Kdy přesně máte nárok na sanitku zdarma?

Kdy přesně máte nárok na sanitku zdarma?

Vy nebo vaši blízcí mají sníženou pohyblivost, nebo jim úraz neumožňuje vlastní dopravu do nemocnice či na vyšetření. Pro takový případ je tu sanitka, přesněji řečeno zdravotní doprava. Ta nejezdí k akutním případům, ale slouží k převozu nemocných lidi. Využití jejich služeb záleží na vašem ošetřujícím lékaři.

Kdy vzniká nárok k bezplatnému převozu pacienta?

Nárok na bezplatný (hrazený zdravotní pojišťovnou) převoz pacienta máte, pokud váš ošetřující lékař vystavil “Příkaz ke zdravotnímu transportu” (originál+kopie PKZT).

Kdy přesně máte nárok na sanitku zdarma?

Máte nárok si vybrat kteroukoliv převozovou službu?

Pokud vám bude nabízena převozová služba (zdravotní doprava) v daném zdravotnickém zařízení a vy nejste s touto službou spokojeni (dlouhé čekací lhůty, přístup osádky k pacientovi atd.), máte právo si zavolat vámi vybranou spolehlivou převozovou službu.

Když vám ošetřující lékař nevystaví “Příkaz ke zdravotnímu transportu”?

Co dělat v případě, když vám ošetřující lékař nevystaví Příkaz k transportu? Když si myslíte, že máte na zdravotní dopravu (sanitu) nárok, je nejlepší řešení zavolat na vaši zdravotní pojišťovnu, u které jste pojištěn a požádat revizního lékaře, zda je vaše diagnóza indikovaná pro převoz sanitou. Pokud vám sdělí, že nárok máte, musí váš ošetřující lékař příkaz vystavit. V opačném případě je na vás a na vaší domluvě s dopravou, zda vás odveze za smluvní cenu do určeného zdravotnického zařízení.

Máte vždy nárok na převoz sanitou zdarma?

Nárok na převoz sanitou zdarma pacient má, ale jsou některé případy, kdy nárok není a to :

 • pokud vaše diagnóza není indikována na převoz sanitním vozidlem (může o tom
 • rozhodnout revizní lékař vaší ZP)
 • pokud si svévolně vyberete vzdálenější zdravotnické zařízení, než je vaše spádové
 • když chcete převézt svého příbuzného ze zdravotnického zařízení, kde je trvale hospitalizován, na pobyt domů (svátky apod.), nebo uskutečnit přepravu klienta do jiného bydliště, domova seniorů, hospice atd., je tento převoz klasifikován jako nadstandardní péče a je plně hrazen vámi

Kdy si hradí klient přepravu sanitkou sám?

V případě, že vám ošetřující lékař nevystaví “Příkaz ke zdravotnímu transportu” a chcete jet sanitním vozidlem, je možno po domluvě s dopravou, za smluvní cenu jet na místo určení.

Co byste měli vědět

I když má pacient příspěvek na mobilitu, při vystavení “Příkazu ke zdravotnímu transportu” přepravu sám nehradí!

Pokud ošetřující lékař rozhodne o přepravě soukromým vozidlem, vystaví tiskopis VZP-39 a pak má pacient nárok na náhradu cestovních nákladů – proplatí místně příslušná pobočka VZP ČR. Podmínkou je, že vozidlo řídí jiná osoba, než pacient.

Záchranka nebo sanitka. Pro mnohé lidi stejný pojem, přesto má každá jinou funkci. Jedna vás přepraví na vyšetření, ta druhá vám možná zachrání život. Zjistěte, kdy máte nárok na bezplatnou dopravu na vyšetření nebo z nemocnice domů!  

Možná máte nárok na cestu k lékaři sanitkou a ani o tom nevíte…

Potřebujete se dostavit k lékaři na pravidelnou kontrolu či speciální vyšetření, anebo naopak po lékařském zákroku dostat z nemocnice domů. Zároveň však máte omezené pohybové schopnosti nebo například trpíte malátností. Cestování veřejnými dopravními prostředky může být v takových případech poněkud problematické… Víte, kdy máte nárok na přepravu sanitkou?

Potřebujete se dostavit k lékaři na pravidelnou kontrolu či speciální vyšetření, anebo naopak po lékařském zákroku dostat z nemocnice domů. Zároveň však máte omezené pohybové schopnosti nebo například trpíte malátností. Cestování veřejnými dopravními prostředky může být v takových případech poněkud problematické… Víte, kdy máte nárok na přepravu sanitkou?

