložní tělíska nebo vaginální kroužky.

[11] Pokud žena po porodu plně nekojí, může znovu otěhotnět už za čtyři až šest týdnů. Některé metody antikoncepce je možné začít používat hned po porodu, u jiných je nutné vyčkat až šest měsíců.

U kojících žen se před kombinovanou ústně užívanou antikoncepcí dává přednost tabletám obsahujícím pouze progestin. Ženám, které dosáhly menopauzy, se doporučuje pokračovat v používání antikoncepce ještě jeden rok po poslední menstruaci.[12]

V rozvojových zemích je přibližně 222 milionů žen, které by se chtěly vyvarovat otěhotnění, avšak nepoužívají žádnou z moderních metod antikoncepce.[13][14] Díky používání antikoncepce se v rozvojových zemích snížila úmrtnost matek o 40 % (v roce 2008 se tak předešlo až 270 000 úmrtí).

Při plném uspokojení poptávky po antikoncepci by však bylo možné zabránit až 70 % úmrtí.[15][16] Antikoncepce může prodlužováním doby mezi jednotlivými těhotenstvími snižovat porodní rizika u dospělých žen a zvyšovat šanci na přežití jejich dětí.

[15] V rozvojovém světě se díky lepšímu přístupu k antikoncepci zvyšuje příjem a majetek žen a jejich tělesná hmotnost, jejich dětem se dostává lepšího vzdělání a také jejich zdravotní stav je lepší.[17] Antikoncepce přispívá k ekonomickému růstu.

Díky ní klesá počet vyživovaných dětí, roste počet žen jako pracovní síly a spotřeba vzácných zdrojů je nižší.[17][18]

Historie

Kombinování více druhů antikoncepce může snížit riziko rakoviny vaječníků Starověká stříbrná mince z města Kyréné znázorňující stonek hladýše

Egyptský Ebersův papyrus z roku 1550 př. n. l. a Kahúnský papyrus z roku 1850 př. n. l. obsahují nejranější zdokumentované popisy antikoncepce – používání medu, lístků akácie a cupaniny, které se vkládaly do vagíny, aby zabránily proniknutí spermatu.[19][20] Starověké egyptské kresby rovněž znázorňují používání kondomů.[21] Kniha Genesis popisuje vyjmutí údu neboli přerušovanou soulož jako způsob antikoncepce, když Onan „vyplýtval své semeno“ (ejakuloval) na zem, aby nezplodil dítě s ženou svého zesnulého bratra, Támar.[19] Má se za to, že ve starověkém Řecku se jako antikoncepce používal hladýš, který byl díky své účinnosti a tudíž žádoucnosti hromadně sklízen až do vymizení této rostliny.[22] Ve středověké Evropě byla jakákoli snaha zabránit těhotenství katolickou církví považována za nemorální.[19] Má se za to, že ženy v té době používaly řadu antikoncepčních opatření, například přerušovanou soulož nebo vkládání kořenů lilie a routy do vagíny.[23] Casanova (1725–1798) popsal používání návleku z jehněčího střívka pro prevenci otěhotnění; všeobecně dostupné kondomy se však objevily až ve 20. století.[19] V roce 1909 Richard Richter vyvinul první nitroděložní tělísko ze střívka bource morušového, které pak v Německu ve druhé polovině 20. let 20. století dále vyvíjel a prodával Ernst Gräfenberg.[24] V roce 1916 Margaret Sangerová otevřela ve Spojených státech první kliniku zabývající se antikoncepcí, za což byla zatčena.[19] Její příklad v roce 1921 následovala první klinika ve Spojeném království otevřená Marií Stopesovou.[19] Gregory Pincus a John Rock s pomocí Americké federace pro plánované rodičovství v 50. letech 20. století vyvinuli první antikoncepční tabletky, které se v 60. letech 20. století staly veřejně dostupnými.[25] Potrat pomocí léků se stal alternativou k chirurgickému potratu díky dostupnosti prostaglandinových analogů v 70. letech 20. století a mifepristonu v 80. letech 20. století.[26]

Metody

Související informace naleznete také v článku Spolehlivost antikoncepce.

Pravděpodobnost otěhotnění v prvním roce užívání:[5][27]

MetodaTypické použitíSprávné použití
Antikoncepce nepoužita 85 % 85 %
Kombinované tablety 8 % 0,3 %
Tablety obsahující pouze progestin 13 % 1,1 %
Sterilizace (ženy) 0,5 % 0,5 %
Sterilizace (muži) 0,15 % 0,10 %
Kondom (ženský) 21 % 5 %
Kondom (mužský) 18 % 2 %
Měděné IUD 0,8 % 0,6 %
Hormonální IUD 0,2 % 0,2 %
Náplast 8 % 0,3 %
Vaginální kroužek 9 % 0,3 %
Depo Provera 3-6 % 0,2 %
Implantát 0,05 % 0,05 %
Diafragma a spermicid 12 % 6 %
Přerušovaná soulož 27 % 4 %
Metoda plodných dnů ~12-25 % ~1-9 %
Laktační antikoncepční metoda 0-7,5 %[28]

Hormonální antikoncepce – neškodná pilulka moderní ženy?

Kombinování více druhů antikoncepce může snížit riziko rakoviny vaječníkůIlustrační foto

Hormonální antikoncepce se předepisuje automaticky jako na běžícím páse. Pokud řeknete, že ji nechcete, velmi často se setkáte s údivem ženského lékaře a sáhodlouhým výčtem jejich benefitů. Pilulky se běžně předepisují již patnáctiletým dívkám. Antikoncepce v tabletce a pohodlí s ní spojené se staly naprosto samozřejmou součástí našich životů. Díky tomu si jen málokdo uvědomuje, že se nejedná pouze o neškodný „bonbónek“, ale o léčivo, které může mít (obdobně jako každý lék) i vedlejší účinky.

Budete mít zájem:  Fobie lze mít z čehokoliv, věděl už Freud

Co je kombinovaná hormonální antikoncepce

V dnešní době tzv. pilulka obsahuje zpravidla dva hormony, proto se hovoří o kombinované hormonální antikoncepci (dále jen HA). Jedná se o ženské hormony estrogen a progestogen, které jsou do těla dodávány v syntetické, tedy uměle vyrobené, podobě.

Přínosy hormonální antikoncepce

Hlavním přínosem HA je téměř stoprocentní ochrana před nežádoucím početím.

Díky tomu rapidně klesl počet potratů a s ním souvisejících zdravotních komplikací počínaje nemožností opětovného otěhotnění a konče těžkými dopady na psychiku ženy.

Výzkumy ukázaly, že mezi další přínosy patří určité snížení  rizika rakoviny vaječníků, endometria (výstelka dělohy) a údajně tajné rakoviny střeva. Výhodou, kterou si mnoho žen pochvaluje, je zlepšení pleti, zejména v souvislosti s akné.

Vedlejší účinky

K nežádoucím vedlejším účinkům, které se mohu objevit zejména zpočátku užívání HA, patří zejména bolesti hlavy, napětí v prsou, „špinění“ mezi menstruacemi, nevolnost, zvýšení hmotnosti, pocity těžkých nohou, snížení zájmu o sex nebo výkyvy nálad.

Ne všechny ženy musí tyto příznaky pozorovat. Jsou ženy, které vůbec žádné negativní změny nezaznamenají, ale naopak se radují ze zlepšené pleti a bujarého sexu. Nicméně těch méně šťastných, které trápí některé z výše uvedených problémů, není zrovna málo.

Po nasazení HA je většinou potřeba chvíli počkat a zjistit, jak se tělo dávce umělých hormonů přizpůsobí. Některé nežádoucí problémy mohou po nějaké době samy odeznít, není však také vyloučeno, že se objeví problémy jiné.

 Existují také ženy, které jsou vůči uměle dodávaným hormonům velmi citlivé a HA užívat nemohou nebo trvá poměrně dlouho, než se pro ně podaří najít tu vyhovující.

Rizika dlouhodobého užívání

Americká společnost pro boj s rakovinou uvádí, že u žen, které dlouhodobě užívají HA může být zvýšené riziko výskytu rakoviny prsu v porovnání s  ženami, které HA nikdy neužívaly. Riziko údajně odezní, jakmile od vysazení HA uplyne deset a více let.

Dle této společnosti rovněž dochází ke zvýšení rizika rakoviny prsu, a to zejména u žen, které užívají HA pět a více let. Riziko se zvyšuje s délkou užívání HA. (Zvýšenou míru rizika udávají v obou případech různé zdroje rozdílně, české materiály většinou hovoří pouze o mírném zvýšení rizika.) Pokud dojde k vysazení HA, pak se riziko s časem opět začne snižovat.

Na druhé straně studie ukázaly, že dlouhodobé užívání HA snižuje riziko rakoviny vaječníků a endometria.

Dalším rizikem spjatým s užíváním HA je vznik krevních sraženin. Tomuto tématu se budeme věnovat podrobněji v jednom z našich příštích článků.

Pilulka

Běžné pilulky, které obsahují dva hormony – estrogen (ženský pohlavní hormon) a progestin (hormon žlutého tělíska) – řadíme mezi metody kombinované hormonální antikoncepce. Na trhu jsou také „minipulky“, které obsahují pouze hormon progestin a o kterých se více dočtete v článku Gestagenní hormonální antikoncepce.

Následující řádky jsou věnovány pilulkám kombinovaným.

Popis metody

Jak už jsme zmínili, každá kombinovaná tableta obsahuje dva hormony, estrogen (ženský pohlavní hormon) a progestin (hormon žlutého tělíska). Obvykle se užívá ve 28denních cyklech, tzn.

že 21 (méně často 22 nebo 24) dnů se užívá a 7 (případně 6 nebo 4) dní se vynechává; v tu dobu nastává menstruace. Místo vynechaných dnů obsahují některé přípravky neúčinné pilulky, což snižuje riziko chyby v užívání.

Možné je však také užívání v delších cyklech, které mohou být jakkoli dlouhé, případně lze tyto metody užívat bez jakékoli přestávky.

Mechanismus účinku

Mechanismus účinku spočívá v první řadě v zablokování ovulace, uvolnění vajíčka z vaječníku.

Toho je dosaženo tak, že „cizí“ hormon poskytuje falešnou informaci mozkovým centrům, která vaječník řídí, ta se pak domnívají, že jsou v jiné fázi menstruačního cyklu a nevydají signál pro ovulaci.

Přídatným mechanismem, který zvyšuje spolehlivost, je vliv na hlen v kanálku děložního hrdla, jenž je vazký a pro spermie neprůchodný.

Přednosti

Hlavní předností je spolehlivost a přídatné příznivé zdravotní účinky. Kombinovaná antikoncepce v podobě pilulek je vhodná pro většinu žen, nikoliv však pro ženy s rizikem hluboké žilní trombózy.

Příznivé zdravotní účinky kombinované hormonální antikoncepce zahrnují: pravidelný menstruační cyklus, zmírnění až vymizení bolestivé menstruace, zlepšení premenstruačního syndromu, výrazný pokles rizika pozdějšího rozvoje rakoviny děložního těla, rakoviny vaječníku a také rakoviny tlustého střeva a konečníku, výrazný pokles rizika vzniku vaječníkových cyst, snížení výskytu cyst a fibroadenomu prsu, snížení výskytu endometriózy, zlepšení akné a ochlupení mužského typu, vymizení pánevních bolestí, snížení rizika zánětů dělohy a vejcovodů, pokles výskytu anemie. Antikoncepční pilulku lze použít v léčbě některých ženských a kožních nemocí, především hirsutismu (nadměrného ochlupení), akné, syndromu polycystických vaječníků, endometriózy, bolestivé menstruace, premenstruačního syndromu. Uplatní se také jako hormonální substituce u žen s nedostatkem ženských pohlavních hormonů.

Rizika

Zdravotní rizika moderních přípravků kombinované hormonální antikoncepce jsou nízká, praktický význam má mírně zvýšené riziko hluboké žilní trombózy.  Ohroženy jsou především nositelky tzv. trombofilních mutací, tj.

vrozených poruch ve smyslu zvýšené srážlivosti krve. Příležitostně se objeví nevolnost, napětí prsů, krvácení nebo špinění mimo menstruaci. Vzácně se může objevit migréna nebo tzv.

cholestatická hepatopatie (upraví se po přerušení antikoncepce).

Moderní pilulka neovlivňuje významně játra (provádění „jaterních testů“ je zbytečné) a nemá žádný vliv na rozvoj nebo zhoršení křečových žil (to je specificky česká pověra).

Co se týká vlivu na hmotnost, kombinovaná hormonální antikoncepce hmotnost neovlivňuje – je to už zcela jednoznačně prokázáno celou dlouhou řadou kvalitních vědeckých studií. Průměrný nárůst hmotnosti u žen užívajících a neužívajících kombinovanou hormonální antikoncepci je stejný a rovněž počet žen, které náhle přibraly, je stejný.

Kontraindikace

Absolutní kontraindikace (tj.

zdravotní stavy, které užívání této metody znemožňují) jsou: prodělaný karcinom prsu, osobní anamnéza hluboké žilní trombózy nebo tromboembolie nebo zvýšené riziko vzniku hluboké žilní trombózy (některé trombofilní mutace, konkrétně Leidenská mutace faktoru V v homozygotní formě, deficit antitrombinu III, deficit proteinu C nebo přítomnost několika trombofilních mutací), akutní nemoci jater a chronické nemoci jater spojené s poruchou funkce jater (rovněž nádory jater), neléčená nebo léčbou neovlivnitelná hypertenze 160/100 torrů nebo vyšší, srdeční vady s fibrilací síní, plicní hypertenzí nebo chronickou endokarditidou, migréna s aurou nebo migréna bez aury, pokud vznikla během užívání antikoncepce u ženy starší 35 let, komplikovaný diabetes mellitus nebo diabetes mellitus trvající déle než 20 let, přítomnost více rizikových faktorů arteriálních cévních příhod, kouření více než 15 cigaret denně u ženy starší 35 let.

Opatrnosti je třeba v těchto případech (relativních kontraindikacích): plánovaná operace většího rozsahu, zvýšené riziko hluboké žilní trombózy, které není absolutní kontraindikací, ostatní nemoci jater (nikoli však Gilbertova hyperbilirubinemie), migréna bez aury u ženy starší 35 let, případně migréna bez aury u ženy mladší, pokud vznikla během užívání antikoncepce, hypertenze nižší než 160/100 torrů, kouření méně než 15 cigaret denně u ženy starší 35 let. Zde je kombinovaná hormonální antikoncepce vnímána jako „metoda poslední volby“, když nic jiného není možné nebo nevyhovuje.

Rozdělení přípravků

Kombinované antikoncepční pilulky je možno rozdělit podle několika kritérií:

●    Podle použitého estrogenu

Většina přípravků obsahuje syntetický estrogen. Teprve nedávno přišly na trh první přípravky poskytující přirozený estrogen.

●    Podle použitého progestinu

Používané progestiny jsou syntetické hormony, jejichž hlavní účinek je totožný s účinkem hormonu žlutého tělíska – progesteronu. Nejpraktičtější je jejich rozdělení podle toho, zda mají zbytkovou aktivitu mužského pohlavního hormonu. Můžeme rozlišit několik skupin.

První skupina jsou hormony se slabým zbytkovým účinkem mužského hormonu. Ve druhé skupině jsou hormony s minimálním (pro praxi nepodstatným) zbytkovým účinkem mužského hormonu. Progestiny třetí skupiny naopak blokují účinek mužského hormonu.

Konečně zcela speciální postavení zaujímá progestin, který kromě toho, že do jisté míry blokuje účinek mužských hormonů, má účinek antimineralokortikoidní, tedy blokuje působení aldosteronu, hormonu kůry nadledvin.

Ve svých důsledcích to znamená, že blokuje zadržování vody, které se někdy může při užívání kombinované antikoncepce objevit.

●    Podle dávky hormonů

Původní pilulky obsahovaly 150 mikrogramů estrogenu v tabletě. Dnes jsou dávky podstatně nižší. Pilulky s 50 mikrogramy estrogenu jsou dnes už vnímány jako pilulky s vysokým dávkováním, vhodné jen pro malou skupinu žen. Pro pilulky s menším množstvím estrogenu se používá termín „mikropilulka“.

Na trhu jsou dnes pilulky s dávkou 15 až 50 mikrogramů estrogenu. Rozlišuje se tzv. „nízké“ dávkování 30 až 35 mikrogramů estrogenu a „velmi nízké“ dávkování 15 až 20 mikrogramů estrogenu. Přípravky s přirozeným estrogenem v tomto smyslu odpovídají pilulkám s velmi nízkým dávkováním.

V ČR jsou dnes nejoblíbenější přípravky s 20 mikrogramy estrogenu.

●    Podle cyklicity

Pilulka je jednofázová, když je složení všech tablet stejné. Tak vypadaly první přípravky antikoncepčních pilulek a dnes je toto schéma opět nejoblíbenější. Mezitím se vyzkoušely různé varianty, jak měnit poměr a dávku hormonů během cyklu.

Dnes jsou na ústupu, na trhu zůstaly přípravky třífázové a jediný přípravek dvoufázový.  Jednofázové přípravky lze bez problémů užívat déle než obvyklých 21 nebo 24 dní (případně i trvale).

U vícefázových přípravků je tento způsob užívání obecně málo vhodný.

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *