Jídlo je první mezilidský vztah

„Jestliže při veřejných stravováních jako bychom nasedali do autobusu, jehož směr jízdy je určen provozovatelem, a jestliže při rodinném jídle jako bychom seděli na kozlíku bryčky tažené koníkem, který sám trefí domů, pak hoštění přátel přirovnáme k rodeu, při kterém se předvádíme v sedle – těšíce se, že příště budeme diváky zase my…“

Citát je z knížky Bohuslava Blažka a Jiřiny Olmrové Průhledy do dětství. Čtenář, který důkladněji zná styl, výrazovou úspornost zmíněných spoluautorů, málem žasne. Najednou věta o tolika slovech. Bohatostí přirovnání málem vančurovská. Jídlo a zřejmě i úvahy o něm mají pozoruhodnou schopnost podněcovat emoce. A což teprve hovor při něm.

Jídlo je první mezilidský vztah
Autor: Isifa.cz

Jídlo je první mezilidský vztah prožívaný dítětem. Staré kuchařské knihy skládaly hold pánům tvorstva, návrh jídelníčku diferencoval mezi menu „pán“ a „matka a děti“

Josef Škvorecký popsal v jedné ze svých povídek styl konverzace na záoceánské lodi. Témata – dominující je počasí a zmínky o předložené krmi. Vše je pronášeno diskrétně ztlumeným hlasem.

Ťukat si v tomto prostředí „na zdraví“ je vítáno asi tak jako přijít ke stolu v zablácených holinkách a sundat si je mezi polévkou a předkrmem.

Naopak ten, kdo ví, co a jak u stolu v jídelně oné lodi, má jistotu, že se spolustolujícími sice promluví, ale nic nepříjemného se nedozví. Tohle staletími vybroušené pravidlo údajně trvá leckde dodnes.

Kdo s kým obědvá, na to pozor

Zpět k citátu v úvodu. Jaké jsou psychologické „novinky“ veřejného stravování: V pracovní sféře je zajímavým, o vztazích postižitelných v sociogramu vypovídajícím údajem to, „kdo jde s kým na oběd“.

Eventuálně „kdo vedle koho sedá“. Za projev přátelství a gesto dobré vůle je zde považován tzv. „komunikační doušek“.

Ten při letmém setkání nahazuje kladnou informaci vyplývající z přisednutí nebo sezení vedle sebe.

Posezení u jídla v polední pauze a cesta do jídelny nahrazuje neformální „apres ski“. Francouzský obrat „po lyžování“ tu vystihuje společenské kontakty po práci. V našich podmínkách nejčastěji „jití společně na pivo“. To je ta správná situace, v níž se „pečou“ různé plány.

Veřejné stravování může být mj. i symbolem péče o člověka a jeho blaho… se špatným koncem. Privatizátoři nejmenovaných železáren, jejichž ochrannou známku tvořil portrét maminky významného postmoderního filosofa Ludvíka Wittgesteina, nadchli své zaměstnance kvalitními obědy za korunu. Kde je jim dnes konec. Majitelům, zaměstnancům, železárnám, jakož i korunovým jídlům.

Do třetice může být veřejné stravování důkazem plnění požadavků „předpokladu neviny“ u těch, kdož nebyli doposud pravomocně odsouzeni. V televizním vysílání z vazební věznice v Ostravě zaznělo: Máte-li na účtu peníze, můžete se ve vazbě stravovat výběrem ze tří jídel stejně jako personál věznice. Na obrazovce se po té objevilo slušné menu za lidovou cenu. No, nekupte to!

Přečtěte si: Restaurace není závodka. Máme zapomenout na menu do stovky?

Polévka je delikátní, svět je v pořádku

„Bryčka s koníkem domácího stravování“ se dnes ubírá též jinými cestami jako dřív. Skeptik by je možná vymezil milníky „od řádu k anarchii“.

Nejen stolování, ale i servírování, jakož i to, co bylo na talíři, mělo pevný řád.

Když mistr Kondelík každý týden manželce pravil: „Ta polévka je prostě delikátní,“ nebylo to zdaleka pouhé ocenění „polévky hovězí se snítkou šafránu“. Bylo to i sdělení, že svět je v pořádku, vše funguje, jak má.

Kuchařské knihy tehdejší doby skládaly hold pánům tvorstva dnes a denně. Tam otištěný návrh jídelníčku diferencoval mezi menu „pán“ a „matka a děti“. To, že se obědvalo např. „punktum ve dvanáct“, stvrzovalo daný řád, jenž se zdál neporušitelný.

Dnes je vše jinak. Hovězí polévka se snítkou šafránu je sice stále stejně dobrá jako před staletími, leč ne každý je ochoten vařit. Pokud by „ženich Vejvara“ z již zmíněného románu hodlal coby své hobby vařit, okolí by jej považovalo za podivína.

Čtěte téma: Jíte doma společně?

Během posledních let je ale právě vaření koníčkem mužů. Zažívá zlaté časy. Mnohé muže baví vařit. Dávný „dámský přátelský“ rituál výměny receptů ožil i mezi muži využívajícími nejnovější techniku i módní trendy.

Knedlo-vepřo-zelo? Jste mimo

Blažek s Olmrovou publikovali knihu, z níž citujeme, v roce 1986. Od té doby se výrazně změnilo nejen zboží na pultech, ale i „ rodeo“ hostů a hostitelů. „Mužské vaření“ se připouští. Exotika krmí je častější než dřív. Tradiční „vepřo-knedlo“ není sociálně v kurzu. Zkrátka je out.

Současné střetávání přátel dnes nemá striktně odlišené podoby namátkou čaje o páté, občerstvení na garden party, večeře atd. Oproti nedávné minulosti se objevil (staro)nový rituál grilování. Jde o záležitost vnímanou jako prestižní spojenou s obdivem poskytovaným hostiteli.

Čtěte dále: Kurz vaření pro staré mládence

Jídlo je první vztah

Melanie Meadová, antropoložka a psycholožka zdůrazňuje dávnou zkušenost – jídlo je první mezilidský vztah prožívaný dítětem.

Je důležité, zda je v souvislosti s ním kladem důraz především na manipulaci s předměty vstupujícími do těla nebo z těla vystupujícími.

Eventuálně zda je „jedničkou“ empatie – vcítění se do potřeb a stavů protějšku, jakož i mezilidská komunikace. Uvedené neplatí zdaleka jen u miminek.

Pod krytím jídla lze vystavět ring volný k boji, ale i dobrými úmysly naplnit dýmku míru. Mimochodem chutné jídlo a přiměřené zasycení vede spíše k pozitivnímu přístupu „dýmky“. Pocit hladu působí opačně.

Ve společnosti, v níž zastávají dominantní roli spíše muži než ženy, je vhodné připomenout, že pánové snášejí hlad hůře a úporněji než dámy. Může se stát, že hladový člověk to s kyselým obličejem okolí osladí, ba dá mu svůj stav vyžrat. Pochutná si na chybách jiných lidí.

Již je syt jejich nedostatků. Nebude již polykat to, co ho dlouho tlačí v žaludku. Sladké úsměvy na tom nic nezmění.

Jídlo má mimo jiné i význam psychologický i lingvistický. Neradno je podcenit. Vzdálenost od O.K. ke K.O. tu je překvapivě malá.

Čtěte dále: Správná hospodyně vařit nemusí, říká Tomáš Čupr o projektu Dáme Jídlo

Jak budovat opravdu zdravé mezilidské vztahy

O vaše rodinné i ostatní mezilidské vztahy je nutné pečovat jako o zahradu. Je zapotřebí do nich neustále vnášet čas, úsilí a představivost tak, aby mohly správně fungovat a dále se rozvíjet.

 Nic nám do života nepřinese více radosti než plnohodnotné mezilidské vztahy. Nicméně, mnoho z vás určitě ví, kolik bolesti nám může způsobit vztah nenaplněný a zpřetrhaný. Povzbuzující však je, že existuje řada věcí, pomocí kterých můžeme utvářet překrásné vztahy s ostatními.

Rádi bychom se proto s vámi o některé z nich podělili.


Láska

Toto pochopitelně záleží na vaší osobní definici lásky. Pro spoustu lidí je to zkrátka pocit, což je v zásadě pravda. Nicméně když o někom tvrdíte, že jej milujete, kromě pocitu vůči němu pociťujete i určitý závazek, který signalizuje, že s daným člověkem budete zacházet vždy správně a ctnostně.

 V zájmu utváření povětšinou šťastných vztahů s lidmi je nutné tento závazek chovat ke každému. Jinými slovy, je důležité chovat lásku úplně ke všem.

Budete mít zájem:  Pupeční Kýla U Dospělých Příznaky?

Ne v tom slova smyslu, že musíme každého pocitově zbožňovat, ale pamatovat na to, že úplně každý si zaslouží naše spravedlivé a dobrosrdečné jednání.


Nežít jen pro sebe, nýbrž i pro ostatní

„Můžete v životě získat cokoliv si přejete, pokud pomáháte ostatním získat to, co chtějí oni.“

Nejlépe strávený život je život strávený pomáháním ostatním. To neznamená, že nemůžeme zároveň usilovat o to nejlepší pro sebe sama, nýbrž o to, že štěstí ostatních je stejně důležité jako naše vlastní, a proto bychom se měli snažit životy ostatních zpříjemňovat tak, jak je v našich silách.

Čtěte také:  20 inspirujících citátů o lásce


Upřímná komunikace

V každém zdravém a fungujícím vztahu najdete otevřené a upřímné jednání. Je naprosto nezbytné mezi sebou komunikovat, sdělovat si navzájem své pocity a myšlenky. Umožňuje nám to navázat spojení. Když bude toto spojení založeno na lhaní nebo zatajování, bohužel se to výrazným způsobem negativně podepíše na našich vztazích.


Být přátelský

Jednoduše řečeno, vztahy s ostatními budeme mít tak dobré, do jaké míry se slušně a pozorně chováme k našemu okolí. Vlídností můžeme často změnit něčí podrážděné nebo ofenzivní chování a mimo to si s její pomocí vysloužíme přátelství a náklonnost ostatních.

Jídlo je první mezilidský vztah

Buďte přátelští. Nechte se unášet na vlnách pozitivního přístupu.


Trpělivost

Ať se nám to líbí nebo ne, v životě nás budou někteří lidé neustále podvádět, budou nám lhát a zklamávat nás. Pochopitelně taky každý z nás někdy někoho zklame. Je zkrátka lidskou přirozeností od ostatních něco očekávat.

 Je nesmírně důležité umět tyto požadavky držet na uzdě a naučit se lidem odpouštět. Zkrátka nikdo není, ani nikdy nebude dokonalý. Proto nezavrhujme ostatní jen proto, že nám ublížili.

Raději v takových chvílích mysleme na to, kolikrát se k nám zachovali vlídně.

Čtěte také:  Pozitivní myšlení, pozitivní výsledky


Mezilidské vztahy a společný smysl

Svým způsobem nezbytný aspekt každého zdravého vztahu. Zpravidla zpočátku přehlížen, ale zásadní v dlouhodobých vztazích.

 Zamyslete se nad tím, kolik přátel jste v životě poznali skrz nějaký společný zájem či cíl, ať už se jednalo o sport, práci, nebo třeba chození do kostela. Něco vás zkrátka sblížilo a udrželo pohromadě.

Snažte se tedy obklopit lidmi, kteří mají podobné zájmy a životní postoje jako vy. Jen takoví lídé vám poskytnou oporu a pochopení.


Zábava

Každý úspěšný vztah v sobě zahrnuje alespoň nějakou formu zábavy. Pochopitelně to nebude vždy hlučná a nebezpečná forma zábavy, ale i kupříkladu v ryze pracovních vztazích by neměl scházet nádech lidskosti a odlehčení od vážnosti.

Autor textu: Vojtěch Novák; zdroj fotografie: pixabay.com

5.8.1 Vzdělávací obor – Výchova ke zdraví

Doporučení pro vzdělávání žáků s LMP v oboru Výchova ke zdraví

VZ-9-1-01p chápe význam dobrého soužití mezi vrstevníky i členy rodiny

   Dobré soužití spoluvytvářejí ve třídě (škole) všichni žáci i všichni učitelé. Dobré vztahy musí být založeny na důvěře a pochopení, bez ohledu na to, co který ze žáků zvládá.

Žáci oceňují otevřenost, vzájemný respekt, motivující a spravedlivé hodnocení, které vychází z individuálních předpokladů žáků a jejich individuální snahy.

Důležitým prvkem pohody je vůle ke spolupráci a vzájemné pomoci, snášenlivost a vstřícnost i tam, kde se nedaří individuální nebo společný záměr. I žáci s LMP by měli být tvůrci společných pravidel jednání a chování a měli by se účastnit i jejich vyhodnocování.

VZ-9-1-03p uvědomuje si základní životní potřeby a jejich naplňování ve shodě se zdravím

   Výstup směřuje především k tomu, aby si žáci uvědomovali základní fyziologické potřeby (potřebu jídla, pití, dýchání, přiměřené teploty, pohybu, spánku atd.), ale i další potřeby týkající se bezpečí, sounáležitosti, uznání a seberealizace.

Sounáležitost je vhodné posilovat společnými činnostmi, úpravou společného prostředí, společným hodnocením a diskusemi k zajímavým problémům, především pak chápáním školní práce jako společného „díla“ učitelů a žáků.

Především pro žáky s LMP je důležité naplňování potřeby sebedůvěry.

VZ-9-1-04p, VZ-9-1-09p respektuje zdravotní stav svůj i svých vrstevníků a v rámci svých možností usiluje o aktivní podporu zdraví

   Při dosahování tohoto výstupu vychází učitel z konkrétní situace třídy a navozuje respekt každého žáka vůči všem ostatním. Žáci by měli znát své zdraví i své případné obtíže, včetně postupů, jak jim předcházet.

Na druhou stranu jde o uskutečňování základních zásad humanismu v podmínkách školy, které vycházejí z přesvědčení, že každý člověk zasluhuje úctu a důvěru, bez ohledu na svůj věk, původ, postavení, vlastnosti, zdravotní stav – na své odlišnosti.

Učitel by měl žáky vést k postojům, které netrpí předsudky vůči žádné odlišnosti, ale naopak vytváří podmínky pro setkávání různých osobností a ke snášenlivosti v mezilidských vztazích.

VZ-9-1-05p projevuje zdravé sebevědomí a preferuje ve styku s vrstevníky pozitivní životní cíle, hodnoty a zájmy

   Pro žáky s LMP jde o jeden z nejobtížnějších výstupů, kterého může dosahovat jen s podporou všech učitelů a žáků. Sebevědomí je dáno vlastními úspěchy a respektem vlastní osoby. Zde záleží skutečně na dovednosti učitelů vytvářet vstřícné prostředí a eliminovat situace, v nichž je žák s LMP stavěn do situací, které snižují jeho sebevědomí.

VZ-9-1-07p dodržuje správné stravovací návyky a v rámci svých možností uplatňuje zásady správné výživy a zdravého stravování

   Dosažení tohoto výstupu by naopak nemělo být pro žáky s LMP velkým problémem. Stravovací návyky jsou upevňovány vhodným stravovacím a pitným režimem ve škole a průběžným připomínáním hlavních stravovacích zásad.

VZ-9-1-08p svěří se se zdravotním problémem

   Jde především o vybudování důvěry žáků k někomu z pedagogů (pracovníků školy), jemuž by se žák dokázal v případě problémů svěřit (nejde jen o nemoc, ale i o všechny projevy šikany, osobních problémů atd.).

Jde také o překonání vlastního ostychu hovořit o osobních problémech.

Této dovednosti mohou nahrávat modelové situace, kdy se žák učí svěřit s „neosobním“ problémem, kdy má možnost diskutovat o pocitech ostychu, nejistoty atd.

VZ-9-1-13p dává do souvislosti zdravotní a psychosociální rizika spojená se zneužíváním návykových látek a provozováním hazardních her; uplatňuje osvojené sociální dovednosti při kontaktu se sociálně patologickými jevy

   Tato rizika jsou pro žáky s LMP relativně větší, protože jsou mnohdy důvěřivější. Při výuce je třeba stavět na modelových situacích a nácviku dovednosti odmítat experiment s těmito riziky.

VZ-9-1-14p zaujímá odmítavé postoje ke všem formám brutality a násilí

   Složitější situace ve výuce a v životě školy je navodit takové prostředí a vzájemné vztahy, které by jakékoli projevy brutality a násilí eliminovali. Znamená to především čestný a nekonfliktní přístup učitelů k žákům a k jejich rodičům, používání účinných postupů k zamezení šikany, výsměchu, násilí.

Vhodné je vytvářet místa a situace pro vzájemné neformální setkávání žáků, učitelů, učitelů se žáky, učitelů s rodiči a žáky atd. Důležitá je i včasná informovanost o jakékoli změně v organizaci činností, v toku informací atd., která by mohla vyvolávat konflikty.

Osvědčuje se i zřízení schránky či linky důvěry na škole.

VZ-9-1-15p uplatňuje způsoby bezpečného chování v sociálním kontaktu s vrstevníky, při komunikaci s neznámými lidmi, v konfliktních a krizových situacích a v případě potřeby vyhledá odbornou pomoc; ví o centrech odborné pomoci, vyhledá a použije jejich telefonní čísla

   Výstup se částečně překrývá s výstupy 13p a 14p, které vedou k dovednostem předcházet rizikovým situacím ve vazbě na návykové látky, hazardní hry a násilí. Další skupina rizikových situací může být spojena s účastí v dopravě, při komunikaci na elektronických médiích atd.

Zde jde vesměs o praktické situace, které lze upevňovat ve výuce nebo při akcích školy.

Budete mít zájem:  Zánět Močového Měchýře Domaci Lecba?

Je důležité dané chování v těchto situacích připomínat, hodnotit, upozorňovat na možná rizika spojená s těmito situacemi a učit žáky je řešit – ať už samostatně, s pomocí dospělých nebo odborných pracovišť (krizových linek).

VZ-9-1-16p chová se odpovědně při mimořádných událostech a prakticky využívá základní znalosti první pomoci při likvidaci následků hromadného zasažení obyvatel

   Pro dosažení tohoto výstupu je vhodné využít instruktážní videa, praktické ukázky rizikového chování a záchranných akcí příslušníky policie, hasičů a dalších složek záchranného sboru. Důležité jsou především ukázky vedoucí k ochraně proti požárům, při znečištění ovzduší, při úniku škodlivin apod.

Novodobé závislosti: Facebook, mobil, ale i zdravé jídlo! Jedete v tom také?

Zdroj: Estrada Anton / Shutterstock

Moje kamarádka je už dva roky posedlá estetickými zákroky. Těsně po čtyřicítce se v ní něco zlomilo a od té doby chodí pravidelně na botox, má za sebou několik faceliftingů, lipoliftingů, plazmaterapii (omlazení vlastní krví!), aplikaci kyseliny hyaluronové a úpravu očních víček.

Nechápu to, protože i bez toho všeho vypadá skvěle. Ona si ale nedá říct a skončit s tím nehodlá, přestože je její manželství kvůli tomu téměř v troskách. Nejde to, stala se závislou. Není ale jediná, která trpí podobnou posedlostí. Nelátkové závislosti jsou v posledních letech čím dál častější a znamenají podobnou hrozbu jako alkohol či drogy. A možná ještě větší.

Závislosti jako ničitelé vztahů

Nedávno bychom asi tvrdili, že největšími závislostmi jsou alkohol nebo cigarety, ovšem dnes tyhle „obyčejné“ závislosti převálcovaly jiné. „Žijeme v době blahobytu. Máme tedy prostor řešit mnohem větší detaily oproti tomu, s čím se potýkali naši předkové.

To taky přináší nástup nových fenoménů, kdy pro některé z nás nabývá životní důležitosti, zda je mrkev na našem talíři bio, aby těstoviny neobsahovaly lepek nebo aby naše děti nosily výhradně barefoot boty.

Je fajn jíst zdravě nebo děti obouvat tak, aby se jim nedeformovaly nohy nebo pohybový systém. Problém je v nesmiřitelnosti s jinými názory a jistá posedlost daným oborem.

Jedním ze znaků závislosti totiž je, že pro nás přestává existovat cokoli jiného kromě ,drogy‘,“ vysvětluje psycholožka Magdalena Dostálová z Poradny pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy v Praze.

Jakákoli nezdravá posedlost jednou oblastí je pro mezilidské vztahy ničivá, což pak zaměstnává odborníky s psychology a psychiatry v čele. Staré drogy (alkohol, nikotin…) vedoucí k závislosti jsou velmi nebezpečné, ale do jisté míry zmapované. To nesnižuje jejich nebezpečnost, jen jsou pro odborníky čitelnější.

„Novodobé závislosti před námi mají bohužel náskok. Postižený bagatelizuje míru svého zasažení a nejbližší okolí nemusí být ostražité na první dobrou i proto, že leckdy neumí detekovat varovné příznaky.

Nezdravá posedlost však zatím ,vesele‘ devastuje blízké i širší okolí postiženého a narušuje mezilidské vztahy,“ říká psycholožka.

Příčina závislostí? Mimo jiné vysoké nároky a kult krásy

„Já přece musím dobře vypadat! Já přece musím vydržet ten stres!“ Podle průzkumů závislostem propadají velmi často ženy, zvláště ty, které překročily třicítku a nezvládají tlaky, které na ně společnost vyvíjí.

Je pak snadnější otevřít krabičku a spolknout růžovou pilulku (v tom lepším případě). „Žijeme v době zaměřené na výkon. Necháváme se tlačit do fungování v módu, kdy musíme být stále výkonní, zdraví, krásní.

Při sebemenším zaškobrtnutí se můžeme začít cítit méněcenně.

A do toho kolem nás proběhne informace, že existuje úleva v krátké době, stačí přece spolknout tuhle pilulku.

Patrně v dočasném zatemnění mysli (všichni přece víme, že zkratky nefungují, bez práce nejsou koláče) sáhneme po rychlé úlevě. Ta chvilkově zabere, dlouhodobě ale samozřejmě nic neřeší.

Velmi rychle si však na téhle zkratce vypěstujeme závislost a nemůžeme se bez ní ani hnout,“ vysvětluje psycholožka Dostálová.

Nelátkové závislosti a abstinenční příznaky

Nedávno jsem byla na operaci a věděla jsem, že v nemocnici budu zhruba týden. Záměrně jsem si s sebou nebrala počítač, ale asi třetí den, kdy mi po narkóze mozek začal opět normálně fungovat, jsem pocítila obrovskou touhu počítač u sebe mít.

Otevřít ho a jen tak si zasurfovat po internetu. Srdce bušilo jak o závod a já v sobě bojovala s pokušením zavolat manželovi, aby ho okamžitě přivezl. Nepodlehla jsem a ve finále jsem zjistila, že svět se točí pořád dál a že já dokážu fungovat i bez počítače.

Ne vždy je ale snadné odolat.

Abstinenční příznaky můžou udeřit opravdu silně. „Rozdíly mezi látkovými a nelátkovými závislostmi nejsou ve finále tak velké, jak bychom možná čekali. Takzvané nelátkové závislosti podobně jako látkové probouzejí při chybění ,drogy‘ pocity bažení. Nevzniká závislost na substanci, látce, ale dochází k vytvoření závislostního chování.

Ač by se to možná nabízelo, nejsou ani nelátkové závislosti kdovíjakou výhrou, právě naopak. Jedná se o nebezpečný a závažný patologický jev. I když tedy nevznikají například obtíže a rizika spojená s aplikací drogy, bude postiženého nelátková závislost velmi pravděpodobně ohrožovat psychologicky, sociálně a ekonomicky,“ varuje Magdalena Dostálová.

Léčba? Budování mezilidských vztahů a stanovení hranic

Internet, počítače či mobilní telefony. To všechno jsou novodobé fenomény, s nimiž se budeme muset naučit zacházet tak, aby nám byly dobrým sluhou, nikoli zlým pánem. Zvláště moderní komunikační kanály ze svých životů jen tak snadno nevymažeme. „Jde spíše o to, stanovit jasné mantinely, jak budou elektronické komunikační prostředky v reálu vypadat v životě.

Když trávíme společný čas, je dobré mít mobil odložený a plně se věnovat aktivitám a svým společníkům. Umět si hledat činnosti vykonávané i bez elektronického souputníka v ruce. Závislost na internetu či moderních technologiích může být stejně devastující jako tradiční závislosti.

Je důležité myslet na kvalitu vztahů, protože tam, kde pokulhávají sociální vazby, utíkáme do snadno dostupného virtuálního světa.

A z něj se pak těžko přehazuje výhybka do světa hmatatelného, protože kliknutí na tabletu je snazší než vyrazit ven ze své ulity a pokusit se navázat skutečný mezilidský vztah,“ doplňuje psycholožka.

Co nás může ohrožovat?

Workoholismus:

Zatímco poctivá a tvrdá práce je většinou vnímaná jako ctnost, workoholismus už je problém. Přepracování a nedostatek odpočinku vede k vyhoření.

Závislost na mobilním telefonu:

Nomofobie (no-mobile-phone) označuje závislost na mobilních telefonech. Podle průzkumů postihuje hlavně mladé lidi a příznaky zahrnují pocity zoufalství a úzkosti, když jsou odloučeni od svých přístrojů.

Závislost na internetu:

Tato posedlost se projevuje neustálým a obsedantním prohlížením internetu, které se stává každodenní rutinou. Jakékoli přerušení způsobuje podrážděnost. Někteří lidé jsou tak závislí, že tráví mnohem více času u svých počítačů než se svou rodinou a přáteli.

Závislost na jídle:

Jídlo ovlivňuje chemii mozku stejným způsobem jako drogy. Přibližně dvě procenta populace mají problémy s jídlem, ať už jde o poruchy příjmu potravy, nebo závislost na jídle. Patří sem také orthorexie, což je nezdravá posedlost zdravým jídlem. Na rozdíl od jiných poruch příjmu potravy se orthorexie točí kolem kvality potravin, nikoli kvantity.

Závislost na plastické chirurgii:

Budete mít zájem:  Léky Na Horečku Pro Děti?

Touto závislostí trpí lidé se syndromem pocitu ošklivosti (mají falešné představy o vadách svého těla a touží být perfektní za každou cenu). Podle britské Asociace estetických plastických chirurgů až 40 procent uživatelů botoxu připouští, že na něm mají závislost.

Závislost na cvičení:

Není snadné určit, kde je hranice mezi normálním přístupem k cvičení a závislostí na něm. Existují ale varovné příznaky, které jsou pro závislost na cvičení typické. Například když nemůžete cvičit, tak jste podráždění, cvičení je pro vás důležitější než rodina, práce i vztahy a šťastně se cítíte jen tehdy, když cvičíte.

Závislost na alkoholu

„Sklenice piva k obědu působí blahodárně na trávení, lze o ní říct, že našemu zdraví svědčí. Tudy někudy však vede hranice.

Vypiju-li piv šest (a tím hranici poměrně zřetelně překročím), už se o blahodárnosti skutečně mluvit nedá, dokonce mohu předpokládat, že mi druhý den bude dost špatně. A budu-li tak činit pravidelně, alkohol začne postupně ovládat všechny oblasti mého života.

V předchozích větách lze závislost na alkoholu vyměnit za posedlost zdravým životním stylem či za závislost na internetu a věty jinak mohou zůstat téměř stejné. Lze tedy říct, že tento mechanismus víceméně platí pro závislosti všeho druhu,“ vysvětluje PhDr.

Magdalena Dostálová, psycholožka a psychoterapeutka. Pracuje v Poradně pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy v Praze. Momentálně je na mateřské dovolené.

PR: Já mezi lidmi – jak to všechno vydržet a přežít – mezilidské vztahy

My lidé jsme ovlivněni výchovou, prostředím ve kterém žijeme, myšlením o sobě. To nám vytváří náš obraz o nás samotných, to jak se cítíme, jaké máme sebevědomí. Je to pouhá iluze! Toto pak formuje náš pohled na svět, na lidi. Máme vžitý určitý vzorec chování a jednání a očekáváme, že i okolí by se mělo tak nějak chovat, protože tak je to správně. Není!

Každý máme svoje originální otisky prstů a zároveň i v tom, jak prožíváme svůj život, i v tom jsme každý originál. Navíc nevidíme „do jiných hlav“ – to je nikdy nevíme, jak se cítí jiný člověk, co zrovna se mu honí v hlavě, co prožívá. Jenom si myslíme, co asi tak tam má :).

Člověčenství, lidství. Jsme jako kolečka hodinového strojku a jako celek šlapeme dokonale. V tom je dokonalost a úžasnost celého systému.
A protože jsme každý originál, není dobré se snažit člověka změnit.

Pokud budeme na svého partnera tlačit s cílem měnit jeho chování, vylepšovat ho, tak on znejistí a to je cesta, která vede náš vztah do pekla. A naším cílem je mít především dobré vztahy, dobré vztahy s každým. Naopak je dobré přijímat ho takového jaký je, v jeho přirozenosti.

Nic neočekávat, nehledat na něm chyby, ale všímat si jeho předností, jeho kladů. A tak je to ve všech vztazích.

Dobré je, podívat se nejdříve do svého nitra. Objevit lásku, radost a štěstí v sobě. Potom se naše oči rozzáří, celí jsme v pohodě a touto pohodou prozáříme naše okolí. A nyní náš partner se s námi cítí velmi dobře, uvolní se, zažívá s námi pocit jistoty. A o pocit jistoty jde ve vztazích především. Potom může dojít ke změnám, potom se náš partner může sám změnit…

Vztahy nefungují tak, že někdo nás může udělat šťastným nebo my můžeme udělat někoho šťastným. Pokud my sami nejsme šťastní, ve vztahu to bude ještě horší. Vztah je funkční pouze tehdy, když jsme samí šťastní a toto svoje štěstí můžeme s někým sdílet.

Přeji krásné vztahy všem. Jsme lidé a jako lidé toužíme po dobrých vztazích. Je to naše přirozenost. Na téma vztahy a nejen vztahy připravujeme několik setkání, kde si budeme o vztazích společně povídat. Můžeme se také domluvit na osobním setkání , kde se na Vaši situaci podíváme hlouběji.

Těšíme se na setkání s Vámi.
Provedeme Vás změnou
Zdeněk Krejčí a Liana Rýdlová

Kontaktovat nás můžete:
[email protected] tel. 608 091 534

[email protected]. tel. 608 296 538

Zdravé sebevědomí mění pohled na svět i mezilidské vztahy

Pokud člověk nevěří sám v sebe a neustále se podceňuje, pravděpodobně se to odrazí i na jeho vztazích s ostatními. Foto: Profimedia.cz

Celá řada lidí o sobě uvažuje velmi negativně. Porovnávají se s ostatními – nejsou tak chytří, hubení, hezcí, nebo úspěšní než ti druzí. Hledají, co jim v životě chybí, nebo co udělali špatně.

Nevěří v sebe, spoléhají na názory a myšlenky druhých, raději vyslechnou stanovisko ostatních, než aby sami učinili nějaké rozhodnutí. Mají v sebe nulovou důvěru. Nezdravý vztah sami k sobě.

„Kvůli neustálému porovnávání a neschopnosti naslouchat svému vnitřnímu hlasu jsem si uvědomila, že vlastně nevím, co pro mě znamená pojem štěstí,“ říká vztahová expertka a koučka Sarah Bogdanskiová pro huffingtonpost.com.

„Hlavně kvůli tomu, že jsem byla tolik závislá na druhých, jsem zapomněla na to nejdůležitější, na sebe.“

Jakmile ale člověk dojde k tomuto uvědomění, je pravděpodobné, že se o sebe začne více starat. Nasnadě je, aby začal vyvíjet snahu na posílení vztahu sám se sebou. „Spoustě lidem se může výrazně zlepšit život, nebo způsob, jakým ho vnímají,“ říká koučka.

Jak na to? Neotáčet se za minulostí, ujasnit si hodnoty a to, co je pro vás, váš život a fungování v něm doopravdy důležité a získat důvěru k utváření vlastního rozhodnutí. Sarah Bogdanskiová sepsala seznam toho, čím může člověk v procesu objevování vztahu sám se sebou procházet.

Pryč budou dny, kdy si budete myslet, že děláte něco, čím si nejste jisti, nebo že nevíte, proč se vlastně tou či onou věcí zabýváte. Budete kormidelníkem na své vlastní lodi, budete řídit své myšlenky, pocity, emoce, které vyplývají z každodenních akcí a povinností, které přináší každodenní život. Vše bude záležet na vás, na nikom jiném.

Možná postupně přestanete telefonovat své rodině, nebo svým známým, pokud přijde na něco, v čem musíte učinit nějaké rozhodnutí. Budete totiž vědět, že tu správnou odpověď nosíte sami v sobě.

Jakmile začnete naslouchat svému srdci a věřit si, pocítíte něco nového. S největší pravděpodobností půjde o sílící a rostoucí sebedůvěru, která vás nejen potěší, ale i povzbudí.

Pokud opravdu najdete cestu ke svému já, budete mít rádi vše, co děláte, i to, čím jste. Přijmete svá omezení, nedostatky a přijdete na to, že kvůli nim nejste méněcennější, než ti ostatní.

S velkou pravděpodobností, pokud změníte přístup sami k sobě, projdou proměnou i vztahy s vaším okolím. Silný vztah k sobě vede k silnějším, naplňujícím vztahům s druhými. Protože kolik lásky jste schopni vyvinout sami k sobě, tolik lásky budete schopni dávat i přijímat.

Hlavní zprávy

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Adblock
detector