Zdaleka ne všechny sanitky, které jezdí v ČR, jsou totožné. Obecně lze říci, že můžete potkat dva typy. Ten důvěrně známý typ sanitky je žluté vozidlo s houkačkou a majáčkem.

Oficiálně se jmenují zdravotnická záchranná služba (ZZS) a jsou provozované orgány státní správy, tedy krajskými úřady a hlavním městem Prahou. V daném regionu zabezpečují tzv. přednemocniční neodkladnou péči.

To znamená ošetření akutních případů přímo na místě úrazu nebo náhlého zdravotního selhání a dále v průběhu transportu k dalšímu odbornému ošetření do zdravotnického zařízení.

Nás dnes bude především zajímat druhý typ sanitky, který se oficiálně nazývá dopravní zdravotní služba (DZS) nebo také doprava raněných, nemocných a rodiček (DRNR).

DZS můžete spatřit v různém barevném provedení, ale většinou je bílá. Provozují ji soukromé společnosti a majáček ani houkačku zpravidla nepoužívá, ve výjimečných případech ji však může zapnout.

Funkci DZS vysvětluje Ivo Krpelan, ředitel společnosti Falck pro střední a východní Evropu, která tyto sanitky provozuje ve čtyřech českých krajích: „Dopravní zdravotní služba nevozí akutní případy ani pacienty v ohrožení života.

Zajišťuje bezpečnou přepravu v takových případech, kdy se ze zdravotních důvodů nezvládnete dopravit k lékaři či od něj po vlastní ose. Pomůže při cestě domů z nemocnice, převozu na vyšetření na středisko a zpět domů a dalších podobných situacích.“

Foto: Shutterstock.com

Kdy zvolit kterou sanitku?

 • Hlavní rozdíl mezi sanitkami spočívá v situaci, kdy kterou z nich využijete. Zdravotnickou záchrannou službu budete volat ve chvíli náhlého neštěstí či závažných akutních zdravotních potížích a kontaktujete ji na lince 155 nebo 112.

Dopravní zdravotní službu použijete při plánovaných cestách spojených s lékařskou péčí a termín přepravy si musíte předem domluvit a objednat.

Telefonní kontakt naleznete na webové stránce dispečinku DZS, jež působí v místě vašeho bydliště.

Pokud chcete využít DZS, nesmíte zapomenout na to, že je zapotřebí mít od lékaře předem vypsanou žádanku. Pokud se jedná o cestu z domova na vyšetření, musí vám poukaz na dopravu dát lékař už dopředu současně se žádankou na dané vyšetření.

Dopravní zdravotní službu by vám měl nabídnout lékař

Nárok na transport sanitkou se řídí českým zákonem o veřejném zdravotním pojištění.

Situace vhodné pro využití DZS nám vysvětlil Ivo Krpelan: „Transport se zdravotnickým dohledem by vám měl zajistit váš ošetřující lékař v situaci, kdy není ze zdravotních důvodů vhodné využití jiných druhů přepravy, například kvůli vaší snížené pohyblivosti, malátnosti, infekčnosti daného onemocnění, při pooperačních stavech nebo psychiatrických onemocněních.“

V takových případech je postup následující: „Lékař vystaví Příkaz ke zdravotnímu transportu, na jehož základě je dopravní zdravotní služba proplacena vaší zdravotní pojišťovnou.

Tento dokument vyplňuje vždy ten odesílající ošetřující lékař, který poskytnutí zdravotní péče (například odborné vyšetření) požaduje, a vždy platí, že použije sanitku toho zařízení, které je pro danou oblast smluvním partnerem zdravotní pojišťovny. Vy pak žádanku předáte řidiči sanitky, a o nic dalšího se starat nemusíte.

Úhradu nákladů za dopravu si vyúčtuje sama zdravotní pojišťovna,“ upřesňuje Ivo Krpelan, ředitel společnosti Falck pro střední a východní Evropu.

Co když mi lékař dopravní zdravotní službu nenabídne?

Pokud vám váš ošetřující lékař dopravní zdravotní službu sám nenabídne, ale vy se cítíte tak, že přepravu sami nezvládnete, můžete o to lékaře požádat. Další možností je pak zavolat zdravotní pojišťovně a ověřit si u revizního lékaře, zda vaše diagnóza opravdu odpovídá stavu vhodnému pro převoz sanitkou.

„Pokud vám vaše diagnóza neposkytne právo na přepravu DZS proplacenou zdravotní pojišťovnou, i přesto jsou vám k dispozici vozidla DZS, jakožto samoplátcům.

Navíc vzhledem k efektivnímu plánování transportů více pacientů najednou jsou smluvní ceny nastaveny tak, že je převoz sanitkou DZS například přibližně o 50 % levnější než doprava prostřednictvím taxi služby,“ radí Ivo Krpelan ze společnosti Falck.

Cena DZS se odvíjí od různých parametrů a přesnou částku se dozvíte na dispečinku jednotlivých společností.

Foto: Shutterstock.com

Jak probíhá převoz dopravní zdravotní službou?

Speciálně školený personál vás vyzvedne přímo u vašich dveří a po celou dobu cesty zajišťuje váš komfortní a bezpečný převoz k lékaři, nebo od lékaře k vám domů.

Sanitky jsou vybaveny profesionální transportní technikou a řidiči proškoleni tak, aby věděli, jakým způsobem vám ve vašem konkrétním zdravotním stavu pomoci.

„Vozy dopravní zdravotní služby jsou vybaveny moderní lékařskou technikou, například polohovatelnými lehátky, zádržnými systémy a podobně.

Jsou připraveny i na převoz nepohyblivého pacienta nebo vozíčkáře, pro kterého by převoz autem, taxíkem či MHD nebyl možný, případně vysoce nepohodlný.

Posádky DZS navíc samozřejmě umí pacientům v případě potřeby poskytnout odbornou první pomoc,“ popisuje vybavení a posádku dopravní zdravotní služby Ivo Krpelan.

Trvejte si na svých právech

Pokud se domníváte, že se nezvládnete přepravit sami a potřebujete převoz sanitkou, ale lékař vám to sám nenabídne, je na vás, abyste to lékaři řekli a požádali ho o zajištění převozu z daných důvodů (např. kvůli závratím apod.). Vy jako pacient se sice nemusíte starat o formality, ty za vás vyřizuje lékař, ale zato si musíte pohlídat, že dostanete vše, na co máte nárok.

Jak se můžete nechat dopravit sanitkou na vyšetření? Zjišťovali jsme podmínky

Převoz sanitkou může někdy potřebovat každý, bez ohledu na věk

Máte se dopravit k lékaři třeba na vyšetření a je vám jasné, že autobusem nebo tramvají to s ohledem na váš zdravotní stav „nedáte“? Pak se nabízí využít sanitku. Jak to funguje?

Potřebujete se dopravit na lékařské vyšetření nebo do nemocnice, ale je problém třeba v tom, že jste senioři a místní doprava je pro vás komplikovaná? Můžete si zavolat sanitku. Ale pozor, není jedno jakou a jakým způsobem. Rozlišujte:

 • V případě akutních zdravotních potíží nebo náhlých situací se volá zdravotnická záchranná služba neboli ZZS (dále jen: záchranka) na známé číslo 155, případně 112 (zřizovateli jsou jednotlivé kraje a hlavní město Praha).
 • Převoz dopravní zdravotní službou neboli DZS (dále jen: sanitka) se využívá v ne akutních případech a musíte si ho objednat předem. Tuto službu zajišťují soukromé firmy, ale i některé nemocnice a podobně.

Spojení na provozovatele sanitek v rámci vašeho regionu byste měli získat od lékaře, který napíše žádanku (příkaz ke zdravotnímu transportu). To je důležité, protože se žádankou vás převoz nic nestojí (hradí ho vaše zdravotní pojišťovna, která má s daným dopravním subjektem uzavřenou smlouvu).

„Podle §36 zákona č.48/1997 Sb. platí, že příkaz ke zdravotnímu transportu vždy indikuje pouze ošetřující lékař – praktický lékař, ambulantní specialista a podobně,“ uvádí Elenka Mazurová z České průmyslové zdravotní pojišťovny.

Usnadnit přepravu pacientů v obci Studená pomáhá sanitní vůz, mezi jehož doplňkovou výbavu patří rovněž schodolez

Možná máte pocit, že jste měli nárok na přepravu sanitkou zdarma, a přesto vám lékař odmítl předepsat žádanku. Pak je nejlepší kontaktovat svou zdravotní pojišťovnu a nechat situaci prošetřit

Sanitka usnadní dopravu na plánované vyšetření či operaci nebo i zpět domů z lékařského zařízení, používá se rovněž na přepravu do pečovatelských zařízení.

„Ošetřující lékaři předepisují transport například pro imobilní, onkologické či infekční pacienty, dále těm, kteří musí pravidelně absolvovat dialýzu, rovněž v případě psychiatrických onemocnění, u pooperačních stavů a podobně,“ vysvětluje Václav Moravec ze společnosti Falck.

A co třeba převoz do lázní? „Může nastat případ, že pacient po operaci musí absolvovat lázeňskou terapii a je imobilní. V takové situaci mu lékař může předepsat převoz DZS a bude hrazený zdravotní pojišťovnou,“ uvádí Václav Moravec.

Autoslužby Jaša disponují řadou sanitních vozů různých typů, některé jsou vybavené i klimatizací v ambulantním prostoru pro pacienty

Zaměstnanci nestátní dopravní zdravotní služby Sanittrans průběžně kontrolují funkčnost transportní techniky

Přepravu sanitkou si však můžete objednat i tehdy, když nemáte žádanku od lékaře, ale budete ji hradit sami. Vaše diagnóza v tomto případě nehraje žádnou roli.

„Vzhledem k plánování transportů více pacientů najednou jsou smluvní ceny nastavené tak, že je převoz přibližně o 50 procent levnější než doprava prostřednictvím taxi služby,“ uvádí Václav Moravec.

Přesnou částku vám sdělí na dispečinku konkrétního provozovatele této služby.

Další výhoda je v tom, že pokud máte problémy s pohyblivostí nebo jste zcela imobilní, do sanitky se dostanete snadněji než do taxíku. Vozidla jsou vybavená transportní technikou (polohovatelné lehátko, sedačka, zádržné systémy…) a jejich posádka proškolená tak, aby dokázala reagovat na aktuální zdravotní problémy převážených pacientů a v případě potřeby poskytla první pomoc.

Pokud chcete jet sanitkou jako doprovod nemocného, ověřte si předem, zda to je možné

Přepravu sanitkou DZS na cestu k lékaři či od něj domů si jako samoplátce může objednat kdokoli

A jak se k lékaři dopravujete vy, když to nejde po „vlastní ose“?

Kdy přesně máte nárok na sanitku zdarma?

Potřebujete se dostavit k lékaři na pravidelnou kontrolu či speciální vyšetření, anebo se naopak po lékařském zákroku dostat z nemocnice domů, ale váš pohyb je omezený nebo jste malátní? Pravděpodobně máte nárok na bezplatné odvezení sanitkou.

Galerie: Nebojte se volat záchranku

Není sanitka jako sanitka

Zdaleka ne všechny sanitky, které jezdí v ČR, jsou totožné. Obecně lze říci, že můžete potkat dva typy. Ta nejznámější je žlutá s houkačkou a majáčkem.

Oficiálně se jmenuje Zdravotnická záchranná služba (ZZS) a je provozována orgány státní správy, tedy krajskými úřady a hlavním městem Prahou. V daném regionu zabezpečuje tzv. přednemocniční neodkladnou péči.

To znamená ošetření akutních případů přímo na místě úrazu nebo náhlého zdravotního selhání a dále v průběhu transportu k dalšímu odbornému ošetření do zdravotnického zařízení.

Druhý typ, sanitka, která vás v odůvodněných případech například odveze z nemocnice nebo na vyšetření k lékaře, se oficiálně nazývá Dopravní zdravotní služba (DZS) nebo také doprava raněných, nemocných a rodiček (DRNR). DZS můžete spatřit v různém barevném provedení, ale většinou je bílá. Provozují ji soukromé společnosti a majáček ani houkačku zpravidla nepoužívá, ve výjimečných případech ji však může zapnout.

Kdy zvolit kterou sanitku?

Hlavní rozdíl mezi sanitkami spočívá v situaci, kdy kterou z nich využijete.

 • Zdravotnickou záchrannou službu budete volat ve chvíli náhlého neštěstí či závažných akutních zdravotních potížích a kontaktujete ji na lince 155 nebo 112.
 • Dopravní zdravotní službu použijete při plánovaných cestách spojených s lékařskou péčí. Telefonní kontakt naleznete na webové stránce dispečinku DZS, jež působí v místě vašeho bydliště.

Pokud chce pacient využít DZS, nesmí zapomenout na to, že je zapotřebí mít od lékaře předem vypsanou žádanku. Pokud se jedná o cestu z domova na vyšetření, musí mu poukaz na dopravu dát lékař už dopředu současně se žádankou na dané vyšetření. Přepravu hradí zdravotní pojišťovna.

Tyto sanitky se postarají jak o pacienta nepohyblivého, tak i vozíčkáře. „Pokud převážený pacient náhodou nemá doma výtah, řidiči DZS ho vyzvednou přímo v bytě a při návratu ho tam zase odnesou,“ uvádí provozní manažerka přepravní společnosti DZS Falck CZ Renáta Jelínková. Řidiči jsou proškoleni tak, aby věděli, jakým způsobem vám ve vašem konkrétním zdravotním stavu pomoci.

Dopravní zdravotní službu by vám měl nabídnout lékař

Nárok na transport sanitkou se řídí českým zákonem o veřejném zdravotním pojištění.

Situace vhodné pro využití DZS osvětluje Renáta Jelínková: „Transport se zdravotnickým dohledem by vám měl zajistit váš ošetřující lékař v situaci, kdy není ze zdravotních důvodů vhodné využití jiných druhů přepravy, například kvůli vaší snížené pohyblivosti, malátnosti, infekčnosti daného onemocnění, při pooperačních stavech nebo psychiatrických onemocněních.“

 • pokud potřebujete dopravit od lékaře nebo k lékaři
 • když vás propustili z nemocnice
 • jedete na odborné vyšetření nebo operaci
 • potřebujete zajistit převoz mezi pečovatelskými zařízeními

V takových případech lékař vystaví Příkaz ke zdravotnímu transportu, na jehož základě je dopravní zdravotní služba proplacena pacientovou zdravotní pojišťovnou.

Tento dokument vyplňuje vždy ten odesílající ošetřující lékař, který poskytnutí zdravotní péče (například odborné vyšetření) požaduje, a vždy platí, že použije sanitku toho zařízení, které je pro danou oblast smluvním partnerem zdravotní pojišťovny.

Vy žádanku pouze předáte řidiči. Úhradu nákladů za dopravu si vyúčtuje sama zdravotní pojišťovna.

Co když lékař dopravní zdravotní službu nenabídne?

Požádejte o tuto službu lékaři sami, pokud vám nebudu chtít vyhovět, informujte se u zdravotní pojišťovny a ověřte si u revizního lékaře, zda vaše diagnóza opravdu neodpovídá stavu vhodnému pro převoz sanitkou.Pokud vám vaše diagnóza neposkytne právo na přepravu DZS proplacenou zdravotní pojišťovnou, i tak můžete vozidel DZS využít, ovšem jako samoplátce.

Zdroj: TZ DZS Falck

Sanitkou zadarmo může jen někdo

Dohnáno ad absurdum, v praxi se klidně může stát, že ačkoli pojedou dva, podobně staří a nemocní manželé či sousedé k lékaři ve stejný den do stejného města, jednoho poveze sanita, zatímco druhému nezbude než se vydat na zřídkakdy jedoucí autobus nebo vlak.

Jak je to možné? „Záleží na tom, zda mu sanitu předepíše jeho ošetřující lékař,“ vysvětluje Tomáš Zdražil, revizní lékař písecké pobočky Všeobecné zdravotní pojišťovny. Řeč je samozřejmě o sanitách převážejících lidi s neakutními potížemi, nikoli o záchrankách.

VZP: Nejsme taxislužba  Někteří lékaři sanitu zejména starším lidem předepisují víceméně automaticky, jiní nikoli. „Pokud chtějí šetřit, nepíší ji, kdo ji naopak napsat chce, nějaké zdravotní zdůvodnění si vždy najde,“ míní Zdražil.

Ale přibývá nejspíše i lékařů, kteří sanity psát nechtějí z obav, že by po nichpojišťovny po zpětné kontrole mohly chtít peníze zpátky za neoprávněné předepsání. „To, že je někdo starší a bydlí na samotě, totiž není důvod k předepsání sanity,“ vysvětluje lékař Zdražil.

Pojišťovny nicméně zatím velké potíže podobného rázu nehlásí. „Nedomníváme se, že by dopravní služba byla lékaři zneužívána. V případě zjištění takového pochybení bychom však výkon neuhradili,“ říká Jiří Suttner, mluvčí největší z nich, Všeobecné zdravotní pojišťovny. A dodává: „Nejsme taxislužba.“

Podle Suttnera má každý pojištěnec ze zákona právo na výběr dopravní služby, která má smlouvu s pojišťovnou, pokud mu lékař dopravu předepíše. Sporné zůstává, co vlastně znamená formulace zákona, podle níž má na sanitu nárok pacient, který má nějaké zdravotní potíže a nemůže se na vyšetření dostat běžným způsobem.

„Běžný způsob dopravy je veškerý způsob dopravy běžnými dopravními prostředky na náklady pacienta včetně pěší dopravy, je-li jej nemocný schopen absolvovat s ohledem na svůj stav,“ vysvětluje Suttner.

Starší, víceméně zdravý člověk žijící kousek za vsí, do níž nadto jede autobus jen jednou denně, sanitou jet de facto nemůže? „Přesně,“ potvrzuje s tím, že takový člověk by si měl zavolat – dejme tomu – taxíka.

A pokud na něj nemá? „Měl by se obrátit o pomoc na sociální odbor.“ Kdy zaplatí úřad To je v případě, že člověk jezdí k lékaři pravidelně, skutečně možné, ale mnoho lidí o této možnosti nic netuší.

„Existují dva příspěvky: příspěvek na individuální dopravu třeba pro lidi, kteří se obtížně pohybují, a příspěvek na motorové vozidlo pro zdravotně postižené,“ vysvětluje Jozef Labuda z jihlavského magistrátu.

O příspěvek na provoz motorového vozidla může požádat i ten, kdo nemocného k lékaři vozí. Činí pět a půl nebo devět tisíc korun ročně dle postižení, příspěvek na individuální dopravu šest tisíc ročně.

„Na magistrátu města České Budějovice v roce 2003 požádalo o poskytnutí příspěvku na provoz vozidla téměř 3800 občanů a o příspěvek na individuální dopravu více než 100 občanů,“ vyčíslila Marie Voštová z tamního úřadu.

Lidé mohou z těchto peněz platit nejen pravidelnou dopravu k lékaři, ale lze je použít i na cesty do lázní, rehabilitace, rekreaci a podobně. „Výše příjmů žadatele a jeho majetek se nehodnotí,“ doplňuje Alice Košťálová z odboru sociální péče úřadu městské části Praha 10.

Zvláštním případem by byl relativně zdravý, ale chudý člověk – ten by musel žádat o běžné sociální dávky. „V lehčích případech příspěvky na dopravu nelze využít. U sociálně potřebných jsme se nesetkali s požadavkem na příspěvek na dopravu k lékaři,“ říká Pavla Červinská, vedoucí z odboru sociální péče libereckého magistrátu.

Kolik stojí jízda sanitkou Zdravotní pojišťovny vydávají za dopravu sanitami miliony korun ročně.

Cena se liší podle toho, zda je to dálková, nebo krátká jízda, přičemž dražší jsou také cesty se specializovaným personálem.

• místní cesty sanitami stojí pojišťovny necelých třináct korun za kilometr • za dálkové platí zhruba čtrnáct korun za kilometr • pro srovnání, jízda rychlé záchranné služby stojí zhruba třicet korun za kilometr

• pokud jede i lékař, stojí cesta zhruba osm korun za kilometr navíc 

Kdo má nárok na sanitku Kdo má nárok na sanitku placenou pojišťovnami? Pojišťovny proplácejí dopravu, nikoli však v každém případě.

Uvádíme vybrané příklady: • pojišťovny platí převoz na vyšetření v případě, kdy ho předepíše lékař, revizní lékaři však zpětně kontrolují oprávněnost doporučení a pojišťovny mohou chtít po lékařích peníze zpátky • platí například dopravu žijícího dárce do místa odběru orgánu a z tohoto místa 

• hradí taktéž dopravu odebraných tkání a orgánů  

Nemáte možnost dostat se k lékaři? Pokud potřebujete vy či třeba vaši příbuzní jezdit na lékařské vyšetření a nemáte nárok na sanitu ani nemůžete spoléhat na veřejnou dopravu, lze se obrátit na odbor sociální péče při místním úřadě. Odbor poskytuje v oprávněných případech „příspěvek na individuální dopravu“. Kdo na něj má nárok? 

 • • člověk s těžkou vadou nosného nebo pohybového ústrojí • nevidomí lidé • rodiče dětí se zhoubným onemocněním • zdravotní stav posuzuje lékař okresní správy sociálního zabezpečení 
 • • nárok na něj nemají lidé, kteří jezdí automobilem, na nějž již dostali příspěvek na provoz motorového vozidla (většinou jej mívají zdravotně postižení lidé)  
 • Rozdíl mezi záchrankou a sanitkou?
 • Dá se to říci třeba takto:
 • • sanitka, přesněji řečeno zdravotní doprava, nejezdí k akutním případům, ale převáží nemocné lidi na vyšetření a podobně• záchranná služba přijede, pokud zavoláte číslo 155, například k úrazů a infarktům

Sanitkou tam a zpět – České ILCO, z.s

Hurá, lékař sdělil, že můžu jít domů z nemocnice. Výkon v celkové anestezii dělali večer předtím. Nestihla jsem si odpočinout a za sebou měla krušnou noc, nebylo mi po výkonu dobře. Nebyl nikdo, kdo by pro mě přijel. Necítila jsem se na to, sama cestovat domů MHD. Požádala jsem tedy o sanitku, ale lékař mi ji odmítl napsat.

Je mi 35 let a byla jsem 15 hodin po výkonu.

Zajímalo mě:

 • Kdy mám nárok na sanitku?
 • Pro koho je sanitka určena?
 • Co musím splňovat jako pacient, propuštěny domů, když není nikdo blízký, kdo by pomohl.
  Má lékař možnost napsat sanitku, když mi opravdu není dobře?
 • Co hradí pojišťovna?
 • Je někde napsáno např. v zákoně, na co mám právo?
 • Říkala jsem, co když se mi na cestě domů v MHD udělá nevolno, omdlím, co pak?

Nakonec jsem to zvládla. Domu jsem dojela, vyčerpána, hned jsem dostala zimnici a v noci si znovu naměřila 39, byly to jistě i dozvuky po celkové anestezii.

Cesta mi nepřidala k mému zdravotnímu stavu.

Požádala jsem kolegyni stomičku o radu – Štěpánka Kovaříková, vedoucí spolku stomiků aktualizovala článek, který napsala před pár lety. Doufáme, že pomůže všem, kteří by se dostali do podobné situace.

Přeji ať jste zdraví
Irena

Nároky pacienta na přepravu sanitou, tedy vozidlem dopravní zdravotní služby, jsou upraveny § 36 – 37 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění.

Tento zákon říká, že usoudí-li ošetřující lékař, že pacient potřebuje zdravotní transport, (doslovně: „že zdravotní stav pojištěnce neumožňuje přepravu běžným způsobem bez použití zdravotnické dopravní služby“) má pacient nárok na přepravu sanitním vozem z místa trvalého nebo přechodného bydliště do nejbližšího zdravotnického zařízení, které je pacientovi schopno poskytnout potřebnou péči, a zpět, nebo mezi zdravotnickými zařízeními. Nárok na zdravotní přepravu vzniká pacientovi, opět v souvislosti s jeho zdravotním stavem, i v případě propuštění ze zdravotnického zařízení. Zdravotnická zařízení jsou obvykle ambulance, polikliniky, nemocnice, kliniky, léčebny dlouhodobě nemocných atd.

V praxi to znamená, že o převozu pacienta běžnou dopravní sanitou rozhoduje pouze ošetřující lékař, který by měl být schopen posoudit pacientův stav, a rozhodnout.

Podle metodického pokynu VZP se postupuje tak, že příkaz ke zdravotnímu transportu (tzv. PKZT lidově žádanku – formulář, bez něhož nelze zdravotní transport realizovat) vystaví lékař, který pacienta odesílá k vyšetření, např. si zve pacienta k ošetření z domova do své ambulance, odesílá jej k vyšetření ke specialistovi nebo k hospitalizaci v nemocničním zařízení.

Na cestu zpět vystaví žádanku lékař, který pacienta posílá domů, tedy lékař z ambulance nebo nemocnice, kde byl pacient ošetřen.

Není výjimkou, že např. praktický lékař vystaví žádanku na obě cesty k vyšetření v odborné ambulanci. Ani tento postup není nesprávný, nicméně se jedná spíše o benevolenci, ochotu a vstřícnost takového lékaře.

V případě, že pacient při první návštěvě nemá o zdravotní transport zájem, avšak před další návštěvou se jeho zdravotní stav natolik zhorší, že není schopen dopravit se k lékaři prostředky veřejné hromadné dopravy, může se telefonicky spojit s ošetřujícím lékařem, svůj stav mu popsat a pokud lékař usoudí, je možno vystavit žádanku dodatečně, tzn. objednat transport sanitním vozem, pacienta převézt a žádanku si vyzvednout v ambulanci.

Takovýto postup je však potřeba nejprve domluvit se zdravotní dopravní službou, která pacienta poveze, neboť předpisový postup je ten, že žádanku má mít řidič sanitky již při převozu pacienta.

V každém případě je lepší, předepsal-li lékař pacientovi zdravotní transport, ověřit si u místní zdravotní dopravní služby, zda žádanku obdrželi a s transportem pacienta počítají. Může se totiž stát, že lékař požadavek na dopravu nepředá a sanita pak pro pacienta buď nepřijede včas anebo nedorazí vůbec.

Toto ověření je zvlášť důležité v případě tzv. dálkových transportů, tj. přepravy mimo okres či kraj, kdy je v rámci ověření obvykle domluven i čas přistavení vozidla k bydlišti pacienta.

Narazí-li pacient na skutečnost, že mu ošetřující lékař odmítá nárok na zdravotní transport uznat a žádanku vystavit, může se pacient obrátit buď na jiného ošetřujícího lékaře např.

ambulantního lékaře, k němuž má být transportován, zda mu bude tento ochoten žádanku vystavit, anebo se musí pacient obrátit na revizního lékaře na nejbližší pobočce své zdravotní pojišťovny a zde se svého nároku domáhat.

Může se zkusit obrátit i na pracoviště zdravotní dopravní služby, kde by mu mohli ve vyřešení takového problému být nápomocni. Lékař by měl své odmítnutí ve shora uvedené situaci odůvodnit.

Kromě vlastní přepravy má pacient z veřejného pojištění nárok i na přepravu svého doprovodu, pokud jej ze zřejmých důvodů potřebuje. Důvody doprovodu mohou být různé, např. částečná nebo úplná imobilita, špatná či nestabilní chůze, dezorientace, nevolnost po ošetření (zvláště po aplikaci chemoterapií, ozařování apod.

), zmatenost, pomoc při vyšetření, psychiatrická diagnóza. Důvod a nutnost doprovodu opět posuzuje ošetřující lékař a tuto skutečnost musí na žádance uvést. Není-li doprovod a důvod doprovodu na žádance uveden, nelze přepravu doprovodu na řidiči sanitního vozidla požadovat.

Ze zákona mají doprovod povinný nesvéprávní pacienti a děti do 18-ti let věku.

Kromě zákonem stanovených služeb lze zdravotní dopravní službu využít i při přepravě např. imobilního pacienta z bydliště, kdy pro tyto účely je za bydliště považován i jakýkoliv ústav sociální péče (dům s pečovatelskou službou – DPS, domov seniorů – DS, domov důchodců – DD apod.

) do jiné bydliště. Avšak v těchto případech je nutno počítat s tím, že takovou přepravu si pacient případně objednavatel musí uhradit sám. Stává se tzv.

samoplátcem, kdy ceny za km se mohou u různých poskytovatelů lišit, proto je vždy lepší se na cenu předem informovat a takový transport s předstihem domluvit.

Je dobré vědět, že zdravotní transporty mohou zajišťovat jak víceméně státní organizace, obvykle příspěvkové organizace zřizované kraji v rámci záchranných složek nebo při nemocnicích, tak i soukromé společnosti. Volba transportní společnosti je vždy na pacientovi.

Pokud chce sám preferovat určitou společnost, má možnost tento požadavek předat buď lékaři, případně si žádanku na vybranou společnost doručit nebo transport objednat sám.

Dlužno dodat, že příspěvkové organizace podléhají přísným kontrolám jak dodržování bezpečnostních předpisů, tak i technického stavu sanitních vozů a jejich vybavení.

Většinu informací uvedených v tomto článku by měl vědět a poskytnou každý lékař a pracovník kterékoli zdravotní pojišťovny. Bohužel nejsou výjimkou situace, kdy tomu tak není. A proto i zde platí pravidlo ptát se, zajímat se, domáhat se svých práv a nenechat se odbýt nezájmem a odmítavým postojem kompetentních pracovníků.

Přeji Vám, abyste služeb zdravotních doprav potřebovali co nejméně a těšili se pevnému a trvalému zdraví.

Štěpánka Kovaříková

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *